Page 1

Nr 4/2015 (211) CZERWIEC

Pismo parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim


św. Piotr, św. Paweł

Święci Piotr i Paweł Święty Piotr i święty Paweł. W liturgii Świętego Kościoła Rzymskiego imiona te często występują razem. Na przykład w Litanii do wszystkich świętych, w czerwcowej uroczystości, a także w modlitwach tradycyjnej liturgii rzymskiej (tzw. trydenckiej), i to aż osiem razy. Skąd to połączenie? Uroczystość obu tych Apostołów jest obchodzona 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie, już od roku 258. Możliwe, że na powstanie tej „podwójnej” uroczystości wpływ miała opinia, iż obaj Apostołowie zginęli śmiercią męczeńską tego samego dnia. Obecnie uważa się tę opinię za mylną. Nie odbiera to jednak sensu temu świętowaniu. Wspominając obu Apostołów warto zdawać sobie sprawę, dlaczego wymieniamy ich razem. Łączy ich Rzym. O ile nie jest pewne, czy łączy ich data śmierci, o tyle z całkowitą niemal pewnością obaj zginęli w Rzymie, jako męczennicy, i byli ojcami tamtejszej gminy chrześcijańskiej. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że są filarami Kościoła Rzymskiego. To ich posługa i śmierć dla Chrystusa na jego łonie nadały mu kluczowe znaczenie w chrześcijaństwie. Ta ich wspólna uroczystość jest szczególnym dziękczynieniem za przekazanie nam wiary katolickiej. Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Przed powołaniem był on rybakiem. Nasz Pan Jezus Chrystus nadał mu imię Piotr, które oznacza skałę. Powiedział wyraźnie, że na tej skale zbuduje swój Kościół. Wszyscy pamiętamy jego trzykrotne wyparcie się Zbawiciela. Nie wolno jednak zapominać, że to on pierwszy powiedział o Panu: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Otrzymał on od Boga władzę nad chrześcijanami i nad innymi Apostołami. Ilekroć w Piśmie Świętym są wymieniani Apostołowie, jego imię znajduje się na początku listy. O szacunku, jakim go darzono, świadczą też losy tak zwanego Soboru jerozolimskiego (Dz 15). Między Apostołami trwał spór o zachowanie Prawa Mojżeszowego. Głos Piotra był tak ważny, że, jak czytamy, wszyscy umilkli po jego wypowiedzi. Święty Piotr działał w wielu miejscach, nie tylko w Rzymie, na przykład w Jerozolimie, Samarii, Antiochii, Azji Mniejszej i Koryncie. Po podróżach osiadł na stałe w Rzymie, gdzie napisał swoje dwa listy, znajdujące się w kanonie Nowego Testamentu. Został umęczony pod Neronem poprzez ukrzyżowanie głową w dół. Podaje się, że sam o to prosił, gdyż nie czuł się godny umierać tak samo, jak Chrystus. 2

W przekazanym przez tradycję miejscu ukrzyżowania stoi obecnie Bazylika św. Piotra. Święty Paweł nosił przed nawróceniem imię Szaweł (Saul). Należał do najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego – był faryzeuszem. Prześladował chrześcijan, uważając ich za odszczepieńców. Około roku 35 nawrócił się w drodze do Damaszku, o czym czytamy w rozdziale dziewiątym Dziejów Apostolskich. Uznał Chrystusa za oczekiwanego Mesjasza i przyjął chrzest. Swoją działalność zaczął wśród Żydów, został jednak gorliwym głosicielem wiary chrześcijańskiej przede wszystkim wśród pogan. Odbył trzy podróże misyjne, w wielu miejscach głosząc osobiście wiarę katolicką. Do wielu miejsc dotarł za pośrednictwem swoich listów, z których trzynaście należy do kanonu Nowego Testamentu. Według bardzo starego podania został ścięty w Rzymie za panowania cesarza Nerona. 29 czerwca to z jednej strony wspomnienie dwóch wybitnych postaci naszego Kościoła, wpatrujemy się w ich postawę wobec prześladowań i słuchamy ich zdrowej nauki. Z drugiej jest to prośba o wstawiennictwo u Boga. Prośmy przez nich o siłę dla Kościoła Katolickiego, do trwania w jedności nieskażonej wiary i zanoszenia jej światła wszystkim żyjącym w ciemnościach. Dawid Łakomy CZERWIEC 2015


ks. Prał. Alfred Mąka 4 czerwca minęło 60 lat od momen60 lat w służbie Bogu tu, kiedy ks. prałat Alfred Mąka przyjął święcenia kapłańskie. Z tej okazji w niedzielę, 7 czerwca, jubilat odprawił uroczystą Mszę św. w ostrowskiej konkatedrze. Ks. prałat Alfred Mąka już w dzieciństwie myślał o kapłaństwie. - Już jako dziecko bawiłem się w domu w księdza. Ustawiałem na stole kielichy i próbowałem odprawiać Mszę św. To jest najstarsze wspomnienie. Później wpatrywałem się w księży. Dobrego księdza miałem w klasie siódmej, a potem w gimnazjum. Otrzymałem od nich książki o powołaniu, o kapłaństwie. Ich osobisty przykład wpłynął na wybór kapłaństwa. Seminarium rozpoczynałem w Gnieźnie, bo wtedy diecezją zarządzał jeden arcybiskup i dlatego dwa lata filozofii studiowałem właśnie w Gnieźnie, a potem wszyscy przechodzili na cztery lata teologii do Poznania – wspomina Jubilat. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1955 roku w Poznaniu we farze, a prymicję odprawił 9 czerwca w Grodzisku Wielkopolskim. Był wikariuszem w Stęszewie i parafii św. Marcina w Poznaniu. Po ośmiu latach został proboszczem w parafii św. Katarzyny w Dąbczu, gdzie pracował przez 18 lat. Rok po święceniach zmarła moja matka. Ojciec został sam. Było mu ciężko. Proboszcz ze Stęszewa zgodził się i ojciec zamieszkał ze mną. W Poznaniu nie było takiej możliwości i wtedy ojciec mieszkał u swoich sióstr w Bydgoszczy. Chciałem, aby nie musiał być na łasce losu i poprosiłem ks. biskupa o przydzielenie mi samodzielnej parafii. W tym czasie od parafii w Rydzynie odłączono i usamodzielniono parafię w Dąbczu. Tam znów ojciec mógł ze mną mieszkać – opowiada ks. Mąka. 1 lipca 1981 roku został proboszczem fary w Ostrowie, która liczyła wówczas 35 tys. wiernych. Największym dziełem ks. Mąki było gruntowne odnowienie świątyni. - Dość długo na to czekałem, ale udało się. To była taka kompleksowa odnowa. Prowadziliśmy prace murarskie i dekarskie. Przeprowadziliśmy też malowanie kościoła. Udało nam się usunąć tę czerwoną farbę, którą kiedyś zamalowano filary z piaskowca. Ta czerwień wprowadzała pewien niepokój. Zapadła decyzja, że wszystkie filary będą w kolorze bieli. Przeprowadzono też kapitalny remont organów – powiedział Ks. Prałat. Radością dla proboszcza było powstanie w Ostrowie czterech nowych parafii. Ks. prałat Mąka jest także pomysłodawcą i inicjatorem wydawania gazetki parafialnej. - Gdy skończyła się w Polsce ta uciążliwa cenzura, a słowo drukowane stało się wolne, otrzymałem w tym czasie z Zachodu w prezencie używany www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

k s e ro g r af i wówczas zacząłem się nim posługiwać. Wp a d ł e m na myśl, by zacząć wydawać choć małą gazetkę parafialną. Nosiła ona tytuł „Z Ostrowskiej Fary”. Na początku redakcja była jednoZdjęcia z uroczystej Mszy św. na o s o b ow a . www.konkatedra-ostrowwlkp.pl Redaktorem i wydawcą byłem sam, jako proboszcz. Potem pojawili się współpracownicy i gazetka nabrała nowych blasków. Pierwszy numer gazetki ukazał się na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1 stycznia 1992 roku. Wydawaliśmy gazetkę co miesiąc. Nie pamiętam jaki był jej nakład – chyba kilkaset egzemplarzy. Gdy papież Jan Paweł II wyniósł nasz kościół do godności konkatedry 25 marca 1992 roku zmieniliśmy tytuł gazetki parafialnej i już w numerze pierwszym 1993 roku gazetka ukazała się pod nowym tytułem „Z Ostrowskiej Konkatedry”, bo tytuł fary już przeszedł do historii – wspomina ks. Alfred Mąka. 30 czerwca 2007 roku Ks. Prałat przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów im. św. Jana Pawła II w Ostrowie. Jubilat ciągle ma szerokie zainteresowania. - Na pierwszym miejscu jest Pismo Święte. Dlatego jako ksiądz dojeżdżałem do Warszawy na studia duszpastersko-biblijne. Doktoratu nie skończyłem, bo przyszedłem tutaj do Ostrowa, ale jeszcze gdzieś na półce te cztery rozdziały leżą. Z tym łączyły się języki. Pracy magisterskiej czy licencjackiej nie napisze się, jak się nie zna języków. Znam język hebrajski, grecki, łaciński. Musiałem się też dotknąć trochę hiszpańskiego i angielskiego. W Ostrowie przez przypadek wpadłem w prace historyczne dotyczące naszej parafii. Poza tym czasami podrzucają mi jakieś dokumenty, które tłumaczę z języka łacińskiego. To są też ciekawe rzeczy – mówi ks. Mąka, który znany jest również z zamiłowania do podróży i poznawania świata. Ewa Kotowska-Rasiak

3


Kongres Eucharystyczny Ks. bp Edward Janiak ogłosił w diecezji kaliskiej Kongres Eucharystyczny pod hasłem „Ja jestem chlebem życia”. Centralne uroczystości odbyły się od 28 maja do 4 czerwca w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim. 29 maja uroczystości miały miejsce w ostrowskiej konkatedrze, gdzie Eucharystię celebrował ks. bp Stanisław Napierała w asyście wielu kapłanów z dekanatów ostrowskich. Tu gromadzili się także przedstawiciele ludzi pracy, rolników, rzemieślników, środowisk twórczych oraz parafianie. Słowa powitania wypowiedział ks. prałat Tomasz Ilski. - Św. Ignacy Antiocheński tak wyraźnie nas uczył, że gdzie Biskup tam Kościół, a równocześnie ten wielki męczennik, Ojciec Kościoła jakże wyraźnie podkreślał wartość Eucharystii. Chcemy wszyscy z przedstawicielami naszej parafii stanąć obok Ciebie, Księże Biskupie, ale prosimy, byś uczył nas co to znaczy żyć Eucharystią, a jednocześnie prosimy o Twoją modlitwę, byśmy potrafili wierzyć, kochać, stawać obok Chrystusa i godnie Go przyjmować – powiedział Ks. Proboszcz. W homilii Ks. Biskup zaprosił wiernych do rozważenia trzech wypowiedzi Jezusa: „Ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, Ja was pokrzepię”, „Bierzcie i jedzcie Ciało Moje”. - Pan Jezus pozostał z nami pod postacią chleba i wina, bo tego pragnął. Ta obecność zdumiewa, ale jest rzeczywistością. Pod postacią chleba i wina jest obecny Jezus Chrystus, Bóg Człowiek. Jest obecny Syn Boży. Pod okruchem chleba eucharystycznego jest obecny On, Król Wszechświata. Jezus Król Chwały Wiecznej jest obecny w Eucharystii. Obecność milcząca, ale poruszająca serca. Obecność ukryta, ale prawdziwa. Obecność niewidzialna, ale zaznaczona znakami, którymi są chleb i wino – podkreślał Celebrans. Zachęcał wiernych, aby z trudami codziennego życia, w cierpieniu, bólu, smutku zwracali się do Jezusa, który na pewno im pomoże i pokrzepi. - Któż z nas nie zna ciężaru grzechu. Bóg jest Miłością Miłosierną, nikt z nas nie może uwolnić się od

Kongres Eucharystyczny

4

grzechu, tylko Bóg sam – powiedział. Przekonywał, że aby mieć uczestnictwo w pełni życia, szczęścia, radości, którymi żyje Bóg należy spożywać Ciało Jezusa. Przypomniał, że pierwszy Kongres Eucharystyczny przeżywany w diecezji kilkanaście lat temu pozostawił na pamiątkę w miastach powiatowych Kaplice Wieczystej Adoracji. - Ten obecny kongres, który przeżywamy z woli naszego arcypasterza ks. biskupa Edwarda ma nas pogłębić w wierze w obecność Eucharystii, ma nas zbliżyć do Jezusa, który do nas przychodzi we Mszy św., ma odnowić naszą obecność na Mszy św. niedzielnej – mówił ks. bp Stanisław Napierała. Po Mszy św. odbyła się procesja wokół kościoła i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Uroczystość uświetnił Chór św. Grzegorza. Mszę św. poprzedziła konferencja nt. Eucharystii wygłoszona przez ks. prof. dr hab. Dariusza Kwiatkowskiego z Kalisza. Prelegent nawiązał do wydarzenia mówiącego o uczniach idących do Emaus i wskazywał, że istnieje ścisły związek między tym opowiadaniem a Mszą św. Zaznaczył, że Eucharystia spełnia ogromną rolę w życiu człowieka. - Dlaczego dziś tak wielu chrześcijan nie czuje potrzeby Eucharystii, nie czuje głodu Komunii św.? Jakże często wystarczy błaha przyczyna, aby zwolnić się i nie przyjść na niedzielną Mszę św.? Dziś wielu chrześcijan przestało świętować niedzielę jako dzień święty, jako dzień Zmartwychwstania Pańskiego i zamiast do kościoła na Eucharystię jakże wielu udaje się do innych tzw. świątyń budowanych przez wielkich i możnych tego świata, którymi są giełdy czy markety. Czy zapomnieliśmy czym jest Eucharystia i jaką wartość ma dla naszego życia? – mówił ks. Kwiatkowski, który podkreślał, że Kongres Eucharystyczny ma pomóc odkryć zrozumienie tajemnicy Eucharystii i tego co się w niej dokonuje. Przed Mszą św. odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu o Eucharystii zorganizowanego przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej. Dzieciom i młodzieży gratulował ks. prałat Jerzy Adamczak, wikariusz biskupi ds. katechizacji. Ewa Kotowska-Rasiak Więcej zdjęć z Kongresu Eucharystycznego na stronie internetowej parafii

CZERWIEC 2015


Boże Ciało

Chleb życia W Ostrowie w czwartek, 4 czerwca z kościoła pw. św. Antoniego wyruszyła procesja, by uczcić Ciało i Krew Jezusa. Przewodniczył jej ks. bp Łukasz Buzun. Na zakończenie w konkatedrze została odprawiona Msza Święta. W uroczystość Bożego Ciała Najświętszy Sakrament niesiony jest w procesji do czterech ołtarzy, a dla wiernych staje się to okazją do dziękczynienia i wyznania wiary. W tym roku po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, Eucharystia została odprawiona w murach konkatedry, która szczelnie wypełniła się ostrowianami. W homilii ks. bp Łukasz nawiązał do słów Jezusa, które umieszczone zostały na ołtarzach – stacjach na trasie procesji. Słowa te przypomniały o tym, że mamy spożywać Ciało i Krew Chrystusa, bo kto ich nie spożywa nie ma w sobie życia, które się nie kończy. - Kiedy przyjmuję Go do swojego wnętrza, człowieczeństwa to muszę zwrócić uwagę co się wtedy dzieje w tym spotkaniu - spotykam się z Chrystusem – mówił Ksiądz Biskup. Słowa „Chleb, który z nieba zstąpił” przypominają o tym, że Bóg przychodzi, szuka człowieka i pyta: po co żyjesz, dokąd idziesz? Część ludzi odwraca się od Chrystusa, a bez pokarmu jakim jest Jego Ciało więdniejemy duchowo jak roślina, która nie ma wody. Idąc dalej można było zauważyć słowa: „Poznali Go przy łamaniu Chleba” z Ewangelii wg św. Łukasza. - Trzeba przełamać swoje człowieczeństwo, czyli być otwartym na rzeczywistość, która nas otacza, ludzi i sprawy. Ale to

jest jeszcze mało. Trzeba być otwartym na to, co pochodzi od Boga – powiedział ks. bp Buzun. „Ja jestem Chlebem życia” - to słowa umieszczone zostały przy ostatnim ołtarzu. - Przez komunię z Jezusem, przyjmując Go pod postacią Chleba i Wina, musimy w tej komunii odnajdywać w sobie Jego Ducha, Ducha Jezusa Chrystusa przez Eucharystię. Eucharystia jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, ale żeby to zjednoczenie stało się naszym udziałem, najpierw chce On nas uzdrowić wewnętrznie. Chce żebyśmy mieli to doświadczenie wewnętrznego uzdrowienia życia, które jest okaleczone przez złe życie, zepsucie. Myślę, że w tym świecie, w naszym społeczeństwie jest to słowo, które nabiera aktualności. Często człowiek jest zepsuty. To nie jakaś słabość, że człowiek popadnie w jakiś grzech. To jest przede wszystkim to, że człowiek stracił już sumienie, wrażliwość, że dobrze się czuje ze swoimi grzechami, że źle czyni, jest pełen chciwości, pożądliwości, oszukuje innych ludzi, żyje w zakłamaniu i nic z tym nie robi. I to jest najgorszy stan. Z tego trzeba, by człowiek był uzdrowiony. Wtedy dopiero otrzyma Chleb z nieba, jeśli uzdrowi swoje sumienie, ten wewnętrzny głos Boga w człowieku. Jeśli będzie miał sumienie wrażliwe, które go wewnętrznie koryguje, wtedy dopiero Eucharystia będzie w nas działała. Trzeba tego przebudzenia z martwoty i tutaj zawsze pomaga nam Boże miłosierdzie, sakrament pokuty, szczerość w sakramencie pokuty, otwartość serca, odzyskanie człowieka wewnętrznego – zauważył ks. bp Łukasz.

RJ

www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

5


Marsz dla życia i rodziny

Głównym organizatorem marszów w całej Polsce jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Marsz ostrowski organizowany jest przez Środowisko Tradycji Katolickiej i Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo. W organizacji pomaga ks. proboszcz Tomasz Ilski, katecheci z parafii konkatedralnej i wiele innych osób. Naszym motywem do działania był fakt chęci zjednoczenia mieszkańców Ostrowa wokół idei i wartości jaką jest rodzina oraz życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Wyrażenie swojego niepokoju w związku z wieloma działaniami rządu mających na celu ograniczenie praw rodziców w wychowaniu dzieci. Prowadzony jest dziś swoisty atak na rodzinę i próba redefinicji pojęcia rodziny, poprzez np. promocję związków jednopłciowych. Brak szacunku dla życia ludzkiego. Promocja aborcji, in vitro, pigułek wczesnoporonnych. Zależy nam na propagowaniu tradycyjnych wartości. Poszanowania dla życia ludzkiego i dla rodziny, w której to życie powstaje i się rozwija. Wolności dla rodziców w kwestii wychowania ich własnych dzieci. Umożliwienia im wpływu na to czego ich dzieci są uczone w szkołach. Ochrona przed wpływami ideologi gender oraz tzw. Ustawy Antyprzemocowej, które deprawują dzieci i są atakiem na ich niewinność. Od tego jakie będą polskie rodziny zależy jakie będzie całe społeczeństwo, dlatego tym bardziej trzeba podejmować działania w tym zakresie na naszym rynku lokalnym, aby tworzyć środowisko, a tym samym społeczeństwo przyjazne rodzinie. Startu marszu: 14 czerwca - sprzed konkatedry, rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 15:30. Sam Marsz 6

ruszy zapewne ok. godz. 16:20. Trasa: ulice: Wiosny Ludów, Kolejowa, Plac 23 Stycznia, Raszkowska, Konopnickiej, 60 Pułku Piechoty, Królowej Jadwigi, Rynek, Kościelna, Ledóchowskiego, Al. Powstańców Wlkp. Finał: amfiteatr w Parku Miejskim, w którym będzie piknik dla uczestników: drobny poczęstunek i występy dzieci.

CZERWIEC 2015


Poznajemy dziedzictwo Jana Pawła II

Od kultury moralnej zależy postęp We Wrocławiu 21 czerwca 1983 roku Jan Paweł II w czasie Mszy św. w homilii podkreślił, że istnieje nierozerwalna więź między prawdą i miłością a  całą ludzką moralnością i kulturą. Można z pewnością stwierdzić, że tylko w  tym powiązaniu wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jako człowiek i  rozwijać się jako człowiek. Jest to ważne w każdym wymiarze. Jest to ważne w  wymiarze rodziny, tej podstawowej ludzkiej wspólnoty. Ale jest to z  kolei ważne w  wymiarze całego wielkiego społeczeństwa, jakim jest naród. Jest to ważne w wymiarze poszczególnych środowisk, zwłaszcza tych, które z natury swojej posiadają zadanie wychowawcze, jak szkoła czy uniwersytet. Jest to ważne dla wszystkich, którzy tworzą kulturę narodu: dla środowisk artystycznych, dla literatury, muzyki, teatru, plastyki. Tworzyć w prawdzie i miłości! Można mniemać, że im szerszy krąg, tym mniejsza ostrość tej zasady. A jednak... nie należy lekceważyć żadnego kręgu, żadnego środowiska, żadnej instytucji, żadnych środków czy narzędzi przekazu i rozpowszechniania. Błogosławieni, którzy łakną i  pragną sprawiedliwości. W całej Polsce wielu ludzi, jest ogromnie wielu ludzi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Myślę w  tej chwili o  ludziach ciężkiej, codziennej pracy: o  polskiej wsi na tych terenach, o  ludziach pracujących na roli, o  środowiskach twórczych, wyższych uczelniach, o  szkołach, ludziach nauki i kultury, o artystach, o górnikach i hutnikach, robotnikach, o pracownikach administracji, o wszyst-

kich. Wszystkim wam, którzy wypełniając przykazanie Stwórcy, czynicie sobie ziemię poddaną, przynoszę solidarność moją i Kościoła. To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości ujawniło się w  sposób szczególny w  ciągu ostatnich lat. Nie można tego niszczyć ani tłumić. Nie można tego zaniedbać, bo jak mówi nasz poeta: „Ojczyzna jest to wielki — zbiorowy — Obowiązek”, obowiązujący „Ojczyznę dla człowieka” i  „człowieka dla Ojczyzny” (Cyprian Kamil Norwid, Memoriał o  młodej emigracji). Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie — od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie — zależy przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie — i  odbudowywać zaufanie — i pogłębiać zaufanie! Wszystkie wymiary społecznego bytu, i  wymiar polityczny, i  wymiar ekonomiczny, i  oczywiście — wymiar kulturalny i każdy inny, opiera się ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym: prawda — zaufanie — wspólnota. Tak jest w  rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie i państwie. Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości. „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca i pójdź do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię sławnym twoje imię” (Rdz 12, 1-2). ks. Aleksander Nawrocki

I Komunia św. w konkatedrze Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie internetowej parafii

www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

7


Dla Dzieci

KOCHANE DZIECI Rok szkolny dobiega końca i jest, to zapewne radosną nowiną dla każdego z Was. Niemniej jednak szkoda mi będzie, oczekiwać na kolejny numer, aż do września. Postanowiłam więc, że w ramach wakacji przygotuję dla Was WIELKĄ PROMOCJĘ zagadek i zadań biblijnych. A więc…? Pierwszym zadaniem jakie Wam pozostawię będzie spotkanie z Maryją, która była przecież w maju, naszą czułą Matką, która cierpliwie wsłuchiwała się w treść naszych modlitw i próśb. Chciałabym zatem, prosić Was o pokolorowanie pól naznaczonych kropką na niebiesko. Jeśli podołacie zadaniu, a wierzę, że tak – proszę, zróbcie to, co na obrazku czyni Maryja i niech to będzie Waszym zadaniem domowym na czas wakacji. Przecież wakacje nie są odpoczynkiem od Boga. A właściwie, czy można odpoczywać od przyjaciół? Skoro Bóg jest Waszym dobrym PRZYJACIELEM, to myślę, że nie zostawicie Go samego. Jeśli natomiast, postanowicie od Boga odpocząć, bardzo mi przykro, ale oznaczać to będzie, że Bóg nic dla Was nie znaczy! Smutna prawda i bolesna. Myślę jednak, że wielu Waszych kolegów i koleżanek, mimo wszystko o Bogu zapomną. Proponuję zatem, abyście Wy –kochane Dzieci, modliły się za nich. Na czas wakacji życzę Wam pięknych spotkań z Bogiem – Stworzycielem, na łonie cudownej natury, która jest jednym z najpiękniejszych prezentów danych człowiekowi, właśnie przez Niego. I proszę! Nie zapomnijcie o spowiedzi i Komunii pierwszopiątkowej oraz niedzielnej Eucharystii. Do usłyszenia we wrześniu. Z uśmiechem s. M. Jadwiga

8

CZERWIEC 2015


XXIV Festyn Rodzinny

Festyn rodzinny Słoneczna pogoda i wiele atrakcji przygotowanych przez Komitet Organizacyjny - tak w sobotnie południe 30 maja rozpoczął się XXIV Festyn Rodzinny. Po modlitwie, której przewodniczył ks. prałat Tomasz Ilski, proboszcz konkatedry, uroczystego otwarcia festynu dokonała prezydent Ostrowa Beata Klimek. Poprowadziła go Beata Hajdziony, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. W ramach festynu odbył się XVI Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego o Puchar Starosty. Na scenie głównej, swoje umiejętności zaprezentowało blisko 200 dzieci. W grupie solistów w kategorii 5-9 lat wygrał Bartosz Wilczyński z Czarnego Lasu, a wyróżniono Wiktorię Janiak z MDK w Ostrowie; w kategorii 10-13 lat wygrała Joanna Skoczylas - OCK w Ostrowie, wyróżniono Gabrielę Cicharzewską – MDK; w kategorii 14-16 lat puchar zdobyła Karolina Radajewska z Gimnazjum w Świecy, wyróżniono Izabelę Staroń z MDK. Wśród uczestników 17-20 lat wygrała Monika Kaczmarek - MDK, wyróżniono Katarzynę Gabryelczyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wśród zespołów wokalnych w kategorii 5-9 lat wygrał ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim Zespół Wokalno-Taneczny TĘCZA. Pierwsze miejsce w kategorii 10-13 lat zdobył Zespół z Chojnika, natomiast w kategorii 14-16 lat duet Arkadiusz Grzęda i Szymon Kubiak z Nowych Skalmierzyc. Wśród chórów puchar Starosty w kategorii 5-9 lat zdobył Chórek z MDK. Laureatem grupy zespołów tanecznych w przedziale wiekowym 5-9 lat został Zespół FIGIELKI II z MDK. Pierwsze miejsce w kategorii 10-13 lat zdobyła Grupa BIT HOP z MDK, a w kategorii 14-16 lat uzyskał Zespół Tańca DUET z MGOK w Raszkowie. W ramach przeglądu przyznana została również nagroda specjalna - puchar Biskupa diecezji kaliskiej za szczególne przesłanie i walory artystyczne. Jej laureatem został Zespół Wokalno-Taneczny TĘCZA ze Szkoły Podstawowej Nr 1 Ostrowie. W ramach festynu odbył się także spektakl „Sposób na Dręczyciela” wg Doroty Dankowskiej, parodia baśni „Kopciuszek”, przygotowane zostały konkursy rodzinne z nagrodami, warsztaty plastyczne i z orgiami, zabawy z chustą Klanza. W ramach imprez towarzyszących zorganizowano Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego o Puchar Prezydent www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Symultanę Szachową z udziałem Mistrza Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta. Pierwsze z 6 przyznanych miejsc zajął Mateusz Suski, uczeń Gimnazjum Nr 3. Natomiast zwycięzcą rozgrywek symultanicznych został Jakub Rosik. Festynowi Rodzinnemu towarzyszył również mecz piłki nożnej, który rozegrali Ostrovia Oldboys 1909 i Victoria Września. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:2 dla gości. Na terenie parku odbył się m.in. pokaz sprzętu policyjnego i pożarniczego oraz zawody dla dzieci z udziałem hydronetki wodnej, a na senie wystąpił Zespół Big Band z powiatu ostrowskiego. Po koncercie Wojciech Dutkowski - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festynu, podziękował za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Na koniec rozlosowane zostały nagrody główne w loterii fantowej, czyli rower i skuter. Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo dziękuje zaangażowanym w zorganizowanie festynu i darczyńcom, którzy finansowo wsparli przedsięwzięcie. Niech Bóg wszystkim błogosławi. I. Dut.

9


Wokół nas Niniejsze pogrzeby, chrzty i śluby dokonały się w MAJU 2015 r. Odeszli do Wieczności... Krzysztof Kędzierski (ul. Partyzancka) Gabriela Kolińska (ul. Armii Krajowej) Irena Nowicka (Al. Powstańców Wielkopolskich) Urszula Baumgart (ul. Prosta)

Stefan Kozłowski (ul. Żwirki) Marianna Biernat (ul. Piastowska) Krystyna Włosik (ul. Staszica) Czesław Jurek (ul. Prof. Kaliny) Anna Mrugała (ul. Armii Krajowej)

Antonina Kubiak (ul. Kościelna) Leokadia Rabowska (ul. 3 Maja) Jadwiga Helczyk (ul. Wiosny Ludów) Jan Sikora

Sakrament chrztu przyjęli... Skowron Anna (ul. Targowa) Mikołajczyk Jan (ul. Prof. Kaliny) Zbierska Nikola (ul. Żwirki)

Dobrowolski Mateusz (ul. Prosta) Kosmala Nikodem (ul. Piłsudskiego) Pazdrowska Weronika (ul. Wysocka)

Choudhury Laylah (Wielka Brytania) Data Michał (ul. Harcerska) Wierzchowska Maja (Wielka Brytania)

Związek małżeński zawarli... Rurek Szymon – Bazak Natalia

Michał Krawczyk – Magdalena Raś

W świetlicy Boże Podwórko

Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo działające przy ostrowskiej konkatedrze zorganizowało 1 czerwca uroczystość dla dzieci ze świetlicy Boże Podwórko z okazji ich święta. Dorośli przygotowali swoim najmłodszym podopiecznym poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, napojów i słodyczy. Atrakcją dla dzieciaków było uczestnictwo w konkursach z nagrodami. Każdy mógł się wykazać swoimi umiejętnościami i sprawnością. Największym powodzeniem cieszył się konkurs na najpiękniejszą bańkę mydlaną. Podczas uroczystości był również czas na wspólny śpiew i tańce integracyjne. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Jerzy Grzegorski, który obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego ostrowskiej konferencji, a wcześniej był jej wieloletnim przewodniczącym i inicjatorem założenia świetlicy. To dzięki niemu świetlica przy konkatedrze działa już od prawie 11 lat. Pan Jerzy nie tylko

biesiadował wspólnie z dziećmi, ale też w ciekawy sposób przedstawił im historię powstania świetlicy i jej misję. Dzieci natomiast chętnie wypowiadały się na temat swoich przeżyć związanych z uczestnictwem w zajęciach świetlicowych. Dzień ten zapisze się w pamięci dzieci ze świetlicy Boże Podwórko jako radosne wspomnienie pełne miłości i wzajemnego szacunku.

Ewa Konieczna

Zespół Redakcyjny: ks. Aleksander Nawrocki, Jerzy Grzegorski, Justyna Sprutta, s. Jadwiga, Anna Kierzek, Dawid Łakomy, Jacek Ryczkiewicz. Korekta: Kibi. Nasi korespondenci: Renata Jurowicz, Ewa Kotowska-Rasiak, Ryszard Bartoszek i inni. Rycina Konkatedry ze zbiorów firmy Wienerberger.

Wydawca: Parafia Konkatedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie Wielkopolskim. gazetka@konkatedra-ostrowwlkp.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych artykułów. 10

Gazetka przeznaczona do użytku wewnętrznego

Profile for Konkatedra

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 4/2015 (211) czerwiec  

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 4/2015 (211) czerwiec  

Advertisement