Page 1

Ojciec Święty mianował go 5 lipca biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cusira. Jako dewizę biskupiegoposługiwania Nominat wybrał Biskup słowa „Verba Vitae aeternae habes” (Ty masz słowa życia wiecznego) z Ewangelii wg św. Jana. Wj ego herbie biskupim został umieszczony na górze chrystogram, utworzony przez dwie greckie litery - X (chi) i P (rho) - oznaczające mesjański tytułu Jezusa Chrystusa. Nieco niżej po bokach znajdują się dwa inicjały: M oraz J. Pierwszy oznacza Matkę Syna Bożego — Maryję, drugi nawiązuje do osoby św. Józefa. Na dole tarczy herbowej widnieje palma — symbol Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

rokuwKorycinie Ks. bp Łukasz Buzun urodziłsię 26 lutego (arclnd1ece2ja białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne OO Paulinów. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 r. w Częstochowie. Potem posługiwał m.in. w parafii prowadzonej przez paulinów w Wieruszowie, studiował teologię 1968

4

:'9

_

::f


AKTUALNOŚCI

SWIĘCENIA DIAKONATU W KONKATEDRZE Bez Chrystusa nie zbudujecie Kościoła, nie nawrócicie grzeszników, nie pojednacie skłóconych i nie zbawicie siebie - mówił ks. biskup Edward Janiak podczas święceń diakonatu w ostrowskiej Konkatedrze. Swięcenia przyjęło 10 alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. 7

Kaliski homilii W Biskup uświadamiał diakonom, co znaczy pozostać sługą. - Dziś przez słowa jestem wyrażacie chęć swojej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, a nie chęć sprawowania zawodu, profesji. Kto staje się sługa Słowa i niesie Ewangelie staje w opozycji świata. Sługa Słowa przyjmuje Słowo, niesie drugiemu Słowo, przekazuje Słowo, w które uwierzył i troszczy się o Slowo — zaznaczył celebrans. Podkreślił, że sługa Słowa rwa podporządkowuje świat temu, któremu służy, czyli samemu Jezusowi Chrystusowi, a on sam pozostaje na uboczu. ~ Wszyscy, którzy będą przeciwni Chrystusowi beda przeciwnikami sług. Kto będzie chciał niszczyć dzieło Chrystusa, najpierw będzie niszczył Jego sługi, ośmieszal ich, zwodził, oczerniał, upokarzał. W taki świat pójdziecie — mówił ks. biskup Janiak. Stwierdził, że dzisiejszy świat nie znosi Chrystusowegoporządku i Chrystusowej nauki. - Dzisiaj całe systemy w zasięgu światowym walczą z Chrystusem i Kościołem, dusponuja arsenałem środków masowego przekazu, które potrajia wpływać na myślenia człowieka, a nawet przenikać serce i duszę człowieka. I przeciwko nim staje sługa Pana ze Słowem Objawionym. Prawdziwy sluga ma moc zwycięstwa i nie jest sam, gdyż za nim nieustannie wstawia sie Jezus podkreślał biskup. Zachęcał diakonów, aby byli sługami prawdy. - Żyjemy w cywilizacji zafałszowanej, w której czesto świadomie lub nieświadomie operuje sie kłamstwem. Politycy na wielkich zjazdach, w mityngach uzywaja słów dyplomatycznych, nie chca nikogo urazić, nikomu się narazić, ale przez taka postawę najczęściej nie nie osiągają. W kuluarach staja sie wulgarni, potępiajq słabych i bezbronnych, a wychwalająpotężnych i bogatych. To niejest duch apostoła, który prawdę nazywa po imieniu. Wy bądźcie sługami Jezusa, bądźcie sługami prawdy i ludzi — powiedział Ordynariusz Diecezji Kaliskiej. Przekonywał diakonów, że tylko z Chrystusem dobrze wypełnią swoje zadanie. Aby wytrwać w swych świętych postanowieniach trzeba praktykować osobista asceze, modlić się, musi być obecny w Waszym życiu duch pokuty, aby znalazło się miejsce na radość, zapał, żar apostolski. Bez Chrystusa nie zbudujecie Kościoła, nie nawrócicie grzeszników, nie pojednacie skłóconych i nie zbawicie siebie. Niech świętaposługa przy ołtarzu Pańskim umacnia Was w wierze, wierności Chrystusa. Niech święte posługi przybliżają Was do kapłaństwa, ku któremu zmierzacie. Niech nie słabnie Wasz entuzjazm izapał — mówił Biskup Kaliski. Podczas Eucharystii nastąpił też obrzęd konsekracji dziewicy, która złożyła w obecności biskupa przyrzeczenie. Nowo wyświęceni diakoni to: Marek Bobek z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kretkowie, Łukasz Chudziński z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, Marcin Humeniuk z parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Przemysław Kaczkowski z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, Mateusz Klaczyński z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Paweł Nowacki 2 parafii pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim,Łukasz Poczekaj z parafii pw. św. Jana Pawła II w Kaliszu, Jakub Rachwalski z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie, Krzysztof Tomalkiewicz z parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Ostrowie Wielkopolskim, Michał Tomaszewski z parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Wieruszowie. Ewa Kotowska-Rasiak -.

'

——

WRZESIEN 2014


TEMAT NUMERU

TY MASZ SŁOWA ŻYCIA WIECZNEGO

|

Od 16 sierpnia nasza diecezja ma nowego biskupa pomocniczego paulina ojca Łukasza Buzuna. Jako dewizę biskupiego posługiwania wybrał on slowa „Verba vitae aeternae habes”, czyli „Ty masz słowa życia wiecznego”. Znaczenie tych słów nowo wyświęcony Biskup wyjaśnił w czasie uroczystości. - Chciałbym rozpocząć od mojego zawołania biskupiego, od słów z Ewangelii wg św. Jana: „Panie, do kogóż pój dziemy”. Takie słowa kieruje św. Piotr. „Ty masz słowa życia Wiecznego”. Takie jest moje zawołanie, ponieważ trafia w najgłębsze sedno sprawy naszego życia, odpowiada najgłębszym tęsknotom życie wieczne — człowieka, serca ludzkiego mówił na Jasnej Górze, która po raz pierwszy była świadkiem święceń biskupich przeora tego miejsca. Jak stwierdził o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów „dla zakonnej wspólnoty, jak i dla fot. ks. A, A, Klimek o. Łukasza, święcenia biskupie to wielka radość oraz ogromne zobowiązanie”. Zapewnił też Ojca Biskupa, w obecności Pani Jasnogórskiej, o braterskiej, zakonnej modlitwie i duchowym wsparciu. - Drogi Ojcze, bądź nadal dla każdego człowieka bratem, ojcem i przyjacielem w Chrystusie. Miej przed oczyma przykład Dobrego Pasterza, który wszystkich karmi słowami życia wiecznego - mówił Ojciec Generał. Homilię wygłosił ks. bp Edward Janiak, który m.in. przypomniał, że biskup „będąc darem Ducha Świętego dla Kościoła, jest przede wszystkim synem i ojcem Kościoła, wraz z innymi wiernymi dzieli godność dziecka Bożego”, jest nauczycielem, kapłanem i pasterzem. Posługa biskupa to kontynuacja misji apostołów, dlatego jego zadanie to przede wszystkim głoszenie Ewangelii. - Powiem ci też, że nie łatwo być dzisiaj dobrym biskupem. Bo co to znaczy być dzisiaj dobrym biskupem? Dobry biskup oznacza też: stanowczy, wymagający, który potrafi się narazić mimo czekaj ących go cierpień. Będą tacy, którzy pragną cię słuchać, ale również i ci, którzy odwracają się od Kościoła. Spotkasz się z wielką gorliwością i ofiarnością ludzkich postaw, ale też zimną, 'aśniał w homi i Ksidz Bisku wyrachowaną objętością — ~~ — Niech pośród f_Ot' ks. A' A' Klimek mnóstwa różnorodnych ~., . zajęć, obowiązków,będzie dostrzeżony przez ciebie pojedynczy człowiek, od dziecka po starca. Ufam-,' że Matka Najświętsza ze św. Józefem będą ci towarzyszyli w codziennym pasterskim posługiwaniu — zauważył. Po homilii odbyła się uroczystość święceń .. biskupich. Kiedy modlono się Litanią do Wszystkich Świętych Biskup Elekt leżał krzyżem przed ołtarzem. Potem nastąpił najważniejszy moment - modlitwa konsekracyjna i nałożenie rąk na głowę przyszłego biskupa przez konsekrującego, współkonsekrujących i biskupów obecnych na uroczystości. Głównym konsekratorem był ks. abp Celestino 3 www.konkatedra-ostrowwlkp.pl ~—

.

,

,

,

'

'

~

—-

—~

i

~

'

.

.

..

:


Migliore, Nuncjusz Apostolski W Polsce, a współkonsekratorami: ks. abp Wacław Depo z Częstochowy i ks. bp Edward Janiak z Kalisza. Nowy biskup został namaszczony krzyżmem świętym, otrzymał księgę Ewangelii oraz insygnia biskupie: pastorał, mitrę i pierścień. - Drogi biskupie Łukaszu, mając przyjemność i zaszczyt wyświęcenia cię na biskupa, czuję także potrzebę podzielenia się z tobą pewna myślą — powiedział ks. abp Migliore. W tym momencie Nuncjusz Apostolski przypomniał słowa Jan Paweł II wypowiedziane do świeżo wyświęconych biskupów. Ojciec Święty mówił o duchownej trosce, jaką każdy fot. ks. A. A. Klimek biskup winien mieć wobec swoich kapłanów. „W dniu świeceń kapłańskich kapłan wkłada swe dłonie w ręce biskupa przyrzekajac mu synowskie oddanie i posłuszeństwo. N . pierwszy rzut oka ten gest wydaje się być jednokierunkowy, w rzeczywistości jednak ten gest zobowiązuje ich obu — kapłana i biskupa - W ten sposób biskup staje się odpowiedzialny za los tych dłoni, które przyjmuje W swoje ręce”. Życzę ci, byś był biskupem, który każdego dnia czuje dłonie kapłanów W swoich rękach, i dlatego nie szczędzi ani czasu, ani sił, aby wspierać swoich kapłanów tak, aby byli oni zadowolonymi entuzjastami swego kapłaństwa _ zabrzmiały słowa Nuncjusza Apostolskiego W obecności 346 kapłanów, W tym ponad 20 księży biskupów, którzy tego dnia koncelebrowali z nim Mszę Świętą. Dodam, że z naszej diecezji obecni byli obok Księdza Ordynariusza biskupi seniorzy: ks. bp Stanisław Napierała i ks. bp Teofil Wilski. Szczególnymi uczestnikami liturgii byli rodzice, teraz już o. bpa Łukasza, państwo Teresa i Alfons Buzunowie, rodzeństwo i cała rodzina. W czasie liturgii zaśpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski i zagrała Jasnogórska Orkiestra Dęta. —

ReJ

FRANCISZKANIE W CZĘSTOCHOWIE Tak jak każdego roku, członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich spotkali się na Jasnej Górze w ramach dziewięcioletniej nowenny przed Jubileuszem 800 rocznicy powstania III Zakonu Świętego

Franciszka.

Przybyli również członkowie wspólnot z Jarocina

i

Ostrowa Wielkopolskiego pod opieką

o. Joela Kokotta OFM. Rozpoczęto 18 lipca o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim prowadzonym przez o. Andrzeja Romanowskiego OFM Cap. —przewodniczącego KonferencjiAsystentów Narodowych.Następnie

odbywa się nocne czuwanie z przerwą o godz. 24.00 na mszę odprawiona 0. dr Pawła Srokę OFM Conv. asystenta narodowego FZŚ. Modlitwy W czasie nocnego czuwania prowadziły okręgi. W tym poznański. Ranek rozpoczęto rozważaniami III części Różańca śW. O godz. 11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodem 0. dr hab. Zdzisława Gogola OFM Conv. Poszczególne części mszy przygotowali przedstawiciele poszczególnych regionów franciszkańskich, a dary obok przedstawicieli FZŚ złożyli również franciszkanie z Białorusi. Po przekazaniu komunikatów Rady Narodowej FZŚ odbyto Drogę Krzyżową na wałach jasnogórskich i tradycyjnie region poznański prowadził śpiewy. Następnie udzielono wszystkim powracajacym do domów uroczystego błogosławieństwa. eRBe 4 WRZESIEN 2014


KOŚCIÓŁ

o NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kościół podkreśla godność osób niepełnosprawnych jako „szczególnie podobnych do cierpiącego Chrystusa”. Sobór Watykański II naucza, że są oni „żywym obrazem prawdziwego człowieka, ucieleśniają godność osobową”. Konstytucja „Gaudium et spes” mówi, że niepełnosprawność może być drogą doskonałości osoby. „Jest charyzmatem — czyli łaską w służbie innym”. tekstów Najwięcej o niepełnosprawnych II. Jana W dokumencie Pawła powstało za pontyfikatu na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych Z 1981 r. czytamy: „Z punktu Widzenia integralnego humanizmu, (...) niedopuszczalna jest nawet hipoteza, jakoby Bóg ››pomylił się<<, stwarzając niepełnosprawne dziecko”. W Liście apostolskim „Salvijici doloris” (1984 r.) Papież "' podkreślił, że powołaniem niepełnosprawnych jest „uczyć świat, czym jest miłość”, bo dzięki ich współdziałaniu z innymi „mogą zrodzić się owoce duchowe, które stanowią przejmującą lekcje dla ludzi zdrowych”. Rok później Papież w motu proprio „ Dolentz'um hominum ”, ustanawiającym Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, umieścił niepełnosprawnych jako jeden z priorytetów jej działania. W homilii z okazji Jubileuszu Osób Niepełnosprawnych wygłoszonej W Rzymie 3 grudnia 2000 r. podkreślił, że „Bóg pozwala się widzieć i kochać w niepełnosprawnych”. O roli upośledzonych i niepełnosprawnych dzieci, ich uczuciowości i płciowości, pisała W dokumencie „Rodzina a integracja osób niepełnosprawnych w dzieciństwie i Wieku dorastania” Papieska Rada ds. Rodziny. Z okazji Międzynarodowego Roku Niepełnosprawnych specjalny dokument wydała Kongregacja Nauki Wiary. Alarmowała w nim o nadużyciach seksualnych wobec upośledzonych oraz poruszyła kwestie życia seksualnego niepełnosprawnych (Kościół sprzeciwia się współżyciu niepełnosprawnych, jeśli ich kalectwo wymaga ingerencji osób trzecich przy akcie małżeńskim). II Polski Synod Plenarny zwrócił uwagę parafialnym _, radom duszpasterskim, aby zadbały o „konfesjonały dla osób słabo słyszących, odpowiednie podjazdy i wej ścia dla poruszających się na wózkach inwalidzkich”. Biskupi apelowali, by niepełnosprawnych angażować do służby ministranckiej, lektorskiej czy scholi, integrować ich zabierając na pielgrzymki. Nawoływali do „przełamania dystansu i lęku” między zdrowymi ' a niepełnosprawnymi, „pokonania ignorancji”, świata „odmitológizowana niepełnosprawnych”. Najwięcej domów opiekuńczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym prowadzą szarytki, franciszkanki rodziny Maryi, elżbietanki i służebniczki starowiej skie, benedyktynki samarytanki i siostry Maryi Niepokalanej, jadwiżanki oraz bracia szkolni. Wśród ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich niepełnosprawnymi zajmuje się Wiara i Swiatło (wypracowane metody pomocy i integracji przez założoną przez Jeana Vaniera Wspólnotę były inspiracją dla instytucji świeckich). Od 1992 r. w Polsce działa sieć tzw. Stacji Caritas oferujących opiekę pielęgniarskąoraz proste zabiegi rehabilitacyjne niepełnosprawnym wich domach. ks. dr Marek Zbaracki ›

'

'

www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

5


'

BOŻE OKRUSZKI DLA NAJMŁODSZYCH

KOCHANE DZIECI!

|

Tak bardzo mi przykro, że Wasze cudowne wakacje dobiegły końca :-( Zapewne chciałybyście jeszcze beztrosko pobrykać na plaży, poskakać po górach, czy popluskać się w cieplutkim jeziorze... Niestety, tak to już jest, że to, co cudowne musi się skończyć. Myślę jednak, że myśl o szkole nie jest dla Was tak straszna, wrócicie przecież do swoich ukochanych koleżanek i kolegów, poznacie wiele nowych i ciekawych rzeczy, których nauczą Was nauczyciele. Moje przedszkolaki wróciły do nas już na początku sierpnia i wcale ztego powodu nie płakały one też stęskniły się za ulubionymi koleżankami i kolegami oraz tym, co mogą dostać i nauczyć się od swoich wychowawców. Życie szkolne jest przecież piekne, można nawet powiedzieć, że wreszcie się coś dzieje. A wakacje. .. wrócą już za 10 miesięcy. Wy natomiast bedziecie mądrzejsi i być może odbedziecie ciekawsze podróże i przeżyjecie bardziej fantastyczne przygody na łonie natury niż obecne. Ale..., zanim zaczniecie marzenia o kolejnych wakacjach zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: Mój wakacyjny kolega. Prace możecie wykonać dowolnymi technikami, możecie malować, kleić, wycinać itp. Ważne, aby na pracy znalazł się Wasz kolega i miejsce, w którym przeżyliście wspólne chwile. Takie przygody mogą być dla nas bardzo ciekawe. Ja, na przykład, bardzo miło wspominam moje kolonie — jedne jedyne — na których koleżanki tak bardzo wysmarowały mnie pasta do zębów, że obraziłam się na nie śmiertelnie :-) Ale warto było, bo nowy KTOŚ zawsze wnosi W nasze życie coś ciekawego i może nas czegoś bardzo ważnego nauczyć. Myślę Więc, że na dobry początek tyle słów Wam wystarczy. Czekamy na Wasze piękne prace, które możecie przynosić do zakrystii, do niedzieli 28 września. Wyniki ogłosimy w kolejnym numerze a najpiękniejszą pracę sfotografujemy i zamieścimy na stronach naszej parafialnej gazetki. Powodzenia. Liczę na Was — Dzieci. ——

.

.

.

s.

6

Jadwiga

WRZESIEN 2014


POZNAJEMY DZIEDZICTWO św. JANA PAWŁA II

HOMILIA W CZASIE MSZY św. NIEPOKALANÓW, 18 CZERWCA 1983

Jan Paweł II odniósł się do dnia 10 października 1982 r., kiedy to dane było wynieść na ołtarze Kościoła

powszechnego świętego Maksymiliana Marię Kolbego, syna polskiej ziemi. Mówił to w taki sposób: „(...) niezwykła to była kanonizacja. Przybyli na nią również Polacy z kraju i emigracji w dość pokaźnej liczbie, ale stanowili oni tylko mniejszość tej wielkiej rzeszy pielgrzymów, która wypełniła w tę niedzielę plac Świętego Piotra. Stąd też powszechne bylo oczekiwanie na tę kanonizację, a udział w niej potwierdził to oczekiwanie”. Pytając o motywy, papież stwierdza, że: „Maksymilian Kolbe przez swoją śmierć W obozie koncentracyjnym, W bunkrze głodowym, potwierdził centralnąprawdę Ewangelii: prawda o potędze miłości”. Kontynuując homilię, odwołał się do Słowa Bożego takimi słowami: „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13) — tak mówił Jezus, żegnając się z Apostołami W wieczerniku, zanim poszedł na mękę i śmierć. Ojciec Maksymilian występuje z szeregu, aby przyjęto go jako kandydata do bunkra głodu na miej sce Franciszka Gajowniczka: podejmuje decyzję, W której ujawnia się równocześnie dojrzałość jego miłości i moc Ducha Świętego oddając życie za brata. Dzieje się to w obozie śmierci — w miejscu, w którym poniosło śmierć ponad cztery miliony ludzi z różnych narodów, języków, religii i ras. Maksymilian Kolbe również poniósł śmierć: ostatecznie dobito go " śmiercionośnym zastrzykiem. A Więc: nie „poniósł » śmierć”, ale „oddał życie” ~— za brata. W tym jest moralne zwycięstwo nad śmiercią. „Oddać życie” za brata _- to znaczy stać się poniekąd szafarzem własnej śmierci. Maksymilian Kolbe był szafarzem, codziennie sprawował w sposób sakramentalny tajemnicę odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu. Często też powtarzał te słowa psalmu, które przypomina dzisiej sza liturgia: „Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i weżwę imienia Pana” (Ps 116 [115], 12-13). Codziennie podnosił ten kielich Nowego i Wiecznego Przymierza, w którym pod postacią wina Krew Odkupiciela zostaje sakramentalnie „przelana” na odpuszczenie grzechów. Wraz z tajemnicą eucharystycznego kielicha dojrzewała W nim owa godzina oświęcimskiej decyzji: „Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec?” (J 18, 11). I wypił — wypił do dna ten kielich, aby zaświadczyć wobec świata, że miłość jest potężniejsza niż śmierć. Świat potrzebuje tego świadectwa. Papież kontynuując homilię, mówił: „(. . .) w wydarzenie oświęcimskie wpisany jest ów podstawowy dialog, który pozwala człowiekowi przebić się poprzez grozę cywilizacji śmierci — a na co dzień pozwala mu przebijać się poprzez różne ciężary doczesności. Jest to dialog człowieka z Bogiem: „Czym się Bogu odpłacę?... O Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy” (Ps 116 [115], 12. 16). Tak mówi człowiek — szafarz codziennej Eucharystii. Człowiek _— szafarz własnej śmierci w obozie oświęcimskim. Tak mówi człowiek. A Bóg odpowiada słowami Księgi Mądrości, w których zawiera się odpowiedż Boga: „Dusze sprawiedliwych są W ręku Boga i nie dosięgnie ich męka... (Mdr 3, 1. 5-6). Ojciec święty pytał, czy istotnie „nie dosięgła męka” ojca Maksymiliana? Człowieka, którego czcimy właśnie jako męczennika? Rzeczywistością męczeńskiej śmierci zawsze jest męka — ale tajemnicą tej śmierci jest, że od męki większy jest Bóg (..). :

_

:

.

www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

7


WOKÓŁ NAS

Odeszli do Wieczności... Józef Kuczyński (ul. Kopernika) Magdalena Kaźmierczak (ul. Szamarzewskiego) Henryk Jędrkowiak (ul. Piastowska) Henryk Tomalak (ul. Piastowska) Zofia Wikarjak (ul. Żwirki)

Marian Jańczak (ul. Wrocławska) Maciej Maroszek (ul. Żwirki) Zofia Nykiel (ul. Wigury) Barbara Maciejewska (ul. Dalbora)

Monika Thomas (ul. Wrocławska) Janina Szkudlarek (ul. Sądowa) Teresa Miechowian (ul. Sobieskiego) Stanisław Ordziniak (ul. Prosta) Rafał Wawrzyniak (ul. Kościuszki) Krystyna Siankiewicz (ul. Wolności)

FE

Sakrament chrztu przyjęli...

% Dominik Baranek (ul. Wrocławska) Ines Krzesińska (ul. Kościuszki) Mikołaj Cholewa (ul. Kościuszki) Amelia Price (W. Brytania) Nikodem Nadolski (ul. Partyzancka) Małgorzata Gzik (ul. Piłsudskiego) Bartosz Karpisiewicz (Przygodzice) Iga Tokarz (ul. Szamarzewskiego) Lena Ilska (ul. Wyjazdowa) Gala Gibasiewicz (ul. Armii Krajowej) Xawier Widziński (ul. Piłsudskiego)

Igor Błach (ul. Kopernika) Nina Pustkowska (ul. Komuny Paryskiej) Konrad Dudkowiak (ul. Partyzancka) Anastazja Zybała (ul. Kosciuszki) Adam Kowalski (ul. Walczaka) Adam Kołodziejski (ul. Hallera) Krzysztof Marcinkowski (ul. Wrocławska) Jolanta Cieluch (ul. Majdan)

Lena Chleboś (ul. Jabłoniowa) Aleksandra Szysterkiewicz (ul. Kościuszki) Jakub Krakowski (ul. Targowa) Olga Sobczak-Surma (ul. Ledóchowskiego) Antoni Dymała (ul. Targowa) Mikołaj Kolaśniewski (ul. Wolności) Franciszek Kubiak (ul. Wohiości) Kinga Drapała (ul. Kaliska) Stefan Graczyk (ul. Kopernika)

Związek małżeński zawarli... Michał llski Marta Ożańska Damian Kmieć — Joanna Kulesza Paweł Naskręcki — Natalia Grabarkiewicz Bartosz Grzędziński — Monika Drzazga —-

Marek Lof— Marta Rudolf Damian Siegmund — Katarzyna Antczak Łukasz Portasiak — Sandra Tomala Damian Pustkowski — Anna Sikorska

Dawid Jacyna — Malwina Stodolna Piotr Duczmal — Beata Perkiewicz Bogumił Pryczak — Małgorzata Lamczak Norbert Jędrzejewski — Aneta Górecka

W dalszej części kazania Jan Paweł II odwoływał się do Słowa Bożego takimi słowami, komentującje, odnosząc te słowa do Niepokalanej: „0 Panie,jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy...”. Owo dojrzewanie w miłości, które wypełniło całe życie ojca Maksymiliana, a dopełniło się na ziemi polskiej ostatecznie poprzez czyn oświęcimski — owo dojrzewanie było w sposób szczególny zwiazane z Niepokalaną SłużebnicąPańską. Był, jak mało kto, duchowym „synemTwej Służebnicy”. Doznawał od wczesnej młodości Jej duchowego macierzyństwa (. . .).. Maksymilian Kolbe, jak mało kto, przejęty był taj emnicą Boskiego wybrania Maryi. Wszystkie apostolskie poczynania ojca Maksymiliana świadczą o tym, że tajemnica Niepokalanego

Poczęcia znajdowała się w centrum jego świadomości. O tym świadczy i Milicja Niepokalanej, i „Rycerz Niepokalanej”. O tym świadczy japońskie „Miasto Niepokalanej” (Mugenzai no Sono). I wreszcie ten nasz oprac. ks. Aleksander polski Niepokalanów. (kontynuacja homilii w następnym numerze gazetki )

ZespółR

A

"

kcxjny ks. AleksanderNawrocki (red nacz.) Jerzy Grzegorski, Justyna Sprutta Nawrocki Korekta Kibi. Dawid Łakomy, Jacek RyczkieWiczDTP Andrzej

ń

Gazetka przeznaczona do użytku weMrętfznego

Profile for Konkatedra

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 6/2014 (205) wrzesień  

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 6/2014 (205) wrzesień  

Advertisement