Page 1

Nr 4/2014 (204) MAJ

Pismo parafi lpW.SW . Stan'lSława Biskupa Męczenn i ka W Ostrow 16 W 16 ikopolsk lm r

wa,.

a,”

KANONIZACJA PAPIEŻY N A DR.„O,D_Z E, KM Y.Z. A. I. I K 0 N,Y W.. A›T OWYCH DNI MŁODZIEŻY S„

I,_


TEMAT NUMERU

KRZYŻ I IKONA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W KONKATEDRZE W dniach 7-8 maja 2014 roku krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani—symbole Światowych Dni Młodzieży przebywały w ostrowskiej Konkatedrze. Znaki te przybyły z parafii św. Antoniego w drodze krzyżowej, w której uczestniczyło wielu młodych, ale także starszych mieszkańców miasta i okolic. W Konkatedrze Krzyż i Ikona zostały powitane przez

Łukasza Mikołajczyka, dyrektora Szkoły Podstawowej numer 9 im. św. Jana Pawła II, ks. Karola Gibkiego. katechetę z tej szkoły i młodzież. Słowa powitania wypowiedział ks. prałat Tomasz Ilski. - rzyż to zaproszenie ale Krzyż to zobowiązanie. Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie poszukujący przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego każdego zagubionego czlowieka daj nam przyjąć czas łaski, który nam ofarowuje przez peregrynacje tego Krzyża Świętego, który od 30 lat pielgrzymuje po świecie Pozwól nam owocnie przeżyć czas Twojego nawiedzenia i doprowadź innych do jego przyjęcia. Niech zwycięski Krzyż zajaśnieje jeszcze bardziej w naszym życiu, naszej ojczyźnie, Europie i na całym świecie. Obyśmy znaleźli moc przy Krzyżu wraz z Maryją, Matka Kościoła. Za chwilę Krzyż zostanie okadzony, ten dym to symbol naszej modlitwy, czasami nie wypowiedziane/' ustami, ale sercem —_ mówił proboszcz Konkatedry. Na powitanie została odprawiona uroczysta Msza święta z udziałem wielu kapłanów. O godz. 21.00 odbył się Apel Jasnogórski, natomiast o godz. 22.00 Msza św. dla wszystkich, którzy dźwigają swój krzyż choroby, samotności. niezrozumienia. W czwartek. 8 maja, po porannych Mszach św. Krzyż wraz z Ikona Matki Bożej powędrował do ostrowskich szkół. Przy Symbolach ŚwiatowychDni Młodzieżymogli modlić się uczniowie I LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Gimnazjum nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum im. św. Papieża Jana Pawła II. W godz. 14.00-16.30 Krzyż adorowali wierni dekanatu ołobockiego. Pożegnanie Krzyża i Ikony zbiegło się z uroczystością odpustu parafialnego ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Eucharystii przewodniczył ks. Piotr Rossa, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uroczystość uświetniły: Ostrowska Orkiestra Koncertowai Chór Męski „Echo”. Po zakończeniu Mszy św. symbole Światowych Dni Młodzieży odprowadzono w procesji przed Dom Katolicki: Ikonę Matki Bożej nieśli księża, natomiast Krzyż władze miasta i powiatu. Znaki udały się w dalszą drogę - do Pleszewa. Ewa Kotowska-Rasiak

Jana Pawła II do roku długą drogę, aby młodzi młodych - pokonują każdego całego świata mogli spotkać przy nich Jezusa Chrystusa i zdać sprawę z nadziei, która w nich jest. Podczas Światowych Dni Młodzieży znaki te znajdują się w Strefie Pojednania czekając na każdego z obecnych pielgrzymów.

Te dwa znaki - symbol papieskiej miłości

2

'

_

MAJ 2014


AKTUALNOŚCI

PROMOCJA KSIĄŻKI „APOSTOŁ WIELKIEJ DOBROOI” Książka pt. „Apostoł wielkiej dobroci

— Sługa Boży ksiądz Kazimierz Rolewski” dokumentuje działalność życie proboszcza ostrowskiej Fary w latach 1922-1928. Promocji książki towarzyszyła wystawa poświęcona przedwojennemu proboszczowi przygotowana przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

i

Publikacja składa się z 10 rozdziałów, których autorami ks. prałat Alfred Mąka, ks. Adam Kraska. Aneta Franc, są: Małgorzata Juda—Mieloch i Renata Kania-Weiss. W książce zamieszczono kalendarium oraz słowniczek wyrazów i zwrotów łacińskich. W pierwszych rozdziałach autorzy przedstawili Okres dzieciństwa. młodości. pracy duszpasterskiej w Niemczech oraz proboszczowskiej w Głuszynie, Starołęce i Ceradzu. Osobny rozdział poświęcono posłudze w ostrowskiej Farze w latach 1922-1928. Kolejne rozdziały dotyczą działalności naukowej i funkcji 1ektora w poznańskim seminarium choroby śmierci . i pogrzebu ks. Rolewskiego. W ksiazce opisano ekshumacje1 proces beatyfikacyjny oraz odnotowano cuda i łaski. W publikacji zamieszczono też wspomnienia mieszkańców O ks. prałacie Kazimierzu Rolewskim. Promocja książki odbyła się w piątek, 25 kwietnia. w Domu Katolickim przy Konkatedrze w ramach Ostrowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: ks. biskup senior Teofil Wilski. ks. prałat Alfred Mąka. ks. prałat Tomasz Ilski, ks. Tomasz Rak. ks. Adam Kraska, rodzina. ks. Rolewskiego, przedstawiciele władz samorządowych i wiele osób zainteresowanych sylwetka przedwojennego proboszcza. W swoim wystąpieniu ks. prałat Tomasz llski podkreślał, że spotkanie jest owocem modlitwy. Jak przybyłem do Ostrowa to od samego poczatku spotkałem się z wielka checia, by ukazać postać naszego wielkiego kapłana ks. Kazimierza Rolewskiego. Chciałem zaznaczyć role Konferencji św. Wincentego a Paulo im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego t1110rzace/niesamowity klimat modlitwy. która najpierw dotykała dzieci z różnych środowisk, a potem każde spotkanie konferencji łączyło się z modlitwą, prośba () beatyfikacje kapłana. Ponadto wielu katechetów zauroczyła się osoba ks. Kazimierza i przypominało młodzieży tę wielką postać. Zapraszam wszystkich do modlitwy i wchodzenia 11 glebie naszego świetego kapłana by to dobro. którym żył ks. Kazimierz było również naszym dobrem. ldźmy 11spoln1e ku świetości z Janem Pawłem II na czele — powiedział proboszcz Konkatedrv. Wspomnieniem O ks Rolewskim podzielił się także ks. prałat Alfred Mąka. —Japrzyszedlem do Ostrowa ] lipca 198] rok111pamietam. ze111przen10111ieniu powitalnym para/ii powiedziałem z'e zdaję sobie z tego sprawę że w podziemiach kościoła w kaplicy Matki Boskiej Czestochowskzej spoczywa ciało Sługi Bożego ks. p1ałata Kazimierza Rolewskiego. Przez dłuższy czas po Mszy św. chodziliśmy zwiernymi do kaplicy i tam modliliśmy sie o wyniesienie na ołtarze tego wielkiego kapłana a wreszcie udało mi się w naszzej gazetce parańalne] w 50 odcinkach napisać najważniejsze wydarzenia 'z zycia i działalności ks. Rolewskiego. Na pewno ks. Kazimierz Rolewski wspiera łych gorliwców, którzy podjęli się napisania ksiazki powiedziałemeiytowanyproboszczKonkatedry.Wieczórpromocyjny uświetnił spektakl pt. „U schyłku życia ks. prałata Rolewskiego” w reżyserii Piotra Szczepaniaka. Spotkanie poprzedził wernisaż wystawy 0 ks. Rolewskim zorganizowanej w Konkatedrze przez Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i modlitwa przy grobie proboszcza, który znajduje sie w ostrowskiej Ewa Kotowska-Rasiak świątyni Obok Ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. '

_

i

.

.

~' '

-

——

www.konkatedra—ostrowwlkp.pl

3


SILNIEJSZY BYŁ W NICH BÓG Paweł II zostali oficjalnie ogloszeni i W Święto Miłosierdzia przed Bazylika św. Piotra Jan XXIII Jan Jana Pawła II wołało świętymi przez papieża Franciszka. Oficjalnie, bo wielu już na pogrzebie

„Santo subito”.

Zanim jednak rozpoczęły się uroczystości ci, którzy chcieli być jej bezpośrednimi uczestnikami i pielgrzymowali wiele kilometrów, np. z Ostrowa do Rzymu. musieli dotrzeć na Plac św. Piotra albo choćby na ulicę prowadzącą od Zamku Anioła do Bazyliki. Już wieczorem W sobotę, 26 kwietnia wszędzie były. tłumy przy bramkach wejściowych. Ci. którzy kilka lat temu pielgrzymowaii na beatyfikację Jana Pawła II wiedzieli, Czego mogą się spodziewać. Czekało ich co najmniej . ”aa kilka godzin stania w tłumie tak gęstym, że jak ktoś określił nie potrafiła pchać się, nie zwracając było szans, by się choć obrócić. Część ludzi, by zdobyć miejsce na placu bo wielu z nas jest przyzwyczajonych do uwagi na innych. Tak wielu przeżyło to specyficzne czuwanie, nim ludzie życzliwi, tacy, którzy czuwań z bardziej modlitewną atmosferą. Ale tłum tez stał się darem. Byli w dzieliła bariera językowa. dzieli się choćby uśmiechem, a potem tym czym mieli w plecakach, nawet jeśli W uroczystości uczestniczyło 800 tysięcy wiernych z całego świata. Wśród koncelebransów obecny był papież senior Benedykt XVI. witany serdecznie oklaskami. Obok papieża Franciszka przy ołtarzu stanęli ks. kard. Agostino Vallini. wikariusz Ojca Świętego dla diecezji Rzymu, kard. Stanisław Dziwisz, sekretarz Jana Pawła II i bp Francesco ”_'Ińa3? traf": Beschi, biskup Bergamo - diecezji pochodzenia Jana XXIII %%%”. i Giovanni Battista Re. oraz kardynałowie Angelo Sodano W koncelebrze uczestniczyło około 150 kardynałów i 1000 biskupów, wśród nich 70 z Polski oraz 6 tysięcy księży. św. Piotra. W tłumie Na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości zaczęły bić dzwony Bazyliki ale także m.in. francuskie, meksykańskie, można było zauważyć powiewające flagi. przede wszystkim polskie, św. Piotra widać było portrety Jana XXIII ukraińskie, libańskie, watykańskie i kubańskie. Na frontonie Bazyliki fotografii wykonanej przez fotoreportera i Jana Pawła II, który przygotowano trzy lata temu na podstawie ,

'?”

W .

.

.

_.

.

.

"7

'

"*

.

Grzegorza Gałązkę.

Jeszcze przed Mszą św. odmówiono po włosku Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Apo Litanii do Wsżystkich Świętych prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, ks. prałat Sławomir Oder odpowiedzialny II oraz za proces kanonizacyjny bł. Jana Pawła o. Giovangiuseppe Califano, O.F.M. odeWiedzialny za proces Jana XXIII, zwrócili się do papieża z prośbą i przystąpiono do kanonizacji Błogosławionych. Na ołtarz wniesiono relikwie obydwu Świętych: XXIII. Wśród niosących relikwię Jana relikwiarz z krwią Jana Pawła II i relikwiarz z fragmentem skóry Jana To ”ten cud uznano jako potrzebny do Pawła II była uzdrowiona przezeń Floribeth Mora Diaz z Kostaryki. kanonizacji naszego Ojca Świętego. ›

'.

4

MAJ 2014


- Byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był W nich Bóg — mówił papież Franciszek o Janie Pawle II i Janie XXIII

W homilii podczas Mszy św. kanonizacyjnej. Ojciec Święty podkreślił, że nowi święci dawali swoimi pontyfikatami świadectwo Bożej dobroci i miłosierdzia. Jana Pawła II nazwał Ojciec Święty „papieżem rodziny”". Nawiązując do obchodzonej właśnie Niedzieli Miłosierdzia Bożego Ojciec Święty powiedział, że wyniesieni na ołtarze papieże „mieli odwagę oglądania ran Jezusa, dotykania Jego zranionych rąk i Jego przebitego boku”. Podkreślił. że to właśnie rany Chrystusa znajdują się, w centrum święta Bożego Miłosierdzia. Rany Jezusa są zgorszeniem dla wiary, , ale sąrównież sprawdzianem wiary. Dlatego w ciele Chrystusa Zmartwychwstałego rany nie zanikają. lecz pozostają, gdyż rany te są trwałym znakiem miłości Boga do nas — mówił. Zaznaczył, że dzięki świętym Janom Kościół mógł doświadczać entuzjazmu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, żyjącej w Jerozolimie — pierwotnego Kościoła, żyjącego w miłości, miłosierdziu, prostocie i braterstwie. Przypomniał, że dziełem pontyfikatu Jana XXIII był Sobór Watykański II. Papież wyraził nadzieję, że św Jan Paweł II i św. Jan XXIII duchowo towarzyszą toczącemu się procesowi synodalnemu dotyczącemu rodziny i wspierają go. - Niech ci obaj nowi święci pasterze ludu Bożego wstawiają się za Kościołem, aby w ciągu tych dwóch lat procesu synodalnego był on posłuszny Duchowi Świętemu w posłudze duszpasterskiej dla rodziny. Niech nas obaj nauczą, byśmy nie gorszyli się ranami Chrystusa, abyśmy wnikali w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, które zawsze żywi. nadzieję, zawsze przebacza, bo zawsze miłuje — zakończył papież. W zamykającej uroczystość południowej modlitwie Regina Caeli Ojciec Święty wezwał do uczczenia pamięci świętych papieży wypełniając ich nauczanie. Na zakończenie pozdrowił wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na Placu Świętego Piotra i w innych miejscach Rzymu oraz tych, którzy wzięli udział w tych uroczystościach za pośrednictwem radia i telewizji. Uroczystość zakończyła się przejazdem papieża pomiędzy sektorami wiernych. ~

-›

,

_

„._., m+,—._....„,

.

,

,—

Renata J urowicz

MOJE SPOTKANIA Z OJCEM ŚWIĘTYM Trudno jest w kilku słowach opisać przeżycia związane z Osobą świętego. Kiedy ksiądz kardynał Karol Wojtyła został papieżem, uczęszczałam do szkoły średniej. Nie zapomnę nigdy wielkiej radości, jaka panowała wśród koleżanek i kolegów z internatu. Jestem przekonana, że osoba Jana Pawła II wpłynęła na moje powołanie zakonne. Moje pierwsze spotkanie z Janem Pawłem II było 3.06.1979 r. w Gnieźnie. Nie mogło mnie zabraknąć na kanonizacji, na którą wybrałam się wraz z pielgrzymami z parafii Konkatedralnej z Ostrowa. Do samego Rzymu przyjechaliśmy ok. 23. Wszędzie były już tłumy, ponadto dochodziły informacje sprzeczne, jedni mówili, że plac jest pełen, drudzy, że otworzą go o 5 rano. Nie interesowało mnie to, weszłam w ten tłum, który mnie sam popychał do przodu. I tak stojąc od 23, bez możliwości rozłożenia krzesełka, ok. 9 rano znalazłam się na placu, z dobrą widocznością na ołtarz. Oczywiście dalej stojąc na nogach. Tym razem odczułam wielki trud pielgrzymowania, jedni mdleli, inni przeciskali się do toalet bez możliwości powrotu w to samo miej sce, a ja trwałam z wielką intencją i prośbą do dwóch papieży. Za czasów I ana XXIII przyszłam na świat, Jan Paweł II przyczynił się do mojego powołania a spotkania z Nim były ciągłym umacnianiem mnie. Szczęśliwie urodziłam się w dniu urodzin Benedykta XVI, 16 kwietnia, a papież Franciszek urzekł mnie swoją prostotą. Myślę, że nadszedł czas dawania immym tego, co otrzymałam od Boga za pośrednictwem św. Jana Pawła II. Mam nadzieję, ze starczy mi czasu by radować serca innych swoją obecnością. Jestem wdzięczna ks. Tomaszowi proboszczowi Konkatedry i ks. Aleksandrowi za umożliwienie mi wyjazdu i duchową opiekę w czasie pielgrzymowania. SM Benwenuta Kroczyńska '

www.konkatedra-ostrowwlkp.pl

5


BOŻE OKRUSZKJ DLA NAJMŁODSZYCH

KOCHANE DZIECI I Komunii Świętej. Miesiąc maj, który obecnie przeżywamy, jest dla wielu 7 Was czasem przyjęcia Dla jednych Dla innych jest to miesiąc rocznicy przyjęcia. Pana. Jezusa po raz pierwszy do swego serca. Dla mnie, to już 29 lat od to zaledwie 1 rok. dla innych moze 40 lat. od tego cudownego wydarzenia...? przyjęcia Pana Jezusa w I komunii Świętej. za która bardzo Panu Bogu dziękuję. Pan Jezus,gdy W Wielki Czwartek ustanawiał Eucharystię udzielił J Komunii Świętej sWoim Apostołom. Z początku. nie rozumieli Oni tego. co się dzieje My również. mamy prawo nie rozumieć jak to możliWe że pod białym malutkim kawałkiem CHLEBAprżychodzi sam Chrystus Jednak. choć nie rozumiemy tej tajemnicy nie wolno nam nie dziękować za dar CHLF BAI WINA. które podczas Mszy ŚW. stają się CIAŁEM1 KRWIA' Pana Jezusa. Wdzięczność którą mozemy okazać Bogu za przyjęcie Komunii Świętej_jest jednym z piękniejszych darów. jakie mo7em-y 7—łożyć na Ołtarzu podczas Eucharystii. Niestety.. wiele dzieci myśli o J. Komunii Świętej. czekając na prezenty. które otrzy ma1a — nie myśląc wcale o tym. że to sam Jezus odwiedzi ich serca! To smut'ne1ak mało kochamy Pana. Jesusa jak mało Go szanujemy! 1

„.x .

„gą,

”.w

M'—

«___—vwwm_

„__

_

_,›_ „__

icrifźeezerza 5397145"

1

i' i

w..!

l

Jeśli jesteś dzieckiem. które już przystąpiło do J Komunii Święte1— prosze — podziękuj Panu Jezusowi za Jego miłość i za to. że możesz przyjmować Go W Komunii Świętej. W dowód swojej wdzięczności pokoloruj anioła. który się: Co Ty. trzyma W iękach symbole Eucharystii i zastanów > Ś11 Czy będą to przyniesiesz .Jezusowi na niedzielną Mszę dobre uczynki oraz miłość donajbliższych...: czy moze złe ! J stopnie bójki kłótnie.. .? Myślę. 7e w Twoich rękach w Twoim sercu znajdzie się najpięknigszy dar i MJŁOŚC. z którą przyjmiesz najblizsza

1 1

J A 1

t

i

l

r. 11;

!: J;

-.

B+W”? ,;

ig

..1975115 „e_——

11 _

?

imam! '

„. „o

-

iii-+33

4;

:

7+3+7

A?

""' „

”'t-Hf i

.Jmtaem jodzcse czynne ' .' .

”"”-Ą

,

(”343

A5 ..

”SH

40 '

J

1

li

1

(

i 1

(

.

]i'

;

:

1

Komunie Sw. Rozwiazujac poniższe wzory matematyczne. dowiesz się. jakie zadanie przekazał Pan Jezus Apostołom podczas ich s. Jadwiga [ Komunii Świętej. Powodzenia Rozwiazanie zadania dla najmłodszych: HASŁO

(”ZUW/1:10

n_fóJ/JJOLĘ.,Q£1/ęl/<F

Nazwisko: Klasa i adres zamieszkania: Konkurs trwa do 8 czerwca. Losowanie nagród l5 czerwca na mszy dla dzieci. 6

MAJ 20.14.


POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC NIEPE—LNOSPRAWNYCH

TROSKA KOŚCIOŁA O OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Kościół podkreśla godność osób niepełnosprawnych jako „szczególnie podobnych do cierpiącego Chrystusa”. Sobór Watykański II naucza, że są oni „żywym obrazem prawdziwego człowieka, ucieleśniają godność osobową”. Konstytucja „Gaudium et Spes” mówi, że niepełnosprawnośćmoże być drogą doskonałości osoby. Troska o ludzi niepełnosprawnych przynależy od naj dawniejszych czasów do tradycji chrześcijańskiej. Można zaryzykować tezę, że wskazania Starego Testamentu odnoszące się do ubogich miały przynajmniej w pewnym stopniu zastosowanie również do niepełnosprawnych. Jezus w swoim odniesieniu do niepełnosprawnych zostawił naśladowcom wzór postawy wobec ludzi cierpiących z powodu trwałego lub czasowego upośledzenia. Spotkanie niepełnosprawnego z Mistrzem z Nazaretu kończyło się zawsze jego uzdrowieniem lub uwolnieniem z dolegliwości oraz nawiązaniem nowych, pełniejszych relacji z ludżmi. Niepełnosprawnych traktował Jezus jako pełnowartościowych ludzi skrępowanychjedynie czasowo pewnymi niedomaganiami ciała lub ducha Potwierdza to sytuacja Marii Magdaleny którą Jezus najpierw uwolnił zopętaniaprzez złe duchy. anastępnie powołałdo zaszczytnej WWW % misji świadka swego Zmartwychwstania (Mk 16. 9). W postawie Jezusa wobec osób niepełnosprawnych można dostrzec przejaw Bożej miłości, której szczytem była Jego męka i śmierć na krzyżu. Jezus z własnej woli pozwolił się przybić do krzyża i jako bezsilny, pozbawionyjakiejkolwiek pomocy nie tylko ze strony ludzi. ale nawet swego Ojca. przykuty do okrutnego narzedzia kaźni, stał sie podobny i najbliższy wszystkim niepełnosprawnym. Wystąpienie publiczne Jezusa należy postrzegać jako istotną część działania Boga, mającego na celu zaprowadzenie królestwa Bożego. Zwraca uwagę fakt. że od początku publicznej działalności Jezusa z głoszeniem królestwa Bożego były ściśle złączone uzdrawiające czyny miłości (Mt 4, 23-24). Jezus prostował niesprawiedliwe i krzywdzące niepełnosprawnych opinie o rzekomej ich lub ich rodziców winie (J 9. 2). W ten sposób przezwycieżał cynizm ludzi zdrowych, a upośledzonym przywracał zaufanie do Boga i należne im miejsce w społeczeństwie. Jezus w publicznej działalności nie tylko mówił o szczęściu. ale temu szczęściu pozwalał stać się rzeczywistością poprzez swoje nadzwyczajne czyny. Wybawienie obwieszczone odpowiadało tu wybawieniu realnie praktykowanemu poprzez uzdrawianie cierpiących na ciele i duszy. umacnianie załamanych psychicznie, odnalezienie zagubionych, wydźwignięcie zepchniętych na margines życia społecznego. Trzeba podkreślić, że mowa o królestwie Bożym byłaby sama w sobie trudna do zrozumienia. Gdyby nie towarzyszyły jej w pełni uszczęśliwiające czyny Jezusa. Dopiero we wzajemnym zestawieniu orędzia zbawienia z praktyką uzdrawiającej miłości stało się jasne, że Jezus faktycznie inauguruje królestwo Boże. Z postawy i czynów Jezusa wobec niepełnosprawnych wynika oczywisty wniosek dla życia dzisiejszych uczniów Chrystusa. ks. Marek Zbaracki (ciąg dalszy w następnym numerze) '

Order Świętego Stanisława Głównym celem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego było wzmocnienie władzy królewskiej oraz zlikwidowanie anarchii. Postanowił utworzyć instytucje, które wspomagałyby rozwój państwa. Do tego celu miał służyć nowy order, obok już istniejącego od 1705 r. Orderu Orła Białego ustanowionego przez króla Augusta II Sasa. W statutowym założeniu, liczba kawalerów o1deru nie miała przekraczać stu osóbzzwyjątkiem króla i kawalerów Orderu Orła Białego oraz cudzoziemców. Kandydat do otrzymania orderu był zobowiązany udowodnić rodowód szlachecki, co najmniej do czterech pokoleń. po mieczu jak po kądzieli (od strony ojca i matki). Order rozdawał tylko król to raz do roku 8 maja. w święto św. Stanisława BM. Każdy z kawalerów i

i

marvwkonkatedra-ostrowwlkp.pl

i; 1

«

'/


WOKÓŁ NAS

(<

NINIEJSZE POGRZEBY, CRZTY l ŚLUBY DOKONAŁY su;

.

)

w KWIETNIU 2014 R.

>-

Odeszli do VVieczności...

Maria Ciesiółka (ul. Kopernika) Leona Kmieciak (ul. Wrocławska) Alina Tomalak (ul. Wąska)

air

Łucja Wawrzyniak (ul. Wigury) Nikola Pertkiewicz ul. Wrocławska) (_

Halina Szczepanek (ul. Prof. Kalina) Zofia Lanton (ul. Wrocławska) Leszek Sipurzyński (ul. Prof. Kaliny)

Sakrament chrztu przyjęli...

Radosław Zieja (ul. Piaskowa) Wiktoria Szyszka (ul. Strzelecka) Antonina Mikołajczyk (ul. prof. Kaliny) Robeit Dobrowolski (ul. Prosta)

Bianka Sobczak (ul. Grabowska) Wiktoria Konieczna (ul. Piastowska) Wiktor Kaczmarek (W. Brytania) Olga Tondera ( ul. Mikołajczyka)

":E—

Oskar Tondera (ul. Mikołajczyka) Wiktor Sitek (ul. Wrocławska) Martin Swieca (ul. Radłowska) Vanessa Nowacka (ul. Targowa)

Związek małżeński zawarli...

——4

~—

Jacek Fligier - Justyna Kubiaczyk

Jacek Kierzek ” Anna Chłopek

ciąg dalszy tekstu ze strony 7 i do wspomagania ubogich. poprzez wpłatę jednorazowo zobowiązany był do okazywania wierności królowi Rzeczypospolitej. 2 czeiwonych złotych do i corocznie 4 czerwonych złotych na Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie oraz 25 czerwonych złotych żałobne za zmarłe dusze kawalerów kancelarii orderu Jałmużnikowi Orderu Świętego Stanisława l czerwonego złotego na msze Św. Warszawie, w po złożonym przyrzeczeniu kościele Krzyża się w pw. orderu. Inwestytura —czyli dekoracja orderami, odbywała ~ WER statucie. dotrzymaniu wszystkich warunków zawartych w ' — NAGRADZAJĄC lNClTAT” Dewiza orderu brzmiała: „PRAEMIANDO dla dobra ZACHĘCA. Order miał za zadaniejednoczyć kawalerów we wspólnym działaniu i to nie dla króla, samego ojczyzny jak ijego obywateli. Był nagrodą za zasługi społeczne ale dla dobra Rzeczypospolitej (...). Przyjęcie w poczet Kawalerów i Dam Orderu następuje po osobistej rekomendacji kawalera cieszącego się dobrą opinią w postaci formalnego wniosku do Wielkiego Mistrza lub wedłu g uznania Wielkiego Mistrza. Kawalerami lub Dam ami Orderu mogą zostać osoby, które ukończyły 21 lat. W Polsce, zgodnie z tradycją organizuje sie inwestytury według wezwaniem patrona orderu. Do miejsca, ustalonego ceremoniału. Rozpoczyna się od mszy świętej w kościele najcześciej pod Wielki Mistrz w towarzystwie Ońcerów i w którym oczekują kandydaci. kawalerowie damy oraz zaproszeni goście przybywa nim postępują: Wielki Przeor oraz Miecznik, Orderu w uformowanym orszaku. Prowadzi go chorąży z chorągwią Orderu, a za Orszak zamyka chorąży niosący chorągiew niosący miecz ceremonialny, następnie Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława. posiadanego orderu. Kandydat klęka na rangi według miejsc zajmowania tj. zasada primogenitury, Wielkiego Mistrza. Obowiązuje ramienia. wypowiada stosowną regułę. Nastepnie od lewego miecza dotyka Wielki Mistrz oba. płazem prawe kolano. a kobiety na specjalny dyplom. Na. zakończenie wyjście nowo mianowany wstaje i okrywa się go rycerskim płaszczem orderowym. Otrzymuje Wielkiego Mistrza i osób towarzyszących odbywa sie w odwrotnej kolejności (...). III Rzeczypospolitej, tj. od Pierwsze nadania Suwerennego Orderu Świętego Stanisława w Polsce nastąpiły dopiero w i naukowe, i99l roku. Wśród odznaczonych Kawalerów Dam Orderu znalazły się osoby posiadające tytuły arystokratyczne posiadające tytuły hierarchowie kościelni, urzednicy państwowi, członkowie sejmu, wojskowi. Najliczniejszą grupę stanowią osoby naukowe i zawodowe, duchowni, przedsiębiorcy. handlowcy. urzędnicy i nauczyciele. Kawaler Orderu Świętego Stanisława BM Maciej Maśliński i

W

'-

i

_

'

i

_

Bibliografia: 1989. Bigoszewska Wanda, Polskie ordery i odznaczenia. Wyd. lnterpress, Warszawa i Stanisława, Świętego Orderu Kawalerowie Damy Komorowski Ryszard Tymoteusz, P.W. lnterfund, Poznań 2004. Zespół Redakcyjny: ks. Aleksander Nawrocki (red. nacz.), Jerzy Grzegorski. Justyna

DTP: Andrzej Sprutta, Anna Chłopek, Dawid Łakomy, Ewelina Kukuła, Jacek Ryczkiewicz. Bartoszek Ryszard Kotowska-Rasiak, Nawrocki. Nasi korespondeci: Renata Jurowicz, Ewa i

inni.

Rycina Konka tedly ze Zbiorów firmy Wienerberger.

Ostrowie Wielkopolskim. Wydawca: Parafia Konkatedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika W gazetka@konkatedra—ostrowwlkp.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych artykułów.

8

Gazetka przeznaczona do użytku wewnetrznego

Profile for Konkatedra

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 4/2014 (204) maj  

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 4/2014 (204) maj  

Advertisement