Page 1

,

Pismo Parafii św. Stanisława B. „„

„T'

M. w

'W”,

€;iiiriąi i;

w›i i

!

„H '

W”»

mi!

(miru? „xiii!

ń”!

mi”

uw

..

I

”MMIi M

IW „wiń

wadi

MW i „.!an Milf

hum

J

Ostrowie Wlkp.

w?

ma”! "'Eiwmińrlt

8/2012 (190) LISTOPAD

Ostrów Wielkopolski wita Ks. Bpa EDWARDA JAN IAKA

Ingres Bpa aniaka do strowskiej =Konkatedry 2-3

_

W Imię Ojca

Syna, Ducha Świętego i i

5


_'

imVu—u NUMERU

i

'

Biskup zawierzył św. Józefowi Mocno ufam, że w prowadzeniu Kościoła Kaliskiego będzie mi pomagal św. Józef — powiedział ks. biskup Edward Janiak podczas swojego ingresu do ostrowskiej Konkatedry. Uroczystość zgromadziła

-

wiernych z Ostrowa i okolic.

ingres odbył się w niedzielę, 7 pażdziernika. Ks. biskup Edward Janiak przeszedlw procesji z probostwa do Konkatedry.

Biskupa powitał także: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak. — Witam w mieście, którego patronemjest św. Stanisław Biskup Męczennik, a honorowym obywatelem Jan Paweł II — powiedział włodarz miasta, który ofiarował ekslibris przedstawiający Konkatedrę, wykonany przez artystę ostrowskiego esława Wos” i

%

Przed świątynią Ordynariusz diecezji kaliskiej ucałował krzyż, pokropił wiernych wodą święconą udał się do i

ołtarza, a następnie zaproszony przez proboszcza Konkatedry ks. prałata Tomasza llskiego zasiadł na Katedrze, czyli miejscu symbolizującym ostrowski Kościół, a jednocześnie część Kościoła Kaliskiego. Biskupa kaliskiego powitał Proboszcz parafii. — Ten kościół, Konkatedra ostrowska, jest Twoim kościołem. Jesteś u siebie. Razem z Tobą Ostrów

Poludniowa Wielkopolska pragnie kroczyć drogami, które wskazuje nam Bóg. Modlimy się, by nie zabrakło Ci sił w wypełnianiu Twojego biskupiego hasła „Trzeba, abym służył”, ale zarazem prosimy Cię Księże Biskupie, byś nas zarażał mocą Twojego zawołania, byśmy potrafili służyć prawdzie i miłości, byśmy potrafili służyć

Słowa powitania wypowiedziały dzieci, młodzież przedstawiciele parafian. .

.

,

i

.

i

Bogu _ mówil ks. prałat Tomasz llski.

Przed rozpoczęciem liturgii przemówił ks. biskup senior Stanislaw Napierała, który przypomniał, że Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił diecezję kaliską z kościołem katedralnym w Kaliszu kościołem konkatedralnym w Ostrowie. Przyjęło się w minionych latach, że co roku w ostrowskiej Konkatedrze byly udzielane święcenia diakonatu. Tutaj też były celebrowane nabożeństwa z udziałem biskupa diecezjalnego z racji ważnych wydarzeń ogólnokościelnych, bądż diecezjalnych, bądż miasta i

Ostrowa Wielkopolskiego. Ingres biskupa diecezjalnego do Konkatedry jest wydarzeniem

niepowtarzalnym w Twojej pasterskiej posłudze — LISTOPAD 2012


l blVlI—ŁL

mówil pierwszy Biskup kaliski.

Di

UMLŁXU

moim umysłem obejmuje dziś calą diecezję kaliską, to widzę ile troski trudu trzeba było wnieść, abyjako dobry pasterz podejmować trafne decyzje. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za dar madrego, roztropnego biskupa i

i

/_" Mszę św. koncelebrowali także: ks. biskup senior Stanisław Napierała, ks. infułat Tadeusz Szmyt, ks. prałat Tomasz llski, ks. prałatAlfred Mąka iwielu kapłanów.

Stanisława — powiedział Pasterz diecezji kaliskiej, W święto Matki Bożej Różańcowej wzywał wszystkich, aby sięgali po różaniec odmawiali tę modlitwę. Rodziców zachęcał, aby wychowywali dzieci w duchu wiary religijności. Stwierdził, że chrześcijaństwa nie można ]

i

nauczyć się teoretycznie. — Brońmy wartości chrześcijańskich w życiu osobistym, narodowym, przekazujmyje z mocai odwagą młodym pokoleniom —

wolal ks. biskup Janiak. Swoją posługę zawierzył św. Józefowi. - Dzisiaj mocno ufam, że w prowadzeniu Kościoła Kaliskiego św. Józef będzie mi pomagał

poprzez kapłanów, ludzi świeckich, że będzie strzegł przed błędami. Zachęcam Was do wspólnej pracy, do szerzenia Królestwa Bożego przez głoszenie Ewangelii, przyjmowanie sakramentów świętych, świadectwo życia, aby braci utwierdzać w wierze —

powiedział Pasterz diecezji kaliskiej. W procesji z darami prezydent Ostrowa Jaroslaw W Konkatedrze licznie zgromadzili się mieszkańcy Ostrowa Urbaniak starosta ostrowski Paweł Rajski przynieśli chleb, Wielkopolskiego okolic, a także siostry zakonne, wladze kwiaty wręczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław parlamentarne samorzadowe, przedstawiciele szkól, Lisiecki przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego organizacji społecznych oraz kościelnych. W homilii ks. Andrzej Leraczyk, a rodzina złożyła dary chleba, wina biskup Edward Janiak podziękował swojemu poprzednikowi wody. Uroczystość uświetniły: Ostrowska Orkiestra za 20 lat posługi w diecezji kaliskiej. — Ekscelencjo swoją Koncertowa pod dyrekcją Mariana Sikorskiego oraz Chór pracą, świadectwem życia. gorliwością troszczyłeś się 0 Nauczycielski im. Stanisława Wiechowicza pod batutą Kościół Kaliski. Cieszę się, że mamy wlasne seminarium, Jerzego Wojtaszka Chór św. Grzegorza z Konkatedw kurię, dom księzy emerytów, wlasne kadry naukowe. To. pod kierunkiem Magdaleny Nowickiej. Twoja mądrość sprawiła, że możemy normalnie pracować, Ewa Kotowska-Rasiak chwalić Pana Boga pogłębiać wiarę. Kiedy wzrokiem wiary i

i

i

i

i

i

i

Wydarzenia z naszej parafii.

.

*6 października 13 kleryków rozpoczęło naukę formację na pierwszym roku wWyższym Seminarium Duchowym w Kaliszu, a wśród nich pochodzący z naszej parafii kleryk Aleksy Stasiak. Życzymy wszystkim klerykom światła Ducha Swietego oraz opieki Maryi - wychowawczyni i

powołań kapłańskich.

*19 października młodzież z Ostrowa Wielkopolskiego uczestniczyła w modlitewnym czuwaniu. Przed Przenajświętszym Sakramentem odmówiła dziesiątkę różańca św. oraz rozważała fragment ewangelii o kobiecie cierpiącej. Całość umilil nasz zespół muzyczno›wokalny DONATUS. x21 października

gościł w naszej wspólnocie parafialnej ks. Damian ze Wspólnoty Krwi Chrystusa w Częstochowie. Przez całą niedzielę głosił Słowo Boże oraz przewodniczył Mszy św. Odpustowej wszystkich tego typu wspólnot z Ostrowa Wielkopolskiego.

LISTOPAD 2012


WOKÓŁ NAS

f

O

&

odpustach...

Słowo „odpust" najczęściej kojarzy nam się z odpustem parafialnym (najczęściej z festynem jemu towarzyszącym). O odpustach słyszy się też często w okolicach początku listopada, kiedy to można uzyskać odpust zupelny za dusze w czyśćcu cierpiące. Czy jednak wiemy tak naprawdę czym jest odpust? Grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki powoduje pozbawienie człowieka komunii Z Bogiem, tym samym zamyka mu dostęp do życia wiecznego (popularnie mówimy „do nieba”). Jest to „kara wieczna". Równocześnie każdy grzech, nawet powszedni, wprowadza w życie człowieka nieład, polegający na nieuporządkowanymprzywiązaniu do tego, co stworzone. Ten stan wymaga naprawy, oczyszczenia, które nazywane jest „karą doczesną". Dokonuje się ono albo na ziemi za życia czlowieka, albo po jego śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. Darowanie kary doczesnej określa się terminem „odpust",

jednakże stwierdzenie, że wszelkie akty milości wobec Boga bliźniego skutkują odpustem cząstkowym z pewnością niejest błędem. i

Warunki uzyskania odpustu zupełnego Zwykle warunki uzyskania odpustu zupełnego to spowiedź święta (skutkuje ona darowaniem winy oraz kary wiecznej, jak również otwarciem na darowanie kary doczesnej), Komunia Święta (która jest źródłem świętości) oraz modlitwa za braci (minimum, którego wymaga Kościół, to modlitwa w intencjach wskazanych przez Ojca Świętego; wystarczy Modlitwa Pańska Pozdrowienie Anielskie). Czwartym warunkiem jest wolność od przywiązania od grzechu, nawet powszedniego, Nie chodzi tu o samą skłonność do zła („chcę dobra, a narzuca mi się zlo" - Rz 7, 21), ale o świadome dobrowolne pielęgnowaniejakichś działań czy podtrzymywanie jakichś relacji, które trzymają w grzechu nie pozwalają się z niego wyrwać. Wszystkie te warunki wiążą się więc z osobistym nawróceniem, obejmującym doskonalenie się w miłości wobec Boga braci. Nie ma tu więc żadnej magii, a i

Zupełny czy cząstkowy? Odpust zupelny to darowanie całej kary doczesnej, natomiast cząstkowy —jej części. Miara tej części zależy od wysiłku gorliwości, z jaką ktoś wykonuje dzielo obdarzone odpustem cząstkowym. Przykładowe czyny, do których przywiązany jest odpust zupelny, tozpólgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, pólgodzinne czytanie Pisma Świętego na sposób lektury duchowej, odmówienie części różańca (5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej lub w stowarzyszeniu i

publicznym, odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu (może On być przechowywany w tabernakulum), wiele innych. Łącznie jest ich ponad trzydzieści. Odpust zupelny wymaga także spełnienia pewnych zwykłych warunków jego uzyskania, o czym będzie mowa niżej. Pojednej Komunii sakramentalnej ijednej modlitwie w intencjach papieskich można uzyskać jeden raz odpust zupełny. Można uzyskać tylkojeden odpust zupełny w ciągu dnia. Czynów obdarzonych odpustem cząstkowym jest bardzo wiele. Istnieją co prawda listy zawierające ich wykaz.

i

i

jedynie przyjęcie odpowiedniej postawy, czyli postawy otwarcia na Boże przebaczenie.

i

Odpust za siebie lub za zmarłego Odpust cząstkowy lub zupełny możemy

ofiarować za zmarłego na sposób wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam

jest

w

stanie dokonać przemiany swojego życia

i

wypełnić warunki wymagane do otrzymania odpustu.

Dawid

Łakomy

Tranzitus św. Franciszka W wigilię Uroczystości św. Franciszka z Asyżu (3 października), zgodnie z wielowiekową tradycją, rodzina franciszkańska spotyka się na nabożeństwie upamiętniającym chwalebne pnejście Biedaczyny z życia ziemskiego do chwały nieba; na nabożeństwie zwanym "Tranzitus".

uroczystość do kaplicy Sióstr Klarysek Ostrowie Wielkopolskim przybyli czlonkowie Kapucynek w Aby uczcić tę

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz parafianie.

Ewangelię rozważania na temat życia w świętości oraz drogi do nieba przedstawił ks. Adam Wawro. Siostry wraz z obecnymi odmówili modlitwy umilili nabożeństwo pięknym śpiewem. i

i

Następnego dnia Franciszkanie Świeccy spotkali się na porannej Mszy Świętej. Później zebrali się przy figurze Św. Franciszka, w bocznej nawie Konkatedry,

aby modlitwami uczcić święto swego Patrona. W dalszej części dnia udali się na uroczystą agapę, po której powrócili, aby odprawić adorację Najświętszego Sakramentu, Rozchodząc się do swych domówjeszcze rozważali wydarzenia mijającego dnia.

Ryszard Bartoszek LISTOPAD 2012


j—

WOKÓŁ NAS

(

]

Będę śpiewał Tobie 2012

Zespół i Wspólnota WOŁAM, działające przy parafii NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim, wzorem lat ubiegłych, zajęły się organizacją V Warsztatów Muzyki Chrześcijańskiej „Będę śpiewał Tobie 2012”. Odbyły się one w dniach 22 — 23 września br. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I. W tym roku instruktorem warsztatów byl Piotr Kornaszewski, który uczęszczał do ostrowskiego lV Liceum Ogólnokształcącego i wielbił Boga w zespole chrześcijańskim „Or Chajim". Zwieńczeniem tegorocznych warsztatów był koncert finałowy, który odbył się w niedzielę 23 września o godz. 20.00 w Kościele NMP Królowej Polski ~ zwanym potocznie „Malym Kościólkiem".W ciągu 2 bardzo pracowitych dni poświęconych uwielbieniu naszego Stwórcy warsztatowiczeopanowali ponad 10 pieśni. Szkolenia te były bardzo cenne, ponieważ oprócz wspolnego śpiewu, został również wygospodarowanyczas na spotkanie z żywym Chrystusem podczas Eucharystii, byla okazja do wysłuchania konferencji wygłoszonej przez ks. Pawla Gomółkę oraz wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, poprowadzona przez młodzież z parafii Ducha Świętego w Ostrowie. Należy zaznaczyć, że organizacja warsztatów była bardzo profesjonalna, każdego dnia podczas wyznaczonych przerw, uczestnicy mogli liczyć na kawę lub herbatę, coś słodkiego, a także na obiad kolacje. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył również, i

Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem

-

działający w naszej parafii, zespól DONATUS. Czynnie włączył się w śpiew poprzez prowadzenie Mszy Świętej zajęcie się oprawa muzyczna calej dwudniowej liturgii. Czas V Warsztatów Muzyki Chrześcijańskiej był czasem bez reszty poświęconym Chrystusowi, miejscem w którym nie bylo podziałów, każdy był tak samo ważny nikt nie pozostał sam. Wytworzyła się wspólnota i

i

wyznawców Boga, tych którzy nie wstydzą się powiedzieć: „Jezu kocham Cię i jestem tu, by Cię wielbić i oddawać chwałęl”. Ludzie w dzisiejszym świecie często szukają znaków Bożej obecności, a

wystarczy spojrzeć wsłuchać się w śpiew uczestników i

warsztatów. Poprzez swą postawę zaangażowanie udowodnili oni, że Chrystus jest ich Panem, że wybrali Go na Pana swojego życia, pokazali jednocześnie, że są żywym świadectwem Jego miłości. Ewelina Kukuła i

'

Polskajest Polską, a Polak Polakiem.

Adam Mickiewic

„Kościół otrzymal Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia.” (Ecclesia de Eucharistia, Jan Paweł Il). Eucharystia jest dla nas żródłem szczytem całego życia chrześcijańskiego, dlatego tak ważne jest jej zrozumienie. Uczestniczącw Ofierze eucharystycznejmusimy zdać sobie sprawę, że wydarzenia z Wieczernika są dalej aktualne, że wszystko co ma miejsce podczas tej liturgii jest uobecnieniem ofiary Chrystusa złożonej Ojcu za każdego z nas. Stajemy się obecni w Wieczerniku z Chrystusem bierzemy udzial w Jego Męce, Śmierci Zmartwychwstaniu. Dzięki temu otrzymujemy zadatek życia wiecznego już tu na i

i

i

ziemi.

świadomie uczestniczyć w Eucharystii będziemy stopniowo poznawać znaczenie poszczególnych znaków, gestów postaw liturgicznych. Pierwszym z takich znaków jest znak krzyża. Jest on najczęstszym z wykonywanych gestów nie tylko w liturgii, ale także poza nią. Jest on znaczeniem się chrześcijanina chwalebnym krzyżem Jezusa Chrystusa. Jest także Ojca, Syna i wyznaniem wiary w Boga Trójjedynego Ducha Świętego. Już przy wejściu do kościoła żegnamy się wodą święconą. Ma nam to przypominać przyjęty przez nas sakrament chrztu. Otrzymany na chrzcie zaczątek życia wiecznego ma wzrastać do swojej pelni przez nasze spożywanie Eucharystii. Podczas rozpoczęcia Eucharystii, na słowa: „W imię Ojca Syna Ducha Świętego” drugi raz czynimy znak krzyża. Czynność wykonywana w tym momencie ma nam przypomnieć, że w imię Boga w Trójcy Świętej zostalismy ochrzczeni, że w sakramencie chrztu Pan Jezus włączył nas w tajemnicę swojego kapłaństwa Abyśmy mogli pełniej

i

i

-—

i

i

i

LISTOPAD 2012

przeznaczył do udziału w liturgii. Kolejnym miejscem podczas Eucharystii, kiedy wykonujemy ten znak może być obrzęd aspersji - pokropienie wodą święconą, zastępujący akt pokutny. Przed Ewangelią wykonujemy maly znak krzyża, znacząc go kciukiem na czole, ustach piersi, by Ewangelia była w naszym umyśle, na naszych wargach iw naszym sercu, Czynimyjewraz z głównym celebransem, gdy ten wypowiada formułę „Slowa Ewangelii według świętego..." W czasie błogosławieństwa końcowego „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec Syn Duch Święty", kiedy to kapłan wykonuje znak krzyża nad ludem, wierni czynią znak krzyża na swoim ciele, Musimy pamiętać, że nie ma chrześcijaństwa bez dźwigania krzyża każdego dnia naśladowania Chrystusa. Wychodząc z kościoła, żegnając się wodą święconą, modlimy się, aby laska chrztu umacniała nas w dawaniu braciom świadectwa @ Chrystusie. Powinniśmy czynić znak krzyża starannie, by byl on wyraźnym znakiem naszej wiary w calą Trójcę Świętą. Krzyż jest dla nas obietnicą zbawienia. To Jezus Chrystus tak nas umiłował, że pozwolił się ukrzyżować za nasze grzechy, dla naszego zbawienia. Ten znak krzyża jest najkrótszym wyznaniem naszej wiary, prawdy o Trójcy Świętej i odkupieniu. Powinniśmy byc zainteresowani przeżywaniem każdego momentu liturgicznego Mszy Świętej, gdyżjest to cud, w którym powinniśmy uczestniczyc z pełną świadomością. Anna Chłopek i

i

i

i


WOKÓŁ

NAS

Wszystkimi włóknami serca sierpnia 2012 r. zakończyły się obchody Boo-lecia konsekracji św. Klary z Asyżu. Jest Ona dla nas, jako jej duchowych córek, przede wszystkim najlepszą Matką i Siostrą, pełną dobroci, czułej troski i miłości. 11

Już podczas swego ziemskiego życia ogarniała sercem swoje przyszłe siostry, ateraz, przebywając w chwale Nieba, o ileż bardziej nas wspiera nam towarzyszyta, która na łożu śmierci wypowiedziała błogosławieńshNo:„Niech Pan was błogosławi niech was strzeże. (...) niech obdarzy was pokojem, moje siostry córki, wszystkie, które przyjdą zostaną w tej naszej wspólnocie, wszystkie inne, które w całym zakonie wytrwają, aż do końca w tym świętym ubóstwie. Błogosławię was za mego życia po mojej śmierci, jak i

i

i

i

i

i

i

a'

”a,

Franciszka, z drugiej zaś on w najtrudniejszych chwilach swego życia udaje się do niej, powiena jej swe wątpliwości i troski. Klara i Franciszek

wspólnie osiągali coraz wyższe stopnie doskonałości upodabniając się do Chrystusa.

Przyjaźń zawsze była ijest czyms dobrym. Problem w tym, by wiązać się „jedynie przyjaźnią dobrą, święta uświęcającej". Pojęcie przyjaźni w tradycji monastycznej i

nie jest niczym innym jak rozwinięciem miłości otrzymywanej od Chrystusa w darze. Aby była prawdziwą, konieczne jest wyrzeczenie się siebie nieustanne poszukiwanie woli Bożej. Ważne jest, by przyjaciele spotykali się w Chrystusie. Klara była świętą - to jest tajemnicą jej oddziaływania. W bulli kanonizacyjnej papież i

Aleksander IV tak mówi o jej szerokiej sławie: „Co za

potęga blasku i jak niezmierne rozplomienienie jasności! Wprawdzie światlo to pozostawało zamknięte we wnętrzu murów klasztornych, ale wysyłalo na zewnątrz swe jasne promienie;(...) Klara żyła bowiem w ukryciu, ale życie jej stawało

tylko mogę iwięcej niż mogę.” Św. nasza Matka Klara jest prawdziwą

przewodniczka na drodze naśladowania Jezusa Chrystusa. To ona nieustannie przypomina nam ten sekret, który uczynił jej życie pełnym blasku szczęścia: „KOCHAJ WSZYSTKIMI WŁÓKNAMI i

TWEGO SERCA TEGO, KTÓRY SIĘ CAŁY ODDAŁ DLA TWEJ MIŁOŚCI!" ( lII List św. Klary do św. Agnieszki z Pragi) W żaden sposób nie dała się oderwać od służenia Chrystusowi Panu ito wlaśnie miłość do Niego, była źródłem jej decyzji i

dała siłę wobec sprzeciwu rodziny,

Z

pewnością to

doświadczenie wałki umocniło jeszcze bardziej serce św. Klary w całkowitym przylgnięciu do Jezusa w zawierzeniu Jego miłości. Zdecydowanie odwagę w kroczeniu obraną drogą naśladowania Chrystusa możemy dostrzec w jej listach do św. Agnieszki z Pragi czy Ermentruda z Buerges: „(...) bądź dzielną w świętej służbie rozpoczętej z gorącej tęsknoty za ubogim Ukrzyżowanym”. „Ajeśłi będzie ci kto mówił co innego lub dawał inne rady szkodliwe dla twej doskonałości, niezgodne z twoim boskim powołaniem, to mimo należnej czci, nie słuchaj jego rady, lecz, uboga dziewico obejmij ramionami ubogiego Chrystusa. Patrz na Niego, którydla ciebie został wzgardzony; stań się dla Niego wzgardzona na tym świecie idź za Nim. (...) Módl się czuwaj zawsze”, Święta nasza Matka poszła drogą powołania w ślad za św. Franciszkiem. Ich przyjaźń była piękną przyjaźnią świętych, u której korzeni tkwiła jedność ideałów sposobu życia. Z jednej strony Klara określa się jako „roślinka” i

n,

i

i

i

i

się jawne; Klara milczała, ale jej fama była głośna; Klara kryła się w celi, ale znana była po miastach. Ten sam Papież nie waha się nadaćjej miano „płodnej rodzicielki cnót", która „swoim przykładem wiele kandydatek do zakonu pociągnęła". Jednym z ostatnich akordów przeżywanego przez nas Święta była uroczystość Jubileuszu 25-Iecia Profesji Zakonnej naszej Siostry Marii Maksymiliany od Chrystusa Króla. Zgromadziłyśmy się na uroczystej Mszy św. wraz z Jubilatką ijej najbliższą Rodziną. Po niej goście zaproszeni byli na obiad oraz wspólną rekreację z Siostraml. Dziękowaliśmy Panu Bogu za darjej powołania, za to, że charyzmat klariański aktualny jest dziś. Za wszystkie te dary Bogu niech będą dzięki! 5. Klaryski Kapucynki i

LISTOPAD 2012


POZNJEMY

DZIEDZICTWO

II

JANA PAWŁA

Przemówienie do pielgrzymów zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r. 7sierpnia1979 roku, Jan Paweł II umieścił na swym pielgrzymim szlaku Kalwarię Zebrzydowską.Spotkalsię tam w Sanktuarium Matki Bożej z liczną rzeszą pielgrzymów. Za każdym razem, gdy miał możliwość nawiedzenia owego wyjątkowego miejsca, był bardzo wdzięczny Bogu za tę laskę. Bywał tam jako kapłan, arcybiskup krakowski kardynał. Sam też wspominał „sercem spieszyłem tutaj na te zwłaszcza główne uroczystości pogrzebu Matki Bożej, Wniebowzięcia", podkreślając radość wdzięczność z tej możliwości. Lubił bywać na Kalwarii w gronie przyjaciół, pielgrzymów, ale również zupełnie sam, wędrując po dróżkach Pana Jezusa Jego Matki, rozpamiętując ich najświętsze tajemnice, Tam Ojciec św. polecal sprawy swoje a także całego Kościoła. Wiedział czuł, że przebywając w obliczu wielkiej tajemnicy wiary, jaką kryje w sobie Kalwaria, znajdzie rozwiązanie wszystkich swoich problemów, wszelkich najtrudniejszych spraw. Dlatego powtarzal: „Kalwaria ma w sobie coś takiego, że czlowieka wciąga”. Jan Paweł Il zachęcał do specjalnego przygotowaniasię na przeżywanie setnej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, ukoronowanego przez kardynała Albina Dunajewskiego w

'

i

i

i

i

15.08 1887 roku. O Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec św. wyrażał się z wielką czcią. Mówił, że zawsze gdy przychodzi na to wyjątkowe miejsce, ma świadomość, że zanurza się w wielkiej, nagromadzonej przez pokolenia, modlitwie, w wierze, nadziei miłości. Pielgrzymowanie po dróżkach kalwaryjskich przynosiło w Jego życiu zwyczajnym oraz posłudze kapłańskiej bardzo dobre owoce. Kochał ludzi służył im z wielkim oddaniem. Szczególnie nie zapominał nigdy o młodzieży do niej szczególnie kierował słowa „nie ustawajcie w modlitwie...nie samym chlebem żyje czlowiek, ale wszelakim słowem, które pochodzi z ust Bożych...". Jan Paweł II zachęcał, ale prosił wszystkich przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby zawsze pamiętali o Nim w modlitwie. Może warto zatem wybrać się w to miejsce wypełnić pozostawiony nam testament. i

i

i

i

i

ks. Andrzej

L

Kochajmy Boga ~ ale niech to będzie poprzez trud naszych rąk iw pocie czoła

św. Wincenty a Paulo

HISTORIAKONFERENCJI Konferencję św, Wincentego a Paulo powołano do życia, w znajdującym się pod zaborem pruskim, Ostrowie Wielkopolskim 15 sierpnia 1855 r. Działa ona nieprzerwanie do dziś. Jedynie podczas II wojny światowej jej funkcjonowanie musiało zostac zawieszone. W tej chwili nasza Konferencja jest najstarszą w całej Europie Wschodniej, Obecnie wchodzimy w skład Stowarzyszenia Ogólnopolskiegooraz Międzynarodowej Wspólnoty Konferencji św. Wincentego a Paulo w Paryżu. 19 lutego 2010 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego zmieniliśmy swą nazwę na Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim im. Sługi Bożego Kazimierza Rolewskiego. Opiekunem naszego Stowarzyszenia jest ks. prałat Tomasz llski, proboszcz ostrowskiej i

Konkatedry.

DZIAŁALNOŚÓ

Celem działania Konferencji jest niesienie pomocy materialnej oraz duchowej ludziom ubogim cierpiącym, bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania religie. Naszym poczynaniom przyświecają przeslania św. Wincentegoa Paulo oraz bl. Fryderyka Ozanama. Praca Konferencji koncentrujesię głównie na wspieraniu rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnych warunkach materialnych. Rodziny te otrzymująwsparcie duchowe oraz, w zależności od ich aktualnej sytuacji, pomoc i

i

LISTOPAD 2012


%

WOKÓŁ

NAS

materialną (np. żywność, lekarstwa, wsparcie finansowe w postaci talonów). Prowadzimy świetlicę środowiskowa z programem socjoterapeutycznym dla dzieci naszych podopiecznych. Spotykają się w niej uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych nie tylko. Świetlica nosi nazwę „Boże Podwórko". Dziala w budynku parafialnym przy ul. Gimnazjalnej 1. Jest otwarta przez cały rok od poniedzialku do piątku w godz. 14.00 — 19.00. Jeżeli jest taka konieczność, to czynna jest także w soboty i

i

niedziele. Corocznie przed Świętami Bożego Narodzenia, wspólnie Z Telewizja PROART (inicjatorem akcji) oraz ostrowską CARITAS, prowadzimy zbiórkę żywności dla najuboższych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Zebrane w ten sposób dary rozdzielamy za pośrednictwem zespołów charytatywnych, działających przy ostrowskich parafiach, Od 2005 r. rozdzielamy również żywność, którą otrzymujemy w ramach Programu PEAD (Pomoc z rezerw Unii Europejskiej). Dla dzieci z rodzin, które wspieramy, organizujemy co roku zimowiska, kolonie, półkolonie oraz imprezy okolicznościowe, jak np.: „Spotkanie z Wielkanocnym Zajączkiem”, „Spotkanie ze Św. Mikołajem", Dzień Dziecka itp. Dzieciom, przystępującym do Komunii Świętej, wypożyczamy szatki oraz przekazujemy środki finansowe, które mają pomóc ich rodzinom w przygotowaniu skromnego przyjęcia. Od 1998 r. wTelewizji Kablowej PROART, w specjalnych programach, prowadzimy medialne oddziaływanie przeciw uzależnieniem. Środki finansowe na cele statutowe uzyskujemy poprzez: prowadzenie klubu stalych darczyńców VINCENTIUS, organizowanie Festynu Rodzinnego, i

I

występowanie() dotacje, pozyskiwanie na rzecz naszej organizacji 1% podatku należnego. W naszej pracy współpracujemy z Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami. Dyżury chan/tatywne pelnimy w każdą środę w godz. 15.00 -16.00 w biurze Konferencji przy ul. Gimnazjalnej 1. Irena Dutkowska ~

-

)

Odeszli do Wieczności... Jan Płończak (ul. Wrocławska)

Piotr Fornalik (ul. Żwirki) Czesław Tyc (ul. Żwirki) Andrzej Grędziak (ul. Kaliska Psary) Stefan Dudziak (ul. Kopernika)

Sebastian Szczot - Edyta Nawrocka Jacek Nawrocki › Agata Szymczak KrzysztofKrólak Martyna Józefowicz —

Sławomir Hojan Dorota Łęcka ~

Łukasz Łukawski - Patrycja Mądrzak SlawomirMańka Marta Krupa

Bronisław Wawrzyniak (ul. Wysocka) Witold Hernes (ul. Hallera) Tadeusz Dolata (ul. Kopernika) Jan Błaszczyk (ul. Kopernika) Krystyna Bożymowska (ul. Żwirki)

(

(Związek małżeński zawarlia

Dominik Wojciechowski - lga Madalińska Andrzej Leki ~ Izabela Kamińska Michał Rybicki - Katarzyna Zmyślona Sebastian Rostek Aleksandra Klimańska Piotr Budzik - Monika Wolniak —

)

Sakrament chrztu przyjęli...

Tobiasz Wawrzyniak (ul. Żwirki) Szymon Sosiński (ul. Śmigielskiego) Lena Przywarciak(ul. Partyzancka) Jakub Błaszczak (ul. Kolejowa) Lena Cholewa (ul. Wrocławska) Zuzanna Hojan (ul. Majakowskiego) Kacper Błaszczyk (ul. Wigury) Nikodem Ostrowski (ul. Piłsudskiego) Oskar Platz (ul. Wrocławska)

Igor Przybecki (ul. Wigury) Nikodem Roguszny (ul. Kamienna) Maksymilian Wawrzyniak (ul. Głogowska)

Niniejsze pogrzeby, chrzty i śluby dokonały się we WRZESNIU 2012 r.

%

:<

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: ks.Aleksander Nawrocki (red.nacz.), Jerzy Grzegorski, Justyna Sprutta, Marta

Nawrocka, Anna Chłopek, Dawid Łakomy, Ewelina Kukuła, Jacek Ryczkiewicz. Nasi Korespondenci: Renata Jur-owicz, amar"!

E

w

olikol@poczta.onet.pl Wydawca: Parafia Konkatedralna św. Stanisława E.M. w Ostrowie Wlkp. Redakcja zastr:ega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych artykułów.

Gazetka przeznaczona

(lo

użytku wewnętrznego LISTOPAD 2012

Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 8/2012 (190) listopad  
Z OSTROWSKIEJ KONKATEDRY 8/2012 (190) listopad  
Advertisement