Page 1


Espen Lynghaug

HÅNDBOK FOR LÆRLINGER

KOMMUNEFORLAGET

Haandbok for laerlinger.indd 1

17.08.2018 09:16:21


© 2018 Kommuneforlaget AS, Oslo 1. utgave, 1. opplag 2018 Omslag: have a book Sats: have a book Trykk og innbinding: RenessanseMedia AS ISBN: 978-82-446-2329-2 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Kommuneforlaget AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Kommuneforlaget AS Postboks 1263 Vika 0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no

Haandbok for laerlinger.indd 2

17.08.2018 09:16:21


INNHOLD

FORORD 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

INNLEDNING – FAGARBEIDERENS PLASS I ARBEIDSLIVET 

. . . . . . . . . . . . . . .  

9

12

Alt du ser er laget av noen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kunnskapssamfunnet?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fra håndverk og industri til service, helse og oppvekstfag  . . . . . . . . . . . . . . .  Industrialiseringen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Den norske modellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fagarbeideren i Den norske modellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

12

del 1  FRA ELEV TIL LÆRLING 

17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

13 13 14 14 15

Yrkesfaglig fordypning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   19 Praksisplass i bedrift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20 Yrkesfag gir deg alle muligheter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20 Å SKAFFE SEG LÆREPLASS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22

Vær aktiv når du søker læreplass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Må du flytte for å få læreplass?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å skrive en søknad om læreplass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eksempel på søknad om læreplass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hva hvis du har stryk i fag eller mye fravær?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Forbered deg til intervjuet i bedriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

22

LÆREKONTRAKT/OPPLÆRINGS­KONTRAKT 

29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Lærekontrakt og arbeidsavtale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vedlegg til lærekontrakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsavtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fylkeskommunens rolle i fagutdanningen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haandbok for laerlinger.indd 3

23 23 24 26 26

29

30

30

31

17.08.2018 09:16:21


innhold

Endring av kontrakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesopplæringsnemnda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærlingråd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elev- og lærlingombud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

32

33

33

ULIKE MODELLER FOR Å GJENNOMFØRE OPPLÆRINGEN I YRKESFAGENE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34

2+2-modellen (2 år på skolen + 2 år i bedrift)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fratrekk i læretiden for tidligere praksis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kan lærlingen ta hele læretiden i bedrift?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Aldersrestriksjoner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1+3-modellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Vekslingsmodeller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Avviksfag og særskilte fag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Særløpsfag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fag med lengre læretid 2+2,5 eller 2+3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

34

SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV OPPLÆRINGEN I BEDRIFT 

. . . . . . . . . . . .  

39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

40

OPPLÆRINGS­KONTOR 

34 35 35 36 37 37 38 38

Hva er et opplæringskontor   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rekruttering og samarbeid med skolene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva gjør et opplæringskontor?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Opplæring delt på flere bedrifter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fordeler med å være tilknyttet et opplæringskontor  . . . . . . . . . . . . . . .   Omplassering i læretiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hjelp til å løse konflikter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Andre oppgaver opplæringskontorene tar på seg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

40

LÆREBEDRIFTEN 

46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Din første dag som lærling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seks tips for den første tiden i bedriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduksjon i bedriften  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduksjonsprogram  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fadderordning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forventningssamtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tilpasset opplæring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41 41 42 43 43 44 45

46

47

48

49

50

50

51

4

Haandbok for laerlinger.indd 4

17.08.2018 09:16:21


innhold

del 2  Å ARBEIDE SOM LÆRLING 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Instruktør/veileder og faglig leder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Instruksjon og veiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Arbeide for å lære, lære for å arbeide  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ta mest mulig ansvar for din egen læring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Å takle tilbakemeldinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Konstruktiv kritikk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Reflekter over din måte å lære på  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I hvilke situasjoner lærer du best?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ulike oppgaver krever ulik læringsstrategi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lær deg yrkesfagets teori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Taus kunnskap   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lærebøker og digitale læremidler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bruk faglitteraturen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Læreplan og opplæringsplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

53 54 54 55 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 61

PLANLEGGE, GJENNOMFØRE, VURDERE, DOKUMENTERE OG REFLEKTERE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   63

Refleksjon over egen læring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   64 Kritisk tenkning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 OPPLÆRINGSBOK – KOMPETANSEBOK 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Digitale opplæringsbøker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbeidsoppgaver, tester og minifagprøver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faglig utvikling gjennom læretiden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sett av tid til opplæringsboka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vurdering for læring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egenvurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Underveisvurdering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HALVÅRSSAMTALEN OG HALVÅRS­VURDERINGEN 

66

67

67

68

69

70

71

72

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

74

Forbered deg til halvårssamtalen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Halvårsvurderingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hva bør alltid være med i en halvårssamtale?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hvorfor er halvårssamtalen og halvårsvurderingen viktig?  . . . . . . . . . . . . .  

75 75 75 76

5

Haandbok for laerlinger.indd 5

17.08.2018 09:16:21


innhold

del 3  FAGPRØVEN/SVENNE­PRØVEN 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Oppmelding til fagprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kan du gå opp til fagprøven selv om du har stryk i noen teorifag?  . . Særskilt tilrettelegging av fagprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulik lengde på fagprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel på ulike rammer for fag- og svenneprøver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skal du gjøre til fagprøven?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempler på vurderingskriterier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor skal fagprøven gjennomføres?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planlegge – gjennomføre – vurdere – dokumentere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Planlegging av prøvearbeidet med begrunnelse for dine valgte løsninger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Gjennomføring av prøvearbeidet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Vurdering av eget prøvearbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dokumentasjon av prøvearbeidet ditt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestått eller ikke bestått  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klage på prøvenemndas avgjørelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klage på formelle eller faglige feil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva skjer hvis du får «ikke bestått»?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hva om en stryker flere ganger?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lærekandidater og kompetanseprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skoleelever og fagprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksiskandidater og fagprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praksisbrevelever og praksisbrevprøven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sluttattest og personlig attest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

del 4  ARBEIDS­LIVETS REGLER 

77

78

78

79

80

81

82

84

85

85

86

86

87

88

88

89

90

91

91

92

92

92

93

93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

95

Plikter og rettigheter i arbeidslivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gjør din plikt, krev din rett  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Åtte timer arbeid, åtte timer fritid og åtte timer søvn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personlig framferd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å holde en god omgangstone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Snakk til, ikke om   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vis raushet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lojalitet som arbeidstaker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bruk av PC og mobiltelefon i jobben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

96

96

97

98

98

99

99

100 101

6

Haandbok for laerlinger.indd 6

17.08.2018 09:16:22


innhold

Arbeidstid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Oppmøte og fravær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Permisjon med eller uten lønn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Skiftarbeid og turnus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lønn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Verdiskaping og opplæring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Akkord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Overtidsarbeid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Overtidstillegg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ferie og feriepenger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ferieloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sykefravær  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Egenmelding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bruk av rusmidler i arbeidslivet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Alkohol på personalfester og julebord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

102 102 103 104 104 104 106 107 107 108 108 109 109 110 111

LOVER OG REGLER I FAG- OG YRKESOPPLÆRINGEN, OG I ARBEIDSLIVET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   112

Tariffavtaler og overenskomster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplæringsloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplæringsloven, kapittel 3: Videregående opplæring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opplæringsloven, kapittel 4: Videregående opplæring i bedrift  . . . . Forskrift til opplæringsloven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heving av lærekontrakt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heving av lærekontrakt for voksenlærlinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 

112

113

113

114

114

114

116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

117

La HMS bli en del av din fagidentitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skal bare …  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenk lenger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det psykososiale arbeidsmiljøet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobbing og trakassering på arbeidsplassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trakassering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobbing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uønsket seksuell oppmerksomhet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan reagere på trakassering og mobbing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117

118

118

119

119

120

120

121

121

7

Haandbok for laerlinger.indd 7

17.08.2018 09:16:22


innhold

del 5  VEIEN VIDERE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ETTER- OG VIDEREUTDANNING FOR FAGARBEIDERE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

123 124

Etterutdanning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Videreutdanning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Karriereveiledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Videreutdanning etter fag- og svennebrev   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fagbrev nr. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mesterbrev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fagskole/teknisk fagskole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Høyskole og universitet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Vær bevisst hva du kan, og vær glad i å lære nye ting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fagarbeiderens rolle i Innovasjon og entreprenørskap  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Yrkesfagene betyr mye for norsk innovasjonsevne   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

125

NOEN SENTRALE SPØRSMÅL OG SVAR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

148

ETTERORD 

125 125 126 127 128 128 128 129 130 131

Vær tålmodig – vær utålmodig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   148 Noen tanker om fagstolthet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   149 REFERANSER 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

150

8

Haandbok for laerlinger.indd 8

17.08.2018 09:16:22


FORORD

Håndbok for lærlinger skal være et godt og nyttig hjelpemiddel for deg som har tenkt å søke læreplass eller allerede er lærling i et yrkesfag. Det er mye du kan lure på når du skal fra skolen og ut i arbeidslivet. Arbeidslivets regler kan være ganske annerledes enn de du har vært vant til i skolen. I denne boka vil du få tips og råd, og forklaringer på hvordan mye fungerer i arbeidslivet, og hvordan du best kan komme i gang med arbeidet og videre gjennom læretiden og læringsprosessen i bedriften. Yrkesfagene er et godt karrierevalg etter grunnskolen, og mange ungdommer har forstått dette. Cirka halvparten av alle ungdommer velger en yrkesfaglig utdanning etter ungdomsskolen, og om lag 20 000 nye lærekontrakter underskrives hvert år. Likevel vil nasjonen mangle rundt 100 000 fagarbeidere fram mot 2035. Seks av ti bedrifter mener at de kommer til å mangle fagarbeiderkompetanse. Offentlig sektor vil mangle 30 000 fagarbeidere med helsefaglig utdanning fra videregående skole. Arbeidslivet er i rask endring, men det er liten tvil om at du står godt rustet for disse endringene ved å ta en yrkesfaglig utdanning i ett av de rundt 180 ulike lærefagene vi har her i landet.

Haandbok for laerlinger.indd 9

17.08.2018 09:16:22


forord

Yrkesfaglig utdanning er også et godt utgangspunkt for videre studier. Den erfaringen du får med deg fra et yrkesfag gjør det ofte lettere å tilegne seg kunnskapen i høyere teoretisk utdanning og relatere den til praktisk arbeid og praktiske situasjoner. Hvis du har tanker om hva som burde nevnes og tas opp i boka eller er uenig i noe som står her, er jeg takknemlig for tilbakemeldinger, innspill og kommentarer. Takk til alle lærlinger, fagarbeidere, bedriftsledere, instruktører, prøve­nemnder og opplæringskontor som har bidratt til boka. Oslo, august 2018 Espen Lynghaug

10

Haandbok for laerlinger.indd 10

17.08.2018 09:16:22


forord

Noen forklaringer og presiseringer når du bruker boka: Lærling – lærekandidat – praksisbrevkandidat: Hverdagslivet i bedriften og de aller fleste av lovene og forskriftene som gjelder fagopplæring av disse tre utdanningsgruppene, er felles. Boka passer derfor for alle unge mennesker som tar hele eller deler av sin yrkesutdanning i en bedrift. For enkelhets skyld skriver jeg stort sett bare «lærling» i stedet for å nevne alle tre. På samme måte brukes begrepet lærekontrakt som samlebegrep også for opplæringskontrakt, og fagprøve for både fag- og svenneprøver og praksisprøver for at ikke boka skal bli unødig tung å lese. Bedrift – Virksomhet: Det finnes læreplasser og lærlinger i både offentlig og privat sektor. Offentlig sektor kan bestå av sykehus og sykehjem, barnehager, skoler, offentlige kontorer, departementer og andre. I det offentlige beskrives lærebedriften som virksomhet, og ikke bedrift. I boka skrives det for enkelhets skyld, og av plasshensyn, stort sett bare bedrift. Lover – forskrifter og detaljnivå: Siden dette er ment å være ei praktisk håndbok, har jeg ikke gått dypt inn i detaljene på alle områder. For dem som ønsker å gå dypere inn i detaljene og få ytterligere informasjon om fag- og yrkesopplæringens ulike sider, anbefaler jeg Fagopplæringsboka som også utgis på Kommuneforlaget og revideres årlig.

11

Haandbok for laerlinger.indd 11

17.08.2018 09:16:22

Profile for Kommuneforlaget A/S

Håndbok for lærlinger av Espen Lynghaug  

Denne håndboka er en døråpner for unge mennesker til å forstå sammenhengen mellom arbeidsliv og fagopplæringen.

Håndbok for lærlinger av Espen Lynghaug  

Denne håndboka er en døråpner for unge mennesker til å forstå sammenhengen mellom arbeidsliv og fagopplæringen.

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded