Page 1

I išsiaiškinimo ir kelio atlaisvinimo būdas

71


II išsiaiškinimo ir kelio atlaisvinimo būdas Nuspręskite keisti įsitikinimus

Nors iš pirmo žvilgsnio ir nėra akivaizdu, bet iš tikrųjų žmonės yra nelaimingi todėl, kad jie pasirinko tokie būti. Bruce’as Di Marsico

Jūsų gyvenimo Visatos varomoji jėga yra įsitikinimai. Kuo tikite, tą ir gaunate. Vadinasi, jei šitaip, tai gal pakeitus įsitikinimus jūsų gyvenimas irgi būtų kitoks? Viena galingiausių priemonių, su kuria man kada nors yra tekę susidurti laisvinant savo raidos kelius, yra paprasčiausias klausimynas, pavadintas „Pasirinkimu“. Jį parengė Bruce’as Di Marsico (Briusas Di Marsikas), o išpopuliarino Barry Neilas Kaufmanas, parašęs „Mylėti – tai būti laimingam greta...“ (To Love Is to Be Happy With). Bruce’o aš nepažįstu, o su Barry’u turėjau laimės kartu studijuoti. Be to, drauge mokiausi su Bruce’o studentais, tarp kurių buvo ir Mandy Evans (Mendi Evans), „Keliavimo nemokamai“ (Traveling Free) autorė. Mudu su Mandy kartu dirbome daugiau kaip 30 metų. Kai pajusdavau vidinį neaiškumą, registruodavausi pas ją į „Pasirinkimo“ seansą. Ji padėdavo man išsilaisvinti iš ribojančių įsitikinimų, susijusių su pinigais, sveikata, santykiais. Mirus žmonai, skambinau Mandy. Kai norėjau, kad padidėtų mano pajamos, taip pat rinkau jos numerį. Kai troškau atsikratyti antsvorio, skambinau Mandy. Evans – nuostabus žmogus, negana to, jos naudojama priemonė, gelbstinti man ir kitiems, yra tikra dovana. Tie paprasti meile grįsti klausimai padeda išsiaiškinti, kodėl esame nelaimingi.


II išsiaiškinimo ir kelio atlaisvinimo būdas

73

Negaudami, ko norime, kažką jaučiame: pykstame, nusiviliame, liūdime, būname prislėgti, susigraudiname, įsiuntame – kas kaip. Visa tai yra skirtingos nelaimingumo atmainos. Mandy padeda mums išsiaiškinti, kodėl taip jaučiamės. Supratę atsikratome nemalonios nuotaikos ir pradedame laisvėti. Stebuklai mums vėl prieinami. Paprašiau, kad Mandy išaiškintų mano skaitytojui savo būdą. Štai jos atsakymas.

Kaip naudojantis „Pasirinkimu“ aiškintis nelaimingumą Mandy Evans © 2007

Viską – nuo tarpusavio santykių iki pinigų stygiaus – gyvenime galima pataisyti, tereikia atrasti savyje įsitikinimus, slapta neleidžiančius keistis. Juos atpažinę galime išsiaiškinti, ar ir dienos šviesoje jie mums vis dar atrodo teisingi. Atradęs tuos įsitikinimus ir juos išnarstęs, išsilaisvinsite nuo skausmingų jausmų: nuo nepakeliamos baimės, pykčio, kaltės, kuriuos šie įsitikinimai lemia ir palaiko. Bandymas pakeisti savo aplinkybes ir padėtį – tik bergždžios ir beviltiškos pastangos, tačiau jūs tikrai galite pakeisti įsitikinimus, laikančius jus savo gniaužtuose. Ribojantys, jūsų vertę menkinantys įsitikinimai lemia nelaimingumą – tai jie neleidžia pažinti savo nuoširdžių troškimų ir jų siekti. Jie suteikia niūroką atspalvį ir pobūdį visiems jūsų tikslams ir siekiams, net tiems, apie kuriuos drįstate tik pasvajoti. O tie įsitikinimai, kurie labiausiai jus riboja ir menkina, griauna pačias laimingumo prielaidas.


74

Antras skyrius. Būdai

Kai esate laimingas ir jums viskas aišku, pasirenkate visai kitokius būdus ir veiksmus, nei būdamas įpykęs ar išsigandęs. Tada jūsų kelionė būna neįtikėtinai kitokia ir nukankate visiškai kitur. Taikydama „Pasirinkimų“ būdą žmonėms padedu aptikti ir „išmontuoti“ įsitikinimus, neleidžiančius reikštis laimei, kūrybai ir sėkmei. Svarbiausia būdo dalis yra iš klausimų ir atsakymų sudarytas „Pasirinkimo dialogas“ – tam tikra savo įsitikinimų patikra, kurią atliekate jūs pats. Visų pirma turite priimti save tokį, koks esate. Narpliodamas jausmus ir įsitikinimus nesmerkite savęs, antraip negalėsite visko išsiaiškinti iki galo ir atvirai viską sau pasakyti. Neskubėkite. Vienu kartu aprėpkite tik tiek, kiek jums nėra per sunku. Kiekvienas klausimas kyla iš atsakymo į prieš tai einantį klausimą. Naudinga savo atsakymus užsirašyti. Užrašai ar dienoraštis padeda sekti pažangą. Turite būti geranoriškai nusiteikęs nesutrikti. Keičiantis įsitikinimams jums įprastas tikrovės vaizdas suyra ir persitvarko gerokai jus klaidindamas ar net sukrėsdamas. Klausimai ir atsakymai kartais pasidaro nebesuprantami. Stenkitės klausti labai konkrečiai, kaip tik apie dabartinį savo jausmą, savo dabar nagrinėjamą įsitikinimą. Štai šeši svarbiausi „Pasirinkimo“ būdo klausimai, kuriuos dera užduoti stengiantis išsiaiškinti vidines kliūtis ir pašalinti jas iš kelio. 1. Dėl ko dabar esate nelaimingas? Arba dėl ko pykstate, jaučiatės kaltas, nerimastaujate ir pan. Šis klausimas padeda sukonkretinti tai, ką jaučiate ir ką čia nagrinėjate.


II išsiaiškinimo ir kelio atlaisvinimo būdas

2. Kodėl tai verčia jus jaustis nelaimingą? Blogo jautimosi priežastys nesutampa su taip jaustis verčiančiu „objektu“. Priežastys yra įsitikinimai. 3. Kas, jūsų manymu, nutiks, jeigu daugiau dėl to nebesijausite nelaimingas? Šis kiek savotiškas klausimas padeda aptikti baimes ir rūpesčius, saugančius, kad šiukštu neatsisakytumėte jus slegiančio jausmo. Labai dažnai mes nenorime skirtis su „savo“ jausmu nepaisydami to, kad jis mus skaudina. 4. Ar tuo tikite? 5. Kodėl tuo tikite? 6. Kas, jūsų manymu, nutiks, jeigu daugiau tuo nebetikėsite? Kartais įsitvėrę laikomės įprasto įsitikinimo, nors akivaizdu, kad jis mus riboja ir verčia jaustis nelaimingus. Kokių rūpesčių dėl jo kyla? Ar jis vis dar atrodo tikras ir patikimas? Štai mano pačios „Pasirinkimo“ pavyzdys. Pakako tik trijų klausimų, kad pasijusčiau kitaip ir keisčiau savo gyvenimą. Man jau buvo aišku, kad siaubingai jaučiuosi dėl pasaulyje badaujančių žmonių. Tad pradedu nuo antro klausimo. Kodėl baisiai jaučiuosi dėl tokio dalyko? Atsakymas: Atrodo, niekam tai nerūpi. Tarsi visiems būtų visiškai nesvarbu. Kaip manai, kas nutiks, jeigu daugiau dėl to nebesijausi siaubingai? Atsakymas: Tada ir man tai neberūpės. Ar tiki tuo? Atsakymas: Ne! Jau pradėjusi klausti žinojau: kuo blogiau jausiuosi, tuo mažiau galėsiu padaryti naudinga. Iš tikrųjų, kai jaučiuosi nekaip, visai nenoriu gilintis į dalyko esmę ir vargu ar galėčiau ko nors imtis.

75


76

Antras skyrius. Būdai

Iškart pasijutau geriau. Šiuo metu dėl bado pasaulyje graužiuosi mažiau, bet kur kas daugiau padarau: skiriu tam pinigų, ieškau kitų pagalbos būdų. Jeigu kas nors paprašytų manęs peržiūrėti viską, ką per gyvenimą esu pažinusi ir išmokusi, ir suformuluoti vienintelį patarimą kitiems, štai ką pasakyčiau: nuolat abejokite savo nelaimingumu. Niekada nesutikite, kad neišvengiamai turite jaustis prastai. Didysis gyvenimo prizas yra laimė ir jūs galite jį sau įteikti! Būkite laimingas! Mandy Evans www.mandyevans.com

Kviečiu nenuvyti dabar jus apėmusio jausmo ir išbandyti Mandy būdą. Pamąstykite, kuo norėtumėte būti, ką trokštate veikti ar turėti. Jei šito dar nesate pritraukęs, tai kaip dėl to jaučiatės? Pažinkite savo jausmą ir čia pat jį išnagrinėkite: 1. Dėl ko dabar esate nelaimingas? Arba dėl ko pykstate, jaučiatės kaltas, nerimastaujate ir pan. Šis klausimas padeda sukonkretinti tai, ką jaučiate ir ką čia nagrinėjate. _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Kodėl tai verčia jus jaustis nelaimingą? Blogo jautimosi priežastys nesutampa su taip jaustis verčiančiu „objektu“. Priežastys yra įsitikinimai.

Raktas  

Knygos Raktas ištrauka

Raktas  

Knygos Raktas ištrauka

Advertisement