The "Destinatie Nederland" user's logo

Destinatie Nederland

Destinatie Nederland is dé netwerk- en brancheorganisatie van destinatie- en citymarketing organisaties in Nederland. We vormen het landelijke kennisnetwerk van, voor en door professionals uit de sector en zijn de collectieve belangenbehartiger van de branche. We dragen actief bij aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement en -marketing, door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven, voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ook stellen wij als belangenbehartiger het collectieve belang van DMO’s en CMO’s centraal en voeren daartoe een actieve lobby op landelijk niveau. Samenwerken aan het belang van de duurzame bezoekerseconomie. In het werkveld dragen we door kennisdeling, verbinding en ontmoeting, actief bij aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement. Met professionals verbinding maken, kennis delen, ontwikkelen en samenwerken om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied.

Publications