Activiteitenoverzicht 2021 Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Page 1

Activiteiten 2021 Wie wij zijn Wat wij doen Programmalijnen Expertgroepen


Wie wij zijn 3 Wat wij doen 4 Activiteiten 5 Programmalijnen 6 Expertgroepen 12 Werkgeverszaken 14 www.mijnkennisnetwerk.nl 15 Partners in het netwerk 16 Samenwerkingspartners 18

2. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: Fotosearch

Inhoud


Toerisme groeide de afgelopen jaren, tot maart 2020 snel. De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de bezoekerseconomie en haar infrastructuur. Het herstel vraagt om innovatief handelen. Het werkveld wordt complexer, de digitale ontwikkeling gaat razendsnel en het vakgebied destinatiemanagement beweegt mee. Deze dynamiek stelt eisen aan de rol, de activiteiten en de organisatie van destinatie­management organisaties. Kennisnetwerk Destinatie Nederland biedt een platform om hier samen over na te denken en aan te werken. Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van, voor en door professionals van 65 destinatiemanagement organisaties. De kleine werkorganisatie is onderdeel van VVV Nederland in Utrecht.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 3.

Foto: Ramon Mosterd

Wie wij zijn

Het landelijke netwerk van, voor en door professionals van destinatie­management organisaties


Onze belofte: actief bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven, voor bewoners en bezoekers. Als professionals ondersteunen we elkaar in onze ontwikkeling als toekomstgerichte destinatiemanagement organisatie (DMO). Dit is de rode draad in al onze expertgroepen (zie blz. 12). Daarbij laten we ons inspireren door externe vakspecialisten. Het belang van de DMO-sector als geheel staat bij ons centraal. Wij verbinden organisaties, mensen en initiatieven, onderhouden ons netwerk en benaderen partijen die een meerwaarde leveren voor ons netwerk.

4. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: Ferander Bike

Wat wij doen

Verbinden, delen, samenwerken, ontwikkelen


Het bouwen aan en versterken van het netwerk van destinatiemanagement organisaties Het lading geven aan en stimuleren van de “Veranderende rol van de DMO” Het actief delen van belangrijke ontwikkelingen en trends Aanjagen en faciliteren van de lobby voor de DMO sector op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau Het organiseren van on- en offline events zoals congressen, expertgroepen, werkbijeenkomsten en het faciliteren van een digitale ontmoetingsplek Het verbinden van onderwijs- en kennisinstellingen aan het netwerk Het vervullen van een intermediaire rol richting stakeholders en partners Het initiëren en stimuleren van samenwerkingsverbanden Het delen van kennis en expertise binnen het vakgebied destinatiemanagement en bijdragen aan goed werkgeverschap en organisatieontwikkeling in het netwerk

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 5.

Foto: Visit Zuid-Limburg

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland zijn:


Visie op Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Data & inzichten in de Customer Journey De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Human Capital agenda: Next Tourism Generation Strategie en Businessmodellen

6. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: VisitVeluwe i.s.m. Jurjen Drenth

Programmalijnen


Visie op Gastvrijheids­ ontwikkeling voor en door DMO’s ‘Nederland Gastvrij’ is één van de pijlers van Perspectief 2030. Ook in de visie “De veranderende rol van destinatiemanagement organisaties” is gastvrijheid als belangrijk ontwikkelpunt benoemd.

Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Gastvrijheid coördinatoren / werkveldmanagers

Wat is de rol van de DMO in de gastvrijheidsontwikkeling van een bestemming? Hoe kun je die rol invullen? 15 Gastvrijheidsexperts van DMO’s werken aan een visie onder begeleiding van het lectoraat Cityhospitality van Hotelschool Den Haag. Naast een visie wordt er in de loop van dit traject een praktische toolkit voor DMO’s opgesteld.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 7.

Foto: amsterdam&partners

Programmalijn


Programmalijn

Hoe kunnen we beter gebruik maken van beschikbare databronnen? En hoe kunnen we data uit onze eigen activiteiten en touchpoints beter benutten? Hoe krijgen we meer inzichten in de Customer Journey in onze werkgebieden? Het Centre of Expertise voor leisure, tourism & hospitality (CELTH) begeleidt de marketeers en analisten van DMO’s op deze onderwerpen in het DMO Lab. Ook bespreken we in het DMO Lab onderwerpen die we adresseren in de Landelijke Data Alliantie.

8. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: Marrigt van der Valk

Data & inzichten in de Customer Journey Data & Inzichten in de Customer Journey (DMO Lab) Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Marketeers, data-analisten, projectcoördinatoren


De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer

De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Wanneer

2020 – 2021 Hoe beïnvloed je beleidsmakers en bestuurders? Hoe brengen we het belang van onze activiteiten, in het kader van een duurzaam herstel van de bezoekerseconomie, goed onder de aandacht? Samen met DMO’s en externe experts investeren we in (het professionaliseren van) de lobby activiteiten. Met het oog op de Tweede Kamer verkiezingen en een nieuw regeerakkoord in voorjaar 2021 én de gemeentelijke verkiezingen in voorjaar 2022.

Voor wie

Directieleden en Public Affairs Experts van DMO’s

• Vertegenwoordiging in Gastvrij Nederland & Taskforce samenwerking Gastvrijheidsector; • Professionalisering werkveld public affairs d.m.v. training en kennissessies; • Contentcreatie i.s.m. redactie van Vakblad Recreatie & Toerisme.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 9.

Foto: The Hague Marketing Bureau

Programmalijn


Human Capital agenda: Next Tourism Generation Welke competenties worden er de komende jaren gevraagd van de medewerkers van de DMO’s? Welke ontwikkeling zien we op de arbeidsmarkt? Hoe zorgen we dat we de juiste mensen kunnen aantrekken en welke competenties moeten we intern sterker ontwikkelen? Next Tourism Generation is een Europees project dat een antwoord probeert te geven op deze vragen. Samen met Breda University werken we aan de Human Capital agenda voor DMO’s voor de komende jaren.

10. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Next Tourism Generation Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Directie of MT leden, HR Experts

Foto: Visit Zuid-Limburg

Programmalijn


Strategie en Businessmodellen De DMO Strategie Sessies bieden inzicht in de visie, missie en strategie van organisaties in het netwerk. Elke maand geeft een DMO op directieniveau uitvoerig informatie over het businessmodel, de organisatie en haar stakeholders, de activiteiten en doelgroepen. Tijdens deze online sessies is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan over de gemaakte keuzes. Twee keer per jaar organiseren we samen met het NBTC een bijeenkomst exclusief voor directies van DMO’s, een lunchmeeting in het voorjaar en een diner in het najaar, voorafgaand aan de Toerisme Top. Dit is het uitgelezen moment om in een gastvrije setting, zakelijk bij te praten met collega’s in het vakgebied.

Strategie en Businessmodellen Wanneer

2020 – 2021 Voor wie

Directieleden van DMO’s

• Maandelijkse DMO Strategie Sessie; • Voorjaarsbijeenkomst voor Directies; • Pre-Toerisme Top Diner voor Directies.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 11.

Foto: Batavia Regatta Lelystad – Aleksander Willemse

Programmalijn


HOSPITALITY On- en offline klantcontact in de Customer Journey CEO GROEP De veranderende rol van de DMO

Finance en Businessmodellen

Expertg NIEUW IN 2021: Expertgroep VVV Merk

12. Kennisnetwerk Destinatie Nederland


DIGITALE ONTWIKKELING Digitale marketing: strategie en middelen

DMO LAB Data & inzichten in de Customer Journey

tgroepen

HUMAN RESOURCES Ondersteuning werkgeversfunctie; Human Capital agenda

Lobby van grassroot tot Tweede Kamer

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 13.

Foto: Eindhoven 247 - Bobby Born

In de expertgroepen werken professionals van DMO’s samen aan projecten, ondersteund door externe vakspecialisten.


Samen kunnen we werkgevers­ zaken beter oppakken en goed regelen. Door middel van het Werkgevers­pakket kan gebruik gemaakt worden van diensten op het gebied van goed werkgeverschap zoals HR ondersteuning, arbeidsvoorwaarden en collectieve verzekeringen. Met het HR Rendement abonnement ben je als werkgever altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen op HR-gebied.

14. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Algemene arbeidsvoorwaarden Functieboek voor DMO’s Collectieve verzekeringen Actualiteiten HR Servicedesk Online HR tools & formats

Foto: Deon Prins

Werkgeverszaken: goed geregeld

Werkgeverspakket


Actualiteiten Evenementenagenda Interactief platform Vraag & Antwoord

500 experts online verbonden Met www.mijnkennisnetwerk.nl beschikken we over een interactief platform waarop 500 experts van destinatiemanagement organisaties met elkaar verbonden zijn. Hier vind je actualiteiten, een kennisbank, een wie-is-wie in DMO land, interessante presentaties en uiteraard alle activiteiten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Het interactieve platform is ook eenvoudig bereikbaar via je smartphone, download hiervoor de Embrace Social Intranet app via de Appstore of Google Play.

100%

Je hebt 100% van je profiel ingevuld.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 15.

Foto: Guido Pijper

www.mijnkennisnetwerk.nl

Social intranet 500 experts van DMO’s


Partners in het netwerk

16. Kennisnetwerk Destinatie Nederland


Dit is Assen!

VVV Oosterhout • VVV Elburg • VVV Vlaardingen • Samenwerkende VVV’s in de Peel Samenwerkende VVV’s in Twente • Samenwerkende VVV’s in Duin- en Bollenstreek

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 17.

Foto: Shutterstock

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is het landelijke netwerk van organisaties die actief zijn op het gebied van destinatiemanagement


Hogeschool Zeeland NHL Stenden Hogeschool

ETFI

Breda University

Samenwerking met kennis­instellingen

Hotelschool The Hague

Hogeschool Inholland

CELTH

18. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Samenwerkende HTRO’s


Foto: Mastbos Breda – VisitBrabant

Samenwerkingspartners

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 19.


Contactgegevens: Kennisnetwerk Destinatie Nederland VVV Nederland BV Papendorpseweg 99 Gebouw A - 4e etage 3528 BJ UTRECHT info@destinatienederland.nl tel: 030-3074174 Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van 65 destinatiemanagement organisaties met een kleine werkorganisatie, die onderdeel is van VVV Nederland in Utrecht. Onze actuele agenda met evenementen en bijeenkomsten is ivm wisselende coronamaatregelen te vinden op ons online platform www.mijnkennisnetwerk.nl. Uitgave: Kennisnetwerk Destinatie Nederland, maart 2021 Vormgeving: Miquel Imlabla, www.mixthis.nl

Foto: Kiekkaste © Stella Dekker Fotografie

Colofon