Activiteitenoverzicht 2022 Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Page 1

Foto: Frans Lemmens, via bureau Hollandse Hoogte, NBTC, Vlieland

Activiteiten 2022 Wie wij zijn Wat wij doen Programmalijnen Expertgroepen


Wie wij zijn 3 Wat wij doen 4 Activiteiten 5 Programmalijnen 6 Expertgroepen 12 Werkgeverszaken 14 www.mijnkennisnetwerk.nl 15 Partners in het netwerk 16 Samenwerkingspartners 18

2. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: Fotosearch

Inhoud


Kennisnetwerk Destinatie Nederland heeft zich in de afgelopen 5 jaar ontwikkeld tot een netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties waarbinnen professionals met elkaar samenwerken. De rol van destinatie- en citymarketingorganisaties is in de afgelopen jaren sterk veranderd, onder invloed van enerzijds de groei van toerisme en anderzijds de gevolgen van de Covid 19 pandemie voor de brede gastvrijheidssector. De behoefte om met elkaar samen te werken in het herstel van een duurzame bezoekerseconomie versnelt ook de ontwikkeling die we als netwerk doormaken in de doorontwikkeling naar een branchebelangen organisatie voor destinatie- en citymarketing organisaties. Het jaar 2022 zal dan ook met name in het teken staan van deze transitie.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 3.

Foto: Ramon Mosterd

Wie wij zijn

Het landelijke netwerk van, voor en door professionals van destinatie­management organisaties


Onze belofte: actief bijdragen aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Met als doel: bijdragen aan de ontwikkeling van aantrekkelijke bestemmingen om te bezoeken en te verblijven, voor bewoners en bezoekers. Als professionals ondersteunen we elkaar in onze ontwikkeling als toekomstgerichte destinatiemanagement organisatie (DMO). Dit is de rode draad in al onze expertgroepen (zie blz. 12). Daarbij laten we ons inspireren door externe vakspecialisten. Het belang van de DMO-sector als geheel staat bij ons centraal. Wij verbinden organisaties, mensen en initiatieven, onderhouden ons netwerk en benaderen partijen die een meerwaarde leveren voor ons netwerk.

4. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: Ferander Bike

Wat wij doen

Verbinden, delen, samenwerken, ontwikkelen


Het bouwen aan en versterken van het netwerk van destinatiemanagement organisaties Het lading geven aan en stimuleren van de “Veranderende rol van de DMO” Het actief delen van belangrijke ontwikkelingen en trends Aanjagen en faciliteren van de lobby voor de DMO sector op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau Het organiseren van on- en offline events zoals congressen, expertgroepen, werkbijeenkomsten en het faciliteren van een digitale ontmoetingsplek Het verbinden van onderwijs- en kennisinstellingen aan het netwerk Het vervullen van een intermediaire rol richting stakeholders en partners Het initiëren en stimuleren van samenwerkingsverbanden Het delen van kennis en expertise binnen het vakgebied destinatiemanagement en bijdragen aan goed werkgeverschap en organisatieontwikkeling in het netwerk

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 5.

Foto: Visit Zuid-Limburg

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland zijn:


Visie op Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Data & inzichten in de Customer Journey De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer DMO’s en de Sustainable Development Goals Strategie en Businessmodellen

6. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Foto: VisitVeluwe i.s.m. Jurjen Drenth

Programmalijnen


Visie op Gastvrijheids­ ontwikkeling voor en door DMO’s ‘Nederland Gastvrij’ is één van de pijlers van Perspectief 2030. Ook in de visie “De veranderende rol van destinatiemanagement organisaties” is gastvrijheid als belangrijk ontwikkelpunt benoemd.

Gastvrijheidsontwikkeling voor en door DMO’s Wanneer

2022 – 2023 Voor wie

Gastvrijheidscoördinatoren/ werkveldmanagers/ VVV managers

Wat is de rol van de DMO in de gastvrijheidsontwikkeling van een bestemming? Hoe kun je die rol invullen? Gedurende het jaar vinden er verdiepende kennissessies plaats op basis van de leidraad “Samen bouwen aan Gastvrije Bestemmingen” die werd opgesteld in samenwerking met Hotelschool Den Haag en DMO’s. Ook organiseren we jaarlijks een ontmoetingsdag voor professionals in gastvrijheid met diverse kennissessies (najaar 2022). Kennisnetwerk Destinatie Nederland 7.

Foto: amsterdam&partners

Programmalijn


Programmalijn

Foto: Marrigt van der Valk

Data & inzichten in de Customer Journey Hoe kunnen we beter gebruik maken van beschikbare databronnen? En hoe kunnen we data uit onze eigen activiteiten en touchpoints beter benutten? Hoe krijgen we meer inzichten in de Customer Journey in onze werkgebieden?

Data & Inzichten in de Customer Journey (DMO Lab) Wanneer

2022

Het Centre of Expertise voor leisure, tourism & hospitality (CELTH) begeleidt de marketeers en analisten van DMO’s op deze onderwerpen in het DMO Lab. Ook bespreken we in het DMO Lab onderwerpen die we adresseren in de Landelijke Data Alliantie.

8. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Voor wie

Marketeers, data-analisten, projectcoördinatoren FOTO


De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer

De Lobby: van grassroot tot Tweede Kamer Wanneer

2022 Hoe beïnvloed je beleidsmakers en bestuurders? Hoe brengen we het belang van onze activiteiten, in het kader van een duurzaam herstel van de bezoekerseconomie, goed onder de aandacht? Samen met DMO’s en externe experts investeren we in (het professionaliseren van) de lobby activiteiten.

Voor wie

Directieleden en Public Affairs Experts van DMO’s

• Vertegenwoordiging in Gastvrij Nederland & Taskforce samenwerking Gastvrijheidsector; • Professionalisering werkveld public affairs d.m.v. training en kennissessies; • Contentcreatie i.s.m. redactie van Vakblad Recreatie & Toerisme.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 9.

Foto: The Hague Marketing Bureau

Programmalijn


DMO’s en de Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals Wanneer

2022 – 2023 Hoe kunnen DMO’s en CMO’s bijdragen aan de Sustainable Development Goals? Hoe verhouden de SDG’s zich tot de duurzame bezoekerseconomie? Wat is onze maatschappelijke bijdrage als DMO’s? In samenwerking met hogescholen en studenten gaan we samen met professionals van DMO’s werken aan deze inzichten.

10. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Voor wie

Professionals die concreet aan de slag gaan met de doorontwikkeling van de duurzame bezoekerseconomie

Foto: Visit Zuid-Limburg

Programmalijn


Strategie en Businessmodellen De DMO Strategie Sessies bieden inzicht in de visie, missie en strategie van organisaties in het netwerk. Elke maand geeft een DMO op directieniveau uitvoerig informatie over het businessmodel, de organisatie en haar stakeholders, de activiteiten en doelgroepen. Tijdens deze online sessies is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan over de gemaakte keuzes. Twee keer per jaar organiseren we samen met het NBTC een bijeenkomst exclusief voor directies van DMO’s, een lunchmeeting in het voorjaar en een diner in het najaar, voorafgaand aan de Toerisme Top. Dit is het uitgelezen moment om in een gastvrije setting, zakelijk bij te praten met collega’s in het vakgebied.

Strategie en Businessmodellen Wanneer

2022 Voor wie

Directieleden van DMO’s

• Maandelijkse DMO Strategie Sessie; • Voorjaarsbijeenkomst voor Directies; • Pre-Toerisme Top Diner voor Directies.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 11.

Foto: Batavia Regatta Lelystad – Aleksander Willemse

Programmalijn


Expertgroepen DIGITALE ONTWIKKELING

LOBBY PUBLIC AFFAIRS WOORDVOERDERS

12. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

DMO LAB


FINANCE & BUSINESSMODELLEN HUMAN RESOURCES PARTNERSHIPS & RELATIEBEHEER VVV MERK

HOSPITALITY

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 13.

Foto: Eindhoven 247 - Bobby Born

In de expertgroepen werken professionals van DMO’s samen aan projecten, ondersteund door externe vakspecialisten.


Samen kunnen we werkgevers­ zaken beter oppakken en goed regelen. Door middel van het Werkgevers­pakket kan gebruik gemaakt worden van diensten op het gebied van goed werkgeverschap zoals HR ondersteuning, arbeidsvoorwaarden en collectieve verzekeringen. Met het HR Rendement abonnement ben je als werkgever altijd op de hoogte van actuele ontwikkelingen op HR-gebied.

14. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Algemene arbeidsvoorwaarden Functieboek voor DMO’s Collectieve verzekeringen Actualiteiten HR Servicedesk Online HR tools & formats

Foto: Deon Prins

Werkgeverszaken: goed geregeld

Werkgeverspakket


500 experts online verbonden

Actualiteiten Evenementenagenda Interactief platform Vraag & Antwoord Nieuwsbrief

Met www.mijnkennisnetwerk.nl beschikken we over een interactief platform waarop 500 experts van destinatiemanagement organisaties met elkaar verbonden zijn. Hier vind je actualiteiten, een kennisbank, een wie-is-wie in DMO land, interessante presentaties en uiteraard alle activiteiten van Kennisnetwerk Destinatie Nederland. Het interactieve platform is ook eenvoudig bereikbaar via je smartphone, download hiervoor de Embrace Social Intranet app via de Appstore of Google Play.

100%

Je hebt 100% van je profiel ingevuld.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 15.

Foto: Guido Pijper

www.mijnkennisnetwerk.nl

Social intranet 500 experts van DMO’s


Partners in het netwerk

16. Kennisnetwerk Destinatie Nederland


Dit is Assen!

VVV Elburg • VVV Vlaardingen • Samenwerkende VVV’s in Twente

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 17.

Foto: Shutterstock

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is het landelijke netwerk van organisaties die actief zijn op het gebied van destinatiemanagement


Hogeschool Zeeland

NHL Stenden Hogeschool

ETFI

Wageningen University

Samenwerking met kennis­instellingen

Hotelschool The Hague

Hogeschool Inholland CELTH

18. Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Breda University

Samenwerkende HTRO’s


Foto: Mastbos Breda – VisitBrabant

Samenwerkingspartners

Kennisnetwerk Destinatie Nederland 19.


Foto: Frans Lemmens, via bureau Hollandse Hoogte, NBTC, Vlieland

Colofon Contactgegevens: Kennisnetwerk Destinatie Nederland VVV Nederland BV Papendorpseweg 99 Gebouw A - 4e etage 3528 BJ UTRECHT info@destinatienederland.nl tel: 030-3074174 Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van destinatie- en citymarketing organisaties met een kleine werkorganisatie, die onderdeel is van VVV Nederland in Utrecht. Onze actuele agenda met evenementen en bijeenkomsten is te vinden op ons online platform www.mijnkennisnetwerk.nl. Uitgave: Kennisnetwerk Destinatie Nederland, maart 2022 Vormgeving: Miquel Imlabla, www.mixthis.nl