Kassel Magazin 53/2022

Page 1

Zuverlässig SicherKompetent Hochbau GalabauSanierung Tiefbau Unsere Leistungen: Hannoversche Str. 42, 34266 Niestetalwww.isi-bauunternehmen.de+49 (0) 561 – 503 574 42 info@isi-bauunternehmen.de BVH Dachberger Str., Baunatal Am Kammerberg, Ahnatal Villa mit Swimmingpool BVH Frankfurter Str., Kassel | 8 WE Am Felsenkeller, Kassel | 14 +14 WEAm Rathaus, Fuldatal | 26 WE und Appartments

Hartz-IV yerine “Bürgergeld”

Vatandaşların geliri, iş arayanlar ve muhtaç insanlar için temel bir gelir veya temel güvence olma iddiasında. Bir tür sosyal devlet yardımı demek mümkün. Hartz IV olarak da bilinen önceki İşsizlik Parası II’nin yerini alması öngörülüyor. İlgili yasa tasa rısının Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nde onaylanması durumunda 1 Ocak 2023’ten itibaren yürürlüğe girecek ve Bürgergeld ödemesi baş

layacak. Tasarının son halini bu süreç belirleyecek.

Bürgergeld, koşulsuz temel ge lir değil, ödenmesi belirli koşullara bağlı bir ödeme olarak tanımlanıyor.

En önemli şart ise muhtaçlık olma durumu.

Bürgergeld Miktarları

Federal Hükumetin 14 Eylül 2022 ta rihli kabine kararına göre Bürgergeld 502 € olarak belirlendi. Bu, Hartz IV’e oranla aylık 53 Euro’luk bir artış anlamına geliyor ki uzman lar bu artışın yetersiz olduğu konusunda neredeyse hem fikir.

Buna göre,

>> 451 Euro (birlikte yaşayan evli veya evli olmayan birliktelikler için)

>> 420 Euro (14-17 yaş arası çocuklar için)

>> 348 Euro (6-13 yaş arası çocuklar için)

>> 318 Euro (5 yaşına kadar olan çocuklar için) öngörülüyor.

Bürgergeld Yasasına göre, ihtiyaç sahipleri (muhtaç olma hali), çalışabilecek durumda olanlar ( Günde en az 3 saat çalışabilecek durumda olmak) ve İşsizlik Parası I ödemesi bitenler prensip olarak Bürgergeld alma hakkına sahip olacak.

Tasarıyla birlikte SGB II’de yer alan ağır uygulama ve yaptı rımlarda küçük iyileştirmeler öngörülüyor.

Konut

Vatandaşlık ödeneğinin alınmasından sonraki iki yılda, yardım alanların dairelerinde kalmalarına izin verile cek. İlk 2 yıllık konaklama maliyetleri makul olup olmadıkları açısından değerlendirilmeyecek.

Varlıklar

60.000 Euro’ya kadar olan varlık lar Bürgergeld alma değerlendiril mesinden muaf tutulacak. Ama bu muafiyet durumu sadece ilk 2 yıl için geçerli olacak.

Yaptırımlar Hartz IV alanlar, Job Center ile yapı lan anlaşmalara uymadıkları takdirde yaptırımlara maruz kalıyor. Job Center’in dayatmalarından kaynaklı yaptırımlar uzun süredir sosyal kuruluşlar tarafından eleşti riliyor. Yaptırımlar, vatandaş parası uygulamasına geçilmesiyle tamamen kaldırılmayacak. Yaptırımlar konu sundaki en önemli yeni kurallardan biri, Bürgergeld alırken altı aylık bir güven süresinin geçerli olması ve bu süre zarfında yardımlarda bir azal manın olmayacağı. Ancak Jobcenter ile ilişkiyi askıya almanız durumun da yaptırıma maruz kalmanız söz konusu.

Bürgergeld sosyal devlet olgusunun olumlu bir sonucu mu, yoksa dağ fare mi doğuruyor, yeni yılla birlikte görülecek.

4 Haber

Bir İki Aday

Kassel Büyük ŞehirBelediye Başkanı Geselle koalisyonun dağılmasının ar dından CDU ile görüşülmesinde ısrar ederken, il meclisindeki SDP’li üyeler koalisyon ortağı olarak CDU’ya gü venmek yerine, il meclisinde değişen çoğunlukla karar alınmasını tercih etti.

Bu durum karşısında Geselle, önce Ağustos ayında il örgütü yönetici lerinin istifasını talep etti. Ardından Eylül sonunda yayımladığı açık bir mektupla gelecek baharda yapıla cak belediye başkanlığı seçimlerine SPD’den katılmak yerine bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı. Bunun üzerine SPD il örgütü kendi adaylarını açıklamak için kolları sıvadı ve Ekim ayında yapılan kongrede Dr. Isabel Carqueville SPD’nin belediye başkan adayı olarak seçildi.

Belediye başkanlığı seçiminde kıyasıya rekabet

12 Mart 2023’te yapılacak Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminde rekabet kızışıyor. Haliha zırdaki belediye başkanı Christian Geselle’yi zorlu rakipler bekliyor. Kassel’de son yerel seçimden en güçlü parti olarak çıkan Yeşiller, be lediye başkan adayı olarak Dr. Sven Schoeller’ı aday gösterdi.

Bir diğer öne çıkan isim de

Hessen’de uzun süredir Adalet Ba kanı olarak görev yapan Eva Küh ne-Hörmann oldu. CDU il teşkilatı belediye başkanlığına Eva KühneHörmann’ı aday gösteriyor.

Kassel Sol parti ise seçime genç bir isimle Violetta Bock ile katılıyor. SPD’nin taze adayı ise Dr. Isabel Carqueville.

5Güncel
© Stadt Kassel
Kassel SPD‘de sular durulmuyor. Önce il meclisinde Yeşiller ile koalisyon Haziran‘da patladı; ardından SPD‘nin sol kanadı, Belediye Başkanı Christian Geselle‘nin isteklerine karşı çıkarak galip geldi.
1. Christian Geselle (Bağımsız Aday) 2. Isabel Carqueville (SPD) 3. Sven Schoeller (Grüne)
4.
Eva Kühne-Hörmann (CDU) 5. Violetta Bock (Kasseler Linken)
1
2 3 4 5

Bundestag Kassel‘de

Halkla ilişkiler çalışmaları bünyesinde Federal Meclis’in (Bundestag) üyeleri ve çalışma larını tanıtan bir TIR “infomobil” adı altında Kassel’e de konuk oldu. 17 metre uzunluğunda ve 26 ton ağırlığındaki info mobil kapılarını 30 Eylül’den 3 Ekim’e kadar Königsplatz’da Kasselliler’e açtı. Yaklaşık 1000 kişi infomobili ziyaret etti.

Ziyaretçiler, kendi seçim bölge lerinin milletvekilleriyle temasa geçme, parlamentonun görevleri ve çalışma yöntemleri hakkında ilk elden bilgi edinme fırsatını yakaladılar. Alanında uzman

çalışanlar Federal Meclisi’nin ta rihi, yapısı, görevleri ve çalışma yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendirirken, daha ayrıntılı bil gi isteyenlere broşür ve kitapçık hediye edildi. Dijital ve görsel oyunlar özellikle çocukların ilgisini çekti. Federal Meclis’in kürsüsünde konuşma hayali kuranlar, meclisteki kürsünün bire bir aynısı karşısında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Pek çok basılı ve dijital bilgilerin yanısı ra, çarkıfeleği çevirenler çeşitli hediyeler kazanma şansı yaka ladılar. İnfomobil 2022 Almanya turu kapsamında yaklaşık 50 şehri ziyaret etmiş olacak.

49 Euroluk Bilet Geliyor

9 Euro’luk biletin halefi geliyor. Fe deral ve eyalet hükumetleri, toplu taşımada ülke genelinde geçerli ola cak aylık 49 Euro’luk bilet konusunda anlaştı. Çocuklar veya emeklilere özel indirim yapılıp yapılmayacağına ve uygulamanın ne zaman başlayacağına karar verilmedi. Uygulama için 2023

yılı itibariyle federal bütçeden yıllık 1,5 milyar Euro bütçe ayrılacak. 49 Euroluk bilet aboneliği otomatik ola rak uzayacak fakat aylık iptal edilebilir olacak.

9 Euroluk bilet yoğun ilgi görmüştü Almanya’da hükumet, enerji fiyat larındaki artış ve hayat pahalılığı

na karşı vatandaşı rahatlatmak için planlandığı ekonomik destek prog ramı kapsamında Haziran ayında “9 Euroluk Bilet” uygulamasını yürürlüğe koymuştu. Ucuz bilet kampanyası na halk yoğun ilgi göstermiş, üç aylık dilimde 50 milyonu aşkın bilet satıl mıştı.

Bazan Albrecht infomobil ziyaretçileriyle yakınen ilgileniyor.

Müjde: Kassel‘e Başkonsolos Atandı!

T.C. Dışışleri Bakanlığı, Kassel Başkonsolosluğuna Erdinç Evirgen‘i atadı. Başkonslos Evirgen‘in 1 Aralık‘ta Kassel‘e gelmesi bekleniyor. Seyfettin Eryörük öncülüğünde konsolosluk binası ve başkonsolosun ikamet edeceği ev için yapılan çalışmalar hızlandı.

Çok uzun yıllardır Kassel’e konsolosluk açılması için yapılan çalışmalarda nihayet son aşamaya gelindi. 2014 yılında resmi gazete yayımla narak Kassel’e başkonsolosluk açılması için karar alınmıştı. 8 senenin sonunda Kassel Baş konsolosluğuna Erdinç Evirgen başkonsolos sıfatıyla atan dı. Bu sürecin asıl mimarı olan Seyfettin Eryörük yaptı ğı açıklamada 2011 yılından bu yana yürüttüğü müzakereleri anlatarak emeği geçenlere tek tek teşekkür etti.

2011 yılında UETD Kassel Başkanı ve MKYK üyesi ola rak göreve başlayan Seyfettin Eryörük, Kassel’e konsolos luk açılması için kolları sıvadı. Eryörük, sivil toplum kuruluşla rıyla yaptığı istişareler neti cesinde bir dosya hazırlayarak T.C. Dışişleri Bakanlığı’na teslim etti. Dosyada 82.500 Türkiye

vatandaşının Kassel’e açılacak konsolosluk hizmetlerinden fay dalanacağının özellikle altı çi zildi. 2012 yılında T.C. Bakanlar Kurulu Kassel’e Başkonsolosluk açılmasını kararlaştırıldı. Ancak aradan 3 sene geçmesine rağ men ciddi bir adım atılmamıştı. 2015 yılına gelindiğinde Eryö rük, T.C. Dışişleri Bakanı Mev lüt Çavuşoğlu ile görüştü. Bu zaman zarfında T.C. Frankfurt Başkonsoloslarının da desteğini alan Eryörük, gerek müzakere gerekse kulis yaparak sürecin hızlandırılması için çabaladı. En son Ankara Çalıştayına icabet eden Eryörük, Dışişleri Bakanlığı yardımcıları ile görüşerek atama yapılması için bir kez daha talepte bulundu. Nihayet müjdeli haber Ekim ayının ortasında 25. dönem An kara Milletvekili Mahmut Sami Mallı ve Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’den geldi. Müjde: Kassel’e başkonsolos atandı!

12 yıllık emeklerinin karşılığını almanın haklı gururunu yaşayan Seyfettin Eryörük, başkonsolos Erdinç Evirgen’e başarılar diledi. Daha önce T.C. Berlin Büyükel çiliğinde konsolos olarak görev yapan Evirgen, bakanlık bünye sinde çalıştıktan sonra Kassel’e başkonsolos olarak atandı.

7
© Bilder: Seyfettin Eryörük arşivi
Güncel
T.C. Kassel Başkonsolosu Erdinç Evirgen Seyfettin Eryörük ve T.C. Frankfurt Başkonsolusu Erdem Tunçer Kassel’in medar-ı iftiharı Seyfettin Eryö rük T.C. Dışişleri Bakanlığında temasta. © Eurovizyon.co.uk T.C. Dişişleri Bakanı Mevlüt Ça vuşoğlu ve Seyfettin Eryörük

Valizler Dolusu Ümit

10 gün süren “Interkulturelle Woche” kapsamında Kassel’in çeşitli yerle rinde kültürel etkinlikler yapıldı. DGB binasında yapılan etkinlikte konuşan Kassel Belediyesi entegrasyon görev lisi Teslihan Ayalp, interkulturel haf tasının önemini belirterek, Türklerin Almanya’ya gelişini kısaca anlattı ve Türklerin 61 yıl önce ayak bastıkları Almanya’daki yaşamlarından örnekler verdi.

“Valizler dolusu ümit” kitabının ya

zarı Ali Carman ise kitaptan alıntılar yaparak, görsellerde ilk neslin çektiği resimleri yorumladı. Carman, ilk nesil Almanca’yı iyi konuşamıyor olmasıyla yeni nesillerin Türkçe’yi konuşama ması arasında kontra bir eksikliğin yaşandığına vurgu yaptı. Carman, “İlk nesiller Almanca’yı konuşamazken şimdi de Türkçe’yi konuşamayan bir nesil yaratıldı” dedi. Daha sonra ko nuklar DGB binasındaki fuayede resim sergisini gezdi.

8 Etkinlik

Türkçe Dersleri Önemli

T.C. Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer özellikle eği tim konusunda vatandaşları bilgilendirmek üzere Eğitim Ataşesi M. Fatik Kılıç ile bir likte DITIB Kassel Merkez Cami’yi ziyaret etti. Türkçe dersi öğretmenlerinin de

katıldığı toplantıda çocuk ve gençlerin Türkçe derslerine katılmasının önemine vurgu yapıldı. Türkçe dersi öğret menleri de verdikleri “Türk çe ve Türk kültürü” dersleri hakkında katılımcıları bilgi lendirdiler. Velilere “Türkçe

ve Türk kültürü” derslerinin faydaları anlatılarak, çocuk larını bu derslere kaydettirmelerinin önemi vurgulandı.

9Haber

Öğrencilerin Kassel Gezisi

Ankara’nın Sincan ilçesin deki Mümin Erkunt Meslek Eğitim okulu öğrencileri mesleki eğitimlerini geliştir mek amacıyla 23 günlük bir gezi için Kassel’e geldiler. 19 kişilik kafilede okulun müdür yardımcısı Serdar Bilgin, CNC öğretmeni Çağlayan Ayar, Mutemet Osman Akar ve 16 öğrenci yer aldı. Branşlarına göre çeşitli mesleklere ait atölye ve iş yerlerinde çalış maları gözlemleyen öğrenciler zaman zaman çalışmalara da katıldı.

Şaban Filiz’e ait Autozentrum am Wesertor /Mitsubishi acentesinde Muhammed Ali Algül, Taha Şahin ve Burhan Tarık Dinç, Maxim Ostwald ustanın nezaretinde çalış maları takip ettiler. Emrullah Karataş, Salih Eren Arslan, Mert Durmaz’dan oluşan baş ka bir grup ise Kadir Köse’nin K&M soğuk demir atölyesinde meslekleriyle ilgili çalışmaları gözlemlediler. Ayrıca 16 bin

kişinin çalıştığı Volkwagen tesislerini de gezen Ankaralı talebeler burayı çok ilginç bulduklarını belirttiler.

Boş zamanlarında Kassel’in görülesi yerlerini ve müzeleri ziyaret eden grup, şehrin te mizliğinden, trafik kurallarının uygulanmasından, insanların birbirlerine olan saygısından çok etkilendiklerini belirttiler.

Akşamları FC Bosporus spor tesislerinde futbol oynayan gençlere, “Burada yaşamak ister misiniz?” sorusu nu yönelttik. Bir kişi hariç diğerleri “evet” yanıtını verdi. Kassel’de 6 .516’sı Alman va tandaşı olan toplam 12.091 Türk yaşıyor.

10
Etkinlik

CHP Vatandaşlarla Buluştu

CHP Kassel Birliği‘nin davetlisi olarak Kassel’e gelen TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Mil letvekili Utku Çakırözer, Kassel Türk gücü lokalinde vatandaşlarla buluştu. Sorunları dinleyen ve not alan Çakı rözer, Türkiye’nin geleceğine umutla baktıklarını söyledi. Almanya’da yaşa

yan Türklerin mal varlıkları ve gelirleri nin Alman makamlarına bildirilmesiyle ilgili birçok gurbetçinin sorun yaşadı ğını belirten vatandaşlar buna çözüm bulunmasını istediler. Toplantıya CHP Kassel Birliği Başkanı Zeki Özkan ve üyeler ile diğer vatandaşlar katıldı.

Silah Üretimine Protesto

Almanya ve Kassel’de günlerdir süren silah üretimi karşıtlarının eylemleri Rheinmetall silah fabrikası önünde ya pılan protestoyla had safhaya ulaştı. 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen protestoda polisin sıkı güvenlik ön lemleri aldığı görüldü. “Savaş İttifakı Yerine Diplomasi, Silahlandırma daya nışma değildir” gibi pankart açan gös tericilere Hollandische Platz’ta Polisin biber gazıyla müdahale ettiği görüldü. Müdahaleden etkilenen 80 kadar gös terici sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

11Haber
Utku Çakırözer

Türkçe Seçmeli Ders Oldu

Hessen Eyaleti’nin pilot projesi kap samında Kassel/ Oberzwehren’deki Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) müfredatına seçmeli ders olarak Türkçe dersini aldı. Hessen’de bulunan Lollar kentinde bir okulla beraber GAZ Türkçe’yi seçmeli ders olarak sunan ikinci okul oldu. GAZ öğrencileri 7. sınıftan itibaren, ikinci yabancı dil olarak en çok tercih edi len Fransızca ve Rusça’nın yanı sıra Türkçe’yi de seçmeli ders olarak seçebiliyorlar.

Hessen Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine Okul Müdürü Dominik Bec

ker, teklifi “harika bir fırsat” olarak değerlendi. Türkçe dersinin sadece Türklere değil, diğer öğrencilere de mesleki kariyerleri için bir fırsat sunduğunu belirtti. Aşağı Saksonya ve Kuzey Ren-Vestfalya’da okullar da ikinci yabancı dil olarak Türkçe dersi seçmeli ders olarak sunu luyordu. Pilot uygulama boyunca Kuzey Ren-Vestfalya müfredatına bağlı kalınacak. Türkçe dersine ilk dönem 10 öğrenci katılıyor ve gelecek sene 7. sını fa geçecek yedi öğrenci şimdiden Türkçe dersini seçti bile.

Lübcke Davasında Son

Kassel Valisi merhum Dr. Walter Lübcke cinayeti davasında son nokta. Federal Adalet Divanı (BGH), Frank furt Yüksek Bölge Mahkemesi’nin ka rarlarını onadı.

Federal Adalet Divanı, öldürülen eski Kassel Valisi Walter Lübcke’nin dava sının yeniden görülmeyeceğine hük metti. Yargıçlar böylece Frankfurt am Main’deki Yüksek Bölge Mahkemesi’nin (OLG) Ocak ayındaki kararlarını ona dı ve davayı nihayete erdirdi. Yüksek Mahkeme sanık Stephan E.’ye mü ebbet hapis cezası vermişti. Yüksek Bölge Mahkemesi yargıçları, Stephan E.’nin Lübcke’yi yakın mesafeden ka fasından vurduğuna yönelik kanıtların yeterli olduğuna hükmederek, cinaye tin arka planında yabancı düşmanı ve aşırı sağcı motiflerin yattığına kanaat getirmişti. Mahkeme ayrıca, suçun özellikle ciddi olmasından dolayı 15 yıl sonra cezaevinden erken tahliyenin neredeyse imkansız olduğuna hük metti.

Yüksek Bölge Mahkemesi’ndeki dava da, diğer sanık Markus H., başka şey lerin yanı sıra cinayete yardım ve ya taklık etmekle de suçlanmıştı. Ancak, Yüksek Bölge Mahkemesi onu yalnızca silah suçundan bir buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırmıştı. Dr. Walter Lübcke, 1 Haziran 2019 akşamı evinin terasında öldürülmüştü.

12
Haber

Günde 800 Aşı

Kassel Belediyesi, dokumenta 15 süresince Ruruhaus olarak anılan binada korona aşı merkezini hizme te açtı. Aşı merkezinde günde 800 kişiye aşı yapılabilecek.

Tüm aşılar tek çatı altında Korona virüsüne karşı onaylanmış tüm aşılar, aşı merkezinde sekiz kabinde yapılıyor. Aşı merkezinde, 5 yaşından itibaren herkes PazartesiCumartesi saat 10.00’dan 18.00’e kadar ücretsiz olarak Korona aşısı olabilecek. Herhangi bir randevu zorunluluğu bulunmuyor. Aşı olmak isteyenlerin nüfus cüzdanlarını, sağlık sigorta kartlarını ve mümkünse sarı

uluslararası aşı kartlarını da yanla rında bulundurmaları gerekiyor. Aksi halde yapılan aşı için aşı sertifikası veriliyor.

Yeni aşı merkezinin yanı sıra aşı otobüsü (Impfbus) Kassel’i dolaşarak aşı hizmeti vermeye devam ediyor. Huzur evi ve benzeri kurumlarda bulunan kişilere aşı yapan gezici aşı ekibi de görevde. Gençlik dairesinde ve City-Point’te bulunan aşı merkez leri ise kapatıldı.

Kassel Büyük Şehir Belediye Başka nı Christian Geselle, aşı merkezinin bariyersiz olmasına, toplu taşıma

ve araba ile ulaşımın kolay olmasına dikkat çekerek, “Virüsle tekrar yüz leşeceğiz ve aşı çabalarımızı O’dan O’ya, (Oktober bis Ostern) yani Ekim’den Paskalya’ya kadar yoğun laştıracağız.” dedi.

Belediyeden Tasarruf Önlemleri

Kassel şehri, enerji tasarrufu ama cıyla binalardaki cephe ve efekt aydınlatmalarını kapatma kararının ardından, belediye binalarında ve ortaokul dersliklerinde oda sıcaklığını 19 derecede tutma uygulamasına başladı. Anaokul ve ilkokullarda de rece sınırlandırılması uygulanmıyor. Spor salonlarında ise sıcaklık 17 de

rece. Duşlar da ise şimdilik herhangi bir tasarruf önlemi uygulanmıyor. Kapalı havuzlar açık, ancak su sıcak lığı 2 derece düşürüldü. Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanı C. Geselle, 2 derecelik azalma ile enerji maliyetle rinde yaklaşık %12 tasarruf sağlana cağını belirtiyor. Geselle, çocukların suda vakit geçirebilmeleri ve yüzme

öğrenebilmeleri için eğitim havuz larındaki sıcaklığın değişmeyeceğini ifade ediyor. Buna karşın havuzlar daki kaydıraklar, jakuziler gibi eğlen ce olanakları kapalı kalacak. Şehir merkezindeki 23 fıskiye kış boyunca kapalı kalacak.

13Haber
© Gerd Altmann / Pixabay © Stadt Kassel / Andreas Fischer Soldan sağa: Thomas Schmidt (Leiter des Imp fzentrums), Oberbürgermeister Christian Gesel le, Torsten Müller (ärztlicher Leiter des Impfzent rums), Martina Pfeffermann (stellv. Leiterin des Impfzentrums)

Radarlar Para Bastı

Steinweg caddesindeki iki yön lü radar 100 günlük Dokumenta süresince adeta para bastı. Hız sınırını aşan 35 bin araç resim leyen radar 1 milyon Euro gelir sağladı.

Bu miktar Hessen bölgesinde rekor olarak kayıtlara geçti. Do kumenta sırasında yaya trafiği nin yoğun olduğu Friedrichplatz bölgesinde hız 30 km’ye indiri lince sürücüler için adeta kabus oldu.

Radarlar günde ortalama her dört dakikada bir çakarak 350 vasıtayı görüntüledi. Söz konu su radar 2021 yılında hız ihlali yapan 600 vasıtayı çekmişti.

Kassel Şehir Şenliği

Korona salgını nedeniy le iki yıldır yapılamayan Kassel Şehir Şenliği (Zissel) bu yıl gerçekleşti. Havaların da güzel olduğu bir döneme denk gelen şenlikte, Zissel konvoyu şehir içinden geçit yapa rak halkı selamladı. Fulda

nehri üzerinde kayıklar ve çeşitli nehir araçları be cerilerini gösteren artistik oyunlarla Zissel’i renklen dirdiler. Fulda kenarında güneşlenen insanlar da 35 dereceyi bulan sıcaklıkta nehirde yüzüp serinleyerek hayatın tadını çıkardılar.

14 Haber

Documenta

100 gün süren ve 25 Eylül’de sona eren documenta fifteen’i (15) yak laşık 738.000 sanatsever ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı organizatörlerin beklentilerini aştı. Toplam 25.000 m² sergi alanında, 32 sergi noktasında 1.500’den fazla sanatçı, lumbung pratiği çerçevesinde eserlerini sergi lediler. Sergi boyunca 1.700’den fazla etkinlik düzenlendi.

Documenta 15’in kapanışında ko nuşan Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanı Christian Geselle, emeği geçenlere teşekkür ettikten sonra , “Documenta Kassel’e aittir - dün, bugün ve gelecekte de. Kassel 12 Haziran - 19 Eylül 2027 tarihleri

Documenta

arasında Documenta 16’ya da iyi bir ev sahipliği yapacak.” açıklamasında bulundu.

Serginin küratörlüğü ilk kez Asya’dan bir sanatçı kolektifi (Endonezya’dan dokuz kişilik Ruangrupa grubu) tarafından yapıldı. Ruangrupa, bu documentada daha çok Asya, Afrika ve Latin Amerika’daki insanların dünyaya bakış açısına ve sorunlarına odaklanma kararı almıştı. Sergi orga nizatörleri, Endonezya’da hasatın toplandığı ve herkesin kullanımına sunulduğu ortak bir ahır olan “lum bung” felsefesine bağlı kaldıklarını belirtiyorlar.

16
© Andreas Fischer/Stadt Kassel
15‘in Ardından... Dünya‘nın önde gelen çağdaş sanat sergisinin 15.si sona erdi. Kassel, 2027‘de
16‘yı dört gözle bekliyor. Kapak

Lumburg Pratiği

Sürdürülebilirlik, sosyo-ekonomik ve ekolojik kaygılar ön plana çıktı. Documenta için satılan bilete dahil edilen “sürdürülebilirlik eurosu” ile, Kassel’deki Reinhardswald orma nının yeniden ağaçlandırılması ve Endonezya’daki Sumatra’da ekolojik zenginleştirme için 375.000 € bağış toplandı.

Geri dönüştürülmüş malzemeler altyapıya ve sergi tasarımına hakim oldu. Tanıtım amacıyla kullanılan basım ürünleri için sürdürülebilir ve bölgesel ürünler kullanıldı. Biletlere ilk kez toplu ulaşım dahil edildi. Engelsiz ve erişilebilirlik de docu menta 15’in ele aldığı önemli konu lardandı. Cömertlik ve dayanışma gibi değerlere dayanarak, Documenta 15, sergiye mümkün olduğunca çok kişinin girmesini sağlamak amacıyla Soli-Ticket (dayanışma bileti) olarak adlandırılan bilet uygulaması başlattı. Bu sayede 3.500 kişi sergiyi ücretsiz gezebildi. Serginin web sitesi, Walks & Stories ve sergiye eşlik eden okun ması kolay kitapçık sergiye katılanla ra kolaylık sağlandı.

Sayılarla documenta 15 15.150’den fazla sezonluk bilet satıl dı. Ortalama 78.700 kişinin katıldığı yaklaşık 5.250 kadar Walks & Sto ries yapıldı. 33.000 öğrenci sergiyi ziyaret ederken, yaklaşık 4.600 basın mensubu sergiyi takip etti. Ziya retçilerin yaklaşık üçte biri (% 31,7) Almanya dışından (86 farklı ülke) geldi. Ziyaretçilerin % 40’ından faz lası 15 ila 40 yaşları arasındaydı. En çok temsil edilen yaş grubu ise 20 ile 40 yaş grubu oldu. Saha araştırma larına göre, ziyaretçilerin çoğunluğu

Documenta 15 ziyaretlerini “iyi” ile “çok iyi” arasında derecelendirdi. En çok ziyaretçinin olduğu günler yine Cumartesi, ardından Cuma, Salı ve Pazar oldu. En popüler sergi yerleri Fridericianum ve Documenta Halle olurken, onu Hallenbad Ost, HübnerAreal, Grimmwelt ve St. Kunigundis Kilisesi izledi.Documenta 15’in Web sitesi 115 ülkeden yaklaşık 700.000 kişi tarafından ziyaret edildi. En geniş erişime sahip sosyal medya kanalı Instagram, yaklaşık 65.000 takipçiye ulaştı.

17Kapak

Kassel‘in Tarihini Türkçe Dinleyin

İlk kez 913 yılındaki bir resmi belgede “Chassalla” olarak adı geçen Kassel şehrinin tarihini merak edenler, Türkçe rehber eşliğinde Kassel Şehir Mü zesinde tarihi bir yolculuğa çıkabilirler.

Bu yolculukta sizleri kentsel gelişimin önemli aşamaları, günlük yaşam üzerindeki etkileri, müt tefik devletlerinin Kassel’i bombalaması, Henchel

ailesi, Kassel’in ünlü sima ları ve şehir arması gibi pek çok konu bekliyor. 561 787 4405 numaralı telefonu arayarak Türk çe rehberlik hizmetinden yararlanmak istediğinizi söylemeniz yeterli.

Türkçe rehberlik hizmetini Ayşe Tuba Urhan veriyor. Müzede ayrıca Arapça, bulgarca Rusça ve Ukray naca rehberlik hizmeti de veriliyor.

Kişi Başı 75 Euro

Krumme

Kassel Belediyesi, pandemi döneminde esnafa destek olmak için hayata geçirdiği “Kopf Hoch Kassel” proje siyle şimdi de EinwohnerEnergie-Geld (EEG) adlı ikametgahı Kassel’de olanlara 75 Euro yardımda bulunuyor. Hanelere gönde rilen bilgilendirme yazısında bulunan erişim kodları ile online olarak ya da mektup la gönderilen form dolduru larak başvuru yapılıyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan. Enerji yardımı, Kassel il meclisinde alınan bir karar

la, kişi başına (yetişkinler ve çocuklar dahil) 75 Euro olarak belirlenmişti. Yerleşik enerji parası, 2022/2023 kış aylarında artan enerji maliyetlerini azaltmak için veriliyor.

Kassel şehri, yalnızca asıl ikametgahı Kassel’de olan kişilerin başvuruda buluna bileceğine dikkat çekiyor. Enerji yardımıyla ilgili sıkça sorulan soruların yanıtlarına ww.kassel.de/eeg adresinde ulaşabilirsiniz

viehhandel.erkelenz@web.de Mezbahamızdan İslami usüllere

kesilen

kuzu

özel kesimlik

18 Eğlence
Äcker 1, 34292 Ahnatal | Mobil: 0173 71 71 010
göre
inek, koyun,
vb. ticari ve
hayvan ihtiyacınızı giderebilirsiniz.
©
Nicolas
Wefers/Stadtmuseum
Kassel

Kabe Maketi Skandalı

Documenta esnasında

LBGT’nin simgesi olan gök kuşağı renklerindeki Kabe maketi infiale yol açtı. LBGT’nin Kassel Başkanı Oliver Bienkowski, bunun bir sanat eseri olduğunu ve Mekke’ye yaşam tercihleri farklı insanların alınmayı şını protesto etme amaçlı yaptıklarını söyledi. Ma ketin teşhir edilmesi için yapılan başvuruya İslam aleminin tepki göstere ceği gerekçesiyle Kassel Belediyesi’nin izin vermedi ği belirtiliyor. Mahkemeye başvuran LBGT teşkilatı

mahkemeden şartlı onay aldı. Kabe Maketi 100 gün süren Dokumanta’nın 99. gününde 4 saat teşhir edildi. Dört saatlik sürede polisin sıkı güvenlik önlem leri aldığı görüldü. Dokumenta’nın ilk günle rinde de gizli servislerin karikatürize edildiği bir sanat eserinde, Mossad ajanının domuza benze tilmesi tepkilere neden olmuş ve eser gösterimden kaldırılmıştı.

Dokumentayı dünyanın çeşitli ülkelerinden 738 bin kişi ziyaret etti.

Dokumenta Coşkusu

Kassel’de her beş yılda bir ya pılan ve 100 gün süren Dünya Sanat Eserleri Fuarı Doku menta 15 (Fifteen) arkasında birçok anı bırakarak sonlandı. İnsanlar sanat eserlerinin sergilendiği mekanları gezdik ten sonra Kassel’in cadde ve meydanlarında coşkuyla eğ lendi. Şehir içindeki sokak mü zisyenleri yaptıkları müzikle Dokumenta 15 ziyaretçilerine neşeli anlar yaşattı.

Friedrich Platz ve Orangerie’de hafta sonları düzenlenen Latin Amerika danslarıyla insanlar dans ederek hayatın tadını çıkar dılar. Kassel’deki Türkler’in renkli simalarından olan aynı zamanda da çok iyi dans eden İmdat Boyerle dans etmek isteyen kadınlar adeta sıraya girdi.

19Magazin

Kassel‘den Portreler Avcılık Hayvan Öldürmek Değildir

Topluma örnek olan kişilerin yer aldığı Kassel’den Portreler köşesinin bu sayıdaki konuğu çok ilginç birisi. Onu dinledikçe ağzım açık kaldı. 80’e yak laşan yaşımda ve 42 yıllık gazetecilik hayatımda daha öğreneceğim çok şey olduğunu hissettim. 2,5 saat süren röportajımızda dinlediklerimden sonra konunun kitap yazacak kadar geniş olduğunu, bu sütunlara sığmayacağını düşündüm. Yerimin darlığı nedeniyle sadece önemli bulduğum konuları ya zacağım. Başlıktan da anlaşılacağı gibi konuğum Kassel’de 30 yıldır avcılık yapan ve Kassel’in diplomalı ilk Türk avcısı Ünal Gönül.

Ünal Gönül Manisalı bir ailenin çocuğu olarak Almanya’ya gelmiş. Kaynakçı olarak çalışmış. Ancak yaşam fel sefesini tabiat ve hayvanlar üzerine kurduğu için av tutkusu yaşamının bir parçası olmuş. Ünalla Philippinenhof tepesindeki avcı kulübesinde, yanan şöminenin sıcaklığı karşısında konuş tuk. Ünal Gönül 58 yaşında, evli, iki kızı var.

- Sevgili Ünal, bu röportajı yapma mıza neden olan olayla başlamak istiyorum. Sen avcılığının yanı sıra avcılığın bilirkişisi olarak da görev yapıyorsun. Bundan 5 ay kadar önce (15 Mayıs) ölmek üzere olan bir karacaya yaptığın tıbbi bir müdahale var, onu anlatır mısın?

- Ormanda yaralı bir karacanın ölmek üzere olduğu haberini aldım. Hemen olay yerine gittim. Köpeklerin boy nundan ısırdığı ve ölmek üzere olan Karaca’nın hamile olduğunu fark ettim. Karnındaki yavruları kurtar mak için sezeryan yapıp iki yavruyu çıkardım. Onlar o günden sonra benim çocuklarım oldu. Kucağıma alıp bibe ronla süt verdim. Hayatta kalmaları için bütün olanaklarımı kullandım. Şimdi büyüdüler ve onları bu ayın (Ekim) sonunda doğaya salacağım. Özgürlüklerine kavuşacaklar.

- Kontra bir sorum olacak. Çünkü konuyu bilmeyen çok kişi hayvanı niye kendisine saklamadı diye düşü necektir. Bunu niye yapmadın?

- Avcılık hayvan öldürmek değil.

Söyleşi: Selahattin Duygu

Yaşatmaktır. Bunu da bu işin içinde olanlar bilir. Benim doğaya salaca ğım karacalar ileride yavrulayarak üreyecekler. Onlar o zaman vu rulabilir durumda olacaklar. Buna doğanın yenilenmesi de diyebiliriz.

- Avcılık belgesi nasıl alınıyor?

- Almanya’da avcılık belgesi ala bilmek için hukuk, silah, hayvanlar ve doğa konusunda her biri kalın ciltler halinde olan kitapları oku mak ve sınavlarına girip kazanmak gerekiyor. Avcılar hangi hayvanı vuracaklarını ilk gördüklerinde bilirler. Nasıl insanlar vakti gelince ölüyorsa hayvanlar da aynıdır. Avcı hayvanların üremesine katkı sağlamalıdır.

- Nereden geliyor bu avcılık tutkusu?

- Galiba genetik. Yapımızda var. Babam da ava meraklıydı. Kar deşim Ünsal da bu işin içinde. 4 ay önce yeğenim Sinan da avcılık diploması aldı. Yani biz aile boyu avcıyız.

- İstediğin zaman avlanabiliyor musun?

- Hayır avlanamazsınız. Yılın belirli zamanlarında hangi hayvanların vurul maya uygun olduğu Orman Dairesi’nin izniyle belirlenir. Zaten avcılar bu zamanları bilirler.

- Avlanma bölgelerini nasıl seçi yorsunuz. İstediğiniz ormana gidip avlanabiliyor musunuz?

- Öyle istediğin ormana gitmek yok. Avcı avlanmak istediği orman için başvuru yapar. Uygun görülürse av lanma müsadesi verilir. Ben Sanders hausen ormanlarında sahipli biriyle anlaştım, kirasını ödeyerek avcılık yapıyorum. Benim bölgemde orman sahibinin ekili arazisine hayvanlar (daha çok domuzlar) girer ve onun

mahsulüne zarar verirse bunun maddi hasarını benim ödemem gerekiyor.

- Hiç ödediniz mi?

- Geçenlerde önemli olmayan küçük bir meblağ ödedim.

- Almanya’da bu kadar sıkı kontrol altında olan avcılık, diğer ülkelerde de var mı?

- Keşke olsa. Almanya bu konuya büyük önem veriyor. Onun için burada alacağınız avcılık belgesi dünyanın her yerinde geçerlidir.

- Duvarlarda gördüğüm ve sizin Trophäe (zafer sembolü) dediğiniz hayvan kuru kafaları var. Onları siz mi vurdunuz?

- Evet. Hepsinin bende ayrı ayrı anısı vardır.

- Otomobil sürücülerini ilgilendiren bir soru. Yollarda zaman zaman arabaların çarptığı hayvanları görüyo ruz. Bu durumu yaşayan bir sürücü ne yapmalı?

- İlk yapacağı iş arabadan inmemek olmalı! Polisi arayıp haber vermeli ve beklemeli. Çarpılan hayvanın arabaya alınmasının büyük cezası var.

- Arabanın hasarını kim ödeyecek?

- Sürücünün ödemesi gerekiyor. Onu

için sürücülerin gerekli sigortayı yap tırmaları önemli.

- Unutamadığınız bir anınız var mı?

- Kafayı taktığım 125 kiloluk bir geyiği vurmak için tam bir hafta bekledim. Vurduktan sonra da 3 yıl ava çıkmak gelmedi içimden.

- Kusura bakmayın ama belki de sizin hoşunuza gitmeyecek bir soru sormak istiyorum. Avcılar ve balıkçıların çok palavracı oldukları yönünde toplumda bir algı var. Ne derece doğru?

- (Gülüşmeler) Evet böyle bir söylenti var. Avcılar ve balıkçıların sohbetleri uzun ve esprili olur. Herkes yaptığı işin önemini ve becerisini abartarak anlat mayı sever. Bu da onların yaşam tarzı.

- Teşekkür ederim.

21
© Bilder: Sinem Gönül
Söyleşi

Yeniden kullanılabilir olanı tercih edin. Buna değer!

490.000 ton CO2 tasar rufu yapın Alman Çevre Yardımı Kurumu’nun (Deutschen Umwelthilfe) hesaplamala rına göre; yıllık tüketilen tek kullanımlık 5,8 milyar içecek bardağı, 4,5 milyar yemek kabı, 2,7 milyar tabak ve 2,9 milyar çatal bıçak takı mının çevre dostu yeniden kullanılabilir alternatiflerle değiştirilmesi durumunda, yılda 490.000 tondan fazla CO2 tasarruf etmek müm kün olacak. Yaklaşan iklim felaketi göz önüne alındığın da, gereksiz tek kullanımlık ambalajlardan kaçınılmalıdır.

15 dakika sonra sadece çöp

Tahminlere göre sadece Kassel’de her gün yakla şık 19.000 tek kullanımlık bardak tüketiliyor. Yaklaşık 15 dakika sonra çöp sepe tine atılan ya da dikkatsizce sağa sola atılan bardaklar; sokakları, halka açık yerleri, doğayı kirletiyor ve aynı za manda sağlığımızı da bozu yor. Atılan kağıt bardaklarda karton doğaya çok yavaş karışıyor. Ancak bu plastik için geçerli değil. Plastik doğada küçük parçacıklara ayrılır, doğada mikroplastik ler olarak yerini alır ve gıda döngülerinde birikebilir.

Yeniden kullanılabilir alternatife geçiş nasıl başarılı olur?

Küçük bir çabayla bu sorun çözülebilir: Tek kullanımlık yerine yeniden kullanılabilir olanı tercih etmek!

Giderek daha fazla insan sürdürülebilir çözümleri aktif olarak desteklemeye istekli. Kassel şehir merkezindeki hemen hemen tüm kafeler, müşterilerine kahvelerini yanlarında getirdikleri yeni den kullanılabilir fincanlara doldurma fırsatı sunuyor. Hatta bazı işletmeler kendi

kupanızı getirirseniz in dirim bile yapıyor. Kendi fincanınızın temiz olması ve kahve makinesinin doldur ma ağzına temas etmemesi önemli. Buna ek olarak, bazı kafeler yeniden kullanılabilir lik konusunda müşterilerine alternatifler sunuyorlar. Dolayısıyla yeniden kulla nılabilir bir fincanda kahve sipariş etmek her zaman faydalıdır. Aynı durum, ya nınızda getirdiğiniz yeniden kullanılabilir kaplara doldu rulabilen yiyecekler için de geçerli. Catering işletmeleri, yeniden kullanılabilir kaplar için depozito sistemi gibi çözümler sunuyorlar.

Yiyecek ve içecekler için yeniden kullanılabilir çözümlerin tanıtılması 1 Ocak 2023’ten itibaren, hazır tüketim için içecek ve yiyecek servisi yapılırken yeniden kullanılabilir kap ların kullanılması zorunlu olacak. Yiyecek ve içecekler için gastronomi ve dağıtım şirketleri, yeniden kullanı labilir bir çözüm sunmak durumundalar. Yeniden kul lanılabilir bardak ve yemek kutuları için havuz denilen sistemlerin kullanılması tav siye ediliyor. Örneğin, birçok şirketin aynı sistemi kullan ması durumunda, müşteri ödünç aldığı yeniden kullanı labilir kap, bardak, tabak gibi ürünleri diğer şirketlere de iade edebilecek.

Daha küçük işletme ler, yiyecek ve içecekleri müşterinin kendi kaplarına doldurmalı ve bu seçeneği açıkça belirtmelidir. Köpüklü tek kullanımlık bardak ve kapların üretilmesine artık izin verilmemektedir.

50 03-0 numaralı telefo nu arayarak ya da www. stadtreiniger.de adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Kahverengi çöp bidonuna lütfen plastik atmayınız!

22 İş Dünyası
Hazır içecek ve yiyecekler için yeniden kullanılabilir alternatifler var. 1 Ocak 2023‘ten itibaren tüketiciler seçime şahsına sahip olacaklar. © rawpixel-com on Freepik © Freepik.com © Freepik.com

K1 Center‘de „0“ Faizli Taksitli Satışlar

K1 Center’de 12 aya kadar faizsiz (% 0 Faiz) taksitli satış kampanyası devam ediyor. K1 Center’den alacağınız mobilya vb. ürünlerde peşin fiyatına 12 ay taksit uygu lamasını kaçırmayın. Ayrıca 60 aya kadar taksitli ödeme seçenekleri de mevcut.

İsteğe Uygun Ölçüde Kol tuk Üretimi Evinize uygun koltuk takımı bulamıyor ya da var olanların boyutlatını beğenmiyor mu sunuz? K1 Center derdinize derman oluyor. K1 Centerde istediğiniz ölçüde ve büyük lükte koltuk takımı sipariş

edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken K1 Center’e gidip isteğinizi ölçüleri ve özellikleri belirtmek.

Mutfak Eşyaları ve Zücca ciye

K1 Center’in ürün yelpaze sine kaliteli ve uygun fiyata çatal bıçak seti, Paşabahçe ürünleri, Borcam modelleri çaydanlık, bardak takımla rı, tuzluk takımları, kahve & fincan takımları, 4’lü sunum tabakları, Vipahmet saklama kapları gibi pek çok ürün ek lendi. Mutfağınızı bu güzellik lerden mahrum bırakmayın.

24
İş Dünyası
CENTER Möbel - Fliesen - Granit Solange der Vorrat reicht. Keine Haftung bei Druckfehlern. *Näherere Information finden Sie im Möbelhaus. Preisabweichungen, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Sephalar “0„ FAİZ 12 TaksitAYİstediğiniz ölçülerde KOLTUK TAKIMI sipariş edebilirsiniz. Yatak Odası Takımları Genç Odaları Oturma Grubuları Züccaciye Ürünleri

Kassel Keyiflendi

Damak tadına önem veren, lezzet sevdalılarına müjde! Kassel’in yeni STEAK restoanı “Keyf” lezzet avcılarının yeni durağı olmaya aday. Keyf’te “Steak ve Pirzolalar” günlük taze etlerden yapılıyor ve yer yemez damağınızda bir bayram havası oluşturuyor. Kassel’in ilk helal steak res toranı Keyf’de; rump steak, T-Bone ve antrikotun sunumu da, tadı da bir başka. Keyf, gönül rahatlığıyla helal steak yiyebileceğiniz tek adresi niz olacak. Keyf, keyif veren steaklerinin yanında yaprak döneriyle de iddialı. Drehspieß değil gerçek yaprak döner ile Keyf bir adım öne çıkıyor. Löp löp etten dizilmiş dönerin hası Keyf Restoranda. Keyf’in köftesi de taze kıymadan, özel tarifiyle konuklarını büyülüyor. Balık keyfi yapmak isteyenler için de Keyf doğru adres. Keyf Restoranın menüsünde burger ve pizza çeşitleri de bulunu yor. Keyf Restoran sadece islami usullere uygun Helal kesim etleri kullanıyor.

Keyf Restoranda sabah saat 7:30’dan itibaren kahval tı ve çorba sunuluyor. Saat 11:30’dan sonra içecek ve salatanın dahil olduğu günlük değişen öğle menüsü zamanı.

Geleneksel Türk mutfağının lezzetlerinden oluşan “öğle menüsü” ile uygun fiyata leziz bir öğün sizleri bekliyor.

Keyf her pazar ve tatil günleri saat 9:00 ile 15:00 arası açık büfe kahvaltısıyla kendinden söz ettiriyor. Açık büfe zengin çeşitleriyle önce göze son ra damağınıza hitap ediyor. Keyf’de çocuklar ve gençler de düşünülmüş. Çocuklar için oyun alanı bulunan Keyf Restoran’da, gençlere de ayrı bir alanda bilardo, dart ve lan gırt oynama imkanı sunuluyor. Elbette bu eğlence alanında sadece gençler değil, aileler de birlikte hoşça vakit geçirebili yor. Kassel’in tek helal steak hausu “Keyf” ailece kaliteli et ve yemeklerin tadına varaca ğınız nezih bir restoran.

Açılış Saatleri P.tesi - Per. 7:00-19:00 arası Cuma 07:00-21:00 arası C.tesi 16:00-21:00 arası Pazar 09:00-21:00 arası

Keyf Restoran Niestetalweg 6-8, 34123 Kassel Tel.: 0561 521 75 43 Intagram: keyf_kassel

26 İş Dünyası
RESTAURANT - Özlediğiniz Türkiye lezzetleri - Günlük taze helal steak çeşitleri. Rump steak, T-bone, Antrikot ve daha fazlası - Katkısız gerçek Yaprak Döner Türk mutfağından yemekler - Pazar ve tatil günleri açık büfe kahvaltı - Ayrı çocuk odalı aile restoranı - Gençler ve aileler için bilardo, dart ve langırtlı eğlence odası Konum Niestetalweg 6-8, 34123 Kassel Açılış Saatleri Pazartesi - Perşembe 7:00 - 19:00 Cuma 7:00 - 21:00 Cumartesi 16:00 - 21:00 Pazar 09:00 - 21:00 İletişim Telefon: 0561 5217543 Instagram: keyf_Kassel Kassel Keyf‘lendi – Kassel'in yeni Steak Restoranı

Süpermarket kavramı na yeni bir soluk getirme iddiasıyla yola çıkan Mis Gourmet, Kasim ayında müşterileriyle buluşuyor. Mis Gourmet 220 m² alanda, bir süpermarketten bek lentinizin ötesinde kaliteli hizmet sunmayı vaat ediyor. Yetkililer, Mis Gourmet, süpermarketin butik hizmet anlayışıyla yeniden yorum lanması olarak tanımlıyorlar. Mis Gourmet çeşitli ürün reyonları, raf sunumu ve ürün teşhirleri ile hem göze hem de cebe hitap edecek. Kaliteli ürünleri uygun fiyata alabileceğiniz Mis Gourmet, yapacağı indirimli satış kam panyalarıyla da (Angebot) adından çok söz ettireceğe benziyor.

Et Reyonu

Yenilenen reyonda et ve ta vuk ürünleri satışı yapılacak. Reyon müşterilerin günlük taze et ihtiyacını karşılaya cak kapasitede düzenlenmiş. Et ürünleri İslami usullere uygun Helal kesimdir.

Sebze ve meyve bölümü Market girişinde kış bahçesi şeklinde düzenlenen sebze ve meyve bölümünde, taze ve mevsime uygun ürünler kalite severleri bekliyor.

Balık Reyonu Taze ve temizlenmiş balık çeşitleri sunulacak.

Süt ve süt ürünleri reyonu “Peynir sadece peynir

değildir” diyenlerin damak tadına hitap eden envai çeşit peynirler (beyaz, kaşar, ezine, keçi peyniri gouda vb.) yoğurt, tereyağı, ayran ve fazlası bu reyonda.

Şarküteri reyonu Soğuk mutfak repertuarı nın en önemli ürünleri olan sucuk, pastırma, salam, jambon ve sosis gibi kırmızı ve beyaz et lerden yapılmış hazır ürünlerin teşhir edildiği şarküteri reyonunda farklı markaların ürünleri bulmak mümkün.

Fırın Reyonu

Her sabah Mis Gourmet’in fırınından çıkan taptaze simit, brötchen, kruvasan, poğaça ve börek kahval tıyı önemseyenleri mutlu edecek.

Ve elbette mutfak ihtiya cını giderecek diğer ürünler de raflarda yerini alacak. Mis Gourmet pek yakında Mattenberg’te eski Sema Marketin yerinde açılıyor. Açılış için yapılacak indi rimlerden haberdar olmak için Mis Gourmet in sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

28 İş Dünyası
Kronenackerstraße 11-13, 34132 Kassel info@misgourmet.de Instagram ve Facebook: mis.gourmet_market Süpermarketin Yeni Adı “ ” İşletme ortağı ve işletme sorumlusu Abdülkadir Kayalı, “kampanyalarımızı (Angebot) takip etmeyi unutmayın” diyor. © Rob Owen / pixabay © Mirian/ pixabay © pexels / pixabay © Manfred / pixabay © pexels / RaufAllahverdiyev
Süpermarketin yeni adı “Mis Gourmet” - 220 m2 satış alanı – tamamıyla yeni iç ve dış dizayn - Et, balık, süt ürünleri, şarküteri ve fırın reyonları - Çok çeşitli, yüksek kaliteli ürünler - Uygun fiyatlar ve düzenli indirim kampanyaları - Kalite ve hizmet farkımızı keşfedin yeni Kronenackerstraße 11-13, 34132 Kassel | info@misgourmet.de | Instagram & Facebook: mis.gourmet_market 19.11.2022 RESM İ AÇILI Ș

Türkçe Tagespflege - Gündüz Bakım Hizmeti

Gündüz bakımı (Tagespfle ge) genellikle yakınları gündüz çalışan bakıma muhtaç kişiler için verilen bir hizmet. Bakıma muhtaç misafirler genellikle sa bahları alınır, bakım merkezinde ihtiyaçları karşılanır ve öğleden sonra eve bırakılır. Kassel’de A + B Tagespflege, Türkçe konuşan bakıma muhtaç insanlar için yine Türkçe konuşan ve Türk kültürünü bilen çalışanlarıyla öne çıkıyor. “A+B Tagesplege na sıl bir kurum?” sorusun cevabını sizler için paylaşıyoruz: A + B Tagespflege olarak gündüz bakım (Tagespflege) hizmetimiz le yaşı ilerlemiş misafirlerimizin ihtiyaçlarına uygun, sağlıklı koşullarda zaman geçirebilecek leri etkinlikler sunuyoruz. A&B Tagespflege, insanların istek ve ihtiyaçlarına saygılı ve onları dikkate alan bir bakım anlayışını benimsiyor. Günlük bakım evi mizde alanında yetkin ve güler yüzlü çalışanlar, gün boyunca misafirlerimize eşlik ediyor. Her bir misafirimizin kendini güvende hissedeceği şekilde misafiri mizin yada yakınlarının günlük yaşamını sevgiyle planlıyor ve yapılandırıyoruz. Çalışanlarımız yaşlıları misafirlerin bakımı ve onlarla ilgilenme konusunda eğitimli. Saygı, anlayış ve hassasiyet misafirlerimizle olan ilişkilerimizi tanımlayan sözcüklerdir. Her bir misafirimizin ihtiyaçlarıyla özel olarak ilgileniyor ve onlarla aramızda güvene dayalı ilişkiler tesis ediyoruz. Gündüz bakım hizmetimizde birlikte yemek yemek, çeşitli günlük motor ve bilişsel görevlerle başa çıkma ya yardımcı olan etkinlikler ile günlük rutin faaliyetlerin yanı sıra misafirler için tıbbı bakım hizmetleri de sunuyoruz. İsten mesi halinde misafirleri sabah evlerinden alıp öğleden sonra

yine evlerine bırakıyoruz. Fizyoterapi merkezi HuGo Me dicals ile işbirliği içinde, gündüz bakım tesisimizde fizyoterapi hizmet de sunuyoruz. Bu şekil de, misafirlerimiz fizyoterapiye gidip gelme zahmetine katlan madan fizik tedaviyi gündüz bakım evimizde alabiliyorlar. Hastaya ve bakıma muhtaçlık derecesine göre Tagespflege masrafları sağlık sigortası tara fından karşılanabilir.

Siz veya bakmakta oldu ğunuz akrabanız Türk asıllı mısınız?

Türkçe konuşan misafirlerimi zin olası dil engellerinden ve diğer engellerden uzak, keyifli bir konaklama geçirmeleri için ekibimizde gün boyunca size eşlik edecek çok sayıda Türk ça lışan bulunuyor. Her gün gündüz bakımında en az bir Türk çalışan olacak şekilde her şey koordine ediliyor. Dilsel veya kültürel farklılıklar nedeniyle kimsenin kendini dışlanmış hissetme mesini, kendilerini oldukları gibi ifade etmelerine olanak sağlıyo ruz. Bu bağlamda bakım evimiz deki yemeklerin helal olması, her bir misafirimizin yemeğe endişe duymadan katılabilmesini, ay rıca inançlarına ve kültürlerine saygı duyulduğunu hissetmesini sağlıyor.

İlgileniyorsanız, gündüz bakımını kendiniz ziyaret edebilir veya telefonla veya çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizi bekliyoruz!

Ayrıca birbirimizi tanımak için ücretsiz deneme günleri sunu yoruz.

Adres: Hollandische Str. 206, 34127 Kassel

Telefon: 0561 51077222

https://aundbtagespflege.de

30 İş Dünyası
Pflegedirektorin Özlem Durna misafirlerle yakinen ilgileniyor.
f Holländische Str. 206 34127 Kassel b 0561 - 51 07 72 22 Z info@aundbtagespflege.de www.aundbtagespflege.de IHRE TAGESPFLEGE IN KASSEL  Mehrsprachige Betreuung  Abhol- & Bringservice  Pflege- & Betreuungsleistungen  Frische Mahlzeiten (Halal)  Türkçe dahil farkl dillerde hizmet  Evden eve taşma servisi  Hemşirelik ve bakm hizmetleri  Taze Yemekler (Helal)

TÜV Çok Önemli!

Vatandaşlar arasında “arabaya tüv almak” olarak bilinen, periyodik motorlu araç muayenesini bu alan da eğitim almış uzmanlar yapıyor. Selim Köşker de bu alanda hizmet veren genç bir yüksek makine mühendisimiz. 2016 yılında Kassel Üniversitesi’nden Yüksek Makine Mühendisi olarak mezun olan Selim bir sene daha eğitim alıp, “Kfz Prüfer” unvanı aldı. 2016 yılından bu yana bu alanda çalışan Selim, Tem muz ayında Holländische caddesinde açtığı KfzPrüfstelle’de hizmet vermeye devam ediyor. Selim, TÜV Rheinland / FSP bayiliğinde periyodik araç muayenesi, egzoz gazı emisyon ölçümü, periyodik araç gazı (LPG/CNG) mu ayenesi, modifiye edilmiş araç işlemleri ve eski araç lar (Oldtimer) için uzman raporu gibi otomobilleriniz için önem taşıyan birçok hizmeti sunuyor.

Selim’e soruyoruz: TÜV’ün süresi geçince ne yapmalıyız?

- TÜV’ün süresini geçirme meniz son derece önemli. Sürenin bitmesini bekle meden bir Prüfstelle’ye gitmenizi öneriyorum. Aksi halde TÜV’ü geçmiş bir aracın, allah göstermesin, herhangi bir kazaya karış ması halinde sigorta şirketi ile büyük sorunlar yaşana bilir. Almanya’da 2 senede bir arabanızı muayene ettirmeniz yani TÜV al manız gerekiyor. Otomobil muayenesi çok önemli ve ciddi bir iş. Şakaya gelmez. İşin uzmanı olmadan adım atmamakta fayda var. Araç muayenesinin belirli bir standarda kavuşması, araç kusurundan kaynaklanan trafik kazalarının azalma sına ve trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlar. Periyodik olarak bakımı yapılmış araçların per

formansının artmasıyla, yakıt sarfiyatı ve gürültü kirliliği azalır. Bakımlı araç sayısının artmasıyla, aracın ömrü uzamakta ve ikin ci el değeri artmaktadır. Araç muayenesi esnasında arabanın yol güvenliğini, çevreye saldığı emisyonun belirtilen fabrika değerle rine uygunluğunu ve araç sesinin gerekli desibel aralığında olup olmadığını kontrol ediyorum. Araçta modifikasyon var ise bunun standartlara uygunluğunu da inceliyorum. Yine oldti mer yani antika araçların muayenesi de yapıyorum. Plakanın sonuna “H” harfi alabilmek için arabanın 30 yaşını doldurmuş ve stan dartlara uygun halde olma sı gerekiyor. “H” plakasının çeşitli vergi avantajları var.

Motosiklet, römorklu araç, kamyon ve TIR hatta Mi niCar ya da Taxi gibi toplu taşıma araçları için de mu ayene yapan Köşker, LPG’li araçların da muayenesini yapıyor. 10 parmağında 10 marifet olan Selim Köş ker, 2. el otomobil almak isteyenlere danışmanlık hizmeti de veriyor. Aracın eksik ve gediklerini kontrol ediyor ve alıcıyı bilgilendiri yor. Köşker, aynı zamanda Kfz-Gutachter sıfatıyla kaza ekspertizliği yapıyor. Bir kazaya karışmanız du rumunda kaza raporunuzu işinin ehli, araç muayenesi yapma yetkisi olan yüksek mühendis birisine yap tırmak isterseniz, Selim Köşker’e 7/24 ulaşabilir siniz.

Aslen Adıyaman/ Gölbaşılı olan Selim, Nordstad’ta yetişmiş içimizden biri. Evli ve bir kız, bir oğlan babası.

Kfz-Prüfstelle Holländische Straße 90. 51, 34127 Kassel Mobil: 0173 2632779 selim.koesker@fsp.de

32 İş Dünyası
Hausmeisterdienste Winterdienste Cep: 0160 – 448 448 9 Tel: 0561 – 870 55 67 Fax: 0561 – 870 80 222 c.yagiz@t-online.de Karolienstr. 3, 34127 Kassel
36 Dergimiz Kassel ve çevresindeki hanelere postayla ücretsiz yollanmaktadır. Tel: 0163 - 19 89 719 info@kasselmagazin.com Kassel’in sevilen simalardan Mustafa Daştan 40. yaş gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doyasıya kutladı. Mustafa Magazin İlayda İçier 23.10.2004 Boy : 1,65 Kilo: 58 Eğitimi : Fachabitur im Bereich Gesundheit Hobi: Futbol. U 19 Türk, Futbol Milli Takımı Kalecisi Nazlı Özdemir 03.04.2009 Boy: 1.,67 Kilo: 57 Hobi: Kitap okumak Ayın Güzeli Düğün, Nişan, Nikah, Sünnet, Doğum günü vb. Özel Günleriniz için sipariş alıyoruz! Profiterol | Jakonte | Magnolya | Tulumba Tatlısı | Hakla Tatlı Baklava Çeşitleri | Tuzlu ve şekerli Kurabiye | Simit ve poaça çeşitleri | Turta çeşitleri ve daha fazlası... Unterekönigsstraße 91, 34117 Kassel | Tel: 0561 83091108 TÜRKIYE‘DEN ALIŞKIN OLDUĞUNUZ DAMAK TADI PETEK‘TE! SERPME KÖY KAHVALTISI Yanında sınırsız çay
37
VW çalışanları Bosporus’ta
Noel’i
erkenden kutladı. Mecit
Gökdere,Tekin
Bayrak, Serdar Çıra
Mehmet Şahin ve Mehmet Arslan Tugay Andaş 18.05.2021 Ada Cihan 13.02.2011 Hobisi: Basteln Ayın Tatlıları Eymen Közen 08.10.2021 Medina Naz Köşker 04.03.2011 Boy: 1,45 Kilo: 35 Hobisi: Okumak, klip çekmek Magazin
Aydın
Aileleri Abiii Beni de Çekesene

Melisa ile Can

Marmarisli Atasoy ailesinin kızı Melisa ile Adıyamanlı Karakuz ailesinin oğlu Can’ın nikahları belediye sarayında kıyıldı. Böylece 6 yıldır tanışan Melisa ve Can kuracakları mutlu bir yuvanın ikinci adımını atmış oldular. Kassel Büyükşehir Bele

38 Nikah
WERBUNG ZUM ABHEBEN KENDESIGN WERBEAGENTUR – FON 05603 927 6215 | MOBİL 0173 482 6496 | INFO@KENDESIGN.DE | FACEBOOK: KENDESIGN | INSTAGRAM: KENDESIGN.KASSEL DESIGN MARKETING CONSULTING WEBSITES SOCIAL MEDIA MOBILE APPS HOSTING ANIMATION PROGRAMMING GRAPHICS LOGODESIGN 3D VISUALS PHOTO & VIDEO PRINT FARKIMIZ BAŞARINIZ.FATİH KENDİRLİ

Coşkulu düğün

FC Bosporus Spor Kulübü’nün olmazsa olmazı Aydın Suna’nın oğlu Akkan ile Cansu, muhteşem bir düğünle mutluluk diyarına yelken açtılar. Arkadaş çevresinde tanışan gençler, kalplerinin birbirleri için attığını hissedince hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Özel olarak seçilen davetlilerin iştirakiyle yapılan düğünde, Akkan’ın amcası Ayhan’ın takı merasiminde bileziği gelin yerine Akkan’a takma esprisi geceye damgasını vurdu. Coşku içinde geçen düğünde konuklar dans edip halay çektiler.

39Düğün Sigortanız yerine sigorta danışmanınızı değiştirin! Portari GmbH Esra Yakış Tel.: 0561 766 04 897 Mobil: 0172 - 215 82 00 info@portari.de | www.portari.de Weißenburgstraße 10, 34117 Kassel Immobilien Bauen Finanzierung Versicherung Sigorta şirketlerini karşılaştırıp ihityacınıza en uygun sigortayı buluyoruz! Emlak finansmanı ve kredi konusunda da bize danışmadan karar vermeyin!

Camdan Cama

Komşu çocukları Emre ve Nilay’ın gönülleri zaman içinde birbirlerine düşer. Camdan cama başlayan aşk camdan cana ulaşır. 7 senenin sonunda Emre, Nilay’a evlenme teklif eder. Güzeller güzeli Nilay

“Eveeeet” der. Sinoplu Ayşe ve Ahmet Sarısoy komşuları Hataylı İkbal ve Reşat Cemali’ye dünürlüğe giderler. Lohfelden’da yapılan dü ğün töreniyle çiftimiz evlilik diyarına yelken açar.

40 Düğün

Emir & Eymen

Kassel’in en sevilen ailelerinden İbrahim ve Reyhan Bellek’in oğulları sünnet oldular. Aslen Kayserili olan Bellek ailesinin oğulları Emir (5) ve Eymen’in

(2) sünnet mevlüdü aile arasında ger çekleşti. Gönlünce eğlenen sünnet çocuk larının neşesine aile yakınları da katıldı.

42
Sünnet

Kral Faruk

sünnet

Yunus Emre Cami’nde düzenlen

mevlütte dede Asım Daştan gerek sünnet çocuğu gerekse ablası Melisa (12) ile yakından ilgilendi. Krallar gibi karşılan sünnet çocuğumuz Faruk’un neşesi misa firlere de sirayet etti.

44 Dergimiz Kassel ve çevresindeki hanelere postayla ücretsiz yollanmaktadır. Tel: 0163 - 19 89 719 info@kasselmagazin.com Düğün, nişan, sünnet nikah gibi özel günlerinizin dergimizde yayımlanmasını istiyorsanız bizimle irtibata geçiniz! Tel: 0163 – 19 89 719 info@kasselmagazin.com REISEBÜRO KLASS Weser Str. 15, 34125 Kassel Tel.: 0561/ 87 57 78 0561/ 87 79 91 Fax: 0561/ 87 84 03 Mobil: 0172/ 560 47 53 Sinan YILDIZ Kassel’in sevilen simalarından Mus tafa ve eşi Hatice Daştan’ın biricik oğulları Faruk’un
mevlüdü
di. Aile ve dostlar arasında gerçekleşen
Sünnet Sarı Çöp Kutuları Yenileniyor! Sarı çöp kutusu ücretsiz veriyoruz.. www.stadtreiniger.de Tel.: 0561 5003 0 Kahverengi çöp bidonuna lütfen plastik atmayınız!
150 KIŞLIK SALONUMUZLA HIZMETINIZDEYIZ! ALPHA SENLI EVENT GMBH A. ŞENLI 0172 567 41 71 D ü ğ ü n , n i ş a n , k ı n a , y a ş g ü n ü v e b e n z e r i e t k i n l i k l e r i n i z i n e z i h b i r a t m o s f e r d e k u t l a m a k i ç i n b i z i a r a y ı n ı z .

SV Türkgücü

2021-22 sezonunda Verbandsliga’dan Gruppenliga’ya düşen SV Türkgücü için bu ligın de şimdilik çok iyi gittiği söylenemez. Yaptığı 14 maçın 3’ünü kazanıp 2’sinde berabere bitiren takı mımız, 9 maçta yenildi. 19 gol atar ken kalesinde 48 gol gördü ve 11 puan toplayabildi. Bu sonuçlardan sonra 16 takımlık ligin 13’ncü sırasında kendine yer buldu. Sezon başında antrenörlüğe

getirilen Özkan Özen ile 4 maç sonra yollarını ayıran yönetim takımın başı na Süleyman Razeg’i getirdi.

SV Türkgücü’nün gollerini Munir Boukhoutta (6), Memduh Eryılmaz (3), Vijan Gjoci (2) ve 8 golü de diğer futbolcular attı. 47 sarı, 4 sarı-kırmı zı kart gören takımımız centilmenlik tabelasının son sırasında yer aldı.

SV Türkgücü II

SV Türkgücü II içinde başarı ola rak söylenecek fazla bir şey yok. Kreisoberliga’da mücadele eden takımımız oynadığı 14 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 8 puanla ligin 15. sırasında yer aldı.

46 Spor
47Spor Kahverengi çöp bidonuna lütfen plastik atmayınız!

FC Bosporus

Kreisoberliga’da oynadığı son dört yılda fazla bir varlık gösteremeyen ve ortalarda yer alan FC Bosporus 2022-23 sezonunun ilk 9 maçında aynı gidişatı sürdürdü. Bu dönemde 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Dört sezon takımın antre nörlüğünü yapan Nima Latifiahvas’ın 9 maç sonunda görevi bırakmasının ardından, bu vazifeyi üstlenen Tekin

Bayrak yönetiminde FC Bosporus, dört maçta üç galibiyet bir beraberlik alıp, 28 gol atarak puan ve averajı nı güçlendirdi. Puan cetvelinde 11. sırasından 8. sıraya yükseldi. Toplam 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 20 puan topladı. 38 gol attı; 25 gol yedi.

Takımın golcüleri: Eser Kazak (11),

Atakan Özdemir (6), Mohammad Jamal (5), Enes Karakuz (4), Vyaches lav Petrukhin (3), Mehmet Kasal (2), Harun Sufi (2), Mert Can Budak, Bilel Saadan, Emirhan Özgen, Oğuzhan Özgen, Armin Haschemi (1) olarak ka yıtlara geçti. FC Bosporus 13 maçta gördüğü 39 sarı, 1 kırmızı, 2 zaman cezasıyla centilmenlik tabelasının 13. sırasında yer aldı.

49Spor

Baunatal Anadoluspor

Kreisoberliga’daki beş Türk takımından biri olan B. Anadoluspor her yıl yer aldığı ilk beşte yine kendini gösteriyor. Bu istikrarlı gidişatın sonucu olarak da Gruppenliga hazırlıkları içinde olduğu nu görmek hayalcilik olmaz. Antrenör Serdar Bayrak yönetiminde başarılı bir grafik çizen B. Anadoluspor, 2022-

23 sezonunda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 37 gol atıp kalesinde 20 gol gördü ve 25 puan topladı. Puan cetvelinin 4. sırasında yer alan Anadoluspor’un en golcü ismi 7 golle yılların eskitemediği Fathi Abdulgadir oldu. Onu takip eden Murat Aytemur (5), Haris Borancic

(5), Okan Öztürk (5), Yunus Emre Ulaş (4), Ali Reza Nazeri (3), Tolga Yakış (3), Marsay Tekle Asefaw (2) ve Sinan Al kın, Akif Erdoğan, Habib Sidigy 1’er gol kaydettiler. Centilmenlik tabelasının 11. sırasında yer alan B. Anadoluspor, 30 sarı kart görüp 4 zaman cezası aldı.

50 Spor
Anadoluspor Antrenörü Serdar Bayrak
51Spor Tel: 0561 - 591 80 Fax: 0561 - 953 28 21 Mobil: 0173 - 51 00 880 Autolackierung Unfallinstandsetzung 4 4 4 4 Karosseriearbeiten Sonstige Leistungen Dergimiz Kassel ve çevresindeki hanelere postayla ücretsiz yollanmaktadır. Tel: 0163 - 19 89 719 info@kasselmagazin. com

SBV 07

Kreisoberliga’nın yeni takımı SBV 07, büyük umutlarla takımın başına getirdiği antrenör Xhabir Havolli’den beklediğini bulamayınca 10 maç sonra görevden aldı. Bu 10 maçta 2 galibi yet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Daha sonra Özkan Özen’i takımın başına getirdi. Ö. Özen

döneminde oynadığı son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan SBV 07 puanını 17’ye çıkararak ligin 9. sırasına yerleşti. 29 gol attı; 32 golü filelerinde gördü. Tugay Kanat (7), Hadi Jaafari (5), Metin Kazak (3), Andreas Markeli (3), Adonis Kacuri (2), Şerif Kurt (2), Artem Radcenko (2) ve Ozan Kabak,

İsmet Ramadan ve Mert Seferinoğlu golleri atan futbolcular oldu.

Centilmenlik tabelasının 8. sırasında yer alan takımımız; 30 sarı, 1 kırmızı, 2 zaman cezası aldı.

53Spor

SSV 51 Mattenberg

2021-22 sezonunda A Klasse’ye yükselen SSV 51 Mattenberg, aldığı sonuçlarla bu ligde kalıcı olduğunu kanıtladı. Ligin 6. sırasında yer ala rak 12 maçlık periyotta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 31 gol

atıp; 28 gol yedi. Bekir Eryılmaz 12 golle en çok gol atan futbolcu olurken, Mikail Koç (5), Emre Coşkun (3), Ömer Faruk Dal (2) ve diğer futbolcular birer gol atıp SSV 51 Mattenberg’e katkı sağladılar. Centilmenlik tabe

lasının son sırasında yer alan ve 28 sarı, iki kırmızı kart gören takımımız, 3 zaman cezasıyla kötü bir karnenin sahibi oldu. SSV 51 Mattenberg en farklı galibiyetini Spvgg.Olympia’yı 5-0 yenerek aldı.

54 Spor
Allgemeines Zivilrecht Arbeitsrecht Ausländerrecht Banken- und Finanzrecht Insolvenzrecht Strafrecht Verkehrsrecht Genel Medini Hukuk İş Hukuku Yabancılar Hukuku Banka ve Finans Hukuku İflas Hukuku Ceza Hukuku Trafik Hukuku Tel: 0561 840 970 23 Fax: 0561 840 970 22 Obere Königsstraße 1, 34117 Kassel Mobil: 0152 017 378 54 info@kanzlei-bulut.com

MAA Yine Ödülleri Süpürdü

15 Ekim 2022’de, Biblis’te KoKwonDo şampiyonu Abraham Baba tarafından Kurpfalz kickboks Kupası düzenlendi. Farklı şehirler den yaklaşık 350 sporcunun katıldığı müsabakada hafif ve yarı temasta bireysel alanda MARTIAL ARTS ACADEMY yaşları 6 ile 17

arasında değişen 8 sporcu ile temsil edildi.

Büyükusta Seyfettin Eryörük (8. DAN) ve Usta Osman Eryörük’ün (5. DAN) öğrencileri 5 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçünçülük elde etti.

2022 – 23 KREİSOBERLİGA KASSEL

1.TSV Wolfsanger 13 12 1 0 65 : 12 53 37

2.TSG Wilhelmsh. 13 10 2

3.Tuspo Rengersh. 12 9 3

4.Anadolu Spor 13 8

5.AFC Kassel

Nordshausen

48 : 15 33 32

52 : 12 40 30

37 : 20 17 25

:

:

56 Spor
1
0
1 4
12 7 1 4 34
22 12 22 6.SV
13 7 0 6 41
26 15 21 7.Tuspo Nieste 13 6 3 4 28 : 23 5 21 8.FC Bosporus 13 6 2 5 38 : 25 13 20 9.SBV 07 Kassel 14 4 5 5 29 : 32 -3 17 10.Olympia Kassel 13 5 2 6 28 : 33 -5 17 11.SVH Kassel 13 4 1 8 35 : 40 -5 13 12.TSV Rothwest II 14 3 3 8 24 : 47 -23 12 13.CSC 03 Kassel II 12 3 1 8 21 : 52 -31 10 14.OSC Vellmar II 13 3 0 10 21 : 62 -41 9 15.SV Türkgücü II 14 2 2 10 24 : 49 -25 8 16.Eint. Vellmar 13 1 1 11 10 : 65 -55 4 Bu Çocuk Topçu Olur

İlayda Milli Kalecimiz

Kassel’de yetişip milli formayı gi yen futbolcularımıza bir yenisi daha eklendi: İlayda İçier. Özer Hurmacı, Ömer Erdoğan, Yunus Mallı ve kadın duyma/işitme engelliler milli takımında Sümeyye Merdivan ve Kadın Milli Ta kımında oynayan Ebru Uzungüney’den sonra İlayda İçier, U19 Kadın milli takımında forma giyen altıncı futbolcu oldu. 2013 yılında (9 yaşında) FSC

Lohfelden takımında kaleci olarak futbola başlayan İlayda, 2015-18 arası KSV Hessen Kassel’de kendi yaş gurubundaki takımın kalesini korudu. Hessen karmasına seçildi. Milli takım da oynama tercihini Türkiye’den yana kullanan İlayda İçier, U 19 Türk milli takımının son beş maçında kaleci ve takım kaptanı olarak yer aldı. Bu arada okuluna devam eden genç kaleci,

Willy-Brand-Schule Kassel’de sağlık dalında öğrenim görüyor. Futbolu çok sevdiğini söyleyen ilayda. hedefinin Türk Kadın Milli Takımının kaleciliğini yapmak olduğunu ifade etti. Futbolcu olmasını KSV Hessen Kassel’in genç takımlar Koordinatörü olan baba sı Serkan İçier’den kaynaklandığını belirten İlayda, “biz ailece futbolu çok seviyoruz” diyor.

57Spor
Schadengutachten Beweissicherungen Kostenvoranschläge Reparaturbestätigung Wertermittlung Vor-Ort-Service Oldtimer Gutachten Youngtimer Gutachten Kostenlose Beratung OKAN KARACAN Ihr Gutachter des Vetrauens Mobil: 0176 31 60 95 24 www karacan gutachter de Triftstraße29, 34246 Vellmar
Karacan Kfz Sachverstanädiger kfz gutachter karacan

Selahattin Duygu

Futbola İlgi Azalıyor mu?

KSpor kulüpleri genellikle faaliyetlerini gençlere yönelik yapar. Fakat son yıl larda görüyoruz ki gençlerin ilgisi spor dallarına azaldı. Bunu futbol olarak ele alırsak, kulüpler alt yapılarında oyna yacak genç futbolcu bulma sıkıntısı yaşıyor. Eskiden her futbol kulübünün 6 ile 18 yaş arası takımları olurdu. Ancak son 10 yıldır gençler futbola ilgi göstermeyince bu çalışmalarda zorluklar yaşanmaya başladı. Birkaç kulüp birleşerek alt yapıyı oluşturma çabası veriyor. Bence Z kuşağı olarak nitelenen gençler futbol oynamak yerine dijital ortamda gezinti yapma yı daha eğlenceli buluyor. Bu durum önümüzdeki 10-15 yılda kendini daha çok hissettirmeye başlayacak.

Kassel’deki Türk takımları son yıllar da başarısız bir grafik çiziyor. Kulüp yetkililerine sorarsanız bunun Korona salgınından kaynaklandığını ve maddi gelirlerin azaldığını söyleyeceklerdir. Doğrudur; fakat bu her takım için geçerli. Kassel’deki Türk futbolunun lokomotifi olan 50 yıllık bir geçmişe sahip SV Türkgücü, 40 yılı aşkın bir geçmişe sahip FC Bosporus liglerde ön planda olması gereken takımlar ol malı. Geçici başarılarla bu kulüplerimiz üst liglerde oynamış olabilirler. Fakat orada tutunamayıp tekrar geri dönüş yapmışlarsa bu çalışmaların planlı

Kahverengi çöp bidonuna lütfen plastik atmayınız!

Spor

yapılmadığını gösterir. Gönül ister ki; bu kulüplerimiz her yıl ilk üçte olacak kadrolar kurup, lige heyecan getirerek seyircileri maçlara çekebilsin. Bütün bunların yapılabilmeleri için de kadro larını bir üst lig klasındaki futbolcularla güçlendirmeli ve şampiyonluk hedef leri olmalı. Şimdi çok kişi diyecektir ki, bunun için para gerekli. Doğrudur. Para, yönetime seçilenlerin yapacağı çalışmalarla sağlanır.

FC Bosporus birkaç yıldır yerinde sayıyor. 14 yıldır başkanlık yapan “Efsane Başkan İsmail Hurmacı” dört yıl önce teknik direktörlük görevi ne Tekin Bayrak’ı getirince kendini dinlenmeye aldı. Ancak Bayrak da Kreisoberliga’da oynayan 1. takıma ayrılan kısıtlı bütçeyle bu dört yılda fazla bir ilerleme kat edemedi. Sade ce maddi olarak kulübe katkı sağladı. Ligde orta sıralarda yer aldı. Fakat bu böyle devam etmemeli. Kulübe gönül veren üye ve taraftarlar haklı olarak takımlarının hep üst sıralarda olma sını isterler. Bunun için de yönetim 1. takımın bütçesini arttırıp daha güçlü kadro oluşturmasına olanak sağlamalı. Hurmacı’nın yeteri kadar dinlendiğini düşünüyorum. Bıraktığı yerden devam etmeli.

Sağlam ve geniş bir kadroya sahip olmak isteyen takımlar, alt yapıyı oluşturan 2. takımlarını bir lig aşağı

da oynayacak duruma getirmek zorundadır. Çünkü 1. takım futbol cu açığını bu takımdan sağlayabilmeli. Böyle yapan kulüpler aynı çapta geniş bir kad roya sahip olacakları için futbolcu sıkıntı sı çekmeyeceklerdir. Bunun sonucu olarak da takımın başarılı olması sağlanacaktır. Yukarıda da belirttiğim gibi bir takım üst lige çıkmak istiyorsa hedefi, o üst lig fut bolcularından oluşan bir takım kurmak olmalı. Futbol takımları geçici değil planlı ve kalıcı çalışmalarla başarıya gider. Ancak biz Türkler, günlük ve kısa başarılarla kendimizi avutan bir tutum içerisindeyiz. Bu kafa yapılarının mut laka değişmesi gerekli.

Diğer kulüplerimiz için söyleyecek fazla bir şey yok. Geçtiğimiz sezon SBV 07 Kreisoberliga’ya, SSV 51 Mattenberg A Klasse’ye yükseldi. Şu anki durumları fena sayılmaz. Bekleyip göreceğiz.

Baunatal Anadoluspor, beş Türk takımı arasında en istikrarlı olanı. Murat Gürkan ve Demet Şeker yönetiminde planlı bir yol izliyor. Bunlara arka plan daki isimsiz kahramanları da ekleyince geleceklerinin daha parlak olacağını düşünüyorum.

Alle Rechte vorbehalten. Das Manuskript ist Eigentum der Biber Verlag und Reklame. Die Vervielfältigung auch einzelner Teile, Texte oder Bilder gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit Herausgeber vereinbart wurde. Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt erscheinender Anzeigen.

Die Meinungen von Autoren muss nicht mit der Meinung von Verlag und Herausgeber übereinstimmen. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben

58
BAKIŞ
Sportredaktion Selahattin Duygu Grafik ArchidukA
Bankverbindung: Biber Verlag und Reklame Kasseler Sparkasse IBAN: DE79520503530011807784 Herausgeber BibeR Verlag und Reklame (Hakan Yilmaz) Anschrift Biber Verlag und Reklame Treppenstraße 12-14, 34117 Kassel Tel.: 0163 – 19 89 719 info@kasselmagazin.com www.kasselmagazin.com Chefredakteur Hakan Yılmaz Redaktion Engin Lal Ayşe Tuba Urhan İsmail Arda Yılmaz Impressum Spor
Taraf Tarın LİSANSI O NLIN e ALIŞV e RİŞ S I te S İ Armalı Nevresim Takımları
bir markasıdır. Kurban
Bayramınız Kutlu Olsun!Küçük Taraftarlara Özel Taraftar Ürünleri Taraftar Çantaları Taraftar Kalemlikleri Metin Oktay Forması
Platin Saal Flugplatzstraße 31, 34379 Calden A‘dan Z‘ye Tek Özel Lavabosu İle Oyun Odası Elden Hizmet Gelin Odası Kafeterya Modern, Abdesthanelİ Mescİtler Kadınlar İçin 800 Araçlık Otopark Sİgara İçme Odası Kassel'in En Modern Salonu Merkeze 14 km UzaklIkta 1250 KAPASİTELİ Modern Salon 120 Kİşİlİk Teraslı Küçük Salon Toplam Alan 17.250 m² 0178 - 927 24 83
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.