Kassel Magazin 19/2013

Page 1


2

MAGAZiN www.kasselmagazin.com


MAGAZiN SÖYLEfi‹ www.kasselmagazin.com

Geç kalmayın! VW tesislerini görmek için gelen, çocuk yuvasından bir gurup

VW’nin en genç flefi Özlem fiahin

D

ünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen’in Kassel tesislerinde Ziyaretçi Bölümü fiefli¤i’ne Özlem fiahin (25) getirildi. Aynı tesislerde üç yıl önce meslek e¤itimini tamamlayan Özlem fiahin, iki yıl üretimde çalıfltıktan sonra, son bir yıldır büroda görev yapıyordu. Özlem fiahin’in iyi konuflan, sempatik ve zekasıyla tercih edilen isim oldu¤unu belirten Volkswagen tesislerinin Basın Sözcüsü Rudi Stassek "VW Baunatal tesisleri bir çok ülkeden 16 bin insanın çalıfltı¤ı multikulti bir kurulufl. Tesislerimizde iki bine yakın Türk var. 1962’den buya-

na ziyaretçi bölümünün üst makamında hep erkekler vardı. Biz burayı daha sempatik ve sevimli hale getirmek istedik ve üç aday arasından Özlem tercih edildi" dedi. Hem çalıflıp hem de üniversiteye devam eden Özlem fiahin iflletme okuyor. Yeni

görevini çok sevdi¤ini belirten fiahin, "Günde iki kez tesisleri gezmek isteyenlere elemanla-

rımla öncülük ediyoruz. Yılda 15 bin civarında ziyaretçi geliyor. ‹nsanlarla iletiflim kurmayı seviyorum. Türk oldu¤um için bu göreve getirilece¤imi hiç tahmin etmiyordum. Yanılmıflım" dedi. Mannheim’da dünyaya gelen ve 6 yıldır evli olan Özlem fiahin Çok iyi derecede Türkçe, Almanca ve ‹ngilizce orta derecede Fransızca biliyor. 800 bin kifli gezdi VW Kassel tesislerini kuruldu¤u 1962 yılından beri 800 bin kifli ziyaret etti. Bunların ço¤unlu¤unu ö¤renciler, askerler, itfaiye, polis okulu ö¤rencileri, sivil toplum kuruluflları üyeleri, dıfl ülkelerden gelen konuklar oluflturuyor.

Ekibinle birlikte sen de geçit töreninde yerini al! Son Başvuru tarihi 30 Haziran

Gestzug

01525- 471 51 97 festzug1100@web.de

3 3


4

GÜNCEL www.kasselmagazin.com

14-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 53. Hessen Festivali’nin açılışını (Hessentag) Hessen Başbakanı Volker Bouffier ile Kassel Büyük Şehir Belediye Başkanı Bertram Hilgen birlikte yaptı. Bouffier açılış konuşmasında, “Hessentag her zamanki asli görevini yerine getiriyor. İnsanları bütünleştirmek ve birleştirmek. Bu sene de çocuk müzikallerinden konserlere, kabarelerden kiliselerin toplantılarına yaşlısıyla genciyle insanlar bir arada.” dedi. Hessen Festivali kapsamında pek çok konser, etkinlik ve eğlenceler düzenlendi. Şehir merkezinde açılan onlarca stand ziyaretçilerin akınına uğradı. Hessentag – Hessen Festivali etkinliğinde Polis Günü de kutlandı. 16 Haziran Pazar günü Orangerie Sarayı’nın önünde gerçekleşen polis gününde 20 yıllık Hessen Emniyet Teşkilatı

Hessentag çoşkusu bünyesinde göçmenlerden sorumlu birimin tanıtımı da yapıldı. Tanıtımı polis memuru Özcan Yılmaz gerçekleştirdi. 22 Haziran akşamına kadar Hessen Eyalet Festivali’ni 1,6 mil-

yon insan ziyaret ederken, geçit törenini izlemek için 200.000 kişinin Kassel’e akın ettiği açıklandı. Büyük Şehir Belediye Başkanı Hilgen Hessentag bitiminde, “İyi bir geleneksel çeşitlilikle büyük şehir ahengi karışımıydı.”

yorumunda bulundu. Eyalet Hessentag sorumlusu Heinrich Kaletsch de, etkileyici olanın sadece ziyaretçi sayısı değil aynı zamanda festivalin atmosferi olduğunu vurguladı. Etkinliklere katılmak için gelen ziyaretçilerin yüzde 50’si demiryolu, tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullandı. Araçlarıyla gelecekler için tesis edilen park yerlerinde ise sıkıntı yaşanmadı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Hessentag süresince Kassel’de işlenen suçlarda bir artış olmadı. İtfaiye ve ilk yardım ekiplerinin çalışmalarında da bir yoğunluk yaşanmadı. Belediye

Mickie Krause konseri

yönetimine ciddiye alınabilecek 100 civarında şikayet telefonu geldi.

Festival Pazar günü 145 grubun katıldığı geçit töreni ile sona erdi. Bu yıl ki festival ziyaretçi rekoru kırarak tarihe geçti. 2011 yılında Oberursel’de yapılan Hessentag 1,375 milyon insan tarafından ziyaret edilmişti.


MAGAZiN MAGAZ‹N www.kasselmagazin.com

VW çal›flanlar› memnun Almanya’nın altı bölgesindeki tesislerinde 102 bin kiflinin çalıfltı¤ı Volkswagen firması iflçilerine yüzde 5,6 zam yaptı. Buna göre

zammın 3,4’ lük bölümü Eylül ayından itibaren ödenmeye ba¤lanacak ve çalıflanlar ortalama ayda 102 Euro fazla alacak. 2014’ün

Temmuz ayı baflından itibaren de 2,2 oranında ikinci zam gelecek. Bu da çalıflanların 68 Euro daha fazla kazanmaları anlamına geliyor. 16 bin iflçinin çalıfltı¤ı Kassel tesislerinde Türkler alınan zamdan memnun. Yasin Öz, Mustafa Hoflcan, Taci Aydın, Mustafa Bal ve Yusuf ‹flcanlı VW’nin iyi bir iflyeri oldu¤unu söyleyerek yapılan zamdan memnun olduklarını belirtirken, kiralık iflçilerin düflük ücretle çalıfltırılmasını da haksızlık olarak nitelediler.

Mattenberg Stadtteiltreff yenilendi Kamu Yararına Çalıflan Konut Birli¤i – GWG, Mattenberg semtinde Unter dem Riedweg 9 nolu binadaki iki zemin katı birlefltirerek engelli dostu mimarisiyle semt sakinlerinin buluflup sosyalleflebilece¤i bir buluflma noktası (Statdtteiltreff) yarattı. Statdtteiltreff’de piano e.V. , AWO Mobil, Kasseler Familienberatungszentrum ve Freiwilliger Zentrum Kassel birlikte faaliyet gösterecekler. Buluflma noktasında bisiklet tamiri, 3 yafl altı çocuk sahibi ebeveynler için bilgi alıflverifli, kahvaltı ve ö¤le yeme¤i gibi faaliyetler düzenlenecek. GWG Baflkanı Ley, 2000’li

yıllarda %12’si bol olan Mattenberg GWG evlerinin %85’ini 29 milyon Euro’luk bir yatırımla yenilediklerini açıkladı. Ley,

"1026’ya kadar 7 milyonluk yatırımla Matenberg’teki evlerimizi tamamen yenileyece¤iz. Artık bu semtte bofl evimiz yok" dedi.

55

Yerin Kula¤› Nerde kalmıfltık? Ha, diskoları anlatacaktım. Valla diskolar hep bildi¤iniz gibi fazla bir de¤ifliklik yok. Yeni körpeler yetiflmifl hepsi de koca bulma peflinde. Buralarda kız o¤lan iliflkileri bizim oralar gibi görücü usulüyle olmuyor. Her kız diskolara gidip kendine uygun bi erke¤i ayarlamak zorunda yoksa kocasız kalıyor. Zor ifl be! ******** Radyo Kassel yeni stüdyosunda bir eksikle yayına ba¤lamıfl. Pazartesi günleri Selahattin Abi Türk Sanat Müzi¤i programı yapıyordu ya artık yapmayaca¤ım diyormufl. Sezen Aksu’nun "Geri dön" flarkısıyla ça¤rı yapmıfllar Selahattin Abilerine. Hakan salı günkü programında bir kaç kere "Geri dön!" diye ba¤ırmıfl. Bakmıfl ki dönen yok O da bofl vermifl. Radyo Kassel’in güzel programlarını zaten herkes zevkle dinliyor. Biri olmasa da olur.


6

MAGAZiN www.kasselmagazin.com

Kassel’den Taksim’e destek Taksim Gezi Parkı’nda başlayan kitlesel ayaklanmayı desteklemek amacıyla Kassel’de de gösteri yapıldı. Opernplatz’da toplanan 500 kişilik grup alkışlar ve sloganlar eşliğinde Türkiye’deki eylemcilere destek verdi. Yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçen kalabalık Opernplatz’dan Kassel Cem Evi’nin önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Polis göstericilere biber gazı sıkmadığı gibi tazyikli su ile de müdahale etmedi. Boşaltılmadan önce Gezi Parkı

Kassel'de bir grup üniversite öğrencisi Gezi Parkı eylemcilere destek vermek için eylemin ilk günlerinde bir araya gelerek, Türkiye'de ki gelişmeler konusunda Kassellileri bilgilendirmek için broşür dağıttılar.


MAGAZiN www.kasselmagazin.com

Sertifika heyecanı Carl

Tükçe Dil Sertifikası Eğitimi’ni tamamlayan ve sınavları Sos başarıyla geçen 23 öğrenciye Carl Schaumburg Schule’de sertifika dağıtıldı. Sertifikaları öğretmenler Esat Güler, Celal Atalay ve bayan Atalay dağıttılar. Celal Atalay dergimize yaptığı açıklamada “Türkçe Dil

Sertifikası Eğitimi Hessen’de Frankfurt, Marburg ve Kassel’de yapılıyor. Sertifika eğiti AB’nin standartları çevresinde, Hessen Kültür Bakanlığı’nca destekleniyor ve masrafların % 70’ni Bakanlık karşılıyor. 8 ile 13. sınıf arası her öğrencinin bu tür dil sertifikası eğitimine

katılma hakları var.” dedi. Bayan Atalay ise B1 ve B2 seviyesinde sınava katılan öğrencilerin % 99,5 oranında başarılı olduklarını belirtti. Öğrenciler ise sertifikanın meslek eğitim yeri bulmada ya da iş hayatında son derece işe yarayacağının bilincindeler. Tören sonrasında Şeyma adlı öğrenci şarkı söyledi.

SPD’ye aranan kan bulundu Sosyal Demokrat PartiSPD Kassel ‹l Örgütü’nün kurultayında parti baflkan yardımcılı¤ına 32 yaflındaki Teslihan Ayalp seçildi. SPD ‹l Baflkanlı¤ı’na yeniden seçilen Jürgen Kaiser’in yardımcılıklarına en çok oyu alan Teslihan Ayalp ile birlikte Wolfgang Decker ve Johannes Gerken getirildi. 11 yaflında bir kız annesi olan ve Kassel Üniversitesi’nde mastır e¤itiminin yanı sıra arafltırma görevlisi olarak çalıflan Ayalp, sosyoloji bölümünden "Sosyal Danıflman

ve Pedagog" sıfatıyla mezun oldu. Sekiz senedir üniversitede ö¤renci hareketi içinde yer alan Teslihan Ayalp’ın arkadafllarıyla kurdu¤u liste, AStA (Üniversite Ö¤renci Konseyi) yönetimine girmeyi baflardı. Yaklaflık iki senedir SPD’de faal olarak çalıflan Ayalp yaptı¤ı açıklamada, göçmen kökenli gençlerin faal oldukları göçmen örgütleri dıflında da siyasi kurum ve partilere üye olarak siyaseti daha fazla etkilemeleri gerekti¤ini belirtti. Kadınlara seslenen Ayalp, "Özellikle genç

kadınlar siyasette aktif rol almalılar. Birlikte huzur içinde yaflamanın yolu taleplerimizi dile getirmek ve toplumun her alanında etkin olmaktan geçiyor" dedi.

Kassel ‹lk Sahne Tiyatrosu Turnede

Kassel’in Türkçe tiyatro yapan ilk ve tek tiyatro toplulu¤u "‹lk Sahne Tiyatrosu" geçen sene Kassel’de sergiledi¤i "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı oyunun kısa bir bölümü ile Fuldalılarla bulufltu. Fulda Cem Evi’nin düzenledi¤i Kültür fienli¤i’nin davetlisi olarak sahne alan KS ‹lk Sahne Tiyatrosu oyuncuları, (Keziban Ünalmıfl, Burcu Açıkgöz, Sema Tekin, fieref Tekin, Kezban Kılıç, Savafl Tekin ve Tülay Tekin) Hakan Yılmaz yönetiminde, performansları ile göz doldurdular. fiölende yaklaflık 20 kiflilik Kassel Cem Evi saz grubu da sahne aldı.

7


88

PORTRELER SA⁄LIK www.kasselmagazin.com

Mattenberg Cami’de 3 kardefl için ilik kampanyası Wetzlar’da yaflayan lösemi hastası 3 kardefl için 21 Nisan Pazar günü Ditib Mattenberg Mevlana Camisi‘nde doku tipleme kampanyası

kadınlar kolu ve yönetiminden olumlu cevap alınınca kollar sıvandı. Henüz inflaat halinde olan Mevlana Cami’nin konferans salonu in-

yapıldı. Mattenberg Mevlana Camisi gençlik kollarından Mehtap Tafldemir, Alman Kemik ‹li¤i Bankası’ından (DKMS) Banu Yıldız’ın önerisi ile cami bünyesinde kan verme kampanyası bafllatılması için cami yönetimine ça¤rıda bulundu. Caminin

sanüstü bir çaba ile ba¤ıfl için hazır hale getirildi. ‹lik ba¤›fl kampanyasında aralarında müslüman olmayan kiflilerin de bulundu¤u 20’nin üstünde gönüllü çalıfltı. Doktor Adnan ‹nce ba¤ıfl kampanyasında hazır bulundu. Ditib Mattenberg Mevlana Camii Derne¤i Baflkanı Zeki Demir, böylesi bir faaliyet ile müslüman çocuklarının hayata tekrar ba¤lanabilmeleri adına katkı sa¤ladıkla-

rının altını çizerek eme¤i geçen herkese teflekkür etti. Kadın Kolları yetkilileri ise, ilik nakli faaliyeti ile dosta düflmana müslümanların sosyal ve toplumsal konularda duyarsız olmadıklarını gösterdiklerini ifade ettiler. Caminin ibadethane olmasının yanında sosyal konulara ve hayata da duyarlı olması gerekti¤inin altını çizen kadın kolları çalıflanları, sosyal faaliyetlerle adlarından söz ettireceklerinin müjdesini verdiler. DKMS verilerine göre Almanya’da her yıl yaklaflık 11.000 insan lösemi hastalı¤ına yakalanıyor. DKMS 2 milyon üyesiyle dünyanın en büyük ba¤ıfl bankası olmasına ra¤men yine de yetersiz kalıyor. ‹lik bankasındaki üye sayısı ne kadar çok olursa, bir lösemili hastanın yaflama flansı da o kadar artıyor.


ETKİNLİK SA⁄LIK

www.kasselmagazin.com

Beni Türk hekimlerine emanet edin Alman Estetik ve Plastik Cerrahları Derne¤i VDÄPC’nın XII. Akademik Kongresi Kassel Rotes Kreuz Hastanesi’nde Dr. Noah ve ekibinin ev sahipli¤inde düzenlendi. Dr. Noah’ın ekibinde yer alan ve aynı zamanda Türk-Alman Plastik Cerrahları Derne¤i Baflkanı Dr. Murat Da¤delen, kongrenin uluslar arası bir ha-

(Soldan sa¤a) Dr. Nuri Çelik, Dr. Murat Da¤delen, Dr. Arash Jafari. Dr. Arash kongredeki canlı ameliyatlar esnasında Alman doktorların Atatürk’ün ünlü sözüne atfen "Bizi Türk doktorlarına emanet edin" dediklerini ve bundan dolayı çok gururlandı¤ını belirtti. vaya bürünebilmesi için dernek olarak Türk doktorları davet ettiklerini belirtti. Kongrenin ilk günü Dr. Nuri Çelik’in yönetti¤i ve asistanlı¤ını Dr.

Da¤delen’in yaptı¤ı rinoplasti ameliyatı kapalı devre yayın ile canlı yayımlandı. Ardından Dr. Murat Da¤delen’e canlı rinop-

lasti ameliyatında Dr. Çelik asistanlık etti. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik ve Cerrahi Derne¤i genel sekreteri Prof. Dr.

Akın Yücel ise gö¤üs ve yüz germe ameliyatlarındaki yeni teknikleri konreye katılan yaklaflık 210 kifliye anlattı. Dr. Murat Da¤delen dergimize yaptı¤ı açıklamada, "Kongre sayesinde Türk ve Alman plastik cerrahlar güncel ameliyat tekniklerini ve ileriye dönük vizyonlarını paylaflma imkanı buldular. Dr. Çelik ile birlikte yaptı¤ımız ameliyatları 70 doktor izledi. Ekim ayında VDÄPC adına Türkiye’de düzenlenen Kongreye katılaca¤ız. Kongre gayet baflarılı geçti" dedi.

Dünya Lösemili Çocuklar Haftası kutlandı

Dr. Dağdelen‘den

Lösemili Çocuklar E¤itim ve Sa¤lık Vakfı (LÖSEV) tarafından her yıl Mayıs’ın son haftasında düzenlenen Dünya Lösemili Çocuklar Haftası’nda 21 ülkeden birer lösemili çocuk annesiyle birlikte Türkiye’yi ziyaret etti. Bir hafta boyunca ‹stanbul ve Antalya’nın önemli mekanlarını ve tarihi yerlerini gezen konuklara sanatçılar da destek verdi. ‹stanbul’da Taksim ve Ortaköy’de festival düzenlendi. Antalya’daki geziden ve yunus gösterilerinden çok keyif aldıklarını söyleyen LÖSEV’li dünya çocukları Türkiye’de yaptıkları bu geziyi hiç unutmayacaklarını belirttiler. Avustralya’dan gelen Nicole Casazza’nın annesi Kim Casazza, bu gezinin hayatlarında dönüm noktası oldu¤unu söyleyerek, verdikleri savaflta yalnız olmadıklarını kendilerine hissettiren LÖSEV e teflekkür etti. ‹spanyalı anne Marta Fernandez Delpinp Vidalise; "Lösemi ve

Bru yaraların

Sorunlu bakımı

H

kanserle mücadele eden dünyanın dört bir yanındaki hastaların benzer sorunlar ve sıkıntılarla mücadele etti¤ni gördük. Aynı dili konuflmasak da birbirimizi çok iyi anlıyoruz; kardefllik duyguları yaflıyoruz. Bu duygular bizlere güç ve direnç verdi. Hayatın güzel oldu¤unu hatırladım ve artık gelece¤e umutla bakıyorum." dedi.

a

99

Çeşitli sebebler bir yaranın sorunlu olmasına yol açabilir. Kan dolaşımı bozukluğu, metabolizma bozukluğu ve hatta beslenme bozuklukları bir yaranın doğal yollardan kapanmasına engel olabilir. Kliniğimizde sorunlu yaraların iyileştirilmesi amacıyla çeşitli çözümler sunulmaktadır. Dışsal etkenlerin giderilmesinin yanısıra sorunlu yaraları en modern terapi yöntemlerle tedavi etmekteyiz. Sadece sorunlu yaraları kendi kendini iyileştirir hale getirmekle kalmayıp ihtiyaç halinde deri dokusu nakli ve beze nakliyle dokuların yenilenmesini sağlamaktayız. Yaranın direnç yeteneğini sağlamak için Bağ dokusu yapısını oluşturan balıca protein olan kolejiyen dokusunu kullanmaktayız ki bu sayede yeniden yapılandırılan derinin direnci arttırılmış olur.


10

MAGAZiN www.kasselmagazin.com

Vatman mı olsam?

Yazı: Hakan Yılmaz Foto: Selahattin Duygu Raylı sistem toplu taşımacılığın bel kemiği konumunda. Hem pratik, hem de doğa dostu. İster yer altında olsun, ki bu durumda adı metro oluyor, ister cadde ortasında hangi şehirde tramvay görsem “Aha da urban kent, maşallah” diyorum. Öyle ki bazıları “Deniz olmayan memlekette yaşanır mı” derler ya ben de “Tramvay olmayan şehre şehir demem” diyorum. Bir şehirde raylı sistem ne kadar fazla ve kompleks ise inadına o şehre

daha fazla bağlanıyorum. (Bkz. pardon gidiniz Berlin, Paris) Kassel de tramvay alt yapısı ile küçümsenmeyecek durumda. İlk kadın vatmanımız Süleyha Gallitschke dışında son günlerde Kassel caddelerinde pek çok Türk vatmanla karşılaşmak mümkün. “Vatman nasıl olunur? Nasıl bir eğitimden geçer? soruları kafamı kemirmeden soluğu KVG’nin binasında alıyorum. Aramızda kalsın, asıl derdim vatmanlık değil tramvay kullanmak. Herkesin bir takıntısı varsa benimkisi de 100 metre olsun tramvay kullanmak. Çocukluğumda ve hala ara ara rüyalarımda tramvay kullandığımı görüyorum. Kassel’de gördüğünüz eskisinden yenisine bütün tramvayları kullandım rüyamda ama nedense hepside raydan çıktı; kuma saplandı. Acaba sakatlık bende mi yoksa tramvaylarda mı öğrenmem gerek. Başbakan ya da Belediye Başkanı olupda, yeni bir hat açılışında gazetecilerin yanında tramvay kullanmayı bekleyemem, acil tramvay süresim var. KVG’nin önünde bizi her zamanki güler yüzü ile basın sözcüsü bayan Heidi Hamdad karşılıyor. Vatmanların eğitiminden sorumlu

birimin yöneticisi Thomas Bornscheuer’in odasına çıkıyoruz. “KVG vatman adaylarını ve vatmanlık yapan personeli nasıl eğitiyor?” sorusunun cevabını arıyorum. Bornscheuer öncelikle hali hazırda görev yapan vatmanların belirli aralıklarla pisikolojik ve tıbbi testlere tabi tutulduğunu anlatıyor. Her gün binlerce yolcuya hizmet eden vatmanların hatasız tramvay kullanabilmeleri ve yolcularla iletişim kurabilmeleri ancak pür dikkatli ve sağlıklı olmalarıyla mümkün. Bornscheuer’e “Vatman olmak istiyorum ne yapmam lazım” diye soruyorum. Bornscheuer cevaben “Öncelikle KVG’ye bu yönde başvuru yapmalısınız. Aradığımız şartlar; en az 21 yaşında olmalısınız. B sınıfı ehliyetiniz olmalı ve bir meslek diplomanız olması gerekli. Bu şartları taşıyan herkes başvuru havuzuna alınır. Giriş testine tabi tutulur. Başarılı olanlarla görüşülür. Bu aşamayı da geçenler

doktordan “vatmanlık yapmasının önünde tıbbı engel yoktur“ şeklinde bir rapor getirmek zorundalar ve sonrasında iş yerindeki doktorlarımız da adayları muayene ediyorlar. Zira bu en hassas olduğumuz konu. İşe alınanlar önce 3 aylık bir eğitimden geçiyorlar. İlk 8 haftada teorik dersler alıyorlar ve eğitim sahasında Tramvay kullanmaya başlıyorlar. Tüm bu sürede sınavları başarıyla veren adaylara sadece Kassel şehir merkezi için geçerli olan “Tramvay Kullanma Sertifikası” veriyoruz. Zira her şehirde farklı şartlar ve modelde tramvaylar var. Sonrasında adaylar 15 gün boyunca yolcuların bulunduğu tram-

Ümit Yılmaz (25): “Bürokaufman’ım. Güvenli bir iş olduğu için vatman olmaya karar verdi. Çok memnunum. Tramvay kullanırken insan kendi kendisinin şefi gibi. Sakin bir kişiliğim olduğu için tam bana göre bir meslek. Duraklarda görüşmek üzere…”

vaylarda denetmenlerin eşliğinde vatmanlık yaparlar ve en sonunda pratik sınava girerler. Başarılı olanlara da daha sonrasında 12 günlük Kassel ve çevresindeki hatlarla ilgili seminer verilir. Gerek eğitimdeki sürücü adayları gerekse aktif vatmanlar kesin kurallarla belirlenmiş sıkı denetimlere tabi tutulur. İşimizi hiçbir zaman tesadüflere bırakmıyoruz” diyor. Bu bilgilerin ardından soluğu vatmanlık eğitimi gören öğrencilerin yanında alıyoruz. Hep birlikte bir tramvaya binip Wilhemshöher

Allee’den aşağıya sallanıyoruz. Sürücü koltuğunda bizden biri, Ahmet Aslan oturuyor. Hemen arkasında yıllardır vatman eğitmenliği yapan hocası elinde tutuğu kutu ile Ahmet’i yönlendiriyor. Her şey o kutuda. Fren, gaz, zil her şey. Eğitmen istemezse tramvay milim kıpırdamıyor. Ben de salıncak sırasını bekleyen bir çocuk misali vatmanlık sıramı beklerken vatman adayları Ümit ve Helmke ile söyleşiyorum. Sıra bana geliyor. Kalbin küt küt ama kul takılıyorum. Trafik ışıklarından tutunda hangi düğmenin neye yaradığını az çok önceden biliyorum. Ne de olsa senelerdir rüyalarımda kullanmışım bu mereti. Scheidemann Platz’dan hareket ediyorum, dünyalar benim oluyor. Bana 100 metre yeterdi ben 3 km kullanıyorum. Durakta kimi görsem başbakan misali selam veriyorum. Sürücü adayları çok yavaş kullandığım için benle dalga geçiyorlar ama olsun. Zira bu sefer tramvayı raydan çıkarmaya hiç niyetim yok!

Bayan Helmke (21): “Bir benzinlikte büro işleriyle uğraşıyordum. Müşterilerle aram hep iyidir. İnternette vatmanlık iş ilanını gördüm ve hemen başvurdum. Ama tahmin ettiğim gibi kolay bir eğitim olmadı. Çok sıkılar. İnsanın çok fazla konsantre olması gerekiyor. Bazılarına göre vatmanlık erkek işiymiş gibi gelebilir ama bana hiç de öyle gelmiyor. Burda olmaktan mutluyum”


MAGAZİN AÇILIfi www.kasselmagazin.com

Kassel-Calden Havaalanı’nda seferler baflladı 14 yıllık plan, 271 milyon maliyet 1999 yılında alınan kararla Kuzey Hessen’de bir havaalanı yapılması için kollar sıvandı. Havaalanı bölgeye yatırım ve iflyeri vaadi ile pek çok siyasetçinin de katılımıyla 4 Nisan’da resmen açıldı.. Uçufla hazır olan Kassel-Calden Havaalanı’nın pisti 2500 metre uzunlu¤unda ve 45 metre geniflli¤inde. Havaalanının yolcu terminali üç katlı ve 8250 metrekare. Terminalde check-in ve bilet satıfl noktalarının yanı sıra bistrolar da mevcut. Haftada 13 uçuflun yapılması planlanmıfl durumda. Kassel Magazin açılıflı ve Frankfurt’tan gelerek inifl yapan ilk uça¤ı sizler için görüntüledi. ZLF arafltırması Havaalanı yönetimi sözcüsü Maria Anna Muller geçti¤imiz günlerde ZLF arafltırma sonuçlarını basına tanıttı. Buna göre Calden Havaalanı Kuzey Hessen’in ayakta kalması için iktisadi bir faktör niteli¤inde ve bölgede sürdürülebilir ekononik ve sosyal geliflme için önemli rol oynuyor. Muller, "ZLF’nin arafltırması havaalanımız geliflmesi adına oldukça önemli. Arafltırma do¤ru yolda oldu¤umuzu ve bölgedeki iktisadi yapının gelifliminde önemli rol üstlendi¤imizi gösteriyor" dedi. Muller, "Kassel-Calden Havaalanı’nın ölü yatırım oldu¤u ve sürekli zarar edece¤i" iddialarına iliflkin daha önceden

yaptı¤ı açıklamalarda „‹nsanlar yeni havaalanına alıflmalı. ‹lk sezon hep iniflli çıkıfllıdır, ama pazarda yerimizi alaca¤ız. Hedefimiz Havalimanının 2020 yılında 640 bin yolcuya hizmet vermesidir" demiflti. Condor fiefi Ralf Teckentrup, KasselCalden Havaalanı’nın ekonomik gelece¤inin olmadı¤ını söylemiflti. Teckentrup, h r- o n l i n e ’ a yaptı¤ı açıklamada, „bu benim için yatırım mezarlı¤ıdır" elefltirisinde bulunmufltu. Calden’de bir çok Antalya seferi iptal edildi Kassel -Calden Havaala-

nı’nda bazı Antalya seferleri iptal edildi. Haber Maria Anna Muller tarafından da do¤rulandı. Seyahat bürosu Involatus, Sky Airlines’ın iflası nedeniyle Türkiye’de kalan müflterilerini geri getirilmesi için uçaklara ihtiyaç oldu¤unu açıkladı.

11 11


12

KERMES www.kasselmagazin.com

19 Mayıs Bayramı

Kaufungen-Steinertsee’de düzenlenen geleneksel “19 Mayıs-Gençlik Bayramı” bu sene hava muhalefetine takılsa da coşkulu geçti. Frankfurt Başkonsolosu Özkan Durmaz şenliği ziyaret ederek bilgi aldı ve vatandaşlarla kaynaştı. Ditib Bettenhausen Hacı Bayram Cami ileTürk –Alman Sağlık Vakfı’nın birlikte düzenledikleri şenlikte vakıf yöneticisi Dr. Yaşar Bilgin ekibi ile birlikte yer alırken, şenliğe ayrıca Kassel Yabancılar Meclisi Başkanı Kamil Saygın da katıldı. DİTİB Bettenhausen Camisi Başkanı HalukYağuz’un açılış konuşmasından sonra misafirlere hitaben bir konuşma yapan Dr. Yaşar Bilgin “Türkiye’deki milli

bayramlarımızı burada da kutlamak çok güzel, DİTİB Almanya‘da ciddi işler yapan bir kuruluş. Türk Alman Sağlık Vakfı olarak bu yılki 19 Mayıs kutlamalarını birlikte düzenleme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum.” dedi. Şenşiğin ikinci günü misafirler güzel ev yemekleri ve et çeşitlerinin tadına bakmanın yanı sıra gençler arasındaki futbol turnuvasını izleme imkanına da sahip oldular.


KERMES

Mattenberg’in Kermesi

Geleneksel DITIB Mattenberg Mevlana Cami kermesleri hız kesmeden devam ediyor. Bu bahar düzenlenen kermese ilgi her zamanki gibi yoğumdu. Kermese katılanlar birbirinden leziz yemeklerin yanı sıra kurulan sahnede düzenlenen yarışma ve konserlerin de tadını çıkardı. Cami Derneği Başkanı Zeki Demir, minareli ve külliyeli

www.kasselmagazin.com

cami inşaatında gün geçtikçe mutlu sona yaklaştıklarını belirtti. Cami kubbesinin işlemelerinin tamamlandığı ve Kütahya’dan gelen çinilerinin yerleştirilmeye başlandığı müjdesini veren Demir, caminin bir an önce ibadete açılması için vatandaşların bağışlarına ihtiyaç duyduklarını hatırlattı.

Spenden Konto DITIB KS Mattenberg Kasseler Sparkasse Konto Nr: 1088694 BLZ: 520 503 53 Tel: 0561 – 49 64 68

Cami Derneği Başkanı Zeki Demir altın tozu karıştırılmış özel boyalarla bezenmiş ve Allah’ın (c.c.) 99 isminin yazıldığı kubbe işlemelerini gösteriyor.

Cami Derneği bayanlar Kolu’ndan Metap Taşdemir (ortada), 5 Mayıs‘ta Bad Homberg’te yapılan seçimde dokuz kişiden oluşan DITIB Hessen Eyaleti Kadın Birliği Başkanları arasına seçildi.

13


14

KERMES www.kasselmagazin.com

Nizam-ı Alem Cami Derneği geleneksel kermes faaliyetine bu sene de devam etti. Dernek Başkanı Hasan Daştan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, özellik-

Kermesi in i’n m a C m le A -ı m a iz N

lere gençlere dönük faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Kermesi ziyaret edenler enfes ev yemeklerinin tadına bakma fırsatını yakaladılar.

10 sene önce ilk kermeste de görev alan Ümmüselime Ayran bu sene de ilk günkü heyecanla çalıştı.

Yapılan yufkalarda mucizevi bir şekilde “Allah” yazısı belirdi.


10

ETKİNLİK

ARAfiTIRMA

www.kasselmagazin.com

Akdağlılar buluştu

Kassel ve civarında yaşayan Gümüşhane’nin Kelkit İlçesine bağlı Akdağ köylüleri FC Bosporus’un salonunda bir araya gelerek eğlenceli saatler geçirdiler. Kassel’de yaşan en yaşlı Akdağlı ünva-

nına sahip Bin Ali Çelik ile Halil Kılıç (72) buluşmanın en önemli amacının birbirlerini pek tanımayan 1. nesil ile 4. Nesil Akdağlıları bir araya getirmek ve 3 ile 4. nesilin de tanışma ve kaynaşmasını sağ-

Yasemin İnce tekrar Radyo Kassel’de

lamak olduğunu belirttiler. Buluşmadaki ki en küçük Akdağlı ise Tuana Kılıç (2) oldu. Akdağlılar göbek atıp, sessiz sinema oynayarak eğlendiler. Sessiz sinemayı Cambaz takımı kazandı.

Yasemin İnce ara verdiği “Sis lambası” adlı radyo programı tekrar Radyo Kassel’de başladı. nce’nin ilk programına Kassel İlk Sahne Tiyatrosu (İ.S.T) oyuncuları konuk olarak katıldı. Yasemin hanım sorularıyla misafirlerini terletmek isterken, 12 kişilik bayan kadrosuylastüdyosunu basan tiyatrocular Yasemin

hanımı terlettiler. Programda tiyatro ve İ.S.T’nin yeni oyunu “OTOGARGA’ konuşuldu. Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, Hakan Yılmaz’ın yönettiği oyun 28.06.2013 tarihinde saat 19.00’da Philipp-ScheidemannHaus’da sergilenecek. “Sis Lambası” iki hatada bir Pazartesi günleri Radyo Kassel’de. www. radyokassel.de

Gelece¤i birlikte hazırlayalım Türk Alman Sa¤lık Vakfı’nın Kassel’de yaptı¤ı toplantısında "Yafllanan Almanya’nın sorunları" tartıflıldı. Rotes Kreuz Hastahanesi’inde yapılan toplantıya Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanı Eva Kühne Hörmann, Türk Alman Sa¤lık Vakfı Baflkanı Dr. Yaflar Bilgin, CDU Kassel Baflkanı Dr. Norbert Wett, Kassel Yabancılar Meclisi Baflkanı Kamil Saygın, Hastane Müdürü Michael Gribner ile Kassel’deki sivil toplum kurulufllarının

temsilcileri katıldı. Bazı sıkıntılara ra¤men Almanya’nın ekonomik ve sa¤lık yönünden Avrupa’nın lokomotifi oldu¤unu belirten Hörmann, do¤um oranı azalan Almanya’nın yafllandı¤ını, genç neslin yetersiz olması nedeniyle birçok meslek dalında gerekli elemanın yetiflmedi¤ini ve gelecekte büyük sorunlar yaflanabilece¤ini ifade etti. Hasta ve yafllı bakıcılı¤ı ile el sanatları dallarında çalıflacak nesile ihtiyaç duyuldu¤unu sözle-

rine ekleyen Bilim ve Sanat Bakanı Hörmann, "Fırıncı yetifltiremezsek ekme¤imizi kim yapacak" dedi. Türklerin elli yıldır Alman Ekonomisine yaptıkları büyük katkıya da de¤inen Bakan "Gelin Almanya’nın gelece¤ini birlikte hazırlayalım" diyerek sözlerini tamamladı.

Soldan sa¤a- CDU Kassel Baflkanı Dr. Norbert Wett, Dr. Yaflar Bilgin, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanı Eva Kühne Hörmann (Kasselli), Kassel Yabancılar Meclisi Baflkanı Kamil Saygın, Rotes Kreuz Hastanesi Müdürü Michael Gribner

15


16

MAGAZİN

Her şeyi ile mükemmel olan eşim Mahmut!

www.kasselmagazin.com

Bekarlığa veda

Gelin namzedleri Melek Eryılmaz (23) ve Latife Ulaş (20) için arkadaşları sürpriz bekarlığa veda partisi düzenledi. Kızlar gece boyunca kurtlarını göbek atarak

döktüler. Dergimiz yayımlanmadan dünya evine giren bu iki güzel kızımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Evlendiğimiz günden bugüne hayatıma kattığın güzellikler için sana sonsuz teşekkür ediyorum, bir tanem! Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun… Seni çok seven eşin SERPİL


MAGAZiN

Mach mir keine Fuss

Yaptığı radyo ve televizyon programları ve çıkarrtığı kasetlerle pek çok kişinin kalbinde taht kuran Çağlar bu kez de Stand Up gösterisi ile karşımızda. “Mach mir keine Fuss” adlı tek kişilik gösterisini

www.kasselmagazin.com

Kassel’de Strand Bar’da sergileyen Çağlar Kassel’e olan sevgisini gösteri esnasında da defaatle dile getirdi. Çağlar’ın gösterisini Ali Kul’un sahibi olduğu Kuls Entertaintment organize ediyor.

BaBa ZuLa rüzgarı

BaBa ZuLa grubu Schlachthof e.V.’un davetlisi olarak sahne aldı. Konser boyunca seyircileri müziğin akıl almaz derinliklerine götürerek adeta ipnotize eden grup üyeleri, konser sonrası izleyicilerle sohbet etti. Grup Türk Halk müziği ve elektronik olanaklardan yararlanarak kendi ritim melodi ve sözlerini yaratıyor. BaBa ZuLa’nın müziği Zen’e benzemekle beraber daha yalın ve minimal bir üslup taşıyor. Grup Türk Halk müziğini de kullanarak doğaçlaması bol şarkılar icra ediyor. (Müzikal bilgi Wikipedia) (İrfan Akgöl ve Önder İnan) Akgöl, “Osmanlı edebiyatının müziğe yansımasının Rock melodileri etrafında harmanlanması neticesinde BaBa ZuLa’nın müziği ortaya çıkmış. İlk defa dinliyorum çok güzel” dedi.

(İsmet Şen kızları Esra ve Nesrin Şen BaBa ZuLa ekibi ile) İsmet Bey “İki kız babası olmak zor ama keyifli. BaBa ZuLa’yı TRT’den takip ediyorum. Konser haberini duyunca kızlarımı koluma takıp geldim” dedi.

17


18

DOĞUM GÜNÜ www.kasselmagazin.com

İyi ki doğdun Emirhan Emirhan Demiray 11. yaşını yakına arkadaşları ve kardeşleri Batuhan ve Feride ile

birlikte Bosporus’un Kagel salonunda kutladı. Kagel oynayıp bol bol pomes ve pasta

yiyen gençlerin oyunlarına burnunu sokmak isteyen baba Ferhat Demiray’a gençlerin

tepkisi “başka kapıya ihtiyar” şeklinde oldu.

Ezgi’nin doğum günü Her haliyle, her duruşuyla başarılı ve dünyalar güzeli kızımız Ezgi Tekin yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Aynı zamanda İlk Sahne Tiyatro’sunun oyuncularından olan Ezgi ilerleyen saatlerde ise doğum gününü ailesi ve yakın akrabaları ile bir kez daha kutladı. İyi ki doğdun hatta ne iyi ettin de doğdun Ezgi!


MAGAZİN www.kasselmagazin.com

MUZİBİ

lame BibeR Ri: e04k.0 2.20 09

Do ğum tarih Boy: kı sa cm Kilo: şiş man internet işi türlü grafik, M eslek: Her ek m ye r be Bi Hobi: İç güveyi M edeni hali:

tma Yıkar

Fa i: 31.01.1976 Do ğum tarih Boy: 165 cm Kilo: 50 kg ör M eslek: Kuaf kızıyla şiir, tiyatro ve Hobi: Spor, ilgilenmek Bekar M edeni hali:

Serkani:1G2.a09ri.1p976

Do ğum Tarih Boy: 176 cm Kilo: 80 kg ör M eslek: Kuaf yapmak yerlerde tatil Hobi: İlginç or sp ve mu: Bekar M edeni duru

Kassel’in Girls and Boys’ları “ben güzelim veya yakışıklıyım” diyorsanız HODRİ MEYDAN!!! Resminizi gönderin yada Kassel Magazin’e poz verin! Bu sayfada resminin yayımlanmasını isteyenler bize yazabilir: info@kasselmagazin.com

19


20

MAGAZİN www.kasselmagazin.com

TATLILARI

Çalışkan Elif Cey.0lin 5.20 08 13 Boy: 110 cm Kilo: 19 kg

mek ve Hobi: Dans et ek müzik dinlem

Demiray Feride 1. 20 09

26.0 Boy: 85 cm Kilo: 17 kg yran ı, Hobi: Pepe ha yaparken ek m ye e sin anne yardım etmek

0-6 yaş arası her çocuk tatlıdır! Siz de 0-6 yaş gurubu, tatlı mı tatlı birini tanıyorsanız bize fotoğrafını gönderin!

Eylül Şe09n

02.02.20 Boy: 87 cm Kilo: 12 kg şı Selen vdiği arkada se k En ço ye de ğil de di e” nn “A : Hobi ağ lamak “baba” diye


DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Gelinimiz Fransız

Kassel’in tanınmış ve sporcu ailelerinden birinin oğlu olursanız misafirlerinizi ağırlayacak büyük bir salona ihtiyacınız var demektir. Zira söz konusu düğün Uğur Hurmacı ile güzeller güzeli Fransız gelinimiz Adeline Busson’un mutluluk diyarına çıktıkları yolun başlangıcıdır. Üniversite’de başladıkları arkadaşlıklarını hayat arkadaşlığına dönüştürmeye karar veren Uğur ve Adeline’nin taleplerini uygun bulan Hurmacı ailesi iki genç için muhteşem bir düğün

organize etti. 1000’i aşkın davetli Volkmarsen Mehrzweckhalle’de bir araya geldi. Yakışıklı damadımız Uğur’un kardeşi milli futbolcu Özer Hurmacı abisinin bu mutlu gününde de çok formdaydı. Yine Kassel’in yetiştirdiği değerlerden milli futbolcu Ömer Erdoğan da bu güzel düğünün şeref konuklarından biriydi. Fenerbahçe’den Serdar Kesimal, Manisasporlu Murat Tosun, Samsunspor oyuncusu Turgay Gölbaşı, FSV Mainz 05’den Necmettin

Daghfous’un yanı sıra FC Bosporus’un tüm kadrosu da bu düğünde hazır bulundu. Şarkıcı Sinan Yılmaz’ın seslendirdiği parçalarla tören gece geç saatlere kadar devam etti. Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

21


22

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Onlar erdi muratlarına! Yakışıklı damadımız Alparslan, gözleri Türkan Şoray’ı andıran güzeller güzeli Nilüfer’i evliliğe ikna ettikten sonra, Nilüfer’in çalıştığı EDEKA’ya uğramaz olmuş. Edeka’nın sahibi ise “Alparslan her ay en az 3000 € bırakıyordu. Nilüfer’le nişanlanınca gelmemeye başladı. Duyduk ki Tee Gut’a Aldi’ye takılır olmuş. İsyanlardayız. Gitti gül gibi müşteri, Geri dön Alparslan” diyerek isyan bayrağı açmış. Gençlerin evlilik kararına en çok 25 yıllık dostlar Vakkas ve Sebahattin sevinmişler. Antepli Meryem ve Vakkas Çelik ile Yozgatlı Gülser ve Sebahattin Daşdemir düğün öncesi ve sonrası hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlar; düğün töreninin dört dörtlük geçmesine ön ayak olmuşlar. Bir yakışıklı ve bir güzel ermiş muratlarına, biz çıkalım kerevetine! Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com


DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

23


24

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Evlendik, gerisi teferruat! Antalyalı Fatma ve Kemal Akyüz ailesinin yakışıklı oğullar Ahmet ile Kayserili Hatun ve Harun Boyraz çiftinin güzel kızları Özlem muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Karizma damat düğün sonrası yaptığı basın toplantısında “Özlem’i gördüm, beğendim ve de evlenmeye ikna ettim. Nasıl oldu, nerde oldu, mühim değil. Söz konusu Özlem olunca gerisi teferruattır” dedi. Basın mensuplarının ısrarlı sorularına kaçamak cevaplar veren güzel Özlem “Kocam ne diyorsa o “diyerek toplantıyı bitirdi. Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

bei uns prüft

bei uns prüft

Geschäftsführer Kenan Akol

-

Bremsen Auspuff Stoßdämpfer Inspektion

- Ölwechsel - Reifendienst - Karosserie & Lackarbeiten

-

Kupplung Klimaservice Fehlerdiagnose AU Täglich

Moritzstr. 17, 34127 Kassel | Tel.:0561 / 86 19 437 | Fax: 0561 / 89 07 141 | Mobil: 0173 / 54 15 635


DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

En gizemli çift

Stüdyo Fotoğraflar: Foto Deva

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com

25


26

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Giray bu sefer latife etmedi, Latife’lendi. Baunatal Anadolu Spor’un fırtına oyuncularından yakışıklı Giray 2007 yılında bir düğünde karşılaştığı güzel Latife’den gözlerini alamaz. Gece boyunca Latife nerde, Giray ordadır. Arkadaşları vasıtasıyla tanışırlar. Ardından sosyal medya üzerinden iletişime geçen çiftimiz 6 senelik birliklerini evlilikler taçlandırırlar. Düğün boyunca

Çorumlu Leyla ve Yüksel Ağzıkara ile gelinimiz annesi Nermin Hanım ile babası Dursun Bey’in mutlulukları gözlerinden okunur. Anadolu Spor ve diğer kulüplerden oyuncuların da katıldığı düğünde göbek atan köçekler ilgiyle izlenir. Organizasyon: Deva

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com


DÜĞÜN

Antep düğünü Karizma damat İbrahim Hegelsberg Schule’nin Abschlussball’ında (mezuniyet eğlencesinde) güzeller güzeli Çağla ile karşılaşmış. Cağla’nın güzelliğine, çekiciliğine kısacası aurasına kapılan İbrahim sosyal

medya üzerinden Çağla ile iletişime geçmeyi başarmış. Çağla nazlansa da İbrahim’in gönderdiği çiçeklere hayır diyememiş. İbrahim de “hazır hayır demiyorken evlilik teklif edeyim bari” diyerek Çağla’yı gafil avlamış. Her ikisi de

www.kasselmagazin.com

Gaziantepli olan Arife ve Ercan Durak ile Müşerref ve Cuma Tekbaş çocuklarının verdikleri bu hayırlı kararı desteklemişler ve müthiş bir düğün tertip etmişler. Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

27


28

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Arkadaş ortamı sağ olsun Karizma damat Emre ortak arkadaş çevresinde gördüğü güzel Ebru’ya bir türlü açılamaz. Açılmayı bırak bir kulpuna getirip telefon numarasını bile isteyemez. Damat cesaretini toplar Ebru’nun telefonunu ister ama bu sefer de attığı SMS’lere Ebru cevap vermez, soğuk davranır.

Emre pes etmez ve Ebru’yu pes ettirerek nikah masasına oturtmayı başarır. Çanakkaleli Berrin ve Serhan Sakallı ile Denizlili Nurten ve Mehmet Pelitli çocuklarının bu kararına olumlu yaklaşır ve düğün alayı kurulur. Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com

Dergimiz Kassel ve çevresinde bulunan bütün evlere postayla ücretsiz yollanmaktadır. 0163 – 19 89 719 abone@kasselmagazin.com


DÜĞÜN

Başkonsolos sürprizi Hüseyin ve Büşra’nın evlilik serüveni damadın babası Osman Daşdemir’in, gelinin amcasına “Senin yeğen, İdris’in kızı nasıldır?” sorusunu sormasıyla başlıyor. Zira Osman Bey Merkez Cami Kermes’inde Büşra’yı görmüş ve içinden “Seni oğluma alacağım” dileğini geçirmiştir. Lakin damat ve gelinin bu olup bitenden haberleri yoktur. Konu gençlere açılır. Zaten yakışıklı damat ile güzel gelinimiz cami talebesi oldukları dönemden birbirlerini tanımaktadırlar. Çocukken

Hüseyin’e “abi” diyen Büşra artık “eşim” diye seslenecektir. Yüzlerce misafirin katıldığı düğün törenine Frankfurt Başkonsolosu Ufuk Ekici sürpriz bir ziyaret yapar. Konsolosu karşılarında gören çift heyecanlanır. Konsolos yaptığı kısa konuşmanın ardından çiftimize takılarını takıp, ömür boyu mutluluk diler. Yozgatlı Osman ve Akkız Daşdemir ile İdris ve Zübeyde Kabataş’ın dünürlüklerine başkonsolos da şahitlik yapmış olur. Organizasyon: Deva

www.kasselmagazin.com

29


30

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Evlenmeliyiz hem de bu sene Karizma damat Hasan ve güzeller güzeli Melek 16 yaşlarından bu yana süren tanışıklıklarını ortak arkadaşları Latife sayesinde daha da ilerletirler. Bir gün doğum gününde Hasan arka fonda şarkıcı Hadise’nin “Bence evlenmeliyiz hem de bu sene” şarkısı eşliğinde ve herkesin ortasında Melek’e evlenme teklifinde bulunur. Hazırlıksız yakalanan Melek neye uğradığını şaşırır ama şaşkınlığı evlenme teklifini kabul etmesini engellemez. Düzceli Hamdi ve Seher Şahin ellerinde çiçek ve çikolata eşliğinde Yozgatlı Ahmet ve Sibel Eryılmaz’ın kapısını çalar. Ardından düğün, dernek kurulur. Düğüne katılan misafirler düğün sonu mutlu mesut evlerinin yollunu tutarlar. Organizasyon: Doğru


DÜĞÜN

Hüseyin doğru yolda Doğru Organizasyon’un en sevilen çalışanları arasında yer aşan Hüseyin gönlünü güzel kızımız Rabia’ya kaptırınca Gökhan Abisi’ne gidip “Ağabey beni evlendirsene” demiş. Gökhan ise “Aileni al, kızı istemeye gidin. Gerisini ben hallederim. Evlendireceğim ilk personelimsin” demiş. Erzincanlı İbrahim ve Nuran Duran, Eskişehirli Sedat ve Memnune Duruel’e

dünürlüğe gitmiş ve düğün için karar alınmış. Düğün töreninde herkes coşmuş. Özellikle damadımız mikrofonu eline alıp şarkılar söylemiş, konuklara halay çektirmiş. Konukların gönüllerince eğlendiği düğün töreni sonunda misafirlerin yüzündeki gülümseme tüm yorgunlukları unuturmuş. Organizasyon: Doğru Fotoğraf: Foto Doğru

www.kasselmagazin.com

31


32

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Evcilik oyunu gerçek oldu Kassel’in tanınmış simalarından Aslan Öztürk’ün yakışıklı oğlu Sezgin, güzel gelin Zeliha ile evlilik okyanusuna yelken açtı. Esasen damat ile gelinin tanışıklıkları çocukluk dönemine dayanıyor. Küçükken evcilik oynayan çiftimizin arasına ayrılık giriyor ve gençlik döneminde de karşılaşmayan gençler birbirlerini unutuyorlar. Sezgin bir gün bir kuaföre gidiyor ve orda Zeliha’yı görüyor. Zeliha’nın o büyülü Türkan Şoray gözleri ona bir yerlerden tanıdık geliyor. Başlıyor Zeliha’yı sorgulamaya ve Zeliha’nın “O kız, küçükken oynadığı kız” olduğunu anlıyor. Birden

larlar Düğ ün’de do

tu! havada uçuş

Zeliha’ya “Karım olacaksın! Benimle evleneceksin!” deyiveriyor. Zeliha, Sezgin’in emredici ve biraz da ukala tavrına kızıyor ama bir taraftan da Sezgin’in doğru söyleyip söylemediğini annesine sorarak kontrol ediyor. Annesi “Evet küçükken siz sürekli oynardınız” deyince yumuşuyor Zeliha ve bu yakışıklı adamla evlenmeye ikna oluyor. Sinoplu olan dünürler Saniye ve Aslan Öztürk ile Fati ve Şevket Ünal ise dünür olmanın keyfini yaşamaya başlıyorlar. Organizasyon: Doğru


DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

33

Önce amca sonra yeğen Damadımız Aslan Öztürk amcası Sezgin’in ardından dünya evine girdi. İlk kez Sinop´ta çay bahçesinde karşılaşan çift, karizma damadın cesaretli ve stratejik yaklaşımı sayesinde mutluluğa yelken açtı. Aslan, yaz tatilinde Sinop´da güzeller güzeli Beyza’yı 2-3 defa gördükten sonra, kendi kendine “Ya şimdi ya hiç” demiş. Beyza´nın yanına yaklaşmış ve telefonunu istemiş.

Bayza’nın Sturttgart’ta yaşadığını öğrenmiş. İki sene süren karşılıklı telefonlaşmanın ardından yakışıklı damat Aslan evliliğin en kutsal müessese olduğunu düşünerek Beyza’yı ikna etmiş. Düğün töreninde mutlulukları gözlerinden okunan Nazmi ve Arzu Öztürk ile gelinin ailesi Akif ve Halime Öcal gönül rahatlığıyla, doyasıya düğünün keyfini çıkarmışlar. Organizasyon: Doğru

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com


34

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com


DÜĞÜN

Ayhan ile Gökçe

Kassel’in sevilen ailelerinden Hacı İsmail ve Hacı Emine Yılmaz’ın oğulları Ayhan Yılmaz evlilik diyarına yelken açtı. ( İnsanın kendi abisinin düğün yazısına bu şekilde klasik bir cümle ile başlaması ne kadar tuhaf) Garanti Bankası İzmir Ayrancılar Şubesi müdürü olan Ayhan kendisi gibi bankacı olan müstakbel eşi maviş gözlü Gökçe ile nasıl tanıştığını sır gibi saklıyor. (Ama ben biliyorum da, niye yazmıyorum ki) İzmir’de düzenlenen muhteşem törene damat ve gelinin yakın akrabaları ve arkadaş çevresi katıldı. (Ben de ordaydım) Huşu içinde geçen düğün töreninde konukların memnuniyeti gözlerinden okunuyordu (Iğğğ… yine klasik bir cümle ile yazıyı sonlandırdım ki söz konusu alan benim abim ) Yahu siz onu bunu boş verin. Vakti zamanında Kasselli kızların

gönlünü fena yakan bu benim abim Ayhan yine allem etti kalem etti benden önce evlenip sıramı aldı. N’oluyo arkadaş! Bırak gençlerin önünü aç. (Bak bu yazıyı okuyan annem gaza gelip başımı bağlamaya kalkmasın sakın) Şaka yahu onlar ersin muratlarına ben çıkacağım yeri biliyorum… Saygılar…

www.kasselmagazin.com

35


36

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Nezih düğün Karizma damat Cüneyt, güzel gelinimiz Bahar’ı ilk kez bir doğum günü eğlencesinde görür. Görür görmez yüreğinde, beyninde şimşekler çakar. Cüneyt, Bahar’ın gözlerine bakmaktan kendini alamaz. Gözleri gözlerine tutulur. Telefon numarasını ister ama Bahar nazlıdır, vermez numarasını. Cüneyt, Bahar’ın kuaför olduğunu öğrenir ve Kassel’de ne kadar kuaför salonu varsa tek tek tavaf edip Bahar’ı bulur. Bahar Cüneyt’in aşkı karşısında teslim bayrağını çeker ve evlilik diyarına yolculuk başlar. Sinoplu Öztürk ailesi ile Kayserili Ömer ve Aydan Çiftçi düğün töreninin huşu içinde geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Davetlilerin önceden belirlenen maslara oturduğu ve yiyecek-içecek ve dahi eğlencenin bol olduğu tören nezih bir atmosferde son bulur.

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com

Holländische Str. 167 34127 Kassel Tel.: (0561) 890 78 67 Ochshäuser Str. 26 34123 Kassel Tel.: (0561) 816 99 40

MULTIKULTI Kaliteli alışverişin, hesaplı adresi

MARKT

Weser Str. 43 34125 Kassel Tel.: (0561) 870 81 976

3x ssseell iinnKKaas


DÜĞÜN

Uyumlu çift Kırklareli / Babaeskili Bayram ve Selime Yıkar’ın karizma oğulları Ersan ile Sivaslı Dürdane ve Veysel Civan’ın güzel kızları Sevda bir yastıkta kocayabilmek; bir ömür boyu mutlu mesut yaşayabilmek; iyi ve kötü

www.kasselmagazin.com

günde birbirlerine destek olmak amacıyla dünya evine girdiler. Düğün töreni değerli misafirlerin katılımıyla nezih bir ortamda başladı. İlerleyen saatlerde eş, dost ve yakın akrabalar doyasıya eğlendiler. Damadın halası Gülcan ve eşi Erdoğan düğünün bir aksaklık yaşanmadan huşu içinde geçmesi için adeta salonda oradan oraya koşuşturdular.

37


38

DÜĞÜN www.kasselmagazin.com

Maşallah!

Yakışıklı damat Uğur ile güzel gelin Serap evlilik okyanusuna yelken açanlar kervanına katıldı. İşyerinde tanışan çiftimiz, kısa bir sürede aşkın büyüsüne kapılırlar. Evlilik kararı alan çiftimiz Adanalı İsmet ve Fatma Kahraman ile Yozgatlı Cengiz ve Meryem Gülseven’in onayı

ile düğün telaşı başlar. Kassel Magazin sayfalarından nişan ve kınasına yer verdiğimiz çiftimiz Lohfelden’de tertip edilen müthiş düğünde doyasıya eğlenirler. Taze evli çiftimize bakan konuklar kendilerini “Maşallah” demekten alamazlar. Fotoğraflar: Foto Baykan


NİŞAN www.kasselmagazin.com

Şükrü’nün Rüya’sı

Yakışıklı damat namzedi Şükrü’nün teyzesi gelin namzedi güzler güzeli Rüya’yı sarma yaparken görüyor ve içinden “Maşallah hem güzel, hem de maharetli” diye geçiriyor. Vakit kaybetmeden telefona sarılan teyze Şükrü’yü arayıp “Yeğenim sana iyi bir kısmet buldum” diyor. Şükrü teyze oğlunun düğünü için Kassel’e geliyor. Düğünde güzel bir kız gözüne çarpıyor. Teyzesine “Ben de iyi bir kısmet buldum” deyip, kızı gösteriyor. Teyzesi “Taman işte benim de bahsettiğim kız bu” diyor. Damadın annesi Aynur Hanım devreye girip Rüya’nın

annesi Fatma hanıma durumu anlatıyor ve gençlerin görüşmesi için müsaade istiyor. Genç çiftimiz 3 gün sosyal medya üzerinden iletişime geçiyor. 4. Gün Şükrü arabaya atlayıp soluğu Kassel’de, Rüya’nın çalıştığı yerde alıyor ve Rüya’ya evlenme teklifinde bulunuyor. Rüya kabul etmiyor ancak Şükrü 4 hafta içinde Rüya’yı ikna edip Rüya’sına kavuşuyor. Çiftin nişanı Sedat ve Fatma Yıldız ile damadın ailesi Ergün ve Aynur Yıldız’ın onayı ile Kassel’de gerçekleşiyor. Organizasyon: Deva Fotoğraflar: Foto Deva

Dergimizde yayımlanmasını istediğiniz düğün, nişan, sünnet, doğum günü vb. etkinlikleriniz için bizi arayınız! Tel: 0163 – 19 89 719 | info@kasselmagazin.com

39


40

SÜNNET www.kasselmagazin.com

Duygu’ların mutluluğu K a ssel’i n tanınmış simalarından emektar gazeteci Selahattin Duygu ve eşi Yasemin Duygu ile Türkiye’den özel olarak bu sünnet için gelen anneanne Gülşen Ege torunlarının mürüvvetini yaşama mutluluğunu tattılar. Osman ve eşi Derya Duygu çocukları Ata (9) ve Batu’nun (3) sünnet düğünlerini aile büyükleriyle birlikte kutlamanın sevincini yaşadılar. Özel davetlilerin katıldığı sünnet töreni nezih bir şekilde son derece neşeli

geçti. Bolulu Yusuf ustanın hazırladığı nefis yemekler herkes tarafından çok beğenildi. Mehmet Bayraktar’ın DJ’ lik yaptığı gecede, Kassel’de bir ilk yaşandı ve Carmen İspanyol Flamenko gurubu ilk defa bir Türk düğününde sahne alarak muhteşem danslarıyla tüm davetlileri adeta büyüledi. Derya hanım ve Osman bey bir yandan misafirleriyle yakından ilgilenirlerken diğer taraftan bu mutlu gününde oynayıp eğlenme fırsat da buldular.


Bu sünnet unutulmaz

www.kasselmagazin.com

Nur ve Serkan Gütmen‘in oğlu Semih(4) ender görülen bir sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımını attı. Çocuklarının mutlu gününde Nur Hanım şıklığı ve kibarlığı, Serkan Bey ise karizmatik görünümüyle dikkat çektiler. Lohfelden Bürgerhaus salonunda ki sünnetin DJ’ liğini Gökhan Doğru yaptı. Gecenin bir başka güzelliği ise GuteLaune-Agentur elemanlarının çocukları eğlendirmek için Palyaço eşliğinde çeşitli oyunlar oynamalarıydı. Çocukların yüzlerini istedikleri şekilde boyadılar. Semih’in kirvesi Yücel Korkmaz tükenmez enerjisiyle gece boyu durmak bilmedi. Nefis Çin mutfağının yanı sıra herkes arzuladığı içkiyi

içince eğlence doruk noktasına ulaştı. Koreli şarkıcı Psy‘ nin‚ Gangnam Style adlı şarkısının çalmasıyla bütün çocukların piste fırlayarak dans etmeleri gecenin en ilginç anlarından biriydi. Daha başka neler oldu neler… Serkan‘ın dedesi Ahmet Gütmen (82) torununun çocuğunun sünnetini görme mutluluğuna erişti. Hakan Yılmaz gölge oyunundan kısa bir örneği de içinde barındıran gösterisini sahnelerken, Gülçin Tıkız ve Semih‘ in dedesi Selahattin Duygu Türk Sanat Müziği’nden birer şarkı seslendirdiler. Nezih ve güzel insanlar topluluğu olarak nitelenen bu sünnet belleklerden silinmeyecek kalitedeydi.

41

Foto: Ben & Sen

SÜNNET


42

SPOR www.kasselmagazin.com

Sözüm söz

Kassel’in yakışlı gençlerinden Murat gönlünü güzeller güzeli Hanife’ye kaptırdı. “Arkadaşlığınız nasıl başladı” şeklindeki sorumuza gelin namzedi Hanife “Valla ben bir şey yapmadım” şeklinde cevap verdi. Zira damadın kulağına malum çevrelerce Hanife adı çalınmış.

Damadın annesi Sümbül hanım aracılığı ile iki genç buluşup konuşmuşlar. Hanife önceleri gönülsüzmüş. Ancak Murat karizması ve sevecenliği ile Hanife’yi etkilemeyi başarmış ve evlilik kararı alınmış. Damadın annesi Sümbül Özdemir, kız kardeşi Yasemin Karcı

ve erkek kardeşi Serhat Özdemir ile gelinin ailesi Adapazarılı Emine ve Sabri Uçar söz töreninde bir araya gelerek iki gence destek vermiş. Söz için yapılan eğlence düğün merasimlerini aratmamış. Herkes neşe içinde coşmuş.


SPOR www.kasselmagazin.com

Schumacher gibi olacağım Alman Otomobil kulübü (ADAC) bünyesinde yapılan ve Formül 1 yarışlarına pilot yetiştirme amaçlı Motor Kart yarışlarında 14 yaşındaki Mikail Çakır gelecek için ümit veriyor. Sekiz yaşında bu spora başlayan Mikail Çakır “Örnek aldığım pilot Michael Schumacher” dedi. Kurhessen Motorsport –Club Kassel’in

düzenlediği ve yaş kategorisine göre yapılan slalom yarışlarında 28 pilot arasında 7. olan Mikail ilk 10’a girme başarısını göstererek Hessen Eyaleti seçmelerine katılacak. 300 metrelik parkuru 33.13 saniyede bitiren, bu derecesiyle ikinci olan ancak bir hata yaptığı için iki kötü puan alan genç pilot 7.likle

Babasıyla beraber

yetindi. Derecesinden memnun olmayan Mikail Çakır “Zamanı 32 saniyeye indirmem lazım. M. Schumacher böyle yapmazdı” dedi. Oğlunun bu sporu çok sevYarış esnasında bu U dönüşünde işaretlere değdiği için iki kötü puan aldı. diğini belirten ve antrenmanlarla

müsabakalarda oğlunu yalnız bırakmayan baba Hasan Çakır “Mikail hız yapmayı seven ve bu dalda çok iddialı bir genç. Ben de ona baba olarak destek veriyorum” dedi.

Eryörük’ün talebeleri başarıya doymuyor Teakwondo Hocası Seyfettin Eryörük’ün (6.Dan) talebeleri başarıya doymuyor. Uluslararası Teakwondo Federasyonu (ITF Germany) tarafından Osnabrück yakınlarındaki Ostercamppel’da düzenlenen derecelendirme müsabakalarında Eryörük’ün takımı 9 birincilik, 6 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak

Alman takımlarındaki Türk gençleri başarılı Çoğunluğu Türk gençlerinden oluşan TSV Wolfsanger F Genç takımı ligdeki başarısını turnuvalarda da sürdürüyor. 18 takımın katıldığı Bad Hersfeld’deki Future Cup 2013 turnuvasında birinci olan 8 yaş gurubu gençlerin antrenörlüğünü eski futbolculardan Naci

Böyükata, yardımcılığını da Markus Casselmann yapıyor. (Reim soldan sağa: Eray Çetinkaya, Ufuk Aydın, Evian Anic, Maurice Brück, Furkan Erdoğan, Eslem Sarıoğlu, Emre Böyükata, Erdem Kara, Can Böyükata)

Dergimiz Kassel ve çevresinde bulunan bütün evlere postayla ücretsiz yollanmaktadır. 0163 – 19 89 719 abone@kasselmagazin.com

takım halinde birinci oldu. 21 yıldır Kassel’ de Teakwondo hocalığı yapan Seyfettin Eryörük’ün (46) oğlu Osman’ın da (3. Dan) Dünya ve Almanya şampiyonlukları var. (Resim: Solda Seyfettin Eryörük, ortada öğrenciler, sağ başta Garip Tercan ve yanında Osman Eryörük)

43


44

SPOR www.kasselmagazin.com

Kassel Magazin ödülleri FC Bosporus’un Kassel Magazin’in geleneksel başarı ödülleri sahiplerini buldu. “ Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü” ve oynadığı ligde gol kralı olan Türk futbolcusuna bu yıl ilk defa verdiğimiz “Yılın Gol Kralı” ödüllerini FC Bosporuslu sporcular kazandı. Otto Hofmann “Yılın Sporcusu”,

iki yıldır FC Bosporusu şampiyon yaparak Gruppenliga’ya çıkaran antrenör Tuncay Aral “Yılın Antrenörü”, Kreisoberliga’da 36 gol atarak gol kralı olan Halil Koşar “Yılın Gol Kralı” ödüllerini almaya hak kazandılar. Bu sporculara ödüllerini

son oynanan Hertingshausen maçından önce Kassel Magazin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Yılmaz verdi. Yılmaz “FC Bosporus’un bu başarılı çıkışını bir bütün olarak düşünmek gerekir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.


SPOR

Kızlardan son tango Kassel FC Bosporus kız takımı oynadığı maçlarda çok iyi neticeler almasa da her kulüpte olmayan devamlılıklarıyla takdir topluyor. Kreisliga B’ de yaptıkları dokuz maçta 7 puan toplayan FC Bosporus kız takımı puan sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Takımın antrenörü

Cengiz Aksu ‘Kızlarımız futbolu severek oynuyorlar. Ancak kızlar, genç takımlarda en son 16 yaşa kadar oynayabiliyorlar. FC Bosporus’ un üç yıldır devam eden kızlar takımı yaşları dolduğu için bu yıl bitiyor. Gelecek yıldan itibaren 8-10 yaş arası E Genç takımı kurarak liglere katılacağız. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor’ dedi.

www.kasselmagazin.com

45


46

SPOR www.kasselmagazin.com

Kassel FC Bosporus son iki yıldır tarih yazıyor. 2011-12 sezonunda 1. 2. ve Tekaütler’ de olmak üzere üç takımla şampiyon olan FC Bosporus 2012-13 sezonunda da aynı başarısını tekrarladı

FC Bosporus çifte şampiyon

ve şampiyon olarak 1. Takımı Gruppenliga’ ya 2. Takımı da A ligine yükseldi. Sezon boyunca 26 maç liderlik koltuğunu bırakmayan FC Bosporus son üç maçta aradaki puan farkını 10’ a çıkarınca şampi-

II. Takım A liginde FC Bosporus II. Takımı B liginde başarılı sonuçlar alarak A ligine yükseldi. Antrenör Yusuf Durak yönetiminde 24 maçlık maratonun 21 maçını

kazanan ve üç maçta mağlup olan FC Bosporus 63 puan toplayarak şampiyon oldu. En çok atan en az gol yiyen takım olma özelliğini de bünyesinde

yonluğunu erken ilan etti ve Gruppenliga’ya çıktı. 30 maçta 103 gol atıp 33 gol yiyen FC Bosporus 24 maçı kazanıp iki beraberlik, dört yenilgi aldı ve 74 puanla şampiyon oldu.

Halil Koşar attığı 36 golle gol kralı oldu. Takımın diğer golcüleri; Mehmet Gül (20), Kadir Karcı (10),Ahmet Kayacık (9), Murat Aytemur (8), Eray Ecevit (3), Omar Bayoud (2) oldu.

toplayan FC Bosporus II rakip kalelere 104 gol atıp 36 gol kendi kalesinde gördü. Bahadır Dirik attığı 27 golle ligin en çok gol atan futbolcusu, aynı

zamanda gol kralı oldu. Aydan Aliyi 13, Serdar Çıra 10 golle isimlerini çift haneli gol atanlar listesine yazdırdılar.


Şampiyonluk coşkusu

SPOR www.kasselmagazin.com

Böyle maç görülmedi

TSG Wilhelmshöhe FC Bosporus maçında ev sahibi takım kazandığı üç penaltıyı da dışarı atarak kırılması zor bir rekoru gerçekleştirdi. Kaleci Andreas Römpke kalesinde devleşirken maçın tek golünü Halil 68. dakikada attı. Kreisoberliga’ nın lideri FC Bosporus TSG Wilhelmshöhe deplasmanında ipten döndü. İlk yarı TSG’ nin daha üstün oynadığı bir 45 dakika oldu. Tecrübeli kaleci A. Römpke kalesinde devleşerek rakip takıma gol şansı tanımadı. 43. dakikada

ceza alanı içinde Eren’ in eline çarpan topu hakem penaltıyla cezalandırdı. Ev sahibi takımın futbolcusu vuruşu auta gönderdi. İkinci yarıya Ahmet Kayacık ve Eray Ecevit’i oyuna alarak başlayan FC Bosporus oyunda üstünlüğü sağladı. 68. dakikada rakip kale önünde tehlike yaratan takımımızın şutu üst direkten dönünce yetişen Halil yatarak vurdu ve ligdeki 25. golünü atarak fileleri havalandırdı. (0 – 1) Karşılıklı akınlarla devam eden maçın sonuna gelindiğinde hakem maçı dört dakika uzattı-

TSG Wilhelmshöhe karşısında Ligin gol kralı Halil Koşar, direkten dönen topa yaptığı bu vuruşla maçın tek golünü attı.

ğını işaret etti. 92. dk. Rakip futbolcu ceza alanında faulle durdurulunca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atış yapıldı ve top yan direkten auta gitti. Atış sırasında kural hatası olduğunu belirten

maçın hakemi atışı tekrar ettirdi. Penaltıyı kullanan aynı futbolcu bu kez topu yandan dışarı attı. Futbol literatürlerine geçecek bu maçtan sonra ilahlar kararını verdi. “FC Bosporus şampiyon”

Römpke****, Otto****, Eren***, Enver**,(46.Eray**) Ommar**, Kadir**, Barış**, Murat***, Poyraz** (Muzaffer**), Mehmet** (Ahmet****), Halil***

FC Bosporus TSV Oberzwehren 3 – 2

Genç Barış güzel futboluyla göz dolduruyor.

FC osporus TSV Oberzwehren’ den zorda olsa üç puan almasını bildi. 3-2 Maçın 5. dakikasında Otto’ nun savunma arkasına attığı topu iyi takip eden Halil fileleri havalandırdı. 1-0 15. Dak. Sakatlanan Ahmet Kayacık’ ın yerine Mehmet Gül ve daha sonra sakatlanan Eren’ yerine Muzaffer oyuna girdi. İki önemli futbolcu sakatlanıp çıkınca Bosporus’ta çok olan as’lardan Poyraz yönetimi eline aldı ve 30. dak. sol taraftaki Barış’ çok güzel bir ara pası attı.

Barış’ta topu kale önüne çıkarınca Halil dokundu ve maç 2-0 oldu. İlk yarının uzatmalarında TSV golü buldu. 2-1 İkinci yarı her iki takım da golü bulmak için çok mücadele etti. 61. Dakika da kazanılan frikik’ i Poyraz ağlara gönderince FC Bosporus rahatladı. 3-1 Bundan sonra TSV gol arayışları içinde olduysa da 80. dak. Attığı gol sadece skoru değiştirdi ve FC Bosporus sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

FC Bosporus şov yaptı TSG Heiligenrode karşısında Poyraz’ın firikik atışı kaleciden dönünce Halil affetmedi ve durum 2 – 1 oldu.

Kaptan Kadir takımın dinamosu.

Şampiyonluğu garantileyen FC Bosporus TSV Heiligenrode karşısında adeta şov yaptı. Poyraz Kaptan imzalı üç pozisyonu gole çeviren Halil Koşar gol sayısını 33’e çıkardı. 29.dak. TSV Heiligenrode ender ataklarından birinde golü budu. 0-1 44. Dak.

Poyraz ceza alanında faulle durduruldu. Penaltıyı Halil kullandı. 1-1 İkinci yarı şov yapan FC Bosporus 72’de Poyrazın frikiği kaleciden dönünce yetişen Halil durumu 2-1 yaptı. 82. dak. Poyraz Halil’e şahane bir pas attı. Halil affetmedi ve naç 3-1 sonuçlandı.

FC Bosporus’ un TSG Wellerode’ yi 3 -2 yendiği m golü penaltıdan açta ilk Kadir attı.

47


NK Hajduk B.Anadoluspor

Baunatal Anadoluspor NK Hajduk deplasmanından bir puanla döndü. İki takımın denk mücadelesi halinde geçen maçta ilk golü 18. dk. NK Hajduk kazandı. (1 – 0) 24. dakikada Mesut savunmanın arkasına sarkan Hakan’a

şahane bir ara pası attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli futbolcu bu fırsatı kaçırmadı ve kalecinin solundan topu ağlara bıraktı. (1 – 1) Sahanın yıldızı Mesut, 27. dk. rakip savunmaya yaptığı pres sonunda topu kaparak köşeden kaleciyi avladı. ilk yarı 1-2’lik sonuçla bitti. Maçın 62. dakikasında NK Hajduk beraberlik golünü atınca her iki takımda sahadan birer puanla ayrıldı. (2 – 2) Abdullah***, Muharrem***, Ekrem***, Sinan***, Mesut****, Emre***, K.Burak***, Selman***, Atilla***, Hakan***, Hayrettin***

Oğluyla aynı takımda oynuyor

Baunatal Anadoluspor’un kuruluşundan bu yana takımın içinde olan, futbol oynayıp ayrıca yöneticilik ve antrenörlük yapan Hayrettin Kulaksız (48) oğlu Selman’la(19) birlikte futbol oynuyor. NK Hajduk maçında baba oğul Baunatal Anadoluspor için doksan dakika ter döktüler. “Oğlumla

birlikte futbol oynamak çok zevkli ve bana gurur veriyor. En büyük arzum, küçük oğlum Samet’in (9) de yer aldığı takımda üçümüzün birlikte oynaması” diyen Hayrettin Kulaksız, Samet’in KSV Baunatal E Genç takımında oynadığını söyledi.


SPOR 49 BAŞLIK TEXT

www.kasselmagazin.com

Baunatal Anadoluspor başarılı

Bir sezon önce Kreisoberliga’da zor günler yaşayan ve son maçlarda düşmekten kurtulan Baunatal Anadoluspor bu yıl aynı hatayı yapmadı. İşlerini baştan sıkı tutan takımımız sezon boyunca puan cetveli-

nin hep ilk yarısında yer aldı. Oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi alan B. Anadoluspor rakip kalelere 76 gol attı ve kendi kalesinde 77 gol gördü. Bütün bu dengeli verilerden sonra

Bosporus Anadolu 3 – 0 Şampiyonluğa giden yolda BP B. Anadoluspor’u 3-0 yendi. 12. dk. Halil ile 1-0 öne geçti. B. Anadoluspor 16‘da B. Burak 27‘de Emre ile iki fırsatı

gole çeviremeyince beraberlik şansı kaçmış oldu. 60. dk. Murat Durumu 2- 0 ve 88‘de Omar durumu 3-0 yapınca maç bu sonuçla bitti.

Anadoluspor: Abdullah*** Hayrettin**, Ekrem**, Sinan**, Giray**, K.Burak** (20. Yasin**), Selman***, Hakan***, Mesut***, B. Burak**, Emre**

Bosporus: Römpke*** Hofmann***, Eray***, Eren***, Kadir***, Murat** (70.Enver**), Poyraz** (55.Muzaffer**), Omar***, Barış**, Mehmet**, Halil**

B. Anadoluspor’un iki haneli gol atan futbolcuları şunlar: B. Burak Karahan 19, Emre Alkın 15, Mesut Demircan 12, Hakan Alay 10. Baunatal Anadoluspor’un tek olumsuz yönü centilmen-

lik “Fairness” tabelasının en sonunda olması. 30 maçta 88 sarı, 7 sarıdan kırmızı ve 2 direkt kırmızı kart gören B. Anadoluspor’un karnesi hiç hoş değil.


SPOR

50

www.kasselmagazin.com

Yılın Karması

Yılın Sporcusu

(FC Bosporus)

Eren Cihan (FC Bosporus)

Murat Aytemur (FC Bosporus)

Mesut Demircan (B. Anadoluspor)

Otto Hofmann

Alle Rechte vorbehalten. Das Manuskript ist Eigentum der Biber Verlag und Reklame. Die Vervielfältigung auch einzelner Teile, Texte oder Bilder gestattet das Urheberrecht nur, wenn sie mit Herausgeber vereinbart wurde. Der Verlag übernimmt keine Haftung für den Inhalt erscheinender Anzeigen. Die Meinungen von Autoren muss nicht mit der Meinung von Verlag und Herausgeber übereinstimmen. Der Verlag übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben.

Adres - Anschrift Biber Verlag und Reklame Gottschalk Str. 39, 34127 Kassel Tel.: 0163 – 19 89 719 info@kasselmagazin.com www.kasselmagazin.com www.biberreklame.com Bankverbindung: Yazı İşleri - Redaktion Biber Verlag und Ertan Özere Reklame İsmail Karatepe Kasseler Sparkasse Özgür Genç Konto Nr.: 11807784 BLZ: 520 503 53

İmtiyaz SahibiHerausgeber Biber Verlag und Reklame (Hakan Yilmaz)

Impressum

Tasarım - Grafik ArchidukA Spor Redaktörü Sportredaktion Selahattin Duygu Reklam - Anzeigenleiter Tel.: 0163 – 19 89 719

Otto Hofmann FC Bosporus’un Kreisoberliga şampiyonu olan kadrosunda birden fazla yılın sporcusu olmaya namzet futbolcu var. Kassel Magazin tercihini Otto Hofmann’dan yana kullandı. FC Bosporus savunmasının cengaver elemanı Otto Hofmann, futbol disiplini, enerjisi, rakibe geçit vermeyen özelliğiyle savunmanın vazgeçilmezlerinden. Maça çok iyi konsantre olması, hırsının verdiği aşırı olmayan agresiflik, teke teklerde rakibinden çok iyi top kapması Otto’nun diğer özellikleri. Babası Alman annesi Polonyalı olan 12.03.1985 doğumlu Otto Hofmann, F Genç takımından A Genç takımına kadar KSV Hessen Kassel’de futbol oynadı. Daha sonra üç yıl FC Lohfelden’ de (Landesliga), bir yıl OSC Vellmar (Oberliga), dört yıl Eintracht Baunatal (Verbandsliga)’ da futbol yaşamını sürdürdü. FC Bosporus’da ilk sezonu olan Otto Hofmann, camiayı çok sevdiğini ve birçok Türk arkadaşı olduğunu belirterek “Daha uzun yıllar Bosporus’ta oynamak isterim” dedi. Seyahat etmeyi seven Otto, bekar ve FC Bayer München ve Fenerbahçe taraftarı.

AndreasRömpke (FC Bosporus)

Omar Bayoud (FC Bosporus)

Kadir Karcı (FC Bosporus)

Ahmet Kayacık (FC Bosporus)

Selman Kulaksız (B. Anadoluspor)

Halil Koşar (FC Bosporus)

Mehmet Gül (FC Bosporus)

s‘ tan Krallar FC Bosporu

2012 – 2013 sezonunda başarılı bir performans göstererek 1. Takımı Gruppenliga’ ya, II. Takımı da A klasse’ye çıkan FC Bosporus’ un başarısına bir yenisi daha eklendi. 1. Takımda oynayan Halil Koşar 36 golle ve II. Takımda Bahadır Dirik, attığı 27 golle oynadıkları ligin en çok gol atan futbolcuları oldular. Halil Koşar VFB Viktoria Bettenh.’da futbola başlayan Halil Koşar, D genç takımı KSV Hessen, B ve A genç takım dönemlerini ve toplam

dokuz yılını TSV Wolfsanger’de geçirdi. Son iki yıldır FC Bosporus forması giyiyor. Halil Koşar 02.07.1982 doğumlu, evli ve bir kızı var. Bahadır Dirik 10.11.1991 doğumlu Bahadır Dirik Genç takım dönemlerini SV Nordshausen ve Spvg.Olympia’ da oynayarak geçirdi. Daha sonra FC Bosporus’a transfer olan genç futbolcu oynadığı ligde 27 gol atarak gol kralı oldu. Bu başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Bahadır Dirik 1. takım için iyi bir alternatif olma yolunda.


SÜNNET 51 BAŞLIK TEXT

www.kasselmagazin.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.