Bo bättre nr 2, 2022

Page 1

SidanprisernaRänteoroSidanTEMAiByggSidanTEMAbalkongernyafinansierasSåBALKONGER30.ettextrarumlägenhetenINGLASNING41.dämpar6. NR 2|2022 Pris 69:90 kr Så ska unga kunna köpa en lägenhet Ny utredning på remiss – vill ge lägenhetsköpare del av topplån: Sidan 9. Ett helt liv i SidanTEMAtvättstuganTVÄTTSTUGOR21. BOSTADSRÄTTSTIDNINGEN MED DET STYRELSEN BEHÖVERFritidshusetsVETA nya roll Sidan 12 Läsarfrågor: Vem står för skadorna efter inbrott? Sidan 46. Styrelseskolan: Var försiktig med ombyggnad Sidan 48. Juristen: Styrelsen är som regeringen Sidan 47. ISTOCKPHOTOOTO:F

.

För att både du och ditt boende ska må bra I över hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige med allt från ekonomi till energi, juridik, ombyggnationer och daglig drift. Vi vet att en fastighet som sköts långsiktigt, hållbart och strukturerat blir billigare i drift, ökar i värde på sikt och ger ett tryggare och stabilare boende. Med all vår samlade erfarenhet är vi experter på det vi gör. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening på sbc.se och se vår uppskattade webbserie på helthemma.sbc.se

Oanvänd tvättstuga kan bli lägenhet 28

TEMA: Balkong Intresset att bygga balkonger på befintliga flerfamiljshus har ökat senaste tiden.I snitt säljs bostä der med balkong för mellan 5–10 procent mer än utan. Det är även vanligt att balkonger byggs ut och en stor del glasas samtidigt in. Brf Laxöringen 15 har både återställt och byggt nya balkonger på sin fastighet.

Så finansieras balkongbygget 34

AKTUELLINFORMATIVOBEROENDE www.bobattre.se Chefredaktör och ansvarig utgivare Gunnar Wesslén, gunnar.wesslen@bobattre.se Redaktör Karin Urbina Rutström 08-556 963 10, karin.rutstrom@bobattre.se Administrativ redaktör Gunilla Welin gunilla.welin@etc.se Redigering och layout ETC Kommunikation Fasta medarbetare Göran Olsson Jörn PeterIngerLiljeströmEvertssonForsman Produktion Mediabolaget AB Swedenborgsgatan 7 118 48 red@bobattre.seStockholm Tryck V-TAB Annonser Recta Media www.rectamedia.seAB Säljare Mie Karlsson 08-410 644 94 mie@rectamedia.se Prenumeration Helår (4 nr), 189 kronor Specialerbjudande Stora styrelsepaketet 545 kr/år, fem utvalda styrelsemedlemmar får årsprenumeration. Prenumerationsärenden Flowy AB Box https://bobattre.prenservice.se/103643217Stockholm Bo bättre är en genuin facktidning som riktar sig till en intresserad läsarkrets, trycks i 28 000 ex med TS-kontrollerad upplaga på 26 800 ex. TS är en opartisk kvalitetstämpel som visar att tidningen är en seriös aktör på mediemarknaden. Bo bättre delas även ut på valda mässor och evenemang i hela landet. Bo bättre är en oberoende, informativ och aktuell tidning till för styrelseledamöter och boende i bostadsrätter. Allt redaktionellt material lagras digitalt och används på ge mensamma hemsida. Skribenter och fotografer som medverkar i Bo bättre förutsätts medge elektronisk lagring/publicering. Utbetalt arvode inkluderar Bo bättres och hitta Brf:s rätt till elektronisk publicering. 20 41FREEPIKFOTO: 30 RECTAMEDIA Rak och tydlig kommunikation rectamedia Rak och tydlig kommunikation Planera din marknadsföring i Bo bättre 2022! Kontakta Mie Karlsson för att boka dina annonser. BoutgivningarResterandebättre2022 29 september 24 november Kontakta Mie på: 08-410 644 94, 070-725 66 mie@rectamedia.se77

Nytt förslag ska hjälpa förstagångsköpare 9

TEMA: Tvättstuga Placera tvättstugan på gården. Då går det att tvätta dygnet runt. Stirra er inte blinda på inköpspriset. Räkna istället ut hur mycket energi er tvättutrustning i tvättstugan drar under sin livstid. Används inte tvättstugan? Undersök om det går att bygga om den till en lägenhet.

TEMA: Inglasning Nu har de ramfria vik-insystemen som i princip enbart består av glas börjat dominera marknaden. Det finns många fördelar med inglas ning. Den skyddar också från väder och vind, och kan delvis fungera som bullerskydd samt sänka värme kostnaden. Hos Brf Klöverängen 2 i Mölndal kan alla medlemmar som vill glasa in balkongen.

Bolånerapporten – behov av startlån och sänkt straffavgift för att lösa lån 18

Finns det redan balkonger på föreningens fastigheter så är det hög tid att göra en besiktning av dessa och fasaden om det inte redan gjorts (s. 35). Finns det redan balkonger på föreningens fastigheter så är det hög tid att göra en besiktning av dessa och fasaden om det inte redan gjorts (s. 38). En renove ring som görs i god tid sparar ofta mycket pengar. Ska balkongerna glasas in då är det en regel utan undantag att det innan ett sådant projekt drar igång ska det göras besiktningar och åtgärder av skador (s.41). När renoveringar görs så är det bra att tänka långsik tigt oavsett typ av projekt. Det gäller också när det är dags att köpa in nya maskiner till tvättstugan(s.22). Det finns exempelvis torkskåp och torktumlare som är dyra re i inköp men drar avsevärt mindre energi än billigare alternativ. En investering som kan betala sig väl då den långsiktigt spar föreningen mycket pengar.

ENGMALMPETERFOTO:

Det gäller att våga tänka nytt och att tänka framåt! Ge plats för det intresse och engagemang som finns bland medlemmarna. Finns det en vana i styrelsen att avslå de motioner som dyker upp inför stämmorna, börja tänka nytt. Ta en extra stund på styrelsemötet och fundera istället över om de går att utveckla vidare eller förändra så att det går att genomföra delar av det som föreslås. En bra styrelse tar vara på engagemanget som finns hos medlemmarna. Det gör att fler blir intresserade av arbetet i föreningen.

Jag brukar säga att min bästa källa till att få idéer om vad vi ska skriva om är att titta på de läsarfrågor och synpunkter som kommer till redaktionen i form av mail och telefonsamtal. Det är bästa sättet att hitta inspira tion i arbetet med att försöka skapa en tidning som kan vara ett gott verktyg i styrelsearbete. Ett verktyg för alla er som kämpar i styrelserna runt om i landet, trots att det tar tid från familjen, kräver tålamod och innebär en hel del arbete. Ert arbete är värdefullt och jag hoppas att era medlemmar förstår att uppskatta det arbete ni lägger ned! Förhoppningsvis har ni lite nytta av det vi bjuder på i detta nummer! Trevlig läsning! / red

4 | BO BÄTTRE 2/2022 u längtar de flesta efter soliga sommar dagar och lite ledighet. Det är valår och det innebär att alla partier passar på att lansera idéer som kan locka väljare. En spännande nyhet är förslaget om att förstagångsköpare av bostäder ska kunna få statlig garanti för en del av topplånet. Det är ett förslag som säkert är efterlängtat av många unga som länge stått utanför den överhettade bostadsmarknaden. Det är också ett steg mot att det blir fler som väljer bostadsrät ten som en möjlighet till ett första hem. Istället för att den enbart ses som en lukrativ investering. Något som lig ger mer i linje med den ursprungli ga idén kring boendeformen.

Det finns dock en del kritik när det gäller risken för att öka skuldsättningen bland unga. Swedbank och

lösa problemet är att ta hjälp av ett etablerat företag som är kunniga och bra på att hitta lösningar som stadsbygg nadskontoret kan acceptera. På så sätt går det kanske att göra det omöjliga möjligt.

Det gäller att tänka nytt och att tänka framåt!

attförinteannorlundadan.förslagtrotssombeslutkommerDetförföreslagnahonomlämpligArquesprivatekonomiskaSparbankernaexpertArturouttryckerenoroförattdetärettförslagsomenbartgynnarhöginkomsttagare.Hanpresenterariställetenintressantidéhurlånetskullekunnautformasochanvänderstudielånensomenmodell.Någotsomenligtskullekunnagöradenlånemodellengynnsammedel-ochlåginkomsttagare(s.9).återstårnuattseomförslagetattresulteraiettkonkretelleromdetåterigenblirnågothamnaririksdagensarkiv.DetäralltinteförstagångensomliknandevarituppepådenpolitiskaagenFastviddessatillfällenhadedeliteutformningochdetvarförståsunderettvalår.Attlyftafrågorsomtidigarevarituppediskussionäringendumidé,inteminstibostadsrättsföreningen!Detsomverkatheltomöjligtgåriblandefternågraårplötsligtattlösa.Ettbraexempelärbalkongbyggen.Ävenomdenförstaansökanombygglovfåttavslagsåkandetiblandvaramöjligtatthittavägartillfåettgodkännande(s.30).Ettbrasättatt

Dörren som skyddar allt och alla.

Läs mer om hur du skyddar ditt hem på daloc.se

Daloc Säkerhetsdörr stoppar inte bara störande ljud. Den skyddar även mot eldsvådor och brandrök, tjuvar och påträngande dofter.

Dörren har en unik design som gör att den håller väldigt länge utan att förlora sina skyddande egenskaper. En investering för livet. Och för grannsämjan.

6 | BO BÄTTRE 2/2022

mäklarna.påenalltår.lägstaettjarnasedanmarknadensäljarnavisarsenasteFastighetsbyrånsMäklarpanelattfördelenförpåbostadsminskatijanuari.Sälharfortfarandeövertag,mendetpånästantvåOrokringframförräntehöjningargerdämpandeeffektmarknaden,enligt

plattsättare och mattalla marknadenbranschgodkända Alla auktoriserade företag. Här! Och tätt. Vi utformar branschreglerna för våtrum. Du hittar de företag som följer reglerna hos oss.

Behöriga plattsättare och mattläggare för alla branschgodkända tätskikt på marknaden

gvk.se – Snyggt! Mäklarpanelen: Ränteoro marknadendämpar

- Det vore onaturligt om inte kriget och dess följdeffekter skulle påverka. Framförallt får våra mäklare fler och fler frågor om räntehöjningar och märker av att det har en viss dämpande effekt.

Både köpare och säljare har blivit lite mer avvaktande, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. n Johan Engström, vd Fastighetsbyrån.på

GVK (Golvbranschens VåtrumsKontroll) är en stiftelse som består av nedanstående organisationer och företag GVK utformar branschregler på hur ett tätt våtrum ska utfö ras. Våra återkommande kontroller bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet. Plastmatta som tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik Tätskiktsfolier och/eller vätskebaserade tätskikt som tätskikt under keramik Både och (utökad auktorisation) GVK ställer krav på både företag och montörer att följa branschreglerna, för att säkerställa fackmässiga våtrumsinstallationer. GVKs uppdaterade branschregler säkra våtrum , ger både mattläggare och plattsättare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Läs mer om GVK på www.gvk.se Där kan du ladda ner eller beställa säkra våtrum och hitta GVK-auktoriserade företag.

tät- och ytskikt eller tätskikt under keramik och/eller vätskebaserade tätskikt som tätskikt (utökad auktorisation) både företag och montörer att följa branschreglerna, fackmässiga våtrumsinstallationer. GVKs uppdaterade säkra våtrum , ger både mattläggare och plattsättare instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. på www.gvk.se Där kan du ladda ner eller beställa och hitta GVK-auktoriserade företag.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget fördelaktigbostadsmarknadenPåbostadsmarknaden.påfrågan”Förvilkaärmestjustnu”blevsnittet 6,21 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,76 när samma fråga ställ des i januari och 7,72 i april 2021. Fördelen för säljarna har inte varit lägre sedan juni 2020 och den största minskningen är i Stor-Stock holm och i gruppen Större ort.

Vi finns nära dig över hela Sverige, egentligen bara ett videomöte bort! Hitta din dörr och installatör på secor.se, ring oss på 020–440 450 eller boka ett videomöte.

Vi gör etthembesök,säkrabokavideomöte.

BO BÄTTRE 2/2022 | 7

Secor ingår i Dalockoncernen, Sveriges ledande tillverkare av säkra dörrar.

Mitt emellan Vänern och Vättern ligger Töreboda. Här tillverkas, sedan 35 år tillbaka, Daloc Säkerhetsdörr som inte bara skyddar dig mot inbrott, brand och ljud från trapphuset. Den stänger också ute giftiga brandgaser, kallt drag och oönskade dofter som matos. Men var noga med vem som installerar dörren. En felinstallerad dörr fungerar inte som den ska. Kontakta därför någon av våra certifierade installatörer. Secor är Daloc-koncernens rikstäckande sälj- och installationskedja för dörrar i flerbostadshus.

ÖKA VÄRDETBalkongerhöjerlivskvaliténfördeboendeochökarvärdetpålägenheterochfastigheter.Fästeberbjudertotal-entreprenadpånyabalkonglösningar,renoveringaväldrebalkongersamtfasadrenoveringarvidbehov.Ringosspåtel08-7440007info@fasteb.se|fasteb.sePÅERFASTIGHET

TEXT GUNNAR WESSLÉN

– Ett startlån skulle kunna vara en lämplig åtgärd, säger bostadsminister

Men förslaget får kritik för att inte vara tillräckligt långtgående för att få en verklig betydelse.

För en ensam köpare finns det en maxgräns på lånet på 250 000 kr. För två som köper bostad tillsammans och för en ensamstående förälder med barn är max summan 500 000 kronor. Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och Sparbankerna: – Tanken bakom förslaget är god, säger han till Bo bättre, men skillnaden blir inte så stor. En svag ekonomi hos de som ska köpa på bostadsmarknaden blir inte bättre av en högre skuldsättning. De som gynnas av det här förslaget är de som har goda inkomster.–Civilingenjörer, ekonomer, läkare och jurister får fördelarna eftersom de har eller Aktuellt Arturo Arques

Just nu ligger regeringens förslag om startlån för förstagångsköpare på bo stadsmarknaden ute på remiss:

Johan Danielsson som menar att det behövs möjligheter för att underlätta att komma in på både hyresmarknaden och att kunna köpa en egen bostad.

● Utredningsförslaget som regeringen skickat ut på remiss betyder att förstagångs köpare av bostäder ska kunna få statlig garanti för en del av topplånet. Idag kan köpare få bolån på max 85 procent av köpe summan - de övriga 15 procenten måste de betala kontant eller låna på annat sätt. Med utredningsförslaget ska de kunna få låna 10 procent av topplånet - eller 15 procent för en ensamstående förälder.

Nytt förslag ska förstagångsköparehjälpa

BO BÄTTRE 2/2022 | 9

ännu inte lämnat sitt remissvar på utredningen är inte Ulrika Blomqvist redo att närmare gå in på förslaget, men hon menar att det finns en hel del att göra så att de som vill också kan köpa sin bostad. Där handlar det på lång sikt om bosparande och på kort sikt att se över de nu gällande amorteringskraven och vi kan dessutom nu förvänta oss högre räntor. – En sjuksköterskas lön räcker kanske till en liten tvåa i en förort, säger Ulrika Blomqvist. De högre räntorna som håller på att slå igenom på grund av en ökad inflation, delvis beroende på Rysslands invasion av Ukraina kommer att påverka bostadsmarknaden. Mycket talar för att räntorna om ett år kom mer att minst ha fördubblats jämfört med dagensDettanivå.kommer sannolikt att minska försäljningen av lägenheter och villor och möjligen sänka priserna något. Men det gör också att en bostadsköpare kommer att få svårare att få de lån han eller hon behöver samt att kostnaden blir allt högre. Amorte ringskraven slår hårt, men det politiska kra vet som förts fram på att sänka avdragsrätten för räntebetalningar kommer sannolikt inte att genomföras fullt ut. Arturo Arques på Swedbank och många undrar varför man inte minskar avdragsrät ten för konsumentkrediter men behåller eller kanske till och med höjer den för bolån. n

10 | BO BÄTTRE 2/2022 kommer att få en god ekonomi. Statliga ga rantier eller inte, räntan måste ändå betalas ochArturogaranteras.Arques skulle hellre vilja se en annan konstruktion på lånen: – Varför inte göra som man gör med stu dielån? Lägg upp lånen på samma sätt som Centrala Studiestödsnämnden, CSN, gör – statliga lån till låga räntor och förmån liga villkor – nu har man till och med haft nollränta på studielånen. En stor del av grunden till dagens problem menar Arturo Arques är att det byggts allde les på tok för lite under alldeles för lång tid: – Lägger man ihop det med att vi har ombildat över 200 000 hyreslägenheter till bostadsrätter så förstår man varför det är så svårt för förstagångsköpare med en svag ekonomi att ta sig in på bostadsmarknaden. Allra svårast är det för par som skiljer sig och behöver två lägenheter, tillsammans med ensamma föräldrar. I en intervju med Bo bättre förra året slog den nye bostadsministern Johan Danielsson fast att en av de absolut viktigaste uppgifterna för honom är att ytterligare öka byggandet: – Vi har börjat beta av den historiska bo stadsskulden, så han då. Ännu har vi mycket attBostadsrätternasgöra.

ISTOCKPHOTOFOTO

HSB vidarekvalificerade att tävla om projekt i Brunnshög

"En sjuksköterskas lön räcker kanske till en liten tvåa i en förort."

– Brunnshögs höga hållbarhetsambitio ner, utan att ge avkall på god arkitektur, ligger helt i linje med HSBs, säger Susanne Klint, projektchef på HSB. n

vd Ulrika Blomqvist är i grunden positiv: – Allt som underlättar och ger fler människor möjligheter att kunna köpa sina bostäder är positivt, även om vi gärna också hade sett ett förslag om ett bosparande säger hon till Bo Eftersombättre.Bostadsrätterna

Aktuellt

Ulrika Blomqvist

● HSB har tillsammans med Liljevall, Sweco, Utopia Arkitekter och KAMOMA landskap gått vidare till nästa steg i mark anvisningstävling för de två kvarteren, med en total yta om 22.500 kvm BTA, i centrala Brunnshög.Visionen är att stadsdelen ska bli en inspirerande livsmiljö där människor och idéer möts och en stadsdel som genomsyras av hållbarhet, livskvalitet och ansvarstagan de för kommande generationer. Den nya bebyggelsen ska inte bara vara hållbar, utan att det ska även synas att den är det, är ett av önskemålen från Lunds kommun.

60% lägre driftskostnad

Funderar ni på uppgradering av er tvättstuga? Vatten och el står för upptill 85 % av den totala kostnaden i en tvättstuga. Investera i torkskåp och torktumlare med lågenergiteknik och ni får en lägre livscykelkostnad; minst 80 000 kr – per maskin. Väljer ni dessutom en tvättmaskin med ClarusVibe som har integrerade viktceller kan ni undvika att det tvättas med över- eller underlastade maskiner. Resultatet är stora energibesparingar både i uppvärmning av vatten och vattenåtgång. Och inte minst - ClarusVibe är perfekt i bostäder med många nationaliteter då menysystemet är tillgängligt på 34 språk. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan spara pengar. electroluxprofessional.com

Vi har tillverkat och installerat fönster och dörrar i mer än 35 år.

12 | BO BÄTTRE 2/2022 www.smartafonster.se 020-15 15 12 / 040-618 50 15 info@smartafonster.se Svensktillverkatsedan1986 VI TAR HAND OM FÖNSTERENTRENADER Från tillverkning till installation

andra hem. Genom att titta närmare på faktorer som avstånd, närområde, uppkoppling och andra be kvämligheter har SkandiaMäklarna listat några områden där du kan hitta ett extra hem för ett rimligt SkandiaMäklarnaskvadratmeterpris.hartagitframen lista över områden att hålla koll på för dig som planerar att köpa fritidshus. Prisstatistiken är från Svensk Mäklar statistik och gäller områden där fler än tio fritidshus sålts under perioden februari 2021–februari 2022. n Aktuellt F OTO: UNSPLASH KOMMUN Medelpris (kr/kvm) Norrtälje 43 134 Sundsvall 27 062 Örnsköldsvik 28 838 Malung-Sälen 45 310 Härjedalen 40 897 Varberg 57 885 Orust 50 966 Nynäshamn 60 643 Haninge 78 058 Tjörn 53 588 RIKET 37 588

Fritidshusen har blivit svenskarnas andra hem

Fönsterfabriken annons [Bo Bättre] 185 x 67 mm.indd 1 2022-02-03 09:46:05

Att pandemin förändrat synen på det egna boendet visar sig även på fritids husmarknaden. Sommarstugor och lantställen har blivit mer än bara fritids hus – de ses nu som ett extra hem. ● Inför kommande fritidshussäsong kan ökade priser och hög efterfrågan göra att det känns svårt att hitta sin drömbostad. Men det finns områden där du fortfarande kan hitta ett prisvärt boende som uppfyller önskningarna om ett

BO BÄTTRE 2/2022 | 13 Med Boappa samlar ni hela brf:en på ett ställe. Det blir enkelt att hålla koll på dokument, dela viktig information, chatta med grannar och boka tvättstugan till exempel. Bättre både för styrelsen och resten av medlemmarna! Är er brf kund hos oss på SBAB? Då får ni Boappa Läskostnadsfritt*.merpåboappa.se eller mejla till hej@boappa.se så berättar vi gärna mer. En bättre brf kostar inget för våra kunder Boappa är en del av SBAB:s trygga tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. *Ordinarie pris 2 000 - 6 000 kr/år ex moms beroende på föreningens storlek.

Tjänsten är helt kostnadsfri, klimatsmart och smidig. Slipp dyra och onödiga avgifter för att skicka cyklar till skroten. Vi hämtar alla övergivna cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Upp till 90% av alla insamlade övergivna cyklar kan återanvändas. För bokning och mer information besök oss på

ÖVERGIVNAHANTERINGKOSTNADSFRIAVCYKLAR Annons_BoBättre_Halvsida_Ny.indd 1 2018-04-26 13:24 Ta paketserviceframtidenstill ert bostadsområde • Bekvämt – dina paket levereras utanför dörren • Kostnadsfritt – PostNord står för installation, drift

Representerar

underhåll • Hämta

Låt Easy ReCycling sköta hanteringen av cyklarna helt kostnadsfritt! Vi kommer när ni önskar och transporterar bort alla cyklar och cykeldelar, oavsett skick. Därefter rustar vi upp cyklarna och ser till att de kan återanvändas. En smidig, klimatsmart och kostnadsfri tjänst helt enkelt!

www.easyrecycling.nu eller ring 08-400 259 77 och dina paket när du vill – öppet dygnet runt du en BRF eller är en mark- eller fastighetsägare som vill att vi placerar en av våra paketboxar på din mark? Scanna QR-koden eller gå in på postnord.se/brf och fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Det är inte bindande. Anmäl ditt intresse så snart som möjligt, antalet paketboxar är begränsat.

14 | BO BÄTTRE 2/2022

Har ni övergivna cyklar som ska bort efter en cykelrensning?

Den bästa laddplatsen är bilens ordinarie par keringsplats som ofta finns i anslutning till hemmet. Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter måste nu snabbt hittas, och etablera laddlösningar för att undvika en situ ation där de boende tar egna initiativ, något som kan bli både dyrt och problematiskt. n Ny försäkringladdassistans­räddar elbilsägaren vid akut elbrist Elbilar. Assistancekåren lanserar i sam band med eCarExpo Sveriges första för säkring för laddassistans till elbilar. Den nya försäkringen ”Laddassistans” bidrar till att öka tryggheten för elbilsägare att aldrig bli stående med en urladdad elbil. Vid behov av hjälp med en urladdad elbil kan elbilsägaren ringa ett telefonnum mer dygnet runt. Positionering sker under samtalet och ankomsttid genereras i real tid. Den urladdade elbilen tas till närmsta laddplats, eller akutladdas på plats, oavsett var bilen befinner sig i landet eller vem som kör elbilen. – Vi ger alla Sveriges elbilsägare en möjlighet att försäkra sig om samma snabba hjälp dygnet runt om du blir stå ende med urladdad elbil, från Ystad till Kiruna, på landsbygd och i tätort. Med vår rikstäckande Laddassistans hoppas vi kunna bidra med en ännu snabbare om ställning till elbilar för Sveriges bilägare, säger Mats Nilsson, vd på Assistancekå ren Sweden AB. n

● Antalet elbilar ökar snabbt. En undersök ning av Norsk Elbilsförening visar att det näst största hindret för att köpa en elbil i Sverige är bristen på laddningsmöjligheter hemma, största hindret är fortfarande inköpspriset.

Om du använder ett vanligt underlägg finns risk att vatten rinner in under underlägget när dörren öppnas. Det kan leda till en vattenskada. KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER. vattenskadorFörebyggmedTollco.

Elbilsladdning

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta. Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se tollco.se Nu lanserar vi marknadens enda vitvaruunderlägg som är anpassade för moderna kylar och frysar, som är djupare och har en framskjuten och tjockare dörrdesign.

– het fråga för bostadsrättsföreningen

vitvaror.förläckageUnikaskyddmoderna

Tips till dig som är fastighetsägare:

● Boneos senaste undersökning om tren der på bostadsmarknaden visar att fler än var tredje mäklare och bostadsköpare tror att bostadspriserna kommer sjunka under nästkommande tre månader. n

• Informera de som bor i din fastighet om att all matning av småfåglar bör und vikas från balkonger och i närheten av huset, då det även lockar större fåglar.

PIXABAYBILD

Nu börjar häckningsperiodmåsarnas

– Staden med hustak och parker är en perfekt miljö för måsarna att lägga sina ägg och föda upp sina ungar på. Förutom bra boplatser finns det gott om föda till ungarna. Bland annat är det gräsmattornas maskar som lockar. För mig är måsar i staden ett tecken på god biologisk mångfald och att sommaren är här, men jag förstår att inte alla uppskattar måsar som genom dykanfall försvarar sina ungar, säger Lars Johansson, styrelseledamot i Närkes Ornitologiska Förening.Fiskmåsar kan upplevas mycket störande särskilt under häckningsperioden mellan maj och juni. Kommunen ansvarar för en fungerande renhållning med städning och tömning av papperskorgar för att det ska vara enkelt att själv ta ansvar för sitt skräp och försvåra för fåglarna att komma åt det.

• Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss. Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna drar det till sig måsar och kajor, men även råttor och möss. n

• Vänd dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning om du upplever att fåglar är ett problem om kring din fastighet. De har specialutbil dad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak.

● Nu börjar måsarnas häckningsperiod Fiskmåsen häckar i olika miljöer, i närheten av vatten men också i våra stadsmiljöer. Nu börjar häckningsperioden för måsarna, vil ket gör att de kommer att bli alltmer synliga i våra stadsmiljöer.

Det här ska du ha koll på i Föreningsliv.årsredovisningen Snart är det hög tid för många av landets bostadsrättsföreningar att hålla sina årliga stämmor. I samband med detta förklarar SBC, Sveriges BostadsrättsCen trum AB, årsredovisningens viktigaste delar och hur dessa ska Årsredovisningentolkas.består av förvaltnings berättelse, resultat- och balansräkning och noter. Förvaltningsberättelsen ger en översikt kring utvecklingen av föreningens verksam het och resultat. I resultaträkningen återges hur kostnader och intäkter skiljer sig från fö regående år och balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder som föreningen har. Noterna, som kommer sist, visar i detalj vad de olika posterna i resultat- och balans räkningen innehåller. En not som är extra viktig är den om föreningens lån. Där står vilka bindningstider föreningens lån har och till vilka räntesatser. En räntekostnad under 20 procent är bra. Är den däremot över 40 procent är det en varningsflagga. – Det är självklart viktigt att se över enskilda delar i en årsredovisning men man får inte glömma bort helheten. Det är exempelvis bra att se över föreningens belåning per kvadratmeter. Om den börjar närma sig 12 000 kronor/kvm kan det fin nas anledning till att ifrågasätta föreningens stabilitet då den klassas som högt belånad, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. n Mäklare och köpare tror nu på lägre bostadspriser

16 | BO BÄTTRE 2/2022

● Finansinspektionen (FI) släppte nyligen sin årliga Bolånerapport, som beskriver belåningsgrad, skuldsättning, lånevillkor och återbetalningsförmåga hos svenska hushåll. Rapporten visar att hushållens skuldsättning ökat och att många tar lån utan säkerhet. Mäklarsamfundet är inte förvånade, och men ar att det finns ett stort behov av att genomföra förslaget om statliga startlån för förstagångs köpare för att kunna minska den utbredda användningen av blancolån vid bostadsköp.

• Grafikern byggs enligt miljöbyggnad silver och byggnaden byggs med bättre energiprestanda än Boverkets krav, ett sätt att bidra till minskad energiförbruk ning under byggnadens livslängd. Huset utrustas med solceller på taket som inne har batterilagring. Genom installationen kan man försörja fastigheten med el från solcellerna.

– Att hushållens skuldsättning ökar när bostadspriserna stigit så mycket som de gjort var förväntat. Tyvärr ser vi också att många tar blancolån för att klara kontan tinsatsen. Det aktuella förslaget om statligt startlån för förstagångsköpare skulle mins ka andelen som tar blancolån och därmed stärka konsumentskyddet, säger Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikations chefBolånerapportenMäklarsamfundet.visar även att allt fler bolånetagare än tidigare har bundit huvud delen av sina lån på mer än ett år. Det är en trend som kan antas fortsätta och förstärkas på grund av tilltagande ränteoro och san nolikt upprepade höjningar av reporäntan framöver. n

Bolånerapporten

BO BÄTTRE 2/2022 | 17

– behov av startlån och sänkt straffavgift för att lösa lån med bunden ränta Fastighetsägare utvecklar Eskilstuna Eskilstuna.kommunentillsammanscentrummed

Rikshem Nybygge.första(Uppsala)GrafikernbyggstartariGränbymedengjutning I Gränby utvecklar Rikshem moderna och hållbara bostäder. Det ska byggas 162 nya bostäder i en byggnad med två torn på åtta respektive sexton våningar längs Bruno Liljeforsgatan.

• Bostäderna kommer att vara i varieran de storlekar men främst 1 rum & kök och 2 rum & kök. n

– Vi är glada över fastighetsägarnas engagemang för Eskilstuna centrum. Det ska vara en intressant och händelserik plats där såväl invånare som innovativa företag och besökare vill vara, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun. n

Ett tiotal fastighetsägare har tillsammans med Eskilstuna kommun skrivit under en gemensam avsiktsförkla ring och vill vara aktiva i arbetet med att utveckla Eskilstuna Avsiktsförklaringencentrum.innehåller en rad åtaganden både från fastighetsägarna och från Eskilstuna kommun.

Minska

Värmeåtervinning sparar pengar och ger bra inneklimat Återvinn värmen i er frånluft med CleanAir24 FTX - marknadens smartaste val för självdragsfastigheter.www.skorstensbolaget.se värmekostnaden med 30-50 %

• Inga förstörande ingrepp i fastigheten - ingen håltagning eller nya schakt genom huset behöver göras

• 30-50 % lägre uppvärmningskostnad Minst 3 gånger renare, filtrerad och frisk Värme på vintern och frisvalka Eliminerar matos, fukt och Minskar risken för radon, fukt korthet Konvertering från självdragsventilation till ventilation med värmeväxling

• Frisk luft från taket värms upp med hjälp av frånluften

Med CleanAir24-FTX tas den filtrerade tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme innan den kommer in i bostaden.

- Erik Hay, självdragshus med 23 kakelugnar, Södermalm ”Tycker verkligen om konceptet som spar på naturresurser och ger bra inneklimat. Installerat Clean-Air24 FTX och är mycket nöjd med luftförbättringen och arbetet från Skorstensbolaget. Rekommenderar starkt systemet till alla som vill ha bättre och renare tilluft och inneklimat och samtidigt minska klimatpåverkan.”

skadliga föroreningar •

• Värmeväxlingen sker i befintliga kanaler så att inga skrymmande aggregat behövs

”Skorstensbolaget har gjort ett mycket bra jobb gällande glidgjutning av våra rökkanaler och renovering av kakelugnar. Projektet löst med hög kvalitet, utmärkt kommunikation, inga tillkommande kostnader, leveranstiden som hölls. Tack för mycket bra samarbete!”

Så här ökar värmeeffektiviteten:

och mögel CleanAir24-FTX i

• Filtrerad och tempererad tilluft ger bra innemiljö Självdragsventilation bygger på tillförsel av kall, smutsig tilluft från gatan som sedan måste värmas upp i bostaden.

Just nu! Kostnadsfri energiventilationsrådgivningoch(värde4.500kr)Ring08-7566969info@skorstensbolaget.se

- Hugo Hofer, f.d. självdragshus, Östermalm

på sommaren •

luft •

”Hjälpt återställa samt täta 2 x rökkanaler till kakelugnar efter annan firma som gjutit stopp och fastnat med verktyg. Sannolikt en av de bästa leverantörerna jag har gjort affärer med. Utmärkt relation med kontaktpersonen, duktiga hantverkare som slutförde arbetet på ett mycket bra sätt. Betyget är tveklöst en femma!” - Roger, BRF Birger Jarlsgatan 100 ”Renoverat imkanaler & rökkanaler till 16 lägenheter , väldigt bra över förväntan. Väldigt prisvärda, seriös offert och enkla att ha göra med. Bra stöd genom hela vägen.” - RC, BRF Lägret 11, Riddargatan 49, Stockholm info@skorstensbolaget.se Kontakta oss för offert! Ring 08-756 69 info@skorstensbolaget.se69 • Ingen håltagning i lägenheter • Infraljusfilmning vid besiktning • Fräsning och rensning av kanaler • 40 år utan reklamationer • Gjutning av nya skiljeväggar • Trygghetsgaranti Offertförfrågningar: info@skorstensbolaget.se Från kolfilterfläkt till riktig ventilation Många fastigheter med självdragsventilation har otillräckliga kolfilterfläktar installerade i köken. Kök24 är lösningen! • Konvertering av befintliga kolfilterfläktar till riktig, aktiv ventilation • OVK-godkänd, patenterad lösning • Frisk luft istället för matos, fukt och sotpartiklar Problem med matos i kök och ROT-avdragbostadsrum?kanutnyttjasviddebitering direkt till bostadsrättsinnehavarna. Renovering av kanaler och kakelugnarROT-avdragkanutnyttjas

vid debitering direkt till bostadsrättsinnehavarna. Före och efter renovering med SafeSeal Vi tätar och renoverar kakelugnar och skorstenskanaler med vår egen metod SafeSeal som möjliggör kanalrenovering utan smutsig och kostsam håltagning i bostadsutrymmen eller kakelugnar som behöver demonteras. Renoverade kanaler ger också förutsättningar för bättre fungerande ventilation med bättre inomhusluft, lägre radonhalter, sänkta värmekostnader och frisvalka sommartid. Vi gör rent efter oss! De enda spår vi lämnar efter oss i lägenheter och gemensamma utrymmen är ett väl utfört arbete! När vi är klara med det vi ska göra städar vi rent efter oss och ställer vi tillbaka det vi eventuellt behövt flytta på.

Nyhet!

VAKA digital informationstavla för trapphus VAKA bokningssystem är ett användarvänligt och anpassningsbart system som bl.a. erbjuder styr ning av tvättmaskiner i tvättstugan för ett jämnare Medmaskinslitage.bokningstavlans användarvänliga pekskärm bokar ni snabbt och enkelt lokaler som tvättstu gan, bastun eller samlingslokalen, ni kan även boka via en valfri dator, surfplatta eller med mobilen. Kontakta oss för ett kostnadsfritt projekteringbesök som vi utför tillsammans med en erfaren säkerhetsinstallatör: info@axema.se • 08-722 34 40 • www.axema.se

20 | BO BÄTTRE 2/2022

Med Axema VAKA digitala informationstavla kommunicerar ni snabbt, enkelt och säkert dagsaktuell information till boende. All info läggs enkelt in via en valfri dator, informationen kan även Nischemaläggas.kananpassa informationen för olika trapphus, samt välja att visa boenderegistret i alfabetisk ordning eller per våningsplan.

Öka tryggheten på innerdörren med AX-Handle! AX-Handle är en fristående handtagsläsare som smälter in i dörrmiljön på ett smakfullt sätt med sin moderna och eleganta design i rostfritt stål. Den är enkel och snabb att installera och klarar ca 170 000 öppningar innan det är dags att byta batteri.

Öka tryggheten och skapa ordning och reda med VAKA bokningssystem och digitala informationstavla.

VAKA bokningssystem för tvättstuga VAKA bokningssystemförtvättstugan. Digital informationstavlatilltrapphuset.

I Mölndal finns Brf Mariedahl, som har utrustats med en modern tvättstudio. Här kan de boende träffas antingen de bokat tvättid eller ej.

Tema: Tvättstugor En tvättstudio med generösa sociala ytor, som ett vardagsrum, kan bli en del i framtidens boende. Hos Brf Mariedahl i Mölndal är att framtidens tvättstuga redan på plats. Gör rätt i valet av utrustning låt inte priset vilseleda er! → TEXT INGER EVERTSON Lev i tvättstugan

HSBFOTO

över tid – inte

”Fokusera på

inköpspriset”

● – Stirra er inte blinda på inköpspriset utan räkna ut hur mycket energi er tvättut rustning i den gemensamma tvättstugan drar under sin livstid. Det säger Peter Sundquist på Electrolux Professional. Han hoppas också att den gemensamma tvätt stugan i framtiden ska bli ett nav runt vilket olika funktioner i fastigheten kan samlas, till exempel gym och kontorsplatser.

22 | BO BÄTTRE 2/2022 Tema: Tvättstugor

Mycket energi går åt för att torka kläder i tvättstugan. Därför gäller det att köpa rätt torktumlare och torkskåp. – Det finns två tekniker i dag för att torka kläder. Den ena är evakuerande och den an dra kondenserande, säger Peter Sundqvist, försäljningschef för tvättstugor i flerbo stadshus på Electrolux Professional. Evakuerande torkutrustning kallas också frånluftstork och den ventilerar ut den fuk tiga luften genom en ventilationstrumma utanförKondenstorkninghuset. betyder att vattnet kondenseras och rinner ut från själva tork tumlaren.Värmepumpstorktumlaren är egentligen en kondenstumlare, men den avfuktar luften så att den varma torra luften torkar kläderna. kostnad på

Vilken av dessa ska man då välja? – Värmepumpsmodellen, säger Peter Sundqvist tvärsäkert. Varför det? – Jo, den kräver betydligt mindre energi än både frånluftstumlaren och konden stumlaren utan värmepump, förklarar han. Men faktum är att värmepumpsmodeller na kostar betydligt mer i inköp än de andra båda modellerna. Men eftersom den drar mycket mindre energi kommer den under sin livstid att spara föreningen många sköna slan tar som kan göra nytta någon annan stans. – Om man jämför energiåtgången under de 15 år som torktumlaren eller torkskåpet förväntas hålla så förbrukar frånluftstork tumlare (och torkskåp) hela 80 procent mer energi än en ny värmepumpstork Peter Sundqvist, försäljningschef på Electrolux Professional. Han menar att det är utrustningens livskostnad som är intressant och inte inköpspriset.

PROFESSIONALELECTROLUXFOTO

BO BÄTTRE 2/2022 | 23

Kontorsplatser, gym och inomhuslekplats för barnen är några funktioner som skulle kunna finnas i det som kallas för First Floor Lounge. Tvättstugan blir då något av husets hjärta. tumlare. På mindre än tre år har man nått break-even och därefter har den nya blivit en riktigt bra investering. – Det kan faktiskt löna sig att byta ut äldre utrustning i förtid för att investera i torktumlare och torkskåp med värmepump. Speciellt eftersom elpriserna kommer att öka under överskådlig tid, säger Peter Sundqvist.Hansäger också att man i styrelsen inte ska se till priset i första hand utan göra en kalkyl över vad maskinen kommer att kosta föreningen under cirka 15 år. Han menar också att det både lönar sig ekonomiskt och är helt avgörande för planetens framtid att energieffektivisera.Ocksåpåtvättmaskinsfronten har det hänt en hel del saker. Bland annat finns det att tillgå nya funktioner som ser till att tvättmaskinen inte har för mycket tvätt i sig och inte heller för lite. I inget av fallen startar tvättmaskinen. – Allt för tung last kan skada maskinen. Att tvätta enbart något enstaka plagg i en stor maskin drar alltför mycket energi i förhållande till prestation, förklarar Peter Sundqvist.Hanslår också ett slag för delningsfunk tioner. Den gemensamma tvättstugan är en sådan.Han hoppas på ett koncept där tvätt stugan i framtiden ska bli hela förening ens hjärta, runt vilket man samlar olika gemensamma funktioner som till exempel gym, kontorsplatser som kan utnyttjas av de boende (co-workingplatser), rum för inomhuslek, cykelverkstad och ett stort vardagsrum för de boende att träffas i. Allt detta ska ligga i markplan, ingen ska i framtiden behöva gå ner i en mörk källare för att Konceptettvätta. har fått namnet First Floor Lounge. n

Motion kan man också få under tiden som tvättmaskinen utför sitt jobb. Detta under förutsättning att man cyklar på den motions cykel som finns i tvättstudion. Har man saker som man inte länge behöver, till exempel urväxta barnkläder eller leksaker, kan man lägga dem i ett hyll- och skåpsystem så att nå gon annan av de boende kan få nytta av dem. Att umgås med sina grannar, kanske över en kopp kaffe är en av tankarna med tvättstudion i Brf Mariedahl. Husen färdigställdes under 2019 – 2020 och föreningen består av 116 lägenheter. n

På bostadsrättsföreningens gård , i en del av en vinkel, ligger tvättstudion, ljust och centralt. En viktig aspekt är att tvättstudion har stora fönster och en helglasad dörr, något som ökar både trivsel och trygghet.

HSBFOTO:

Mangel, ångstrykningsmaskin och bra torkmöjligheter gör att tvättstudion blir ett bra komplement till de tvättmaskiner och torktumlare som finns i varje lägenhet.

24 | BO BÄTTRE 2/2022

Ren tvätt får man förstås i tvättstudion, men man har också möjlighet att stanna kvar för att umgås med grannen i tvättstu dions blå soffgrupp, cykla på motionscy keln, titta på TV eller jobba ostört med sin dator.Bertil Hallman berättar att det finns ett automatiskt bokningssystem som debiterar de boende en summa för varje tvättmaskin som används.

● Det är trivsamt att tvätta i tvättstudion i Brf Mariedahl i Mölndal. HSB Living Lab, en innovationsarena för boende, har gett inspiration till den nya tvättstudion.

Här finns ett extra vardagsrum i tvättstudion

En tvättstudio med generösa sociala ytor, som ett vardagsrum, kan bli en del i framtidens boende. Men faktum är att framtiden redan är här, åtminstone hos Brf Mariedahl i Mölndal.

– Ja, det är många som gärna tvättar i tvättstudion fastän alla lägenheter har tvätt möjligheter, säger Bertil Hallman, ordfö rande i bostadsrättsföreningens styrelse.

Tema: Tvättstugor

– Våra hus är miljöcertifierade med silver och debiteringssystemet ingår som en del i certifieringen, säger han.

Fastigheten har Individuell mätning och debitering (IMD). El- varmvatten- och kallvattenmätare finns i varje lägenhet. Alla tvättmaskiner i tvättstudion har också samma typ av mätning. Alla tvättmaskiner är automatdoserande med extra miljövänligt tvättmedel för att säkra miljöanpassningen och certifieringen.

Vatten och el debiteras de boende när de använder den gemensamma tvättstugan. Husen är miljöcertifierade med nivå silver och debiteringssystemet ingår i denna certifiering.

Richard Svensson Detta ventilationsrör behöver rengöras. Kontroll behöver göras varje år.

- när det gäller fastigheter - Tel 08-663 97 96 info@steinmann.se www.steinmann.se specialistbyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt!

Detta är Torktumlarteknik Det finns två olika tekniker och tre olika typer av torktumlare och torkskåp att välja mellan i dag. Vad är det som skiljer de olika utrustningarna åt? Frånluftstumlaren eller frånlufts torkskåpet värmer upp den luft som den suger in. Den varma luften torkar de fuktiga och våta kläderna. Genom en ventilationskanal leds den varma och fuktiga luften ut ur huset. Det krävs alltså en speciell ventilationskanal ut genom väggen. Kondenstumlaren eller kondens torkskåpet suger in luft från omgivning en. Genom värmeväxling med hjälp av köldmedium omvandlas den fuktiga luften till kallt vatten, som rinner ut i en behållare eller i ett rör som ansluts till avloppet. Kondenstorken omvandlar alltså kall luft till varm, som den sedan torkar kläderna med. Luften släpps därefter ut i rummet, Så man måste sörja för god ventilation i tvättstugan. För denna typ av tork krävs ingen venti lationskanal.Envärmepumpstumlare eller ett värmepumpstorkskåp är också av kondenstyp, men den avfuktar luften och använder sedan den torra värmen till att torka.

● – Vår rekommendation är att ventila tionstrummorna till torkskåp och torktum lare rengörs en gång per år, säger Richard Svensson, marknadsansvarig på SIMAB. Det är ett företag inom ventilation och sotning i södra Sverige. I tvättstugan finns två olika ventila tionssystem. Det ena systemet ventilerar hela huset och dessa ventilationskanaler kontrolleras genom den lagstadgade Obli gatoriska ventilationskontrollen (OVK). Men i tvättstugan finns också ventilations kanaler som är anslutna till torktumlare och torkskåp. Det är dessa kanaler som bör rengöras en gång per år. Detta är dock ingen lagstadgad Överhettningsskyddetåtgärd. kan lösa ut gång på gång om det blir för mycket beläggning ar i ventilationskanalerna från torktum lare och torkskåp, något som kan göra att maskinerna går sönder. Tvättstugans maskinpark håller helt enkelt längre med en fungerande ventilation.

Tema: Tvättstugor Ärligt – när rengjorde din förening ventilationskanalerna till torkskåp och torktumlare senast? Länge sedan? Då bör du läsa denna artikel. Rengöring av torkutrustningens ventilation är nämli gen minst lika viktig som den obligato riska ventilationskontrollen (OVK).

SIMABBILDER:ALLA

BO BÄTTRE 2/2022 | 25

lationskanalerna från maskinparken under ett år, förklarar Richard Svensson. I ventilationssystemet skapas undertryck vid rengöring. Systemet rensas genom att roterande borstar tar sig fram genom kanalerna.–Inommånga föreningar är styrelsen medveten om att ventilationen från torkma skinerna i tvättstugan måste rengöras med jämna mellanrum, säger han. Det är en god idé att skriva in i under hållsplanen att ventilation från torkma skinerna i tvättstuga ska rengöras med en periodicitet på ett år. – Kostnaden för rengöring av dessa ven tilationskanaler är liten, säger han. Han säger också att det är en god idé att föreningarna bör teckna avtal med ett venti lationsföretag och i kontraktet skriva in när torkmaskinernas ventilationskanaler ska göras rena och samtidigt skriva avtal om OVK. n

– Det samlas oerhört mycket ludd i venti Välkommen till fullservicebyrån inom fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och arrenderätt!

Torkutrustningens ventilation bör rengöras varje år

26 | BO BÄTTRE 2/2022 Tema: Tvättstugor

på gården Återvunnen träfiber och plast är byggmaterialet i modulerna. Stugorna kan ha lite olika form, denna står i Norrköping. DIRO systemet (till höger i bild) omvandlar vanligt kranvatten till avjoniserat vatten, som kan användas utan tvättmedel.

– En del kunder köper sina moduler, men det går också att leasa dem under ett antal år och därefter ägs de av kunden. På så sätt blir tvättstugan administrativt en löpande utgift, förklarar Hans Ericsson. n Har ni tänkt på att placera en tvättstuga på gården, ut anför bostadshuset?. Då går det också att tvätta dygnet runt, bra för den som skiftarbetar. Hans Ericsson "De som dygnetkanmycket,tvättstugauppskattarskiftarbetarenfriståendeväldigteftersommanbokatvättiderrunt."

användningsområden

– Modulerna byggs av PolyPlank, byggprofiler som tillverkats av återvunnen plast och träfiber. Det gör att vi kan ge 30 års garanti mot röta. Isoleringsmaterialet är cellulosa, återvunnet tidningspapper, berättar Hans Ericsson. Modulerna tillverkas i företagets fabrik i Högsby och körs ut på lastbil eller trailer. Varje tvättmodul väger cirka 12 ton och har en yta på 25 kvadratmeter. En modul kan serva 40–45 hushåll, eftersom det finns möjlighet att tvätta dygnet runt. I tvättmodulerna finns mycket glasade ytor, främst för säkerhetens skull. I modulen får det plats fyra tvättmaski ner, två torktumlare samt ett torkskåp. Det går också att sätta ihop flera moduler så att kapaciteten blir större. Det är kunden som bestämmer vilka vitvaror som ska finnas i modulen. Tvätt stugan kommer helt färdiginredd. – Det är många som satsar på tvätt med avjoniserat vatten, en patenterad teknik, där man tvättar i kallt vatten utan tvätt medel. Det speciella vattnets egenskaper gör att smuts löses upp och försvinner ut med avloppet, berättar Hans Ericsson. Han säger också att kvalster och bakte rier brukar försvinna i varma torktumlare eller torkskåp. – De som skiftarbetar uppskattar en fri stående tvättstuga väldigt mycket, eftersom man kan boka tvättider dygnet runt, säger han.Det ställs nybyggnadskrav på moduler na och deras inredning. Tvättmaskinerna måste stå bredvid varandra, tvättpelare tolereras inte på grund av tillgänglighets kraven.Tvättmodulerna kan placeras på så kall ad prickad mark, eftersom de är flyttbara.

Boka idygnettidrunttvättstuga

Friggebodsstora moduler blir en perfekt tvättstuga. Dessa båda små hus finns i Järna söder om Stockholm. Garantin mot röta är på 30 år. I Slite på Gotland står detta lilla röda hus med vita knutar.

MODULERRECAPBILDER:ALLA

● – Många bostadsrättsföreningar vill frigöra ytor för att kunna bygga nya lägen heter i de forna tvättstugorna eller också hyra ut lokalen för affärsverksamhet, säger Hans Ericsson, försäljningschef på ReCap Moduler i FöretagetHögsby.marknadsför moduler, un gefär så stora som friggebodar. De kan ha många och togs först fram som studentbostäder.

Miele Professional erbjuder marknadens mest hållbara tvättutrustning. En energisnål maskinpark med lång livslängd ger både högsta miljöhänsyn och bäst totalekonomi för föreningen. Miele Professional. Immer Besser. Maximal driftsäkerhet och en uppskattad användarvänlighet skapar goda förutsättningar för smidigt tvättande och en nöjd BRF. Dags att uppdatera tvättstugan? Då har du hamnat rätt. Skanna QR-koden och hitta en Miele Professional partner nära dig för ett kostnadsfritt hembesök med offert. www.miele.se/professional

Oanvänd tvättstuga kan bli värdefull lägenhet Har er bostadsrättsförening en tvättstuga som inte används? Då kan det vara idé att undersöka om det går att bygga om den gamla stugan till lägenhet istället, en så kallad konvertering. Många föreningar väljer också att bygga separata tvättstugor på tomten och då frigörs tvättstugan inne i fastigheten, vilken kan bli en ny lägenhet.

När det gäller ljusinsläpp kan man för enklat säga att det krävs minst tio procents glasad yta i förhållande till lägenhetens storlek. I en lägenhet på 60 kvadratmeters yta krävs minst sex kvadratmeter glasad yta.

● Vi tog kontakt med Alexander Pishko ohani på företaget VL Fastighetsutveck ling AB. Han har under många år hjälpt bostadsrättsföreningar vid omvandling av olika typer av lokaler till lägenheter. Hur går man tillväga om man vill om vandla sin tvättstuga, eller för den delen en annan källarlokal, till lägenhet? Ett första steg är att få medlemmarnas godkännande.–Detkrävs i regel ett stämmobeslut som regleras utifrån hur stadgarna är utformade. Enkel majoritet är oftast kravet. Nästa steg i processen kan vara att begära ett preliminärt bygglov hos Miljö- och bygglovsnämnden i kommunen.

Annons 185 x 135 september 2022.indd 1 2022-02-03 17:21

– För att ändra användning från lokal till bostad krävs alltid bygglov, förklarar AlexanderMyndighetskravenPishkoohani.regleras av Plan- och bygglagen och byggkraven för en bostad regleras av Boverkets byggregler.

28 | BO BÄTTRE 2/2022

Testa oss kostnadsfritt hela 2022 Genom ett medlemskap hos Bostadsrätterna får ni i styrelsen i bostadsrättsföreningen rådgivning inom juridik, teknik, ekonomi och tillgång till ett stort utbud av utbildningar samt en rad andra förmåner.

En annan fråga är vem som ska göra ombyggnaden. Föreningen kan göra den själv, i egen regi, genom att upphandla en entreprenör och gärna också en projektle

Vårt uppdrag är att genom medlemskap stödja, hjälpa och utbilda de engagerade personer som valts till ett förtroendeuppdrag i en bostadsrättsförening. Vi hjälper idag över 9 000 medlemsföreningar och gör gärna detsamma för dig och din förening. Bli medlem nu och testa vårt medlemskap kostnadsfritt hela 2022! Teckna medlemskap på vår hemsida bostadsratterna.se/bli-medlem eller på telefon 0775-200 100 Skanna QR-koden med mobil eller surfplatta för att komma till anmälan.

Vi hjälper din styrelse med stöd och rådgivning

– När en bostad skapas utgår man från nybyggnadskraven. Det innebär att kraven för till exempel brand, ventilation och till gänglighet måste uppfyllas.

PERGOLA PRISMA TILLSAMMANS MED MÖBELSERIEN BOTAN

ISTOCKPHOTOFOTO:

dare som håller ett vakande öga på entre prenören för föreningens räkning. Då är det också föreningen som säljer bostadsrätten.

Här med integrerad LED-belysning blidsbergs.se

BO BÄTTRE 2/2022 | 29

Tema: Tvättstugor

– Bygger föreningen om i egen regi be höver styrelsen se till att byggentreprenören är införstådd med hur olika försörjnings system till den nya bostaden ska lösas. Det bör också finnas ett tydligt förfrågning sunderlag inför upphandlingen. Styrelsen behöver också både kunskap och tid för att genomföra en så komplex ombyggnad som det handlar om. Efter ombyggnaden ska styrelsen sälja den nya bostaden, säger Alexander Pishkoohani. Ett annat scenario är att föreningen säljer tvättstugan till en fastighetsutvecklare. Styrelsen slipper då allt extraarbete som det kan innebära att vara byggherre. Förening en får då betalt för, lokalen av utvecklaren, som sedan står för hela ombyggnaden inklusive försäljning av den nya bostads rätten.

– Om föreningen säljer sin tvättstuga till en fastighetsutvecklare bör styrelsen ställa krav på garantier och vara noga med att få ett avtal som minimerar föreningens risker. Det är också viktigt att granska fastighetsut vecklaren både när det gäller ekonomi och historik, förklarar Alexander Pishkoohani. Det är också en god idé att anlita en kon sult och gärna också en jurist vid upprättan det av avtalen, både vid försäljning till en utvecklare och vid ombyggnad i egen regi. När lägenheten är såld blir den nya bo stadsrättsinnehavaren medlem i föreningen och bidrar med sin avgift till föreningens samladeAntingenekonomi.manbygger om i egen regi eller säljer lokalen kan det vara en fördel att ha fått ett uttalande från Miljö- och bygglovsnämnden så man vet att det finns förutsättningar för ett bygglov. n

30 | BO BÄTTRE 2/2022 ISTOCKPHOTOFOTO:

Tema: Balkong Numera är balkongen bostadens oas, rummet där vi umgås, odlar växer och kan vara utomhus utan att behöva lämna hemmet. Det är inte ovanligt att föreningar väljer att bygga ut balkonger. Läs mer om alla möjligheter och fallgropar som en balkongrenovering innebär. → TEXT KARIN URBINA RUTSTRÖM Balkongenfasadsmyckefråntill oas BO BÄTTRE 2/2022 | 31

– Det är bra att passa på att bygga ut balkongerna i samband med att det görs en balkongrenovering om det finns önskemål från de boende, säger Per Lönnheden. Men det är viktigt att styrelsen förbereder sig och tar fram ett bra förslag. – Ska balkongerna byggas ut är det en lång process som kan ta upp till två år. Ger inte alla sitt samtycke måste det tas upp i hyresnämnden på samma sätt som vid ett stambyte. Tänk på att kostnaderna bör fördelas så att de som får utbyggd balkong tar en del av kostnaderna. Det har dessutom visat sig att balkonger oavsett placering och storlek vanligtvis ökar värdet på bostadsrätten. Hur mycket styrs däremot av placering och storlek.

32 | BO BÄTTRE 2/2022

– Men det är först i slutet av 1940 talet som den ses som en självklar del av lägenheten. Till skillnad från idag hade balkongen då en praktisk funktion. Den användes främst för vädring av kläder, filtar ochNumeramattor.är balkongen bostadens oas, rummet där vi umgås, odlar växter och kan vara utomhus utan att behöva lämna hemmet. Det är inte ovanligt att föreningar väljer att bygga ut balkonger. Något som är en bra lösning när det gäller små indragna balkonger, vilket är vanligt i fastigheter byggda under miljonprogrammet.

"I snitt säljs bostäder med balkong för mellan 5–10 procent mer."

Intresset att bygga balkonger på befintliga flerfamiljshus har under de senaste tio åren varit stort. Det har även blivit vanligt att balkonger byggs ut och en stor del glasas samtidigt in. Älskade balkong! en vetter åt, säger han. Här kan skillnaden vara mycket stor om det exempelvis är mot vatten eller trafikerad gata. Väderstreck är av stor vikt då de flesta vill ha soliga lägen på balkongen vilket ger söder- och västvän da balkonger fördel. Oavsett var i vilken region en fastighet finns är oftast prisskillnaden mellan med eller utan balkong densamma. Det som påverkar är snarare var i den aktuella kom munen den ligger. – Det innebär såklart att skillnaden i pengar blir störst i attraktiva områden, säger, Håkan Linden.  Trenden att bygga balkonger på befintliga flerfamiljshus drog igång i slutet av 80-talet då tekniken började utvecklas. Enligt Håkan Färm på branschföretaget Fästeb, var fastighetsägare då inte så medvetna om vilka möjligheter det fanns att bygga balkonger på befintliga flerfamiljhus. Under åren som följt har intresset vuxit. Men det har också gjort att de estetiska kraven ökat när det gäller att kunna få bygglov beviljat.

– Bostadsköparna är ofta kräsna och har balkong på kravlistan eller åtminsto ne högt prioriterad på önskelistan, säger Håkan Lindén på Skandiamäklarna. Därför upplever vi att bostäder med balkonger ofta tenderar att få fler budgivare med mer aktivitet och högre slutpriser. I snitt säljs bostäder med balkong för mellan 5–10 procent mer. Priset för att bygga en balkong kan vara mellan cirka 90 000 till 160 000 kronor be roende på exempelvis material, utformning, tillval eller annat. Men värdeökningen är ofta så pass hög att kostnaden för balkong en ganska omgående tjänas in. Enligt Håkan Linden är det placering och storlek som främst är avgörande för hur mycket balkongen kan komma att påverka priset på en bostadsrätt. – Viktiga faktorer är främst var balkong

● – Användningen av balkongerna har förändrats över tid, säger Per Lönnheden Områdeschef Strategisk förvaltning på HSB. Idag bygger vi balkonger för att um gås. Men under 1900-talets första årtionden var det vanligt att det byggdes pisk- och vädringsbalkonger som låg i anslutning till trapphusen in mot gårdarna. Balkongerna började byggas i Sverige i början av 1800-talet då var det vanligtvis en utsmyckning av fasaden. Under funkisperi oden blir balkongen en del av lägenheten.

– Erfarenheten och kunskapen hos företaget som anlitas spelar stor roll under bygglovsprocessen, säger Håkan Färm. Vi ser ofta när vi tittar på olika projekt att det går att hitta lösningar. n

ISTOCKPHOTOFOTO:

● - Alla var positivt inställda när vi presen terade förslaget att bygga på innergården, säger Erik Rathsman, ledamot i Brf Lax öringen styrelse. Då byggde vi de fem första balkongerna.Föreningen gjorde ett gediget förarbete. De valde också att ta in offerter från flera olika, väl etablerade erfarna branschföretag:

- Måtten kan variera en hel del mellan olika lägenheter, säger Håkan Färm på Fästeb. Men här var det inte så stora skill nader. Men eftersom det ofta kan vara stora skillnader, är det viktigt att alla lägenheter mäts där det ska byggas balkong. Det gjordes även en hållfasthetsberäk ning för varje enskild balkong eftersom förutsättningarna för hur mycket väggen kan bära varierar.

– Utmaningen med balkongerna mot gatan var att få dessa att likna originalet, säger Håkan Färm. Det gjorde vi med hjälp av gamla fotografier från 60-talet. Samtidigt så gällde det att uppfylla dagens krav och normer, exempelvis ska ett räcke numera vara 110 cm högt. Mot gatan har vi också beklätt insidan med glas för att uppfylla säkerhetskraven som gäller. Även om det var på samma fastigheter som det byggdes balkonger blev arbetsprocessen annorlunda. Förarbetet innan byggproces sen tog längre tid men det vägdes upp av att fönsterdörrarna fanns kvar och var intakta.

– Byggprojektet mot gatan gick väldigt snabbt eftersom de bara behövde bara sätta upp själva balkongerna, säger Erik Rathsman. Efteråt så har vi fått väldigt po sitiv respons från medlemmarna. Det blev också bättre än vi förväntat oss. n Föreningen Laxöringen 15 på Östermalm i Stockholm är en av de föreningar som byggt balkonger på sin fast ighet. För cirka sju år sedan väcktes idén och de första balkongerna byggdes på fasaden mot innergården.

"Utmaningen med balkongerna mot gatan var att få dessa att likna originalet," Med hjälp av gamla fotografier från 60 talet kunde de återskapa balkonger som liknade ursprungliga.de

FÄSTEBFOTO

BO BÄTTRE 2/2022 | 33

- Offerterna var ganska lika, säger Erik Rathsman. Vi valde det företag som vi fick mest förtroende för, vilket visade sig vara ett bra val, säger han. De var proffsiga, trevliga på plats och svarade alltid snabbt på mail och telefon. Projektet startade 2018 och då var fokus riktat på att bygga balkonger först och främst på innegården. När bygglovet var klart och beslut tagits på stämman gjordes noggranna mätningar av varje lägenhet.

De byggde nya balkonger

- När det gäller balkongernas placering är det också viktigt att det finns en helhet och en symmetri. Placeringen kan variera bero ende på vad huset har för förutsättningar. När byggnadsställningarna var på plats startade arbetet med att det togs upp en öppning för varje fönsterdörr. Fönster och fönsterbröstningen togs bort och elementen monterades ned och ersattes med nya som placerades på en annan plats. Dörrkarm, fönsterdörrar och balkongfästen monterades. Därefter sattes balkongramen på plats och slutligen målades och färdigställdes insidan. Själva byggprocessen tog cirka tre veckor. - Allt fungerade smidiigt, säger Erik Rathsman. De boende som inte var hemma på dagarna lämnade bara sin nyckel. De boende hade även möjlighet utöver standard att göra olika tillval och lämna önskemål.-Detfanns en del att välja mellan, säger Erik Rathsman. Jag valde exempelvis kulturglas, fasning på innerbågen, belys ning och el. Vi fick balkongdörrar som går ned mot golvet. Det gjorde att det blev ljusare i lägenheten. Men det krävde ett särskilt bygglov. En tid efter att balkongerna på innegår den byggts kom det även önskemål från medlemmar att det skulle byggas balkonger på fasaden ut mot gatan. Där fanns det redan balkongdörrar eftersom det funnits balkonger tidigare, men som rivits.

Tema: Balkong

● - Har föreningen gjort upphandlingen då brukar vi rekommendera att man tar en delbetalning från bostadsrättshavaren, säger Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna. Vissa bostadsföreningar står för hela kostnaden vid ett balkongbygge då ekono min är mycket god. Det lämpar sig i första hand om alla boende får en balkong. Det finns även exempel där föreningen bestäm mer att varje medlem få stå för antingen hela eller en del av kostnaden själva.

balkongbygget!finansieras

ISTOCKPHOTOFOTO

34 | BO BÄTTRE 2/2022

- Oavsett hur finansieringen av bal kongbygget ska gå till är det viktigt att det upprättas ett avtal mellan föreningen och de bostadsrättshavare som ska ha balkong, säger Ulrica Blomqvist. Där bör det regleras hur den boende ska betala sin del av byg gandets eventuella merkostnader, skade ståndsanspråk med mera Det är inte ovanligt att föreningen handlar upp ett ramavtal sedan kan medhelstföretagenbyggföretaget.hahavarenbostadrättssjälvettavtalmedDeflestavillhaavtaletföreningen,

Ulrica Blomqvist

då det innebär att de har en part, det blir förstås enklare, säger Ulrica Blomqvist. En del bostadsrättsföreningar väljer att gå in och låna ut pengar till boende som behö ver det och sedan göra en avbetalningsplan med fördelaktig ränta. Men det medför förstås alltid en risk. Eftersom om någon krånglar med betalningen drabbar det alla medlemmar.-Detviktiga är att hitta en lösning som fungerar och att föreningen säkerställer att de får in betalningar som täcker kostnaden, säger Ulrica Blomqvist. Det gäller också att se till att finansiera kommande underhåll. Enligt bostadsrätts lagen ansvarar föreningen för det yttre och bostadsrättshavaren för det inre underhål let av balkongerna. För att föreningen ska kunna finansiera sitt underhållsansvar för balkongerna kan en stadgeändring göras så att balkongsinnehavarna betalar en förhöjd årsavgift.-Fåralla balkonger och alla betalar sam ma avgift då behöver föreningen inte göra särskilt mycket förändringar, säger Ulrica Blomqvist. Men om bara vissa får balkong då måste föreningen fundera på om andels talen ska justeras. I en del föreningar betalar de som får balkong ett balkongtillägg som ska täcka kostnader och kommande underhåll. En del väljer att inrätta en balkongfond där pengar sätts av för att finansiera framtida under håll. De medlemmar som byggt balkong betalar sedan varje månad in en summa till fonden. Storleken på insättningen kan bestämmas av styrelsen. n När det byggs balkonger på en bostadsrätts förenings befintliga fastigheter finns det flera olika typer av finansiella lösningar att välja mellan.

BO BÄTTRE 2/2022 | 35 Tema: Balkong

– Det är inte vanligt alls som tur är, men varje gång det sker är det en tragisk och allvarlig händelse, säger han. Som bransch förening försöker vi följa upp varje tillfälle.

● – Vår rekommendation är att en be siktning av balkongerna ska utföras av en sakkunnig person vart femte år, säger Fred rik Hall Johansson på Balkongföreningen i Norden. Minst vartannat år ska det göras en översyn exempelvis med förvaltaren och detta även gäller nyare balkonger. Rost och sprickor och betongbitar som faller ned är tecken på skador och de ska alltid undersökas av en sakkunnig besikt ningsman.–Vihar tagit fram en folder som är en guide till balkongbesiktning som vi rekom menderar, säger Fredrik Hall Johansson.

– Det kan få till följd att armering och stålkonstruktioner blir blottade och att man får rostangrepp på dessa delar, vilket kan bli riktigt fel, säger Fredrik Hall Johansson. När skador uppstått och det visat sig att dimensioneringberäkningarskaochsomtationfinnastänkasomfinnsmåstebalkongernarenoverasdetendelärviktigtattpå.-Detbördetdokumenpåvadskallgörasvarför.Detävenfinnaspå en så det framgår hur mycket en balkong kanVanligtvisbelastas. krävs det inget bygglov för att renovera balkonger såvida det inte ska göras någon typ av förändring utifrån originalet. Om det råder osäkerhet är det alltid viktigt att kontrollera med stads byggnadskontoret i den egna kommunen om vad som gäller innan projektet dras igång. n

www.enomic.se

Fönsterbyte? Anlita Enomic, en av Sveriges ledande entreprenörer på fönsterbyte. ENOMIC FÖNSTER SVERIGE AB • info@enomic.se Grusgropsvägen 7, 702 36 Örebro • Tel: 019-603 24 40 Egen tillverkning av fönster och entrépartier.

Den kan man beställa genom att skicka ett mail till oss. Förra året rasade en balkong ned i Vänersborg men enligt Fredrik Hall Johans son är det numera inte särskilt vanligt:

RUTSTRÖMURBINAKARINFOTO

– Många gånger beror det på att bal kongerna inte genomgått någon besiktning för att upptäcka eventuella brister. Men vid något fall har det väl även varit så att belastningen på balkongplattan har varit alldeles för hög.  Det förekommer även att betongen vittrar sönder och bitar ramlar ner. Det är ofta skador som är viktiga att omgående följa upp.

När bitar av puts och betong trillar ner då har balkongens ”bäst före datum” för länge sedan passerat. Då är det dags att renovera Fredrik Hall Johansson "Besikta balkongerna med en sakkunnig person vart femte år."

Drömmer du om ljus, luft och det härliga balkonglivet? Vi kan hantera allt från en balkong till projekt med flera Varjehundra.årmonterar

vi mer än 2.500 balkonger i Sverige och Danmark och det har vi gjort sedan 2006. Vi är därför experter, inte bara på själva montaget utan även i hela processen. Vi besiktar din fastighet, tar hand om hela kontakten med kommunen, och monterar Påbalkongen.

Det kommer alltid att finnas en Altan.dk-balkong som pas sar just din fastighet perfekt. Att få en balkong från Altan.dk är som att få en ny skräddarsydd möbel till lägenheten.

Vi tar han om hela processen från A-Ö

36 | BO BÄTTRE 2/2022

www.altandk.se kan du läsa mer om hur din balkongdröm kan bli till verklighet, och du kan även göra en bokning med en av våra säljare om ett besök hos just dig.

Arbetet sker från en plattform som är flyttbar upp och ner i fastigheten, vilket säkerställer att våra balkonginstallatörer hela tiden har rätt arbetshöjd för montaget. Du slipper den traditionella byggnadsställningen, som ofta stör din utsikt under flera veckor i följd.

VI ÄR VÄGEN till ditt

Överväger ni balkonger i bostadsrättsföreningen? Altan kommer på besök för ett förutsättningslöst första möte. Altan har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar med balkonger, och en sak är säker: Det finns aldrig två projekt som är desamma. Här är en liten guide till hur du och din bostadsrättsförening kan ta balkongprocessen vidare tillsammans med Altan. Projektering Du och din bostadsrättsförening behöver inte fundera på varken planering och regelverk. Vi tar hand om allt det praktiska arbetet i samband med bygglovet. Det innebär också att vi på Altan ansvarar för att förbereda ritningarna och göra de beräkningar som ligger till grund för att få tillstånd. Balkongproduktion När det kommer till hur själva produktionen går till är det bra att känna till att en balkong består av fyra huvuddelar: räcke, botten, dörrdel och det stödjande stålet som ska införlivas i murverket. Lägg också till alternativ som golvbeläggning och eventuellt golv och räcke. Trädelar från oss är i FSCgodkänt lövträ, och våra stålproducenter är CE-certifierade. Montage När bygglovet är klart och balkongerna producerade är vi redo för själva balkonginstallationen.

balkonglivsOffert

Leverans Tack för den här tiden och grattis till din nya balkong! Våra balkonginstallatörer levererar din balkong till dig, monterad och redo att börja använda.

TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

● – Vi ville ha det klart under våren men det gick inte på grund av vädret, säger ord förande Tommy Ekman. Det inte får vara för kallt när det ska gjutas. Föreningens fastigheter som byggdes på 60-talet består av 42 lägenheter och två lo kaler. Renoveringen av balkongerna är något föreningen haft med i sin underhållsplan. Men det var först när det gjordes en ingå ende besiktning som det stod klart att det behövdes göras mer omfattande åtgärder.

De gamla balkongplattorna bilats ned och det gjuts sedan nya på plats.

De renoverar både fasad och balkonger Hos bostadsrättsföreningen

Söderby i Handen pågår det en renovering av balkonger och fasad. Arbetet drog igång i mars och beräknas ta cirka tre månader.

– Besiktningen visade att det hade trängt in en hel del vatten i betongplattan vilket gjort att armeringen börjat rosta, säger projektledaren Kenneth Larsson på Frakka. När armeringsstål rostar ökar dess volym. Det leder till att det bildas sprickor från insidan och betongbitar kan lossna, vilket det hade gjort här. Vid den renovering som nu görs rivs bland annat balkongräckena och de gamla balkongplattorna bilas ned. Det gjuts sedan nya. Med undantag för 28 balkonger på första våningen. Där tas endast räckena och framkanten på balkongplattan bort. De nya balkongräckena i smide kommer istället att fästas i framkanten på balkongplattan. Efter som de är av rostfritt syrafast stål kommer de att vara betydligt hållbarare än de ursprung liga. Balkongerna kommer även att förses med vattenavvisande kantlister som utformas från fasaden och cirka 15 centimeter utefter balkongen. För avledning av regnvatten. – De gamla balkongräckena var ingjutna i balkongplattan, vilket är ganska ovanligt och ingen bra lösning, säger Kenneth Larsson. Det är vanligt att balkonger byggs ut och glasas in i samband med renovering. Men för Brf Söderby var ingen av dessa åtgärder möjliga.–Våra fastigheter är kulturmärkta, säger Tommy Ekman. Vi fick reda på det för fem år sedan. Att de blivit kulturmärkta var det ingen som visste, vi hade aldrig blivit meddelade om detta. Men bor man i en äld

38 | BO BÄTTRE 2/2022

– K-märkningen gör att vi måste följa färgsättningen, säger Tommy Ekman. När en putsad fasad renoveras brukar putsen knackas bort om det finns en tegel stomme. Men då föreningens fastigheter består av element i lättbetong används en annan mer varsam metod. – Vi använder ett system som innebär att man nätar på den gamla putsen, säger Kenneth Larsson. Sedan lägger vi på en kalkputs med glimmer. Det är lite annor lunda än vad man brukar göra. I augusti beräknas samtliga balkonger och fasader vara klara, vilket innebär att de boende kommer att kunna njuta en del av sommaren ostört. – Allt har gått enligt plan så här långt och det har inte uppstått några oväntade problem, säger Tommy Ekman. Vår projekt ledare kommer från ett företag som vi anlitat i samband med andra projekt. När vi såg att de även projektleder fasad- och balkon grenovering valde vi att använda dem igen, eftersom det fungerat väldigt bra tidigare. Hittills är vi väldigt nöjda både med honom och med byggföretaget. n

BO BÄTTRE 2/2022 | 39 Tema: Balkong Projektledning. Kontrollansvar. Besiktning. www.projectma.se Balkongprojekt? Ska Ni utföra en balkongentreprenad på er fastighet? Ett stort ansvar åligger fastighetsägaren i ett sådant byggprojekt avseende tekniska lösningar, arbetsmiljö, projektledning och ekonomi. Genom att låta PROJECTMA hjälpa Er med detta säkerställer Ni ett bra resultat. Vi på PROJECTMA har 20 års erfarenhet av balkongentreprenader och hjälper er genom hela processen. Statusbesiktning av befintliga balkonger. Beställarombud / projekt- och byggledning i det löpande byggprojektet. Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Entreprenadbesiktning PROJECTMA rekommenderas av BalkongföreningeniNorden Nicklas Ottosson Johan Ericsson 070-557 25 55 070-819 51 02 nicklas@projectma.se johan@projectma.se Våra fastigheter är k märkta, säger Tommy Ekman. Sådant bör man kolla upp innan ett projekt startas. Särskilt om det finns önskemål om inglasning eller utbyggnad av balkongerna. " Vi använder ett system som innebär att man nätar på den gamla putsen. Sedan lägger vi på en kalkputs med glimmer."

re fastighet är det bra att kolla upp sådant innan man drar igång ett balkongprojekt. Framför allt om det finns önskemål om inglasning eller utbyggnad av balkongerna. Utöver balkongerna kommer förening en samtidigt att renovera fasaderna. Inför fasadrenoveringen har färgsättningen säkerställts genom att det tagits färgprover från putsen. På så sätt har det gått att få fram originalkulören.

KONOVALENKO

40 | BO BÄTTRE 2/2022 DET GLASKLARAVALETFÖR

sunparadise.se

SOMMAR ÅRET OM Funderar du på att glasa in din balkong – eller föreslå att hela föreningen gör det? Fatta inget beslut förrän du har pratat med någon av våra återförsäljare. Sunparadise är de svenskägda inglasningsspecialisterna som tidigare hette Windoor. Sedan 1985 har vi glasat in balkonger – först i Sverige, sedan i övriga Skandinavien, Europa och vidare ut i Skäletvärlden.ärenkelt: hos oss får du skräddarsydd skandinavisk toppkvalitet till rimliga priser. Vilket kanske förklarar varför Sunparadise har vunnit HBV:s upphandling för allmännyttan nio år i rad.

Inglasade balkonger har blivit allt vanligare. Nu när de ramfria vik-in-systemen som i princip enbart består av glas börjat dominera marknaden är det ingen som längre använder det skämtsamma uttrycket ”pensionärs-kuvöser”, som myntades på 1980-talet.

● I Sverige började balkonger att glasas in i början av 1980-talet. Det första modellerna fungerade som enkla väderskydd. Syste men har sedan utvecklats och blivit mer integrerade och betydligt lättare att öppna och stänga och blivit smidigare. Modeller na med de stora aluminiumramarna har nästan försvunnit. Det finns många fördelar med ing lasning utöver att balkongen i betydligt större utsträckning även kan användas som sällskapsyta även under hela året. Den skyddar också fasaden, balkong och föns ter från väder och vind och kan till viss del fungera som bullerskydd och sänka värmekostnaden.Tittarmanpånackdelar så är det svårt att hitta något konkret. Tidigare brukade det vara att det kunde bli väldigt varmt under sommaren på balkongen, att det inte blev samma luftgenomströmning till lägenhe ten och att det var svårt att putsa de stora rutorna. Men med de nya modellerna som nu finns på marknaden har dessa problem i princip försvunnit. De flesta inglasningar som nu finns går enkelt att öppna upp helt eller delvis och är lätta att putsa. n

Tema: Inglasning Över 400 föreningar i hela Sverige använder www.egrannar.se Registrera dinbrf på egrannar.seHemsidan är igångpå mindre än 15 min!

Inglasning – balkongens osynliga fasad

TEXT OCH FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM

”Att börja använda Egrannar var bland det bästa vi har gjort” Caroline Silverudd Lundbom, ordf Brf Mallen 9, Stockholm En modern kommunikationsplattform för din brf Snygg och lättskött hemsida Fungerar på dator och mobil Smarta verktyg för styrelsen Följer EnkelSmidigtGDPRmedlemsregistermedlemskommunikation

BO BÄTTRE 2/2022 | 41

Tema:

Sedan är det bostadsrättshavarna själva som beställer och tecknar avtal med företaget.

– För att kunna erbjuda den här lösning en har vi ett samarbete med ett finansbolag. Inglasning

– En del föreningar väljer också att förnya bygglovet för att kunna fortsätta att erbjuda den här möjligheten till även nya bostadsrättshavare som flyttar in. En viktig del utöver att det krävs ett stäm mobeslut och bygglov innan balkonger kan börja glasas in är att det bör göras besikt ningar av balkongerna. Finns skador är det en stor fördel om dessa åtgärdas innan inglasningen sätts på plats.

– Det upptäcktes en del mindre ytliga skador på en del balkonger, som vi nu åtgärdar. Tyvärr gick det inte att göra reparationerna under vintern på grund av frostrisken. Så det pågår nu, men så fort det är klart kommer även de att få sina balkonger inglasade.

– En del har svårt i början att föreställa sig hur det kommer att se ut när det är klart, säger han. Det är vanligt och inga problem eftersom bygglovet är öppet i fem år.

– Vi gav vår tekniska förvaltare i uppdrag att besiktiga alla balkonger innan vi drog igång, säger Oskar Löf. Det var för att slippa montera ned inglasningen i efterhand för att göra reparationer.

– Vi har olika betalningslösningar som vi kan erbjuda de boende, säger Rikard Vestre.

De glasar in balkongerna Hos Brf Klöverängen 2 i Mölndal kan alla medlemmar som vill glasa in balkongen.

TEXT & FOTO KARIN URBINA RUTSTRÖM ● – Frågan blev aktuell för några år sedan då den togs upp i en motion på årsstämman, säger Oskar Löf, ledamot i Brf Klöveräng ens styrelse. När beslutet tagits gjorde vi en upphandling av leverantör så att vi skulle få samma typ av inglasning i hela området. Brf Klöverängen 2 fastigheter byggdes 1968. Det är en ganska stor förening med totalt 231 lägenheter. När projektet startade under hösten och medlemmarna kunde börja beställa inglasning av sina balkonger var det inledningsvis 47 boende som direkt anmälde intresse.

– Vi ser att fler och fler beställer inglasning nu när de ser hur det blir, säger Oskar Löf. Enligt Rikard Vestre, försäljningschef på Lumon, är det ganska vanligt att cirka 30 procent direkt beställer från början när ett projekt startat. Sedan ökar antalet med tiden.

Det finns olika sätt att finansiera den här typen av projekt. Det vanligaste är att för eningen väljer en leverantör och en modell.

42 | BO BÄTTRE 2/2022

"En viktig del är att det bör göras besiktningar av balkongerna innan inglasningen sätts på plats."

För de som inte kan eller vill betala hela kost naden på en gång finns det en möjlighet att göra delbetalningar istället. Det är räntefritt om man betalar det inom 36 månader. Det går även att betala av kostnaden på längre tid.

0472-390 700 | alt.se Rikstäckande – vi finns i hela landet Reservdelar för alla hissfabrikat Service dygnet runt, året runt Öppna lösningar för lägsta driftkostnad

- Det här är något som vi egentligen inte är inblandade i. Men för att göra det smidigt både för föreningen och bostadsrättsha varen har vi tagit fram en mall för hur ett avtal hur kan utformas som föreningen kan använda sig av. Det finns olika typer av inglasning. Den som monteras upp hos Klöverängen 2 är en populär diskret modell som är ram-fri med ett infällbart vik-in-system. Modellen är konstruerad så att det enkelt går att dra ihop glasskivorna och öppna upp delar eller hela bal kongen. Konstruktionen gör också att det är enkelt att putsa glasen.

Läs om vad våra kunder säger på alt.se/cases

Vi är specialister på service, underhåll & modernisering Bekymmersfritthissägande

– När vi valde modell gick vi framför allt på estetik och funk tion, säger Oskar Löf. Det var också viktigt för oss att företaget har en långsiktigt stabil verksamhet så de kan leverera längre fram om det tillkommer de som vill beställa eller om det finns behov av att byta ut delar. Det här är något som är viktigt att tänka på när man tar in offerter. En fråga som ofta kommer upp på en stämma när frågan om att glasa in balkongerna väckts är vad det kostar. Det kan vara bra att tänka på att priset kan variera beroende på om det tillkommer andra åtgärder i samband med installationen. Men normalt kan det kosta från 50 000 upp till 85 000 kronor.

BO BÄTTRE 2/2022 | 43

Vissa väljer att betala en del av summan själva och sedan betala av Enresten.viktig del som också bör lösas innan inglasningen sätts på plats är att se till att det skrivs ett avtal om ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren.

- Det måste vara tydligt när det gäller vem som ansvarar exem pelvis för demonteringen om inglasningen skulle behövas tas ned i samband med renoveringar, säger Rikard Vestre.

- Ibland kan det exempelvis vara så att det måste byggas ut en liten takdel och då blir det lite dyrare, säger Rikard Vestre. Men slår man ut kostnaden per kvadratmeter blir det trots allt en ganska låg kostnad. n – Vi har valt en ramlös inglasning, säger Oskar Löf. Det blev bättre än vi trodde och fler och fler beställer nu när de ser inglasningen på plats.

” Resultatet har blivit förbaskat bra! Hissarna går väldigt mjukt och fint.”  Thommy Ekman, i Brf. Skansens styrelse och ansvarig för moderniseringen av föreningens åtta hissar.

Vi är ett svenskt företag med egen konstruktion och tillverkning av hissar. Vi installerar nästan en hiss om dagen och vi har avtal för service och förebyggande underhåll av över 10 000 hissar runt om i landet. Vi erbjuder öppna styrsystem i våra hissar, vilket håller nere kostnaden och låser inte upp er i dyra lösningar. Hör av er till info@alt.se eller ring för att boka ett kostnadsfritt besök om era hissar!

Prenumerera på Bo bättre till alla i styrelsen! Beställ din prenumeration på - order.flowy.se/bobattre/ eller mejla - bobattre@flowyinfo.se Du kan också ringa 08-52218319 vardagar mellan kl 08:00 – 18:00 545 :–4nr/årtill5styrelse-medlemmar Du (ord.pris435spararkr980kr)

BO BÄTTRE 4/2021 | 45 ochLäsarfrågorLag&rätt Under temat Lag & Rätt presenterar vi experternas svar på några av de frågor som kommer till vår redaktion. Vi tar också upp intressanta och aktuella rättsfall med kommentarer och råd från våra experter. Inbrott via balkongen – vem ska betala Åtgärderskadorna?utanför lägenheterna bör alltid göras i föreningens regi! Vem ska betala avstängning av vattnet?

Urbina Rutström

Hej ! Jag bad min bostadsförening om vattenavstängning för att renovera i badrummet. Jag hade inte bestämt någon tid utan jag skulle rätta mig efter dem. Efter ett tag fick jag en faktura på cirka 1500 kr. Har de rätt att göra så ? De meddelade mig inte att det kostar så mycket.  Sam Det är svårt att förstå vad du menar. Det framgår inte om vattnets stäng des av och du därefter blev debiterad. Men allmänt kan man säga att föreningen inte är skyldig att bekosta en avstängning av vatt net då det gäller önskemål från en enskild medlem. Begär du en sådan tjänst och det innebär en kostnad då har föreningen rätt att debitera dig för vad det kostar.Jörn Liljeström

Jörn Liljeström Advokat Karin Urbina Rutström Bostadsjournalist Göran Olsson Jurist Johan Ehrenberg Miljö- och energiexpert Bo bättres kunniga experter svarar på dina bostadsrättsfrågor

Har du frågor som rör föreningen och styrelsearbetet? Frågor om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din fråga till oss så ska vi låta våra experter svara. Vi försöker svara på alla frågor som kommer in men kan tyvärr inte garantera att vi svarar på alla beroende på att frågeanhopningen är stor under vissa perioder. Skriv ner din fråga och mejla till bbfraga@bobattre.se.

Hej! Vi har haft inbrott via balkong en på andra våningen. Vi måste ha en ny dörr och dörrkarm. Föreningens stadgar är normalstadgar samma som HSB och Riksbyggen tillämpar. Vem ska stå för kostnaden?Det verkar vara någon form av delat ansvar. Vårt försäkringsbolag säger att de inte ska ersätta kostnaden utan det är för eningens ansvar. Vad är det som är praxis?

Föreningen ansvarar för dörrkarmen. Precis som du i regel ansvarar för fönstrens karm. Men normalt är det bostadsrättshavaren som ansvarar för ytter dörrarna till lägenheten, förutom målning av utsidan. Balkongdörren är en ytterdörr och är alltså ditt ansvar om ni i föreningen har normala stadgar. Jörn Liljeström Reparation av inglasning vem ansvarar Hej! Två av innehavarna ville på egen bekostnad glasa in sina balkonger, vilket styrelsen godkände. Bygglov godkändes och balkongerna glasades in på ett snyggt sätt utan kostnad för föreningen. Innehavarna skrev ett intyg till föreningen att eventuella reparatio ner på inglasningen står de för själva. Vår frå ga är nu: om lägenheterna säljes, går ansvaret för eventuella reparationer över till ny ägare eller måste föreningen ta över ansvaret? Föreningen bestämmer över allt som finns utanför lägenheten. Det gäller i regel även för föreningens mark. Om en medlem vill göra en större förändring som påverkar huset eller marken krävs därför föreningsstämmans tillstånd – det räcker alltså inte med styrelsens. Normalt ska det upprättas ett avtal mellan föreningen och bostadsrättshavaren när det gäller ansvars fördelningen. I det fall bostadsrätten säljs tar köparen över ansvaret.Karin

Installerat tak utan bygglov  Hej! En bostadsrättsinnehavare, som har en balkong ovanför en inbyggd balkong, satte på eget bevåg upp ett tak över sin balkong och lade tegelpannor på det lilla taket. Detta utan att fråga föreningen eller söka bygglov. Lägenheten skulle sedan säljas, men då fick han som ultimatum att bygglov måste sökas. Detta har beviljats i ef terhand, men föreningen har formellt ännu inte godkänt tillbyggnaden. Även denna innehavare har skrivit ett intyg att han åtar sig att stå för alla eventuella skador. Nu har en ny innehavare övertagit lägenheten, men vem åtar sig ansvaret för åtgärderBostadsrättshavarentillbyggnaden? fårintevidtautanförsinlägenhet.Fören ingen bestämmer som fastighetsägare över allt yttre. För att genomföra åtgärd i form av ett tak eller annan åtgärd utanför lägen heten kräver styrelsens tillstånd. Rådet till varje styrelse är att alltid neka bostadsrätts havares åtgärder utanför sin lägenhet. Om något behöver göras bör det ske i förening ens regi. Styrelsen får inte ge tillstånd till större förändring av huset utan föregående stämmobeslut. Det räcker inte enbart med tillstånd från styrelsen. Nu när taket redan är byggt kan och bör föreningen se till att det rivs. Vid bristande samtycke från bostadsrättshavaren kan rätts liga åtgärder krävas. Alternativet är möjligen att träffa avtal innebärande att bostadsrätts havaren står för underhållsansvaret och åtar sig att riva taket eller tillse att ny bostads rättshavare tar över ansvaret i samband med ägarskifte. Jag avråder från sådana avtal. Jörn Liljeström Kostnad för avstängningvatten­

Inbrott via balkongen – vem ska betala skadorna?

Om särintresset lyckats få medlemmarna att tro att informa tion undanhållits, om styrelsen underminerats och om myck et tid har gått åt annat på stämman och medlemmarna är splittrade i flera frågor så kan en viktig omröstning undvikas genom att peka på att frågan inte hunnit diskuteras, borde ha beretts bättre och att viktig information saknats.

Politik i föreningen Stämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. På liknande sätt såsom Riksdagen är Sveriges högsta beslutande organ. Om vi fortsätter jämförelsen är styrelsen föreningens regering.

I kortform kan det sammanfattas så här: ”Visst är det viktigt med fasadrenovering, men vi har inte fått tillräcklig information om olika alternativ. Styrelsens arbete är under all kritik, det finns för starka band till föreslagen entreprenör för att det ska kännas riktigt bra. Varför vann inte annat bolag upphandlingen? Det finns inga läckage genom fasaden. Det går att göra punktvisa insatser med målare, mycket billigare. Det finns viktigare frågor för föreningen. Flera medlemmar har observerat sprickor i innertak. Det kan finnas rasrisk. Varför har inte styrelsen prioriterat det? Det är inte till räckligt utrett om takfasadrenoveringen kan förvärra rasrisken. Avgifterna kanske måste höjas. Styrelsen driver bara sin egen agenda, vi på stämman måste tänka på helheten. I vart fall mås te beslutet övervägas bättre och jag yrkar att frågan ajourneras tills styrelsen återkommer med en bättre utredning.”

Juristen reder ut

BO BÄTTRE 2/2022 | 47

För att underminera en styrelse är första steget att påstå att man fått för lite information. Det är något som kan få gehör hos andra, bland annat för att det i många fall faktiskt finns eller i vart fall ser ut som att det finns för lite information.

I många föreningar finns en minoritet som siktar på att utöva mer inflytande än de har röster till. Ibland för att driva ett särintresse varför politik i sin mest ursprungliga form finns och behöver beaktas i föreningsarbetet. Om vi tar extremfallet med en minoritet som har särintressen snarare än föreningsin tressen som de vill driva så finns vissa mönster. En sådan minoritet arbetar sällan genom att ta fram ett rakt sakligt förslag med sakliga skäl. Orsaken är att intressen som inte är helt förenliga med föreningens bästa sällan över tygar andra när innehållet i agendan är klart och sakskälen granskas. Istället används trick, finter och ”fula” politiska metoder för chans till majoritet. Minoriteten försöker ofta underminera de personer som starkast kan motsätta sig det egna särintresset; den krets av personer som försöker driva allmänintresset. Styrelsen måste försvagas.

Finns det inte partipolitik i föreningen fungerar det ofta på ett sakligt sätt där klara och tydliga förslag med sakliga skäl vägs mot varandra. Sedan röstar man efter sitt bästa omdöme, för föreningens bästa. I de föreningarna är det ett rent nöje att vara styrelseledamot.

Det är även en bra grogrund för att splittra och sprida miss tänksamhet då det kan antydas att det finns en avsikt bakom påstådd informationsbrist, kanske rentav ett samarbete för att dölja vad som är viktigt för medlemmarna. En konspiration!

Fjärde steget är att i vart fall skjuta upp beslutet.

Jörn Liljeström, advokat på Creo Advokater, specialiserad på och med stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik. Tidigare jurist på HSB riksförbund.

Exemplet är orealistiskt men ger en bra bild av mönstret, hur en slipsten kan dras helt utan någon form av saklighet eller uppriktighet. Agendan är att tillfälligt stoppa ett takbyte för att medlemmen med uteplats ska kunna sälja sin lägenhet innan byggställningar sätts upp som gör lägenheten mörk och svårsåld. För att nå agendan används misstänkliggöranden, svepskäl och skenargument. Föreningspolitik i en liten ask. Styrelsen måste ibland ha stort tålamod och arbeta intensivt med information och förankring för att få igenom sådant som är föreningsnyttigt. n

För den som själv drivs av egenintresse är det rimligt att påstå att andra endast drivs av egenintresse. Andra steget är att ytterligare misstänkliggöra styrelsen som grupp eller enskil da ledamöter och påstå att de inte är skickliga, pålitliga eller rentav motarbetar medlemsintresset. Tredje steget är att splittra övriga medlemmar, exempelvis genom att hitta någon fråga som fler stöder som kan sättas emot det man vill stoppa. En ofta framgångsrik metod är att skapa sidodiskussioner där olika medlemmar har olika upp fattning. Utrymmet på stämman är begränsat till obligatoriska punkter och vad som angivits i motioner men öppnar vid de obligatoriska punkterna upp för ifrågasättande av särintresse na. Det kan vara fråga om vilka olika ekonomiska prioritering ar som gjorts, som en del av frågerätten vid årsredovisningens dragning. Frågor kan även avse alltifrån hur tvättstugan sköts, om förvaltningen är prisvärd, om hur mycket pengar som avsätts för underhåll, om inte årsavgiften ska sänkas till frågor om man ska prioritera rabatter eller lekplatser.

Frågan är nu om dessa nya möjligheter för förening en att agera förbättrar situationen. Jag tycker förslagen är bra. Det är lätt att glömma att det faktiskt är föreningen som äger fastigheten och ändå måste ha det slutliga avgörandet vid större ingrepp. Det kan aldrig accepteras att tekniska system störs eller att medlemmarna tvingas till annat sätt att leva på grund av förändrade sätt att nyttja lägenheten. Samtidigt bibehålls i lagstiftningen respekten för medlemmarnas rimliga förfogande över sin bostad. Medlemmarnas skyddas från övergrepp från en styrelse som utan motiv säger nej därför man är emot ombygg nader i största allmänhet. Genom förfarandet i hyresnämnden kan förhoppningsvis tiderna kortas ned jämfört med de mycket långa prövningstider som en tingsrättsprocess innebär. n

Styrelseskolan

Riv inte en bärande idé Rätten att ändra kom till i början av 2000-talet. Tyvärr blev det inte riktigt som det var tänkt. Det härjas rätt fritt både inom och utanför lägenheten ofta utan att ens prata med föreningen.

Jag läste en notis för ett par år sedan om ett hus i Rom som rasat ihop därför att de boende rivit bärande väggar. Kan det vara idén om en öppen planlösning som ligger bakom detta? Utan att vara expert vågar jag påstå att risken finns även i Sverige. Det bilas nämligen lite överallt i föreningarnas hus. Vi tycks alla vara stöpta i samma form och skapa öppna plan lösningar genom att riva bärande väggar. Föreningen äger huset och i princip allt inne i huset inklusive fast inredning. Föreningen har dock i allmänhet delegerat det löpande och periodiska underhållet inne i lägenheten på medlemmen. Det finns dessutom en rätt att ändra i lägenheten vilket bygger på särskilda regler. Det bakomliggande skälet till rätten att göra vissa ändringar är att medlemmarna oftast är de stora risktagarna i föreningen och därför bör ha en rimlig rätt att utöva sin äganderätt och kunna göra anpassningar i sitt boen de. Det är dock inte tänkt att övervältra problem som hotar husets goda bestånd på föreningen och dess medlemmar. Rätten att ändra kom till i början av 2000-talet. Tyvärr blev det inte riktigt som det var tänkt. Det härjas rätt fritt både inom och utanför lägenheten ofta utan att ens prata med föreningen. Rättsfall från senare tid ger dessutom signaler att det som sker utanför lägenhetens inre gränssnitt landar i knät på föreningen och övriga medlemmar om det uppstår fel oavsett om föreningen gett tillstånd eller ej. Justerade lagregler kommer att börja gälla från 1 januari 2023 vilka förhoppningsvis ger föreningarna bra verk tyg att motverka åtgärder som man inte vill ha. En medlems rätt att ändra i lägenheten kvarstår. Observera att reglerna alltid enbart gällt rätten att ändra inne i lägenheten. Bostads rättshavaren kan aldrig mot föreningens vilja, tillskansa sig rätten att dra rör i trossbotten. En medlem som vill göra ändringar i lägenheten ska liksom nu alltid fråga föreningen om tillstånd om arbetena innebär ändring av bland annat bärande väggar, rör- och ventilationsledningar och kulturhis toriska Föreningenvärden.kan säga nej om en åtgärd är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen och dess medlemmar. Ett tillstånd kan förenas med villkor. Många medlemmar har helt sonika struntat i att fråga föreningen på inrådan av lagkloka. Föreningen har inte kunnat göra någonting annat än att vidta omfattande rättsliga åtgärder under åberopande av osäkra grunder och med osäkert utfall. En medlem som fått nej av styrelsen till en åtgärd har varit hänvisad till att stämma föreningen vid tingsrätt – en dyr och långdragen hantering. Nu införs i stället möjligheten för med lemmen att vända sig till hyresnämnden som avgör frågan. Detta är ett betydligt snabbare och i allmänhet kostnadseffek tivt förfarande. Dessutom införs en ny förverkandegrund som gör det möjligt att säga upp en bostadsrättshavare som trots anmodan om rättelse fortsätter ombyggnaden utan tillstånd.

Göran Olsson tidigare Vd för bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna. Med sina dryga 20 år inom organisationen (tidigare SBC) har han stor erfarenhet av bostadsrättsjuridik.

Senare avgöranden i domstol har dessutom gjort klart att med lemmen innan föreningen tar ställning till en åtgärd måste förse föreningen med erforderligt underlag för bedömningen exempelvis statiska beräkningar vid rivning av bärande vägg.

48 | BO BÄTTRE 2/2022

l

den

Nästa

UNSPLASHFOTO:

l Nyhetsartiklar som gäller bostadsrätten inom, ekonomi, energi, lag och Rätt, miljö och nya bostadsrättsprojakt. Våra experter svarar på dina frågor fråga

Tema: IT l Minska förbrukningen och kostnaderna för el och värme med bra val. Med IMD finns det olika system att välja mellan beroende på hur mycket föreningen vill sköta. Fastighetsstyrning är ett bra redskap för att hitta brister som driver upp kostnader. Vi tittar närmare på bredbandsleverantörer och vad de kan erbjuda.

Tema: Säkerhet & Trygghet lDet finns olika sätt att höja säkerheten och öka tryggheten i ochkameraövervakning,gårärväljafastigheterbostadsrättsföreningensochkvarter.Atträtttypavlåssystemettförstasteg.Detattkompletteramedbelysninggrannsamverkan.

Tema: Stammar & Vattenskador l Den senaste vattenskaderap porten visar att sönderrostade ledningar står för majoriteten av vattenskadorna i svenska hem. Det går att förlänga livslängden på stammarna med hjälp av relining. Går det inte så är det nödvändigt med ett stambyte. Läs mer om olika metoder och hur föreningen kan förbereda sig för ett stambyte. nummer utkommer 28 september 2022 Bobattre.se är den heltäckande webbplatsen för dig som är intresserad av bostadsrätt. Säkert var det något i detta nummer som inspirerade dig, bobattre.se hjälper dig att komma vidare. l Våra experter ger tips och råd och svarar på frågor från våra läsare. Ämnesområdena va rierar. På bobattre.se finns styrelseskolan där vår styrelseexpert Göran Olsson tar upp vilka regler som gäller och hur föreningen ska arbeta. Här finns även en rad juridiska frågeställningar som vår expert, advokat Jörn Liljeström, besvarar.

om renovering, upphandling, avtal eller något annat? Ställ din

l Styrelseguiden En avdelning för bostads rättsförening med nyttofunktioner, dokument och dokumentmallar.

till oss på www.bobattre.se l Bo bättre finns även på Facebook / Gilla oss på Facebook Har styrelsen frågor? Finn svaren på bobattre.se Vill du marknadsföra dina produkter/tjänster mot styrelsen i Brf För annonsbokning kontakta Mie Karlsson tel.08-410 644 94 / 070-725 66 77 eller maila mie@rectamedia.se Välkommen som annonsör!

finns i verkligheten. Skanna koden för att se hur drömmen blev sann eller besök www.podab.se/drom2

Trivsel i tvättstugan - ett framgångskoncept Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945

Med vår hjälp kan du förändra den gemensamma tvättstugan till en trivsam tvättstuga i toppklass. Vi har alla kvalitets produkter som krävs; professionella tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrumsutrustning, manglar och tillbehör. Med specialistkompetens och engagerad service gör vi den gemensamma tvättstugan mer ekonomisk, hållbar och trivsam. Hos Brf Steglitsen, som vann vår jubileumstävling, kan du se hur vi med enkla och smarta lösningar förvandlade en traditionell tvättstuga till en drömtvättstuga. Nu kan du få specialisthjälp på plats. Vi kommer till er gemensamma tvättstuga, rekommenderar vilken utrustning som behövs och hjälper er till rätt lösning. Boka kostnadsfri rådgivning på www.podab.se eller ring 031-752 01 55. För att du ska känna dig extra trygg har vi Supernöjd Kundgaranti på våra produkter. Är du inte supernöjd får du helt enkelt pengarnaDrömtvättstugantillbaka.

Beställ på brandkontoret.se/brf eller ring 08-545 286 00

Erbjudande till Bostadsrättsföreningar i Stockholm Nu kan alla Stockholms BRF:er beställa hem ”Fastighetsvård – för säkerhets skull”, helt utan kostnad - en guide med konkreta tips och checklistor som hjälper er att ta hand om er BRF och minimera risken att något händer.

Bo bättre c/o Flowy AB Box 103643217Stockholm Vi arbetar för att ge dig Stockholms bästa fastighetsförsäkring.

Det har vi gjort sedan 1746.

I snart 300 år har vi hjälpt Stockholms fastighetsägare att sova gott om nätterna med vetskapen att om något händer så har de stans bästa fastighetsförsäkring i ryggen.

Vår Fastighetsförsäkring för BRF är speciellt framtagen för bostadsrättsföreningar och ger ett komplett skydd mot allt från brand och stöld till skadegörelse och vattenläckor. Finslipad under årens lopp för att alltid ge er rätt skydd i rätt tid.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.