Page 1

F

i s

Kapitaali

k u


F

s uk

i-

Kapitaali 2/2017 Julkaisija KTTO ry

Päätoimittaja Elina Aavila

Toimittajat

Anna Holvio Sara Kurppa Kasperi Kuuskoski Olli-Pekka Viitaharju

Taitto

Vili Vanhala

Kansikuva

Pekka Korvuo

Painopaikka Picaset Oy

Painos 90kpl

Kapitaali saa HYY:n järjestölehtitukea.

Sisällysluettelo

3 Pääkirjoitus 4 Tuutorivastaavalta 5 Oppiainevastaavalta 6 Tulevat tapahtumat 7 Puheenjohtajan sana 8 Tuutorit 2017 12 KTTO:n Hallitus 2017 14 Lukutila-arvostelu 16 Varjo-opinto-opas 19 Muista nämä jutut 21 Sanasto 24 Kansislaiset töissä 26 KTTO maailmalla


Pääkirjoitus Aurinkoista syksyä tuoreet Fuksit! Onneksi olkoon arvokkaasta opiskelupaikasta! Tänä vuonna kilpailu Valtsikaan pääsystä oli äärimmäisen kovaa, ja olettekin satojen hakijoiden joukosta valittua parhaimmistoa. Tänä vuonna haku oli aivan erilainen kuin aikaisempina vuosina, kun Matti Pohjolan Taloustieteen oppikirja ei ollutkaan pääsykoekirja, vaan erottelu tapahtui pelkän yo-todistuksen perusteella. Haussa huomioitiin matematiikan, äidinkielen ja kahden muun parhaan aineen arvosanat, ja pitkän matematiikan kirjoittamisesta sai vielä 4 lisäpistettä. Tämä muutos osoittaakin sen, että meillä KTTO:lla on hyvin tärkeää hallita lukion matematiikka huolella, jotta analyysi ja muut ihanat fuksivuoden matikan ja tilaston kurssit tulee suoritettua kunnialla läpi. Tämä Fuksikapitaali on vuoden toinen Kapitaali-numero, ja syksyllä on vielä ilmestymässä kaksi numeroa lisää. Kapitaali on KTTO:n oma ainejärjestölehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa, ja jonka päätoimittaja valitaan vuosittain hallituksen valinnan yhteydessä. Tämä loppukesän Fuksikapitaali pitää sisällään fukseille hyödyllisiä artikkeleita, ja juttuja muun muassa tutoreista, syksyn tapahtumista, lukutiloista, kursseista ja hallituksesta. Kysymyksien kanssa älkää epäröikö ottaa yhteyttä tutoreihin, hallitukseen, minuun tai muihin vanhempiin tieteenharjoittajiin, autamme kaikki mielellämme tilanteessa kuin tilanteessa. Suosittelen jokaista tuoretta taloustieteen-ylioppilasta tutustumaan KTTO:n opiskelijaelämään ja toimintaan antaumuksella. Suosittelen käymään bileissä, illan-istujaisissa ja rasti-seikkailuissa, vaikka seuraavana päivänä olisikin töitä tai luentoja, tai vaikka olisitkin jo yhden fuksivuoden pitänyt. Oman fuksisyksyn ihan ehdottomat lempparit olivat fuksiaiset, fuksimökki ja myöhemmin syksyyn ajoittuva vuosijuhla. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, tentin voi aina uusia, mutta opiskelijabileitä ei myöhemmin saa enää takaisin! Syksyn tapahtumissa pääsee myös tutustumaan vanhempiin tieteenharjoittajiin, kuin myös omiin fuksikavereihin, mikä on tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Opiskeluajalla saadut kaverit nimittäin pysyvät pitkään myös työelämässä rinnalla. Toivotan ihanaa fuksisyksyä, antoisia bileitä, mukavia iltamia ja opiskeluintoa syksyllä alkaviin kandiopintoihin! Elina Aavila Kapitaalin päätoimittaja ja KTTO:n somevastaava PS: Käykää tsekkaamassa www.issuu.com/ ja kirjoittakaa hakuun Kapitaali, löydätte kevään ja viimevuosien Kapitaalit sähköisessä muodossa.

3


Tuutorivastaavalta Paljon onnea opiskelupaikasta taloustieteen koulutusohjelmassa, fuksi! Tuutorivastaavana haluan kaikkien meidän seitsemän tuutorin puolesta toivottaa sinut oikein tervetulleeksi yliopistoon. Tulitpa taloustieteelle sitten suoraan lukiosta, välivuosien kautta tai vaikkei kyseessä olisi ensimmäinen tutkintosikaan, olemme me tuutorit auttamassa sinua alkuun opinnoissasi. Meistä voit lukea lisää lehden tuutoriesittelyissä, ja kasvomme ehtivät varmasti tulla syksyn aikana tutuiksi. Mikään kysymys ei ole meille liian pieni, joten lähesty tuutoreita rohkeasti kaikissa mieleen tulevissa kysymyksissä, autamme mielellämme. Fuksisyksy on varmaankin elämän toistaiseksi mieleenpainuvimpia kokemuksia, joten siitä kannattaa ottaa kaikki irti! Tapahtumatarjonta on niin laajaa, että kaikille varmasti löytyy jotain kiinnostavaa, mutta toisaalta myöskään kaikkialle ehtimisestä ei tule ottaa paineita. Kannattaa kuitenkin sopivissa määrin olla sanomatta ei, sillä fuksisyksynä kaikkialle mukaan lähteminen on tehty erityisen helpoksi, ja aikataulu antaa myöhempiä vuosia paremmin myöten. Tarjolla on niin pöytäjuhlia (railakkaampia sitsejä ja elegantimmat vuosijuhlat), urheilua, kulttuuria, työelämävierailuja kuin yhteistyötä muiden ohjelmien opiskelijoiden kanssa, ja äkkiä huomaat, etteivät luennolla naamat näytäkään enää vierailta. Muista, että olette kaikki samassa, uudessa tilanteessa, eikä viikon sisällä yliopiston alkamisesta tarvitse kaikkea tietää. Tuutorit ovat apunasi koko syksyn, ja muihin opiskelijoihin kannattaa myös mennä tutustumaan. Ole opinnoissasi ennakkoluuloton ja määrittele itse oma suuntasi, äläkä anna muiden turhaan valita puolestasi. Pidä mielessäsi vielä fuksisyksyn jälkeenkin, miksi olet tänne tullut - se motivaatio kantaa pitkälle silloinkin, kun laskuharjoitukset venyvät yön puolelle tai harkitset suosiolla jättäväsi tentin suoraan uusintaan. Tästä lehdestä voit etukäteen tutustua mm. opintoihimme, ainejärjestöömme sekä työelämään. Tule rohkeasti mukaan syksyn tapahtumiin - taloustieteilijöihin törmäät ainakin ainejärjestö KTTO:n tapahtumissa ja muihin valtsikalaisiin tiedekuntajärjestö Kannunvalajien tapahtumissa. Paina mieleesi nämä hetket, opiskele sopivasti ja nauti edessä olevista vuosistasi yliopistolla! Anna Holvio

SOME HALTUUN

KTTO, Kannu ja HYY ovat aktiivisia Somessa. Tässä esimerkkejä eri some-sivuista joista tykätä tai seurata ja ryhmistä joihin liittyä. Teille erityisen tärkeä tulee olemaan KTTO:n fuksit 2017 -ryhmä Facebook-sivut Facebook-ryhmät KTTO: facebook.com/KTTOry KTTO:n fuksit 2017 Kapitaali: facebook.com/kapitaali KTTO:n opiskelijat Kannunvalajat: facebook.com/kannunvalajat Valtsikan fuksit 2017 HYY: facebook.com/HYY.HUS Valtsikayhteisö Instagram instagram.com/kansantaloustieteenopiskelijat/ instagram.com/kannunvalajat/ instagram.com/hyy_hus/

Twitter twitter.com/kannunvalajat twitter.com/ylioppilaskunta

Snapchat KTTO: kttory HY: uni-helsinki

Tutustu myös ktto.fi kannunvalajat.fi Kuvat iconarchive.com

4


Oppiainevastaavalta Tervetuloa opiskelemaan taloustiedettä! Haluan myös välittää lämpimät onnittelut omasta ja oppiaineen henkilökunnan puolesta hakumenestyksestänne. Valitsemanne taloustieteen ohjelma on alallaan johtava Suomessa. Pystymme tarjoamaan tasokkaan, laajan ja monipuolisen opetusohjelman, koska olemme osa Helsingin taloustieteellistä tutkimuskeskusta (HECER). HECER on Suomen merkittävin taloustieteilijöiden keskittymä. Kumppaneitamme ovat taloustieteen laitokset Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta ja Hankenista. Rakenteeltaan tutkintovaatimuksemme ovat selkeät ja lähes samanlaiset kuin kaikissa tasokkaissa taloustieteen koulutusohjelmissa kotimaassa ja ulkomailla. Itse taloustieteen opinnot koostuvat mikrotaloustieteen, makrotaloustieteen ja ekonometrian opinnoista, joita täydennetään valinnaisilla erikoiskursseilla. Kotimaisiin yliopistoihin verrattuna, opintomme Helsingin yliopistossa sisältävät huomattavasti enemmän menetelmäopintoja. Vahva menetelmällinen osaaminen mahdollistaa laajat valinnat yliopistomme eri maisteriohjelmista sekä ennen kaikkea helpottaa meiltä valmistuvien työllistymistä. Taloustiede poikkeaa monista muista yhteiskuntatieteistä siinä, että sen käsitekoneisto on laaja ja osin raskas. Sen opiskeluun kuluu aikaa ja vaivaa. Tämän vuoksi taloustieteen opinnot ovat aloittavan opiskelijan kannalta epäkiitollisia: raskaan työn hedelmät poimitaan vasta opintojen edetessä. Taloustieteen kieli on matematiikka. Tämä luo tarpeen matemaattisten apuvälinen järjestelmälliseen ja laajaan opiskeluun. Vaikka näitä apuvälineitä et taloustieteen perusopinnoissa välittömästi tarvitsekaan, on niiden opiskelu aloitettava jo ensimmäisenä opiskeluvuotena niiden laajuuden vuoksi. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi taloustieteen opetusohjelma on laadittu kumuloituvaksi: keskeisten kurssien sisältö rakentuu aiemmin opitun varaan ja matemaattisten apuvälinen hallinnan edistyessä kursseilla käytetty kieli nojaa yhä vahvemmin matematiikkaan. Matemaattisten ja tilastollisten apuvälineiden kurssien suoritusaikataulusta ja -järjestyksestä ei siis kannata tinkiä. Keskeiset kurssit sisältävät paljon harjoitustehtäviä. Näiden tekeminen auttaa kurssilla opittujen asioiden ymmärtämistä (tai kurssilla käsiteltyjä asioita ei voi edes oppia ilman harjoitustehtävien tekoa) ja mahdollistaa oman osaamisen kasvun seuraamisen kurssin aikana. Oppiminen tapahtuu toistojen kautta. Muista siis tehdä harjoitustehtävät säntillisesti! Harjoitustehtävien keskeisen roolin vuoksi kurssien suorittaminen ei yleensä ole mahdollista kirjatenttien muodossa. Myös nämä seikat tukevat opintojen suorittamista suositellussa järjestyksessä ja suositellulla aikataululla. Nyt aloittavat opiskelijat muodostavat ensimmäisen sukupolven, joka aloittaa opiskelun uusissa kandi- ja maisteriohjelmissa. Ohjelmamme on rakennettu viimeisen puolentoista vuoden aikana hyvin huolellisesti. Tämän lisäksi olemme uudistamassa opetustapojamme: perinteisten luentokurssien sijaan opetusohjelmassa on myös virtuaalikursseja, käänteisiä luentoja, Moodle-tehtäviä, jne. Keskeisenä tavoitteena on ollut tehdä ohjelmistamme hyvin kilpailukykyisiä ja tarjota siten sen suorittaneille erinomaiset valmiudet jatkaa paitsi omissa maisteri- ja jatkokoulutusohjelmissamme myös muissa talous- ja yhteiskuntatieteellisissä koulutusohjelmissa. Antti Ripatti 1.6.2017

5


Merkitse nämä kalenteriin! Ensimäisen vuoden syksy on täynnä ohjelmaa! Tässä on tärkeimmät ja alkutaipaleen tapahtumat listattu. Lisätietoja tulee tarkemmin tuonnempana. Saat varmasti myös erillisen kutsun sähköpostitse tai Facebookin välityksellä.

19.8. Fuksien ensimiitti

2.9. Valtava-festarit

Ensimmäinen tapaaminen sinulle, vuosi- Valtsikan pihalla musiikkia ja rentoa yhdeskurssilaisillesi ja tuutoreillesi. Tapaaminen säoloa koko tiedekunnan kanssa. klo 16 Aleksis Kiven patsaalla. Tuutorit tunnistaa punaisista haalareista.

5.9. Fuksiaiset

26.8. KannuGames

KTTO:n fuksiaset alkavat Kaisaniemenpuistossa klo 14. Jatkot politiikan ja viestinValtsikan perinteinen hauskanpito Suonän opiskelijoiden kanssa. Nappaa kravatti menlinnassa. Tapaaminen Mantan patsaalmukaan, et tule hevin unohtamaan tätä illa klo 13:00, josta lähdetään yhdessä Suoktaa! kiin. Jos myöhästyt, laita tuutorille viestiä.

7.9. Kannun fuksisuunnistus

29.8. Fuksien selvä tiistai

Kannunvalajien järjestämä koko valtsikan yhteinen tapahtuma. Tapaat muitakin kuin Orientoiva viikko aloitetaan rennolla hentaloustieteilijöitä täällä! gailulla saunatilassa Vaasankadulla.

30.8. Peli-ilta Lautapelejä ynnä muuta. Tvt-perehdytys on aikaisemmin päivällä.

31.8. Piknik Keräännytään yhdessä Kaisaniemeen, jossa KTTO:n grilli. Omat eväät mukaan. Sateen sattuessa vaihtoehtoista ohjelmaa.

1.9. Tour de Stadi

6

14.-15.9. Fuksimökki Vaihdetaan yhdeksi yöksi maisemia. Bussi tuo ja vie. Tarkemmin infoa tuonempana.

29.9. HYYn fuksiseikkailu Tämä neljättä kertaa järjestettävä koko yliopiston fuksitapahtuma on Suomen suurin opiskelijatapahtuma. Et halua missata tätä!

18.11. KTTO:n Vuosijuhlat

KTTO:n 57. vuosijuhlat, kavereiden kesken Erilainen kierros opiskelukaupunkiinne. vujut, ovat vuoden huikein ja hienoin taLähtö ja maali Kalliossa. pahtuma.


Puheenjohtajan sana

Tervetuloa opiskelemaan taloustiedettä ja lämpimät onnittelut sisäänpääsystä ainejärjestö KTTO:n puolesta! Mikä on ainejärjestö ja miksi se on opiskelijalle tärkeä? Erittäin kekseliäästi nimetty Kansantaloustieteen opiskelijat ry eli tuttavallisemmin KTTO on jo vuonna 1959 perustettu ainejärjestö. KTTO:n rooli taloustieteen opiskelijalle on aktiivinen jo ensimmäisestä vuodesta, ensimiitistä ja tästä fuksi-Kapitaalista alkaen. KTTO:n tehtävänä on huolehtia vastapainosta opiskelulle järjestämällä juhlia, urheilua, kulttuuria ja yritysvierailuita, sekä toisaalta ajaa jäsentensä etua oppiaineen edustajien ja tiedekunnan suuntaan opintojen suhteen. KTTO:n pitkässä historiassa on syntynyt paljon perinteitä sekä vuosi vuodelta aktiivisena pysyvä avoin ja rento taloustietelijöiden yhteisö, jota näkee aina mielellään opintojenkin jälkeen. KTTO:n joukosta valitut tutorit järjestävät tapahtumia varsinkin vuoden alussa fukseille erittäin runsaasti virallisemmasta ohjelmasta epävirallisempaan lautapeli-iltaan ja paljon muuta. Alusta asti tapahtumissa pyörii myös vanhempia opiskelijoita, joihin suosittelen tutustumaan jo alusta asti ettei opiskelijapiirisi koostuisi pelkästään muista fukseista. KTTO:n lisäksi vuoden alkuun tulee Kannunvalajien (koko valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijärjestö) tapahtumia, joissa pääsee tutustuman myös valtsikan muiden pääaineiden opiskelijoihin. Lähtekää alusta asti rohkeasti mukaan ja muistakaa nauttikaa fuksivuodesta. Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa. Syksyä ja tapaamistanne odottaen, Julius Rissanen KTTO ry Hallituksen puheenjohtaja 2017

7


Tuutorit 2017

Nea

Anna

Tom-Henrik

8

Eelis


Kasperi

Satu

Miia

Aada

9


Anna Holvio Anna on kolmannen (tai laskutavasta riippuen viidennen tai toisen) vuotensa aloittava kandivaiheen tuutori. Taloustieteelle hän on tullut pääaineenvaihtajana, mikä selittää myös sen, miksi kasassa on jo maisterin tutkinnon verran opintopisteitä, ennen kuin kandikaan on ehditty kirjoittaa (toivottavasti tuutoroinnin ohessa löytyy sille aikaa!) tai sen, miksi opiskeluvuoden määrittäminen on niin vaikea tehtävä. Kotikulmat ovat jo vuosia takaperin vaihtuneet Kirkkonummesta Kallioon, mikä ainakin varmistaa sen, ettei juhlista koskaan tarvitse lähteä ajoissa viimeisen bussin perään. Taloustieteilijöiden pyhättöä Economicumia useammin taidat löytää Annan Kumpulan kampuksen Exactumista, sillä opintojen myötä sydämestä on auennut oma erityinen paikka tilastotieteelle. Kilpailussa siitä, kuinka monissa laskareissa ehdit viikon aikana käydä taidatkin jäädä hänelle selväksi kakkoseksi. Lopun jäljelle jäävästä ajasta ovat tehokkaasti vallanneet opiskelijajärjestöt. Tänä vuonna hän toimii mm. tiedekuntajärjestö Kannunvalajien tilavastaavana, joten odota häneltä löytyvän avaimet kaikkialle. Pieniä intohimoja elämässä ovat tämän lisäksi ainakin Instagram-eläimet ja satunnaiset lomamatkat mitä epätyypillisimpiin kohteisiin.

Nea Tiililä Neljännen vuotensa aloittava Nea vannoi viime talvena kahden hallitusvuoden, yhden tuutorisyksyn ja kahden vuoden halloped-pestin jälkeen, että ”ei enää ikinä” ja lähti pakoon Espanjan lämpöön. Perinteisesti never say never. Vierotusoireita paikatakseen hän päätti lähteä maisterivaiheen tuutoriksi ihan vaan ”one more time”. Koska opiskeluvuosia alkaa kertyä, täytyy Nean alkaa keskittyä myös opiskeluun, joten häneen saattaa hyvinkin törmätä Ecolla, Allussa tai Otaniemessä sivuaineen parissa. Mutta ei hätää, Nean opiskeluinto ei ikinä ole jatkunut kovin kauaa, joten eiköhän hänen naamansa näy kuitenkin KTTO:n bileissäkin silloin tällöin.

Eelis Seppänen

10

Setämiehen maineen ansioidensa pohjalta saanut Eelis on toisen vuoden opiskelija valtsikassa, vaikka kokemusta elämäm kolun opinnoista on jo väitöskirjan verran. Nämä opinnot myös jatkuvat taloustieteen lukemisen sivuaineina, joko Zetorin tai Mummotunnelin baaritiskillä viikonloppuisin. Eeliksen

karaokeversio Volgasta saa myös seniorit liikkeelle - tämä kultakurkku täytti koko tanssilattian eläkeläisillä vanhojen risteilyn paluumatkan karaokekilpailussa. Eeliksen lempiurheilulaji on kuningaspeli beerpong, jossa tämä herrasmies ehti jo fuksivappunaan saavuttaa menestystä: ensin pre-pre-japun jallullisesta versiosta voitto ja seuraavana päivänä koko valtsikan turnauksesta hopeaa. Approilla ja muissa opiskelijatapahtumissa tunnistat hänet helpoiten iloisesta propellihatustaan.

Satu Antila Satu on Espoon pahimmasta ghetosta kotoisin oleva, nykyisin Haagassa majaansa pitävä toisen vuoden opiskelija. Opintojensa suhteen Satu on edelleen jämähtänyt fuksisyksyyn, mutta kompensoi heikkoa koulumenestystään juoksemalla kaikissa mahdollisissa bileissä ja tapahtumissa. Hänet löytääkin todennäköisimmin juhlien jatkojen jatkoilta valittelemasta tekemättä jääneitä laskareita ja pohtimasta uusintojen ajankohtaa. Edellä mainituista syistä Satuun tuleekin syksyllä törmäämään fuksien kursseilta välttelemästä laskaritaululle joutumista. Kun Satu ei ole juhlimassa tai hajoilemassa laskareihin, käyttää hän yönsä turvaten Helsinkiä vartijan työssään. Häneltä et ehkä saa vinkkejä analyysin läpäisyyn, mutta mikäli kaipaat bileseuraa tai suosituksia Alkon parhaasta kyykkyviinistä, kannattaa Satun puoleen kääntyä. Satu toimii KTTO:n hallituksessa tapahtumavastaavana sekä virallisena viinamuulina.

Kasperi Kuuskoski Tuutoreiden kiintiöturkulaisena toimii toisen vuoden opiskelija Kasperi. Kasperille lähinnä sydäntä taloustieteen käsitemaailmassa on tehokkuus, jonka ihannetta hän pyrkii toteuttamaan arkielämässäkin. Niinpä Kasperin fuksivuosi kuluikin ahkerasti minimoiden elämisen pakollisia kustannuksia mallasjuomien kulutuksen maksimoimiseksi. Vinkkejä Lidlin hintatehokkaimmista tuotteista (kalapuikot!) tai Alkon korkeimman tehosuhteen omaavista tuotteista (näistä on excel) voikin optimointia arvostava fuksi tulla rohkeasti kysymään. Ajankäytöllisesti Kasperi pyrkii maksimoimaan sekä nopat että bileiden määrän, joten ylimääräistä aikaa hänelle ei juurikaan jää. Mikäli näin kuitenkin joskus käy, mainittavia ”harrastuksia” lienevät epämääräinen musisointi, internetissä seikkailu sekä politiikan puhuminen muutaman tuopillisen jälkeen.


Tom-Henrik Sirviö

Miia Janatuinen (KV-tuutori)

Kttolaisen vasemmistointelligentsijan nouseva tähti ja Kapitaalin sekä Tutkaimen toimittajanakin kunnostautunut Tom-Henrik Sirviö päätti fuksivuoden jälkeen ottaa harteilleen uusien taloustieteen opiskelijoiden perehdyttämisen yliopistomaailman saloihin tuutorina. Klassisten sivistysihanteiden vankkumattomana kannattajana Sirviö juo kahvinsa Ekbergillä, ostaa kirjansa Akateemisesta (vaikkei se olekaan entisensä) ja osallistuu innokkaana yhteiskunnalliseen keskusteluun, olipa sen aihe sitten kotimaisen nykykirjallisuuden taso, talouspolitiikan vaihtoehdot tai korkeakoulutuksen syvimmät merkitykset.

Aada Soikkeli

Miia näki jo heti opiskelut aloitettuaan akateemisen vapauden mahdollistamat hyödyt, ja päätti muutamat nopat napsittuaan lähteä nauttimaan Australian lämmöstä loppuvuodeksi. Kaipaus maailmalle jäi, joten hän toimii syksyllä kansainvälisten opiskelijoiden tutorina. Palattuaan vuosi sitten Suomeen Miia laittoi hihat heilumaan, ja ensimmäisen kokonaisen fuksivuotensa aikana hän keuli tahtia opiskeluissa kiinni tarmokkaasti – luennot tosin ”välillä” vaihtuivat lounaisiin tai salilla rygettämiseen. Tehokas ajanhallinta (tehokkuudella tässä tarkoitetaan lähinnä tehokasta työmäärän minimointia) onkin yksi tärkeimmistä taidoista, jonka fuksi voi Miialta oppia – sitsisnapsien kumoamisen lisäksi tietysti.

Aada on toisen opintovuotensa aloittava kansiksen opiskelija Kalliosta. Kotkassa varttunut Aada kantaa nykyistä stadilaista titteliään ylpeänä, nyt kun raitsikalla matkustaminenkin sujuu jo melkein rutiinilla. Opiskeluun hän ei ole vielä valitettavasti onnistunut kehittämään yhtä toimivaa rutiinia, mutta tästä huolimatta missä tahansa kaipaatkin apua, Aada on varmasti valmis auttamaan. Vapaa-ajalla Aadan parhaiten voi löytää viinilasillisen ääreltä tai vaihtoehtoisesti Stadiumista myymästä kaupungin tyylikkäimpiä treenivaatteita.

Tämä suloinen ja pilkkeen silmäkulmassaan omaava Itä-Helsingin kasvatti on hurmaava persoona, joka luulee myös olevansa kielinero: hän saattaa puhua sinullekin ponnekkaasti eri kielillä fast hon pratar inte svenska und nicht auch Deutsch. Opiskelujen alku ja Weboodin, Kumpulan ja Kuppalan haltuunotto voi tuntua aluksi aikamoiselta sekametelisopalta uudelle opiskelijalle, etenkin, jos suomen kieli ei vielä suju, mutta Miian tutoroimana fuksi kuin fuksi huomaa pian uiskentelevansa yliopiston vesillä kuin kala vedessä.

2016 fuksien edustusta KTTO:n vuosijuhlilla 19.11.2016. Kuva Kasper Garam.

11


KTTO:n hallitus 2017 KTTO:lla on suuri hallitus, jonka tehtävänä on ajaa jäsenistön etuja ja järjestää virkistystä opiskelun oheen. Vaikka jokaisella hallituslaisella onkin oma tehtävänsä, on tapahtumien järjestämisessä yleensä mukana suurin osa hallituksesta ja yhteistyötä tehdään muutenkin mahdollisuuksien mukaan. Hallituksen sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Puheenjohtaja – Julius Rissanen Puheenjohtaja luonnollisesti johtaa puhetta kokouksissa sekä pitää muun hallituksen kurissa. Varapuheenjohtaja ja tilavastaava – Vili Vanhala Juliuksen kadotessa Vili täyttää puheenjohtajan saappaat. Lisäksi Vili pitää huolen, että tilat tapahtumiin on varattu Taloudenhoitaja – Aleksei Kutilainen Aleksei vartioi KTTO:n kirstua sekä huolehtii lähtevien ja tulevien maksujen hoidosta ajallaan. Opintovastaavat – Hanna Sandell ja Ville Stålhandske Opintovastaavat pitävät muut ajan tasalla opintouudistuksista sekä tuovat KTTO:n mielipiteen niistä kuulluksi. Hanna keskittyy kandivaiheen ja Ville maisterivaiheen opintoasioihin. Yrityssuhde- ja alumnivastaava – Joni Karras Jonin vastuulla on järjestää excuja, hankkia sponsoreita sekä yleisesti pitää yllä suhteita yritysmaailmaan sekä kansantaloustieteen alumneihin. Työelämävastaava – Kim Kärkkäinen Kim hoitaa työelämäsuhteita sekä järjestää excuja yrityksiin. Ulkosuhdevastaava ja sihteeri – Kasperi Kuuskoski Kasperi näpyttelee kokousten pöytäkirjoja sekä pitää yllä suhteita valtsikan ulkopuolisiin ainejärjestöihin. KV- ja sisäsuhdevastaava – Lilja Aaltonen Lilja huolehtii suhteista muihin valtsikan ainejärjestöihin ja kansainvälisiin opiskelijoihin. Lukiosuhde ja HYY-vastaava – Meeri Seppä Meeri hoitaa suhteita HYY:hyn sekä pitää lukiosuhdevastaavana huolen siitä, että saamme vastaisuudessakin uusia innokkaita kansiksen opiskelijoita. Kulttuurivastaava – Julia Kangasmäki Julia järjestää excuja niin korkea- kuin opiskelijakulttuuritapahtumiin, esimerkiksi teatteriin, konsertteihin tai speksiin.

12


Urheiluvastaava – Aleksi Valkola Aleksi pitää huolta KTTO:n maratonkunnosta sekä järjestää liikuntaan liittyviä tapahtumia ja excuja. Tiedotus- ja webvastaava – Miia Janatuinen Miia ylläpitää KTTO:n nettisivua, sähköpostilistoja sekä Facebook-spämmiä. Somevastaava – Elina Aavila Elina vahvistaa KTTO:n somepresenssiä muun muassa Instagramissa ja Snapchatissä. Sitsimestari ja tasa-arvovastaava – Rosa Zabihian Rosa järjestää ja johtaa laulua sitseillä sekä pitää KTTO:n tasa-arvoisuudesta huolta. Virkistysmestari – Eelis Seppänen Eelis huolehtii niin hallituksen kuin jäsenistönkin virkistyksestä usean vuoden juomapuolen kokemuksesta ammentaen. Vappu- ja ympäristövastaava – Olli-Pekka Viitaharju Opa järjesti KTTO:lle huikean vapun pitäen kertakäyttöastioiden käytön minimissä. Tapahtumavastaava – Satu Antila Satu koordinoi tapahtumien järjestämistä. Vuosijuhlavastaava – Sara Kurppa Sara vastaa KTTO:n loistokkaiden 58. vuosijuhlien järjestämisestä marraskuussa. Tuutorivastaava - Anna Holvio Anna pitää huolta teistä fukseista ja huolehtii tuutoreiden ja KTTO:n hallituksen yhteispelin toimivuudesta. Virkailijajäsen – Nea Leino Kapitaalin päätoimittajat – Elina Aavila ja Lauri Vesala Elina ja Lauri vastaavat valtakunnan johtavan talouslehden toimittamisesta jotta KTTO:n opiskelijat voivat jatkossakin rentoutua laadukkaita, asiallisia ja kenties viihteellisiäkin artikkeleita lukien.

13


Lukutila-arvostelu Teksti Sara Kurppa, Olli-Pekka Viitaharju ja Anna Holvio

Opiskelu sujuu harvalla kotoa käsin ja et vain yksinkertaisesti selviydy yksin. Tarvitset siis itsellesi lukutilan, jossa voit piiskata itseäsi kohti kaukana häämöttävää valmistumista. Tässä katsauksemme Helsingin yliopiston lupaavimmista lukutiloista, jotta löydät itsellesi sopivan paikan. Kaisa Kaisa-talo, Fabianinkatu 30, Avoinna ma - pe 8.00 – 20.00 ja la 11.00 – 17.00 Kaisa kirjasto sijaitsee aivan keskustakampuksen ytimessä metroaseman yllä. Ensimmäisellä kerralla vierailijaa tervehtii kurvikas ja ylevä valoaukko. Visuaalisesti kirjasto on vaikuttava, mutta lukutilana se ei ole parhaimmasta päästä. Käytävät vilisevät ihmisiä ja vapaata paikkaa on vaikea löytää. Kellarikerroksessa on usein vapaata tilaa ja tauoilla voi viihdyttää itseään rullailemalla arkistohyllyjä edes takaisin tai vaikkapa lukemalla Kapitaalin vanhoja julkaisuja. Fuksivuoden alussa voit noutaa kirjastokortin suoraan 3. kerroksen infopisteestä. Plussat + Sisätilojen arkkitehtuuri + Nojatuolit + Varattavia kokoushuoneita

Miinukset - Usein ruuhkaa, vapaita paikkoja saa etsiä - Huonot pöydät (kääpiöille?) - Pääsy- ja ylioppilaskokeiden aikana junnut valtaa kirjaston - Niukasti pistorasioita

PR kahvila Päärakennus, Fabianinkatu 33, Avoinna ma - to 07.45 - 20.00, pe 07.45 - 18.00 ja la 08.45 - 15.00 Päärakennuksen kahvila edustaa klassisempaa arkkitehtuuria ja luo arvokkaamman miljöön opiskeluun. Tilana se sopii ryhmätyöskentelyyn ja kahvin rajattomaan kittaamiseen. Sopivaksi todettu tekniikka on houkutella paikalle fiksumpia opiskelijoita ja odottaa, kun tehtävät ratkeavat kuin itsestään. Perinteinen tyyli on myös saapua päärakennukselle perjantaiaamuna kopioimaan analyysin tehtäviä ennen laskareiden alkua. Plussat Miinukset + Kahvin lipittäminen on helppoa - Vain muutama pistorasia + Jutustelu sallittua - Pienet pöydät varsinkin jos ryhmässä + Lounaan voi hakea pöytään

14


Eco lukutila Economicum, Arkadiankatu 7, Avoinna ma - pe 07.45 – 18.00 Economicum on lähellä jokaisen KTTO:laisen sydäntä ja soveltuu hyvin rauhalliseen opiskeluun. Tilat ovat avarat ja paikalla on vain vähän opiskelijoita. Rakennus on hyvin varusteltu: kahvinkeitin, nahkasohva ja poikakalenteri Arkussa ja skanneri lukutilassa laskareiden palauttamiseen.

Plussat + Oma koti kullan kallis + Vain samankaltaisia opiskelijoita + Aina tilaa + Isot pöydät + Hämis lähellä + Mahdollisuus tavata upeita professoreita Miinukset - Lyhyet aukioloajat

Kumpula Exactum, Gustaf Hällströminkatu 2B, Avoinna ma - pe 07.45 - 19.00 Kumpulan kampusalue piileskelee vieraiden katseilta Nörttikummulla. Voit imeä itseesi intoa laskareiden tekoon käytävillä vaeltavista matematiikoista. Fuksivuoden aikana Exactumin Ratkomo tulee varmasti tutuksi, mutta et jää kaipaamaan sitä! Älä säikähdä varsin apaattista tunnelmaa, Unicafen panini varmasti piristää päivääsi. Plussat + Hyvin tilaa ja isot pöydät + Apua matikan tehtäviin ohjaajilta + Kaksi UniCafeta lähellä + Matikan laitoksen opiskelijat Miinukset - Matikan laitoksen opiskelijat - Huonot yhteydet

15


Varjo-opinto-opas Teksti: Roope Jääskeläinen, Pyry Lehtonen, Satu Koskinen, Kasperi Kuuskoski, Anton Nikolenko ja Julius Rissanen Rakas Fuksi, Rakas Fuksi, Tässä Sinulle todelliset, vaikka ei suinkaan viralliset, kandivaiheen kurssiesittelyt. Virallisen opinto‐oppaan informaatioarvo on lähes olematon ja tästä syystä olemme keränneet sinulle informatiivisen paketin omia näkemyksiämme kursseista. Teksti koostuu siis vanhempien tieteenharjoittajien mielipiteistä. Siis toisin sanoin, tekstissä esitetyt mielipiteet ovat lähinnä lukemattomien KTTO sukupolvien itkuvirttä. Kurssien luonteeseen kannattaa tutustua aina etukäteen. Jos sinulla on käsitys eri kurssien vaativuudesta, osaat suunnitella opintoaikataulusi ja välttää periodit, joissa opintotaakka on kestämätön tai olematon. Älä ota tätä tekstiä ainoana totuutena, vaan kysy aina tuutoriltasi tai muilta opiskelijoilta tietoa kurssista, jonka aiot suorittaa. Tänä vuonna asioita mutkistaa Iso Pyörä -nimellä kulkenut tutkintouudistus, jonka myötä kursseja on muutettu, lisätty ja poistettu. Vaikka muihin kandiohjelmiin verrattuna taloustieteessä päästiin vähällä, tulee sinulle ja fuksitovereillesi silti eteen joitakin vanhemmille tieteenharjoittajille tuntemattomia kursseja ja käytänteitä. TA1 Taloustieteen perusteet: Pääsykokeen poistuttua TA1 lienee usealle fuksille ensikosketus varsinaiseen taloustieteeseen. Pelästyä ei kuitenkaan kannata, sillä johdantokurssina TA1 ei ole liian vaikea. Ensin käsitellään mikrotaloustiedettä, siis markkinoiden toimintaa, hinnan muodostumista sekä kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä. Toisessa osassa aiheena on makrotalousteoria, joka käsittelee laajempia ilmiöitä, kuten suhdanteita, kasvua ja työttömyyttä. Luentojen lisäksi kurssilla on laskuharjoituksia, jotka ovat samankaltaisia kuin tentin tehtävät. Mikro‐osuuden perinteisesti vetäneellä Tervalalla on ollut tapana laittaa tenttiin yksi parin pisteen kompakysymys, jonka oikeinsaamiseksi on hyvä ollut käydä luennoilla. Monet keskittyvät fuksisyksynä Analyysiin ja KTTO:n tapahtumiin. Tästä syystä TA1-kurssi on useasti jäänyt vähemmälle huomiolle. TA2 Asiantuntijataidot:

16

Tämä kurssi muistuttaa todennäköisesti eniten sitä, mitä kansiksen opiskelu on unelmissasi ollut. Luennon vetää aina joku taloustieteen piirissä tunnettu henkilö, kuten Erkki Liikanen, Sixten Korkman tai vaikkapa Elina Lepomäki. Luennoilla kannattaa käydä, sillä suurin osa luennoitsijoista ovat hyviä ja paikalla olevat sivuaineopiskelijat nolaavat itsensä säännöllisesti tyhmillä kysymyksillään. Tänä vuonna kurssia on uudistettu lisäämällä siihen myös

opintosuunnitelman laatimista sekä työnhakutaitoja ja urasuunnittelua. Kurssin suorittaa tekemällä helpohkon tentin. Lukemalla luentomonisteet kerran tai kaksi ajatuksella läpi ennen tenttiä voit saada itsellesi ensimmäisen vitosen opintosuoritusotteeseen. TA3a Mikrotaloustiede I ja TA3b Mikrotaloustiede II: Pekka tykkää omenoista ja päärynöistä. Niiden hinnat ovat sitä ja tätä. Sitten derivoidaan puoli tuntia monta muuttujaa sisältävää funktiota saadaksemme tietää kuinka monta niitä omenia ja päärynöitä Pekan Alepa‐reissulla ostoskassiin oikein päätyy. Kurssien sisältö ei ole sinänsä vaikea, mutta laskarit ovat. Tämä johtuu lähinnä siitä, että kun teoria on käyty luennolla läpi, eteen lyödään harjoitustehtävät, joiden matemaattisista ratkaisutavoista sinulla ei ole mitään käsitystä. Käyt katsomassa KTTO:n nettisivuilta edellisten vuosien tehtävien ratkaisut ja toteat tehtävien pysyneen täysin samoina. Kursseista tuskin jää sinulle mitään käteen pelkästään kopioimalla mallivastaukset netistä. Kursseista kuitenkin selviää lukemalla kirjaa huolellisesti ja tekemällä laskuharjoitustehtävät. Laskareista saa lisäpisteitä tenttiin, mutta vain jos pääsee tentistä läpi. Tenttien tehtävät muistuttavat pitkälti laskareita ja samoja asioita kysytään vuodesta toiseen. Kysy tuutoriltasi enemmän tai katso KTTO:n tenttiarkistoa netissä. Opettelemalla laskarit ja aiemmat tenttikysymykset ulkoa pääsee pitkälle näillä kursseilla.


TA3c Peliteoria: Muodostaa TA3a‐kurssin kanssa kandivaiheen kokonaisuuden mikrotalousteoriaan. Kurssilla käydään peliteorian perusteita. Etsitään erilaisia tasapainoja ja optimaalisia valintoja piirtäen ja laskien erilaisissa “peleissä” ja tilanteissa täydellisen tai epätäydellisen informaation vallitessa. Vasta toista kertaa erillään Mikrotaloustieteestä järjestetyn kurssin vetää Aallon kauppiksen luennoitsija, joka oli varsin selkeä ja innostunut opettaja, joten luennoilla käynti ei ainakaan mene hukkaan. Laskarit perinteisesti muilta kursseilta totuttuun tapaan, jotka vastasivat hyvin kurssikoetta vaatimustasoltaan.

tamia tilastollisia analyysejä excelillä. Kurssiin kuului viime keväänä myös pienimuotoinen tutkielma (4‐8 sivua), jostain valitsemastaan aiheesta joka liittyy kurssin teemaan. Tarkoituksena soveltaa täysin samoja analyysejä kuin laskareissa, mutta vain opiskelijan omaan tutkimuskysymykseen. Tentissä kysyttiin samanlaisia kysymyksiä kuin laskareissa. 50% arvosanasta tentistä ja 50% harjoitustyöstä. Kurssin suoritus onnistuu jo fuksivuonna makron jälkeen, mutta jos luentojen asioita haluaa ymmärtää syvällisemmin, niin Ekonometria kannattaisi olla käytynä.

TA4a Makrotaloustiede I ja TA4b Makrotaloustiede II:

TA5 on yleisnimitys niille pienille valinnaisille kursseille, joissa paneudutaan jonkun tietyn aihealueen, kuten työmarkkinoiden tai julkisen talouden teorioihin. Ainoa kursseja yhdistävä tekijä on niistä saatavien opintopisteiden määrä. Jotkut ovat helppoja, jotkut ovat vaikeita. Jotkut ovat mielenkiintoisia, toiset ei. Kysy tuutoreilta neuvoja ja kokemuksia tai lue KTTO:n varjo‐opinto‐opasta netissä. Virallinen opinto‐opas väittää monen TA5:n kohdalla, että edellytyksenä on TA4:n suorittaminen. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä tunnet makroa riittävästi jo TA1:n perusteella, joten voit ottaa näitä kursseja jo ensimmäisenä vuotena. Monesti tuntuu siltä, että TA5-kurssit ovat suunniteltu lähinnä sivuaineopiskelijoille, sillä luennoitsijat usein olettavat, että opiskelijoiden esitiedot ovat hyvin rajalliset.

Kansiksen “bread and butter” kursseja, laskareilla höystettynä. Kurssit vetää Juha Tervala, joka on hyvin innostunut kurssin aiheista ja tämän takia luennoilla käynti kannattaa. Kursseilla on omaa ajattelua vaativat laskarit, monien mielestä kandivaiheen parhaat! Opiskelijat pääsevät itse työstämään materiaalin ja tehtävien johdattelemana esim. viimeaikojen kriisejä ja tekemään niille järkevää makroanalyysia opitun asian pohjalta. Kannattaa muistaa tehdä KAIKKI LASKARIT! Kursseilla voi saada täydet laskaripisteet vain, jos tekee 100 % tehtävistä. Kurssit tulevat olemaan yksi mieluisimpia varsinkin makrotaloudesta kiinnostuneille henkilöille. Kursseilla käytettävä kirja on iso ja sitä on hankalaa löytää kirjastoista. Sen lukeminen on yllättävän hidasta, kun jokaisella sivulla tuntuu olevan niin paljon asiaa ja pikkutärkeää kaavaa. Huomaat myös jääväsi lukemaan mielellään “bokseja”, joissa teoriaa tarkastellaan tosimaailmassa, vaikka se ei varsinaisesti auta sinua tenteissä yhtään. Tervalan luentokalvot riittävät kuitenkin hyvin laskareiden tekemiseen ja kursseista läpipääsemiseen. Itse tenteissä on pärjätty ilman vaativampaa matikkaa. TA4c Talouskasvu: Muodostaa TA4a‐kurssin kanssa kandivaiheen Makrotalousteorian kokonaisuuden. Verrattuna makroon kurssi on paljon teoreettisempi. Differentiaaliyhtälöt pyörivät luennoilla ja esseessä pitäisi tarkastella esimerkiksi mallin mahdollisia instrumenttimuuttujia (aivan, sinulla ei ole mitään hajua kyseisistä asioista ellet ole käynyt Ekonometriaa). Luentokalvot eivät riittäneet laskareiden tekemiseen, joten kirjan hankinta on melkein pakollista. Onneksi netistä löytyy ilmaiseksi katseluversio. Kurssilla oli myös käytössä data, josta tehtiin laskareihin muu-

TA5 Erityisteemoja:

TA6 Työelämäjakso: Tutkintouudistus vei aiemmin nimikettä TA6 kantaneen kurssin Matemaattiset menetelmät ja toi tilalle täysin uuden työelämäjakson. Ensisijaisesti TA6 suoritetaan vähintään kuukauden pituisella työllä opiskelijan itse valitsemassa ja etsimässä työpaikassa. Joitakin matematiikan väheneminen voi harmittaa, mutta useimmille mahdollisuus muuntaa vaikkapa kesätyö opintopisteiksi lienee tervetullut uudistus. TA7a Ekonometria I ja TA7b Ekonometria II: Monien mielestä kandivaiheen parhaat kurssit! Tällä kurssilla pääset lähemmäksi sitä, mitä ekonomistit oikeastaan tekevät. Alussa kerrataan tilastotiedettä ja sitten sitä sovelletaan tutkittavaan asiaan. Kuten muissakin kursseissa tarjolla ovat luennot ja laskarit. Luennoista saatava hyöty on yksilöllistä, mutta kannattaa varmistaa, että sinulla on ainakin yksi kaveri kuuntelemassa, koska siellä usein jaetaan sanallisesti hyviä vinkkejä tenttiin. Tentit ovat olleet jatku-

17


vaa korjausliikettä liian helposta liian vaikeaan, mutta tämä ei ole ongelma – vaikeaa tenttiä seuraa aina helppo uusintatentti. Opit asioita joita tulet tarvitsemaan esimerkiksi kandityön tekemisessä, työelämässä ja maisterivaiheen opinnoissa. Tilastotiede ja R tutuksi I-II -kurssit kannattaa olla käytynä ennen Ekonometriaa. Muut pakolliset opinnot: Matemaattinen analyysi I-IV: Opiskellaan matematiikkaa sen itsensä vuoksi. Todistamista, induktiota, derivointia, derivointia ja vielä kerran derivointia. Jos sait lukion pitkästä L:n niin tulet nauttimaan näistä kursseista, muuten et. Kirsikkana kakun päälle pääset fuksitovereinesi vieläpä koekaniinin asemaan, sillä tutkintouudistuksen myötä perinteiset analyysit muutetaan ”virtuaalikursseiksi”. Luentoja ei ole lainkaan, vaan materiaali tulee teksteinä ja videoina verkkoon, ja jopa laskuharjoitukset palautetaan ja vertaisarvioidaan netissä. Opiskelun tukena on kuitenkin viikoittain kurssin vetäjän toteuttamaa lähiohjausta, sekä etenkin KTTO:n syksyllä toteuttama tukikurssi! Tukikurssi on harhaanjohtava nimi, koska käytännössä kaikille KTTO:laisille tukikurssi on se varsinainen kurssi, jonka tunneilla opit vähintään sen mitä kurssin läpipääsy vaatii. Aiempina vuosina kurssin rakenne on ollut sellainen, että yliopistomatematiikkaan tottumattomille alku on hankalaa, mutta myöhemmin edetään asioihin, joita myös hiukan ymmärtää pelkillä lukiotiedoilla. Pääset kurssin läpi käymällä ”tukikurssilla” ja tekemällä laskuharjoitustehtävät. Laskarit ovat helvetin vaikeita. Niistä ei yksin selviä, joten kannattaa kokoontua porukalla jonnekin ratkomaan niitä. Tenttitehtävät ovat perinteisesti olleet aivan eri maailmasta kuin laskaritehtävät, joten vaikka laskareista ei olisi juuri mitään ymmärtänyt niin oppimalla yleisimmät laskusäännöt ja perusteorian on kurssista helppo saada hyvä numero. Kaikki tässä sanottu kannattaa kuitenkin ottaa varauksella, sillä virtuaalimuotoon siirtyminen (ja luennoitsijan vaihtuminen) saattaa vaikuttaa myös kurssien toteutukseen ja vaikeustasoon vaikka sisältö pysyykin lähes samana. Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I:

18

Helpohko ja selkeä kurssi, jossa on hiukan pehmeämpi laskeutuminen yliopistomatematiikkaan kuin matemaattisen analyysin kursseilla. Kurssilla periaatteessa jatketaan siihen mihin jäätiin lukion

pitkän matematiikan vektorikurssilla. “Linis” alkaa tutummasta ja etenee oudompaan asiaan, kun taas analyysissä homma toimii toisin päin. Lue luentomateriaali ja tee laskarit lisäpisteiden takia. Todistushattutädiksikin nimetty luennoitsija jakaa KTTO:n kahtia. Osan mielestä hän on innostava ja hyvä pedagogisesti, toisten mielestä hän kuuluisi pikemminkin lastentarhanopettajaksi. Tenttitehtävät ovat helpompia kuin laskarit. Harva on yöunia menettänyt tämän kurssin takia, ja tuskin tulet sinäkään. Tilastotiede ja R tutuksi I-II: Aiemmin tutkintovaatimuksissa ollut R-kurssi korvataan tänä vuonna kahdella kurssilla, joissa opiskellaan sekä tilastotiedettä että R-ohjelmiston käyttöä. Positiivisena puolena lienee parempi valmius seuraaviin todennäköisyyslaskennan ja tilastollisen päättelyn kursseihin, mutta negatiivisena vanhemmilla tieteenharjoittajilta saatavien vinkkien puute. Poikkitieteellisten lähteiden mukaan kurssit järjestetään verkkokurssina laskuharjoituksineen. Tenttiä ei järjestetä, vaan arvosana määräytyy suoraan laskuharjoitusten pisteistä. Kurssilla opiskeltava R on tilastolliseen laskentaan tarkoitettu ohjelmointikieli. Jokaisen ekonomistin tulisi osata ainakin yksi tilastollisen analyysin työkalu. R:ää tulet tarvitsemaan koko opiskeluiden ajan (varsinkin maisterivaiheessa). Sen hyvä osaaminen tulee tekemään monia asioita jatkossa helpommaksi. Vaikket olisi koskaan ennen “koodannut” niin “ärrään” pääsee hyvin sisään kurssilla olevien materiaalien avulla, jotka kurssin pitäjiksi vaihtuneet motivoituneet tilaston maisteriopiskelijat muokkasivat uusiksi ja opettavaisemmiksi. Mikäli olet ennen edes tutustunut koodaamiseen (Java, Python jne.) niin etenkin kurssin alku tulee olemaan helppo. Todennäköisyyslaskenta I ja Tilastollinen päättely I: Toisen vuoden kevään kurssit joilla tutustutaan todennäköisyyden ja tilastollisen päättelyn perusteisiin. Kurssit eivät poikkea jo totutusta linjasta eli: luennot, laskarit ja tentti suoritusmuotona. Laskareiden palautus ja vertaisarviointi tehdään verkossa. Todennäköisyyslaskennassa eli ”pikku-todarissa” osan niistä tekemällä ja jotain ymmärtämällä kurssin pitäisi olla helpohko. Kurssin jälkeen moni opiskelija huomaa tajunneensa, ettei tietänytkään paljon mitään todennäköisyyslaskennasta entuudestaan. Tilastollinen päättely 1 noudattaa samaa tyyliä kuin pikku-todari. Laskareiden tekemistä helpottaa huomattavasti luennoilla käynti. Kurssilla käytettä-


vän luentomonisteen ote on välillä turhan teoreettinen laskareiden tekoon (käytäntöä paremmin luennoilla). Todennäköisyyslaskenta IIa ja IIb: Kolmannen vuoden syksylle suunniteltu pakollinen matematiikan kurssi. Vaikea. Kurssin alkupuolisko on vain jatkoa pikku-todarille, mutta toinen puolisko menee vaikeaksi. Nopat vaihtuvatkin matriiseiksi ja yksiulotteisista jakaumista tuleekin moniulotteisia. Onneksi luennoitsijana on parrakas oululaismies Petteri Piiroinen, jonka luennoille et tule nukahtamaan! Piiroisen leveä Oulun murre tekee luennoista entistäkin hauskempia. Todennäköisyys onkin tojennäkhössyys, puoli on puolonen ja jakauma on jakkauma. Luentomateriaali on valitettavasti todella hankala ja pelkistetty, tulet törmäämään lauseeseen ”Ja tästä nähdään helposti, että…” (niin, kyllä näkee jos sattuu olemaan matematiikan professori tai Petrus). Tämä kyseinen Petrus on sinun pelastuksesi, hän kirjoitti Todarin varjo-materiaalin, eli selkokielisen version.

Toinen kotimainen aka. Virkamiesruotsi: Koska et päätynyt Hankenille, lienee turvallista olettaa toisen kotimaisen tarkoittavan sinulle ruotsia. Jos koet osaavasi sitä, ainoa epämukavuus on se, että joudut puhumaan ja kuunteleman sitä muutamia tunteja. Jos, kuten enemmistö, et oikein hallitse ruotsia, kurssin suorittaminen saattaa muodostua infernaalisen pitkäksi ja rasittavaksi urakaksi. Ongelmana on se, että jotkut opettajat suhtautuvat ruotsin kieleen fanaattisella pieteetillä, eivätkä suostu uskomaan, että virkamiesruotsiin läpipääsyyn vaaditaan vain C2‐tason osaamista eli se, että pystyt ilmaisemaan ajatuksesi jotenkuten ymmärrettävästi vaikka kieliopissa olisi jatkuvia ja toistuvia virheitä. Koska vaatimustaso ei missään muussa kurssissa vaihtele niin paljon, kannattaa panostaa aikaa siihen, että selvität eri opettajien tavat kurssin jo suorittaneilta. Älä myöskään ”lähde kokeilemaan” vaativan opettajan kurssia, koska et mahtunut muille kursseille. Hän saattaa hyväksyä sinun suullisen taidon tulokset, mutta hylätä kirjallisen kokeen. Tämän jälkeen et voi enää vaihtaa opettajaa ja tutkintosi jää ikuisesti virkamiesruotsilimboon.

Muista nämä!

1. Opiskelupaikan vastaanottaminen Vastaanota opiskelupaikka annettujen ohjeiden mukaisesti. Huolehdi samalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksamisesta, jos et vielä ole jäsen. 2. Opiskelijakorttihakemus Opiskelijakorttia kannattaa hakea mahdollisimman pian osoitteessa myfrank.fi. Ennen kortin saapumista joudut todistamaan opiskelijastatuksesi hyväksymistodistuksella. 3. Hanki ATK-tunnukset Hanki tunnukset yliopiston tietojärjestelmiin saamiesi ohjeiden mukaisesti.

4. Hanki HSL:n opiskelija-alennus Opiskelija ajelee julkisilla puoleen hintaan. Hae siis tarvittava todistus päärakennuksen opiskelijaneuvonnasta ja toimita se HSL:n palvelupisteeseen.

5. Opiskelijakalenteri HYY:n jäsenenä olet oikeutettu saamaan opiskelijakalenterin. Niitä jaetaan alkusyksystä päärakennuksella. 6. Kursseille ilmoittautuminen Fuksina asiasta ei kannata hätäillä. Kursseille ilmoittaudutaan osoitteessa www. weboodi.helsinki.fi. Kurssi-ilmoittautumista harjoitellaan orientoivalla viikolla. 7. Sähköpostilistoille liittyminen Kaikkien kannattaa liittyä ainakin KTTO:n ja Kannunvalajien sähköpostilistoille. Ohjeet löytyvät esimerkiksi KTTO:n nettisivuilta: www.ktto.fi. 8. Fuksien ensimiittiin tuleminen Katso tämän lehden kalenterista, milloin fuksit tapaavat ensi kerran ja mitä muuta syksyllä tapahtuu!

19


20


Sanasto Alexandria – Kaisa-kirjaston kanssa samassa rakennuksessa sijaitseva oppimiskeskus. Paljon tietokoneita, jonkin verran ryhmätyötiloja, mutta ennen kaikkea rauhaa Kaisassa pääsykokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin opiskelevista lapsista. Alina‐sali – Uudella ylioppilastalolla sijaitseva juhlatila. Sitsejä ja opiskelijabileitä lähes joka päivä. Tulee tutummaksi kuin oma keittiö. Arkku – KTTO:n erittäin viihtyisä virkistystila Economicumissa. Siellä kansislaiset keittävät itselleen kahvia ennen luentoa ja pähkäilevät yhdessä laskareita. Tapana on myös tuoda ryöstöretkiltä käteen jääneet muistot Arkkuun näytille. Casa Academica ‐ Tuttavallisesti Casa. Nykyään sinne pääsee harvoin, mutta mikäli siellä on juhlat ovat ne takuulla todella suositut. Osoite on Hietaniemenkatu 7. Economicum – Taloustieteen Mekka sijaitsee Arkadianmäen katveessa heti Luonnontieteellisen museon vieressä. Economicumiin on pakkautunut verraton määrä taloustieteilijöitä yliopistolta, kauppakorkeakoulusta, Hankenilta ja eri tutkimuslaitoksista. Rakennuksessa pidetään suurin osa kansiksen luennoista ja laskareista, löydät sieltä myös kaikki rakastetut professorimme. Examinarium – Alexandrian neljännestä kerroksesta löytyvä tila, joka toimi ennen yliopiston parhaana opiskelutilana ja jossa oppiminen oli tehokasta ja sosiaalista. Nykyään koneilla täytetty tenttitila, jossa tenttejä keskimäärin kerran vuodessa. Kansiksen tenttejä vielä harvemmin. FC KTTO ’59 - Més que un club. Kansantaloustieteen opiskelijoiden Los Galacticos pelaa keväisin sekä syksyisin (yliopiston) Mestareiden Liigaa Unelmien Teatterissa pallokentällä. Joukkueella on yksi ainoa tavoite; murskavoitto. Mikäli tämä tavoite ei toteudu, on suunnitelma B joukkueen moton mukaisesti ’’jos ei voi voittaa, voi vahingoittaa’’. Siirtoikkunan umpeuduttua sarjakauden alkaessa kaik-

kien kuningaslajista kiinnostuneiden fuksien odotetaan jo liittyneen kyseisen huippuseuran facebook-ryhmään ja ilmestyvän dominoimaan vihreän veran shakissa. Flamma – Yliopiston hämmentävä yritys yhdistää kaikki olemassaolevat päällekkäiset järjestelmät verkossa. Tuloksena yksi päällekkäinen, hämmentävä järjestelmä lisää. Tuurilla voit tosin löytää täältä tietoa esim. kielikursseista tai vaihto-opintojen kohteista. Myös henkilökohtainen lukujärjestys on mahdollista saada Flammasta esiin. Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Aina kun mokaat, muista sanoa: ”Antakaa minulle anteeksi, olen fuksi”. Haalari – Opiskelijan biletysunivormu. Hylkii mutaa ja oksennusta. Varoittaa tavallisia ihmisiä aloittamasta minkäänlaista kanssakäymistä kanssasi. Talvella liian kylmä ja kesällä liian kuuma. Humanisti – Ihmisten luoman kulttuurin asiantuntija. Opiskeltuaan viisi vuotta estetiikkaa, folkloristiikkaa ja taidehistoriaa osaa selittää mistä tapasi tulevat ja käytöksesi johtuu. HYY – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Hallinnoi YTHS:ää, UniCafea ja kaikkea muuta sen monen miljoonan omaisuutta. Ainoa taho jolle maksat opintojesi aikana lukukausimaksua. He tosin käyttävät sen paperisen lehden painamiseen ja kotiovelle lähettämiseen – tehokasta, eikö? HYY‐vaalit – Kerran kahdessa vuodessa opiskelijalla on mahdollisuus tulla valituksi HYY:n edustajistoon, seuraavan kerran syksyllä 2018. Kampusten kadut täyttyvät sadoista opiskelijoista, jotka yrittävät lahjoa karkeilla ja kortsuilla ohikulkevia opiskelijoita äänestämään heitä. Hämis – Vähintään kahdeksan Michelin-tähden opiskelijasyöttölä Kampissa, josta löytyy myös kirjastotilat. Mikäli sinulla on yhtäkään makunystyrää, syöt mieluummin täällä kuin Unicafessa.

21


Jallunvalajat - Kulttuurijärjestö, jota emme ansaitse, mutta jota tarvitsemme. Vaikuttaa kaikkialla ja kaikkeen. Huhujen mukaan toimii kannunvalajien kattojärjestönä.

tää lähestyä sinua: he haluavat vain ”verkostoitua”. Kyltereillä ja kylterijärjestöillä on hieman kattavammat yrityssuhteet kun meillä – tästä syystä heidän juhlansa vaikuttavat aina niin paljon siistimmiltä.

Kaisa‐talo – Viisi vuotta sitten avattu yliopiston uusi pääkirjasto. Valkoista, designia, isoja ikkunoita ja ryhmätyötiloja. Symbioosissa Aleksandrian ja Helsingin Yliopisto ‐ Helsingfors Universitetiksi nimetyn metroaseman mukaan. Tienylityksen matkan päässä Kaislasta. Toimii keväisin suuren draaman miljöönä, kun abit tulevat ja vievät oikeiden opiskelijoiden lempi‐istumapaikat.

Laskarit – Laskuharjoitukset. Ominainen piirre kansantaloustieteen opiskelussa. Kapitaalin toimitus suosittelee tekemään, pysyy koulu paremmin kasassa.

Kaisla – Olutravintola Kaisaniemessä. Suosittu paikka laskareiden tekemiseen ryyppäämisen ohella. Jätä työt ja opiskelut väliin, kun ”kaikki hanajuomat 3,5e” ‐tarjouspäivä osuu kohdalle. Kannuklusteri – Uudella Ylioppilastalolla Alina-salia ympäröivät kokoushuoneet Marx, Weber, Heidegger ja Beauvoir, jotka toimivat Kuppalan lisäksi valtsikan järjestöjen päämajana. Todennäköisesti et vielä vuodenkaan jälkeen erota huoneiden nimiä toisistaan. Tänne voit eksyä esim. hallituksen kokouksiin, leffailtoihin tai huhujen mukaan spontaaneille jatkoille. Kannunvalajat – Kavereiden kesken ”Kannu”, valtsikalaisten katto‐opiskelijajärjestö. Järjestää paljon tapahtumia. Kansantaloustiede – Oppiaineemme nimi aina vuoteen 2011 saakka. Silloin tajuttiin, että etuliite ”kansan” on yleensä huono enne, vrt. kansandemokratia, kansanmurha, kansanopisto ja kansanedustaja. Niinpä nykyään opiskellaan pelkistetysti taloustiedettä. Nimitys kuitenkin elää ainejärjestömme nimessä, KTTO – Kansantaloustieteen opiskelijat. Kuppala – Entinen sukupuolitautiklinikka, siitä nimi. Nykyään valtsikalaisten opiskelijoiden biletyspaikka tiedekunnan takapihalla. Kuten Alina-salissa, Kuppalassa on hyvin usein tapahtumia. On äärimmäisen ahdas, tunkkainen, mutta todella rakas. Kuppala-bileet alkavat olla hyvät vasta kun osallistujia on enemmän kun mitä sääntöjen mukaan saisi olla.

22

Kylteri – Aka kauppislainen. Opiskelee kauppakorkeakoulussa. Näkee usein opiskelijajuhlissa. Ulospäin vaikuttavat oikein mukavilta ihmisiltä. Älä kuitenkaan imartele itseäsi, jos joku kauppislainen yrit-

Magneettiavain – Taikasauva, jolla Alexandrian portit aukeavat myös iltamyöhään. Metsätalo U40 – Valtsikan vieressä sijaitseva yliopiston monitoimitalo. Täältä saa aamiaista, ja kai siellä joskus jollain luennollakin täytyy käydä näyttäytymässä. Moodilainen – Tilastotieteen opiskelija (ainejärjestö Moodi). Se toinen valtsikan ainejärjestö, jossa harrastetaan matikkaa - jopa niin paljon että kandiohjelma siirrettiin kokonaan matematiikan laitoksen alaisuuteen. Kannattaa tutustua, joudut tutustumaan kuitenkin matikan laskareissa. Nykyisin KTTO:n ja Moodin välillä vallitsee voimakas kilpailuhenkisyys joka käy ilmi erityisesti urheilussa. Noppa – Opintopiste. Think Pokemon. Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Tai sitten ei. Oikislainen – Aka pykälisti (ainejärjestö Pykälä). Opiskelevat oikeustiedettä. Kovia ryyppäämään, kaikkina kolmena kertana vuodessa kun pääsevät irti pykälien ulkoa opettelusta. Hämmentävän samanlainen ajatusmaailma KTTO:laisten kanssa. Yleensä mukavia ihmisiä, eikä kenelläkään ole koskaan ollut liian montaa juristiystävää. Opiskelijaelämä – ”Kun et opiskele, eikä sinulla ole elämää, voi viettää opiskelijaelämää.” PolVi – Ovela lempinimi politiikan (entinen valtio-oppi, ainejärjestö VOO) ja viestinnän (ainejärjestö Media) muodostamalle koulutusohjelmalle. Presidendi – ”Nestemäistä ruisleipää”. Eurolla yli 6 cl puhdasta alkoholia. Päärakennus – Täältä voit tulla hakemaan opiskelijakalenterin ja anoa opiskelijatukea. Isoissa saleissa on usein tenttejä. Muuten täysin turha rakennus.


Sillis – Aka silliaamiainen. Vuosijuhlien jälkeisenä päivänä pidettävä tapahtuma, jossa krapula korjataan sillä millä se on tullutkin. Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla. Opiskelijat pukeutuvat hienosti ja istuvat pöytään. Sitten lauletaan ryyppäämisestä niin kauan että ruoka jäähtyy ja alkoholi höyrystyy laseista. S‐tieteilijä – Yleisnimitys sosiologian, sosiaalipsykologian, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoille, jotka muodostavat nykyään sosiaalitieteiden kandi- ja maisteriohjelman, ennen kuin valitaan mihin edellämainituista erikoistutaan. Jokaisella niistä on oma ainejärjestö ja lisäksi vielä yhteinen kandiohjelman ainejärjestö; tästä syystä s-tieteilijöillä on enemmän vuoroja yliopiston tiloihin. Pyrkivät tekemään havaintoja ympäröivästä maailmasta ilman käyriä eivätkä ymmärrä taloustieteilijöiden intoa maailman tarkasteluun matematiikan kautta. Suomen Wildlife Ry – Mystinen salaseura. Invite only. Teekkari – Teknillisen korkeakoulun opiskelija. Asustavat lähinnä Otaniemessä, mutta rohkeimmat yksilöt tekevät vaelluksia myös pääkaupungin puolelle. Unicafe – HYY:n ruokalaketju, joka tarjoaa kaloreita lautaselta elimistöön reippaasti alle markkinahinnan. Kuten teoria ennustaa, joudut maksamaan osan hinnasta jonottamalla. Ruuanlaatu heikkoa, koska HYY:n vihervasemmisto haluaa välttämättä suosia lähiruokaa ja luomua.

Vanha Ylioppilastalo – HYY:n omistama rakennus Kolmen sepän patsaan vieressä. Harvoin bileitä. Älä suunnittele vanhan valtaamista vaikka olisit kuinka vihainen jostain. Se on niin kulunut läppä. Vappu – Vähintään kolmen päivän aukko muistissasi. Viro – Opiskelijan Alko. Kts. Presidendi. Vuosijuhla – KTTO:n juhlista suurin ja kaunein, täynnä pukuloistoa ja puheita. Älä jätä väliin! Weboodi – Netissä oleva järjestelmä, jossa voit ilmoittautua kursseille ja nähdä omat arvosanasi. Sinulla ei vielä ole tunnuksia, joten älä hätäile. Tuutori opastaa kädestä pitäen sitten, kun on sen aika. Yhmu – Lempinimi yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmalle. Pitää sisällään talous- ja sosiaalihistorian (ainejärjestö Taso), poliittisen historian (ainejärjestö Polho), kehitysmaatutkimuksen (ainejärjestö Keho) ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian (ainejärjestö Mana) entiset oppiaineet. Yksi – Luku joka ei usein pidä paikkansa, esimerkiksi ”käydään yksillä”. YTHS – Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Pääset siellä opiskelijana vähän nopeammin kuin tavallinen kuolevainen kunnan terveydenhoitolaitoksissa. Hammaslääkäriajoista on kuitenkin turha unelmoida, valmistut ennen kuin vuorosi tulee.

Unisport ‐ Ahkerinkaan opiskelu ei kuluta kaloreita. Pidä perseesi kiinteänä tämän avulla. www. unisport.fi Uusi ylioppilastalo – Tarkoitetaan käytännössä muutamaa rappua Vanhan vieressä sijaitsevasta rakennuksesta. Yhdestä rapusta löytyy HYY:n toimisto, josta voit noutaa opiskelijakorttisi, toisesta paljon opiskelijoiden tiloja, kuten Alina‐ ja Mannerheim‐salit. Valtsika U37 – Valtiotieteellisen tiedekunnan päärakennus. Iso ja kivinen. Metafora sille kuinka väärässä seurassa kansiksen opiskelijat valtsikassa ovat. Sinulla tuskin tulee olemaan luentoja tai mitään muutakaan asiaa sinne.

23


K

ansislaiset työelämässä

Työskentelen Danske Bank Marketsissa, meklareiden ja tradereiden keskellä toimivassa Middle Officessa. Sain tämän työpaikan, kun maisterivaiheen opiskelija vinkkasi esimiehelleni, että KTTO:lta voisi löytyä hyviä fukseja työtehtävään. Työtehtävään haettiin fuksia, koska koulutus on hyvin mittava. Ei ole kannattavaa kouluttaa puolta vuotta opiskelijaa, joka valmistuttuaan hakeutuu saman tien uusiin työtehtäviin. Kesät toimin täyspäiväisesti ja opiskelujen aikana osa-aikaisena iltatyöntekijänä. Käytännössä työssäni meklari tekee markkinoilla kauppaa asiakkaiden ja brokereiden välillä. Minun tehtäviini kuuluu tarkistaa kauppojen tiedot ja hyväksyä ne; hallinnoida asiakkuuksia, kommunikoida lukuisten sidosryhmien välillä ja suorittaa sisäistä raportointia. Toimin eräänlaisena välikappaleena Front- ja Back Officen välillä – siitä se Middle-nimi tuleekin. Kansiksen opiskelusta itsessään ei ole ollut suoranaista hyötyä työtehtävässä. Analyyttiset taidot, pilkun viilaus ja päivittäinen kevyt matematiikka vievät toimintaa eteenpäin. Tässä ohella oppii myös hieman rahoituksen alkeita, kun jatkuvasti joutuu johdannaisten, ETF:ien ja osakkeiden kanssa toimimaan. Suosittelen hyvin lämpimästi seuraamaan facebook-ilmoituksia, ktto-listaa ja kavereiden liikehdintää. Sieltä saattaa jo fuksivuonna löytyä opiskeluajaksi töitä. Vanhemmille opiskelijoille taas suosituksena muistaa meitä nuorempia! Kim Kärkkäinen

24

Kaksi viikkoa ennen kesän alkua minulla oli tiedossa ei-oman-alan työpaikka asiakaspalvelun ja myynnin parista 15h/vko sopimuksella, enää puuttui nimet paperista jotka sovittiin laitettavaksi ensimmäisen työvuoron aikana. Eräänä iltapäivänä ulkomaanmatkan aikana huomasin puhelimessa olevan vastaamattoman puhelun ja tekstiviestin, jossa luki ”Olet hakenut *erääseen suureen pohjoismaiseen pankkiin* kesätöihin. Voisitko soittaa takaisin.” Kahden viikon päästä, 5. kesäkuuta, alkoi ensimmäinen työvuoro Wholesale Banking liiketoiminta-alueen (suuryritysasiakkaat) Customer Due Diligence -tiimissä. Tiimin tehtävä on kerätä tietoa asiakkaista ja sitä analysoimalla selvittää asiakkaan riskitaso. Tässä riskillä ei tarkoiteta taloudellista riskiä, kuten maksukykyä yms. Kiinnostuksen kohteena olivat henkilöt yritysten johdossa ja hallituksessa sekä muut edustamisoikeudelliset, yrityksen toimiala, yrityksen käyttämät pankin tuotteet, maat joissa yrityksellä on transaktioita ja asiakkaan omistussuhteet. Näiden avulla pyrittiin valvomaan yrityksen riskiä altistua korruptiolle, rahanpesulle tai olla osallisena terrorismin rahoituksessa. Varsinaiseen työnkuvaan kuului tiedon keräämistä erilaisista lähteistä: julkisista, kolmannen osapuolen tarjoamista sekä suoraan asiakkailta, ja näiden tietojen syöttäminen/ päivittäminen pankin omiin järjestelmiin. Yleensä kun kyseessä oli konserni (esimerkiksi pörssiyhtiö ja kaikki sen asiakkainamme olleet tytäryhtiöt), tiedot kerättiin koko konsernin tasolla. Näiden tietojen perusteella saimme tarkemman kuvan asiakkaan kokonaisriskistä.


Positiivista työssäni oli, että pääsin oppimaan paljon yritysmaailmasta, sen rakenteesta ja esimerkiksi omistussuhteista. Työ oli mielenkiintoista, vaikka se olikin lähempänä yritysjuridiikan työtehtäviä kuin kansiksen hommia. Opinnoista ei ollut suoraa hyötyä, ellei analyyttisten taitojen kehittymistä sellaiseksi lasketa, sillä työ oli lopulta hyvinkin mekaanista. Palkkataso ja viihtyvyys työyhteisössä olivat luonnollisesti parempia kuin osa-aikaisen asiakaspalvelijan, mikä oli toki plussaa. On myös aina hyvä saada jalka oven väliin pankkimaailmaan. Aleksei Kutilainen Olen ollut alkuvuodesta alkaen Nesteen öljytuotteiden hintariskitiimissä gradutyöntekijänä. Öljynjalostus on hyvin voimakkaasti volyymibisnestä, jossa käsiteltyä öljybarrelia kohden saatava voitto on suhteellisen pieni. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta määrittelee myös voimakkaasti jalostettujen tuotteiden arvon. Suomessa tätä on tosin tavallisen kuluttajan suhteellisen hankala havaita korkeiden - ja usein kiinteiden - polttoaineverojen takia. Bensa-asemalta ostetun bensiinilitran veroton markkinahinta on vain muutamia kymmeniä senttejä. Öljynjalostusbisneksen luonteen takia muutamankin kymmenen sentin lisäarvo öljybarrelia (159 litraa) on merkittävä. Oma työni on pitänyt sisällään hintajohdannaisten sekä toteutuneiden ”päivän hintojen” välisten mahdollisten erojen selvittämisen. Öljynjalostaja voi käyttää forwardeja sekä raakaöljyn hankintaan että omien tuotteidensa myyntiin. Tällöin voidaan etukäteen lukita toisaalta hankikustannukset mutta halutessa myös tuotteista saatava tulovirta eli jalostusmarginaali. Maailmalla jalostusmarginaalin suojauksia käytetään varsin vaihtelevasti. Öljynjalostajienlisäksi tarvitaan tietenkin vastapuoli eli öljytuotteita käyttäviä tahoja, jotka haluavat varmistaa etukäteen omat hankintakustannukset (esimerkiksi kuljetusliikkeet ja lentoyhtiöt).

forwardeilla ovat tyypillisesti 1-24 kk eli myös varsin pitkiä ennusteita tulee kyetä tekemään. Hintariskitiimimme tekee pankkien kanssa varsinaiset forwardsopimukset, mutta se on varsin mekaaninen ja automatisoitu toimenpide. Toinen tärkeä osio on seurata maailmantaloutta ja arvioida öljymarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä, jotta voidaan arvioida suojausten kannattavuustaso. Tähän työhön käytetään monia talouden muuttujia, kuten talouskasvuennusteita, tuotevarastojen muutoksia Euroopassa ja jalostamoiden huoltoseisokkisyklejä. Pitkällä aikavälillä myös poliittiset päätökset muun muassa autoilun vähentämiseksi ja uusien sähköautojen myyntimäärät ovat tulleet tutuiksi. Lisäksi vuodenaikojen mukainen hintojenvaihtelu (lämmitysöljyä kuluu talvella enemmän kuin kesällä) on otettava huomioon. Sen sijaan muun muassa OPEC:n poliittiset päätökset, poikkeukselliset sääilmiöt ja sodat ovat mahdottomia ennustaa ja ne voivat vaikuttaa hintoihin voimakkaasti. Edellä mainitut seikat yhdessä tekevät oikean hintatason selvittämisestä varsin haastavaa ja täysin oikeita vastauksia ennustamisessa ei voi koskaan saada. Oma panokseni tämän vuoden aikana oli tutkia forwardien ja toteutuneiden hintojen aikasarjoja viime vuosilta ja etsiä sieltä mahdollisia säännönmukaisuuksia, joita voidaan kenties jatkossa hyödyntää. Työssä olen myös oppinut paljon, miten monet makrotalouden suuret ilmiöt konkreettisesti vaikuttavat volyymillä mitattuna maailman myydyimmän hyödykkeen eli raakaöljyn markkinoihin. Ville Stålhandske

Forwardkaupankäynnissä on aina kyse spekulatiivisesta toiminnasta. Toteutuvatko tulevat hinnat oikeasti korkeampina vai matalampina kuin ennakkoon sovitut hinnat on monen asian summa. Hinnat muodostuvat markkinapaikoilla pankkien ja öljytradereiden kaupankäynneissä ja hinnat ovat pääosin julkisia. Maturiteetit

25


KTTO maailmalla Yksi yliopisto-opiskelun parhaista puolista on sen loputtomat mahdollisuudet kokeilla uusia asioita. Ainutlaatuisia kokemuksia saa esimerkiksi vaihto-opiskelun myötä. Taloustieteen koulutusohjelmalla on monia eri Erasmus-vaihtokohteita Euroopassa ja lisäksi on mahdollista hakea Helsingin Yliopiston yleisiin vaihtokohteisiin vaikka Etelä-Amerikkaan tai Aasiaan. Vaihto-opiskelu on paljon muutakin kun kirjojen tuijottelua. Ohessa muutaman kttolaisen kertomus maailmalta. Hola! Päätöksen vaihtoon lähdöstä tein oikeastaan jo fuksivuonna, koska kaukokaipuu oli silloin jo iso. Ajankohdaksi tuli lopulta kevät 2017 ja määränpääksi vahvistui monipuolinen Madrid. Sitä lähtemistä en ehtinyt sen enempää stressailla, koska saavuin Madridiin suoraan edelliseltä reissulta. Siis rehellisesti ehdin olla 3 tuntia Helsinki-Vantaan lentokentällä, sen verran että sain vaihdettua laskukamat vaihdon matkalaukkuun, ja sitten piti taas mennä. Näppäränä tyttönä olin kuitenkin etsinyt kämpän jo netistä, ja ehdin viettää siellä huimat yhden päivän kunnes yliopisto ja luennot alkoi. Nopeasti tuli huomattua, että opiskelu Espanjassa on täysin erilaista kun Suomessa. Vaikka kurssit tuntui helpoilta, uusi kieli ja läsnäolopakot toi opiskeluun ihan uudenlaisia haasteita. No niitä kursseja ei tullut otettua mitenkään kovin montaa, joten aikaa jäi hyvin kaikelle muulle. Madridin kuuluisan yöelämän lisäksi ehdin tutustua Espanjaan ja sen kulttuuriin muutenkin viikonloppureissujen myötä. Vaihdon paras puoli oikeastaan oli juuri se, että koulunkäynti oli ainut velvollisuus, joten pystyin lähtemään johonkin joka viikonloppu. Tentit meni lopulta läpi ja suuntasin ”ansaitulle” lomalle Fuerteventuralle surffaamaan ja sukeltamaan kolmeksi viikoksi. Kohta on munkin aika sanoa hasta luego Madrid ja suunnata kohti kylmää Suomea, mutta eiköhän sieltäkin taas löydy seikkailuja ensi syksylle. Monesti puhutaan myös vaihdon paluushokista ja mäkin voin jo nyt sanoa, että kyllä tänne tulee ikävä. Jos pitäisi valita muutama asia niin ne olisi ehdottomasti siestat (miksi Suomessakin ei voida nukkua lounaan jälkeen??), euron viinipullot (1e!! eli tarpeeksi opiskelijaystävällistä) ja lämpö (kukapa nyt ei ottaisi +25 lämpöä +5 sijasta).

26

Nea Tiililä, Madrid

Heipä hei vaan arvon Kapitaalin lukijat! Vietin kevääni vaihdossa “Euroopan pääkaupungissa” Brysselissä. Itselleni suureksi yllätykseksi valtaosa vaihtoajasta kului, paikalliseen yöelämään tutustumisen sijasta, opiskellen tai koulun urheilukentällä sekä tietysti reissaten. Kansiksen lisäksi kävin vaihdon aikana rahoituksen ja ohjelmoinnin kursseja. Itsellin yksi suurimpia anteja keväästä olikin se, että sain kokeiltua erilaisia opintoja kuin aikaisemmin. Liikunnan osalta Vrije Universiteit Brussel (kavereiden kesken VUB) tarjosi mahdollisuuden kokeilla eri lajeja todella monipuolisesti. Itse pelasin viikoittain perinteisen futiksen lisäksi Gaelialaista jalkapalloa, joka osoittautui erittäin hauskaksi harrastukseksi. Urheilun kautta pääsin myös tutustumaan paikallisiin opiskelijoihin paremmin kuin mitä olisin pystynyt pelkästään bileissä tai luennoilla, joissa helposti tuli hengailtua vain vaihtariporukan kanssa. Brysselistä en kaupunkina osaa paljoa kertoa, mutta ehdottomasti yksi sen parhaista puolista oli sijainti, joka mahdollisti minullekin matkustelun opiskelijaystävällisin hinnoin. Vaihdon aikana ehdinkin vierailemaan muun muassa Madridissa, Amsterdamissa, Dusseldorfissa ja Luxemburgissa. Suomeen palaaminen oli erittäin mukavaa, mutta voisin ehdottomasti lähteä uudestaan opiskelemaan ulkomaille (toivottavasti jossain vaiheessa vielä pääsisin) ja suosittelenkin vaihtoa lämpimästi kaikille. Petteri Salo, Bryssel


Vaikka vaihtoaika olikin yksi parhaista opiskeluajan kokemuksista, ei Suomen vappua silti voinut j채tt채채 v채liin.

27


FUKSIPASSI

Profile for Kapitaali

Kapitaali 2/17  

Vuoden toinen Kapitaali, joka on suunnattu opintonsa aloittaville fukseille.

Kapitaali 2/17  

Vuoden toinen Kapitaali, joka on suunnattu opintonsa aloittaville fukseille.

Advertisement