__MAIN_TEXT__

Page 1


FARGELEGGINGS OG AKTIVITETSBOK


4

5

6

7

8

© MacLehose Press, an imprint of Quercus Editions Ltd, 2016 © Norsk utgave: Kagge Forlag 2016 Originalens tittel: The Norwegian Wood Activity Book Tekst: Lars Mytting Illustrasjoner: Adam Doughty Spesialrådgivere: Hedvig Mytting og Selma Mytting Bokdesign: Nick Evans Tilrettelegging til norsk: Gisle Lyng-Vagstein/Ina Irene Inman Tjørve Titteldesign: Bjørn Kulseth Papir: Magno natural 140 g Boka er satt med Mr Eaves XL Sans Trykk og innbinding: Livonia Print ISBN: 978-82-489-1941-4

Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

En vedhogger går stadig igjen på sidene i boka. Finn ham på ti forskjellige sider – løsning på side 64.

9


LARS MYTTING

FARGELEGGINGS OG AKTIVITETSBOK ILLUSTRERT AV ADAM DOUGHTY


K UL DEN

Eld han tarv som inn er komen og um kne kulsar. – håvamål

5

4

5

6

7

8

9


Det har sin helt egne kvalitet: Å dra ut i skogen mens snøflekkene fortsatt ligger rundt trærne og vårlufta er tynn og kald. Mye kan høstes av naturen, men vedhoggerens arbeidsinnsats blir alltid premiert. Det er en innhøsting hvor resultatet praktisk talt er garantert. 7


1

17

18

19

20

21

Det var forskjellen på å fryse og å være varm. Det var forskjellen på malm og jern, på rått kjøtt og ei steik. Vinterstid var det selve skillet mellom å leve eller å dø. Så mye betydde veden for de første nordmenn.

22


Sanking av brensel var et av de aller viktigste gjøremålene, og regnestykket var lett: Hadde du lite, frøs du. Hadde du for lite, døde du.

Profile for Kagge Forlag

Lars Mytting: Hel ved fargeleggings og aktivitetsbok  

Lars Mytting: Hel ved fargeleggings og aktivitetsbok  

Advertisement