{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1


B


C


D


1


aUgeN

N l E V A Å BL H AN

nsh R e tj S Ea R d

DEN UTR oL igE

hi

D

eV L aR h g aN g N oE N m o N RE T S y D E ÅT E t s R ø R T S B t E E NSL md INE RE L V A o T R E I L LU S T R IR EN o St


© 2020 Kagge Forlag AS Bokdesign: Liselotte Dick Illustrasjoner: Line Renslebråten Papir: Magno natural 140 g Boka er satt med Lyon 11,2/17 Repro: JK Morris Production Trykk og innbinding: Livonia Print SIA ISBN: 978-82-489-2509-5

Denne utgivelsen har mottatt produksjonsstøtte fra Norsk Kulturfond. Kagge Forlag AS Tordenskiolds gate 2 0160 Oslo www.kagge.no

4


L in Nho

d

t 7 have i e pen Kjem

U En Sj

m

Ng Ba by 9 a L R Et E

Mat for en Melk 14 vok 3 1 sen inn t s blå u p n a n v e t l , t a t t 2 t hva i 0 D ust u blir kv l

P

n vale h å l b dan Hvor 26 tkikk u å p kere Fors

h vo R D

ENE h va L

aN

36 ann v l i t and Fra l

da b

elf ner 2

3

Blåhvalene er ikke b lå 2 8

BLE Sj ødyR Fossiler 38

S to r t

Vulk aner o g hvaler av mange slag 25 Tu nfs k, m en ikke på boks 31

33 og n y tt

16 Ned i d ypet på jakt 19

41

E s t E n b l E u TR y d N N DET a lE v h å Fabrikker på L

Kjem pehva len 43

45

la n d er 48 50 anat r g og Sør r o l v e å r e f æ a n ge n et v ish o d n l a a b k avet K S låh 5 53 v 5 ale p i k s r k ? k i 56 Fabr

En på E g

sin Hver

59 D hå n 63 vei

Au! 64

Fri 67

S vø m

73 A T k fa

me

ro

mk app 68

Mot sør 7 1

n m o t re s t e n 7 4 hvale Sp ø å l b rsm r– e d r ål o o a v l e h r å l k 7 b 8 e m r g sv ar o v E s Hval n g ar om o da l å fer blåhvaler sm r ø 76 e p Hvor da? 8 s 2 s e 8 r p n e e l ø l 4 a F r v s h mål o blå Er g svar om b ing a n låhvaler 80 t l k t e l i s d n i e D nne boka s ant? 86

5


6


KjempENe i havet Denne boka handler om verdens største dyr. Ikke bare det, blåhvalen er det største dyret som noen gang har levd. Den er større enn alle dinosaurene. OK, det var nok noen dinosaurer som var lengre, hvis du måler fra snutespissen til haletippen, men de hadde veldig lang og tynn hals, og veldig lang og tynn hale. Blåhvalen er mye tjukkere og mye tyngre. Når vi først er så heldige å leve samtidig som det største dyret som har eksistert, synes jeg vi bør bli litt bedre kjent med det. Derfor har jeg skrevet denne boka. På de neste sidene møter du en blåhvalunge og moren hans. Moren er 27 meter lang. Det er like langt som de aller lengste trailerne som fnnes på veiene her i landet, og hun veier så mye at politiet ville stanset traileren og nektet den å kjøre lenger hvis den var lastet så tungt. Den nyfødte ungen er allerede like lang som fre voksne mennesker som ligger etter hverandre.

EN Hvordan er det å være så stor? Det er ikke godt å si. Blåhvaler må i hvert R ÅT fall

SLEB

R E Nderes på vårt. spise og puste og passe seg for farer, så på noen måter Vligner L I N Elivet

I L LU S T R E R T A

Men de forsvinner stadig ned i dypet, og svømmer langt vekk fra land dit hvor

ingen ser dem, og derfor er det mye vi ikke vet. Forskere har likevel greid å fnne ut en god del om de hemmelighetsfulle havkjempene. Bli med ned under vann og se! Hilsen Andreas

7


D8


TeR L E m u a j S Ng b EN a By

19


10 B


Blåhvalungen ble født for noen timer siden. Likevel er han hele sju meter lang. Han er en diger, hjelpeløs baby, og hadde han vært alene, ville han sultet i hjel. Eller kanskje han ville blitt mat for haiene. Heldigvis passer moren på; hun sørger for at han er trygg, og at han kommer seg opp til overfaten for å puste.

Den nyfødte ungen ser seg rundt. Alt er nytt for ham. Lydene. Lyset. Smaken av sjøvannet.

11 C


Profile for Kagge Forlag

Blåhvalen  

Blåhvalen  

Advertisement