Kaapatut Lapset ry:n tiedotuslehti Toivo 2/2020

Page 1

TOIVO

OMA TARINA: SOVINTO LÖYTYI LAPSIKAAPPAUKSEN JÄLKEEN LASTEN TARPEITA KUUNNELLEN

+

VINKKEJÄ LAPSEN JA VANHEMMAN ETÄTAPAAMISIIN

OIKEUSTAPAUKSIA

TIIVISTELMÄ ENSI VUODEN TOIMINTASUUNNITELMASTA

TAPAAMISSOPIMUKSET


Kaapatut Lapset ry Kaapatut Lapset ry………………2 Hallituksen jäsenet……………...3 Toivon Talon kuulumiset………4-5 Puheenjohtajan palsta…………6-7 Oikeustapauksia……………......8-10

Usein kysyttyä…………………...11 Oma tarina……………………...12–15 Vinkkejä etätapaamisiin……….16-17 Ensi vuoden suunnitelmia…….18-19 Tukirahastokampanja………….20-21 Ammattilaisille ........................ ..22 Toimintaamme tukevat ......... ...23 Joulutervehdys ...................... ...24

Kaapatut Lapset ry julkaisee kaksi kertaa vuodessa Toivotiedotuslehden jäsenilleen. Lehteä voidaan jakaa myös yhteistyökumppaneille sekä erilaisissa tapahtumissa. Toimintamme auttaa ja tukee kaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kohteena olevia lapsia sekä puolustaa heidän perus- ja ihmisoikeuksiaan. Yhdistys pyrkii toiminnassaan ottamaan yhdenvertaisesti huomioon sekä isän, että äidin intressit mutta keskeisimmällä sijalla on lapsen etu ja oikeus olla joutumatta kansainvälisen lapsikaappauksen tai vaikean ja repivän huoltoriidan kohteeksi ja uhriksi. Yhdistyksen ylläpitämä tukija neuvontapiste Toivon Talo neuvoo vanhempia, koordinoi vertaistukea ja järjestää voimaannuttavaa ja virkistävää toimintaa koko perheelle. Kaapatut Lapset ry on perustettu vuonna 1997. Se on Ensi- ja Turvakotien Liitto ry:n, Kansalaisareenan, Yhden Vanhemman Perheiden Liiton ja Missing Children Europen jäsenjärjestö.

Päätoimittaja: Tarja Räisänen Toimitus, ulkoasu ja taitto: Hillamaria Tuomi-Mark & Henna Kukkonen Kuvat: s. 1, 8, 12, 15, 16, 20, 23 ja 24 Unsplash.com


Puheenjohtaja Minna Husu 050 4751 017 puheenjohtaja@kaapatutlapset.fi Toiminnanjohtaja Tarja Räisänen 044 2626662 tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi Suunnittelija Hillamaria Tuomi-Mark 045 8553055 suunnittelija@kaapatutlapset.fi Toimistosihteeri 050 3392421 toimisto@kaapatutlapset.fi

Malmin kauppatie 26, 4. krs 00700 Helsinki

”On aikoja, jolloin on liian raskasta uskoa tulevaan, emme vain väliaikaisesti ole riittävän rohkeita. Kun näin käy, keskity nykyhetkeen. Löydä elämästäsi pieniä iloja ja onnen hetkiä, kunnes rohkeus palaa. Odota ilolla seuraavan hetken kauneutta, seuraavaa ateriaa, unta, hyvää kirjaa tai elokuvaa. Odota että ehkä tänä iltana näet tähtiä tai huomenna aurinko paistaa. Upota juuresi tähän hetkeen kunnes voimasi kasvavat ja pystyt ajattelemaan taas huomista.” -Ardis Whitman

Puheenjohtaja: Minna Husu

Varsinaiset jäsenet: Virpi Järvenpää, Nora Dadi, Nita Karlsson, Dalia Mohamed ja Yanika Wilén Varajäsen: Riikka Agrebi ja Anita Lassoued

www.kaapatutlapset.fi

Facebook: @lapsikaappaus Instagram: @kaapatutlapsetry Twitter: @KaapatutLapset

Toivo 2 / 2020 3


Toivon Talon kuulumiset Viimeksi tätä kirjoittaessani olimme siirtymässä kevään poikkeustilasta normaalimpaan. Nyt ovat taas tiukat rajoitukset voimassa. Koetetaan vielä jaksaa. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Näinä poikkeusaikoina ei lapsia ole juuri

kaapattu. Siltä osin siis tilanne on rauhoittunut. Yhteydenottoja on silti ollut tänä vuonna entistä enemmän, uusia yhteydenottajia on noin neljännes enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tästä saamme varmasti kiittää sitä, että tänä vuonna työmme on saanut entistä enemmän mediahuomiota. Kohtaamme uudet ja vanhat yhteydenottajat ja jäsenet yhä paremmin valtakunnallisesti. Meillä on chat-keskustelumahdollisuus Apua eroon chatissa ja Tukinetissä. Jälkimmäisessä on mahdollisuus myös anonyymeihin ryhmäkeskusteluihin. Sinne tulee pian uusi keskustelupalsta. Kannattaa

Toivo 2 / 2020 4


siis seurata meitä sosiaalisessa mediassa ja lukea kuukausitiedotteita. Ilmeemme sosiaalisessa mediassa on parantunut ja sitä myötä näkyvyys. Tämä työ alkoi jo keväällä. Viime Toivon jälkeen ovat myös internetsivumme uudistuneet. Uudet sivut ovat entistä selkeämmät. Käythän katsomassa ja antamassa palautetta. Olemme myös kokeilleet ensimmäistä hybriditilaisuutta, eli sellaista, johon saattoi osallistua paikan päällä tai etänä. Se sujui hyvin ja jatkoa on tiedossa. Sillä korvasimme Kokijasta toimijaksi -viikonlopun, jossa koulutamme

vapaaehtoisia. Kaikki toiminta ei sentään ole mennyt verkkoon. Kesällä vietimme voimaantumisviikonloppua, syksyllä vapaaehtoisten virkistysviikonloppua ja voimalauantaita. Kiitos kaikille osallistuneille. Oli mukava tavata teitä. Poikkeusoloista huolimatta meillä on ollut tekemisen meininki. Esitänkin tässä julkiset kiitokset tiimilleni: suunnittelija Hillamaria, järjestösihteeri Torsti, järjestöavustaja Henna ja chat-päivystäjä Susanna. Te olette tehneet

tästäkin vuodesta kestämisen arvoisen ja arvostan teidän ideoitanne ja intoanne. Susannan työsuhde päättyi marraskuun loppuun, muiden kanssa jatkamme ensi vuonna uuden ja vanhan äärellä. Kiitos myös kaikille teille jäsenille jäsenyydestänne. Teitä ja muita tuen ja neuvon tarvitsijoita varten me täällä olemme. Ja yhteistyöstä kiitän niitä monia tahoja, joiden kanssa sitä olen saanut tehdä tänä vuonna. Ensi vuosi on taas toivoa täynnä.

Toiminnanjohtaja

Toivo 2 / 2020 5


Olen Kaapattujen Lasten Ry:n puheenjohtaja jo toista vuotta ja nyt minut valittiin kolmannelle kaudelle. Pidän vapaaehtoistyöstäni ja tämän kautta voin auttaa muita apua tarvitsevia. Olen yrittäjä, sairaanhoitaja ja vaikka mitä opiskellut, mutta auttaminen on aina ollut lähellä sydäntäni. Olen myös ihanan 13-vuotiaan tyttären äiti. Minulle meidän yhdistys on antanut paljon. Ystäviä, paljon erilaisia koulutushetkiä, ihania retkiä ja paljon auttamisenhalua. Nyt kun korona on meiltä vienyt yhteiset tapaamiset ovat puhelimet soineet ihanilla muilla jäsenillä ehkä vielä tiuhempaan. Onneksi suuremmilta kaappausyrityksiltä ja -uhilta olemme välttyneet. Toivonkin että uusi vuosi 2021 on meille kaikille parempi. Yhdistyksemme on kasvanut ihanasti uusilla työntekijöillämme - kiitos heille. Niin harvoin muistamme kiittää, mutta näin joulun lähestyessä on kiitoksen hetki. Kiitos myös kaikille jotka mahdollistivat minun pääsyn vuoden vapaaehtoinen -kisaan. Kiitos Tarjalle että jaksaa olla meidän kanssamme. Toivotankin kaikille jäsenillemme ja henkilökunnalle Rauhallista Joulua ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2021!

Toivo 2 / 2020 6


”Keskellä pahinta huoltajuusriitaa Minna Husu pyrkii valamaan uskoa parempaan huomiseen. Erosta ja piinaavastakin huoltajuusriidasta voi päästä yli.” Helsingin Uutiset 24.11.2020 Syksyllä ehdotimme puheenjohtajaamme Minnaa vuoden vapaaehtoiseksi Kansalaisareena ry:n Vuoden vapaaehtoinen-kilpailussa. Kaapatut Lapset ry:ssa Minna on yhdistyksen oma supersankari, joka vastaa vanhempien hätääntyneisiin puheluihin viikonloppuisin ja on tukena, kun huoli on suurin. Lisäksi Minna toimii monessa muussakin paikassa vapaaehtoisena. Ehdokkuuden myötä Vantaan Sanomat kiinnostui tekemään Minnasta lehtijutun. Juttu julkaistiin myös Helsingin Uutisten nettisivuilla.

Minna kertoi jutussa kokemuksistaan Kaapatut Lapset ry:n vapaaehtoisena. Minnan haastattelu kuvaa hyvin sitä, miksi vapaaehtoisten tekemä työ on yhdistyksessämme niin tärkeää. Haastattelu nosti myös esiin toivon tärkeyden. Vapaaehtoisella on tärkeä rooli siinä, että vanhempi ei menetä toivoa vaikeassa tilanteessa, kun huoltajuuskiista pitkittyy tai vanhempi odottaa kaapatun lapsen paluuta.

Toivo 2 / 2020 7


Oikeuden päätöksiä ka. Hovioikeus katsoo, että toisen huoltajan yksin tekemä lasta koskeva osoitteenmuutos ei osoita, että hänen apsi on asunut vanhempiensa asuinpaikkansa olisi tällä hetkellä Suokanssa Yhdysvalloissa noin kolme mi. Lapsen tosiasiallinen asuinpaikka vuotta. Äiti on muuttanut hänen on siten edelleen Yhdysvallat. osoitteensa Suomeen tammikuussa 2020. Isän mukaan hän ei ole voinut Palauttamista koskeva hakemus voidaan hylätä ainoastaan rajoitetuilla, vastustaa osoitteenmuutosta, koska kuulemiskirje ei ole saavuttanut häntä lapsen asemaan liittyvillä perusteilla. Tyypillisenä tämän säännöksen sovelmääräajassa. tamisalan piiriin kuuluvana tilanteena Isä on suostunut siihen, että äiti on voidaan pitää sitä, että lapsi jouduttaimatkustanut lapsen kanssa Suomeen siin lähettämään sotatoimialueelle tammikuussa, ja heidän piti palata hel- taikka että lapsi joutuisi elämään esimikuussa. Lapsi on ollut vanhempien- merkiksi pakolaisleirissä tai vastaavissa sa yhteishuollossa ja isä on käyttänyt lapsen kannalta selvästi haitallisissa huoltoon liittyviä oikeuksiaan, joita olosuhteissa. lapsen palauttamatta jättäminen on Äidin mukaan on olemassa vakava loukannut. vaara siitä, että lapsen palauttaminen Haagin lapsikaappaussopimuksessa saattaisi altistaa lapsen ruumiillisille tai asuinpaikka arvioidaan tosiseikkojen henkisille vaurioille, ja lapsi voisi joupohjalta. Tosiasiallinen asuinpaikka ei tua sietämättömiin olosuhteisiin. Äiti siten välttämättä ole sama kuin esiei mielestään itse voi palata Yhdysvalmerkiksi lapsen rekisteröity kotipaik- toihin, koska hänellä ei ole Yhdysval-

L

Toivo 2 / 2020 8


loissa kotia, työtä tai muitakaan edellytyksiä elämälleen eikä hän voi jatkaa Haagissa 25.10.1980 kansainvälisestä yhteistä elämää aviopuolisonsa kanslapsikaappauksesta tehty yksityisoikeusa. den alaa koskeva yleissopimus (Haagin Lasta koskevien riitojen oikeuspaiksopimus) Sop. 57/1994. kaa ei pidä omavaltaisesti muuttaa. Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesHenkilökohtaisiin ominaisuuksiin liitta annettu laki (huoltolaki) 190/2019. tyvien väitteiden paikkansapitävyys voidaan parhaiten todeta perheen yh- Huoltolaki 30 §: Suomessa oleva lapsi, joka on luvattomasti viety pois siitä teisessä asuinpaikassa. valtiosta, jossa lapsella oli asuinpaikka, Palauttamismenettelyssä ei myöskään taikka jätetty luvattomasti palauttatutkita sitä, miten lapsen huolto tai matta, on määrättävä heti palautettaasuminen olisi lapsen edun kannalta vaksi, jos lapsella välittömästi ennen parhaiten ratkaistava. Hovioikeus toluvatonta poisviemistä tai palauttamatteaa, että tässä tapauksessa on kyse ta jättämistä oli asuinpaikka valtiossa, palauttamisesta Yhdysvaltoihin, jossa joka on Haagin sopimuksen osapuoli. on toimiva lapsen olosuhteet huomiYhdysvallat on Haagin sopimuksen oon ottava viranomaisjärjestelmä. osapuoli. Asiassa ei ole myöskään tuotu esille Huoltolaki 32 § 1 mom.: Lapsen poissellaisia seikkoja, joiden vuoksi äiti ei viemistä tai palauttamatta jättämistä on hänen niin halutessaan voisi palata pidettävä luvattomana, jos se loukkaa Yhdysvaltoihin, joten lapselle ei ole lapsen huoltoa koskevia oikeuksia, selvitetty aiheutuvan vakavaa vaaraa jotka kuuluvat henkilölle, laitokselle tästäkään syystä. Lapsen palauttamiseltai muulle toimielimelle, joko yksin le ei siten ole estettä. tai yhdessä, sen valtion oikeusjärjesIsä on oikeutettu saamaan asiassa lap- tyksen mukaan, missä lapsella välittösen palauttamisesta aiheutuvat kulunsa mästi ennen poisviemistä tai palauttakorvatuiksi. Koska kulujen määrä voi matta jättämistä oli asuinpaikka, ja olla tiedossa vasta sen jälkeen, kun näitä oikeuksia oli poisviemisen tai lapsen palauttamiseen ryhdytään, ku- palauttamatta jättämisen hetkellä tosilujen määrä on arvioitava. Äiti velvoi- asiallisesti käytetty, joko yksin tai yhtetaan maksamaan isälle 2000 euroa dessä, taikka olisi käytetty, jos poisviemistä tai palauttamatta jättämistä ei matkakuluja. Toivo 2 / 2020 9


olisi tapahtunut.

joutuisi sietämättömiin olosuhteisiin. Säännös perustuu Haagin sopimuksen Huoltolaki 32 § 2. mom.: Lapsen 13 artiklan 1 kappaleen b-kohtaan, poisviemistä tai palauttamatta jättäjonka mukaan lapsen palauttamista mistä ei ole pidettävä luvattomana, jos koskevan pyynnön vastaanottaneen oikeuksien haltija on antanut menetvaltion oikeus- tai hallintoviranomaitelyyn suostumuksensa taikka on sen nen ei ole velvollinen määräämään joko nimenomaisesti tai hiljaisesti hylasta palautettavaksi, jos palauttamista väksynyt. Lainkohta vastaa Haagin vastustava näyttää toteen, että on olesopimuksen 3 ja 13 artiklassa määrätmassa vakava vaara, että palauttamityä. nen saattaisi lapsen ruumiillisille tai Huoltolaki 33 §: Lapsen huoltoa kos- henkisille vaurioille alttiiksi taikka että kevilla oikeuksilla tarkoitetaan oilapsi muutoin joutuisi kestämättökeuksia ja velvollisuuksia huolehtia mään tilanteeseen. lapsen henkilöä koskevista asioista, Huoltolaki 41 §:n 2 mom.: Tuomioerityisesti oikeutta määrätä lapsen istuin voi määrätessään lapsen palauasuinpaikasta. Mainittu lainkohta vastettavaksi samalla hakijan vaatimuktaa Haagin sopimuksen 5 artiklaa. sesta velvoittaa hakijan vastapuolen Lainkohtaa koskevan hallituksen esisuorittamaan hakijalle korvausta niistä tyksen (HE 60/1993 vp s. 37) mukuluista, jotka aiheutuvat lapsen pakaan luonnehdintaa ei ole tarkoitettu lauttamisesta. ● tarkkarajaiseksi määritelmäksi. Huoltoa koskevat oikeudet saattavat perusViitatut oikeustapaukset: tua etenkin välittömästi lakiin tai oiKKO 2015:44 (KKO keus- tai hallintoviranomaisen pää2015:44) tökseen taikka sopimukseen, jolla kyseessä olevassa valtiossa on oikeudelliKKO 1996:151 sia vaikutuksia. Huoltolaki 34 § 1 mom. 2 kohta: Lapsen palauttamista koskeva hakemus voidaan hylätä, jos on vakava vaara, että palauttaminen saattaisi lapsen alttiiksi ruumiillisille tai henkisille vaurioille taikka että lapsi muutoin

Lähde: Edilex 17.9.2020

Päätös Nro 1227 Diaarinumero H 20/1612 Asia Lapsen palauttaminen Haagin sopimuksen nojalla Hakija Isä Kuultava Äiti Toivo 2 / 2020 10


Asun lapsen kanssa Suomessa ja hänen toinen vanhempansa asuu ulkomailla. Lapsi pitää tiiviisti yhteyttä häneen. Meillä vanhemmilla on hyvät välit ja periaatteessa olemme yhtä mieltä myös livetapaamisten toteuttamisesta. Pitääkö meidän tehdä virallinen tapaamissopimus ja jos, niin miten se tehdään?

Erittäin hyvä, että olette päässeet sovintoon lapsen ja toisen vanhemman tapaamisista. Yleensä molemmat vanhemmat sitoutuvat paremmin sovussa tehtyyn ratkaisuun. Periaatteessa tekemänne sopimus on pätevä. On kuitenkin hyvä vahvistaa tapaamissopimus siltä varalta, että myöhemmin tulee erimielisyyttä sen tulkinnasta. Sopimuksen saamiseksi viralliseksi käänny asuinkuntanne lastenvalvojan puoleen ja laadi sopimus hänen kanssaan. Sopimus voidaan lähettää sen jälkeen toiselle vanhemmalle allekirjoitettavaksi. Kun te molemmat olette allekirjoittaneet sopimuksen ja lastenvalvoja on vahvistanut sen, pitäisi sen olla täytäntöönpanokelpoinen. Kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa asia toisen vanhemman asuinmaan viranomaisilta. Varminta on saada vahvistus myös siellä. Täytäntöönpanokelpoinen tapaamissopimus tarkoittaa muun muassa sitä, että jos toinen vanhempi ei noudata sitä, voidaan asia viedä viranomaisten käsiteltäväksi. Jos tapaamissopimusta ei ole ja ulkomailla asuva vanhempi ei palauta lasta tapaamisen jälkeen, voi olla vaikea osoittaa, että ei ole antanut lupaa lapsen jäämiselle tämän vanhemman luo. ●

Toivo 2 / 2020 11


E

lokuussa halasin poikaani lentokentällä lähtöportilla ja lähetin hänet taas Englantiin, sikäläistä yläastetta aloittelemaan. Perillä odotti britti-isä ja hänen kumppaninsa. Toinen yhteinen lapsemme, pari vuotta nuorempi tytär, jäi luokseni Suomeen. Lapset kyläilivät kesällä koronavirusepidemian suvantoaikana vuorotellen – ensin tytär lensi Englantiin reiluksi viikoksi, sitten lapset lensivät yhdessä takaisin Suomeen, ja poika oli meidän luonamme pari viikkoa. Ilman koronarajoituksia matkoja olisi enemmän, mutta vaihdot

sujuvat nyt joka tapauksessa luottavaisesti, ja luokseni tulee iloinen poika, joka yhtä iloisesti lähtee takaisin isälleen. Aina ei ole ollut näin – edellisenä kesänä lapset olivat isän kaappaamina Englannissa. Tapasin lasteni isän vuonna 2004 ulkomailla, ja suurimman osan suhteestamme asuimme Aasiassa, jossa myös lapset syntyivät ja menivät kouluun. Halusin palata Eurooppaan, mutta emme päässeet kohteesta yhteisymmärrykseen. Suhteemme

Toivo 2 / 2020 12


ajautui pikkulapsiaikana kriisiin isän päihteiden käytön ja epävakaan käytöksen vuoksi. Vuonna 2015 erosimme, ja seuraavana vuonna päätin palata Suomeen. Päätökseni myötä myös isä lähti Eurooppaan. Ajattelimme, että voisimme asua jossakin toistemme lähellä, jotta lapset näkisivät kumpaakin vanhempaa säännöllisesti. Reilun vuoden verran paluun jälkeen isän elämä oli kuitenkin yhtä mylläkkää, uusia suhteita ja elinpaikan etsimistä. Lopulta hän päätyi kotimaahansa Englantiin ja alkoi saada elämänsä parempaan malliin.

huollon tasan. Muuttohaluttomuuteeni oli useita syitä, eikä niistä vähäisin ollut se, että pelkäsin antavani isälle lisää valtaa, jos toisin lapset hänen kotimaahansa. Halusin myös, että lapset ehtisivät saada vakaan jalansijan Suomessa, jotta he voisivat myöhemmin hyötyä opiskelumahdollisuuksista ja tuntea Suomen kotimaakseen. En halunnut tuoda lisää muutoksia heidän elämäänsä liian pian paluumuuton jälkeen, eikä Brexit ainakaan helpottanut tilannetta, vaikka lapsilla toki on kaksoiskansalaisuus.

Näinä vuosina isä tartLapset ja minä olimme tui hanakasti kaikkiin asettuneet Suomeen, lasten vaikeuksiin ja ja heillä alkoi koulu ongelmiin. Hän teki valmistavassa opetuksalaista myyräntyötä sessa. Juuri ja juuri sanoen, että äiti ajatteekaluokkalaisen ikäinen tytär oppi lee vain itseään, ja maalaillen lapsille suomea kohtuullisen hyvin valmoihania haavekuvia siitä, miten paljon luokalla. Poika oli jo 8-vuotias, ja hä- paremmin kaikki olisi Englannissa. nellä oli ennestään vaikeuksia luku- Hän vaikeroi omaa ikäväänsä lapsille ja kirjoitustaidon kanssa englanniksi, puhelimessa toistuvasti. Tämä aijoten hänen oppimisensa oli hitaam- heutti lapsissa ahdistusta, vastahanpaa, ja sitä hidasti entisestään moti- kaa ja haluttomuutta sopeutua vallitvaation puuttuminen. sevaan tilanteeseen. Kun aloin tapailla uutta miestä, isä tulistui ja kerIsä tapasi lapsia 2–4 kuukauden vätoi silloin 9-vuotiaalle tyttärelle, kuinlein ja puhui heille jatkuvasti, että ka hän veisi lapset minulta oikeuspian he muuttaisivat Englantiin. Isän teitse. Tytär alkoi murehtia asioita mielestä minä vain tein kiusaa, kun yötä myöten ja pelkäsi mm. että mien suostunut muuttamaan Englannä joutuisin vankilaan, jos isä haastiin, jotta olisimme voineet jakaa Toivo 2 / 2020 13


taisi minut oikeuteen. Missään vaiheessa en kuitenkaan estänyt isää tapaamasta lapsia, ja tapaamisia oli sekä Suomessa, Englannissa että Kyproksella isän äidin luona.

Kesällä 2019 lapset lähtivät isälle kahdeksi viikoksi. Loma sujui ensin odotetusti, mutta muutama päivä ennen paluuta poika vihjaili puhelimessa, ettei ehkä tulisikaan takaisin. Isä oli kysynyt, haluaisivatko lapset jäädä Englantiin pysyvästi, mutta jos lapsista edes toinen haluaisi palata, hän lähettäisi molemmat takaisin. Pojalla oli enemmän syytä haluta muuttoa Englantiin kielivaikeuksien ja isän kaipuun vuoksi, ja tytär taas koki, että pettäisi sekä isänsä että veljensä, jos haluaisi palata.

se oli mahdollista. Lapsille selitin, että isä ei nyt toimi oikein eikä lain mukaisesti ja että heidän täytyy tulla ensimmäiseksi kotiin, vasta sen jälkeen voitaisi miettiä jatkoa. Lapset selvästi ikävöivät minua, vaikka isä olikin saanut heidät vakuutettua siitä, että hän oli oikeassa. Omatkin tunteeni heittelivät laidasta laitaan.

Tapausta käsiteltiin kolmeen otteeseen Lontoon High Courtissa, ja loppukäsittelyyn lähdin pelkällä menolipulla, koska en edes tiennyt saisinko lapset mukaan. Faktat olivat kuitenkin puolellani ja myös sosiaaliviranomaisten tekemä selvitys lasten mielipiteistä ja henkisestä tilasta puolsi vahvasti kantaani, että lapsia oli manipuloitu ja että palautus oli välttämätön. Oikeus päätti, että lapset palautetaan ja että isän olisi tuotava heidät Lontooseen oikeustalolle. Luovutus ei käynyt helposti, mutta sain lapset kuitenkin mukaani ja lopulta myös Suomeen asti.

Sain isältä sähköpostiviestin, jossa hän hyvin uhkailevaan sävyyn totesi aikovansa pitää lapset siellä, ja että minun piti ajatella lasten parasta eikä nostaa asiasta meteliä. Vielä mitä. Tein Haagin sopimuksen mukaisen Tyttären asenne muuttui kuin taikaispalautuspyynnön lakimiehen avuskusta innostuneeksi, kun hän ymtuksella oikeusministeriöön heti, kun märsi palaavansa sittenkin Suomeen.

Toivo 2 / 2020 14


Poikakin oli iloinen nähdessään kavereitaan, mutta halusi silti järkkymättä muuttaa Englantiin.

tajuudesta ja asumisesta virallisesti käräjäoikeuden päätöksellä, ja poika lähti vielä ennen joulua isälleen. Lupasimme myös tyttärelle, että veljenPohdin pääni puhki, ja lopulta ehdosä ikäisenä hänkin voi halutessaan tin isälle, että poika palaisi Englankokeilla Englannissa asumista, mutta tiin, koska siellä häntä pystyttäisi eharvelen, että kaveripiiri pitää hänet kä auttamaan lukihäiriön kanssa paankkuroituna Suomeen. remmin englanniksi. Tyttärelle en pitänyt muuttoa parhaana ratkaisuna Kaappauksen myötä olen joutunut – hänellä oli jo selvät sosiaaliset kuvi- pohtimaan paljon omaa äitiyttäni ja ot ja hän viihtyi hyvin koulussaan. asenteitani. Murehdin välillä, miten isän kanssa kasvaminen vaikuttaa Ehdoksi sopimukselle asetin sen, poikaan, mutta toisaalta näen, että että esittäisimme asiat lapsille vanetäältäkin voin edelleen olla hänen hempien yhteisenä päätöksenä, jotta vanhempansa ja että olen silti hänellapset eivät enää joutuisi valitsele edelleen rakas. Tärkeintä nykytimaan puoltansa välillämme. Lasten lanteessa on, että lapset voivat luoterottaminen oli toki melko radikaali taa vanhempiinsa, heillä on hyvät ajatus, mutta vaikutti siltä, että lapset edellytykset elämään ja tiiviit yhteyhalusivat ja tarvitsivat eri asioita. Yllädet läheisiin, eikä heidän tarvitse tyksekseni isä totesi olevansa täysin huolehtia asioista, jotka eivät kuulu samaa mieltä. Sovimme yhteishuollasten päätettäväksi. ● Toivo 2 / 2020 15


Jos lapsi ja vanhempi asuvat eri maissa, voivat etätapaamiset, puhelut ja viestit olla keskeisin yhteydenpidon muoto lapsen ja vanhemman välillä. Erityisesti korona on saanut aikaan sen, että niissäkin perheissä, joissa aiemmin on tavattu kasvokkain, on saatettu siirtyä etätapaamisiin. Kansainvälisillä perheillä on usein jo pidemmältä ajalta kokemusta yhteydenpidosta etänä. Tässä joitain vinkkejä.

kiksi, että puhelut hoidetaan ennen tiettyä kellonaikaa. Aikaero voi tuoda tähän omat haasteensa. Toisinaan toisen vanhemman voi myös olla vaikea ymmärtää lapsen rytmiä, jos hän ei ole elänyt arkea tämän kanssa. Tarvittaessa oikeus voi antaa tarkankin päätöksen lapsen puheluajoista ja myös siitä, miten usein puheluita on.

● Sisusta leikkinurkka puheluita varten. Jos tuntuu, että ei halua toisen vanhemman näkevän omaa kotia tai että puheluiden tarkoitus on seura● Sopimus tai päätös siitä, milloin on ta omaa perhe-elämää, kameran voi hyvä aika puhua. Tähän vaikuttavat tällöin suunnata niin, että vain leikkilapsen päivärytmi ja perheen muu nurkka näkyy. arki. On mahdollista sopia esimerToivo 2 / 2020 16


● Myös etätapaamisia on mahdollista toteuttaa tuetusti tai valvotusti lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. ● Lapsen ja vanhemman yhteydenpito voi olla muutakin kuin keskustelua. He voivat esimerkiksi kehittää yhteisiä leikkejä myös etänä, lapsi voi näyttää puhelussa piirustuksiaan ja leikkejään, tai hänelle tärkeitä asioita. Jos lapsella ja vanhemmalla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita, niitä voi hyödyntää. ● Valitse lapselle sopiva viestittelyn tapa. Varsinkin isommat lapset ovat sujuvia älylaitteiden käyttäjiä, ja kuvat, ääniviestit, videot sekä netistä löytyvä materiaali ovat osa arkea. Vanhempi voi joutua oppimaan uutta. ● Kunnioita lapsen tapaa viestiä. Lapsi ei ehkä aikuisen mittapuulla

käy pitkiä ja syvällisiä puhelinkeskusteluja. Sen sijaan lapselle voi olla tärkeää esimerkiksi yhteydenpidon säännöllisyys ja vanhemman osoittama kiinnostus lasta kohtaan. ● Joissakin perheissä yhteydenpidolle ei tarvitse asettaa selkeitä rajoja, vaan lapsi ja vanhempi voivat soitella joustavasti, kun siltä tuntuu, ja joissain tilanteissa taas rajat ovat kaikkien osapuolten kannalta tärkeitä. ● Yhteys vanhempaan on lapsen oikeus, ei velvollisuus. Vanhemman tehtävä on tukea lasta tapaamiseen, myös etänä. Tämä ei aina ole helppoa, ja kaikki ei aina mene suunnitelmien mukaan. Tämä voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita, jolloin vanhemmalle voi olla apua esimerkiksi vertaistuesta.

Lapsen tapaamisoikeus poikkeusoloissa Apuaeroon.fisivustolla: https://apuaeroon.fi/info/lapsen-tapaamisoikeuspoikkeusoloissa/

Kuka huomaa mut -hankkeen materiaali ”Lapsen yhteydenpidon keinot” ladattavissa: https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/kehittamistyo/ kuka-huomaa-mut/

Tips to make long distance parenting work after divorce: https:// goodmenproject.com/featured-content/7-tips-to-make-long-distanceparenting-work-after-divorce-lbkr/

Toivo 2 / 2020 17


Tiivistelmä toimintasuunnitelmasta Toimintaamme ohjaa vuonna 2020 luotu strategia. Toivon Talon ja vapaaehtoisten tarjoama tuki perustuu yhdistyksen toimintalinjaan. Strategian mukaisia arvojamme ovat toivon ylläpitäminen, turvallisuus, lapsen ääni, luottamuksellisuus ja myötätuntoinen kohtaaminen. Näitä arvoja seuraten toteutamme tuki-, neuvonta- ja vaikuttamistoimintaa myös vuonna 2021. Alla kerromme, mitä tulevan vuoden toimintasuunnitelma pitää sisällään.

Kuten ennenkin, yhteydenottajat saavat Toivon Talolta työntekijöiden tukea puhelimitse, chateissa, videovastaanotoilla, sähköpostitse sekä kasvotusten. Viikonloppuisin puhelimeen vastaavat vapaaehtoiset päivystäjät. Vapaaehtoiset vertaiset toimivat tiiviisti yhteydenottajien tukena.

järjestämme yhden perjantaista sunnuntaihin kestävän voimaantumisviikonlopun sekä kaksi voimalauantaita. Lisäksi järjestämme teemallisia keskusteluiltoja ja vapaaehtoisten vetämiä pulinakerhoja. Toivo 2 / 2020 18


Tarjoamme tukea myös verkossa. Luomme nettiryhmiä yhteydenottajilta nousevan tarpeen perusteella ja myös englanniksi.

Käynnistämme vertaisryhmätoimintaa lapsikaappauksen kokeneille nuorille ja nuorille aikuisille. Jatkamme myös nuorten Mahis-ryhmätoimintaa, jossa nuoret pääsevät itse kehittämään toimintaa.

Helsingin monikulttuurinen yhden vanhemman perheiden olkkari jatkaa kokoontumista kerran kuukaudessa. Järjestämme sen yhdessä Päksy ry:n kanssa.

Toteutamme kaksikielisen vertaistukiryhmän lapsikaappausuhkaa ja huoltokiistaa kokeneille vanhemmille.

järjestämme Kokijasta toimijaksi -koulutusviikonlopun sekä virkistystapahtuman.

Kehitämme kokemusasiantuntijatoimintaa ja koulutamme uusia kokemusasiantuntijoita.

Toivotamme mukaan uusia vapaaehtoisia ja tuemme jo mukana olevien toimintaa myös tapahtumien välillä.

toteutamme verkkokoulutuskokonaisuuden, joka tarjoaa perustietoa lapsikaappausten ennaltaehkäisystä ja perheiden auttamisesta kaappaustilanteessa. Hanketta rahoittaa Alli Paasikiven säätiö.

Osallistumme ammattilais- ja yleisötapahtumiin, jossa kerromme lapsikaappauksista ja toiminnastamme. • Järjestämme puolipäiväseminaarin ammattilaisille kadonneiden lasten päivänä 25.5.2021.

Toivo 2 / 2020 19


Lentoliput ja muut matkakulut, asianajajan palkkiot, oikeudenkäyntikulut, tulkin apu, kaukopuhelut, palkattomat vapaapäivät töistä – tässä muutamia esimerkkejä kuluista, joita lapsikaappaustilanteessa tulee usein vastaan. Kaapatun lapsen etsiminen ja palauttaminen kotimaahansa on usein kallista ja kuluja syntyy monesta asiasta. Tätä varten loimme kampanjan, jolla keräämme varoja kaapattujen lasten tukirahastolle.

postittamiseen, tulkin palveluihin, lapsen tapaamiskustannuksiin valvotuissa tapaamisissa sekä oikeusapukuluihin. Moni perhe on saanut palautettua yhteyden lapsen ja vanhemman välille tukirahaston avulla.

Tukirahastoon lahjoittaminen on nyt entistä helpompaa MobilePaysovelluksen avulla. Myös suoraan tilille lahjoittaminen on edelleen mahdollista. Tarkemmat ohjeet ja tiedot on kerrottu viereisellä sivulla.

Kampanjan videossa kuvitteellinen Jari-isä käy läpi kaappaustilanteen ja palauttamisprosessin eri vaiheita aina Pienelläkin summalla voi olla suuri merkitys lapselle ja vanhemmalle. katoamishetkestä siihen saakka, kun Kiitos tuestasi. vanhemmat käyvät oikeutta lapsen asumisesta. Kampanjalla haluamme tuoda esille näitä kenties yllättäviäkin Tukirahasto on saanut uuden kuluja sekä lisätä toivoa lapsen palautilmeen Anniina Heikinheimon tamisesta. tekemien kuvitusten myötä. Käy Aiemmin tukirahastosta on myönnetty avustuksia muun muassa matkakuluihin, asiakirjojen kääntämiseen ja

kurkkaamassa Anniinan muita kuvituksia: www.anniinaheikinheimo.com!

Toivo 2 / 2020 20


Suomesta kaapataan vuosittain noin 20 lasta. Osa lapsista saadaan takaisin, osa jää kaappausmaahan. Surunsa lisäksi Suomeen jäänyt vanhempi joutuu usein taloudelliseen ahdinkoon maksaessaan kaappauksesta tai huoltokiistasta aiheutuneita kuluja – siksi kaipaamme apuasi!

Voit tukea lapsikaappauksen tai haastavan kansainvälisen huoltokiistan kokeneita perheitä taloudellisesti, lahjoittamalla rahaa kaapattujen lasten tukirahastolle. Lahjoitusten avulla voimme auttaa perheitä esimerkiksi oikeudenkäyntikulujen ja matkojen kustannuksessa.

Avaa MobilePay-sovellus, valitse lähetä, syötä summa sekä lyhytnumero 37167 ja hyväksy maksu.** Tukirahaston tilinumero: Nordea Malmi FI41 1369 3000 1092 12 Viitenumero: 123 Rahankeräysluvan numero: RA/2019/1113 Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 1.1.202031.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. * Voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi merkitsemällä verkkopankin maksussa summan lähteväksi tililtäsi joka kuukausi. Voit perua maksun koska vain verkkopankista. ** MobilePay perii lahjoituksesta 0,075 % käsittelykuluja.

Toivo 2 / 2020 21


Ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille Olemme saaneet Alli Paasikiven säätiöltä rahoitusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkokoulutusta ammattilaisille. Tavoitteena on luoda verkkoon pysyvästi saatavilla oleva koulutus, josta perheitä kohtaavat ammattilaiset voivat saada perustietoa lapsikaappauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

vaa koulutusta tarjoamalla edistää lapsikaappausten ennaltaehkäisyä ja kaappauksen kokeneiden perheiden palveluiden saantia.

Olemme ottaneet käyttöön videovastaanottopalvelun, jonka kautta voi tavata Toivon Talon työntekijää etäyhteydellä. Palvelun kautta yksityinen yhteydenottaja voi saada meiltä neuvontaa. Ammattilainen voi puolestaan varata videovastaanoton asiakastapaamiseen, jos perheessä on tarvetta esimerkiksi arvioida lapsikaappausuhkaa tai saada toimintaohjeita kaappaustilanteeseen.

Videovastaanotto on tietoturvallinen tapa järjestää etätapaamisia, ja se on käytössä laajasti Ensi- ja Turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä. Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Ninchat. Saman palvelun kautta mahdollistuu myös nimetön, henkilökohtainen ajanavarauschat.

Hanke käynnistyy tammikuussa 2021. Silloin lähdemme etsimään yhteistyökumppaneita ammattilaisista, jotka kohtaavat perheitä esimerkiksi järjesLapsikaappauksen tai sen uhkaa koke- töissä ja kunnissa. Lisäksi kartoitamme via perheitä kohdataan monissa eri kyselyllä mahdollisimman laajasti amyhteyksissä – päiväkodeissa ja kouluis- mattilaisten tarpeita aiheeseen liittysa, sosiaalipalveluissa, järjestöjen pal- en. veluissa. Lapsikaappausteema on kuiTietoa hankkeesta ja yhteistyömahtenkin harvalle ammattilaiselle kovin dollisuuksista saat suunnittelija Hillatuttu, joten haluamme hankkeessa marialta, 045 855 3055 ammattilaisille helposti saatavilla oletai suunnittelija@kaapatutlapset.fi. ●

Aikoja voit varata ottamalla meihin yhteyttä. ● Toivo 2 / 2020 22


Toivo 2 / 2020 23Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.