Verstopping door wortelgroei

Page 1

Verstopping door wortelgroei

RVICE

S SE 24-UUR


VERSTOPPING DOOR WORTELGROEI reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Herkent u dit? Van het ene op het andere moment spoelt

wortels hangen en zo raakt de boel verstopt. Het oplossen

het toilet niet meer door of de keukenafvoer functioneert

van deze verstoppingen is meestal een combinatie van

niet meer. De leiding doorveren en doorspuiten helpt niet

technieken: leidingen deels vervangen, uitfrezen en totaal

meer… in zo’n geval kunnen onze medewerkers nader

reinigen. Afhankelijk van de staat van het riool, wordt een

onderzoeken wat de oorzaak is van de verstopping.

plan van aanpak aan u gepresenteerd.

Onze monteur kijkt tijdens zo’n onderzoek via een hightech camera met verlichting diep in het riool. De kans is groot dat er geconstateerd wordt dat wortelgroei de oorzaak is van de verstopping.

Uitgebreid plan van aanpak De kracht van boomwortels is enorm! Ze dringen in de loop der jaren overal doorheen. Indien er in een rioolbuis een scheurtje zit of een verbinding lek is, dan groeit een wortel daar in. Resten in het doorstromende water blijven aan de

Deelrenovatie mogelijke oplossing In het geval dat een klein deel van het leidingstelsel vernieuwd moet worden, kan Jonkers –bij gebleken geschiktheid van het riool- een deelrenovatie verzorgen door middel van ‘relining’. Bij deze techniek wordt een nieuwe binnenwand gemaakt in het bestaande riool. Deze specialistische aanpak voorziet in het aanbrengen een flexibele, ondoordringbare, kunststoffen kous die met professioneel materiaal door vakmensen dient te worden aangebracht.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.