Horeca

Page 1

Jonkers Horeca service

RVICE

S SE 24-UUR


RIOOLVERSTOPPINGEN & HORECA: reken op de 24/7 storingsdienst van Jonkers. Met name in de horeca is een verstopping bij de afvoer

Jonkers heeft ervaring met alle soorten rioleringen.

van water een duur probleem. De klant is snel ontevreden,

Met onze high-tech apparatuur kunnen wij overal inspecteren

rap weg en mondiger dan ooit op social media.

zonder breken of hakken. Des te sneller kunnen wij een optimale oplossing bieden.

Voorkom omzetverlies als gevolg van een trage followup. Vertrouw op Jonkers voor SNELLE actie. Sinds 1972 hebben wij ervaring met verstoppingen in bioscopen, restaurants, café’s, bowlingcentra enz. Middeleeuwse riolen en gloednieuwe bedrijven. Horeca in oude centra moet vaak gebruikmaken van Middeleeuwse rioleringen. Die raken vroeg of laat verstopt, ze verzakken, gaan scheuren of er groeien wortels in. Gloednieuwe projecten hebben ook hun specifieke problemen.

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de 24/7 paraat voor horeca: 013 - 45 56 344 (Tilburg) 076 - 72 00 920 (Breda) 073 - 72 00 954 (Den Bosch) Jonkers staat 24/7 paraat voor horecaondernemers, óók in het weekend. Uw zekerheid van continuïteit bij een verstopping van de toiletten, wasbakken, urinoirs, keukenafvoeren, vetputten, straatkolken (voor de deur) enz.

RVICE E S S R U 24-U

E S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.