Verstopping door rioolslib

Page 1

Verstopping door rioolslib

RVICE

S SE 24-UUR


VERSTOPPING DOOR RIOOLSLIB

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Herkent u dit? Van het ene op het andere moment spoelt

kan al voldoende zijn om bezinksel vast te houden. Hier blijft

het toilet niet meer door of de keukenafvoer functioneert

meer bezinksel achter steken en dat leidt uiteindelijk tot een

niet meer. De leiding doorveren en door spuiten helpt niet

algehele verstopping.

meer… In zo’n situatie kunnen onze medewerkers nader onderzoeken wat de oorzaak is van de verstopping.

Rioolslib wordt zo hard als steen en is niet te verwijderen met ontstopper. Slechts het uitfrezen van de leiding of het vervan-

Onze monteur kijkt tijdens zo’n onderzoek via een high-tech

gen van een leidingdeel, kan dit oplossen.Lukt dat niet, dan zal

camera met verlichting diep in het riool. De kans is groot

er meer moeten gebeuren: de leidingen zullen dan mogelijk

dat er geconstateerd wordt dat rioolslib de oorzaak is van

deels vervangen moeten worden en het stelsel zal geheel

de verstopping.

gereinigd opgeleverd moeten worden. Afhankelijk van de staat van het riool, wordt een plan van aanpak aan u gepresenteerd.

Uitgebreid plan van aanpak Alles wat via leidingen naar het hoofdriool wordt gevoerd, kan leiden tot een verstopping door rioolresten, ook wel rioolslib genoemd. De kleinste oneffenheid in de leiding

Deelrenovatie mogelijke oplossing In het geval dat een klein deel van het leidingstelsel vernieuwd moet worden, kan Jonkers -bij gebleken geschiktheid van het riool- een deelrenovatie verzorgen door middel van ‘relining’. Bij deze techniek wordt een nieuwe binnenwand gemaakt in het bestaande riool. Deze specialistische aanpak voorziet in het aanbrengen een flexibele, ondoordringbare, kunststoffen kous die met professioneel materiaal door vakmensen dient te worden aangebracht.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)