Relining

Page 1

Relining

RVICE

S SE 24-UUR


UNIEK: RELINING VAN HET RIOOL

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Tijdbesparend: een nieuw riool in dagen in plaats van weken. Relining omvat het van binnenuit vernieuwen van de bestaande rioolafvoerleiding zoals de standleiding of de aansluitleiding. Er zijn meerdere manieren om een riool te renoveren. Zo kan er een dunne versterkte flexibele ‘mat’ in de buis worden gebracht die zich hecht aan de binnenzijde van de buis. Via een geheel computergestuurd proces wordt een vloeibare hars gebruikt, die na droging keihard wordt en zo de nieuwe binnenwand vormt van de buis. Daarnaast is er een techniek ontwikkeld om leidingen met een spuittechniek te behandelen. Met deze methode kunnen zelfs de aansluitleidingen worden behandeld en naadloos met elkaar worden verbonden. Deze spuittechniek heeft het bijkomende voordeel dat alle t-stukken, y-stukken en andere aansluitingen in de leiding behandeld kunnen worden. Vanaf een leiding diameter van 32 millimeter is deze spraycoat methode toepasbaar.

De voordelen - Geen hak- en breekwerk indien het riool niet verzakt is en er na het frezen vrije doorgang is (tijdwinst!) - Toepasbaar in leidingen die zowel horizontaal als verticaal liggen - Geen lawaai of langdurige werkzaamheden, snel weer operationeel - Lange levensduur, een gerelinede leiding is sterker en gladder dan een nieuwe leiding - Vanuit één zijde uitvoerbaar - Rioolrenovatie bij oude én nieuwe riolen. Ruim 80% van de relining projecten, voeren wij uit bij oude riolen. Maar liefst 20% voeren wij uit bij projecten van nog geen 5 jaar oud. In beide gevallen besparen wij de opdrachtgever veel oponthoud in vergelijking met de traditionele herstelmethoden

Na afloop van beide methodes wordt de gehele leiding met behulp van camera’s geïnspecteerd.

Wist u dit? De levensduur van leidingen is beperkt!

ur per dag, u 4 2 n a ta s ij W oor u klaar. v k e e w e d in 7 dagen

Gietijzer Asbestcement Gegalvaniseerd staal (Lorro-X) PVC (eind jaren ‘60 tot begin jaren ‘80) Stalen leiding met epoxycoating (SML)

10 - 20 jaar 20 - 50 jaar 20 - 40 jaar 10 - 15 jaar 40 jaar.

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.