Spraycoating

Page 1

Spraycoating

Spraycoating kan worden toegepast in staande leidingen vanaf 32 mm doorsnede! Ook liggende leidingen vanaf 32 mm doorsnede kunnen met behulp van de spraycoating techniek gerenoveerd worden... zonder hakken en breken

RVICE

S SE 24-UUR


MINDER TIJDVERLIES DOOR NIEUWE SPRAYTECHNIEK

reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Vanaf één zijde uitvoerbaar Voorafgaand aan het spraycoaten wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Als dat positief is, dan kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf één zijde. Na afloop wordt de gehele leiding met behulp van camera’s geïnspecteerd. Indien het riool niet geheel gebroken blijkt Gebroken T-stuk of Y-stuk in de muur? Tot voor kort kon

te zijn en er na frezen of reinigen vrije doorgang is, dan is

de leiding uitsluitend worden vrijgemaakt na hak- en

spraycoating zonder meer mogelijk.

breekwerk. Een onwenselijke situatie in appartementen

De voordelen zijn enorm: geen hak-en breekwerk,

en winkelpanden. Als een van de weinige bedrijven in

geen stof, geen tijdverlies door afbreken en opmetselen

Nederland biedt Jonkers een unieke oplossing om

van (gewapend) betonnen muren of funderingen.

zonder slopen een bestaande riool afvoerleiding te renoveren. Deze spraycoating techniek is ook toe te

GOED NIEUWS VOOR VVE’S

passen bij liggende en staande leidingen vanaf 32 mm

Standleidingrenovatie bij appartementen en flats is nu

diameter! Ook toepasbaar bij 1 leiding in 1 appartement,

zeer snel te realiseren. Ook bij de moeilijke aansluitingen

geen contractafspraken nodig. Alle T-stukken, Y-stukken

is er geen freeswerk nodig. Spraycoating is bij uitstek

en andere aansluitingen in de leiding kunnen behandeld

geschikt voor het behandelen van asbestleidingen (geen

worden.

maatregelen nodig, er wordt niet gezaagd of geboord).

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de

Wellicht weet u niet of er sprake is van Asbestcement (AC). Deze leidingen zijn veelal te herkennen aan de merknaam Eternit op de leiding of op de bouwtekeningen. Twijfelt u, roep dan onze hulp in voor een optimaal advies.

Bij spraycoating werken we met 2 kleuren coating over elkaar met aansluitend een camerainspectie. Op die manier kunnen we perfect in kaart brengen of de coating overal gehecht heeft om een 100% oplevering te kunnen garanderen. Een unieke spraytechnniek voor het van binnenuit vernieuwen van bestaande leidingen. Vanaf 32 mm tot 250 mm toepasbaar! Geen muren/vloeren meer open hakken!

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.