Rioolvliegjes... weg ermee!

Page 1

Rioolvliegjes

RVICE

S SE 24-UUR


RIOOLVLIEGJES? DAAR MOET U VANAF! reken op de 24/7 servicedienst van Jonkers. Opeens zijn ze er ... rioolvliegjes. U ziet er één, u ziet er

Onze monteur start met een visuele rioolinspectie, op zoek

twee en voor u het weet ziet u hele zwermen. Al bij het

naar lekken. Aansluitend wordt de werking van het riool

eerste rioolvliegje is het verstandig om actie te gaan

getest. Afhankelijk van de bevindingen wordt het hoofdriool

ondernemen. Er is namelijk sprake van een gezondheids-

gereinigd met warmwater en met de camera geïnspecteerd.

bedreigend probleem. Als rioolvliegjes eenmaal aanwezig

Levert dat niets op dan moet er nader onderzoek worden

zijn dan gaan ze niet meer weg. Zij voeden zich met alle

uitgevoerd.

soorten water en vooral rioolslib. Aan hun harige vleugeltjes blijven volop bacteriën zitten.

Met behulp van (onschuldige) rook die onder druk in het riool

Ziektes liggen op de loer, want ze zitten overal en laten op

wordt geblazen, kunnen lekkages worden opgespoord waar-

alles hun sporen achter.

na het plan van aanpak kan worden opgesteld. Verontreiniging dient te worden verwijderd, lekken moeten worden gedicht en

Het bestrijden van de vliegjes met bestrijdingsmiddelen

met eitjes besmet zand moet worden afgegraven of worden

helpt hooguit enkele dagen. Jonkers helpt u met het weg-

weggezogen. Hiervoor in de plaats moet schoon zand worden

nemen van de voedingsbodem en

teruggebracht.

broeihaard van de vliegjes.

Onderzoek De aanwezigheid van rioolvliegjes kan op verschillende zaken duiden. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van rioolslib in combinatie met een lek. Ook kan er afvalwater ergens lekken. Rioolvliegjes voeden zich met dit water. De aanpak zal altijd eerst bestaan uit onderzoek naar de bron.

ur per dag, Wij staan 24 u k voor u klaar. wee 7 dagen in de Eén van de oorzaken van rioolvliegjes kan liggen in lekkages onder de vloer, in de rioolbuizen of waterafvoerleidingen. Zaken zoals wij die regelmatig aantreffen, dienen opgelost te worden en de vervuilde grond moet worden vervangen voor schone grond, omdat daar de eitjes in gelegd zijn.

Ziet u rioolvliegjes? Aarzel niet, neem geen risico met uw gezondheid, bel direct 013-455 63 44..

ICE V R E S S 4-UUR

2

E

S SERVIC

24-UUR

Jonkers Rioleringswerken & Onderhoudsbedrijf Perosistraat 87, 5049 LA Tilburg T: 013-45 56 344 Goeseelsstraat 35, 4817 MV Breda T: 076-72 00 920 Tesselschadestraat 2, 5216 JW Den Bosch T: 073-72 00 954

WIJ STAAN 24 UUR PER DAG VOOR U KLAAR!

E: info@jonkers-bv.com | M: 06-10 78 10 77 (24/7)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.