Page 1

RIJNSTREEK

REGIONAAL ZAKENMAGAZINE | JAARGANG 25 | NUMMER 3 | APRIL 2018

Officieel orgaan

STERKSTE SCHAKEL KRING RIJNLAND

THEMANUMMER BOUW: Hoogtij in de bouw, kans of bedreiging?

Ontwikkel- en bouwconsortium Van Zessen Claer realiseerde de Valkenburgse wijk ‘t Duyfrak

“We kunnen zeker een rol spelen op vliegveld Valkenburg”


RIJNSTREEK

DE M OOISTE BEDRIJVEN UI T DE REGI O PRES EN T EREN ZI C H I N ...

SNEL AAN DE SLAG! In juni 2018 zal de gids Snel aan de Slag! tijdens de diploma uitreiking gratis verstrekt worden aan alle schoolverlaters van het mboRijnland, de Hogeschool Leiden, het UWV én verspreid worden via bibliotheken.

Wilt u opgenomen worden in de gids van de Leukste Werkgevers in de buurt? Laat het ons weten via de website www.snelaandeslag.info of bel naar 071-4080557. Mailen mag ook naar harry@rijnstreekbusiness.nl


VOORWOORD

Theorie en praktijk in de bouw Dit nummer van Rijnstreek Business staat in het teken van de bouwwereld, een dynamische en letterlijk beeldbepalende sector waar we allemaal mee te maken hebben, is het niet zakelijk dan wel privé. Portretten van regionale bouwbedrijven worden afgewisseld met trendverhalen en de meest recente cijfers. In de algemene verhalen komt naar voren dat de grote vraag naar woningen door de bouwwereld beantwoord wordt door kwaliteit te leveren, in te zetten op digitalisering en robotisering, innovatie – onder andere op het gebied van duurzaamheid – en verdergaande specialisering en samenwerking.

Op bezoek Zelf mocht ik voor dit nummer op bezoek bij een aantal bouwbedrijven. En wat je dan merkt is dat zaken die in de trendartikelen aan bod komen, daar in praktijk worden gebracht. Zo hebben Van Rhijn Bouw en Ouwehand Bouw de krachten gebundeld met nog vier andere regionale bouwers in het consortium Van Zessen Claer, waardoor ze samen grote bouwprojecten aan kunnen, zoals ’t Duyfrak in Valkenburg en in de toekomst wellicht de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg. Van den Oudenrijn in Bodegraven zoekt het juist in specialisatie en robotisering, waardoor het traditionele aannemers- en timmerbedrijf is getransformeerd in een producent en installateur van houten kozijnen. Ook aannemersbedrijf Van Breda zoekt het in specialisatie: het bouwen van huizen in het luxe segment, dat een steeds groter deel van het werkpakket gaat uitmaken. Verder zie je dat iedereen bezig is met de kwestie hoe je tegemoet kunt komen aan de vraag naar duurzame woningen. Mensen Tenslotte: ook het aantrekken en behouden van het personeel is voor iedereen een belangrijk aandachtspunt. Peter Ouwehand (Ouwehand Bouw) en Jan van Duijn (Van Rhijn Bouw) prijzen de calvinistische arbeidsmoraal van de Katwijkse medewerkers, die in het zweet des aanschijns hun werk doen, en Jeroen van Breda merkt op dat hij liever een vertrouwenspersoon is voor zijn mensen dan de baas. Dat past weer perfect bij de groeiende werkgelegenheid in de bouw (+4 procent in 2017) en de toegenomen vraag naar mensen (twee keer zoveel vacatures in 2017 vergeleken met 2016).

Kortom, spannende en boeiende ontwikkelingen en dus een boeiend nieuw nummer van Rijnstreek Business. Veel leesplezier!

Henk Hogewoning Redacteur

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

3


Voor ieder anders Servicepunt Werk helpt inwoners van de Kust-, Duin- en Bollenstreek aan werk. Mensen die -opnieuw- een kans verdienen. Mensen die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Mensen met een verhaal. Voor ieder anders.

Doelgroepen

bloemensector. De bemiddeling die wij verzorgen is kosteloos.

Servicepunt Werk (SPW) is een initiatief van de gemeenten

Pas nadat de kandidaat in dienst is gekomen, zijn de reguliere

Teylingen, Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse

loonkosten en sociale lasten voor rekening van uw organisatie.

en Hillegom. Wij zetten ons in voor personen die vallen onder de Participatiewet: statushouders, mensen met

Middelen tot duurzame plaatsing

een bijstandsuitkering en mensen die behoren tot het

SPW doet er alles aan om vacatures naar tevredenheid in

doelgroepregister. Hierin staat iedereen geregistreerd die

te vullen. Soms komt het echter voor dat wij een kundige

tot de doelgroep van de banenafspraak behoort: mensen van

medewerker hebben, maar geen vacature. Op dat moment

wie het UWV heeft vastgesteld dat zij niet zelfstandig het

kloppen wij bij u als werkgever aan. Wellicht kunt u

wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Hieronder vallen

een functie creëren of passend maken voor iemand die

ook de leerlingen die uitstromen vanuit het Praktijkonderwijs

dolgraag aan de slag wil. U krijgt daarvoor niet alleen een

en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wij willen voorkomen

gemotiveerde medewerker op de werkvloer, maar tevens

dat zij werkloos thuis komen te zitten.

een aantal middelen aangeboden die deze stap wellicht nog aantrekkelijker maakt. Denkt u hierbij aan een proefplaatsing

Kosteloze bemiddeling; 200 werkgevers

en jobcoaching.

gingen u voor! SPW werkt samen met circa tweehonderd werkgevers uit de

Meer informatie

regio. Onze kandidaten gaan aan de slag binnen verschillende

Wilt u meer informatie over Servicepunt Werk, heeft u

branches. Denkt u hierbij aan de retail, zorgsector, technische

vacatures of gaat u graag in gesprek met één van onze

sector, horeca, schoonmaak, infrastructuur en de bollen- en

accountmanagers? Neem dan direct contact met ons op:

www.servicepunt-werk.nl


INHOUD

Zakenmagazine voor ondernemers en managers in de regio Rijnstreek JAARGANG 25 April 2018, editie 3 Een uitgave van: De Reus media Burgemeester Koomansplein 1

7 Column Jan Versteegh: De zijlijn of de marge?

9 Column Menno Smitsloo: Onze vrijheid wordt door de ratten besnuffeld

2231 DA Rijnsburg Postbus 74 2230 AB Rijnsburg

THEMA BOUW

Telefoon: 071 - 4080557 E-mail: info@rijnstreekbusiness.nl www.rijnstreekbusiness.nl Uitgever Harry de Reus Bladmanager Paul Schelvis Redactiemedewerkers Henk Hogewoning Hans van Dalen Roza van der Veer John Vroom Redactie bijdragen Jan Versteegh Menno Smitsloo Judith Tersteeg Willem van den Eijkel Harald Verbeek Peter de Boer Rosa Kromhout van der Meer Fotografie Martine Goulmy Fay Voskuil Arjan van der Zwart Vormgeving Studio De Reus media Druk Okay Color Graphics B.V. Advertentie-exploitatie Paul Schelvis Telefoon: 071 - 4080557 paul@rijnstreekbusiness.nl www.rijnstreekbusiness.nl Advertentietarieven op aanvraag Copyright Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

10 Coverstory: Ontwikkel- en bouwconsortium Van Zessen Claer

 15  17  18 20  22  24  26  29  42  12

Hoogtij in de bouw: Kans of bedreiging?

‘Bouwers blijf scherp, ook in deze leuke tijd’

Van den Oudenrijn TimmerSelekt willen de beste en de compleetste zijn

Basis Bedrijfshuisvesting over markt bedrijfspanden

GREEN Real Estate, vastgoed voor morgen

Jeroen van Breda (A.G.J.C. van Breda): “Liever vertrouwenspersoon dan werkgever”

Ook de bouwwereld ontdekt de voordelen van Kvik keukens

Van Rhijn Bouw: “Het perspectief is goed”

Rubriek Legal & Finance: Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

Rubriek Business op Wielen: de nieuwe Fiat 500L Cross


Met onze Economy Service leveren wij uw pakket of document de volgende werkdag af binnen nederland

Bel gratis!

0800

2255526

Ter KennisMaKing

Waardebon graTis eersTe econoMy zending*

JBM Koeriers is partner van Voor Economy en Overnight zendingen werkt JBM Koeriers samen met Packs.nl. Packs is partner van Thuiswinkel Waarborg. Hiervoor hebben webshops de garanties die klanten van hun verlangen.

*Vraag naar de voorwaarden

“Niet ú bezorgd, maar uw zending!”


COLUMN

De zijlijn of de marge? JAN VERSTEEGH, VOORZITTER VNO/NCW RIJNLAND

Al hebben wij Nederlanders doorgaans overal een mening over, je kunt niet overal bij betrokken zijn. Soms ben je in de positie – heb je het voorrecht - om je mening om te zetten in actie. Dan zit je in een directie, een bestuur of krijg je een opdracht. Dat is heel mooi. Of het nou de plaatselijke voetbalclub, een bedrijf, een school of een politieke partij is.. Dat maakt eigenlijk niet uit. Besturen en beslissen gebeurt meestal met een klein clubje mensen. Een paar handen vol kabinetsleden en 225 parlementsleden regeren het land. De VvE van uw appartementencomplex wordt bestuurd door vijf mensen. Het college van bestuur van de MBO instelling waar uw kind de opleiding volgt bestaat ook maar uit een paar personen. Dus voor elk onderwerp staan de meeste mensen in de zijlijn. Als dat maar goed gaat, toch? Tsja, lang niet altijd natuurlijk. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Ondanks toezicht, controle, compliance, regels, handhaving… En ondanks dat iedereen een mening heeft. “Hadden ze nou maar geluisterd!” “Als ze nou eens dit of dat zouden doen!” U hoort de discussie al tijdens de lunch in de kantine, of tijdens een verjaardag.

het scheppen van duidelijkheid. Dat vertrouwen bestaat er uit dat mensen het gevoel hebben dat er met de informatie die er is, en ook hun mening, rekening wordt gehouden. Maar ook en vooral begrijpen dat beslissen ook betekent: kiezen. En ook, vanzelfsprekend, dat soms compromissen nodig zijn om verder te komen. Verantwoording over het beslisproces, binnen bepaalde redelijke marges en zonder vertrouwelijke of gevoelige gegevens op straat te storten, is hierbij ook van belang. Doet u dit goed, dan zorgt u dat wie in de zijlijn werkt, niet in de marge zit, maar volop meedoet in uw organisatie. Niet alleen informatie gaat fijnmazig, ook samenwerking wordt steeds fijnmaziger en flexibeler. Houd daar rekening mee. Iedereen hoort er bij, iedereen is betrokken. Het is een tendens die doorzet en waar u rekening mee moet houden. n

Vertrouwen moet verdiend worden. Dat is de verantwoordelijkheid van bestuurders. Of het nou in de publieke of in de private sector is. Is het vertrouwen er niet, dan krijg je al snel een crisisachtige sfeer. Je merkt dat in sommige delen van het openbare debat en het politieke leven. Maar u zult het ook herkennen uit situaties in uw eigen organisatie. Hoe verdien je vertrouwen? Ik denk door te zorgen dat je mensen niet marginaal worden. Dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van wie in het centrum-van de macht zit. Uw mensen horen en zien alles via alle soorten media die we hebben, of via het netwerk van de organisatie waarin ze werken. Het is mijn ervaring dat van die kennis goed gebruik gemaakt kan worden. Onderken dat en nog belangrijker: stel mensen vragen en laat ze met elkaar spreken. In de wandeling, maar soms ook gestructureerd. Benoem thema’s en laat de discussie gebeuren. Haal daar uit wat nuttig is. Het contact kan ook gebruikt worden voor uitleg over besturen. Leg uit dat het best moeilijk is en laat je mensen beseffen dat je het niet iedereen naar de zin kan maken. Dan zeg ik: duidelijkheid gaat vóór aardigheid. Vertrouwen helpt bij RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

7


REGIO

L​eidse regiogemeenten sluiten convenant over bedrijventerreinen De zes gemeenten en het bedrijfsleven in de Stedelijke As Leiden-Katwijk* hebben afspraken gemaakt om in de toekomst voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen te garanderen. Woensdag 14 maart j.l. ondertekenden zij een convenant. Deze regionale overeenkomst geldt tot en met 2022. Ze vervangt het convenant dat de gemeente Leiden in 2016 met het bedrijfsleven afsloot. Het convenant kwam tot stand onder de vlag van het economisch samenwerkingsverband Economie071. Kees Wassenaar, wethouder economische zaken van de gemeente Leiderdorp en bestuurlijk trekker van het project Bedrijventerreinen vanuit Economie071: “Het is belangrijk dat we in de regio gezamenlijk optrekken. We hebben elkaar nodig voor een sterke regionale economie. De bedrijventerreinen leveren een wezenlijk aandeel in die economie. In de Leidse regio zorgen ze voor 42.500 banen en voor circa 10.000 indirecte banen. Het verdienvermogen van de bedrijventerreinen in de Stedelijke As Leiden-Katwijk is jaarlijks zo’n 5 miljard euro.“

Ruimtebehoefte

Willem-Jan Zirkzee, voorzitter van Bedrijvig Leiden: “Deze cijfers onderstrepen nog eens dat we trots moeten zijn op onze bedrijventerreinen en de aanwezige bedrijven moeten koesteren.”

Convenant

Aan het convenant ligt een onderzoek naar de match tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen ten grondslag. Dit onderzoek werd in opdracht van Economie071 uitgevoerd door Stec Groep. Het wijst uit dat er tot en met 2030 een totale ruimtevraag van 31 tot 43 hectare in de Stedelijke As Leiden-Katwijk bestaat. Dit is inclusief de zogeheten – op dit moment bekende - vervangingsvraag: compensatie van hectares die verloren gaan door transformaties van bedrijventerrein naar andere functies zoals woningbouw.

Met het convenant komen de partijen overeen dat de beschikbare ruimte voor bedrijven in alle milieucategorieën op bedrijventerreinen niet mag afnemen.

Bij transformatie van bedrijventerrein naar een andere functie compenseert de Leidse regio deze ruimte binnen haar grondgebied. Jan Versteegh en Frank Ponsioen, voorzitters van VNO-NCW en B ​ edrijfsleven Rijnland zijn blij met het regionale convenant. “Hier hebben we sinds de ondertekening van het convenant met Leiden naar toegewerkt”, aldus Versteegh.

Regionale strategie

Als vervolg op het convenant gaan gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties nu een regionale bedrijventerreinenstrategie opstellen. Deze heeft een looptijd tot en met 2030 en moet duidelijk maken hoe de Leidse regio in de ruimtevraag gaat voorzien en met de bedrijventerreinen omgaat. Ook andere ruimtevraagstukken worden daarbij meegenomen, zoals de woningbehoefte, energietransitie en groen. De strategie moet in het najaar van 2018 klaar zijn, waarna besluitvorming in de gemeenteraden volgt. n *Gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, Bedrijfsleven Rijnland, Ondernemend Leiden, Bedrijvig Leiden, VNO-NCW West, kring Rijnland, Katwijkse Ondernemersvereniging, Koepel Leidse regio.

WWW.ECONOMIE071.NL

8

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018


COLUMN COLUMN

Onze vrijheid wordt door de ratten besnuffeld MENNO SMITSLOO REACTIES: MENNOSMITSLOO@GMAIL.COM TWITTER: @MENNOSMITSLOO

Tot voor kort was ik er nog van overtuigd dat we de officiële feestdag 5 mei, de dag van de vrijheid, ieder jaar moeten vieren, in plaats van eens in de vijf jaar. Onze doden herdenken we terecht toch ook ieder jaar, laten we dan zeker bij de bevrijding van 1945 stilstaan. Alleen al als voorbeeld naar onze kinderen mag dat feest uitbundig worden gevierd. Naar de wereld om ons heen kijkend, vind ik die vrijheid dan ook niet gewoon. Vandaag de dag constateer ik echter dat deze ons langzamerhand wordt ontnomen door lafheid. In teveel gevallen wordt er tegenwoordig naar gehandeld dat de meerderheden zich bij de minderheden moeten neerleggen.

Daarom belde ik eens met Sylvana Simons, nu weer lijsttrekker van de politieke partij Bij1, die Amsterdam hoopt te veroveren. Ik zei: ‘Beste mevrouw Simons. U wilt een Slavernijmuseum in Amsterdam. Daar kan ik me iets bij indenken. Wij Nederlanders behoorden tot de grootste slavenhandelaren ter wereld en zijn daar ook het langst mee doorgegaan. Maar is het niet te eenzijdig wanneer dit wordt opgezet als een monument van de gekleurde medemens die altijd maar door de witte man wordt mishandeld en gebruikt?’ Ik kreeg niet de kans verder uit te praten, we kregen direct slaande ruzie. Helemaal toen ik haar vroeg of ze na haar pogingen Zwarte Piet af te schaffen, overal maar blijft beweren dat onze maatschappij discrimineert en iedereen die anders denkt dan zij een racist is. Mijn opmerking dat ze zegt voor alle minderheden te strijden, maar dat zich daar ook groeperingen met ongezonde ideeën tussen bevinden, viel al helemaal verkeerd. Ik eindigde er dan ook mee dat juist zij onze vrijheid in gevaar brengt, door tweestrijd te zaaien. Om haar gegil nog een beetje in te dammen, zei ik wel het restaureren van de Gouden Koets, met daarop afbeeldingen van slaven, een verkeerde koestering van ons duistere verleden te vinden. Die moeten ze maar aan de binnenkant plakken van de oude Ferrari van de man zonder geweten, Prins Bernhard.

uit het feit dat het kabinet gewoon niet meegaat in deze wens van de Kamer. Dit ook uit lafheid om Erdogan niet voor het hoofd te stoten. Toen Selçuk ook nog eens zei dat wij onze excuses voor ons slavernijverleden moeten aanbieden, zei ik: ‘Maar jij dan ook, want je bent toch Nederlander?’ Ik heb het er verder maar bij gelaten. In dit verband vraag ik me af hoe onze 150.000 Poolse landgenoten aankijken tegen een door president Duda goedgekeurde wet. Wie het namelijk over de medeverantwoordelijkheid van Polen aan vernietigingskampen heeft, kan daar nu 3 jaar de cel in. Boven hun kamp Auschwitz stond ARBEIT MACHT FREI. Het is ook hier maar weer wat je onder vrijheid verstaat.

Mensen, waar zijn we toch mee bezig? Ik mag nu verdorie ook niet eens meer cowboytje en indiaantje met mijn kleinkinderen spelen. De maatschappij wordt steeds gevaarlijker en biedt meer en meer ruimte aan ongezonde ideeën, van waaruit terrorisme ontstaat. We realiseren het ons niet, maar zijn eigenlijk al in een oorlog beland. Laten we ons daarvan bewust zijn en een Aangezien ik nu toch in de mood was, belde ik haar oude, samengaan van de vele culturen met ruzie verlaten maatje van DENK, Selçuk Öztürk en vroeg die ons land kent nastreven. hem of hij Syl niet wat tot rust kon manen. Selçuk zei: ‘Het kan allemaal heel anders en DENK komt juist wel op voor de Echter, diegenen die onze vrijheid belangen van alle Nederlanders met respect voor het indivi- bedreigen, moeten duurzaam du en het besef dat wij samen Nederland zijn. Ik zie teveel worden opgesloten. Ik blijf me een verharding en verruwing van de maatschappij’. ‘Neder- gelukkig gewoon vrij voelen te schrijven lander?’ antwoordde ik. ‘Maar jullie lopen met twee paswat ik vind. n poorten en doen alles wat Erdogan zegt? En respect? Wanneer de hele Tweede Kamer de Armeense genocide erkent, de massamoord door de Turken op de Armeniërs, blijven jullie zitten en stemmen daar niet voor.’ Dat wij overigens langzamerhand niet meer in een democratie leven, blijkt wel RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

9


COVERSTORY

Ontwikkel- en bouwconsortium Van Zessen Claer

“We kunnen zeker een vliegveld Valkenburg” In 2006 bundelden zes regionale bouwbedrijven hun krachten om gezamenlijk zeer grote projecten te kunnen ontwikkelen en bouwen. “De bedoeling was om ons te kwalificeren voor de bouw op het voormalige vliegveld Valkenburg. Met de realisatie van de Valkenburgse wijk ’t Duyfrak (780 woningen) is er inmiddels veel ervaring opgedaan met de gemeente Katwijk.” Een interview met Jan van Duijn en Peter Ouwehand namens Van Zessen Claer. Hoe sterk is de regionale bouwwereld? “De zes regionale bouwbedrijven die samen Van Zessen Claer vormen, staan lokaal goed bekend bij zowel de gemeente als de bevolking. Elk afzonderlijk hebben we een mooi track-record en gezamenlijk bouwen we zo’n 2500 woningen per jaar. Als je dat bij elkaar optelt, ben je een topspeler in Nederland en doe je mee in de eredivisie.” Hoe verklaren jullie dat er in Katwijk zoveel sterke bouwbedrijven zijn? “Katwijk was een vissersdorp maar is tegenwoordig een bouwdorp, te vergelijken met plaatsen als Volendam en Rijssen, waar ook grote bouwbedrijven

10

zitten. Dat is goed voor de werkgelegenheid, direct en indirect, denk aan schilders en loodgieters die als spin-off hiervan ook werk hebben. Het is begonnen tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Omdat er van oudsher veel ambachtslieden waren, was er veel personeel voor handen. Daar komt bij dat er hier een goede calvinistische arbeidsmoraal is: in het zweet des aanschijns zal je je brood verdienen en zo. Bovendien kiezen Katwijkers van

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

oudsher voor LTS-opleidingen; geen witte boorden maar blauwe boorden. De potentie qua personeel is dus groot en dat is belangrijk, want zonder mensen begin je niets.” ’t Duyfrak was het eerste project dat Van Zessen Claer heeft gedaan. Hoe bijzonder is dit project? “We hebben binnen budget 780 huizen neergezet. Er stond acht jaar voor maar het is iets meer geworden: tien jaar. Door


BUSINESS COVERSTORY OP WIELEN

rol spelen op IN HET KORT Van Zessen Claer is in 2006 opgericht als ontwikkelingscombinatie van zes gerenommeerde regionale bouwbedrijven met als doel de krachten te bundelen. Zo ontstaat een betrouwbare en financieel stevige partner die in staat is om grootschalige ontwikkelen bouwprojecten te initiëren, te ontwikkelen en te realiseren.

de crisis was het een lastig project. Daardoor moest de gemeente de grond afwaarderen. Vanwege de moeilijke tijd waren we bereid om concessies te doen aan de gemeente en deel te nemen aan het exploitatietekort van de gemeente Katwijk. Concreet zijn we de gemeente financieel tegemoetgekomen. Ook woningbouwcorporatie Dunavie speelde een belangrijke rol door juist in de crisisperiode door te gaan met het bouwen van sociale huurwoningen, wat dertig procent van de totale bouw uitmaakte. Hierdoor konden we blijven bouwen en zijn de kranen nooit weggeweest. Voordeel was ook dat wij niet hoefden te investeren op dat moment, terwijl Dunavie voor een redelijke prijs woningen kreeg. In diezelfde periode hebben we trouwens ook zo’n honderd huurwoningen in de vrije sector gebouwd in opdracht van BPF Bouwinvest, dat ook grondposities had in Valkenburg.” “Wat ook mooi is, is dat er tegelijkertijd zo’n 10 hectare groenvoorziening is gekomen aan de zijkant van de wijk, het gebied ‘Dorpsweide’ met ruimte voor de voetbalclub Valken ’68 en de tennisvereniging en veel recreatie en groen voor het dorpsdeel Valkenburg. Zo is eerst kwaliteit gecreëerd. Waar we trots op zijn, is dat er een mooie wijk is ontstaan met zo’n 1500 overwegend

jonge mensen waarvan Valkenburg economisch profiteert, met bovendien een goede ontsluiting naar de N206 en de A44 en straks ook een brug naar Oegstgeest. Zo hebben we een belangrijke maatschappelijke rol kunnen vervullen.” Wat is het volgende project? “Oorspronkelijk is Van Zessen Claer opgericht om te gaan bouwen op vliegveld Valkenburg. Inmiddels ligt er een mooi plan voor het bouwen van 5000 huizen op het voormalige vliegveld, met bebouwing aan de kant van de Tjalmaweg en groen aan de kant van Wassenaar, waarvoor de beide gemeenteraden een go hebben gegeven. Er moeten nog de nodige keuzes worden gemaakt en de gemeente Katwijk heeft ervoor gekozen om eerst de infrastructuur aan te leggen en dan te bouwen, maar over twee jaar moet de eerste steen toch wel worden gelegd. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in Drone Valley en Robo Valley, waardoor Katwijk ook voor een kennisindustrie kiest.” Gaat Van Zessen Claer straks aan de slag op het vliegveld? “Wij zeggen niet dat we het zomaar even gaan doen, ook al omdat het een groot project is ter waarde van 1,2 miljard euro dat Europees moet worden aanbesteed, maar we hebben wel de potentie om het

Van Zessen Claer bestaat uit de volgende bedrijven: IBB Kondor B.V. (Oegstgeest, onderdeel VolkerWessels/150 medewerkers) Du Prie bouw & ontwikkeling B.V. (Leiden/100 medewerkers) KBM Groep B.V. (Katwijk/100 medewerkers) Bouwbedrijf Niersman B.V. (Voorschoten/100 medewerkers) Ouwehand Bouwgroep B.V. (Valkenburg/140 medewerkers) Van Rhijn Bouw B.V. (Katwijk/100 medewerkers) Dankzij de krachtenbundeling en deze vorm van samenwerking kunnen zij grote projecten aan, met behoud van de eigen cultuur en kracht, terwijl de concurrentie tegelijkertijd in stand blijft, waardoor de kosten laag blijven. te kunnen. We zijn er klaar voor, dat hebben we bewezen met ’t Duyfrak, terwijl de zes bouwbedrijven ook elk afzonderlijk grote projecten aan kunnen. Bovendien is het goed voor de lokale werkgelegenheid. En het is duurzaam, want omdat we dichtbij het project zitten, is er relatief weinig vervoer nodig. Daar komt bij dat we met VolkerWessels een partij in huis hebben die kennis heeft van de infrastructuur. We hebben dus bouwen ontwikkelexpertise en dankzij de krachtenbundeling ook financiële slagkracht. Het is met name financieel en qua infrastructuur een grote uitdaging, maar we kunnen zeker een rol spelen.” n

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

11


THEMA BOUW

Hoogtij in de bouw:

Kans of bedreiging?

TEKST ROZA VAN DER VEER

De vraag naar koophuizen is groot. De huizenprijzen stijgen vooral in de grote steden in een razend tempo. De druk om snel en veel nieuwe woningen te bouwen neemt toe. Goed nieuws voor Bouwend Nederland? Is het nu dé tijd voor bouwbedrijven om hun slag te slaan en weer wat vet op de botten te krijgen? Of is het vooral tijd om te investeren in dé uitdaging van de toekomst: duurzaam bouwen. Rob van den Oudenrijn, voorzitter van Bouwend Nederland, afdeling Duin- en Rijnstreek, ziet de vraag naar nieuwbouwhuizen in de regio van Gouda tot Hillegom stijgen. Aangejaagd door de lage rente maar ook door een inhaalvraag staan kopers in heel Nederland steeds vaker in de rij om aangeboden huizen aan te schaffen. “Het huizentekort is natuurlijk relatief. Ik zie geen mensen in dozen slapen omdat er geen huizen zijn. Maar de vraag is inderdaad groot.’’

Jeroen van Breda, directeur bij het aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda uit Sassenheim, pleit eveneens voor het hoofd koel houden. “De bouw loopt nu eenmaal altijd achteraan. Dit is geen snelle handel want het kost minstens één jaar voor je een vergunning voor een huis rond hebt. Natuurlijk kun je nu even vlammen en als een eendagsvlieg heel snel groeien. Ik zie meer in het investeren in vertrouwen door kwaliteit te leveren. Zelfs nu het druk is en er geen

Ook Aart Jan Verdoold, directeur van Green Real Estate uit Alphen aan de Rijn, praat liever over een woningbehoefte dan over woningnood. “Ik zie geen mensen bij bosjes onder de brug liggen. We moeten ons dus niet door de waan van de dag laten leiden want voor je een project rond hebt, ben je vijf jaar verder en kan de situatie op de huizenmarkt weer heel anders zijn.’’

12

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

tegelzetter of metselaar te krijgen is, toch tijd nemen en alles netjes afwerken.’’

Grondprijs

Om aan de huidige behoefte aan nieuwe woningen te voldoen, moet er allereerst voldoende bouwgrond aanwezig zijn. Van den Oudenrijn: “De grondprijs en de gemeentelijke leges zijn zeer bepalend voor de prijs van een huis. Je bouwt een nieuw huis voor 80 tot 100.000 euro, de rest zijn andere kosten.’’ Daar zouden


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

ontwikkelaars en gemeenten nog wel een slag in kunnen maken, vindt Van den Oudenrijn. Jan van Duijn, directeur van Van Rhijn Bouw in Katwijk, wijst op de kosten die gemoeid zijn met de lange tijd die nodig is om een locatie daadwerkelijk te bebouwen. “We hebben het over ellenlange procedures van zeven jaar voor een project gerealiseerd wordt. Dat betekent dat al die tijd rente wordt betaald maar ook dat je veel projecten op de rails moeten hebben om vervolgens in één jaar te bouwen. Dat drijft de prijs ook op.’’

“Het huizentekort is natuurlijk relatief. Ik zie geen mensen in dozen slapen omdat er geen huizen zijn. Maar de vraag is inderdaad groot’’

de bouw is een loonsverhoging van 5,35 procent afgesproken) en materiaal nog wel wat drukken door meer te digitaliseren en te robotiseren. “Steeds meer onderdelen van een huis kunnen in een fabriek worden gemaakt. Er zijn bedrijven die steenstrips van 2 centimeter dik met een robot op een geïsoleerde muur verlijmen. Dat scheelt materiaal en tijd op de bouwplaats die overigens steeds meer op een montageplaats van allemaal prefab-elementen begint te lijken.’’ Ook Jeroen van Breda van aannemersbedrijf A.G.J.V. van Breda uit Sassenheim kent voorbeelden van goedkope huizen die in zes weken in elkaar worden gezet. “Dan gebruik je houtskeletbouw. Alleen dat heeft het in ons klimaat zwaar en heeft onderhoud nodig. Ik ben meer voorstander van traditionele bouw, een stenen huis dat over honderd jaar nog staat.’’

Specialisatie

Specialisatie bij bouwbedrijven is ook een manier om efficiënter en dus goedkoper te werken. “Hoe vaker je een bepaald soort woning bouwt, hoe beter je de bouw in de hand hebt en hoe lager de kosten zijn. Het mes snijdt zo aan twee kanten’’, aldus de afdelingsvoorzitter. Hij ziet dat veel gespecialiseerde bouwbedrijven samenwerking zoeken met vaste partners. Deze ketensamenwerking is volgens hem een goede manier om de bouwprijs onder controle te houden en tegelijkertijd zekerheid voor de samenwerkende bedrijven te bieden. Bovendien kunnen gezamenlijk grote investeringen worden gedaan en het bouwproces worden versneld en verbeterd. “Lean en Quick Response Manufacturering (QRM)- werken. Wij doen dat ook op ons eigen bedrijf waar we afgelakte en beglaasde houten

Toch kunnen ook bouwers in de ogen van regiovoorzitter Van den Oudenrijn de stijgende kosten van nieuwe huizen door duurdere arbeid (in de recente cao voor

Meer omzet De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe, in het vierde kwartaal zelf met 6,7 procent. 2017 was het vierde jaar op rij dat de omzet groeide. Vooral de zogeheten burgerlijke en utiliteitsbouw, waar het bouwen van woningen en gebouwen onder valt, groeide het sterkst in 2017, met 9,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Ondanks deze sterke omzetgroei ligt het omzetniveau van

deze bedrijven nog 10 procent  onder het niveau van 2008, het begin van de crisis. Bedrijven in de gespecialiseerde bouw hadden in 2017 een omzetstijging van 3,1 procent vergeleken met 2016, 0,4 procent onder het omzetniveau van 2008. Ook in de grond-, weg- en waterbouw kreeg meer werk in 2017. De omzet steeg met ruim 4 procent en kwam daarmee hoger uit boven de omzet van 2008. (Bron CBS)

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

13


THEMA BOUW

alvast rekening te houden met dat gasloze tijdperk. Want dat komt eraan, onder druk van de overheid maar ook van energiebedrijven die niet meer investeren in de vervanging van het gasnet.’’

Nieuwe werkelijkheid

Meer werk, meer vacatures De werkgelegenheid in de bouwsector is in 2017 verder toegenomen. In het vierde kwartaal van 2017 waren er 529 duizend banen van zowel werknemers als zelfstandigen in de bouw. Dit is een toename van 4 procent vergeleken met het laat-

kozijnen maken met een hoge isolatiewaarde. Verder meer digitaliseren met onder meer Building Information Model (BIM) waarbij alle bouwinformatie digitaal wordt opgeslagen. Zo zorg je voor kortere lijnen en minder verspilling. Op deze manier kan de bouwsector sneller inspelen op de vraag. Bouwend Nederland helpt leden hier trouwens bij.’’

Duurzaam

De afdelingsvoorzitter breekt daarnaast een lans voor nog meer aandacht voor duurzaam bouwen. Het is nog niet verplicht om huizen met nul-op-de-meter te bouwen, zonder gasaansluiting. Bouwbedrijven van nieuwbouw én renovatie moeten zich daar in zijn ogen vol op gaan richten. “We weten als geen ander dat er ook weer mindere tijden komen en dus moeten we, nu er ruimte voor is, het vraagstuk van gasloze huizen aanpakken.’’ In zijn ogen gaat het er nu niet meer om een huis zo goedkoop mogelijk te bouwen maar mag er best

14

ste kwartaal van 2016. Toen waren er 508 duizend banen in de bouwsector. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2017 stonden 14,2 duizend vacatures in de bouw open. Dat is bijna twee keer zoveel als eind 2016 (7,3 duizend vacatures) en het hoogste aantal sinds eind 2008.  (Bron CBS)

geïnvesteerd worden in nul-op-de-meter huizen. Dat is voor de huizenkoper ook aantrekkelijk want uiteindelijk besparen zij met een dergelijke investering, op de energiekosten. “Een nul-op-de-meterhuis rendeert voor de bewoner. Om dit te bereiken moeten we gebruik maken van de nieuwste technieken. Zo voorkomen we dat huizen te duur worden want anders schieten we ons zelf in de voet. Bovendien, als de Nederlandse bedrijven het niet doen dan komen er bouwers uit het buitenland. We leven niet meer in een klein wereldje.’’ Hij denkt dat straks bouwers worden gedwongen om andersoortige huizen te bouwen. Op dit moment heeft elke huizenbezitter nog recht op een gasaansluiting maar Van den Oudenrijn verwacht dat daar snel verandering in komt nu de regering heeft uitgesproken dat Nederland van het gas af moet. “Nu kunnen bedrijven nog zelf initiatieven nemen en consumenten proberen te overtuigen om bij nieuwe investeringen

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

Green Real Estate bouwt al huizen zonder gasleiding, met zonnepanelen en warmteinstallaties. Directeur Verdoold: “We denken in generaties en niet in snelle euro’s. Duurzaamheid is gewoon de nieuwe werkelijkheid.’’ Van Breda denkt genuanceerder over de gasloze huizen. “Natuurlijk bespreek ik het duurzaamheidsaspect met klanten maar als zij een gasleiding willen, dan leg ik die aan. De innovaties gaan op dit moment heel snel en we weten echt niet waar het allemaal stopt. We kunnen niet eens tien jaar verder kijken. Ik denk niet dat het hele gasnet, dat in elk huis komt, binnen een paar jaar niet meer nodig is.‘’ Ook bij Van Rhijn Bouw worden vraagtekens gezet bij de huizenbouw zonder gasleiding. “Natuurlijk bouwen we gasloos en zijn onze huizen EPC-0, bijna energieneutraal. Maar de veranderingen gaan nu wel in een heel hoog tempo. Je ziet dat de nieuwe infrastructuur voor elektriciteit nog niet op orde is. En wat als straks waterstof de nieuwe brandstof wordt en die via het bestaande gasnet kan worden getransporteerd? Ik ben geen futuroloog maar het kan zijn dat het bouwen van huizen zonder gasleiding dan weleens duur uitpakt.’’

Mensen

Om de steeds snellere veranderingen op de toekomstige bouwplaats aan te kunnen, heeft de bouw meer en nieuwe mensen nodig. Van den Oudenrijn: “Natuurlijk blijft de timmerman en de metselaar onmisbaar. Al was het maar omdat er altijd veel werk in renovatie en onderhoud is. Maar er zullen ook andere vakmensen hun intrede doen op en rond de bouwplaats. Daar investeren wij ook in. Kijk maar naar de recent afgesloten cao waarbij een loonsverhoging van 5,35 procent is afgesproken. Kijk maar naar het sponsoren van huttendorpen om jonge kinderen te interesseren voor de bouw. We moeten op alle fronten vooruitdenken in dit mooie vak waar je eer hebt van je werk.” n


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

Richard Lamb adviseert

‘Bouwers blijf scherp, ook in deze leuke tijd’ Het is feest voor bouwend Nederland. Tegelijkertijd moeten bouwbedrijven goed oppassen om ook in de toekomst te overleven. Dus let op de kosten en blijf innoveren met name in duurzaamheid én in de samenwerking. Dat is het advies van Richard Lamb van TrendWatcher.com/Future Expertise Center. Hij heeft de recente berichten over de grote tekorten op de huizenmarkt en de stijgende prijzen op de woningmarkt net bestudeerd als hij gebeld wordt om zijn visie te geven. In zijn ogen is de huidige krapte op de markt een gevolg van de lage rente waardoor beleggers hun toevlucht op de huizenmarkt zoeken. “Mensen kopen graag stenen want aandelen zijn duur en spaargeld levert niets op. Daartegenover staat dat bouwers, die projecten tegen minder goede prijzen hebben aangenomen, geen haast maken met de uitvoering. Ze

kunnen soms op andere projecten meer winst behalen. Datzelfde geldt voor gemeenten die nu voor hun grond een goede prijs willen hebben.’’ Gevolg is dat de bouw van nieuwe huizen langzamer verloopt dan de markt vraagt. Lamb verwacht dat de huidige situatie met een krap aanbod en dus hoge prijzen nog wel even voortduurt. De rente gaat de komende vijf jaar langzaam omhoog en pas rond 2020-2022 gaat de druk weer van de huizenmarkt. Voor bouwbedrijven is het een interessante tijd met voldoende werk. Daar schuilt tegelijkertijd een gevaar in.

Richard Lamb:“Bedrijven moeten opletten niet ‘slordig’ te groeien.”

Lamb waarschuwt dat bedrijven moeten opletten niet ‘slordig’ te groeien, iets dat ze zich kunnen veroorloven nu ze het tij mee hebben maar waar ze later wellicht weer op worden afgerekend. Kortom, neem de lessen uit de crisis ter harte en val niet terug op vroegere werkwijzen. “Bouwbedrijven moeten niet alles aannemen om leegloopuren te voorkomen. Accepteer dat maar eens en gun een project aan een ander om ruimte te maken voor een mooier project. Denk strategisch, zorg dat je de kosten goed in de gaten houdt en investeer in procesinnovatie. De situatie is echt anders dan

Minder keus Minder huizenaanbod is er niet alleen in Amsterdam. Ook in Leiden en omgeving kunnen kopers uit minder huizen kiezen, blijkt uit de recentste cijfers van de NVM. In het eerste kwartaal van 2018 daalde in Leiden het aantal transacties van 374 naar 316. Ook in de Bollenstreek en Alphen aan den Rijn is eenzelfde tendens te zien. In Alphen daalde het aantal transacties van 305 naar 211, in de Bollenstreek van 374 naar 301. (Bron NVM)

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

15


THEMA BOUW

Starters In het laatste kwartaal van 2017 zijn er ruim vierduizend nieuwe bouwbedrijven begonnen. Dat is 42 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2016. In totaal telt de bouwnijverheid aan het einde van kwartaal van 2017 165.105 bedrijven, 5,4 procent meer dan een jaar eerder. (Bron CBS)

Tot slot wijst hij op de grote kansen om te investeren in duurzaamheid. Nederland moet van het gas af en huizen moeten klimaatneutraal. “In het oosten van het land is een bouwbedrijf dat houten huizen bouwt. Dat bedrijf rekent het hele huis van begin tot einde door en krijgt daar veel werk door. Laat de bouw een mooie stap maken. Ga met ontwikkelaars en gemeenten om de tafel zitten en praat op basis van de je eigen specialisatie. Het is echt een leuke tijd voor de bouw maar blijf toch vooral scherp.’’ n

“Kijk naar het Westland waar de tuinders elkaar overdag beconcurreren op de cent. ’s Avonds zitten ze bij elkaar om te kijken hoe ze de teelt kunnen verbeteren en is het samen tegen het buitenland. Daar kan de bouwwereld een voorbeeld aan nemen’’ een paar jaar geleden want er komen nu hele ondernemingen uit Europa die klussen aannemen. Ze halen zo mensen uit Polen en sturen ze net zo gemakkelijk terug als ze niet meer nodig zijn.’’ Hij ziet dat grotere bouwbedrijven meer allround worden zodat opdrachtgevers maar één aanspreekpunt hebben. Kleinere bouwbedrijven moeten zich specialiseren en eventueel samenwerken met andere bedrijven. “Kijk naar het Westland waar de tuinders elkaar overdag beconcurreren op de cent. ’s Avonds zitten ze bij elkaar om te kijken hoe ze de teelt kunnen verbeteren en is het samen tegen het buitenland. Daar kan de bouwwereld een voorbeeld aan nemen.’’

16

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

Nieuwe huizen In 2017 werden ruim 62 duizend nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dat is bijna 14 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal na 2009. Ondanks de toename in de laatste jaren was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2017 nog altijd bijna 20 pro-

cent lager dan het gemiddelde aantal van de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014 toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd. (Bron CBS)


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

Van den Oudenrijn TimmerSelekt

“We willen de beste en compleetste zijn” “Oorspronkelijk plaatsten we twee procent van de door ons geproduceerde houten gevelelementen zoals kozijnen, nu is het bijna honderd procent,” zegt Rob van den Oudenrijn van het gelijknamige familiebedrijf, dat in de buitenwereld vooral bekend staat als aannemer en timmerfabriek. “Na deze koerswijziging kwam alles in een stroomversnelling.” Langs de N11 in Bodegraven staat een moderne fabriek van 8000 m2 waar kozijnen worden geproduceerd voor landelijke en regionale bouwbedrijven, woningcorporaties, gemeenten, scholen en particulieren in het hele land. Van den Oudenrijn verzorgt het totale proces, dus ook het aflakken, het plaatsen van glas en het monteren van de kozijnen.

Korte doorlooptijd

“Het produceren en plaatsen van houten binnen- en buitenkozijnen (Concept III genaamd) was oorspronkelijk een klein onderdeel van onze activiteiten,” kijk Rob van den Oudenrijn terug. “We zijn ermee begonnen toen enkele scholen erom vroegen. Acht jaar geleden hebben we geïnvesteerd in deze nieuwe fabriek. Daarna is het in een stroomversnelling geraakt. We hebben nu een geautomatiseerd proces en we beschikken over alle benodigde certificaten. Hierdoor kunnen we met een korte doorlooptijd en zonder voorraad kozijnen produceren en plaatsen. Elke dag gaan zo’n vier tot vijf ploegen op pad met eigen auto’s en kranen.

Binnen een dag kunnen we de oude kozijnen van een woning vervangen en nieuwe plaatsen.” Het produceren en plaatsen van kozijnen is tegenwoordig de corebusiness van Van den Oudenrijn. Andere werkzaamheden, zoals metselen, voegen en isoleren van daken, zijn hier een afgeleide van. “We hebben ons ontwikkeld van een timmerfabriek en aannemer tot een van de grotere spelers op het gebied van Concept III,” schetst Rob van den Oudenrijn de ontwikkeling.

Goede isolatie

“Maar onze ambitie is niet om de grootste te zijn, wel de beste en de compleetste. We hebben de crisisjaren gebruikt om verder te innoveren, waardoor we er sterker uit zijn gekomen.” Zo ontwikkelde het bedrijf innovatieve nieuwe producten, bijvoorbeeld ventilerende onderdorpels (Selekt MOVAIR) die minder esthetische roosters vervangen. Ook leveren de Selekt-kozijnen van Van den Oudenrijn een bijdrage aan een

Lange geschiedenis Van den Oudenrijn dateert van 1922 en nadert dus de 100 jaar. Bij het bedrijf, dat geleid wordt door Rob en Hans van den Oudenrijn (de derde generatie), werken zo’n vijftig mensen. In Westwoud (Noord-Holland) staat een tweede, kleinere vestiging waar voornamelijk binnenkozijnen en spouwbladen worden geproduceerd.

goede isolatie, “want gasloze en duurzame woningen beginnen met goed isoleren.” Om verder te verbeteren, gaat het Bodegraafse bedrijf door met de robotisering van zijn processen en het optimaliseren ervan. Rob van den Oudenrijn: “We willen bijvoorbeeld meer ontwerpwerk in BIM doen samen met onze opdrachtgevers. En het doorloopproces willen we verder verkorten, zodat je na het geven van de opdracht binnen enkele weken bent geholpen. Wat we verder belangrijk vinden, is het verminderen van de faalkosten. Vandaar ook dat we zelf plaatsen. Daarmee hebben we alles in eigen hand en dat vertaalt zich in een klanttevredenheidscijfer dat vele malen hoger is.” n

Van den Oudenrijn Timmerselekt Klipperaak 2 2411 ND Bodegraven T 0172 - 61 26 79 I www.vandenoudenrijn.nl E info@vandenoudenrijn.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

17


THEMA BOUW

Basis Bedrijfshuisvesting over markt bedrijfspanden

“Je merkt aan alles dat de De markt van bedrijfspanden profiteert van de aantrekkende economie en liet in 2017 een overwegend positief beeld zien. Sander Zwaan, partner bij Basis Bedrijfshuisvesting, belicht de markt van winkels, kantoren en bedrijven in Leiden en Katwijk en omliggende plaatsen.

Kantorenmarkt

Retailbranche

“Winkeliers hebben het nog steeds moeilijk,” zegt Sander Zwaan. Dit ondanks het hogere consumentenvertrouwen en de hogere bestedingen. “De verkoop via internet neemt nog steeds toe en ook door de vergrijzing neemt het publiek in de winkelstraten af. Hierdoor staat de retailmarkt onder druk. Maar tegelijkertijd zie je dat mensen blijven winkelen, zeker in aantrekkelijke winkelgebieden, zoals in Leiden in combinatie met de musea, grachten en de aanwezige horeca, of in Katwijk met de duinen en de boulevard.” Dat Leiden in trek is bij het winkelend publiek, merkt Basis Bedrijfshuisvesting duidelijk, mede dankzij de aantrekkende economie. Zo komen er nieuwe winkels op de Leidse Aalmarkt. Zwaan: “H&M en Scotch & Soda hebben daar onlangs een pand van

18

Leiden heeft van oudsher een sterke kantorenmarkt, maar de voorraad is ‘opgedroogd waardoor nu een tekort dreigt’, zo signaleert Sander Zwaan. “Mede doordat veel kantoren de afgelopen jaren zijn getransformeerd in woningen. Dit is een trend die met name in grote steden zichtbaar is. Het beschikbare aanbod is met 1,1 miljoen m2 gedaald, dat zijn bijna 160 voetbal-velden. Maar er zijn wel plannen voor nieuwbouw, onder andere rond NS-station Leiden Centraal. Ook elders in Leiden zijn nog wel kantoren beschikbaar, bijvoorbeeld op de Lammenschansweg. Daar hebben we recent voor een investeerder een kantoor aangekocht, waar nog zo’n 800 m2 kantoor beschik-baar is voor verhuur.” ons gehuurd. Maar ook op de Haarlemmerstraat gaan er na een periode van leegstand weer winkels open, bijvoorbeeld van Bershka, een modeketen van het Spaanse modeconcern Inditex, dat ook online sterk is.” De verwevenheid van winkels met internet neemt steeds meer toe, signaleert Sander Zwaan. “Merken die vooral online sterk aanwezig zijn, bijvoorbeeld het bekende Coolblue, openen steeds vaker ook fysieke winkels. Hieruit blijkt dat de winkels niet zullen verdwijnen. Dat zien we ook in Katwijk aan Zee, waar we recent in de Badstraat een winkelpand aan Shoeby hebben verhuurd. Ook dat is een keten die sterk aanwezig is op internet. Voor het kernwinkelgebied in Katwijk aan Zee is het spannend of de bibliotheek zich daar al dan niet zal

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

vestigen. Dit zal rond de zomer duidelijk moeten zijn. Als dit doorgaat zal er nauwelijks nog leegstand zijn.” De voormalige bibliotheek in Katwijk aan den Rijn is al verkocht door Basis aan de firma Van Rhijn Bouw.


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

e economie is opgebloeid” IN HET KORT

Bedrijvenmarkt

De markt van bedrijfspanden gaat heel goed, zegt Sander Zwaan over dit marktsegment. “Er is een tekort aan bedrijfspanden in Leiden, doordat daar de focus meer ligt op kantoren, bioscience, het LUMC en de universiteit. Daar profiteren de omliggende gemeenten van. Met name logistieke dienstverleners vestigen zich er. Zij groeien als gevolg van de verkoop op internet en zijn daarom op zoek naar bedrijfs-ruimtes. Zo hebben we bijvoorbeeld op het Katwijkse bedrijventerrein Katwijkerbroek pas een pand van 2635 m2 verhuurd aan post- en pakketbedrijf Koninklijke PostNL.” Ook elders in de regio is Basis Bedrijfshuisvesting actief. Zo komen

Beleggingsmarkt

Doordat de rente laag is, zijn investeerders uit binnen- en buitenland op zoek naar mogelijkheden om hun geld te kunnen beleggen. Ook deze klantgroep

er op het voormalige MEOB-terrein in Oegstgeest een vestiging van bouwmarkt Praxis, van tuincentrum De Bosrand en 26 bedrijfsunits die binnen twee weken vanaf tekening waren verkocht. Een consortium van diverse bedrijven ontwikkelt dit nieuwe terrein naast transportbedrijf Van der Luit in Oegstgeest. Ook in Katwijk op bedrijventerrein ’t Heen komen nieuwe bedrijfsunits, die binnenkort in de verkoop gaan. Onder de naam The Box Katwijk worden deze gehuisvest op het voormalige Northgoterrein in ’t Heen, waar ook Gamma een nieuwe vestiging opent. “Je merkt aan alles dat de economie weer is opgebloeid,” constateert Sander Zwaan.

kan bij Basis terecht. “In 2017 hebben we voor 100 miljoen euro aan beleggingen verkocht,” kijkt Sander Zwaan terug. Dit beperkt zich niet tot de eigen regio. Een voorbeeld hiervan is een appartementencomplex in Amsterdam waarbij wij vorig jaar hebben bemiddeld.” Naast verhuurde woningen zijn ook logistieke en zorgpanden gewilde beleggingsproducten. In de directe omgeving zijn er beleggingsmogelijkheden in verhuurde winkels met bovenwoningen in bijvoorbeeld de Leidse Haarlemmerstraat. “Verder starten we binnenkort de verkoop van een aantal voormalige oorlogsbarakken nabij vliegveld Valkenburg. Mijn inziens eveneens een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid,” besluit Sander Zwaan.

Basis Bedrijfshuisvesting Basis Bedrijfshuisvesting is de grootste bedrijfsmakelaar in de regio. Het bedrijf, dat in 2018 dertig jaar bestaat, heeft kantoren in Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda en houdt zich bezig met verhuur, verkoop en taxatie van bedrijfspanden. Basis kent de regio Rijnland als zijn broekzak en heeft een sterk netwerk. Deze zomer opent de bedrijfsmakelaar, mede ingegeven door nieuwe regelgeving, een zelfstandig opererende afdeling voor taxaties. Basis is ook sterk in het beheer van commercieel vastgoed voor vastgoedfondsen en particuliere beleggers.

Sander Zwaan: “De markt van bedrijfspanden gaat heel goed.”

Basis Bedrijfshuisvesting Vrijheidslaan 35 2321 JR Leiden T 071 - 523 32 77 E leiden@basis.nl I www.basis.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

19


THEMA BOUW

“Slapen jullie nog wel, wordt weleens gekscherend aan mij gevraagd; jullie hebben zoveel projecten onder handen,” zegt algemeen directeur Aart Jan Verdoold van GREEN Real Estate in Alphen, dat actief is in de hele Benelux. Op deze pagina’s licht hij een aantal in het oog springende projecten uit onze regio toe.

GREEN Real Estate

Vastgoed voor morgen Project Rijnhaven in Alphen aan den Rijn Het begint steeds meer te bruisen rondom de voormalige chocoladefabriek De Baronie in Alphen aan den Rijn waar vastgoedbedrijf GREEN Real Estate zelf ook is gevestigd. Met de verplaatsing van Leen Bakker en de Keukenkampioen en de komst van woninginrichter JYSK en indoor-speelhal Ballorig dichtbij De Baronie, is fase 1 van het project Rijnhaven afgerond, met winkels, kantoren, een parkeergarage en horeca. De aandacht gaat nu uit naar de ontwikkeling van diverse (zorg)appartementencomplexen (met penthouses) aan de Rijnhaven, die over enkele jaren via een corridor zijn verbonden met De Baronie. In totaal komen er tussen de 100 en 120 appartementen. Naar verwachting is dit in 2021 totaal gerealiseerd. De eerste fase van 34 appartementen start deze zomer en is in de loop van 2019 gereed. “Dit worden prachtige appartementen,” zegt Aart Jan Verdoold, “op het zuidwesten, dus met veel zon. Zo ontstaat een geweldige, boulevard-achtige verblijfslocatie aan de haven.”

Project Rijnhaven in Alphen aan den Rijn

Nuon-terrein in stationsgebied Alphen aan den Rijn

Nuon-terrein in stationsgebied Alphen aan den Rijn Rondom het NS-station van Alphen aan den Rijn verrijzen de komende jaren 121 huurappartementen. Hiervan zijn er 56 zorgwoningen in de sociale sector. Philadelphia en Ibsen-De Bruggen, organisaties voor gehandicapten, zijn de gebruikers van deze zorgappartementen. Het terrein, waar voorheen een gasfabriek van Nuon stond, is inmiddels gesaneerd. Dit jaar staat in het teken van de voorbereidingen en het krijgen van de benodigde vergunningen. In 2019 start de bouw. Anderhalf jaar later, dus in de loop van 2020, moeten de appartementencomplexen er staan. Behalve woningen komt er ook commercieel vastgoed, passend bij het karakter van een stationsgebied.

Salvatorikerk, Alphen aan den Rijn Op de plek van de voormalige Salvatorikerk in Alphen aan den Rijn komen 35 koopappartementen en 27 zorgwoningen. De zorgwoningen worden gehuurd door Martha Flora, een

20

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

particuliere organisatie voor mensen met dementie. De oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Een jaar eerder start de bouw. “Met de bouw van dit soort woningen voorzien we in een behoefte in Alphen,” licht Aart Jan Verdoold toe. “Vermeldenswaard is het Escher-achtige metselwerk in de entree van het appartementencomplex, waarmee we refereren aan een bijzonder onderdeel van de architectuur van het kerkgebouw.”

Salvatorikerk, Alphen aan den Rijn


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

Parqgreen in Reeuwijk

Parqgreen in Reeuwijk “Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is onze specialiteit, vaak in gebieden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren,” schetst Aart Jan Verdoold de activiteiten van GREEN. “Hierbij zijn de sociaal-maatschappelijke en duurzame componenten belangrijk. Maar we beperken ons niet tot de binnensteden. Een mooi voorbeeld is de bouw van 290 recreatievilla’s voor de verhuur door Landal GreenParks aan de Reeuwijkse Plassen.” De eerste fase (145 stuks) is inmiddels afgerond, voor de tweede fase van 86 villa’s start nu de verkoop, waarna nog een derde fase van zo’n 50 villa’s volgt. Aart Jan Verdoold: “Wat in Reeuwijk wordt gebouwd is super duurzaam. Na anderhalf jaar exploitatie van het park is de economische impact op de omgeving goed merkbaar.”

vernieuwd en verduurzaamd. Op het distributiecentrum van Zeeman, dat vanuit Alphen 1300 winkels in Europa bevoorraadt, liggen 8000 zonnepanelen. Dit jaar komen daar nog zo’n 3500 panelen bij, waarmee een van de grootste zonnepaneeldaken van Zuid-Holland ontstaat. Dankzij de zonnepanelen kan Zeeman zelf in zijn energiebehoefte voorzien en ook energie leveren aan de omgeving.

Lammenschans Leiden In de driehoek LammenschanswegKanaalweg en het spoor in Leiden worden de komende jaren tussen de 500 en 600 appartementen gebouwd. Ook komt er zo’n 6000 m2 aan commerciële units.

Van de appartementen is zo’n 10 procent bestemd voor zorgwoningen in opdracht van Gemiva Gehandicaptenzorg. “Hier spreken we echt van een langjarige gebiedsontwikkeling, wat ervoor moet zorgen dat het stadsdeel rondom het schoolgebouw van MBO Rijnland een kwalitatief hoogwaardige invulling krijgt.” De eerste toren met 136 huurappartementen (Alphatoren) wordt deze zomer opgeleverd. De volgende drie bouwprojecten starten de komende jaren. “Vastgoed ontwikkelen is vaak een kwestie van de lange termijn,” zegt Aart Jan Verdoold. “Ook vanwege de impact ervan op de omgeving. Onze dertig mensen gaan hier op een innovatieve en creatieve manier mee om, inmiddels al 12,5 jaar. Een mooie maatschappelijke taak, waarbij we heel veel relaties hebben opgebouwd. Dat bleek overduidelijk toen ik begin deze maand op LinkedIn een bericht plaatste over ons jubileum. Dat haalde ruim 40.000 reacties!” n

GREEN Real Estate Baronie 68-70 2404 XG Alphen aan den Rijn T 0172 - 44 83 83 E info@green.nl I www.green.nl

Lammenschans Leiden

Distributiecentrum en hoofdkantoor van Zeeman textielSupers In maart 2017 is het distributiecentrum en hoofdkantoor van Zeeman textielSupers Distributiecentrum en hoofdkantoor van Zeeman textielSupers

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

21


THEMA BOUW

Jeroen van Breda van het gelijknamige aannemersbedrijf in Sassenheim is de vijfde generatie bij Van Breda. Sinds 2005 geeft hij leiding aan het familiebedrijf. A.G.J.C. van Breda bestaat al ruim zeventig jaar (1945), maar de geschiedenis gaat veel verder terug, tot ongeveer honderd jaar.

Jeroen van Breda van Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda:

“Liever vertrouwenspersoon dan ‘de werkgever’”

groot worden, want we willen dichtbij ons personeel blijven staan. Laatst kwam iemand naar me toe die me in vertrouwen vertelde over problemen thuis. Ik ben liever vertrouwenspersoon dan ‘de werkgever’. We vinden het ook belangrijk dat mensen kunnen doorgroeien. Zo help je elkaar. Want uiteindelijk moet het personeel de kwaliteit die ik verkondig, waarmaken.”

Jeroen van Breda: “Door vast te houden aan onze filosofie kom je verder. Wij zeggen altijd: eerst sparen en dan pas uitgeven.”

Een respectabele leeftijd heeft het bedrijf inmiddels… Jeroen van Breda: “We doen hard ons best. Door vast te houden aan onze filosofie kom je verder. Wij zeggen altijd: eerst sparen en dan pas uitgeven. Dan loop je nooit te hard van stapel. Dat is ook de reden dat we ons niet zo zeer richten op groter groeien, maar wel op het verder ontwikkelen van ons bedrijf. We hebben ons tijdens de crisis beraden

22

op onze toekomst en geïnvesteerd in de kwaliteit van ons werk. De komende jaren willen we die kwaliteit verder verdiepen, zodat ons bedrijf nog meer een geoliede machine wordt. Dat moet leiden tot meer omzet terwijl onze capaciteit gelijk blijft.” Hoe groot is Van Breda? “We hebben zo’n twintig man vast personeel met daaromheen circa dertig mensen die we inhuren. We willen niet te

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

Wie zijn jullie opdrachtgevers? “We hebben een mix van opdrachtgevers: scholen, gemeenten, projectontwikkelaars en particulieren. We bouwen villa’s maar doen ook renovatie en onderhoud. Zo werken we vaak voor de gemeente Teylingen en inmiddels werken we dankzij de ambtelijke fusie ook voor Lisse en Hillegom. We doen voor gemeenten de renovatie en het onderhoud van gemeentelijke panden en sportlocaties. Verder werken we in opdracht van diverse scholen en organisaties die scholen onderhouden. Deze werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de zomervakanties.” En verder bouwen jullie dus villa’s? “Qua werk schuiven we op naar de bouw van luxere huizen, maar onderhoud blijven we ook zeker doen. Huizen hebben nu eenmaal onderhoud nodig dus die


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

Vier villa’s in Warmond In de derde week van april is de verkoop gestart van vier rietgedekte villa’s in de Warmondse Hyacintenlaan. Het project – Poelméér genoemd – is ontwikkeld door projectontwikkelaar TWYL. Aannemer Van Breda is door TWYL geselecteerd om deze vier woningen te bouwen. Eind 2018 verwacht Van Breda te starten met de bouw, mits dan drie van de vier villa’s zijn verkocht. Eind 2019 wordt de bouw van de woningen, die 1.495 miljoen euro (vrij op naam) kosten, naar verwachting afgerond. In de tussentijd sloopt Van Breda de huidige villa op het perceel en zorgt het aannemersbedrijf ervoor dat de grond bouwrijp wordt gemaakt. “We specialiseren ons steeds meer in de bouw van huizen in het luxe segment,” zegt Jeroen van Breda. “We bouwden al vaker villa’s, onder andere op dit moment in Oegstgeest en Zoetermeer, maar nu hebben we een primeur: de bouw van een serie van vier villa’s in één keer. Omdat ons streven is dit in de toekomst vaker te gaan doen, hebben we het Woningborg-certificaat nodig. Daarmee krijgt de koper de garantie dat het werk goed gebeurt, waarmee we hem ontzorgen. Dat geeft zekerheid voor iedereen.” Begin april mocht A.G.J.C. van Breda het Woningborg-certificaat in ontvangst nemen. Meer informatie over de verkoop van de vier villa’s is te vinden op www.woneninpoelmeer.nl.

service bieden we ook. In het algemeen kun je stellen dat we van uitdagingen houden. We doen graag dingen die we nooit eerder hebben gedaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de bouw van een villa drijvend in een 7 meter dikke veenlaag waarbij de kelderbak zorgt voor het drijvend vermogen in het grondwater.

Een ander mooi project was de vervanging van de eiken klokkentoren van het Schildersmuseum in Sassenheim die eerder al door onze voorvaderen was gerenoveerd. En nu dus de bouw van een serie van vier villa’s in Warmond, wat een nieuwe mijlpaal is voor ons bedrijf.” n

Aannemersbedrijf A.G.J.C. van Breda Industriekade 30 2172 HW Sassenheim T 0252 - 21 24 55 I www.agjcvanbreda.nl E info@agjcvanbreda.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

23


THEMA BOUW

Ook de bouwwereld ontdekt de voordelen van Kvik keukens

Deens design voor een Al jarenlang is Kvik Keukens één van de snelst groeiende formules op de particuliere markt. Kvik ontstond 35 jaar geleden uit frustratie over de toenmalige keukenbranche: lange levertijden, geen transparantie en geen goede kwaliteit. Dat doet Kvik anders! Dat weten niet alleen veel particulieren, maar is nu ook ontdekt door projectontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven. Waarom is dat eigenlijk? We vragen het aan André van Es, die sinds enige tijd de zakelijke markt aan het benaderen is voor de Kvik Leiden-Leiderdorp. Sinds ruim 10 jaar wordt deze winkel succesvol gerund door zijn broer – Johan van Es – die de zakelijke markt als belangrijke uitbreiding ziet naast de activiteiten op de particuliere markt.

Snelheid

Kvik is Deens voor “snel”, verklaart André van Es. “En dat is natuurlijk niet zomaar een naam”. Omdat er duidelijke keuzes zijn gemaakt is het assortiment overzichtelijk. Daarom is er veel op voorraad en kan er binnen enkele weken geleverd worden vanuit de eigen fabriek in Denemarken. Door de heldere procedures en eenvoudige logistiek gaat er relatief weinig fout en wordt er vrijwel altijd snel geleverd. Dit wordt ervaren als een verademing binnen de huidige keukenbranche. “Zelfs een complete maatwerkkeuken wordt – inclusief apparatuur en werkbladen – binnen 6 weken bij ons afgeleverd en is klaar om door onze experts geplaatst te worden,” vertelt André trots.

Garantie

Dat Kvik vertrouwen heeft in eigen kwaliteit blijkt wel uit de gehanteerde

garantietermijnen. André: “Ook dat is belangrijk voor de bouwwereld. Het ontzorgen gaat bij ons verder dan het uit handen nemen van communicatie bij het ontwerpen en monteren van de keukens.” Naast 5 jaar garantie op de werkbladen en 10 jaar op de kasten en deuren, hanteert Kvik zelfs een garantietermijn van 25 jaar (!) op de bewegende delen, zoals laden en scharnieren. Wanneer je dus kiest voor een Kvik keuken is dat een keuze voor jarenlang plezier en gemak van een trendy en tijdloos design.

Transparant

“Wij onderhandelen niet over de prijs,” stelt André. “Dat is wel zo transparant en zeker onderscheidend binnen de keukenbranche.” Uiteraard zijn er ook bij Kvik wel consumentenacties en bieden wij voor de zakelijke markt aantrekke-

24

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

verrassend lage prijs! Slim design

Of het nu gaat over nieuwbouw of renovatie van een historisch pand. Of het nu gaat om een grote of een beperkte ruimte. Kvik heeft altijd een slimme en praktische oplossing. Ook de maatvoering is bij Kvik anders dan in de branche gebruikelijk is. Een hoger werkblad wordt vaak als prettig ervaren, en dat realiseert Kvik met ruimere kasten of lades in plaats van door te werken met hogere plinten. Hetzelfde geldt voor een dieper werkblad dat Kvik oplost door een slim XXL design. Dus geen loze ruimte achter de kasten, maar extra ruimte in de lades en kasten. Zo zijn zelfs in veel gevallen bovenkasten niet eens nodig. Altijd een praktische invulling van de beschikbare ruimte met een design dat gezien mag worden!

Johan (l) en André van Es: “Het ontzorgen gaat bij ons verder dan het uit handen nemen van communicatie bij het ontwerpen en monteren van de keukens.”

lijke voordelen, maar onze prijs is de prijs. Of je nu kijkt op de website, in de brochure of in de showroom; de prijs staat gewoon vermeld, dus je weet vóóraf exact waar je aan toe bent. Ook dat is erg prettig voor projecten, want het betekent duidelijkheid voorafgaand aan een project en geen verrassingen achteraf.”

Ontzorgen

Het werken met één aanspreekpunt blijkt in de praktijk zeer goed te werken. “Een keuken is voor veel bouwbedrijven nu eenmaal geen prioriteit binnen het totale project, maar het moet wel goed en snel gebeuren,” zegt Van Es. “Waar mogelijk

neem ik de communicatie met huurders of bewoners uit handen of meld ik mij bij vragen op de bouwlocatie om met uitvoerders te overleggen. De keukens komen vanuit Denemarken eerst aan in ons magazijn waar ze worden voorgemonteerd door onze ervaren monteurs. Mocht er iets niet goed gegaan zijn met de levering, dan wordt dat vaak al hersteld vóórdat de keuken op transport gaat naar de eindbestemming. Als blijkt dat er dan toch nog iets hersteld moet worden regelen we dat binnen een paar weken. Voordeel is dat projecten zelden vertraging oplopen doordat het plaatsen van een keuken bijna nooit langer duurt dan verwacht.”

Voorlopig richt Kvik Leiden-Leiderdorp zich met name op het ontwikkelen van de zakelijke markt in de regio Rijnstreek. “Vanaf de kust via de gehele Leidse regio tot en met Alphen aan den Rijn is voorlopig ons werkgebied. Er worden hier zoveel interessante nieuwbouw- en renovatie-projecten ontwikkeld, dat wij onze ambities in deze regio prima kunnen invullen. En dat het liefst door een intensieve samenwerking met de regionale bouwbedrijven, want wij zoeken toch vooral partners voor langere termijn, die – net als wij – ook in de toekomst voor kwaliteit blijven gaan,” besluit Van Es. n

Kvik Leiden-Leiderdorp Elisabethhof 6 2353 EZ Leiderdorp André van Es Adviseur Zakelijke Markt 06 – 5379 3310 andrees@leiderdorp.kvik.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

25


THEMA BOUW

In alles straalt Van Rhijn Bouw uit dat het zich voorbereidt op de toekomst. Directielid Jan van Duijn schetst de stand van zaken van het Katwijkse bouwbedrijf inclusief de trends en issues van dit moment. “De orderportefeuille is goed gevuld.”

Van Rhijn Bouw

“Het perspectief is goed”

Offem-Zuid, Noordwijk Samen met gebiedsontwikkelaar BPD ontwikkelt en bouwt van Rhijn Bouw ruim 250 woningen in de nieuwe Noordwijkse wijk Offem-Zuid, waar in totaal zo’n 750 huizen komen.

De huidige directie van Van Rhijn Bouw en de volgende generatie.

Op de dag van het interview wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het hoofdkantoor van Van Rhijn Bouw in Katwijk. In een jaar tijd is het kantoorgedeelte voor de 35 mensen die daar werkzaam zijn, gemoderniseerd en uitgebreid met nieuwe werkruimtes, betere spreekkamers en ruimere ontvangstruimtes. In het kantoor is overal led-verlichting gekomen en op het dak zijn meer dan 200 zonnepanelen geplaatst, waarmee Van Rhijn Bouw zelf zijn energie opwekt. “We zijn nu weer helemaal 2018,” zegt mededirectielid Jan van Duijn.

Volgende generatie

Het is geen toeval dat de restyling en

26

“In januari 2021 treedt, als alles volgens planning verloopt, de volgende generatie aan” uitbreiding van het kantoor juist nu plaatsvinden. De economie is weer op gang gekomen, er is grote vraag naar woningen en Van Rhijn Bouw bereidt zich voor op een directiewisseling. “In januari 2021 treedt, als alles volgens planning verloopt, de volgende generatie aan,” schetst Jan van Duijn het toekomstplaatje.

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

“Mijn partners Jan en Hans van Rhijn en ikzelf doen over tweeënhalf jaar een stapje terug. De dagelijkse leiding over onze bouwactiviteiten komt dan in handen van Jan, André en Henri van Rhijn (zonen van mijn compagnons) en van Helmut Schwaneberg, mijn schoonzoon. Allemaal mensen in de onderste helft van de dertig, terwijl wij al dertig tot veertig jaar in de zaak zitten. Jan van Rhijn is in 20121 zelfs al meer dan 47 jaar werkzaam bij het bedrijf. Dan mag het toch wel een keer? Overigens blijven wij nog wel actief bij de ontwikkeltak van ons bedrijf betrokken. Klanten zullen er niet veel van merken. Ons bedrijf blijft doen wat het nu ook doet.”


BUSINESS THEMAOP BOUW WIELEN

“De techniek is nog volop in ontwikkeling. De veranderingen gaan razendsnel!”

De Horn, Rijnsburg Ook in plan De Horn in Rijnsburg werkt Van Rhijn Bouw samen met BPD. In totaal komen hier zo’n 200 huizen. De bouw van de eerste fase is gestart, de bouw van de tweede fase begint later dit jaar.

Gasloze woningen

En dat is: ontwikkelen van – vooral binnenstedelijke – gebieden, bouwen van woningen en onderhoud en renovatie voor onder andere woningcorporaties. “De markt groeit weer,” schetst Jan van Duijn de huidige situatie. “Daarnaast gaat

De Monarch, Hoofddorp Plan De Monarch in Hoofddorp omvat de bouw van 97 middenhuurappartementen die door Van Rhijn Bouw zelf zijn ontwikkeld en verkocht aan een pensioenfonds.

de verduurzaming van woningen nu heel snel met EPC-nul-, nul-op-de-meter- en gasloze woningen. De vrijblijvendheid is eraf en de maatschappij is er klaar voor. Tegelijkertijd is de techniek nog volop in ontwikkeling. De veranderingen gaan razendsnel! Soms moeten we zelfs plannen waarvan de inkt nog maar net droog is, alsnog aanpassen met warmtepompen en zonnepanelen, wat voor extra kosten zorgt.”

“Provincie en gemeenten moeten nu echt gaan doorpakken met het toewijzen van nieuwe bouwlocaties” Uitdagingen genoeg dus. Zeker als je daarbij optelt dat woningen schaars zijn en de tijd tussen planvorming en realisatie lang is, vaak zelfs zeven jaar of langer, met renteverlies en stijgende kosten als gevolg. Zijn hiervoor oplossingen? Jan van Duijn: “Er is geen simpele oplossing, anders zou deze er allang zijn. Dit is namelijk een nijpend probleem waar iedereen mee worstelt. Maar het vaststellen van bestemmingsplannen zou mijns inziens korter kunnen, bijvoorbeeld door de bezwaartermijnen te verkorten van zes weken naar twee weken. Door strenge regelgeving is er een gebrek aan bouwlocaties, zowel in binnensteden als ‘in de wei’. Provincie en gemeenten moeten nu echt gaan doorpakken met het toewijzen van nieuwe locaties. Want we hebben nog steeds een inhaalslag te maken door de afgelopen crisis. Bovendien neemt de bevolking nog steeds toe en hebben meer mensen, als gevolg van scheidingen en de vergrijzing, een huis nodig.”

De Tourmalijn, Beverwijk In Beverwijk ontwikkelt en bouwt Van Rhijn Bouw 18 koopwoningen en 30 luxe koopappartementen. De bouw is inmiddels gestart.

Gevulde orderportefeuille Door alle onzekerheden en schommelingen in de markt is het lastig om een bouwbedrijf te runnen, ook omdat je niet weet hoe lang de huidige economische voorspoed duurt, vat Jan van Duijn samen. “Maar dat neemt niet weg dat we weer goede jaren krijgen. Ook samenwerkingsverbanden zoals Van Zessen Claer (waarin zes regionale bouwbedrijven hun krachten hebben gebundeld) dragen daaraan bij. Van de goede marktomstandigheden die er nu zijn, moeten we profiteren. De komende jaren is de orderportefeuille goed gevuld en dat is een mooi perspectief.” n

Van Rhijn Bouw Valkenburgseweg 62 2223 KE Katwijk T 071 - 401 60 41 I www.vanrhijnbouw.nl E info@vanrhijnbouw.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

27


OP JAN© KUN JE REKENEN!

Accountancy, Belastingen, Pensioen, Recht, Bedrijfsadvies, Personeel, Salarissen en Optimalisatie. communicatie@jan.nl | 088 220 2200 | www.JAN.nl


LEGAL & FINANCE

In de rubriek Legal & Finance informeert en adviseert een vast panel van gerenommeerde regionale specialisten u als ondernemer over de laatste trends, ontwikkelingen en actualiteiten op financieel/juridisch gebied.

Nulurencontract:

geen arbeid, geen loon? Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. Een mooie regeling voor de werkgever! Maar hoe zit het met de werknemer? In principe geldt: geen arbeid, geen loon. Maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies? Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 15 uur per week of die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract geldt dat de werknemer per oproep, of gewerkte shift, ten minste 3 uur uitbetaald moet krijgen. Voor een werknemer met een nulurencontract geldt dus dat deze bij een oproep voor werk van bijvoorbeeld 1 uur, 3 uur betaald moet krijgen.

opnieuw opgeroepen voor een shift van 12.00 tot 14.00 uur. Hoeveel uur moet de werkgever hem nu betalen? De werkgever moet de werknemer in dit geval 5 uur betalen. 3 uur voor de oproep van 9-12 en twee uur voor de oproep van 12.00 tot 14.00 uur. Tussen de gewerkte periodes zit een tijd van drie kwartier, de gebruikelijke pauzetijd. Als de gebruikelijke pauzetijd bij het bedrijf een half uur was, dan had de werkgever in totaal 6 uren moeten betalen omdat nu de shifts niet bij elkaar kunnen worden opgeteld en als twee aparte oproepen moeten worden gezien. De periode tussen de gewerkte shifts bedraagt dan immers meer dan de reguliere pauzetijd.

PETER DE BOER Accountant Administratieconsulent Driebergen Accountants, Rijnsburg www.driebergenaccountants.nl

Let dus goed op de omvang van het te verrichten werk en de hoeveelheid werknemers die je daarvoor oproept en/of inroostert. Per oproep moet per werknemer minimaal 3 uur worden uitbetaald. n

Op deze regel geldt een uitzondering. Een tweede oproep mag tot de eerste oproep worden gerekend als de tijd die tussen de gewerkte periodes zit, niet langer is dan de gebruikelijke pauzetijd in het bedrijf.

Voorbeeld uitzondering

Stel dat de gebruikelijke lunchpauze drie kwartier is. Een werknemer is opgeroepen voor een ochtendshift van 9-12 uur, maar hij is al om 11.15 klaar met het werk. De werknemer wordt vervolgens RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

29


LEGAL & FINANCE

Check de voorlopige

berekening LIV

ROSA KROMHOUT VAN DER MEER Loonspecialist JAN Accountants & Belastingadviseurs www.jan.nl

30

*de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt; *de werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen; *de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.

Voorlopige berekening Het UWV heeft inmiddels de voorlopige berekeningen van het LIV over 2017 verstuurd. Deze berekening is gebaseerd De afgelopen tijd hebben zo’n 94.000 op de gedane aangiften loonheffingen en werkgevers van het UWV een voorlopige correcties over 2017. Ben je het niet eens berekening ontvangen van het lagemet de voorlopige berekening, controleer inkomensvoordeel (LIV) 2017. Je hebt dan of de loonaangiften juist en volledig recht op deze tegemoetkoming als je zijn. Je kunt deze aangiften nog tot en werknemers met een laag loon in dienst met 30 april 2018 corrigeren. hebt. Check de voorlopige berekening goed. Kloppen de gegevens niet, dan kun Let op! je tot en met 30 april a.s. wijzigingen Kloppen de loonaangiften wel, maar heb doorgeven. je vragen over de voorlopige berekening, dan kun je deze stellen aan het UWV. LIV Had je wel een voorlopige berekening Met ingang van 2017 is er een jaarlijkse verwacht, maar deze niet ontvangen? tegemoetkoming in de loonkosten voor Ook dan kun je contact opnemen met het werkgevers die werknemers in dienst UWV hebben met een laag loon: het lage inkomensvoordeel (LIV). Afhankelijk van Definitieve berekening het gemiddeld uurloon (2017 minimaal € Uiterlijk 31 juli a.s. ontvang je van de 9,66 en maximaal € 12,08) bedraagt de LIV Belastingdienst de definitieve berekening per werknemer maximaal € 2.000 per jaar. van het LIV over 2017. Mocht deze Daarbij gelden nog de volgende definitieve berekening niet kloppen, dan voorwaarden: kun je daartegen bezwaar maken. n

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018


LEGAL & FINANCE

De situatie is nu volkomen duidelijk en zal niet snel leiden tot misverstanden of ruzies die we vaak terugzien bij de ‘rijdende rechter’.

Goede buren maak je

met goede afspraken

WILLEM VAN DEN EIJKEL Notaris Verhees Notarissen www.verheesnotarissen.nl

het perceel van Aart. De afspraken die Bert en Aart hierover maken, worden vastgelegd bij de notaris. Zo krijgt Bert de zekerheid dat hij bij zijn perceel kan komen. Voor Bert wordt in de akte bij de notaris een recht van overpad vastgelegd en voor Aart de plicht om het overpad toe te staan. Als Bert ooit zijn perceel verkoopt dan kunnen de nieuwe eigenaren ook over de grond van Aart naar het perceel gaan. Dat geldt ook als Aart ooit zijn perceel verkoopt: dan moeten de nieuwe eigenaren toestaan dat Bert of een nieuwe eigenaar over het perceel gaat.

Erfdienstbaarheid Het recht van overpad en andere rechten waarbij twee percelen zijn betrokken, worden erfdienstbaarheden genoemd. Niet alleen in dorpen en in het buitengebied komen deze rechten voor. Ook in de stad bestaan erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld als het gaat om de afvoer van regenwater via het perceel van je buren. Deze erfdienstbaarheden staan in je eigendomsakte of in een bijlage daarvan. Wil je afspraken maken met je buren? Een erfdienstbaarheid wordt door je notaris in een akte vastgelegd. Hierin wordt dan afgesproken wat ieders rechten en plichten zijn. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster. Als je een huis of grond koopt, is het sowieso verstandig je notaris te vragen of en welke erfdienstbaarheden er zijn. Als er een erfdienstbaarheid is, kan dit twee dingen betekenen. Je hebt een recht ten opzichte van een ander perceel of je hebt een plicht. In ieder geval zijn dit zaken die je goed in kaart moet brengen om misverstanden en ruzies te voorkomen. n

Goede buren hebben is een zegen. Maar de praktijk leert dat de relatie tussen buren toch vaak verstoord wordt. Wil je de onderlinge verstandhouding goed houden? Dan helpt het om duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het gebruik van jullie percelen. Het beste kun je dat doen bij je notaris. Daar kun je ook terecht voor informatie over eerdere afspraken die al zijn vastgelegd. Een voorbeeld. Het recht van overpad Sommige percelen zijn slecht of niet bereikbaar via de openbare weg, maar wel via het perceel van de buren. Bijvoorbeeld in de volgende situatie. De percelen van Bert en Aart liggen naast elkaar. Om vanaf de openbare weg op zijn perceel te komen, moet Bert over RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

31


Landgoed Tespelduyn • Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout T 0252-241333 • I www.tespelduyn.nl • E info@tespelduyn.nl

Golfbaan Tespelduyn in Noordwijkerhout

GOLFEN TUSSEN DE BLOEMEN! De uitdagende en uitstekend onderhouden openbare 9 holes golfbaan (par 32) met een unieke afslag vanaf de 23 meter hoge Terp is uniek

gelegen in De Bollenstreek nabij het strand- en duinengebied van Noordwijk aan Zee. Geniet tijdens het golfen van de 1,2 miljoen in de baan aanwezige bolbloemen en neem foto’s van de ongekende kleurenpracht die de Bollenstreek kenmerkt. Golfbaan Tespelduyn • Uitdagende 9-holes qualifying golfbaan met een lengte van 1825 meter • 23 Meter hoge terp met schitterend uitzicht • Heerlijke culinaire verzorging vanuit het restaurant • Te combineren met een bezoek aan De Keukenhof

TROTS ZIJN WIJ OP DE WAARDERINGEN:

2014 – Nationale Golfawards; 2e plaats Golfbaan van het jaar

2017 – Player 1st Award; 2e plaats

W

horecagelegenheid op een golfbaan

2018 – Leading Courses; Golfers choice Recommended

ict voor mkb Effect ICT Solutions ontzorgt Broekhof Hout

“Vanaf het eerste contact met Effect ICT snapten zij hoe ons bedrijf werkt en wat wij nodig hadden. Nog beter dan wijzelf, zou ik bijna zeggen.” Ferry Broekhof | Broekhof Hout

effect-ict.nl

effect

ICT solutions


LEGAL & FINANCE

Pornografisch dansen in Cambodja Nederlandse jongeren werken zich over de grens geregeld in de nesten. Voor hen is het een grap: bierdrinken in een heilige tempel, met je blote billen poseren op een berg, het swaffelen van de Taj Mahal of het trekken van de stekker uit een versterker die werd gebruikt door boeddhistische monniken om een preek te laten horen. In het buitenland kunnen ze er echter niet om lachen. Gebrek aan humor of toch een schoffering van culturele en religieuze waarden en normen?

Ook reisgidsen (zoals de Lonely Planet, Capitool Reisgidsen enz.) besteden weldegelijk aandacht aan de gebruiken en tradities van het land van bestemming. Zo wordt o.a. geadviseerd om passende kleding te dragen in tempels (geen blote schouders en knieën). JUDITH TERSTEEG Advocaat Reisrecht La Gro Advocaten, Alphen aan den Rijn www.lagrolaw.nl

Een Nederlandse jongen is samen met nog 9 andere toeristen opgepakt in Cambodja vanwege ‘pornografisch dansen’ tijdens een feest met rond de tachtig mannen en vrouwen in een villa in de omgeving van Siem Reap, vlakbij Angkor Wat, één van de beroemdste tempelcomplexen in Cambodja. Op de verspreidde foto’s is te zien hoe jongeren meedoen met een drankspelletje waarbij mannen en vrouwen (bijna) op elkaar moeten liggen. En aangezien het een pool party betrof had men allesbehalve verhullende kleding aan. Als de jongeren schuldig worden bevonden hangt hen een jaar celstraf boven het hoofd. Daar komt bij dat het nog maar de vraag is wanneer de rechtszaak begint (dat kan soms al maanden duren).

Kennelijk moeten we vaststellen dat deze boodschappen de jongeren niet bereiken. Ze lijken te menen dat ze zich in Azië net zo kunnen gedragen als bijvoorbeeld in de typische Spaanse badplaatsen als Salou en Lloret de Mar. Die vlieger gaat niet op. Ik kan mezelf ook mateloos irriteren aan mede toeristen die menen dat ze in zwemkleding een tempel kunnen bezoeken. Het zou naar mijn mening goed zijn als mensen zich beter zouden voorbereiden op hun reis en wat meer respect zouden tonen voor ander culturen dan de westerse. Anders moet je misschien maar gewoon binnen Europa

blijven. Dus eigen schuld, dikke bult voor deze jongeren in Cambodja? Zover zou ik niet willen gaan. Een jaar gevangenisstraf in het vooruitzicht vanwege ‘pornografisch dansen’ tijdens een poolparty gaat natuurlijk te ver. Voor het gemak lijkt men in Cambodja ook te vergeten dat de Khmer tempel Angkor – dat onder andere bekendheid geniet vanwege zijn beeldhouwwerken - zijn geïnspireerd door Kama Sutra. In de tempel zijn ook veel reliëfs te vinden van zogenoemde aspara’s: onsterfelijke hemelse nimfen volgens de boeddhistische en hindoe-ïstische mythologie. Het gaat om reliëfs van nagenoeg blote jonge vrouwen, hemelse danseressen en onweerstaanbare verleidsters. Kennelijk hadden de oude voorvaderen iets meer met erotiek dan de hedendaagse leiders. Hopelijk kan mijn eigen vakantiekiekje nog net door de beugel... n

Het ministerie van Buitenlandse Zaken besteedt op hun website aandacht aan culturele verschillen en verschillen in wet en regelgeving tussen verschillende landen: “Elk land heeft eigen wetten, regels en gebruiken. Deze kunnen heel anders zijn dan in Nederland. Als u een land bezoekt, moet u zich aan de wetten, regels en gebruiken houden. Net zoals de inwoners van het land zelf. Als u dat niet doet, kunt u ernstig in de problemen komen.” RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

33


LEGAL & FINANCE

Oud(er) en korting

HARALD VERBEEK Belastingadviseur ABIN Accountants en Adviseurs www.abin.nl

Dag jongen. Dat zegt mijn moeder al sinds ik het huis uit ben tegen me als ik het ouderlijk huis betreed.

Aan tafel tijdens het diner ontspon zich een geanimeerd gesprek. Ze hadden zelf hun aangifte inkomstenbelasting 2017 al voorbereid. Vroeger, toen ze nog een onderneming hadden, maakten ze voor het invullen van hun aangifte gebruik van een belastingadviseur. Nu is alles veel simpeler. Alles zelf gedaan vroeg ik? Ja via de VIA. Wel zouden ze het fijn vinden als ik toch nog even de details bekeek. Ze waren toch wat huiverig het excuus om mij op een doordeweekse avond bij ze aan tafel te mogen ontvangen, te verliezen. Het eten was voortreffelijk. Na het eten nog even een snelle blik geworpen op de fiscale huisvlijt. De VIA De VIA is de vooraf ingevulde aangifte. Deze wordt gevuld met fiscale gegevens van banken, werkgevers, gemeenten en

verzekeraars. Deze VIA wordt door de Belastingdienst voor elke inkomstenbelastingplichtige digitaal op 1 maart beschikbaar gesteld. Reuze makkelijk. De verdeling De externe gegevens even vlot doorlopen. Klopte allemaal. Door naar de volgende stap in het VIA pakket. De verdeling. Dat is het fenomeen dat bepaalde bestanddelen tussen fiscale partners kunnen worden verdeeld. De verdeling bepaalt vervolgens ook wie wat aan belasting moet betalen. Nu letten de ouwelui daar natuurlijk niet op. Want of pa of moe moet betalen, maakt natuurlijk niet uit. Tja, zei ik, dat is alleen niet waar. Door namelijk ‘slim’ met die verdeling van inkomens om te gaan, heb je misschien wel recht op extra heffingskortingen. En in het geval van AOW-gerechtigden gaat het dan om de ouderenkorting. Glazig werd er van de andere kant van de eettafel naar me gekeken. Ze hadden zo hun best gedaan op de aangiften. Wat bleek Wat bleek, door het inkomen van mijn moeder in box 3 zodanig aan te passen dat het verzamelinkomen over 2017 onder de € 36.057 kwam, had ze ineens recht op de verhoogde ouderenkorting. Een heffingskorting van € 1.292 (in plaats van de standaard € 71). Dat deze herverdeling leidde tot een wat hogere belasting in box 3 van € 107, was de prijs die voor het binnenhalen van deze korting moest worden betaald. De aangifte software van de Belastingdienst verdeelt de inkomens niet uit zichzelf optimaal. Dit kan alleen handmatig. Met name AOW-gerechtigden waarbij het inkomen onder de genoemde grens van € 36.057 is te verdelen, moeten goed opletten bij het indienen van hun aangifte inkomstenbelasting over 2017. Het opnemen van andere handmatige verdeling in de aangifte had tot gevolg dat mijn ouders € 1.114 meer aan belasting zouden terugkrijgen. U begrijpt, ik ging overladen met eeuwige dank (en een goede fles wijn) terug naar huis. Volgend jaar weer zo doen vroeg mijn moeder? n

34

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018


BUSINESS BEDRIJFSPROFIEL OP WIELEN

Peugeot-rijders kunnen sinds begin april voor reparatie en onderhoud terecht bij De Jong’s Autobedrijven aan de Koningin Julianalaan te Katwijk. “Op deze plek zat bijna vijftig jaar geleden ook al een Peugeot-dealer, het voelt dus een beetje als thuiskomen,” legt eigenaar Harold de Jong uit.

De Jong’s Autobedrijven nu ook Peugeot-servicepunt

Dichtbij huis voor onderhoud en reparatie “Citroën en Peugeot vullen elkaar goed aan qua doelgroep” (ASN Autoschade Dijksman-De Jong op bedrijventerrein ’t Heen) en een tankstation (Shell De Jong, naast de showroom aan de Koningin Julianalaan). “We hebben een goed en deskundig team medewerkers, waarvan de meesten al langere tijd bij ons werken,” licht eigenaar De Jong toe. “Iedereen vult elkaar goed aan, waardoor het moeilijk is om van ons te winnen. Een sterk team dus. Dat blijkt ook uit de hoge klanttevredenheidscijfers die we scoren.”

Welkom bij De Jong Harold de Jong: “We verwelkomen nu graag ook de Peugeot-rijder bij ons, zowel zakelijke als particuliere rijders.”

“Mensen in Katwijk en omgeving kennen ons als Citroën-dealer,” vertelt Harold de Jong. “Logisch, want De Jong en Citroën is een sterke combinatie. Niet voor niets zijn we al jarenlang Citroën-dealer. Maar in het verleden waren we ook Peugeotdealer. Dat we nu weer in overleg met Peugeot Nederland een erkend Peugeotservicepunt starten, past daarom goed bij ons bedrijf. Behalve dat de techniek en de onderdelen van de twee Franse merken vergelijkbaar zijn, vullen de twee merken elkaar goed aan qua doelgroep. Daar

komt bij dat er in de directe omgeving van Katwijk geen Peugeot-dealer is. Dat is voor Peugeot-rijders prettig. Ze kunnen nu weer dichtbij huis hun auto brengen voor onderhoud, reparatie en schadeherstel.”

Sterk team

Harold de Jong omschrijft zijn bedrijf als een kleinschalig familiebedrijf met korte lijnen, dat inmiddels al meer dan vijftig jaar bestaat. Behalve uit het autobedrijf bestaat De Jong uit een autoschadebedrijf

Harold de Jong afsluitend: “We verwelkomen nu dus graag ook de Peugeotrijder bij ons, zowel zakelijke als particuliere rijders. Voor al hun reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen ze bij ons terecht. En zijn ze op zoek naar een nieuwe auto, dan helpen we ze uiteraard ook graag.” n

De Jong’s Autobedrijven Koningin Julianalaan 1 2224 EW Katwijk T 071 - 402 85 54 I www.dejongsautobedrijven.nl E info@dejongsautobedrijven.nl

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

35


BEDRIJFSPROFIEL

Strandpaviljoen Surf en Beach

Voortaan altijd o

Zakelijke gasten “We hadden al regelmatig zakelijke gasten bij Surf en Beach, maar in het nieuwe paviljoen kunnen we deze voortaan nog beter van dienst zijn dankzij de aparte ruimte voor maximaal 125 personen,” zegt Stefan van As. Zij kunnen daar terecht voor teambuildingsessies, bedrijfspresentaties, borrels, barbecues en bedrijfsfeesten, al dan niet in combinatie met sportieve activiteiten op het strand of in de duinen, zoals raften, suppen, surfen en moutainbiken. Hiervoor werkt Surf en Beach nauw samen met Surfschool Katwijk. Stefan: “Wij regelen alles: eten, drinken en de sportieve activiteiten, zodat de klant één aanspreekpunt heeft en één factuur krijgt. Zakelijke gasten kiezen voor ons vanwege dit totaalpakket en natuurlijk vanwege de fantastische locatie. De zee en het strand hebben een ontspannende werking en dat geeft vaak de doorslag om hier naartoe te komen.”

38

Op 15 maart is Surf en Beach opengegaan om nooit meer dicht te gaan. Op het Katwijkse strand is een compleet nieuw, permanent strandpaviljoen verrezen, dat lichter, sfeervoller en efficiënter is ingericht. “Ik ben enorm trots,” zegt eigenaar Stefan van As. Het eerste wat opvalt als je Surf en Beach binnenkomt, is de heldere lichtinval. Net als de Amsterdam ArenA (binnenkort Johan Cruijff ArenA) heeft het strandpaviljoen een glazen dak dat op zomerse dagen open gaat. Op koude dagen blijft het dak dicht, maar is er toch volop

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

daglicht. In combinatie met de vloerverwarming zorgt dat ook in de winter voor een zomers-warme uitstraling.

Franse Alpen

“Een mens heeft licht nodig, zeker in de winter,” legt eigenaar Stefan van As uit.


BUSINESS BEDRIJFSPROFIEL OP WIELEN

open Stefan van As: “We hebben we een L-vormige ruimte met een apart gedeelte voor feesten, partijen en zakelijke bijeenkomsten waar 120 tot 125 mensen in passen.”

“Een mens heeft licht nodig, zeker in de winter” Sindsdien hebben diverse paviljoenhouders er een vernieuwd, permanent strandpaviljoen geopend. Surf en Beach is de zesde in deze rij.

“Daarom hebben we voor veel glas, een grote schuifpui en een dak met echt glas gekozen.” Nog een opvallend feit: de gemetselde haarden bestaan uit stenen die door Stefan zijn meegenomen uit de Alpen, waarmee subtiel gerefereerd wordt aan zijn vorige leven als eigenaar van een hotel-restaurant in de Franse Alpen, waar hij twaalf jaar woonde. Nu runt hij, samen met zijn vrouw Sandra, alweer tien jaar Surf en Beach in Katwijk aan Zee. Het strand en de boulevard kregen een boost na de opening van de parkeergarage onder het duin, in 2014.

In november vorig jaar startte de bouw. Bouwbedrijf Alfons Bouw uit Valkenburg bouwde het paviljoen. Stefan: “Alfons is een goede vriend van mij. Samen met hem en ons eigen personeel hebben we Surf en Beach opgebouwd. Ik ben er enorm trots op dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd. Viereneenhalve maand na de bouw is dit het prachtige resultaat. Onze strandtent is met 1000 m2 niet alleen een kwart groter dan het oude paviljoen, maar ook nog eens efficiënter ingericht. Het vorige paviljoen was een optelsom van diverse aanbouwtjes, nu hebben we een L-vormige ruimte met een apart gedeelte voor feesten, partijen en zakelijke bijeenkomsten waar 120 tot 125 mensen in passen.”

Middelgroot bedrijf

Stefan van As meldde dat een permanente openstelling ‘geen must was’. Maar nu heeft hij deze stap toch gezet. Waarom? “Er is markt voor en het paviljoen elk jaar opnieuw afbreken en weer opbouwen kost ook veel tijd en geld. Daarom hebben we ervoor gekozen om voortaan altijd open te zijn.” Het personeelsbestand is vanwege de permanente behuizing gegroeid van 60 naar 80 mensen inclusief vijf bedrijfsleiders die in ploegendiensten leidinggeven aan het personeel. Er is een nieuwe chef-kok gekomen, die zijn sporen heeft verdiend in de horeca. Met zijn komst is de kaart bovendien uitgebreid met nieuwe, verrassende gerechten. “We hebben een kantoorgedeelte gecreëerd, waar we onze administratie en onze marketing doen, onder andere onze Facebook-campagnes,” meldt Stefan van As afsluitend. “In tien jaar tijd zijn we een middelgroot bedrijf geworden.” n

Strandpaviljoen Surf en Beach Boulevard Zeezijde 9 2225 BB Katwijk T 071 - 401 65 63 E info@surfenbeach.nl I www.surfenbeach.nl

Het is nog maar twee jaar geleden dat RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

39


BEDRIJFSPROFIEL

“Ze doen tóch gekkere dingen dan je denkt”, zegt Van Maren, “van tevoren vertellen ze je waar ze met vakantie gaan en dan hoor je achteraf dat ze ‘toch nog even de beek hebben genomen’ of ‘de berg zijn opgereden’. Daar moet de auto dan wel klaar voor zijn.” De auto, dat is één van de vele modellen Land Rover, die Van Maren tip top in orde voor je houdt. “Let op hoor, het zijn wel allemaal klasse-auto’s met uitstekende technologie, die gebouwd zijn voor zware omstandigheden. Moet je ze wel in conditie houden.”

François van Maren: Je moet klanten kennen en je moet ze vóór zijn

‘Rijders van Land Rovers doen de gekste dingen met hun auto’ rijgedrag, verwachtingen en de portemonnee worden in meerdere gesprekken afgehandeld, totdat er een projectmatig plan ligt. “Dat loopt vaak over jaren. Het eerste doel is dat hij – veilig – rijdt, want anders heb je er helemaal niets aan. Daarna zetten wij wensen voor aanpas-singen op een rijtje. Tenslotte zorgen wij er per seizoen voor dat de auto geschikt is voor bijvoorbeeld een vakantie naar IJsland, terreinrijden in de Ardennen of het slepen van een paardentrailer.”

Bijzonder merk “Voor mijn klant is de auto de spil van vele activiteiten. Ze gaan ermee kamperen, ze rijden het halve hockeyelftal ermee rond of trekken er een aanhangwagen mee. Je hebt zo’n wagen niet om ermee van A naar B te rijden, maar ook niet om hem in de schuur te laten staan.” Maar omdat je zoveel verschillende dingen met de Land Rover kunt doen en omdat iedere wagen unieke sterke en zwakke punten heeft wil Van Maren alles van een klant kennen. “Wij vragen een klant om op een zaterdag naar de zaak te komen. Dan ontvangen wij hem in onze ‘huiskamer’ en nemen wij alles dat wij willen weten en wat hij of zij van ons verwacht door.” Wensen,

40

Land Rover is een ruig merk dat niet zo heel veel deed aan marketing. “Als je een nieuwe Land Rover kocht en zei dat je er ook comfortabel mee wilde rijden, dan kreeg je meteen een Range Rover aan-geboden. Bij ons kun je terecht om die Land Rover aan je wensen aan te laten passen. Daarvoor gebruiken wij alleen maar originele onderdelen, omdat die naar de juiste kwaliteitseisen zijn gemaakt.” Nu het merk wat meer mogelijkheden biedt – zoals de Evoque of een nieuwe Defender die waarschijnlijk in twee of drie uitvoeringen zal komen – zal Van Maren zich een beetje moeten aan-passen. “Maar dat valt ook weer mee, want sommige Evoque of Freelander rijders stromen door naar de andere modellen.”

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

Nog altijd spijt van één keer ‘Nee verkopen’

Sinds Van Maren zich in 2002 toelegde op Land Rovers heeft hij één keer ‘Nee verkocht’. Daar heeft hij nog altijd spijt van. “Wij doen alle gewone werkzaamheden van een garage, behalve verkoop. Wij hebben nog nooit reclame gemaakt maar zijn toch goed doorgegroeid. Dat komt deels omdat rijders van Land Rovers elkaar het adres in Katwijk doorgeven en deels omdat het gewoonweg goed gaat met het merk.” Maar Van Maren is ook hét adres voor aanpassingen en restauraties. “Er wordt veel gerommeld met deze wagens en soms zijn ze stokoud. Wij maken van iedere wagen weer het apparaat waar je onder alle omstandigheden op kunt vertrouwen. Dat zijn lange projecten en die moeten wij met het ‘gewone’ werk goed inpassen. Eénmaal heb ik een project geweigerd. Dat doe ik nooit meer, dan maar wat later klaar.” Heeft de klant het hem kwalijk genomen? “Gelukkig niet, hij is er nog steeds.” n

Land Rover Van Maren Scheepmakerstraat 29, Katwijk T 071 – 402 2278 E vanmaren@planet.nl W www.vanmarenbv.nl


BEDRIJFSPROFIEL

Botenverhuurbedrijf Olympia Charters

“Wel de lusten, niet de lasten” Met tien gloednieuwe sloepen is het Warmondse botenverhuurbedrijf Olympia Charters klaar voor het nieuwe vaarseizoen. Voor zakelijke klanten zijn er aantrekkelijke arrangementen, bijvoorbeeld ‘Sloep van de zaak’, waarmee je een jaar lang op werkdagen voor een vast bedrag de beschikking hebt over een 8- of een 12-persoonssloep. “Met een sloep van de zaak heb je wel de lusten maar niet de lasten,” zegt eigenaar Patrick Kerkvliet enthousiast. “Alles is geregeld: ligplaats, schoonmaak, onderhoud, brandstof en verzekering. Klanten kunnen hun auto naast de boot parkeren, maar indien gewenst varen we de sloep naar het bedrijf, waar personeel of klanten kunnen opstappen. Een sloep van de zaak is weer eens wat anders dan twee stoelen in de skybox bij een voetbalclub of golfen met je klant. Na vijf minuten varen ben je op de Kagerplassen en met twintig minuten zit je in het centrum van Leiden. Op onze website www.varenzonderzorgen.nl vind je alle informatie, inclusief het tarief.”

Andere arrangementen

Olympia Charters heeft ook diverse andere zakelijke arrangementen. “We kunnen een bedrijfsuitje of een relatieevent organiseren tot maximaal 250

personen,” legt Patrick Kerkvliet uit. “Elk uitje is maatwerk. Wij regelen het, indien gewenst zelfs met schipper, bijvoorbeeld een sloepentocht met gps. Uiteraard verzorgen we de catering voor onderweg of een barbecue na afloop. En wil je na het varen liever lekker uit eten in een restaurant in Leiden of ergens anders in de buurt? We weten genoeg leuke adresjes, ook voor een lunch onderweg.” n

Olympia Charters Veerpolder 61-67 2361 KZ Warmond T 071 - 301 00 43 I www.olympia-charters.nl en www.varenzonderzorgen.nl E info@olympia-charters.nl

Olympia Charters in het kort Botenverhuurbedrijf Olympia Charters bestaat veertig jaar. Met de tien nieuwe sloepen die eigenaar Patrick Kerkvliet recent heeft aangeschaft, bestaat de vloot nu uit een kleine dertig boten. Daarmee is het botenverhuurbedrijf een van de grotere verhuurbedrijven in de regio. Behalve sloepen voor acht en twaalf personen verhuurt Olympia ook luxe jachten met slaapgelegenheid voor meerdaagse tripjes.

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

41


BUSINESS OP WIELEN TEST

De nieuwe Fiat 500L Cross

Ruim en praktisch Recentelijk heeft dit model een facelift ondergaan. Vóór de facelift heette deze Cross 500L Trekking en moet niet verward worden met de echte Fiat 500 cross-over die Fiat 500X heet. De facelift is overigens niet erg ingrijpend geweest. Met name nieuwe bumpers, de nu uit vier blokjes bestaande grille en koplampen met LED-verlichting, waardoor het model er nog sportiever uitziet en een opvallende verschijning is. DEALER

‘Op de groei ontworpen’ “De Fiat 500L Cross is ontworpen vanuit de gedachte dat het leven met opgroeiende kinderen alleen maar leuker wordt, maar ook steeds meer ruimte vraagt en dat elk gezin zo zijn eigen wensen en behoeften heeft”, volgens Wouter Senf van Abswoude Autopromenade. n

42

Zeker door de grotere bodemspeling, offroad bumpers, bodembeschermplaat, dorpel- en wielkastbeschermers. Het interieur is eveneens opgefrist. Allereerst een nieuw 7-inch aanraaksysteem dat nieuwe technologie bevat op basis van het TomTom systeem. Het hele instrumentarium heeft een sportiever karakter gekregen. Er is zelfs een kleurenschermpje met allerlei informatie voor de bestuurder gekomen. Het stuur heeft ook een fraaie make-over gehad en het geheel ziet er nu kwalitatief beter uit. Velen zullen de hoge zit waarderen, maar alleen jammer dat de zittingen zo afgestemd zijn op de gemiddelde Italiaan. Té kort, naar mijn mening. De zitruimte in deze Cross is nog steeds indrukwekkend.

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

FACTS Motoren Benzine 0.9 Twin Air 80 0.9 Twin Air 105 1.4 T-Jet 120 Diesel 1.3 MultiJet 95 1.6 MultiJet 120 Afmetingen Lengte 4.242 m Breedte 1.784 m Hoogte 1.678 m Inhoud Bagageruimte 330 – 1380 l Brandstoftank 50 l

De hoofdruimte is riant en op de achterbank is er ook voor volwassenen royaal te zitten, mede dankzij de verschuifbare bank. Standaard wordt dit model geleverd als 5-zitter, maar voor een kleine 900 euro extra maak je er een 7-zitter van met een derde zitrij. Kortom een sportieve, apart ogende, praktische, ruime, compacte gezinsauto met typische Italiaanse karaktertrekjes. n


BUSINESS OP WIELEN

MENINGEN Veel kostenverhogende standaard veiligheids- en rijassistentie systemen in moderne auto’s worden door de berijders niet gebruikt en zelfs als irritant ervaren

ONDER REDACTIE VAN JOHN VROOM ONAFHANKELIJK AUTOJOURNALIST

ISSUE

Kia Ceed

Naar Europese maatstaven

Nils Bakker, AutoBakker (Suzuki) Sassenheim Fabrikanten willen zich met deze nieuwe systemen onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Zolang er maar een aan-/ uitknop opzit kan iedereen zelf bepalen of er gebruik van gemaakt wordt.

Wat mij dan interesseert is waarom de Zuid-Koreaanse directie van Kia besluit de sowieso al bijzondere typenaam Cee’d na 13 jaar te wijzigen in Ceed. Ik heb geen idee en of de naam er beter op is geworden weet ik ook niet, maar dat terzijde. De vernieuwde Ceed is dat overigens wel. Wat kwaliteit betreft is die opgetrokken naar Europese maatstaven en de prijzen overigens ook, waarmee het merk het rechtstreeks opneemt tegen Europese collega’s zoals Ford, Opel en Renault. Een geweldig argument blijft natuurlijk de 7 jaar fabrieksgarantie tegenover de povere paar jaar van de concurrentie wat natuurlijk een geweldig vertrouwen in het merk communiceert. Het exterieur ziet er vlot en eigentijds gelijnd uit zonder een echt onderscheidende styling. Het interieur en het dashboard vind ik er een stuk beter uitzien dan bij zijn voorganger.

Alle materialen zijn op veel plaatsen zacht uitgevoerd, zoals op de bovenzijde van het dashboard en bij de portieren. Zoals gezegd, het dashboard ziet er goed en functioneel uit vanachter het fraai ontworpen stuur. Gelukkig doet Kia het rustig aan met de digitaliseringsgekte, want ik zie nog normale klokken voor de snelheidsmeter en de toerenteller en veel zaken bedien je nog met een aparte knop zonder door het infotainmentsysteem te hoeven scrollen. In juli staat hij in de showroom bij AutoHaag Zeeuw in Leiderdorp. n

Michel Heus, Van Poelgeest (BMW/MINI) Noordwijk Voor wat betreft de merken BMW en MINI acht ik de standaard geleverde veiligheids- en meedenksystemen zeer zinvol, maar kunnen veelal ook uitgeschakeld worden. Deze merken hebben veel extra systemen die de koper zelf kan kiezen.

Erik Jan Kleverlaan, Kleverlaan (Kia) Noordwijkerhout Wij gaan steeds meer richting autonoom rijden gezien alle hulpmiddelen en de strijd om innovativiteit onder de autofabrikanten is losgebarsten. Omdat er bij veel merken nog steeds ‘basis’ uitvoeringen bestaan zonder high technology heeft de klant dus nog steeds de keus. Bij Kia geldt dit in ieder geval wel zo.

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

43


DE VOLVO V60 BUSINESS SPORT ZWEEDSE KR ACHT IN GELIMITEERDE OPL AGE De Volvo V60 Business Sport, gebaseerd op de R-Design-uitvoering, is uitgerust met vele sportieve elementen voor zowel exterieur als interieur. Met een verlaagd chassis, een fraaie combinatie van leder met nubuck en contrasterende stiksels, Sensus navigatie, Park Assist en Dual Xenon koplampen met adaptieve bochtverlichting. Deze Zweedse krachtbron vormt met 190 pk/140 kW de ultieme combinatie van dynamiek en comfort. VOLVO V60 BUSINESS SPORT VANAF € 38.995 | € 284* BIJTELLING PER MA AND T4 190 PK (140 KW) OF D4 190 PK (140 KW)

KIJK OP WWW.SVALAAUTO.NL EN KOM SNEL LANGS VOOR EEN PROEFRIT Volvo V60 vanaf € 38.995 (consumentenadviesprijs) of € 37.915 (fiscale waarde). Lease vanaf € 559 p.m., excl. btw en brandstof, o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd, 15.000 km p.j., Volvo Car Lease: 020-65 873 10 (kantooruren). Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 4,0 – 5,8 l/100 km (25,0 – 17,2 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 104 - 136 g/km. *Bij 40,85% inkomstenbelasting.

SVALA AUTO LEIDERDORP Rietschans 70 088-2923616

SVALA AUTO HILLEGOM Arnoudstraat 3 088-2923612

SVALA AUTO KATWIJK Heerenweg 2 088-2923615

VAN MEER

WAARDE Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto + Met € 1.500,- extra inruilwaarde + Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,En automaat voor slechts € 1.000,- meerprijs

NU TIJDELIJK MET € 2.720,- MEER WAARDE AUTOSTAD LEIDEN Stevenshofdreef 150 | 2331 DB Leiden | 071 - 5315541 | www.autostad.nl | Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.


BUSINESS OP WIELEN

PREVIEW

Mazda 6

Volledig vernieuwd Na zo’n 12 jaar en diverse facelifts heeft Mazda haar 6 model volledig vernieuwd. Tijdens de Salon van Los Angeles kreeg de Sedan uitvoering eind vorig jaar haar Wereldprimeur en recentelijk kreeg dat de nieuwe Sportbreak tijdens de Autosalon van Genève. De nieuwe 6 is fraai en elegant gelijnd met aan de voorkant de zeer herkenbare forse honingraat grille met een kloek Mazda logo. Vanaf de zijkant gezien slanke en scherpe lijnen met een mooi chroomomlijste raampartij en een eveneens slanke aflopende achterruit met een horizontaal ogende achterpartij. Het interieur ziet er goed verzorgd uit met weinig tierelantijnen en een mooie hoge middenconsole. Strak en ergonomisch zeer verantwoord met in het midden het opstaande 8-inch multimediasysteem met projectiemogelijkheid van info in de voorruit. Volgens Mazda is het onderstel van deze nieuwe 6 nóg beter afgesteld voor een

begin juli wordt de nieuwe 6 in de showroom van Mazda dealer Autostad in Leiden verwacht en dan zal ik hem graag voor u testen. n

betere stuurrespons en –gevoel. Het interieur is door diverse aanpassingen stiller en comfortabeler geworden dankzij onder meer de geheel vernieuwde stoelen. De nieuwe Mazda 6 is ook motorisch verbeterd. De vernieuwde SKYACTIV-G 2.5 liter motor is voorzien van verschillende systemen die de prestatie verhogen en het verbruik verlagen. Ook beschikt de nieuwe 6 over een vernieuwde ophanging voor meer wendbaarheid en rijcomfort. Met de introductie van de nieuwe Mazda 6 komt er ook een speciale uitvoering op de Nederlandse markt. Dit topmodel heeft Nappa leren stoelen en sierpanelen van echt Japans Sen-hout, wat bijdraagt aan de designfilosofie van Mazda. Eind juni/ RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

45


ALWEER EEN NIEUWE BMW BIJ VAN POELGEEST. BMW maakt rijden geweldig

DE VOLLEDIG NIEUWE BMW 5 SERIE TOURING.

Ontdek de uitmuntende rijeigenschappen, het sportieve design en maximale comfort van de nieuwe BMW 5 Serie Touring bij Van Poelgeest. Een veelzijdige en sportieve allrounder die alle ruimte biedt voor de meest uiteenlopende activiteiten. Rijplezier en praktische eigenschappen voor vrije tijd en business worden op ultieme wijze gecombineerd. Kom snel langs voor een proefrit en geniet onbezorgd van rijcomfort, sportiviteit en rijplezier. U bent van harte welkom op één van onze vestigingen.

VAN POELGEEST VESTIGINGEN: Amersfoort Ruimtevaart 2 3824 MX Amersfoort T (033) 462 15 00

Amstelveen Burg. A. Colijnweg 6-8 1182 AL Amstelveen T (020) 503 23 00

Heemstede Cruquiusweg 25 2102 LS Heemstede T (023) 528 52 84

Hilversum Bussumergrintweg 12 1217 BP Hilversum T (035) 624 11 56

Naarden Energiestraat 51 1411 AS Naarden T (035) 699 76 76

Noordwijk Keyserswey 91 2201 CX Noordwijk T (071) 409 09 10

I www.van-poelgeest.nl E info@van-poelgeest.nl

De Kia Private Lease Editions Niets meer aan toe te voegen

Vanaf € 299,- per maand Weversbaan 12 Leiderdorp Tel.: 071 - 760 06 00

www.kia-autohaagzeeuw.nl

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,6 – 7,5 l/100km, 27,8 – 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 175 g/km. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


BUSINESS OP WIELEN NIEUW IN DE SHOWROOM

Subaru Impreza

Sportief karakter Na zo’n 6 jaar is het model Impreza van Subaru weer terug op de Europese en dus ook op de Nederlandse markt. Niet meer in een soortgelijke uitvoering zoals velen de Impreza zich nog zullen herinneren. Veelal in die blauwe kleur met goudkleurige velgen, turbo motor en een luchthapper op de motorkap. Bij het nieuwe model is gekozen voor een eigentijdse, zeg maar sportback uitvoering met scherpe lijnen. Voordeel is dat je niet hoeft te kiezen uit motoruitvoeringen en zo, want er is slechts 1 uitvoering leverbaar. Een nieuw ontwikkelde 114 pk sterke ongeblazen 1.6-liter boxermotor met een Lineartronic CVT-automaat en vierwielaandrijving en that’s it. Het sportback-achtige model heeft als voordeel riante ruimte achterin en in de bagageruimte. De zit achter het stuur is prima en liefhebbers kunnen laag zitten. Het interieur heeft een Aziatische uitstraling, maar oogt robuust en is wat ergonomie prima voor elkaar. Impreza’s waren destijds echte rijdersauto’s en dat is deze ook in een geciviliseerde uitvoering, waarbij het sportieve karakter is gebleven. Hij stuurt lekker direct. Goede balans in vering en demping. Licht prima neutraal in de bochten zonder hinderlijk over te hellen. Standaard bij de Impreza is het eye-sight pakket dat bestaat uit veiligheidsitems zoals een noodremassistant, een rijbaanassistant en adaptieve cruise control. Het beste is om zelf eens kennis te maken met deze nieuwe Impreza en bij dealer HAI in Rijnsburg staat de demo voor u klaar.. n

PREVIEW

Mercedes- Benz G-Klasse

Koersvast en comfortabel Als je het echt over terreinbeulen hebt, dan zijn er maar een paar. De originele Land Rover die net uit het gamma geschrapt is en natuurlijk de MercedesBenz G-Klasse die al geruime tijd bestaat en nu sinds 1979 volledig vernieuwd is. Rond juni staat hij in de showroom, maar nu vast een voorproefje. Grappig is dat hij een aantal klassieke aspecten heeft behouden, zoals het ladderchassis, drie differentiëlen, lage gearing en een starre achteras. De starre vooras heeft echter wel plaatsgemaakt voor een onafhankelijke ophanging. Maar verjonging was wel nodig. Het toch wel smalle interieur is aanzienlijk verbreed en zo zit je zowel voor- als achterin een stuk ruimer. Het interieur is grondig vernieuwd en is in lijn gebracht met de luxe van de overige modellen van het Mercedes-Benz gamma, zoals een digitaal instrumentarium, een groot infotainmentsysteem en zelfs massagestoelen. Ook onder de motorkap ingrijpende innovaties voor dit model, zoals een elektromechanische stuurbekrachtiging, de meest actuele rij-assistentiesystemen en zelfs een automatisch inparkeersysteem, wat toch onmisbaar is in moerrasgebieden [?]. In eerste instantie zal deze G-Klasse geleverd worden met de 4.0 liter V8 benzinemotor met 422 pk die gekoppeld is aan een 9-traps automaat. In een later stadium zullen ook andere motorvarianten volgen, zoals een G63AMG en zeker ook weer verschillende dieselversies. Mooi dat een merk als Mercedes-Benz deze echte offroaders in ere houdt. n

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

47


JUBILEUM

AANBIEDING !!!

Stijl, comfort en plezier voor iedereen Jubileumaanbieding nieuwe Subaru Impreza!

Speciaal ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum bieden wij de nieuwe Subaru

Impreza Comfort aan voor €29.999,-* (normaal €32.090,-). Standaard met AWD en automaat! Beoordeeld als de ruimste, veiligste en sportiefste in zijn klasse.


BUSINESS OP WIELEN PREVIEW

Hyundai Kona Electric

Gaat als een speer... Vorig jaar introduceerde Hyundai de nieuwe Kona. Een SUV versie van de i20. Begin deze zomer komt Hyundai met de elektrische variant, de Kona Electric. En om maar gelijk met zijn grootste pluspunt te beginnen, hij heeft een actieradius van een kleine 500 kilometer, 470 om precies te zijn. Hij oogt identiek aan de benzine-versie, ook al is hij een centimeter langer en anderhalve centimeter hoger. Vanaf de buitenkant gezien herken je de Electric aan de dichte neus zonder grille en de niet doorlopende zwarte wielkasten in de voorbumper. In het interieur ontbreekt de versnellingspook met in plaats daarvan een paar drukknoppen voor de automaat en het infotainmentscherm geeft extra informatie met betrekking tot het elektrische rijden.

De Electric zal in twee versies leverbaar komen. De basisversie heeft 99 kW vermogen en een accucapaciteit van 39,3 kilowattuur, waarmee het bereik op zo’n 300 komt. De tweede is de long-range versie die op een 470 kilometer komt door een sterkere motor. Met een snellader kan deze Kona Electric binnen 54 minuten voor 80% opgeladen worden.

Een bijkomend voordeel is dat je met elektrische auto’s uiterst sportief kan rijden, want ook deze Kona gaat als een speer uit de startblokken door zijn direct beschikbare hoge koppel. Daarnaast heeft hij dezelfde positieve eigenschappen als de benzine versie. Rij eens langs bij Hyundai dealer Geenjaar in Leiden voor alle ‘elektrische’ details. n

PREVIEW

Volvo V60

Echt Volvo! Deze zomer zal de nieuwe Volvo V60 in de showroom staan. Echt een zaken-/gezinsauto voor degenen die nu eens niet een hoge zit willen en gewoon een lage auto wensen. Fraaie stoere en toch elegante lijnen aan de buitenkant met een toch altijd herkenbare Volvo signatuur. Dit nieuwe model heeft een langere wielbasis en dat levert winst op voor de beenruimte zowel voorals achterin. Eveneens is de bagageruimte fors toegenomen van 430 naar 529 liter vergeleken met zijn voorganger. Het interieur is grotendeels in lijn met zijn grotere broers en dat betekent een stijlvol design met gebruikmaking van hoogwaardige en luxe materialen. Echt Volvo! Standaard is de V60 al rijk uitgerust met onder andere led-verlichting voor en achter, automatische aircon-

ditioning, 16-inch lichtmetalen velgen, digitaal dashboard en een 9-inch aanraaksysteem, waarbij de Momentum uitvoering nog meer luxe biedt. Wat veiligheidsvoorzieningen heeft Volvo in deze V60 ook flink uitgepakt. Standaard is er het City Safety systeem met Autobrake, dat tot een snelheidsverschil van 60 kilometer aanrijdingen kan voorkomen. Het herkent fietsers,

voetgangers en grote dieren, zowel bij daglicht als in het donker. Nieuw is dat het systeem ook ingrijpt bij dreigende botsingen met tegemoetkomend verkeer en zo zijn er nog meer opties. De nieuwe V60 is leverbaar in twee benzinemotoren, twee diesels en een plug-in hybride. Als u meer wilt weten over de uitvoeringen en de prijzen stel ik voor eens langs te rijden bij Volvo dealer Svala in Katwijk, Leiderdorp of Hillegom. n

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018

49


BUSINESS OP WIELEN

DROOMAUTO

BMW i8

Even wegdromen

Wat is het toch heerlijk om even weg te dromen, ver van de dagelijkse realiteit. De BMW i8 als zakenauto, waarmee je zonder kritiek voor kan komen rijden bij je relaties, met naast je een mooi DroomAutomodel als Cheyenne en soepel uitstapt via de vliegtuigdeuren en aanneemt dat je relaties onder de indruk zijn van jouw duurzame, milieubewuste autokeus. Ik vrees dat het bij dromen blijft, maar wel een mooie droom toch? Maar chapeau voor die ondernemers die het gewoon doen. n

50

RIJNSTREEK BUSINESS | NUMMER 3 | APRIL 2018


Stronger than time. DE NIEUWE G-KLASSE.

Gecombineerd verbruik: 11,1 – 11,7 l/100 km, 9,0 – 8,5 km/l. CO2-uitstoot: 263 – 276 g/km (NEDC). Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie mbdb.nl.

Mercedes-Benz Leiden Vondellaan 45 2332 AA Leiden tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn De Schans 25 2405 XX Alphen a/d Rijn tel. 0172 - 47 51 55.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl


Uw bedrijf is al goed beveiligd, daar kom je niet zomaar binnen. U heeft toegangscontrole, een alarminstallatie en camera’s. Zijn de gegevens in uw computersysteem ook goed beveiligd?

Online back-up Veilig kunnen werken op een computer houdt meer in dan alleen een antivirusprogramma.

Auton helpt u graag.

Cloud oplossingen Server- en netwerkbeheer Monitoring 24/7 storingsdienst Hard- en software (voorradig)

Ga voor zekerheid

Auton

Tel:

Heerenweg 7

E-mail: info@auton.nl

2222 AM Katwijk

Web:

071-4033199 www.auton.nl

Rijnstreek business, nummer 3 april 2018  
Rijnstreek business, nummer 3 april 2018  
Advertisement