WegWijzer 1901

Page 1

wegwijzer

k a

n i r

g e w

a m p o

e ji z w

De grote overwinning


Wegwijzer is een eigentijds driemaandelijks blad. Het weerspiegelt de diepere thema’s die de maatschappij boeien en daagt de lezer uit om zelf na te denken.

4

Grafstemming

6

Het lege ei

10 12

p4

De wereld doet er toe.

p6

De grootste overwinning

17

Advertentie

18

Brandende harten

24

Pasen in Bulgarije

Colofon...

g e w

Evangelische Volwassenen Werking vzw afd. Wegwijzer Coördinatie:

Yvan Thomas, Stationstraat, 34 8900 Ieper.

Mail:

info@weg-wijzer.net

Bestel: bestel@weg-wijzer.net

p9

Web: www.weg-wijzer.net Redactie:

Erik D'Joos, Johan Leroy, Yvan Thomas, Martin Turner, Ann Van Der Flaas, Don Zeeman.

Correctie: Peter Vermeersch Eindcorrectie: Marijke Verbrigghe

27

Doet de dood alles teniet?

Vormgeving: Jehtron Wervik

© Overname van artikelen is mogelijk, mits voorafgaande toestemming van de uitgever.

2

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING

k a

a m p o

De impact van de opstanding op een doodgewone Vlaming.

n i r

e ji z w

www.weg-wijzer.net www.eavlaanderen.be

Editoriaal

9

Het blad is een uitgave van de evangelische kerk. De evangelische christenen vormen een groeiende groep van gelovigen voor wie het evangelie centraal staat. Met de Bijbel als basis voor alle facetten van het leven, willen ze zich zowel in de kerk als in de maatschappij inzetten voor de medemens. Meer informatie op

3

p 18


EDITORIAAL

Editoriaal Eric D'Joos

Het moet een hele klus geweest zijn voor de paasklokken om al die chocolade eieren vanuit Rome naar hier te transporteren.

p 10

n i r

e ji z w p 12

g e w

Tussen witte donderdag en stille zaterdag, de dagen voor het paasfeest, worden er geen klokken geluid. Er wordt dan aan de kinderen verteld dat de klokken naar Rome vliegen om eieren te gaan halen. Tijdens de paasnacht keren ze terug en de droppen de chocolade eieren in de tuin bij de huizen waar kinderen zijn. Dan heerst er overal een enthousiaste speurtocht en worden er korven vol grote en kleine chocolade eieren verzameld en opgegeten. Een mooie katholieke traditie waar velen onder ons veel plezier aan beleven bij het verstoppen, bij het rapen en/of bij het opeten.

p 24

Tegenwoordig worden de paasklokken vervangen door de paashaas. Deze wordt vaak met een mandje op de rug afgebeeld. Hij brengt ook eieren op paasochtend voor de brave kinderen. Maar dit is wel een beetje mysterieus. De legende is ontstaan in de 14de eeuw in Duitsland. Daar was hij

k a

toen een symbool van vruchtbaarheid bij het begin van de lente. Door de jaren heen bleef men dit verhaal vertellen. Nu geloof en godsdienst minder in trek zijn, wordt deze legende terug actueel.

a m p o

Klok of haas, het heeft natuurlijk niets met de essentie van Pasen te maken. Pasen, het feest van de verrijzenis van Jezus. Het graf was leeg. De steen was weggerold. Jezus stond op uit de dood. Daarna verscheen Hij nog aan ongeveer vijfhonderd mensen. Twee daarvan waren op weg naar Emmaßs, een dorpje nabij Jeruzalem. Aan hen maakte Jezus zich bekend. Zij geloofden in Hem en dat veranderde hun leven. En dat kan ook nu nog. Vele mensen getuigen nu van wat Jezus in hun leven heeft gedaan en doet. Het zijn stuk voor stuk verhalen van een grote overwinning. Maar de overwinning op de dood door Jezus is en blijft de grootste. Bij de viering daarvan op Pasen mogen we gerust wat lekkere chocolade eten‌ van de klok of de haas. Smakelijk!

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER 3


k a

a m p o GRAFSTEMMING GLOR n i r e ji z w g e w Don Zeeman

De afstand van een succesverhaal naar een mislukking kan soms ongelooflijk kort zijn. Een week, meer was er niet nodig om van een blijspel een tragedie te maken.

De man die als komende Koning Jeruzalem betrad, hing enkele dagen later als een misdadiger aan het kruis. Niets is zo veranderlijk als een mens, maar de snelheid waarmee de mensenmassa Jezus de rug toekeerde, was ongezien. Van palmtakken naar een doornenkroon, van hosanna naar hoongelach, de laatste dagen van Christus op aarde waren op z’n zachtst gezegd nogal turbulent. Een plotselinge plotwijziging die zelfs in een soapserie niet geloofwaardig zou zijn.

4

Maar de rauwe realiteit trekt zich nergens iets van aan.

Waar de toekomst er eerst nog stralend uitzag, leek nu alle perspectief verdwenen. De voorspellingen over een Verlosser die triomferend het tergend getreiter van de tirannieke bezetter zou bestrijden, leken uit te komen. De Messias daalde onder luid gejuich van de Olijfberg af en deed zijn intrede in Israëls koningsstad. Maar de extase verdween en zijn executie doorkruiste de dromen. De verslagenheid onder de leerlingen van Jezus moet groot geweest zijn. Zelfs voor een fatsoenlijke begrafenis was er geen tijd geweest. Hij overleed immers vlak voor de sabbat en dat was voor iedereen een absolute rustdag. Geen enkel werk, ook niet het verzorgen van een dode …

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


De opstanding van Christus: een historisch moment dat de geschiedenis verandert. Tot op de dag van vandaag: voortdurend worden mensenlevens veranderd

k a

a m p o

volgelingen verteld. Hij wist dat zijn einde naderde en maakte dat ook duidelijk. Zijn woorden vielen in dovemans oren. Iedereen kan immers zeggen dat hij dood zal gaan. Maar slechts één Persoon kon Zijn Verrijzenis voorspellen. Die boodschap werd helemaal niet begrepen. Geen wonder, want het mirakel was te groot om te doorgronden.

n i r

RIEMOMENT

e ji z w

Jezus had die dood niet verdiend, maar had hij dan ook geen recht op een serene rouwplechtigheid?

Daar zaten ze: de leerlingen van Jezus die alles verwacht hadden behalve dit. De meester werd verraden door zijn leerling, zijn meest enthousiaste volgeling beweerde Hem niet te kennen. Judas won 30 zilverstukken maar verloor zijn leven. Petrus besefte dat grootspraak niet altijd tot grootse daden leidt. In zijn onstuitbare dadendrang sloeg hij een soldaat een oor af en wilde hij alles doen om Jezus te beschermen. Tot hij voor zijn eigen leven begon te vrezen en er van zijn ijver niet veel meer te merken viel. Daar kraaide nu geen haan meer naar – de dood is immers het einde van alles.

g e w

Was zijn sterven onverwacht? Jezus zelf wist wat er ging gebeuren en had het zijn

En toen kwam de morgen van de nieuwe week. Drie dagen na de kruisiging kon geen zware steen en geen Romeinse wachter verhinderen dat Jezus het graf achter zich liet. Hoe dat kon gebeuren, wist niemand uit te leggen, maar het resultaat was overduidelijk: het graf was leeg. Wat je met je eigen ogen ziet, valt niet te ontkennen. En op die vroege morgen begon het langzaam te dagen: Hij is niet dood, Hij leeft. Als dat besef doordringt, keert wanhoop om in hoop. Wordt rouw in blijdschap veranderd. Krijgt het leven terug zin … De opstanding van Christus: een historisch moment dat de geschiedenis verandert. Tot op de dag van vandaag: voortdurend worden mensenlevens veranderd op het moment dat een sterveling de levende Zoon van God ontmoet. Geen toverkunst, maar wel een wonder. Talloze mensen kunnen daarvan getuigen. Van grafstemming naar gloriemoment: de afstand van een mislukking naar een succesverhaal kan soms ongelooflijk kort zijn.

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

5


Een Paasverhaal

k a

Don Zeeman

a m p o

Joris De Coster is geboren met een verminkt lichaam en hij was ook traag van begrip. Toen hij twaalf jaar oud was, zat hij nog altijd in het tweede leerjaar. Hij bleek niet te kunnen leren.

n i r

g e w 6

e ji z w

Zijn leerkracht, juffrouw Els, werd heel dikwijls door hem gefrustreerd. Hij kon niet op zijn stoel blijven zitten en hij maakte soms ook rare geluiden. Op andere momenten kon hij helder en duidelijk spreken. Het was alsof er een lichtpunt had kunnen binnenspringen in de duisternis van zijn hersenen. Maar voor het grootste deel van de tijd irriteerde hij zijn juffrouw gewoon. Dit kon zo niet doorgaan – hij was te zeer een afleiding. Joris moest gewoon uit de klas worden weggehaald, zo overtuigde

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


zij zichzelf. Het was beter voor Joris en het beste voor de klas. Op een dag dus belde ze naar zijn ouders en vroeg hen of ze voor een gesprek naar de school wilden komen. Ze zaten samen in het lege klaslokaal. In de stilte zei juffrouw Els: “Eigenlijk hoort Joris op een andere school te zitten. Het is niet eerlijk voor hem dat hij in een klas zit met jongere kinderen die geen leerprobleem hebben en er is toch ook dat leeftijdsverschil van vijf jaar met de andere kinderen. Mevrouw De Coster snikte zachtjes in haar zakdoek, terwijl haar man het woord nam. “Maar juffrouw, er is geen bijzondere school hier in de buurt. Het zou enorm storend zijn voor Joris als we hem uit deze school zouden halen. We weten dat hij hier heel graag is”. Els bleef

g e w

n i r

e ji z w

Joris moest gewoon uit de klas worden weggehaald, zo overtuigde zij zichzelf. Het was beter voor Joris en het beste voor de klas.

lang zitten toen ze vertrokken waren. Ze keek door het raam naar de sneeuw en ze voelde de kilte ook in haar hart binnen sluipen. Ze wou de ouders van Joris graag gelijk geven. Hun enig kind leed tenslotte aan een ongeneeslijke ziekte. Maar het

k a

a m p o

was niet eerlijk dat hij in de klas bleef. Ze had nog 18 andere kinderen om voor te zorgen en ze waren te gemakkelijk door Joris afgeleid. En bovendien zou hij nooit kunnen lezen of schrijven. Waarom nog meer tijd verspillen door te blijven proberen?

Terwijl ze over de situatie nadacht, werd ze met schuldgevoelens overspoeld. “O God”, zei ze hardop, “Hier ben ik aan het klagen over mijn problemen, maar die zijn niets vergeleken met de problemen van Joris en zijn ouders. Wilt U mij alstublieft helpen om meer geduld te hebben met Joris?”

Andere aanpak

Van die dag af deed ze haar best om de geluiden en de lege blikken van Joris te negeren. Gemakkelijk was het niet, maar grotendeels lukte het wel. En dan, op een dag, kwam hij met moeite naar voren, naar haar toe. “Ik hou van jou!”, riep hij uit. Hard genoeg, zodat de hele klas het ook kon horen. De kinderen lachten en Els bloosde. “Ja hoor, dat is heel lief”, zei ze, “Maar ga nu maar terug naar je plaats, Joris”. De lente kwam en de kinderen praatten opgewonden over de Paasvakantie. Juffrouw Els vertelde haar over de dood en de opstanding van Jezus. En dan, om het idee van nieuw leven te benadrukken, gaf ze hen allemaal een groot plastieken ei. “Nu”, zei ze, “Dit moet je meenemen naar huis. Morgen breng je het terug en je doet

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

7


Toen opende de juf het vierde ei. Ze was even van streek. Het ei was leeg. Dit zal wel het ei van Joris zijn, dacht ze. er iets in wat jou doet denken aan nieuw leven. Hebben jullie dat allemaal begrepen?”. “Ja, juffrouw”, antwoordden de kinderen. Behalve Joris. Hij zei niets. Maar zijn ogen bleven wel op haar gericht. Begreep hij wat zij gezegd had over de dood en de opstanding van Jezus? Had hij de opdracht begrepen? Misschien kon ze die avond toch beter met zijn ouders bellen om het uit te leggen. Die avond echter raakte haar gootsteen verstopt. Ze belde naar de loodgieter en het duurde een uur voordat hij er was. Daarna moest ze nog boodschappen doen en strijken en een toets verbeteren. Zo vergat ze helemaal om de ouders van Joris te bellen. De volgende morgen kwamen de 19 kinderen naar school. Ze lachten en babbelden met elkaar terwijl ze hun ei in de rieten mand op de tafel van juffrouw Els legden. Na de rekenles was het tijd om de eieren te openen. In het eerste ei vond ze een bloem. “O ja”, zei ze, “Heel goed, een bloem is zeker een teken van nieuw leven. Als de eerste blaadjes uit de grond beginnen te komen, weten we dat de lente niet ver af is”. Een klein meisje op de eerste rij stak haar hand vol trots op. “Dat is mijn ei, juffrouw”.

g e w

Drie maanden later overleed Joris. De mensen die de begrafenis bezochten, waren helemaal verbaasd om boven op zijn kist 19 eieren te zien liggen. Elk ei was leeg ...

In het tweede ei vond ze een plastieken vlinder die er heel echt uit zag. Els hield het omhoog. “We weten allemaal hoe een rups verandert in een mooie vlinder. Ja, ook dat is nieuw leven”. Lientje glimlachte trots

8

a m p o

Toen opende juffrouw Els het vierde ei. Ze was even van streek. Het ei was leeg. Dit zal wel het ei van Joris zijn, dacht ze. Hij heeft het toch niet begrepen. Als ze maar niet was vergeten zijn ouders op te bellen! En om hem niet in verlegenheid te brengen, zette ze het ei stilletjes aan de kant en ging een ander open doen. Plotseling sprak Joris. “Juffrouw Els, ga je niets zeggen over mijn ei?”. “Maar Joris”, stamelde ze, “Jouw ei is leeg”. Hij keek haar recht in de ogen en zei: “Ja, maar het graf van Jezus is ook leeg”. Hij ging verder: “Jezus is doodgemaakt en ze hebben Hem daar in dat graf gelegd, maar toen maakte zijn Vader Hem terug levend”. De bel ging en het was speeltijd. Terwijl de kinderen naar buiten renden, stond juffrouw Els te wenen. De kilte van binnen smolt helemaal weg.

n i r

e ji z w

Het ei met een verrassing

k a

en zei: “Ja juffrouw, die is van mij”. In het volgende ei vond ze een steen met mos begroeid. Ze legde uit hoe ook mos leeft. Bram zei van achter in de klas: “Mijn papa heeft mij geholpen”.

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


De impact van de opstanding op een ‘doodgewone’ Vlaming Jan Leplae

k a

Geloof in de opstanding van Jezus heeft op verschillende vlakken een positieve impact. Jezus’ opstanding garandeert leven over het graf heen. Er is hoop in onze wanhoop. De fouten uit je verleden, bepalen dan je toekomst niet meer. Als je naar jezelf kijkt en een leven met veel falen ziet, dan zegt de opstanding hoopvol dat er toch meer is. De donkere nacht moet het afleggen tegen de dageraad. Ook al vinden bijzonder veel mensen het idee om een gekruisigde en opgestane Redder te aanbidden nonsens, toch zijn er velen die hun leven radicaal hebben zien veranderen door de boodschap van deze verrezen Redder. Wie vertrouwt dat Jezus zal doen wat Hij beloofd heeft, krijgt dan ook een leven dat over het graf heen reikt. Sommigen beseffen de donkerheid van hun hart, kennen de krochten van hun gedachten en daden. Ook dan hoop je ergens op leven – een leven dat de doodsheid van je hart overstijgt, de sleur van je routine doorbreekt en een leven dat je over het graf heen brengt naar de wereld waarvoor je geschapen bent. Jezus’ dood en opstanding verzekeren ons dat dit cadeau niet hopeloos onbereikbaar is.

n i r

g e w

e ji z w

De opstanding is dan ook reden tot vreugde. Niet zomaar een blij gevoel, maar vreugde die eeuwig is en je leven kenmerkt. Weten dat er vreugde komt in de morgen,

a m p o

kan hoop brengen in de donkerste nacht. Dat Christus uit de dood is opgestaan en jou een nieuw leven aanbiedt, is niet te mooi om waar te zijn, maar te mooi om niet waar te zijn. Door Jezus zal alle pijn en lijden uit de huidige wereld moeten plaatsmaken voor een zo schitterende tuin, dat alle pijn de moeite waard zal geweest zijn. Op die dag wordt vreugde onze routine. Christen apologeet C.S. Lewis omschreef het als ‘de bezigheid van de hemel’. Doodskisten zullen niet dicht blijven. Oude beenderen zullen terug samengevoegd worden, huid zal weer verschijnen. Het gat dat we opvulden met aarde, zal weer leeg worden. De geur van de dood zal weggeblazen worden door het parfum van nieuw leven. Het kerkhof is een tuin, en op een dag zal de vreugde van de opstanding door de graven blazen van al wie geloven. De opstanding is niet het "happy end" na Jezus’ dood. Het is het "gelukkige begin" van Gods nieuwe schepping.

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

9


De wereld doet ertoe! Opstandingsboodschap is meer dan hartverwarmend

k a

n i r

‘De eerste christenen hebben het lege graf en de ontmoetingen of waarnemingen van de opgestane Christus niet verzonnen. Niemand had zoiets verwacht, geen enkele bekeringservaring had dit kunnen veroorzaken. Hoe schuldig (of vergeven) deze mensen zich ook gevoeld hebben, hoeveel uren ze zich ook over de Schriften gebogen hebben. Iets anders beweren is

g e w

e ji z w

"Als de opstanding van Jezus écht heeft plaatsgevonden, dan is er oneindig veel hoop en oneindig veel reden om onszelf in te zetten voor de behoeften van de wereld." het terrein van de geschiedenis verlaten en onze eigen fantasiewereld binnengaan.’ Aan het woord is N.T. Wright, Brits theoloog en nieuwtestamenticus, die historisch onderzoek verrichtte over Jezus’ opstanding.

10

a m p o

Collega-theoloog Tim Keller uit New York citeert de woorden van Wright in zijn boek “In alle redelijkheid”. Keller schreef zijn boek voor “welwillende sceptici”. Over de opstanding schrijft Keller onder meer: ‘Ik heb grote sympathie voor iemand die zegt: “En wat, als ik een alternatieve verklaring [voor de opstanding] kan bedenken? Er kan gewoon geen opstanding hebben plaatsgevonden.” Laten we niet vergeten dat mensen uit de eerste eeuw hier precies hetzelfde over dachten. Zij vonden de opstanding net zo ondenkbaar als jij. Toentertijd zijn mensen alleen maar in de opstanding gaan geloven doordat ze hun wereldbeschouwing, hun ideeën over wat er wel en niet mogelijk was, lieten aanpassen door de bewijzen. Ze hadden net zoveel problemen met de opstanding als jij, maar het bewijs – zowel de ooggetuigenverslagen als de veranderde levens van de volgelingen van Christus – was overweldigend.’ Keller had vroeger de gewoonte om elk jaar rond Pasen te preken over de opstanding. Zijn sceptische, seculiere vrienden vertelde hij dan altijd dat zij, ook al konden ze niet in

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


k a

n i r

de opstanding geloven, wel zouden moeten willen dat het waar was.

e ji z w

Keller: ‘De meesten van hen zijn begaan met het lot van de armen, met het terugdringen van honger en ziekte en met de zorg voor het milieu. Toch geloven de meesten van hen dat de materiële wereld door toeval veroorzaakt is en dat de wereld op een dag, wanneer de zon sterft, met alles erop en eraan zal verbranden. Zij vinden het ontmoedigend dat zo weinig mensen om recht en gerechtigheid geven. Maar ze realiseren zich niet dat hun eigen wereldbeschouwing elke motivatie voor een betere wereld ondermijnt. Want waarom zouden we ons opofferen voor de behoeften van anderen als het uiteindelijk allemaal niets uitmaakt? Maar als de opstanding van Jezus écht heeft plaatsgevonden, dan is er oneindig veel hoop en oneindig veel reden om onszelf in te zetten voor de behoeften van de wereld.’

g e w

Om zijn punt duidelijk te maken, citeert Keller opnieuw N.T. Wright, dit keer uit een toespraak: “De boodschap van de opstanding is dat deze wereld ertoe doet! Dat het onrecht en de pijn van onze hedendaagse wereld

a m p o

bestreden moeten worden met het goede nieuws dat genezing, gerechtigheid en liefde overwonnen hebben (…). Als Pasen betekent dat Jezus Christus alleen maar op geestelijke wijze is opgestaan, gaat het alleen maar over mij en over het vinden van nieuwe dimensies in mijn persoonlijke geestelijke leven. Maar als Jezus Christus werkelijk uit de dood is opgestaan, wordt het christendom goed nieuws voor de hele wereld, nieuws dat ons hart verwarmt, juist omdat het niet alleen maar over het verwarmen van harten gaat. Pasen betekent dat God niet bereid is om een wereld vol onrecht, geweld en verval te tolereren en dat wij er met al Gods energie aan moeten werken dat de overwinning van Jezus ingang vindt bij iedereen. Haal de opstanding weg en Karl Marx krijgt gelijk dat het christendom de problemen van de materiële wereld negeert. Haal de opstanding weg en Freud krijgt gelijk dat het christendom wensdenken is. Haal de opstanding weg en Nietzsche krijgt gelijk dat het christendom een godsdienst voor zwakkelingen is.” Jan Leplae, gebaseerd op ‘In alle redelijkheid’, door Tim Keller, uitg. Van Wijnen, blz. 220-221.

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER 11


e g t s n t i o n o r n i g n e w e r e r u D h e c s r v oan Jolien Ve

v

n i r

g e w 12

e ji z w

Ciara Goossens – Don Zeeman

k a

Voor de veldrijdsters zit het seizoen er weer op, maar voor Jolien Verschueren is het niet eens begonnen … Terwijl haar collega’s elkaar in regen, sneeuw en modder bekampten, had de ‘Koningin van de Koppenberg’ een heel ander gevecht te leveren. Een kwaadaardig gezwel in haar hersenen maakte een abrupt einde aan haar sportieve plannen. Een operatie, een chemokuur, een lange revalidatie… Toch hoopt Jolien dat ze zal terugkeren op het hoogste niveau. Of ze opnieuw een medaille zal halen op het Europees kampioenschap kan natuurlijk niemand voorspellen, maar Jolien wil er zeker voor gaan. Ze heeft het volste vertrouwen in haar artsen, maar vooral in God. Geloven en vertrouwen: het is een tweede natuur voor deze wielrenster, die in het dagelijks leven sportjuf is in de School met de Bijbel in Kortrijk.

a m p o

Sporten zat er al vroeg in bij Jolien. Haar voorkeur ging eerst uit naar het voetbal, maar de wielermicrobe won het al snel. Vader Franky Verschueren was een fervent wegrenner en veldrijder, en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk. Zo kregen Jolien en haar broer allebei een kindercrossfietsje, en niet veel later was heel het gezin aan het koersen. Zoals je wel vaker ziet bij het veldrijden, is het een echt familiegebeuren

De groot

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


geworden: terwijl Jolien voor de sportieve successen zorgt, staan de ouders in voor de omkadering. Franky rijdt met de camper naar alle hoeken van België en van heel Europa om zijn dochter naar de wedstrijden te brengen. Ter plaatse is hij de trainer, de mecanicien, … Hij heeft gezien hoe ze snel vorderingen maakte: “Bij de eerste wedstrijd op het hoogste niveau was de doelstelling – zonder specifieke voorbereiding of training – dat ze niet gedubbeld zou worden, maar ze eindigde zestiende en toen wist ik dat er meer in zat en dat er zeker nog een groeimarge was”.

Veldrijden is de Vlaamse wintersport bij uitstek. Soms in de sneeuw, maar meestal in de modder. Veel crossers zien er niet uit na een wedstrijd – soms zijn ze bijna onherkenbaar. Voor veel mensen zijn er aangenamere activiteiten te bedenken, maar niet voor Jolien. Het geeft haar een kick en een uitdaging om telkens weer de grens te kunnen verleggen. Veldrijden is niet alleen inspannend, maar net zo goed een ontspanning: “Zo weg zijn in de natuur, een keer je hoofd terug leegmaken, en zeker ook genieten van Gods schepping. Dankzij het fietsen ben ik al op veel plaatsen gekomen, ook in de bergen en dat is magnifiek. Wat mij ook aanspreekt is ieder weekend een ander parcours en ook steeds een andere uitdaging”.

Sportjuf

e ji z w

Hoe populair het veldrijden in ons land ook is, rijk word je er niet van, zeker niet bij de vrouwen. Jolien studeerde voor kleuterleidster, had een paar jobs en ging toen aan de slag bij de Kortrijkse School met de Bijbel ‘De Ark’. Ze geeft turnles aan de kleuters, heeft een aantal pedagogische

a m p o

De leerlingen zijn diep onder de indruk van de prestaties van juf Jolien in het veldrijden. Ze lezen over haar in de krant en zien haar af en toe op TV. Een hoogtepunt was de cross in het nabijgelegen Otegem, toen alle kleuters met de schoolbus naar de wedstrijd

n i r

Moddergevecht ...

g e w

k a

taken en weet ook op ICT-vlak haar weg te vinden. Ze brengt het jonge volkje sport en beweging bij en bewegen kunnen ze … Het is niet evident om meer dan 20 woelwaters tegelijk in de gaten te houden, maar Jolien voelt zich zichtbaar in haar element. De keuze voor De Ark was heel bewust: hier kon ze gestalte geven aan de waarden en normen die ze van thuis uit had meegekregen.

Toen ze de veldrit won, mochten alle kleuters mee op het podium – een onvergetelijke ervaring.

trokken. Toen ze de veldrit won, mochten alle kleuters mee op het podium – een onvergetelijke ervaring, merk je nu nog als je er naar vraagt op de speelplaats. Jolien heeft een grote supportersgroep, maar ook een hele jonge. Geen enkel andere veldrijdster heeft zoveel 4 en 5-jarigen die zich voor haar schor schreeuwen.

Een vervelend vlekje …

Met een toenemend succes in het veldrijden en een boeiende taak in het onderwijs zag de toekomst van Jolien er veelbelovend uit. En toen kwam de val. Een banaal accident dat niet al te veel gevolgen leek te hebben.

tste overwinning DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

13


foto belga

Palmares Het seizoen 2015-2016 was tot nu toe het meest succesvol voor Jolien Verschueren. Een zilveren medaille op het Europees Kampioenschap, de overwinning in de Koppenbergcross, maar ook een eerste plaats in Meulebeke, Kruibeke, Overijse, Mol, Otegem en Zonnebeke. Op het Belgisch kampioenschap werd ze vijfde.

k a

Wellicht een hersenschudding en voor de zekerheid werd er een hersenscan gemaakt. Wat er volgde was veel onzekerheid. Ergens op de foto was een vlek te zien die er niet hoorde. Een trauma in het hoofd dat in de gaten gehouden moest worden. Niets om zich zorgen over te maken, zolang het maar niet groeide. Twee jaarlijkse onderzoeken lieten geen verslechtering zien. Maar de derde foto toonde aan dat het plekje groter was geworden. Niets om zich zorgen over te maken, maar het was toch beter om het te verwijderen. Livine, Joliens moeder, zelf verpleegster, vroeg voor de ingreep of het kwaadaardig kon zijn. De arts schatte de kans op minstens 70 procent dat er niets aan de hand zou zijn. Een week na de operatie kwam het verdict: toch kwaadaardig. Genoeg reden om zorgen te hebben: er was een nabehandeling nodig en gelijk werd een afspraak met de specialist gemaakt. Livine: “Dan ga je bij de oncoloog en dan krijg je duidelijk te horen: jullie beseffen toch dat het om kanker gaat. En dan valt de grond onder uw voeten wel even weg. We zagen ook dat het bij Jolien een grote impact had. Na die zware ingreep en het nodige herstel was ze heel vermoeid, ze was misselijk en ze voelde zich slecht. We vroegen ons af of zij het wel doorhad waar het over ging, maar ze had het allemaal heel goed begrepen ...”

n i r

Het jaar daarop greep ze opnieuw de trofee op de Koppenberg, en kwam ze als eerste over de finish in Kruibeke en Boom. Op het EK viel ze toen net buiten het podium, net zoals ze op het Belgisch kampioenschap ook vierde werd. De verschillende deelnamen aan het Wereldkampioenschap leverden als beste resultaat een 19de plaats op.

g e w 14

e ji z w

a m p o

Hopen en bidden

Het nieuws sloeg in als een bom. Bij de familie, bij de supporters, op school … Ongeloof dat dit Jolien overkomen was, maar diep van binnen ook het geloof dat het wel goed komen zou. Het team van De Ark is heel hecht en het slechte nieuws maakte behoorlijk indruk. Directeur Claude Van Maelsaeke: “Van iemand die zo

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


Wanneer je van de doctor hoort: "Jullie beseffen toch dat het om kanker gaat.", dan valt de grond onder uw voeten wel even weg.

gedisciplineerd leeft en die zo gezond probeert te leven, hadden we niet verwacht dat zoiets naar boven zou komen. We zijn onmiddellijk

School met de Bijbel

k a

n i r

gaan bidden, omdat we dat belangrijk vinden en omdat we samen achter haar wilden staan”. Bidden en op God vertrouwen was ook het eerste wat bij Joliens ouders opkwam. Livine: “Ik wist: dit is de diagnose en we gaan de behandeling volgen, maar ons vertrouwen was op God. We zeiden: Heer, we geven het in uw handen. Het is erg wat ons nu overkomt, maar we geven het aan God – meer kunnen we niet doen”. En Jolien zelf? Hoe nuchter ze ook is, het hele gebeuren liet haar niet koud: “Er kwamen wel direct traantjes en ik was er niet echt gerust in. Je moet alles loslaten en je weet niet wat er allemaal op je af gaat komen. Maar ik had ook het gevoel: ik mag het loslaten. Ik merk ook gewoon: zolang als ik Hem vertrouw en dankzij de steun van mijn ouders en van mijn entourage kan ik er goed mee omgaan en kan ik het redelijk goed dragen. Al bij al valt het goed mee: buiten de vermoeidheid heb ik niet zoveel bijwerkingen en ondanks de situatie voel ik me toch gezegend. Veel mensen die een chemobehandeling krijgen, hebben het een stuk zwaarder – soms kunnen ze een tijd lang

g e w

e ji z w

a m p o

Jolien Verschueren geeft les op de School met de Bijbel ‘De Ark’ in Marke-Kortrijk. Er zijn in Vlaanderen negen ‘Scholen met de Bijbel’. Het zijn lagere scholen die zich wat betreft hun pedagogisch project baseren op de Gods Woord en de toepassing daarvan in het dagelijks leven. De Bijbel is voor de scholen de maatstaf voor het leven en Jezus Christus het uitgangspunt van hun project. De scholen situeren zich binnen het ProtestantsEvangelische landschap, maar staan open voor leerlingen van alle overtuigingen. Van de leerkrachten wordt verwacht dat ze bereid zijn het pedagogisch project te onderschrijven en de principes ervan voor te leven. De visie van de school is dat de opvoeding in de eerste plaats een zaak is van de ouders, maar ook van de hele entourage van het kind. Wat de kinderen thuis leren, wordt dan ook doorgetrokken in het onderwijs. De waarden en normen die in de Bijbel vervat zijn, spelen ook een belangrijke rol in schoolse zaken en opvoedingsaangelegenheden.

Elk kind is een mens die een geestelijke dimensie heeft en die in staat is een relatie met God te hebben. Dat gegeven is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind. De kernwaarden worden niet altijd van de daken geschreeuwd, maar in de dagelijkse werking van de school zijn ze steeds aanwezig. Zo speelt een Bijbels begrip als ‘vergeving’ een belangrijke rol bij de omgang van de kinderen met elkaar en leren ze om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Ook al komt de Bijbel regelmatig ter sprake, toch blijft het hele klasgebeuren de belangrijkste activiteit: de scholen volgen het normale door de overheid voorgeschreven programma’s en halen dezelfde eindtermen als de andere Vlaamse scholen.

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

15


de situatie het allemaal goed gaat komen en vanaf het begin ben ik redelijk rustig kunnen blijven. Nee, ik ben zeker niet door God in de steek gelaten”.

k a

niet eens meer stappen en moeten ze overal met een rolstoel gebracht worden. Ik ben nu halverwege mijn therapie en ik kan al weer op de fiets zitten”.

n i r

Vragen ...

Wanneer een mens met een zware crisis te maken heeft, komen er al snel veel vragen. Niet alleen: hoe moet het verder, maar vooral ook ‘waarom?’. Zeker als vader of moeder spoken de vragen door je hoofd. Livine: “Die vraag stel je natuurlijk wel, God, waarom, allé!. Dat hadden we zeker in het begin: waarom moet ons dat nu overkomen? Maar dan probeer je die vraag naast je neer te leggen en te denken: het is nu eenmaal zo en meer kunnen we nu niet doen”. Franky: “Maar in ons achterhoofd zijn we daar toch altijd mee bezig. We weten het niet, maar moeten we wel een waarom-vraag stellen? Ik denk: God heeft een doel met ieder van ons en we weten niet wat er op ons levenspad afkomt en ik denk dat we ook in deze periode moeten proberen er op de beste manier mee om te gaan”.

g e w

e ji z w

Jolien vult aan: “Het waarom, daar kun je honderden redenen voor bedenken, maar gaat dat mij vooruit helpen? Op iemand boos te zijn of om gefrustreerd te zijn, daarmee kom je niet verder. Dat gaat mijn behandeling niet helpen. Ik heb er nog altijd vertrouwen in dat ondanks

a m p o

Bij de familie Verschueren is de visie op het leven toch wel een beetje veranderd en hebben ze geleerd te relativeren. Franky: “We genieten nu van de eenvoudige dingen. We maken ons minder druk over bepaalde omstandigheden, over de dingen die gebeuren in het leven. En zal er een keer een buil in mijn auto zitten: dat kan hersteld worden, moet ik me daar nu echt druk over maken. Er zijn belangrijker dingen in het leven”. En Livine zegt: “Wij hebben nu zoiets van: we bekijken het van dag tot dag. Vroeger zouden we gezegd hebben: die wedstrijd of die wedstrijd is belangrijk, en daar keken we daar naar uit. Nu denken we: dat Jolien terug gezond wordt, dat is voor ons het allerbelangrijkste”.

Het gevecht gaat verder

Net zoals bij iedere men is ook bij Jolien het verhaal nog niet af. Net zoals bij veel ziekten, valt het niet te voorspellen hoe het verder zal gaan. Dokters zeggen dat je niet geneest van een hersentumor en dat het altijd terug kan komen. De kranten zeggen: Jolien strijdt tegen de kanker, al voelt ze het zelf niet zo sterk aan: “Er zijn moeilijke dagen, er zijn gemakkelijke dagen. Ik ben gewoon dankbaar dat het nu goed gaat. Het is af en toe wel gebeurd dat het minder goed ging, als er iets mis was met de bloedplaatjes. Op een bepaald moment was er vocht in mijn hoofd en moest ik een extra operatie ondergaan. Maar ondanks alles hebben we de tegenslagen overwonnen”.

De grootste over

16

Hoe het verder gaat? Dat valt moeilijk te voorspellen. Jolien droomt er in ieder geval van om terug te keren. Of dat het hoogste

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


Te rade kunnen gaan bij een God die je heden kent, maar ook je toekomst, dat is een groot verschil”

- advertentie -

niveau zal zijn? Niemand die het kan zeggen. Maar ze heeft iets om zich aan vast te houden: “Ik haal kracht uit mijn geloof en uit het contact met andere christenen. Ze bidden dan voor je en je weet dat je met je zorgen bij iemand terecht kunt. En als ik een keer alleen ben, dat weet ik ook dat God er altijd is en dan heb ik dus ook altijd Iemand om mijn zorgen te delen. Gewoon het gevoel dat je er niet alleen voor staat, ik denk dat dat het belangrijkste is”. Alleen thuis zitten is niet echt iets voor Jolien. Dat is ook op school opgevallen. Directeur Van Maelsaeke: “Ze liet ons weten: ik ben niet ziek, ik ben herstellende. Ik heb veel tijd, dus als ik iets kan doen voor de school.... Ze is nu al weer halftijds aan de slag”. Dat het probleem, ondanks veel gebed nog niet helemaal opgelost is, beseft hij ook wel: “Bidden is geen automatisme, we hebben geen knopje waar je op drukt en dan komt God in actie. Toch is bidden een onderdeel van je mens zijn, in die zin dat je je bewust bent van de geestelijke dimensie van je leven en dat er Iemand is die je gemaakt heeft en die je leven kent en je doorgrondt van het begin tot het einde. Te rade kunnen gaan bij een God die je heden kent, maar ook je toekomst, dat is een groot verschil”.

k a

n i r

g e w

e ji z w

Zal Jolien weer terugkeren op het hoogste niveau en zal ze opnieuw medailles halen. Als het van haar supporters afhangt, dan wel en zelf hoopt ze er natuurlijk ook op. Maar als je aan papa Franky vraagt wat de mooiste overwinning is, dan zegt hij resoluut: “Die moet nog komen. Dat ze volledig genezen is. Daar kunnen geen 10 WK-truitjes tegenop”.

rwinning

a m p o

Over te nemen wgns nt mr ndg. Een goed onderhouden ROTSGRAF gelegen net buiten het oude centrum van Jeruzalem, in een rustige tuin waar soms engelen gezien worden. Zo goed als nieuw, slechts gebruikt geweest gedurende 3 dagen en 3 nachten. De overledene is daarna herrezen. Het graf is voorzien van een zware sluitsteen (vraagt de kracht van meerdere personen om verplaatst te worden).

Voor bezichtiging en info, gelieve contact op te nemen met jozef@arimathea.il of met de redactie van dit tijdschrift info@weg-wijzer.net.

- advertentie -

Het verhaal van Jolien is ook te beluisteren in een speciale editie van de radioreeks Melk & Honing op Trans World Radio. Surf daarvoor naar www.twr.be en klik op Melk & Honing en dan op de aflevering met Jolien. Ook de vorige afleveringen uit de reeks vind je daar terug.

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

17


Is Pasen een fictie, een illusie?

18

e ji z w n i r

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING

Leo Merckx - 2012/09/06

g e w

k a

a m p o


BRANDENDE HARTEN

k a

Adri van den Berk

In zijn evangelie beschrijft Lucas twee mannen die, op de dag van de opstanding, Jeruzalem verlaten. Waarom doen ze dat? Volgens hen valt daar niets meer te halen. Het is een stad vol teleurstelling geworden. Eigenlijk keerden zij ook hun rug naar Pasen. Het is een langzaam en verdrietig afscheid van wat eens zo mooi leek. Hun conclusie: er is geen leven na de dood. Een totale ontkenning. Over en uit! Twee lege harten reizen terug naar af, terug naar hun woonplaats Emmaüs. Dat dorp lag zo’n 11,5 km van Jeruzalem. In een goed tempo deed men er twee uur over. Maar in dit geval zal de voetreis wel drie uur geduurd hebben. Mensen die het niet meer zien zitten, stappen vaak met een langzame tred. Een van die twee mannen heet Kleopas, de andere blijft anoniem. Hier gaat het niet om hun namen, maar over hun ontdekking die ze zullen doen als ze terug thuis zijn.

van de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis volkomen misten. Je kunt zo gefixeerd zijn op het negatieve, dat je niets meer verwacht en geen enkel lichtpuntje ziet. Maar wat er hier op weg naar Emmaüs gebeurt, is iets wat zich vandaag ook voor kan doen: heel ongemerkt wil Jezus zich bij jou voegen en meegaan in je leven. Jezus geeft niet meteen de oplossing, zo van: “Herkennen jullie Mij niet meer? Ik ben de Christus, Ik ben opgestaan uit de dood”. Hun ogen moesten langzaam geopend worden. Waren ze de belofte

n i r

e ji z w

De derde wandelaar

g e w

Tijdens hun wandeling wisselen zij van gedachte over wat er zich de afgelopen week in Jeruzalem heeft afgespeeld. Het was allemaal één groot raadsel! Zij proberen het een en met het ander te verbinden, maar hun inzicht is beperkt door hun ongeloof. Onverwachts sluit een derde persoon zich bij hen aan. De opgestane Heer loopt incognito met hen mee, maar ze herkennen Hem niet. Hoe is het mogelijk? Hun geestelijke ogen zijn volledig gesloten, gevangen in hun eigen denkpatroon. Ze waren zo intens bezig met hun teleurstelling dat ze de betekenis

a m p o

Zij wisselen van gedachten over wat er zich de afgelopen week in Jeruzalem heeft afgespeeld. Het was allemaal één groot raadsel!

van Jezus dan zo snel vergeten? Hij moest lijden en sterven, maar na drie dagen zou Hij opstaan uit de dood. Jezus vraagt hen waarover zij zo druk in gesprek waren. Moesten zij nu ook nog dit smartelijke onderwerp met een totaal onbekende persoon gaan bespreken? Kleopas zegt: “Bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat er daar de laatste dagen heeft plaatsgevonden?” Ze noemen Jezus een vreemdeling. In de week van het Paasfeest waren er veel vreemdelingen in Jeruzalem, Joodse pelgrims vanuit het hele

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

19


WW's Weetj

e

W IE B EW EE R T N U ... t zijn held Wie beweert nu da … nd uit de dood opsto urd? be Tenzij het echt is ge

Romeinse Rijk. Maar ze hadden allemaal gehoord van de dood van Jezus. En deze man wist van niets?

, de tijd van Jezus, Ook in de eerste eeuw re messiaanse waren er nog veel ande de zogenaamde bewegingen waarvan ëxecuteerd. Maar ge messiassen werden jg je ook maar de in geen enkel geval kri rgestelde volgelingen minste indruk van teleu ld uit de dood was die beweren dat hun he l beter. opgewekt. Ze wisten we privéaangelegenheid. Opstanding was geen die aan een arrestatie Joodse revolutionairen hun leider door de waren ontsnapt nadat bracht, hadden (maar) autoriteiten was omge olutie opgeven twee opties: - de rev vinden n - of ee andere leider ronkelijke leider weer Beweren dat de oorsp en optie. Tenzij leefde, was domweg ge uit de dood was hij natuurlijk werkelijk opgestaan. ijnmessiassen die Er waren tientallen sch Jezus aan hun einde op dezelfde manier als en de volgelingen kwamen. Waarom zoud ie zijn gekomen dat van Jezus tot de conclus derlaag maar een zijn kruisiging geen ne hem niet echt als overwinning was, als ze n? opgestane hadden gezie

Jezus gaat niet direct in op de woorden van deze twee mannen. Hij wil hen zelf aan het woord laten. Hij luistert en Hij daagt uit. Ze storten allebei hun hart uit. Ze hadden Jezus erkend als een groot profeet, machtig in woorden en werken. Maar nu was Hij ter dood gebracht aan een kruis. Zijn missie was totaal mislukt. Inmiddels was Hij al drie dagen dood en daarmee was al hun hoop op bevrijding vervlogen. Toch waren er anderen met verhalen van Zijn opstanding gekomen. Ze vertellen over wat er gezegd werd: enkele vrouwen beweerden dat een engel hun had verteld dat Jezus in leven was. Dat was voor hen te zot voor woorden. Het verstand zegt: dood is dood. De ervaring zegt: dood is dood. Maar sommigen hebben een leeg graf gezien. Het was allemaal van horen zeggen. Het bericht dat Jezus ook aan Maria van Magdala verschenen was, was hen volledig ontgaan. Toen dat gebeurde waren ze al terug op weg naar Emmaüs.

n i r

g e w

e ji z w

oof elijkheid – Christelijk gel Tim Keller in ‘In alle red n ijne W n Va . uitg , i’, blz. 217 voor welwillende sceptic

20

k a

a m p o

Gedeelde smart

Het was voorzegd ... Als Jezus het hele verhaal aanhoord heeft, neemt Hij zelf het woord. Je zou denken: maak U nu maar bekend aan deze mannen. Moeten ze nog langer in onzekerheid blijven? Maar het loopt heel anders. Hij zegt: “O

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


onverstandigen en tragen van hart”. Hij maakt duidelijk dat het hen ontbreekt aan inzicht, dat ze niet geloven wat de profeten gezegd hebben. Jezus heeft een heilige verontwaardiging. Hebben die twee de Bijbel dan niet gelezen? Daar staat toch geschreven dat de Christus moest lijden om tot Zijn heerlijkheid in te gaan? In Zijn scherpe bewoording zit Zijn grote liefde verborgen. Hard zijn is soms nodig, mensen teveel pamperen heeft niet altijd de beste uitwerking. Er volgt een korte cursus Bijbellezen. Met als eerste regel: 'Zoek steeds de Christus. Hij vormt het centrum van de Heilige Schrift. Als je Hem wilt ontmoeten, luister dan naar Zijn Woord'. Jezus doorloopt met hen het hele Oude testament en legt de teksten uit die op Hem betrekking hebben. Ze vinden het ongelooflijk wat ze horen. Door deze ontmoeting komt een sprankeltje hoop bovendrijven. Het onderwijs uit de Bijbel geeft nieuw licht. Met een kloppend hart horen ze deze woorden aan. Toch herkennen ze Jezus nog altijd niet. Met andere woorden: het is mogelijk dat je regelmatig de Bijbel leest en bestudeert, maar er toch Christus niet in ontdekt. Dan vindt er ook geen echte ontmoeting plaats.

alsof het Avondmaal opnieuw plaatsvindt. Dan zien we een onbeschrijflijk moment dat hun leven diep raakt: de mist wordt opgetrokken. Het brood is het teken dat spreekt van Zijn gebroken lichaam. Wordt Hij herkend aan de wonden in Zijn handen? Zodra ze opkijken van het brood naar de Gastheer aan tafel, is Hij er plotseling niet meer. Het brood is er nog wel: het symbool van de levende Christus die Zijn

k a

Ze vinden het ongelooflijk wat ze horen. Door deze ontmoeting komt een sprankeltje hoop bovendrijven.

n i r

g e w

e ji z w

Bestemming bereikt

Als ze in Emmaüs arriveren, geeft de vreemdeling de indruk verder te willen reizen. Maar het is al laat en ze nodigen Hem uit om te blijven logeren. Zo kunnen ze verder praten met hun interessante gast. Er is een dynamiek op gang gekomen in hun hart. Al snel wordt de gast de gastheer: Hij neemt een brood en deelt uit: het is

a m p o

lichaam uit liefde voor de mensen heeft laten verbreken tot in de dood. Dan zeggen ze: “Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?”. Die innerlijke brand werd een groot vuur toen Jezus het brood brak. Onmiddellijk maken ze 180 graden rechtsomkeer en gaan ze terug naar Jeruzalem. Dit keer, midden in de nacht, zal het in een recordtempo geweest zijn. Ze willen het goede nieuws ook in Israël’s hoofdstad gaan brengen, maar nog voordat ze hun verhaal kunnen doen, worden ze zelf verwelkomd met de blijde boodschap dat Jezus waarlijk is opgestaan. Inmiddels is Hij ook al verschenen aan Petrus. Ze mogen met hun eigen ervaring het getuigenis van Petrus bevestigen. Uiteindelijk krijgen meer dan 500 mensen Hem te zien. Twee of drie getuigen die hetzelfde verklaren, zijn voor een rechter genoeg om een zaak vast te stellen. Hoeveel temeer als er meer dan 500

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

21


Bijbel - boek Lucas hoofdstuk 24 De Emmaüsgangers

getuigen zijn. Het christendom is gefundeerd op heldere feiten.

k a

Als Jezus niet was verrezen uit de dood, zou het geloof nergens op slaan. De opstanding is het hart van het evangelie! In het Nieuwe Testament wordt er 104 keer rechtstreeks over gesproken. De verrijzenis geeft uitzicht in een

Als Jezus niet was verrezen uit de dood, zou het geloof nergens op slaan. De opstanding is het hart van het evangelie!

Gaat het vuur al branden in uw hart? Het gaat er immers in de eerste plaats niet om WAT er in ons hart leeft, maar WIE er in ons hart gaat leven. Als het de Opgestane Heer is, dan is het: Gezegend, of Zalig Pasen!

g e w

(Het verhaal over deze twee mannen vind je hiernaast)

22

n i r

e ji z w

hopeloze wereld. Voor christenen is de dood geen tragedie maar een wonderbare promotie. Elke ware gelovige bezit de belofte van het eeuwige leven met Hem!

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. 17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. 22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. 25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. 28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. 29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. 32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood.

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING

a m p o


5

waarheden

die je moet weten over

.1.

k a

.2.

De mens heeft geen persoonlijke relatie met God. Nochtans verlangt God naar een intieme en vertrouwelijke band met jou. Want je bent geschapen om te leven in relatie met je liefhebbende Schepper. Hij wil je leven zinvol maken en vullen met Zijn liefde.

.3.

e ji z w

De scheiding tussen God en jou, die is onoverkomelijk. De vele pogingen om de relatie met God te herstellen, lopen telkens op niets uit. Welke inspanningen je ook levert, je slaagt er niet in om zelf terug contact te maken met God.

.5.

Geef je leven over aan Jezus Christus. Als je beseft dat er een barrière is tussen God en jou die je niet op eigen houtje kunt overbruggen, weet dan dat Jezus Christus de brug is naar God. Hij heeft de weg vrijgemaakt en je moet dit enkel in geloof beamen. Als je dat doet, schenkt Hij je een volledig nieuw en eeuwig leven. Hij komt in je wonen en je krijgt contact met Hem. Je kunt Hem iedere dag beter leren kennen, onder andere door het lezen van de Bijbel.

a m p o

De afstand tussen de mens en zijn Maker is er doordat de mens Hem de rug heeft toegekeerd.

God schiep je met een vrije wil. Daarbij kreeg de mens de keuze: leven in gehoorzaamheid aan zijn Schepper, met alle positieve gevolgen vandien. Ofwel toegeven aan het kwaad, met alle negatieve gevolgen vandien. De meeste mensen kiezen voor het tweede omdat dit schijnbaar de meeste vrijheid biedt.

n i r

We kunnen niet uit eigen kracht bij God komen.

g e w

God

.4. Jezus Christus is de brug tussen de mens en God.

We maken allemaal fouten en hebben moeite om ons aan Zijn geboden te houden. Jezus heeft de straf voor onze misstappen op Zich genomen toen Hij stierf aan het kruis. Als gevolg daarvan kan Hij iedereen die dit erkent, vergeven. Op die manier staat er niets meer tussen jou en God in.

wegwijzer

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

23


Pasen in Bulgarije Yvan Thomas

Een Britse documentairmaakster Kate Blewett filmde gedurende 9 maanden 75 kinderen in een gezinsvervangend tehuis in Mogilino in Bulgarije. Verlaten door hun ouders, overgeleverd aan incompetente verzorgers. Dat was wat zij aantrof. Hun omstandigheden waren ronduit erbarmelijk. Ze werden gevoed en gewassen, maar kregen geen enkele behandeling voor hun kwalen, geen therapie, geen medische verzorging en geen onderwijs. In 2007 werd deze documentaire vertoond op de Belgische Televisie. Chris Dusauchoit, een bekende Vlaming (BV), die o.a. ook verschillende reportages maakt (zoals Dieren in Nesten) kon zijn eigen ogen niet geloven toen hij dit zag en ging op onderzoek in Bulgarije. De realiteit was nog veel erger dan hij zich voorstelde. Maandelijks stierven kinderen door de slechte verzorging. Hij richte een vzw op, Help The Children, met de bedoeling om verschillende projecten op te zetten in Bulgarije, projecten die het leed van deze kinderen kon verlichten.

En Kris vond die contactpersoon. We gingen op reis naar Rousse, in het noorden van Bulgarije, dichtbij de Roemeense grens op zo’n 400 km van Sofia. In Rousse was een dame op eigen houtje begonnen met de uitbouw van twee dagcentra voor mensen met een verstandelijke beperking. Om een lang verhaal kort te maken, gedurende 8 jaar reisden we zo’n tweemaal per jaar naar Rousse om gedurende 8 à 17 dagen vorming te geven aan het personeel, activiteiten te helpen opzetten, maar ook (met de hulp van een technische school in Ieper) verbouwingswerken te doen aan hun gebouwen. Een paar keer namen we zelfs enkele van onze cliënten mee zodat ze zouden beseffen hoe goed ze het hadden in België maar ook op welke manier we omgingen met onze cliënten. Bulgarije zat op dat moment nog heel erg vast aan het medisch model. Iedere keer dat ik naar Bulgarije trok, verkende ik ook een klein gedeelte van Bulgarije zodat ik het land leerde kennen. Op die manier groeide er een liefde voor dit land. Ik kwam in aanraking met de plaatselijke bevolking die heel gastvrij was. Alleen de taal was vaak een belemmering, maar ik merkte ondertussen dat heel wat jongere mensen het Engels meester werden. In ieder geval is het Bulgaars een heel moeilijk taaltje waar ik maar weinig woorden in herken en ook het cyrilisch geschrift maakt de zaak absoluut niet eenvoudiger. Maar we beredderden ons, in het begin via een tolk en op eind via de directeur die goed het Engels onder de knie kreeg.

n i r

e ji z w

Op een informatieavond in Brussel, waarbij hij de hulp vroeg van erkende organisaties voor mensen met een beperking in België, was ik ook aanwezig namens onze organisatie (toen nog vzw Diogenes, later vzw Vondels). En ik werd aangeraakt door de nood. Alleen dienden we een contactpersoon te vinden in Bulgarije die betrouwbaar was en niet gebeten door de corruptie, die overal te vinden was in Bulgarije.

g e w 24

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING

a m p o

k a


k a

a m p o

We kregen een kans om de stad in detail te verkennen en kwamen uitgebreid in contact met de orthodoxe godsdienst en de beleving ervan. Op de terugreis naar België, strandde ik samen met een collega in Sofia. Door een vulkaanuitbarsting in Ijsland in 2010 waren alle luchthavens gesloten en waren we genoodzaakt een tijdelijk onderkomen te zoeken. We zaten voor ettelijke dagen vast in Sofia, meteen ook een kans om de stad in detail te verkennen. En zo kwamen we uitgebreid in contact met de orthodoxe godsdienst en beleving. We zagen een huwelijk (we dachten eerst dat het ging om een begrafenis omdat iedereen, ook de dames, in het zwart waren gekleed, tot we de bruid zagen) en een kinderdoop. Het was ongelooflijk hoeveel rituelen hiermee gepaard gingen. Vooral de aanbidding van iconen was voor ons heel vreemd: het continu buigen, zoenen, het slaan van een kruis, etc.

g e w

e ji z w

n i r

Nee, ik moet toegeven, ik vind hiervan geen basis terug in de Bijbel. Geef mij maar het oorspronkelijk christelijke geloof met zijn meer beperkte liturgie,

zoals de avondmaalviering. En naast die vergoddelijking van de iconen was er ook heel wat bijgeloof, hebben we later gemerkt. Rond de tijd van de lente, deden de mensen in de bomen alles soorten popjes in rood en wit als een uiting van een wens die ze deden, opdat die in vervulling zou gaan. Het waren een soort geluksbrengers, die dan wel mooi de bomen sierden, maar nergens op steunden. En zo maakte ik ook een keertje Pasen mee in Bulgarije. Weer had je die tientallen rituelen die ons bijna weg brachten van de kern van de zaak: de opstanding van Christus. Maar er was één symbool rond Pasen, weliswaar niet terug te vinden in de eerste christelijke kerk, maar wel een heel mooi symbool binnen de Orthodoxe Kerk. Het was net voor Pasen dat er een activiteit werd gelanceerd in het dagcentrum in Rousse. Er werden bovenaan en onderaan in kippeneieren gaatjes gemaakt en

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

25


k a

daarna, door het blazen, leeggemaakt in een kommetje. Dan werden de eieren wat gedroogd en een dag erop geschilderd in allerlei mooi kleuren. Tot dusver niets bijzonders want ook bij ons wordt dit wel eens gedaan. Maar dan werden die geschilderde eieren op Pasen aan elkaar rondgedeeld samen met andere geschenkjes. Dus ook hier niets bijzonders. Maar zodra je de eieren in handen kreeg, was het de bedoeling dat je de eieren met één klap plat sloeg. En dit was toch wel een heel bijzonder gebruik. Toen ik hen vroeg wat hiervan de betekenis was, kreeg ik als unaniem antwoord: de opstanding van Jezus Christus. Het graf waarin Jezus werd gelegd na zijn dood was leeg. Daarvan waren ze overtuigd.

jaar geleden leeg was, staat als een paal boven water. De joden zochten nooit tegenargumenten in de zin van een verkeerd graf dat door zijn discipelen bezocht werd. Het graf was leeg en de oversten der joden motiveerden het verdwenen lichaam van Christus als een diefstal van Jezus’ leerlingen.

n i r

g e w

e ji z w

Het kapotte lege ei symboliseerde de opstanding van de Heer Jezus.

En zo moest je ook geen schrik hebben dat je een ei kapot maakte en de inhoud zou beschadigen. Het was volledig leeg. Het kapotte lege ei symboliseerde de opstanding van de Heer Jezus. Dat het graf ongeveer tweeduizend

26

a m p o

Zouden deze discipelen plots zoveel moed gevat hebben om een legerwacht van de Romeinen neer te slaan, het lichaam van Christus op een andere plaats te bergen en dan tegen eigen weten in, een opgestane Christus te verkondigen? Zouden dan niet alle christenen de zieligste mensen op de hele wereld zijn, bewerende dat Christus waarlijk is opgestaan? Zouden de apostelen en de discipelen niet de grootste ezels aller tijden zijn toen ze zelfs bereid waren omwille van deze “vermeende” opstanding, martelingen te ondergaan en zelfs hun leven te laten? Ik ben voor mezelf overtuigd dat ze beter wisten. Zij waren het niet die een duister pad bewandelden, zonder het einde ervan te kennen. Zij die hun schouders ophalen en het feitenmateriaal van de opstanding niet willen onderzoeken, zijn degenen die zich op gevaarlijke wegen begeven. De weg ligt volledig open naar een contact met de levende God.

WEGWIJZER - DE GROTE OVERWINNING


k a

Het graf was leeg en de oversten der joden motiveerden het verdwenen lichaam van Christus als een diefstal van Jezus’ leerlingen. De Romeinse bewakers van het graf wisten wel beter.

n i r

e ji z w

Doet de dood alles teniet?

g e w

a m p o

etje 's We W W

“Mijn vraag – de vraag die mij op mijn vijftigste in de richting van zelfmoord dreef – was de allereenvoudigste vraag die in het hart van ieder mens ligt. Zonder antwoord op deze vraag kan iemand niet leven, zoals ik ook aan den lijve had ondervonden. Die vraag luidde: ‘Wat wordt er van alles wat ik nu en morgen doe, wat wordt er van mijn gehele leven?’ Je kan de vraag ook anders formuleren: ‘Waarom moet ik leven, waarom moet ik ook maar iets willen, waarom moet ik iets doen?’ Nog anders gezegd, gaat de vraag als volgt: ‘Heeft mijn leven een betekenis die niet door de dood, die mij onvermijdelijk wacht, teniet wordt gedaan?'” Leo Tolstoj in “Mijn Biecht”, uitg. Bijleveld, blz. 40

DE GROTE OVERWINNING - WEGWIJZER

27


Genk: Gent: Kortrijk: Genk:Genk: Kortrijk: Kortrijk:345 Vennestraat Grotesteenweg-Noord 15 Meense 3600 Genk Vennestraat 345 345 Zwijnaarde 8500 Ko Grotesteenweg-Noord Grotesteenweg-Noord 15 15 9052Vennestraat Meensestraat Meensestraat 79 79 089 30 58 86 09 220 17 02 3600 3600 GenkGenk 9052 9052 Zwijnaarde Zwijnaarde 8500 8500 Kortrijk Kortrijk genk@hetgoedeboek.be gent@hetgoedeboek.be 089 30 089 5830 8658 86 09 220 0917 220 0217 02 056 35 056 7835 9978 99 kortrijk (Esméralda Vermeesch + (William en Lyssa Bode) genk@hetgoedeboek.be genk@hetgoedeboek.be gent@hetgoedeboek.be gent@hetgoedeboek.be ( kortrijk@hetgoedeboek.be kortrijk@hetgoedeboek.be Chris Desmet + team) (Esméralda (Esméralda Vermeesch Vermeesch + + (William (William en Lyssa en Lyssa Bode)Bode) (Jona(Jona & Sara & Govaert) Sara Govaert) Chris Chris Desmet Desmet + team) + team)

Gent:Gent:

k a

webshop: Leuven: Genk: Kortrijk: webshop: webshop: Leuven: Leuven: Vennestraat 345 Tervuursesteenweg 192 hetgoedeboek.be Grotesteenweg-Noord 15 Meensestraat 79 3600 3001 Heverlee Tervuursesteenweg 192 Genk 192 9052 Zwijnaarde Tervuursesteenweg 8500 Kortrijk hetgoedeboek.be hetgoedeboek.be 089 30 58 86 016 25 93 83 09 2203001 17 02 3001 Heverlee Heverlee 056 35 78 99 genk@hetgoedeboek.be gent@hetgoedeboek.be 016 25 016 93 25 8393 83 leuven@hetgoedeboek.be kortrijk@hetgoedeboek.be (Esméralda Vermeesch + (William en Lyssa Bode) Casier & team) (Jona & Sara Govaert) (Marcel leuven@hetgoedeboek.be leuven@hetgoedeboek.be Chris Desmet +(Marcel team)(Marcel Casier Casier & team) & team)

Gent:

webshop:

Leuven: Tervuursesteenweg 192 3001 Heverlee 016 25 93 83 leuven@hetgoedeboek.be (Marcel Casier & team)

a m p o

hetgoedeboek.be

e ji z w

n i r

Abonnement op Wegwijzer

g e w

Wil je een abonnement nemen op Wegwijzer? Of wens je iemand een abonnement te schenken? Vul de bon in, stuur ‘m op, en jij of je kennis ontvangt per post viermaal per jaar Wegwijzer. Je betaalt slechts e 9 voor een heel jaar.

Ja, ik neem een abonnement op Wegwijzer Naam:

........................................................................................................................

Adres:

..........................................................................................................................................

Stuur deze bon naar Evangelische Volwassenen Werking vzw - Wegwijzer, Lambermontlaan 158, 1030 Brussel.

Vriendelijk aangeboden door:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.