__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

6

Kei In Sport nummer 12 - juli 2021

De worsteling rondom een tennishal In Amersfoort is er geen binnenaccommodatie voor tennisverenigingen. Voor overdekt tennissen in de winter zijn de leden van alle tennisverenigingen die in de stad actief zijn, genoodzaakt gebruik te maken van accommodaties buiten de stad. Dit is een zeer ongewenste situatie. Denk bijvoorbeeld aan reistijden, de verkeersbewegingen en -veiligheid van met name de juniorleden, het kostenaspect en het onbenut laten van synergievoordelen met het bestaande park van ALTA. Door: Arjan Klaver

ALTA is een toonaangevende tennisvereniging, gelegen in het Bergkwartier van Amersfoort. Zowel voor recreatief tennis als voor prestatief tennis is het een prettige vereniging. Op dit moment telt de club ruim 800 leden waarvan 70% afkomstig is uit het Bergkwartier. Daarmee is de club tevens een prachtige wijkvoorziening. In 2020 bestond de vereniging 100 jaar en is daarmee een van de oude verenigingen in Nederland. Op prestatief gebied behoort ALTA tot de top van Nederland. In 2017 werd ALTA landskampioen. In samenwerking met de STA (Stichting Topsport Amersfoort) wordt van 11 tot en met 18 juli op het complex voor de tweede keer het ATP-toernooi Van Mossel Kia Dutch Open georganiseerd. Tweebaans tennishal Het huidige bestemmingsplan voorziet in de bouw van een tweebaans tennishal, grenzend aan ALTA. Door de hal naast de tennisbanen te realiseren, ontstaat er synergie met de bestaande accommodatie op het gebied van horeca, kleedruimtes, parkeren op eigen terrein, en zijn er geen aanvullende voorzieningen nodig. Voorts kan de hal dan volledig in eigen beheer met vrijwilligers worden gedaan. Het huidige complex is een veilige bekende omgeving. Men kan op de fiets naar ALTA komen in plaats van te reizen per auto naar de naburige gemeenten. De feiten EndFragment Al in de midden jaren negentig van de vorige eeuw heeft ALTA het initiatief genomen om een tweebaans tennishal te realiseren naast de huidige banen aan de Heemskerklaan. In 1996 heeft de gemeenteraad besloten de plannen van ALTA goed te keuren en op te nemen in het bestemmingsplan Berg. In 2003 besloot het bestuur van ALTA de plannen in de ijskast te zetten omdat de toenmalige welstandscommissie dermate hoge eisen aan het bouwplan stelde dat de plannen

financieel niet meer haalbaar waren. Intussen was er ook een commerciële tennishal op de Bokkeduinen tot stand gekomen waar ALTA ook beperkt gebruik van kon maken. In 2012 besloot de FIT Academie, waar deze hal inmiddels onderdeel van uitmaakte, de hal volledig voor eigen gebruik voor de leerlingen in te zetten. Dit hield in dat ALTA weer volledig op de accommodaties in de omgeving van Amersfoort was aangewezen. Reden om de oude plannen voor een eigen tweebaanshal weer uit de kast te halen en te ontwikkelen. Begin 2013 is de planontwikkeling met het gemeentebestuur besproken. Op verzoek van de betrokken wethouders past ALTA de plannen aan, van een tweebaans- naar een vierbaanshal. Een multifunctionele hal, waarvan twee banen enkel geschikt zijn voor tennis en de overige banen ook voor andere sporten inzetbaar zijn. Vooral nabijgelegen scholen als het JvO Gymnasium, het Eemlandcollege en basisscholen kunnen voor hun gymlessen van de hal gebruik maken. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan een probleem van de gemeente en deze scholen, omdat er geen sporthal in de buurt is gelegen. ALTA werkt uiteraard mee aan het plan van de gemeente voor een vierbaans multifunctionele hal en dient in april 2013 de aanvraag in voor een haalbaarheidstoets en een wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente zegt reeds een subsidie toe van € 200.000 en gaat de plannen verder beoordelen. Vertraging Hoewel de nieuwe plannen op verzoek van de gemeente zijn opgesteld, krijgt ALTA geen uitsluitsel

Profile for Jaap Hengeveld

Kei In Sport_editie juli 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded