Page 1

Verslag excursie  30  december  2015  in  Woudrichem:    

Eindejaars Plantenjacht     &  

Jaar van  de  Muurplanten    

     

Plantenwerkgroep  Altenatuur    


Hoeveel planten  bloeien  er  midden  in  de  winter?  Die  vraag  beantwoorden   is  het  doel  van  deze  excursie.  Bij  de  Stadshaven  in  Woudrichem  beginnen   we  en  al  snel  vinden  we  het  Speenkruid  in  bloei.      

In de  berm  van  de  weg  tussen  het  rivierduin  van  de  Groesplaat  en  de  oude   stadshaven  bloeien  veel  soorten,  waaronder  Zilverschildzaad.    


Op veel  plekken  in  plantsoenen  staat  Hondsdraf  volop  in  bloei.  Een  lijst  van   alle  waargenomen  bloeiende  planten  staat  in  bijlage  1  van  dit  verslag.    

In  de  vesting  van  Woudrichem  gaat  onze  aandacht  speciaal  uit  naar   muurplanten.  De  meest  talrijke  muurplant  is  de  Muurvaren,  die  in  veel  oude   muurtjes  wordt  gevonden.      


Kaartje van  Woudrichem  met  plaatsen  waar  Muurvaren  op  deze  dag  werd   aangetroffen.    

Een echte  ‘specialiteit’  van  Woudrichem  is  het  voorkomen  van  Klein   glaskruid;  een  in  heel  Nederland  vrij  zeldzame  muurplant!    


Detail van  Klein  glaskruid,  dat  ook  midden  in  de  winter  nog  gewoon  stond   te  bloeien.  

 

Kaartje van  Woudrichem  met  plaatsen  waar  Klein  glaskruid  werd   aangetroffen.      

 


Op het  muurtje  rondom  het  terrein  van  de  Martinuskerk  groeide  naast  veel   Muurvarens,  enkele  planten  Klein  glaskruid  ook  precies  één  Tongvaren.    

In het  Alversteigersteegje  werd  Tongvaren  op  een  oude  groeiplaats  (  t/m   2014)  niet  teruggevonden...  Wel  staat  hier  veel  Kruipklokje,  een  uit  tuinen   ontsnapte  sierplant,  die  tegenwoordig  ook  tot  de  muurplanten  wordt   gerekend.  Een  lijst  met  alle  waargenomen  muurplanten  staat  in  bijlage  2.  


Wie vanaf  het  houten  wandelpad  over  de  westelijke  ‘stenen  beer’  van   Woudrichem  loopt  en  naar  beneden  kijkt,  kan  hier  het  zeldzame  Grijs   havikskruid  vinden.    

Op de  muur  van  de  stenen  beer  staan  flink  wat  exemplaren  Grijs   havikskruid;  één  stond  nog  in  bloei!    


Bijlage 1  Soortenlijst  waargenomen  bloeiende  planten     1. Melganzevoet   30. Gewoon  biggenkruid   2. Klein  kruiskruid   31. Vroegeling   3. Hondsdraf   32. Wilde  peen   4. Straatgras   33. Radijs   5. Kleine  veldkers   34. Gewone  raket   6. Robertskruid   35. Herderstasje   7. Grote  brandnetel   36. Rode  klaver   8. Madeliefje   37. Groot  streepzaad   9. Scherpe  boterbloem   38. Wilde  cichorij   10. Fluitenkruid   39. Gewone  margriet   11. Kropaar   40. Zwarte  nachtschade   12. Schijnaardbei   41. Tuinbingelkruid   13. Gewone  hoornbloem   42. Zilverschildzaad   14. Kroontjeskruid   43. Harig  knopkruid   15. Speenkruid   44. Dijkviltbraam   16. Bijvoet   45. Pastinaak   17. Paarse  dovenetel   46. Glad  walstro   18. Duizendblad   47. Klein  glaskruid   19. Boerenwormkruid   48. Liggende  vetmuur   20. Gewone  melkdistel   49. Kruipende  boterbloem   21. Vertakte  leeuwentand   50. Voederwikke   22. Knopherik   51. Gewone  berenklauw   23. Vogelmuur   52. Muurleeuwenbek   24. Witte  dovenetel   53. Kruipklokje   25. Glanshaver   54. Hopklaver   26. Gewone  paardenbloem   55. Wit  vetkruid   27. Jakobskruiskruid   56. Klein  streepzaad   28. Canadese  fijnstraal   57. Grijs  havikskruid   29. Herik       Bijlage  2  Soortenlijst  waargenomen  muurplanten     1. Muurvaren   2. Mannetjesvaren   3. Muurleeuwenbek   4. Klein  glaskruid   5. Tongvaren   6. Kruipklokje   7. Wit  vetkruid   8. Muurpeper   9. Grijs  havikskruid  

Eindejaars Plantenjacht december2015  
Eindejaars Plantenjacht december2015  

Hoeveel planten bloeien er midden in de winter? Die vraag beantwoorden is het doel van deze excursie. Bij de Stadshaven in Woudrichem beginn...

Advertisement