__MAIN_TEXT__

Page 1

Altenatuur Natuurbescherming in het Land van Heusden en Altena


Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur Adres secretariaat: J.H. Koekkoek Emmikhovenseweg 6a 4286 LH Almkerk 01834 - 402231 www.altenatuur.nl

Fort Giessen

Doelstelling van de vereniging We willen een bijdrage leveren aan het behoud en het bevorderen van de biodiversiteit in het Land van Heusden en Altena. Dat doen we o.a. door overleg met zoveel mogelijk personen en of groepen waaronder overheden zoals gemeenten en provincie. Werkgroepen en activiteiten: Beheercommissie Vogelwerkgroep Milieu en Klimaat. Kringloopcentrum en Duurzame Energie Forteducatie Natuurwandelingen, lezingen Verenigingsblad: „t Altenatuurtje

Beheercommissie natuurgebieden Zet zich in voor behoud en beheer van kleine natuurgebieden in de streek. Het volgende is in beheer bij Altenatuur: Griend Bellemakers, groot 1,3 ha, in beheer bij Altenatuur sinds de oprichting in 1980. Fort Giessen, en omliggend natuurterrein, eigendom van Brabants Landschap, verenigingsgebouw van Altenatuur en Archeologische Vereniging. Wijde Alm, groot 2 ha, grienden met een fietspad, in eigendom sinds 1989. Vanaf september tot april wordt er eenmaal per maand gewerkt in één van de natuurgebiedjes. Vrijwilligers die mee willen doen aan deze landschapsbeleving zijn van harte welkom!

Struikwaard, groot 18 ha, eigendom van Waterschap Rivierenland, ingericht in 1996. Sindsdien in beheer bij Altenatuur. Griend Emmikhovenseweg Almkerk, groot 0,48 ha, gekocht van de gemeente Woudrichem in 1998.


Vogelwerkgroep Een groep leden werkt enthousiast aan de bescherming en inventarisatie van vogels. Weidevogelbescherming: Vrijwilligers beschermen in overleg met boeren en in samenwerking met de Agrarische Natuur Vereniging, nesten van weidevogels zoals: Grutto, Wulp, Kievit, Scholekster en Tureluur. Bescherming van Kerk- en Steenuilen: Leden van de vogelwerkgroep controleren jaarlijks ruim 100 nestkasten van uilen. Oeverzwaluwenwand: In de Struikwaard wordt een oeverzwaluwenwand van zoâ€&#x;n 150 “appartementenâ€? onderhouden. Sternvlotjes: Plaatsen van vlotjes en monitoren van de Zwarte Stern op verschillende plassen in de regio. Inventarisatie: deelname aan landelijke- en uitvoeren van regionale inventarisatieprojecten. Beginners en kenners worden uitgenodigd om de kneepjes van het waarnemen van vogels met anderen te delen.


Vrijwilligers kunnen op verschillende plaatsen zinvolle ondersteuning bieden. Bel: 0183 - 403080

Milieu en Klimaat Kringloopcentrum Altena, opgericht in 1984 door de milieucommissie van Altenatuur, is later uitgegroeid tot een zelfstandige stichting met een eigen bestuur en nauw gelieerd aan Altenatuur. De doelstelling is het hergebruiken van huishoudelijke goederen en het scheppen van arbeidsplaatsen. Tevens is het streven erop gericht om per maand zoâ€&#x;n 30 kubieke meter huisraad voor goede doelen ter beschikking te stellen. Kringloopcentrum Altena Kerkstraat 1 4286 BA Almkerk 0183 - 403080 Afgifte van bruikbare spullen van maandag tot en met zaterdag. Openingstijden van de winkel van maandagmiddag tot en met zaterdagmiddag. Info via: www.Kringloopcentrumaltena.nl Duurzame Energie Opwarming van de aarde en uitputting van grondstoffen nopen tot maatregelen. Altenatuur streeft naar energiewinning zoals uit biomassa, wind-(van zee) en zonneenergie. Het afvoeren van biomassa ten behoeve van de energiewinning levert, door de afvoer van mineralen, ook een bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit.


Forteducatie Sinds 2008 werken Altenatuur en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena nauw samen met een voorlichtingsprogramma over landschap, natuur en cultuur. Vrijwilligers die bij educatieve rondleidingen betrokken willen worden zijn van harte welkom. Centraal in het programma staat de historie en het beheer van het landschap, vanaf de Romeinse tijd, via de Nieuwe Hollandse Waterlinie met zijn forten, naar het moderne cultuur-/natuurlandschap. Groepen die voor dit programma belangstelling hebben kunnen contact opnemen met John Kollen (06-54284567) of Johan Koekkoek (0183-402231) of via www.altenatuur.nl

Natuurwandelingen en lezingen Per seizoen worden er een aantal natuurwandelingen en lezingen georganiseerd. Deze activiteiten worden in het verenigingsblad en de regionale pers aangekondigd en zijn vrij toegankelijk.

’t Altenatuurtje Driemaal per jaar verschijnt het verenigingsblad „t Altenatuurtje. Het wordt gratis aan de leden toegezonden. Leden/auteurs zorgen voor een diversiteit aan informatie op het gebied van natuur en milieu.

Uitgave van boeken In 1992: “Natuur tussen Maas en Merwe”, ontdekkingstocht door het groene Land van Heusden en Altena, Samenstelling: leden Altenatuur. Uitverkocht. In 2005: “Van Mysterieuze Modderkruipers tot Slurpende Schallebijters”, natuurlijke ontdekkingen in het Land van Heusden en Altena. Samenstelling: Marianne Sijberden. Illustraties Jeroen de Rond. Prijs € 10,--.


Natuurgebieden in het Land van Heusden en Altena.

2

1

Sleeuwijk

Werkendam

1 Kwellingen 2 Sleeuwijkerwaard 3 Groesplaat 4 Zevenbanse Boezem 5 Uitwijkse Veld 6 Wijde Alm 7 Struikwaard 8 Wijkse Waard 9 Pompveld 10 Kornse Boezem 11 Oude Maasje 12 Fort Bakkerskil 13 Fort Altena 14 Fort Giessen

3

Oudendijk Woudrichem

4 13 12

Rijswijk

5

Uppel

Uitwijk

6 Nieuwendijk

7

Giessen

14

Andel Veen

Almkerk

8

9 10 Hank

Wijk en Aalburg

Babiloniënbroek Genderen

Dussen

Eethen Meeuwen

11

Drongelen

Altenatuur heeft bijna 400 leden! Wilt u ook lid worden? Neem de bijgevoegde aanmeldingskaart met informatie over contributie. Voor donaties en of bijdragen ING-rekening 2593026 of Rabobankrekening 301524319 t.n.v. penningmeester Altenatuur.

Beheer Natuurgebieden: Informatie Pia Stierman Bruigomstraat 12 4251 EP Werkendam. 0183 - 505341

Weidevogelbescherming: Informatie Len Bruining Van Gendtstraat 14a 4271 AM Dussen 0416 - 392373

Vogelwerkgroep: Informatie Arie van den Herik Oudendijk 33a 4285 WH Woudrichem 0183 - 304193

Kringloopcentrum Altena: Informatie Johan Koekkoek Emmikhovenseweg 6a 4286 LH Almkerk 0183 - 402231

Lay out, foto‟s en illustratie: Jan van Haaften. Foto‟s pag. 3: Lammie Kuiper en Bas Verhoeven. Tekst: Altenatuur.

Profile for Jan van Haaften

Altenatuurfolder 2010  

Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur laat in deze kleurrijke folder zien waar het voor staat. Op de laatste pagina staan de contactadress...

Altenatuurfolder 2010  

Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur laat in deze kleurrijke folder zien waar het voor staat. Op de laatste pagina staan de contactadress...

Profile for jansissuu
Advertisement