Jados Merkenpaspoort - Externe versie

Page 1

MERKENPASPOORT De ziel van Jados


in ontwikkeling

gelijkwaardigheid

beschikbaarheid diversiteit

respect

samen

jij. als mens verbinding

openheid aandacht


Waar Jados voor staat en waar Jados voor gaat. Dat is de kern van ons bestaan en onze organisatie. We hebben een duidelijke en ambitieuze visie, bevlogen medewerkers die er samen met onze cliënten alles uit willen halen. Met oog voor het autisme, maar vooral de mens die maakt wie je bent. Samen gaan we voor een wereld waarin mensen elkaar daadwerkelijk aan mogen vullen juist omdat ze van elkaar verschillen. Met dit merkenpaspoort geven we een inkijkje in een organisatie die gelooft in ontwikkeling, maar ook zelf nog lang niet is uitontwikkeld.


Inhoud Merkenpaspoort

1.

VISIE Onze uitdagende kijk op de toekomst

3.

MISSIE Het waarom van ons bestaan

9.

KERNWAARDEN Waar we voor staan

11.

DOELGROEP Voor wie we het doen


12.

MERKESSENTIE Wie we zijn

13.

MEER WETEN OVER Ons verhaal

15.

ZO ZIEN WIJ De toekomst


VISIE Onze uitdagende kijk op de toekomst Jados vindt dat mensen met autisme als vanzelfsprekend deelnemen aan de samenleving. De maatschappij heeft diversiteit nodig. Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen en zoeken allemaal een plek binnen de samenleving die bij hen past. Het participeren van mensen met autisme betekent meer diversiteit wat bijdraagt aan een beter functionerende en mooiere samenleving.

1.


‘Mensen vullen elkaar aan, daar waar ze van elkaar verschillen.’ 2.


MISSIE Het waarom van ons bestaan

Jados biedt begeleiding op diverse levensgebieden aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme, in de levensfasen waarin studie en/of werk centraal staan. Het vergroten van de kwaliteit van leven en zelfstandigheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

3.


Jados streeft naar zelfstandigheid van mensen met autisme door te verbinden met de directe sociale omgeving en met de samenleving en door het vergroten van de mentale weerbaarheid. Op deze manier wordt de afhankelijkheid van de hulpverlening geminimaliseerd en is voor de meeste mensen die wij begeleiden onze dienstverlening tijdelijk.

4.


Wij richten ons op de gehele persoon, met zijn of haar levensgeschiedenis, persoonlijke context en diagnose om zorg op maat te kunnen bieden.

Hierbij benutten wij de eigen kracht en kennis van de mensen die wij begeleiden door de begeleiding samen met hen vorm te geven.

5.


Als organisatie is Jados ingebed in de samenleving. Onze visie en missie realiseren wij dan ook samen met anderen. Ook leveren wij een bijdrage aan de kennis over autisme in Nederland, mede door onze eigen kennis en ervaring te verzamelen en weer uit te dragen.

‘Iedereen heeft zijn of haar eigen, unieke levensgeschiedenis.’


Wonen bij Jados

‘Bij Jados betekent wonen zelfontplooiing, het vergroten van weerbaarheid en het ontwikkelen van je zelfstandigheid. En de begeleiding? Die is bereikbaar en beschikbaar.’

Wonen bij Jados in een studentenhuis

‘Leer wat nodig is voor het succesvol doorlopen van de studietijd en werk toe naar zelfstandigheid.’

Begeleiding tijdens je studietijd

‘Maatwerk begeleiding tijdens je studietijd.’ 7.


Re-integratie

Jobcoaching

‘Werk is belangrijk. Het kan voldoening geven, zorgt voor daginvulling, sociale contacten en een inkomen. Daarom helpen wij bij het vinden van werk of bij problemen die je ervaart in de baan.

Begeleiding tijdens het werkzame leven

‘Een fijne werkplek vinden en behouden is makkelijker gezegd dan gedaan’.

Begeleiding bij jou thuis

‘Het leven is meer dan wonen en werken of een opleiding volgen. Daarom kijken wij samen waar plezier uit gehaald kan worden en hoe dit in de toekomst verder vormgegeven kan worden.’

8.


KERNWAARDEN waar we voor staan

FOCUS Jados richt zich op een specifieke doelgroep; (jong) volwassenen met een diagnose autisme. Wij hebben aandacht voor het levensverhaal van de cliënt die wij begeleiden en sluiten onze begeleiding daar (zo goed mogelijk) op aan. Hierdoor is het mogelijk op een brede en geïntegreerde manier naar de cliënt te kijken en deskundig te zijn in onze begeleiding.

SAMEN Bij Jados staan we allemaal met elkaar in verbinding. Vanuit deze verbinding werken we samen. We zoeken samen met de cliënt begeleiding die bij de situatie van dat moment past. We werken samen met externe partners door het delen van kennis en ervaringen. 9.


AUTONOMIE Cliënten en medewerkers krijgen de autonomie en ruimte die bij henzelf en hun situaties past en worden ondersteund bij het vergroten van deze autonomie. Zij leren met zichzelf in relatie tot de wereld om zich heen omgaan. Waardoor ze uiteindelijk het leven kunnen leiden dat bij hen past.

VERNIEUWEND Jados is zelfkritisch. We reflecteren op onszelf en onze omgeving en durven dat wat we geleerd hebben ter discussie te stellen. Vanuit deze grondhouding zijn we in staat onze dienstverlening steeds weer te ontwikkelen. Hierdoor blijft deze aansluiten op de veranderende behoeften/vragen van de individuele cliënt en zijn we toekomstbestendig in het veranderende zorglandschap. 10.


DOELGROEP voor wie we het doen Begeleiding als je de diagnose autisme hebt en extra hulp kunt gebruiken bij studie, werk, zelfstandig wonen of een zinvolle invulling van je leven.


MERKESSENTIE wie we zijn Iedereen is in ontwikkeling. De mensen die we begeleiden, de mensen die bij ons werken, wij als organisatie, en de wereld waarin we leven. Daarnaast kenmerkt Jados zich door: Aandacht voor heel de mens met zijn of haar levensgeschiedenis Bij autisme uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden Werken aan weerbaarheid van cliënt Bevorderen ‘zelfbewustzijn’ cliënt Werken vanuit het principe van beschikbaarheid (h)Erkennen van het belang van het eigen (sociale) netwerk en zo mogelijk/nodig de relatie tussen cliënt en mensen uit netwerk verbeteren

12.


MEER WETEN OVER ons verhaal In het leven kunnen mensen vastlopen. Capaciteiten komen niet uit de verf en dát doen waar hun hart ligt lukt niet meer. Daar zijn redenen voor, die mogelijk verband houden met de levensgeschiedenis en een diagnose als onderdeel daarvan. Wij begeleiden volwassenen met een diagnose autisme op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. In de begeleiding richten we ons op heel de persoon met zijn of haar levensgeschiedenis. We nemen een ontdekkingsreis samen met de cliënt als uitgangspunt. Samen streven we naar het stimuleren van ontwikkeling. We proberen de factoren die het vastlopen hebben veroorzaakt op te sporen en te overkomen. Daarnaast is het belangrijk de verbinding met mensen in het netwerk te bevorderen. Zelfstandig is voor Jados niet hetzelfde als alleen. Aandacht en beschikbaarheid, er voor de ander zijn als het nodig is, vormen belangrijke waarden bij ons werk. 13.


Ons verhaal begint bij het openen van ons eerste (studenten)huis in Nijmegen in 2009. Inmiddels bieden we een breed aanbod aan ondersteuning in vele gemeenten door heel Nederland. Maar ook onze eigen ontdekkingsreis is nog lang niet voltooid (voor zover dat ook kan). Wij blijven als organisatie, net als onze missie, continu in ontwikkeling. Jados heeft een duidelijke en ambitieuze visie, bevlogen medewerkers die er samen met onze cliënten alles uit willen halen. Met oog voor het autisme, maar vooral de mens die maakt wie je bent. Samen gaan we voor een wereld waarin mensen elkaar daadwerkelijk aan mogen vullen, juist omdat ze van elkaar verschillen.

HET GELUID VAN Jados Bij Jados streven we ernaar te handelen en communiceren vanuit gelijkwaardigheid. Respect en een open houding kenmerken ons en onze communicatiestijl. Professioneel, maar laagdrempelig.

14.


ZO ZIEN WIJ de toekomst Omdat Jados zich blijft doorontwikkelen is ook dit merkenpaspoort dynamisch. We blijven het dan ook aanvullen met mooie voorbeelden, ontwerpen, verfijnen met nieuwe diensten of aanpassen als we onze zorgvisie nog scherper neer kunnen zetten. Samen blijven we in ontwikkeling.

15.


“Typisch autisme? Of gewoon mens?” Anke Odinga Woonbegeleider Jados Groningen

16.


Samen in ontwikkeling