Advertisement
The "Israels Vänner" user's logo

Israels Vänner

Ideell organisation. Vi vill ge en klar och positiv bild av det judiska folket och Israel med avstamp i en välgrundad och balanserad förståelse av Bibeln.

Publications