Vad är grejen är Israel? 2/16

Page 1

André

lj ö f l e a n r o s s I s i t r y lgo t A n e é v r ä d vs An i l t it d å p d me

l? e a r Is l l s? i n t e a r d er n ä H v ter - eller å rna ider a d ju gt ö a h k s as r n ö r f a Var Jud


2

Aliyah det judiska folkets återvändande till Israel. Vad har det med mig att göra?

Ibland tänker jag på hur märkligt det är att det finns miljarder människor över hela världen som sjunger, tillber och ärar en judisk man som för 2000 år sedan gick omkring på landsbygden i Judeen och Gallileen och nästan exklusivt talade till andra judar om vad deras fäders gud hade gjort och skulle göra i framtiden. Det är egentligen helt otroligt att hans undervisning predikas än idag från talarstolar runt om vår jord varje söndag. När den kristna kyrkan blev europeisk, separerad från sina judiska rötter blev bilden av Jesus förändrad. I konsten blev han vitare, ifrån talarstolarna blev han latinsk och en mur byggdes upp mot det sammanhang som Jesus egentligen kom ur och framför allt var kallad till. Bibeln som ju egentligen i stort sett är helt judisk, blev en bok som uteslutande handlade om den hedniska världen och det judiska blev något fult och förkastat. Men när kopplingen till det judiska sammanhanget kapas får vi ett stort problem, för då kapar vi också kopplingen till Honom som vi ärar och prisar varje söndag - Jesus Kristus. Hur ska man kunna separera kungen från sitt rike? I Gamla Testamentet talar profeterna mycket om hur Gud straffar sitt folk och bara bevarar en spillra, men att den spillran ska återföras till landet som de blivit lovade och att hedningarna kommer att spela en roll i detta. Det där återförandet har genom historien inte hänt någon gång förutom just nu i modern tid. Om man tror på Jesus, så innebär det också att man behöver tro på de löften som Gud gett till sitt folk om Honom. Att Jesus är den han är just för att han uppfyller löftena (till sitt folk). I detta nummer dyker vi ner i Jesaja 49 där Gud lovar sitt folk att han ska föra dem tillbaka med hjälp av hednafolken. Dannie Tinglöf

UTGIVARE Israels Vänner Husie Kyrkoväg 98 212 38 Malmö WEBB & SOCIALA MEDIER www.israelkanalen.se facebook.se/israelkanalen

ANSVARIG UTGIVARE Henry Nordin REDAKTION Dannie Tinglöf Miriam Tinglöf

KONTAKT dannie.tinglof@israelsvan.com miriam.tinglof@israelsvan.com


Så säger Herren Gud: Se, jag ska lyfta min hand till folken, resa mitt baner för hednafolken. Då ska de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar. Jesaja 49:22

Hela Jesaja 49 är som en programförklaring för det som Gud tänker göra genom sin utvalda tjänare Messias. Hans uppdrag är att frälsa - inte bara Jakobs hus, alltså det judiska folket - utan alla nationer ända till världens ände. Men här lovar också Herren att han ska återföra folket till Sion med hjälp av oss hedningar. Det börjar med att Messias själv ropar ut till sitt folk i förskingringen att han är kallad och att han redan som foster var utvald. Sen talar Herren till Messias och kallar honom Israel, som för att visa att Israel är den himmelska kallelsen för frälsning och att Messias, den Smorde, är ett med Israel. Syftet med Messias Först och främst är Messias roll att visa för människorna vem Gud är. Herren säger till Messias i vers 3: “genom dig vill jag förhärliga mig”. Han ska göra det genom att föra Jakob, alltså det judiska folket, tillbaka till Gud och genom det så samlas Israel frälsningskallelsen, hos Honom.

Men det räcker inte med att samla judarna, nej det är för lite för Herrens tjänare! I vers 9 ser vi att Herren ska göra Messias till ett ljus för hednafolken, alltså alla vi andra som inte är judar, för att han ska bli världens frälsning, vår Frälsare. Guds planer är aldrig enkelspåriga, han har en plan för sitt utvalda folk - samtidigt som han har en plan för hednavärlden. Det är inte antingen eller! Har gud övergett sitt folk? Mitt i kapitlet kommer ett klagorop från Sion: ”Herren har övergett mig, Herren har glömt mig.” När jag tänker på allt som hänt i historien, all förföljelse av det judiska folket som fick sin kulmen i Förintelsen, eller alla de kristna som har sagt att Israel gjort sitt och att församlingen är det nya Israel så är det lätt att tro att det är sant. Att Gud har förskastat dem. Gud glömmer inte sitt folk! Men Herren försäkrar att han inte har glömt Sion. I vers 14 säger Han:

”Kan en mor glömma sitt lilla barn, att förbarma sig över sin livsfrukt? Och även om hon skulle glömma, så glömmer jag inte dig. ” Nej, här blir det tydligt att folket ska återsamlas! Hednafolken ska bära dem Det är nu vi kommer till hur Herren ska göra detta. I vers 22 står det att han ska resa sitt banér för hednafolken. Banéret som är Jesus Messias! Och då ska vi hedningar bära Sions barn tillbaka till henne. Och du ska inse att jag är Herren, och att de som hoppas på mig inte kommer på skam. Herrens magnifika frälsningsplan innebär alltså inte att åtskilja judar och hedningar, utan att på ett mycket tydligt sätt fläta samman våra öden genom att vi får vara en del av Guds plan att återföra dem till Sion och till Honom själv. Och det är då ska de inse att Jesus är Herren. Dannie Tinglöf


4

Bibelns berättelser blev levande i Israel ANDRÉ ALGOTSSON Jag minns tydligt tillfället när jag första gången hörde bibelordet i Jeremia 31:36: ”Så säger Herren, han som har satt solen att lysa om dagen, månen och stjärnorna att lysa om natten, han som rör upp havet i dånande vågor, han vars namn är Herren Sebaot: När denna ordning upphör att gälla, säger Herren, först då skall Israels ätt upphöra att för alltid vara mitt folk.” Detta bibelord gjorde mig genast till en övertygad Israelvän – för så länge jag kan se ut genom fönstret och se att både solen, månen och stjärnorna finns kvar, så vet jag att Israel kommer att fortsätta vara Guds eget folk. Bibeln kan inte vara mycket tydligare! År 2013 fick jag chansen att själv resa ut till Israel med 80 andra ungdomar från 23 olika länder. Det var en livsförvandlande resa! Vi fick besöka platsen där David besegrade Goliat, åka båt på Gennesarets sjö, träffa Israeliska soldater som vaktar den norra gränsen, och se lummiga och grönskande landskap som förut bara varit torr öken. Vi hade även dop-

förrättning i Jordanfloden, på samma plats där man tror att Jesus döpte sig. Denna resa var så fylld av upplevelser att det är omöjligt att fånga allt i text. Jag tror att en av de största höjdpunkterna var att få uppleva hur Bibelns berättelser blev levande på ett unikt sätt. Tänk vilken häftig känsla att få läsa Nya Testamentet på samma platser där Jesus själv levt! Det var också en oförglömlig känsla att få stå i en kyrka uppe på Karmels berg och lovsjunga Gud tillsammans med människor

Jag tror att det bara finns ett sätt att få slut på konflikterna i världen och det är att sprida Jesu kärlek. En dag åkte vi till Jeriko (en helt palestinsk stad) och plockade sopor från vägarna. Det var en enkel handling som kändes superbra – för Jesus älskar både judar och palestinier! En anledning till att jag ville engagera mig i att hjälpa judar att komma till Israel var att när vi var i Israel blev många av de judar vi mötte väldigt överraskade och rörda över att träffa en så stor grupp ungdomar som älskar

Det finns bara ett sätt att få slut på konflikterna: att sprida Jesu kärlek från hela världen. Det som man knappt vågade drömma om på Gamla Testamentes tid har nu äntligen blivit verklighet. När man följer nyheterna kan man lätt få en känsla av att Israel är en stökig och konfliktfylld plats, men det märker man inte av när man är där. Israel är ett paradis med grönskande växter, härliga människor och grymt god mat.

dem och vill stötta dem. Många judar idag bär på en sorg över att Gud har övergett dem. De har gett upp på grund av all hat och förföljelse som de fått uppleva – för hur kan Gud finnas om Han tillåter så hemska saker? Jesaja 49:14 ”Sion sade: ”Herren har övergett mig, Gud har glömt mig.” Men Bibeln är full av fantastiska löften till det judiska folket som fortfarande väntar på att bli


2013 gjorde jag en

livsförvandlande resa till Israel uppfyllda! När jag läste vidare i Jesaja 49 förstod jag att jag själv (och alla kristna) har fått en speciell kallelse att stötta judarna. Gud börjar med att svara att han aldrig någonsin kommer sluta älska sitt folk: Jesaja 49:15 Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig. Och som ett tecken på Guds kärlek låter Han människor från helt andra länder och folk komma och bygga upp Israel: Jesaja 49:17 De som skall bygga upp dig kommer skyndande, (…) Jesaja 49:22 Så säger Herren Gud: Jag ger tecken till folken, höjer mitt banér för länderna, och de skall komma med dina söner i famnen, bära hit dina döttrar på ryggen. Wow, vilket tecken! Judarna tror att de är övergivna och ensamma, men de vet inte om att Gud har förberett en stor skara människor från hela världen som älskar judarna så mycket att de är redo

att bygga upp deras land och föra hem deras barn på sina axlar. Det finns bara en grupp människor som är redo att göra det – du och jag! Vi som är kristna och som tror på Guds löften som står i Bibeln. När jag läste detta bibelord så visste jag att jag också vill vara med och låta Guds plan gå i fullbordan. Vi är kallade att hjälpa judarna som är utspridda över hela världen att få återvända till Israel. Det händer nu!! Bibeln är fullproppad med profetior och löften till det judiska folket: Israel ska bli ödelagt och alla judar ska spridas ut över hela världen (skedde cirka 40 år efter att Jesus blev korsfäst); Israel ska uppstå igen som nation (skedde 1948); Alla judar ska återvända till landet igen och öknarna i Israel ska börja blomstra (sker just nu!). Trots att dessa fantastiska löften går i uppfyllelse just nu så är det inte många kristna som hört talas om det. Jag önskar att fler pastorer kunde få upp ögonen för det här så att det kan predi-

kas mer i kyrkor runt om i Sverige. Kanske kan du som läser detta fråga om en representant från Israels Vänner eller Engage Israel kan få hålla ett möte i din församling eller ungdomsgrupp? Så du som är ung - följ med på äventyret! Det finns massor av möjligheter för kristna i Sverige att få vara en del av Guds plan för Israel. Jag själv rekommenderar varmt att åka till Israel för att få se Bibelns platser med egna ögon.

Är du under 30 och vill åka till Israel? gå in på: israelsvan.com/ungdomsresor eller: engage-israel.org

vill du komma i kontakt med oss? Mejla:

dannie.tinglof@israelsvan.com


6

De judiska högtiderna - Herrens högtider Högtiderna som Herren instiftar i Moseböckerna är mycket intressanta ur en kristen synvinkel, för de bildar tillsammans en bild av hela Guds frälsningsplan! De kristna högtiderna påsk och pingst kommer ur de judiska högtiderna Pesach och Shavuot. När Jesus gick upp till Jerusalem under påsken så är det Pesach som avses, en högtid som hade firats i många århundraden. Högtiderna hänger ihop på många sätt, men hur?

felfritt lamm på sina dörrar för att undgå att deras förstfödda skulle dödas. Johannes döparen sa om Jesus: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd”. Och syndens lön, säger Gud redan i Första Mosebok, är döden. Men vi har genom att ta emot Jesu död och uppståndelse fått del av det eviga livet med Honom.

PESACH - PÅSK Den judiska påsken, Pesach, firades och firas än idag av judarna till minne av befrielsen från slaveriet och uttåget ur Egypten. Vi som är kristna firar påsken för att Jesus genom sin död och uppståndelse befriade människor från syndens slaveri. Innan befrielsen uppmanades alla judar att stryka blod från ett

SEDERMÅLTIDEN Under Pesach äter judarna en särskild måltid som kallas sedermåltid och som är full av symbolik. Bl a innehåller den fyra bägare av vin som symboliserar: 1. Helgelsen 2. Lidandet 3. Försoningen 4. Tacksägelsen. När Jesus instiftade nattvarden var det vid den tredje

bägaren i sedermåltiden, bägaren som handlade om försoningen. När ni dricker denna bägare sa Jesus, gör det till minne av mig! Löftet om frihet En annan intressant detalj är att den allra första sedermåltiden intogs redan innan man hade blivit befriad från Egypten, vilket innebär att det man egentligen firar är löftet om frihet! Jesu död är ett löfte om frihet, men det är när vi får ta emot den helige Ande som vi verkligen blir fria - eftersom det endast är med hjälp av Anden som vi kan göra Guds vilja. Och faktum är att det är just det som vi är kallade till att göra.


Jesus uppfyllde Lagen, inte för att ta bort den utan för att fullborda den. Och det för oss in i pingsten. SHAVUOT - PINGST Den judiska pingsten - Shavuot - infaller 50 dagar eller 7 veckor efter påsken. De första grekisktalande kristna fortsatte att fira denna högtid men kallade den pentekoste efter grekiskans ord för 50. Pingst är det svenska ordet för pentekoste. Ordet shavuot betyder veckor och syftar på de sju veckorna efter Pesach. Från början var Shavuot en skördefest där man gav det första man skördat till Herren. Men när templet förstördes och folket skingrades så förändrades innebörden med tiden och började istället att firas till minnet av när Herren gav de 10 budorden till Mose. Mose lag - Anden I Apostlagärningarna kan vi läsa den fantastiska berättelsen om när lärjungarna blev fyllda av den Helige Ande och började predika

om Jesus just under Shavuot. lagen i våra hjärtan I Jeremia säger Herren: jag ska lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den. I 2 Korinterbrevet berättar Paulus om när Mose kom ner från berget där han hade mött Herren. Hans ansikte strålade så starkt att han fick lov att täcka sitt ansikte med en slöja. Ända sedan dess säger Paulus, så har sinnena hos Israels barn varit beslöjade. Det är först när vi omvänder oss, från att vilja vara vår egen Herre till att ta emot Jesus som Herre, som slöjan tas bort. Paulus avslutar med att säga att Herren är Anden och att där Herrens Ande är - där är frihet. Fyllda av Herrens lag För när vi omvänder oss så får vi ta emot den Helige Ande. Och det är vad den kristna pingsten handlar om, att när vi tar emot Herrens Ande - den Helige Ande - så fylls vi av Herren själv. Hans lag byggs in i vår natur.

Vi avskiljs åt Herren och påbörjar ett liv där vi mer och mer får präglas av Hans egenskaper och Hans vilja. Och Jesus sammanfattade lagen åt oss: ”Älska Herren Din Gud - och älska Din nästa som dig själv”. Det är något som är mänskligt omöjligt, något vi aldrig kan uppnå i vår egen kraft. Och det är när vi inser att allt är Herrens verk, att vi behöver hans hjälp i allt, det är då som vi blir fria! Där Herrens Ande är - där är frihet. Men det sker inte i ett nu, vi blir inte plötsligt, faktiskt aldrig, perfekta supermänniskor. Men vi kan ägna livet åt att bli mer och mer lika Jesus. Och det börjar med bönen som Jesus lärde oss att be ”Låt Din vilja ske”. Och med den bönen kan vi med gläjde vänta på det som ska ske, nämligen att Han ska komma tillbaka - och det är vad höstens högtider handlar om. Mer om dem i nästa nummer! Miriam Tinglöf

Följ vår podcast på YouTube. Sök på:


Visste du detta? Aliyah används som begrepp för när judar flyttar till Israel, men betyder bokstavligen “att stiga upp”.

Israels Vänner stödjer flera organisationer som hjälper fattiga judar att göra Aliyah. Både kristna men även helt judiska.

Sedan 1882 har 3.5 miljoner judar från jordens alla kontinenter flyttat till Israel. De allra flesta kommer från det forna Sovjet, men Polen, Rumänien, Marocko, Irak och Etiopien sticker ut med vardera över 100 000 judar som flyttat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.