Vad är grejen med Israel? 2/2018

Page 1

er v ö h e b o. Vi r t r n i å v s r e ör P f a a el rn i e n t t a D rö a p u j d för

18:2

a

ar b t de n? e t in imle r -ä sih n o plat r t vids ndlig a D na e


2 Vem kan se utan ögon?

Profetia vad exakt är det egentligen?

Profetia - det är ett ord som nog ger oss olika bilder när vi hör det. En del kanske tänker på Nostradamus mystiska och svårtolkade förutsägelser om framtiden. Andra tänker på de, kanske lite svårlästa, profeterna i Bibeln - Jesaja eller Jeremia - som delar ut domar men också talar om ett framtidshopp. En del kanske har fått höra om vardagsprofetior där vi kan tala med uppmuntrande ord från Bibeln till varandra. Vi vill i detta nummer titta på vad profetia egentligen innebär - från ett bibliskt perspektiv.

Davids tron - är den i himlen eller på jorden?

För att kunna vandra på Herrens väg behövs en ljuskälla som gör att man kan se igenom tidens dunkel. Den ljuskällan är Profetia - Guds perspektiv i en form som vi människor kan uppfatta och tro på. Genom det profetiska ordet tänds en strålkastare i våra sinnen så att vi kan se längre fram i tiden - utanför vår egen livstid - och tro och lita på att Herren faktiskt kan slutföra det han lovat! Profetens roll i Bibeln är alltså att få människor att se Herrens perspektiv, ett perspektiv som är utsträckt över millennier. Hans planer är större än våra planer och Hans tankar är högre än våra tankar (Jesaja)! Att börja nosa på det här ämnet är nästan som att börja utforska universum: en enorm och fruktansvärd uppgift (fruktansvärd som i värd att respekteras och fruktas alltså). Men vi tror att det är viktigt! För det är genom Guds profetiska ord som vi troende kan se Guds verk - det som redan hänt, det som pågår just nu och det som vi väntar på - att Jesus ska komma tillbaka som vår frälsare och Israels evige kung. Trevlig läsning! Dannie & Miriam Tinglöf

UTGIVARE Israels Vänner Husie Kyrkoväg 98 212 38 Malmö WEBB & SOCIALA MEDIER facebook.com/grejenmedisrael Instagram: @grejenmedisrael

REDAKTION Dannie & Miriam Tinglöf KONTAKT dannie.tinglof@israelsvan.com miriam.tinglof@israelsvan.com

ANSVARIG UTGIVARE Henry Nordin


Profetia är inte spådom Bibeln är ett enastående dokument. Ett enormt bibliotek av olika slags böcker; allt från lyrik och poesi till historia och undervisning, skrivna av många olika författare under tusentals år. Men det som framför allt gör Bibeln till en sådan enastående bok är den underliggande berättelsen om försoning och bilden som målas av det kommande gudsriket här på jorden. Denna berättelse går som en röd tråd genom hela Bibeln och går från författare till författare, penna till penna. Det faktum att den underliggande berättelsen har överlevt generation efter generation och ända fram till våra dagar är verkligen ett stort gudsbevis och skulle aldrig ha överlevt om det inte varit för en av Gud given ingrediens: Profetia. Det är profetia som gör att vi människor lyssnar till Gud, förstår hans vilja och låter våra steg gå mot det vi ser framför oss i vårt inre. Det låter kanske väldigt flummigt och väldigt ”andligt” men det är egentligen väldigt naturligt. Det är precis på samma sätt som när man börjar på en utbildning och ser framför sig vad man ska bli. För att nå målet med utbildningen måste man ges uppgifter och sedan utföra dem. Dessutom möter man på högre

utbildningar professorer; alltså personer som förmedlar och bekänner (på engelska profess) kunskap. En slags profeter alltså, som med sin utökade kunskap kan ge vägledning och inriktning. När Herren talade till Abraham om att han skulle bege sig till Kanaan så berättar Han också att Abrahams ättlingar inte kommer att få bo i landet på över fyra hundra år för att folket som bor där inte uppfyllt sina synders mått. Herren säger till och med att Abrahams ättlingar kommer att bli förslavade. Man kan tycka att den vetskapen skulle ha fått Abraham att tvivla på om det verkligen skulle bli som Gud sagt. Vad kan inte gå fel under så lång tid? Men Abraham litade på Gud och följde hans anvisningar. Det är vad profetia är till för och vad det har för syfte. När Israel på olika sätt lämnade Guds plan och gick sin egen väg, utsåg Gud människor som fick tala Guds vilja. Profeternas roll var att visa och profetera hur det skulle gå för folket om de fortsatte på samma väg som tidigare.

På detta sätt kan man även se att profetia inte är något som är lite småviktigt eller handlar om detaljer i enskilda personers liv. Det handlar om Guds plan för sin skapelse och i slutändan räddningen genom sin smorde - Messias. Biblisk profetia är alltså sammansatt av Gud vilja för sin skapelse och det som blivit givet till oss genom Bibeln. Därför är profetia inte detsamma som spådom eller trollkonst som vill staka ut nya ”sanningar”. Gud menar att vi, precis som Abraham, ska lyssna på Guds Ord och göra det Han säger och genom att vi gör det blir det som Han har profeterat. På det här sättet har Bibeln kunnat hållas samman genom åren trots att det i tider verkat som att allt kraschat och att Guds planer misslyckats. Det är troende människor som, när alla andra har svikit, valt att följa Hans profetia och ställt in sina steg mot det som Han har sagt. De har visat den sanna tron genom sina handlingar och på det sättet har budskapet förts framåt ända tills idag!


4

Guds Ords sanning gör oss fria Daniela Persin är finlandssvenk och kanalchef för den kristna tv-kanalen Himlen TV7. Vi frågade henne varför hon tycker att Israel är viktigt för oss som kristna.

TEXT: DANIELA PERSIN | BEARBETNING: MIRIAM TINGLÖF Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har tydliga minnen redan från tidiga barnsben, då vi bodde i Sverige, av en stark personlig tro som jag sedan inte vikt ifrån. Idag brinner jag för att tron på Guds Ord i sin helhet ska återupprättas i våra länder och för att människor genom Jesus ska få komma in i en levande relation med Fadern - Skaparen av allt och alla. Även Jesus kallade Gud för Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och det är Honom jag vill göra känd! Jag brinner även för att få förbereda församlingen för Jesu återkomst som Juda Konung för att regera utifrån Jerusalem.

Himlen TV7 Sedan fem år tillbaka arbetar jag som kanalchef för den svenskspråkiga kristna TV-kanalen Himlen TV7. Jag har just flyttat till Uppsala från koncernens huvudkontor i Helsingfors för att förbereda etableringen av Himlen TV7:s egen TV-studio och kontor här under hösten 2018. Israel är en av tre grundpelare i programutbudet tillsammans med evangelium och bibelundervisning. Vi sänder även nyheter varje vardagskväll från vår egen nyhetsredaktion i Jerusalem och debattprogrammet Studio Jerusalem varje vecka med textning till svenska. Förutom det har vi massor av andra

program från och om Israel som man när som helst och gratis kan se på vår Play-TV. Det är något jag är speciellt glad för. Förra hösten började vi sända en programserie vid namn “Kungen kommer” där jag samtalar med två andra; Robert Adams och Kenneth Witick om Bibelns profetior när det gäller de framtida händelserna och hur vi kan förbereda oss inför dem, hur vi kan vandra i Andens kraft och bli förankrade i vårt framtidshopp genom de svåra tider som är att vänta före Jesus kommer tillbaka. Kärleken går långt tillbaka Min kärlek till Israel går långt tillbaka. När Israel nu igen vann Eurovision Song Contest påmin-


des jag om hur jag redan 1978, när de vann första gången, var så glad över att just Israel vann med sången Halleluja. Fortfarande är den en av mina absoluta favoriter - även som lovsång. Men annars tänkte jag väl inte så mycket på Israel förrän i tonåren när jag bodde i södra Finland och vi fick en präst till kyrkan som undervisade mycket om Israel. Genom det och genom några starka profetiska bilder så tändes en djup förkärlek till Israel. När mina föräldrar hämtade med sig en kassett och sånghäfte med Israeliska folksånger började jag lära mig hebreiska ord och fraser och fyra år senare åkte jag själv till Israel för första gången. Då talade Herren till mig om att jag en dag själv kommer att bo i Jerusalem. Den resan ledde till ett livaktigt engagemang för Israel under många år, främst med främjandet av handel och utbyte med Israel. Lämnade allt för Israel Elva år senare kallade Herren mig att lämna allt (jag jobbade då med internationell marknadsföring inom Hi-tec och var aktiv i en församlingsledning) och flytta till Israel. Han gav mig i uppdrag att studera Hans Ord med nya ögon för att se vad som egentligen står där och inte enligt den tradition som jag lärt mig under åren och så fick jag ett år på mig att studera hebreiska. Jag tog båda uppmaningarna på allvar, vilket var väl, för efter ett år ledde Gud (motsträviga) mig till att börja studera internationella relationer på doktorsnivå vid Hebreiska universitet i Jerusalem, där föreläsningarna var på hebreiska! Efter sju år i Israel var det dags att återvända till Finland igen.

Studierna i Guds Ord, hebreiska och internationella relationer samt förståelsen av Israels centrala roll i världen och Guds rike har jag mycket nytta av i mina nuvarande uppgifter som kanalchef. Dessutom undervisar jag nu själv både i Guds Ord och i hebreiska. Med nya fräscha ögon När jag började studera Guds Ord med nya, fräscha ögon började den Helige Ande visa mig hur central Israel är i hela Guds frälsningsplan och även för allas vår framtid. Om vi inte förstår Israels roll i det förgångna, nuet och framtiden, så går mycket i Guds Ord oss förbi. Samtidigt fördjupades min förståelse av urförsamlingens tro ur ett hebreiskt perspektiv. Det är lätt att nu se hur långt vi i kristenheten har kommit från den tro som en gång gavs till de heliga (Juda 1:3) när vi anammat olika människotraditioner genom århundraden. Jag tror att vi alla borde jämföra den tro vi ärvt med en ärlig genomgång av Guds Ord. Det är inte alltid så lätt, men Guds Ords sanning gör oss fria, ger oss en djup glädje och vår tro djupa rötter så att vi inte vajar med olika vindar som kommer och går. Davids tron - fredsriket Jag tänker på när ängeln Gabriel sa till jungfru Maria att det barn hon skulle föda skulle få sitta på sin fader Davids tron och vara kung över Jakobs hus för evigt. Den här profetian har inte uppfyllts än. Den hänvisar till otaliga profetior genom hela Gamla Testamentet som talar om en tid då kung Davids ättling ska regera som kung i Jerusalem över alla folk i hela världen. Det blir ett globalt fredsrike. För oss kristna

är denna tid mest känt genom begreppet Tusenårsriket som det talas om i Uppenbarelseboken kapitel 20. Ett tusenårigt rike med en judisk kung som kungarnas kung. Det som Förenta Nationerna har i sin vision om att nationerna inte mera ska lära sig krig och alla vapen ska smidas till plogbillar kommer från en vision som vi kan läsa om i profeten Jesajas andra kapitel. Det som är problemet med FN:s vision är att de har utelämnat förutsättningen för ett sådant fredsrike på jorden och det är att Davids son sitter på sin tron och att alla folk stiger upp till Jerusalem för att lära sig Guds vägar så att de kan vandra på Hans stigar. Endast när alla folk böjer sina knän inför Guds Son och vandrar i Hans rättfärdighet kan det bli verklig fred på jorden. Jesu återkomst är nära Jesu lärjungar trodde att denna tid hade kommit när Jesus hade uppstått från de döda. De frågade om det nu var tid att återupprätta riket till Israel (Apg 1:6). Jesus sa inte att det inte skulle ske, men Han sa att tiden inte var inne - utan först efter att evangeliet hade spridit sig ut från Jerusalem och vid den tidpunkt som Fadern hade bestämt. Nu närmar vi oss i rask takt denna tid då riket ska återupprättas till Israel och Jesu återkomst. Men även alla de som vandrar med Jesus idag ska få regera med Honom över folken på jorden. Det får vi göra i uppståndelsekroppar och -kraft när vi blir förvandlade till Hans avbild. Det är detta framtidshopp som aposteln Paulus uppmanade oss att se fram emot i Romarbrevet 8 och 15:12-13.


6

Jesus Messias Lejonet av juda Israels kung


Precis innan Jesus lämnade lärjungarna så talade han om för dem att de skulle bli fyllda av den Helige Ande och få kraft att sprida budskapet om Guds rike ända till jordens yttersta gräns. Som kristen idag i Sverige kan det vara värt att påminna sig om att det är vi. Det är vi som bor på jordens yttersta gräns! Dessutom är det 3 000 år sedan Bibeln skrevs. Så vi är ganska långt borta från Bibelns tillkomst både i tid och rum. Men genom den helige Ande så kan vi lära känna Jesus och bli hans efterföljare, vilket är ganska fantastiskt! Men om vi verkligen vill lära känna Jesus, vem han är, var han kom ifrån och vad hans planer är för framtiden, så behöver vi gräva lite djupare, följa spåren tillbaka till Israel och tillbaka till den tiden då Bibeln skrevs. Vi behöver läsa hela Bibeln, hela sammanhang och inte bara verser här och där. I upptakten till julevangeliet i Lukas första kapitel så läser vi om att Maria fick besök av en ängel som hade ett speciellt budskap till henne. Men har du läst och verkligen funderat över vad ängeln säger till Maria, förutom att hon ska bli gravid på ett rätt spektakulärt sätt. Ängeln sa: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en Son, och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt, och hans kungamakt ska aldrig ta slut.” Det här är en nyckelvers i Bibeln, den säger allt om vem Jesus är! Men för att förstå vad som verkligen menas, måste vi gå bakåt i tiden...

När Gud skapade världen var han i en perfekt relation till sin skapelse. Skapelsen var en del av honom själv. Allt han skapat var gott och människan var mycket god! Men människan ville vara sin egen herre och gick bort från Gud. Hela Bibelns budskap är Guds plan för att återställa relationen med sin skapelse igen. ”Så älskade Gud världen…”. För att göra sin vilja känd igen valde han ut Abraham och genom honom kom hela det israelitiska folket. Gud talade sedan till folket genom olika domare och profeter men folket var inte nöjda. De ville vara som alla andra folk, de ville ha en kung! Gud gick motvilligt med på detta och folket valde Saul till kung. Han var stor och ståtlig, precis en sån där som vi människor har en tendens att se upp till. Men Saul blev maktgalen och nästa kung valde Gud ut själv. Valet föll på en enkel kille - David som blev smord till kung. Den smorde (kungen) heter på hebreiska messias. Som den smorde kungen var David messias. När David hade varit kung ett tag talade Gud till honom genom profeten Natan, och han sa (i 2 Samuelsboken 7:12) När dina dagar är till ända och du vilar hos dina förfäder, ska jag upphöja din avkomling som skall utgå ur ditt liv på din tron, och jag ska befästa hans kungarike. Han är den som ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans tron för evigt.” Den här profetian grundlade det som kommande profeter sedan förtydli-

gade - att det ska komma en avkomling till David - inte bara en smord utan Den Smorde - Messias med stort M. När ängeln talar till Maria om att hennes son ska ärva sin förfader Davids tron, så förstod hon att han var Messias - Kungen de väntat på! Men just denna del har ännu inte hänt, det väntar vi på. När Jesus säger till lärjungarna att de ska få kraft till att bli hans vittnen, var det som svaret på en fråga som de precis hade ställt nämligen om det nu var dags för Jesus att återupprätta riket åt Israel? Jesus svar var inte att planerna hade ändrats, utan att det helt enkelt inte skulle vara deras fokus just nu - de skulle fokusera på uppdraget att vittna om honom. Först när alla hört om honom är det dags för honom att uppfylla detta löfte. När Jesus kommer tillbaka är det för att återupprätta riket åt Israel och för att regera över Jakobs släkt. Det är Bibeln tydlig med, men Gud hade ännu större planer. Herren säger i Jesaja 49: Det är för lite att du bara är min tjänare som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Gud har hela tiden haft planen att rädda hela världen. Om inte Jesus hade dött och uppstått igen hade detta var omöjligt, men genom det har till och med vi fått möjligheten att lära känna Gud. Vi som bor ända vid jordens yttersta gräns.


UPPLEV ISRAEL

Erik Borg

Att få åka till Israel är verkligen en upplevelse utöver det vanliga. Att få ”vandra på Bibelns blad”, ta in dess sanningar och se hur Herren fortsatt använder Israel för att förmedla till oss vem Han är och vad Han vill. Det är både inspirerande och gör något extra med ens tro. Resan blir ett sätt att fördjupa relationen med Jesus och ger Bibelläsningen en ny dimension. Helt enkelt, mycket mer än en resa!

israelsvan.com/resor/ungdomsresor


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.