Brabant Business Media | Winter 2020 - 2021

Page 1

BRABANT BUSINESS MAGAZINE

Willy van de Kerkhof Over de magie van een stropdas

INHOUD 6 Willy van de Kerkhof 10 Softmedia 12 HS Fashion 16 Janssen de Jong Groep 18 BrabantSport 20 EMRA Flooring 22 FC Eindhoven 24 Fontys 26 Nieky Holzken 28 PSV Business 30 Heroes Den Bosch 32 FC Robinstijn 36 Willy Naessens 38 Gemeente Bergeijk 40 Máxima MC 42 Kluun 44 Jan de Rijk Logistics 48 Gulpener 50 VNO-NCW 52 Brover 54 Energy Converters 56 VDL Groep 58 Global Aviation 60 Smartwayz.nl 62 WTCE

6

12

22

40

52

58

Een uitgave van: BRABANT BUSINESS MEDIA Havilland Building Luchthavenweg 59 V 5657 EA Eindhoven T 085 0030040 www.brabantbusinessmedia.nl Verschijnt 4x per jaar, zowel in print als online. UITGEVER Rob Verdijk rob@brabantbusinessmedia.nl 06 12 5363 40

VORMGEVING Brabant Business Studio Joost van de Kerkhof

FOTOGRAFIE Woods Fotografie Brabant Business Media

REDACTIE Wim van Engelen Kim de Booij Cai Vosbeek

DRUK Brabant Business Studio

SALES MANAGER Tom van Fulpen tom@brabantbusinessmedia.nl 06 55 3633 37 COVERFOTO Woods Fotografie

WEBSITE www.brabantbusinessmedia.nl COPYRIGHT 2021 Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


DE MAGIE VAN

Miranda van Rossum, CEO van Getlinc. en inmiddels al ruim 28 jaar de rechterhand van Willy van de Kerkhof

6


DE STROPDAS EN HET GELUK VAN EEN VERBINDER

De volgende spreuk hangt al jaren boven het bureau van Willy van de Kerkhof (69): ‘Een man van kennis is hij die weet waar hij kan vinden wat hij niet weet’. Het is een mooie illustratie van de pragmatische levensinstelling van deze ex-topvoetballer. Willy praat graag over het leven, zijn geloof in techniek, de liefde voor ondernemen en zijn zwak voor Brabant. En vaak, heel vaak, lacht hij vriendelijk nadat hij antwoord heeft gegeven. Daarna volgt als een soort verontschuldiging: ‘Ach, zo ben ik nu eenmaal. Ik ben altijd mezelf’. Een mooi gesprek met een mooi mens.

7


Al vroeg in je carrière wilde je het zakenleven in. Waar komt die voorliefde vandaan?

Je bent ruim 20 jaar President WTC·E Zakensociëteit. Is er veel veranderd?

“Toen ik in 1970 bij FC Twente begon, ben ik na de eerste

“In het begin wilde ik een chique herensociëteit oprichten. Die

wedstrijd naar de bestuurskamer gegaan. Dat bezoek heeft

had ik in het buitenland gezien. Dat kun je je nu toch niet meer

iets in gang gezet. Daar stonden ze, zakenmensen in pak met

voorstellen, een hérensociëteit? Dat is het ook niet geworden.

stropdas. Daar voelde ik me thuis. Ik wist niet hoe lang mijn

De sociëteit was vanaf het begin een groot succes. We hebben

voetbalcarrière zou duren maar ik besloot toen dat ik na het

veel beroemde sprekers, genodigden en deelnemers ontvangen.

voetballen verder zou gaan in het zakenleven. Ik ben daarna

In de loop der jaren zijn er verschillende afdelingen ontstaan

begonnen met netwerken en heb heel wat bestuurskamers gezien

voor internationals, de zakensociëteit, young professionals en

en visitekaartjes verzameld. Zo’n 15.000 denk ik. Heb ze allemaal

een netwerk voor familiebedrijven. Het zakendoen is efficiënter,

nog.”

informeler maar tegelijkertijd ook wat onpersoonlijker geworden. Klinkt waarschijnlijk ouderwets maar soms voelt het voor mij zo.

Je hebt met veel ondernemers gesproken. Wat is het kenmerk van een goede ondernemer? “Het kenmerk van een ondernemer, vond ik destijds, zijn mensen die er correct uitzien en netjes zijn. Ze hebben mooie succesvolle bedrijven want anders ben je geen sponsor van een club. Ik zag eigenlijk alleen de mooie kant van de medaille. Niet de inspanningen die je als ondernemer moet verrichten, de risico’s die je moet nemen, de zorgen, het investeren en het keihard werken om je zaak overeind te houden. Dat heb ik later wel gezien. Een goede ondernemer is iemand die in alles uitdagingen ziet, kan netwerken, moedig is, snel schakelt en positief en realistisch nadenkt. Dat vereist een creatieve, onvermoeibare geest.”

Is ondernemen een vak of kun je het gaandeweg leren? “Leer je fietsen door erover te lezen? Ik ben meer een doener dan een denker. Vanaf mijn veertiende heb ik bij AH gewerkt en schopte het van jongste bediende tot bedrijfsleider. Zelfs in de tijd dat ik als semiprof speelde, werkte ik nog halve dagen in de supermarkt. Toen ik fulltime ging voetballen bij PSV, heb ik een exclusieve wijnhandel geopend. Ik was toen de enige in Eindhoven die dertien verschillende soorten sherry op fust had. Geweldige zaak was dat. Eenmaal bij Oranje moest ik er helaas mee stoppen. Maar eens vinoloog, altijd vinoloog; wijn is nog steeds een passie.”

Op je CV staat dat je Honorair Consul bent van de republiek Armenië. Wat doet een Brabander in Armenië? Een Honorair Consul zorgt dat Armeniërs in Nederland gemakkelijk zaken kunnen doen en vice versa. Het is een eretitel waarvoor ik ben gevraagd toen ze een commerciële ambassadeur zochten in Zuid-Nederland. Via via kwamen ze bij mij terecht en is het balletje gaan rollen. Ik moet nog worden beëdigd door de president. Inmiddels zijn er wel al verschillende relaties gelegd.”

8

Ondanks al het online-contact zal er overigens wel altijd behoefte blijven aan fysiek contact.”


Je staat te boek als Zakelijk Verbinder. Wanneer ben je een goede verbinder? “Je moet een bepaalde persoonlijkheid hebben: laagdrempelig en toegankelijk. En je moet een mensenmens zijn. Ik kijk naar niemand op of neer. Of iemand putjesschepper is of CEO van een multinational, als mens zijn ze voor mij gelijk. Ik word gelukkig van het feit dat ik door mensen te verbinden, mensen gelukkig maak. Ik wil het graag het goede doen. Van wie ik dat heb geleerd? Goeie vraag... van mezelf. Ik ben iemand die dingen moet ondervinden. Al doende leren en proefondervindelijk leven. Verder sta ik als verbinder altijd positief in het leven. Geen verdienste, zo ben ik gewoon.”

Heb je een wens voor ondernemers in deze moeilijke tijd? “Vorig jaar hebben we de Stichting Holistic Artificial Intelligence Platform (HAiP) opgericht. Het doel van deze stichting is het bevorderen van Artificial Intelligence en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen voor met name het Midden- en Kleinbedrijf. Voor veel MKB’ers is artificial intelligence nog een ver-van-mijn-bed-show maar over tien jaar kunnen we niet meer zonder. Die boot mag je als ondernemer niet missen. Ik hoop dat ik daar met deze stichting een bijdrage aan kan leveren door het Midden- en Kleinbedrijf in de Brainport regio te ondersteunen op dit vlak. Verder heeft iedereen op de een of andere manier last van corona. Ik hoop en verwacht dat we, aan het einde van 2021 weer een economie hebben zoals in de jaren vóór corona. We hadden het op dat moment misschien niet in de gaten, maar wat ging het toen goed!” Fotografie: Peter van Hout Tekst: Cai Vosbeek Locatie: NH Collection Eindhoven

9


Onlangs spraken we Softmedia uit Eindhoven die ook de website voor Brabant Business Media hebben ontwikkeld. We waren eens benieuwd wie het zijn en wat ze doen. De eigenaren zijn Emile van Vijfeijken, Bart van Heugten en Wouter van de Molengraft. Aan Emile en Wouter legden we 5 vragen voor.

5 VRAGEN AAN SOFTMEDIA Softmedia, waar zijn jullie goed in?

je inspireren en aan het denken zetten. Onze opdrachtgeefster,

Emile: “We ontwikkelen al meer dan 10 jaar geavanceerde online

Hanna Verboom, verwoordde het heel treffend: ‘Als Netflix

platforms, websites en applicaties. Wij gaan per project voor ieder

H&M is, dan is Cinetree de boetiek.’ Naast het platform voor

onderdeel op zoek naar de meest geschikte software en koppelen

de verwerking van de abonnementen, hebben we gezorgd

deze aan elkaar. Door dit te combineren met professioneel design

voor een app die je op iedere laptop, tablet of smartphone kan

en een doordachte gebruikerservaring, creëren we toepassingen

downloaden en waarmee je de video’s kunt streamen.”

die optimaal aansluiten bij de wensen van onze klanten. Het gaat dus om flexibel online maatwerk, want de ontwikkelingen binnen onze branche volgen elkaar in hoog tempo op.

Hanna Verboom? Dé Hanna Verboom,actrice en BN-er? Wouter: “Ja, die inderdaad. Ik had al eerder met haar

Kunnen jullie een voorbeeld noemen van één van jullie producten?

samengewerkt voor de stichting Get it Done. Nu ze het idee voor

Emile: “We hebben bijvoorbeeld het online platform van Cinetree

ik graag. Het leuke aan het werken met Hanna en haar Cinetree-

ontwikkeld. Dat is een VOD (video on demand) platform waarbij

team is dat het een heel creatief proces is en ik echt deel uitmaak

je in de vorm van een abonnement films kunt kijken. Net zoiets

van het kleinschalige team. Ze staan open voor mijn ideeën en

als Netflix, maar dan met een diepere laag dan sec entertainment.

samen maken we er een topproduct van.”

Bij Cinetree kiest een groep van curatoren steeds films uit die

10

dit platform had, wilde ze graag dat ik hierin meedacht. Dat deed


Wat zijn de leuke uitdagingen bij een opdracht als deze?

in beeldkwaliteit, wanneer de verbinding weer goed is wordt

Wouter: “Het zijn allemaal mooie uitdagingen, maar de stap waar

optimaal gebruik van diverse technieken, waardoor kijkers zonder

we nu mee bezig zijn, springt er wel uit. Want wat begon met

onderbrekingen van de films kunnen genieten. Bovendien helpen

een online platform en streamingdienst, bouwen we nu verder uit

we Cinetree dit te realiseren voor de gunstigste tarieven.

deze weer opgeschaald. En voor piekmomenten maken we

naar integratie in smart tv’s en set-top boxen van tv-aanbieders. We hebben eerder een Cinetree app ontwikkeld voor Samsung tv’s

Naast dit project zijn Wouter, Bart en ik bovendien trots op het

en zijn nu druk doende om de Cinetree-app te integreren in het

feit dat we steeds vaker projecten doen die zorg verbeteren. Zo

platform van Ziggo. Zij moeten hun platform hiervoor openstellen

werken we doorlopend aan een online platform voor alle processen

en wij moeten zorgen dat onze software daar perfect op aansluit.

binnen Chronisch ZorgNet en bouwen we interactieve dashboards

Het resultaat is dat abonnees straks de films van Cinetree

voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

rechtstreeks via hun tv kunnen kijken. Nu moeten ze hiervoor nog

(KNGF). Met de dashboards kunnen het KNGF en de aangesloten

hun laptop, tablet of smartphone aan de tv koppelen. Straks hoeft

fysiotherapeuten belangrijke nieuwe inzichten uit behandeldata

dat dus niet meer.”

halen. Bij dit project zijn de vormgeving en beveiliging erg belangrijk. De dashboards moeten overzichtelijk en intuïtief getoond

Waar zijn jullie trots op?

worden. Bart, die daarvoor verantwoordelijk is, stemt dit vooraf

Emile: “Wat dit specifieke project betreft, ben ik trots op de

nauwkeurig af met de klant en de projectleider. Bovendien is bij

kwalitatief goede streamingdienst die Wouter heeft ontwikkeld.

de projecten die we in de zorg doen, een zorgvuldige verwerking

Het is een flinke uitdaging om films altijd zonder haperingen naar

van patiëntgegevens van groot belang. We zijn dan ook bezig om

veel gebruikers tegelijk te streamen. Wanneer mensen een trage

hiervoor de NEN 7510 certificering te behalen. Dat is behoorlijk

verbinding hebben zal het systeem automatisch terugschalen

pittig, maar daarmee kunnen we ons wel verder onderscheiden”

11


BENTLEY MAASTRICHT MEETS HS FASHION EINDHOVEN

12


Bentley Maastricht ziet de klantenkring van haar luxe automerk groter en groter worden. Waar men enkele jaren geleden bij de start mikte op de verkoop van 20 auto’s per jaar, is het doel nu 60. Tijd voor een gesprek met salesmanager Dirk Prinssen.

13


Hoe ben je bij Bentley Maastricht terechtgekomen?

James overigens altijd een prettig bezoek is hoor, daar ligt het

“Al van jongs af aan ben ik geïnfecteerd met het autovirus.

meegeeft. Je bent op je gemak en blijft er makkelijk een uurtje

Mijn vader en moeder runden namelijk een tankstation en

plakken. Het leuke team, de andere klanten, je maakt een praatje,

autobedrijf. Ik volgde als jonge knul een automotive opleiding

drinkt een kopje koffie en koopt ondertussen je kleding.”

niet aan. James staat erom bekend dat hij dat huiskamergevoel

bij IVA Driebergen en toen ik stage mocht lopen, deed ik dat bij blijven hangen. Als 19-jarige had ik nog geen officiële functietitel,

Gaat dit er bij Bentley Maastricht ook zo aan toe?

maar ik hielp mee in de verkoop. Het was simpelweg een kwestie

“Ja, op zich wel. Net als bij HS Fashion verkopen wij een luxe

van stropdasje aan en meelopen. Vijftien jaar later hebben we een

merk, Bentley is het meest luxe merk in de autowereld, maar

Porsche dealerbedrijf in Maastricht geopend. Toen we een paar

draait het voor een groot deel ook om de klantbeleving. Wij

jaar later nog een ander luxe merk wilden neerzetten, mocht ik

nemen onze klanten mee op reis naar hun nieuwe sportauto,

meehelpen bij de opstart van Bentley Maastricht.”

limousine of SUV. We nemen hen aan de hand mee naar

Porschecentrum Eindhoven. Daar ben ik vervolgens in 1995 ook

onze fabriek in Engeland en stellen stap voor stap hun auto samen. Van de aflevering maken we ook een feestje en daarna

al van jongs af aan ben ik geïnfecteerd met het autovirus ‘Stropdasje aan en meelopen.’ Heb je nog steeds een stropdas aan? “Nee. Vroeger had je als autoverkoper standaard een pak en

blijven we contact houden tijdens nieuwsjaarborrels en andere bijeenkomsten. Onze klanten verwennen, daar zijn we sterk in. Net als James. Die doet dat ook.”

onze klanten verwennen, daar zijn we sterk in

een stropdas aan. Die tijd zijn we al even voorbij. Je kunt je ook stijlvol kleden met een mooie spijkerbroek van een goed merk, je bij alle verkopers, zeker ook bij de luxe merken én dat zie je bij

Zijn er zo nog meer overeenkomsten tussen Bentley en HS Fashion?

onze klanten. Ook zij gaan nu anders gekleed dan voorheen. Het

“Ja, als ik er zo over nadenk, James biedt net als wij een

grappige is dat ik veel van mijn klanten terugzie bij HS Fashion.

totaalpakket aan. Waar hij alles in huis heeft

James en ik hebben veelal dezelfde klantenkring.”

wat je nodig hebt om mooi gekleed te gaan,

een net jasje erop, een hemd en goede schoenen eronder. Dat zie

zoals broeken, hemden en schoenen, hebben

14

Waarom ga je naar HS Fashion?

wij bij Bentley alles in huis om fijn auto te

“James, de eigenaar, heeft gewoon een fijne, warme

rijden. Een mooie auto, goede service en

persoonlijkheid en neemt je mee op expeditie door heel de

vakkundig onderhoud. En zijn huiskamersfeer

winkel. Dat hebben mannen, of in ieder geval ik, ook wel nodig:

komt wel wat overeen met onze clubhuis-

iemand die je op sleeptouw neemt en de juiste kleding voor je

achtige ontmoetingsruimte. Daar draait het

bij elkaar zoekt. Ik ben niet het type dat tien keer per jaar gaat

in onze wereld voor een groot deel om. Het

shoppen. Een paar keer per jaar vind ik genoeg, hoewel het bij

contact en de beleving.”


15


Op 22 februari jl. verhuisde Janssen de Jong Groep van Son en Breugel naar Den Bosch. Het is een volgende stap in het tachtigjarig bestaan van dit mooie bouwbedrijf. Een onderneming met een rijke historie die daarom uitstekend past in de historische, monumentale kantoorvilla ‘Zandstaete’ in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Ivo van der Mark is CEO bij Janssen de Jong Groep: “We blijven in Brabant, maar met dit prachtige kantoor doen we recht aan de omvang en historie van het bedrijf. Daarbij schuiven we steeds meer richting de Randstad en dat doen we niet zomaar. We werken nationaal en internationaal. Onze 1000 medewerkers zorgen voor een omzet van ruim 400 miljoen en daarmee behoren we tot de top 15 bouwbedrijven in Nederland. Met een orderportefeuille in Nederland, maar ook internationaal met vestigingen op de Cariben en in Polen.”

HOOFDLETTER I VAN IMPACT EN IVO VAN DER MARK BOUWEN EN ZAAIEN, OOGSTEN EN HERGEBRUIKEN Het is ons streven om een partner te worden in de gehele vastgoedketen Janssen de Jong Groep ontwikkelt, bouwt, renoveert, restaureert en verzorgt het onderhoud voor bedrijven, particulieren en overheden. Dat doen ze met 32 zelfstandige bedrijven, verdeeld over 5 clusters. Professionele bouwspecialisten die meestal onder eigen naam werken in kleine units van maximaal 100 collega’s die weten dat bouwen mensenwerk is. Vakmannen die op elkaar kunnen bouwen en zich specialiseren in een marktsegment waarin ze relevant en impactvol zijn. Ivo van der Mark (41) werd op 1 januari 2020 een van de jongste CEO’s in de bouwbranche. Met de komst van corona kreeg hij een pittige vuurdoop die hij moedig heeft doorstaan. Ivo: “Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel collega’s thuis moesten werken. Een aantal jaar geleden heb ik me hard gemaakt voor flexibel werken en hebben we gezorgd voor een gedegen ICT-infrastructuur met de bijbehorende opleidingen. Tijdens de lockdown bleek deze

16


investering zeer zinvol. De collega’s op kantoor en de bouw

fase van de bouw die afgerond is, wordt direct gecontroleerd en

konden ‘gewoon’ doorgaan. Aan de kant van orderinname

ook gecertificeerd. Eigenlijk ben je vanaf dag één al bezig met

zagen we in eerste instantie een korte schrikreactie maar dat

de oplevering. Zo weet je dat alles in orde is op het moment dat

herstelde zich in de zomer. Al met al hebben we weinig averij

je aan de volgende fase begint. Later, bij de eindoplevering, kom

opgelopen. Sterker nog, we zijn enorm gegroeid. Vooral in het

je nauwelijks nog opleverpunten tegen. Dat is fijn voor ons, voor

bouwen van bedrijfspanden, woningen en logistieke centra. Met

de eindgebruiker, maar ook voor de nieuwe eigenaar. Janssen

elkaar hebben we een heel mooi jaar gedraaid.”

de Jong Groep wil voorop blijven lopen in de markt en gaat uitsluitend voor de hoogst mogelijke klanttevredenheid. De Wkb

Verschillende invalshoeken

sluit hier uitstekend op aan. Daarnaast voldoen we hierdoor nog

Inmiddels heeft Ivo het vizier alweer op de toekomst gericht.

beter aan de behoefte van beleggers om zekerheid te hebben

“Het is ons streven om, meer dan nu het geval is, partner te

over de geleverde kwaliteit.”

worden in de gehele vastgoedketen. Veel van onze onderdelen richten zich op een specifieke fase in de vastgoedcyclus. We hebben bedrijven die zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, anderen richten zich op onderhoud. Daar zit weinig verband tussen. We willen kijken naar het grotere geheel, naar de langere termijn. Bij nieuwbouw kun je al nadenken over onderhoud en in de ontwerpfase kun je mogelijke sloop in de toekomst al betrekken. Hoe voorkom je dat er een berg afval overblijft die je niet kunt hergebruiken? We spreken in dit verband ook niet meer van ‘slopen’ maar van ‘oogsten’. Dat betekent ook dat we de kennis die er in de groep aanwezig is meer samenbrengen om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over circulair bouwen. Daar willen we als concern toonaangevend in zijn zodat we ook iets moois achterlaten voor de generatie na ons.”

Kijken naar het grotere geheel, naar de langere termijn. Bij nieuwbouw kun je al nadenken over onderhoud en in de ontwerpfase kun je mogelijke sloop in de toekomst al betrekken. “Daarnaast zijn we bezig om slagen te maken op het gebied van automatiseren. Denk aan integraal ontwerpen en verslaglegging”, besluit Ivo. “Want wanneer je met meerdere partijen tegelijk een pand ontwerpt, ben je beter in staat om analyses te maken over eventuele fouten die in een ontwerp zitten. De verslaglegging verbeteren sluit ook aan op de nieuwe Wet op de Kwaliteitsborging (Wkb) die in 2022 zijn beslag zal krijgen. Het doel van deze wet is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren om zo bouwfouten te

Janssen de Jong Groep

minimaliseren en kwaliteit te borgen. De Wkb legt de

Julianaplein 10a, 5211 BC ’s-Hertogenbosch

eindverantwoordelijkheid voor het bouwen nadrukkelijker bij de

Postbus 1819, 5200 BB ‘s-Hertogenbosch

aannemer en wil de controle op de kwaliteit privatiseren. Binnen

T: 088 494 70 00

Janssen de Jong Groep omarmen wij de nieuwe wet, een beetje

E: info@jajo.com

tegen de stroom in. Wij zien veel kansen en voordelen. Iedere

www.jajo.com

17


Brabant is een provincie waar hard gewerkt en geïnnoveerd wordt, een provincie die investeert in een top woon- en leefklimaat. Sport is daarvoor onmisbaar. Zeker nu corona heeft aangetoond hoe belangrijk sport en bewegen is. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland. Directeur Michel Reinders: “Dat levert gezondere mensen op en laat ook nog eens zien dat we een innovatief volk zijn.”

OOK IN 2021 GAAN WE VOOR EEN STERKER BRABANT DOOR SPORT! BrabantSport bereikt doelen die vóór het bestaan van

het reguliere WK en het Para WK gebundeld in één evenement.

BrabantSport onbereikbaar leken doordat de programma’s

De opbrengst: blije sportliefhebbers, enthousiast publiek,

Evenementen, Innovatie, Talentontwikkeling en Uniek Sporten

aandacht voor ouderen en minder bedeelde gezinnen via diverse

samengebracht zijn. Dat gebeurt op initiatief van de provincie

side-events én een internationale uitstraling. Kortom, naast het

Noord-Brabant met steun van overheden, kennisinstellingen,

sportief rendement, werd er ook op economisch vlak en sociaal-

sportbonden én van het Brabants bedrijfsleven. Ook Brabantse

maatschappelijk winst behaald.

topsporters, verenigd in Team BrabantSport zetten zich in voor onze regio. Want, samen erkennen we het belang van sport én samen investeren we in sport.

Maak kennis met BrabantSport BrabantSport telt een tweekoppige directie. Naast Michel Reinders is Nienke Nijenhuis sinds juni 2020 mede-directielid bij BrabantSport. Nienke is verantwoordelijk voor Topsport & Talent en Innovatie. De voormalig profgolfster komt oorspronkelijk niet uit Brabant maar woont er al wel een hele tijd. Daarnaast heeft zij altijd in de sport gewerkt. Die combinatie past dus perfect. Als geen ander snapt zij dat het bij BrabantSport gaat om bruggen bouwen. Je zult haar steeds vaker tegenkomen als gezicht van BrabantSport in het Brabantse netwerk.

Kennismaken met Nienke of Michel? Neem dan contact met ons op via onze website www.brabantsport.nl of via LinkedIn. We kijken samen met het Brabantse bedrijfs- en bestuursleven graag hoe we Brabant ook in 2021 nog sterker kunnen maken door sport.

De kracht van sport; sprekende voorbeelden ’s-Hertogenbosch was in 2019 twee weken lang het middelpunt van het WK (Para) Handboogschieten, het grootste Nederlandse sportevenement van dat jaar in Nederland. Voor het eerst waren

18


Het WK stond daarmee symbool voor alles waar BrabantSport voor staat: sportieve daden, zelf in beweging komen en (maatschappelijke) spin-off. “Sport is niet alleen leuk om naar te kijken, maar stimuleert ook mensen om zelf te gaan sporten”, zegt Michel Reinders, directeur BrabantSport. “Via sport ontmoeten mensen elkaar en leren elkaar beter kennen. Met een groot evenement zoals het WK Handboogschieten trek je bovendien op alle fronten de aandacht.” In 2020 zagen we dat juist in deze tijd met alle corona perikelen sport een nog belangrijkere rol heeft gespeeld en speelt voor onze mentale weerbaarheid én vitaliteit. Ook afgelopen jaar inspireerden we met sport en maakten we Brabant sterker door middel van sport. Zo ging de BrabantSport zorgtour langs 10+ zorginstellingen, ziekenhuizen en woningcorporaties en brachten we daar mensen in beweging. Daarnaast sprongen onze sportpsychologen in de bres voor het Brabantse ziekenhuispersoneel. Zij gaven artsen mentale ondersteuning tijdens de coronacrisis. Vele evenementen werden helaas afgelast. Zo was er afgelopen jaar vanwege corona geen Vuelta-start in Nederland; wel organiseerden we ¡Vamos Brabant! – een digitaal wielerspektakel met Lars Boom dat 823.929 contactmomenten (internationaal) en 4000+ deelnemers wereldwijd opleverde. Vooruitkijkend: In 2021 staan onder andere het WK Dammen, de Billie Jean King Cup (tennis) en de FIH Hockey Pro League op het programma. Met deze evenementen kunnen onze talenten en topsporters schitteren op grote wedstrijden in hun eigen provincie én geniet de Brabander van topsport in de eigen achtertuin. Dit draagt bij aan de (inter)nationale profilering: de uitstraling van de Brabantse identiteit naar de wereld. We kijken daarom nu al uit naar de zomer; hopelijk kleurt de zomer van 2021 goud met de Spelen in Tokyo, dé stip op de horizon voor onze Brabantse helden.

#BRABANTSTERKERDOORSPORT

19


Op het kantoor van EMRA in Eindhoven wordt een pakketje binnengebracht met prachtige tapijtstalen die Roan heeft ontworpen. Samen met zijn vader Erik van Oort en broer Aron werkt hij in dit mooie familiebedrijf dat door Erik is opgericht. Erik: “Ik zit al 40 jaar in de business en ben vroeger salesmanager geweest bij grote bekende tapijtfabrikanten. Geen onbekende branche aangezien mijn vader stoffeerder was en ik als jochie al achter de kniespanner zat. Twaalf jaar geleden besloot ik om voor mezelf te beginnen. Vanuit mijn bestaande netwerk ben ik doorgegroeid. Inmiddels werken mijn zonen ook in het bedrijf. Wij weten van elkaar precies waar we mee bezig zijn, de lijnen zijn kort en we schakelen snel. Samen zorgen we voor jarenlange ervaring, continuïteit, klantgerichtheid en een behoorlijke portie creativiteit.”

KAMERBREDE TOPKWALITEIT HET GROTE VOORDEEL VAN SOLUTION DYED NYLON

20


Over de appel en de wortel EMRA heeft een uitgebreide collectie kamerbreed tapijt met diverse structuren en verschillende garens. Daarnaast werken ze uitsluitend met Solution Dyed Nylons (SDN) waardoor tapijten chloor- en UV bestendig zijn. Erik: “De meeste garens zijn wit en worden vervolgens geverfd. SDN is echter een speciale polyamidevezel waarbij de pigmenten al in de olie zijn toegevoegd. Ik vergelijk het wel eens met een appel en een wortel: een appel is van buiten gekleurd maar van binnen wit. SDN is als een wortel die door en door oranje is.”

EMRA flooring BV ontwerpt, importeert en is projectinrichter van kamerbreed en custom-made tapijt, tapijttegels en PVC. Zodra

We hebben een unieke positie omdat wij naast projectinrichter ook leverancier zijn

Erik begint te praten over zijn bedrijf ontpopt hij zich als een verbale waterval. Het enthousiasme spat er nog steeds vanaf.

Roan: “Bij mijn ontwerpen van tapijten ben ik in eerste

Erik: “Aron is verantwoordelijk voor de administratie van onze

instantie afhankelijk van de plannen van opdrachtgevers. Er zijn

bedrijven en doet de verkoop van kleden voor de webshop. Roan

bijvoorbeeld hotels die de nadruk leggen op de vloeren, anderen

is actief in de sales van projectvloeren voor bedrijven, hotels,

op het behang of de accessoires. Klanten krijgen een digitale file

casino’s, kantoren en fitnessclubs. Daarnaast creëert hij de

van een ontwerp, een 3D-animatie en verder werken we áltijd

meest prachtige ontwerpen, dessins en patronen voor tapijten.”

met fysieke stalen. Omdat je dan kunt zien en voelen hoe een

Erik zelf is er voor de technische ondersteuning. Hij beoordeelt

tapijt echt is. Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van

vloeren, ondergronden en bekijkt of datgene wat wenselijk is,

een combinatie van vloerbedekkingen zoals tapijt met PVC. PVC

ook mogelijk is. Onder het label ‘Qarpet’ wil hij een exclusieve

is geluidsarm, onderhoudsvrij en recyclebaar. Het wordt vaak

collectie samenstellen van tapijten, kleden en tapijttegels voor de

toegepast op looproutes terwijl tapijt daarnaast zorgt voor een

particuliere en de projectmarkt. Voor de uitvoering werkt EMRA

aangename akoestiek. Op dit moment leveren we vooral veel

al jaren samen met een vast team van professionele en ervaren

rustige, aardse en natuurlijke kleuren. Misschien ligt dat aan de

vakmensen.

roerige tijd waarin we zitten. Mensen hebben rust nodig.”

Een vreemde eend “Normaal gesproken heb je tapijtfabrieken die leveren aan projectinrichters zoals wij”, vervolgt Erik. “Deze inrichters verwerken het tapijt vervolgens in een project. Wij werken ook zo maar tegelijkertijd zitten we soms op de stoel van leverancier. We zijn namelijk direct of mede verantwoordelijk voor de verkoop van tapijten van drie fabrieken in Amerika, Duitsland en Zuid-Afrika. Het voordeel hiervan is dat wij vanaf scratch betrokken zijn bij het ontwerp en de productieprocessen. Als wij op deze manier tapijt verkopen, wil het niet zeggen dat we het ook zelf leggen. Van onze opdrachtgevers horen we vaak dat ze onder de indruk zijn van de kwaliteit van onze producten, onze dienstverlening en de wijze van leggen. Maar ook de snelheid waarmee we werken en onze manier van anticiperen. We hebben zelden dat een opdracht niet doorgaat omdat we niet aan de wensen van de klant kunnen voldoen. En eerlijk is eerlijk, daar zijn we best trots op.”

EMRA Flooring BV | Design vloeren Luchthavenweg 81-126 5657EA Eindhoven T: +31 (0) 40 737 05 20 E: info@emraflooring.nl www.emraflooring.nl 21


Sinds 1 oktober 2020 is Günther Peeters de nieuwe Algemeen Directeur aan de Aalsterweg. De 50-jarige Belg volgt daarmee interim-directeur Justin Goetzee op. Nu, een paar maanden later, kijkt Peeters terug op zijn eerste periode als Algemeen Directeur bij de Blauw-Witten.

GÜNTHER PEETERS KIJKT VOORUIT MET FC EINDHOVEN

22

Clichés, maar wel de realiteit

Voor Peeters was het hoogtepunt tot nu toe 1 september:

In een vreemde en uitdagende periode beleefde Peeters zijn

“Wellicht een vreemde keuze op het eerste gezicht, want ik was

eerste 100 dagen in dienst van FC Eindhoven: “Het zijn onrustige

toendertijd nog helemaal niet aangesteld bij FC Eindhoven. Maar

en vreemde tijden voor de club, maar tegelijkertijd zijn het hele

heel gek is de keuze eigenlijk niet; op 1 september kreeg ik een

boeiende tijden voor een organisatie als FC Eindhoven. Door de

telefoontje met de bevestiging dat de Raad van Commissarissen

coronapandemie heeft de club zich scherp kunnen focussen op de

mij als ideale kandidaat zag om het beleidsplan 2025 te gaan

organisatie zelf en stappen in de goede richting kunnen zetten.”

invullen. Een mooi moment voor mij!”


Workstreams

wedstrijden live te blijven uitzenden in de derde periode. Om dit

Een van de primaire doelen voor Peeters is het uitvoeren

voor elkaar te krijgen hebben alle clubs een financiële bijdrage

van het beleidsplan 2025: “Aan de hand van ‘workstreams’

moeten leveren, voor een club als FC Eindhoven zijn dat serieuze

brengen we verschillende beleidsonderdelen binnen de club

bedragen.

in een stroomversnelling. Hierin werken we samen met zowel interne als externe experts. Middels deze workstreams wordt

Echter, de binding met supporters en sponsoren moet en zal

er toegewerkt naar de doelen in het beleidsplan die met als

behouden worden. De supporters en sponsoren kunnen al niet

einddatum 2025 van FC Eindhoven zijn vastgesteld. Een van

meer naar het stadion komen, dus het laten wegvallen van

deze doelen is het verbeteren van de positionering van FC

de wedstrijdbeelden is absoluut geen optie. Bovendien is de

Eindhoven in de Brainport regio.”

exposure die de sponsoren krijgen door televisiebeelden ook van groot belang.”

Maatschappelijk impact vergroten Onlangs werd duidelijk dat FC Eindhoven een samenwerking

Toch kijkt Peeters met een positieve blik vooruit: “We gaan uit

is aangegaan met stichting Koenraed. Een grote ontwikkeling,

van het slechtst denkbare scenario met als gedachtegang; dan

volgens Peeters: “De twee organisaties werken nauw samen

kan het alleen maar meevallen. De crisis vraagt veel van de

en hebben een gemeenschappelijke connectie met VDL Groep.

club op financieel gebied, maar ook het mentale aspect. Het

Hierdoor kunnen onze netwerken elkaar versterken.” De Belg

missen van de supporters en sponsoren weegt zwaar voor de

ziet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen

club. Peeters verwacht zelf dit seizoen geen bezoekers meer

als een van dé prioriteiten binnen het beleidsplan van 2025.

te mogen ontvangen in het stadion, wat een groot gemis is.

“Met de getekende intentieverklaring van afgelopen maand

“Toch probeer ik positief naar de toekomst te kijken. Als ik de

is er zeker een stap in de goede richting gezet, maar het

betrokkenheid op afstand van zowel supporters als sponsoren

echte werk moet nu nog beginnen. Nu gaan we van start met

zie dan word ik daar ontzettend blij van. Ik kijk ontzettend uit

concrete actieplannen en wordt de samenwerking steeds meer

naar het moment dat onze stadionpoorten weer open kunnen

zichtbaar in de regio Eindhoven.”

voor het publiek. Daar doe je het uiteindelijk toch ook voor.”

Voetbal tijdens een pandemie Zoals eerder beschreven zijn het uitdagende tijden voor de hele samenleving. Ook de voetbalbranche ontkomt niet aan de coronacrisis. Peeters over voetbal tijdens een pandemie: “Dit seizoen wordt er tot nu toe zonder toeschouwers gespeeld, op enkele wedstrijden na. Een flinke aderlating

Günther Peeters Algemeen Directeur FC Eindhoven gpeeters@fc-eindhoven.nl

voor club, supporters, sponsoren, vrijwilligers en spelers. Met ESPN (voorheen FOX Sports) hebben we recent besloten alle

23


De wereld zag er anders uit toen Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys, in januari 2020 de kick-off gaf voor de nieuwe strategie 2021-2015. Een strategie die door Fontys zelf maar ook door partijen in het veld wordt vormgegeven. Er werden negen onderwerpen geformuleerd om over te discussiëren: de zogenaamde schuurpapieren. Na deze opgewekte nieuwjaarspeech deed corona echter haar intrede.

VAN SCHUURPAPIER TOT STRATEGISCH PLAN FONTYS FOR SOCIETY: TALENTGERICHT, ONDERZOEKEND EN WENDBAAR

meebeweegt met de vragen van de arbeidsmarkt. Zo kan het

We gaan hybride leeromgevingen inrichten waarbij we studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld.

bedrijfsleven gemakkelijker medewerkers vinden die aansluiten bij hun wensen. ”

Flexibel “Binnen de mogelijkheden die er nu zijn, zal Fontys het onderwijs bovendien flexibeler gaan inrichten, legt Joep uit. “Bijvoorbeeld voor medewerkers die verderop in hun loopbaan zitten en een diploma willen halen of bijgeschoold willen worden. Mensen die

Door de pandemie werd de ontwikkeling van de strategische

een gezin, baan en studie moeten combineren. Deze vorm van

koers in de lente geparkeerd om in de zomer weer opgepakt te

maatwerk is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe koers in

worden. Joep: “In onzekere tijden is er behoefte aan perspectief

zowel deel- als voltijd onderwijs.”

en een stip op de horizon. Dialoogsessies hebben we online gehouden en we hebben een bijeenkomst gehouden met de verschillende directeuren van Fontys en stakeholders uit de buitenwereld, zoals vertegenwoordigers van de TU/e, Tilburg University, ROCs, gemeente Eindhoven, Brainport, Midpoint Brabant en een aantal bedrijven en instellingen. In december lag het strategisch plan op tafel met de veelzeggende titel: Fontys for

De kern van onze strategie is dat we nog nadrukkelijker de verbinding met de buitenwereld gaan maken. Dit doen we door ons onderwijsaanbod sneller aan te passen aan wat er door diezelfde buitenwereld wordt gevraagd.

Society 2021- 2025 met ontwikkelpunten als talentgerichtheid, onderzoek en wendbaarheid.”

Multidisciplinair onderzoek

24

Kern van de koers

Hogescholen hebben al jaren een onderzoekstaak en toch is

Fontys is al jarenlang gericht op ontwikkeling van talent in

dit een relatief bescheiden activiteit in het geheel. Ook dat

samenwerking met overheid, onderwijs en ondernemers. Joep:

zal veranderen, vertelt Joep: “Wat wij gaan doen is dat we

“De titel Fontys for Society is niet voor niets gekozen want

verschillende disciplines bij elkaar brengen voor praktijkgericht

de kern van het strategisch plan is dat we nóg nadrukkelijker

onderzoek. Daar hebben we al een aantal stappen ingezet waarbij

de verbinding met die buitenwereld gaan maken. Dit doen

bijvoorbeeld studenten uit de techniek en gezondheidszorg samen

we door ons onderwijsaanbod sneller aan te passen aan wat

werken aan oplossingen voor de praktijk. Maar dat kan ook met

er door diezelfde buitenwereld wordt gevraagd. Dit doen we

studenten sociale studies en studenten ICT of automotive. We

onder andere door mensen te bereiken die niet bij ons of een

stimuleren deze manier van multidisciplinair onderzoek omdat

andere hogeschool een studie volgen. Het talent dat in de regio

we geloven dat de meeste vraagstukken in de praktijk vanuit

aanwezig is, moet zo maximaal de kans krijgen om hun talent te

meerdere disciplines moeten worden benaderd. En dan hebben

ontwikkelen. Dat betekent ook dat ons onderwijsportfolio sneller

wij het geluk dat we heel veel disciplines in huis hebben!”


Hybride leeromgevingen “Het belang van de nieuwe koers voor het bedrijfsleven zit ook in zaken die ik nog niet heb genoemd”, benadrukt Joep: “Bijvoorbeeld de inrichting van hybride leeromgevingen waarbij we studenten opleiden in een authentieke werkomgeving of zelfs letterlijk op de werkplek, samen met onderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld. Studenten gaan aan de slag in een bedrijf of zorginstelling met vraagstukken die daadwerkelijk in de praktijk spelen. Leerzaam voor studenten en tegelijkertijd dragen ze concreet bij aan oplossingen. In zo’n hybride leeromgeving krijgen leerlingen werknemerservaring, leren snel en maken intensief kennis met het bedrijfsleven. Dat kan voor ondernemers aantrekkelijk zijn in verband met het aantrekken van toekomstige werknemers. Pure win-win. Ik nodig het bedrijfsleven uit om samen met ons die uitdaging aan te gaan” Tussen droom en daad...? Joep: ”Het is een uitdaging om doelen te realiseren want je hebt altijd te maken met de weerbarstigheid van iedere dag. Het verwezenlijken van onze strategie vraagt een investering van onze kant maar ook iets van de wereld om ons heen. Gezien de ervaringen uit het verleden heb ik er alle vertrouwen in dat we het met elkaar voor elkaar krijgen.” Tekst: Cai Vosbeek

25


NIEKY HOLZKEN: ‘IN JEZELF GELOVEN EN NIET OPGEVEN, STOPPEN IS VERLIEZEN!’ #ALLFORTHEWIN

Nieky (38 jaar) is professioneel kickbokser en woonachting in Helmond. Hij werd in 2001 actief op professioneel niveau en nam deel aan de franchises K-1, It’s Showtime en Glory. Hij was van 7 augustus 2015 tot 10 december 2016 wereldkampioen kickboksen in het weltergewicht bij Glory. In de tussentijd verdedigde hij tot wel drie keer zijn titel. En is hij tweevoudig Europees kampioen thaiboksen. Holzken en zijn familie stonden eind 2015 centraal in de zesdelige realityserie Nieky Holzken: De knock-out van Brabant, die uitgezonden werd op RTL 5. In december 2016 krijgt de serie een tiendelig vervolg op Spike, met de titel Nieky ‘The Natural’ knokt door. Reden genoeg om een aantal vragen te stellen aan deze energieke persoon.

26


1

Wie is Nieky Holzken? Ik ben 7-voudig wereldkampioen in het kickboksen. Vader van 2 kinderen Geraldo en Willisha en

11

8 weken trainingskamp en goed luisteren naar mijn

getrouwd met Nathalie.

2

lichaam.

Wat betekent familie voor jou? En respect? Familie is alles, daar doe je het voor en daar werk ik hard voor. En respect is heel belangrijk voor mij.

3

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd en hoe zie je die mentaliteit terug in het ondernemen?

We zien ook dat je zoontje erg goed bezig is, kan hij net zo goed worden als jij bent of nog beter? En heeft je dochter ook een kickboks talent of een ander talent?

En ik ben een winnaar en wil ook altijd winnen en zo is het denk ik ook met ondernemen.

12

Ik hoorde dat je je inzet tegen pesten, zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, ik ben ambassadeur voor kinderen die gepest worden. Het is iets verschrikkelijks en wil daar een steentje aan bijdragen.

Ja, ze trainen alle 2 alleen mijn zoon is heel sterk aan het worden. Hij heeft de potentie om een grote te worden als hij zijn best blijft doen.

4

Hoe ben je begonnen met het kickboksen? Ik heb veel naar films gekeken over het kickboksen. Ik was ook altijd wel een vechtersbaasje.

5 6

Welke titels heb je allemaal gewonnen?

7

Het is een tijd wat minder geweest hoe ben je daaruit gekomen?

8

Welke wedstrijd was voor jou het speciaalst? En waarom?

Nederlandse, Europese en 7 wereldtitels.

Wat triggert jou om altijd de beste te willen zijn? Ik wil gewoon zoveel mogelijk uit mijn carrière halen.

In jezelf geloven en niet opgeven, stoppen is verliezen.

Tegen Joseph Valtelinnie, toen werd ik voor het eerst wereld kampioen.

9

Pas geleden heb je nog een wedstrijd gekickbokst, hoe was voor jou die wedstrijd? Het was een goede winst op ko in de 1e ronde. Blij dat ik weer aan het knallen ben

10

Ik zie dat je een nieuw bedrijf bent gestart in de voedingssupplementen in de sport vertel daar is eens meer over? Ja, ik ben een hele tijd er mee bezig geweest samen met een investeerder. Ik doe het samen met hem en we zijn goed gestart, ondanks Corona.

27


Met ruim 400 organisaties en 1000 relaties is PSV Business het grootste zakelijke netwerk in Zuid-Nederland. Een belangrijk aspect van het netwerk zijn de hoogwaardige events die per seizoen worden georganiseerd om leden te kunnen boeien en binden. Tot een paar maanden terug werden er aan de lopende band mooie events georganiseerd door het hele land. Van typische business-bijeenkomsten tot festivals en feestjes. En niet te vergeten: gewoon volle stadions met veel kansen tot relatiebeheer en netwerken. Toen de coronacrisis uitbrak en er strenge maatregelen tot afstand werden ingevoerd, kwam deze beweging als donderslag bij heldere hemel tot stilstand. Hoe heeft PSV in deze uitdagende periode toch deze meerwaarde kunnen bieden voor haar leden? We blikken terug op een aantal van deze events in de nieuwe digitale vorm.

BOEIEN EN VERBINDEN IN EEN DIGITALE WERELD Online event met topmannen uit de Brainport-regio

28

Op dinsdagavond 13 oktober namen Peter Wennink (ASML),

Dit event stond oorspronkelijk gepland in het Philips Stadion. Door

Henk Valk (Philips Nederland), Romke Swinkels (Swinkels

de aangescherpte maatregelen was het helaas niet mogelijk dit

Family Brewers) én Toon Gerbrands (PSV) deel aan een online

event fysiek te organiseren. Vandaar dat er gekozen werd voor

forumdiscussie. Aan de hand van prikkelende stellingen werden

een online event waarbij de sessie live werd gestreamd vanuit een

de forumleden uitgedaagd op het thema leiderschap. Ook schoof

studio. Leden van PSV Business kregen voorafgaand aan dit event

Wim Kieft aan die, als schrijver van het voorwoord van het nieuwe

de mogelijkheid vragen in te sturen aan de tafelgasten. Op deze

boek van Toon Gerbrands, leiderschap volledig los liet op het

manier werd er toch een mooie interactie gecreëerd tussen de

voetbal.

tafelheren en de leden.


Digital wake-up

Dit was het eerste event dat werd gepresenteerd vanuit de

Op 29 oktober zijn leden van PSV Business wakker geschud door

livestream-studio in het Philips Stadion. Om in deze periode, en

PSV, DPG Media en De Ondernemer met het online evenement

in de toekomst, dit soort events zelf goed te kunnen organiseren

‘Digital Wake-Up’. Tijdens deze sessie ontvingen deelnemers tips

hebben we, in samenwerking met Mansveld Expotech, op de

en tricks van diverse experts (o.a. marketing goeroe Cor Hospes)

Bestuur- en Sponsoretage van het Philips Stadion een moderne en

op het gebied van online marketing. In twee uur tijd werden

innovatieve studio ontwikkeld.

praktisch toepasbare tips gedeeld en konden deelnemers nieuwe Deelnemers stuurden tijdens het event simpel hun vragen in de

Exclusieve persconferentie met Roger Schmidt, Denzel Dumfries en Gust van Montfort

livechat en deze werden direct door de sprekers behandeld. Een

Leden van PSV Business kregen op maandag 23 november de

groot succes want dit event werd online bezocht door meer dan

exclusieve kans om in gesprek te gaan met de kopstukken van

400 deelnemers.

het technische beleid van PSV. Hoofdcoach Roger Schmidt,

inspiratie opdoen op het gebied van digitale marketing.

aanvoerder Denzel Dumfries en Hoofd Medische Staf Gust

Live vanuit het Philips Stadion

van Montfort namen plaats achter een desk voor een online

Tijdens het event ‘Football & Finance’ kregen leden van

persconferentie.

PSV Business een unieke kijk in de keuken van PSV en het internationale topvoetbal.

Tijdens de persconferentie gaf Roger Schmidt een inkijkje in de afgelopen maanden, zijn speelwijze en het gebruik van veel

Jaap van Baar, Financieel Manager bij PSV, zoomde tijdens dit

verschillende spelers die door de crisis behoorlijk wat extra vragen

event in op de begroting van PSV. Hoe is deze opgebouwd, wat

opriepen. Samen met Van Montfort en Dumfries praatte Schmidt

zijn de belangrijkste inkomstenbronnen, wat houdt een club

over hoe PSV de mede door corona ontstane uitdagingen te lijf

als PSV over aan een uitgaande transfer en welke financiële

probeert te gaan. Tijdens de persconferentie was er namelijk

uitdagingen liggen er op de loer?

volop gelegenheid tot het stellen van vragen via een livechat.

In samenwerking met Deloitte werd daarnaast de ‘De Deloitte Football Money League’ besproken, hierbij zoomt Deloitte ieder jaar in op de top-20 clubs met de hoogste omzet. Hoe zien de geldstromen er uit van bijvoorbeeld internationale topclubs als FC Barcelona en Manchester United? Tijdens dit interactief event was er volop ruimte om vragen te stellen. Football & Finance was een must voor ondernemers, financieel managers/medewerkers en voor iedereen die kennis

Lid worden van het grootste zakelijke netwerk van Zuid-Nederland en in de toekomst ook deelnemen aan on- en offline events? Bezoek www.psv.nl/business voor meer informatie of neem contact op met business@psv.nl

en inspiratie op wilde doen over de financiële wereld binnen het topvoetbal en daarbuiten.

29


In 2019 bundelden basketballclub Heroes Den Bosch en The Rent Company, partner voor laptops in de klas, de krachten door een bijzondere samenwerking aan te gaan. Het bedrijf is namelijk niet alleen shirtsponsor bij de basketballclub, ook slaan beide partijen hun handen ineen om sporten onder jongeren te stimuleren en pesten tegen te gaan. “Sport is een positieve manier voor jongeren om hun energie te ontladen.”

EEN BIJZONDERE BOSSCHE VRIENDSCHAP Hoewel beide heren pas sinds oktober vorig jaar samenwerken,

De connectie tussen Heroes Den Bosch en The Rent Company

gaan Mark Boelhouwer en Bob van Oosterhout al een vrij lange

uit zich in verschillende vormen. Op één staat de scholentour

tijd terug met elkaar. “Laatst vroeg iemand aan mij hoe lang

in samenwerking met stichting Pest Mij Maar. Daarnaast is The

ik Bob al kende. Toen moest ik wel even diep graven”, lacht

Rent Company een van de shirtsponsors van de club, wordt er

sportliefhebber Boelhouwer. De samenwerking tussen Heroes en

op digitaal vlak samengewerkt en heeft het bedrijf een speciaal

The Rent Company is een totstandkoming tussen Van Oosterhout

fanvak in de Maaspoort voor hun gasten. “De Maaspoort biedt

en Ronald van den Boogaard, de voormalig directeur van The

fantastische faciliteiten om klanten uit te nodigen”, zegt Van

Rent Company en zoon van Huub van den Boogaard, die in de

Oosterhout enthousiast. “Ik ga er alles aan doen om aan The Rent

jaren ’70 met Nashua het Bossche basketball op de kaart zette.

Company te laten zien dat we op allerlei fronten value for money

Afgelopen oktober nam Boelhouwer het stokje van Van den

gaan bieden.”

Boogaard over als directeur van The Rent Company.

30


Sporten is noodzaak

liefst wil hij het scholierenbasketball met behulp van The Rent

De connectie tussen Heroes Den Bosch en The Rent Company

Company nieuw leven inblazen. “Dat was vroeger echt een ding,

gaat verder dan een normale sponsorovereenkomst. “Uit

met regionale en provinciale finales en een eindtoernooi. Zoiets

onderzoek is gebleken dat basketball onder jongeren wereldwijd

zouden we een NBA-achtig karakter kunnen geven, dat ieder

de meest populaire sport is”, legt Van Oosterhout uit. “Daarnaast

team zijn eigen shirt krijgt, met lokale media aandacht en de

is de sport ook geliefd onder IT’ers en dataspecialisten, waar

aanwezigheid van bekende spelers.” Zover is het nog niet, eerst

basketball de meest populaire sport is om te volgen.”

moet er een plan klaar liggen na de coronacrisis om de missie van Heroes Den Bosch en The Rent Company te verwezenlijken.

Beide partijen zijn aangesloten bij stichting Pest Mij Maar van

Boelhouwer: “Die missie is om de jeugd van Nederland op

oud-basketballer en Heroes Legend Henk Pieterse. Pieterse geeft

een gezonde manier een toekomst te bieden, door ze op

basketballclinics op scholen waarin hij jongeren laat bewegen

laagdrempelige wijze en met aantrekkelijke voorwaarden toegang

en hen een stuk weerbaarheid meegeeft tegen het pesten.

te bieden tot een digitale leeromgeving en hen via Heroes te laten

Boelhouwer ziet een grote meerwaarde in deze clinics: “Sport is

sporten en weerbaarder te maken tegen pesten.”

een positieve manier voor jongeren om hun energie te ontladen, het is haast een bittere noodzaak. Jongeren hebben daar gewoon

Door: Tom Plaum

behoefte aan.” “We riepen altijd heel populair dat sport de

Foto’s: Robert Verboon, The Rent Company

belangrijkste bijzaak van het leven is, maar corona heeft ons geleerd dat sport niet een bijzaak, maar een hoofdzaak, sterker nog, een noodzaak is”, vult Van Oosterhout aan.

Grootse plannen Vorige zomer is een eerste tour van clinics van start gegaan langs verschillende scholen die al klant zijn bij The Rent Company. De school wordt op die manier gesteund om haar leerlingen te helpen met sporten en tegen het pesten. De leerlingen krijgen na afloop ook een goodiebag van The Rent Company, met daarin een vrijkaartje voor een wedstrijd van Heroes Den Bosch. Zo wordt het fanvak van The Rent Company niet alleen gebruikt om klanten mee naar een wedstrijd te nemen, maar ook om nieuwe jonge fans te creëren voor de sport. Naast dat er clinics worden gegeven bij bestaande klanten van het bedrijf, worden deze ook gegeven op middelbare scholen waar The Rent Company nog niet bekend is. “De clinics van Henk Pieterse zijn een goede manier om in contact te komen met nieuwe potentiële klanten en hen kennis te laten maken met The Rent Company”, vertelt Boelhouwer. Wat Van Oosterhout betreft blijft het niet alleen maar bij het ondersteunen van de basketballclinics van Pest Mij Maar. Het

31


Een ontmoeting met je grote voetbalheld? Rondsnuffelen in de kleedkamer van je favoriete club, of een wedstrijd bijwonen als V.I.P.? Al meer dan tien jaar vervult stichting FC Robinstijn voetbalwensen voor kinderen die ziek of beperkt zijn, iets naars hebben meegemaakt of om welke reden dan ook, een hele fijne dag verdienen. “De voetbalwereld is voor kinderen een magische wereld!

DE MAGISCHE VOETBALWERELD VAN FC ROBINSTIJN! “Hoe bijzonder is het dan wel niet als deze kinderen via ons een inkijkje krijgen in de wereld van hun idolen”, zegt oprichter Pieter van Bussel. “Zeker voor kinderen, die om welke reden dan ook, een moeilijke periode in hun leven moeten doormaken, kan een wensdag écht het verschil maken...”

32


Drie magische pijlers

Onze organisatie bestaat inmiddels uit zo’n 100 vrijwilligers. Of

FC Robinstijn heeft drie magische ‘wenspijlers’. Allereerst vervult

het nou gaat om het screenen of organiseren van de wensen, het

de stichting voetbalwensen op maat in binnen- en buitenland.

begeleiden van alle activiteiten, fondsenwerving, relatiebeheer

De invulling van de wens wordt zo veel mogelijk bepaald door

naar onze partners & sponsoren of het verzorgen van alle

de wens van het kindje zelf. Zo is Jesse met zijn idool Kostas

mogelijke communicatie, al onze vrijwilligers leveren zo een

Lamprou naar de New York Barber Shop geweest omdat Jesse

belangrijke bijdrage aan het geluk van onze wenskinderen.

hetzelfde kapsel wilde als zijn grote voorbeeld. En kleine stoere Adam zag niemand minder dan Lionel Messi schitteren tijdens de

FC Robinstijn bouwt ook nadrukkelijk aan haar netwerk in de

kampioenswedstrijd van FC Barcelona in Camp Nou.

voetbalwereld in binnen- en buitenland. We vervullen bijzondere wensen bij clubs in binnen- en buitenland en gaan met steeds

Daarnaast kunnen kinderen elke week Fan of the Match worden

meer clubs een official partnership aan. Ook hebben diverse

bij diverse partnerclubs van FC Robinstijn. Ze mogen dan met het

bekende topvoetballers zich als ambassadeur aan FC Robinstijn

hele gezin als een echte V.I.P. naar een thuiswedstrijd. Een uniek

verbonden, zoals Matthijs de Ligt, Rafael van der Vaart, Dries

kijkje achter de schermen, met de spelers en de scheidsrechter

Mertens, Lasse Schöne en Denzel Dumfries en ook Oranje

mee het veld op, de wedstrijd bekijken op speciale plaatsen en

Leeuwinnen als Daniëlle van de Donk, Kika van Es en Aniek

na afloop een meet & greet met hun helden. Dit unieke concept

Nouwen.

voert FC Robinstijn uit bij verschillende clubs in de Eredivisie, Keukenkampioen Divisie en de Eredivisie Vrouwen. “Het zijn hele

Maak ook hét verschil!

bijzondere uitjes en de beleving is bij iedere club fantastisch”, zegt

Als Goed Doel zijn we natuurlijk afhankelijk van donaties,

Van Bussel. “De kinderen gaan samen met hun gezin en vergeten

sponsoring en fondsenwervende acties. We hebben fantastische

echt even alle vervelende dingen. Zo’n dag geeft ze nieuwe

partners en sponsoren, die ons al jaren steunen, maar door de

kracht, energie en inspiratie om weer verder te kunnen gaan.”

enorme groei van de afgelopen jaren kunnen we echter alle support gebruiken. Het zou daarom fantastisch zijn als meer

Tot slot organiseert FC Robinstijn elk jaar het FC Robinstijn G-Stars

bedrijven, scholen of voetbalclubs zich bij ons willen gaan

Toernooi, voor kinderen met een verstandelijke- of geestelijke

aansluiten.

beperking. Deze kinderen kruipen een dag in de huid van een echte profvoetballer en komen tijdens het toernooi uit voor

Het is nu ook mogelijk om wensen te adopteren! Je donatie wordt

verschillende profclubs zoals Roda JC, Fortuna Sittard, Helmond

daarbij 1-op-1 gekoppeld aan een voetbalwens van een kindje.

Sport, VVV-Venlo, ADO Den Haag en Ajax. De prijsuitreiking

Op die manier kunnen we aan de hand van een wensverslag en

wordt verzorgd door enkele bekende ambassadeurs van de

foto’s een hele mooie terugkoppeling geven. Maar natuurlijk kunt

stichting. “Deze kinderen zijn zo puur en sportief, waardoor het

u zelf ook een leuke actie of evenement organiseren. We helpen u

telkens weer een groot feest is!”, aldus Van Bussel.

daar graag bij.

Grote Robinstijn familie Om alles mogelijk te kunnen maken, zijn we natuurlijk afhankelijk van het enthousiasme, de medewerking en betrokkenheid van vele vrijwilligers, ambassadeurs, clubs, partners en sponsoren.

Heeft u interesse in een nadere kennismaking en wilt u samen met ons ook graag hét verschil gaan maken, dan komen we graag met u in contact. Stuur een mail naar info@fcrobinstijn.nl of neem een kijkje op onze website www.fcrobinstijn.nl.

33
Op een perceel aan de A2 bij ‘s-Hertogenbosch is de eerste kolom geplaatst voor de nieuwbouw van SNG Barratt. Het is echter niet zomaar een bouwproject: er wordt gewerkt volgens wetgeving rond kwaliteitsborging die pas per 2022 van kracht wordt. Een bijzonder proefproject waarbij alle betrokken partijen samen de werkbaarheid ervan onderzoeken.

UITGEBREID OEFENEN MET NIEUWE WETGEVING PILOTPROJECT IN ’S-HERTOGENBOSCH BEPROEFT WKB Nieuwe wetgeving kan op papier nog zo helder zijn geformuleerd,

kantoorruimte en verdubbelen het magazijnoppervlak”, zegt

in praktijk blijkt de theorie soms iets weerbarstiger. Om te

Marcus Geesink, General Manager NL & DE bij SNG Barratt.

onderzoeken wat de impact op het bouwproces is van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2022

Samen oefenen

in werking treedt, werken vier betrokken partijen momenteel in

Voor de bouw klopte het bedrijf aan bij Willy Naessens

‘s-Hertogenbosch samen in een ‘live’ proefproject.

Industriebouw Nederland. De aannemer zag in dit project een mogelijkheid om te ‘oefenen’ met de Wkb, samen met de

Opdrachtgever SNG Barratt Group is een Brits bedrijf en

verantwoordelijke afdeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en

wereldwijd de grootste leverancier en producent van Jaguar-

kwaliteitsborger Plangarant. ,,De nieuwe wetgeving is ingrijpend.

onderdelen, met name voor de vele klassiekers van het statige

Nu kijken waar mogelijk hiaten zitten om straks zonder problemen

merk. ,,De afgelopen jaren hebben wij een enorme groei

van start te kunnen”, zegt Bas Verbunt, Operationeel Manager bij

doorgemaakt, ook bij onze vestiging in Nederland van waaruit

Willy Naessens Industriebouw.

wij tevens de Duitse markt bedienen. Uitbreiding van magazijn

36

en kantoor was sowieso nodig, maar Brexit maakt een groter

De inzet van de Wkb is kwaliteitsborging door een onafhankelijke

jasje alleen maar noodzakelijker. We verviervoudigen onze

partij waardoor de klant zeker weet dat deze een pand heeft


Bevoegd gezag Voor een gemeente, of ander bevoegd gezag mocht het een provinciaal of landelijk bouwproject zijn, is het wennen om de toetsing en de controle op het Bouwbesluit uit handen te geven. ,,Wij blijven de omgevingsvergunning uitgeven en controleren, maar de technische toetsing en controle op het Bouwbesluit wordt uitgevoerd door commerciële partijen. Dat houdt overigens niet in dat wij na het afgeven van de vergunning niet meer in beeld zijn. De gemeente (bevoegd gezag) blijft het aanspreekpunt wanneer er klachten zijn over overlast of wanneer er onenigheid is tussen kwaliteitsborger en aannemer”, vertelt Diane Nijbroek-Annegarn, Teamleider toezicht afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) bij gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ook na oplevering van het bouwwerk zal aan het bevoegd gezag een compleet bouwdossier overlegd moeten worden waarin dat voldoet aan alle wet- en regelgeving. ,,Het maakt kwaliteit

een verklaring zit van de kwaliteitsborger dat het aannemelijk

bovendien meetbaar omdat we projecten met elkaar kunnen

is dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen

vergelijken. Vandaar dat het lovenswaardig is dat de bouwsector

uit het Bouwbesluit. Dit gebeurt tien dagen voordat de sleutel

dit aanpakt om echt objectief aan de klant te kunnen laten zien

wordt overhandigd. ,,Het wordt iets complexer”, zo constateert

wat kwaliteit is”, aldus Huib van de Vrie van Plangarant, de

Nijbroek-Annegarn. ,,Het bouwwerk zal nog steeds conform

kwaliteitsborger in dit Bossche proefproject.

vergunning gebouwd moeten worden, waarbij de insteek is dat de bouwkwaliteit erop vooruit gaat. Onder de Wkb zijn

Ingrijpende wijzigingen

er meer partijen bij betrokken. Het gaat uiteindelijk echter

De Wkb zorgt voor ingrijpende wijzigingen. Waar het hele

maar om een ding: meer zekerheid voor de consument dat het

vergunning- en controletraject nu nog door de gemeente wordt

bouwwerk voldoet aan de geldende bouwtechnische eisen. Dat

geleid, komt de regie om het bouwwerk conform het Bouwbesluit

moet goed worden georganiseerd en daarom is het goed dat

te bouwen straks bij een onafhankelijke kwaliteitsborger te liggen.

wij een proefproject kunnen draaien in onze gemeente. Om de

Deze kwaliteitsborger werkt in opdracht van de initiatiefnemer.

knelpunten er uit te halen voordat de nieuwe wet echt van start

De aannemer krijgt onder de nieuwe wet bovendien een grotere

gaat.”

verantwoordelijkheid om te bouwen conform het Bouwbesluit. Dit betekent dat deze hierop aanspreekbaar blijft, ook na de

Regelmatig overleg

oplevering. Tenzij de kwaliteitsborger grove fouten heeft gemaakt.

Vandaar dat alle betrokken partijen bij dit project regelmatig om

Dan is deze vanzelfsprekend aansprakelijk. ,,Het hele proces

tafel gaan om met elkaar te overleggen. ,,Dat houdt bijvoorbeeld

gaat veel meer administratie voor ons opleveren. Aan de andere

in dat wij de gemeente uitnodigen om tijdens de belangrijke

kant zijn er grote voordelen te behalen wanneer de vergunning

momenten te komen kijken hoe wij ons werk doen. Om elke

eenmaal is afgegeven en het werk kan beginnen. Met name

twijfel weg te nemen, zodat we straks vol vertrouwen door

planbaarheid en efficiëntie winnen terrein”, aldus Verbunt.

kunnen en wij volop gebruik gaan maken van de mogelijkheden die Wkb ook biedt”, zegt Van de Vrie tot slot.

Alle afspraken die nodig zijn om een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat op te leveren, worden contractueel vastgelegd tussen kwaliteitsborger en aannemer. ,,Hoewel wij ons werk als onafhankelijke partij uitvoeren in opdracht van de initiatiefnemer, mag er van alle partijen een inspanningsverplichting worden verwacht. Een proefproject zoals hier in ‘s-Hertogenbosch

Neem vrijblijvend contact met ons op: tel: 0852737230 of mail naar info@willynaessens.nl

is daarom de ideale gelegenheid om te kijken hoe die onafhankelijkheid het beste kan worden gewaarborgd. Wij zijn geen adviseur voor de aannemer, maar pakken wel onze rol, zoals contractueel vastgelegd. De aannemer hoeft bijvoorbeeld niet te wachten tot een controleur tijd heeft: de aannemer kan onder de nieuwe werkwijze exact plannen”, verheldert Van de Vrie.

37


Bergeijk is een mooie plattelandsgemeente in de Kempen. Een omgeving die zich kenmerkt door een zanderige bodems, bossen en vennen maar ook door veel maakindustrie. Hoogwaardige innovatieve ondernemingen die een belangrijke rol spelen bij het succes van Brainport en onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. Mathijs Kuijken is wethouder bedrijfslocaties in Bergeijk. In het najaar 2020 ging de gemeenteraad akkoord met een nieuwe uitbreiding van Industrieterrein de Waterlaat. Mathijs: “Wij willen lokale ondernemers maximaal faciliteren en stimuleren om de economie te laten groeien. Daarin hebben wij als gemeente een voortrekkersrol die we graag oppakken.”

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN VOOR HOOGWAARDIGE TOELEVERANCIERS Een paar jaar geleden werd Brabant breed geconcludeerd dat

besteed aan duurzaamheid en is het terrein is geheel gasloos. Bij

er voldoende bedrijventerreinen in de provincie zijn. Voordat er

de uitgiftecriteria gaan we eveneens opnemen dat wanneer er

nieuwbouw plaatsvindt moet er daarom eerst zorgvuldig worden

meer gegadigden voor een kavel zijn, bedrijven met bijvoorbeeld

gekeken of bestaande terreinen kunnen worden opgeknapt.

zonnepanelen een streepje voor hebben. Een ander mooi detail

Gemeenten kunnen alleen na afstemming met de regio en

is de waterafvoer. De infiltratie van regenwater vindt plaats op

de provincie uitbreiden als er aantoonbaar behoefte is aan

het terrein. Lukt dit niet, maken we gebruik van zogenaamde

een bedrijventerrein. Al snel bleek dat dit in Bergeijk het geval

wadi’s. Dit zijn open stukjes natuur waarin het water in de

is. Mathijs: “Toen we lokale ondernemers niet meer konden

bodem verdwijnt. Loopt een wadi over, gaat het water naar een

bedienen, hebben we een aanvraag ingediend voor de zevende

nabijgelegen vijver. Op deze manier verdwijnt er geen druppel

uitbreiding van Waterlaat. Nadat we in oktober groen licht

hemelwater in het riool.”

kregen, zijn we meteen begonnen met de voorbereiding om het terrein bouwrijp te maken. Rond de zomer van dit jaar zullen we de kavels, waar veel animo voor is, gaan uitgeven.”

Hoogwaardige innovatieve ondernemingen die een belangrijke rol spelen bij het succes van Brainport en onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn

Geen druppel het riool in Voordat het bestemmingsplan Waterlaat 7 in procedure werd gebracht, is er uitvoerig gesproken met ondernemers, -verenigingen, dorpsraden en omwonenden. Mathijs: “Tijdens deze burgerparticipatiesessies zijn er verschillende wensen naar voren gebracht die we overgenomen hebben. Hierdoor is er veel draagvlak voor het terrein, niet alleen vanuit de ondernemers maar ook van dorpsgenoten. Zo is er veel zorg

38


Groen, groener groenst De totale oppervlakte van bedrijventerrein Waterlaat is bijna 38 hectare inclusief deze laatste uitbreiding. Het nieuwe terrein is 9 hectare groot waarvan er 6 worden uitgegeven. De kavels zijn tussen 1000 en 5000 vierkante meter groot. Mathijs: ”Omdat maar twee derde van het terrein wordt bebouwd, blijft er veel plaats over voor natuur en groen. Een mooie manier om ‘s zomers de hitte te bestrijden. De ruime wandelpaden zijn er voor de werknemers die tussen de middag een rondje willen lopen. We hebben ook gekozen voor twee centrale parkeerplaatsen met half-open bestrating. Hier kunnen alle werknemers van Waterlaat 7 gebruik van maken. Samen heb je minder parkeerplaatsen nodig en op deze manier benut je de plekken die er zijn veel effectiever.”

Er is veel draagvlak voor het bedrijventerrein, niet alleen vanuit de ondernemers maar ook van dorpsgenoten en omwonenden

Liever lokaal Zodra de grond bouwrijp is, starten we met de uitgifte. Voor het zover is, willen we echter heel zorgvuldig naar de criteria kijken”, besluit Mathijs. “Wij liggen een eindje van Brainport af maar er wordt een nieuwe weg aangelegd richting A67 die door Waterlaat loopt. Daardoor wordt dit bedrijventerrein goed ontsloten richting stedelijk gebied en daarmee zou het voor veel partijen een interessante locatie kunnen zijn om zich te vestigen. Wij willen echter dat vooral lokale bedrijven de mogelijkheid krijgen om hier grond te kopen. Daar gaan we zeker rekening mee houden want de maakindustrie is ondanks de coronacrisis nog steeds booming. Ondernemers moeten de kans krijgen om te groeien. Ik zeg wel eens dat Bergeijk ligt waar het ligt, we kunnen het niet oppakken en dichter bij de stad leggen. Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat je er snel kunt komen. Daar wordt dus hard aan gewerkt.” Tekst: Cai Vosbeek

Gemeente Bergeijk Burgemeester Magneestraat 1 5571 HB Bergeijk T. 0497 551 455 E. info@bergeijk.nl www.bergeijk.nl

39


Máxima MC werkt aan betekenisvolle innovaties voor de zorg van de toekomst. Hier vindt wetenschappelijk onderzoek plaats dat moet leiden tot betere, slimmere, betaalbare en meer toegankelijke zorgoplossingen. Onlangs heeft Máxima MC een nieuw fonds gelanceerd om wetenschappelijk onderzoek en innovaties in het ziekenhuis te bevorderen: het Máxima MC Fonds. “Het is heel waardevol om verbeteringen dicht bij de patiënt te kunnen ontwikkelen. En dat kan hier”, vertelt Eric van Schagen, voorzitter van het fonds.

‘HET IS WAARDEVOL OM INNOVATIES DICHT BIJ DE PATIËNT TE KUNNEN ONTWIKKELEN’ VOORZITTER MÁXIMA MC FONDS

Als Eric van Schagen – CEO van het Veldhovense bedrijf Simac –

verbeteren. Ik kijk als iemand van buitenaf naar Máxima MC en

een telefoontje krijgt met de vraag of hij voorzitter wil worden

zie dat er de afgelopen vijf jaar veel gedaan is aan gastvrijheid.

van het Máxima MC Fonds, reageert hij resoluut. “Ik dacht

De patiënt en medewerker staan voorop. Nu zeggen we, onder

onmiddellijk: natuurlijk doe ik dat. Ik vind het een mooie eer. Als

andere via het fonds: we zijn niet alleen goed naar patiënten toe,

Veldhovenaar vind ik dat we veel hebben aan maatschappelijke

maar we leveren ook op specialistisch niveau hoogwaardige zorg.

organisaties als Máxima MC. Daarnaast is het een beetje ‘mijn’

Daarmee treedt Máxima MC meer en meer naar buiten. Het is een

ziekenhuis. Zo heb ik jaren geleden vier maanden in Eindhoven

ziekenhuis om trots op te zijn, in deze Brainport-regio.”

gelegen na een auto-ongeval. Ik heb dus een emotionele binding met het ziekenhuis en de zorgverleners, en ben hen

Stimulans

erg dankbaar.” Van Schagen is in Veldhoven en omgeving

Welke onderzoeken en innovaties komen dan in aanmerking

maatschappelijk zeer betrokken. “Ondanks dat ik het belangrijk

voor financiële steun vanuit het fonds? “Het gaat om aanvullend

vind dat het in de rest van de wereld ook goed gaat, heb ik

onderzoek of innovaties die anders niet, dus ook niet via

vooral een sterke binding met de directe omgeving. Hier kan ik

subsidies, gefinancierd worden”, zegt Van Schagen. “Een kleine

verbeteringen zien en voelen en kunnen we er samen aan werken

stimulans vanuit het fonds kan tot een grote innovatie leiden.

om het leven hier goed te houden of nog verder te verbeteren. Ik

Bovendien geeft een fonds – ten opzichte van een subsidie – ook

besef dat we het aan elkaar te danken hebben dat we hier wat

de ruimte om te zeggen: dit werkte toch niet zoals gedacht.

moois hebben opgebouwd in de regio.”

Bij een subsidie zie je vaak dat er met een statisch plan wordt gewerkt en geprobeerd wordt om tóch te bewijzen dat het een

Hoogwaardige zorg

succes, en daarmee de subsidie waard is.” Eén vraag laat Van

“De focus van het fonds ligt op toegepast onderzoek en/of

Schagen onbeantwoord: wat hoopt hij de komende jaren te

slimme oplossingen, die dicht bij de patiënt staan en

bereiken met het fonds? “Ik ben tegen strategisch beleid van

makkelijk toepasbaar zijn. Het is heel waardevol om innovaties

stippen aan de horizon en kan de vraag dus niet beantwoorden.

dicht bij de patiënt te kunnen ontwikkelen. Daar zit de kracht

Het te veel focussen op een doel over drie tot vijf jaar betekent

van innoveren in Máxima MC; je kunt een verbetering of idee

volgens mij dat je onderschat wat je dagelijks moet doen. Ik voel

direct toetsen in de praktijk en hierdoor snel van betekenis zijn

wat er gebeurt en reageer daarop. Ik focus dus niet te veel op de

voor patiënten. Bovendien leidt kwaliteit en vernieuwing tot

bestemming; de reis is belangrijker.”

een bepaalde mentaliteit bij medewerkers. Zien verbeteren doet

40


Helpt u mee? Het Máxima MC Fonds bevordert en stimuleert nieuwe ontwik-

ziekenhuis verhogen, kunnen in aanmerking komen voor een

kelingen binnen de vier onderzoeksgebieden van Máxima MC:

bijdrage uit het fonds. Om de stappen te kunnen maken voor de

geboortezorg, oncologie, pijn en duurzame gezondheid. Ook

zorg van morgen, doet het fonds een beroep op particulieren,

ontwikkelingen op (para)medisch en verpleegkundig gebied en

bedrijven en instellingen. Helpt u mee? Op www.mmc.nl/fonds

projecten die de kwaliteit van leven van patiënten in het

vindt u meer informatie over het fonds. 41


KLUUN: ‘HET BRABANTSE WAAR IK VAN HOU IS DAT JE NIET BIJZONDER HOEFT TE ZIJN OM ERBIJ TE HOREN’. ‘Tot mijn vijfendertigste dacht ik dat ik het leven onder controle had. Nu, twintig jaar verder, weet ik beter. Het leven is niet maakbaar. De wijze waarop je ermee omgaat wel. Waar je ook vandaan komt, wat er ook is gebeurd in je jeugd en in het leven: het is aan jou hoe je er mee omgaat. Je hebt altijd een keuze. Daarbij kun je je laten leiden door angst, door de omstandigheden en door de mening van anderen. Of je kunt zelf de regie nemen in je werk, de liefde en het leven. ‘Hoe gelukkig ben jij met jouw leven?’ is de vraag die ik graag aan mensen stel.’

1

Uit wat voor een gezin kom je? Een typische jarenzeventig doorsneefamilie: rijtjeshuis, vadermoedertweekinderen, op zaterdag de auto wassen en

boodschappen doen, zaterdagvond de Berend Boudewijn-kwis kijken (‘En Pierre, wat hebben ze niet?’), op zondagochtend naar oma om alle neefjes en nichtjes (en oma, heel even) te zien en daarna Chinees eten halen. Een gelukkig, harmonieus burgerlijk gezin zoals er zoveel waren.

2

Waarom ben je naar Amsterdam verhuisd Amsterdam trok me altijd al. Ik ging al zeventienjarige met een vriend van me met de trein naar Ajax. Amsterdam was toen, begin

jaren tachtig, nog heel ruig. Krakersrellen, de Zeedijk als no go area, en altijd hommeles in trein, tram en bij het stadion. Ik bleef daar ver van, maar vond t wel heel stoer om op maandagochtend op school in Tilburg over te vertellen. Tien jaar later - ik had inmiddels voor werk in Breda en Antwerpen gewoond, ik heb vijf jaar lang bij Neckermann Postorders in Zeeuws Vlaanderen gewerkt - kreeg ik een managementfunctie bij Time Warner in A’dam en toen ben ik meteen verhuisd.

3

Je bent Brabander en Amsterdammer: wat is typisch Brabants en wat is typisch Amsterdams aan jou?

Ik ben nu al ruim dertig jaar Bramsterdammer. In de jaren negentig speelde een groot deel van mijn sociale leven zich nog in Brabant af, ik reed elk weekend naar Breda of Tilburg, maar dat is de laatste twintig jaar langzaam verschoven. Ik kom wel elke carnaval naar Breda en ben regelmatig bij mijn vriendenclub in Breda. Sinds mijn vader en moeder overleden zijn, kom ik minder vaak in Tilburg. Mijn zus, ons Melaan, komt vaker hierheen.

42


maar ik ben veel meer tot rust gekomen, heb de laatste jaren hard aan mezelf gewerkt met therapie en zelfreflectie, ik ben kerngezond, sport veel, heb een goede band met mijn ex-vrouw Nathalie en ben heel gelukkig met mijn kinderen en heb zowel in Breda als A’dam een stel goede vrienden die ik allemaal al decennia ken en dagelijks spreek via app en wekelijks live, bij mijn thuis, in het koffiehuis of in het restaurant. En dan doe ik ook nog eens het werk dat ik leuk vind en kan daar van leven. Ja, ik ben een dankbaar mens en ben trots op het leven dat ik nu heb

5 6

Waar word je door geïnspireerd? Liefde, positiviteit, optimisme, mensen die het beste voor hebben met een ander, mensen die lef hebben, doorzetten.

En door humor.

Hoe zou je graag omschreven worden door je vrienden? Als iemand die je vol overtuiging een goede vriend noemt.

Laat ons er maar een Toon-tegeltje van maken. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient...

Het Brabantse waar ik van hou is dat je niet bijzonder hoeft te

7

zijn om erbij te horen. Het is gewoon echt spreekwoordelijk

mijn alter ego, een totaal uit de hand gelopen versie van mezelf.

gezellig. Ik geniet als bij Bart en Ellen, Olga en Robert en Marco

Maar in dit boek doorgaat ie deels hetzelfde traject dat ik ben

en Bien thuis ben en we samen heerlijk eten en langzaam

doorgegaan: therapie, coaching, en ook het schrijven van deze

dronken worden, de muziek op standje burengerucht. Dit

roman, waarbij ik echt diep ben gegaan in het doorgronden van

zijn mijn vrienden die ik al meer dan dertig jaar ken, sinds de

de band met mijn ouders. Tja, en wat ook helpt: mijn vriendin

HEAO in Breda. Maar ik moet eerlijk zijn: aan de ‘doe maar

Anne de Jong is psycholoog. Die zegt af en toe wel iets slims over

gewoon, dan doe je al gek genoeg’-mentaliteit heb ik ook een

mij...

beetje een hekel. Waar ik van hou hier in Amsterdam, is dat er

een zachte G dan binnen de grachtengordel. Het stikt hier van de

8

Brabo’s.

verschillen in levensstijlen, zoals bij Stijn en zijn zus Chantal, veel

4

minder belangrijk zijn dan de liefde en warmte die je elkaar kunt

Ik ben heel gelukkig. Ik heb in mijn leven alleen tijdens de ziekte

Maar als mensen willen concluderen dat Stijn twintig jaar na Komt

na de dood van mijn eerste vrouw een periode gekend dat ik heel

een vrouw bij de dokter eigenlijk nog steeds niet veranderd is, dan

ongelukkig was. Daarna heb ik altijd mijn keuzes gemaakt in het

mag dat ook hoor. Boeken zijn spiegels. Je ziet er altijd iets in dat

leven. Werk, wonen, liefde. Ik ben wel steeds meer gaan inzien

je wilt zien

dat het huwelijk van mijn vader en moeder een voorbeeld voor me

9

Je wordt steeds ouder en hopelijk wijzer. Wat zien we daarvan terug in jouw nieuwe boek?

zoveel verscheidenheid is en dat die verscheidenheid ook mag. Verscheidenheid is meer de norm. Ik hou van de bluf, de branie, het dollen. En vergis je niet: nergens wonen zoveel mensen met

Je vraagt mensen graag hoe gelukkig ze zijn met hun leven. Hoe gelukkig ben jij met het jouwe en waarom?

was. Met Anne, mijn vriendin, voelt het alsof het universum me na Judith, mijn overleden vrouw, een tweede kans heeft gegeven. Alsof ik nu in de voetsporen van mijn vader kan treden, die mijn moeder zestig jaar lang gelukkig heeft gemaakt. En zichzelf ook,

Eh… Heb je het wel gelezen? Nou, vooruit: Stijn is al twintig jaar

Wat hoop je dat mensen vooral wel en vooral niet concluderen uit ‘Familieopstelling’?

Dat je gewoon een beetje lief voor elkaar moet zijn en dat

geven. En ach, ik ben na twintig jaar schrijverschap wel gewend geraakt dat mensen de ik-persoon altijd gelijk stellen aan de auteur. Maar laat ik zo zeggen: Stijn was en is wat wilder dan ik.

Nog een boodschap voor de lezers? Simpel. Gewoon een beetje lief zijn voor elkaar.

trouwens. Niet dat ik zestig jaar samen met Anne nog ga halen,

43


Waar je in Europa ook lijkt te rijden, je komt ze tegen: de herkenbare vrachtwagens van Jan de Rijk Logistics. Groot en indrukwekkend, altijd onderweg naar nieuwe bestemmingen. Eind vorig jaar vierde de onderneming haar gouden jubileum. Een mijlpaal om trots op te zijn. Dit mooie no-nonsense familiebedrijf werd 50 jaar geleden opgericht en is vervolgens uitgegroeid tot een van de grotere spelers in de wereld van de logistiek. Caspar Lievaart is directeur van Jan de Rijk Benelux Transport en we treffen hem op zijn kantoor in Geldrop: “We zijn een kwalitatief hoogstaand bedrijf en dat hebben we bereikt door ons altijd te richten op de uitdagingen in de nabije toekomst. Innoveren en verbinden zullen we altijd blijven doen, samen met onze prachtige klanten. Zij staan in alles wat we doen centraal, en wij zullen altijd proberen om hun verwachtingen te overtreffen.”

DE INNOVATIEVE DRIVE VAN EEN LOGISTIEKE VERBINDER

44


Optimale ontzorging van klanten op het gebied van logistieke dienstverlening. Dat is in een nutshell de kernactiviteit van Jan de Rijk Logistics. Dat doen ze met 1400 enthousiaste medewerkers. Per dag sturen ze ongeveer 1000 vrachtwagens voor zakelijk verkeer de weg op; waarvan

we investeren toekomstgericht in middelen maar ook in goed opgeleid personeel

650 eigen trucks en 1300 eigen trailers. Het feit dat ze een eigen vloot hebben, is kenmerkend voor Jan de Rijk. De overige trucks maken onderdeel uit van een flexibele schil van trouwe partners. Caspar: “Onze totale logistieke dienstverlening is georganiseerd rondom de business units Internationaal transport, Benelux transport, Contract Logistics, Intermodaal transport en Forwarding. We bieden daarmee een Europees dekkend transportnetwerk, state-ofthe-art warehouses en complete supply-chain oplossingen voor klanten in de meest diverse segmenten. De komende jaren zullen we naast digitalisering en automatisering doorzetten op het gebied van duurzaamheid. Een mooi voorbeeld hiervan is onze intermodale oplossing: door de inzet van onze eigen treinen zijn we in staat dagelijks al het equivalent van 76 vrachtwagens van de weg te halen. En dat is toch wel Jan de Rijk: we willen vooroplopen en kijken altijd naar de feiten. Als we onze carbon footprint serieus willen verlagen moeten we met werkende maatregelen komen. That’s how!”

45


46

Blik voorwaarts

truck staat op de agenda. Daarom investeren we volop in IT-

Caspar: “Wij zijn markleider in het vervoer van luchtvracht en

systemen en werken we met een eigen Planning and Execution

een toonaangevende speler in de internationale transportmarkt.

System waarbij we gebruik maken van data, slimme algoritmes

In de Benelux verzorgen we onder andere het transport voor

en Artificial Intelligence (AI) om nog efficiënter te opereren.

de automotive sector, de retail en de gezondheidszorg, zoals

Veel planprocessen zijn op dit nog vaak losse systemen maar

nu bijvoorbeeld ook vaccins. Ons bedrijf heeft een enorme

in de toekomst zullen die meer aan elkaar gekoppeld worden:

innovatiedrang. We investeren toekomstgericht in middelen

productiesystemen van klanten, zelfrijdende trucks, autostores in

maar juist ook in goed opgeleid personeel. Dat was- en dat is

warehouses, zelfrijdend intern transport. Dat wordt uiteindelijk

nog steeds zo: onze blik is voorwaarts. Hard nodig want er komt

één systeem in plaats van de losse bouwstenen die het nu zijn.

van alles op ons af waardoor wij ons niet willen laten verrassen.

Onze laatste investering is een zogenaamde autostore, een

Over vier jaar zijn er bijvoorbeeld de zero emissie-zones zodat we

automatisch warehouse, wat perfect past in onze visie. Die

de binnenstad niet meer in mogen met verbrandingsmotoren.

integratie komt er en daarop bereiden we ons voor. Logistiek is

Een uitdaging die wij niet uit de weg gaan. Ook de zelfrijdende

een smart industry.”


Veranderingen omarmen

wel weer van: er is altijd ruimte voor verbetering en optimalisering

Caspar werkt inmiddels vijf jaar als directeur van Jan de

van onze dienstverlening. Goed genoeg bestaat niet, het kan altijd

Rijk Benelux Transport: “Geen dag is hier hetzelfde. Neem

beter. De wereld om ons heen verandert snel en ik vind het leuk

bijvoorbeeld Brexit. De uiteindelijke datum viel midden in de

om dat bij te houden en te managen. Welke richting we opgaan

covid-periode. Terwijl onze retail klanten te kampen hadden met

wordt voor een groot gedeelte bepaald door de wensen van onze

lock-downs in de winkelstraten, wilden we onze luchtvracht- en

klanten. Daar luisteren we dus goed naar, en we blijven goed

automotive klanten ongestoord voorzien van hun goederen en

kijken naar de ontwikkelingen om ons heen.”

waren we volop in gesprek om met onze healthcare divisie de vaccins conform de wetgeving te gaan vervoeren. Dat zijn wel de

Tekst: Cai Vosbeek

momenten waaraan je later terugdenkt. Uiteindelijk leer je daar

Jan de Rijk Logistics transport | distribution | warehousing | forwarding Leemstraat 15 | 4705 RT Roosendaal | T: +31 (0)165 572 572 | E: sales@janderijk.com | www.janderijk.com

47


Jan-Paul Rutten, geboren in 1974, getrouwd met Alice en de gelukkige vader van vier kinderen. Sinds 2012 is hij werkzaam in de brouwerij en sinds 2015 directeur. Daarvoor heeft hij de opleiding geneeskunde en chirurgie gedaan en gewerkt in een ziekenhuis in Nepal. De Gulpener bierbrouwerij is een familiebedrijf ontstaan in 1825. Samen met Maartje (zijn zus) vormen zij de 8e generatie.

GULPENER BIERBROUWERIJ HEEFT HET MEEST DUURZAME BROUWHUIS VAN EUROPA

1

48

Waarin onderscheidt Gulpener zich te opzichte van concurrerende merken?

25 lokale boeren een coöperatie hebben opgezet die al onze

Gulpener was een van de eerste brouwerijen die zich in de

de hop teelt door ons in samenwerking met de familie Wouters

brouwgerst in eigen regio produceren. Tevens is eind jaren ’90

jaren ’80 ging specialiseren in speciaal bier. Daarnaast is er sinds

weer geïntroduceerd in Nederland. Sinds dien komen circa 95%

de jaren ’90 een actief duurzaamheidsbeleid in gang gezet dat

van al onze grondstoffen uit de eigen regio. Wij zijn de enige

op de dag van vandaag wordt uitgebouwd en verder ontwikkeld.

brouwerij in Nederland die haar grondstof keten op die manier

Dat heeft er in de jaren ’90 toe geleid dat wij samen met circa

heeft ingericht.


Daarnaast hebben we in 2020 een nieuw brouwhuis in gebruik genomen. Het meest duurzame brouwhuis van Europa. Daarmee besparen we 75% energie t.o.v. het oude brouwhuis en tevens is deze ingericht om aangesloten te worden op een warmtepomp. Als deze warmtepomp functioneert dan is het brouwhuis volledig fossielvrij en zijn we een grote stap dichter bij ons doel om de gehele brouwerij in 2030 fossielvrij te laten produceren. Dit duurzaamheidsbeleid heeft er toe geleid dat we afgelopen november uit handen van hare majesteit Koningin Maxima de Koning Willem 1 prijs voor de duurzaamheid hebben mogen ontvangen.

2

Op welk van jullie bieren zijn jullie nou het meest trots en zouden jullie aanraden en waarom?

Uiteraard zijn al onze bieren vreselijk lekker en bijzonder! Maar twee zou ik er wel graag uit willen lichten.

lokale grondstoffen. Deze IPA is krachtig gehopt maar heeft

4

daarbij wel een zeer plezierige bitterheid. Daarnaast is het een

Kombucha. Dit zijn ambachtelijke gebrouwen frisdranken die

zeer fris en goed doordrinkbaar bier met 5,5% alcohol. Een echte

30 dagen gefermenteerd worden om een mooie diepgang in de

aanrader!

smaak te ontwikkelen. Vervolgens worden ze geblend met fruit

UR-HOP IPA: dit heerlijke bier hebben we al in 2014 op de markt gebracht en daarmee was het een van de eerste IPA’s van Nederland. Het is een biologisch bier, uiteraard gemaakt van

Op de website staan naast bier nog andere producten. Welk product zou je hiervan onder de aandacht willen brengen?

Sinds kort hebben wij drie frisdranken ontwikkeld; BATU

sappen en verse kruiden. De dranken zijn alcoholvrij, biologisch STERK ROGGE TRIPEL: Dit is ons laatste nieuwe bier en het

en ook nog eens suikervrij. We hebben drie smaken ontwikkeld;

eerste bier dat we ontwikkeld hebben in ons nieuwe brouwhuis.

Ginger & Lemon, Passion fruit & Hop en Lime & Mint. Sinds kort

Het bijzonders van dit bier is dat we een moderne filter techniek

zijn ze onder andere te vinden bij de Albert Heijn.

uit ons nieuwe brouwhuis gebruiken om de verwerking van oer granen, in dit geval Rogge, mogelijk te maken. Het is een

Daarnaast komen er deze maand nog twee alcoholvrije bieren

krachtige biologische tripel met 8,5% alcohol. Rogge is een

aan. We zijn ook erg benieuwd hoe die zich gaan ontwikkelen!

oer graan uit ons eigen gebied en in dit geval geteeld door een van onze biologische boeren Felix Huntjes. Het is dan ook een Boeren Collab! Oer granen uit ons gebied hebben een natuurlijke resistentie tegen de lokale ziektes en hoeven daarom niet bespoten te worden. Daarnaast zijn deze goed voor de biodiversiteit. Maar het allerleukste is dat je de smaak van Rogge

5

Waar staat Gulpener over 5 jaar? Over 5 jaar hoop ik dat we de schade van de Corona pandemie achter ons hebben gelaten en een eind op weg

zijn om onze doelstelling te halen om de brouwerij uiterlijk in 2030 fossielvrij te maken.

echt proeft in het bier en daarmee hebben we de smaak van de regio ook echt in de fles gekregen.

Daarnaast vieren we in 2025 ons 200-jarig bestaan. Ik ga er vanuit dat we over 5 jaar een spetterend feestjaar achter de rug hebben!

In januari 2021 is Sterk Rogge Tripel landelijk uitverkozen tot hét biologische product van 2021!

3

Door de Lock down mag er na 20.00 uur geen alcohol meer verkocht worden. Op welke manier merken jullie hier iets van?

6

Wat zou je nog willen zeggen tegen onze lezers? Ik hoop iedereen die in de toekomst ons prachtige

heuvelland bezoekt te mogen ontvangen in ons BrouwLokaal. Na Corona uiteraard, want nu zijn we nog dicht. Het BrouwLokaal is

Voor ons is het heel lastig te zeggen of de “20 uur alcohol

ons bier belevingscentrum dat 7 dagen van de week geopend is.

klok” invloed heeft op de verkoop. Dit betreft sowieso alleen de

Je kunt er terecht voor een rondleiding door de brouwerij, om je

verkoop in de winkels en wij verwachten dat de meeste mensen

eigen bier te brouwen in onze microbrouwerij, voor een lunch of

hun biertjes overdag wel gekocht hebben. Wat ons fors raakt

diner volgens het 25-miles concept (alles komt uit eigen regio) of

is de sluiting van de horeca. Die heeft veel meer impact dan de

gewoon voor een goed glas bier in onze Biergarten of in de luie

avondklok in de winkels.

stoel voor een knapperend haard vuurtje.

49


MOBILITY

In de gemeenten Tilburg en Eindhoven wordt gewerkt aan emissieloze stadslogistiek vanaf 2025. Laat dit even bezinken. Of het nu gaat om de aan- en afvoer van goederen of de ZZP’er die zijn bestelbus gebruikt, het moet allemaal zonder enige uitstoot van een verbrandingsmotor. We staan dus voor een grote opgave.

ZERO-EMISSIE STADSLOGSITIEK DE PAPIEREN DROOM EN DE UITVOERBARE NACHTMERRIE? De papieren droom

wij de overheden op rekening te houden met de praktische

Zero emissie in de binnenstad is natuurlijk de droom van iedereen.

mogelijkheden en samen te werken met de markt. Die markt

De lucht boven ons land wordt steeds schoner – ja echt -, maar

staat niet stil, neem bijvoorbeeld de Zero-Emissie bouwkranen

relatief doen steden het minder dan het platteland. Mede door

van Spierings Mobile Cranes uit Oss. En juist dat soort initiatieven

het vele verkeer in de binnensteden. De ambitie is daarmee

moet de overheid stimuleren.

helder: we gaan de lucht in de binnenstad verschonen. Te beginnen met de stadslogistiek, die mag vanaf 2025 niets meer

Rik Derksen

uitstoten. En nu?

Belangenbehartiger infrastructuur en ruimte VNO-NCW Brabant Zeeland

De uitvoerbare nachtmerrie Bij stadslogistiek onderscheiden we twee groepen, namelijk de bevoorrading en het bestemmingsverkeer. Om de stadsbevoorrading nul te maken moet de huidige keten emissieloos worden, of creëren we zogenoemde hubs, waar overslag naar zero-emissie last-mile distributie plaatsvindt. Schone logistiek is elektrisch, of waterstof, aangedreven. Maar in alle gevallen gaat het om toepassingen die nog volop in ontwikkeling zijn. De voertuigen hebben een beperkte actieradius en een aanzienlijke meerprijs. Tevens zijn er problemen met laadcapaciteit en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Maar ook hubs leveren de nodige problemen op. Overslag van goederen is niet altijd mogelijk, zoals bij gekoelde medicijnen, bier en gevaarlijke stoffen. Voor het bestemmingsverkeer zijn de problemen mogelijk nog groter. Mogen we van de ZZP’er verwachten een elektrisch voertuig aan te schaffen? Wederom veel duurder en met beperkte actieradius. Kortom problemen genoeg! De papieren droom onderschrijven wij, toch zijn we realistisch over de uitvoerbare nachtmerrie. Praktische haalbaarheid – zijn de schone voertuigen er wel – en betaalbaarheid zijn cruciaal. Investeren in een schone economie moet, maar wel verantwoord. Met de coronacrisis hopelijk aan zijn eind, roepen

50


Bomvolle containers voor lege gymzalen Stichting Sports for Children zamelt op Nederlandse scholen oude gymtoestellen en sportmaterialen in.

Game-On > Het label van Sports for Children met bijzondere producten gemaakt van onbruikbaar sportmateriaal.

Voorheen werd dit overtollige materiaal naar de milieustraat gebracht. Dat vonden wij zonde! Sinds de oprichting van onze organisatie in 2011 krijgen deze spullen een tweede leven: na inspectie en een opknapbeurt worden ze wereldwijd geschonken aan scholen en sportclubs die kampen met lege gymzalen vanwege ontoereikende budgetten. In Helmond vullen we na aanvraag een container tot de nok en zetten deze op transport, De blijdschap waarmee de spullen telkens in ontvangst worden genomen is onbetaalbaar en voor ons een stimulans om met dit nuttige werk door te blijven gaan.

En hoewel we een paar geweldige donateurs en sponsoren hebben, is het nodig zoveel mogelijk geld zelf op te halen. Zo zijn we ertoe gekomen om van het canvas en bisonyl van onbruikbare valmatten kleurrijke tassen en accessoires te gaan maken in samenwerking met een sociale werkplaats. Van het hout en leer van kapotte sporttoestellen zijn Nederlandse kunstenaars en andere vaklui markante meubels gaan maken. Intussen is er een geheel unieke collectie ontstaan onder een nieuw label die te vinden zijn op game-on.store

Onze ultieme droom is om zoveel mogelijk kinderen van allerlei nationaliteiten de kans te geven om te spelen en te sporten. Sport draagt bij aan de sociale, fysieke en mentale ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs samen te werken en om te gaan met winst en verlies, ze ontwikkelen zelfvertrouwen en verkennen grenzen. Het kan zelfs een manier zijn om de dagelijkse harde werkelijkheid even te ontvluchten. Dankzij de inzet van onze medewerkers, waaronder veel vrijwilligers, hebben we al honderdduizenden kinderen in meer dan twintig landen bereikt.

sportsforchildren.nl

Van de opbrengst van de verkoop kunnen we onze transporten financieren die vertrekken naar scholen in Roemenië, Moldavië, Brazilië, Zuid-Afrika, Aruba, Curaçao, Marokko en nog vele andere bestemmingen.

game-on.store

Brabant Business Media ondersteunt Sports for Children en Game-On. Ook meedoen? Kijk dan op de website van Sports for Children. Steunen kan ook met een aankoop uit de Game-On webshop.


Brover is een bekende speler op het gebied van bedrijfswageninrichtingen. Hun oplossingen zijn duurzaam, veilig, efficiënt, kostenbesparend en in hun dienstverlening staat ontzorgen bovenaan. Een mooie lijst waaraan innovatie toegevoegd kan worden. Want creativiteit en vernieuwing zit de Brovernaren in het DNA. En dat legt hun geen windeieren want ze zijn al ruim 25 jaar succesvol. Ivo Dekkers is commercieel directeur Brover: “Ons geheim? De klant staat bij alles wat wij doen centraal. Als we geen antwoord hebben op een vraag, gaan we net zolang door totdat we een oplossing kunnen implementeren. Speciaal daarvoor hebben we een eigen R&D afdeling gestart. De producten die wij ontwikkelen zijn echt uniek.”

OP ST(R)OOM! DE LANCERING VAN DE NEXT MOBILE POWER SUPPLY

Brover begon als zelfstandig bedrijf in Geldrop en heeft in de loop

locatie worden producten ontwikkeld voor de automotive zoals de

der jaren de nodige uitbreidingen gerealiseerd met bijvoorbeeld

revolutionaire mobile power supply Zeliox. Aanvankelijk opereerde

een prachtig Experience Center. Hier staat 2.500 m² in het

Brover vooral regionaal maar inmiddels zijn ze doorgegroeid naar

teken van bedrijfswageninrichtingen. Gasten zijn welkom om

een landelijke dekking waar ze mkb’ers, zzp’ers, fleetowners

mobiliteitsoplossingen te bewonderen. Van daktransport tot

en autodealers bedienen. Ivo: “Doordat we alles in eigen huis

laad- en lossystemen, van voertuigbescherming en accessoires

hebben, zijn de lijnen kort, schakelen we snel en kunnen we de

tot elektra. In Nuenen opende Brover onlangs een montagehal

doorlooptijd garanderen. Zo houden we de regie.”

waar ruimte is om aan zestig voertuigen te werken. Op de vierde

52


MOBILITY

vervanger van een aggregaat. De Zeliox heeft geen uitstoot van schadelijke stoffen en maakt nul lawaai. Mensen kunnen op locatie gewoon blijven werken. Ze kunnen koffiezetten, schuren, zagen, werken op hun laptop, boren, zwaailichten aanzetten en zelfs lassen. De Zeliox zorgt dat er altijd stroom is die overal inzetbaar is. En ja, we zijn er best trots op. Het principe van all-in-one en plug-and-play komt helemaal uit onze koker. Inmiddels zijn er drie modellen: de Zeliox Compact, Zeliox Custom en de krachtpatser Zeliox Plus met een piekvermogen van 6000 Watt.” De ideeënbus bij Brover is nooit leeg”, constateert Ivo: ”We blijven voortdurend nadenken en ontwikkelen. Zo gaan we het duurzaam gebruik van materialen voor de inrichting van bussen verder doorzetten. Wat kan lichter? Compacter? Welke grondstoffen kunnen we hergebruiken. Duurzaamheid leeft bij ons zeker. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het dichtslibben van binnensteden en de bijbehorende last-mile problematiek. Er zijn slimme en schone mobiliteitsoplossing nodig om de stad te kunnen blijven bereiken. Dan kan een mobiele powerbank die je de hele dag kunt gebruiken heel handig zijn. Bijvoorbeeld om iets te repareren, cv-ketels te controleren of tv opnames te maken. We rusten er elektrische vrachtbrommers en Birò’s mee uit. Deze Italiaanse tweezitters, zie je steeds vaker in de binnenstad. Er is gewoon veel behoefte aan betrouwbare standalone electriciteisbronnen. In een wereld waarin mobiliteit een groot goed is zal die vraag alleen maar groter worden.”

Brover ontwikkelde de Zeliox. Een mobiele, lichtgewicht stroomvoorziening voor bedrijfswagens. Het is de schone vervanger van een aggregaat. De Zeliox heeft geen uitstoot van schadelijke stoffen en maakt nul lawaai. Mensen kunnen op locatie gewoon blijven werken

Toekomstbestendig Als we aan klanten vragen waarom ze voor ons kiezen, zeggen ze vaak dat wij klaar zijn voor de toekomst”, legt Ivo uit. “Veel bedrijven zijn bezig met het verduurzamen van hun wagenpark en stappen over op elektrische bedrijfswagens. Ze vragen ons om mee te denken over oplaadmogelijkheden bijvoorbeeld. Hoveniers en boswerkers moeten in het bos met elektrische zagen, snoeischaren en maaigereedschap kunnen blijven werken. Dan zou je heel veel accu’s nodig

Brover Bedrijfswageninrichting / Experience Center

hebben. Vroeger werden luidruchtige aggergraten gebruikt of

Spaarpot 13

ze lieten de dieselmotor lopen. Dat kan en mag niet meer en

5667 KV Geldrop

daarom hebben wij de Zeliox ontwikkeld. Dit is een mobiele,

T.+31 (0)40 3400 300

lichtgewicht stroomvoorziening die gevoed wordt tijdens het

E.info@brover.nl

rijden, door zonnepanelen of het lichtnet. Het is de schone

www.brover.nl

53


Wie elektrisch rijdt, is duurzaam bezig en draagt bij aan het milieu. Maar dit zijn niet de enige voordelen van elektrisch rijden. ‘Je betaalt geen wegenbelasting, geen BPM op de aanschaf én je hebt nauwelijks onderhoudskosten.’ somt Hans Marsman, sales manager e-mobility bij Webasto, op. ‘Daarnaast heb je met een elektrisch aangedreven auto een hele lage bijtelling.’ Webasto biedt laadpalen voor zowel privé als zakelijke toepassingen. ‘Het is zelfs mogelijk om een laadpaal te huren, voor slechts € 22,50 per maand.’

EEN WEBASTO LAADPAAL VOOR KLEIN BEDRAG PER MAAND ELEKTRISCH RIJDEN BIEDT ENORM VEEL VOORDELEN Webasto staat voornamelijk bekend als producent van

productie vindt plaats op automotive kwaliteitsniveau. Ook

schuifdaken, verwarming én koeling voor de automotive industrie.

passen we 4G connectiviteit toe in onze laadpalen. Diverse andere

Het bedrijf heeft zich afgelopen jaren ook sterk toegelegd op

aanbieders zijn nog niet zo ver, maar 4G biedt natuurlijk een veel

producten om elektrisch rijden te faciliteren en andere eMobility

hogere snelheid van gegevensuitwisseling op een veel stabieler

oplossingen zoals batterijsystemen. Het bedrijf telt meer dan

netwerk.’aldus Marsman.

dertig productielocaties over de gehele wereld, van de VS tot het vijftig verkoopkantoren. Het Benelux kantoor bevindt zich in

Laadoplossingen voor prive en zakelijke toepassingen

Kampen.

Webasto levert laadpalen voor thuis en voor op de zaak. De

China, maar ook op diverse locaties in Europa. Wereldwijd heeft

laadpalen kunnen tot 22kW laden. Om een vergelijking te maken;

54

Onderscheidend vermogen

zes wasmachines vragen zo’n 11kW stroom. Wanneer er 8

Webasto onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten:

laadpalen op een parkeerterrein staan en deze allemaal gelijktijdig

‘Waar andere leveranciers vaak bestaande componenten van

met zo’n 11kW laden, vraagt dit dus een vermogen van 48(!)

diverse producenten elkaar koppelen en zo een compleet product

wasmachines. Bij de installatie van laadpalen bij uw bedrijf is

leveren, ontwikkelen en produceren wij alles zelf. De specificaties

het dus noodzakelijk om rekening te houden met de zwaardere

voldoen aan alle laatste Europese wet- en regelgeving. De

belasting van het stroomnet. ‘Daar bieden we met de Webasto


MOBILITY

Live een oplossing voor. De Live is voorzien van het zogenoemde

Dit zijn echter niet alle voordelen.

load balancing. Dat betekent dat de palen samen nooit meer

Voor het plaatsen van oplaadpunten

vermogen vragen dan op dat moment beschikbaar. Het

zijn namelijk diverse subsidies en

beschikbare vermogen wordt verdeeld over alle actieve laadpalen,

investeringsaftrekken beschikbaar.

zodat er geen ongewenste piekbelasting optreedt. Hiermee wordt

Via de RVO kan zowel een MIA

voorkomen dat ineens de stroom binnen het bedrijf uitvalt.’aldus

als Vamil aangevraagd worden.

Marsman.

Investeer je liever in andere bedrijfsmatige zaken en wil je geen

Webasto Live

laadpaal aanschaffen? Dan is het ook mogelijk om een laadpaal te huren.

De Webasto Live is in het bijzonder interessant voor bedrijven

Voor slechts € 22,50 per maand heb

die voornemens zijn om een gedeelte van hun parkeerplaats te

je een laadpaal tot je beschikking.

voorzien van elektrische oplaadpunten.

Met de toename van het aantal elektrische auto’s, neemt ook de vraag in oplaadpunten in rap tempo toe. Dit opladen zal voornamelijk thuis en op het werk gaan plaatsvinden. Met de Webasto Live kunt u uw medewerkers en bezoekers een snelle, comfortabele en betrouwbare laadvoorziening aanbieden. De Webasto Live wordt nu tijdelijk geleverd met 3 maanden gratis gebruik van het E-Flux eMobility platform. Hiermee heeft u live inzicht in de laadstatus, kunt u automatisch de laadsessies verrekenen en bent u vrij een tarief in te stellen voor gastgebruik van bijvoorbeeld bezoekers of werknemers. Hiermee heeft u een complete laadoplossing tot uw beschikking.

‘Kies voor elektrisch rijden’ Marsman raadt ondernemers aan om het wagenpark, zodra het aan vervanging toe is, volledig elektrisch te maken. ‘Het elektrisch ‘tanken’ is tweeëneenhalf maal goedkoper dan het tanken van fossiele brandstof. Daarnast betaal je geen rijtuigenbelasting, geen BPM op de aanschaf, en heb je nauwelijks onderhoudskosten’, weet hij. ‘Daarnaast heb je met een elektrisch aangedreven auto een hele lage bijtelling.’

Webasto en Energy Converters Webasto heeft onlangs haar netwerk in Zuid-Nederland versterkt met het agentschap van Energy Converters. Ed Ros is eigenaar van Energy Converters en Hans Marsman is blij met de samenwerking. “Ed Ros kent veel autodealers en -importeurs en heeft een goede ervaring in elektrische laadoplossingen. Steeds meer autobedrijven willen aanvangen met laadpalen maar zijn nog onbekend met de materie. Zijn kennis kunnen we daar dus goed gebruiken” Meer weten? Ga naar www.webasto-charging.nl

Ed Ros (links) en Hans Marsman 55


Wie aan VDL Groep en mobiliteit denkt, ziet elektrische bussen en de productie van MINI- en BMW-modellen voor zich. Het industriële familiebedrijf uit Eindhoven en de auto-industrie zijn echter veel inniger verstrengeld. Ongeveer twee derde van de omzet is uiteindelijk gerelateerd aan mobiliteit.

VDL INNIG VERSTRENGELD MET MOBILITEIT VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven, focust zich met

elektrificatie en het terugdringen van emissies. Op het gebied van

107 bedrijven en meer dan 15.000 medewerkers in 20 landen op

elektrisch zware voertuigen speelt VDL een vooraanstaande rol

hoge innovatiewaarden en het verkrijgen van een unieke positie

in Europa. VDL is totaalpartner: naast productie van voertuigen

per industrie. De uiteenlopende activiteiten van VDL Groep zijn

neemt het familiebedrijf ook de ontwikkeling, prototyping,

samen te vatten in vijf clusters: Mobility, Energy & Sustainability,

certificering, homologatie, sales en aftersales voor zijn rekening.

Science, Technology & Health, Foodtech en Infratech. Elk van

VDL levert ook de laadinfrastructuur en in sommige gevallen zelfs

deze clusters heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen, waarbij

de elektriciteit.

VDL een unieke rol speelt als het aankomt op het ontwikkelen én produceren van producten, machines, onderdelen of diensten en

Onderscheid maakt VDL door de combinatie van ‘knappe

totaaloplossingen. Soms zichtbaar, vaak voor het oog verborgen.

koppen en gouden handen’ in combinatie met automatisering

Maar altijd met een wezenlijke bijdrage in de samenleving.

én robotisering. Die koppeling maakt het mogelijk om voorop te blijven lopen met nieuwe technologieën en om concurrerend te

Om de wereld elke dag een beetje schoner én duurzamer te maken, houdt VDL zich bezig met mobiliteitsoplossingen,

56

blijven ten opzichte van het buitenland.


MOBILITY

“Als betrokken familiebedrijf zetten wij ons in voor het terugdringen van energieverbruik en emissies”, stelt president-directeur Willem van der Leegte. “De elektrificatie van zogeheten heavy-duty mobility is onderdeel van onze strategie rond ‘slimme mobiliteit’: design, elektrificatie, connectiviteit, autonoom en ‘mobility as a service’. Elektrische mobiliteit vormt de basis van toekomstige mobiliteitsconcepten die een grote impact op ons leven krijgen. Met onze leidende positie in Europa op het gebied van elektrische openbaarvervoerbussen, infrastructuur, ontwikkelingen rond de elektrische truck, energieopslagsystemen die batterijen een tweede leven bieden en automatisch geleide voertuigen staat verduurzaming hoog op onze agenda.” Veel VDL-producten voor de auto-industrie blijven voor het oog verborgen. Zo richt VDL wereldwijd autofabrieken in met eigen geautomatiseerde productielijnen en is het bedrijf specialist op het gebied van luchtveersystemen, asliften, paraboolveren en speciale assen voor trucks, trailers en bussen. Ook maakt het bedrijf losse onderdelen. Voor bumpers en autostoelen, maar ook de koppeling in een versnellingsbak, oliekoelers, ruitenwissers, het beschermpaneel van de bumpers en het frame voor zonnedaken. Wel zichtbaar in het straatbeeld zijn de accessoires van VDL: fietsendragers, allesdragers voor op het dak van een auto en dakkoffers. Met alles wat VDL doet in mobiliteit, streeft het bedrijf voortdurend naar slimme oplossingen die zich kenmerken door duurzaamheid en continuïteit. Daarmee geeft VDL de wereld graag beter én schoner door aan de volgende generatie.

www.vdlgroep.com

57


Het vliegverkeer staat onder zware druk. Dat heeft een behoorlijke invloed op ons (bedrijfs) leven. En wat blijkt? “De pandemie heeft sommige klassieke normen en waarden aardig door elkaar geschud. Zo is veilig vliegen met een privéjet voor veel mensen ineens een acceptabele uitdaging geworden!” We zijn in gesprek met Stephan van den Hurk van Global Aviation, al 27 jaar verhuurder van privéjets.

“EFFICIËNTE, LUXE PRIVÉJET WORDT EEN BEREIKBARE, NIEUWE NORM” PRIVÉVLUCHT BLIJKT EEN TASTBAAR ALTERNATIEF

Wat door velen werd gezien als een onhaalbaar alternatief, blijkt in tijden van nood ineens een betaalbare oplossing te zijn; zeker als er commerciële belangen mee zijn gemoeid! Global Aviation, met hoofdkantoor op Eindhoven Airport verzorgt al 27 jaar privéjetvluchten, zakelijk en ontspannend, vanaf alle (ook regionale) luchthavens in Nederland en België. De vloot bestaat uit kleinere, luxe toestellen met Europees bereik tot grotere, intercontinentale privéjets met luxe living en slaapgelegenheid. “En zelfs in deze tijd is het voor ons mogelijk om te vliegen naar zo’n 2000 Europese luchthavens en zo’n 10.000 luchthavens wereldwijd!”

58


MOBILITY

Een winstgevende en tijdbesparende oplossing … 24/7 “Oh, je wilt een voorbeeld? Een CEO moest recent naar een belangrijke vergadering in Stuttgart. Alleen de reistijd over de weg kost (heen én terug) al zo’n 12 uur! Dat gaat dus niet lukken in één dag! En omdat zakelijke (privéjet)reizen in deze tijd gewoon geoorloofd zijn, was het allemaal zo geregeld.” De klant kreeg hierbij een strak en helder reisschema: 08.00 uur aankomst voor de deur van de privéjet terminal 08.05 uur aan boord van de privéjet 09.15 uur aankomst Stuttgart + vervoer naar locatie 10.00 uur aanvang van de vergadering 13.00 uur einde vergadering, CEO belt vanuit de locatie de piloot; klaar voor de terugreis 15.15 uur aankomst Eindhoven Airport, en dan nog even naar kantoor 18.00 uur weer thuis; een gewone, maar zeer effectieve werkdag “De kosten voor bovenstaande reis: € 7000,-. De secretaresse belde me nog even toen de CEO ’s middags weer op kantoor was en zei dat het voor hen nu een structurele optie blijft, zeker gezien de efficiency, in combinatie met het commerciële belang”.

De vraag om mobiliteit blijft, de wereld vliegt door “We krijgen vanuit de markt motivaties genoeg voor de huur van een privéjet. Naast al het noodzakelijke managementverkeer om de (wereld)economie op gang te houden, verzorgen we ook structureel vluchten voor bijvoorbeeld het vervoer van Offshore

en, wellicht de meest bijzondere passagier van het stel (die toch

personeel dat moeten worden afgelost en niet te vergeten;

niet zelf gaat vliegen!), hun Roodstaartpapegaai. Hoe gezellig wil

gespecialiseerde monteurs die snel ingevlogen moeten worden

je het hebben?”

voor bijvoorbeeld een haperende productielijn.

Evenementen en groepen, met privéjet! De privévlucht wordt een steeds meer geaccepteerde, efficiënte luxe

Mogelijkheden te over dus bij dit ervaren team aan

Naast zakelijk verkeer regelt Global Aviation ook veel luxe

de privéjet-sfeer is dat zij ook veel evenementreizen verzorgen.

vakantiereizen. Want In 2020 was - door alle maatregelen - al

“Zo verzorgen wij privévluchten (ook met grotere groepen) naar

een behoorlijk stijgende lijn te zien in het aantal nieuwe vluchten,

internationale beurzen en sportevenementen zoals een EK of

mede om drukte en risico’s te vermijden. Als straks de lente en

WK voetbal. Tja, en ook hier is het interessant om ons eens uit

zomer hun intrede doen, voorziet Stephan van den Hurk weer

te dagen om zo’n reis voor u en uw zakelijke relaties een extra

vele vluchten naar populaire bestemmingen als Cannes, Florence

dimensie te geven … de champagne staat koud!”

luchtvaartspecialisten. Maar wat wellicht niet verwacht wordt in

en Ibiza. “Uiteraard ook voor het comfort en de luxe, met alle bijbehorende ‘snel (ver)wennende bijwerkingen’!

Nog een mooie reden voor de huur van een privéjet? meereizen in een laadruimte is ook geen optie. Bij ons mogen ze

Wilt u meer weten over deze breed georiënteerde privéjetonderneming?

gewoon in de cabine meevliegen. Zo vloog een gezin recentelijk

www.globalaviation.nl

samen met hun Tibetaanse Mastiff van 60 kg, hun Koningspoedel

088 – 888 6 111

“Je huisdier thuislaten met vakantie vindt niemand leuk en

59


Zuid-Nederland is slim en innovatief. Onze regio trekt steeds meer mensen en bedrijven aan, waardoor de druk op het mobiliteitssysteem fors toeneemt. Al 5 jaar bundelen bedrijven, kennisinstellingen en overheidspartners hun krachten in het programma SmartwayZ.NL. Zij bouwen samen aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. De mobiliteitsoplossingen die ze ontwikkelen, maken dit systeem slimmer, flexibeler, duurzamer en veiliger. Dat is nodig om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. En dat merkt u in uw reis van A naar B. Of u hier nou woont, er regelmatig reist, logistieke diensten verleent of onderneemt.

SMARTWAYZ.NL: ANDERS REIZEN, SLIMME LOGISTIEK EN INNOVATIEVE PILOTS OP STRAAT HET SLIMSTE MOBILITEITSSYSTEEM VINDT U IN ZUID-NEDERLAND Innoveren = testen, testen, testen

60

Innovatieve mobiliteit is hot. We zijn op weg naar flexibel,

Ook Brabantse bedrijven zetten flink in op mobiliteitsinnovatie.

schoon en zelfrijdend vervoer. Nieuwe mogelijkheden schieten als

Van razendsnelle fietsen (speed pedelecs) tot elektrische

paddenstoelen uit de grond en de urgentie wordt steeds meer

deelauto’s, de zonneauto van Lightyear of de zelfrijdende

gevoeld. Zo kopte de Volkskrant onlangs: “Dertig stadscentra

minibusjes die momenteel door Helmond rijden. Voor alle

sluiten de poort voor vervuilend vervoer.” Deze steden mogen

innovaties geldt: ze moeten getest en doorontwikkeld worden.

vanaf 2025 enkel nog met schoon vervoer worden bevoorraad.

Het liefst in de échte wereld. Zo krijg je niet alleen inzicht in de

Tilburg, Eindhoven en Den Bosch doen mee.

techniek, maar ook in de effecten op de omgeving.


MOBILITY

verkeersveiligheid verhogen. Data is hierbij essentieel. In een slim logistiek systeem zijn verladers, transporteurs, wegbeheerders, infrastructuur en voertuigen continu met elkaar verbonden en wisselen informatie uit; in-truck, via wegkantborden en planningsinformatie. Niet alleen op de verbindingsroutes, maar ook in de stad zijn er ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe methoden voor efficiëntere bouwlogistiek. Door het logistieke verkeer in de gehele bouwketen af te stemmen en gebruik te maken van zogenaamde bouwhubs, daalt het aantal bouwkilometers flink. Dat draagt bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de bouw. SmartwayZ.NL werkt op het gebied van slimme logistiek samen met onder andere Logistics Community Brabant, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, TKI Dinalog en serviceproviders. Zo krijgen ze ontwikkelde diensten landelijk beschikbaar en, andersom, kunnen ze elders ontwikkelde diensten snel aanbieden in Zuid-Nederland. SmartwayZ.NL faciliteert bedrijven bij het testen en ontwikkelen van hun mobiliteitsinnovaties. Van Breda tot aan Maastricht

Haak aan

mogen bedrijven hun innovaties toepassen in de openbare

Intensief samenwerken is essentieel om het mobiliteitssysteem

ruimte. Het doel: samen meer leren over de bouwstenen voor

van de toekomst te kunnen bouwen. In Zuid-Nederland zijn

het mobiliteitssysteem van morgen. Ook helpt SmartwayZ.NL

er tal van projecten en initiatieven. SmartwayZ.NL nodigt

startups met een slimme mobiliteitsoplossing aan een vliegende

u nadrukkelijk uit om aan te sluiten! Bent u ook een game

start, door ze te verbinden aan een bekende eerste klant, zoals

changer in mobiliteit? Neem dan contact met ons op:

Eindhoven Airport of de Efteling.

info@smartwayz.nl

Minder files. Ook post-corona. Zo werkt het. Overheid, ondernemers en onderwijs in Brabant maken afspraken over slim reizen naar het werk en school zodra we dat weer mogen en willen. Want de periode met dagelijkse files door woon-werkverkeer willen we achter ons laten. Er liggen kansen zoals het spreiden van les- en werktijden, mobiliteitshubs en nieuwe manieren van reizen, zoals deelfietsen en e-scooters in combinatie met het ov. Maar anders reizen gaat natuurlijk niet vanzelf. Handige tools en alle kennis over flexibel (thuis)werken en slim reizen staan op www.zowerkthet.nl. Daarnaast kunnen ondernemers een beroep doen op het Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN), dat een bedrijf persoonlijk op weg helpt met nieuwe mobiliteitsoplossingen en beleid.

Slimme logistiek Zuid-Nederland kent belangrijke logistieke hotspots (o.a. West-Brabant, Tilburg-Waalwijk, Brainportregio Eindhoven) en verbindingsroutes (A58, A67 en N279). Dus ook het transport in de regio willen we zo efficiënt, veilig en duurzaam laten verlopen. Met slimme logistieke toepassingen kunnen we piekmomenten op de weg mijden, routereistijd betrouwbaarder en sneller maken, ladingen efficiënter vervoeren én de

61


World Trade Center Eindhoven (WTCE) en Eindhoven Airport versterken de onderlinge band om gezamenlijk een springplank te bieden aan het regionale bedrijfsleven met ambities om internationaal de vleugels uit te slaan. Met de opening van een kantoor in de nabijheid van Eindhoven Airport, verstevigt WTCE haar positie om het midden- en klein bedrijf in Brainport te ondersteunen bij het internationaal zakendoen.

WTCE EN EINDHOVEN AIRPORT VERBINDEN ZAKELIJK BRAINPORT MET DE REGIO ÉN EUROPA! Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lianne van den Boogaard, directeur WTC·E via: T. 040-237 4972 E. info@wtce.nl I. www.wtce.nl 62


Naast een breed aanbod van zakelijke bestemmingen in Europa zal Eindhoven Airport, dat onlangs de officiële WTCE-licentie verwierf, haar Business Center in de terminal o.a. gaan inzetten ten behoeve van evenementen van WTCE. De Eindhovense luchthaven heeft daarnaast plannen om op termijn in de nabijheid van de terminal een nieuw WTCE-gebouw te ontwikkelen waar ook op een zakelijk, kwalitatief niveau regionale en internationale evenementen kunnen worden georganiseerd. Voordat deze nieuwe faciliteiten daadwerkelijk ter beschikking komen voor beide organisaties, zal WTCE zich op korte termijn gaan toeleggen op een nieuw digitaal platform voor het regionale MKB. Dit platform verbindt WTCE leden uit Brainport met ruim 750.000 andere WTC-leden uit de hele wereld. Met de samenwerking bieden WTCE en Eindhoven Airport het zakelijke ecosysteem in Brainport een totaalpakket aan producten dat internationaal succes binnen handbereik brengt.

https://nieuws.eindhovenairport.nl/nl/media_kits

63Vanaf 10 november 2020 wordt ondernemers de mogelijkheid geboden om medewerkers te laten testen op COVID op locatie bij ISK-lidbedrijf Van Ham Tenten & Podia aan Hallenstraat te Bladel (industrieterrein de Sleutel). ISK-partner Lead Healthcare heeft ruime ervaring met COVID testlocaties, verspreid over Nederland. Er wordt bij het testen gebruik gemaakt van de door het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerde sneltesten van Roche. De uitslag is beschikbaar binnen een kwartier en het is noodzakelijk om te reserveren. Bij positief resultaat wordt telefonisch contact opgenomen met de geteste persoon en de testresultaten worden doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het Bron en Contact Onderzoek. De kosten bedragen € 75,= (vrijgesteld van BTW) per test.

SNELTESTLOCATIE IN DE KEMPEN Grote behoefte bij Kempische ondernemers

Covid Sneltest kiest, hangt af of je de uitslag nodig hebt voor bij

‘De verwezenlijking van een sneltestlocatie in de Kempen is

voorbeeld een reis naar het buitenland.’ Lead Health Care voorziet

een typisch ISK-project,’ geeft ISK-voorzitter Wim van Eijk aan.

werkgevers die te maken hebben met uitval van hun medewerkers

‘Vanwege het feit dat wij in het najaar van 2020 veel signalen

door COVID-19 ook van advies. ‘Onlangs is de website

kregen van ondernemers over medewerkers die meerdere dagen

www.werkgeverstesten.nl gelanceerd, opgericht door

afwezig waren vanwege de lange wachttijd, is een onderzoek

VNO-NCW en MKB-Nederland om werkgevers, maar ook

gestart onder de ruim 800 bij ISK aangesloten bedrijven.’ Er

bedrijfsartsen of arbodiensten handvatten te bieden om testen

bleek een grote behoefte bij Kempische ondernemers te zijn

voor de werkgevers in hun eigen bedrijf mogelijk te maken. Wij

om snel over de resultaten te beschikken bij uitslagen. Zoals één

ondersteunen daarbij en regelen de volledige uitvoering, waarbij

van de ondernemers aangaf: ‘Het zou fijn zijn als ISK dit kan

sinds eind januari een subsidie mogelijkheid is voor het inzetten

realiseren. Een testlocatie in de Kempenregio voor aangesloten

van sneltesten.’ besluit Sander Couperus, ‘en daarmee bieden we

ondernemers is een grote wens. Nu zijn mensen 4 tot 5 dagen

complete ontzorging aan ondernemers!’.

afwezig vanwege de normale testen. De kosten en bezetting zorgen echt voor problemen.’ ISK richt zich op het realiseren van financieel voordeel op facilitaire zaken, maar zet zich ook in om ondernemers te ontzorgen. ‘Dat is de tweede reden, waarom dit project écht bij ISK past,’ aldus Wim van Eijk, ‘onze inkoopmanager heeft zich ingezet om aanbieders te vergelijken en heeft vervolgens concrete afspraken kunnen maken met Lead Healthcare.’ Deze hebben vervolgens heel snel geschakeld.

Sneltest-, PCR- en werkgeverstesten Er wordt ook in het nieuwe jaar veelvuldig gebruik gemaakt van de teststraat op bedrijventerrein de Sleutel, aldus Sander Couperus van Lead Covid Service (voorheen Covid Sneltest Straat), een initiatief van Lead Health Care. Het bedrijf biedt op 30 locaties in Nederland Covid Sneltesten en PCR-testen (8 locaties, waaronder in Eindhoven): ‘Of je het beste voor een PCR-test of

www.iskempen.nl

www.covidsnelteststraat.nl

www.werkgeverstesten.nl

ISK biedt lidbedrijven voordelige raamcontracten aan op het gebied van: Arbo - RI&E - Inkoop gas en elektriciteit – Afvalverwerking – Vaste en mobiele telefonie – Kantoorartikelen – Glasbewassing – COVID Sneltesten Controle brandblusmiddelen – Kantinebenodigdheden – BHV opleidingen – Heftruck- en hoogwerker, TCVT en Code 95 opleidingen Kantoormachines – Collectieve zorgverzekering – Haal en brengservice post – E & W Inspecties - Glasvezel – Koffie – Credit Management 65


Slim binden, boeien én informeren met je eigen company-app. Beter communiceren, interactie verhogen,

zakelijkekansen creëren of employer branding verhogen. Realiseer je doel met Bundeling,

het slimme verbindende platform. Op maat, in je

eigen look-and-feel en beschikbaar op elk device.

Communiceer al je nieuws binnen één effectief en veilig platform.

Plan ieder event met in-app aanmelding, real time attendance-overzicht en volledig digitaal e-ticketing.

Alle organisatie- en gebruikersprofielen overzichtelijk beschikbaar.

Ontdek nog veel meer handige features op bundeling.com

>>

Chat 1-op-1of in een groep op mobile, tablet én desktop.

Al je doʼs & donʼt, onboarding, vakantieaanvragen of ziekmeldingen slim gebundeld met AppCMS en Flexforms.

Giet je het digitaal prikbord in een uitermate flexibel en modern jasje en stimuleer interactie.


nu én in de toekomst!

Voederheil 6a Zeeland | 085 20 20 720 | vantienen.nl


bazelmans.com

Choose the ultimate experience

Vaste installaties en verhuur in licht, beeld en geluid

Veldhoven De Run 4537 5503 LT Veldhoven 040 25 44 222

Amstelveen Kuiper� 3 1185 XS Amstelveen 020 44 15 060


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.