Page 1

KANPEZU B.H.I. 09-10 IKASTURTEA ENERGIA


09-10 Ikasturtean egindako ekintzak (Actividades realizadas este curso 09-10)  IRAKASLEEKIN  GURASOEKIN  IKASLEEKIN  ZENTROAN


IRAKASLEEKIN .Eskolako agenda 21 eta aurtengo gaiaren aurkezpena. (Presentación de la agenda 21 escolar y el tema del curso) · Irakasle gelako kortxoaren berri eman, bertan berriak, ikastaroak, materialak,… jarriko direla azalduz. Irekia guztiontzat. (Corcho en la sala de los profesores, donde ponemos: noticias, cursos, materiales didácticos,…abierto a todos/as) · Irakasle gelan armairu baten ingurugiroarekin zer ikusia duen materiala bateratu (Poner un armario para recopilar materiales relacionados con el medio ambiente, en la sala de los profesores) · Kotxeak konpartitu (Compartir los coches)


GURASOEKIN 

Eskutitz baten bidez, hondakin desberdinak botatzeko edukiontzien berri eman eta energiari buruzko gomendioak. (Enviar una carta a casa, con la información sobre diferentes contenedores y recomendaciones sobre el ahorro de energía.)

“Mendialdea” aldizkarian 08-09 ikasturtean egindako proiektuaren berri eman. (Dar a conocer através de la revista “Mendialdea” los trabajos realizados en el curso 08-09)


IKASLEEKIN  Iazko gaia gogoratu (Hondakinak) (Recordar el tema del curso pasado, los residuos)  Gela txukunenaren lehiaketaren berri eman eta martxan jarri (Recordar el concurso del aula más limpia y ponerlo en marcha)  Urduñako ur errotaren bisita (Hacer una visita al molino de agua de Urduña)  Zuhaitz landaketa (Plantación de árboles)  Txoko berdea


IKASLEEKIN  Araiara eta Badaiara irteera; energi berriztagarriak ezagutzera (Salida a Araia y Badaia, energías renovables)  Kontsumoa eskoletan: tailerrak energia eta kontsumoa (Consumo en las escuelas: talleres de energía y consumo)  Truke azoka proposatu Kuadrilarekin egiteko (ez da egin) (Propuesta de hacer una feria de intercambio, no se ha hecho)  Eguzki festa Udalarekin batera (ez da egingo) (Fiesta solar en colaboración con ayto., no se hará)


ZENTROAN Zaborra biltzeko sistemarekin jarraitu

 Zaborra biltzeko sistemarekin jarraitu (Continuar con el sistema de recogida de basura)  Ikastetxeko lanparen aldaketa, kontsumo baxukoak (Cambiar las lámparas por las de bajo consumo)  Eguzki plakak teilatuan (Placas solares en el tejado)  Kartelak ipini (Poner carteles)  Lehioetan eguzkiak zuzenean eman ez dezan tratamendu berezia egin (Hacer un tratamieto especial a las ventanas para que no moleste la luz


08-09 UDALARI EGINDAKO PROPOSAMENEN JARRAIPENA (HONDAKINAK) 1.

2.

Telazko poltsak oparitzea herritarrei (Bai egin da, Diputazioaren poltsa urdinak) Repartir bolsas de tela en el pueblo (Si se ha hecho, reparto de bolsas azules de la DFA) Berrerabili daitezkeen materialen erabilera bultzatzea (ontziekin egindako tresnen lehiaketa, truke azoka, berrerabiltzeko ontziak,... (Ez da egin) Impulsar el uso de los materiales que se puedan reutilizar (concurso de objetos hechos con envases, feria de trueque, impulsar recipientes para reutilizar) (No se ha hecho)


3.

Edukiontziak ipintzea instituto ondoan (Ez da egin) Urdina lehendik zegoen Colocar contenedores de recogida selectiva junto al instituto. (No se ha hecho) El azul estaba de antes 4. Herrian zehar paper-ontzi gehiago jartzea (Ez da egin) Bakarrik Kultur etxean Colocar m谩s papeleras en el pueblo (No se ha hecho) S贸lo en la casa de cultura


5. Herrian zaborra sarriago bildu eta guneak garbitu (?) Recoger las basuras de las papeleras con mas frecuencia y limpiar las zonas comunes del pueblo (?)


6. Konposta egiteko gune bereziak sortu herrian (Ez da egin) Instalar zonas para la recogida de materia organica y su posterior compostaje.(No se ha hecho) 7. Edukiontzi gehiago jartzea; erropa, olioa, pilak... (Ez da egin) Poner en el pueblo mas contenedores de recogida de residuos “especiales”: ropa, aceite, pilas… (No se ha hecho) 8. Puntu berde mugikorra maiztasun gehiagorekin pasatzea (Ez da egin) “El punto verde móvil” hacer que pase por los pueblos más a menudo. (No se ha hecho) 9. Sentsibilizazio kanpainak egin herritarren hartean (Ez da egin) Hacer campañas de sensibilización en los pueblos (No se ha hecho)


08-09KO IKASLEEN KONPROMEZUEN JARRAIPENA (HONDAKINAK) 1. Birziklagarriak ez diren materialen kontsumoa murriztea. Reducir el consumo de materiales no reciclables. Hasi dira poliki poliki egiten. (Poco a poco se ha empezado) 2. Paper kontsumoa murriztea eta bi aldetatik erabiltzea. Reducir el gasto de papel y usarlo por las dos caras. Ikastetxean ahal denean egiten da. (En el centro se hace siempre que sea posible) 3. Gauzak berrerabiltzea. Erabili eta bota motako tresnen erabilera murriztu. Reutilizar al mรกximo. Reducir el uso de objetos de usar y tirar. Saiatzen gara. (Se intenta) 4. Erosketetara norberak bere poltsa eraman Llevar a la compra cada uno su bolsa Saiatzen gara. (Se intenta)


5. Hondakinak bereiztea eta edukiontzi egokietara eraman Ikastetxean, etxean eta kalean Seleccionar los residuos y llevarlos a su contenedor, en el instituto, en casa y en la calle. Poliki poliki bagoaz ohiturak aldatzen (Poco a poco vamos cambiando de hรกbitos) 6. Zikinkeriak lurrera ez botatzea No tirar porquerias al suelo Badago oraindik zer egina (Tenemos que ir mejorando) 7. Puntu berdea erabili Utilizar el punto verde Sentsibilizazio falta dago.(Hay falta de sensibilidad)


09-10 IKASTURTEA:ENERGIA PROPOSAMENAK UDALARI


 Txapela duten farolak jartzea herrian zehar, argia beherantz ematen dutenak (Poner en el pueblo farolas que alumbren hacia el suelo)

eta kendu argia gorantz ematen dutenak (y quitar las que dan la luz hacia arriba)


 Kontsumo baxuko lanparak jartzea herrian zehar. (Poner en el pueblo lámparas de bajo consumo.)  Igerilekuko eguzki panelak konpontzea. Zein da beraien egoera? (Arreglar los paneles solares de la piscina, ¿Cuál es su estado?


 Berogailua behar denean erabiltzea (udaletxera joan ginen egunean egun beroa zen eta martxan zegoen). Utilizar la calefacción cuando sea necesario, el día que fuimos al ayto. era caluroso y estaba encendida


 Udaletxeko kristalak aldatu (bikoitzak jarri ): beroa hortik joaten da Cambiar los cristales del ayto., poner cristales dobles, sino se va el calor por ahí.


 Eguzki panelak jartzea udaletxean. Poner paneles solares en el ayto.


09-10 IKASLEEN KONPROMEZUAK  Argia behar ez denean itzaltzea (Cuando no hace falta la luz apagarla)  Kontsumo baxuko lanparak jarri (Poner lamparas de bajo consumo)  Berokuntza sistema neurriz erabili (Utlizar la calefacción de forma adecuada)  Ur beroa neurriz erabili (Utilizar el agua caliente con moderación)

energia  

urteko memoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you