__MAIN_TEXT__

Page 1

WOONPROJECT PAPENHOF ARCHITECTENPOOL 5 REFERENTIES VOOR JOUW TOEKOMSTIGE WONING


VOORWOORD De architect speelt een cruciale rol in je woonwensen. Toekomstige bewoners van het Raapsteelhof en Aardpeerhof moeten niet op zoek gaan naar een eigen architect, maar kunnen kiezen uit onze architectenpool. Op basis van een architectuurwedstrijd hebben IGEMO en Stad Mechelen een team van architecten geselecteerd om de kwaliteit van de woningen te garanderen. Expertise en ervaring van de architecten met het bouwproces, klantenbegeleiding en Bijna-Energie-Neutraal bouwen waren essentieel bij het samenstellen van de architectenpool. Op basis van het architecturaal concept en binnen het vastgelegde beeldkwaliteits-bevorderende kader zal de architect jouw individuele woning vorm geven en je bijstaan in het volledige bouwproces. De gedetailleerde taakomschrijving en de erelonen, die alle architecten in dit project zullen hanteren, zijn door IGEMO in een standaardovereenkomst vastgelegd. Deze brochure stelt de vijf geselecteerde architecten voor op basis van hun ontwerpideeën voor het woonproject Papenhof. IGEMO wil je aan de hand van deze brochure inspireren om de juiste keuze te maken richting jouw droomwoning. 

2


3

INHOUD 4

Moon Architects

9

Rooilijn

14

U/Define

19

PTA

24

Wollaert + partners


MOON ARCHITECTS Moonarchitects bvba is gespecialiseerd in woningbouwprojecten voor private en publieke opdrachtgevers (particuliere woningen incl. interieur en groepswoningbouw). Voor het ontwerpproces vertrekt Moonarchitects steeds vanuit de ruimtelijke context: een zorgvuldige studie van de directe omgeving en randvoorwaarden vormen het uitgangspunt bij elk ontwerp. Moonarchitects staat voor een sobere en eerlijke architectuur waarbij de vormgeving vanuit zijn functie ontstaat en interactie zoekt met de omgeving. Voor elk project wordt getracht persoonsgebonden oplossingen aan te reiken die een meerwaarde zullen betekenen voor de opdrachtgever met veel aandacht voor voldoende lichtinval en ruimtelijkheid. Het betreft ook een rationele architectuur waarbij de gespecialiseerde studies reeds bij de beginfase van het ontwerpproces betrokken worden. Duurzaamheid en energiezuinigheid vormen dan ook de sleutelbegrippen bij elk bouwtraject. De technische uitwerking van elk project krijgt een hoge graad van detaillering en zorgvuldige werfopvolging. Op deze manier is er garantie tot een coherent geheel waarbij alle disciplines elkaar zullen versterken.

4


VISIE ONTWERP Deze gezinswoning is opgevat als een compacte 3slaapkamerwoning. De nutsfuncties bevinden zich telkens in een centraal compact blok. Dit geeft extra ruimtelijke kwaliteiten aan de woning en betekent flexibiliteit voor de gevelopbouw. De circulatieruimte wordt zo een boeiende architecturale wandeling doorheen de woning met wisselende zichten en voldoende lichtinval. Een centrale vide versterkt het ruimtelijk gevoel en de samenhang van deze woning en zorgt voor extra lichtinval via een dakraam in het centrale deel van de woning.

De voorgestelde gezinswoning is zeer flexibel aanpasbaar ifv de specifieke wensen van elke opdrachtgever en kan eventueel uitgebreid worden met een extra kamer of omgekeerd kan er ook voor een grotere vide/bureauruimte of inpandig terras geopteerd worden.

De gevels zijn sober en speels uitgewerkt door geschrankte raamopeningen en oordeelkundig gekozen details: diepe dagkanten, ramen in het gevelvlak of claustra’s identificeren de achterliggende functies en bevorderen het contact met tuin of straat.

Er wordt geopteerd duurzame materialen toe te passen zoals oa. genuanceerd gevelmetselwerk, aluminium buitenschrijnwerk,…

5


ONTWERPEN

6


ONTWERPEN

7


CONTACT

5 8

Moonarchitects bvba Jachtlaan 86 – 2650 Edegem 03/2937093  0485/527137

www.moonarchitects.be

info@moonarchitects.be woningbouw & interieur, interactie context, sobere & eerlijke architectuur, meerwaarde, lichtinval & ruimtelijkheid, rationele architectuur, duurzaamheid, energiezuinigheid, zorgvuldige detailleringen, coherentie


ROOILIJN De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private. Deze grens fascineert en inspireert ons, als raakvlak, als drempel en als kader.

Het is waar een gebouw zich toont aan de buitenwereld en zijn verhaal vertelt. Het is ook de filter tussen bewoners en hun omgeving. Het is een grens die kan uitgroeien tot een collectieve ruimte tussen privaat en publiek. Het is waar architectuur zijn maatschappelijke relevantie krijgt. We werken aan een verscheidenheid aan ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus en voor verschillende private en publieke opdrachtgevers. Onze projecten balanceren bewust op de grens tussen ‘gewoon/evident’ en ‘herkenbaar/karaktervol’. Onze methodiek wordt gekenmerkt door een analytische blik, een onderzoekende houding en het besef dat het bestaande een grote waarde is om op voort te bouwen. Vanuit deze benadering maken we ontwerpen die contextueel zijn, nieuwe kwaliteiten aanboren of bestaande waarden opnieuw tot leven wekken.

ROOILIJN is in de eerste plaats een team: een kleine multiprofessionele groep die de verscheidenheid aan opdrachten en schaalniveaus binnen een nauwe samenwerking op een ontwerpmatige, polyvalente en diepgaande wijze benadert.

9


VISIE ONTWERP Uit de 27 kavels kiezen we ‘nadelig’ perceel met een zuidgerichte voorgevel omdat dit een grotere ontwerpuitdaging vormt. De specifieke context van deze woningen, gelegen aan een semipubliek erf is bepalend voor ons planvoorstel. De bijna evenwaardigheid van het collectieve hof aan de zuidgerichte voorgevel en de private tuin aan de noordgerichte achtergevel leidt naar een plan waarbij de leeffuncties op een vrije manier aan deze beide gevels kunnen voorzien worden.

De open houtconstructie met de centrale technische zone (berging, sanitair en keuken) maakt dit mogelijk. Het levert een levendige functie achter de voorgevel wat in combinatie met een goed afgewogen transparantie zal zorgen voor een meerwaarde naar het erf toe. De maximaal toegelaten bouwenvelop levert bijna automatisch vrij eenvoudige, compacte en heldere plannen en bijhorende gevels. De doorsnede wordt echter zeer nauwgezet en creatief uitgewerkt. Door verschillende plafondhoogtes krijgt elke zone of ruimte toch een specifiek karakter.

De doordachte doorsnede zorgt er ook voor dat het zonlicht tot diep in de woning kan binnenvallen met positieve gevolgen voor de passieve zonnewinsten en de natuurlijke daglichttoetreding. De gevel wordt opgebouwd met verticale ramen. Dit heeft een logica die het begroeien met klimplanten mogelijk maakt en resulteert ook in economische overspanningen.

5


ONTWERPEN

11


ONTWERPEN

12


CONTACT

5 13

ROOILIJN architectuur bvba Haantjeslei 115/1 - 2018 Antwerpen 03 344 02 05 0474 54 08 61

www.rooilijn.be maatschappelijke relevantie, bio-

info@rooilijn.be luc@rooilijn.be

ecologisch bewustzijn, stedelijkheid,  communicatief,  intensief,  onderzoekend,  ontwerpplezier,  bouwplezier,  houtliefhebbers,  ingenieuze doorsnedes en ruimtelijkheid, budgetgericht,  voorliefde voor moeilijke opdrachten


U/DEFINE Voor het Papenhof werkt U/Define (architectuur) samen met TC-Plus (interieur).

Het team zoekt huidige situaties te analyseren om noden van morgen te definiëren. De studio’s vertreken vanuit de notie dat er geen standaard oplossingen zijn en start vanuit een kritische analyse.

Omdat we op een onderzoekende manier tewerk gaan zijn verschillende scenario’s mogelijk. De uiteindelijke ruimtelijke oplossing is voor het team een resultaat van een rationeel onderzoek naar het specifiek gebruik.

Wij willen gebouwen ontwerpen die niet alleen goed functioneren, maar door hun aanwezigheid, materialisering en vorm ook meerwaarde creëren voor de gebruikers en hun stedelijke omgeving. Toch zijn er een aantal maatstaven waar wij belang aan hechten :

• Zuiverheid van vorm - een uitgesproken ruimtelijke interventie die het innerlijk functioneren communiceert. Helder en leesbaar voor gebruiker en bezoeker.

• Zuivere inpassing - subtiliteit ten aanzien van een complexe stedelijke context.

• Circulariteit – een duurzaam toekomstbestendig ontwerp. Actueel in de zin dat het een gebouw is van vandaag, dat met vertrouwen een uitdagende en dynamische toekomst tegemoet treedt.

14


VISIE ONTWERP Een huiselijke structuur - vrij aan te passen naar de noden en wensen van haar bewoners.

Het ontwerp zet in op creatie van kwalitatieve ruimtelijkheid. Door een relatie op te bouwen tussen de ruimtes en hun omgeving en een optimalisering van lichttoetreding in de volledige woning wordt het gebouw driedimensionaal opengetrokken.

De toekomstgerichte ontwerpprincipes uiten zich in flexibiliteit en eenvoud van het plan. De indeling kan eenvoudig gewijzigd worden volgens de wensen en noden van de bewoners: meer/minder kamers, extra restruimte, leven straatzijde of tuinzijde, etc.…

Als doorzonwoning heeft het gelijkvloers één ruimtelijke verbinding tussen voor- en achtergevel. Centraal in de woning zit een verticale kern die alle lagen van de woning verbindt.

Op elke verdieping is er een buitenruimte die natuurlijke lichtinval faciliteert en de woning een unieke woonkwaliteit verleent: een groter ruimtegevoel en een betere visuele relatie met de buitenruimte. De balans in kleur en natuurlijke materialen doet het beoogde karakter van de woning binnen èn buiten tot haar recht komen.

Dit huis wil jullie de kans geven om te groeien in een soms niet te voorziene toekomst.

5


ONTWERPEN

16


ONTWERPEN

17


CONTACT

U/Define Peterseliestraat 23A 70B  8000 Brugge 0471 81 37 34 0493 25 45 62 

www.u-d-a.com

info@u-d-a.com

5 18


PTA Working within the human context. Het is al lang niet meer zo dat de grootste gezinnen , de grootste woningen bewonen. Er zijn zoveel meer factoren dan het aantal gezinsleden die de woonkeuze bepalen. Er wordt deeltijds thuis gewerkt, één van de partners heeft een eigen praktijk. Hobby’s nemen een bijzondere plaats in.  Mensen zijn gehecht aan  hun bibliotheek, muziekcollectie of piano, ... .  

Het is ook al lang niet meer zo dat de kapitaalkracht van een gezin bepaalt waar ze wonen. In de steden kiezen middenklassegezinnen bewust voor de ‘moeilijkere’ buurten. Meer kapitaalkrachtige koppels op pensioen ruilen de villa waar ze met hun gezin hebben gewoond voor een ruim appartement in de stad, dicht bij culturele en recreatieve voorzieningen.

Het is dus niet (meer) zo dat een gezin met 3 kinderen een 4slaapkamer woning koopt en een koppel op pensioen genoeg heeft aan één slaapkamer. Ieder heeft zijn specifieke woonwensen dewelke zich moeilijk in categoriën laten gieten en die bovendien variëren in de tijd.

PTA speelt in op de snel evoluerende noden en wensen door projecten te realiseren met een grote vrijheidsgraad in bouwfase en flexibiliteit op lange termijn. In elk project is de belangrijkste ambitie van PTA om bij te dragen aan de Joie de vivre van de toekomstige gebruikers, na oplevering … maar ook 30 jaar later.  

19


VISIE ONTWERP Een goede organisatie is de basis voor een kwalitatieve woning. Daarbinnen kan de bewoner eigen keuzes maken. Op die manier laat de woning verschillende levensstijlen en -fasen toe. De woning wordt tot de essentie herleid. a.d.h.v. 7 principes:  

1. Circulatie wordt compact en functioneel georganiseerd en houdt de mogelijkheid open om direct, of na verloop van tijd een derde bouwlaag te voorzien. 2. De relaties tussen boven en beneden en tussen binnen en buiten zijn moduleerbaar en geven de vrijheid aan de bewoners de graad van openheid zowel intern als naar te omgeving te bepalen. 3. De positie van de keuken bepaalt niet waar de eettafel en waar de zitruimte moet komen. De tafel binnen of buiten dekken duurt +/- even lang.   4. De organisatie van de technieken met één leidingkoker, een technische ruimte en een berging, geeft vrijheid voor de plaatsing en het ontwerp van badkamer, keuken, wasruimte, ... in bouwfase maar ook op lange termijn. 5. De combinatie van  klassieke massiefbouw (gebouwschil) en zwevende vloer op houten roostering (verdiepingsvloer) is een budgetvriendelijke optie die akoestische en energetische voordelen combineert met aanpasbaarheid op lange termijn. 6. Het gepersonaliseerd gevelconcept volgt het idee van de plannen en speelt in op de specifieke wensen (raamopeningen, gevelmateriaal, compositie … )  van de bewoners waardoor iedere woning een unieke uitstraling krijgt. 7. Het compact volume laat toe een zeer budgetvriendelijke ben-woning (bijna energie neutraal) te realiseren met eenvoudige en gebruiksvriendelijke installaties.  

5


ONTWERPEN

21


ONTWERPEN

22


CONTACT

5 23

PTArchitecten bvba Zwart Paardstraat 15 - 1080 Brussel 02 290 50 55

info@ptarchitecten.be

www.ptarchitecten.be

Evolutief ontwerp, interactie,  human context,  woonkwaliteit primeert,  intensief overleg,  duurzaamheid,  economisch bouwen,  enthousiast team,  15 jaar ervaring,  joie de vivre 


WOLLAERT + PARTNERS WOLLAERT+PARTNERS is een veelzijdig en ambitieus architectenbureau dat zich specialiseert in complexe opdrachten voor bijzondere klanten. In de jaren ‘80 kreeg het kantoor naamsbekendheid met de realisatie van talrijke eengezinswoningen verspreid in Vlaanderen. Later verwierf het kantoor ook expertise in bouwopdrachten met zeer diverse bestemmingen zoals onder andere recreatie, bedrijven, zorg, onderwijs en diensten. De realisaties reiken inmiddels van de BeNeLux over Spanje tot in Zuid-Afrika.

Een multidisciplinair team van architecten, ingenieurs en interieurvormgevers beantwoordt elke opdracht met een uniek totaalconcept. Elk project ontstaat uit een intensief overlegtraject met de opdrachtgever, de ruimtelijke context, eigentijdse materialen en milieubewuste technieken. Elk ontwerp is persoonlijk, tijdloos en duurzaam.

Naast kwalitatief bouwen staat WOLLAERT+PARTNERS in het bijzonder voor een professionele dienstverlening en een persoonlijke aanpak. Een gestructureerde werkwijze, de brede ervaring en één rechtstreekse contactpersoon staan garant voor een bouwproces zonder kopzorgen.

24


VISIE ONTWERP Dit ontwerp gaat uit van het potentieel van de opdracht: binnen een logische structuur en een open ruimtelijk karakter zijn voor dezelfde typewoning verschillende planindelingen mogelijk. Zo kan het ontwerp eenvoudig worden aangepast aan de individuele voorkeuren en het budget van de bouwheer.

Op dezelfde manier kan deze BEN-woning later met kleine ingrepen mee-evolueren met haar bewoners (meegroeiwonen). Het ontwerp voorziet een centrale kern met de dienende functies zoals een ruime berging, wasplaats en sanitair. Langs de gevels bevinden zich de verblijfsruimtes zoals zithoek, leefkeuken en slaapkamers. De centrale vide is een verbindend element tussen de dag- en nachtfuncties en zorgt voor licht en ruimte in de kern van de woning. De inkomhal vormt een sas ten opzichte van het buitenklimaat en is ruim genoeg voor een vestiaire en het stallen van een fiets of kinderwagen.

De gevels ogen hedendaags en speels. Binnen een frame van gevelstenen kunnen vensters vrij worden afgewisseld met gesloten geveldelen in hout of groenelementen. Deze vrijheid laat toe om de hoeveelheid daglicht en privacy optimaal af te stemmen op de achterliggende kamers.

5


ONTWERPEN

1 inkomhal, 2 toilet, 3 zithoek, 4 bureau, 5 leefkeuken, 6 berging, 7 nachthal, 8 slaapkamer, 9 dressing, 10 slaapkamer, 11 slaapkamer, 12 badkamer, 13 hal (optie), 14 polyvalente/kamer (optie), 15 berging/badcel (optie)

26


ONTWERPEN

27


CONTACT

5 28

WOLLAERT+PARTNERS architecten bvba Ertbruggestraat 113 - 2110 Wijnegem 03 384 22 33 Â

info@wollaert.be

www.wollaert.be

+500 realisaties, maatwerk, kwaliteit, persoonlijke aanpak, pro-actief, klantgericht, strak, sfeervol, inspirerend, dialoog


COLOFON

Dit document is een publicatie van:

IGEMO Schoutetstraat 2 2800 Mechelen info@igemo.be www.igemo.beÂ

Eindredactie: Nick Bogaerts, Glenn Lyppens en Olivia Boeykens

Opmaak: Olivia Boeykens

5 29

Profile for IGEMO

ARCHITECTENPOOL - woonproject Papenhof  

De toekomstige bewoners van het Papenhof zullen op vlak van architectuur een voorbeeldfunctie hebben. Op basis van een architectuurwedstrijd...

ARCHITECTENPOOL - woonproject Papenhof  

De toekomstige bewoners van het Papenhof zullen op vlak van architectuur een voorbeeldfunctie hebben. Op basis van een architectuurwedstrijd...

Profile for igemo
Advertisement