ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ " ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ" ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ 2019

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 24ο • ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2019 • ΑΡΙΘΜ. 219 Πασχαλινή Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβ. κ.κ. Εὐσεβίου

Δέν νοεῖται Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ χωρίς ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου Ἀγαπητά μου παιδιά,

τάφε, ἀθανασίας χωρίον! Ὦ τάφε, ἀναστάσεως ἐργαστήριον! Ὦ τάφε, τῶν τάφων κατάλυσις! Ὦ τάφε, μέσα στόν ὁποῖον ὁ θάνατος παύει πιά νά εἶναι θάνατος. Ὦ τάφε μέσα στόν ὁποῖον γεννιέται ζωή χωρίς τέλος!... ἀναφωνεῖ ὁ Μέγας Ἀθανά­σιος καί ἡ φωνή του ἀποτελεῖ τόν ἀντίλαλο τῆς φωνῆς τοῦ ἀποστό-

λου Παύλου: «Ποῦ σου, θάνατε, τό κέντρον; ποῦ σου, Ἅδη, τό νῖκος» (Α΄ Κορ. ιε΄ 55). Δέν ἔχει πιά ὁ θάνατος φαρμακερό κεντρί. Τοῦ τό ἀφαίρεσε ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ὁποῖος τόν νίκησε γιά λογαριασμό μας. Ὁ Χριστός συντρίβει τά δεσμά τοῦ θανάτου καί διανοίγει τίς πύλες τοῦ Ἅδη, ἀνασταίνει τούς νεκρούς καί βγάζει ἀπό τόν τάφο τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, πού σημαίνει, ὅτι ἀπελευθερώνει ἀπό τίς συνέπειες τῆς πτώσης τήν ὅλη ἀνθρωπότητα. Γιά τήν Ὀρθοδοξία δέν νοεῖται


18 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ χωρίς τήν ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Ἄμεση συνέπεια τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ θέωση καί ἡ δοξοποίηση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀνάσταση ἔχει πάντοτε ὑπαρξιακές καί ὀντολογικές προεκτάσεις στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Δέν πρόκειται γιά μιά ἁπλή συναισθηματική ἤ καί ἔξωθεν ἐπίδραση. Πρόκειται γιά κάτι βαθύ, οὐσιαστικό καί ὑπαρξιακό γεγονός. Ὁ ἄνθρωπος πού ἐξέρχεται ἀπό τόν Ἅδη εἶναι μία νέα ὕπαρξη, χαριτωμένος καί θεωμένος, ἕνας ἀναστημένος κατά χάριν Θεός. Ἄξιος τῆς ἀρχικῆς δημιουρ­γίας, ὄχι ἁπλῶς νά εἶναι «κατ’ εἰκόνα Θεοῦ», ἀλ­λά καί νά φτάνει στό ἐσχατολογικό του «τέλος», πού σκοπός του εἶναι ἡ «ὁμοίωσις» πρός τόν Θεόν. Μέ τήν ἀνάσταση θεραπεύονται οἱ συνέπειες τῆς πτώσης, ὅπως εἶναι ἡ φθορά, ἡ ἀσθένεια καί ὁ θάνατος. Αὐτό σημαίνει, ὅτι μέ τήν ἀνάσταση ἀρχίζει μιά νέα ζωή, νέο ἦθος ἀνθρώπου καί νέα ποιότητα ζωῆς. «Ἔξοδος» ἀπό τόν παλαιό κόσμο καί «πορεία» πρός τόν κόσμο τῆς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ. Ἔξοδος ἀπό κάθε μορφή δουλείας καί ἀνελευθερίας. Ἀλλά καί πορεία διά μέσου της Ἱστορίας, ὅπου οἱ προκλήσεις καί οἱ πειρασμοί. Πορεία ἀπό τή χώρα τοῦ θανάτου στή χώρα τῶν ζώντων. Ὑπόθεση μιᾶς ὁλόκληρης κοινότητας, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στό σύνολό του. Ὅλα τα ἔθνη καί οἱ φυλές τῆς γῆς, πᾶν γένος ἀνθρώπων, καλοῦνται νά βιώσουν τό δικό τους Πάσχα μέσα στό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει χῶρος γιά

ὅλους. Εἶναι ἡ νέα Ἐδέμ, ὁ χῶρος ὅπου δέν ἔχει θέση ἡ φθορά καί ὁ θάνατος. Μέ τήν Ἀνάσταση καταλύθηκε ὁ Ἅδης καί ἀναδύθηκε ἀπό τόν κενό τάφο ἡ νέα γῆ τῆς ἐπαγγελίας, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἔννοια τοῦ Πάσχα περιλαμβάνει τήν Ἐκκλησία ὡς σύνολο, ἀλλά καί τούς πιστούς ὡς πρόσωπα. Ἔξοδος, διάβαση καί πορεία καί στήν προσωπική ζωή τῶν πιστῶν. Ἀγαπητά μου παιδιά, Τό Πάσχα δέν εἶναι μία ἁπλή καί στατική ἀνάμνηση κάποιων ἱερῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος. Εἶναι μία διαρκής καί δυναμική πραγμάτωση τῶν γεγονότων αὐτῶν στήν προσωπική μας ζωή. Ἡ μετοχή μας στά γεγονότα αὐτά δέν εἶναι συναισθηματική, ἀλλά βαθιά πραγματική καί ὑπαρξιακή. Ὁ Χριστός πρέπει νά γίνει «τό Πάσχα ἡμῶν» διαφορετικά εἴμαστε ἐκτός τοῦ πνεύματος τῶν ἡμερῶν. Καλούμαστε, λοιπόν, νά γίνουμε συνδαιτυμόνες μέ τόν Ἀναστάντα στό εὐχαριστιακό δεῖπνο τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖ, σε μία διαχρονική ἔννοια πραγματώνεται ἡ βίωση τοῦ δικοῦ μας Πάσχα, τῆς δικῆς μας ἀνάστασης. Καλή Ἀνάσταση! Χρόνια πολλά! Ὁ Ἐπίσκοπός σας

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας ΕΥΣΕΒΙΟΣ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

19

Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν Ἰκαρία

Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης, μετέβη εἰς τήν Ἰκαρίαν τήν Πέμπτην 18ην Ἀπριλίου 2019 καί χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου στήν Ἐνορία Ταξιάρχου Μιχαήλ Ξυλοσύρτου Ἰκαρίας καί ὁμίλησε γιά τήν πνευματική προετοιμασία μας, ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Τό πρωί τῆς ἑπομένης ἡμέρας, 19η Ἀπριλίου 2019, χοροστάτησε στήν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, ἀκολούθως δέ συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου. Κατόπιν παρέστη στήν τελετή Παραδόσεως-Παραλαβῆς Διοικητοῦ στό Τ.Ε. Ἁγίου Κηρύκου, παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἰκαρίας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας στίς 6 μ.μ. χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου μετά τοῦ Κανόνος τοῦ Λαζάρου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Χαραλάμπους Εὐδήλου καί ἐν συνεχείᾳ συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Εὐδήλου. Τό βράδυ τῆς 19ης Ἀπριλίου στίς 8 μ.μ. προεξῆρχε στήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Πολυκάρπου Ῥαχῶν, καθώς ἡ Ἐνορία στερεῖται Ἐφημερίου καί ὁμίλησε περί τῆς θεραπείας τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, πού ἐπιτελεῖ ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων, ὅπως τό ἱερό Εὐχέλαιο καί τό μυστήριο τῆς Μετανοίας-Ἐξομολογήσεως. Ἀκολούθως συνεκάλεσε πρός Σύναξιν τούς Ἱερεῖς-Ἐφημερίους τῆς Ἀρχιερατικῆς Περιφερείας Ῥαχῶν. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ὅτι πέρα ἀπό τά τρέχοντα διοικητικά ζητήματα, τά ὁποῖα δυστυχῶς δέν ἐλλείπουν ἀπό καμία ἱερατική Σύναξη, μᾶλλον δέ αὐξάνονται ἕνεκα τῶν πολλῶν καί αὐξανομένων Ἐφημεριακῶν

κενῶν, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀνάθεση τῶν διοικητικῶν καθηκόντων σέ Ἱερέα Ἐφημέριο ἄλλης Ἐνορίας, ὁ Σεβασμιώτατος καί στίς τρεῖς αὐτές Συνάξεις κοινοποίησε στούς Πατέρες τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καί Θείων Λειτουργιῶν, τό ὁποῖο συντάχθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη, μέ σκοπό τήν ὅσο τό δυνατόν καλύτερη ἐπιτέλεσή τους καί στίς πολλές Ἐνορίες τῆς Ἰκαρίας, πού στεροῦνται Ἐφημερίου. Ὁ Σεβασμιώτατος μέ πατρική στοργή ἐνίσχυσε τούς Πατέρες στό δύσκολο, ἀλλά γλυκύ ἔργο τῆς ἱερατικῆς διακονίας αὐτῶν τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα. Εὐχήθηκε δύναμη καί ἐνίσχυση παρά Κυρίου καί συνέστησε στούς Ἀδελφούς-Ἐφημερίους ἔνθερμο ζῆλο καί ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια ὡς πρός τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἀφ’ ἧς στιγμῆς οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν ὑποχρεοῦνται νά τελέσουν δύο καί τρεῖς καί τέσσαρες ἀκόμη ἱερές Ἀκολουθίες πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν Ἐνοριῶν μας, λόγῳ τῆς ἐλλείψεως Ἱερέων Ἐφημερίων. Δέν παρέλειψε ἐπίσης νά εὐχαριστήσει τούς Ἱερεῖς γιά τήν θυσιαστική τους διακονία κατά τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες, ἐνῶ παραλλήλως τόσο ἐπ’ ἐκκλησίας, ὅσο καί σέ κάθε εὐκαιρία ἀφ’ ἑνός μέν ζητοῦσε τήν κατανόηση ἀπό μέρους τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν μας, ἀφ’ ἑτέρου παρακαλοῦσε γιά τήν ὕπαρξη νέων ἱερατικῶν κλήσεων, ὥστε νά χειροτονηθοῦν νέοι Ἱερεῖς, πού θά διακονήσουν μέ ζῆλο ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου τίς πνευματικές καί λατρευτικές ἀνάγκες τῶν πιστῶν. Τέλος στα πλαίσια τῆς ἐπισκέψεώς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος συναντήθηκε ἐπίσης μέ Φορεῖς καί Ἀρχές τοῦ Νησιοῦ, ἐνῶ συνομίλησε ἐπί μακρόν, ἀνταλλάσσοντας ἀπόψεις καί προβληματισμούς μέ πολλούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)


20 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ Τ

«

ήν ψυχοφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν» εἰσήλθαμε σύν Θεῷ στήν ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ ὁποία γιά τά ἀκριτικά μας Νησιά, τήν Σάμο, τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους, κύλισε μέ εἰρήνη καί καρποφορία πνευματική. Χάρη στή θυσιαστική διακονία τῶν Ἱερέων-Ἐφημερίων μας, οἱ λατρευτικές Ἀκολουθίες τῶν ἁγίων αὐτῶν Ἡμερῶν τελέσθηκαν μέ ἀρτιότητα καί τάξη, ἀκόμη καί στίς Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες λόγῳ τῶν πολλῶν ἐφημεριακῶν κενῶν, στεροῦνται Ἱερέως. Ἐπίκεντρο τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ κατά περίστασιν ἱερουργία ἤ χοροστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος, ὑπερέβαλε ἑαυτόν, δεικνύοντας μέ τό παράδειγμά του τήν ἀνάγκη τῆς κατά τό δυνατόν ἱερατικῆς παρουσίας σέ κάθε Ναό, πόλεων ἤ χωρίων! Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων 21η Ἀπριλίου 2019 ἑορτάσθηκε, ὅπως κάθε χρόνο, στούς Βουρλιῶτες, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἱερούργησε στόν λαμπροστολισμένο, σύμφωνα μέ τά τοπικά ἔθιμα, μέ τά βαΐα τῶν φοινίκων, Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί ὁμίλησε γιά τήν διαφύλαξη τῆς ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς τοῦ Χριστοῦ, ἐφ’ ὅρου ζωῆς μας. Τό βράδυ χοροστάτησε στήν πρώτη Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μυτιληνιῶν, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν συμπόρευση καί συσταύρωσή μας μέ τόν Χριστό, ὥστε νά λάβωμε τήν πολυπόθητη ἐμπειρία καί τῆς Ἀναστάσεώς Του. Τήν Μ. Δευτέρα 22α Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου καί ὁμίλησε γιά τήν ἔννοια τῆς πνευματικῆς ἐγρήγορσης. Τήν Μ. Τρίτη 23η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε κατ’ ἔθος στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Θοδώρου Βαθέος, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν ἀγαθή καρποφορία τῆς μετανοίας σέ σχέση μέ τίς κοσμικές συνήθειες καί τό κοσμικό ἦθος. Τήν Μ. Τετάρτη 24η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα, χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Νιπτῆρος, ὁ ὁποῖος ἐπιτελεῖται μέ λαμπρότητα στήν Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ὡς ἀντιδάνειο, πού ἔφθασε στή Σάμο, ἀπό τούς πολλούς Σαμίους Κληρικούς, πού ὑπηρέτησαν κατά καιρούς στό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί πέντε (5) Πατριάρχες. Στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στήν ἀξία τῆς ταπείνωσης, ὅπως τήν ὑπέδειξε ὁ Χριστός καί μᾶς τήν κληροδότησε ὡς ἀναγκαῖο τρόπο ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας. Τήν Μ. Πέμπτη 25η Ἀπριλίου 2019 τό πρωί, ἱερούργησε στήν Ἱ. Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου, ὅπου ἐγκαταβιοῖ πολυμελής γυναικεία Ἀδελφότητα, ὑπό τήν Γερόντισσα Εὐνίκη.

Στά πλαίσια τοῦ συντόμου κηρύγματός του ἀναφέρθηκε μέ ἐνάργεια στήν παράδοση τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο καί στήν ἀνάγκη τῆς ἀπό μέρους μας συχνῆς συμμετοχῆς, μετά ἀπό τήν πνευματική μας προετοιμασία, γιά νά ἔχουμε ζωή καί σωτηρία.

Τήν Μ. Πέμπτη 25η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα χοροστάτησε στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν στόν Καθεδρκό Ἱ. Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου, ὅπου ἐξ ἀφορμῆς τῶν δύο συσταυρωθέντων ληστῶν, ἐπέστησε τήν προσοχή μας στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά βιώνουμε τήν θεανδρική παρουσία τοῦ Κυρίου μας στή ζωή μας, παρά τόν σταυρό πού ὁ καθένας φέρει, μιμούμενος ἀσφαλῶς τόν εὐγνώμονα, τόν ἐκ δεξιῶν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ληστήν. Τήν Μ. Παρασκευή 26η Ἀπριλίου 2019 τό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη ἀρχικῶς στόν Ἱ. Μ. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων γιά τήν Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων και βασιλικῶν Ὡρῶν καί τόν Ἑσπερινό τῆς Ἀποκαθηλώσεως, τό ὁποῖον ἐτέλεσε ἐν συνεχείᾳ καί στόν Ἱ. Ν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβασίων, ὁμιλώντας σέ ἀμφοτέρους τούς Ναούς γιά τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ὀφείλουμε νά ἀποκαθηλώνουμε τόν Χριστό, ὅταν τόν σταυρώνει ὁ κόσμος καί νά τόν ἐνταφιάζουμε μέ εὐλάβεια βιώνοντας τήν Ἀνάστασή Του καί ἀναμένοντας τή σωτηρία μας, ὅπως ἔκαναν καί οἱ δύο εὐσχήμονες κηδευτές Ἰωσήφ καί Νικόδημος. Τήν Μ. Παρασκευή 26η Ἀπριλίου 2019 τό ἀπόγευμα ἐτέλεσε νωρίς τήν ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Σάμου, πρός στήριξιν τῶν ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας, στούς ὁποίους κατά τήν λιτάνευση τοῦ ἐπιταφίου ἐντός τῶν δωματίων, εὐχήθηκε καλή Ἀνάσταση καί γρήγορη ἐξανάσταση ἀπό τό κρεββάτι τοῦ πόνου καί ἐπιστροφή στίς ἑστίες τους. Ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἐπιταφίου θρήνου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Νικολάου Σάμου καί ἐν συνεχείᾳ ἠγήθη μιᾶς μεγαλειώδους λιτανευτικῆς πομπῆς μέχρι τήν κεντρική Πλατεία Πυθαγόρα, σημεῖο συνάντησης τῶν Ἐπιταφίων καί τῶν ἄλλων τριῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Σάμου: Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἁγίου


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Χαραλάμπους καί Ἁγίου Θεοδώρου. Ἡ ἥσυχη ἀπό πλευρᾶς καιροῦ κατανυκτική αὐτή βραδυά, παρακίνησε πλῆθος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νά ἀκολουθήσουν, ὥστε ἡ μεγαλειώδης αὐτή συγκέντρωση νά ἀποβῇ, ὅπως τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, μιά προέκταση καί συνέχεια τῆς πιό ἱερῆς λιτανείας, πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος καί κατέγραψε ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία. Μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος, δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε περί τῆς ἀναγκαιότητος τῆς πνευματικῆς δραστηριοποίησής μας στά ἤθη καί τίς συνήθειες τῆς εὐσέβειας καί τῆς εὐλάβειας τοῦ Ὀρθοδόξου Λαοῦ μας, ὅπως ἡ καθημερινή προσευχή, ἡ νηστεία, ἡ μυστηριακή ζωή, ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἡ συμμετοχή στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Τό Μ. Σάββατο 27 Ἀπριλίου 2019 τό πρωί κατά τό ἔθος ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Ἄνω Βαθέος καί μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε τήν αὐστηρότητα τῆς νηστείας τοῦ Μ. Σαββάτου, παρά τό προανάκρουσμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Τό βράδυ, ὑποδέχθηκε τό Ἅγιο Φῶς, τρεῖς ὥρες μετά τήν προγραμματισμένη του ἄφιξη στό Ἀεροδρόμιο «Ἀρίσταρχος» τῆς Σάμου καί ἀμέσως μετέβη στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Σπυρίδωνος Σάμου γιά τήν τελετή τῆς Ἀνάστασης καί τήν ἀναστάσιμη θεία Λειτουργία. Τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα 28 Ἀπριλίου 2019 τό πρωϊ ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Αγίου Νικολάου, ὅπου τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα διαβάστηκε κατά τό εἰωθός ἐκτός τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, στήν λατινική, τήν ἀγγλική, τήν ἰταλική, τήν γαλλική, τήν τουρκική, τήν ἀραβική καί τήν ὁμηρική διάλεκτο. Ἀκολούθως προεξῆρχε τῆς λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν λαβάρων τῆς Ἀναστάσεως ἕως τῆς κεντρικῆς πλατείας Πυθαγόρα, ὅπου ὁμίλησε στό εὐσεβές πλήρωμα γιά τήν ἀνάγκη ὁμολογίας πίστεως στόν Ἀναστάντα Χριστό καί ἔδωσε σέ ὅλους ὡς εὐλογία ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Τό ἀπόγευμα ὁ Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Πλατάνου, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν ἀνάγκη μιμήσεως τοῦ ἀνδρείου φρονήματος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στίς μέρες μας καί τήν ζήλωση τῆς κοινωνίας του μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό, ἐνῶ στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιο τοῦ Οἰκονόμου στόν ἑορτάζοντα Ἐφημέριο π. Γεώργιο Ρευματᾶ. Τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα 29η Ἀπριλίου 2019 λειτούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Παλαιοκάστρου καί ὁμίλησε ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος γιά τήν ὠφέλεια καί τή σπουδαιότητα τῆς προσευχῆς σέ καιρούς ἀνάγκης καί κρίσεων, ὡς ἐπιφέρουσα τήν θεία ἐπέμβαση πρός τό συμφέρον τῶν προσευχομένων, συνδυάζοντας τά λεχθέντα μέ στιγμές τοῦ βίου τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

21

Τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα 30 Ἀπριλίου 2019 τό πρωϊ λειτούργησε στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων καί ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε τῆς κατ’ ἔτος τελουμένης λιτανείας τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τῶν λαβάρων τῆς Ἀναστάσεως ἕως τῆς κεντρικῆς πλατείας Καρλοβασίων, ὅπου ὁμίλησε στό εὐσεβές πλήρωμα ἐξ ἀφορμῆς τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος (πορεία πρός Ἐμμαούς) γιά τήν ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στή ζωή μας καί ἔδωσε σέ ὅλους ὡς εὐλογία ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Τήν Πέμπτη τοῦ Πάσχα 2 Μαΐου 2019 χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Σάμου καί ὁμίλησε στούς πολυπληθεῖς προσκυνητές διά τό σεπτόν πρόσωπον τῆς Θεομήτορος, ὡς τῆς πρώτης κατά τήν παράδοσιν, ἡ Ὁποία εἶδε τόν Ἀναστάντα Κύριο, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στό Η΄ Ἑωθινό Εὐαγγέλιο. Τήν Παρασκευή τοῦ Πάσχα 3 Μαΐου 2019 λειτούργησε στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ὁμίλησε ἐπί τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, γιά τήν δύναμη τῶν θαυμάτων ὡς ἀπόρροια τῆς πίστεως στόν Ἀναστάντα Κύριο. Ἐν συνεχείᾳ δέ προέστη μικρᾶς λιτανείας καί ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν κατά τό εἰωθός στήν φιάλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί μοίρασε ὡς εὐλογία στούς προσκυνητές ἕνα κόκκινο αὐγό καί τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως. Τό Σάββατο τοῦ Πάσχα 4 Μαΐου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μαραθοκάμπου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων, κατά τό Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, καθώς οἱ πρωτεργάτες αὐτῶν, ἅγιοι Μακάριος, Νήφων, Ἀπολλώς καί ἄλλοι ἀποτελοῦν τούς κτίτορες αὐτῆς καί ὁμίλησε σχετικῶς μέ τό ἱερό τρίπτυχο τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων: τήν τιμή τῆς Κυριακῆς, τήν συχνή θεία Κοινωνία καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή Τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα (τοῦ Θωμᾶ) 5 Μαΐου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Παναγίας Σπηλιανῆς Πυθαγορείου, ὅπου ὁμίλησε γιά τήν στερέωση τῆς πίστεώς μας μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Δύο ἑβδομάδες πλήρεις Ἁγιοπνευματικῆς χάριτος καί λατρευτικῆς ζωῆς γιά τήν ἀγάπη καί τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί πρός διακονίαν τοῦ σώματός Του, τῆς  Ἐκκλησίας.


22 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἐγκύκλιος τῆς Ἱ. Συνόδου περί Ἱερατικῶν Κλήσεων

Μητέρα μας Ἐκκλησία διά τῶν Θεοφόρων Πατέρων της, στό μέσον τῆς Ἅγιας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, θεώρησε καλό νά ὑψωθεῖ κάτω ἀπό τούς τρούλλους τῶν ναῶν γιά προσκύνηση τό «κατά τοῦ θανάτου τρόπαιον», τό «Τίμιον Ξύλον» τοῦ ζωηφόρου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. Ἐπέλεξαν τό σημεῖο, τό σύμβολο καί συμβόλαιο τῆς ἀγάπης, τῆς ζωῆς καί τῆς καταλλαγῆς, δηλαδή τῆς συμφιλιώσεως μέ τόν Θεό, γιά στήριγμα καί παραμυθία ὅσων ἐπιθυμοῦν νά πορευθοῦν ἐλεύθερα στό στάδιο τῶν ἀρετῶν, γιά νά ἀπολαύσουν ὡς μέλι γλυκύτατο τίς ἄπειρες δωρεές πού ξεπηδοῦν ἀπό τήν σταυρωμένη ἀγάπη. Ὁ ζωοποιός Σταυρός προβάλλεται ὡς ἡ μοναδική ἀπάντηση στήν προαιώνια ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιά ζωή καί ἀθανασία. Ὁ Κύριος «πέθανε, γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς» (Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Κρατάει παντοτινά τά ἄχραντα χέρια Του ἁπλωμένα στόν Σταυρό μέ τό πλευρό Του τρυπημένο, γιά νά ἀναβλύσει τό νερό τοῦ Βαπτίσματος καί τό αἷμα τῆς Εὐχαριστίας, ἡ κοινωνία δηλαδή καί ἡ ὑπόσταση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ἡ πίστη τοῦ Σταυροῦ, ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζει ὅμως συνάμα «ζωή καί Ἀνάστασις». Γι’ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ψάλλει στόν Σταυρωθέντα Κύριό της τήν Μεγάλη Πέμπτη στούς Μακαρισμούς: «Σταυρώθηκες γιά χάρη μου, γιά νά μοῦ προσφέρεις τήν ἄφεση· κεντήθηκες στήν πλευρά Σου, γιά νά ἀναβλύσεις γιά μένα τούς κρουνούς τῆς ζωῆς· στά καρφιά καρφώθηκες, ὥστε βλέποντας τό μέγεθος τῶν παθημάτων Σου νά μπορῶ νά κράζω σέ Σένα, ζωοδότα Χριστέ, βεβαιώνοντας τό ὕψος τῆς δυνάμεώς Σου: δοξασμένος νά ’ναι ὁ Σταυρός Σου, Σωτῆρα μου, καί τό Πάθος Σου». Ὅμως, τοῦτο τό Τίμιο Ξύλο, πού σήμερα προβάλλεται γιά προσκύνηση καί στηριγμό «πάσης πνοῆς καί πάσης κτίσεως», κάποια χέρια τρεμάμενα Τό κρατοῦν. Κάποια χέρια Τό θυμιάζουν, εὐλογοῦν μέ Αὐτό τόν Λαό τοῦ


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Θεοῦ καί σφραγίζουν τά τίμια Δώρα! Εἶναι τά χέρια τοῦ Ἱερέως! Γι’ αὐτό σοφά ἡ Ἐκκλησία μας, τήν σημερινή μεγάλη ἡμέρα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, τήν ἀφιερώνει στίς Ἱερατικές Κλήσεις. Ἄραγε, τί σημαίνει «ἡμέρα Ἱερατικῶν Κλήσεων»; Σημαίνει, γιά τά ὀρθόδοξα δεδομένα, τήν πρόσκληση σέ ὅσους τό ἐπιθυμοῦν, σέ ὅσους κληθοῦν καί ἔχουν τή λαχτάρα γι’ αὐτό, νά ἐνδυθοῦν ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ! Τά παιδιά μας πού τό ἐπιθυμοῦν, νά περιβληθοῦν τόν αἱμάτινο μανδύα τοῦ τρίβωνα τῆς Ἱερωσύνης, νά φορέσουν τό τίμιο, τό αἱματοβαμμένο ἅγιο ράσο! Μέ τόν πάνσεπτο Σταυρό Του στό χέρι στέκει τούτη τή λαμπρή ἡμέρα, μά καί κάθε ἡμέρα καί ὥρα, ὁ Κύριος μπροστά ἀπό τά βημόθυρα κάθε ψυχῆς καί μέ Αὐτόν κρούει καί ἐλπίζει νά Τοῦ ἀνοίξει, γιά νά γυρέψει νά ἐνδυθεῖ κάποιο ἄξιο παιδί Του τήν ἁγία Ἱερωσύνη, καί ἀπό τήν κατά σάρκα φύτρα του, τούς γονεῖς του, ἀναμένει νά ἔλθουν ἀρωγοί σέ αὐτή του τήν κλήση, σέ αὐτό του τόν ἐνδόμυχο πόθο καί νά μή σταθοῦν ἐμπόδιο καί φραγμός στήν κλήση τοῦ Οὐρανοῦ! Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι μυστήριο, χάρις καί ἁγιοπνευματική δωρεά, καί μακάριο εἶναι τό σπίτι ἐκεῖνο πού θά προσφέρει ἕνα τέκνο του, γιά νά διακονήσει τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου ὡς Ἱερέας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος τό εἶπε στούς Μαθητές Του: «Δέν μέ ἐξελέξατε ἐσεῖς, ἀλλά ἐγώ σᾶς ἐξέλεξα καί σᾶς ἐγκατέστησα στό ὑψηλό ἔργο σας...» (Ἰω. ιε’ 16). Ὁ εὐλογημένος Λαός τοῦ Θεοῦ, βλέποντας τό ἐπιτραχήλιο πού φέρει ὁ ἱερέας πάνω του, ἀναγνωρίζει ὅτι αὐτό εἶναι τό σύμβολο τῆς χάριτος τῆς Ἱερωσύνης καί κυρίως ὅτι εἰκονίζει τήν «τελεστική» Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, «τήν ἄνωθεν κατερχομένη» (Ἅγιος Συμεών Θεσσαλονίκης). Ζεῖ καθημερινά μίαν ἀλήθεια: ὁ κληρικός περιβάλλεται μέ πνευματική δύναμη, χάρη στή θερμουργό παρουσία τοῦ Πα-

23 ρακλήτου, πού γίνεται τό τίμιο ἀμφιό του, καί μεταβάλλεται σέ χαριτωμένο καί ἁγιασμένο πρόσωπο. Ὁ Ἱερέας ἀξιώνεται μπροστά στό ἅγιο Θυσιαστήριο νά εἶναι «ζωντανή εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ», κατά τόν Ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ἀφοῦ «στέκεται καί ἐκπληρώνει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ... λέγοντας ἐκεῖνα πού ὁ Χριστός εἶπε στόν Μυστικό Δεῖπνο», καθώς μᾶς βεβαιώνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. «Λάβετε φάγετε... Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες...». Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ὁ Χριστός, ὁ Θεός μας, ἔλαβε μορφή δούλου καί ἔγινε ὅμοιος μέ μᾶς τούς ἀνθρώπους καί φανερώθηκε σάν ἄνθρωπος, ἄν καί ἦταν συγχρόνως τέλειος Θεός. Μά δέν ἀρκέστηκε μόνο σέ αὐτό, ἀλλά ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νά παραδώσει τόν ἑαυτό Του στόν Σταυρό, γιά νά μοιράσει ζωή καί ἀνάσταση. Μά καί ὁ Ἱερέας, στήν καθ’ ἡμᾶς Ρωμηοσύνη, δέν ἀρκέστηκε μόνο στό νά δοξολογεῖ τόν ἁγιοτριαδικό Θεό καί νά διδάσκει τόν Λόγο Του, ἀλλά ἔφθασε, ὅταν τό ἀπαίτησαν οἱ καιροί, νά διακονήσει καί τόν Λαό, γινόμενος σφάγιο ἱερό, ποτίζοντας τό ράσο του μέ δάκρυα καί αἷμα, τόσο δικά του, ὅσο καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ μας! Γονεῖς εὐλογημένοι, παρακαλοῦμε ἐν ὀνόματι τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ, μή φράζετε τόν δρόμο στό βλαστάρι σας πού θέλει νά ἀνθίσει διακονώντας τήν Ἁγία Τραπεζα! Καί σεῖς, παιδιά μας, πού ἔχετε τήν κλίση γιά τό ράσο, παρακαλοῦμε, δεχθῆτε τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ πού σᾶς γίνεται μέ τή δική μας φωνή καί διακονῆστε Ἐκεῖνον, τήν Ἐκκλησία Του καί τόν Λαό Του! Καλό καί εὐλογημένο τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς! † Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


24 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ †ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Δ

ιατρέξαντες ἐν νηστείᾳ καί προσευχῇ τόν δόλιχον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, φθάσαντες δέ τό σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καθιστάμεθα σήμερον κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς λαμπροφόρου Ἐγέρσεως Αὐτοῦ. Τό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως ἀνήκει εἰς τόν πυρῆνα τῆς ταυτότητος τῶν Ὀρθοδόξων. Ἑορτά-

ζομεν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ὄχι μόνον κατά τό Ἅγιον Πάσχα καί τήν πασχάλιον περίοδον, ἀλλά κάθε Κυριακήν καί εἰς κάθε Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία εἶναι πάντοτε ὁλόφωτος πανήγυρις. Ἡ χριστιανική ζωή εἰς ὅλας τάς πτυχάς της, εἰς τήν θείαν λατρείαν, εἰς τήν βιοτήν καί μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ, ἔχει ἀναστάσιμον πνοήν, δονεῖται ἀπό τήν νίκην τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἐπί τοῦ θανάτου καί ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του. Ὁ ἄνθρωπος δέν δύναται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ νά διαχειρισθῇ τόν φόβον καί τό ἀναπόφευκτον τοῦ θανάτου, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται καθ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ζωῆς του καί ὄχι μόνον εἰς τό τέλος της. Ἡ αἴσθησις ὅτι ἡ ζωή του εἶναι «πορεία πρός τόν θάνατον», ἄνευ ἐλπίδος διαφυγῆς, δέν ὁδηγεῖ εἰς τόν ἐξανθρωπισμόν τῆς ἀναστροφῆς του καί εἰς ἐνίσχυσιν τῆς εὐθύνης καί τῆς μερίμνης του διά τό παρόν καί τό μέλλον. Μᾶλλον, ὁ ἄνθρωπος συρρικνώνεται, ἀποκόπτεται ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ βίου, καταλήγει εἰς τόν κυνισμόν, τόν μηδενισμόν καί τήν ἀπόγνωσιν, εἰς τήν φενάκην τῆς ἀκωλύτου αὐτοπραγματώσεως καί εἰς τόν ἀχαρίτωτον εὐδαιμονισμόν τοῦ «φάγωμεν καί πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν». Ἡ ἐπιστήμη, ἡ κοινωνική καί πολιτική δρᾶσις, ἡ οἰκονομική πρόοδος καί ἡ εὐημερία δέν δύνανται νά προσφέρουν διέξοδον. Ὅ,τι εἶναι δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου φέρει τό στίγμα τοῦ θανάτου, δέν σώζει, ἀφοῦ καί αὐτό ἔχει ἀνάγκην σωτηρίας. Ὁ πόθος τῆς αἰωνιότητος δέν καλύπτεται μέ ἐπίγεια ἀγαθά, δέν ἱκανοποιεῖται μέ τήν παράτασιν τῆς ζωῆς μας καί μέ ὑποσχέσεις ψευδῶν παραδείσων.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Ἡ Ὀρθοδοξία προσφέρει εἰς τόν σύγχρονον λογοκρατούμενον ἄνθρωπον τήν Ἀλήθειαν τοῦ σωτηριώδους Εὐαγγελίου τῆς Ἀναστάσεως. Δι᾿ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους, τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας ἀναγεννήσεως ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι, πρόγευσις καί βεβαιότης τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς θείας Οἰκονομίας. Ὁ πιστός γνωρίζει ὅτι ἡ ὑπαρξιακή πληρότης εἶναι δῶρον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἐν Χριστῷ, ἡ ζωή μας μεταμορφώνεται, μετατρέπεται εἰς πορείαν πρός τήν θέωσιν. Οἰ χριστιανοί διακρίνονται, κατά τόν Ἀπόστολον Παῦλον, ἀπό τούς «λοιπούς», τούς «μή ἔχοντας ἐλπίδα» (πρβλ. Α΄ Θεσσ. δ΄, 13). Ἐλπίζουν είς Χριστόν, ὁ ὁποῖος εἶναι, «ἡ ζωή καί ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν», «ὁ πρῶτος καί ὁ ἔσχατος καί ὁ ζῶν» (Ἀποκ. α΄, 17 – 18). Ἡ σωτήριος παρουσία τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν ζωήν μας καί ἡ ἐλπίς τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμέναι εἰς τήν χριστιανικήν ὕπαρξιν, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ καί πραγματώνεται ὡς δημιουργική καί μεταμορφωτική δύναμις ἐν τῷ κόσμῳ. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον, ὅτι πρίν ὁ νεωτερικός πολιτισμός κατανοήσῃ καί ἐγκαθιδρύσῃ τόν ἄνθρωπον ὡς δημιουργόν τῆς ἱστορίας, οἱ πιστοί ἐκλήθησαν νά καταστοῦν «Θεοῦ συνεργοί» (πρβλ. Α΄ Κορ. γ΄, 9). Ἀποτελεῖ πλήρη παρανόησιν τῆς Ὀρθοδόξου αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ κοινωνικοῦ καί φιλανθρώπου ἔργου τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ὑποστηρίζηται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἐσωστρεφής, ἀκοσμική καί ἀδιάφορος διά τήν ἱστορίαν καί τόν πολιτισμόν. Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί τέκνα ἀγαπητά, Τό Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡ μεγαλυτέρα ἑορτή καί πανήγυρις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἀνάστασις εἶναι ὅλη ἡ πίστις, σύνολος ἡ ἐκκλησιαστική ζωή, ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ἀνεξάντλητος πηγή, ἐκ τῆς ὁποίας ἀντλεῖ καί τρέφεται ἡ ἐσχατολογική ὁρμή τῆς ὀρθοδόξου βιοτῆς καί μαρτυρίας. Ἐν τῇ Ἀναστάσει καί ἐκ τῆς Ἀναστάσε-

25 ως γνωρίζομεν οἱ πιστοί τόν αἰώνιον προορισμόν μας, ἀνακαλύπτομεν τό περιεχόμενον καί τήν κατεύθυνσιν τῆς ἀποστολῆς μας ἐν τῷ κόσμῳ, εὑρίσκομεν τό νόημα καί τήν ἀλήθειαν τῆς ἐλευθερίας μας. Ὁ κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου καί τό κράτος τοῦ θανάτου, ἀναδύεται ἐκ τοῦ τάφου ὡς ἐλευθερωτής τοῦ ἀνθρώπου καί ἁπάσης τῆς κτίσεως. Αὐτό τό δῶρον τῆς ἐλευθερίας καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά ἀποδεχθῇ ἐλευθέρως, ἐντασσόμενος εἰς τήν «κοινότητα τῆς θεώσεως», τήν Ἐκκλησίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἡ ἐλευθερία εἶναι θεμέλιον, ὁδός καί προορισμός. Ἡ χριστοδώρητος ἐλευθερία βιοῦται καί ἐκφράζεται ὡς «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (πρβλ. Ἐφεσ. δ΄, 15), ὡς γεγονός κοινωνίας καί ἀλληλεγγύης. «Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις» (Γαλ. ε΄, 13). Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ «ὑπάρχομεν μέ τόν τρόπον τῆς Ἀναστάσεως», ἀφορῶντες εἰς τήν «κοινήν ἀνάστασιν» ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας. Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, δοξάζοντες ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ τόν Ἀναστάντα καί «ἀνατείλαντα πᾶσι τήν ζωήν» Κύριον, τόν Θεόν «μεθ᾿ ἡμῶν» καί «ὑπέρ ἡμῶν», τόν ἐπαγγειλάμενον ἔσεσθαι μεθ᾿ ἡμῶν μέχρι τερμάτων αἰῶνος, καί ἀναβοῶντες τόν πασχάλιον πανευφρόσυνον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμεθα τοῦ πανδώρου Ποιητοῦ καί Λυτρωτοῦ τοῦ κόσμου, ὅπως καταυγάζῃ τήν ζωήν πάντων ἡμῶν διά τοῦ φωτός τῆς πανσωστικῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί χαρίζηται τοῖς πᾶσι χαράν πεπληρωμένην καί πάντα τά σωτήρια δωρήματα, ἵνα ὑμνῆται καί εὐλογῆται τό πανάγιον καί ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Φανάριον,   Ἅγιον Πάσχα βιη΄ ΄ † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Β. διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν


26 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας (17.3.2019)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ, ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτελεῖ γιά τήν Ἐκ­ κλησία μας μνημειῶδες σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν πίστη, τήν λατρεία καί τήν ζωή της. Μέσα ἀπό τήν ἀναστύλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἔπειτα ἀπό σκληρούς διωγμούς γιά περισσότερο ἀπό ἕνα αἰῶνα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διατρανώνει μέχρι σήμερα τόν θρίαμβό της. Μέσα ἀπό τό κείμενο τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας μάλιστα, ἀπό τό ὁποῖο διαβάζουμε στήν καθιερωμένη λιτάνευση τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ Ἐκκλησία μας ὁμολογεῖ τήν ἀκράδαντη πίστη της στόν ἕνα καί μόνο ἀληθινό Τριαδικό Θεό, τόν Πατέρα τόν Υἱό καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, διδάσκει ὅτι ἀποτελεῖ τό σῶμα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί διαμηνύει σέ κάθε κατεύθυνση, ὅτι ὡς Θεανθρώπινος ὀργανισμός, ὡς κοινωνία Ἁγί­ ων πορεύεται στήν αἰωνιότητα, μακαρίζοντας ὅλους ἑκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐτίμησαν τήν κλήση τους καί τήν ἀποστολή τους στόν κόσμο, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστια­ νοί: Κληρικοί, Μοναχοί ἤ λαϊκοί. Κοινό σημεῖο τοῦ διαχρονικοῦ αὐτοῦ ἑορτασμοῦ ἡ μία καί κοινή πίστις, ὁμοῦ μέ τή μία καί κοινή θεία Λατρεία. Αὐτή ἡ μία καί μόνη πραγματική πνευματική ἐμπειρία εἶναι ὁ θησαυρός τῆς Ὀρθοδοξίας. Τόσο ση­ μαντικός καί σπουδαῖος θησαυρός, ὥστε γίνεται αἴτη­ μα, πού τό ἀκοῦμε στή διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας: «Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶ­ σαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική ζωή εἶναι κατά βάσιν ζωή ἑνότητας πίστεως καί λατρείας. Ἀναδεικνύεται ὡς κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὡς τό βίωμα πού ὁδηγεῖ «ἐκ θανάτου εἰς τήν ζωή» καί ἀπό τόν παρό­ ντα κόσμο αὐτό στήν αἰώνια σωτηρία. Αὐτή ἡ ἑνότητα διατήρησε τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη­ σία δυνατή ἀπέναντι στούς κατά καιρούς διωγμούς καί τίς προκλήσεις. Αὐτή ἡ ἑνότητα χάρισε τίς νίκες ἔναντι τῶν ποικίλων πειρασμῶν στό διάβα τόσων αἰώνων. Αὐτή ἡ ἑνότητα τήρησε ἀλώβητη τήν ἐθνική μας ὑπόσταση ὡς Ἑλλήνων καί Ὀρθοδόξων. Αὐτή ἡ ἑνότητα ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση γιά τήν ἀσφαλῆ πο­ ρεία μας πρός τήν αἰωνιότητα. Καλούμαστε νά λιτανεύσουμε σήμερα τόν Τίμιο Σταυρό, τίς Ἱερές Εἰκόνες καί τά Λάβαρα τῶν ἐκκλη­

σιῶν μας, ὄχι γιά νά τηρήσουμε ἁπλά τό ἔθιμο τῆς ἡμέρας, ἀλλά πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα, γιά νά ὁμο­ λογήσουμε αὐτήν τήν πίστη μας στόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή καί νά κοινοποιήσουμε πρός ὅλους, τούς ἐγγύς καί τούς μακρᾶν, τήν ζωή μας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ταυτόχρονα αὐτή ἡ Κυριακή ἀποτελεῖ σημεῖο πο­ λιτισμικῆς ἀκρίβειας, καθώς συνδυάζει τόν Χριστια­ νισμό καί τόν Ἑλληνισμό καί μᾶς συνδέει μέ ὅλες τίς γεννιές τῶν Ἡρώων προγόνων μας, ὅλους τούς πρό ἡμῶν Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, πού ἀγωνίσθηκαν μέ ζῆλο καί θυσιάσθηκαν, ὅταν οἱ συνθῆκες τό ἀπαίτη­ σαν πρῶτα ὑπέρ Πίστεως καί μετά ὑπέρ Πατρίδος, ὅπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ὁμολογεῖ, ὁμιλώ­ ντας στό Γυμνάσιο τῶν Ἀθηνῶν. Δυστυχῶς ὅμως ἡ ἐφετινή Κυριακή τῆς Ὀρθοδο­ ξίας, εὑρίσκει τήν Πατρίδα μας καί τά ἀκριτικά μας Νησιά ἐν μέσῳ πολλῶν πολλῶν δυσκολιῶν καί ἐπικιν­ δύνων καταστάσεων. Δυσεπίλυτα καί ἀλυτα προβλή­ ματα, μέ πρῶτο τό μεταναστευτικό/προσφυγικό, τό ὁποῖο ἡ κρατική ἀναλγησία κάνει ἐντονώτερο, ἀλλά καί ἡ ἀναπόφευκτη ἐμπλοκή τῶν ἀκριτῶν μας στήν διαφόρων χρωμάτων καί συνδυασμῶν περιδίνηση τῶν κομμάτων ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, δημιουργοῦν μιά ἀποπνικτική ἀτμόσφαιρα γύρω μας. Καί ὅλα αὐτά σέ συνδυασμό μέ μία ἄνανδρη καί σκληρή πολεμική πρός ὅ,τι χριστιανικό καί ἑλληνορ­ θόδοξο. Οἱ σύγχρονοι πολέμιοι τοῦ Χριστιανισμοῦ θέλουν νά φτιάξουν μία θρησκεία, πού θά περιλαμ­ βάνει ὅλες τίς θρησκεῖες τοῦ Κόσμου. Τήν Ὀρθοδο­ ξία μέ ὅλες τίς αἱρετικές ὁμολογίες καί παραφυάδες, τόν ἰσλαμισμό, τόν βουδδισμό, τόν ἰουδαϊσμό, τόν ὑλισμό, τόν ἀποκρυφισμό, τόν παγανισμό καί ὅλα τά εἰς –ισμό. Μιά ἀτελείωτη ἁλυσίδα μᾶς περισφίγγει μεθοδικά γιά νά μᾶς βάλουν σέ ἕνα μεγάλο καζάνι, σέ μιά παγκόσμια θρησκεία. Δημιουργία θρησκευτι­ κοῦ ποτοῦ μέ στοιχεῖα ἀπό κάθε θρησκεία. Ὁμογενο­ ποίηση τοῦ κόσμου, περιθωριοποίηση τῆς Ὀρθοδοξί­ ας μέ ταυτόχρονη πρόσληψη τῶν ποικίλων θρησκευ­ τικῶν δοξασιῶν. Ἐπιχειρεῖται ἀνοσιούργημα, καθώς ἐπιχειροῦν νά ἀποσπάσουν τίς σάρκες τῆς Ἑλλάδος ἀπό τά ὀστᾶ τῆς πίστεως. Μέχρι καί ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὡς ἁπλῶν


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

27

ὀνομάτων, ἐνοχλεῖ στό Σύνταγμά μας καί ὁδηγού­ μαστε νά γίνουμε οὐδετερόθρησκοι καί νά ἀποβά­ λουμε τόν ὀρθόδοξο χαρακτῆρα τῆς ταυτότητος τοῦ Γένους μας. Ἐπιχειρεῖται ὁ ἐν γένει θεσμικός ἐξοστρακισμός τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό τόν Δημόσιο βίο, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά τεθεῖ στό περιθώριο. Τοῦτο καταδεινύεται μέ τήν κατάργηση τοῦ Ὀρθοδόξου χα­ ρακτῆρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, μέ τήν βαθμηδόν κατάργηση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καί θρησκευτικῶν ἀργιῶν, μέ τήν θεσμική ἀπορ­ ρύθμιση τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιαστικῶν καθεστώ­ των στήν Ἑλλάδα, μέ τήν ἀπαξίωση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, παρά τήν ἀναμφισβήτητη προσφορά της, καί ἄλλα πολλά. Ὡσάν καί νά μήν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐκεί­ νη ἡ ὁποία πάντοτε μόνη συμπαρίσταται καί συμπά­ σχει ἀκόμη καί διωκώμενη μέ τόν εὐσεβῆ λαό μας. Ὡσάν νά μήν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐκείνη, ἡ ὁποία διέσωσε τό Ἔθνος στά 400 χρόνια τουρκικῆς σλαβιᾶς, γιά νά στηθεῖ τό πρῶτο μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως Ἑλληνικό Κράτος τό 1831! Ἄν σήμερα εἴμαστε ἐλεύθεροι, τό ὀφείλουμε στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἄς μήν τό ἀναγνωρίζουν φανερά οἱ κρατοῦντες. Στήν οὐσία ὅλοι τό γνωρίζουν καί τό συνειδη­ τοποιοῦν, γι’ αὐτό κάι παρά τό ὅτι ἐπιθυμοῦν τήν περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας, τόν χωρισμό ἀπό τό Κράτος καί ἄλλα συναφῆ, ἀμέσως σπεύδουν νά ζητήσουν βοήθεια στήν ἀντιμετώπιση προβλημάτων καί ἀδιεξόδων. Καί ἐάν ἡμεῖς σιωπήσωμεν, οἱ λίθοι κε­ κράξονται.

Ἀγαπητοί μας Ἀδελφοί, Ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καί ἡ κοινωνία τῆς Ὀρθό­ δοξης Ἐκκλησίας εἶναι τό ἀγωνιῶδες αἴτημα τῆς σύγ­ χρονης κοινωνίας μας καί δή τῆς Τοπικῆς. Μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐγγυᾶται τήν ἑνότητα, τήν νίκη καί ἐν τέλει τήν σωτηρία. Ἔχει τό κῦρος τῆς αὐθε­ ντίας, ἔχει τή σφραγίδα τῆς γνησιότητας τῆς Ἀληθεί­ ας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας εἶναι πάντοτε ἀκμαία, ἰσχυρή, στρατευόμενη, ὅπως ἀκριβῶς θεμελιώθηκε ἀπό τόν θεῖο Ἱδρυτή της, τόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χρι­ στόν. Γιά τόν λόγο αὐτό νά φροντίσουμε νά μείνουμε ἑνωμένοι στόν τόπο μας μέ βάση τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας. Ἡ πίστη στόν Χριστό καί ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ μόνη ἀσφαλής ἐγγύηση τῆς ζωῆς μας. Ἄς μήν ἐπιτρέψουμε σέ κανένα κόμμα νά μᾶς δι­ χάσει. Ἄς μήν ἀφήσουμε κανένα μικροπολιτικό συμφέ­ ρον νά διαφεντέψει τόν τόπο μας. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας καθημερινά μέ τό ἔρ­ γο της στέλνει μήνυμα συμφιλίωσης καί ἑνότητας, ἀ­νεξαρτήτως κομματικῶν ἀποχρώσεων, ἀνεξαρτήτως λαθῶν τῆς Ἱστορίας, ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν τοπο­ θετήσεων. Ὁ διχασμός προοιωνίζει τραγικές γιά τό Ἔθνος μας συνέπειες. Ἄς μείνουμε ἑνωμένοι ἐνώπιον τῶν πολλῶν προ­ βλημάτων. Καί ἐν τέλει ἄς μήν ἐγκαταλείψουμε ποτέ τήν ὁδό πού βάδισαν οἱ ἡρωϊκοί πρόγονοί μας, ὁδό πού φωτίζεται ἀπό τό Φῶς τό Ἀληθινό, τό ὁποῖον εἶ­ ναι ὁ Χριστός! Ἄγρυπνοι στίς θεῖες ἐπάλξεις μέ παρρησία, μέ ἔρ­ γα θεοφώτιστα καί θεοκίνητα.

Κωδικός 033518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


28 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό διάστημα 13 Ἰανουαρίου – Μαΐου 2019: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Μονῆς Τιμ. Σταυροῦ (13.1)· Μονῆς Χρυσοπηγῆς (17 καί 20.1)· Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (Ἱδρύματος Παγκρατίου Ἀθηνῶν, 26 καί 27.1)· Μονῆς ὁσίου Συμεών τοῦ Ν. Θεολόγου Καλάμου Ἀττικῆς (27.1)· Ἁγίου Νικολάου (28.1)· καί Ἀναλήψεως Βόλου (29.1 - ὀνομαστήρια Σεβ. Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου). Ἁγίου Νικολάου Πειραιῶς (3.2 – 40νθήμερο Μνημόσυνο Νικ. Βαρβατέ, ἐφοπλιστοῦ ἐκ Καρλοβάσου)· Ἁγ. Χαραλάμπους Παλαιοῦ Καρλοβάσου (9.2) καί Ἁγ. Χαραλάμπους Βαθέος (10.2)· Ζωοδ. Πηγῆς (Μονῆς, 17.2)· Ἁγ. Θεοδώρου Βαθέος (23.2)· Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (40νθήμερο Μνημόσυνο πρωτοψάλτου Κων. Γιαννούτσου, 24.2). Γεν. Προδρόμου Ἁγ. Κωνσταντίνου Σάμου (40νθήμερο Μνημόσυνο Εὐαγγελίας Φόλα, 3.3)· Μεταμ. Σωτῆρος Πυθαγορείου καί Ἁγ. Νικολάου Βαθέος (10.3)· Μονῆς Ἁγ. Ζώνης Βλαμαρῆς (11.3)· Μονῆς Παναγίας Βροντιανῆς (12.3)· Ἁγ. Σπυρίδωνος βαθέος (13.3)· Ἁγ. Θεοδώρου Βαθέος (15.3)· Ἁγ. Θεοδώρων Καρλοβάσου (16.3)· Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (Κυρ. Ὀρθοδοξίας – περιφορά εἰκόνων, 17.3)· Κοιμ. Θεοτόκου Κοντακαιΐκων (22.3)· Ἁγ. Χαραλάμπους Βαθέος καί Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Κασμαδαίων (24.3)· Ἁγ. Νικολάου Βαθέος (καί ἐπίσημη Δοξολογία, 25.3)· Κοιμ. Θεοτόκου Χώρας (29.3)· Μονῆς Τιμ. Σταυροῦ (30 καί 31.3)· Τιμ. Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου (31.3). Παρεκκλήσιο Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου (Δ΄ Στάση Χαιρετισμῶν γιά τούς ἐν Ἀττικῇ Σαμίους, Ἰκαρίους καί Φουρνιῶτες, στόν Πειραιά, 5.4)· Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς Καπανδριτίου, 7.4)· Ἱεροῦ Χρυσοστόμου (Ἱδρύματος στό Παγκράτι, 7.4)· Κοιμ. Θεοτόκου Παλαιοῦ Καρλοβάσου (12.4)· Ὁσίου Ἀντωνίου Ἄνω Βαθέος καί Ἁγ. Χαραλάμπους Βαθέος (14.4)· Ἁγ. Τριάδος Παγώνδα (16.4)· Ταξιαρχῶν Ξυλοσύρτη (18.4)· Ἁγ. Νικολάου, Ἁγ. Κηρύκου Ἰκαρίας, Ἁγ. Χαραλάμπους Εὐδήλου καί Ἁγ. Πολυκάρπου Ἰκαρίας (19.4). [Γιά τήν περίοδο τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα, βλ. στίς σελ. 20-21 τοῦ παρόντος τεύχους]. • Τέλεσε: Τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ στό Λιμεναρχεῖο Σάμου καί μίλησε πρός τό προσωπικό του γιά τήν ἠθική ἐνίσχυσή του, ἀναγνωρίζοντας τίς δύσκολες συνθῆκες τῆς ὑπηρεσίας του, μέ ἀποκορύφωμα τή διάσωση ἑκατοντάδων προσφύγων ἤ μεταναστῶν.. • Τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τῶν: Πρεσβυτέρας Στυλιανῆς, συζύγου τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πυθαγορείου π. Δημ. Παπασταμίου· τοῦ Παναγιώτη Κουμουζέλη· τοῦ Χριστόδου-

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» λου Καπνουλᾶ· τῆς Εὐαγγελίας Χατζηκωνσταντῆ. • Τά Μνημόσυνα τῶν: Κων. Γιαννούτσου· τῆς Ἑρμιόνης Σάρδη· τοῦ πενθεροῦ τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἐμμ. Βαρβούνη· τῆς Εὐαγγελίας Φόλα. • Τήν ὁρκωμοσία νεοσύλλεκτων ὁπλιτῶν τῆς 2019 Α΄ ΕΣΣΟ. • Τήν ἐπιμνημόσυνη Δέηση ὑπέρ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀγωνιστῆ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 Κων/νου Φώκου (καπετάν Λαχανᾶ) στό Ἄνω Βαθύ. • Δοξολογία γιά τόν ἑορτασμό τοῦ προστάτη τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς Ἁγίου Γεωργίου (3.5) καί γιά τόν ἑορτασμό Ὑψώσεως τῆς Σημαίας τῆς Σαμιακῆς Ἐπαναστάσεως (1821) καί ἐπιμνημόσυνη Δέηση ἐνώπιον τοῦ ἀνδριάντα τοῦ μητροπολίτη Σάμου Κυρίλλου, ἐνῶ ἀκολούθησε καί ἡ καθιερωμένη μαθητική παρέλαση (8.5). • Κατά τό πρῶτο δίμηνο 2019 προέστη τῆς τελετῆς κοπῆς τῆς ἁγιοβασιλόπιτας: Τῆς Ἀντιπεριφέρειας Σάμου, τοῦ Δήμου Σάμου, τοῦ Λιμεναρχείου Σάμου, τῶν Συλλόγων Καρλοβασιτῶν, Ἀμπέλου καί Πυθαγορείου Ἀττικῆς, τῆς Ἐκκλ. Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν τῆς Ἱ. Συνόδου (ΕΚΥΟ), τῆς ὁποίας εἶναι πρόεδρος, τοῦ μητροπολιτικοῦ καί τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ Ἁγ. Νικολάου καί Ἁγ. Σπυρίδωνος Βαθέος. • Δέχθηκε στό Γραφεῖο του τήν ἐπίσκεψη: Τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Στρατοῦ Γεωργίου Καμπᾶ, τοῦ περιφερειακοῦ Διοικητῆ Νοτίου Αἰγαίου τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, τοῦ προέδρου τοῦ Ἑνιαίου Παλλαϊκοῦ Μετώπου (Ε.Π.Α.Μ.) Δημ. Καζάκη, τοῦ ἀντιστρατήγου Γεωργίου Δημητροπούλου, Διοικητῆ τῆς ΑΣΔΕΝ, του ὑποψήφιου περιφερειάρχη Βορ. Αἰγαίου Παν. Χριστόφα, κλιμακίου στελεχῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν τομεάρχη ἐξωτερικῶν Γεώργιο Κουμουτσάκο, τοῦ ὑποψήφιου βουλευτῆ, καθηγητῆ καί ὀφφικίαλου τοῦ Οἰκουμ. Πατριαρχείου Χριστόδουλου Στεφανάδη, τοῦ ἀπερχόμενου πύραρχου Δημοσθένη Ραγκαβᾶ καί τοῦ νέου Κων/νου Φράγκου, τοῦ ἀπερχόμενου ὑπαστρατήγου Γεωργίου Κουρῆ καί τοῦ ἀντικατασάτη του, ταξίαρχου Δημητρίου Βακεντῆ, τοῦ ὑποψήφιου εὐρωβουλευτῆ Νίκου Παπανδρέου. • Τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα παρακάθισε σέ γεῦμα μαζί μέ τούς τροφίμους τοῦ Ἐκκλ. Γηροκομείου «Εὐγηρίας Πρόνοια» Καρλοβάσου (30.4).


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ • Εὑρισκόμενος στήν Ἀθήνα ἔγινε δεκτός ἀπό τόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί ἀπό τόν ὑπουργό Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Βίτσα, μέ τόν ὁποῖο συζήτησε τά θέματα μεταναστῶν καί προσφύγων πού βρίσκονται στή Σάμο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΕΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ Εἶναι γνωστό τό ἐπιτελούμενο πολύπλευρο φιλανθρωπικό ἔργο τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεώς μας σέ ἐντόπιους καί ξένους συνανθρώπους μας, τούς ὁποίους στήριξε καί στηρίζει τό κοινωνικό παντοπωλεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας «Ἡ Ἀγάπη», περισσότερες ἀπό 350 ἐγγεγραμμένες ἄπορες οἰκογένειες δέχθηκαν τήν ἀγάπη τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ διανομή τροφίμων καί ἱματισμοῦ, οἰκονομική ἐνίσχυση ἀδελφῶν μας μέ ἔντονα προβλήματα φτώχιας καί ἀνεργίας, μέ ἐξόφληση λογαριασμῶν καί ἄλλες ἀνάγκες ἄπορων οἰκογενειῶν καί φοιτητῶν. Εὐχαριστοῦμε ὅσους μᾶς στήριξαν καί στηρίζουν τήν τεράστια αὐ­τή γιά τά μέτρα μας προσπάθεια, εὐχαριστοῦ­με ὅλους ὅσους στέκονται κοντά στήν τοπική Ἐκ­κλησία, πού σέβονται καί ἐνισχύουν τό ἔργο της. Συγκεκριμένα εὐχαριστοῦμε: τήν Συν­ ένωση ἐφοπλιστῶν πού μηνιαίως στηρίζουν μέ τρόφιμα 58 πολύτεκνες οἰκογένειες σέ Σάμο, Ἰκαρία καί Φούρνους, τήν Σαμιακή Ἀρωγή τοῦ Δήμου Σάμου καί τόν πρόεδρο κ. Κυριάκο Πατσίδη, τήν 79 ΑΔΤΕ, τόν Σύλλογο Σαμίων Πατρῶν, τήν MagicMission, τό «Ὅλοι μαζί μποροῦμε». ΑΣΕΒΗΣ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ Μέ θλίψη καί ἀποτροπιασμό πληροφορηθήκαμε καί σπεύσαντες ἀντιληφθήκαμε ἰδίοις ὄμμασιν τήν ἀσεβῆ ἱεροσυλία στήν ὁποία προέβη βλάσφημο χέρι «ἀνθρώπου» καί ἀπέξυσε τούς ὀφθαλμούς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Προφήτη Ἠλία, ἡ ὁποία εὑρίκεται ἐντός τοῦ ὁμωνύμου Παρεκκλησίου του στήν κορυφή τοῦ ὄρους Καρβούνη. Τοῦτο ἔρχεται σέ συνέχεια καί ἄλλων ἀσεβῶν προκλήσεων, πού παρατηρήθηκαν σέ Ἐξωκκλήσια καί Προσκυνητάρια. Ἐξετάζοντας τήν ἐπιδειχθεῖσα βαρβαρότητα θυμηθήκαμε, πώς στήν διάρκεια τῆς δισχιλιετοῦς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν ἰδιο ἀκριβῶς τρόπο ἀσεβοῦν στίς εἰκόνες ὅλοι οἱ κατά καιρούς ἀλλόπιστοι, οἱ ἀρνητές καί οἱ ἐχθροί τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας, γιά τῶν ὁποίων βέβαια τήν μετάνοια, ἐπιστροφή καί σωτηρία ἡ Ἐκκλησία μας προσεύχεται, κατά τήν ἐντολήν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὅμως μέ πόνο ἀναρωτηθήκαμε:

29 Γιατί τόσο μένος ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας; Γιατί τόση ἀσέβεια στίς ἱερές εἰκόνες καί μάλιστα στήν εἰκόνα ἑνός τόσο ἀγαπητοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος ζῇ καί θά ἔλθει ὡς Πρόδρομος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου μας; Γιατί ἀξιώνουμε γιά τόν τόπο μας τέτοια ντροπή, ἀφ’ ἧς στιγμῆς μάλιστα ἡ Ἐκκλησία μας βρίσκεται ἐν διωγμῷ, ἄν καί εἶναι ὁ μόνος φορέας, πού συμπονεῖ καί συμπάσχει μέ τόν λαό μας; Ἐμεῖς κατά τό καθῆκον μας παρεδώσαμε ἤδη τήν ἱερά εἰκόνα σέ Ἁγιογραφικό ἐργαστήριο γιά νά προβῆ στήν διόρθωση τοῦ ἀνοσιουργήματος. Ὅμως, ὅποιος ἤ ὅποιοι τό ἔπραξαν, ἄς προστρέξουν ἐν μετανοίᾳ γιά νά ζητήσουν ἐγκαίρως τό ἔλεος καί τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν συγχώρηση ἀπό τόν Προφήτη Ἠλία. Ἄν εἶναι ὁμόθρησκοι καί Ἕλληνες, λυπούμαστε γιά τό κατάντημά τους. Ἄν εἶναι ἀλλόθρησκοι καί ἀλλοεθνεῖς, ἐρωτοῦμε, ἄν θά μποροῦσαν στόν τόπο τους νά πράξουν παρομοίως. Ἀς γνωρίζουν δέ ὅλοι, πώς δέν βλασφήμησαν ἁπλῶς στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτη Ἠλία, ἀλλά συνεκδοχικῶς σέ αὐτό τό Θεανθρικό Πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί μάλιστα στό Θεανθρώπινο Σῶμα Του, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ὅλους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς! ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 25ης Μαρτίου 1821 τό γραφεῖο Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας διοργάνωσε ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, στό Βαθύ καί στό Καρλόβασι, μέ τήν συμμετοχή τῶν κατηχητικῶν, τῶν νεανικῶν καί φοιτητικῶν συντροφιῶν στό Καρλόβασι καί τήν νεοσύστατη παιδική καί νεανική χορωδία «εὐΩΔΗα» στό Βαθύ. Τά παιδιά ἐνθουσίασαν δηλώνοντας τήν ζωντανή παρουσία τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, δίδοντας μηνύματα πνευματικῆς προόδου καί ἀντίστασης στήν προσπάθεια ἀφελληνίσεως τῆς κοινωνίας μας καί ἀφύπνισης τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως, χωρίς νά ὑποστέλλει τήν σημαία τοῦ ἀγώνα τῶν ἐνδόξων προγόνων γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ τήν ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία.


30 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ἀκολούθως παρατίθεται ἡ ἀπάντηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου στήν ἐπιστολή τοῦ Περιφερειακοῦ Διευθυντοῦ Α΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης Β. Αἰγαίου, κ. Ἀριστείδη Καλάργαλη, ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τίς θέσεις τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τό ἀνακῦψαν ζήτημα τῆς μόρφωσης τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων/μεταναστῶν στά σχολεῖα τῆς Σάμου. «Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά, Μέ ἀνάμικτα συναισθήματα χαρᾶς καί ἐκπλήξεως, ἐλάβομεν τήν ὑπ’ἀριθμ. Πρωτ. 1283/13.03.2019 ἐπιστολήν Σας διά τῆς ὁποίας ζητεῖτε τήν συμβολή μας στήν ἐπίλυση ἑνός μεγάλου, ὅπως τελικῶς ἐξελίχθηκε προβλήματος, σχετικῶς μέ τήν φοίτηση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων/μεταναστῶν στά Σχολεῖα τῆς πόλεως Σάμου. Χαρά, διότι ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων γίνεται ἀντιληπτή ἡ σπουδαιότητα τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ ἑνωτικός της ρόλος, ἰδίως σέ μία τοπική κοινωνία μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἑνός ἀκριτικοῦ Νησιοῦ. Ἔκπληξη, διότι ζητεῖται ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας γιά λύση στό ἀδιέξοδο, ἐνῶ ἀπό πολλούς ἐπιχειρεῖται ἡ περιθωριοποίησή της. Ὅπως προφανῶς γνωρίζετε, –ἐξ οὗ μᾶλλον καί ἡ ἐπιστολή σας– πρό ἡμερῶν δεχθήκαμε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἄνω Βαθέος καί ἀφοῦ ἀκούσαμε μέ προσοχή τίς θέσεις τους, ἀντιληφθήκαμε, ὅτι τά αἰτήματά τους ταυτίζονται σέ πολλά σημεῖα μέ τόν τρόπο διαχείρισης τῆς ἀνθρωπιστικῆς αὐτῆς κρίσεως, ἀπό τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅλα αὐτά τά χρόνια. Οὐδείς ἀμφιβάλλει, ὅτι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη στιγμή προσέτρεξε καί συνεχίζει ἀκόμη νά προστρέχει, προσφέροντας τρόφιμα, ροῦχα καί φάρμακα, πληρώνοντας νοσήλεια καί τρέχοντα ἔξοδα, φροντίζοντας ἐμφανῶς καί ἀφανῶς τούς ἐμπερίστατους Ἀδελφούς, ὥστε πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά ἔχουν κατά τήν δύναμή μας βελτιωμένη τήν διαβίωση. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι μᾶλλον ὑποκριτικό γιά τό Κράτος μας νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν μόρφωση μερικῶν μόνον καί ὄχι ὅλων τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων καί μεταναστῶν, ἀφ’ ᾗς στιγμῆς ἀδιαφορεῖ ἐν συνόλῳ γιά τούς χώρους διαμονῆς, στούς ὁποίους φιλοξενοῦνται ὑπερπολλαπλάσιοι τῶν δυνατοτήτων χωρητικότητος τοῦ Κ.Υ.Τ., ἐκτεθειμμένοι σέ διάφορους κινδύνους, κυρίως ἀπό πλευρᾶς ὑγείας, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται! Σαφῶς καί δέν ἀντιτιθέμεθα στήν μόρφωση τῶν παιδιῶν τῶν προσφύγων-μεταναστῶν. Ἀντιθέτως μάλιστα ἔχουμε συμβάλει σέ αὐτό διά πολλῶν, καθώς κατά τά προηγούμενα ἔτη, στό συγκεκριμένο Σχολεῖο φοιτοῦσαν παιδιά Προσφύγων, πού ὅμως ἔμεναν σέ σπίτια μέ τήν οἰκονομική στήριξή μας καί ὄχι σέ καταυλισμούς, πράγμα γιά τά ὁποῖα μᾶλλον δέν σᾶς ἐνημέρωσαν ἐπαρκῶς, ὥστε νά τό γνωρίζετε.

Ἔχοντας λοιπόν σφαιρική ἐπί τοῦ θέματος ἄποψη καί ἰδία γνῶση, παρακαλοῦμεν, νά ἐπανεξετάσετε τό ὁμόφωνο αἴτημα τῶν 13 Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων ἰσαρίθμων Δημοτικῶν Σχολείων, ὑπέρ τοῦ ὁποίου καί συνηγοροῦμεν. Φροντίσατε στό μέτρον τῶν ἁρμοδιοτήτων Σας, ὥστε αὐτά τά παιδιά νά ἔχουν μιά ἀξιοπρεπῆ διαβίωση, ἕνα στοιχειῶδες πολιτισμικό ὑπόβαθρο γιά νά θεμελιώσουν τήν μόρφωση καί τήν παιδαγωγία τους. Δέν πάσχουμε ἀπό ξενοφοβία, ὅπως εὐθέως μᾶς κατηγόρησαν. Γνωρίζουμε ἀπό ἀρχαίων χρόνων, ὅτι Ἕλληνες εἶναι καί γίνονται ὅλοι, ὅσοι μετέχουν τῆς ἡμετέρας παιδείας. Τοῦτο ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία τό βιώνει κατηχώντας καί βαπτίζοντας δεκάδες προσφύγων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐντάσσονται στήν τοπική Ἐκκλησία καί ὡς ἐκ τούτου καί στήν τοπική κοινωνία. Πρίν ἀπό αὐτό ὅμως, φροντίζει γιά τήν στοιχειωδῶς ἀξιοπρεπῆ διαβίωσή τους, ὅπως προαναφέρθηκε, ἔτσι ὥστε μετέχοντας ἑνός πολιτισμένου τρόπου ζωῆς, νά μποροῦν νά ἀνελιχθοῦν στίς ἀπαιτήσεις τῆς καθημερινότητας τῆς μικρῆς κοινωνίας τῆς πόλης μας. Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά, Ἡ λύση τήν ὁποίαν ζητεῖτε εἶναι πολύ ἁπλή. Ἀφ’ ἧς στιγμῆς ὑπάρχει ἡ δυνατότητα, ὅπως ἔγινε στήν Κῶ, νά στεγασθεῖ τό Πρόγραμμα ΔΥΕΠ σέ ἄλλους χώρους καί οἱ ὁποῖοι παραχωροῦνται πρός τοῦτο, δέν ἔχετε παρά νά ἔλθετε σέ ἐπικοινωνία μέ τούς τοπικούς Φορεῖς καί νά ἐφαρμόσετε τό Πρόγραμμα σέ αὐτούς τούς νέους χώρους. Ἐάν ὄχι, τότε γιά τίς οἰκογένειες αὐτές, τῶν ὁποίων τά παιδιά ἐπιθυμοῦν νά προσέρχονται στά Σχολεῖα μας, φροντίσατε, εἴτε νά ζοῦν μέσα στίς δομές, ὑπό κανονικές, ἀνθρώπινες καί πολιτισμένες συνθῆκες, εἴτε ἐνοικιάσατε οἰκήματα γιά νά διαμένουν καί ἀκολούθως νά συμμετέχουν στό Σχολεῖο. Δέν εἶναι δυνατόν νά διαμένουν τά παιδιά αὐτά σέ ἄθλιες συνθῆκες, ἀπομονωμένα καί μόνον γιά λίγες ὧρες νά εὑρίσκονται σέ τάξεις μέ ἄλλα παιδιά, σέ πολιτισμένο καί ἀνθρώπινο περιβάλλον καί μετά πάλι πίσω στήν ἀθλιότητα. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι μέ τόν τρόπο αὐτό καί τό Πρόγραμμα θά προχωρήσει ἐπ’ ὠφελείᾳ ὅλων τῶν παιδιῶν καί οἱ καρδιές τῶν ἀνθρώπων θά εἰρηνεύσουν, γιά νά ἐκτονωθεῖ ἡ κρίσις, ἡ ὁποία βάλλει κατά τῆς συνοχῆς τῆς Τοπικῆς μας κοινωνίας, ἐν ὄψει τῶν δυσεπιλύτων προβλημάτων πού ἀντιμετωπίζει, μέ πρῶτο τό προσφυγικό-μεταναστευτικό. Ὡς ἔμπειρος ἐκπαιδευτικός γνωρίζετε, ὅτι ἡ ἐμμονή καί ἡ μετά βίας ἐπιβολή μιᾶς ἀπόφασης, ἀπηχεῖ σέ ἄλλες ἐποχές ἀντίθετες ἰδεολογικά μέ ἐσᾶς καί δέν εἶναι πάντοτε ἐφικτή καί βεβαίως ποτέ δημοκρατική! Εἴμαστε στήν διάθεσή σας γιά οἱανδήποτε περαιτέρω συνεργασία καί εὐχόμαστε καλή καί εὐλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή καί τό ἔργο σας». ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβάσου «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ νά εὐχαριστήσει καί διά τοῦ Τύπου τούς δωρητές γιά τήν εὐγενῆ προσφορά τους πρός τό ἵδρυμά μας: Σύλλογο Καρλοβασιτῶν Ἀττικῆς . . . . . . . . . . . . . . . 300€ Οἰκ. Χαρακτσῆ Εὐαγγέλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Καλησπέρη Σ. Νικόλαο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,71€ Δανδράκη Παγώνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Δημητρόπουλο Δημήτριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30€ Παπαγεωργίου Βασιλεία - εἰς μνήμην Μαρίτσας Φιλιππῆ . . . . . .30€ Μελετίου Μαρίτσα - εἰς μνήμην Μαρίτσας Φιλιππῆ . . . . . . . .30€ Οἰκ. Παναγιωτοπούλου Θεόφιλου εἰς μνήμην Μαρίτσας Φιλιππῆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30€ Παυλή Νικόλαο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€ Ἀγγελινάρα Γεώργιο - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Οἰκ. Χατζηαντωνιάδη Κωνσταντίνου καί Μαριγούλας εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . .50€ Οἰκ. Νικολάου Σπύρου καί Καλλιόπης εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . .50€ Οἰκ. Νικολάου Ἐμμανουήλ καί Εὐαγγελίας εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . .50€ Δανά Κωστούλα - εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου. . . . . .50€ Χουβαρδά Ἀγάπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Δρανδάκη Παγώνα - εἰς μνήμην Ἰωάννου Δρανδάκη. . . . . . .50€ Γαλάνη Δ. Παναγιώτη - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Ζαχαρίου Δ. Ἰωάννη - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Ἀντωνακάκη Π. Ματθαῖο - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30€ Κοτζαμάνη Γ. Χαράλαμπο - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Μηλιώτη Κ. Χριστόδουλο - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Τσαρουχά Γ. Νικόλαο - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30€ Βαποράκη Δ. Στυλιανό - εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25€ Συγγενεῖς καί Φίλοι Ποθητοῦ Ἀναστασίας εἰς μνήμην Ἀναστασίας Ποθητοῦ. . . . . . . . . . . . . . . . . .100€ Τσαβλάκης Δημήτριος καί Θεοφάνους Εἰρήνη εἰς μνήμην Κωνσταντίνου Γιαννούτσου. . . . . . . . . . . . . .50€ Κόττη Ἀθανάσιο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Δημητρίου Ἀντώνιο καί Βασιλική - εἰς μνήμην Γιασιμούλας Σαπουνά ἀντί στεφάνου . . . . . . . . . . . . . . .50€ Χουβαρδά Ἀγάπη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Κυριακοπούλου Χαρίκλεια - εἰς μνήμην ἱερέως Δημητρίου Δεσκέ, πρεσβυτέρας Παρασκευῆς Δεσκέ καί Σταύρου Δεσκέ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Οἰκ. Μαργαρώνη Στεφάνου εἰς μνήμην Γεωργίου Δόκα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€

31 Σούρμπη Αἰκατερίνη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250€ Πολυζωίδου Ἰωάννα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Ἀρχοντάκη Ἀντιγόνη καί Βασίλειο εἰς μνήμην Παπανικολάου Γεωργίας. . . . . . . . . . .50€ Παπανικολαΐδη Χαράλαμπο Δημήτριο εἰς μνήμην Πεχᾶ Οὐρ. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€ Χαμλατζιόγλου Χαράλαμπο - εἰς μνήμην Παπανικολάου Γεωργίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Οἰκ. Χατζηαντωνιάδη Κωνσταντίνου εἰς μνήμην Ἰωάννου Σουλούνια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Οἰκ. Νικολάου Σπύρου - εἰς μνήμην Ἰωάννου Σουλούνια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Νόου Κλεάνθη - εἰς μνήμην πατρός του Ἐμμανουήλ Νόου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€ Chouvarda Fotini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€ Δημητρίου Ἀντώνιο καί Βασιλική - εἰς μνήμην γονέων τους, Νικολάου & Παρασκευῆς Δημητρίου καί Δημητρίου Γρυπάρη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300€ Ἰγγλέση Μαριλένα - εἰς μνήμην Γεωργίας Ἰγγλέση. . . . . . . . .300€ Καλησπέρη Σ. Νικόλαο - εἰς μνήμην γονέων του. . . . . . 102,75€ Λουτράρη Ἐλευθερία - εἰς μνήμην μητρός της, Θέτιδος Χατζηδημητρίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150€ Κυριακοπούλου Χαρίκλεια - εἰς μνήμην ἱερέως Δημητρίου Δεσκέ, πρεσβυτέρας Παρασκευῆς Δεσκέ καί Σταύρου Δεσκέ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Χατζηπαναγιωτίδου Ὄλγα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Πολυζωίδου Ἰωάννα - εἰς μνήμην συζύγου της Δημητρίου καί γονέων της. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Παπακωνσταντή Εὐγενία - εἰς μνήμην Ἑλένης Σιγουλάκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10€ Παπουτσιδάκη Δημήτριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Church of the Archangels - Ladies Philoptochos. . . . . . . . . .500€ Τσομπανά Σοφία - εἰς μνήμην συγγενῶν της . . . . . . . . . . . . .50€ Δημητριάδη Μαρία - εἰς μνήμην συγγενῶν της. . . . . . . . . . . .50€ Μάλλη Φρατζέσκα - εἰς μνήμην  Ἑλένης Μιχαηλίδου . . . . . . .50€ Βασδέκη Σταματινή - εἰς μνήμην συζύγου της Γεωργίου Βασδέκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Παπαγεωργίου Μαρία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Τσιτάκη Μαρία - εἰς μνήμην συζύγου της Ἀνδρέα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€ Χατζηπαναγιωτίδου Ὄλγα - εἰς μνήμην μητρός της  Ὡραίας Χατζηπαναγιωτίδου. . . . . . . . . . . . .50€ Τριανταφυλλίδη - Καραγιάννη Σταματία εἰς μνήμην Εὐαγγελίας Λυμπέρη. . . . . . . . . . . . . . . . . .200€ Ἀλεξίου Ἀλέξανδρο - εἰς μνήμην Γεωργίας (Ζωρζέτ) Ἰγγλέση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400€ Κατσαροῦ Εὐρίκλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150€ Πετσινό Μιχαήλ - εἰς μνήμην ἐξαδέλφης του Ἐλευθερίας Μυλωνᾶ - Ταλαίπωρου. . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Πετσινό Ἰωάννη - εἰς μνήμην ἐξαδέλφης του Ἐλευθερίας Μυλωνᾶ - Ταλαιπώρου. . . . . . . . . . . . . . . . .50€


32 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Συρίγου Μορφούλα - εἰς μνήμην ἀδελφῆς της Εὐτυχίας Κωτάκη. . . . . . . . . . 30€ Ἱ. Ν. Γεννήσεως Χριστοῦ Π. Καρλοβάσου εἰς μνήμην Ἀντωνίου Σταμουλάτου. . . . . . 50€ Πετσινό Μιχαήλ - εἰς μνήμην Ἀναστασίου Χριστοδούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Πετσινό  Ἰωάννη - εἰς μνήμην Ἀναστασίου Χριστοδούλου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Μιχαλιοῦ Σταυρούλα - εἰς μνήμην γονέων καί συζύγου της. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20€ Αἰδεσ. Ἱερέα π. Τιμόθεο Χαλέπη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Πολυζωίδου Ἰωάννα - εἰς μνήμην συζύγου της. . . . . . . . . . . .50€ Κοσάρη Εἰρήνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200€ Μαμζερίδου Εὐτυχία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Χατζηγρηγορίου - Δαδάου Μαρία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Δημοπουλο Χριστόδουλο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Κάρπου Μαρία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100€ Αἰδεσ. Ἱερέα π. Στέφανο Γρυδάκη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Γρυδάκη Ἀργυρῶ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Μαλαγάνη Ἑλένη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50€ Μαλαγάνη Ἐλευθερία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30€ Ψαρροπούλου Ἀθηνᾶ - εἰς μνήμην μητρός της . . . . . . . . . .100€

Παρακαλοῦμεν θερμῶς, ὅπως ἐξετάσητε πάντα τά ἀνωτέρω, καί προβῆτε εἰς τάς δεούσας ἐνεργείας, πρός διατήρησιν τῆς κρατικῆς προστασίας τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης [...]». ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ σεπτός Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος μέ σχετικό (ἀρ. πρωτ. 126) ἔγγραφό του ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν ὑποβολή τῆς Ἐκθέσεως πεπραγμένων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας πού ὑπέβαλε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας γιά τό ἔτος 2018. Γράφει μεταξύ ἄλλων: «Ἐκφράζομεν τήν ἱκανοποίησιν ἡμῶν, διότι διαδηλοῦτε οὕτω τήν ἀγάπην καί ἀφοσίωσιν ὑμῶν πρός τήν Μητέρα πάντων ἡμῶν Ἐκκλησίαν καί τόν Θρόνον τοῦτον, τοῦ ὁποίου σταυρόν, ὡς ἄλλος συν-Κυρηναῖος μετά τοῦ Πατριάρχου αἴρετε, “σπουδάζων τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης” (Ἐφ. δ΄ 3) καί μαρτυρῶν καί ἐπιβεβαιῶν ὅτι “ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν” (Α΄ Κορ. ι΄ 17), μία Ἐκκλησία, “καίπερ καθ’ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἕως περάτων τῆς γῆς διεσπαρμένη” (Εἰρηναίου, Ἔλεγχος Ψευδωνύμου Γνώσεως Α΄, 10, 1) [...]». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

(Τό Διοικητικό Συμβούλιο) Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Μετά ἀπό σχετική συζήτηση (3.4.2019) ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπέστειλε στόν ὑπουργό Δικαιοσύνης Μιχ. Καλογήρου τό ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 1282/4.4.19 ἔγγραφο, στό ὁποῖο ἐκφράζει... «Τήν ἄκραν δυσαρέσκειαν καί τόν ἔντονον προβληματισμόν Αὐτῆς, διά τήν σχεδιασμένην κατάργησιν ἐκ τοῦ δευτέρου βιβλίου καί τοῦ 7ου κεφαλαίου τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἐπιγραφομένου ὡς “ Ἐπιβουλή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης”, τῶν ἄρθρων 198, 199 καί 201, τῶν ἀφορώντων εἰς τήν κακόβουλον βλασφημίαν, εἰς τήν καθύβρισιν θρησκευμάτων καί εἰς τήν περιύβρισιν νεκρῶν. Διά τῆς καταργήσεως τῶν ὡς ἄνω ἄρθρων, ἡ θρησκευτική εἰρήνη, τήν ὁποίαν καλεῖται νά προστατεύσῃ ὁ νομοθέτης, προσβάλλεται ἔτι περισσότερον, τιθεμένης εἰς κίνδυνον τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καί τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως ἀτόμων διαφορετικῶν θρησκευτικῶν παραδοχῶν καί ἑνοτήτων, εἰς συνθήκας μάλιστα ἀκρίτου μεταναστεύσεως καί συγκροτήσεως πολυπολιτισμικῶν συνθηκῶν. Τυχόν ἀποποινικοποίησις τῆς κακοβούλου βλασφημίας καί τῆς καθυβρίσεως τῶν θρησκευμάτων ἐλλοχεύει τόν κίνδυνον νά ὁδηγήσῃ εἰς τήν θρησκευτικήν αὐτοδικίαν, ἐφ’ ὅσον πλέον δέ θά ὑφίσταται ἔννομος τρόπος ἀντιδράσεως καί ἱκανοποιήσεως τοῦ πληττομένου θρησκευτικοῦ συναισθήματος διά παρεμβάσεως τῆς Πολιτείας. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τήν κατάργησιν τοῦ ἄρθρου 201. Οἱ οἰκεῖοι τοῦ περιυβρισθέντος νεκροῦ, δίχα τῆς ἐννόμου ἀποτροπῆς καί προστασίας τῆς μνήμης τῶν νεκρῶν των, θά ὁδηγηθοῦν εἰς ἀναπόδραστον αὐτοδικίαν.

Ἀγόρια δημοτικοῦ

Ἀγόρια γυμνασίου-λυκείου

1-7 Ἰουλίου

15-21 Ἰουλίου

Κορίτσια δημοτικοῦ

Κορίτσια γυμνασίου-λυκείου

8-14 Ἰουλίου

22-28 Ἰουλίου

Πληροφορίες - Ἐγγραφές Στό Βαθύ Μητροπολιτικό Ναό  Ἁγ. Νικολάου Βαθέος (π. Στέφανος) τηλ. 6972 880034 Συνάντηση κατόπιν συνεννοήσεως, τήν Τρίτη, Πέμπτη καί Παρασκευή καί ὥρα 18:00 - 21:00. Στό Καρλόβασι Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Ὅρμου Καρλοβάσου (π. Βασίλειος) τηλ. 22730 32532 καί 6975 744373 Συνάντηση καθημερινά καί ὥρα 18:00 - 20:00. http://imsamou.gr - panagiakotsika@gmail.com