ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ " ΙΟΥΛΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020"

Page 1

Κωδικός 033518

Κ. Ταχ. Σάμου 8

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΕΤΟΣ 25ο • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 • ΑΡΙΘΜ. 223

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΛΗΓΜΑ

ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

φονικός σεισμός τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2020, πέρα ἀπό τίς ἀνθρώπινες ζωές πού στέρησε καί τίς περιουσίες πού κατέστρεψε, ἐπέφερε καί ἕνα πρωτοφανές πλήγμα στούς ναούς καί τίς μονές τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τῆς Σάμου. Καί βέβαια οἱ ἀνθρώπινες ἀπώλειες εἶναι τό πρῶτο καί ἀνεπανόρθωτο κακό, καί ἡ σκέψη καί ἡ προσευχή μας εἶναι στίς ψυχές αὐτές, ἀλλά καί στούς συγγενεῖς τους καί σέ ὅσους τραυματισμένοι βρίσκονται στό κρεβάτι τοῦ πόνου ἀναμένοντας τήν ἴαση. Ἀλλά καί οἱ καταστροφές περιουσιῶν, κτηρίων καί μνημείων βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή τῶν ἐπειγόντων, πού χρειάζονται ἄμεση ἀντιμετώπιση, γιά νά δρομολογηθεῖ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ζωῆς στόν νησί μας. Οἱ ναοί καί τά μοναστήρια μας πού τραυματίστηκαν ἀπό τόν σεισμό εἶναι οἱ χῶροι ὅπου μεγαλώσαμε, ὅπου ζήσαμε χαρές καί λύπες, ὅπου κατανυχθήκαμε καί συγκινηθήκαμε, καί μέ τούς ὁποίους συνδέεται μεγάλο μέρος τῶν ἀναμνήσεων πού μᾶς δένουν μέ τά παιδικά μας χρόνια καί τή νοσταλγία τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας μας, τοῦ τόπου καταγωγῆς μας. Φανταστεῖτε τί θά ἦταν τά χωριά καί οἱ πόλεις τῆς Σάμου γιά μᾶς χωρίς τίς ἐκκλησιές καί τά μοναστήρια μας, ἤ μέ νέα, ψυχρά, τσιμεντένια κτήρια στή θέση τους, κτήρια πού δέν ἔχουν πάνω τους τά σημάδια τοῦ χρόνου καί τῶν ἀνθρώπων, μέσα στά ὁποῖα δέν ὑπάρχουν οἱ σκιές τῶν ἀγαπημένων μας προσώπων πού δέν ζοῦν πιά, πού δέν συνδέονται μέ ὅ,τι πολυτιμότε-

ρο ἔχουμε, τίς ἀναμνήσεις καί τήν ἐθνική, θρησκευτική, πολιτιστική καί τοπική ταυτότητά μας. Ὁ κύριος μνημειακός πλοῦτος τῆς Σάμου εἶναι αὐτός ὁ θησαυρός μεταβυζαντινῶν ναῶν καί μονῶν, μέ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά καί τίς μνῆμες πού κουβαλοῦν, ὡς πραγματικά «μνημεῖα», γιά ὅλους μας, τίς οἰκογένειες καί συλλογικά τήν κοινωνία μας. Τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Ναῶν καί τῶν Μονῶν μας ἔχει πάθει μεγάλες ζημιές, ἐνῶ σέ μερικές περιπτώσεις αὐτές εἶναι ἀνεπανόρθωτες, ὅπως συνέβη στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου, ὅπου ἐκφράζονται φόβοι γιά τήν κατάρρευση τοῦ ἐναπομείναντος κτιριακοῦ σκελετοῦ. Ὁμοίως μέ σοβαρές ἕως καί ἀνεπανόρθωτες βλάβες εἶναι οἱ Ἱεροί Ναοί: Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἁγίας Ματρώνης Ἄνω Βαθέος, Ἁγίου Νικολάου καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοκκαρίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίου Γεωργίου Βουρλιωτῶν, Τιμίου Προδρόμου Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ζωοδόχου Πηγῆς Μανωλατῶν, Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβάσου, Ἁγίας Ματρώνης καί Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Καρλοβάσου, Τιμίου Σταυροῦ καί Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Μεσαίου Καρλοβάσου, Ἁγίου Ἀθανασίου Ὑδρούσης, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κοντακαιΐκων, Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Κονταΐκων, Ἁγίου Νικολάου Κουμεΐκων, Ταξιαρχῶν Νεοχ­ωρίου, Τιμίου Προδρόμου Λέκκας, Ἁγίου Παντελεήμονος Τσουρλαίων, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καστα-


34 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

νιᾶς, Ὁσίου Ἀντωνίου καί Ἁγίας Παρασκευῆς Μαραθοκάμπου, Ἁγίου Γεωργίου Σκουραιΐκων, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίου Γεωργίου Πλατάνου, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πύργου, Ἁγίας Τριάδος καί Χριστοῦ Παγώνδα, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Ἁγίας Ἄννης καί Ἁγίας Παρασκευῆς Χώρας, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου, Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μυτιληνιῶν, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Παλαιοκάστρου, ὅπως ἐπίσης ἡ Ἱερά Μονή Τιμίου Σταυροῦ Σάμου, ἡ Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού Καρλοβάσου, ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Μυτιληνιῶν. Θά ἀφήσουμε αὐτές τίς ἐκκλησιές νά καταρρεύσουν; Ἔρχεται χειμώνας μέ βροχές καί ἀνέμους, καί ἡ κατάσταση γιά τά χτυπημένα ἀπ’ τόν σεισμό μνημεῖα γίνεται ἀκόμη χειρότερη. Πῶς θά σταθοῦμε ἄξια ἀπέναντι στούς προγόνους μας, αὐτούς πού κατέστησαν τό ὄνομα τοῦ νησιοῦ μας συνώνυμο τῆς ἀνδρείας, τῆς ἀδούλωτης ἀντίστασης, τῆς πατριδολατρίας καί τοῦ ἡρωισμοῦ, καί πῶς θά ἀπολογηθοῦμε στά παιδιά μας καί στίς ἐρχόμενες γενιές γιά τήν ὀλιγωρία μας, ἄν ἐπιτρέψουμε ὁ μοναδικός αὐτός πλοῦτος, πού εἶναι κοινός πολιτιστικός θησαυρός ὅλων μας, νά καταστραφεῖ; Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀγωνίζεται γιά τήν ἀποκατά-

σταση τῶν ζημιῶν αὐτῶν. Ἔχει ὅμως ἄμεσα ἀνάγκη ἀπό τή στήριξη καί τή βοήθεια τῶν παιδιῶν τῆς Σάμου. Γι’ αὐτό καί ἀπευθύνομαι σέ σᾶς σήμερα, ἐν συνοχῇ καρδίας, γιά νά σᾶς πληροφορήσω ὅτι ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθοι τραπεζικοί λογαριασμοί, στούς ὁποίους σᾶς παρακαλῶ νά καταθέσετε τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης σας. Θά σᾶς ἀποστείλουμε σχετική ἀπόδειξη εἰσπράξεως. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ IBAN: GR5601104010000040154520072 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR4601727080005708022539451 Ἄλλωστε εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι στό διάβα τῶν αἰώνων οἱ ἐκκλησίες καί τά μοναστήρια μας δέν χτίστηκαν ἀπό τό περίσσευμα τῶν λίγων, ἀλλά ἀπό τό ὑστέρημα τῶν πολλῶν. Αὐτό τό ὑστέρημα σᾶς καλῶ νά καταθέσετε, ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα ἀγάπης πρός τή Σάμο, τήν παράδοση καί τόν πολιτισμό της, ὥστε νά μήν γκρεμιστοῦν ἀλλά νά ἀναστηλωθοῦν οἱ ναοί μας, πού ἀποτελοῦν κοινή περιουσία καί κληρονομιά ὅλων μας. Δέν εἶναι ἀσφαλῶς ἡ πρώτη φορά πού τό νησί μας, μέ τούς ὑπερήφανους καί ἀγέρωχους ἀνθρώπους του, βίωσε μεγάλες καταστροφές. Ὅπως στό παρελθόν, ἔτσι καί τώρα θά σταθοῦμε στά πόδια μας ξανά, γιατί ἀγαποῦμε τή Σάμο καί θά τή στη-


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

35

ρίξουμε μέ κάθε τρόπο. Χρειάζεται ὅμως ἀποφασιστικότητα, μέθοδος καί κινητοποίηση. Ἔτυχε στή γενιά μας αὐτό τό φορτίο. Θά τό σηκώσουμε ἐπάξια, δείχνοντας σέ ὅλους ὅτι ἡ Σάμος συνεχίζει νά εἶναι τό κατά τήν Ἀνατολή προπύργιο τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ καί τῆς Ρωμηοσύνης. Σάμος, 4 Νοεμβρίου 2020 Μετ’ εὐχαριστιῶν, εὐχῶν, τιμῆς καί ἀγάπης Χριστοῦ † Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας Εὐσέβιος Ἄμεσες ἐνέργειες - Εὐγενής χορηγία σέ εἶδος - Εὐχαριστίες Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σάμου καί Ἰκαρίας προέ­ βη σέ ἄμεσες ἐνέργειες γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν κινδύνων ἀπό τήν ἑτοιμορροπία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Θεοτόκου στό Καρλόβασι, ἐπιτυγχάνοντας, α) χάρη στήν ἄμεση ἀνταπόκριση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τήν ἔγκριση τῶν ἄμεσων μέτρων προστασίας καί ἄρσης τῆς ἑτοιμορροπίας τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροῦ Ναοῦ καί β) τήν κάλυψη τῆς ἀνάγκης σύνταξης μελέτης καί ἐκτέλεσης τῶν ἐγκεκριμένων μέτρων προστασίας διά τῆς ἀποδοχῆς εὐγενικῆς χορηγίας σέ εἶδος τῆς ἰδιωτικῆς ἑταιρείας DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ καί τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Παπαευαγγέλου Εὐάγγελου, στό πλαίσιο τῶν δράσεων ἑταιρικῆς κοινωνικῆς εὐθύνης. Ὁ Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος ἐκφράζει δημοσίως τίς εὐχαριστίες του στήν Ὑπουργό Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ κ. Λίνα Μενδώνη, τόν Προϊστάμενο τῆς Διεύθυνσης Ἀναστήλωσης Βυζαντινῶν καί Μεταβυζαντινῶν Μνημείων κ. Θεμιστοκλῆ Βλαχούλη γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή τους στό αἴτημα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τήν ἑταιρεία DESTINY ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ γιά τήν εὐγενική της πρωτοβουλία. † Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Μετά τόν καταστροφικό σεισμό, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔστειλε πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Εὐσέβιο τό μέ ἀρ. πρ. 4973/2.11.20 ἔγγραφο:

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Ἐν θλίψει πολλῇ καί συνοχῇ καρδίας ἐπληροφορήθημεν τάς καταστροφικάς ἐκ τοῦ σεισμοῦ συνεπείας, ὅστις ἔπληξεν πρότριτα εἰς μέγιστον βαθμόν τήν εὐλογημένην νῆσον τοῦ Ἀρχιπελάγους, τήν Σάμον. Διό, διά τῶν μετά χεῖρας Συνοδικῶν Γραμμάτων ἐπιθυμοῦμεν ὅπως ἐκφράσωμεν ὑμῖν, καί δι’ ὑμῶν παντί τῷ εὐσεβεῖ τῆς καθ’ ὑμᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας λαῷ, τήν εἰλικρινῆ συμπαράστασιν, τήν ἀμέριστον συμπάθειαν καί τήν χριστιανικήν ἀλληλεγγύην τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Προσέτι, εὐχόμεθα διαπύρως τῷ δεσπόζοντι οὐρανοῦ τε καί γῆς ὅπως ἡ καθ’ ὑμᾶς Ἱερά Μητρόπολις ἐξέλθῃ, ὡς οἷόν τε τάχιον, ἐκ τῆς ἀλγεινῆς ταύτης δοκιμασίας καί ἀδοκήτου συμφορᾶς, διά τῆς παντοειδοῦς ἐνισχύσεως τῶν σεισμοπαθῶν συνανθρώπων ἡμῶν καί τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως πασῶν τῶν ὑλικῶν ζημιῶν. Ἰδιαίτατα, συμμετέχοντες προσευχητικῶς εἰς τό βαρύτατον πένθος καί τόν ἀνέκφραστον πόνον τῶν γονέων καί συγγενῶν ἐπί τῷ προώρῳ θανάτῳ τῶν δύο νεαρῶν τέκνων αὐτῶν, ἐπευχόμεθα ὅπως, ἔνθεν μέν ὁ Πατήρ τῶν οἰκτιρμῶν καί Θεός πάσης παρακλήσεως παραμυθήσηται, τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, τάς φιλοστόργους καρδίας των, ἅς διῆλθε ρομφαία ἀπεριγράπτου ὀδύνης, ἔνθεν δέ ἀναπαύσῃ τάς ψυχάς τῶν προσφιλῶν νέων ἐν τῷ ἀνεσπέρῳ φωτί τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ καί ἀξιώσῃ αὐτούς τῆς θέας τοῦ ἀνεικάστου κάλλους τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Σεβασμιώτατε, οἴκοθεν νοεῖται ὅτι ὁ καθ’ ἡμᾶς φιλανθρωπικός ὀργανισμός «Ἀποστολή» τεθήσεται εἰς τήν διάθεσιν ὑμῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας διά τήν ἀνακούφισιν τῶν σεισμοπαθῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. Ἐπί δέ τούτοις, εὐελπιστοῦντες εἰς τήν σύν Θεῷ ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπισιν καί ὑπέρβασιν τῆς ἐνεστώσης ἐκ τοῦ Ἐγκελάδου συμφορᾶς, εὐχόμεθα ταχείαν ἀποκατάστασιν ἐν εὐσεβείᾳ, εὐημερίᾳ καί προόδῳ τοῦ βίου τῶν πληγέντων κατοίκων τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἐπαρχίας, κατασπαζόμεθα τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν μετά πολλῆς ἐν Αὐτῷ ἀγάπης. † Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, Πρόεδρος † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεύς.


36 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Ὁ

Ἀπόστολος Παῦλος εἶναι μία ἀπό τίς κορυφαῖες ἀνθρώπινες μορφές ἐντός τῆς πνευματικῆς πορείας τοῦ κόσμου. Τό μεγαλεῖο τῆς προσωπικότητός του ἀναδεικνύεται ἀπό τήν μεταστροφή του, ὅταν ἀπό τήν πλάνη του ὡς διώκτου τοῦ Χριστιανισμοῦ μετεβλήθη διά τῆς ἄνωθεν θείας κλήσεως σέ διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Εὐαγγελίου καί φλογερό διδάσκαλο τῆς Οἰκουμένης, σέ ἀκατάβλητο ἀγωνιστή τῆς χριστιανικῆς ἀληθείας καί ἑρμηνευτή καί θεμελιωτή τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου μας στόν κόσμο. Οἱ ἀγῶνες καί οἱ ἀγωνίες του μαρτυροῦν τή φλόγα τῆς πίστεώς του στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἔφθασε μέχρι τρίτου Οὐρανοῦ καί ἄκουσε «ἄρρητα ρήμματα, ἅ οὐκ ἐξόν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. ιβ΄ 4).

Ἀλύγιστος εἰς τήν πίστιν, ἀγωνιζόταν ἐνώπιον ἡγεμόνων καί κριτῶν γῆς, ἐνώπιον φανατισμένων ὁμοεθνῶν. Πάλευε μέ τά στοιχεῖα τοῦ κόσμου καί διέτρεχε κινδύνους ποταμῶν, κινδύνους ληστῶν, κινδύνους ἐν ἐρημίᾳ, ἐν πόλει, ἐν θαλάσσῃ ἐν ψευδαδέλφοις. Πειρασμοί, κίνδυνοι, κακουχίες, φυλακίσεις, δοκιμασίες· ὅλα γιά τήν ἀγάπη καί δόξα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ τά τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι» (Β΄ Κορ. ια΄ 30). Ὅλην του τήν ζωήν τήν ἐθυσίασε διά τήν διάδοσιν τοῦ Εὐαγγελίου, διά νά θανατωθεῖ στό τέλος ὡς μάρτυρας τῆς ἀληθείας. Ἡ φυσιογνωμία τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί σήμερα μεσουρανεῖ, ὡς φῶς αἰώνιο. Τό κήρυγμά του πά-

ντα ἐπίκαιρο, ὁδηγεῖ καί ἐμψυχώνει τούς ἀνθρώπους στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς καί γεννᾶ μέσα τους τήν ἐλπίδα τῆς λυτρώσεως. Ἡ θεολογία του παρουσιάζει τόν Χριστιανισμό ὡς μία πνευματέμφορη καί ἐλεύθερη θρησκεία· «τῇ ἐλευθερίᾳ ᾗ Χριστός ὑμᾶς ἠλευθέρωσε» (Γαλ. ε΄ 1). Οἱ Ἐπιστολές του ἔχουν κέντρο τους τόν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή· «εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄ Κορ. ιε΄ 7), ἐξηγοῦν τά μυστήρια τῆς δημιουργίας, καθορίζουν τούς ὑψηλούς σκοπούς τῆς ζωῆς, ἀποβλέπουν εἰς τόν φωτισμό, τή μεταμόρφωση, τήν πνευματοποίηση καί τή θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Τά διδάγματα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἀπό τόν μνημειώδη ὕμνο τῆς ἀγάπης (Α΄Κορ. ιγ΄) ἕως τήν ἀγαπητική σχέση καί τήν ἀπόλυτη ἑνότητα μεταξύ τῶν Χριστιανῶν (Α΄Κορ. α΄, 13) εἰρηνεύουν καί γαληνεύουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ἀγαπητοί μου, Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θεωρεῖται μαζί μέ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, ὡς ἱδρυτής τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ πέρασε καί ἀπό τή Σάμο (Πράξ. κ΄ 15-16) γι’ αὐτό καί εἶναι πολύς ὁ σεβασμός τοῦ λαοῦ μας καί μεγάλη ἡ τιμή. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τίς 6 Ἐπιστολές του ἀπό τή Μακεδονία μέχρι τήν Πελοπόννησο δείχνουν γιά ἐμᾶς τούς σημερινούς Ἔλληνες, τόν δρόμο γιά νά μείνουμε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. «Στήκετε καί κρατεῖτε τάς παραδόσεις» (Β΄ Θεσ. β΄ 15). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διά τῆς ὁμολογίας του ὅτι ὁ Κύριός μας «χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιδ΄ 8) μᾶς προτρέπει νά παραμείνουμε σταθεροί καί ἀμετακίνητοι στό καθαρά δογματικό καί ἠθικό περιεχόμενο τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί στό λυτρωτικό καί σωτήριο λατρευτικό χαρακτῆρα τῆς Ἐκκλησίας μας, πού καί σήμερα ἀνακουφίζει τόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ὁ Κύριος διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, νά εὐλογεῖ ὅλους σας, τίς οἰκογένειές σας καί ἰδιαίτερα τό νησί μας.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

25

Σ

37

Χρονια Προσφορασ και Διακονιασ στα Ακριτικα Νησια Μασ

υμπληρώθηκαν ἤδη 25 χρόνια ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεων κ. Εὐσεβίου. Ἦταν Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου τό 1995, ὅταν πλῆθος κόσμου ὑποδέχτηκε στό λιμάνι Βαθέος τόν νέο ποιμενάρχη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐσέβιος δεχόμενος τίς ἐγκάρδιες εὐχές Κληρικῶν καί Λαϊκῶν, γιά τήν συμπλήρωση 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνθρονίσεώς του ἀπηύθυνε πρός ὅλους τίς ἐκ μέσης καρ­δίας εὐχαριστίες του, γιά τίς ἐκδηλώσεις σεβασμοῦ καί τιμῆς στό πρόσωπό του, δηλώνοντας: «Ἐκ βαθέων δοξολογῶ καί εὐγνωμονῶ τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μέ ἀξίωσε νά

συμπληρώσω τό 25ο ἔτος τῆς ποιμαντικῆς Διακονίας μου, ὡς Ἐπισκόπου τοῦ εὐσεβοῦς καί εὐγενοῦς ἀκριτικοῦ Κλήρου καί Λαοῦ τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων. Ἡ χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Κυρίου μας κατέστησε τήν ταπεινότητά μου ἐν μέσῳ ἀξίων συνεργατῶν καί ποιμνίου θεοφιλοῦς. Ἀγωνισθήκαμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ καί ἐπ’ ὠφελείᾳ Κλήρου καί Λαοῦ, ὥστε μέ τήν συμπλήρωση εἰκοσιπενταετίας ὅλης, νά αἰσθανόμεθα τήν χαρά μιᾶς ἀναγεννητικῆς πνευματικῆς καί ποιμαντικῆς πορείας, ἡ ὁποία χάριτι Θεοῦ ἀνεμόρφωσε τά ἀκριτικά μας Νησιά, καί ἀνέδειξε σέ αὐτά τήν πολύτιμη γιά τήν ζωή καί τήν παράδοσή μας ἐκκλησιαστική καί λατρευτική ζωή.


38 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ στόν Σεβ. κ. Εὐσέβιο τό ὑπ. ἀρ. 3171/2020 ἔγγραφο, ἐνῶ δέχθηκε τίς εὐχές καί πολλῶν ἀρχιερέων, κληρικῶν καί λαϊκῶν:

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,

Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἀποτελεῖ, ὄχι μόνο ἀφορμή δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός Ἐκεῖνον, ἀλλά καί πρόσκληση ἐντονωτέρου ἀγῶνος, γιά νά συνεχίσουμε ἕως ὅτου ἡ Ἀγαθότης τοῦ Κυρίου ἐπιτρέψει καί πάντοτε μέ τή χάρη Του, τήν ποιμαντική μας προσφορά καί τή διακονία ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν εὐσεβῶν Ἀκριτῶν μας καί πρός δόξαν Αὐτοῦ. Εὐχαριστώντας ἅπαντας, Κληρικούς καί Λαϊκούς γιά τίς εὐχές καί τήν ἀγάπη τους, ἐκζητῶ τίς προσευχές ὅλων, δεόμενος ταπεινά τοῦ Κυρίου, ὅπως σκέπῃ, φρουρεῖ, ἁγιάζῃ καί προστατεύῃ τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν διατηρῶν ἅπαντας ἐν ἑνότητι, εὐλογῶν δέ πάντοτε καί προάγων τό ἔργον τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς. Ὁ Θεός νά εἶναι πάντοτε μαζί σας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος συγχαίρει καί εὔχεται Γιά τό γεγονός τῆς συμπληρώσεως 25ετοῦς Ἐπισκοπικῆς διακονίας ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπέστειλε

Ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, εὐαγγελισθέντες τήν θείᾳ εὐδοκίᾳ καί ἐπινεύσει τοῦ Παρακλήτου διακονίαν ὑμῶν κατά τήν διάρκειαν τῆς εἰκοσιπενταετοῦς πηδαλιουχίας τῆς νοητῆς ὁλκάδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, ἤχθημεν εἰς τήν ἀπόφασιν ὅπως εὐχηθῶμεν ὑμῖν, ἵνα ἡ καθ’ ὑμᾶς Θεοφρούρητος Ἐπαρχία αὐξάνηται ὑπό τήν χριστόφρονα ποιμαντορίαν ὑμῶν ὡς ἄμπελος εὐκληματοῦσα, εἰς χριστιανικήν προκοπήν τοῦ περιουσίου λαοῦ, εἰς ἔπαινον καί εὔκλειαν τῆς Ὀρθοδοξίας καί εἰς δόξαν Θεοῦ. Πρός τούτοις, θερμῶς ἱκετεύομεν «τόν ποιμένα τῶν προβάτων τόν μέγαν» (Ἑβρ. ιγ΄ 20) ὅπως περιβάλλῃ ὑμᾶς μέ «δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. κδ΄ 49) καί χαρίζηται ὑμῖν, κατά τήν Παύλειον πρός τόν Τιμόθεον εὐχήν, «σύνεσιν ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. β΄ 7), «ἵνα στρατεύησθε τήν καλήν στρατείαν» (Α΄ Τιμ. α΄ 18) καί «ὑπερπλεονάσῃ ἡ εἰρήνη καί ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν μετά πίστεως καί ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α΄ Τιμ. α΄ 14). Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμεθα ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ καί διατελοῦμεν ἐν ἀγάπῃ πολλῇ, διαβεβαιοῦντες ὑμᾶς ὅτι ἐν τῇ ἁγίᾳ πίστει, τῇ ἀπό τοῦ Κυρίου διά τῶν Ἁγίων καί Ἐνδόξων Ἀποστόλων δοθείσῃ ἡμῖν, ὑπό δέ τῶν θεοφόρων Πατέρων ἐν Ἁγίαις Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις διατυπωθήσῃ, καί ἐν πάσῃ ἀγάπῃ, ἕξετε τήν ἀφ᾽ ἡμῶν ἀντίληψιν, εἰς δήλωσιν καί μαρτυρίαν ὅτι ἕν σῶμά ἐσμεν τοῦ Χριστοῦ, Ὅς ἐστιν ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή. † Ὁ Ἀθηνῶν  Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεύς


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

39

ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

M

έ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καί τήν Πατρική μέριμνα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσεβίου καί ὑπό αὐστηρά μέτρα ὑγιεινῆς, δεδομένων τῶν ἰδιαίτερων συνθηκῶν λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ, ἀλλά καί τῆς μή λειτουργίας τῶν κατασκηνώσεων τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως μετά ἀπό 24 χρόνια συνεχοῦς λειτουργίας, τό Γραφεῖο Νεότητος διοργάνωσε δύο κατασκηνωτικά τριήμερα στελεχῶν, τό μέν πρῶτο ἀπό τήν Παρασκευή 17 Ἰουλίου ἕως τήν Κυριακή 19 Ἰουλίου μέ τή συμμετοχή στελεχῶν τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων κοριτσιῶν, τό δέ δεύτερο ἀπό τήν Παρασκευή 24 Ἰουλίου ἕως τήν Κυριακή 26 Ἰουλίου μέ τή συμμετοχή στελεχῶν τῶν κατασκηνωτικῶν περιόδων ἀγοριῶν. Κοινό θέμα καί τῶν δύο συνάξεων τό ψαλμικό «Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν ἐν ᾗ πορεύσομαι», καί μέ βάση αὐτό ἀναπτύχθηκαν πνευματικά θέματα συζήτησης καί δόθηκαν εὐκαιρίες στούς συμμετέχοντες νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις καί νά ἐμβαθύνουν

στήν προσπάθεια τοῦ κάθε ἑνός, ὥστε νά γνωρίσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή του. Μέ ἰδιαίτερη χαρά οἱ νέοι μας δέχθηκαν τίς πατρικές ἐπισκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας πού μέ πατρική ἀγάπη μίλησε στά στελέχη παρακινώντας τα γιά πνευματικούς ἀγῶνες καί γιά πνευματική ἐπαγρύπνηση. Οἱ συνάξεις αὐτές ἔκλεισαν μέ τή συμμετοχή ὅλων στή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως στίς Θεῖες Λειτουργίες, μέ τήν ὑπόσχεση ὅλων νά ἀνταμώσουν στούς φιλόξενους χώρους τῆς Κατασκήνωσής μας «Παναγία τοῦ Κότσικα» τοῦ χρόνου.

Κωδικός 033518

«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ», ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: Εὐάγγελος Π. Λέκκος, θεολόγος, νομικός ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ. 210.34.76.090 Ἡ «Μεταμόρφωσις» διανέμεται καί ἀποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ. Γίνονται δεκτές προαιρετικές εἰσφορές στή διεύθυνση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ, γιά τό περιοδικό, 831 00 ΣΑΜΟΣ Τηλ. 22730-87640, Fax 22730-87646


40 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

O  μHνας  τHς ΠαναγIας  στH  ΜητρOπολH  μας Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τιμήθηκε καί τό πανάγιο πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν παναγιοσκέπαστη Ἱερά Μητρόπολη Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν, Παρ’ ὅλες τίς δυσχερεῖς, λόγῳ πανδημίας, καταστάσεις τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσεβίου ἦταν γεμάτο λατρευτικές ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου. • Τήν Κυριακή 2 Αὐγούστου χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβάσου μέ τήν εὐκαιρία τῆς Συνάξεως τῶν Σαμίων Ἁγίων. • Τήν Κυριακή 9 Αὐγούστου τέλεσε τόν Μέγα Παρακλητικό Κανόνα τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Μεγάλης Παναγίας καί στή συνέχεια τά θυρανοίξια τοῦ Ἱεροῦ παρακκλησίου τῶν ὁσίων πατέρων Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, τό ὁποῖο βρίσκεται στά προπύλαια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Αὔγουστος ἀπό τόν λαό μας ἔχει καθιερω­ θεῖ νά λέγεται μήνας τῆς Παναγίας μας διότι ὅλος εἶναι ἀφιερωμένος στή χάρη της. Μέ τίς ἱερές παρακλήσεις καθημερινά, μέ ἀποκορύφωση τή μεγάλη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀλλά καί στή συνέχεια μέ τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς καί τό κλείσιμο τοῦ μήνα Αὐγούστου μέ τήν Θεομητορική ἑορτή τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου.

• Τήν Τετάρτη 12 Αὐγούστου τέλεσε τή Μικρή Παράκληση πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή προφήτου Ἠλιού Καρλοβάσου μέ τή συμμετοχή τῶν ἀποδήμων Καρλοβασιτῶν καί τοῦ Συλλόγου Καρλοβασιτῶν Ἀττικῆς. • Τήν Παρασκευή 14 Αὐγούστου τέλεσε τόν Μέγα Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό στόν ἑορτάζοντα Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων, ὅπου πλῆθος πιστῶν, μέ τά ἀνάλογα προστατευτικά μέτρα, πέρασαν νά


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ προσκυνήσουν τό ἱερό κουβούκλιο τοῦ ἐπιταφίου της Θεοτόκου, τό ὁποῖο βρισκόταν τοποθετημένο στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ἐψάλησαν καί τά ἐγκώμια τῆς Θεοτόκου, σύμφωνα μέ τήν τοπική παράδοση χρόνων. Δυστυχῶς ἡ περιφορά τοῦ ἐπιταφίου δέν πραγματοποιήθηκε στήν πόλη τοῦ Καρλοβάσου, λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης καταστάσεως, ὅμως ἡ λατρευτική σύναξη ἔκλεισε μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου σύντομα νά ἐπανέλθει ἡ κανονικότητα στίς ζωές ὅλων καί τήν ἑπόμενη χρονιά ὅλοι ὑγιεῖς νά ἀνταμώσουμε στή Χάρη της πραγματοποιώντας τή λιτάνευση τοῦ  Ἱεροῦ  Ἐπιταφίου της. • Τό Σάββατο 15 Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας χοροστάτησε στόν  Ὄρθρο καί τέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. • Τήν Κυριακή 16 Αὐγούστου Ἱερούργησε στήν Ἱερά Μονή Παναγίας «Βροντιανῆς» Βουρλιωτῶν, ἡ ὁποία πανηγύριζε τήν ἐπέτειο τῶν ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς. • Τό Σάββατο 22 Αὐγούστου μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποδόσεως τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινοῦ στήν ἱστορική Ἱερά Μονή τῆς Μεγάλης Παναγίας καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τῶν ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου. • Τήν Κυριακή 23 Αὐγούστου τελέστηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν ὡς ἄνω Θεο­

41

τοκοσκέπαστο Ἱερά Μονή ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Εὐσεβίου. • Τήν Κυριακή 30 Αὐγούστου προέστη τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστανιᾶς καί στή συνέχεια τελέστηκε δοξολογία καί ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν 40 συμπατριωτῶν μας Σαμίων πού ἐκτελέσθηκαν ἀπό τά  Ἰταλικά στρατεύματα κατοχῆς (φωτό ἄνωθεν). • Τήν Κυριακή 30 Αὐγούστου προεξῆρχε τοῦ πανηγυρικοῦ  Ἑσπερινοῦ ἐπί τῇ Καταθέσει τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς καί τήν ἑπομένη, Δευτέρα 31 Αὐγούστου, τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή στήν ὁποία φυλάσσεται ἀπότμημα τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Καθ’ ὅλες τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε καταλλήλως, ἐξυμνώντας τό Πανάγιο Πρόσωπο τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί παρακινώντας τούς Πιστούς σέ πνευματική ἐγρήγορση.


42 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

10ήμερη Ποιμαντική ἐπίσκεψη στήν  Ἰκαρία καί τούς Φούρνους

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Εὐ­σέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία τό δεύτερο δεκαήμερο τοῦ  Ἰουλίου 2020. Τή Δευτέρα 13  Ἰουλίου τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Μύρωνος στό Βαρδαράδο Ἰκαρίας. Στό πέρας τῆς ἀκολουθίας προεχείρισε σέ Οἰκονόμο τόν Αἰδεσιμώτατο π. Ἰωάννη Βαρδαρό. Τήν Τρίτη 14 Ἰουλίου τό πρωί ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τίς Ἐνορίες τῆς Ὀξέ καί τοῦ Μαυράτου καί ἐπελήφθη διοικητικῶν καί πνευματικῶν ὑποθέ­ σεων. Τό ἀπόγευμα τῆς 14ης  Ἰουλίου χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων καί λειτούργησε τό πρωί τῆς Τετάρτης 15 Ἰουλίου, κυριώνυμο ἡμέρα τῆς πανηγύρεως.

Τήν Πέμπτη 16 Ἰουλίου συνεκάλεσε στό Ἐπισκοπεῖο Ἁγίου Κηρύκου Σύναξη τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων καί τῶν τριῶν Περιφερειῶν, Ἁγίου Κηρύκου, Εὐδήλου καί Ραχῶν Ἰκαρίας, ἐπέστησε τήν προσοχή τους σέ θέματα ποιμαντικῆς καί διοικητικῆς φύσεως τῶν Ἐνοριῶν, ἀλλά καί στήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων ὑγιειονομικῆς προστασίας καί πρόληψης, ἐξαιτίας τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ. Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστατησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ καί Σισώη τοῦ Πνευματικοῦ· λειτούργησε στήν  Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας Ἰκαρίας, ὅπου καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας τήν ἑπομένη ἡμέρα, Παρασκευῆ 17 Ἰουλίου. Τήν Παρασκευή 17  Ἰουλίου μετά τή θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας Ἰκαρίας, στά πλαίσια


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ τῶν ἑορτασμῶν της 108ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Κηρύκου καί  Ἰουλίττης, ὅπου παρουσίᾳ τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἄμυνας κ. Ἀλκιβιάδου Στεφανῆ, τοῦ Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Μουτζούρη, τοῦ Δημάρχου ἀνατολικῆς Σάμου κ. Γ. Στάντζου, τοῦ Ταξιάρχου κ. Π. Δούκα καί τῶν λοιπῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐν συνεχείᾳ στό Ἡρῷον. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι στή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος ἀνήγγειλε τήν πρόθεση γιά τή δημιουργία Βυζαντινοῦ, Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσείου στό ἐπισκοπεῖο Ἰκαρίας, ἐνῶ παραλλήλως εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν στρατιωτικό Διοικητή Ἰκαρίας, τόν κ. Δήμαρχο Ἰκαρίας, τόν κ. Ἔπαρχο Ἰκαρίας, μέ τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Ἰκαρίας «Ἡ Στέγη τῆς Παναγίας», ἀλλά καί ἁπλούς Χριστιανούς, ἐκφράζοντας τήν χαρά του καί παρέχοντας πρός ὅλους τήν πατρική του εὐχή καί εὐλογία. Καί στούς Φούρνους Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης μετέβη στούς Φούρνους καί τήν Κυριακή 12  Ἰουλίου λειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φούρνων. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας προεχείρισε τόν Ἐφημέριο π. Ἰωάννη Παναγιώτου σέ Πρωτοπρεσβύτερο καί ὁμίλησε ἐπαινετικά γιά τό πλούσιο ἔργο τῆς ἱερατικῆς του διακονίας στούς ἀκρίτες μας, καθώς

43

ἀποτελεῖ πλέον τόν μοναδικό ἐν ἐνεργείᾳ Ἐφημέριο τῶν ἀκριτικῶν Νησιῶν τῶν ΦούρνωνΚορσεῶν καί ἔχει τήν φροντίδα καί τῶν δύο ἄλλων Ἐνοριῶν, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Θύμαινας, τίς ὁποῖες ἐπίσης ἐπισκέφθηκε ὁ Σεβασμιώτατος καί μάλιστα εἶχε μιά πολύ θερμή συνάντηση μέ τά μικρά παιδιά, πού κατοικοῦν μονίμως στή Θύμαινα. Στή διάρκεια τῆς διημέρου παραμονῆς του στούς Φούρνους, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τό στρατιωτικό φυλάκιο καί ὁμίλησε στούς στρατευμένους νέους μας γιά τήν πνευματική ζωή. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπίσης συναντήθηκε μέ τόν ἀξιότιμο Δήμαρχο κ. Ἰωάννη Μαρούση καί μέ πολλούς θαρραλέους Ἀκρίτες μας, τῶν ὁποίων ἐπαίνεσε τήν ἀφοσίωσή τους στίς πατροπαράδοτες ἀρετές τοῦ Γένους μας, ἐπισημαίνοντας ὅτι ὁ ἀκριτικός αὐτός Λαός μας παραμένει ἀκλινής «ἐν οἷς ἔμαθε καί ἐπιστώθη» (βλ. Β ΄ Τιμ. γ΄ 14) καί διατηρεῖ τήν πίστη του μέ εὐλάβεια ὡς τό πατροπαράδοτον σέβας, δίδοντας ἕνα ἠχηρό μάθημα ἀγάπης πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα πρός ὅλους, τούς ἐντός καί ἐκτός Ἑλληνικῶν συνόρων, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν τοῦ Νησιωτικοῦ Συμπλέγματος τῶν Φούρνων-Κορσεῶν.


44 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ †ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Προσφιλεῖς ἀδελφοί ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

ποτελεῖ κοινήν πεποίθησιν, ὅτι εἰς τήν ἐποχήν μας τό φυσικόν περιβάλλον ἀπειλεῖται ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος. Τό μέγεθος τῆς ἀπειλῆς ἀποκαλύπτεται εἰς τό γεγονός ὅτι τό διακύβευμα δέν εἶναι πλέον ἡ ποιότης τῆς ζωῆς, ἀλλά ἡ διατήρησις αὐτῆς εἰς τόν πλανήτην μας. Διά πρώτην φοράν εἰς τήν ἱστορίαν, ὁ ἄνθρωπος δύναται νά καταστρέψῃ τούς ὅρους τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Τά πυρηνικά ὅπλα εἶναι τό σύμβολον τοῦ προμηθεϊκοῦ τιτανισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἁπτή ἔκφρασις τοῦ «συμπλέγματος παντοδυναμίας» τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ». Εἰς τήν χρῆσιν τῆς πηγαζούσης ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας ἰσχύος, ἀποκαλύπτεται σήμερον ἡ ἀμφισημία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐπιστήμη ὑπηρετεῖ τήν ζωήν, συμβάλλει εἰς τήν πρόοδον, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀσθενειῶν καί πολλῶν καταστάσεων αἱ ὁποῖαι ἐθεωροῦντο μέχρι σήμερον «μοιραῖαι», δημιουργεῖ νέας θετικάς προοπτικάς διά τό μέλλον. Ὅμως, ταυτοχρόνως, δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον πανίσχυρα μέσα, ἡ κακή χρῆσις τῶν ὁποίων δύναται νά ἀποβῇ καταστροφική.

Βιοῦμεν τήν ἐξελισσομένην καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τῆς βιοποικιλότητος, τῆς χλωρίδος καί τῆς πανίδος, τήν ρύπανσιν τῶν ὑδατίνων πόρων καί τῆς ἀτμοσφαίρας, τήν προϊοῦσαν ἀνατροπήν τῆς κλιματικῆς ἰσορροπίας καί ἄλλας ὐπερβάσεις ὁρίων καί μέτρων εἰς πολλάς διαστάσεις τῆς ζωῆς. Ὀρθῶς καί προσφυῶς ἀπεφάνθη ἡ Αγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), ὅτι «ἡ ἐπιστημονική γνῶσις δέν κινητοποιεῖ τήν ἠθικήν βούλησιν τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, καίτοι γνωρίζει τούς κινδύνους, συνεχίζει νά δρᾷ ὡς ἐάν δέν ἐγνώριζεν» (Ἐγκύκλιος, § 11). Εἶναι προφανές ὅτι ἡ προστασία τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ, τοῦ ἀκεραίου φυσικοῦ περιβάλλοντος, εἶναι κοινή εὐθύνη ὅλων τῶν κατοίκων τῆς γῆς. Ἡ σύγχρονος κατηγορική προστακτική διά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι νά ζῶμεν χωρίς νά καταστρέφωμεν τό περιβάλλον. Ἐνῶ ὅμως εἰς προσωπικόν ἐπίπεδον καί ἀπό πολλάς κοινότητας, ὁμάδας, κινήματα καί ὀργανώσεις ἐπιδεικνύεται μεγάλη εὐαισθησία καί οἰκολογική εὐθύνη, τά κράτη καί οἱ οἰκονομικοί παράγοντες ἀδυνατοῦν, ἐν ὀνόματι γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν καί τῆς «ἰδιονομίας τῆς οἰκονομίας», νά λάβουν τάς ὀρθάς ἀποφάσεις διά τήν προστασίαν τῆς κτίσεως καί καλλιεργοῦν τήν ψευδαίσθησιν ὅτι τά


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

περί «παγκοσμίου οἰκολογικῆς καταστροφῆς» εἶναι ἰδεολόγημα τῶν οἰκολογικῶν κινημάτων καί ὅτι τό φυσικόν περιβάλλον ἔχει τήν δύναμιν νά ἀνανεώνεται ἀφ᾿ ἑαυτοῦ. Τό κρίσιμον ἐρώτημα, ὅμως, παραμένει: Πόσον θά ἀνθέξῃ ἡ φύσις τάς ἀκάρπους συζητήσεις καί τάς διασκέψεις, τήν περαιτέρω καθυστέρησιν εἰς τήν ἀνάληψιν ἀποφασιστικῶν δράσεων διά τήν προστασίαν της; Τό γεγονός ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ Covid-19, μέ τόν ἐπιβληθέντα περιορισμόν τῶν μετακινήσεων, τό κλείσιμον ἐργοστασίων καί τήν μείωσιν τῆς βιομηχανικῆς δραστηριότητος καί παραγωγῆς, παρετηρήθη μείωσις τῶν ρύπων καί τῆς ἐπιβαρύνσεως τῆς ἀτμοσφαίρας, ἀπέδειξε τόν ἀνθρωπογενῆ χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου οἰκολογικῆς κρίσεως. Κατέστη εκ νέου σαφές

45

ὅτι ἡ βιομηχανία, ὁ σύγχρονος τρόπος μετακινήσεως, τό αὐτοκίνητον καί τό ἀεροπλάνον, ἡ ἀδιαπραγμάτευτος προτεραιότης τῶν οἰκονομικῶν δεικτῶν καί ἄλλα συναφῆ, ἐπῃρεάζουν ἀρνητικῶς τήν περιβαλλοντικήν ἰσορροπίαν καί ὅτι η ἀλλαγή πορείας πρός τήν κατεύθυνσιν μιᾶς οἰκολογικῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ ἀδήριτον ἀναγκαιότητα. Δέν ὑπάρχει ἀληθής πρόοδος, η ὁποία στηρίζεται εἰς τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Εἶναι ἀδιανόητον νά λαμβάνωνται οἰκονομικαί ἀποφάσεις χωρίς νά συνυπολογίζωνται αἱ οἰκολογικαί ἐπιπτώσεις των. Ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις δέν εἶναι δυνατόν νά παραμένῃ ἐφιάλτης διά τήν οἰκολογίαν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὑπάρχει ἐναλλακτική ὁδός οἰκονομικῆς ὀργανώσεως καί ἀναπτύξεως ἔναντι τοῦ οἰκονομισμοῦ καί τοῦ προσανατολισμοῦ τῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος εἰς τήν μεγιστοποίησιν


46 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

τῆς κερδοφορίας. Τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος δέν εἶναι ὁ homo oeconomicus. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον κατά τάς τελευταίας δεκαετίας πρωτοστατεῖ εἰς τόν χῶρον τῆς προστασίας τῆς κτίσεως, θά συνεχίσῃ τάς οἰκολογικάς του πρωτοβουλίας, τήν ὀργάνωσιν οἰκολογικῶν συνεδρίων, τήν κινητοποίησιν τῶν πιστῶν καί πρωτίστως τῆς νεολαίας, τήν ἀνάδειξιν τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος εἰς βασικόν θέμα τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καί τῶν κοινῶν πρωτοβουλιῶν τῶν θρησκειῶν, τάς ἐπαφάς μέ πολιτικούς ἡγέτας καί θεσμούς, τήν συνεργασίαν μέ περιβαλλοντικάς ὀργανώσεις καί οἰκολογικά κινήματα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ σύμπραξις διά τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος δημιουργεῖ διαύλους ἐπικοινωνίας καί δυνατότητας διά νέας κοινάς δράσεις. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι αἱ περιβαλλοντικαί δραστηριότητες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι προέκτασις τῆς ἐκκλησιολογικῆς αὐτοσυνειδησίας του καί δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς περιστασιακήν ἀντίδρασιν εἰς ἕν νέον φαινόμενον. Ἡ ἰδία ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐφηρμοσμένη οἰκολογία. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, σύνολος ἡ λατρευτική ζωή, ὁ ἀσκητισμός καί ὁ κοινοτισμός, ἡ καθημερινότης τῶν πιστῶν, ἐκφράζουν καί παράγουν βαθύτατον σεβασμόν πρός τήν κτίσιν. Ἡ οἰκολογική εὐαισθησία τῆς Ὀρθοδοξίας δέν ἐδημιουργήθη, ἀλλά ἀνεδείχθη από τήν σύγχρονον περιβαλλοντικήν κρίσιν. Ὁ ἀγών διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας εἶναι κεντρική διάστασις τῆς πίστεώς μας. Ὁ σεβασμός τοῦ περιβάλλοντος εἶναι ἔμπρακτος δοξολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ καταστροφή τῆς

κτίσεως εἶναι προσβολή τοῦ Δημιουργοῦ, ὅλως ἀσύμβατος μέ τάς βασικάς παραδοχάς τῆς χριστιανικῆς θεολογίας. Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα, Αἱ οἰκοφιλικαί ἀξίαι τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, ἡ πολύτιμος παρακαταθήκη τῶν Πατέρων, ἀποτελοῦν ἀνάχωμα κατά τῆς κουλτούρας, ἀξιολογική βάσις τῆς ὁποίας εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς φύσεως. Ἡ πίστις εἰς Χριστόν ἐμπνέει καί ἐνισχύει τήν ἀνθρωπίνην προσπάθειαν ἐνώπιον καί τῶν μεγίστων δυσκολιῶν. Ὑπό τό πρῖσμα τῆς πίστεως, δυνάμεθα νά ἀνακαλύπτωμεν καί νά ἀξιολογῶμεν ὄχι μόνον τάς προβληματικάς πτυχάς, ἀλλά καί τάς θετικάς δυνατότητας καί προοπτικάς τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ. Καλοῦμεν τούς ὀρθοδόξους νέους καί τάς νέας νά συνειδητοποιήσουν τήν σημασίαν τοῦ νά ζοῦν ὡς πιστοί χριστιανοί καί σύγχρονοι ἄνθρωποι. Ἡ πίστις εἰς τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου κρατύνει τήν μαρτυρίαν μας ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, εὐχόμενοι ἐκ Φαναρίου πᾶσιν ὑμῖν αἴσιον καί παντευλόγητον τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, καρποτόκον εἰς ἔργα χριστοπρεπῆ, ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς κτίσεως ὅλης καί πρός δόξαν τοῦ πανσόφου Ποιητοῦ τῶν ἁπάντων, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς, πρεσβείαις τῆς Παναγίας τῆς Παμμακαρίστου, τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῶν θαυμασίων. βκ΄ Σεπτεμβρίου α΄ ΄ † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Β. διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

47

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου: Διάβαση ἀπό τά γήινα πρός τά οὐράνια!

Α

ὔγουστος! Τό Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ! Περίοδος πνευματικῆς ἐγρήγορσης καί περισυλλογῆς. Ἀκολουθίες Μεγάλου καί Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνα πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, νηστεία, ἄσκηση, διάθεση προσευχητική καί ἐξομολογητική. Οἱ πιστοί ὅλοι μαζί, «ἐν ἑνί στόματι» ὡς ἀναπόσπαστο «Σῶμα Χριστοῦ» ὑμνοῦν καί ψάλλουν: «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων συναθροισθέντες ἐνθάδε· Γεσθημανή τῷ χωρίῳ κηδεύσατέ μου τό σῶμα». Σύμφωνα πάντα μέ τήν παράδοση, «νεφέλαι διήρπασαν» τούς Ἀποστόλους καί τούς μετέφεραν ἀπό μακρινές ἀποστάσεις στήν οἰκία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ. Ἀφοῦ ἡ Κυρία Θεοτόκος, προγνωρίζουσα τήν ἀκριβῆ ὥρα τῆς παναγίας ἐκδημίας Της, «ἀπηύθυνε λόγους πρός αὐτούς, ἐκοιμήθη». Ἀγαπητά μου παιδιά, Ἡ Παναγία ὡς ἐπίγειο πλάσμα, ὡς ἄνθρωπος ἀποθνήσκει. Ἡ Πάναγνος Μητέρα τοῦ Κυρίου παραδίδει τό πνεῦμα της στά ἄχραντα χέρια τοῦ πολυαγαπημένου Υἱοῦ της καί τό Πανακήρατο Σῶμα Της μένει «ἄπνουν εἰς τόν τάφον». Ἡ θεόφιλος παρουσιάζεται ἄφωνος. Ἡ ζωηφόρος φαίνεται νεκροφόρος! Τί παράδοξον! Ἡ Μητέρα τῆς ζωῆς, τό σκήνωμα τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ, ἡ μεγαλώνυμη Θεοτόκος, δέχεται νέκρωση. Ὅμως, χωρίς ἀμφιβολία, ὁ θάνατος καί ἀκολούθως ἡ σεπτή μετάσταση τῆς Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, ἀποτελεῖ διάβαση καί κλίμακα ἀπό τά γήινα πρός τά οὐράνια, ἀπό τά πρόσκαιρα καί φθαρτά στά ἄφθαρτα καί αἰώνια, καθώς ἡ Παναγία Μορφή Της προβάλλει ὡς «μεθόριον» μεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως, κατά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη καί κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Μελωδό «ὁ θάνατός Της γέγονε διαβατήριον Ζωῆς ἀϊδίου καί κρείττονος». Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποδέχονται στήν πλειονότητά τους, ὅτι ὁ θάνατος τῆς Κυρίας Θεοτόκου εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἑκούσιας καί ἐλεύθερης θελήσεώς της. «Ὅλος ὁ βίος τῆς Παναγίας κοσμεῖται ἀπό τήν ἀβίαστη καί ἑκούσια αὐταπάρνησή της καί εὐαγγελίζεται σ’ ὅλη τή σύμπασα κτίση τήν ὑψοποιό καί ἁγιαστική Της ταπείνωση, ὡς ὀρθοπραξία καί δωρεα. Ἀπέθανε, διότι τό ἠθέλησε

λόγῳ θείας καί τελείας ἀγάπης. Ἐξῆλθε τῆς ζωῆς θαυματουργικῶς ὡς καί εἰσῆλθεν εἰς τήν ζωήν οὕτως». Ἡ Κυρία Θεοτόκος «μετέστη πρός τήν ζωήν, ἀλλά τόν κόσμον οὐ κατέλιπε». Ἡ συνεχής καί ζῶσα παρουσία Της στήν ἐκκλησιαστική ζωή, διακρατεῖ τήν ἁγιαστική συνοχή καί ἑνότητα τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, τόσο μεταξύ τῶν πιστῶν, ὅσο καί ἀναγωγικά στή Θεοκεντρική κοινωνία ἑνός ἑκάστου μέ τήν παναγία Τριάδα. Ἡ ἐκκλησιαστική Ἱστορία διδάσκει, ἐπιβεβαιώνει καί διαλαλεῖ καθημερινά τόν προφητικό λόγο τῆς Κυρίας Θεοτόκου πρός τήν Ἐλισάβετ: «Ἰδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί». Ἀγαπητοί μου, Ἄς στρέψουμε τό νοῦ μας καί ἄς ἐμπιστευτοῦμε στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, στήν Παναγία Μητέρα μας κάθε σκέψη καί λογισμό, κάθε ἀγωνία καί μέριμνα, ὁλόκληρη τή ζωή μας, ψάλλοντας ταπεινά καί ἱκετευτικά μαζί μέ τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη στήν Πανάχραντη χάρη Της, πού εἶναι «ἔνδοξη καί ὁλόφωτη Σελήνη, λαμπρή ἅλωνα, οὐράνια καί πολύαστρη σφαίρα, ἑπτάστερη ἄρκτος, ἀγλαόμορφη Παρθένα, ὡραία Πλειάδα καί ποικιλόχροη Ἴριδα». «Ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε». Ἄς σταθοῦμε συνοδοιπόροι πρό τῆς παναγίας Μορφῆς τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί μετά σπουδῆς καί πίστεως, μέ ἐξομολογητική καί αὐτοκριτική διάθεση καί ἄς θυμόμαστε διαρκῶς: «Πρός τίνα καταφύγω ἄλλην Ἁγνή; Ποῦ προσδράμω λοιπόν καί σωθήσομαι; Ποῦ πορευθῶ; Ποίαν δέ ἐφεύρω καταφυγήν; Ποίαν θερμήν ἀντίληψιν; Ποίαν ἐν ταῖς θλίψεσι βοηθόν; Εἰς σέ μόνην ἐλπίζω, εἰς σέ μόνην καυχῶμαι καί ἐπί σέ θαρρῶν κατέφυγον». Λοιπόν, «τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν». Χρόνια πολλά! Μέ πατρική ἀγάπη Ὁ Ἐπίσκοπός σας † Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας Εὐσέβιος


48 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας

Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Εὐσέβιος, ἀπό τούς ἀκριτικούς Φούρνους, ὅπου λειτούργησε τήν Κυριακή 12 Ἰουλίου 2020, ἐξέφρασε τή θλίψη του γιά τήν ἀπόφαση τῆς Γείτονος νά μετατραπεῖ ἡ Ἁγία Σοφία σέ τζαμί καί μεταξύ ἄλλων εἶπε: «Μιά τέτοια ἀπόφαση μᾶς γεμίζει μέ θλίψη καί πονᾶ ἡ καρδιά μας. Ὅλοι ὁμιλοῦν μόνο γιά ἕνα μνημεῖο τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ, χωρίς δυστυχῶς νά ἀναφέρουν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Μνημεῖο, γιά τό ὁποῖο καυχᾶται ὁ Ὀρθόδοξος Ἑλληνισμός. Εἶναι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας, ἡ ὁποία ἔδωσε τήν ἀφορμή στόν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, νά ἀναφωνήσει κατά τόν ἐγκαινισμό της: “Νενίκηκά σε Σολομών”. Εἶναι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας, στήν ὁποία ὅταν οἱ Ρῶσοι ἀπεσταλμένοι ἀναζητώντας τή θρησκεία τους τόν 10ο αἰώνα, βρέθηκαν στή θεία Λειτουργία ὁμολόγησαν, πώς δέν ἤξεραν ἄν βρίσκονταν στή γῆ ἤ στόν Οὐρανό. Εἶναι ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μέσα στήν ὁποία γιά δέκα αἰῶνες ἐτελεῖτο ἡ ἀναίμακτη Μυσταγωγία, χωρίς ποτέ νά σταματήσει νά

τελεῖται μέσα σ’ αὐτήν ἡ μυστική λατρεία στίς καρδιές καί τή συνείδηση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ἐντός καί ἐκτός τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁσάκις θά εἰσέρχωνται στήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας καί ὅσα φῶτα ἤ χρωματισμούς ἤ τεχνικά μέσα χρησιμοποιήσουν γιά νά παραμορφώσουν καί νά ἀλλοιώσουν τόν Ναό, τά βλέματά τους θά διασταυρώνονται, μέ τό θεϊκό βλέμμα τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, τῆς Παναγίας μας, τῶν Ἁγίων καί τῶν Μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς Πίστεώς μας καί μέ τά ἐμφανισθέντα σύμβολα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Τί κι ἄν μετέτρεψαν τή Μεγάλη Ἐκκλησία τοῦ Γένους μας σέ τζαμί καί μετά σέ Μουσεῖο καί πάλι ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν σέ τζαμί; Δέν τόλμησαν ὅμως ποτέ νά ἀλλάξουν τό ὄνομά της: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Ὅλοι ὅσοι ὁμίλησαν καί σέ ὅσες γλῶσσες ὁμίλησαν, τήν ὀνομασία ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ χρησιμοποίησαν. Αὐτό εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς βλασφημίας πού ἐπειχειρεῖται στή Μεγάλη Ἐκκλησία του Γένους μας. Ἔχουμε ὅμως ἐμπιστοσύνη στόν Θεό καί ἀκραδάντως πιστεύουμε, πώς στηρίζει καί ἐνισχύει τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί ὅλους ὅσοι διακονοῦν ἐκεῖ, μέ πρῶτον τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο. Κι ἄν λάβωμε ὑπ’ ὄψιν καί τά ὅσα προφητικά ἀνέφερε ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τότε ἀναμένουμε νά ἀναγνωρίσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας».


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

49

Ὁ Σταυρός εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ «Ὤ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, σύ τῇ ἀληθείᾳ εἶσαι πολλῶν μακαρισμῶν ἄξιον· διότι ἐπάνω εἰς ἐσέ ἐτανύσθη κατά τάς χεῖρας καί (τούς) πόδας καί καθ’ ὅλον το σῶμα ὁ γλυκύς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τῶν αἰώνων ὑπάρχων Βασιλεύς, καί πάντων τῶν ὄντων Κύριος, καί διά μέσου σου ἔπεσε πτῶμα ἐλεεινόν καί ἀξιοδάκρυτον ὁ διάβολος», ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Καί ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «Συνίστησι τήν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστός ὑπέρ ἡμῶν ἀπέθανε». Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μ

ποροῦμε νά μετρήσουμε τούς κόκκους τῆς ἄμμου στή γῆ; Τίς σταγόνες τῆς βροχῆς; Τ’ ἀστέρια στό ἀπέραντο σύμπαν; Ἀδύνατο. Ἀλλά ὅσο κι ἄν ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά συλλάβουμε τό πλῆθος τους, πάντως ἔχουν ὅρια καί μέτρα. Ὑπάρχει ὡστόσο ἕνα μέγεθος ἀσυγκρίτως ἀνώτερο, μή μετρήσιμο, μεγαλειῶδες στήν ἀπεραντοσύνη του, θαυμαστό στήν ὡραιότητά του, ἕνας ὠκεανός χωρίς ἀκτές καί πυθμένα· εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Φανέρωσε ὁ Θεός τήν ἀγάπη πού ἔχει πρός ἐμᾶς μέ τό ἑξῆς: μέ τό ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός Του, πέθανε γιά χάρη μας, γιά τή σωτηρία μας. Ὁ Σταυρός μέχρι τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας, ἦταν ὄργανο τοῦ πιό ἀτιμωτικοῦ θανάτου. Ἦταν «ξύλον τῆς αἰσχύνης». Ἀλλά ἀπό τότε πού ἔγινε θυσιαστήριο, ἐπάνω στό ὁποῖο ὁ Χριστός προσέφερε τόν Ἑαυτό Του θυσία γιά ὅλο τόν κόσμο, ἁγιάσθηκε καί ὀνομάζεται «τρισμακάριστον ξύλον»! Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ «ἔγινε θεμέλιο μεγάλης εὐλογίας γιά τήν ἀνθρωπότητα, κτύπημα θανατηφόρο κατά τοῦ διαβόλου, χαλινάρι τῶν δαιμόνων, φίμωτρο τῆς δυνάμεως τῶν ἐχθρῶν... Κατήργησε τόν θάνατο, συνέτριψε τίς χάλκινες πύλες τοῦ Ἅδη, τσάκισε τίς σιδερένιες ἀμπάρες του, ἔκοψε τά νεῦρα τῆς ἁμαρτίας, κατέπαυσε τή μάστιγα πού βασάνιζε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, “τούς


50 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ μισουμένους φίλους ἐποίησεν, εἰς τόν οὐρανόν ἐπανήγαγεν, ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου ἐκάθισε τήν ἡμετέραν φύσιν”». Καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει μεταπτώσεις. Πάντοτε ὁ Θεός ἀγα­ πᾶ μέ τέλεια καί ἄπειρη ἀγάπη ὅλα τα πλάσματά Του καί φροντίζει γι’ αὐτά. «Κατά καιρόν» ὅμως, ὅπως ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, δηλαδή σέ συγκεκριμένη στιγμή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἐκδήλωσε τήν ἀγάπη Του πρός τόν ἄνθρωπο μέ ἕναν ἐξαιρετικό τρόπο. Αὐτός ἦταν ἡ σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου.  Ὤ ἡ θεία ἀγάπη! Πότε θά τήν αἰσθανθοῦμε, ὥστε ν’ ἀλλάξει ριζικά τή ζωή μας; Στήν ἀτελεύτητη δέ αἰωνιότητα, αὐτή ἡ ἀγάπη θά εἶναι ἡ διαρκής μελέτη καί τό ἐντρύφημά μας· αὐτή ἡ ἀγάπη θά μᾶς πλουτίζει, θά μᾶς πληροῖ, κι ἐμεῖς θά ξεσπᾶμε σέ ὁλοκάρδια πανευφρόσυνη δοξολογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία συνεχῶς θά ἀνανεώνεται ἀπό νέα κύματα ἀποκαλύψεων καί Χαρίτων, στήν ἀνέσπερη ἡμέρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν! Ἄς φιλοτιμηθοῦμε νά ἀνταποκριθοῦμε στή Θεία ἀγάπη, ἄς ἀγαπήσουμε Αὐτόν πού τόσο μᾶς ἀγάπησε. Αὐτό στήν πράξη σημαίνει νά ἐφαρμόζουμε τό θέλημά Του. «Ὁ ἔχων τάς ἐντολάς μου καί τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με», διεκήρυξε ὁ Κύριος πρίν ἀπό τό Πάθος Του· ἐκεῖνος πού ἐγκολπώθηκε τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ, ἐκεῖνος καί μόνο μέ ἀγαπᾶ (Ἰω. ιδ΄ 21). «Σταυρέ ἁγιώτατε, τῆς Ἐκκλησίας μας τό στήριγμα, τῆς πίστεώς μας τό καύχημα, μία φορά ξύλο ἀτιμίας καί θανάτου, τώρα ξύλο δόξας καί ζωῆς, ὄργανο τρισόλβιο τῆς σωτηρίας μας, βοή­ θησε, ὥστε ἡ καρδιά μας νά προσηλωθεῖ στόν Ἰησοῦ, ὅπως ὁ Ἰησοῦς προσηλώθηκε σέ Σένα». Χρόνια πολλά! Εὐλογημένο καί καρποφόρο το Νέο Ἐκκλησιαστικό Ἔτος! Μέ ὅλη τήν πατρική μου ἀγάπη Ὁ Ἐπίσκοπος σας

† Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

51

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ Μιά σημαντική ἔκδοση τοῦ Κέντρου Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν

Ε

ἶναι γνωστόν ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σάμου, Ἰκαρίας καί Κορσεῶν κατά τά τελευταῖα αὐτά χρόνια δέχτηκε κύματα προσφύγων καί παράτυπων μεταναστῶν, λόγῳ τῆς ἐγγύτητας τῆς Σάμου πρός τίς Μικρασιατικές ἀκτές. Τό βάρος ὑπῆρξε καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι δυσβάστακτο γιά τήν ἐν γένει ζωή τῶν Σαμιωτῶν καί γιά τήν ποιμαίνουσα Τοπική Ἐκκλησία. Ἡ ὁποία ἀπό τήν πρώτη στιγμή στάθηκε ἀρωγός, παρά τά λίγα μέσα που διαθέτει. Τό Κέντρο Ε.Ι.Π. Μελετῶν της, γιά νά διασώσει τό τί ἐν προκειμένῳ ἔπραξε ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, ἐξέδωσε τό ἔργο «Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας καί τό Προσφυγικό - Μεταναστευτικό πρόβλημα στή Σάμο», γιά τό ὁποῖο, μεταξύ ἄλλων, λάβαμε τήν εὐαρέσκεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Συνεδρία 29ης Σεπτεμβρίου 2020), τά συγχαρητήρια τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου, πολλῶν Ἀρ­ χιερέων καί ἐπαινετικές διά τοῦ Τύπου κριτικές. Τά δημοσιευόμενα στόν τόμο κείμενα «ἀφοροῦν στή δραστηριοποίηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλη­σίας» ἀπό τήν ἔναρξη τῆς κρίσης μέχρι τό ἔτος 2018. Τήν ἔκδοση ἐπιμελήθηκε ὁ Διευθυντής τοῦ Κέντρου, Καθηγητής τοῦ Δ.Π. Θράκης κ. Μαν. Βαρβούνης. Παραθέτουμε στή συνέχεια: Τό Γράμμα τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριάρχη, τά ἔγγραφα τῆς

Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τοῦ Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί τρία ἀποσπάσματα ἀπό τή «Βιβλιοπαρουσίαση» τῆς ἐφημερίδας «Σαμια­κό Βῆμα». ____________________________________ ΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐσέβιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Θερμῶς εὐχαριστοῦντες διά τήν πρόφρονα ἀποστολήν τοῦ τόμου «Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας καί τό προσφυγικό-μεταναστευτικό πρό­βλημα στή Σάμο» (Κείμενα 2003-2018), προαγόμεθα ὅπως ἐκφράσωμεν ὑμῖν τε καί τοῖς πολυτίμοις καί θυσιαστικοῖς συν­ εργάταις ὑμῶν τήν εὐαρέσκειαν τῆς ἡμῶν Μετριότητος διά τήν χριστοτερπῆ, φιλάνθρωπον καί ὑπεύθυνον συμπαράστασιν πάντων ὑμῶν προσωπικῶς καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἰκαρίας, πρός τούς ἐν ἀνάγκαις, συμφώνως πρός τό Εὐαγγελικόν «ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε΄ 40) καί κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου (Λουκ. ι΄ 25-37). Συμφώνως πρός μίαν ἑρμηνείαν τῆς παραβολῆς αὐτῆς ἐν τῷ πνεύματι τῆς λεγομένης «πολιτικῆς θεολογίας», ὁ Καλός Σαμαρείτης, μετά τήν περίθαλψιν καί ἐξασφάλισιν τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς ληστάς,


52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

δέν θά θεωρήσῃ ὅτι ἔπραξε τό δέον, ἀλλά θά συζητήσῃ μέ τάς τοπικάς ἀρχάς, πῶς θά δημιουργηθοῦν συνθῆκαι ἀσφαλοῦς μετακινήσεως εἰς τήν περιοχήν, πῶς θά ἀντιμετωπισθοῦν οἱ λησταί καί οἱ ἐπίβουλοι. Ὁ ἀγών διά τήν δικαιοσύνην εἶναι διάστασις τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης. Ὡς προσφυέστατα ἔχει γραφῆ, «ὅποιος παίρνει στά σοβαρά τή βιβλική ἐντολή τῆς ἀγάπης δέν ἀρκεῖται μόνον στήν ὄντως πολύτιμη

ἐλεημοσύνη πρός τόν πλησίον. Ὀφείλει νά κάνει καί τό ἑπόμενον βῆμα: νά ἀγωνισθεῖ κατά τῶν αἰτίων τῆς ἀδικίας καί γιά τήν οἰκοδόμηση μιᾶς κοινωνίας, τῆς ὁποίας ὑψίστη ἀξία θά εἶναι ἡ ἀξιοπρέπεια καί ἡ προστασία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου». Ὑμεῖς, Ἱερώτατε καί προσφιλέστατε ἀδελφέ, ἐστάθητε εἰς τό πλευρόν ὅσων εἶχον ἀνάγκην βοηθείας, πέραν πάσης κοινωνικῆς, πολιτικῆς, πολιτισμικῆς καί οἰκονομικῆς ὀπτικῆς. Συγχρόνως ὅμως, ἠγωνίσθητε διά τήν εὐρυτέραν εὐαισθητοποίησιν περί τῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα δημιουργοῦν εἰς τήν ἀκριτικήν Σάμον αἱ ἀκατάσχετοι ροαί προσφύγων καί μεταναστῶν. Τά κείμενα, τά ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς τόν σχετικόν τόμον, ἀποτελοῦν τεκμήρια καί ἀψευδῆ μαρτυρίαν περί τῶν πολλῶν πρωτοβουλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σάμου καί Ἱκαρίας, ἐνώπιον τοῦ μεγάλου προσφυγικοῦ καί μεταναστευτικοῦ προβλήματος, τό ὁποῖον προφανέστατα δέν εἶναι

δυνατόν νά ἀντιμετωπισθῇ μέ ἐπί μέρους δράσεις, ἀλλά ἀπαιτεῖ γενναίας καί εὐρυτέρας ἀποφάσεις καί πολιτικάς παρεμβάσεις. Δέν τιμᾷ τήν Εὐρώπην καί τόν πολιτισμόν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἡ «ἀνατροπή τῶν ἀξιῶν» ἐν ὀνόματι ποικιλωνύμων συμφερόντων, πολιτικῶν καί οἰκονομικῶν σκοπιμοτήτων. Τόν Μάιον τοῦ 2018 καί ἐνώπιον τῶν ἐν Τουρκίᾳ Πρέσβεων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἡ ἡμετέρα Μετριότης εἶχε τονίσει τά ἑξῆς: «Ἅπαντες ἀναγνωρίζομεν ὅτι ἡ μετανάστευσις καί αἱ συνεχῶς αὐξανόμεναι προσφυγικαί ροαί ἀπό ἐμπολέμους περιοχάς, ἀποτελοῦν ἕν ἐκ τῶν μεγαλυτέρων προβλημάτων διά τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτό ἀποτελεῖ ἰσχυράν πρόκλησιν διά τάς κεντρικάς ἀξίας τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι ἀδύνατον νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ τρέχουσα μεταναστευτική καί προσφυγική κρίσις ἐπί τῇ βάσει μιᾶς γραφειοκρατικῆς, τεχνοκρατικῆς καί οἰκονομοκεντρικῆς Εὐρώπης. Ἡ λύσις πρέπει νά στηρίζηται εἰς τάς ἀρχάς τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τό κέντρον τῶν ὁποίων εὑρίσκεται ἡ προστασία τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας. Ὁ φυσικός σύμμαχος τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου εἰς αὐτό τό πεδίον εἶναι αἱ χριστιανικαί Ἐκκλησίαι, ἔστω καί ἄν ἡ θεωρητική θεμελίωσις τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας εἰς τόν Χριστιανισμόν, διαφέρει ἀπό ἐκείνην τῶν κινημάτων διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα». Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συγχαίρομεν ὑμῖν καί τῇ ἐν Σάμῳ καί Ἰκαρίᾳ τοπικῇ Ἐκκλησίᾳ διά τό ὑποδειγματικόν ἔργον ἀλληλεγγύης καί διακονίας, συμμεριζόμεθα τάς ἀγωνίας ὑμῶν διά τήν διάσωσιν τῆς ταυτότητος τῶν γηγενῶν κατοίκων τῶν νήσων, καί καταδικάζομεν κάθε ἐπιθετικήν ἐνέργειαν κατά παρεκκλησίων καί ἄλλων χριστιανικῶν μνημείων ἐκ μέρους φανατικῶν μεταναστῶν, καλοῦντες ὑμᾶς ὅπως συνεχίσητε «φυλάσσοντες Θερμοπύλας» καί, παραλλήλως, ὅπως παρέχητε βοήθειαν εἰς τούς ἐμπεριστάτους συναν-


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

θρώπους μας, ἀκόμη καί ἐάν ἐν ἐνίαις περιπτώσεσιν ἐνθυμῆσθε τό Βιβλικόν «οὐχί οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δέ ἐννέα ποῦ;» (πρβλ. Λουκ. ιζ΄ 12-19). Ἐκφράζοντες, ἅπαξ ἔτι, ὁλοθύμους εὐχαριστίας διά τήν ἀποστολήν τοῦ βιβλίου καί διά τήν ἐξαίρετον ἐπιστολήν, καί συγχαίροντες ὑμῖν διά τήν εὐαισθησίαν, τήν φιλάνθρωπον διάθεσιν καί τό ὀξύ ὑμῶν ἐκκλησιαστικόν αἰσθητήριον, κατασπαζόμεθα ἐν Κυρίῳ τήν ὑμετέραν φίλην Ἱερότητα καί ἐπικαλούμεθα ἐφ᾽ ὑμᾶς καί ἐπί τόν καθ᾽ ὑμᾶς εὐσεβῆ ἱερόν κλῆρον καί τόν χριστεπώνυμον λαόν τήν χάριν καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης. βκ΄ Ὀκτωβρίου λα΄ ΄ † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Β. ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός ____________________________________ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν Συνεδρίαν τῆς 29ης μηνός Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., πάνυ ἀσμένως ὑποδεξαμένη τόν ὑποβληθέντα Αὐτῇ Τόμον ὑπό τόν τίτλον «Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας καί τό προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα στή Σάμο», ὅστις ἐξεδόθη ὑπό τοῦ παρ᾽ ὑμῖν Κέντρου Ἐκκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν, ἤχθη εἰς τήν Ἀπόφασιν ὅπως ἐν ἄκρᾳ εὐαρεσκείᾳ ἐκφράσῃ ὑμῖν τάς συγχαρητηρίους Αὐτῆς προσρήσεις, ὡς καί τόν δίκαιον τῆς Ἐκκλησίας ἔπαινον διά τό ἄοκνον καί ἀδιάλειπτον φιλανθρωπικόν καί ἱεραποστολικόν ἔργον τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος, τό ὁποῖον ἀποτυποῦται γλαφυρῶς εἰς τόν ἐν λόγῳ ἐμβριθέστατον Τόμον. Τό ἀνθολογηθέν ἐν αὐτῷ ὑλικόν, προσμαρτυροῦν τήν ἔμπρακτον θυσιαστικήν προσφοράν καί ἀλληλεγγύην τῆς καθ᾽ ὑμᾶς ἀκριτικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρός τούς καταφυγόντας καί διαμένοντας ἐν ταῖς νήσοις αὑτῆς πρόσφυγας καί μετανάστας, καταδεικνύει ἔνθεν μέν τήν ἀδιάσειστον πίστιν ὑμῶν, στοιχοῦντες τῷ λόγῳ τοῦ Ἰησοῦ: «ἐπείνασα γάρ καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καί ἐποτίσατέ με, ξέ-

53

νος ἤμην, καί συνηγάγετέ με» (Ματθ. 25, 35), εἰς τάς ὑψίστας ἀρετάς καί ἀξίας τῆς φιλαδελφίας, τῆς φιλευσπλαγχνίας, τῆς φιλοτιμίας καί τῆς ἀνιδιοτελείας, ὡς καί τήν ὑμετέραν συναντίληψιν τοῦ βαθυτέρου νοήματος τῶν ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου λεγομένων: «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος, οὐδέ  Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος, οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» (Γαλ. 3, 28), Ἑτέρωθεν δέ, τό καταγραφέν καταστάλαγμα τῆς πολυσχιδοῦς καί λυσιτελοῦς δράσεως ὑμῶν ἐν τῷ εὐαισθήτῳ τομεῖ τῶν προσφυγικῶν - μεταναστευτικῶν ζητημάτων, ἀναδεικνύει ὑμᾶς πολυτιμότατον ἀρωγόν τῆς ἡμετέρας Πατρίδος καί ἀξιομίμητον παράδειγμα  Ἕλληνος Ποιμενάρχου πρός ἐπίρρωσιν τοῦ φρονήματος πάντων ἡμῶν καί ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐν γένει ἐθνικῆς ὠφελείας. Διό, ἐκφράζοντες καί αὖθις τήν ἱκανοποίησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν ἐν ταπεινότητι ὑπεύθυνον καί εὐγενῆ θεολογικήν διακονίαν τῆς ὑμετέρας Σεβασμιότητος εἰς τήν καθ᾽ ὑμᾶς θεόσωστον Ἐπαρχίαν, εὐχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὅπως ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ὁ ἀρχηγός καί τελειωτής τῆς ζωῆς καί μόνος κριτής τῆς διακονίας ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν Ἁγίων, χαρίζηται ὑμῖν ὑγιείαν ἀκλόνητον, δύναμιν ἐξ ὕψους καί πᾶσαν ἄλλην δωρημάτων τελείων δαψίλειαν, ἵνα συνεχίσητε ἀκωλύτως πρός δόξαν Χριστοῦ τό πολυεύθυνον ποιμαντικόν ὑμῶν ἔργον. Ἔπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἐγκαρδίων εὐχαριστιῶν καί συγχαρητηρίων προσρήσεων. † Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερόθεος Β΄, Πρόεδρος † Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος, Ἀρχιγραμματεύς ____________________________________ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σεβασμιώτατε, Ἔλαβα τό βιβλίο τό ὁποῖο ὅλως εὐγενῶς μοῦ ἀποστείλατε καί ἐξέδωσε τό Κέντρο Ἐκκλησιαστικῶν, Ἱστορικῶν καί Πολιτισμικῶν Μελετῶν, μέ τίτλο «Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σάμου καί Ἰκαρίας καί τό Προσφυγικό - Μεταναστευτικό πρόβλημα στή Σάμο» καί σᾶς εὐχαριστῶ.


54 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Πολύ καλή ἔκδοση γιά ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ ἔντονα τήν κοινωνία μας καί τήν ἐκκλησία μας καί πολύ περισσότερο τά νησιά μας καί εἰδικά τήν ἀκριτική μας Σάμο. Ἐνθυμοῦμαι ἐκ τῆς ἐπισκέψεώς μου στή νῆσο, τήν πολύ καλή ὀργάνωση τῶν δομῶν πού συστήσατε ὡς Ἱερά Μητρόπολη, ἀλλά καί τήν ἀγάπη πού ἐπιδεικνύατε στούς ἀδελφούς μας πρόσφυγες πού καταφεύγουν ἐκεῖ. Σᾶς συγχαίρω, εἶναι πολύ καλή ἡ προσέγγιση πού κάνετε, μέ εὔληπτα κείμενα καί ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση. Συνεχίσατε τό ἔργο σας μετά τοῦ ζήλου καί τῆς ποιμαντικῆς εὐαισθησίας πού σᾶς διακρίνει. Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος † Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄ ____________________________________ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σεβασμιώτατε, Εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν εὐγενική ἀποστολή τῆς ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας γιά τήν ἀπό μέρους της ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ-μεταναστευτικοῦ προβλήματος στή Σάμο. Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ τεκμήριο ἱστορικό καί βοήθημα πνευματικό ὄχι μόνο γιά ὅσους δέχονται σέ πρώτη φάση τίς προσφυγικές πλημμυρίδες, ἀλλά καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἐρχόμαστε σέ δεύτερη φάση νά διαχειριστοῦμε ἀνάλογα ζητήματα πού προκύπτουν στίς ἐπαρχίες μας. Γι’ αὐτό τό τελευταῖο, Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα, γιατί μέ τή σοφή καί συνετή στάση Σας, ὅπως ἔκδηλα φανερώνεται στίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, γίνεσθε, γιά μία ἀκόμη φορά, δάσκαλος ἀληθοῦς ὀρθόδοξης ὁριοθέτησης τῶν πραγμάτων. Μέ βαθύτατο σεβασμό φιλῶ τό χέρι Σας, καί Σᾶς εὔχομαι καλή δύναμη καί καλές ὑπομονές. Σᾶς ἀσπάζομαι μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη † Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

...Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀκριτική Ἱερά Μητρόπολή μας καί προσωπικῶς ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος, ἀπό τήν ἀρχή τοῦ προβλήματος στάθηκαν κοντά στούς ἐμπερίστατους πρόσφυγες καί μετανάστες ἀδελφούς μας, ἀντιμετωπίζοντάς τους ὡς ἐνδεεῖς εἰκόνες Χριστοῦ καί προσπαθώντας νά ἀνακουφίσουν τίς ἀνάγκες τους, κατά τή διδασκαλία καί τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας. Παραλλήλως δέ, φρόντισαν νά προβάλλουν καί τά προβλήματα πού δημιουργοῦνται στό ἀκριτικό νησί μας ἀπό τίς ἀκατάσχετες καί αὐξανόμενες προσφυγικές ροές τῶν τελευταίων ἐτῶν... ...Ὅλα αὐτά τά χρόνια σταθήκαμε στό πλευρό αὐτῶν τῶν ἐμπερίστατων ἀνθρώπων προσφέροντας νερό, τρόφιμα καί εἴδη ρουχισμοῦ, ἀνταποκρινόμενοι ἀκόμα καί σέ ἔκτακτες ἀνάγκες τους, μέ τήν πληρωμή τῶν φαρμάκων καί νοσηλειῶν τους. Ἐπράξαμε δέ τοῦτο σέ συνέχεια τῆς μεγάλης προσπάθειας πού καταβάλλουμε μέ σκοπό τή στήριξη τῶν πολλῶν ἐμπερίστατων οἰκογενειῶν, ἐξαιτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως μέσα ἀπό τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο «Ἡ Ἀγάπη» καί μέσα ἀπό τήν ἱματιοθήκη, τά ὁποῖα συστήσαμε ἤδη ἀπό τό 2011... ...Καταγράφονται σέ συντομία οἱ πιό σημαντικές ἀπό τίς δράσεις-ἐπεμβάσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως σχετικά μέ τό φλέγον αὐτό προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα ἀπό τοῦ ἔτους 2003 καί μετά, ὥστε νά γίνει ἀντιληπτή ἡ ἀλήθεια τῶν λεγομένων. Πρόκειται γιά τά κείμενα πού καταγράφονται σέ συντομία κατά χρονολογική σειρά καί ἀποτελοῦν τόν κύριο ὄγκο αὐτοῦ τοῦ τόσο χρηστικοῦ καί ἐνημερωτικοῦ βιβλίου καί μαρτυροῦν τίς προθέσεις τῶν ἐνεργειῶν καί πρωτοβουλιῶν τῆς τοπικῆς μας ἐκκλησίας μέ τήν πατρική καθοδήγηση καί παρουσία τοῦ φιλεύσπλαχνου Ποιμενάρχη μας κ. Εὐσεβίου στό πολύ ἀκανθῶδες αὐτό πρόβλημα...


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

55

TA IΔΑΝΙΚΑ TOY 1940

28η Ὀκτωβρίου ἀνακαλεῖ στή μνήμη μας τίς δοξασμένες ἡμέρες τοῦ ’40. Τότε πού τό ἔθνος μας ὑπερήφανο, μέ ἀκράτητο ἐνθουσιασμό, τινάχθηκε ὁλόρθο γιά ν’ ἀντιμετωπίσει τοῦ ἐχθροῦ τίς σιδερόφρακτες λεγεῶνες. Οἱ  Ἕλληνες γιά ἄλλη μιά φορά ἐθαυματούργησαν. Ὄρθωσαν τό ἀνάστημά τους ἐμπρός στήν ἐπηρμένη ὀφρύ τοῦ Ἄξονος. Καί ὡς ἄλλοι μικρόσωμοι Δαβίδ ἐνίκησαν οὐσιαστικά τούς Γολιάθ τῆς οἰκουμένης. Μέ τήν δύναμη τῆς πίστεως στόν δίκαιο Θεό, μέ τήν ὀργή πού προκαλεῖ ἡ ἀδικία, μέ συνισταμένη τήν ἑνότητα, μέ τήν φλόγα τῆς φιλοπατρίας. Ὅπως τό 1821 ἔτσι καί τό 1940, ἡ Ἑλληνική ψυχή θάμπωσε τά ἔθνη τῆς γῆς, οἰστρηλατημένη ἀπ’ τά ἰδανικά τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος. Ξεπέρασε σέ ζηλευτό βαθμό τά συνηθισμένα ὅρια τῆς γενναιότητος. Οἱ πρωταγωνιστές τοῦ ἔπους τοῦ ’40 δέν ἦταν ἄνθρωποι, ἦταν ὑπεράνθρωποι. Πέρασαν 80 χρόνια ἀπό τότε. Καί ἡ μνήμη δέν ἐξασθενεῖ ἐμπρός στό θαῦμα. Ἡ ἐφετινή ὅμως ἐπέτειος μᾶς βρίσκει μέ τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ σέ ἔξαρση, μέ τά ἐθνικά μας θέματα καί τίς ἐπικίνδυνες διεκδικήσεις σέ βάρος μας, μέ τήν ἀπειλή μπροστά μας. Ἡ Ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται καί οἱ αἰῶνες ἀντιγράφουν ἀλλήλους. Οἱ θούριοι τῆς ἐπαγρύπνησης ἠχοῦν ἰδιαίτερα σέ μᾶς τούς ἀκρίτες, πού καλούμαστε νά διαφυλάξουμε τόν θησαυρό τῆς εἰρήνης καί ἀσφάλειας καί νά παίξουμε ρόλο ἔντιμο καί δυναμικό. Ἡ Ἑλλάδα μέ τήν πείρα τῆς Ἱστορίας της,

πού σήμερα τῆς γίνεται ἐφόδιο ἀπαραίτητο γιά τήν ἐξόρμηση τῆς νίκης, καλεῖται νά παραμείνει νησίδα ἀσφάλειας καί εἰρήνης. Ἄν οἱ ἐξ ἀνατολῶν γείτονές μας στηρίζονται στή λογική των ἀριθμῶν, ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες ἔχουμε τήν λογική τῆς καρδιᾶς, τῆς πίστεως, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῶν ἀξιῶν, τοῦ πολιτισμοῦ μας. Διαθέτουμε τήν πολύτιμη πνευματική κληρονομιά καί τήν ἀπίστευτη καί ἀστείρευτη πηγή καί δύναμη τῆς ψυχικῆς ὀμορφιᾶς τοῦ ὡραίου καί τοῦ ἀληθινοῦ. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅτι στό πέρασμα τῶν καιρῶν κάθε ἀληθινά μεγάλο ἐπίτευγμά μας εἶναι πάντα καρπός τῆς φιλοπατρίας καί τῆς πίστεώς μας στόν Θεό. Εἴμαστε λαός μικρός ἀριθμητικά, ὅμως ταυτόχρονα εἴμαστε οὐσιαστικά μεγάλος καί δυνατός, ἄν πιστέψουμε στά ἰδανικά μας καί μαχόμαστε νά τά συντηρήσουμε καί νά τά ἀξιοποιήσουμε. Ἡ ἑνότητα, ἡ ὁμόνοια, ἡ ὁμοψυχία, ἡ συνείδηση τῆς εὐθύνης ἔναντι τῆς  Ἱστορίας καί τοῦ Ὀρθοδόξου πολιτισμοῦ μας εἶναι ἀναγκαία. Οἱ ἄνθρωποι ἀπό τούς ὁποίους θά περιμέναμε νά βοηθήσουν, μένουν ἀδιάφοροι. Τούς ἀπασχολοῦν ἀποκλειστικά καί μόνο τα συμφέροντά τους. Στο ἐρώτημα ποιός θά βοηθήσει; Ἀπαντοῦμε. Τά ἰδανικά μας. Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἡ ἱστορική συνείδησή μας. Ἠ φιλοπατρία μας. Ἡ πεποίθησή μας ὅτι, «ἡ βοήθεια παρά Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τόν οὐρανόν καί τή γῆν».


56 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

Ἡ 108η ἐπέτειος Ἑνώσεως τῆς Σάμου μετά τῆς Μητρός Ἑλλάδος

Τ

ό νησί μας σήμερα ἑορτάζει τήν 108η ἐπέτειο τῆς Ἑνώσεώς του μέ τή Μητέρα Ἑλλάδα. Ἡμέρα ἐθνικοῦ καί Σαμιακοῦ μεγαλείου καί ἡρωισμοῦ, ἑνός λαοῦ προσηλωμένου στά ἀνεκτίμητα ἰδανικά τῆς θρησκείας καί τῆς πατρίδος. Οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας μέ πίστη καί φιλοπατρία, σύσσωμοι καί καθοδηγούμενοι ὑπό τοῦ Σαμίου Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ἀλλά καί τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα Μητροπολίτου Κωνσταντίνου, ἔφεραν τήν πολυπόθητη ἐλευθερία, ἀπέδειξαν στούς ἐχθρούς ὅτι τό νησί μας εἶναι τό «κραταιότατο προπύργιο πρός Ἀνατολάς». Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη πρός ἐκείνους πού συνέβαλαν μέ κάθε τρόπο στήν ἐκπλήρωση τῆς προσδοκίας καί τοῦ μύχιου πόθου κάθε Σαμιώτη, νά δεῖ τό νησί του ἐλεύθερο ἀπό τήν Ἡγεμονία καί ἑνωμένο μέ τόν ἐλεύθερο κορμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας. Ἄς ἐμπνευστοῦμε ἀπό τούς προγόνους μας καί βαδίζοντας στά ἴχνη τούς ἄς διδαχθοῦμε ἀπό τή ζωή καί τή θυσία τους, τή γενναιότητα καί τήν προσφορά τους. Ἄς καταλάβουμε, ὅτι μόνο μέ τήν βαθιά πίστη στόν Θεό, τήν ἀποφασιστικότητα, τήν ἀλληλοβοήθεια, τήν ἐργατικότητα, τόν παραμερισμό μικροτήτων καί τήν ἀγάπη, θά ξεπεράσουμε τήν κάθε δυσκολία καί θά ἐκδιώξουμε κάθε κακό πού ἀλλοτριώνει καί τυφλώνει νοῦ καί καρδιά. Κάθε χρόνο τήν ἐπέτειο Ἑνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα τήν ἑορτάζουμε στόν Ἱερό Ναό τοῦ

Ἁγίου Σπυρίδωνος στό Βαθύ, μέσα στόν ὁποῖο τόν Νοέμβριο τοῦ 1912 συνεδρίασε ἡ ἐθνοσυνέλευση τῶν Σαμίων πού κήρυξε καί ὑπέγραψε τήν Ἕνωση τοῦ νησιοῦ μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐφέτος ὁ Ἱερός αὐτός Ναός, πού εἶναι συνυφασμένος μέ τή ζωή τῆς πόλης μας, κυρίως ὅμως μέ τήν Ἱστορία τοῦ μικροῦ ἀλλά ἔνδοξου καί περήφανου εὐσεβοῦς νησιοῦ μας, θά μείνει κλειστός λόγῳ τοῦ φονικοῦ καί καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ τῆς 30ης Ὀκτωβρίου πού ἔπληξε ἰδίως τίς Ἱερές Μονές καί τούς Ἱερούς Ναούς μας, ἀλλά καί ἐν μέσῳ ἐπιδημιολογικῶν συνθηκῶν καί πρός ἀποφυγή διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὁ φετινός ἑορτασμός μπορεῖ νά μήν εἶναι λαμπρός, ὅπως τά προηγούμενα χρόνια. Ἐμεῖς θά τελέσουμε ἐπιμνημόσυνη δέηση ἔμπροσθεν τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Προέδρου Θεμιστοκλῆ Σοφούλη, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων, ὅμως δέν πρέπει νά ἐπιτρέψουμε νά ἀτονήσει καί σιγά σιγά νά ὁδηγηθοῦμε στή λήθη τῶν θυσιῶν τῶν προγόνων μας, στήν ἀμαύρωση τῆς μνήμης τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ γεγονότος καί στήν ἱκανοποίηση ὅλων ἐκείνων πού κατά καιρούς τό ἐπιδιώκουν. Ἄς παρελάσουμε μέ τή σκέψη μας, φέροντες στήν μνήμη μας τήν περσινή παρουσία τῶν εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς φρουρᾶς. Εἶναι ἐθνικό μας χρέος, ἔναντι τῶν ἡρωικῶν προγόνων μας καί τῆς Ἱστορίας τῶν νησιῶν μας, νά φανοῦμε ἀντάξιοί τους, νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἔχουμε εὐθύνη ὅσο καί ἀνάγκη νά μελετήσουμε τήν Ἱστορία μας, νά τήν διδάξουμε καί νά τήν μεταφέρουμε αὐτούσια, χωρίς παραχαράξεις στίς ἐπερχόμενες γενεές καί τό μέλλον. Ἔχουμε προστάτες τόν παντοδύναμο Κύριό μας, την Παναγία μας και τους τοπικούς Ἁγίους μας. Ἄς αὐξήσουμε τήν πίστη μας στόν Θεό καί τήν ἀγάπη μας στό νησί καί τήν Ἑλλάδα μας. Χρόνια Πολλά.

† Ὁ Σάμου καί  Ἰκαρίας Εὐσέβιος


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

57

Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων

«Χριστούγεννα σημαίνει ἐλπίδα…»

Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου δέν ἀποτελεῖ ἕνα τυχαῖο ὁρόσημο στό χωροχρονικό πλαίσιο τοῦ πλανήτη. Εἶναι ἕνα σωτηριολογικό γεγονός, θεανθρώπινο καί ἀποτελεῖ τήν ἀφετηριακή συνοριογραμμή, τό χρονικό διάμεσο τῆς ἱστορίας πού χωρίζει τούς αἰῶνες σέ προχριστιανικούς καί χριστιανικούς. Οἱ Προφῆτες τῆς Π. Διαθήκης, ἀρκετούς αἰῶνες πρίν, προφητεύουν μέ θαυμαστή ἀκρίβεια τόν χρόνο, τόν τόπο, καθώς καί διάφορα ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά γύρω ἀπό τό σπήλαιο τῆς Γεννήσεως. Μεταξύ αὐτῶν οἱ Προφῆτες Δανιήλ, Μιχαίας, Ἠσαΐας καί Ἀββακούμ.

Καί «ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου». Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός. Οἱ Εὐαγγελιστές ἐπιμένουν νά τονίζουν τῆν ἱστορικότητα τοῦ γεγονότος, γιατί θέλουν νά ποῦν ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἱστορικό πρόσωπο. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός προσέλαβε πραγματική ἀνθρώπινη σάρκα καί ἡ ἐνανθρώπηση δέν ἔγινε κατά δόκηση, κατά φαντασία. Παρά τήν ἱστορικότητά του, τό γεγονός αὐτό παραμένει μυστήριο. Ξέρουμε ὅτι ὑπάρχει ὁ Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, ἀλλά παραμένει μυστήριο τό πῶς ἑνώθηκε ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση στήν ὑπόσταση τοῦ Λόγου. Ἄλλωστε, αὐτό πού συνέβη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τό ὅτι ἑνώθηκαν ὑποστατικά ἡ θεία μέ τήν ἀνθρώπινη φύση, ἔγινε μία φορά. Γί αὐτό, ὁ ἅγιος  Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός θά πεῖ ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον», εἶναι, δηλαδή, τό μόνο καινούργιο μετά τή Δημιουργία. Αὐτό σημαίνει ὅτι μετά τή Δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, τίποτε δέν γίνεται καινούργιο στόν κόσμο. Τό καινούργιο εἶναι μόνο ὁ Θεάνθρωπος Χριστός. Ἔτσι, τό ἱστορικό τοῦ γεγονότος δέν αἴρει τό μυστήριο, ἀλλά καί τό μυστήριο δέν καταργεῖ τήν ἱστορικότητα. Ἑορτάζουμε κατά τά Χριστούγεννα τήν γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ταυτόχρονα βιώνουμε μυστηριακά μέσα στήν καρδιά ὅλα τά γεγονότα πού συνδέονται μέ αὐτό, ἀφοῦ, ὅταν ζοῦμε στήν  Ἐκκλησία, μετέχουμε καί βιώνουμε ὅλους τους σταθμούς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως. Ἀγαπητά μου παιδιά, ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου παρέχει ὀντολογικά τήν δυνατότητα σέ κάθε ἄνθρωπο νά ἐπαναπροσδιορίσει καί ἐλεύθερα πλέον νά αὐτοπροσδιορίσει τήν προσωπική του ὑπόσταση. Χριστούγεννα σημαίνει ἐλπίδα, σωτηρία, νέα ἀπαρχή καί πορεία, νέο ξεκίνημα. Στό πανάγιο πρόσωπο


58 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ τοῦ Λυτρωτῆ Χριστοῦ, ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα ἁγιάζεται καί μετατρέπεται σέ πρόσωπο, πού ἐπανακτᾶ τή δυνατότητα ν’ ἀφουγκράζεται καί νά γεύεται τήν ἀνεκλάλητη χαρά καί εὐφροσύνη τῆς Παραδείσιας τρυφῆς. Ἀγαπητά μου παιδιά, φέτος καλούμαστε νά γιορτάσουμε Χριστούγεννα καί Πρωτοχρονιά κάτω ἀπό διαφορετικές καί δύσκολες καταστάσεις καί λόγῳ τῆς πανδημίας ἀλλά καί λόγῳ ἑνός ἰσχυροῦ σεισμοῦ πού κτύπησε ἰδιαίτερα τό νησί τῆς Σάμου. Κάθε χρόνος πού ἀνατέλλει εἶναι γιά ὅλους μία πρόκληση γεμάτη ἄγνωστα καί μυστικά. Ἕνα μυστήριο. Ἀφορμή γιά νά ἐνεργοποιεῖ δράσεις, προσπάθειες καί ἀγῶνες, ἀρκεῖ νά μήν ἐξαντλεῖται μέσα μας ἡ κινητήρια δύναμη τῆς ἐλπίδας γιά τό καλύτερο. Γιά τή νίκη! Ἐλπίδα ζωντανή μέσα στήν πτώχευση, τήν ἀνασφάλεια, τήν ἀνεργία, τήν πανδημία, τούς γκρεμισμένους ναούς καί τά σπίτια. Ἐλπίδα πού δέν θά στηρίζεται ἁπλά σ’ ἕνα συναίσθημα πού θά μᾶς ὑποβάλλει μέσα στήν ἑορταστική ἀτμόσφαιρα, ἀλλά ἐλπίδα πού εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά. Ἐλπίδα πού ἐξαρτᾶται ἀπό τόν κόπο, τό θάρρος, τήν αἰσιοδοξία μας γιά τό μέλλον. Καί ἐπειδή δέν ἀρκοῦν αὐτά γιά νά πατήσουμε γερά στά πόδια μας, ἐλπίδα πού θά στηρίζεται στόν  Ἕναν, Ἀληθινό Θεό, ὁ Ὁποῖος θά συνεχίζει νά κυβερνᾶ τόν κόσμο καί γιά τό 2021, ἔστω κι ἄν κάποιοι θέλουν νά τό ξεχνᾶμε.

Ἐλπίδα πού θά στηρίζεται στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καί θά πηγάζει ἀπό τήν θεϊκή παντοδυναμία Του. Θά ἐνισχύεται ἀπό τήν ἄπειρη ἀγάπη Του καί θά τροφοδοτεῖται ἀπό τήν ἁγιαστική Του χάρη. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἐλπίδα, ἀπό ὅραμα· αὐτό δίνει νόημα στή ζωή καί τόν κινεῖ σέ δράση. Ἄνθρωπος χωρίς ἐλπίδα εἶναι οὐσιαστικά νεκρός. Χριστούγεννα! Περισσεύει ἡ ταπείνωση, ἡ πτωχεία καί συγκατάβαση, ἡ ἕνωση Οὐρανοῦ καί γής! Περισσεύει ἡ ἐλπίδα γύρω μας καί διαχέεται σέ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς, καθώς «ἀνέτειλεν ὁ  Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν». Τί θαυμαστή πού εἶναι ἡ ἐλπίδα τῶν Χριστιανῶν! Ἀσύγκριτα ἀνώτερη ἀπό κάθε ἄλλη ἐπίγεια ἐλπίδα! Πέρα ἀπό τόν θάνατο καί τά στενά ὅρια αὐτοῦ τοῦ κόσμου! Ἀγκαλιάζει τή μακάρια αἰωνιότητα! Ἄς ἀπαρνηθοῦμε, λοιπόν, ὅ,τι γήινο καί ψεύτικο μᾶς ἑλκύει καί ἄς πέσουμε στήν ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ. Ἄς Τόν ἀγαπήσουμε μέ ὅλη μας τήν καρδιά, ἄς ἑνωθοῦμε ὅσο μποροῦμε πιό στενά μαζί Του. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ζωή μας, ἡ σωτηρία μας, τώρα καί στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες. «Ὁ Θεός ἦρθε στή γῆ. Καί ποιός δέν θά γίνει οὐρανός;», θά τονίσει ὁ ἅγιος Νεόφυτος ὁ Ἔγκλειστος. Καλά Χριστούγεννα, λοιπόν, καί εὐλογημένος ὁ νέος χρόνος! † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

«Eἰς ἔργον διακονίας... ΧΡΟΝΙΚΑ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος κατά τό διάστημα Ἰουλίου - Δεκεμβρίου: • Λειτούργησε ἤ χοροστάτησε καί, κατά περίπτωση, κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στούς ἱερούς ναούς: Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμα, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας (1/7, 50ή ἐπέτειος ἀπό τά ἐγκαίνια). Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Καρλοβάσου (5/7, ἐγκαίνια μετά τήν ἀνακαίνισή του). Φούρνων (11 καί 12/7). Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθέος (25/7) καί Ἁγίας Παρασκευῆς Χώρας (26/7). Ἁγίου Παντελεήμονος Κουμαραδαίων (26/7) καί Ἁγίου Παντελεήμονος Νοσοκομείου Σάμου (27/7). Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (1/8, ἑορτασμός Σαμίων Ἁγίων καί Παράκληση στόν ἱερό ναό Ἁγίου Θεοδώρου Σάμου). Κοιμ. Θεοτόκου Καρλοβάσου (2/8, ἑορτασμός Σαμίων Ἁγίων καί Παράκληση στόν ἱερό ναό Ἁγίου Νικολάου Καρλοβάσου). Ἱερᾶς Μονῆς Προφ. Ἠλιού Καρλοβάσου – Παράκληση μελῶν Συλλόγου Καρλοβασιτῶν Ἀττικῆς (3/8). Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς Βλαμαρῆς (Παράκληση, 4/8). Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου (5 καί 6/8). Κοιμήσεως Θεοτόκου Χώρας – ἐτήσιο μνημόσυνο π. Δημητρίου (8/8). Παρακλήσεις στούς ἱερούς ναούς: Ζωοδ. Πηγῆς Κότσικα (9/8), Μονῆς Παναγίας Βροντιανῆς (10/8), Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς (11/8), Μονῆς Μεγάλης Παναγίας (12/8), Ἁγίου Θεοδώρου Βαθέος (13/8). Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου (Ἐπιτάφιος καί Ἐγκώμια τῆς Παναγίας, 14/8). Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Βαθέος (15/8). Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας (ἐπέτειος ἐγκαινίων τοῦ καθολικοῦ της, 16/8). Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ Ἄνω Βαθέος καί 40νθήμερο μνημόσυνο τοῦ ἱεροψάλτη Δημ. Σπαζοκοίλη (22/8). Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλης Παναγίας (22 καί 23/8). Ἁγίου Φανουρίου Κοκκαρίου (27/8). Τιμίου Προδρόμου Λέκκα (28/8). Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς καί ἑξάμηνο μνημόσυνο Γέροντος Μητροπολίτου πρ. Πειραιῶς Καλλινίκου (29/8). Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστανιᾶς καί Μονῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς (31/8). Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (6/9). Μονῆς Παναγίας Βροντιανῆς (7 καί 8/9). Ἁγίου Σπυρίδωνος Βαθέος (9/7). Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ (13-14/9) καί ναό Τιμίου Σταυροῦ Μεσαίου Καρλοβάσου (14/9). Ἁγίου Χρυσοστόμου Ἱδρύματος Παγκρατίου (20/9). Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Π. Καρλοβάσου (26/9). Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (27/9). Ἁγίου Χαραλάμπους Βαθέος (4/10). Μονῆς Παναγίας Χρυσοπηγῆς (11/10). Μεταμορφώσεως Σωτῆρος

59

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» Πυθαγορείου (18/10). Ὁσίας Ματρώνης Χιοπολίτιδος Καρλοβάσου καί ὁσίας Ματρώνης Ἄνω Βαθέος (19 καί 20/10). Μονῆς Ζωοδ. Πηγῆς (25/10). Ἁγίου Δημητρίου Μυτιληνιῶν (25/10). Ἁγίου Θεοδώρου Ἁγίου Δημητρίου Βαθέος (26/10). Ἁγίου Νικολάου Βαθέος (28/10).

Ἐξαιτίας τοῦ φοβεροῦ σεισμοῦ τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου πού ἔπληξε τό νησί τῆς Σάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀσχολήθηκε κατά τό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου μέ τά ἀνακύψαντα σοβαρότατα προβλήματα, χωρίς νά παραλείπει καί τά καθαρῶς λειτουργικά, τά ὁποῖα κατ’ ἀνάγκην δέν ἀναφέρονται ἐδῶ. • Τέλεσε: τήν ἐπίσημη Δοξολογία πρός τιμήν τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου, προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (20/10) καί γιά τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. • Ἐπίσης τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τοῦ γιοῦ τοῦ Δημ. Ζησιμόπουλου. • Δέχθηκε στό Γραφεῖο του τήν ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου καί μελῶν τοῦ Συλλόγου ἀποδήμων Σαμίων. • Τόν ὑπουργό Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς κ. Νότη Μηταράκη μέ τόν κ. Ἐμμ. Λογοθέτη, μέ συνεργάτες τους, καί ἐξέτασαν θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς τους. • Πολλούς ἐπισκέπτες τοῦ νησιοῦ. • Παρέστη καί ἀπηύθυνε σχετικό χαιρετισμό στήν ἐκδήλωση (11/9) πού ὀργάνωσε ὁ «Φάρος» (Κέντρο πρόληψης τῶν ἐξαρτήσεων καί προαγωγῆς τῆς ψυχοκοινωνικῆς ὑγείας Π.Ε. Σάμου), μέ τήν εὐκαιρία βράβευσής του γιά τήν 20ετή δράση καί προσφορά του. Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολη εἶναι ἕνα ἀπό τά ἱδρυτικά μέλη του. • Ἔλαβε μέρος, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν, στή Συνεδρίαση (22/7) τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς πολιτειακῶν καί ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, μετά ἀπό σχετική πρόσκληση τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Ἁρμοδιότητα τῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι ἡ ἐπίλυση θεμάτων πού ἀπασχολοῦν τούς δύο κορυφαίους θεσμούς τῆς Πατρίδας μας, ὅπως ὁρίζεται ἀπό τήν πρωθυπουργική ἀπόφαση Υ332 (ΦΕΚ 963 Β΄/24.5.2011).


60 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Ἐν σχέσει πρός τόν τρόπο μετάδοσης τῆς θείας Κοινωνίας καί σέ ἀπάντηση ποικίλων ἀσεβῶν ἤ ἄσχετων δηλώσεων μή εἰδικῶν, ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τή συνεδρία της στίς 25 Ἰουνίου 2020 ἀποφάνθηκε ὡς ἑξῆς: «Ὡς πρός τόν τρόπο μεταδόσεως τῶν ἀχράντων Μυστηρίων εἰς τούς πιστούς, ἡ Ἐκκλησία, σεβομένη τήν Ἱεράν Παράδοσιν, τήν συνυφασμένην ἀρρήκτως μέ τήν καθ’ ἡμέραν ἐκκλησιαστικήν πρακτικήν καί κενωτικήν ἐμπειρίαν, διακρατεῖ τά ἀπό αἰώνων καί μέχρι σήμερον ἰσχύοντα, ὡς φύλαξ καί φρουρός ἀνύστακτος τῶν παραδοθέντων ὑπό τῶν ἁγίων Πατέρων, καί οὐδεμίαν ἀνάγκην εὑρίσκει δι’ ἀλλαγήν τοῦ τρόπου τούτου, καί μάλιστα ὑπό τήν πίεσιν ἐξωγενῶν παραγόντων».

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 50ΕΤΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΡΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ Τήν Τετάρτην 1ην Ἰουλίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἱερούργησε στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμων Ἰκαρίας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐτησίας πανηγύρεως, ἀλλά καί τῆς συμπληρώσεως πενήντα ἐτῶν ἀπό τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ, τά ὁποῖα ἐτέλεσε ὁ τότε Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας καί μετέπειτα Θεσσαλονίκης κυρός Παντελεήμων Χρυσοφάκης.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σάμου καί  Ἰκαρίας, ὑπέρτιμε καί ἔξαρχε Κυκλάδων Νήσων, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐσέβιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καί εἰρήνη παρά Θεοῦ. Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις ὑμῶν, γηθοσύνως ἀπευθύνομεν πρός τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην ἡμῖν Ἱερότητα ἑορτίους εὐχάς καί προσρήσεις, δεόμενοι τοῦ πανδώρου Θεοῦ, ὅπως χαρίζηται ὑμῖν μακροημέρευσιν, ὑγιείαν κατ᾽ ἄμφω ἀκλόνητον καί χρηστόκαρπον διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Αἱ ἑορταί εἶναι καιρός δοξολογίας τοῦ πανσθενοῦς καί πανοικτίρμονος Θεοῦ, κοινωνίας τῆς χαρᾶς τῆς ζωῆς, εὐκαιρία περισυλλογῆς ἤ καί ὑπαρξιακοῦ πλουτισμοῦ, μετοχῆς εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῇ ὁποίᾳ προγευόμεθα τῆς εὐφροσύνης καί τῆς πληρότητος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τῆς καινῆς κτίσεως καί τῆς ἐλευθερίας. Ἡ ἑορτή δέν εἶναι «ἐλεύθερος χρόνος», ἀλλά χρόνος ποιοτικός, οὐσιωδῶς καί ἀρρήκτως συνδεδεμένος μέ τόν Θεόν τῆς ἀγάπης. Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, εὐχαριστοῦντες τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ, ὅτι ἐδωρήσατο τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν τῷ προσώπῳ ὑμῶν, ἅγιε ἀδελφέ, ἕνα ἀφωσιωμένον καί εὐσεβόφρονα διάκονον τῶν οὐρανίων προσταγμάτων Αὐτοῦ, εὐχόμεθα ὑμῖν ἅπαξ ἔτι τά καλά καί συμφέροντα, τά προσφιλῆ καί εὔφημα, τά ἀληθῆ καί τά δίκαια, ἐν τῇ εὐσήμῳ ταύτῃ ἡμέρᾳ καί ἐν πάσαις ταῖς ἡμέρες τῆς ζωῆς ὑμῶν, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ ὑμᾶς τήν ἀείζωον χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ ὅλων. ,βκ΄ Ἰουνίου κβ΄ † Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αἰδ/τος π. Στυλιανός Ποῦλος προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο, κάνοντας σύντομη ἀναφορά στό ἱστορικό τοῦ Ναοῦ ἀπό τῆς ἀνεγέρσεώς του μέχρι σήμερα καί κατέληξε στήν ὡραία συντυχία τοῦ ἑορτασμοῦ τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον τῶν πενήντα χρόνων τοῦ Ναοῦ, ὁμοῦ μετά τοῦ ἰωβηλαίου τῆς εἰκοπενταετοῦς ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος διαποιμαίνει τά ἀκριτικά Νησιά τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων ἀπό τοῦ 1995. Στήν ἀντιφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος μνημόνευσε τῶν ἀοιδίμων προκατόχων του, ἀλλά καί τῶν μακαριστῶν Ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ καί ὅλων ὅσοι συνέδεσαν τό ὄνομά τους μέ τό προσκύνημα αὐτό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, ἐνῶ εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς τοῦ Ἐφημερίου, ἐπέδωσε σ’ αὐτόν τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

61

Ἀκολούθησε ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων καί ἐν συνεχείᾳ τά ἀποκαλυπτήρια μιᾶς ἀναθηματικῆς ἐπετειακῆς ἐπιγραφῆς, παρουσίᾳ τοῦ ἀξιοτίμου κ. Δημάρχου Ἰκαρίας καί ἄλλων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ἐνῶ διενεμήθη πρός ὅλους ἕνα μικρό λεύκωμα σχετικό μέ τήν ἱστορία τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ.

νά ἔλθει πλούσια ἡ χάρη τοῦ Κυρίου μας στή ζωή καί τό ἔργο τῶν φιλόθεων ἀναγνωστῶν μας, μέ τήν εὐχή, νά προσπαθοῦμε ὄχι μόνο νά ἀκοῦμε ἤ να διαβάζουμε τό κήρυγμα, ἀλλά νά πράττουμε κι ἀναλόγως στή ζωή μας, σύμφωνα καί μέ τήν προτροπή τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου (Ἰακ. α΄ 22).

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η ΣΑΜΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΗΣ

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης πραγματοποιήθηκαν τήν Κυριακή 5 Ἰουλίου, στό Καρλόβασι, καί τήν Τρίτη 7 Ἰουλίου, στό Βαθύ, οἱ ἐκδηλώσεις λήξεως τῶν Μαθημάτων τῶν σχολῶν Ἁγιογραφίας τῆς Ἱερᾶς

Μέ λαμπρότητα καί κατάνυξη ἡ Σάμος τίμησε τούς προστάτες Ἁγίους της. Μέ τή συμμετοχή κλήρου, τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπέδωσαν τήν ὀφειλόμενη τιμή καί εὐγνωμοσύνη στούς ἐφόρους καί προστάτες τοῦ ἀκριτικοῦ μας νησιοῦ. Τό Σάββατο 1 Αὐγούστου στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου πόλεως Σάμου τελέστηκε Μέγας Ἀρχιερατικός ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσεβίου. Στή συνέχεια ἔγινε σύντομη λιτάνευση τῶν ἱερῶν λειψάνων καί τῶν ἱερῶν εἰκόνων τῶν τοπικῶν μας Ἁγίων.

Μητροπόλεώς μας. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Εὐσέβιος ἀπηύθυνε καρδιακούς λόγους τόσο στούς σπουδαστές τῆς σχολῆς ὅσο καί σέ ὅσους παραβρέθηκαν. Εὐχαρίστησε τούς διδασκάλους τῆς σχολῆς Ἁγιογραφίας Ἀρχιμανδρίτη π. Μακάριο Δελιογλάνη καί κ. Χρῆστο Κανελλόπουλο καί ἐπέδωσε τούς τίτλους σπουδῶν στούς 51 μαθητές. ΝΕΟΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ» Στό πλαίσιο τῆς ἱεραποστολικῆς μέριμνας τῆς τοπικῆς κατά Σάμον, Ἰκαρίαν καί Κορσεούς Ἐκκλησίας μας ἐγκαινιάσθηκε ἕνας νέος πνευματικός «Ἐκκλησιαστικός Ἄμβωνας»: Μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσεβίου καί τήν εὐγενῆ φροντίδα τοῦ «Σαμιακοῦ Βήματος», ἀναρτᾶται/δημοσιεύεται κάθε ἑβδομάδα ἕνα σύντομο κήρυγμα, ἐπί τοῦ εὐαγγελικοῦ ἤ τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς Κυριακῆς ἤ κατά περίπτωση σχετικῶς μέ κάποιον ἑορταζόμενο Ἅγιο, «πρός καταρτισμόν τῶν ἁγίων, εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομήν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. δ΄ 12). Ἐργαζόμενοι γιά τήν κατά Χριστόν προκοπή ὅλων ὅσοι παροικοῦν στά ἀκριτικά μας Νησιά, προσευχόμαστε

Τήν ἁγιώνυμο ἡμέρα, Κυριακή 2 Αὐγούστου, τελέσθηκε πανηγυρικός ὄρθρος καί ἐν συνέχεια Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρλοβασίων. Κατά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε Ἀρχιερατικό μνημόσυνο εἰς μνήμην τῶν ἁπανταχοῦ κεκοιμημένων Σαμίων ἀδελφῶν μας, ἀφοῦ ἡ ἡμέρα αὐτή ἔχει ἀφιερωθεῖ καί στούς ἀποδήμους Σαμίους. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ Η 6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ Μέ ἐθνική ὑπερηφάνεια, παρά τίς δύσκολες λόγῳ πανδημίας συνθῆκες, γιορτάστηκε καί φέτος ἡ ἐθνική


62 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ μας ἐπέτειος, ἡ ἱστορική ἡμέρα τῆς Σάμου μας, ἡ 6η Αὐγούστου 1824 στό ὡραῖο Πυθαγόρειο. Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν ἑορτῶν ἄρχισαν ἀπό τήν παραμονή. Πλῆθος κόσμου συμμετεῖχε στίς λατρευτικές συνάξεις. Στόν Μέγα Ἀρχιερατικό

ἡ διαδικασία ἀνάπτυξης τῆς προσωπικότητάς σας. Καί γιά νά ἀποδώσει καρπούς αὐτός ὁ ἀγώνας σας, πρέπει νά ἀναζητᾶτε τήν παροχή ὁλοκληρωμένης γνώσεως. Ὁ εὐπαίδευτος ἄνθρωπος δέν ἀρκεῖται στήν συσσώρευση μόνο ἐγκυκλοπαιδικῶν γνώσεων γιά τήν ἀπόκτηση μορφώσεως, ἀλλά ἐπιδίδεται καί στόν ἀγώνα γιά τήν ψυχική καί πνευματική του καλλιέργεια καί τήν ἄσκηση τῆς ἀρετῆς. Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία θά βρίσκεται κοντά σας βοηθός καί ἀρωγός στήν πορεία σας. Ὁ Κύριος νά σᾶς χαρίζει τόν φωτισμό καί τήν εὐλογία Του. Καλή σχολική χρονιά. Μέ ὅλη μου τήν ἀγάπη, † Ὁ Σάμου καί Ἰκαρίας Εὐσέβιος ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΟΝΤΙΑΝΗ

ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐσέβιος ὁ ὁποῖος καί μίλησε καταλλήλως, τονίζοντας τόσο τό πνευματικό ὅσο καί τό ἐθνικό περιεχόμενο τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἀλλά καί τῆς νίκης τῶν Σαμίων κατά τῶν ὀθωμανικῶν δυνάμεων τήν 6η Αὐγούστου 1824, τήν ὁποία ἀφιέρωσαν στόν Σωτήρα Χριστό. Τήν κυριώνυμο ἡμέρα στόν περικαλλῆ καί ἱστορικό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τελέσθηκε πανηγυρικός Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία Ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας, ὁ ὁποῖος κατά τό τέλος τῆς ἐπισήμου Δοξολογίας γιά τήν τοπική Ἐθνική μας Ἐπέτειο ἐκφώνησε τόν πανηγυρικό της ἡμέρας. Στή συνέχεια μέ τήν συνοδεία τοῦ κλήρου, τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ κατευθύνθηκαν στόν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ ὅπου τελέσθηκε ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπέρ τῶν πεσόντων ἡρώων καί ἔγινε κατάθεση στεφάνων ἀπό τούς ἐπισήμους στό κενοτάφιο, ἐνώπιον τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σαμιακῆς ἐπαναστάσεως Λυκούργου Λογοθέτη. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΩΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑ Ἀγαπητά μου παιδιά, Στό ξεκίνημα τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς ὡς Πνευματικός σας Πατέρας, βρίσκομαι κοντά σας μέ τή σκέψη καί τήν προσευχή μου, συνοδοιπόρος στόν ὄμορφο δρόμο τῆς μορφώσεως, πού ἀπό σήμερα ἀρχίζετε νά πορεύεσθε. Τό ἀγαθό τῆς παιδείας, πού μέ τόσους κόπους καί θυσίες ἀγωνίζεσθε νά κατακτήσετε καί μάλιστα μέσα στήν πρωτόγνωρη συγκυρία τῆς πανδημίας, εἶναι οὐσιαστικά

Μέ κατάνυξη καί πνευματική λαμπρότητα ἑορτάστηκε στό ἀρχαιότερο Μοναστήρι τῆς Σάμου (1566) ἡ Θεομητορική ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου. Τό ἀπόγευμα τῆς 7ης Σεπτεμβρίου τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαίου (τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Γερμανίας), συμπροσευχομένου τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Εὐσεβίου. Τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος. Τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε δισαρχιερατική θεία Λειτουργία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Εὐσέβιος, συνιερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀριανζοῦ, ἐνῶ τόν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Βλατίτσης. Πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε εὐλαβικά καί κατέκλυσε τόν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς, τηρώντας κατά πάντα τά προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.


ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2020 Μέ τήν εὐκαιρία ἀνακοινώσεως τῶν βάσεων καί τῶν ὀνομάτων τῶν ἐπιτυχόντων στά Ἀνώτερα καί Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς χώρας μας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας ἀπέστειλε προσωπική ἐπιστολή στίς νέες καί τούς νέους πού εἰσήχθησαν στά ΑΕΙ καί ΑΤΕΙ,

στήν ὁποία τούς συγχαίρει γιά τήν ἐπιτυχία τους καί εὔχεται κάθε εὐλογία παρά Θεοῦ στόν δρόμο πού ἀνοίγεται στή ζωή τους. Ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας ἀπευθυνόμενος καί πρός τούς νέους πού δέν κατάφεραν νά εἰσαχθοῦν στήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, συνιστᾶ νά μή χάσουν τήν ἐλπίδα τους, ἀλλά νά θέσουν εὐγενεῖς στόχους στή ζωή τους καί νά ἐργασθοῦν σύστηματικά καί μεθοδικά γιά τήν ἐπίτευξή τους. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Γηροκομείου Καρλοβασίου «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αἰσθάνεται τήν ὑποχρέωση νά εὐχαριστήσει καί διά τοῦ Τύπου τούς δωρητές γιά τήν εὐγενή προσφορά τους πρός τό ἵδρυμά μας: Παπουτσιδάκη Δημήτριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 Παυλή Νικόλαο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00 Δημόπουλο Χρήστο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 Δρανδάκη Παγώνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 Κλουβάτου Ἀσπασία, εἰς μνήμην Μαρίας Ἑλένη, ἀντί στεφάνου. . . . . . .20,00 Οἰκ. Γιακουμῆ Ἀ. Παντελῆ, εἰς μνήμην Ἀποστόλου Καραγιάννη, ἀντί στεφάνου. . . . . . . .50,00 Ἀνώνυμο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 Οἰκ. Νικολάου Σπύρου, εἰς μνήμην Ἰωάννου Ἀμυρσώνη . . . . . . . . . . . . . .50,00 Ἀγγελινάρα Κ. Γεώργιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 Οἰκ. Δημητροπούλου Δημητρίου . . . . . . . . . . . . . .200,00

63 Πετσινό Μιχαήλ, εἰς μνήμην Φώτη Σφαντοῦ. . . . . . . . .50,00 Πετσινό Ἰωάννη, εις μνήμην Φώτη Σφαντοῦ . . . . . . . . .50,00 Πετσινό Ἰωάννη, εἰς μνήμην Εὐθυμίου Βασιλείου. . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 Καλησπέρη Σ. Νικόλαο, εἰς μνήμην γονέων του. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,07 Κότσα Νικόλαο, εἰς μνήμην Θεμιστοκλέους Μητσοῦ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 Καλησπέρη Σ. Σέβη, εἰς μνήμην Ἀποστόλου Καραγιάννη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,00 Οἰκ. Δημητρίου Ἀντωνίου, εἰς μνήμην γονέων τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,00 Δρανδάκη Παγώνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 Καλησπέρη Σ. Νικόλαο, εἰς μνήμην γονέων του. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99,28 Δρανδάκη Παγώνα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 Ποτοποιία ΒΙΚΤΩΡ ΑΒΕΕ (διά τοῦ ἐκπροσώπου της Βαγγέλη Β. Παριανοῦ, εἰς μνήμην πατρός του Βίκτωρα Π. Παριανοῦ καί εἰς μνήμην φίλου του Δημητρίου Ἐμ. Μαυρατζώτη). . . . . . .500,00 Ψαρρόπουλο Πρόδρομο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97,00 Ἰωαννίδου Εὐαγγελία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00 Πετμεζάκη Ἰάκωβο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300,00 Ἰωαννίδη Ἄγγελο, εἰς μνήμην Σταματίας Ὀργέτας Γρηγορίου. . . . . . . . . . . . . .200,00 Μπάκιτα Κωνσταντῖνο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 Ἐμμανουήλ Γ. Κατεβαίνη καί  Ἤβη Κατεβαίνη, εἰς μνήμην Νικολάου Ε. Κατεβαίνη. . . . . . . . . . .400,00 Ἀνώνυμο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 Οἰκ. Δημητρίου Ἀντωνίου, εἰς μνήμην γονέων τους . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250,00 ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ «εὐΩΔΗα» Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Σάμου καί  Ἰκαρίας, μετά τή δημιουργία καί τήν ἐνεργή παρουσία τῆς Παιδικῆς & Νεανικῆς Χορωδίας «ΕὐΩΔΗα», ἔχοντας ὡς κύριο μέλημά της τήν ὑποστήριξη θεσμῶν καί τήν ἀνάπτυξη δράσεων κοινωφελοῦς καί κοινωνικοῦ χαρακτήρα, ἀνακοινώνει γιά τό


64 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ διδακτικό ἔτος 2020-2021, τήν ἵδρυση καί ἔναρξη λειτουργίας τμημάτων Θεωρίας τῆς μουσικῆς, Ὑπαγόρευσης καί Ἀνάγνωσης μουσικοῦ κειμένου-παρτιτούρας. Συμβάλλοντας πε­ραιτέρω στόν τομέα τῆς Μουσικῆς Παιδείας, παρέχει τήν δυνατότητα πρόσβασης στόν μαγευτικό κόσμο τῆς Μουσικῆς σέ ὅλα τά παιδιά Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου. Τά μαθήματα θά διεξάγονται στό πλαίσιο τῆς δέσμης μέτρων προφύλαξης καί σύμφωνα μέ τίς τρέχουσες ὑγειονομικές ὁδηγίες τοῦ ὑπουργείου. Στό προσεχές διάστημα καί παρακολουθώντας τίς ἐξελίξεις θά ἀνακοινωθεῖ ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς παιδικῆς χορωδίας «εὐΩΔΗα» γιά τούς παλιότερους, ἀλλά καί γιά τούς νέους μαθητές πού ἐπιθυμοῦν νά γίνουν μέλη της καί νά συμμετέχουν στά μαθήματα καί στίς ἐκδηλώσεις της. Τά μαθήματα προσφέρονται δωρεάν. Ἐγγραφές καί πληροφορίες καθημερινά ἀπό Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στό τηλέφωνο 2273087657. Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κτίσθηκε τό 1592 ἀπό τόν Ἱερομόναχο Νεῖλο. Ἡ Ἱστορία της πλούσια. Ἡ πνευματική προσφορά της μεγάλη. Ἐπιβλητικό τό Καθολικό της μέ περίτεχνο ξυλόγλυπτο τέμπλο. Ὁ ἀστερίσκος μέ τεμάχιο Τιμίου Ξύλου ἀποτελεῖ θησαυρό, εὐλογία καί σκέπη γιά τό Νησί μας, καί εἶναι δῶρο τοῦ Σαμίου Πατριάρχου Ἰεροσολύμων Κυρίλλου τοῦ Β΄ (1815). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καί σέ κλίμα θρησκευτικῆς κατάνυξης καί εὐλάβειας ἔγινε ἡ πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ («Μεγάλου Σταυροῦ») Σάμου. Τό

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟ.Κ.Ε.Α.

ἀπόγευμα τῆς 13ης Σεπτεμβρίου ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας μετέφερε λιτανευτικά τό τεμάχιο τοῦ Τιμίου Ξύλου ἀπό τό σκευοφυλάκιο στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, χοροστάτησε στόν πανηγυρικό ἑσπερινό καί κήρυξε τόν θεῖο λόγο. Τό πρωί χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί Ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη, μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. 346/6.5.2020 Σ.Υ.Ο.Δ.Α. (ΦΕΚ), ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Εὐσέβιος διορίσθηκε μέλος τοῦ νέου Δ.Σ. τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας γιά τήν προβολή τῆς Ἱστορίας της. Τά 19 χρόνια πολυτίμου προσφορᾶς καί διακονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας (1976-1995) καί μάλιστα στόν ἰδιαίτερο χῶρο τῶν Παραγωγικῶν Σχο­ λῶν, παραμένουν ἀνεξίτηλα στήν ἱστορική μνήμη τῶν Στελεχῶν τοῦ Σώματος καί ἀποτελοῦν ζωντανή μαρτυρία.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.