Page 1

trash

RT

MAGYARORSZÁG

2017. MÁJUS 26-28. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál, Gödöllő


TRASH ART Az évente Magyarországon keletkező kb. 3,6 millió tonna települési hulladék azt jelenti, hogy fejenként napi 1 kg hulladékot termelünk. Itthon még mindig csak a hulladék 20-30%-a kerül szelektív hulladékgyűjtőbe és több mint a fele (58%) pedig hulladéklerakóba. A fenti helyzeten az egész Európai Unió is változtatni szeretne, ezért a fenntartható jövő egyik új hívószava a körforgásos gazdaság (circular economy), ami a termékek életciklusának meghosszabbításáról, a hosszú távú terméktervezésről, a javíthatóság és a tartósság fontosságáról szól.

The approx. 3.6 tons of municipal waste means that each person produces 1 kg of waste per day in Hungary. Only 20-30% of the waste is collected selectively, and more than half (58%) ends in landfills. The European Union wants to change the above situation, so one of the new signs of sustainable future is the circular economy, which focuses on product life cycles, long-term product design, and the importance of maintainability and durability. This is the aim of TRASH ART HUNGARY, to notice the value and resources in waste and return it to the circuit in the most efficient way. The sculptures of our invited artists’ react through the language of art to the environmental and social problems of the 21st century. The used up waste reborn in the highest possible level, in a durable work, and in the future spread the message of TRASH ART HUNGARY at several places in the country.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Ezzel cseng egybe a TRASH ART MAGYARORSZÁG célja is, miszerint a hulladékban rejlő értéket és erőforrást meg kell látni, meg kell becsülni és minél magasabb szinten visszajuttatni a körforgásba. Meghívott alkotóink hulladék alapanyagokból tervezett szobrai a művészet nyelvén reagálnak a XXI. század környezeti és társadalmi problémáira. A felhasznált hulladékok így a lehető legmagasabb szinten, egy tartós alkotásban születnek újjá, s a jövőben az ország több pontján hirdetik majd a TRASH ART MAGYARORSZÁG üzenetét.

1.


TRASH ART MAGYARORSZÁG „EGY ÚJ KOR HAJNALA” ANTROPOCÉN KOR – AZ EMBER KORA

16 csapat. Művészeti iskolák diákjai, környezetvédők, szakemberek és szobrászok 17 kültéri installációval, szobrokkal, szoborcsoportokkal fogalmazták meg a véleményüket az ember szerepéről ebben a korban.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Mindegyik csapat témája olyan, amin érdemes elgondolkodni. Mindegyik alkotás újrahasznosítható anyagokból készült. Trash Art. Jelentése: hulladék-szemét felhasználásával műalkotások készítése. Ha a lényegét kiemelem az „Újrahasznosítás Művészete“. A program először került megvalósításra Magyarországon. Megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen tehetséges emberekkel dolgozhattunk együtt. Én személy szerint egy dolgot emelnék ki, ami megfogalmazódott bennem, amit kaptam az alkotóktól , az alkotásoktól. Felelősség! A műveket látva, meg kell köszönnöm, hogy ez az érzés minden műben benne van, hogy nekem, nektek, minden egyénnek szerepe, felelőssége van ebben a nagy egészben, ebben a nagy körforgásban. Nézzék meg az alkotásokat és olvassák el mindegyik történetét!

Székelyhidi Tamás NTFF Gödöllő Szervező

2.


TRASH ART HUNGARY “DAWN OF THE NEW AGE” – ANTROPOCEN, THE HUMAN AGE

16 teams. Students of art schools, environmentalists, experts and sculptors offered their opinion with 17 open-air installations, sculptures, sculpture sets on the role of people in this era. The object of every team is really worth thinking about. Every installation is made from recycled materials. Trash art: making artwork from waste, garbage – essentially the “Art of Recycling”.

As I look at the installations I have to say thanks for this feeling that can be found in every piece of art, the sense that everybody – me, you, everyone – have one’s own role, responsibility for the entire world, the big circle of life. Please, take a look at the installations and read the story of each.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

It is the first implementation of the programme in Hungary. It is an honour for us to cooperate with such talented people. I can emphasize one thing I have got from the artists and the artworks. Responsibility!

Tamás Székelyhidi NTFF Gödöllő Organiser

3.


HYBRIDART MANAGEMENT szervező

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

2005 óta működünk a kortárs vizuális művészet területén azzal a céllal, hogy a klasszikus formákból és keretekből kilépve, minél szélesebb körben ismertté tegyük a hazai és külföldi képzőművészetet és designt. 2016-ban Pannonhalmán Hybridart Camp néven útjára indítottuk művészeti alkotótáborunkat. Az évente megrendezésre kerülő tábor tematikája évről évre ugyanaz: a tudatos fogyasztás és a fenttarthatóság szellemiségének képzőművészeti eszközökkel való megjelenítése, ezzel is felhívva a figyelmet napjaink egyre égetőbb környezeti problémáira. A TRASH ART MAGYARORSZÁG kezdeményezése beleillik a Hybridart Camp elindításakor kitűzött céljaink közé, éppen ezért örültünk a felkérésnek és csatlakoztunk a programhoz. Művészeti szempontból mindig érdekes kihívás, ha irányítottan, egy adott témára reflektálva kell dolgozni – bár a keretek szűkösnek tűnnek, mégis éppen emiatt lesz izgalmas az alkotási folyamat. Másrészt a program érdekes lenyomatát adja annak, hogy az egyetemekről hamarosan kikerülő, fiatal művészek miként gondolkodnak a fenntarthatóságról, a jövő aktorai milyen tükröt állítanak a jelen formálói elé.

4.

Erdélyi Szabolcs ügyvezető We have been working in the field of contemporary visual art since 2005. In 2016 we started our art camp in Pannonhalma, which aims to create an international artist community in collaboration with our Hungarian and foreign institutional relations. The syllabus of the yearly camp is the same every year: to portray and raise awareness of conscious consumption and maintainability through fine arts, drawing attention to the ever-growing environmental problems of our days. TRASH ART HUNGARY’s initiative fits in with the goals we set when launched the Hybridart Camp, so we were delighted for the invitation and joined the program. From an artistic point of view, it is always an interesting challenge to reflect on a specific theme and work from defined materials - although the frameworks are tight, yet this makes the creative process exciting and the outcome diverse. On the other hand, the program gives and intriguing impression of how young artists think about sustainability.


GREENIUS szervező A fenntartható jövő és a körforgásos gazdaság kulcsa, hogy hulladékainkra erőforrásként és lehetőségként tekintünk. A Greenius szolgáltatása ezen célok elérésében segíti partnereinket. Szolgáltatásaink között megtalálható a személyre szabott tanácsadás a hatékony hulladékgazdálkodás megvalósítása és a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében, így környezeti eredmények mellett költségmegtakarítást is el tudnak érni megrendelőinknek. Többéves szakmai tapasztalatunkat a környezetvédelmi oktatás területén is készséggel kamatoztatjuk, az előadások tartásától a szakképzések és tananyagok kidolgozásáig, de ugyanilyen lelkesedéssel és tapasztalattal vállaljuk zöld projektek kidolgozását, megvalósítását, rendezvények zöldítését és menedzselését, vagy zöld marketingjét. A Greenius ezért álmodta meg évekkel ezelőtt a TRASH ART-ot, amit most egy innovatív csapattal sikerül megvalósítani. Az alkotások a Homo sapiens sapienst (értelmes ember) próbálják életre hívni a környezettudatosság és szemléletformálás erejével, mert a fenntartható jövő MA kezdődik!

The key to a sustainable future and circular economy lies in the recognition of waste as a source of energy and an opportunity. Greenius services support its partners in achieving these purposes. The personalised enviromental consulting helps fullfil the legislative obligations and build an effective waste management system which can save money for the company. The two ’greeniuses’ gladly take part in the environmental education by giving a speech, a lecture or developing an educational program. They also have great experience in developing green projects or managing green events. That is why Greenius first thought about the TRASH ART project a few years ago. They are now finally being called to life by an innovative team.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Hankó Gergely fenntarthatósági szakértő

These sculptures seek to bring the Homo sapiens sapiens (Intelligent man) around with the power of environmental consciousness because sustainable future starts today!

5.


BUDAPEST Magyar Képzőművészeti Egyetem Szobrász Tanszék

BÁLVÁNY

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Szobrunkhoz az antropocén kialakulásának okai szolgáltak kiinduló gondolatként. Az ember jelenléte a Földön már olyan mértékű, hogy tevékenységeinek hatása visszavonhatatlanul megmarad bolygónkon. Számunkra ezek közül a hatások közül a radioaktivitás tűnt az egyik legkiemelkedőbbnek. Egyrészt azért, mert az új földtörténeti korszaknak a kezdetét az első atombomba ledobásától szeretnék számítani, másrészt pedig a radioaktivitás emberi szervezetre gyakorolt hatása miatt, ami kismértékű sugárzásnál is génmódosulást okozhat a következő generációknak. A plasztikában azt fogalmaztuk meg, hogy ennek a kornak milyen súlyos következményei vannak és lehetnek, hogy mekkora torzulás következett be a természetben ennek következtében. Ám ez mégis felemelkedésként, hatalomként van számon tartva az emberiség által, így mindenhatóvá emelve önmagát. Ezért adtuk munkánknak a Bálvány címet, mert ez csak egy hamis és torz látszat. Pozitív hatása annyiban lehet mindnyájunkra, hogy tudatosítja felelősségünket a világban.

CSAPATTAGOK: Császi Enikő, Ferenczy Dorottya, Sipos Ábel Mihály, Veres Márton Vitéz SZAKTANÁR: Sallai Géza szobrászművész, egyetemi docens FELHASZNÁLT ANYAGOK: nagyrészt fém hulladék PARTNERCÉG: Inter-Metál Recycling Kft.

6.


BUDAPEST Kisképző – Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium Szobrász szak

ÚJRAVÁR

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Szobortervünkben Mekk Elek várat épít. Főhősünknek egy mindenki által jól ismert, könnyen felismerhető karaktert választottunk. A mesék, gyerekkori emlékek világából ismerős Mekk Elek dilettáns semmihez sem értését sosem fogyó lelkesedésével, kitartásával ellensúlyozza, a folyton elbukó, de mindig újrapróbálkozó remény, önbizalom szimbóluma. Emellett felidézi a tipikusan hazai sufnibuhera, a szerethető kontárság világát. Az újrahasznosítás gondolatának megjelenítésére egy másik hazai vonatkozású mém, egy szólás megidézését, illusztrálását választottuk. A „szarból várat építés” tömören és kifejezően teszi érthetővé az addig értéktelenből újra elfogadhatóvá, tisztelhetővé alakítás, a visszanemesítés gyakorlatát. A szólás épp a folyamat lehetetlenségét, kivitelezhetetlenségét ragadja meg, de itt pont a hétköznapi teljesítményekre is képtelen Elek az, akinek szemmel láthatóan sikerül.

CSAPATTAGOK: Bárdi Dominik, Borostyánkői Boglárka, Fodor Bíborka, Garai Réka, Jakab Janina, Jakus Róbert, Kovács Fruzsina, Sáros Levente SZAKTANÁR: Kovách Gergő szobrászművész, egyetemi docens FELHASZNÁLT ANYAGOK: polisztirol, makro- és mikroműanyagok PARTNERCÉG: PET Kupa, FKF Zrt.

8.


DEBRECEN Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat, Környezetvédelmi Bizottság

BIZALOM A női alak a természetet szimbolizálja, a férfi alak az embert. Az installációnkban a természet megsebzett, az ember pedig pusztul, rozsdásodik. Miközben mindkét alak látszólag pusztulásra van ítélve, a természet új utat tör és él tovább, míg az ember rozsdásodása aligha visszafordítható.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Az ember szembenéz tettével, leengedi a fegyvert, a természet kezével nyugtatja az embert, de a végkimenetel nem változik. Az installációt áthatja az elmúlásba beletörődés és a bűntudat. A szobor mondanivalója, hogy az ember tehet bármilyen kárt a természetben, azt elpusztítani nem képes, csupán önmagát. A projekten dolgozó csapat résztvevői a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának tagjai, amelynek célja egy olyan egyetemi közösség építése, amely törekszik a mindennapokban környezettudatos módon tenni saját környezeti állapotának javítása érdekében.

CSAPATTAGOK: Fülöp Ferenc Krisztián, Bakk Imre, Kavasánszki Réka, Pálfi Zsuzsa, Szabó Erika, Nagy Veronika, Duzs László SZAKTANÁR: Kövér László, a Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék oktatója FELHASZNÁLT ANYAGOK: fa, fém (vas, acél, réz, alumínium), műanyag, termőföld, üveg, élő növényzet, elem PARTNERCÉG: P.M.R. Kft. 10.


EGER Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézet

KOZMIKUS REND

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A Szépművészeti Múzeumban található egy koporsótöredék a harmadik átmeneti korból. Ezen látható egy előrehajló nőalak: az eget megtestesítő Nut, akit apja, Su tart. A földön fekvő, jobb kezére támaszkodó férfi a földet megszemélyesítő Geb. A jelenet azt a pillanatot örökíti meg, amikor létrejön a kozmikus rend. Témaválasztásunk azért esett az egyiptomi teremtésmítosznak erre a jelenetére, mert az egyik első nagy civilizáció megjelenése kezdte gyökeresen megváltoztatni a Föld arculatát. Az általunk készítendő szoborinstalláció a kozmikus körforgás eme ókori ábrázolását parafrázisként használja arra, hogy a megbomló természeti egyensúlyra hívja fel a figyelmet, s arra az egyre inkább tagadhatatlan tényre, hogy az ember ennek a változásnak a fő okozója.

CSAPATTAGOK: Besze Viktor, Gál Péter, Lipkovics Péter, Vas Balázs, Vajna Anna SZAKTANÁR: Dr. Balázs Péter, főiskolai docens FELHASZNÁLT ANYAGOK: vas, alumínium, műanyag palack, zsugorfólia, fa nyesedék PARTNERCÉG: Észak-Magyarországi MÉH Zrt.

12.


GÖDÖLLŐ Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak

TRAKTOR

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Mezőgépészek lévén mindannyiunkhoz közel áll a mezőgazdaság, földművelés. Többen otthoni gazdaságban is helytállunk és látjuk, milyen fontos a föld minél környezetkímélőbb művelése, hosszú távú művelhetősége, hiszen egészséges talaj nélkül nincs egészséges élelmiszer, így egészséges ember sem. A mai gépesített rendszerek, így traktorok nélkül is elképzelhetetlenné vált a termőföldek művelése, így létrejött egy kapcsolat természet és gép között, amely mérnöki szemmel nézve számunkra különösen csodálatos. Ezekkel az eszközökkel a környezetet nem csak szennyezni, hanem óvni is lehet. Ezt a célt kitűzve választottuk hivatásunkat, és ezért építünk traktort e projekt keretében.

CSAPATTAGOK: Antal Márton, Czeglédi Imre, Oravecz Ákos, Pongrácz Roland, Tóth Péter, Várady-Szabó Márton FELHASZNÁLT ANYAGOK: kidobott fa tárgyak, gumi illetve pet-palack, alumínium doboz, hűtőgép, tv, szekrény PARTNERCÉG: Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

14.


GÖDÖLLŐ Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

307 GB SZERETET

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Célunk az volt, hogy az embert mint „formát” absztraháljuk oly módon, hogy a létrejövő alkotás ne csak szoborként, hanem épületként is értelmezhető legyen. Maga a szemét, az erős jelentéstartalom mellett mint fő összetevő jelenik meg, ugyanakkor valamilyen történetet, érzést is szükségesnek látunk közvetíteni a szoborral. Az emberalakokat a legegyszerűbb sokszöggé, a háromszöggé absztraháltuk, amely több szimbolikus jelentéstartalom mellett talpra illetve csúcsra állítva a nemiség szimbolikáját is tartalmazza. Ily módon jött létre az összefonódó női és férfi alak, mintegy az ölelést szimbolizálva. A szobor méretéből adódóan ugyanakkor a két egymásra dőlt, torz háromszögek által megformált alak kapuként is értelmezhető, amely anyaga és szimbolikája folytán végleg átvezet minket az új földtörténeti korba, az antropocénbe.

CSAPATTAGOK: Klósz Endre, Salavecz Péter, Szegedi Dóra, Szilágyi Anikó, Wehofer Rudolf, Zacher Nóra FELHASZNÁLT ANYAGOK: zárt szelvény, betonacél, cd, cd-tok PARTNERCÉG: HWD Recycling Kft.

16.


KAPOSVÁR Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM Koncepciónk alapja az ember mindennapi szemeteléshez való viszonya, illetve ennek a hosszú távú következménye: az ökológiai lábnyom. Az ökológiai lábnyom egy olyan érték, amely kifejezi, hogy adott fogyasztás mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához. A természet egy adott mértékig képes regenerálódni, de túlterhelés esetén visszafordíthatatlan a folyamat – drasztikusan csökken a föld eltartó képessége. A természeti erőforrásokat olyan ütemben használjuk, amellyel a környezet nem képes lépést tartani. Művünkkel be szeretnénk mutatni, hogy manapság az emberek mennyire nincsenek tisztában azzal, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a környezetre. Installációnkban a földsáv a természetet jelképezi, rajta szeméttel megtöltött lábnyomok találhatóak, amelyeket az installációban szereplő emberalak hagy maga után.

CSAPATTAGOK: Kardos Eszter, Doholuczki Hanna, Mészáros Júlia, Varga Viktor, Seregély Alexandra, Peck Arnold, Szabó Tamara, Illés Eszter, Törteli Zsombor, Szűcs Kata, Berta Márton, Kovács Edmond FELHASZNÁLT ANYAGOK: fa, műanyag, betonvas, mindennapi hulladék PARTNERCÉG: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program

18.


PÉCS Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar Szobrászművész szak

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

TEREMTÉS Az idei Trash Art Pályázat témája az újjászületés. Úgy éreztük hogy a legmegfelelőbb erre, ha egy mindenki által jól ismert történetet dolgozunk fel a műalkotásunkban. Éppen ezért a koncepciónk lényege és szellemi háttere a teremtés története. Azon belül is Ádám és Éva története. A szobor kinézetét ennek hatására terveztük meg. A földön kontraposztban álló emberi figura magába foglal egy női és egy férfi alakot is. Az újjászületés fogalmát és érzékeltetését szerettük volna a borostyán felhasználásával is megvalósítani. Mivel ez a növény rendkívül erős és ahol gyökeret vet, onnan nehezen lehet kipusztítani és folyamatosan terjeszkedni akar. Végül a szobor szárnyait a dohánygyárból visszamaradt műanyag karikákból készítettük el.

CSAPATTAGOK: Itvás Mónika Vivien, Németh Gábor, Varga Eszter FELHASZNÁLT ANYAGOK: fa, dohánygyári műanyag, borostyán

20.


PÉCS Pécsi Tudományegyetem – Művészeti Kar Szobrászművész szak

GYEREKJÁTÉK

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A szobor címe egyrészt egy kontrasztot mutat, hogy egy idilli képet, a homokozóban játszó gyermek képét hogyan lehet az emberi szem számára nem túl élvezhető szeméthalomból felépíteni. Sok esetben ugyanis az eltakart szeméthalmokon az ember által használt életterek jönnek létre. Másrészt pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire könnyű figyelmen kívül hagyni azokat a lehetőségeket, amik megakadályoznák környezetünk további károsítását.

CSAPATTAGOK: Dani Tamás, Fekete Lilla, Hamza Marcell, K. Nagy Beatrix Tímea, Takács Vanessza FELHASZNÁLT ANYAGOK: polisztirol, műanyag flakon, alu doboz, műanyag használati tárgyak, raklap

22.


SZEGED Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

ECCE HOMO Szobrunk az emberi teremtés biológiai pillanatát ábrázolja. Az ötlet arra a kérdésfeltevésre reflektálva született, hogy milyen módon hívhatnánk fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A szoborban erős, mondhatni profán kontrasztba kerül az emberi teremtés sajátosan szép és meghitt pillanatának bemutatása az anyaghasználattal. Ezzel a radikális szembeállítással szeretnénk felhívni a figyelmet az emberi felelősségvállalásra saját környezetünkkel szemben. Véleményünk szerint legalább olyan felelősségteljesen kell viselkednünk a környezetünkkel szemben, mint amilyen alaposan végig kell gondolnunk a tudatos gyermekvállalás kérdését. Legfőbb üzenetünk, hogy a jelenkor fiataljait ösztönözzük a környezetvédelemre, valamint az, hogy a környezettudatosságra való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Sőt, lehet, hogy már elkéstünk…

CSAPATTAGOK: Király Viktória, Nagy Gábor, Nagy Réka, Pintér Nicole, Sárkány Tamás, Szél Róbert FELHASZNÁLT ANYAGOK: papír, PET, fém drót, alufólia PARTNERCÉG: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

24.


SZEGED Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

PURA AQUA

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A szoborral a minket körülvevő vizek, óceánok elszennyeződésének problémájára, ivóvízkészleteink veszélyeire szerettük volna felhívni a figyelmet. Az óceánok, felszíni vizek napról napra szennyezettebbé válnak. Ez egy olyan globális probléma, amire egyre komolyabban oda kell figyelnünk. Az installációban vizeink szennyezettségére az ételfestékkel megfestett vizet tartalmazó PET palackok utalnak. Projektünkkel továbbá a víz tisztaságának fontosságát kívántuk hangsúlyozni, hiszen a víz elengedhetetlen az ember és az élőlények számára. Szervezetünk jelentős részét víz teszi ki. A Föld felszínének mintegy háromnegyed részét is víz borítja, ezért is hívjuk Földünket kék bolygónak. Az installáció átjárhatóságával azt szerettük volna érzékeltetni, hogy a víz az élet szerves része: mindenhol jelen van, körülvesz minket.

CSAPATTAGOK: Erdélyi Andrea, Antal Kitti, Schliszka Sára, Hraskó Vivien, Pigniczki Kata, Gyaraki Zsófia SZAKTANÁR: Virágné Márta Nóra, Orosz Klára DLA FELHASZNÁLT ANYAGOK: PET, fém hulladék PARTNERCÉG: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

26.


SZEGED Szegedi Tudományegyetem – JGYPK Rajz-Művészettörténet Tanszék

NINHURSZAG

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Szobrunkhoz kiinduló gondolatként az emberi figura szolgált. Az emberi figura instabilitása kapcsán született meg az ötlet, hogy a figurát egy kidobott fém kádba fektessük bele. A kád egyrészt a minket körülvevő, általunk termelt szemétre utal – „fürdünk benne”, de ugyanakkor az újrahasznosítás gondolatára is reflektál, hiszen a vizet is, amit használunk, a szennyezett víz megtisztításából nyerjük. Mindannyian beleszületünk abba környezetbe, amelyben élünk és a mi dolgunk, hogy a következő generáció megtanuljon úgy élni ebben a környezetben, hogy környezete tiszta és élhető legyen azáltal, hogy értékelje és kreatívan újraalkossa azt a már használhatatlannak tartott anyagokból. Mindannyian részesei vagyunk ennek a világnak és hozzáállásunk mások életkörülményeit is befolyásolja. Szobrunkat a mezopotámiai mitológia föld- és anyaistennőjéről, Ninhurszagról neveztük el, aki a termékenység jelképe, valamint oltalmazó patrónus is egyben.

CSAPATTAGOK: Erdélyi Dominika, Eke Tímea, Bárány Zoltán, Volford Viktor FELHASZNÁLT ANYAGOK: kád, drótháló, műanyag és fa hulladék PARTNERCÉG: Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

28.


DUNAFÖLDVÁR „Aztakeservit” Értékőr Egyesület

…NEM? EZ IS… Szobrunkat a Húsvét-szigeteki rejtély és a mai világ helyzete, iránya ihlette és az ezekkel kapcsolatos párhuzam. A szigetekről a mai napig nem tudni sokat, viszont az bizonyos, hogy egy fejlett civilizáció maradványait találjuk ott. A túlnépesedés, a természeti erőforrások kimerítése, pl. a sziget teljes faállományának kiirtása biztosan szerepet játszott a katasztrófában.

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Alkotásunkban egy Húsvét- szigeteki kőszobor hányja ki a mai kor szemetét, amiből egy „fejlett civilizáció” – több kisebbnagyobb, felhőkarcoló – nő ki. Csapatunk, az „Aztakeservit” 3 éve kezdte tevékenységét baráti társaságként, akik a PET Kupára jelentkeztek. A Kupa után elkezdtük itthon is szervezni tisztítási akciókat – volt, hogy 180 önkéntessel – és idén már a IV. Szemét Szüretünk kerül megrendezésre. Városunkban több helyen is dolgozunk gyerekekkel, festettünk, komposzt kast építettünk stb. Nem tétlenkedünk és a visszajelzések is jók. Menővé akarjuk tenni a környezetvédelmet! Mert az! CSAPATTAGOK: Ferenczi Zsolt, Bóka János, Varga Tibor FELHASZNÁLT ANYAGOK: illegális szemételhagyásból származó hulladékok, folyami hulladék, fém hulladék PARTNERCÉG: Vàradi Metál Kft.

30.


BUDAPEST Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.

GUMIPÓK

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A Herman Ottó Intézet csapata egy Gumipókkal készül a Trash Art szoborpályázatra. Herman Ottó többek között pókász volt, aki úgy vélte: “Az bizonyos, hogy a pókok azok közé a szervezetek közé tartoznak, melyek a legszélesebb körben és mélyen behatnak a szerves világ jelenségeibe.” Szobrunkat mi is mint egy a szerves világra ható alkotást hoztuk létre. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. csapata a környezetügyért és a természetvédelemért elkötelezett emberekből áll. Munkánkban kiemelten fontos szerepet tölt be a társadalmi, szakmai és civil párbeszéd, az egyházi együttműködések kialakítása, ápolása. Igyekszünk Herman Ottó szavaihoz igazítani mindennapjainkat: „Légy büszke arra, ami voltál, s igyekezz különb lenni annál, ami vagy.”

CSAPATTAGOK: Dr. Béres András, Bohár Ádám, Bősze Balázs, Csiffáry Nóra, Dr. Farkas Anna, Ilyés Edit, Dr. Kemencei Zita, Koplányi Nóra, Korbély Balázs, Kovács Judit, Kurucz Péter, Mátai Balázs, Márton Zsuzsa, Misák István, Prommer Mátyás, Riesz Lóránt, Severa Lajos, Szelényi Balázs, Szöczei István, Végh Mihály FELHASZNÁLT ANYAGOK: autó és kerékpár abroncs

32.


KECSKEMÉT Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

FÉMLÉNY – FÉNYLÉNY

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A tengerek élővilága több munkám esetében adott már inspirációt. Jelen esetben egy acélhulladékokból, gyártási melléktermékekből, fémpöttyökből, egyéb kerek fém hulladékokból (pl.: fogaskerék, csavaranyák) egy csápjain álló medúzát formáltam, ill. mélytengeri lumineszkáló lényt idéztem meg, amely mozgást imitál. A Fémlény neonfestést kapott, amitől Fénylény is lett egyben. Munkámmal a végtelen tengerek, óceánok sérülékenységére, mérhetetlen szennyezettségére szeretném felhívni a figyelmet. A földi élet a víznek köszönhető, a mi felelősségünk, hogy hogyan óvjuk meg!

ALKOTÓ: Dóra Emese FELHASZNÁLT ANYAGOK: acélhulladékok, gyártási melléktermékek, fémpöttyök, egyéb kerek fém hulladékok

34.


KECSKEMÉT Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

A GÖMB!

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A KÉSZ Csoport kecskeméti acélszerkezet-gyártó üzemében a lemezolló használatakor, az alkatrészek méretre vágásakor mindig termelődik hulladék, amit helyben nem mindig tudnak már felhasználni. Ezeket a fémhulladékokat is többnyire kohókba továbbítják, újra feldolgozzák. Munkám elkészítéséhez ezek a lemez szélek, csíkok, szalagok adták a gombolyagként formálódó gömböm szélességi és hosszúsági köreit. A fémszalagokból így kialakuló gömbszerű forma, Földünkre tett utalás. A Föld jelképen túl a rabul ejtett oxigént is szerettem volna megjeleníteni. A döntés a mienk, hogy mennyire szennyezzük a levegőt!

ALKOTÓ: Plank Antal FELHASZNÁLT ANYAGOK: technológiai hulladék, acéllemezek maradék anyagai

36.


KECSKEMÉT Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpozion

MI FÁN!?

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

A kecskeméti acélszerkezet-gyártó bázison hatalmas festőműhelyben készülnek a különböző szerkezetek felületi bevonatai. Sokféle ipari festékeket használnak, melyek fémdobozokban, vödrökben érkeznek az üzembe. A kiürült vödröket veszélyes hulladékként kezelik, feldolgozóműbe szállítatják erre szakosodott céggel. Szobromat ezekből a használt vödrökből és festékes dobozokból készítettem el. A kőolaj származékokkal szennyezett feleslegessé vált fémhordók és műgyanta alapú festékkel szennyezett szintén felesleges fém vödrök felhasználásával létrehozott fa torzó nagy kontrasztot mutat az egészséges erdőkben növekvő fákkal szemben. Ezzel a munkával egy határozott felkiáltójelet szeretnék létrehozni az anyagok újrahasznosítása mellett.

ALKOTÓ: Plank Antal FELHASZNÁLT ANYAGOK: ipari festékesvödrök

38.


FŐTÁMOGATÓ:

SZERVEZŐK:

Köszönjük hulladékgazdálkodó partnereink segítségét, akik szaktudásukkal és eszközeikkel segítették a projekt megvalósulását!

TRASH ART MAGYARORSZÁG 2017

Észak-magyarországi MÉH Zrt. Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Holofon Zrt. HWD Recycling Kft. Inter-Metal Recycling Kft. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program Keramet Hungary Kft. Mü-Gu Kft. P.M.R. Kft. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

40.


FŐTÁMOGATÓ:

SZERVEZŐK:

Profile for Hybridart Management

Trash Art Magyarország 2017  

Trash Art Magyarország 2017  

Advertisement