Art Moments Fesztivál 2021- WASTEREVOLUTION

Page 1

FREE |FUNZINE.HU 7 OCT -– 24 DEC 2021


TÁMOGATÓK

PARTNEREK

AZ ESEMÉNY SZERVEZŐJE


IMPRESSZUM Kiadó:

ART MOMENTS 2021 WASTE

FUNZINE Média Kft. 1053 Budapest, Kálvin tér 2. III/4. Tel.: +36 1 323 1727 info@funzine.hu Szerkesztők:

REVOLUTION

Hybridart Management Erdélyi Szabolcs, Sulyok Georgina, Nemeskéri-Tóth Zsófia, Baktai Dorottya, Csepely Máté Ügyvezető: Kovács Krisztina

Fenntarthatóság, újrahasznosítás, klímakatasztrófa: mind olyan kifejezések, amiket naponta hallunk és használunk, de értjük is mi mindent jelentenek? Ha pedig értjük őket, látjuk a kapcsolatot is közöttük? A Hybridart Management Iroda idén is számos rendezvényen járja körbe ezeket a témákat, hogy mind jobban megismerjük az előttünk álló kihívásokat és nyitottá váljunk az új, innovatív lehetőségek iránt. A világ változik körülöttünk és ennek mi is részesei vagyunk. Fedezd fel velünk a jövőt!

kovacs.krisztina@funzine.hu Kreatívok: Tóth Patrícia Korrektúra: FUNZINE Média Kft. Értékesítés: Andrássy Ágnes +36 70 771 7107

Sustainability, recycling, climate catastrophe: they are terms that we hear and use every day, but do we really understand what they all mean? If we understand them, do we see the connection between them? The Hybridart Management Office will continue to explore these topics at a number of events this year to learn more about the challenges ahead and to become more open to the new, innovative opportunities. The world is changing around us and we are a part of it. Discover the future with us!

andrassy.agnes@funzine.hu

Nyomda:

While FUNZINE Média Kft. endeavors to keep all information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the magazine, the www.funzine.hu website or the information, products, services, or related graphics contained therein.

HU ISSN 1787-0453 www.funzine.hu

© All Content Copyright FUNZINE Media 2020

Folprint Zöldnyomda Kft.

TARTALOM / CONTENTS: WASTEREVOLUTION 6 AMS 26 Ajándék Terminál 56 Recycled Design 64 3


Rendezvényeink fókuszában évről évre a környezettudatos gondolkodás, az újrahasznosítás, a körforgásos gazdaság áll. Célunk, hogy ezeket az ismert és fontosnak tartott fogalmakat közelebb hozzuk az emberekhez, kézzelfoghatóvá tegyük és megmutassuk, mit is jelentenek valójában. Gyakori probléma, hogy meghalljuk ezeket a kifejezéseket, de túl távolinak hatnak és úgy érezzük a globális felmelegedés, a hagyományos energiaforrások szűkössége, a környezetszennyezés vagy éppen a feldolgozhatatlan szeméthegyek, a krónikus vízhiány problémája minket nem érint. Pusztán a saját létezésünkkel óriási ökológiai lábnyomot hagyunk a Földön. A kérdés inkább az, hogy mit tehet az egyén, ami orvosság lehet a krízisre.

4

Az idei programjainkkal ezeket a ténylegesen létfontosságú kérdéseket vizsgáljuk olykor a művészet eszközeivel a figyelemfelkeltés módszerét alkalmazva, máskor szakmai beszélgetésekkel erősítve a szemléletformálást. Az Art Moments fesztivál kiállításai látványos alkotásokkal, installációkkal de-monstrálják, hogy milyen pazarlóan éljük a hétköznapokat és mennyi felesleges sze-metet termelünk. A 2021-ben már harmadik alkalommal megrendezett WASTEREVOLUTION fenntarthatósági meetupon pedig ismert előadók, szakemberek és nagyvállalatok meghívásával készülünk elindítani a gondolkodást, beszélgetést környezeti kihívásokról, mindennapi problémákról és lehetséges jövőképekről.


STEINER ATTILA

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT, ENERGIAÉS KLÍMAPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Tisztelt Olvasó! Kedves klíma- és természetvédő barátunk! Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik missziója most már hosszú évek óta a fenntartható fejlődés előmozdítása hazánkban, társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt. Kiemelkedő feladatunk az ezt elősegítő rendszerek fejlesztése, valamint a jó gyakorlatok összegyűjtése és megvalósítása, amelyek mind hozzájárulnak a nemzeti fenntarthatósági fordulat megvalósításához, hogy a jövő generációi számára is megőrizhessük a Földet, élhető környezetet biztosítva számukra. Ennek fontos részét képezi a körforgásos gazdaságra való átállás, amely az egyik legnagyobb előttünk álló feladat napjainkban. E fogalomról elsőre talán az újrahasznosítás juthat eszünkbe, az újrahasznosításról pedig a műanyag, a papír és a fémek szelektív gyűjtése, ami fontos a hulladékmentes, környezettudatos világ kialakításában. Azonban a körforgásos gazdaság sokkal több, mint újrahasznosítás, hiszen a keletkező hulladék egy másik vállalat számára alapanyagot, tehát értéket jelent, amit ismételten fel tud használni. Így zárul a kör,

és alakul át a jelenlegi lineáris gazdaságunk körforgásossá, nem pazarolva a rendelkezésre álló materiális forrásokat. Ahol jelentős társadalmi ügyekről van szó, ott a művészet is mindig helyet kér magának. A hulladékok művészi újrahasznosítása pedig mára egy olyan mozgalommá nőtte ki magát, amely az esztétikum és a praktikum mellett a környezeti problémákra való figyelemfelhívás egyik fontos eszköze is lett. Ennek hazai zászlóvivője a Hybridart, komoly részt vállalva abban, hogy a hulladékról való gondolkodásunkat újrakeretezzük – például éppen azzal, hogy ők maguk foglalják azt keretbe. Sok kicsi sokra megy elven, minden cselekedet számít, természeti kincseink és teremtett környezetünk védelme mindannyiunk közös felelőssége. Ezért biztatunk mindenkit a szelektív hulladékgyűjtésre, a túlfogyasztás helyett a tudatos fogyasztásra – és mindemellett persze arra, hogy ha úgy tartja kedvük, akkor a hulladékból építsenek, alkossanak vagy teremtsenek értéket. Magyarország zöld úton jár!

5


A

z elmúlt két év sikerein felbuzdulva idén ismét megrendezzük a WASTEREVOLUTION fenntarthatósági meetupot. A 2021-es program hívószava a responsibility, vagyis felelősség, amelynek részeként minden „egyénnek”, területnek hangot adunk. Úgy gondoljuk, hogy a szemléletformálás első lépése az egyéni felelősségvállalás, amely az élet különböző szakaszaiban és területein más-más formában

6

kap szerepet. Egyéni felelősségünk megismerése, vagy éppen felismerése pedig talán elindíthat a közös, társadalmi felelősségvállalás útján. Az elmúlt jó pár év nem szólt másról, mint a legutolsó pillanatokról, hogy változtatni kell, most és szinte mindenen. Számtalan kihívás áll előttünk, legyen szó nagy általánosságban mezőgazdaságról, iparról, fogyasztási szokásokról, vagy éppen a valamennyiünket napi szinten érintő témákról: közlekedés, vásárlás,


BMC - Budapest Music Center Dátum: 2021. november 10. 9:00-18:00

Hogyan éltük meg a bezártságot? Milyen hatásokra számíthatunk hosszabb távon? Milyen döntések határozzák meg a jövőt? Milyen irányt ígérnek az új ideák? Furcsa helyzet, ahogy a fenntarthatósági törekvések és a járvány utáni hatások találkoznak és talán külön nem is említhető módon alakítják a világot. A WASTEREVOLUTION responsibility meetup mindennapi életünk különféle aspektusából járja körbe a változás, a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a felelősség témaköreit. November 10-én hét izgalmas kerekasztalbeszélgetéssel várjuk az érdeklődőket a Budapest Music Centerben. Célunk, hogy szakemberek, nagyvállalatok és kreatív alkotók bevonásával közös platformot teremtve elinduljon egy konstruktív beszélgetés arról, pontosan mi is zajlik körülöttünk, mik az ok-okozati összefüggések, ebben kinek mi a szerepe, mik a lehetőségei és irányai, milyen válaszokat adhatunk a fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokra. Nincs egy nagy igazság és nem is szeretnénk ilyet állítani. Sokkal fontosabbnak tartjuk a gondolkodásbeli paradigmaváltást, a fordulatot saját hozzáállásunkban mindahhoz, amit magunknak teremtettünk és teremtünk egyéni és társadalmi szinten is. 2021-ben az egész naposra tervezett esemény helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a BMC.

szórakozás, öltözködés, gasztronómia, művészet, utazás, kommunikáció. A járvány után sok minden átfogalmazódott és egy olyan új világba kényszerültünk, ami számtalan változást hozott, új helyzet elé állítva mindenkit. Távolabb tekintve a változás folytonos, amely hétköznapjaink legkisebb mozzanatait is meghatározza. Hatással vagyunk a bolygóra és otthonunk, környezetünk ránk is hatással van. 7


E

ncouraged by the successes of the past two years, this year, we once again host the WASTEREVOLUTION sustainability meetup. The buzzword for our 2021 program is responsibility, as part of which we give voice to each individual, each different field. We believe that the first step in shaping attitudes is individual responsibility which takes on different forms in different stages and areas of our lives. Getting to know, or even recognizing, our

8

individual responsibility may perhaps set us on the path toward a shared, social responsibility. The last couple of years have revolved around nothing else, but the last calls for a change that we urgently need now and in everything we do. We face millions of challenges on several fields, including agriculture, industry, consumption habits in general, or topics that affect us all on a daily basis: transport, shopping, entertainment, clothing, gastronomy, art, travel, communication.


How did we experience lockdown? What effects can we expect in the long run? What decisions determine the future? What direction do the new ideas promise? It’s a strange situation seeing how sustainability aspirations and post-epidemic impacts meet and shape the world together in ways that can hardly be mentioned alone. WASTEREVOLUTION responsibility meetup explores change, sustainability, environmental awareness and responsibility from various aspects of our daily lives. On 10 November, with seven exciting roundtable discussions at the Budapest Music Center, we welcome everyone interested. Our goal is to create a common platform, bringing to the table professionals, large companies and creative people in order to start a constructive discussion about what is exactly going on around us, what are the causal relationships, who plays what role, what are the possibilities and directions, and what answers we can give regarding the sustainability challenges. There is not a single, great truth and we do not wish to imply that. We consider a paradigm shift in thinking, a turn in our own attitude towards everything we’ve created not just for ourselves but at an individual and social level as well. In 2021, similarly to last year, the all-day event will be held at BMC.

Following the global pandemic, a lot of things were overwritten and we were forced into a new world that brought about countless changes, putting us all in a wholly new situation. Looking further ahead, we know this change is continuous, defining even the smallest moments of our everyday lives. We have an impact on the planet and our home, and our environment affects us as well. 9


2021.11.10. @ BMC REGISZTRÁCIÓ: 9:00 REGISTRATION: 9:00 MEGNYITÓ / OPENING: 9:30 – 9:45

I. 10:00 − 10:45 DIVAT: GREEN GARDRÓB FASHION: GREEN WARDROBE

III. 12:00 − 12:45 ÉLETMÓD: OTTHON, ÉDES… LIFESTYLE: HOME, SWEET HOME

Moderátor: MÁDAI Vivien (műsorvezető) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • MENGYÁN Eszter (újságíró, divatblogger) • BALOG Fanni Kitti és RAGÁLYI Lili (SZERKÓ Budapest) • CSALÁR Bence (blogger) • HEGEDŰS Zsanett (textilszakértő és bespoke tervező) • DÉNES Barbara (Plantethics)

Moderátor: NAGY Réka (Ökoanyu) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • WERTÁN Sára (about a home) • CSORBA Noémi (Falusi Kosár) • PANCSA Emese (Compocity) • BÁLINT Attila (IKEA, fenntarthatósági felelős) • ŐRFI Eszter (Greenster)

II. 11:00 − 11:45 BOLYGÓ: A VÉGTELENBE ÉS TOVÁBB PLANET: TO INFINITY AND BEYOND Moderátor: SÁPI Zsófia (Greendex, főszerkesztő) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • SZEBENYI Péter (marketingszakértő, környezetvédelmi influencer) • PROF. DR. ÜRGE-VORSATZ Diána (fizikus, klímakutató) • DR. SITÁNYI László (Kékbolygó Alapítvány) • FERENCZI Attila (RECOBIN alapítója, ügyvezetője) • BARTA Zsombor (HuGBC elnök) • JENEI Dávid (Solar Decathlon) 10

EBÉDSZÜNET / LUNCH BREAK 12:45 − 13:30

IV. 13:30 − 14:15 CSOMAGOLÁS: TUDATOS GYÁRTÁS, TUDATOS FOGYASZTÁS PACKAGING: CONSCIOUS PRODUCTION, CONSCIOUS CONSUMPTION Moderátor: RIDEG Richárd (műsorvezető) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • BELAYANE Najoua (MUNCH) • MACZELKA Márk (SPAR) • MIHÁLY Eszter (HELL Energy) • SIPOS Melinda (Ligeti Bolt)


V. 14:30 − 15:15 MOBILITÁS: MINDIG ÚTON… MOBILITY: ALWAYS ON THE ROAD

VII. 16:45 − 17:30 TURIZMUS: ÚJRA SZABAD?! TOURISM: FREE AGAIN?!

Moderátor: MIHÁLOVITS András (Millásreggeli) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • PANTL Péter (MOL) • VÁLYI István (Speedzone - újságíró) • MICHELISZ Norbert (autóversenyző) • NÉMETH Balázs (Porsche Hungária Zrt.) • VÁRKONYI Gábor (újságíró, autóipari szakértő) • WEINGARTNER Balázs (HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök, vezérigazgató) • KÉZY Béla (MEGAKOM Kft. - ügyvezető, sétálható város koncepció)

Moderátor: BÁRÁNY Róbert (szerkesztő, műsorvezető, világutazó) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • HAVAS Dóra (Lila füge) • MARKOVITS Alíz (Veszprém-Balaton 2023 Zrt. - vezérigazgató) • NÉMETH Edvárd és KOCSIS Dóra (Talpalatnyi Történetek, slow living, slow travel) • VARGA G. Gábor (Egek Ura Blog alapító, Unio Media tartalomigazgató) • SZILÁGYI Bence (Grand vin de Barnag natúr borász)

VI. 15:30 − 16:30 KULTÚRA: REFLEKTORFÉNYBEN EGY ÚJ JÖVŐ CULTURE: A NEW FUTURE IN THE SPOTLIGHT Moderátor: CSEPELYI Adrienn (szerkesztő, újságíró, író) RÉSZTVEVŐK / PARTICIPANTS: • SCHOBLOCHER Barbara (zenész, énekes) • WEILER Péter (képzőművész) • DOMINUS Ákos (Sziget) • SINKOVICS Ede (képzőművész) • GESZTI Péter (zenész, dalszövegíró, producer, szinkronszínész és előadóművész) • GAJZÁGÓ György (CCA - igazgató)

11


A 2021-es WASTEREVOLUTION meetup hívószava a responsibility, vagyis felelősség. A hétköznapokban minden egyes döntésünkkel felelősséget vállalunk magunkért és másokért is. Hatások és ellenhatások érzékeny egyensúlyát igazgatjuk, miközben eldöntjük, hogy hétfőn felszállunk egy buszra, kedden elszaladunk venni egy új cipőt, vágott virágot a nagyinak vagy éppen szombaton kirándulunk egyet kedvencünkkel és vasárnap szüretre megyünk. Beszélgetéseink résztvevőit kérdeztük, mit is jelent az ő életükben a felelősség és a fenntarthatóság. The buzzword for our 2021 Wasterevolution meetup is responsibility. In everyday life, with each decision we make, we take responsibility for ourselves, as well as for others. We manage a delicate balance of effects and counter-effects while deciding whether to take the bus on Monday, pop out to buy shoes on Tuesday, get flowers for Grandma, or just go on a hike with our pets on Saturday or attend a grape harvest event on Sunday. We asked the participants of our conversations what responsibility and sustainability means for them, in their lives. BALOG FANNI KITTI és RAGÁLYI LILI SZERKÓ Budapest / SZERKÓ Budapest A fenntarthatósággal kapcsolatos felelősség a saját életünkben leginkább a vásárlás előtt meghozott tudatos döntésekben jelenik meg. A kidobásra ítélt használt ruhák visszaforgatása a rendszerbe egy olyan értékmentés, amely a fenntarthatósági faktor mellett élvezeti értékkel is rendelkezik és szeretnénk, hogy ennek minél többen ráérezzenek az ízére. Küldetésünk fontos része, hogy közvetlen és tágabb környezetünket is edukáljuk a divatipar káros hatásairól és a használtruha-vásárlás előnyeiről. Legyen a tudatos a divatos! Responsibility regarding sustainability is mostly present, in the conscious decisions we make before purchase. Bringing used clothes destined for disposal back into the system is a value saving act which in addition to its sustainability factor, is not only sustainable but enjoyable too, and we want as many people as possible to experience it. An important part of our mission is to educate both our immediate and broader environment about the harmful effects of the fashion industry and all the benefits of buying second-hand clothing. Make consciousness fashionable! 12


WERTÁN SÁRA about a home / about a home Mind a szakmámban (kommunikációfejlesztés) mind a választott életformánkban a legfontosabb dolognak tartom a felelősségvállalást. Felelősségvállalás nélkül nincs változtatás, nincs proaktivitás, felelősségvállalás nélkül hárítás van és sodródás a főhullámmal. Sajnos, ez a főhullám most éppen nem a legjobb irányba sodorja az emberiséget, így extra mennyiségű tudatosságra van szükség ahhoz, hogy kievickéljünk belőle. 3 dolog segít: tudatosság, az örömforrás megtalálása és az apró lépések következetes „csinálása". Both in my career (communication development) and in my chosen lifestyle, I consider responsibility the most important principle. Without responsibility there is no change, no proactivity, without responsibility there is deflect and following the mainstream. Unfortunately, this mainstream is simply not pulling humanity in the right direction right now, hence we need an extra amount of awareness to divert from it. 3 things help: awareness, finding a source of joy, and being consistence in "taking" all the small steps. NAGY RÉKA Ökoanyu / Ökoanyu - Eco Mother Előadásaimmal évek óta járom az országot és a leggyakoribb mondat talán, amit hallottam, az, hogy „ugyan, én olyan kicsi vagyok, olyan kevés beleszólásom van, mit tehetnék a klímaváltozás ellen?”. A gondolatmenet jogos, és teljesen érthető, ha a klímáról szóló hírek hallatán iszonyatos nyomásban, feszültségben érezzük magunkat. Olvad a sarki jég, érezhetően melegebb van, most kezdünk feleszmélni egy pandémiából. Nyomasztó? Nagyon. Jó ideje vallom, hogy mint egyének sem dughatjuk a homokba a fejünket. És bár természetesen igaz, hogy gyorsabb és hatékonyabb változást várhatnánk a gazdasági, politikai szereplőktől, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ne lehetne, kellene tennünk a változásért. A változtatás lehetősége szinte mindenhol ott van. És ha már olyan helyzetben vagyunk, hogy egyáltalán gondolkodhatunk erről a témáról, akkor már nem tehetjük meg, hogy ne helyezzük a fókuszunkba azt. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla: képesek vagyunk rá! I’ve been touring the country for years with my lectures and the most common phrase I’ve heard is “I’m so small, I have so little say, what can I do about climate change?” The line of reasoning is legitimate and it is completely understandable if we feel terribly pressured and tense when we hear the news about the climate. The polar ice is melting, it’s noticeably warmer, now we’re starting to recover from a pandemic. Depressing? Indeed. I believe that as individuals, we cannot stick our heads in the sand. And while it is, of course, true that we can expect faster and more effective changes from economic and political actors, it does not mean that we cannot, or should not do something for a change. The opportunity for change is everywhere. And if we are already in a position to think about this topic, we cannot allow ourselves to not put it into our focus. I think it is very important that we talk about it: we are capable of it! 13


xxx xxx

14


HYBRIDART MANAGEMENT xxx DESIGN • ART • MANAGEMENT

xxx

www.hybridart.hu 15


MÁDAI VIVIEN műsorvezető Mádai Vivien a fenntarthatóság jegyében építi brandjét, ruhavásárlási szokásaiban határozottan kampányol a second hand és a tudatos fogyasztás mellett, továbbá szociális ügyek mellé is gyakran beáll.

BÁRÁNY RÓBERT szerkesztő, műsorvezető, világutazó A fenntarthatóság gondolatával már a 90-es években találkoztam geográfusnak tanulva az egyetemen. 2008 óta pedig az Ozone TV-n keresztül próbáljuk a fejekben elültetni ezt a komplex tudást. Utazni imádó és útifilmeket készítő műsorvezetőként, pedig arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy az utazás ne fogyasztás legyen, hanem megismerés.

NAGY RÉKA „ÖKOANYU” szerkesztő-újságíró Szerkesztő-újságíróként tizedik éve publikál rendszeresen fenntarthatósági kérdésekről online és nyomtatott lapokban, környezetvédelmi érzékenyítő előadásaival hat éve járja az országot. Ökoanyu címmel hét évvel ezelőtt indult a környezetvédelemre és fenntarthatóságra érzékenyítő rovata a Nők Lapjában. 2018-ban és 2019-ben is elnyerte a Telekom Fenntarthatósági Sajtódíját. Legújabb podcastja 2021 nyarán indult Komposzt címmel a WMN online magazin oldalán. Hatodik, gyerekeknek szóló könyve november elején kerül a boltokba „Bolygómentő kézikönyv szuperhősöknek” címmel. 16


RIDEG RICHÁRD Ozone TV, műsorvezető Rideg Richárddal a kifejezetten fenntarthatósággal, ismeretterjesztéssel és környezetvédelemmel foglalkozó zöld csatornáján, az Ozone TV-n találkozhatunk. Magyarország egyetlen, környezetbarát témákkal foglalkozó, napi televíziós véleményműsora, az Egyenlítő műsorvezetője.

SÁPI ZSÓFIA Greendex, főszerkesztő Sápi Zsófi közgazdász, humánökológus, animációs rajzoló, profi természetfotós, míg saját cége zenekari menedzsmenttel foglalkozik, és ez még mindig csak egy kis szelete portfóliójának… A Greendex honlapja nemrég startolt, az oldal egyaránt foglalkozik a digitalizáció vagy a divat területén történő zöld törekvésekkel, a fenntartható csomagolással, városaink élhetőségével és a klímaváltozás fenyegetésével.

CSEPELYI ADRIENN szerkesztő-újságíró Csepelyi Adrienn Junior Prima Díjas kulturális újságíró és publicista, volt a Népszabadság munkatársa és a Népszava kulturális rovatvezetője, 2018 óta a WMN szerzője, a Popfilter podcast műsorvezetője. Kiemelten fontos témája az állatvédelem, mentett buldogokat nevel 15 éve, hobbikertész, a WMN „dzsungelfelelőse”. Podcastjában is rendszeresen foglalkozik fenntarthatósági kérdésekkel.

MIHÁLOVITS ANDRÁS Millásreggeli, szerkesztő-műsorvezető A Pannon Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1994 óta szerkesztő-újságíróként tevékenykedik. Négy éven át volt a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője. Jelenleg a Millásreggeli című gazdaságközéleti rádióműsor szerkesztő-műsorvezetője és a Haszon magazin főszerkesztője.

17


Kerekasztal-beszélgetéseink résztvevőit kérdeztük arról, hogy milyen lesz a világ 5-10 vagy 20 év múlva. We asked the participants of our roundtable discussions about what the world will be like in 5-10 or 20 years.

BALOG FANNI KITTI ÉS RAGÁLYI LILI (SZERKÓ BUDAPEST) Víziónk szerint a jövőben jelentősen csökken az új ruhák gyártása és sokkal nagyobb arányban kerülnek a használt ruhák újra eladásra. Nem lesz ciki használt ruhát venni és hordani, és a sérült-foltos ruhák kidobás helyett javításra kerülnek, a turkálók és az apró hibás ruhák körüli stigmák megszűnnek és a tökéletesség kultusza veszít népszerűségéből. Az időtálló, tartós-természetes alapanyagokból készült jó minőségű ruhák lesznek egy lassabb divat legkeresettebb darabjai. FANNI KITTI BALOG AND LILI RAGÁLYI (SZERKÓ BUDAPEST) In our vision, the production of new clothes will decrease significantly in the future and used clothes will be resold in a much higher proportion. It will not be awkward to buy and wear second-hand clothes, damaged or stained clothes will be repaired instead of thrown away, the stigmas surrounding rummage sales and clothes with flaws will disappear and the cult of perfection will lose its popularity. High-quality clothing made of durable, natural materials will be the sought-after pieces of a newer, slower fashion. CSORBA NOÉMI (FALUSI KOSÁR) Úgy érzem, hogy a pandémiás időszak nagyon komoly változást indított el a hazai lakosságban, mert egyre többen keresik a hazai minőségi termékeket. Biztos vagyok benne, hogy néhány év múlva teljesen az online vásárlás veszi majd át a szerepet, mert mindenki egyre tudatosabb lesz az időbeosztás terén is, így nem fognak órákat tölteni bevásárlással és sorban állással. Mindezek mellett egyre fontosabbá válik, hogy ismerjék az élelmiszerek pontos forrását, hogy kik hol és milyen körülmények között állítják elő az élelmiszereket. Így előnyben részesítik majd a környezetbarát, vegyszermentes újrahasznosítható csomagolásban érkező termékeket. Mi magunk is ezen gondolatok mentén építjük a vállalkozásunkat és erre folyamatosan edukáljuk is a vásárlóinkat, követőinket. El tudom képzelni, hogy 20 év múlva már az otthoni okosrendszerek segítségével teljesen automatikussá válik a családok számára a bevásárlás és már arra sem kell időt szánnunk, hogy a tablet vagy a telefon előtt ülve összeállítsuk a bevásárlásunkat egy webshopon keresztül. 18


NOÉMI CSORBA (FALUSI KOSÁR / VILLAGE BASKET) I feel that the pandemic period has triggered a very serious change in the attitude of locals because more and more people are looking for quality local products. I’m sure that in a few years, online shopping will prevail, because everyone will be even more self-conscious regarding schedule as well, and they won't spend hours shopping and queuing. In addition, it is becoming increasingly important to know the exact source of our foods; who, where and under what conditions what we eat. Thus, products that come in environmentally friendly, chemical-free and recyclable packaging will be preferred. We also build our business along this principle and continuously educate both our customers and our followers about sustainability. I can imagine that in 20 years, smart systems at home will make shopping for families completely automatic and we won’t even have to spend time on a tablet or phone to put our shopping lists together in a webshop. SCHOBLOCHER BARBARA (ZENÉSZ, BLAHALOUISIANA) Felgyorsult a világ, így a trendek váltakozása is. Talán ugyanúgy, mint most, a korábbi stílusok jönnek majd elő új köntösben, de azt sem tartom lehetetlennek, hogy egy teljesen új műfaj jöjjön létre. Az őszinte, önazonos alkotások mindig meg fogják találni a közegüket. A fenntarthatóság, a megújulás és a tudatosabb életvitel témája biztosan sokkal jobban előtérbe kerül majd. A művészetek pedig abból táplálkoznak, ami a világban történik. Minden, ami hatással van az emberi lélekre az valahol visszaköszön. Az is, ha pozitív irányba változunk, és az is, ha nem sikerül változnunk. A zeneipar is kénytelen lesz reagálni az új dolgokra és eleget tenni az új elvárásoknak. Már most egyre több zenekar és előadó áll be az ügy mögé, mint például a Coldplay. Talán 20 év múlva ezek az innovatív ötletek már beépülnek az életünkbe. BARBARA SCHOBLOCHER (MUSICIAN, BLAHALOUISIANA) The world has accelerated and so have the changes in fashion trends. Similarly to these days, previous styles might come back in style, but I don’t find it impossible either that a whole new genre will be born. Honest, self-identical creations will always find their audience. The themes of sustainability, renewal and a more conscious way of life will certainly come in the limelight. And the arts are nourished by what happens in the world. Everything that affects the human soul is reflected back somewhere, including positive change and the failure to change. The music industry will also be forced to respond to the new themes and meet new expectations. There are already more and more bands and performers behind the the cause of sustainability,, such as Coldplay. Maybe in 20 years, these innovative ideas will have been built into our lives. 19


I. DIVAT: GREEN GARDRÓB A divat, az öltözködés, valamint a testápolás terén is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a fenntarthatóság, a tudatos szemlélet, melyek szép lassan átalakítják a hazai piaci szereplők gondolkodásmódját és célkitűzéseit is. A trendek folyamatos, gyors változásában érzékelhető az állandó fogyasztásra való gerjesztés, miközben a fast fashion és a second hand irányzatok kedvelői fokozatosan egymásnak feszülnek. Milyen alternatív lehetőségei vannak a vásárlóknak? Milyen kihívásokat rejt a bespoke tervezés és miért fenntartható időtálló, stílusos darabokkal megtölteni a gardróbunkat? Merre tart a hazai szépségipar és milyen új innovációk vannak ezen a területen?

robogók, benzin vs. dízel háborúban, a külföldi városok mintáit szemlélve az ismert városképek, közlekedési modellek folyamatosan formálódnak. Vajon melyik eszköz az igazi? Milyen fejlesztések állnak előttünk? Léteznek egyáltalán tökéletes megoldások? Mit ígér a jövő és mit tehetünk most? III. ÉLETMÓD: OTTHON, ÉDES… A legkisebb közösségünk a család, ahol együttes munkával létrehozhatunk egy tudatosabb, fenntarthatóbb életteret. De vajon mitől válik komfortossá és közben közel zero waste-té egy otthon? Hogyan lehet minél kisebb az ökolábnyomunk? Milyen nehézségekkel jár a váltás, mik lehetnek az első lépések és hogyan találhatjuk meg kedvenc termékeink fenntartható verzióit? Nem titok, hogy a jobb világ felé vezető úton minden apró lépés számít és hol máshol kezdhetnénk el a munkát, mint otthon, a saját szokásaink formálásával. Egyéni felelősségünk megismerése, vagy éppen felismerése pedig elindíthat a közös társadalmi felelősségvállalás útján. De az Instagramot görgetve a tökéletes képeket szemlélve, miért tűnik mégis olyan távolinak és elérhetetlennek sokak számára ez az életmód és mit tesznek kedvenc márkáink, hogy segítsék ezt a folyamatot?

IV. CSOMAGOLÁS: TUDATOS GYÁRTÁS / II. MOBILITÁS: MINDIG ÚTON TUDATOS FOGYASZTÁS A közlekedés, mobilitás, üzleti vagy Ételpazarlás, szeméthegyek, éhínség, füstölgő kedvtelés célú utazásaink egyre gyorsuló gyárkémények, fogyasztói társadalom, mindennapjaink szerves részét képezik. „gyorsan bedobós” falatok, innovatív Hosszú órákat töltünk az autóinkban vagy vállalatok és vészjelzésre reagáló startupok. éppen buszokon, villamosokon, kerékpáron. Egyre több vásárló törekszik felvenni a A COVID-járvánnyal és az egyébként is harcot a fogyasztással járó mértéktelen folyamatosan változó felhasználói igényekkel szeméttel és céltalan pazarlással. Ökoegy új jövőképet ígérő világba csöppenhettünk. boltok, csomagolásmentes üzletek és A közösségi közlekedés átalakulása pedig egyre divatosabb vászonzsákok, cekkerek kihatással van az autóiparban megjelenő motiválják a tervezésre és az előrelátásra a legújabb tendenciákra is. Az elektromos autók, boltokba érkezőket. Biztosan letéped még azt 20


a műanyag zacskót? Szükség lesz a plusz egy pakk tejre vagy a lejárat után a kukában végzi? Főzni vagy rendelni, esetleg beszaladni egy burgerre? A nagyobb vállalatok is támogatják a folyamatot a megújuló szabályozásokhoz és a változó igényekhez alkalmazkodva a gyártásban, a csomagolásban vagy akár a kínálat tekintetében. Mit tesznek ők és mit tehetünk mi? V. BOLYGÓ: A VÉGTELENBE ÉS TOVÁBB Ma már a természetvédelem témakörében született cikkekben, filmekben nem csak távoli kontinensek veszélyeztetett fajairól hallhatunk. A klimatikus problémákat, globális környezeti válságot bemutató elrettentő képkockák, sürgetve kongatják a vészharangot. Közvetlen környezetünkből egy kissé távolabb tekintve bolygónk folyamatos alakulását követhetjük nyomon. Olyan ez mint egy érzékeny kártyavár, amelyet minden új tétel és fuvallat újra és újra átformál. Rombolunk és épülünk a végtelenbe és tovább... A beszélgetés során közeli és távoli hatásokat vizsgálunk és olyan fogalmakat próbálunk értelmezhetővé tenni, amelyeket eddig maximum David Attenborough népszerű traktusaiból ismerhettünk. Mi a klímaváltozás és az éghajlatváltozás és hogyan is hathat ez ránk Magyarországon? Mi történik, ha felbomlik az ökoszisztéma? Mi a környezetszennyezés és hogyan hatnak erre az érzékeny rendszerre a felhalmozódó hulladéktípusok? Mit tehet az egyén? Mi az ember valódi felelőssége? Milyen döntések határozzák meg a jövőt? VI. KULTÚRA: REFLEKTORFÉNYBEN EGY ÚJ JÖVŐ A művészet, az alkotás, a szórakozás, a kultúra különböző ágazatai, ugyanúgy nélkülözhetetlen szerepet töltenek be életünkben, mint a közlekedés, az oktatás vagy éppen a

gasztronómia. Kétségtelen, hogy a kultúra olyan elengedhetetlen módon színesíti a mindennapjainkat, hogy a járvánnyal érkező hirtelen bezártsághoz kihívás volt alkalmazkodnia mindenkinek. A kultúra különböző területeit szemlélve, akár a mindig módosuló igényeket, akár a fenntarthatósági, környezettudatossághoz kapcsolódó trendeket nézzük, mindig új irányok alakulnak. Ebbe a folytonos fejlődésbe, formálódásba, művészi szemléletek és fókuszpontok váltakozásába robbanásszerűen érkezett meg a járvány, ezzel egyes folyamatokat felgyorsítva vagy éppen új utakat megvilágítva azzal a bizonyos reflektorfénnyel. Hogyan élte meg ezt az egyén, a művész vagy éppen a közönség? Hogy élte túl a szektor a hirtelen jött változásokat? Milyen hatásokra számíthatunk hosszabb távon? Milyen irányt ígérnek az új ideák? Hogyan találkozhat a szórakozás, a kultúra, a képzőművészet, a színház, az előadóművészet a fenntarthatósággal? VII. TURIZMUS: ÚJRA SZABAD?! A távolságok a légi és a közúti közlekedés fejlődésével párhuzamosan szűntek meg és az üzleti vagy szabadidős célú utazások hétköznapinak számító programmá váltak. A COVID-járvánnyal az utazások száma drasztikusan visszaesett és új csatornákat kellett találnunk a kapcsolattartásra vagy éppen a kikapcsolódásra. Éttermek, szálláshelyek zárták be a kapuikat vagy éppen új egységek halasztották el a várva várt megnyitót. Mi történt és hogyan reagált a szektor a változásokra? Mi a túlélés titka? Mi nyújthat kikapcsolódást egy lassabb, zártabb világban? Milyen hatásokra számíthatunk hosszabb távon? Lehet fenntartható a turizmus? Működhet környezettudatosan egy étterem vagy egy borászat? Mit ígér a jövő? 21


Electric cars, scooters, war between gasoline and diesel. Taking the examples of foreign cities into consideration, the well-known cityscapes and mobility models are constantly being shaped. Which vehicle is the best one? What innovations are ahead of us? Are there any perfect solutions at all? What does the future promise and what can we do today?

I. FASHION: GREEN WARDROBE Sustainability and conscious approach are becoming dominant in the fields of fashion, clothing, and body care, they are slowly transforming both the mindset and the objectives of the market participants in Hungary. The continuous, rapid change of trends causes an urge for constant consumption, it is noticeable, while the tension between fast fashion buyers and second-hand lovers is growing every day. What are the consumers' alternatives? What are the challenges of bespoke tailoring and why is it sustainable to fill our wardrobe with timeless, stylish pieces? Where is the domestic beauty industry heading to and what are the innovations in this field? II. MOBILITY: ALWAYS ON THE ROAD Travel and mobility, whether for business or leisure, are integral parts of our everaccelerating daily lives. We spend long hours in our cars, on buses, trams or our bicycles. With COVID and the ever-changing user needs, we have fallen into a world that promises a new vision. The transformation of public mobility is also impacting the latest trends of the automotive industry. 22

III. LIFESTYLE: HOME, SWEET HOME… Family is our smallest community, where working together we can create a more conscious and sustainable living space. But what will make our home comfortable yet close to zero waste? How can we reduce our ecological footprint to the bare minimum? What are the difficulties of this switch, what should be our first steps and how can we find the sustainable versions of our favourite products? It’s no secret that every small step on the road for a better world matters and it is best to start this journey at our home, by shaping our own habits first. Getting to know or even recognizing our individual responsibility can set us on the path to a shared social responsibility. But scrolling through Instagram, looking at perfect images, why does the eco-consious lifestyle seem so inaccessible, and what are our favourite brands doing to help with the process? IV. PACKAGING: CONSCIOUS PRODUCTION / CONSCIOUS CONSUMPTION Food waste, garbage hills, famine, smokestacks, consumer society, fast food, innovative companies and emergency action start-ups. More and more shoppers are trying to fight against the excessive garbage and the meaningless waste that are both results of overconsumption. Eco shops, package free shops fashionable linen bags, and reusable


grocery bags motivate people to plan and think ahead. Are you sure you're still tearing that plastic bag off? Do you need an extra carton of milk or will it end up in the trash after expiration? To cook, to take away, or to grab a burger? Larger companies are also supporting the transition by adapting to the renewed regulations and the changing needs, in manufacturing, packaging and even supply. What are they doing and what can we do? V. PLANET: TO INFINITY AND BEYOND Today’s articles and movies on environmental protection are not only about endangered species on distant continents. The deterrent shots showing the climate issues and the global environmental crisis are ringing the alarm bell. Looking a bit further beyond our immediate environment, we can observe the continuous transformation of our planet. It’s like a house of cards that are reshaped by every new piece and any breeze. We destroy and build into infinity and beyond… In this conversation, we will examine the immediate and long-term effects of our changing environment, and try to interpret concepts that we have only known so far from the popular documentaries of David Attenborough. What is climate and weather change and how do they affect us in Hungary? What happens if the ecosystem disintegrates? What is pollution and how the ever-accumulating waste types affect this sensitive system? What can an individual do? What is one's real responsibility? What decisions determine the future? VI. CULTURE: A NEW FUTURE IN THE SPOTLIGHT The various sectors of art, creation, entertainment, and culture play as indispensable role in our lives as transport, education or even gastronomy. Undoubtedly,

culture adds colour to our daily lives in such an essential way that it was a challenge for everyone to adapt to the sudden lockdown that came with the pandemic. In the various areas of culture, including the ever-changing needs or the trends of sustainability and environmental consciousness, always new directions keep emerging. The pandemic was an explosion into this already continuous development, the formation and alternation of artistic approaches and focal points, thus accelerating certain dynamics and illuminating new paths with spotlight. How did the individuals, the artists, or the audience experience all this? How did the sector survive the sudden changes? What effects can we expect in the longer run? What are the promises of the new directions? How can entertainment, culture, fine arts, theatre and performance arts meet sustainability? VII. TOURISM: FREE AGAIN?! Distances have disappeared with the development of air and road mobility, and both business and leisure travelling has become a routine. With the COVID pandemic, the number of trips drastically declined, and we had to find new ways to keep in touch with one another, or just relax. Restaurants and venues closed their doors, and new units have postponed their long-awaited openings. What happened and how did the sector react to the changes? What is the secret of survival? What can provide relaxation in a slower, more closed world? What effects can we expect in the long run? Can tourism be sustainable? Can a restaurant or a winery operate in an environmentally conscious manner? What does the future promise?

23


A FENNTARTHATÓ JÖVŐN DOLGOZUNK A SPAR aktív és úttörő szerepet vállal a Föld jövőjét érintő ügyekben. 2019 őszén ezen tevékenységünket egységes keretbe szerveztük, összekötve a fenntartható fejlődés – számunkra kiemelt – ágait, mint a környezetvédelem, az egészséges életmód támogatása, az élelmiszerbiztonság, a munkatársak támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás.

www.sparafenntarthatojovoert.hu 24


25


2010-ben azzal a céllal indítottuk útjára az ART MOMENTS (AMS) néven futó művészeti programsorozatunkat, hogy a klasszikus kiállítóterekből kilépve minél több ember számára tegyük elérhetővé, érthetővé és szerethetővé a kortárs képzőművészetet és designt. Azóta a rendezvény jellege és összetétele is sokat változott, de a lényeg ugyanaz maradt: a mindennapok részévé tenni a művészetet, rámutatni arra, mennyiféle módon van jelen és határozza meg életünket. A fesztivál fő jellemzője, hogy hosszú időtartamban különböző helyszíneken, kulturális tartalmakkal jelentkezik. 26

Évek óta egy adott téma, egy közös hívószó köré szervezzük a fesztivál programjait, mely 2019-ben a WASTEREVOLUTION címet kapta és a fesztivál fő programja az azonos nevű fenntarthatósági konferencia volt. 2020ban ismét a fenntarthatóság kulcsszavát tűztük ki zászlónkra. A probléma – sajnos – azóta is fennáll. A környezetvédelem, a tudatos fogyasztás, a körforgásos gazdaság, a klímaválság mind olyan hívószavak, amik meghatározzák jelenünket és jövőnket, mi pedig mindenkiben tudatosítani szeretnénk a problémák jelenlétét és annak súlyosságát a 2021-es ART MOMENTS programjaiban és kiállításain is.


of the classic exhibition spaces. Since then, the nature and composition of the event has changed a lot, but its essence remained the same: to make art a part of our everyday life, and to show how it is present and how it defines our lives. The main features of this festival are the different cultural contents that appear in various locations for longer periods of time.

Rendezvénysorozatunk részeként a WASTEREVOLUTION fenntarthatósági meetup idén novemberben a Budapest Music Centerben várja a téma iránt érdeklődőket, decemberben pedig az ART MOMENTS programjait követően az Ajándék Terminál fenntarthatósági designvásárunkon mutatkoznak be a fenntarthatóság szellemiségében alkotó magyar tervezők.

In 2010, we launched ART MOMENTS (AMS), our series of art programs with the aim of making contemporary art and design more accessible, understandable, and loveable for people, through stepping out

For years now, we have been organizing the festival programs around one specific theme, a common buzzword that was called WASTEREVOLUTION 2019, and the main event of this festival was the sustainability conference of the same name. In 2020, we again chose sustainability as our main theme. Unfortunately, the problem has persisted ever since. Environment protection, conscious consumption, circular economy or climate crisis are all buzzwords that define our present and our future, and we want to raise awareness to existing problems and their severity in our 2021 ART MOMENTS festival programs and exhibitions. As part of our 2021 series of events, our WASTEREVOLUTION sustainability meetup, held in November at the Budapest Music Center (BMC), is open for anyone interested in the topic. Following the ART MOMENTS programs, Hungarian designers working in the spirit of sustainability will showcase their craftmanship at the Ajándék Terminál sustainability fair in December. 27


HYBRIDART SPACE

HYBRIDART SPACE

PUSKÁS MARCELL: BETTER YOU Időpont: 2021. szeptember 2 – 12.

MARCELL PUSKÁS: BETTER YOU Date: 2 – 12 September 2021

CSÁKVÁRI PÉTER: TINY WASTELAND Időpont: 2021. október 7 – 18.

PÉTER CSÁKVÁRI: TINY WASTELAND Date: 7 – 18 October 2021

PAKOSZ ANNA ÉS KOSTIL DANILA: [ LIMPIA ] Időpont: 2021. okt. 21. – nov. 2.

ANNA PAKOSZ AND DANILA KOSTIL: [LIMPIA] Date: 21 Oct – 2 Nov 2021

BARTA BENCE: REWORK Időpont: 2021. november 5 – 15.

BENCE BARTA: REWORK Date: 5 – 15 November 2021

Y2K: INSOMNIA Időpont: 2021. november 17 – 24.

Y2K: INSOMNIA Date: 17 – 24 November 2021

MORE AMORE: CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS Időpont: 2021. nov. 26. – dec. 13.

MORE AMORE: GROUP EXHIBITION Date: 26 Nov – 13 Dec 2021

HYBRIDART SPACE POP-UP GALLERY

HYBRIDART SPACE POP-UP GALLERY

TRANSZCENDENCIA CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS Időpont: 2021. október 26. – november 15.

TRANSCENDENCE: GROUP EXHIBITION Date: 26 October – 15 November 2021

TISZTA BALATON, TISZTA MŰVÉSZET - csoportos kiállítás Időpont: 2021. november 4 – 15.

PURE BALATON, PURE ART group exhibition Date: 4 – 15 November 2021

Helyszín: 1052 Budapest, Galamb utca 6.

Helyszín: Allee bevásárlóközpont, földszint

28

Venue: 1052 Budapest, Galamb utca 6.

Location: Allee shopping center, ground floor


Puskás Marcell a tervezőgrafikára egyfajta platformként tekint, amin keresztül megfogalmazhatja a világról alkotott gondolatait és nézeteit. A vizuális művész megrendelései mellett szinte mindig egy kísérleti projekten töri a fejét, egyéni kiállításain aktuális problémákra reflektál, ilyen például az én kérdése a digitális világban vagy az önazonosítás. Az AMS 2021es programsorozatát is megnyitó kiállításán az analóg és a digitális világ együttállásait és a digitális térben történő analóg leképeződést vizsgálta.

Marcell Puskás sees design graphics as a kind of platform through which he can express his thoughts and views of the world. Aside from his visual artist commidssions, he is usually thinking of another pilot projects, while reflecting on current issues in his solo exhibitions, such as the question of self in the digital world, and self-identification. His exhibition, which is also the opening event of the AMS 2021 program series, examines the coexistence of the analogue and the digital world as well as the analogue mapping in the digital space.

A projekt fő kérdése: mennyire reprodukálható egy ember személyisége pusztán az okoseszközök által mért fiziológiai adatok felhasználásával és mennyire szoros kötődés alakul ki a felhasználó és az eszköz között?

The main question of the project is: to what extent can we reproduce an individual’s personality using merely physiological data measured by smart devices, and how tight is the bond between the user and the device? 29


2021. OKTÓBER 7 – 18.

Csákvári Péter fekete humorral átitatott fotográfiáinak története még 2016-ban kezdődött, amikor egy Herm nevű kis szigeten élt, nem messze a normand partoktól. Ebben az időszakban még szakácsként tevékenykedett, de már készült arra, hogy hazatérve ételfotósként folytassa tovább. Az ehhez vásárolt makróobjektív azonban életre hívott egy teljesen más perspektívát is: a Tiny Wastelandet. Eleinte a tárgyak és figurák közötti kapcsolat, az interakciók voltak nála a fókuszban, később már a tárgyak környezetére is nagyobb hangsúlyt fektetett. Alkotásain leginkább a saját mindennapjaiból felugró képeket jeleníti meg kicsinyített formában. „Mintha az emlékeim leugranának sörözni egyet a »rabbit hole«-ba". A figuráit eleinte vasútmodellboltokból szerezte be, de hamar kinőtte a kínálatot, és jelenleg már leginkább a saját maga által 3D nyomtatott figurákat használja. A sajátosan megalkotott minivilág nagyon gyorsan népszerűvé vált és mára már önálló életre kelt. A képek több platformon is megjelentek, az egyik fotó pedig a Sony World Photo Awards harmadik díját is elnyerte. A Tiny Wasteland-alkotásokkal számos kiállításon is találkozhattunk. 2020-tól nemcsak fényképeket, de diorámákat is épít az alkotó, szinte mindig valamilyen szemétnek adva új életet. 30

The history of Péter Csákvári's photographs soaking in black humour, date back to 2016, when he was living on a small island called Herm, not far from the shores of Normandy. During this time he was still working as a chef, but was already planning to become a food photographer upon returning home. However, the macro lens purchased for this task also brought to life a completely different perspective: a Tiny Wasteland. At first, he focused mainly on the relationships and the interactions between objects and figures, later however, he put more emphasis on the objects’ environment as well. His works display the miniature version of images that pop up in his everyday life. “It’s like my memories were to go for a beer in the <rabbit hole>.” Initially, he got his tiny figures from railroad model shops, but he was soon in need of a wider selection, so now, he mostly uses his own 3D printed characters. His peculiarly crafted miniworlds became popular very quickly and has since been living a life of their own. His photos have appeared on multiple platforms, one photo even won third prize at the Sony World Photo Awards. We've seen Tiny Wasteland artworks at several exhibitions, and since 2020, Peter not only makes photographs, but dioramas as well, thus giving new life to all kinds of waste.


[Pakosz Anna és Kostil Danila közös kiállítása] / 2021.10.21. - 11.02. A kiállítás anyaga Pakosz Anna és Kostil Danila közös utazásai során született meg. Egymást inspirálva alkotnak a festészet, a fotóművészet, a mozgókép és a mixed media műfajokban. A művek kiindulópontjai az idegen tájakon közösen átélt pillanatokról készült fotók. Ezt egy „desztillációs” folyamat követi, ahol az alkotók eldöntik, végül készül-e festmény az élményből. A kiállítás a megfigyelésen alapuló festészet és a fotográfia szimbiózisát vizsgálja. Az alkotók nemcsak a két művészeti ágat, hanem saját kapcsolatukat is elemzik. A kiteljesedés, a szabadság, az újdonságok megtapasztalása mind-mind témái az alkotásoknak, csakúgy, ahogy a hétköznapi rutinból való kiszakadás két különböző, egy női és egy férfi nézőpontból. A nő a figyelem középpontjából a perifériára kerülés élményét elemzi: milyen vagyok máshol, milyen vagyok otthon, milyen vagyok a hétköznapokban, milyen vagyok különleges alkalmakkor? Ezekre a kérdésekre igyekeznek választ adni Anna festményei. A férfi szintén a nőt figyeli meg: milyen ő, aki nagyon közel áll hozzám? Milyen otthon, milyen máshol? Persze emellett saját magát sem felejti el, a fényképészként „pattern recognition” sorozatában már régóta keresi.

[Joint exhibition of Anna Pakosz and Danila Kostil] / 21 Oct - 2 Nov 2021 The material of the exhibition came to being from Anna Pakosz’s and Danila Kostil’s travels together. They inspire each other in the art genres of painting, photography, motion picture and mixed media. The starting points of these works are photos taken of moments they have experienced together

in foreign land. This is followed by a “distillation” process where the artists decide whether or not to create a painting of the experience. The exhibition explores the symbiosis of painting based on observation and photography. The creators analyse not only the two branches of art, but their own relationship as well. Fulfillment, freedom and the experience of novelties are all themes of the works, as well as the breaking with the ordinary routine, shown through two different perspectives: the female and the male. The woman analyses the experience of moving to the periphery from the centre of attention: how am I like elsewhere, how am I at home, what am I like in everyday life, what am I like on special occasions? Anna’s paintings seek to answer these questions. The man also observes the woman: what is the person so close to me like? What is she like at home, or elsewhere? Of course, he does not forget about himself either, in his "pattern recognition" photo series, he has been seeking it for a long time now. 31


A REWORK mutáns fragmentumok konstellációja. Pillanatnyi állapotok képszerű tárgyakká dermedése. Dekonstruált entitások. A REWORK folyamatos önreflexió. Egy többéves alkotói periódus összegzése. Művészként egyrészt a rejtett, visszafojtott feszültségek mindenhol tapintható jelenléte érdekel. Az egyén hogyan szenvedi el azt, gyűjti össze, majd szinte reflexszerűen adja tovább, láncreakcióként társadalmi szintű „agresszivitás-hálót” generálva. Másrészt azokat a jóval egyértelműbb és sokszor félelmetesebb pillanatokat figyelem, mikor ezek az elfojtott feszültségek gejzírként feltörnek és nyílt brutalitásba, pusztításba torkollnak. Ezeknek a dinamikáknak a leképezése, a destruktivitás folyamatos átalakulása, mutációja adja a rework egyik alapját. A személyes frusztrációim, elégedetlenségem, bizonytalanságom, pedig üzemanyag: a műtárgyak sorozatgyártása, mint a folyamatos alkotás idealizált képének való megfelelési kényszer és a valóság banális korlátai között feszülő ellentétekre adott reakció a saját korábbi műveim felaprítása, baltával újrakomponálása. Az élénk színű töredékek, roncsolt élek sebekként jelennek meg, egyszerre a brutalitás áldozatai, miközben fenyegető jelenlétük által az agresszió megtestesítői is. A megszülető konstrukciók felvállalt esetlegességei, disszonanciái jelzik, hogy nem egy lineáris folyamat tökéletesre csiszolt végtermékei, hanem egy végteleníthető körforgás kimerevített fázisai. 32

REWORK is a constellation of mutant fragments. Momentary states frozen into pictorial objects. Deconstructed entities. REWORK is continuous self-reflection. A summary of many years of creative period. On one hand, as an artist I am interested in the tangible presence of the hidden, repressed tensions around us. How the individual endures, collects, and then passes them on almost automatically, generating a communal “network of aggression” on a social level as a chain reaction. On the other hand, I watch those much clearer and often more frightening moments when these repressed tensions erupt like geysers, culminating in open brutality and destruction. The mapping of these dynamics, the continuous transformation and mutation of destructiveness provides one of the foundations of REWORK. My personal frustrations, dissatisfaction, uncertainty provides the fuel: the mass production of works of art as a pressure to conform to the idealized image of continuous creation in tense conflict with the banal limitations of reality is my reaction to chopping up my earlier works and recompositioning them. Brightly coloured fragments, shattered edges appear as wounds, they are both the victims of brutality, as well as the embodiment of aggression through their threatening presence. The assumed contingencies and dissonances of the resulting constructions indicate that they are not perfectly polished end products of a linear process, rather the frozen phases of an infinite cycle.


fotó / photo credit: Végh László

A KIÁLLÍTÓK: Bajkó Dániel - képzőművész Dóczi Attila - képzőművész Sipos László - író, zeneszerző Tiba Péter - médiaművész Megnyitó szöveg: Danka Zsófia (kurátor, művészeti író) Megnyitó performance: Holy Olga (multimédia művész)

EXHIBITING ARTISTS: Dániel Bajkó - artist Attila Dóczi - artist László Sipos - writer and composer Péter Tiba - media artist Opening speech: Zsófia Danka (curator, art writer) Opening performance: Olga Holy (multimedia artist)

Egy álmatlan éjszakán gondolkodtál már azon, hogy miért is vagy abban a pillanatban? Mi történik veled most és mi fog a jövőben? Mi lesz, ha nem fogsz már létezni? Ha test nélkül, lelki, szellemi valódban leszel képes szemlélni a világot?

On a sleepless night, have you ever wondered why you are in that very moment? What is happening to you now and what will happen in the future? What happens when you cease to exist? When you’ll be able to see the world without a body, but in your psychic, spiritual reality?

2324. 2324. Az Y2K ezeket a kérdéseket járja körül. Az installációk, videók és a mélabús ambient borzalmak által közvetített vízió egy interdiszciplináris látomást elevenít meg, melyet az eljövendő kifürkészhetetlen történései idéznek elő. Az ismeretlen jövő szorongással, félelemmel, vágyakkal teli érzelmi hullamvasútjára kell felülnie annak, aki belép ebbe a disztópikus világba. Katasztrófák, digitalizáció, robotok, sivárság. Mi marad nekünk? A Pusztító Wesley Snipesja vagy Stallonéja? Elképzelhetetlen, hogy ne tegyünk semmit azért a jövőért, ami már nem lesz a miénk.

Y2K explores these issues. The vision, conveyed by the installations, the videos and the melancholic ambient horrors, brings to life an interdisciplinary fantasy evoked by the inexhaustible events of the future. The one who enters this dystopian world must embark on this emotional roller coaster of the unknown future that is full of anxiety, fear, and desires. Disasters, digitalization, robots, desolation. What's left for us? The Wesley Snipes of the Destroyer? It is unimaginable that we should do nothing for a future that will no longer be ours. 33


2021. NOV. 26 – DEC. 13.

Csoportos kiállítás Staller Ilona, Cicciolina 70. születésnapja alkalmából. A Hybridart Galéria ad helyet az egyik leghíresebb kortárs magyar előadó, politikus, aktivista életére reflektáló kiállításnak, ahol több mint húsz fiatal, magyar képzőművész mutatja be, hogy mit jelent számára Cicciolina és hogyan hatott művészetükre. Grafikák, fotók, videók, animációk és képzőművészeti installációk alkotják a tárlat anyagát. Hangsúlyos eleme a kiállításnak Ilona római politikai pályafutása, aktivistaként elkötelezett környezet- és állatvédő. Közszerepléseivel mindig igyekezett felhívni a figyelmet környezetünk megóvására.

34

Group exhibition on the occasion of Ilona Staller, Cicciolina's 70th birthday. Hybridart Gallery will hosts an exhibition reflecting on the life of one of a famous contemporary Hungarian performer, politician and activist. At the exhibition, more than twenty young Hungarian artists will present what Cicciolina means to them and how she has influenced their art. Materials of the exhibition includes graphics, photos, videos, animations and fine art installations. The exhibition puts great emphasis on Ilona's political career in Rome, and as an activist, she is committed to the environment and animal protection. With her public appearances, she always tried to draw attention to protecting our environment.


a r t | d e sig n | m a n a g e m e nt | a r t p u b lis h i n g

w w w. hy b r i d a r t . h u

35


A HybridCycle fenntarthatósági ügynökség kiemelt hangsúlyt fordít a hulladékgyűjtésre, az újrahasznosításra, az edukációra, a kutatás-fejlesztésre, valamint a művészeti projektekre. Célja olyan ipari, designtermékek megalkotása, melyek jól szemléltetik a hulladék újrahasznosításának lehetőségeit. 2021-ben a Veszprém-Balaton 2023 programmal együttműködve Tiszta Balaton, tiszta művészet hívószóra több fenntarthatóság és művészet fókuszú programot valósítottak meg a balatoni térségben. Az Artist in Residence alkotói rezidenciaprogram keretein belül hat művész/kreatív csoport alkotott 3-3 hétig Köveskálon és Mindszentkállán, ahol megmutatták, hogyan értelmezik művészetükben a fenntarthatóságot, gyakran lokális kérdésekre reflektálva. A 2016 óta működő Hybridart Camp nemzetközi alkotótáborában idén hét művész készítette el az egész évben gyűjtött hulladékból alkotását, amely a 2020as Collabyrinth installáció folytatásaként mutatkozhatott be Budapesten a Brain Baron, az Art Marketen, illetve Veszprémben és Balatonfüreden. A közösségi labirintus tereit járva elmerülhetünk gondolatainkban és mé36

lyebb elmélkedésre összpontosíthatunk. A körbeés bejárható labirintus üzenete a fenntartható hulladékgazdálkodásra és a tudatos fogyasztásra való fokozott odafigyelés. A HybridCycle a Balaton környékének legnagyobb kulturális és gasztronómiai fesztiváljain is felvette a versenyt a leggyakrabban keletkező hulladéktípusokkal szemben. Gyűjtési akciók erősítették a környezettudatosságot: a Balatonfüredi Borheteken, a Művészetek Völgyében, a Paloznaki Jazzpikniken és a Veszprémi Utcazene Fesztiválon. A legkisebbek a Balatoni Strand Workshopokon ismerkedhettek meg a kreatív újrahasznosítással. Keszthelyen, Ábrahámhegyen, Gyenesdiáson és Csopakon egyedi pénztárcák, füzetek, tárolóedények, könyvjelzők és tolltartók készültek a kidobásra ítélt tetra pak, papír, textil, karton és műanyag alapanyagokból. Az edukatív foglalkozások a szeptemberi becsöngetés után az iskola falai között folytatódtak. Szeptemberben és októberben négy veszprémi és egy tapolcai általános iskola diákjai tanulhattak a szelektív gyűjtésről és az upcycling folyamatokról, miközben a kidobásra szánt szemétből ismét értékes tárgyak készültek.


The HybridCycle Sustainability Agency puts strong emphasis on waste collection, recycling, education, research and development, as well as art projects. It aims to create industrial and design products that illustrate the possibilities of waste recycling. In 2021, in cooperation with the VeszprémBalaton 2023 program, several sustainable and art-focused programs were implemented in the Balaton region, with the motto of "Pure Lake, Pure art". As part of the Artist in Residence creative residency program, six artists/creative groups worked for 3-3 weeks in the villages of Köveskál and Mindszentkálla. They presented how they interpreted sustainability within their art, often reflecting on local issues. In the international creative camp called Hybridart Camp, which has been operating since 2016, seven artists created artworks

from waste collected throughout the year. This artwork was a followup to the 2020 Collabyrinth installations that were also displayed at Budapest Brain Bar and Art Market, in Veszprém and in Balatonfüred. Walking through the spaces of the community maze, we can immerse ourselves in our thoughts and focus on deeper reflection. The message of the walk-through maze is to pay more attention to sustainable waste management and conscious consumption. In the Balaton region, HybridCycle has managed to fight successfully against the most common types of wastes at the largest cultural and gastronomic festivals. Waste collection campaigns strengthened environmental awareness at the Balatonfüred Wine Weeks, the Valley of Arts, the Paloznak Jazz Picnic and the Veszprém Street Music Festival. The youngest ones were able to get acquainted with the concept of creative recycling at the Balaton Beach Workshops. In Keszthely, Ábrahámhegy, Gyenesdiás and Csopak, custom-made wallets, booklets, containers, bookmarks and pen holders were made from tetra pak, paper, textile, cardboard and plastic materials destined for disposal. Educational sessions continued within the school after the bells rang at the beginning of the school year. In September and October, students from four primary schools in Veszprém and one in Tapolca were introduced the importance of selective waste collection and the process of upcycling, meanwhile valuable objects were re-created from garbage destined for disposal. 37


Sivák Zsófia július 1-től 22-ig alkotott mindszentkállai alkotóházunkban. A fotográfus az itt töltött idő alatt a Káli-medence legkülönlegesebb zugait bejárva, fotóival világított rá környezetünk megőrzésének fontosságára.

POOL A Káli-medencébe lépésemet követően ambivalens érzések vettek hatalmukba. Utazásom előtt egy idilli, szinte érintetlen táj képe lebegett előttem, de ottlétem kezdetétől fogva megkerülhetetlen tényezővé vált az ember jelenléte. A Budapestről Balaton38

felvidékre áramló tömeg tájidegen elemként jelenik meg, kitörölhetetlen nyomokat hagyva a tájban, amelyet nem tudok, és fotósként talán nem is szabad figyelmen kívül hagynom. Egyértelművé vált, hogy az eddigi, emberközpontú munkáimmal ellentétben a rezidencia alatt valami mással kell foglalkoznom. A dzsentrifikációban átalakuló és részben elvesző autentikus helyi kultúrát látva baljós jövőkép jelent meg előttem, amit tovább erősített a mindvégig lappangó, járvány miatti szorongás és a nyári hőség, ami sosem engedte elfelejteni a természet erejét. Ezen hatások alatt fordultam a táj témájához; az éjbe forduló nappal motívumához; a beavatkozás, a rombolás és a kiszolgáltatottság, a természetes és a kreált kettőségéhez.


Zsófia Sivák stayed at our creative house in Mindszentkálla from 1 to 22 July. During her time here, the photographer explored the Káli Basin’s most singular nooks and crannies, highlighting the importance of environment preservation through her photos.

POOL Following my arrival to the Kali Basin, ambivalent feelings took over. Preceding my trip, I imagined an idyllic, almost untouched landscape, however, from the very beginning of my stay here, the presence of man became an unavoidable factor. The crowd flowing from Budapest to the Balaton Uplands appears as an alien element, leaving indelible traces on the landscape, which I cannot, and as a photographer, perhaps I shouldn’t ignore.

letting the power of nature be forgotten. It was under these influences that I turned to the subject of landscape; to the motif of day turning into night; to the duality of intervention, destruction, and vulnerability; to the natural and the manmade.

It became quite clear that unlike my peoplecentred works so far, I had to deal with something different during my stay. Seeing the once authentic local culture now transformed through gentrification and partially lost, an ominous vision of the future emerged before me, reinforced by the lurking anxieties caused by the pandemic and the summer heat lasting till midnight, never

39


Július 27-én Balogh Kristóf József költözött be mindszentkállai alkotóházunkba. A magát képzőművészként definiáló alkotó, aki a festés mellett más médiumokkal is foglalkozik, augusztus 17-ig dolgozott munkáin a csodálatos Balaton-felvidéki településen.

A rezidenciaprogram alatt készült munkáimban egy épülő valóság részleteivel foglalkoztam. Korábban lehetőségem adódott egy épülő filmes díszletet bejárni és képeket készíteni, ezeket dolgoztam át a program 40

során. Az absztrakció és az akadémikus megformálás ütköztetésével egy félkész, ambivalens állapotot akartam megfogni. Egy épülő valóság elemeit. Egy olyan állapotot, amiben a fenntarthatóság kérdése, már a szituáció bizonytalanságában benne rejlik. Vajon mikor érjük el a kész állapotot? Az alapanyagokat látva elgondolkodhatunk azon, egy konstrukció lepusztulása nem-e az anyagok visszarendeződése eredeti formájukba? A lét nagy rejtélye, hogy mi célja a történéseknek. Vajon a bennünket körülvevő világ a rendezettség irányába halad-e, mint ahogy mi törekszünk átalakítani a környezetünket, vagy valójában minden a széthullás, az entrópia állapota felé halad? Ezekkel a képekkel az alkotás és a pusztulás, az „alkotott” és „valódi” önellentmondásait szerettem volna körbejárni.


On 27 July, Kristóf József Balogh moved into our creative house in Mindszentkálla. The artist, who defines himself as a fine arts creator and uses diverse types of media aside from painting, worked on his piece of art in the wonderful Balaton Uplands settlement until 17 August.

During the residency program, my works dealt with the details of a built reality. Previously, I’ve had the opportunity to tour a cinematic set under construction and take pictures, which I reworked during the program. Through colliding abstraction and academic construction, I wanted to capture a semi-finished, ambivalent state. Elements of a reality under construction. A state in which the issue of sustainability is already inherent in the uncertainty of the situation. When will we reach the finished state? Seeing the raw materials, we can wonder whether the destruction of a construction is the rearrangement of materials into their original form. The great mystery of being is finding out the purpose of events. Is the world around us moving in the direction of order, as we strive to transform our environment, or is it really all moving towards a state of disintegration, of entropy? With these images, I wanted to discover the contradictions in terms of creation and destruction, the created and the real. 41


Peredi Dorottya szeptember 3-án érkezett a köveskáli alkotóházunkba, ahol a következő három hétben megismerhette a környék összes titkát ebből inspirációt merítve műtárgya elkészítéséhez.

Számomra a Balaton és környezete egy kis tündérbirodalom, a nyugalom és az örök béke szigete, ha rápillantok, a mi zöldeskék tengerünkre, ha elmerülök magával ragadó bájában, káprázatos szépségében és földöntúli hangulatában, felderül a lelkem. Amíg tekintetem ellát, pasztellszínek olvadnak egymásba a leglágyabb ölelésben. Mintha maga a természet tárna szemeim elé egy impresszionista festményt. A projektötlet gerince, hogy miként lehet a széleskörben imádott Balatonunk hangulatát, azt a miliőt, a balatoni kilátást hazavinni, otthonunkba és hétköznapjainkba csempészni. A tervezés kezdeti fázisában sorra vettem azon lehetőségeket, melyek lakásunkban nagy felületet biztosítanak, és tökéletes hordozói 42

lehetnek a koncepciónak. A térelválasztók világa ragadta meg leginkább a figyelmemet, és alapos átgondolás után úgy érzem, ezen tárgytípuson lehet leginkább visszaadni a felhasználónak az érzést, azáltal, hogy otthona szerves részévé válik az. A Balaton témájú festményeimbe mélyedve megfigyeltem, melyek azok a részletek, amik önmagukban is élnek, és kifejezik a tó hangulatát, majd felnagyítottam őket. Az így kapott, immáron önálló festményként viselkedő, impresszionista képrészleteket textilre vittem fel. A megfestett textil, biológiailag lebomló PLA fólia közé került, amely a hőpréselést követően egy lábazatba helyezhető. Az így kapott objektum az eredeti célkitűzésnek megfelelően, térelválasztásra alkalmas. A festmény a pamut batiszt anyagnak köszönhetően, illetve a PLA fólia átlátszósága révén, áttetsző és fényáteresztő, így finoman, észrevétlenül olvad egybe otthonunkkal, miközben funkcióját tökéletesen betölti. A térelválasztó panelek önmagukban is megállják a helyüket, ugyanakkor egymás mellé sorolásuk esetén a festett kép a következő tárgyon folytatódik. Így nem kényszerül keretek közé a látvány, úgy ahogyan maga a kilátás sem. A fenntarthatóság jegyében a lábazat anyaga nád-beton, melyet nádhulladékból állítottam elő. Ezzel a tárggyal azt szeretném közvetíteni, hogy a balatoni kilátás szerves részét képezik a partmenti nádasok, pont úgy, ahogyan a lábazat is fontos alkotóeleme a terméknek. A tó és nádasa szimbiózisban élnek egymással, így amennyiben a jövőben is szeretnénk gyönyörködni ebben a páratlan vidékben, úgy óvnunk kell a nádvilágot. Ez az üzenete az alkotásomnak is.


were placed in plinths. The artwork thus become a suitable space divider. Thanks to the Dorottya Peredi arrived to our crea- cotton batiste material and the transparency of tive house in Köveskál on 3 September, the PLA film, the painting is translucent, so it where in the following three weeks she blends gently and unobtrusively into our home, got to learn about all the secrets of while also fulfilling its function as a separator. the region, thus drawing inspiration The partition panels stand their ground on their for her artwork. own as well, but when placed side by side, the For me, Lake Balaton and its surroundings are painted images continue on the surface of the like a little fairy realm, an island of tranquility next object. This way, our sight, just like a panoand eternal peace. When I look at our green- ramic view, is not forced within frames. In the ish-blue sea, or immerse myself in its captivating spirit of sustainability, the plinth material is made charm, dazzling beauty and unearthly atmos- of reed concrete, which I made from reed waste. phere, my soul brightens up. As far as my eyes With the artwork, I would also like to convey the can see, pastel colours blend into one another message that the coastal reeds are just as intein the softest embrace. It is as if nature itself gral parts of the Lake view as the plinth of the were showing me an impressionist painting. artwork. The lake and its reeds live in symbiosis The backbone of the project was to be able to with each other, and if we want to enjoy this take home the atmosphere of our beloved Lake unparalleled countryside in the future, we need Balaton, the milieu, its view, to smuggle it into to protect the reeds as well. This is the message our homes and everyday lives. In the initial de- of my work. sign phase, I listed the options that would provide the largest surface area in our apartment, something that could be perfect carriers for this concept. The world of space dividers caught my attention the most, and after careful consideration, I felt that this type of object would be the best to give back this special feeling to the user while making it an integral part of their home. I immersed myself in my Lake Balaton themed paintings, observing the details that could have a life of their own and express the atmosphere of the lake, and then magnified them. The resulting impressionist details, which now acted as independent paintings, were then applied to textiles. These coloured textiles were sandwiched between hard, biodegradable PLA filmsand and after being heat pressed, the hard, patterned sheets 43


Szeptember 3-tól szeptember 24ig Lengl Orsolya festőművész is megismerhette a Balaton-felvidék sokszínű környezetét. A művész szerint a megfigyelés és a szemlélődés a legfontosabb eszköze az ecseten kívül az alkotónak.

A három hetes rezidenciaprogram alatt körbejártam a környék nevezetességeit és a Káli-medence hegyei, lankái, illetve a vidék nyugalma már az előzetes kutatásom során megragadott. Ez a táj képezte a festményeim alapját és erre helyeztem rá a régi fényképeimben szereplő figurákat és a jelen tárgyait. Korábbi munkáimban foglalkoztam már hasonló témákkal a táj és az objektum viszonyával, viszont úgy gondolom, hogy ez a mostani munkám egy nagyon komplex és izgalmas téma. 44

Egy teret vagy egy tájat nem könnyű személyessé tenni, hiszen nem tudunk olyan alkotást létrehozni, ami önmagunkon kívül van. Nincs rá konkrét válasz, hogy miért pont ezt a két figurát választottam, viszont általuk a mű máris mesélhető történetté vált. A néző a látottak által saját szubjektív történeteit vetíti a képre. Ehhez kapcsolódnak a személyes történeteim, amik a régi családi képekben jelennek meg. Emlékszem, hogy anyukámnak volt egy olyan elképzelése, hogy az óvodai szerelmünket mindenképp le kell fényképezni, hiszen milyen jó lesz ezeket a képkockákat visszanézni. Mikor kiválasztottam a fotót nem is sejtettem, hogy a képen a nővérem és az akkori szerelme látható a történet többi részét pedig csak akkor tudtam meg, mikor megmutattam neki a munkámat, ahol egy farsangi jelmezbe öltözött katona és egy varázsló található. Ezek az apró részletek az életünkből olykor banálisnak tűnnek, de mivel ott van a fotó, ami emlékeztet bennünket az élményre így még hosszabb ideig az életünk részét képezhetik. A képeim egyszerre tájképek és személyes történeteim mesélői, mint egy montázs.


Between 3–24 September, painter Orsolya Lengl also got acquainted with the diverse environment of the Balaton Uplands. According to the artist, other than the brush, observation and contemplation are the two most important tools of an artist.

During my three-week residency program, I visited the sights, mountains, and slopes of Káli Basin, while the tranquility of the countryside had already captivated me before my arrival.. This landscape formed the basis of my paintings and this is where I placed the figures of my old photographs, alongside the objects from my present. In my previous works, I have already explored similar topics: the relationship between landscape and object, but I think this current work is a very complex theme.

my sister and her lover at the time and I only found out the rest of the story when I showed my painting to her: two kids in carnival costumes, dressed as a soldier and a wizard. These little details from our lives sometimes seem banal, but because there’s a photo that reminds us of the experience, they can be a part of our lives again. My paintings are both landscapes and storytellers of my personal anecdotes, just like a montage.

It isn’t easy to personalize a space or a landscape, since we cannot create a work that is outside of ourselves. There is no specific answer as to why I chose these two figures, but through them, the artworks tell a story. By looking at the pictures, the viewer projects his own subjective stories onto them. My personal stories that appear in old family photos are related to these. I remember my mother insisting that our kindergarten crushes should be photographed by all means, saying it would be so good to look back at these photos later in life. When I selected the photo, I had absolutely no idea that it was of 45


Kudron Anna a Pinkponilo kreatív stúdió alkotója ősszel érkezett Köveskálra, így egy egészen más nézőpontból szemlélhette a balatoni vidéket. A természet és a helyi környezetvédelmi aktualitások megihlették a művészt, aki a nádat választotta installációja alapanyagának. Anna Kudron, founder of creative studio Pinkponilo, came to Köveskál in autumn, so she observed the Balaton countryside from a completely different point of view. Nature and the local environmental news inspired the artist, who chose reed as the raw material of her installation.

Kevés a szemét. Kevés a textil is. A nádat 1-2 évente vágják, úgy a legjobb neki. Katicabogár napozik a kaktusztelepen. Kell egy nádazó mester. Harangoznak a templomban, mindig 3-4 perccel egész előtt. Tihanyi előadások az algavirágzásról. Rengésmentes laboratórium. Vízbe csapódó villám a mezokozmosz mellett. A barna kecske megnyugtató rágáshangja. A klorofilltartalom 75 g/m3 érték alatt normális. Feljegyzések kerülnek a megmentett zánkai irattartóba. Riviéra, kérded. Cholnoky Jenő: Balaton, 1936.

Trash is few. So is textile. The reeds are cut every 1-2 years, this is how it's the best for them. Ladybug sunbathing on a cactus farm. I need a reed master. The church bells ring, always 3-4 minutes before the hour. Lectures on algae blossoming in Tihany. Quake-free laboratory. Lightning striking water next to the mesocosm. The soothing chewing sound of a brown goat. The chlorophyll content is normal below 75 g/m3. Records will be placed into the saved filing cabinet in Zánka. Riviera, you ask. Jenő Cholnoky: Balaton, 1936.

Segítségemre volt és inspirációt nyújtott:

Those who helped and ispired me:

Pádvai Miklós - nádazómester, Ábrahámhegy Burányi Máté, Takács Péter - Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany Filepné Kovács Julianna - könyvtáros, Zánka Németh-Gál Kleopátra, Oltárczi Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Szentbékkálla Erdélyi János - házigazda, Köveskál

Miklós Pádvai - reed master, Ábrahámhegy Máté Burányi, Péter Takács - Balaton Limnological Research Institute, Tihany Julianna Filepné Kovács - librarian, Zánka Kleopátra Németh-Gál, Ferenc Oltárczi - Local History Collection, Szentbékkálla János Erdélyi - host, Köveskál

46


Szeptember végén érkezett Köveskálra a három fős Tangly Hands textiles alkotócsoport. Egyedi technikával értelmezték újra a balatoni hajós egyesülettel összegyűjtött alapanyagokat, így egy igazán lokális fókuszú alkotás születhetett.

A Tangly Hands egy textiles csapat, amely természetközeli szellemiségben alkot. Textilújrahasznosítással foglalkozunk, különböző technikákat használva hozunk létre installációkat, valamint fenntartható termékeket és ruhadarabokat tervezünk. Installációnk elkészítésekor most egy számunkra új technikával, a szövéssel kísérletezünk, amit makraméval is vegyítünk. Most is fontos része az elképzelésnek a fenntarthatóság, ezért alapanyagaink jelentős része újrahasznosított textil. Projektünkben egy balatoni hajós egyesülettel összedolgozva, elhasznált vitorlavásznakat kaptunk, amit feldolgozva a szövésünkhöz használtunk fel, ezen kívül kender kötelekkel valamint szélvágattal dolgoztunk, ami egy textilipari hulladéktermék. Általában fix és megtervezett struktúrákkal dolgozunk de most kicsit szabadabban álltunk az alkotói folyamathoz és jobban fókuszba került maga az alapanyag, formák organikus alakulása - átalakulása. A rezidenciaprogram és a lehetőség a Balaton-felvidéki alkotásra inspiráló hatással volt ránk.

At the end of September, the threemember Tangly Hands textiles group arrived to Köveskál. The raw materials they collected together with the Balaton Boat Association were re-interpreted in a unique technique, creating a truly local artwork.

Tangly Hands is a textile team that creates in a spirit that is close to nature. We deal with recycling textile, creating installations using various techniques, and designing sustainable products and garments. In creating our installation, we were experimenting with a wholly new technique, weaving, which we also mix with macrame. Sustainability is still an important part of the idea, so a significant part of our raw materials used were recycled textiles. In our project, working with the Balaton Boat Association, we received used burlaps that we processed and utilized for our weaving. We also incorporated hemp ropes and cloth-cuts which is a textile waste product. Usually, we work with fixed and planned structures, but now we got to be a lot freer in our creative process and the raw materials, and the organic transformation of the forms become our focus. The residency program and the opportunity had an inspiring effect on the work in the Balaton Uplands. 47


A Hybridart Camp nemzetközi alkotótáborban 2016 óta művészeti egyetemek végzett és jelenlegi hallgatói, izgalmas installációkat valósítanak meg, melyek a környezettudatosság és az upcycling, azaz a továbbhasznosítás jegyében, különböző típusú hulladékok felhasználásával készülnek. Idén a résztvevők a tavalyi év művészeti projektjét, a Collabyrinth-et folytatták. A Collabyrinth a fenntarthatóság gondolatkörének népszerűsítésén alapuló köztéri installáció, amelynek célja a tudatos fogyasztás és a fenntarthatóság szellemiségének képzőművészeti eszközökkel való megjelenítése. A Collabyrinth egy közösségi labirintus megvalósítása köré épült, amelyet az alkotótábor résztvevőinek munkái tesznek teljessé. A közösségi labirintus már több helyszínen bemutatkozott Budapesten, Veszprémben és Balatonfüreden. Legközelebb pedig a Tiszta Balaton, tiszta művészet kiállítás részeként láthatják az érdeklődők az Allee popup galériában. A Hybridart Camp 2021-ben a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. támogatásával valósulhatott meg.

At the Hybridart Camp international creative camp, graduates and students from art universities have been creating exciting environmental awareness and upcycling installations 48

since 2016, using different types of waste materials. This year, participants continued last year’s art project, the Collabyrinth. Collabyrinth is a publicly displayed installation, based on promoting the idea of sustainability, with the aim of displaying the spirit of conscious consumption and sustainability using fine art tools. At Collabyrinth’s core, there is a community maze which is completed by the artworks of the creative camp participants. The community labyrinth has already been introduced in several locations in Budapest, Veszprém and Balatonfüred. For those interested, it will be on display as part of the Pure Lake, Pure Art exhibition in our ALLEE popup gallery. In 2021, Hybridart Camp was brought to you via Veszprém-Balaton 2023 Zrt.


Sinkovics Ede művész, szakmai vezető gondolatai a 2021es Hybridart Camp margójára

Az idei Hybridart Camp tulajdonképpen a Trash locale szellemében zajlott a coleur locale helyett. Trash locale-t mondok, mert az alkotásokhoz begyűjtött hulladék is a Balaton környékéről származott és ezt erősítette az is, hogy mindezt a Balatonfelvidéken valósíthattuk meg. Az ilyen jellegű programokat művészként azért tartom fontosnak, mert egy hasznos kimozdulási lehetőséget ad a műtermi komfortzónánkból. Az alkotó a művészetbe bújtatja a hulladékot, melyet így bemutatva, tulajdonképpen a nézőt is kimozdítja a komfortzónájából azáltal, hogy egy nem szokványos anyagból lát műalkotást és eközben szembesül a mindennapi fogyasztási civilizálatlanságunkkal. Az alkotócsapat nemzetközi jellege még jobban rávilágít arra, hogy nem csupán lokális, hanem globális problémákról van szó, melyek gyors és átfogó intézkedéseket igényelnek. A táborban készült, a Collabyrinthet alkotó egyéni művek mellett, egy nagyszerű közös alkotás is született, mely a Káli-medencét ábrázolja. Számomra idén talán a legfontosabb munka volt, mert pár óra alatt képesek voltak megfeszített csoportmunkával létrehozni egy kiváló alkotást színes boroskupakokból és parafadugókból. A közös műtárgy egyfajta metafora arra, hogy összefogással, koncentráltsággal és odaadással, a saját ügyeink mellett sok más „égető” problémát is megoldhatunk.

Thoughts on the margin of the 2021 Hybridart Camp event, by Ede Sinkovics, artist and professional leader

This year’s Hybridart Camp was actually organized in the spirit of “Trash locale” instead of coleur locale. I say Trash locale, because the waste collected for the artworks was from the vicinity of the Lake Balaton and in the Balaton Uplands. As an artist, I consider such programs to be important because they provide us a useful opportunity to move out of our studios’ comfort zone. The artist hides the trash within his artwork, and by presenting it, the viewer is also removed from his own comfort zone and through seeing a work of art made from unusual materials we are at once confronted with our daily uncivilized consumption. The international aspect of the creative team further highlights the fact that these are not just local but rather global issues that require fast and comprehensive action. In addition to the individual artworks that make up Collabyrinth, the artists also created a great joint work depicting the Káli Basin. For me, this was perhaps the most important work this year, because in just a matter of a few hours and intensive teamwork, they were able to create an excellent work of art made of coloured wine caps and corks. This collective work of art is like a metaphor for the idea: with cooperation, concentration and dedication, we can indeed solve many other “burning” problems aside from our own affairs. 49


Never worry about action 50

greendex.hu


51


A Budapest Bank trash art alkotásra írt ki pályázatot. A pályázó művészeknek a bank két központi irodájában több hónapra kihelyezett szelektív kukák tartalmából kellett figyelemfelkeltő alkotást létrehozniuk. A győztes pályamű Posta Veronika Találkozópont című szobra lett, amelyet augusztusban állítottak ki. A művésszel beszélgettünk.

és műanyaggyűjtő szemetes mellett egy harmadik, irodai szerek számára fenntartott kukát is kihelyeztek. Azt a szobrot, amely a több hónap alatt összegyűlt szelektív hulladékból készült, a bank központi irodájában állították ki, ezzel is felhívva a figyelmet a környezetvédelemre. A budapesti és a békéscsabai központban összesen 6 m3 szelektív hulladék gyűlt össze. Az átválogatást követően 4 m3 PET és alumínium, valamint körülbelül 6 kg írószer-alapanyag felhasználásával készítette el a szobrot Posta Veronika.

Mit jelent számodra a trash art? A hagyományos művészeti ágakban szűz anyagokkal dolgozunk. Gondolok itt a vászonra, a festékre vagy akár az agyagra. A junk art abban más, hogy alkalmazkodnod kell a kész formákhoz, gondolok itt a PET-re vagy akár az alumíniumdobozokra, de még a felhasznált „festéknek” is adott formája van. A kihívást Mi az a trash art? láttam meg a projektben. Izgalmas olyan A trash artot – más néven junk artot – a korai 20. dologból alkotni, ami másnak már szemét. Az század modernista lázadása szülte, a szakítás újrafelhasznált anyag persze megköti az ember a hagyományos anyagokkal és a társadalmi kezét, de élmény volt kitalálni olyan technikákat, szokásokkal. Az alkotások témája kitágult, és módszereket, amelyekkel kialakíthatom a az inspiráció is megváltozott. A szemétművészet fejemben megszületett mozzanatokat. célkeresztjében a mainstream fogyasztói társadalom és a hozzá köthető jelenségek Művészeti ág vagy figyelemfelhívás? állnak, melyek szintén ebben a században Ez a kettő mindenképpen összemosódik. születtek az újvilágban. A Budapest Bank Már önmagában az elgondolkodtató, hogy és a HybridCycle művészeti pályázatának elkezdtünk szeméttel dolgozni. A modern ember keretében is egy trash art alkotás született, futószalagon gyárt dolgokat, amelyek utána amelyet Posta Veronika és Puskás Szabolcs egyből a szemetesbe kerülnek. Nekem az tetszett tervezett és kivitelezett. A Budapest Bank két a legjobban a projektben, hogy az alapanyagot központi irodájában a szokványos papír-, fém- a dolgozók gyűjtötték össze. Minden szemét 52


átment a kezemen, kicsit formáltam rajtuk, és rögzítettem őket. Eközben végig úgy éreztem, hogy a hulladékoknak saját történetük van. Lehet, hogy egy fontos megbeszélés vagy egy baráti csevej közben fogyott ki a kezemben tartott italospalack, majd került a szelektív hulladék közé. Egy kicsit én is része lettem a történetüknek. Így lettek szereplői a dolgozók is az én üzenetemnek, hiszen tudatosan, céllal gyűjtötték a hulladékot. Mit ábrázol a művetek? Ketten vágtunk bele a pályázatba, a terveket Puskás Szabolccsal közösen készítettük, a kompozíciót és a kivitelezést pedig már én fejeztem be. A szobor háromszög alapú acéloszlopokból áll. Ezeknek az oldalain alakítottam ki a mozaikokat. Látható egy nagyobb felnőtt- és egy kisebb gyerekkéz, amelyek egymásba kapaszkodnak. Ez azt szemlélteti, hogy voltunk, vagyunk és leszünk a Földön. De helyet kapott egy tollakból kirakott óra és egy üdítős dobozokból megformált földgömb is. Ezekkel azt üzenem, hogy figyeljünk a bolygónkra, ne szemeteljük tele. Az óra tulajdonképpen azt „kérdezi”, hogy vajon mikor lesz túl késő cselekedni. A másik oldalon a Budapest Bank logóját, a napot és a virágokat igyekeztem ábrázolni. Kifejezetten nehéz volt természetes formákat – amilyen a virág is – élettelen hulladékból megformálni. A háromszögek belső oldalai tükröződő anyagból vannak. A koncepció része, hogy az ember – miközben átsétál az oszlopok között – középen megállva meglátja magát a tükrökben a szemét között. A mű így teljes. Úgy gondolom, ha azokban a dolgozókban, akik megnézik az alkotásom, tudatosodik, hogy ők már tettek a környezetükért. Nap mint nap látva a szobrot pedig eszükbe jut majd, hogy továbbra is tenniük kell. A teljes cikk a www.greendex.hu oldalon olvasható. Szerző: Hajas Gyula Bence

Budapest Bank has launched a trash art tender. Applicant artists were required to create an eyecatching artwork from the contents of the selective bins placed at the bank’s two headquarters for several months. The winning entry was Veronika Posta’s statue titled “Meeting Point”, which was exhibited in August. We interviewed the artist. What is trash art? Trash art - also known as junk art - was born from the modernist rebellion of the early 20th century, as a split from traditional materials and social customs. The theme of the works has since then expanded and their inspiration has changed as well. At the crossroads of garbage art, there is mainstream consumer society and the phenomena associated with it, which were both brought to life in this century, in the New World. Within the framework of the art competition launched by Budapest Bank and HybridCycle, a trash art work was created, designed and executed by Veronika Posta and Szabolcs Puskás. In addition to the usual paper, metal and plastic bins, a third bin, reserved for office supplies was also displayed in the two central offices of Budapest Bank. The statue, made from the selective waste collected over several months, was put on display at the bank’s head office, thus drawing attention to the importance of environment protection. A total of 6 m3 of selective waste was collected in the centers at Budapest and Békéscsaba. After sorting them, Veronika Posta made her sculpture using 4 m3 of PET bottles and aluminum cans, as well as about 6 kg of stationery materials. 53


What does trash art mean to you? In the traditional branches of art, we work with virgin materials. By virgin, I mean the canvas, the paint or even the clay. Junk art is different in that sense that you have to adapt to certain shapes, meaning that all materials used, such as the PET bottles or even the aluminum cans, as well as the “paint” has a particular shape. I saw the challenge in this project. It’s exciting to create something from what others view as trash. The recycled material has its limitations, naturally, but it was a great experience to come up with techniques and methods that helped me create the momentums in my head. Is it a branch of art, or simply awareness? These two definitely overlap. It is thoughtprovoking in itself that we have started working with rubbish. The modern man creates objects on the assembly line and gets rid of them as soon as they are unnecessary. What I liked best about the project was that the raw materials were collected by the workers. All the trash used went through my hands, I shaped them slightly and fixed them to the structure. All the while, I felt like every piece of waste had its own story. I might have finished the bottle in my hand during an important meeting or chat with a friend and that’s how it ended up in the selective waste. I thus became a part of their story as well. This is how the employees became a part of my message, since they were consciously collecting trash too. What does your work represent? We entered the tender together; I made the plans together with Szabolcs Puskás, while the composition and execution were done by me alone. 54

The sculpture consists of triangular steel columns. On the sides of these there are the mosaics I created. You can see an adult and a child hands clinging to each other. This illustrates how we have been, currently are and will be on Earth. But there is also a clock made of feathers and a globe shaped from soft drink cans. With these, my message is to guard and not leave waste on our planet. The clock actually “asks” when it will be too late to act. On the other side, I tried to depict the logo of Budapest Bank, along with the sun and flowers. It was especially difficult to shape any natural forms from inanimate waste, such as flowers. The inner sides of the triangles are made of a reflective material. Part of the concept is for us to see ourselves in the mirrors while we walk through the columns. The work is thus complete. I hope that those employees who look at my work become aware of the fact that they have already done something for their environment, and seeing the statue every day will be a good reminder to keep acting. The full article can be read at www.greendex.hu. The author: Bence Gyula Hajas


BUDAPEST BANK:

EGY FELELŐS NAGYBANK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGÉRT Az éghajlatváltozás korunk egyik legsúlyosabb problémája, amelyet jelentős részben az ember által kibocsátott szén-dioxid és egyéb üvegházhatású gázok okoznak. A Budapest Bank ezért vállalati- és üzleti stratégiájában, valamint társadalmi felelősségvállalásában is kiemelt figyelmet fordít a környezeti fenntarthatóságra. A bank elkötelezett abban, hogy azonnali cselekvések szintjén csökkentse saját ökológiai lábnyomát, és erre bíztatja, ebben támogatja ügyfeleit is. 2019 tavaszán a Budapest Bank a WWF Magyarország segítségét kérte: a természetvédelmi civil szervezet további szakértők bevonásával felmérte a bank ökológiai lábnyomát a villamosenergia-fogyasztástól a flottaüzemeltetésen keresztül a céges étkezésig, valamint a hulladékkezelésig. Az eredmények

megismerése után a WWF Magyarország segített kidolgozni a Budapest Bank önkéntes akciótervét, amelynek keretében a pénzintézet vállalta, hogy 2025-ig 25 százalékkal csökkenti székházainak és bankfiókjainak ökológiai lábnyomát. A karbonkibocsátás-csökkentés eléréshez a bank 2020-tól többek között megújuló villamos energiából fedezi a budapesti központi épület fogyasztását, országszerte korszerűsíti fűtő- és hűtőrendszereit, napelemeket telepít a saját tulajdonában lévő ingatlanjaira, elektromos és plug-in hibrid gépjárművekkel bővíti flottáját, valamint még tovább csökkenti papírfelhasználását.

VEDD KÉZBE A JÖVŐNKET! CSÖKKENTSD TE IS ÖKÖLÓGIAI LÁBNYOMODAT!

NÁLUNK LEHETSÉGES! 55


A

z időszakos vásárt életre hívó Hybridart Management célja, hogy ráirányítsa a hazai közönség figyelmét a magyar designtárgyakban rejlő hozzáadott értékre, közelebb hozza a vásárlóközönséget azokhoz az alkotókhoz, akik egyedi, kisszériás tárgyakat, termékeket állítanak elő. Az Ajándék Terminál nem csupán pop-up bolt, hanem a tudatos vásárlás egyik lehetséges alternatívája is: hiszen amennyiben itt vásárolunk, azzal egy hazai kisvállalkozást támogatunk.

,, Veled együtt hiszünk a magyar design hozzáadott értékében.” 56


HybridArt Management, the team behind this seasonal art fair aims to draw the Hungarian public’s attention to the added values inherent in the locally made Hungarian design objects, and to bring buyers closer to designers who produce unique, small-series objects. The Ajándék Terminal is not only a pop-up store, but a possible alternative to conscious shopping as well, since by shopping here, you will support a small business in Hungary. "Together, we believe in the value of Hungarian design." This year we open Ajándék Terminal for the fifth time in the ALLEE shopping center, where you can purchase the selected products of Hungarian artists, on 340 square meters. If you haven’t yet found the perfect Christmas gift yet, then here’s your chance! We are waiting for you from the 28 November to 24 December at ALLEE’s Ground level.

Idén ötödik alkalommal nyitjuk meg az Ajándék Terminált az Allee bevásárlóközpontban, ahol 340 négyzetméteren a hazai alkotók válogatott termékei közül szemezgethetünk. Ha még nem If you wish to be present at the fair as an találtad meg a tökéletes karácsonyi ajándékot artist or creator, all you have to do is regismost itt a lehetőség! Várunk téged is november ter at info@hybridart.hu, with the subject "AJÁNDÉK TERMINAL". Your products will 28-tól december 24-ig az Allee földszintjén. be available and on display for nearly a Ha alkotóként mutatkoznál be az Ajándék month at the mall, during the busiest time of Terminál vásáron, nem kell mást tenned, the year, before Christmas. mint jelentkezni az info@hybridart.hu Celebrate our fifth e-mail címen, „AJÁNDÉK TERMINÁL” birthday with us! tárgymegjelöléssel. Termékeid közel egy hónapon keresztül lesznek elérhetőek a legforgalmasabb időszakban, karácsony előtt a bevásárlóközpontban. 57


Miért szeretjük 1. Könnyedén, egy helyen megvásárolhatod ismerőseid és rokonaid ajándékait. 2. Fenntartható, környezettudatos portékák közül is válogathatsz. 3. A designertermékek minősége sosem okoz csalódást. 4. Ha nincs ötleted és közeledik az ajándékozás pillanata, itt akár ihletet is meríthetsz. 5. Vásárlásoddal hazai alkotókat, kisvállalkozókat is támogathatsz. +1 Egy nehéz nap után magadat is meglepheted egy kis aprósággal. Gulyás Lídia (szialidia) több éve lelkes látogatója az Ajándék Terminálnak. Lídia is elmondta miért szereti ennyire a vásárt:

„Az Ajándék Terminál évek óta a kedvenc ajándéklelőhelyem. Már azt is izgatottan szoktam várni, hogy mely hazai alkotó termékeivel találkozhatok majd ott, aztán persze az igazi élmény személyesen körbejárni az üzletet és alaposan végignézni mindegyik egyedi, különleges alkotást. Nemcsak az a szép benne, hogy egy helyen találok ajándékokat a legkülönbözőbb embereknek (köztük magamnak is), hanem az is, hogy minden évben megismerek új kisvállalkozókat, akiknek aztán lelkesen követem a munkáját. Az meg csak hab a tortán, hogy hozzám közel, a kedvenc bevásárlóközpontomban van, ahova a karácsonyi forgatag ellenére is jó érzésekkel szoktam belépni, és ami számomra decemberben az Ajándék Terminállal lesz teljes.” Lídia tartalmaiért kövessétek a @szialidia és a @lidiaontheroad Instagram-oldalakat. 58

WHY WE LOVE AJÁNDÉK TERMINÁL? 1. You can buy the perfect gifts for everyone easily and in one place. 2. You can also choose from sustainable, environmentally conscious products. 3. The quality of designer products is never disappointing. 4. If you have absolutely no idea what to buy and gift giving is soon approaching, you can draw inspiration from here. 5. Your purchase supports domestic artists and small entrepreneurs. +1 After a long, hard day, treat yourself to a small gift. Lídia Gulyás (szialidia) has been an enthusi-astic visitor of Ajándék Terminál for several years now. Lydia told us why she loves the fair so much.

“Ajándék Terminal has been my favourite gift site for years. I am already eagerly waiting to see which Hungarian designers’ products I will find there, and then of course the real experience is to walk around the store in person and take a close look at each unique, special creation. Not only is it so nice to find all sorts of gifts in one place for all sorts of people (including myself), but I also enjoy meeting new artists each year, whose works I enthusiastically follow later on. The cherry on the cake is that it is nearby, in my favourite shopping mall, where I usually like going despite the Christmas craze, and which is only complete for me with Ajándék Terminál in December.” For more content from Lídia, follow the @szialidia and @lidiaontheroad Instagram pages.


120

-

„Veled együtt hiszünk a magyar design hozzáadott értékében.”

TERVEZO

HAZAI

2021. nov. 28. - dec. 24.

Allee bevásárlóközpontban

POP-UP 59


Ajándékötlet hazai tervezőktől az Ajándék Terminálon

Karácsonykor talán az idő a legértékesebb a számunkra, hiszen a szeretteinkkel és a barátainkkal töltött pillanatok teszik igazán meghitté az ünnepet. Segítünk, hogy idén a lehető leghamarabb megtaláld mindenki számára a tökéletes karácsonyi ajándékot, hiszen az Ajándék Terminál polcain számtalan hazai tervező termékei közül válogathatsz! 1. Lakberendező pároknak Épp költöznek a barátok? Vagy felújítják a lakást? Egy stílusos lakberendezési tárgy tökéletes dísze lehet az új otthonuknak. A MOHA DESIGN letisztult beton lakáskiegészítői között biztos találsz olyat, ami illik az enteriörbe. 60

2. Nagycsaládosoknak Kistesók, unokák, unokahúgok és a család aprajanagyja. A Soadyart kedves kiegészítői között kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt találhatsz egy kis karácsonyi meglepetést. A cuki grafikák, a praktikus tárgyak mindenkit feldobnak. 3. Zöldülő  nagyszülőknek Neked is ismerős a nagymama szekrényéből az a bizonyos nejlonzacskó, amiben még több zacskó van? Ha már a nagyi házát teljesen elborítja a műanyag és szeretnél neki alternatívát mutatni, az INDIGO kínálatában biztos, hogy idén is találsz majd egy-két olyan terméket, amivel segítheted a zöldülni


vágyó nagyszülőket. Színes mintáival, tartós anyagaival bárki szívesen jár vásárolni. 4. Édesszájú barátoknak Gasztroőrült barátoknak tökéletes választás lehet valami ínycsiklandozó finomság a Panyolium kínálatából. Rakj össze egy kis válogatást a különféle lekvárkülönlegességekből, amivel bárkit levehetsz a lábáról. Ki ne örülne egy egyénre szabottan összeállított brunchcsomagnak? 5. Nagyvilági kismamáknak Hamarosan új taggal bővül a család? Vagy a barátok várják, hogy megérkezzen a trónörökös? Ilyenkor minden a kis jövevény körül forog, így karácsonykor is szuper meglepetés lehet egy praktikus, mégis divatos, városi pantalló, felső vagy körsál a kisdednek a Pici and the citytől. 6. Stresszes kollégáknak Harmóniára vágyó kollégák részére különleges meglepetés lehet egy megnyugtató wellnesspakk. Ehhez pedig nincs is jobb választás, mint a természetes alapanyagok felhasználásával készült Mano-faktúra termékek. Finom illatok, bőrbarát szappanok és egyéb apróságok a kínálatból, amivel nem lőhetsz mellé.

+1ötlet Töltsetek egy kis énidőt kreatívkodással! Ha már nem használjátok a Funzine-t, hasznosítsátok újra és készítsetek belőle különböző karácsonyi apróságokat. Mi is összegyűjtöttünk néhány ötletet, amit az utolsó oldalon találtok! 61


During Christmas, time is perhaps the most valuable to us, as it is these precious moments that we spend with our loved ones and friends that makes the holiday truly intimate. This year, we will help you find the perfect Christmas present fast for everyone, since from the shelves at Ajándék Terminál, you can choose from countless domestic designer products! 1. For interior design couples Are your friends just moving in? Or having their apartment renovated? A stylish home decor item can be the perfect adornment for their new home. You will surely find something among MOHA DESIGN’s refined concrete home accessories that fits their interior.

62

2. For large families Younger siblings, grandkids, nieces and the rest of the extended large family. Among the lovely accessories of Soadyart, you will find a little Christmas surprise for both the young and the old. The cute graphics and the more practical objects will put a smile on everyone’s face. 3. For grandparents who go green Are you also familiar with that particular nylon bag in Grandma’s closet that has even more nylon bags in it? If your grandmother's house is already overflowing with plastic and you want to show her an alternative, at INDIGO you will definitely find a product or two this year that can help grandparents go green. Everyone is happy to go shopping with colourful patterns and durable materials.


4. For our sweet-toothed friends For our foodie friends, some mouth-watering delicacies from Panyolium could be the perfect choice. Put together a small selection of different specialty jams to take anyone off their feet. And who wouldn’t be thrilled to receive an individually tailored brunch package? 5. For cosmopolitan new moms Will there be a new member added to the family soon? Or are your friends waiting for someone special to arrive? At such times, everything revolves around the little newcomer, so even for Christmas, a practical, yet fashionable, urban pantallone, a shirt or scarf for the little one from Pici and the city is a wonderful gift and a great surprise. 6. For your stressful colleagues A soothing wellness pack can be a special surprise for colleagues who seek harmony. And there is no better solution for this, than Mano-faktúra’s natural ingredient products. Refined scents, skinfriendly soaps and other goodies with which you cannot go wrong. +1 idea Spend some me-time with creativity! If you no longer use Funzine, recycle it and reuse it to make various Christmas trinkets from it. To help you, we’ve gathered some ideas that you’ll find on the last page!

63


RECYCLED DESIGN - CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS AZ AJÁNDÉK TERMINÁLON Hogyan népszerűsíthető széles körben, hogy az újrahasznosított inkább menő mintsem ciki, az újrafelhasznált pedig sokszor jobb, mint a vadonatúj? Bár a tudatos vásárlás fogalmának térhódítása már számos fogyasztói kategóriában megfigyelhető, az ajándékvásárlás során azonban még nem feltétlenül ez az elsődleges szempontunk. Habár számos jó példát láthatunk a környezettudatos design terén, mindig jó újabb és újabb alternatívákkal megismerkedni. Éppen ezért célunk olyan hazai tervezők bemutatása,

64

Helyszín: AJÁNDÉK TERMINÁL Allee Bevásárlóközpont, földszint 2021. november 28. – december 24. akik a recycling és upcycling fogalma mentén, visszagyűjtött hulladékból vagy újrahasznosított alapanyagokból készítik designtárgyaikat. A szakmai elbírálás során kiválasztott tervezők tárgyaiból szervezett csoportos kiállítás megtekinthető Budapest egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában, az Allee-ban nyíló karácsonyi designüzletünkben, az Ajándék Terminálon. A kiállítás ideje alatt a kiállított designtárgyak megvásárlásának lehetőségét biztosítjuk.


How can we promote amongst a wide audience that recycling is “cool” rather than pathetic, and the reused is often better than something brand new? Although the spread of conscious shopping can already be observed in wide range of consumer categories, this is not necessarily our primary consideration when we set out to buy gifts.

A group exhibition displaying the objects of the designers selected during the professional evaluation can be viewed at Ajándél Terminál, our Christmas design store in Allee, one of Budapest's busiest shopping malls During the exhibition, we provide the opportunity to purchase the exhibited design objects.

Although we can see many good examples in the field of environmentally conscious design, it is always good to get acquainted with newer and newer alternatives. That is why our goal is to present domestic designers who make their design objects according to the concept of recycling and upcycling, from recycled waste or recycled raw materials.

Venue: AJÁNDÉK TERMINÁL ALLEE, ground floor 28 November — 24 December 2021

65


PRÉMIUM MINŐSÉGŰ VÍZ CSOMAGOLÁSMENTESEN

66

www.floewater.hu


A palackozott vizek ideje lejárt, a prémium minőségű ivóvízé a jövő. Bár Magyarország kivételezett helyzetben van a szolgáltatott ivóvíz minőségét tekintve, azonban a hálózat egy része elöregedett, így a helyenként cserére, javításra szoruló bekötővezetékekből fizikai és kémiai szennyeződések oldódhatnak a csapvízbe. A FLOWATER erre a problémára nyújt megoldást.

A Floewater innovatív technológiájának köszönhetően mindig megbízható, prémium minőségű, jó ízű, tiszta, friss vizet biztosít. A rendelkezésre álló vezetékes víz egyszerűségét, elérhetőségét és környezeti előnyeit kombinálja a kiváló minőségű víz tisztaságával és friss, finom ízével. A világon egyedülálló FibredyneTM II szénszűrő technológiát alkalmazza a víz megszűrése során, amely képes kiszűrni a víz- vezetékrendszerben megtalálható legkisebb anyagokat is 0.2. µm –ig, miközben megőrzi a vízben lévő értékes oldott ásványi anyag tartalmat.

Prémium minőségű víz csomagolásmentesen, ezt tudja a HELL ENERGY legújabb márkája, a FloeWater.

67


68


KIOLVASTAD A 2021-ES FUNZINE KÜLÖNSZÁMOT? VÉGE A PROGRAMOKNAK?

WHAT TO MAKE FROM OLD NEWSPAPER

15 tipp, amivel újrahasznosíthatod az újságodat!

HAVE YOU FINISHED READING THE SPECIAL ISSUE OF FUNZINE? ARE THE EVENTS OVER?

1. Készíts papírmasé maszkot! 2. Készíts kinyíló ajándékkísérőt! 3. Készíts sodort nyakláncot az újságból! 4. Hajtogass belőle ajándékzacskót! 5. Fonj belőle kosarat! 6. Csinálj belőle borítékot! 7. Vegyél egy árustól virágot és csomagold a papírba! 8. Hajtogass belőle palántázódobozt! 9. Vágd ki a betűket és hagyj hátra kedves üzeneteket! 10. Csinálj belőle képeslapot! 11. Készíts belőle falidíszt! 12. Origamizz! 13. Tapétázz vele! 14. Csomagold be a karácsonyi ajándékod! 15. Készíts karácsonyfadíszt! Az ötleteket adó Recreativity csapattal az Art Moments fesztivál és az Ajándék Terminál programjaihoz kapcsolódóan több helyszínen is találkozhatsz, ahol különböző korosztályoknak készülnek workshopfoglalkozásokkal. Részletek: www.hybridart.hu www.artmoments.hu www.ajandekterminal.hu

Here are 15 tips on how to recycle your newspaper! 1. Make a papier mache mask! 2. Make a gift card to accompany your present! 3. Make a twisted necklace from newspaper! 4. Fold it into a gift bag! 5. Weave it into a basket! 6. Make an envelope out of it! 7. When buying flowers from a vendor, wrap them in newspaper. 8. Fold it into a planting box! 9. Cut out letters and leave some nice messages behind! 10. Make a postcard out of it! 11. Make a wall decoration from it! 12. You can use it for origami! 13. Or even wallpaper! 14. Wrap Christmas presents in it! 15. Or make it into a Christmas tree decor! You can meet the Recreativity team, responsible for the ideas above, at various locations connected to the Art Moments Festival programs and the Ajándék Terminál, where workshops will be held for different age groups. For more details, visit: www.hybridart.hu www.artmoments.hu www.ajandekterminal.hu

69


Hétköznapi használatra tökéletesen alkalmas, sokoldalú modell, amely a tanulmányautók jövőbemutató formatervét elhozta a sorozatgyártású járművek világába és amely károsanyagkibocsátás-mentes autózást kínál: az Audi Q4 Sportback e-tron a négykarikás márka első kompakt elektromos SUV modellje. Tágas belső térrel, a vezérlő, kijelző és vezetéstámogató rendszerek úttörő megoldásaival is hódít a modell. A kiterjesztett valóság head-up kijelző teljesen új módon köti össze a virtuális és a való világot.

A kínálatban három hajtásváltozat szerepel, melynek csúcsán egy 220 kW (299 LE) maximális teljesítményt kínáló quattro modell található. Az új modell károsanyagkibocsátástól mentes közlekedést, nagy hatótávolságot kínál, illetve közel 10 perc alatt hozzávetőleg - ideális körülmények között (WLTP ciklus szerint) - 130 kilométeres hatótávolságot garantáló töltöttséget képesek elérni. A kényelmes töltésről pedig az e-tron töltőszolgáltatás (e-tron Charging Service) gondoskodik. A hátsókerék hajtású Q4 40 e-tron* akár 520 kilométeres hatótávolságra is képes (WLTP ciklus szerint).

*Audi Q4 40 e-tron - Elektromosenergia-fogyasztás, kombinált: 17,3 - 16,3 kWh/100km (NEDC); 19,3 - 17,3 kWh/100km (WLTP); szén-dioxid-kibocsátás, kombinált: 0 g/km 70


71


A fejlődést az ötletek inspirálják. Az új, tisztán elektromos Audi Q4 Sportback e-tron. A jövő hozzáállás kérdése

72

Az új Q4 Sportback e-tron modell kombinált elektromosáram-fogyasztása: 15,6–17,9 kWh/100 km (WLTP), kombinált CO₂-kibocsátása: 0 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, és többletfelszereltségeket is tartalmazhat. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a márkakereskedésekben!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.