Page 1

n g i s d l i Gu l ab e n g i s e D

www.facebook.com/cegerajobornak

l

e! n i w d o f or g o

AZ Z E SE E MÉ M NY N SZ S Z ER RVE V ZŐ ZŐJE JE E:


E

bben a kiadványban azt az utat mutatjuk be, amelyet a címke bejár a grafikus és a borász találkozásától a fogyasztó dugóhúzójának felcsévélé-

séig. A három szereplő egyaránt fontos, és a Cégér szerepe pontosan annak megértetése, hogy a

T

This brochure aims to show the way the label on a bottle of wine is created from the first meeting of the grower and the designer all the way to the

table of the consumer. All three are important, and Cégér’s role is to make everyone understand that the

grafikus és borász közötti összhang mit sem ér, ha

concord of designer and winemaker is useless unless

a megszületett címke nem találkozik a fogyasztó

the product, the label meetw with the consumers’

percepcióival, és így dugóhúzójával. Tavalyi in-

expectations, and thus, with his or her table. The

dulásunk legnagyobb eredményének azt tartom,

greatest achievement of last year’s Cégér was that

hogy az összes döntős grafikus megbízást kapott

all graphic designers who made their way to the final

a Sors által neki kirendelt borász-párjától, tehát

have been offered contracts by their winemaker-

demonstráltuk, hogy piacképes tudása van a

counterparts, demonstrating that graphic designers

grafikusoknak a borászok előtt.

have marketable capabilities.

A Cégérrel tisztelgünk a két szakma előtt. Méltó

Cégér is a tribute to two professions. On one hand,

helyet adunk a címke-alkotásoknak és méltó művé-

we provide due publicity to label design, and on

szekkel emeljük a borokat egy új minőségre. Ez az új

the other, we couple great wines with the artists

minőség a szó művészeti értelmében vett médium.

they deserve, lifting them to a higher quality. This

Hiszen amit magában hordoz a palack, évezredes

quality is the artistic medium: surely, condensing

kultúrtörténetet, kétkezi munkát, geológiát és a bo-

the thousand-year cultural history, the work, the

rász személyiségét, nem beszélve a nagyon is evilági

geology and the character of the winemaker (all

marketingcélokról, azt pár négyzetcentiméteren va-

of which is in the bottle) to a few square inches of

lódi, érvényes művészet megmutatni. És ha sikerül az

paper is art indeed. And if the product is well done,

alkotás, akkor elad, mert gyönyörködtet, szórakoztat

it will sell because it’s beautiful, entertaining and

és egyúttal informál.

informative all at once.

A Cégér összehozza azt, ami összetartozik. A

Cégér brings together what belongs together. On

palackon találkozik a két kreatív szellem: a borász

the bottle two creative spirits meet: the winemaker

és a képzőművész. A találkozás szemtanúja Ön: az

and the artist. You will be witness their rendezvous,

értő közönség, aki tudja, érdemes odafigyelni, ha

a learned audience, who know that when creative

a szabad szellemek rászabadulnak a palackra.

spirits gather, it’s best to pay close attention.

Englert Róbert Forum Hungaricum ügyvezeto" igazgató

Róbert Englert Forum Hungaricum managing director


I

have been in daily contact with the most sought-after designer in Hungarian winelabel design and a member of the Cégér 2013 jury, Géza Ipacs—he designs labels for the

wine shop I’ve been working for five years. I’m sure neither of us needs much telling how well a combination of good wine-good label can do on the market, as opposed to a great wine with poor design. Luckily, customers are not interested in the details of label design and marketing. Still, design affects their

A

choices a great deal, and that’s what Géza built his career on, and where we based Cégér. magyar borcímketervezés legfoglal-

Because if, through this project, we can persuade

koztatottabb szakemberével, a Cégér

winemakers that even good wines need labels, we’ve

2013 zsűrítagjával, Ipacs Gézával

already reached our goal.

napi munkakapcsolatban vagyunk:

This goal is none other than to show these winemak-

ő tervezi a címkéket a borkereskedésnél, ahol öt

ers, all working for a slice of the market, that they

éve dolgozom. Kettőnket biztosan nem kell meg-

have the possibility to work with young, brave and

győzni arról, mire képes a piacon egy jó címke

ambitious graphic designers who have seen what the

és egy jó bor, például egy rossz címkés jó borral

world looks like. At the end of the line, it’s the con-

szemben. A vevők nagy részét pedig szerencsére

sumers, the lovers of Hungarian wine who benefit the

nem foglalkoztatja mélységében a címkedesign

most, since they’ll have an easier job picking beauti-

marketing- háttere. De hogy a fogyasztói döntésü-

ful Hungarian wines with the sure feeling that their

ket alapjaiban befolyásolja, arra az állításra Géza a

money goes both to vineries and graphic designers.

pályáját tette fel, mi pedig a Cégért.

Drink up then, and enjoy all the label designs of

Mert ha pályázatunkkal igazolni tudjuk a tézisün-

Cégér 2013!

ket – hogy jó bornak is kell a Cégér – és legelőször

Zsuzsa Toronyi

a borászokat győzzük meg erről, már célt érünk el. Ez a cél pedig pusztán annyi, hogy megmutassuk a piacra jutásért dolgozó borászoknak: merhetnek fiatal, ambíciózus, bátor és világlátott tervezőgrafikusokkal dolgozni. A történet végén a fogyasztók, a magyar borkedvelők nyernek a legtöbbet. Mert egyszerűbb dolguk lesz kiválasztani a szép magyar borokat azzal a jóérzéssel, hogy a költésük borászatokon kívül kreatív iparosokat is fenntart. Fogyasszák mértéktelenül, de felelősséggel a Cégér 2013 címketerveit!

IMPRESSZUM

Toronyi Zsuzsa

Kiadó: FUNZINE MÉDIA Kft., 1093 Budapest, Lónyay utca 24., Tel.: +36.1.323.1727 ∙ Fax: +36.1.323.1726, funzine@funzine.hu Ügyvezető: Novotta Krisztina Project Manager: Weszely Balázs Szöveg: Urban Communications, Hybridart, Ruppert Viktor Layout: Hello Republic; Arató Alíz Tördelés: Németh Krisztina Terjesztés: Zalai Mariann Nyomda: Ipress Center Hungary Kft. Terjesztve: Tourinform Irodák, hotelek, turista és üzletközpontok, nagykövetségek, éttermek, kávézók, szórakozóhelyek, egyetemek és repülőtér

HU ISSN 2060-7970 www.funzine.hu, www.hybridart.hu


Interjú/Interview Bogányi Gergely: A tartalom és csomagolás egysége elengedhetetlen BOGÁNYI GERGELY A CÉGÉR TAVALYI PÁLYÁZATÁNAK NYERTESE, IDÉN A ZSŰRI TAGJA. AZ INTERJÚBAN BESZÉL ARRÓL, HOGYAN SZÜLETIK A JÓ CÍMKE ÁLTALÁBAN – ÉS HOGYAN SZÜLETHETTEK IDÉN IS KIVÁLÓ ALKOTÁSOK. Tavaly te nyerted a Cégért. Ebben a lapban igyekszünk az alkotói folyamatot bemutatni, ezért kezdjük azzal: mi volt az elsődleges inspiráció, amely mentén elkezdted a tervezést? Maga a bor neve – Csetvei Királyleányka – aztán jöttek sorban a többi tényezők: kisszériás bor egy kis borászattól, és valódi kézműves termék. A palack tartalma, maga a bor mikor és hogyan határozta meg a címkét? A bor karakterisztikája fontos. A címke alapján választó vevő, aki először találkozik a borral, és diszharmóniát él meg az íz és a címke párosával összefüggésben, annak a fogyasztási élményét visszavethetjük. Ezért a tartalom és a csomagolás egysége elengedhetetlen. Hogyan alakult a kapcsolatotok a borásszal, Csetvei Krisztinával? Megrendelést kaptam tőle, és ez mindent elmond. A weblapját terveztem meg, így ennek kapcsán, valamint eseti megrendelései, kérdései miatt is munkakapcsolatban maradtunk. Ennél többre egy grafikus nem vágyhat egy ilyen pályázat nyomán. Az idei döntősökről tudsz átfogó véleményt megosztani? Nagyon színvonalas munkákat hoztak. Azt látom, hogy a pályázat elérte a célját: azokat az ambíciókat, amiket idősebb grafikusok esetében egy-egy megrendelő visszafoghat, itt engedték kiteljesedni. Ezek az ambíciók párosulva az igenis nagyon színvonalas magyar designer-képzéssel világszínvonalat eredményeztek itt a Cégéren.

Gergely Bogányi – The accord of form and content is essential GERGELY BOGÁNYI’S DESIGN LABEL WON CÉGÉR 2012, AND HE IS IN THE JURY THIS YEAR. HE TOLD US ABOUT HOW A GREAT LABEL IS BORN AND ABOUT THE GREAT ENTRIES THIS YEAR.

You won Cégér last year. Now we’re trying to shed some light on the creative process, so tell us, what was your main inspiration when you set out to design a new label? It was the name of the wine, Csetvei Királyleányka (lit. Princess). Then came the other factors: it’s a wine from a small vinery, produced in small quantities, a real manufacture wine. How does the wine itself influence the label’s design? The character of the wine is paramount. When someone is seeing the wine for the first time, it is the label they come across. When a consumer is picking a wine based on the label and then realises disharmony between the wine and the label, that will affect the whole experience. This is why accord of form and content is essential. How did your professional relationship with the winemaker, Krisztina Csetvei develop? She offered me a contract, that about says it all. I designed her website, and there were smaller jobs and questions, so we remained in contact. That’s the best a graphic designer can hope for when entering a project like Cégér. Can you share your general views on this year’s entries? All the designs are of a high standard. The way I see it, the project achieved its aim, as both winemakers and designers let their creativity loose, something that might not have happened with older, established designers. Ambition combined with the great Hungarian designer qualities resulted in truly world-class entries on this year’s Cégér.


Csetvei Krisztina: Kézműves bor művészcímkével CSETVEI KRISZTINA A 2013-AS CÉGÉR ZSŰRITAGJA, ÉS A 2012-ES CÉGÉR BORÁSZA. INTERJÚ ARRÓL, MILYEN A KIRÁLYLEÁNYKA RUHÁJA, ÉS MILYEN A JÓ BORARCULAT NAGYBAN ÉS KICSIBEN. Bogányi Gergely alkotása lett tavaly az első a Te Királyleánykáddal. Megváltozott a borod az ő díjnyertes csomagolásába öltöztetve? Abszolút! Mint a ruha, úgy a címke is öltöztet és önálló egyéniség lesz a bor. Bogányi Gergő megálmodta a Királyleányka új ruháját, mely vagány és fiatalos lett. Én meg hozzáálmodtam és elkészítettem a bort. Tavaly nyertük meg a pályázatot, és idén (február közepén) palackoztuk a 2012-es évjáratú Királyleánykámat, ami az új címkét viseli már. Pontosan azért, mert az új ruha új emberré tehet, és ezt nem akartam. Így az idei évjárat viselheti először az új címkét. Nyomtatott és varrott címke is készült! A varrott címke nagyon menő, abból 100 db limitált példányt készítettünk. Igazi kézi munka! Milyen a jó címke, ha téged kérdünk? A jó címke szerintem: 1. informatív, 2. egyszerű, 3. letisztult, 4. illik a bor-, és 5. illik a borász stílusához. Minden bor egyéniség, minden évjárat más, és mind saját gyerek. Valamikor a játékosság, valamikor az elegancia a fontosabb. A legjobbat akarjuk kihozni a borunkból kívül-belül. Bogányi Gergely megbízást kapott Tőled. Ennyire egyértelműen jó a munkája, jó ember, vagy a Cégér adott az együttműködésnek olyan jó felületet, hogy működik a kapcsolat? A Cégérnek köszönhetem, hogy megismerkedtem Gergővel és az ő kerek/harmonikus világával. Együtt megvalósítottuk a Királyleányka új ruháját. A weboldalam (www. csetveipince.hu) is Gergő kiváló munkája, és természetesen tehetséges fiatal programozóké. Nemrég mutatták be a magyar bor egységes arculatát. Segíteni fog eladni a bort külföldön? Szükség van egységes „magyar bor imázs”-ra, hisz külföldön az emberek nem tudják, hogy 22 gyönyörű borvidékünk van, és sok szép Hungarikum szőlőfajtából is (a világfajták mellett) készítünk borokat. Szerintem az átlag fogyasztóból kell kiindulnunk, ezért nagyon fontos, hogy milyen címkével, milyen névvel ruházzuk fel a borunkat.

Krisztina Csetvei – Manufacture wine with artistic label KRISZTINA CSETVEI IS A MEMBER OF THE CÉGÉR 2013 JURY, AND TOOK PART AS A WINE MANUFACTURER IN CÉGÉR 2012 AS WELL. WE ASKED HER ABOUT WINE MARKETING ON ALL SCALES, AND ABOUT HER ENTRY LAST YEAR.

Gergely Bogányi won first prize last year with your Királyleányka (literally ‘princess’, a white wine variety). Do you think his award-winning label changed the wine in any way? Absolutely! As a new dress, a new label dresses as well, and changes the whole character of a wine. The new look Gergo" Bogányi dreamed up for the Királyleányka was cool and youthful, and I dreamed along and made the wine fit the bottle. We won last year, bottled the 2012 Királyleányka this midFebruary, so she is wearing her new dress. We had the label printed on both paper and textile, which looks really cool. We limited the textile-labelled version to only a hundred bottles, so it really is hand-made! What do you look for in a label? The perfect label should be (1) informative, (2) simple, (3) frank, (4) it should fit both the wine and (5) the wine-maker. Every wine is a character, each vintage in different, but they’re all our children. Sometimes playfulness, sometimes elegance fits best. We all want to make the best of our wines both in and out of the bottle. You ended up offering Gergely Bogányi a permanent contract. Was this due to his expertise as a graphic designer, his character, or was it Cégér that provided such good basis for a professional relationship that it went on even after the project concluded? It was thanks to Cégér that I got a chance to work with Gergo”, and his rounded/harmonic world view. Together, we created a new dress for the Királyleányka, and my website (www. csetveipince.hu) is his and a talented young programmer’s work as well. The unified image for Hungarian wines was just introduced. Do you think it will help sell our wines abroad? A unified image is necessary so consumers abroad know little about our 22 terrific wine regions and the many varieties of Hungarian grape that we make our wines from. I think we should think first about the average consumer, and that’s why labels and names are important.


2012 KÉPEKBEN 2012 IN PHOTOS A 2012-es nyertes pályamű / The winning entry in 2012

A Cégér kiállítás megnyitója az Akváriumban / Cégér exhibition opening in Akvárium

Gasztro-Zsibongás fesztivál az Erzsébet-téren / Gastro-bustle on Erzsébet tér


Nemzetközi Kiállítások N – Párizs / International Exhibitions – Paris

Nemzetközi Kiállítások – Berlin / International Exhibitions – Berlin

Nemzetközi Kiállítások – Róma / / International Exhibitions – Rome

Art Moments Fall – Cégér borok és grafikák bemutatkozása éttermekben / Art Moments Fall – Cégér wines and designs in restaurants


A zsűri /Jury A 2013-AS CÉGÉR PÁLYÁZAT A BORÁSZ ÉS KREATÍV IPAR LEGKIVÁLÓBB KÉPVISELŐIT KÉRTE FEL ZSŰRITAGOKNAK A MŰVEK ELBÍRÁLÁSÁRA.

Ács Zoltán: Design Terminál - kreatív igazgató / Creative manager of Design Terminal

Auth Attila: tervezőgrafikus, MKE egyetemi adjunktus / Graphic designer, adjunct professor at MKE

Balla Dóra: tervezőgrafikus, MOME egyetemi adjunktus / Graphic designer, adjunct professor at MoMe

Benkő Zoltán: gasztronómiai szakértő / Gastronomy expert

Bogányi Gergely: Grafikus, a 2012-es Cégér pályázat győztese / Graphic designer, winner of Cégér 2012

Csetvei Krisztina: borász, Csetvei Pincészet / Winemaker of Csetvei Vinery

Fabricius Gábor: Hello Republic - kreatív igazgató / Creative manager of Hello Republic

Ifj. FigulaMihály: borász, Figula Pincészet / Winemaker of Figula Vinery

Ipacs Géza: grafikus, designer / Graphic artist, Designer

Lelkes László: tervezőgrafikus, MKE egyetemi adjunktus / Graphic designer, adjunct professor at MKE

Németh Ágnes: VinCE magazin - főszerkesztő / Editorin-chief of VinCE magazine


A ZSŰRIZÉS FŐBB SZEMPONTJAI

Rókusfalvy Pál: borász, az Etyeki Piknik szervezője / Winemaker, organiser of Etyek picnic

Tálos Attila: Bortársaság - tulajdonos és ügyvezető igazgató / Owner and managing director of Bortársaság

A Cégér a pályázat átláthatóságának biztosításán túl azért is osztja meg a zsűrizés szempontrendszerét, hogy a borcímketervezésben gondolkodó borászok és a borcímkéket megkülönböztetett figyelemmel kísérő fogyasztók számára támpontot nyújtson az értékelésben. Ahogy a zsűri személyi összetételében is elsődleges szempont volt az interdiszciplinaritás, a bor mint termék és a vizuális kommunikáció találkozása, úgy az értékelésnél is kulcsmomentum. A grafikusokkal szemben támasztott elvárások közül kiemelendő a bor, mint termék megértése: alig találunk más olyan fogyasztási cikk kategóriát, amelyben az egyediség ennyire megjelenne. Ezen egyediség pontos vizuális kommunikációjára kizárólag a címke alkalmas, és ezért különleges a grafikus szerepe. 1. Grafikai minőség (tipográfia, arányérzék, színállás, kompozíció, kidolgozottság) 2. Kategória megértése vizuális oldalról (a bor egy különleges termék, különleges megközelítéssel) 3. Formabontó ötlet 4. Üzenet érthetősége (termék lényegének megragadása, kommunikálása) 5. Pozícionálás (fiatal borászat) 6. Sajátos vizuális világ (eredetiség)

JUDGING CRITERIA

Tiffán Zsolt: borász és országgyűlési képviselő / Winemaker of Tiffán Vinery, MP

CÉGÉR 2013 ENLISTED THE BEST MINDS OF HUNGARIAN WINEMAKING AND DESIGN SCENE TO JUDGE THIS YEAR’S ENTRIES.

We share Cégér judging criteria on one hand so that the competition becomes more transparent and on the other so that winemakers and consumers involved in labels get some pointers to help evaluation. As with the picking of jury members, so in evaluation, interdisciplinarity was a key criterion, since a bottle of wine is both a produce and a piece of visual communication. Graphic designers working on labels have to understand and see wine as a product: there are few other categories where uniqueness had such great importance. This is why the role of the designer is such great responsibility. 1. Graphical quality (typography, proportion, colours, composition, fine details) 2. Visual understanding of the category (wine is a unique product, it needs special handling) 3. Groundbreaking idea 4. Clarity of message (Did the designer grasp the essence of the wine? Did he/she manage to communicate it?) 5. Positioning (up-and-coming vinery) 6. Original visual interpretation


SOPRON

Már a kelták is készítettek bort Sopronban. Magyarország leghűvösebb, legcsapadékosabb borvidéke. / Even the Celtics produced wine in Sopron. Hungary’s coldest and rainiest wine region.

ETYEK

A hazai pezsgőkhöz itt termesztik a szőlőket. Könnyed, gyümölcsös, főleg reduktív fehérborok hazája. / Grapes for Hungarian champagnes are grown here. Home of light, fruity, mostly reductive white wines.

SOMLÓ

700 hektárjával a legkisebb és egyben a legrégebbi magyar bovidék. A XI. században oklevél említi, a somlói vár melletti zárda apácái hovatovább annyira rajongtak a hegy nedűjéért, hogy privilégiumaikat vesztették emiatt. Mária Terézia a „nászéjszakák borát” rendelte innen, és tudva levő, hogy tizenhat gyermeknek adott életet. A reformkor és a romantika nagyjai, például Széchenyi, Vörösmarty, Mikszáth is szívesen látott vendégek voltak a vulkáni szőlőhegy gazdáinál. / Measuring only 700 hectares, Somló is both the smallest and the oldest Hungarian wine region. An 11th century bulla mentions that the inhabitants of a nunnery close to Somló castle were so fond of the nectar of the hills that they lost their privileges. Maria Theresa ordered her „wine of honeymoons” from Somló, and it’s a well-known fact that she gave birth to sixteen children. Great figures of the Hungarian romanticism and the reform era, such as Széchenyi, Vörösmarty or Mikszáth were frequently welcomed by the farmers of this volcanic hill.

BADACSONY

Magyarország Toscana-ja. Zöldellő hegyek, a Balaton víztükre, bazaltsziklák. A világon egyedül itt található meg a kéknyelű nevű szőlőfajta, mely nek virágzását évről évre fesztivállal ünneplik a helyiek. / Hungary’s Tuscany. Verdant hills, the Balaton’s water surface, basalt rocks. Only here in the world, the Kéknyelű wine grape is planted and the locals celebrate its blooming with a festival each year.

SZÖVÉNYI ÁRON ETYEK OROSZ CSABA SOPRON

KIS TAMÁS SOMLÓ

VÉCSEI ANDRÁS MÓR

DOMAINE EDEGGER BADACSONY IFJ. DÚZSI TAMÁS ÉS BENCE SZEKSZÁRD RUPPERT ÁKOS VILLÁNY

SZEKSZÁRD

Hamvas Béla írja: “A Szekszárdi kifejezetten nőbor, éspedig leginkább huszonhét-huszonnyolc éves asszonyhoz hasonítanám, erejének és szépségének teljességében, szerelmi tudásának csúcspontján, tökéletesen felszabadulva, de bámulatra méltó ízléssel és elképzelhetetlen édes tűzzel.“ / Béla Hamvas says, „Szekszárd wine is definitely a lady-wine, I would namely compare it to a twenty-seven, twenty-eightyear-old woman who is in her fullness of power and beauty, at the zenith of her love, perfectly relieved and yet has admirable taste and unimaginable sweet fire.”


MÁTRA

Kincsek a talajban – kiváló borok mellett féldrágaköveket is rejt talajában a borvidék. / Treasures in the ground – besides excellent wines the region hides semi-precious stones in the soil as well.

EGER

A borvidék szíve a Nagy-Eged hegy, melynek borászai nemrég közösségi összefogással megalkották az Egri Bikavér fehér változatát, az Egri Csillag házasítást. / The heart of the wine region is Nagy-Eged Hill whose wine-makers recently produced Egri Bikavér’s white version, the Eger Star blend.

ADAMOVICH KÁROLY EGER

BENEDEK PÉTER MÁTRA

RADICS BARNA

TOKAJ

VILLÁNY

A Villányi-hegység oldalában elhelyezkedő termőhelyek nagy része német nevet kapott, mert a betelepedő sváb szőlősgazdák a dűlőket alakjuk, külső jellegzetességük, a hozzájuk fűződő legendák vagy történelmi események alapján nevezték el: Jammertál (jelentése siralomvölgy), Csillagvölgy (Sterntal), Ördögárok (Teufelsgraben). / Most of the agricultural lands on the side of Villány hill has German names as the inhabiting Swabian wine-growers named the fields based on shapes, outer characteristics, related legends or historical events: Jammertál (meaning vale of tears), Csillagvölgy (Sterntal), Ördögárok (Teufelsgraben).

TOKAJ

Az UNESCO Világörökség része. Az édes borok és folyékony aranynak is nevezett aszú mellett ma már jól iható, elegáns száraz borokat készítenek a borvidék borászai. Az itt termő, legsokoldalúbb szőlőfajta a furmint. / Tokaj is part of the UNESCO National Heritage. Today, the region’s winemakers produce not only sweet wines and the so-called liquid gold, aszú but also drinkable, elegant dry wines as well. The most versatile variety of white grapes, Furmint grows here.

MÓR

Az ezerjó hazája. Móri haramiák, fiatal borászok állították vissza a borvidék régi csillogását. / The home of Ezerjó. Mór’s bandits, young wine-makers brought back the old wine region’s sparkle.


Adamovich Károly BORÁSZ / WINEMAKER Balga Családi Pincészet www.balgabor.hu „Szerelemből szerelem lett… A borászat számomra nemcsak egy hivatás, hanem az életem nagy tanító mestere is, „akire” tisztelettel és alázattal tekintek. Pincészetünk egy családi vállalkozás, melyben 2 generáció közös szakértelmével, tapasztalataival igyekszünk egyéni ízvilágú, szerethető borokat készíteni. Borászatunkra egyaránt jellemző a reduktív technológia, illetve a fahordós érlelés is.” Mi az eredeti végzettséged? Okleveles élelmiszermérnök (erjedésipari szakirány). Miért kezdtél el borászkodni? Az egyetemi éveim alatt ismertem meg a feleségemet, általa fedeztem fel jobban a szőlészet és borászat szépségeit, rejtelmeit, és a néha előforduló nehézségeit. A már korábban csodált szakmát nagyon megszerettem, így mikor szakirányt kellett választani, nem volt kérdés, hogy melyikre menjek…, és hogy a diploma megszerzése után ezt a pályát válasszam. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Az Egri Bikavér százéves múlttal rendelkezik, neves, izgalmas, száraz vörösborfajta. A Bikavérrel mint hungarikummal meg kell tartanunk, illetve ki kell vívnunk a hazai és nemzetközi piac elismerését. A kiváló minőségű bort pedig lenyűgöző címkébe kell öltöztetni. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Ferenczi Barnával a szó szoros értelmében rögtön egymásra találtunk. Nagyon szimpatikus, ambiciózus fiatalember, aki nagyon ötletgazdag, és a kimondatlan szavainkból is kitalálja gondolatainkat. Próbálja a címkénket ránk formázni. A munkái nagyon letisztultak, kifinomultak és igényesek, nem utolsósorban rendkívül gyakorlatiasak.

Love fosters love… winemaking isn’t just my profession, but my lifelong mentor as well, who I regard with respect and humility. Our vinery is a family enterprise, where we are aiming to create characterful and lovable wines with the combined expertise and experience of two generations. We use both reductive technology and barrel aging. What is your degree in? I graduated as a Food engineer, specialising in fermentation. Why did you start working with wine? I met my wife during our university years, and she helped me in getting to know all the beauties, mysteries and occasional hardships of viticulture and winemaking. By that point I’ve grown to love food engineering, so when it came to choosing a specialisation, the choice was obvious… then I just carried on as a professional. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? The Egri Bikavér (lit. Bull’s blood of Eger) has a hundred-year heritage, it’s a well-established, exciting, dry variety. We have to use the Bikavér, a Hungaricum, to gain further recognition on the Hungarian market as well as worldwide. And a quality wine deserves an outstanding label. How do get on with the graphic designer you’re going to work with, have you seen any of past designs? We got on very well with Barna Ferenczi right from the start. He is a pleasant, ambitious man full of ideas, who understands exactly what we mean. He is designing a label to fit us. His designs are simple, sophisticated and remarkably pragmatic.


I think I’m a cheerful kind of person. I love art, as in sculpture, painting and drawing. I started out at the Pécs School of Art under the mentorship of István B. Gellér. After that, I worked as a creative designer intern at Media Sales Ltd for seven months. That was 2012, when I got accepted to the University of Fine Arts, and that’s where I’ve been studying since then. What was your  rst impression meeting the wine and the winemaker? They were very easy-going and have think about labels along the same lines as I do.

Ferenczi Barna GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER

What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? The bull, the scenery and the partners’ favourite, Dante. How would you describe the label you designed? The bull motif is central to the label, and the bull’s veins— some blue, some red—symbolise the purple-blue of the grapes and the red of the wine. The intricate system which unites the two symbolises their harmonious and cyclical relationship. Also, there’s the bull’s blood metaphor. By combining all these, the label unifies the past, the present and the future of the wine. Of your designs so far, which is your favourite? The design I submitted to the first round of Cégér.

„Közvetlen embernek tartom magam. Szeretem a művészetet, mint szobrászat, festészet, rajzolás. A szakma alapjaival a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában ismerkedtem meg Gellér B. István szaktanárom jóvoltából. Majd a Media Sales Kft-ben voltam kreatív designer gyakornok 7 hónapig. Azután 2012-ben felvételt nyertem a Magyar Képzőművészeti Egyetemre, és jelenleg is itt folytatom tanulmányaimat.” Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? Nagyon közvetlenek, és hasonlóan gondolkodnak a borcímkéről, mint én. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? A bika, a táj és a borászok házi kedvence, Dante. A címkéről: A címkén szereplő bika motívumban az erek duoton megjelenése a szőlő kékes lila színét és a belőle készült bor mélyvörös árnyalatát tükrözi, még rendszerük ez utóbbiak összhangjára, azoknak éves körforgására utal. Valamint az erekben folyó vér magát a bikavért jelképezi. Így a tervezett elem teljesen visszaadja a bor múltját, jelenét, jövőjét és mivoltát. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? A Cégér első fordulójára küldött pályamunkámra.


Benedek Péter BORÁSZ / WINEMAKER Benedek Pince www.benedekpince.hu A Benedek pince tradicionális alapokon nyugszik. Fontos a termőhely számunkra, mindenképp a mátraiasságot és a saját egyedi stílusvilágunkat szeretnénk hangsúlyozni. Soha nincsenek technológiai sémák a borászatunkban. Technológiánkat mindig az évjárathoz igazítjuk, és azt használjuk, ami a bornak a legjobb. Egyedi, önálló terroir jelleggel bíró borokat szeretnénk a fogyasztók és a nagyközönség elé tárni. Mi az eredeti végzettséged? Szőlész Borász vagyok. Miért kezdtél el borászkodni? Belső intuíció, a szőlő és bor szeretete miatt. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Ez a fajta (Chardonnay) a legkedvesebb borom. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Kreatív, fiatalos, jó elképzelésekkel bíró hölgy.

Benedek vinery is founded on tradition. Our location is an important part of it all, we want to empasise the Mátra mountains’ character in our wines as well as our own unique style. There is no technology or method set in stone as we prepare the grapes, we adjust with each vintage so that we’ll get the best results. We’d like to present our customers with wines with terroir characteristics. What is your degree in? Viticulture and Enology. Why did you start working with wine? It was partly intuition, partly out of love for grape and wine. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? This variety, Chardonnay, is my favourite. How do get on with the graphic designer you’re going to work with, have you seen any of her past designs? She is creative, youthful and full of great ideas.


I graduated the University of Fine Arts in 2012 as a graphic designer. In 2011, I spent a term abroad in Nürnberg at the Akademie der Bildenden Künste. I work as a freelance graphic designer and intern at Eight Brand Communications. I like to think in structures and systems, designing clean, elegant labels and logos.

Tiszka Annamária GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER 2012-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán. 2011-ben Erasmus ösztöndíjasként fél évet töltöttem Nürnbergben, az Akademie der Bildenden Künste-n. Jelenleg szabadúszó grafikus, illetve gyakornok vagyok az Eight Brand Communications-nél. Szeretek struktúrákban és rendszerekben gondolkodni, letisztult, elegáns grafikákat, emblémákat tervezni. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? Nos, én nem bíztam a véletlenre a dolgot, ezért a húzás alkalmával gyorsan megillatoltam azt a négy bort ami még maradt, és azt választottam, ami számomra a legkellemesebb illatélményt adta. Így lett Benedek Péter a Benedek Pince borásza a párom, akiről az első találkozáskor is kiderült, hogy egy nyitott, érdeklődő fiatalember és megvan benne az a bizalom a grafikus iránt, ami szükséges egy ilyen munka során. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? A mátrai borokra nagyon jellemző az erős mineralitás. A Chardonnay, amihez címkét tervezek, egy nagyon különleges helyen termett. A terület neve az Epres Dűlő. Péter sok reményt fűz hozzá. Megvan benne mindaz, ami egy kiváló mátrai bor előállításához szükséges. Az én munkámhoz az itt megtalálható ásványok adták a fő inspirációt, melyek a mátrai borok igazi karakterét nyújtják. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? A diplomamunkámra. Képek itt: www.behance.net/gallery/LANX-31-DIPLOMA/4409203

What was your  rst impression meeting the wine and the winemaker? Well, I left nothing to chance, when I selected the wine, I took a close look at the four samples left to choose from, smelled them all, and chose the one the smell of which I liked best. That’s how I got paired with the winemaker of Benedek vinery, Péter Benedek. On our first meeting, he seemed to be an open and curious man with great trust towards the graphic designer, which is essential is project like this. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? Wines from the Mátra mountains are often very mineral. I designed a label for a Chardonnay that grows in a special area called Epres Du"lo" (lit. Strawberry yard). Péter is full of hopes for it, it has everything that you need for a good Mátra wine. I used the many minerals of the region that make up the character of the wine as a source of inspiration for the label. Of your designs so far, which is your favourite? My thesis project. www.behance.net/gallery/LANX-31-DIPLOMA/4409203


Martin Georg Edegger BORÁSZ / WINMAKER Edegger Családi Borászat www.domaine-edegger.com Mi az eredeti végzettséged? Műszaki iskolában szerzett érettségi. Miért kezdtél el borászkodni? Egyéni érdeklődéstől vezérelve és tanyasi („farm”) gyökereimnek köszönhetően. 2000 óta működik családi pincészetünk. A minőségre, nem a mennyiségre törekszünk. 2005 óta organikus módon műveljük szőlőterületeinket. Véleményem szerint a Badacsonyi Borvidék tökéletes lehetőséget nyújt fehér és vörös borok készítésére. Terveink között szerepel pincészetünk átépítése/fejlesztése és turisztikai lehetőségeink minél jobb kiaknázása. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Ez egy sokak által kedvelt házasításunk, mely friss, gyümölcsös, könnyed nyári bor, ami ár-érték arányában is találkozik a magyar fogyasztók igényeivel. Jön a nyár, és kiváncsiak voltunk, hogy egy új címke segít-e a bor még sikeresebb értékesítésben. A borászatról: A Domaine Edegger egy családi vállalkozás. Családunk Ausztriából származik és borászatunkat Badacsony szívében működtetjük. Szőlőültetvényeink összterülete csaknem 10 hektár. Területeink, melyek négy különböző helyen fekszenek - túlnyomó részt fehér szőlővel telepítettek, csupán 2,5 hektáron termesztünk vörös szőlőt. Cégünk székhelyének épülete 1920-ban épült és az utóbbi 40 évben mint borászat és étterem működött. Szőlőterületeinket a „terroir“ (területi adottságok) figyelembevételével választottuk ki és vásároltuk meg. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Eredetisége.

What is your degree in, Martin? I graduated an engineering vocational school. Why did you start working with wine? It was something I wanted to do, implanted in me by my family’s farming roots. Our family winery was established in 2009. It is quality, not quantity that we’re most interested in. Since 2005, we’ve only used organic farming methods. I think the Badacsony region is perfect for both white and red varieties. We’re planning to expand and improve our cellars and make better use of the touristic opportunities of the region. About the winery: Domaine Edegger is a family enterprise. We originally come from Austria and established our winery in the heart of the Badacsony region. Our lands amount to 10 hectares, and are made up of four separate vineyards, mostly of white varieties, there’s only 2.5 hectares of red varieties. The building we work in was built in 1920 and has been used as a restaurant and winery for the past 40 years. We picked our lands carefully, paying close attention to the terroir of the areas. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? This is a very popular cuvée of ours, a fresh, fruity and light summer wine that falls in the price range most consumers are looking for. Summer is coming and we’re curious as to whether a new label will boost sales. What was the best quality of the graphic designer you’ve worked with? Her originality.


As a kid, I wanted to work as the person taking out beans from the pod, but I realised that I also wanted to ride the tram at least once a day. Then I wanted to be a model, then a solicitor, but you have to wear a costume for that. Then I went on to study economics, micro and macro, and ended up with brush and pencil in my hands. Slowly but surely, I realised that I wanted to be a graphic designer. Ever since then, I’ve been learning. I studied for two years, I worked at a marketing agency, then in a studio, and now I’m studying graphic design at the University of Fine Arts while working as a freelance designer. It’s pretty likely that I’m going to stick with this until I decide that what I really want is to be a strawberry farmer somewhere in the countryside.

Bodolóczki Júlia GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER Kisgyerekként babfejtő akartam lenni, de rájöttem, hogy villamossal szeretnék utazni minimum napi egyszer. Aztán modell, de foltos lettem. Majd jogász, de ahhoz kosztümöt kell hordani. Később közgazdasági suliba mentem, ahol nyomtam a mikrot, makrot, végül ecset, meg ceruza került a kezembe. Szépen lassan, nem elsietve a dolgot, körvonalazódott bennem, hogy grafikus / kreatív szeretnék lenni. Azóta tanulom a szakmát, hol így, hol úgy. Jártam egy kétéves grafikus képzésre, dolgoztam reklámügynökségnél, aztán grafikai stúdióban, és most a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán tanulok, mellette szabadúszó grafikusként tevékenykedek. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? A borászatban hárman dolgoznak, nagyon családias és közvetlen a hangulat. Mindenki saját gyerekeiként tekint a szőlőtőkékre és a borokra. Nagyon szimpatikus volt a közeg, a borászok. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? A bor neve. Ez volt az első boruk, és a mai napig Premier néven árulják, ez adta az ihletet. Mutasd be magad a címkét A Premier nevű bor címkéje egy stilizált jegyet formál. A bort egy előadásként mutatom be, felhasználva a mozi világát, ami apró viccekre ad lehetőséget, pl. főszerepben a szőlőfajták, melyekből a bor készült, vagy a címkeszélén lévő perforált rész. Egy kedves, fiatalos és közvetlen címkét alkottam meg. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Inkább szeretet és szerelem van, abból viszont több. http:// www.behance.net/bodojula

What was your rst impression meeting the wine and the winemaker There are three people working at the vinery, so the atmosphere is that of cosy familiarity. Everyone thinks of the wines and grapes as their own children. It’s a lovely atmosphere with great people. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? The name of the wine. This is their first-produced wine, and even today, it’s called Premier. Please describe the label. The Premier’s label is designed to look like a ticket. I describe the wine as a performance, using the language of the cinema. This allows for little gags as the grape varieties that the wine is made of are listed as characters, the perforated edge of the label that mimics ticket stumps, here has a detachable card. I designed a kind, youthful and genial label. Of your designs so far, which is your favourite? I like and love them, all of them. www.behance.net/bodojula


ifj. Dúzsi Tamás és Bence BORÁSZOK / WINEMAKERS Dúzsi Tamás és Családja Pincészete www.duzsitamas.hu Mi az eredeti végzettségetek? Bence: Most a hetekben végzek a Sóos István Borászati Szakközépiskola szőlész-borász technikus nappali szakán. Tamás: Kertészmérnökként végeztem, szőlész szakirányon. Jelenleg egy nemzetközi szőlész-borász mesterképzésre járok. Miért kezdtetek el borászkodni? Igazából mi ebben nőttünk fel, már kisgyerekként is segítettünk a zúzóbogyózó alól kilapátolni a fürtkocsányt. Természetes volt számunkra, hogy ez a szakma az életünk részévé fog válni. Családi pince vagyunk, édesapánk világéletében szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozott. Mindannyian kivesszük a részünk a családi vállalkozás teendőiből, ebben rejlik a család ereje. Bence is végül szőlész-borász lett. Idei évi vizsga bora az évfolyam egyik legmagasabb pontú bora lett. Én (Tamás), vendéglátóipari szakközépiskolában végeztem, majd a Corvinus Egyetemre nyertem felvételt Kertészmérnök szakra. Végeztem 3 szakmai gyakorlatot külhonban különböző borászatoknál és egy kutatóintézetnél, illetve eltöltöttem közel 3 évet három jónevű szőlész-borász főiskolán, egyetemen. Miért ezt a bort választottátok erre a projektre? Mert ez egy teljesen új termékünk, ami most kerül először forgalomba, és a pincénk új székhelyét fogja szimbolizálni. Ezért is készítettünk egy bordeaux-i cuvée-t cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot házasításával. Valamint ezen bor jelképezi a család egységét, a régi és az új generációkat. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Közvetlensége, és az, hogy jól és gördülékenyen lehetett vele együtt dolgozni. Valamint, hogy jó és újító ötletei vannak a címkék tervezésének kapcsán.

What are your degrees in? Bence: I’m just about to finish studying Viticulture and Enology at the István Soós School of Viticulture, and that’s the track I’d like to follow. Tamás: I graduated in Horticultural Engineering with a specialisation in viticulture. Now I’m finishing my studies with a viticulture and enology masters’ course. Why did you start working with wine? That’s how we grew up, really, even as children we were helping out the best we could. It was the obvious choice, and as we graduated high school, we both decided that we’ll pursue this career. We’re a family winery; our father has been working with grape and wine all his life. Even though we are interested in different things, we all work together in the family business, that’s our greatest strength. We have an art historian and an engineer in the family, and there’s one, the youngest, who just wants to boss everyone around. Bence and I work with grape and wine. Bence did competitive cycling, then wanted to join the army, but in the end became a winemaker, which, it turns out, suits him very well. I (Tamás) graduated the Horticultural engineer couse at Corvinus. I went on three tours interning at various vineries and a research institute abroad. This experience abroad was crucial for me, given that although many want to leave Hungary, I’d much rather stay. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? This is a brand new product, a symbol of our new headquarters, a recently acquired mansion, where we’ll be able to work and greet guests in style. This is why we created a Bordeax-style Cuvée from Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot. This wine is also a symbol of the unity of our family, generations old and new, and the shared hobby, cycling. We created the wine together, and like to go on rides together as well. How did you get on with the graphic designer you worked with, have you seen any past designs? He is very easy-going, it’s been a pleasure working together. He is also full of great innovative ideas when it comes to labels.


I was born 26 years ago in Budapest, I’ve been living here ever since. I have been studying graphic design at the University of Fine Arts, and I’m planning to graduate next year. I’m perhaps most interested in package design, but I might work with typography as well. I like monotonous music.

Hegedűs Márton GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER

26 éve születtem Budapesten, azóta is itt élek. Négy éve tanulok a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán, amit jövőre fogok befejezni. A grafikán belül jelenleg talán a csomagolástervezés érdekel leginkább, de betűtervezéssel is szívesen foglalkoznék még a későbbiekben. Kedvelem a monoton zenét. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászokról? Fiatal korukhoz képest nagyon sokat tudnak a szakmájukról. Azt hiszem, ez a boron is érződik. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Azt már sejtem, hogy maga a bor győztes lesz, igyekszem ehhez méltó címkét tervezni neki. A címkéről: A Dúzsi család is több szálon kötődik a kerékpározáshoz. Úgy gondoltam, hogy egy biciklis kultúrából vett jelkép méltón fejezné ki azt a szakértelmet, amivel boraikat készítik. A „Rainbow Jersey” egy öt színes sávval díszített trikó, mely megkülönböztető viseletként szolgál kerékpárversenyeken az éppen aktuális világbajnok számára. Ez a színes sáv jelenik meg a címkén is, mely a család eddigi sikereire, illetve egy új versenyre utal, melyen ezúttal az új generáció indul. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Általában a legutolsóra, ez most az első fordulóban készült Birtokbor címke.

What was your rst impression meeting the wine and the winemakers? Despite their youth, they know a great deal of their profession. I think that comes across in the wine, too. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? I can already sense that this is a champion wine, and I’ve tried to create a label worthy of it. How would you describe your design? Cycling is a pastime of the Dúzsi family, so I thought I’d take something from the area to symbolise their expertise in making wine. ‘Rainbow jersey’ is the shirt the previous year’s champion wears on cycling tournaments, that’s what I wanted to bring to the label: it connects the Dúzsis past achievements with the sense of competition that awaits the next generation. Of your designs so far, which is your favourite? It’s usually the last one, right now that is my design for a Birtokbor wine for the first round of Cégér.


Kis Tamás BORÁSZ / WINEMAKER Somlói Vándor A gimnázium után a borok világa annyira magába szippantott, hogy mindenképp ezt szerettem volna tanulni. Felvettek, elvégeztem. Ezután felvettek St. Andrea Pincészetbe Egerszalókra, de közben beleszerettem Somlóba is! A pince és a birtok nagyon pici. 0,5 Ha. A Hegy mindent tud, minden adottsága megvan, hogy a világ legkiválóbb fehérborait teremje. Én csak megpróbálom ezt a legtisztább, legegyenesebb módon átadni, remélem sikerül és sok ember szívét megnyeri a Somlói bor! Mi az eredeti végzettséged? Élelmiszermérnök Bsc, borászati szakirány. Miért kezdtél el borászkodni? Rengeteg boros élmény, Merengő 2003. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Egy bor készül egyelőre a pincénél. A későbbi terv is maximum 3. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Andrej nekem nem csak egy grafikus, ő igazi művész. Mind a boros, mind az egyéb alkotásai nagyon sajátos stílusúak, elképesztően rajzol, és nem ragaszkodik szigorúan az aktuális trendekhez.

After I graduated high school, the world of wines drew me in so that I wanted to study it. I applied, I got accepted, I graduated. That’s when I started working at the St Andrea vinery in Egerszalók, but that’s also when I fell in love with Somló! This is a tiny vinery with a 0.5 ha plantation. The Mountain knows everything, it has everything to produce the best whites of the world. I am merely trying to deliver all this in the clearest, simplest way possible, and hope that many hearts turn towards the wines of Somló! What is your degree in? Food Engineer BSc, wine specialisation. Why did you start working with wine? A great many wine-related experience and Merengo" 2003. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? This is our only wine right now, but we’re not planning to produce any more than three. How did get on with the graphic designer you worked with, have you seen any past designs? Andrej isn’t just a graphic designer, he’s an artist. His winerelated, as well as his other works are full of style, his drawings are great and he doesn’t adhere too strictly to the trends of the time.


I graduated MoMe ten years ago as a graphic artist, and I’ve been working for A38 since. In 2010 I received the Aranyrajszög (lit. Golden Thumbtack) award, then I joined the Hungarian Poster Association and co-founded Kuzin Visual Workshop with Norbert Nagy. I paint as well, my exhibition entitled ‘Dácsa’ has opened recently. Aside from all that, it’s the peaceful family nest for me, with my two lovely girls and wonderful cimbalom-playing wife.

Tóth Andrej GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER

Tíz évvel ezelőtt végeztem a MOME-n, grafika szakon. Szakmai pályafutásomat az A38 Hajón kezdtem, mely kapcsolat azóta is töretlen. 2010-ben Aranyrajzszög díjjal tüntettek ki, majd bekerültem a Magyar Plakát Társaság tagjai közé, s Nagy Norberttel megalapítottuk a Kuzin Vizuális Műhelyt. Festészettel is foglalkozom, „Dácsa” c. kiállításom nemrég került bemutatásra. Mindemellett békés családi fészek, két tündéri leánygyermekkel és egy csodálatos cimbalomművész feleséggel. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? A sorsolásnál nem véletlenül nyúltam a Vándort rejtő pohár felé, könnyed színárnyalata azonnal megfogott. Az első korty jóleső érzéssel, míg Tamással való találkozás bizalommal s megnyugvással töltött el. Remek bor, jó ember, erre vártam. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Elsősorban Somló, a somlói hegy varázsa igézett meg. Szikár, természeti erőktől duzzadó hely ez. Munkára késztet. A címkéről: A vándorlás - mely a borász, Kis Tamás életének meghatározó eleme (munka - lakóhely - saját birtok között) - vizuális megjelenítéséhez a régió állatvilágának nemes szereplőjét, a vándorsólymot választottam. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? A napokban ünnepli az A38 Hajó a 10. születésnapját. Ez idő alatt rengeteg plakátot volt szerencsém készíteni nekik, de ezek közül is az „Év kulturális plakátja, 2009” címmel kitüntetett „Szívcirkusz Varieté” munkám a legkedvesebb számomra.

What was your rst impression meeting the wine and the winemaker? When we did the draw, I didn’t pick the glass with the Vándor in it by random, its colour got me instantly. The first sip filled me with joy while meeting Tamás inspired trust and comfort. A fine wine and a good man, just as I expected. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? It was the Somló, the spirit of the mountain that inspired me the most. It’s a robust place with full of raw natural power. It makes me want to get to work. Can you tell us something about the label? I used the Peregrine Falcon, an important part of the local fauna, to symbolise the journey of Tamás Kis, both the journey great of becoming a winemaker and the many small ones from home to work to vineyard. Of your designs so far, which is your favourite? A38 is about to celebrate its tenth birthday. In those years I made many posters for them, but the one for ‘Szívcirkusz Varieté’ (lit. heart-circus variety show) that won Culture Poster of the Year 2009 is my favourite.


Orosz Csaba BORÁSZ / WINEMAKER Winelife Borászat www.winelife.hu 2011-ben alapítottuk meg a céget közös elhatározásból, Linzer Sámuel és Orosz Csaba. Mindketten megörököltük a családi gazdaságot, úgy éreztük közös erővel meg tudjuk valósítani céljainkat. A 2011-es év volt az első szüretünk a közös borászat keretein belül, amely – a visszajelzések, versenyeken elért szép eredmények alapján – talán mondhatjuk, elég jól sikerült. Jelenleg 10 hektáron gazdálkodunk, valamint további 5 hektárt telepítünk. Célunk a Soproni borvidéken található tradicionális szőlőfajtákból előállított fehér- és vörösborok esetében a terroir, azaz a felismerhető, egyedi jelleg, illat- és ízvilág megjelenítése. Mi az eredeti végzettségetek? Linzer Sámuel: agrármérnök Orosz Csaba: közgazdász Miért kezdetek el borászkodni? Samu, Csabi: Mindketten poncichter (Sopronban a bortermelőket hívták így) családból származunk, tehát már gyerekkorunk óta szerves része az életünknek a szőlőtermesztés és a bortermelés is. Innen jött a név is „WineLife”. ‚Wine is our Life’ - „A bor az életünk” Miért ezt a bort választottátok erre a projektre? Rosé: főként fiataloknak szánt bor, de mivel minden korosztálynál tombol a rosédivat, viszont nehéz kiemelkedő/ figyelemfelkeltő címkét tervezni hozzá, így ez kihívásnak bizonyult. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Egy korosztály vagyunk, ezért szerintem összhangban leszünk a közös munka során. Kreatívak, örültem a párosításnak, mert nagyon erős csapatnak tartom őket.

In 2011 we founded the company together. We both inherited our families’ plantations, so we thought it was time to join our forces and reach our goals together. 2011 was our first harvest together, and we can say it went quite well, judging by the feedback and medals the wines received. We manage a 10 ha plantation and are in the process of adding a further 5 has. Our aim is to produce wines from the traditional grapes of the Sopron region with distinctive scents and tastes. What are your degrees in? Sámuel Linzer: Agricultural Engineer Csaba Orosz: Economist Why did you start working with wine? Samu, Csabi: We both come from poncichter (that’s how winemakers are called in Sopron) families, so wine making was part of our lives from early chilhood. That’s where the name WineLife comes from: wine is our life. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? The Rosé is a wine made with the young in mind, but since it’s a trendy wine right now, designing a label that stands out was quite the challenge. How did get on with the graphic designer you worked with, have you seen any past designs? We’re the same generation, and I think we got on well during this project. They are a creative team, and we were happy with the pairing, because they seemed to be a strong team.


We have both graduated the University of Fine Arts in 2007. We’re working as freelance graphic designers at Flatlab workshop. Our most important works include package designs, restaurant and club images and we’ve dabbled in typography. We both love to travel, and incorporate foreign inspirations into our work.

Laki Eszter/ Szőke Gergely GRAFIKUSOK / GRAPHIC DESIGNERS Mindketten a Képzőművészeti Egyetemen diplomáztunk 2007-ben. Jelenleg szabadúszó grafikuskent dolgozunk a Flatlab lakásműhelyben. Legfontosabb munkáink között megtalálhatóak csomagolástervezések, étterem és szórakozóhely-arculatok, illetve tipográfiai kísérletezések. Mindketten szeretünk utazni, es az így szerzett inspirációinkat beépíteni munkáinkba. Mi volt az első benyomásotok a borról és a borászról? A Winelife rendkívül fiatal, friss vállalkozás, de Csabi és Samu családi hagyományokat követ: felmenőik évszázadokkal ezelőtt kezdték a borászkodást. Mindketten lokálpatrióták, fontos nekik, hogy hozzájáruljanak a soproni borrégió fellendüléséhez. Rozéboruk friss, könnyű, gyümölcsös. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Nagyon örülünk, hogy szinte a kezdetektől részesei lehetünk a kialakulásnak, együtt építhetünk fel egy új brandet. A címkéről: A Winelife borászat 2012-es rozéja fáradságos munkával, küzdelmes, átvirrasztott éjszakákon át született. A borászok a létező összes problémával szembesültek, és dacosan kitartottak a rozé mellett. Célunk volt, hogy a tipográfia is ráerősítsen az ellentmondást nem tű rő kitartásra, amely a Winelife borászai számára meghozta a sikert. Grafikusi pályafutásotok során melyik munkáitokra vagytok a legbüszkébbek? Szo"ke Gergely: Ankert Laki Eszter: Kolor

What was your  rst impression meeting the wine and the winemaker? Winelife has just started, it’s a fresh enterprise, but Csabi and Samu follow in the footsteps of their ancestors who started working with grape and wine centuries ago. They’re both very proud of their homeland, and think it’s important to help the region flourish. Their rosé is fresh, light and fruity. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? We’re very happy to be part of the creation of a new brand from its very beginning. Can you tell us something about the label? The 2012 Winelife rosé is a product of hard work and many sleepless nights. Even though they encountered many problems, the winemakers stuck by their methods, and produced a great wine. We wanted the typography of the label to mirror this tenacity and diligence that brought success to Winelife. Of your designs so far, which is your favourite? Gergely Szőke: Ankert Eszter Laki: Kolor


Radics Barni BORÁSZ / WINEMAKER Radics Barnabás Családi Pincészet Induló, 10 hektáros családi pincészet vagyunk Tokaj-Hegyaljáról és Somlóról. Jelenleg az ismeretlenségből szeretnénk kitörni, és minél szélesebb körben bemutatkozni a fogyasztók előtt. Nem igazán a nagy koncentráltságú borok irányába szeretnénk vinni a pincészetet, hanem sokkal inkább a könnyebben fogyasztható, „jóivású” tételek felé. Szép és érdekes borok elkészítése a célunk, akár a borvidékre nem jellemző más fajtákból is, mint például: syraz, kékfrankos, irsai olivér, sauvignon blanc, rajnai rizling, fűszeres tramini. Mi az eredeti végzettséged? 1998-ban végeztem a Budafoki Borászati Technikumban, mint borásztechnikus. Miért kezdtél el borászkodni? Az apai és nagyapai szőlőkben és pincékben nőttem fel a Somlón, így szerettem meg ezt a szakmát. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? A meglévő boraim mellett egy teljesen új termékcsoportot akarok létrehozni, a Pionír borcsaládot, melynek tagja az általam a pályázatra nevezett 2012-es Shyraz. Ehhez egy teljesen új, a többitől különböző megjelenésre van szükség, hogy ránézésre is jól elkülöníthető legyen. Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Először is a legfontosabb, hogy szereti a boraimat. Ennek hiányában nem is lehetne szerintem jól együtt dolgozni. Valamint sugárzik belőle az életszeretet, az alkotásvágy, és a jóság, ami egyre ritkább. Sajnos kevés ilyen ember van körülöttem.

We are still in the starting phase with our 10-ha vinery in Tokaj and Somló. Right now, we’re working on establishing a name for ourselves, so that the consumers will know about us. Our aim isn’t really to produce sombre, concentrated wines, but rather easier, drinker-friendly items. We wish to make beautiful and interesting wines, even from varieties untypical of the region such as Syrah, Blaufränkisch, Irsai Olivér, Sauvignon Blanc, Riesling or Tramini. What is your degree in? I graduate the Budafok Wine Polytchnic in 1998 as a winemaker. Why did you start working with wine? I grew up in my father’s and grandfather’s plantation and cellars in Somló, that’s how I grew to love the profession. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? I’m trying to create a whole new line of products, the Pioneer family, and the 2012 Syrah I entered in Cégér is part of that family. To start something new, we’ll need a new look, distinguishing the line at first glance. How do get on with the graphic designer you’re going to work with, have you seen any of her past designs? First and foremost, she likes my wines. If she didn’t, that would have made woking together a lot harder. Apart from that, she is full of life, creativity and goodness, and that’s not easy to find these days. Sadly, there aren’t many people like that around me.


I consider myself lucky to live exactly the sort of life I dreamed of having. I can study what I want, work on what I like, and my days are full of inspiring moments. As a last-year student of the University of Fine Art, I’m and entrant to the profession in the fullest sense of the word. I hope that as I gather knowledge and build my career, I will be able to use graphic design to make everyday life more beautiful.

Szász Veronika GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER Azon szerencsés emberek egyikének mondhatom magam, aki azt az életet éli, amit mindig is megálmodott magának. A Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatójaként a szó legszorosabb értelmében mondhatom magam pályakezdő grafikusnak, és remélem, ahogy pályafutásom egyre gazdagodik tapasztalatokkal, lelkesedésem és tudásom lankadatlan állíthatom hadrendbe a mindennapi életet szebbé tevő grafika mögé. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? A bor illatos volt és finom, a borász lendületes, vitális, jókedvű és határozott. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Maga a bor és a borász elképzelései, tervei a „jövő borairól”, amikkel gazdagítani szeretné a tokaji borvidék repertoárját, valamint a bor neve, amiben mindez tökéletesen kifejeződik. A címkéről: A tervezésnél a Pionir szó hangulata és jelentése adta a fő ihletet, hiszen a Pionir számomra nem csupán a syrah Tokajon, hanem maga Radics Barnabás is. A palackon a Pionir útjat szerettem volna megeleveníteni asszociatív, gondolatébresztő, keveset beszélő, de sokat mondó előadásmódban. A címke front oldala koncepcióm szerint letisztult, a történet a palack kézbe vétele után elevenedik meg (a palacknak nincs olyan nézete, ami ne sugallna valamit tartalmáról), arra inspirálva a szemlélőt, hogy az üvegben rejlő bort mielőbb megkóstolja. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Mindegyik munkámat szeretem, némely alkotás teljes természeteséggel születik meg, egyes munkák kezdetben távolabb állnak tőlem, de rendszerint azokon is addig dolgozom, amíg meg nem szeretem őket.

What was your  rst impression meeting the wine and the winemaker? The wine was sweet-scented and delicion, the vintner full of momentum and vitality, he was cheerful but direct. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? The wine itself and the ideas of Barnabás Radics, his plans of ’wines to come’, that will enrich Tokaj, and of course the name of the wine that combines all of these. About the label: When I started the design, the main source of inspiration was the word Pioneer, since it doesn’t only apply to Syrah in Tokaj but also to Barnabás Radics. I wanted to incorporate the concept into the label in a talking-little-saying-lots sort of way. The front label is clear and simple, but the story unfolds once the bottle is picked up, inspiring the one holding the bottle to open it and sample the wine as soon as possible. Of your designs so far, which is your favourite? I like all of them. Some of them come naturally, others take time to get my head around, but usually I work on those long enough to form a similar bond.


Szövényi Áron BORÁSZ / WINEMAKER Anonym Pince www.anonympince.hu Feleségemmel 2006-ban kezdtük az Anonym Pince „építését”. Először csak két hordóval dolgoztunk és pezsgőt készítettünk, aminek nagy sikere volt. Ezen felbuzdulva 2008-ban készítettük először pinot noirt. A családi területekről először kis mennyiségben vásároltunk szőlőt, majd 2010-et követően már a teljes 2 ha családi területről készítjük borainkat. Mi az eredeti végzettséged? Borász (élelmiszermérnök) Miért kezdtél el borászkodni? Egyszerűen hajt az alkotási vágy. Szeretnék olyan borokat létrehozni, amelyek igazán rám jellemzők. Mindig is jó volt a szaglásom és az ízlelésem, de azért nem vezetett egyenes út a borászkodáshoz. Tanulmányaimat a BME-n kezdtem vegyészmérnökként, majd egyetemváltással kerültem az akkori Kertészetire, ahol a borászati tanszéken diplomáztam. Miért pinot noir-t választottad erre a projektre? A pinot noir kedvencem és Etyek ikon fajtája, jó közvetítője a termőtájnak és a talajnak. Az Életjel pinot noir-unk mellett idén egy hordóválogatást is palackozunk, ennek címkéjét bízzuk Kiss Zsomborra. Mi tetszik legjobban Kiss Zsombor grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Vérprofi! A grafika mellett más területeken is tervez, dizájnol, ami még színesebbé teszi munkáit.

My wife and I started building Anonym Vinery in 2006. We started out with only two barrels and made sparkling wine in them, which was a great success. This made try the Pinot Noir for the first time in 2008. First, we bought small quantities of grape, but since 2010 we produce wines from our 2 ha plantation. What is your degree in? Vintner (food engineer) Why did you start working with wine? It was a case of wanting to create something. I want to create wines that say something about me. I always had a good sense of smell and taste, but that doesn’t make a winemaker. I started out at the University of Technology and Economics, studying chemistry, then changed to what was then the Horticultural University where I studied winery. Why did you choose the Pinot Noir for Cégér 2013? The Pinot Noir is my favourite and the icon of Etyek, a good representative of the region. In addition to our Életjel (lit. life sign) Pinot Noir, this year we bottled a special selection, and that’s the one we entrusted to Zsombor Kiss. How do get on with Zsombor Kiss, the graphic designer you’re going to work with, have you seen any of her past designs? He is a true professional! His projects outside of graphic design makes his work all the more colourful.


Graphic designer and architect, I’m the manager and co-founder of Palmetta Plan Architect and Design studio. I’m a graduate of the University of Fine Arts where I earned my degree as a graphic designer. In my projects, I try to synthetise art and design. The graphics and designs I work on are characterised by a clear minimalist outlook and conceptualist ideas.

Kiss Zsombor GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER Grafikus, tervező. A Palmetta Plan Építészeti és Design Stúdió vezető tervezője és társalapítója vagyok. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomáztam tervező grafika szakon. Munkáimban a képzőművészet és dizájn szintézisét igyekszem megvalósítani. Karakteres grafikáimat és dizájn munkáimat a letisztult minimalista látásmód és erős konceptuális töltet jellemzi. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? Abszolút pozitív! A borok kiegyensúlyozottak, a borászat ígéretes. A borász pedig bepillantást engedett a hétköznapjaiba, a családját is volt szerencsém megismerni, így kerek az egész történet. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Az inspiráció a helyszínen szerzett benyomásokból táplálkozik. Elsősorban Etyek vidéke, annak hangulata, Áron és családja, és természetesen maga a bor adja az elsődleges inspirációt. A címkéről: 300 Pinot Noir hordóválogatás 2012 A dizájn koncepció alapja nem egy hagyományos értelemben vett címke, hanem egy térbe kimozduló fa „gyűrű”, melynek 4 oldalán kap helyet minden szükséges információ, valamint azt kiegészítendő egy függőcímkén minden általunk fontosnak ítélt részlet, mely a bort pontosan definiálja. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Mindegyik munkára büszke vagyok, ami a weboldalamon (www.kisszsombor.com ) látható. Most talán az egyik legfrissebb munkámat emelném ki, ami a maga nemében egészen különleges lesz, ha megvalósul abban a formában, ahogyan terveztem.

What was your rst impression meeting the wine and the winemaker? Absolutely positive! The wines are harmonious, the winery is full of potential. The winemaker told me about his work and I got to meet his family, so all the details are in. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? Inspiration came from what I saw at the winery, mainly the countryside near Etyek, the atmosphere, Áron and his family, and, of course, from the wine itself. A few words about the label: 300 Pinot Noir Selection 2012 My concept was not to create a label in the usual sense, I was thinking rather along the lines of a wooden ‘ring’ on whose four sides we print all the information about the wine and then add a small label with an important, for us, defining quote. Of your designs so far, which is your favourite? I’m very proud of all my designs that are on my website: www.kisszsombor.com Perhaps my favourite right now is a recent project, quite unique if it turns out the way I see it. It’s the complete redesign of a funeral home, architectural and interior concept, furniture and company image.


Ruppert Ákos BORÁSZ / WINEMAKER Ruppert Szőlőbirtok és Pincészet www.ruppert.hu Villányi borvidék nyugati peremén egy Babarcszőlős nevű kis faluban családi összefogással működik a borászat. A borvidék egy újra felfedezett részén Villány fő fajtáit termesztjük, de nagy hangsúlyt fektetünk a fehérborokra is. Sokat gondolkodó, merengő, végtelen precíz ember vagyok, akinek a szőlő, a bor a mindene. Tündéri családom támogatásából és szeretetéből merítek erőt, és remélem, hogy tudok annyi szépséget mutatni a borászkodásból a fiamnak, hogy ő is beleszeressen ebbe az izgalmas szakmába. Modern felfogású, nyitott, innovatív borász vagyok erős természetesség és valódiság utáni vággyal. Mi az eredeti végzettséged? Eredeti végzettségem építő mérnők. Miért kezdtél el borászkodni? Imádom a növényeket, és a szőlőink egyszer csak teremteni kezdtek. Így rendeltetett. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Villány zászlósbora lett a Cabarnet Franc. Minden évben kiemelkedő minőségű, összetett, izgalmas. Barátságos, mégis ünnepélyes. Mi tetszik legjobban Radimszky Anna grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Törekszik az egyszerűségre. Minden általam ismert munkája valamilyen nagy ötleten alapul, amiket aztán jó stílusérzékkel és grafikai tudással dolgoz ki.

Babarcszo"lo"s is a small village on the western edge of Villány wine region, and that’s where the Ruppert family vinery is located. In this re-discovered part of the region we cultivate the main varieties of Villány, but put great emphasis on white varieties as well. I’m a contemplative and extremely precise person whose life is made full with grapes and wine. I get strength and inspiration from the support of my lovely family, and I hope that I can pass on enough of the beauty of wine making to my son that he too will fall in love with this exciting profession. I’m a vintner with a modern, open and innovative outlook with a strong impulse towards naturality and authenticity. What is your degree in? I graduated as a civil engineer. Why did you start working with wine? I love working with plants, and our vinery suddenly started producing a lot of grapes. It was meant to be. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? The Cabernet Franc is the flagship of Villány. It produces great quality every year, it’s complex and gripping. Friendly, yet solemn. How do get on with Anna Radimszky, the graphic designer you’re going to work with, have you seen any of her past designs? She aims for simplicity. Every one of her designs that I’ve seen is based on some grand idea that she then works into the graphics with a great expertise and sense of style.


I’m studying graphic design at the University of Fine Arts. Other than that, I cook, I hike and climb, and love Sci-fi in both book and film.

Radimszky Anna GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER A Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanulok, és tervezőgrafikával foglalkozom. Ha pedig nem grafika, akkor sütés-főzés, kirándulás, hegymászás, valamint sci-fi, könyvben és filmben egyaránt. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? Jellegzetes villányi bor, amin érződik a borász fiatalos hozzáállása. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? A fő inspirációt a család életmódja adta. A borászat mellett a másik fontos elfoglaltságukat a lovarda jelenti, fontos számukra, hogy ezeket a tevékenységeket úgy végezzék, hogy közben odafigyeljenek a természet-közeliségre és a hagyományok ápolására. A címkéről: A prémium kategóriás bort nagy palackszámban készíti a pincészet. Egy elegáns papírcímke kerül a palackra, vastag, fehér papírra nyomtatva. Amikor egy-egy palackot vásárol valaki, akkor lehetőség lenne még inkább hangsúlyozni, hogy prémium borról van szó. Egyedi lehet és elegáns, ezért egy bőr szalagot terveztem az üvegre. Amibe dombornyomással kerül a név és egy motívum. A bőrbe nyomott motívum természetes, utal a hagyományok fontosságára, és szépen kiegészíti az elegáns papírcímkét. Az üvegen körbefutó bőrszíj kifejezi, hogy a pincészet és a lovarda szervesen kapcsolódik. Egyik sem önmagában egy kizárólagos tevékenység, hanem az életforma része. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb? Általában a legutóbb elkészült munkáimra vagyok büszke. De idő múlásával egyre kritikusabban nézek rájuk.

What was your rst impression meeting the wine and the winemaker? It was a typical Villány wine but the hand of the winemaker is clearly felt. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? The main inspiration came from his and his family’s way of life. Aside from the vinery, they also work with horses, and it seems very important that they should also stay close to nature and keep up traditions. A few words about the label The vinery produces a great deal of premium category wine. These bottles are adorned with elegant, labels on thick white paper. When someone buys a bottle of wine like this though, there could be more saying that this is a premium wine. To make it more elegant and unique, I put a leather band on the bottle. The band has the name and a simple motif inscribed. All this is suggestive of nature, the importance of traditions and complements the elegant label very well. The band running around the bottle symbolises the unity of the vinery and the sable: neither excludes the other, they’re both part of the lifestyle. Of your designs so far, which is your favourite? It’s usually the one I’m just finished with, but, as time passes, I get more critical of my designs.


Vécsei András BORÁSZ / WINEMAKER Vécsei Pincészet www.vecseipince.hu A Vécsei Pincészet (www.vecseipince.hu) Móron található. 60 hektáron termelünk szőlőt, készítünk belőle bor. A céget édesapám alapította, több mint 20 éve dolgozunk együtt. Ötvözzük a modern és a régi idők technológiáit. Fajtáink: Ezerjó, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Rajnai Rizling, Zöldveltelini, Tramini, Shiraz, Merlot, Cabernet Franc Mi az eredeti végzettséged? Közgazdász Miért kezdtél el borászkodni? Édesapám szeretette meg velem, Ő a borász, végzettsége szerint is, én beleszülettem. Miért ezt a bort választottad erre a projektre? Móron, helyben, a vörösbort egyelőre nem ismerik el, bár a bírálatok pontszámai nem ezt igazolják. Szeretnénk megmutatni, hogy ez a fajta, sőt egyáltalán a vörösbor, mit „tud” Móron! Mi tetszik legjobban a grafikusban, esetleg megismert munkáiban? Nyitott, őszinte, a munkáit egyelőre nem ismerem. Abban megegyeztünk, hogy „szabad kezet” kap, mindenki csinálja azt, amihez ért.

Vécsei vinery is in Mór. We have a plantation of 60 hectares. The company was founded by my father, we’ve been working together for more than 20 years. We like to combine the old with new technologies. The varieties we produce are: Ezerjó, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Grüner Veltliner, Tramini, Syrah, Merlot and Cabernet Franc. What is your degree in? I’m an economist. Why did you start working with wine? The love of wine came from my father. He’s the vintner, he studied, I was born into it. Why did you choose this particular wine for Cégér 2013? Red wines from More aren’t well know, though they do well in competitions. We’d like to show the true colours of this variety and red wines of Mór in general. How did get on with the graphic designer you worked with, have you seen any past designs? She seemed open and honest, I haven’t seen any past works. We agreed that she gets complete artistic freedom—everyone should do what they do best.


I’ve been a student of Moholy-Nagy University of Art and Design since 2009. After earning a degree in graphic design, I stayed on to do MA on the same subject. I like to experiment, to use new techniques and materials, to mix the conventional with the cutting edge. I’m working on many great projects simultaneously, I like to test myself in different fields: I’m a head of MoMe’s student union, I work as a freelance designer and run a tourists’ house with some friends in the Mátra mountains.

Bognár Enikő GRAFIKUS / GRAPHIC DESIGNER 2009 óta vagyok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatója, a tervezőgrafika BA elvégzése után idén kezdtem az MA-t ugyanezen a szakon. Szeretek kísérletezni, új technikákat, anyagokat kipróbálni, keverni a hagyományost a nagyon nem megszokott dolgokkal. Nagyon sok dolgot csinálok párhuzamosan, szeretem kipróbálni magam különböző területeken, például az egyetem hallgatói önkormányzat elnöke vagyok, dolgozok szabadúszó grafikusként, valamint barátaimmal egy turistaházat üzemeltettünk a Mátrában. Mi volt az első benyomásod a borról és a borászról? Kedves, szimpatikus embernek találtam, aki sokat tud a szakmájáról és szívesen mesél is róla. A kóstolt borok nekem tetszettek, a kiválasztott fajta kifejezettem finom, gyümölcsös. Mi adja jelen fázisban a fő inspirációt a cégér címkével kapcsolatban, ami alapján elkezdtél alkotni? Jelenleg egy történet, a borvidék múltja, a táj, a szőlő adja a fő inspirációt. Mutasd be magát a címkét! A szőlőtermelő területek egyesülését és a rózsa motívumát kevertem András racionalitásával, józan gondolkodásával, modern elképzeléseivel és ebből jött létre ez az erősen geometrián alapuló motívum. Grafikusi pályafutásod során melyik munkádra vagy a legbüszkébb (fotó is róla)? Sok munkámat szeretem és vagyok rá büszke, de a kedvenceim a pop up-os projektek. Azért kezdtem el foglalkozni velük, mert érdekel a felépítésük, az, hogy miként lehet megvalósítani egy teljesen egyszerű, kézzel fogható mozgó, interaktív könyvet. Érdekel a matematikája, fizikája, mit lehet belőle csinálni, és ez hogy kapcsolható a grafikához.

What was your rst impression meeting the wine and the winemaker? I thought he was a kind and generous man who is very knowledgeable about what he does and likes to share that knowledge. I liked the wines he showed me, and the variety chosen for this project is a lovely, fruity one. What was your main inspiration as you started working on this Cégér label? I gathered inspiration from a story, the history of the region, from the land and the wine itself. How would you describe your design? I tried to mix the unity of vineyards and the rose motif with András’s rationality, sense and modern views which resulted in a label that owes much to geometric shapes. Of your designs so far, which is your favourite? I like and take pride in many of my designs, but my favourites are the pop-up projects. I started working with them because the medium fascinates me, I wanted to create a simple, palpable, interactive book. I’m interested in the mathematics, the physics of it, the possibilities it still holds and its graphic applications. I’ve just finished working on a book about religion in Hungary in 2013, where statistics use pop-up visualisations.


artmoments.hu

Innovatívabb. Könnyebb. Okosabb. Új Audi A3 Sportback Hatékonyság az, amikor a letisztult design és az innovatív funkcionalitás találkozik. Amikor a technológia intuitívvá válik. Amikor a sportosság és a teljesítmény egyesül. Az új Audi A3 Sportback magával ragad. Fedezze fel az autót, és a hozzá kapcsolódó infotainment lehetőségeket az Audi connect funkcióval együtt!*

Tesztvezetési lehetőséggel kapcsolatban keresse az Audi Centrum Budapestet!

Audi Centrum Budapest 1033 Budapest, Mozaik utca 1–3. +36 1 367 3425 www.audicentrumbudapest.hu

Új Audi A3 Sportback kombinált üzemanyag-fogyasztás: 5,6–4,2 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 130–108 g/km. *Extra felszereltségként rendelhető.


www.facebook.com/cegerajobornak www.cegerajobornak.hu


Profile for Hybridart Management

Cégér 2013  

Cégér 2013  

Advertisement