Page 1

De Zuidwester 22e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

In deze krant: Elke woensdag buurtsoep in de Immanuelkerk

De vriendenbus van Dignis komt eraan

Pagina 3

Buurtcentrum “De Semmelstee” is geopend! Splinternieuw buurtcentrum voor vier wijken

Samen maken we de buurt een beetje warmer

De Ziel van Zuid Op zoek naar de ziel heb ik lang zitten dromen: zou hier ooit een gedicht uit voort kunnen komen? Want waar is die ziel toch, mijn beste vrinden? ’t Is net als de hurken, je kunt ze nooit vinden.

Zijn het de winkels, de plantsoenen en parken de bieb of het Pleinfeest, of misschien wel de markten, de boten die liggen in het Noord-Willemskanaal, of de kunst in de wijken, het kan allemaal. ‘t Helperbad, de Papiermolen, de Hoornse plas: iedere zwemmer zou wel willen dat hij hier was. We hebben zoveel dingen waar we blij mee zijn. een ziekenhuis, tehuizen, en natuurlijk dit Plein. ’t Stadspark met zijn speelplaats, en dierenweide, je kunt er je kinderen dagelijks mee verblijden. Je kunt er ook sporten en festivals bezoeken, en we hebben hier ooit zelfs de Stones kunnen boeken! Binnenkort wordt de wijk ook een buurtcentrum rijker, aan de Semmelweisstraat, ga daar beslist ook eens kijken. Zuid is de wijk waar Erwin en Ronald werden geboren, en waar mensen bij de visboer een harinkje scoren, de wijk waar heel veel leerlingen samen scholen, en mooie vijvers bedacht zijn, als hulp voor riolen. Waar winkels de mensen op hun wenken bedienen, sommige sluiten er zelfs pas tegen tienen! Maar zit het eigenlijk wel in al dát soort dingen? of zit de ziel misschien toch wat meer van binnen, en komt die eruit als het ergens om gaat? Ja dan wordt er geholpen, bij het woord ook de daad. Zo zag ik de ziel toen asielzoekers kwamen met voor Groningers vaak van die moeilijke namen. Eerst in het Heijmanshuis, toen in Martinistate, dat kon je aan de mensen in Corpus wel overlaten. Ze vonden hier bij de bewoners een warm onthaal, dat kón toch maar mooi hier allemaal. De mooiste muziek kwam vaak uit armoede voort, dat weet iedereen die wel es naar soulmuziek hoort. Veel mensen uit Zuid zijn echt niet zo rijk daarom zijn we blij met Mamamini in de wijk! Ik voel nu behoefte, nu ‘k zover ben met dichten, om uit de veelheid er toch één ziel uit te lichten. De Immanuelkerk bestaat nu 50 jaar een moment voor een feestje, naar de buurt een gebaar. De wereld is vol zoekers, u bent er vast ook één. Steeds vaker staan we voor die opgave helaas alleen. Iedereen moet zelf maar zijn weg zien te vinden

in het doolhof van ’t leven, wie kan ons verbinden? Je moet zoveel zelf doen, het is vaak zo stressen, ja het leven dat leert je soms heel harde lessen. Maar dán zijn er plekken waar je je welkom mag weten, voor een film, een kop koffie, soep of warm eten. Maar ook concerten en lezingen, meditatie of yoga, of een gesprek met een van onze dames in toga. Al mijmerend wandelen door de eigen wijk: een eindje meelopen met anderen, het verbreedt je kijk. We zoeken toch vaak de zon én de zin van ons leven, soms vind je die al door wat aandacht te geven. Een bezoekje, een bloemetje, bij ziekte een kaart, dat is voor veel mensen al heel wat waard. Het zit ‘m niet altijd in het grote gebaar, wat meer naar elkaar omzien, is dat nou zo raar? Wij kunnen het niet alleen, alleen maar samen, Iedereen mag er zijn: dat is wat we zondags beamen, maar door de week moeten we dat vooral ook dóen. Of ’t nu God is of anderen die je inspireren, laten we ’t op zijn minst samen een beetje proberen. Máár: de Ziel van Zuid sluit zich niet op tussen muren, die zweeft overal rond, die láát zich niet sturen. Neem nou de Prokkel, straks op het Overwinningsplein, beloof me dan alsjeblieft dat u dan hier wéér zult zijn. Bewoners en cliënten van NOVO doen klusjes voor elkaar, een simpel idee, en zo voor mekaar. Dat is zo’n moment dat de ziel van Zuid zich laat zien, voor het samen-leven is dat een prima vitamien! Muziek is de blikopener van de ziel, zei Arthur Miller. De schrijver doelde vast op de Missa Criolla. Deze korte mis is geschreven door een Argentijn, en zal zo meteen in de kerk te beluisteren zijn. Ik maak nu een einde aan dit lange verhaal, en kom dan toch uit bij wat heet de moraal: In alle voorzieningen zit niet de ziel van Zuid, die zit in het hart, en die moet er uit. Het geld of verstand: daar geloof ik niet in. maar waar ontmoeting is zie je een begin. De Ziel van Zuid is ‘t menselijk kapitaal. De Ziel van Zuid? Dat zijn wij allemaal!

“We ’ve got soul, man!” Overwinningsplein, 30 mei 2015 Tekst: Jan Wijbenga Wijbengahalma8@gmail.com

Oktober 2015

Einthovenlaan natuurvriendelijker

Pagina 5

Pagina 10

Op 12 september is het nieuwe buurtcentrum aan de Semmelweisstraat geopend door wethouder Ton Schroor. Ook werd de nieuwe naam onthuld: “De Semmelstee”. De deuren staan wagenwijd open voor bewoners en geïnteresseerden en alle activiteiten zijn inmiddels in volle gang. De voorbereidingen voor de nieuwbouw startten al een aantal jaren geleden, maar het wachten was de moeite waard: het nieuwe buurtcentrum is prachtig geworden. Onder luid applaus opende wethouder Ton Schroor het buurtcentrum, waarna er werd gefeest met muziek en lekkere hapjes. De nieuwe naam van het buurtcentrum werd ook onthuld. Joop Jansen uit Hoornsemeer bedacht de nieuwe naam, die uit alle inzendingen naar aanleiding van een oproep in onder andere deze krant door een committée werd gekozen. Buurtcentrum De Semmelstee bedient vier wijken: Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Ter Borgh en Piccardthof. De buurt- en speeltuinvereniging (BSV) beheert het gebouw en coördineert de activiteiten. De Semmelstee is elke dag geopend van 8:00 tot 17:00 uur. Overdag is er altijd een beheerder te vinden.

Ook ’s avonds is er genoeg te doen, onder begeleiding van het bestuur van de BSV en vrijwilligers. Van het Oranje Fonds heeft de BSV subsidie gekregen voor de inrichting van een grote nieuwe keuken. Daar wordt gekookt met en voor bewoners. De keuken heeft een open karakter en is letterlijk het centrum voor ontmoeting in het gebouw. Het aantal kookactiviteiten wordt uitgebreid. Samen koken en zo elkaar en de buurt beter leren kennen, dat is in De Semmelstee mogelijk. Naast de vrijwilligers van de buurt- en speeltuinvereniging en de beheerders zijn in het buurtcentrum nog een aantal andere gebruikers te vinden. Zo heeft het Sociaal Team er haar intrek genomen en is er een vaste plek voor de jeugd- en jongerenwerkers. Naast het organiseren of bijwonen van leuke activiteiten, lessen of bijeenkomsten kunnen buurtbewoners dus ook met al hun vragen in De Semmelstee terecht. Op www.semmelstee.nl is alle informatie over het buurtcentrum en de activiteiten te vinden. De BSV staat open voor nieuwe initiatieven, dus ideeën zijn van harte welkom. De Semmelstee is ook actief op facebook.

De weggeefkast nu ook in Corpus den Hoorn!! Vanaf woensdag 30 oktober 2015 kun je spullen inbrengen en meenemen. Plaats: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Tijd: iedere woensdag van 10.00 tot 13.00 u. Voor wie: voor alle bewoners van Corpus den Hoorn


oktober 2015 - pagina 2

De Zuidwester


oktober 2015 - pagina 3

De Zuidwester

Stichting Huurdersbelang de Huismeesters

DE WIJKKRANT DE ZUIDWESTER ZOEKT

TWEE VRIJWILLIGERS Wij zijn opzoek naar twee vrijwilligers die ons team willen komen versterken. De taken zijn o.a.:

Groningen-Zuid

Het binnen halen van nieuws uit de wijken, Corpus den Hoorn en de Hoornse Meer.

De wijkraad Corpus den Hoorn is verhuisd

Onze stichting behartigt de belangen van huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, de Wijert en de Rivierenhof.

Zelf eventueel teksten schrijven of stukje herschrijven.

Adverteerders en kopijschrijvers benaderen.

Sinds enige weken is het nieuwe MFC in de Semmelweisstraat geopend. Ook de wijkraad is gehuisvest in het nieuwe pand. Na jaren van noodhuisvestingen hebben we nu weer een eigen plek. We kunnen u nu weer op een prettige manier ontvangen en eventueel met u in gesprek gaan over wijkzaken. In verband met de planningen, wel graag vooraf een afspraak maken.

Per 1 september 2015 is het secretariaat verhuisd naar de Semmelweisstraat 164, 9728NN Groningen. Telefoon 06-54320072 of 050-5256371 E-mail st.huurdehuis@kpnmail.nl

Het bijwonen van vier redactie vergaderingen per jaar.

Onze nieuwe gegevens zijn: Wijkraad Corpus den Hoorn Postbus 8043 9702 AK Groningen Bezoekadres: Semmelweisstraat 182 T. 06-54320072 E. wijkraad@corpusdenhoorn.nl I. www.wijkraadcorpusdenhoorn.nl F. Wijkraad Corpus den Hoorn

Als er vragen, suggesties of klachten zijn over uw woning of woonsituatie, neem dan contact met ons op.

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 3e editie 2015 Verschijning 4x per jaar Redactie: Sjoerd Alkema, Alexandra Cools, Annika van Dijk, Jan Nieborg, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Banda BV, Heerenveen Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoekadres: Semmelweisstraat 182 9728 NN Groningen Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl en www.dezuidwesterkrant.nl Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. De redactie houd zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

De Vriendenbus van Dignis komt eraan Bewoners van het Heymanscentrum en Da Costa, een woonzorgcentrum van Dignis kunnen binnenkort gebruik maken van de Vriendenbus. Van een uitstapje naar het museum tot een rondrit door de provincie, het is vanaf nu allemaal mogelijk. De Vriendenbus is een van de initiatieven van de Stichting Vrienden van Dignis om iets extra’s te doen voor de bewoners. Het beschikbare overheidsgeld wordt ingezet voor directe zorg en behandeling. Voor iets extra’s om het welbevinden van de cliënten te bevorderen blijft er te weinig over. De Vriendenstichting beheert geld dat via donaties is vergaard. De bus wordt geschonken aan de bewoners en hun familieleden en vrienden. De vrijwilligers van Dignis gaan als chauffeur met de bus rijden en voeren naar vermogen de wensen van ouderen en hun naasten uit. Het is geen dus bus voor de zorgactiviteiten van Dignis. De Stichting Vrienden van Dignis hoopt dat velen nu hun gewenste uitstapjes gaan maken. In de Vriendenbus is plek voor acht passagiers, rolstoelen kunnen ook mee. De chauffeurs zijn dagelijks, ook in het weekend en ’s avonds beschikbaar om op de bus te rijden. Stichting Vrienden van Dignis heeft de bus aangeschaft uit eigen middelen met subsidie uit het project BoodschappenPlusBus van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich in voor de kwetsbare ouderen in Nederland en betrekken hen via diverse activiteiten weer bij de maatschappij. De busritten zijn zo goed als gratis voor de bewoners en hun naasten. Er wordt een symbolische vergoeding van één euro gevraagd. De Stichting Vrienden van Dignis start een campagne om via giften en donaties de Vriendenbus op de weg te houden. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd de bus op 8 september overhandigd aan de bewoners. Vervolgens hebben ze een gratis proefritje kunnen maken.

Lijkt het je leuk om wat voor de wijk te betekenen en de wijkkrant De Zuidwester levende te houden, dan zijn we op zoek naar jou… Inlichtingen bij de wijkraad Corpus den Hoorn 050-5256371

Wijkraad Corpus den Hoorn


oktober 2015 - pagina 4

De Zuidwester

Dansen van universele vrede Op 5 en 19 oktober 2015 om 20.00 u geeft Ellen van der Meulen een workshop Dansen van Universele Vrede met als thema Ontmoeten. Het gaat daarbij om het ontmoeten van het wezenlijke in elkaar en om het ontmoeten van God. Door middel van dans, zang en stilte kunnen we komen tot een diepe beleving hiervan die woorden te boven gaat. Ervaring in deze eenvoudige dansen is niet nodig. Een voortdurend herhalen van de bewegingen maakt dat de hele danservaring zich toch kan verdiepen. De dansen zijn gebaseerd op inspirerende woorden of heilige zinnen uit de joodse en (mystiek) christelijke religie.

eaevdm482014gmail.com. Bij te weinig deelname (<5) wordt de workshop afgezegd. Graag opgave voor 1 oktober 2015

Data: 5 en 19 oktober 2015 Tijd: 20.00 u Plaats: Immanuelkerk Info en aanmelden: Ellen van der Meulen, tel 06 47549013 of via mail

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

HB-Café in Groningen op 9 oktober 2015

Persoonlijkheidsontwikkeling volgens Dąbrowski Op 9 oktober 2015 spreekt mevrouw Lotte van Lith over de theorie van Dąbrowski in het vierde HB (HoogBegaafden) Café in Groningen. Locatie: bovenzaal van “Het land van Kokanje”. De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het thema hoogbegaafdheid. Lotte van Lith geeft een introductie op de theorie van Dąbrowski. Binnen het onderzoek naar hoogbegaafdheid krijgt deze theorie over persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer bekendheid. Dąbrowski schetst een persoonlijkheidsontwikkeling waarbinnen intensiteit en complexiteit van beleving en betekenisgeving op een positief-constructieve wijze worden neergezet.

Allendeplein Anno 2015 Direct na het beëindigen van het Hoornsemeer Concert, werd begonnen met de herinrichting van het S. Allendeplein. Na jaren lang ongenoegen over de groen waas op de tegels en het vele onkruid, is de zaak nu grondig aangepakt en heeft het plein een nieuwe look. Ook de geluidsoverlast door skatende jeugd behoort hiermee tot het verleden.

Begaafdheid wordt “van binnenuit” en ervaringsgericht geduid. Begaafdheid wordt niet als een probleem, maar vanuit een ontwikkelgericht perspectief begrepen, waarbij er oog is voor individuele verschillen. De persoonlijke zoektocht naar en ervaring van zingeving die veel begaafde personen kenmerkt wordt binnen de TPD gerelateerd aan hoge intelligentie en hooggevoeligheid. Daarnaast stelt Dąbrowski het nastreven en uitdragen van persoonlijke waarden centraal, waarmee persoonlijke groei gekoppeld wordt aan veel benoemde kenmerken van begaafdheid als nieuwsgierigheid, gedrevenheid en rechtvaardigheidsgevoelens. De introductie op de TPD wordt geïllustreerd met sprekende en kunstzinnige voorbeelden, filosofie

en reflectie vullen de verkenning verder aan. Na de pauze wordt er tevens een korte oefening gemaakt en kunnen vragen gesteld worden. Lotte van Lith specialiseert zich via haar praktijk en onderzoek in begaafdheid en persoonlijkheidsontwikkeling. Zij werkt als coach voor begaafde en gevoelige personen, organiseert workshops en studiedagen over relevante thematiek, en verzorgt op internationaal niveau lezingen. De theorie van positieve desintegratie is daarbij een belangrijke, maar niet enige bron van inspiratie. Meer informatie op: www.lottevanlith.nl. Locatie: “Het land van Kokanje”, Oude Boteringestraat 9 in Groningen. Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19: 00 uur. Het inhoudelijke deel duurt van 19:30 tot 21:30 uur (met een pauze). Tot 23:00 uur kan worden nagepraat onder het genot van een drankje. Entree: €17,50 per persoon, inclusief koffie en thee. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden bij voorkeur via het webformulier op http://ihbv.nl/evenementen met online betaling via iDEAL. Na betaling krijg je een bevestiging van je aanmelding en bent dan dus zeker van je plaats. Meer informatie: secretariaat@ihbv.nl. Het maximum aantal deelnemers is 30. Wanneer dit aantal bereikt is, zal dit vermeld worden op de website van het IHBV. Latere aanmeldingen worden op een wachtlijst geplaatst.


oktober 2015 - pagina 5

De Zuidwester

Flyer promotieteam In Corpus den Hoorn is een “flyerpromotieteam” actief. Het team van gemotiveerde vrijwilligers verspreidt maandelijks flyers voor Confiance á la Carte en hangt deze op in een aantal flats. Regelmatig worden ook flyers van activiteiten, georganiseerd voor en door bewoners, verspreid. In september zijn dat flyers van de burendag en opening van het nieuwe buurtcentrum geweest. Het team kan (m.n. uit de Hoornsemeer) versterking gebruiken! Heeft u zin om lekker te bewegen, mee te flyeren of posters op te hangen? Meldt u zich dan aan bij Stip. Meer info: Petra Mens, opbouwwerker MJD: p.mens@mjd.nl 06- 247 59 067

Open kerk in de buurt

Bovenaanzicht Einthovenlaan (verticaal) – Hippocrateslaan (horizontaal)

Einthovenlaan natuurvriendelijker In de Einthovenlaan is door bewoners het initiatief genomen om deze straat natuurlijkvriendelijker te maken. In eerste instantie was er onder bewoners weerstand tegen het idee van een moestuin. Na een bewonersbijeenkomst in maart zijn de wensen en behoeften geïnventariseerd. Een werkgroep van 10 bewoners is aan de slag gegaan met het maken van een plan. Dit plan is begin september gepresenteerd aan de buurt en positief ontvangen. Het plan bestaat uit vier onderdelen: aanpak grasmat, poten voorjaarsbollen, planten

Bibliotheek De Wijert heeft een andere naam gekregen: Groninger Forum, locatie De Wijert. Maar de dienstverlening is niet veranderd. Via het Groninger Forum, locatie De Wijert hebben Groningers nog steeds toegang tot meer dan een miljoen boeken. Daarnaast kunnen bezoekers gratis de krant of een tijdschrift lezen, WiFi gebruiken en het internet raadplegen. Een pas is gratis voor iedereen jonger dan 18 jaar. Met een Stadjerspas krijgt u € 10 korting.

Oktober Kinderboekenweek Woensdag 7 t/m zondag 18 oktober Raar, maar waar! Dat is het motto van de Kinderboekenweek 2015, die draait om natuur, wetenschap en techniek. Kinderen zijn van nature onderzoekend. Ze willen weten hoe de wereld in elkaar zit. En daarbij spelen boeken natuurlijk een grote rol. We vieren tijdens deze Kinderboekenweek de nieuwsgierigheid met een feestelijk programma: • Raar maar waar-feest (6+) Je kunt tekenen met een robotje, je eigen tekening op de 3-D printer printen, zelf programmeren, muziek maken met fruit, jouw eigen verhaal creëren op de iPad, je kleurplaat of je boek tot leven brengen, dieren op de iPad kiezen en kleuren, printen, knippen en in elkaar zetten. Allemaal raar maar echt waar! Natuurlijk is er ranja en veel lekkers te smikkelen! • Groninger Forum, locatie De Wijert • Woensdag 14 oktober | 14.00-16.00 uur • Gratis • Theatervoorstelling Vriend of vijand (6+) Kapitein Janna en kapitein Karin waren ooit hele goede

leibomen en leistruiken in de Hippocrateslaan, omranden van de boomspiegel en voorzien van kruiden in de Einthovenlaan. Er is een subsidieaanvraag gedaan bij het Oranjefonds en de gemeente. Inmiddels is de grasmat aangepakt. Tijdens burendag gaan de bewoners aan de slag met het poten van de voorjaarsbollen. Als het geld wordt toegekend kan in het voorjaar 2016 de rest van het plan worden uitgevoerd.

Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stilte hoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken. Er hangen gedichten die willen inspireren. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 koffie in de kerk. Van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep. De fotoexpositie “De Ziel van Zuid” is dan ook te bewonderen. De fotoexpositie brengt in beeld wat buurtbewoners als de ziel van Groningen Zuid ervaren. Welkom!

vrienden, maar na een hevige strijd op het water zijn ze aartsvijanden geworden. Als zij weer ruzie krijgen in het huis van de Frutsels is mevrouw Frutsel er klaar mee. Zullen ze het ooit weer bijleggen en vrienden worden of blijven ze aartsvijanden voor altijd? • Groninger Forum, locatie De Wijert • Donderdag 8 oktober | 15.30 uur • Duur: ca. 30 minuten • Entree: € 1,- (toegangskaartjes verkrijgbaar Groninger Forum, locatie De Wijert)

een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen. De boeken en stemformulieren zijn bij het Groninger Forum, locatie De Wijert op te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016, ook via de website! www.jongejury.nl

• Kinderboekenfeest (6+) Proefjes doen, fossielen zoeken, insecten eten, op stap met de verstrooide professor, 3d printen, robot bouwen, knutselen, speuren en nog vééééél meer gekke spelletjes. • Jeugdafdeling Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat 18 • Za 10 oktober, 11.00-16.00 uur • Feestkaarten á €1,- alleen verkrijgbaar aan de Oude Boteringestraat 18 www.kinderboekenweek.nl

Nederland Leest… A.L. Snijders! 1 t/m 30 november Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. Eén boek staat centraal en wordt door deelnemende Bibliotheken gratis uitgedeeld aan leden. Ook door Groninger Forum Bibliotheek De Wijert. Mét de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten. De mooiste korte verhalen, gekozen door A.L. Snijders, staan centraal tijdens Nederland Leest van 2015. De bundel is een staalkaart van het Nederlandse korte verhaal. www.nederlandleest.nl

Cinekid Het Cinekid Festival is hét mediafestival voor de jeugd met de mooiste en nieuwste jeugdfilms, tv-series en het betoverende Medialab met coole games, installaties en workshops. Het programma is te zien op www.groningerforum.nl. • Donderdag 15 t/m zaterdag 24 oktober • Groninger Forum, locatie Hereplein 73 Ouder&Kindcafé050 Elke 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand is er een Ouder&Kindcafé in het Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat 18. Ouders en verzorgers kunnen hier met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, borstvoeding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk! • Jeugdafdeling Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat 18 • Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur • Gratis Voordeel met je biebpas Een Bibliotheekpas geeft korting op veel Groninger Forum activiteiten en op alle cursussen van het Groninger Forum. Een Bibliotheekpas levert nu ook korting op op theatervoorstellingen, musea, attractieparken, dierentuinen, workshops, tijdschriften, lezingen en nog veel meer! Alle deze aanbiedingen zijn te vinden op www.voordeelmetjebiebpas.nl. De Jonge Jury 2016 Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf half augustus weer

November

Het Grote Gebeuren Het Grote Gebeuren is een veelzijdig festival, vol bekende en veelbelovende auteurs, muzikanten en dichters, interviews, voorleessessies, spanning en verrassing. Dit alles samen met lezers en luisteraars, te midden van de boeken van de Groninger Forum Bibliotheek • Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat 18 • Zaterdag 6 november | 20.00 - 00.00 uur Ouder&Kindcafé050 Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand is er een Ouder&Kindcafé in de Bibliotheek locatie Oude Boteringestraat 18. Ouders en verzorgers kunnen hier met al hun vragen over baby’s, peuters en kleuters terecht. Er kan advies worden ingewonnen over het dragen van een kindje, kinderkleding, borstvoeding, sporten met jonge kinderen, yoga en massage. En over voorlezen natuurlijk! • Jeugdafdeling Groninger Forum, locatie Oude Boteringestraat 18 • Iedere 2e woensdag en 4e vrijdag van de maand | Vanaf 10.00 uur • Gratis De Jonge Jury 2016 Iedereen tussen de 12 en 16 jaar kan vanaf half augustus weer een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete boek! Voor de Jonge Jury doen alle boeken mee voor twaalf jaar en ouder, die in 2014 of 2015 zijn uitgekomen. De boeken en stemformulieren zijn bij het Groninger Forum, locatie De Wijert op te halen. Stemmen kan tot 1 maart 2016, ook via de website! www.jongejury.nl


oktober 2015 - pagina 6

De Zuidwester


oktober 2015 - pagina 7

De Zuidwester

Met ingang van september: het Pleindiner!

Vacature “De Semmelstee” Creatieveling voor PR en communicatie De Semmelstee is het splinternieuwe centrum voor de buurten Corpus den Hoorn, Hoornsemeer, Ter Borgh en Piccardthof. Het nieuwe gebouw aan de Semmelweisstraat 182 wordt gehuurd en beheerd door de buurt- en speeltuinvereniging. Verder is het sociaal team er gevestigd en is er een jeugdhonk. In De Semmelstee kunnen buurtbewoners terecht om elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren en wijkprofessionals te spreken. Het bestuur van de buurt- en speeltuinvereniging is op zoek naar een creatieve buurtbewoner die alle communicatie en PR voor De Semmelstee coördineert. In die hoedanigheid neemt de vrijwilliger die we zoeken ook plaats in het bestuur. De communicatieveling die we zoeken beheert de website www.semmelstee.nl en de facebookpagina. Verder zorgt hij of zij er via willekeurig welke kanalen voor dat zoveel mogelijk bewoners weten wat er in het buurtcentrum gebeurt. De Semmelstee staat open voor iedereen. We willen daarom alle hoeken van onze wijken bereiken en bewoners enthousiast maken om de Semmelstee te bezoeken. Ben jij creatief, communicatief, ondernemend en lijkt het je leuk om verantwoordelijk te worden voor alle uitingen van De Semmelstee? Woon jij in één van de vier wijken die Semmelstee bedient? Mail ons via info@semmelstee.nl of kom langs voor een kop koffie. We bieden alle vrijheid om de communicatie in te vullen zoals jij denkt dat goed is. Dit is je kans om bij te dragen aan de leefbaarheid van jouw wijk en om van De Semmelstee samen met ons een succes te maken. We kijken uit naar je reactie! Het bestuur van de buurt- en speeltuinvereniging.

Vanaf september biedt de Immanuelkerk iedere maand het pleindiner aan. In de nieuwe keuken wordt door een groepje enthousiaste vrijwilligers een warme maaltijd bereid voor iedereen, die mee wil eten. Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk op het Overwinningsplein Van 10.00 uur tot 12.00 uur open om: • In het ‘Stiltecentrum’ een kaars aan te steken en/ of even te mediteren; • Een persoonlijk gesprek te voeren met een vrijwilliger met een ‘luisterend oor’. U bepaalt zelf het onderwerp van het gesprek; • Naar orgelmuziek of naar muziek van een CD te luisteren; • Koffie te drinken met de mensen die daar ook zijn en in een gezellige sfeer over de dingen van ‘alledag’ te praten. De vrijwilligers van de Immanuelkerk willen dat iedereen welkom is; Geloof of levensovertuiging is niet van belang. Zo wil de Immanuelkerk een ontmoetingspunt op het Overwinningsplein zijn. Vanaf 12.00 uur is er, voor één euro: ‘Buurtsoep’.

Data: 22 september, 27 oktober en 24 november (steeds de vierde dinsdag van de maand) Tijd: 17.30 u Plaats: de Immanuelkerk Prijs: €4,50. Opgave kan door: - in te tekenen op de lijst in de Immanuelkerk of - door u op te geven via pleindiner@gmail.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050 – 5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-526 63 77 (maximaal 25 mensen per maaltijd) Een smakelijke groet van het kookteam Pleindiner

Mijmerwandeling Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk (bijvoorbeeld een deel van het pad twee wijken in de Wijert). Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil iets te drinken en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ruim een uur. Datum: woensdag 16 september, woensdag 21 oktober, woensdag 18 november, woensdag 16 december (iedere derde woensdagavond van de maand, behalve juli, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk , Overwinningsplein 1, Groningen Zuid Organisatie Ina de Vries (woont in Groningen Zuid en is wandelliefhebber) Anita Akkerman (werkt in Groningen Zuid als dominee van de Immanuelkerk) Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman1@gmail.com tel.: 06 17067504.

Kom op je verhaal dag voor vrouwen Je bent vrouw. Je hebt allerlei rollen en taken en misschien ook wel het gevoel dat je bezig bent om alle ballen in de lucht te houden. Je verlangt ernaar om met aandacht in het leven te staan, balans te vinden in de veelheid, in verbinding te blijven met geloofsbronnen die jouw bezieling voeden. Kortom, een uitdagend en enerverend geheel! Vandaar de uitnodiging voor een kom-op-je-verhaal dag! Gun jezelf een dag, waarin spiritualiteit en aandacht centraal staat. Op het programma staan korte meditaties, een wandeling, een reis van je hoofd naar je hart door middel van een eenvoudige oefening, onderlinge uitwisseling en ontmoeting, en niet te vergeten een biologische lunch. Datum: zaterdag 10 oktober 2015 Tijd: van 11.30 tot 17.00 u Plaats: Immanuelkerk Kosten: 10 euro Groepsgrootte: maximaal 12 Begeleiding: Ina de Vries en Anita Akkerman Informatie en opgave: Anita Akkerman, email: acakkerman1@gmail.com, tel.: 06 17067504


oktober 2015 - pagina 8

De Zuidwester

Zuidwester oktober 2015  

De Zuidwester oktober 2015

Zuidwester oktober 2015  

De Zuidwester oktober 2015

Advertisement