Zuidwester september 2018

Page 1

De Zuidwester 25e jaargang nr. 3

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant:

Geef uw mening over De Zuidwester

Paviljoen Ring Zuid open Pagina 3

September 2018

Een prachtig feest bij de Confiance

Pagina 5

Pagina 7

Oma inspireert kleinzoons tot eigen bedrijf! van harte welkom. AvHaal richt zich nadrukkelijk ook op de zakelijke markt, zoals woningcorporaties en gemeenten. Onderhoud van gemeenschappelijk groen of schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes in flats zijn voorbeelden van klussen die AvHaal graag aanpakt. Op de website staat een overzicht van klussen die AvHaal voor of met hun klanten aan wil pakken. Staat een klus niet op de site, dan is er altijd overleg mogelijk of het iets voor AvHaal is. AvHaal werkt in principe met een uurtarief van € 20,- Er is de mogelijkheid van € 17,50 per uur voor houders van een maandabonnement, wat een tientje per mand kost. Vanaf 4 uren Avhaal per maand loont een abonnement dus al. Voor veel particulieren is dat misschien niet direct een optie, maar wel voor bedrijven. AvHaal doet mee aan de Groninger Ondernemers Challenge 2018. Dit is een project van de gemeente Groningen om ondernemers te stimuleren ideeën te ontwikkelen die een ‘maatschappelijke meerwaarde hebben op het gebied van armoede, gezondheid of eenzaamheid’. Ondernemers konden zich tot 1 mei inschrijven en daarna beginnen met het ontwikkelen van een bedrijfsplan. Er heb-

Oma met haar kleinzoons Sinds enkele maanden is een nieuw bedrijf actief: AvHaal. De redactie had een gesprek met de jonge ondernemers. Bart Lesschen en broer Erik runnen vanaf eind april een eigen bedrijf. Het bedrijf heeft een naam die enige uitleg vereist. Daarom is onze eerste vraag dan ook: “Waarom heet het AvHaal?” Bart legt uit, dat de naam een samenvoeging is van ‘Afval’ en ‘Afhaal’. De inspiratie voor die naam en eigenlijk ook voor hun bedrijf is de oma van Bart en Erik. Zij woont in een flat. Zoals het goede kleinzoons betaamt, bezoeken zij hun oma regelmatig. Oma’s flat heeft geen stortkoker en er is ook geen ruimte in de flat om de vuilnis heen te brengen. Dus zien de jongens regelmatig flatbewoners op leeftijd met rollator en vuilniszak de straat oversteken, op weg naar de meest dichtbij zijnde ondergrondse container. Ook voor ouderen goed om in beweging te zijn, maar op zo’n manier kan volgens hen toch niet de bedoeling zijn. Een idee was geboren: hulp bieden aan mensen die hulp nodig hebben en die in hun eigen directe omgeving deze niet zo makkelijk kunnen krijgen of durven vragen. Zo’n idee is op zich natuurlijk niet uniek. Het wordt het echter wel, wanneer het gaat om jonge mensen die hiervoor hun baan op willen geven en uit idealisme mensen gaan helpen met de meest uiteenlopende klussen. Bart is de eerste die zijn baan heeft opgegeven. Hij heeft als financieel adviseur gewerkt in de sectoren energie, hypotheken en telefonie. Hoewel financieel

zeker in eerste instantie minder aantrekkelijk, heeft hij toch heel bewust deze keuze gemaakt. Erik heeft naast zijn werk voor AvHaal nog een andere baan, maar ook hij streeft naar steeds meer werkzaam zijn in AvHaal. Het logo van AvHaal is een vrolijk lachende vuilnisemmer die de grijze vuilniszak in ontvangst heeft genomen. Het is, zoals het bij een goed logo past, een symbool voor het vele opruimwerk dat AvHaal verricht. Het gaat Bart en Erik om hulp verlenen aan mensen die zich op wat voor manier dan ook zorgen maken over diverse ‘klussen’ die moeten gebeuren. Het kan gaan om de tuin die er niet netjes meer bij ligt of om de Ikea-kast die toch lastiger in elkaar te zetten is dan de tekening suggereert. Maar het kan ook zijn dat een kleinzoon jarig is op het platteland van Groningen en oma niemand heeft die haar kan rijden. AV-Haal helpt bij niet al te complexe computerproblemen, maar ook wanneer u een grote verjaardagspartij wilt organiseren omdat u 50 wordt. Ook bij het opruimen en de schoonmaak na afloop staat AvHaal voor u klaar. Hoe vaak wordt u niet gebeld met de vraag een goedkoper telefoonabonnement af te sluiten, of voor de allergoedkoopste energieleverancier te kiezen? Is het werkelijk goedkoper, of koopt u de spreekwoordelijke kat in de zak? AvHaal denkt met u mee en zoekt uit, of u werkelijk goedkoper uit bent. Al was de oma van Bart en Erik de inspiratie voor het starten van hun bedrijf, AvHaal werkt graag voor mensen van allerlei ‘rangen en standen’. Zo zijn studenten, jonge gezinnen en ook bedrijven

ben zich 71 bedrijven aangemeld, waarvan een deel nu bezig is een plan te ontwikkelen dat bij uitvoering ‘de stad socialer kan maken’. De gemeente betaalt tot maximaal 50 % van het startkapitaal, het bedrijf zelf moet minimaal de andere 50 % betalen. Van dat geld heeft AvHaal intussen een bedrijfswagen en bedrijfskleding aangeschaft. De plannen van de deelnemende bedrijven worden gepresenteerd op www .groningseondernemerschallenge.nl. Op die site kan ‘het publiek’, ook de lezers van De Zuidwester, van 24 september tot en met 14 oktober een stem uitbrengen op het favoriete plan. Uit 12 projecten kiest een vakjury op 7 november 3 winnaars. Zij ontvangen €5.000,- voor extra financiering voor hun project. Op dit moment is AvHaal in wezen nog een familiebedrijf. De plannen en ook het perspectief om ‘groter te groeien’ zijn er zeker. Het mag echter nooit een ‘gewoon’ bedrijf worden volgens Bart en Erik. Het contact met de mensen voor wie ze werken zal de basis van hun bedrijf blijven. De broers kunnen het onderling zeer goed vinden. Een goede band met collega’s die ze binnenkort binnen het bedrijf hopen te krijgen is voor hen vanzelfsprekend. Graag zijn ze ook leerbedrijf voor

andere jongeren die graag willen werken, maar die door omstandigheden daar op dit moment niet toe in staat zijn. Nadrukkelijk horen ook vluchtelingen tot die doelgroep. Hen in dienst nemen zal niet meteen aan de orde zijn, maar hen bijvoorbeeld een werkervaringsplaats bieden kan zeker tot de mogelijkheden behoren wat Erik en Bart betreft. Er zijn intussen contacten gelegd met opleidingscentra voor inburgering en met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Oma is ongetwijfeld trots op de jongens.

Wilt u de lezersenquête invullen? De redactie van De Zuidwester doet al vele jaren haar best u 4 keer per jaar te informeren over wat er in Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer gebeurt. Ook nemen we ‘andere zaken’ mee waarvan we denken, dat ze u als lezer interesseren. • Doen wij het goed? • Bent u tevreden? • Wat kan er anders? • Hebt u zelf wat te melden (als wijkbewoner, als bedrijf, als organisatie) en hebt u dat nog nooit via De Zuidwester gemeld? Laat het ons weten en vul de lezersenquête in deze krant in. Stuur de op papier ingevulde enquête op of lever hem in op de adressen die bij de enquête vermeld staan. Invullen kan ook digitaal (graag zelfs) op: www.corpusdenhoorn.nl/ zuidwester. In de volgende editie van De Zuidwester zullen we u informeren over de uitkomst van de lezersenquête. Doe het nu!


september 2018 - pagina 2

De Zuidwester

Ga naar de digitale Zuidwester

Geef je leven kleur op de aquarelcursussen

galyna.aguf@gmail.com

06 576 55 269

0592 78 50 84

aguf.nl

Jong en oud zijn van harte welkom om kennis te maken met de verschillende technische aanpakken van aquarelleren en tekenen. Zowel beginners als gevorderden kunnen direct instappen en worden op hun eigen niveau vakkundig en persoonlijk in klein groepsverband begeleid. Er kan gewerkt worden vooral met aquarel maar ook met goed gecombineerde met aquarel schildermaterialen zoals pastel, houtskool of inkt.

Galyna Aguf, die afkomstig is uit de Oekraïne en aldaar zowel de studies architectuur als fijne kunsten aan de kunstacademie heeft afgerond, heeft een ruime ervaring in lesgeven aan zowel kinderen, jong volwassenen en volwassenen. Zij woont al meer dan 10 jaar in Nederland en haar motto is om vooral “Plezier te krijgen in het maken van kunst ”!

Verdieping en ontwikkeling in de teken- en schilderkunst staan daarbij voorop. Er wordt veel aandacht geschonken aan kleurenleer, perspectief, compositie en vormgeving. Ook het toepassen van toonwaarden, het gebruik van licht en schaduw en werken met contrasten komen volop aan bod. Dat doet zij op gevarieerde en toegankelijke manier, zodat de les interessant, leuk en leerzaam zal zijn. Tevens worden verschillende kunststijlen besproken, zoals bijv. het Impressionisme, Pointillisme en vooral ook het Realisme.

De Russische achtergrond van Galyna, doet een ieder nog meer inspireren, want haar grote vakkennis brengt vele nieuwe ontdekkingen teweeg. De gezellige en ontspannen sfeer maken de lessen tot een wekelijks feestje! De cursus begint op 10 oktober 2018 en bestaat uit 10 lessen. Iedere woensdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur. De kosten hiervan zijn 140 Euro

BUURTCENTRUM DE SEMMELSTEE SEMMELWEISSTRAAT 182, 9728 NN GRONINGEN Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u kijken op de website van Tekenstudio Galyna Aguf. aguf.nl

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

Al jarenlang is De Zuidwester ook digitaal te lezen. Misschien doet u het al jaren, misschien ook niet. Wij willen u er graag op attenderen, dat u ook digitaal van De Zuidwester kunt genieten. De Zuidwester heeft niet direct een eigen site. De wijkkrant met dezelfde naam in Den Haag was ons voor. Is vaker het geval dat ‘Het Westen’ ons te vlug af wil zijn, maar …. Kwaliteit loont! Ga daarom naar www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester en lees De Zuidwester digitaal. Is het lastig lezen?: ga naar het volledig scherm. Is het nog lastig: scroll van – naar verder +.

Spoorwegovergang Paterswoldseweg ruim een jaar lang afgesloten Vanaf 15 oktober 2018 tot december 2019 is de spoorwegovergang op de Paterswoldseweg afgesloten voor auto’s. In opdracht van ProRail worden daar werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. De bestaande overweg wordt vervangen door een onderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers. De auto’s rijden om via het Hoendiep of de Emmasingel. In de periode van15 tot 29 oktober 2018 is de overweg ook afgesloten voor fietsers en voetgangers. Zij worden dan omgeleid via de Peizerweg. Vanaf 29 oktober kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug over de spoorwegovergang. Bron: www.groningenbereikbaar.nl.

Zing mee bij ‘Lied en Leed’ Al sinds een aantal jaren bestaat in het Hoornsemeer het smartlappenkoor ‘Lied en Leed’. Het koor telt ongeveer 15 zangers en zangeressen en staat onder de enthousiaste leiding van Douwe Ettema, bekend als dirigent van diverse koren, o.a. in Groningen en Paterswolde. Er wordt gerepeteerd in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza (voorheem het Hampshirehotel), Laan Corpus den Hoorn 300, aan de rand van het Hoornsemeer. We zingen, uitsluitend in het Nederlands, bekende en minder bekende smartlappen, liederen met een lach en een traan. Het koor is laagdrempelig en heel gezellig. Iedereen is welkom om eens te komen luisteren op een repetitie en …... misschien daarna mee te doen. ‘Lied en Leed’ repeteert iedere eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur. Contactpersoon is Sjoerdtje Pentermann : 0612998924; sjoe@pentermann.com


september 2018 - pagina 3

De Zuidwester

Informatiemarkt Autisme Het Autisme Info Centrum Groningen organiseert op 13 oktober een informatiemarkt Autisme. Inmiddels zijn er heel wat aanbieders op het gebied van autisme. En soms zoek je iets, maar weet je niet precies wat of waar je het moet zoeken. We hebben daarom mensen uit allerlei verschillende disciplines uitgenodigd om zich te presenteren in een stand. Er zullen ook korte workshops en/of presentaties gegeven worden door een aantal aanbieders. De bedoeling van de informatiemarkt is om te inspireren en een impressie te geven van mogelijkheden op gebied van begeleiding, dagbesteding, vrijetijdsbesteding etc., maar ook bijv. mantelzorg. Zit wat je zoekt er niet bij? Het AIC zal zelf ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en met je te kijken wat je wel zou willen.

De maquette in het Paviljoen Ring Zuid. Foto gemaakt door Raymond Bos.

Paviljoen Ring Zuid open In De Zuidwester van juni zag u al een foto van het paviljoen in aanbouw. Vanaf dinsdag 7 augustus is het gebouw klaar en ingericht. De redactie nam een kijkje in het Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan. Cees, sinds kort

Colofon De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 3e editie 2018 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Klaasje Vonk, Golbang Khorasani, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen.

steward, heet ons van harte welkom. Koffie, thee en fris heeft hij in de aanbieding. Gezien het zeer warme weer wordt het fris. Het paviljoen is ontworpen door studenten van Academie Minerva. Centraal in het paviljoen staat de maquette van het project Aanpak Ring Zuid. Tot onlangs stond de maquette op de Grote markt in het informatiecentrum Groningen Vernieuwt. Een groot aandeel in de bouw van de maquette heeft Job Backer gehad. Hij bouwde de eerste versie van de maquette in 2013 samen met Jaap Kraayenhof. Het gebruikte materiaal is MDF en berkenhout. Weggewerkt is heel veel elektronica. Dat was nodig om met lampjes de verschillende routes te visualiseren die gereden kunnen worden wanneer de ringweg klaar is. Intussen is de maquette aanzienlijk vernieuwd, noodzakelijk vanwege de diverse veranderingen in de plannen de afgelopen jaren. Zou er nog een derde versie komen? Cees werkt pas sinds kort als steward. Hij is de collega van Manouche Cruiming, met wie we een paar maanden geleden al kennis maakten. In het paviljoen lichten zij, samen met een groep gastdames en -heren, graag toe hoe mooi de ringweg wordt. Ze kunnen u ook vertellen hoe de stand van zaken nu is, waar momenteel gewerkt wordt. U kunt ook bij hen terecht om te laten horen wat u van de plannen vindt en hoe deze tot nu toe worden uitgevoerd. U kunt in paviljoen

Ring Zuid ook in een stoel gaan zitten om middels 3D-animaties al een ritje te maken over de nieuwe zuidelijke ringweg en de diverse aanvoerwegen. Het zal helaas ‘nog even’ duren voor u dat met uw eigen auto kunt doen. Paviljoen Ring Zuid is er niet alleen om af en toe binnen te lopen om een beeld te krijgen van hoe het gaat worden en informatie te halen. Je kunt je er ook melden als je met een aantal mensen tegelijkertijd een groepsvoorlichting wilt. Er kan dan uitgebreider op alles worden ingegaan. Het paviljoen is ook startpunt voor fietsexcursies langs diverse locaties die te maken hebben met de nieuwe zuidelijke ringweg. Hiervoor zijn 15 fietsen beschikbaar. Samen met Manouche of Cees rijdt u dan langs diverse locaties. Zij beantwoorden met plezier uw vragen tijdens de fietstocht. U komt vanzelfsprekend niet op de bouwlocaties zelf, maar u krijgt vast een reëel beeld van het project en de complexiteit ervan. In het najaar kunt u zich via de website aanmelden voor zo’n fietstocht. Inschrijven voor de fietsexcursies kan in de loop van het najaar. Bezoekadres: Muntinglaan (tegenover nummer 3) Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 17.00 uur Aanvragen excursies: www.aanpakringzuid.nl/contact/ excursie-aanvragen Verdere info: www.aanpakringzuid.nl

����������

������ ������

��������� ����

Inleveren kopij en advertenties voor de krant van 29 november uiterlijk 11 november 2018. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. ALLE INGEZONDEN EN GEPLAATSTE FOTO’S ZIJN GEPLAATST ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INZENDERS.

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

Voor wie:

De markt is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over mogelijkheden op allerlei gebied voor mensen met autisme.

Wanneer:

zaterdag 13 oktober 14.00-17.00 uur

Waar:

Menno Lutterhuis (WijGroningen) Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek aan de Laan v/d Vrijheid) 9728 AC Groningen

Kosten:

Gratis

‘Dat is Groningen’ wil verbinden ‘Dat is Groningen’ is een digitaal platform over en voor Groningers. Het platform bestaat intussen ruim een jaar. De redactie van De Zuidwester sprak Karlijn ter Horst, een van de twee redacteuren verbonden aan ‘Dat is Groningen’. Karlijn vertelt enthousiast over het project, dat ontstaan is vanuit de keuze van de gemeente Groningen voor een zogenaamd diversiteitsbeleid. Volgens de toelichting bij de begroting 2018 wordt de stad sterker, creatiever en innovatiever door de keuze voor diversiteit. Het doel is iedereen in Groningen dezelfde kansen te geven, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid of andere factoren die nu nog zorgen voor grote verschillen. ‘Dat is Groningen’ erkent als digitaal platform maar een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan gelijke kansen voor iedereen. De gemeente zelf zal ongetwijfeld de eerste zijn te erkennen, dat ware gelijkheid van heel andere beleidsterreinen en keuzes afhankelijk is dan van een digitaal platform. Maar dat weerhoudt Karlijn er niet van hartstochtelijk te pleiten voor een grotere bekendheid van ‘Dat is Groningen’. De site (www.datisgroningen.com) werd gelanceerd in juni 2017. De huisvesting van asielzoekers speelde in die periode al veel minder dan de jaren ervoor. De noodopvang aan de van Swietenlaan was al gesloten (eind september 2016). De integratie van asielzoekers en statushouders is en blijft echter een heel ander verhaal. Die integratie blijft terecht wezenlijk voor het slagen van het diversiteitsbeleid van de gemeente. De doelstelling van ‘Dat is Groningen’ is niet zozeer politiek, maar wel sociaal, cultureel en daarmee maatschappelijk. Regelmatig tijdens ons gesprek benadrukt Karlijn, dat het voornaamste doel het vergroten van de verbinding tussen Groningers is. Daar horen asielzoekers en statushouders bij, maar ook andere ‘buitenlandse’ en geboren ‘Stadjers en Ommelanders’. Daarom zijn op de site verhalen te horen en te zien van Raouf uit Syrië, Karen uit Venezuela en Lara uit Groningen. ‘Dat is Groningen’ werkt met zogenaamde correspondenten. Dat zijn mensen die zeer regelmatig een stuk op de site zetten om hun meningen of gevoelens te delen. Een van hen is Javano Zwiers, tot onlangs kinderburgemeester van Groningen. Een van de andere correspondenten is Bram uit Engelbert. Hij benadrukt het belang van wat hij inclusie noemt: een maatschappij waarin de meerderheid zich steeds weet aan te passen aan de minderheid en die minderheid weer wordt opgenomen in die meerderheid. Karlijn roept iedereen op kennis te maken met het digitale platform ‘Dat is Groningen’. Zo kan men zien en ervaren hoe divers Groningen is, hoe Groningers zich van elkaar onderscheiden en met elkaar omgaan. Zij benadrukt, dat het wat haar betreft vooral om positieve verhalen gaat, maar dat ook zaken die minder goed gaan aan de orde kunnen komen. Door te reageren op verhalen kunnen mensen helpen tot aanzetten voor oplossingen te komen. Het is Karlijns ideaal om op de site verhalen te krijgen van zo veel mogelijk nationaliteiten die er in Groningen zijn. De redactie sluit zich graag aan bij dit steven en roept de lezers op een kijkje te nemen op www.datisgroningen.com. Wilt u reageren op een verhaal of wilt u uw eigen verhaal kwijt? Kent u iemand die mogelijk zijn of haar verhaal wil vertellen? Neem dan contact op via info@datisgroningen.com. Vanzelfsprekend kunt u het digitale platform ‘Dat is Groningen’ ook vinden op facebook, twitter en instagram. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: geef u op via de site.


september 2018 - pagina 4

De Zuidwester

Welkom in de buurt!

gaat er ook om, dat ze minder snel professionele hulp in zullen schakelen. In deze krant hebben we al vaker aandacht besteed aan initiatieven om kwetsbare mensen te ondersteunen en begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid en integratie in de maatschappij. We schreven over Jobpoint, Mennoo’s Kookerij aan de Paterswoldseweg en La Hacienda aan de Damsport.

De redactie kreeg een mail van Buro Bries met de titel ‘Welkom in de Buurt is los’. Typisch een onderwerp voor een wijkkrant dacht men bij die organisatie en daar waren wij het mee eens. Van de organisatie is het Floor Kuipers waar we mee spreken. We spreken af bij Buro Bries aan het Boterdiep. Die organisatie heeft het project Welkom in de Buurt onder haar hoede en Floor is aan Buro Bries en aan het project verbonden. De aftrap voor het project werd al in maart 2017 gedaan door de gemeente Groningen, vanuit wat toen het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang heette. Het ging erom ‘innovatieve oplossing te ontwikkelen voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich richt op mensen met een psychiatrische en/of psycho-sociale kwetsbaarheid’. Dat is een hele mond vol, zoals dat wel vaker het geval is in gemeentelijke stukken. Maar …. na anderhalf jaar zit er toch schot in de zaak en is er het project Wonen in de Buurt. Floor legt uit, dat het project gezien moet worden als een uitdaging om mensen die nu nog begeleid wonen te helpen contacten te maken in de buurt waar ze komen te wonen. Om zich daarmee ook echt welkom in de buurt te voelen. Hun sociaal netwerk is vaak klein en zij kunnen dus de hulp goed gebruiken van mensen in de buurt waar

ze zelfstandig gaan wonen. Het kan niet alleen helpen meer mensen te leren kennen, maar ook om hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde te vergroten. Bij de plannen die worden ingediend in het kader van het project Welkom in de Buurt is het belangrijk, dat de uitvoering ervan eraan bijdraagt de mensen waar het om gaat steeds zelfstandiger deel te laten nemen aan de maatschappij. Het

Groot feest bij de Semmelstee Het nieuwe seizoen is begonnen en iedereen was het wachten moe. Eindelijk konden de activiteiten weer beginnen. Op zaterdag 1 september tussen 14.00 – 17.00 uur was er een gezellige braderie met live muziek van Koos Jansen. Er was een variatie aan aanbiedingen, zoals diamond painting, dameskleding, schoenen, sieraden, handwerk, droge worst, tassen en ook stond AtHomeFirst er met informatie. Er was informatie over wanneer SeniorWeb begint, wanneer de nieuwe docente aquarelleren start, dat het schilderen op de dinsdagmiddag wordt overgenomen door een andere docente. Kortom: veel info voor iedereen. Ook de begeleiders van het WIJ-team Kinderclub en Jeugd waren aanwezig om iedereen weer te enthousiasmeren om in ons mooie centrum iets te doen. Er was een stormbaan voor de jeugd. Gratis ijsjes en patat maakten deze middag voor jong en oud compleet. Er werd gedanst en gezongen. Zelfs het weer werkte mee. Als je een activiteit wilt doen, kun je je opgeven bij de contactpersoon die in het activiteitenboekje staat. Een kleine greep uit de activiteiten: Pilates, Zumba, Tai Chi, Bridge, Klaverjassen, Biljarten, Handwerken, Hobby, Jeugdschaken, Begeleiding computer/laptop/Tablet, Kerkdienst of praatgroep. Maar ook kunt u een vergadering, demonstratie, workshop, lezing e.d. organiseren. Neem hiervoor contact op met de beheerder of stuur een mail naar info@semmelstee.nl. Wij zien u graag in ons centrum! Het bestuur

De indieners van de plannen kunnen, afhankelijk van de kwaliteit van hun voorstel, rekenen op 50% medefinanciering tot een maximum van €15.000,-. Op het moment dat deze Zuidwester verschijnt, is helaas de inschrijvingstermijn al gesloten. Deze begon op 15 juni en sloot op 24 augustus, een beetje een ongelukkige keuze gezien de vakantieperiode. Toch is er een aantal plannen ingediend. Bij de uitwerking van de plannen zijn de indieners ondersteund door het team van Welkom in de Buurt. Het team wordt op haar beurt ondersteund door een groep ervaringsdeskundigen, mensen die zelf tot de groep Beschermd Wonen en Opvang horen of erbij hebben gehoord. In samenwerking met de gemeente worden de uiteindelijke keuzes gemaakt voor de verdeling van het geld. Het doel is zoveel mogelijk plannen te kunnen ondersteunen en op deze wijze zoveel mogelijk mensen zich welkom in de buurt te laten voelen. Wanneer er een project start in Corpus den Hoorn of het Hoornse Meer, dan leest u erover in een van de volgende uitgaven van De Zuidwester. Ga voor meer informatie over Welkom in de Buurt naar: www.welkom in de buurt.gr.


september 2018 - pagina 5

De Zuidwester

Geef uw mening over De Zuidwester Al jarenlang ontvangt u De Zuidwester op de deurmat of in de brievenbus. De in de loop van de jaren wisselende redacties hebben hun best gedaan er een mooie krant van te maken. Maar … vindt u het ook een mooie krant? Wat vindt u mooi? Wat wilt u anders? Hebt u zelf wat ‘in te brengen’? Wij willen het graag weten. Daarom deze lezersenquête. De enquête kan digitaal worden ingevuld (www.corpusdenhoorn.nl/ zuidwester).

De enquête kan ook in de papieren versie worden ingevuld. Hebt u uw mening op die manier kenbaar gemaakt, dan zijn er meerdere mogelijkheden: - Sturen naar: Matthé Snijders, S. Allendeplein 63, 9728 TM, Groningen. - Voor Inleveren of opsturen: Matthé Snijders, S. Allendeplein 63, 9728 TM, Groningen. - Inleveren bij: Fruitteeltbedrijf Oudebosch, Overwinningsplein 75, Groningen. - U kunt ook reageren door een mail te sturen naar: redactie@dezuidwesterkrant.nl (voor mensen die geen zin hebben de hele enquête in te vullen)

Inhoud van de krant / artikelen 0 goed 0 matig 0 onvoldoende

De digitale krant (www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester) 0 Ik lees de digitale krant vaak / regelmatig. 0 Ik lees de digitale krant bijna nooit / nooit. 0 Ik vind de digitale krant prettig lezen. 0 Ik vind de digitale krant niet prettig om te lezen.

Eventuele suggesties voor verbetering van de inhoud / suggesties voor onderwerpen:

Opmaak / vormgeving van de krant 0 goed 0 matig 0 onvoldoende Eventuele suggesties voor verbetering van de opmaak / vormgeving:

Eventuele suggesties voor verbetering van leesbaarheid van de digitale krant:

Een nieuwsbrief per mail ontvangen? De zuidwester verschijnt 4 x per jaar. Daardoor is het maar beperkt mogelijk u op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en activiteiten in onze wijken. De redactie overweegt daarom een (vermoedelijk maandelijkse) nieuwsbrief te gaan maken. Daarin kunnen we dan vrij up-to-date zijn. Deze nieuwsbrief zou u per mail kunnen ontvangen en zou natuurlijk op de site worden geplaatst. U kunt hieronder aangeven wat u van het idee vindt. 0 0 0 0

Ik vind het uitgeven van een nieuwsbrief een goed idee. Ik vind het geen goed idee of onnodig. Ik ontvang graag een dergelijke nieuwsbrief per mail. Ik zal (wanneer ik die heb) informatie / kopij aanleveren voor een nieuwsbrief.

Formaat van de krant 0 graag dit (kranten) formaat houden 0 liever een kleiner (magazine) formaat 0 geen voorkeur

Eventuele suggesties ten aanzien van een nieuwsbrief:

Eventuele suggesties ten aanzien van het formaat van de krant:

Overige opmerkingen / toelichting bij de antwoorden:

Achter de schermen wordt hard gewerkt in de Noordoosthoek Op pagina 4 van de vorige Zuidwester zag u boven het artikel ‘Na de bomenkap’ een schets van hoe de Noordoosthoek van het Hoornsemeer er volgens de plannen uit zal komen te zien. Wie nu loopt of fietst in die omgeving moet een vrij groot voorstellingsvermogen hebben om zich een beeld te vormen van hoe het allemaal zal worden. In het voorjaar is een flink aantal bomen gekapt en alle bosschages aan de zijkant en de achterkant van het hotel. Erg kaal is het nog steeds en ook ‘van buitenaf’ gezien nog geen enkel signaal dat er wat gaat veranderen. Reden genoeg voor de redactie voor een gesprek met de heer Herman van der Poel, de nieuwe manager bij wat vroeger het Hampshire Hotel Groningen Plaza heette.

De heer van der Poel is vanaf september 2017 general manager van wat nu het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza heet, een hele mond vol. Hij is het ook van het Best Western Plus Hotel Groningen Centre. In de volksmond zal het hotel aan het Hoornsemeer vermoedelijk Hotel Groningen Plaza heten. Het is even wennen als nieuwe naam voor wat voor veel wijkbewoners en overige Stadjers jarenlang het Hampshire Hotel was. Herman van der Poel was hiervoor onder andere werkzaam in het Familie Hotel Paterswolde en het Apollo Hotel in Groningen. Hij kent het klappen van de zweep dus en kent ook de omgeving van het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer goed. De heer van der Poel snapt het ongeloof van de redactie en velen in onze wijken, dat er vanaf maart ogen-

schijnlijk helemaal niets gebeurd is. Bewoners van het Hoornse Meer en de vele bezoekers aan dit deel van de stad hebben in deze prachtige zomer vaak laten blijken er bar weinig van te snappen. Waarom zien we niets gebeuren? Waarom horen we niets? Waarom moesten die bomen zo nodig al begin maart gekapt worden? Had er niet eerder degelijk nagedacht moeten worden? Misschien bij sommigen boosheid, bij velen vast en zeker vooral ongeloof. Herman van der Poel kan zich voorstellen, dat er veel vragen leven. Er is echter bewust voor gekozen over verdere fasering van de uitbreiding van de Noordoosthoek niets naar buiten te brengen. De simpele reden is: er is nog niet echt iets definitiefs

over te zeggen. Het grootste hangijzer / struiklelblok voor meteen beginnen met de grondwerkzaamheden is: waar moet het zand heen? “Is toch vast wel over nagedacht?!” is onze tegenwerping. Hij geeft ons gelijk, maar de heer van der Poel wijst op de tegenvallers in de zandafvoerplanning. Onder andere was het de bedoeling uit te graven zand te leveren in het kader van de Ringweg Zuid. Een en ander liep anders. Maar nu zijn er weer besprekingen met mogelijke afnemers en er blijft de hoop zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen. Intussen is er vooral hard gewerkt aan het nadenken over en ontwerpen van de verbouwing van het restaurant en het bargedeelte van

het hotel. Het is de bedoeling, dat ‘alles op de kop gaat’. Over de stijl van inrichting zijn intussen vergaande beslissingen genomen. Het is een uitdaging vanwege moeten verbouwen en inrichten voor zowel hotelgasten, bezoekers van congressen en vergaderingen en (niet in de laatste plaats) voor wijkbewoners en anderen die een hapje willen eten, de bar bezoeken of het terras. Ook de inrichting van het terras heeft de volle aandacht. Wij geven aan, dat in de plaatselijke media het bouwen van een paviljoen als mogelijk op korte termijn niet te realiseren genoemd is. Herman van der Poel erkent, dat de bouw van een paviljoen in of aan het nieuw

te vormen watergedeelte hoofdbrekens kost. Hij ontkent echter ten stelligste, dat er ‘niets in het water zal komen’. Er komt zoals beloofd iets, maar wat precies en op welke termijn is nog de vraag. Prioriteit ligt bij de verbouw van restaurant en bar en aanleg van het terras. Over de uitbreiding van het meer zelf is het primair de heer Jan Legters die we daarover aan moeten spreken. Wij hebben dit vanzelfsprekend gedaan. Hij bevestigt de ‘zandperikelen’ die de heer van der Poel al noemde. Zijn hoop is, dat er uiterlijk volgend voorjaar begonnen zal worden met de graafwerkzaamheden. Het is de bedoeling, dat begin zomer 2019 de verbouwingen van restaurant en bar en de aanleg van het terras gerealiseerd zullen zijn. Wanneer met de graafwerkzaamheden begonnen wordt, zal dat vanzelfsprekend aan de kant van het hotel zijn en van de flats aan de Aldo Morostraat. Of er volgende zomer al een begin is gemaakt met de zogenaamde ‘promenade’ uit het plan (vanaf het hotel richting haven aan het Allendeplein) durft de redactie zeer te betwijfelen. Herman van der Poel kan zich daarin vinden. Helaas is het deze zomer niet gekomen tot een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners. Het spijt de heer van der Poel. Die avond zal er echter wel komen rond de jaarwisseling, onafhankelijk hoe het dan staat met de uitvoering van het plan. Alle bewoners van het Hoornse Meer zullen een uitnodiging in de bus krijgen. Op het moment dat deze krant verschijnt is de datum nog niet bekend.


september 2018 - pagina 6

De Zuidwester

Welkom in de weggeefwinkel van WIJ Corpus den Hoorn! Bij Wij Corpus den Hoorn hebben we een prachtige weeggeefhoek met gratis kleding voor jong en oud, serviesgoed, boeken, speelgoed en nog veel meer. Alle spullen die worden ingebracht worden mooi geëtaleerd door de vrijwilligers van de weggeefhoek. De weggeefwinkel is voor iedereen in de wijk. De meeste spullen die worden ingebracht komen van wijkbewoners. Het idee dat uw - nog mooie en bruikbare - spullen bij u in de buurt terecht komen, maakt het inbrengen extra leuk. Het is iedere keer weer leuk om te horen van mensen hoe goed de spullen terecht komen. Zo nemen sommige mensen een roman mee en brengen hem daarna weer terug, of geven hem daarna aan iemand anders cadeau. Ook nemen mensen - heel lief- voor andere buurtbewoners wat mee, omdat ze weten dat die buurvrouw/ buurman dit graag wil hebben of nodig heeft. Grote spullen kunnen met een foto en telefoonnummer op het memobord. Andersom, als u op zoek bent naar grote spullen, bijvoorbeeld een kinderbox, kunt dit berichtje op het prikbord kwijt. De weeggeefwinkel is iedere werkdag open van 9.00 tot 17.00. Mocht u na een bezoek aan de weggeefwinkel nog zin hebben in een kopje thee of koffie, dan kunt u ook altijd terecht in onze buurtkamer en WIJ-entree.

Aankondiging Stratenactie WIJ Corpus den Hoorn Bewoners van de wijken Corpus den Hoorn, Hoornse Wijken en Piccardthof kunnen met bewonersinitiatieven en ondersteuningsvragen op meerdere leefgebieden bij WIJ Corpus den Hoorn terecht. Daarnaast zetten we ons samen met wijkbewoners in om het leven in onze wijken zo prettig mogelijk te maken. Om dat te kunnen doen, willen we graag weten hoe het wonen en samenleven in onze wijken wordt ervaren. Het WIJ-team gaat 8, 9 en 11 oktober dus weer actief de wijken in. Dit keer gaan we aanbellen bij bewoners in de Dondersflat en in de Alletta Jacobstraat om kennis te maken.

Buurtkamer WIJ Corpus den Hoorn Iedereen is welkom in de buurtkamer voor een kopje koffie, een praatje, een krantje lezen of om gezellig mee te doen aan een activiteit. Als u leuke ideeën hebt voor activiteiten kunt u dit altijd aangeven. Voor vragen over bijvoorbeeld opvoeden en opgroeien, subsidies, moeilijke brieven etc. kunt u altijd terecht bij WIJ. Volg ons ook op WIJ Corpus den Hoorn voor het actuele programma en extra activiteiten of meld u aan voor de buurtkamerapp.

MAANDAG % Inloop buurtkamer 9.00-12.00 uur % Voorleesochtend met fruit 10.00-11.00 DINSDAG % Inloop buurtkamer 9.00-12.00 uur % Iedere eerste dinsdag van de maand verwenochtend 09.30-11.30 uur % Koffie ochtend 10.00-11.30 uur % Naaiatelier 13.00-15.00 uur % Mannengroep o.l.v. Ehab 15.00-16.30 uur WOENSDAG % Inloop buurtkamer 9.00-12.00 uur % Wandelen (de hond mag mee) 10.00-11.30 % Lotus vrouwengroep 9.30-11.30 (De Semmelstee) % Ouder en kind activiteiten 13.00-14.30 % 1 keer per maand themaochtend Opvoeden en Opgroeien % Spelcontainer DONDERDAG % Inloop buurtkamer 9.00-12.00 uur % Voorleesochtend met fruit 10.00-11.00 % Leren Fietsen! 10.00-11.30 uur % Samen tekenen 10.00-11.30 uur % Taal Café 12.30-14.00 uur VRIJDAG % Inloop buurtkamer 9.00-12.00 uur % Sporten voor vrouwen 10.00- 11.00 (De Semmelstee) % Leren Fietsen! 10.00-11.30 uur


september 2018 - pagina 7

De Zuidwester

foto: Christian Richters

Wallhouse #2 Op 8 september was de opening van het derde en tevens laatste blok van dit seizoen. De kunstenaars die t/m 3 november hun werk in het Wall House exposeren zijn beeldend kunstenaar Frank Sciarone en fotograaf Laura Hospes. Van 13 t/m 20 oktober wordt in Groningen de Week van het Kunstenaarsboek georganiseerd. Op tal van plekken in de stad (o.a. het CBK, Academie Minerva en het Universiteitsmuseum) zijn boeken te zien die door beeldend kunstenaars zijn gemaakt. Het Groninger Museum laat in het Wall House een ruime selectie uit haar grote collectie kunstenaarsboeken zien. Het Wall House is tijdens deze boekenweek zowel in het weekend als op weekdagen geopend van 12 - 17 uur. % Tijdens de Week van het Kunstenaarsboek is het Wall House alle 8 dagen geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Het seizoen Wall House Weekenden wordt afgesloten met deelname aan Lets Gro (donderdag 01/11 tot en met zaterdag 3/11) (Gratis) activiteiten in het kader van Lets Gro Donderdag 1 november * Rondleiding om 15.30 uur door Erik Dorsman. Aanmelden per mail: wallhouse@groningermu seum.nl. Vrijdag 2 november *

Wall House is start- en eindpunt van wandel- of fietsroute Hoornse Meer (10,9 km). Wij serveren koffie en taART.

Zaterdag 3 november *

Laura Hospes (fotograaf) vertelt om 14 uur over haar werk en haar tentoonstelling in het Wall House.

* Al deze dagen is het Wall House geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Adres Wall House #2 : A. J. Lutulistraat 17, 9728 WT Groningen www.groningermuseum.nl/wallhouse

Kerstmarkt Hoornse Meer zaterdag 16 december Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. Er is ruimte voor 25 kramen met een gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, kerstengelen, kerstbroden en nog veel meer. Hier vindt u de leukste cadeautjes en de lekkerste hapjes. De buurtboomgaard Hoornse Meer verkoopt eigengemaakte jam. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een lekker kopje koffie of een heerlijk broodje warme worst. Wijkkoor Hoorngeschal verzorgt 2 optredens in de kerstsfeer. U wilt deelnemen en een kraam huren? Er is nog een aantal kramen beschikbaar. Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@meerhoornsemeer.nl of bel 050 526 5145.

Een prachtig feest bij De Confiance Op vrijdag 7 september was het groot feest in De Confiance, op de hoek van de Laan van de Vrijheid en de Kochstraat. De Confiance bestaat 10 jaar en dat is reden om eens flink uit te pakken vonden de bewoners van het wooncentrum van Cosis, de vroegere NOVO. Dat gebeurde zeker! De redactie had enkele weken geleden al een gesprek met Bennie Drost, één van de bewoners. Hij woont zelf drie jaar in De Confiance, met veel plezier. Bennie is iemand die graag bezig is, onder andere met vrijwilligerswerk op Sportpark Corpus den Hoorn. Trots vertelt hij dan ook, dat hij veel voetballers van FC Groningen kent. Hij vertelt, dat er op de begane grond en op de eerste twee verdiepingen van De Confiance ongeveer 45 mensen wonen met een verstandelijke beperking. Op de begane grond is een Dienstencentrum, van waaruit het team DC werkt. Dit team begeleidt een grote groep mensen die zowel in de Confiance alsook in de wijk woont. De bewoners van de Confiance op de eerste etage hebben een intensieve zorgvraag, op de tweede verdieping wonen de mensen zelfstandiger. Op elke etage is een gezamenlijke huiskamer. Je kunt er samen eten vertelt Bennie, maar wanneer je in je eigen huis wilt eten is dat ook prima. Bennie is een zeer actieve en enthousiaste bewoner. Het verbaast dan ook niet, dat hij in de cliëntenraad zit. Hij is ook zeer actief geweest met

het organiseren van het 10-jarig jubileum. Gelukkig is het weer op vrijdag 7 september goed. Bij de entree staat een draaiorgel en er kunnen dieren geaaid worden. Dat wordt met zichtbaar plezier gedaan. Kinderen leven zich uit op een springkussen. Binnen is het al gezellig vol. Alle bezoekers krijgen bij binnenkomst alvast 1 lot voor de verloting. Meer loten kunnen worden gekocht, de verloting is later op de middag. De opbrengst is voor Make a Wish, de organisatie die de liefste wens vervult van kinderen die een ernstige of levensbedreigende ziekte hebben.

Koffie, thee, fris, diverse hapjes: er is van alles en volop. Er wordt het verjaardagslied ‘10 jaar De Confiance’ gezongen en daarna ….. het Grönnens Laid. Bezoekers worden door bewoners rondgeleid in het gebouw, ook in hun eigen huis. Zo laat de heer Gerrit van der Werf ons trots zijn woning zien. Bij het afscheid krijgen we een mooie beker met daarop een afbeelding van De Confiance en de tekst ‘De Confiance 10 jaar!’. We komen vast nog eens terug bij Cosis in De Confiance om te horen wat er allemaal gebeurt en waarom ze zich zo thuis voelen in de wijk.

Foto‘s gemaakt door André Postma / www.mediablik.nl

Bewonersbijeenkomst Martini Ziekenhuis 18 oktober a.s.

Het Martini Ziekenhuis organiseert regelmatig ‘bewonersbijeenkomsten’ bedoelt om als ziekenhuis met bewoners uit de buurt informeel in gesprek te gaan over onderwerpen die het ziekenhuis en de bewoners bezig houden. We hebben met elkaar gesproken over parkeeroverlast en samen met Doktersdienst Groningen een rondleiding in de nieuwe Huisartsenspoedpost georganiseerd.

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 18 oktober a.s. om 18.30 uur in het Martini Paviljoen. U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar h.grave@mzh.nl vóór 12 oktober a.s. en aan te geven met hoeveel personen u langs komt. We zien u graag op 18 oktober!


september 2018 - pagina 8

De Zuidwester

Kunstmarkt Hoornse Wijken op Open Monumentendag 2019 Zowel in 2016 als in 2017 was in het najaar de Kunstmarkt Hoornse Wijken in De Semmelstee, het buurtcentrum van de Hoornse Wijken aan de Semmelweisstraat. De beide kunstmarkten werden georganiseerd door de Stichting Kunstmarkt Hoornse Wijken, voorheen Stichting Kunstmarkt Hoornse Meer, die onder de ‘grotere vlag’ valt van de Stichting Meer Hoornse Meer. In 2016 was de markt een daverend succes: een grote opkomst, een geweldige sfeer en een goede verkoop door de kunstenaars. Aan dat succes droeg het wijkkoor Hoorngeschal bij en zeker ook New Life, het koor van vluchtelingen die destijds gehuisvest waren aan de Schweitzerlaan. Op 8 oktober vorig jaar hadden we ook een gevarieerd aanbod aan kunst en was de sfeer ook goed. De kunstenaars waren niet ontevreden en de verzorging door de medewerkers van De Semmelstee was zoals altijd prima. Het aantal bezoekers was echter dermate laag, dat we besloten de volgende kunstmarkt op een andere locatie te houden. De zoektocht naar een geschikte locatie viel niet mee. Na wikken en wegen zijn we uitgekomen op de locatie waar we in 2012 de kunstmarkt al eens hebben gehouden: bij het Wall House aan de A.J. Lutullistraat. In 2016 kreeg het Groninger Museum het beheer van het Wall House aangeboden, vooral om de openbare functie en de culturele bestemming te waarborgen. Er blijkt grote bereidheid van het Wall House om de kunstmarkt 2019 rondom deze locatie te kunnen realiseren. Ons streven is dit te doen tegelijk met de Open Monumentendag in september 2019. De Kunstmarkt Hoornse Wijken 2019 is pas over bijna een jaar na het verschijnen van deze krant. Toch willen we de markt nu al onder uw aandacht brengen en onder

die van kunstenaars die graag mee willen doen. Het is de bedoeling de markt te houden op het grasveld rond het Wall House. Er zullen kramen staan voor de deelnemende kunstenaars, waarbij de kunst gevarieerd zal zijn. Kunst om naar te kijken, maar vanzelfsprekend vooral ook kunst om te kopen. We proberen de bezoekers muzikaal te verrassen en er zal diverse catering zijn om het verblijf op de markt extra aangenaam te maken. Het is de bedoeling een aanbod voor kinderen te hebben, zodat deze zich op diverse manieren kunnen vermaken. We houden u op de hoogte in de volgende edities van De Zuidwester en via de flyer en website van stichting Meer Hoornse Meer. Verdere informatie en opgave bij Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl en Elly Hohé: 050-5265145/06-1875 5941. Zie ook: www.meerhoornsemeer.nl

Expositie Kris Dekens in de Semmelstee Vanaf 11 september kunt u de tekeningen van onze zoon Kris in het buurtcentrum De Semmelstee bekijken. Kris is onze oudste zoon van 19 jaar. Hij heeft een verstandelijke beperking en een ernstige vorm van autisme. Hierdoor heeft hij moeite om de wereld om hem heen te begrijpen (en andersom). Communiceren met anderen d.m.v. taal en emoties herkennen en hanteren is erg lastig voor hem. Hetzelfde geldt voor het verwerken van prikkels en het uiten van gevoelens. Tekenen is een hulpmiddel voor Kris om hier makkelijker mee om te kunnen gaan. Mya Hofsté (persoonlijk begeleidster) begeleidt hem bij het maken van zijn tekeningen. Zij biedt hem een vaste structuur waardoor Kris houvast heeft en ideeën en inspiratie opdoet. We hebben gemerkt, dat anderen worden geraakt door de beelden die hij tekent. Iemand zei eens: “Het doet iets met je.” Daarnaast kan hij met weinig details precies de essentie van een beeld weergeven. Hierin zie je zijn kracht om op deze manier informatie over te brengen aan anderen. Zijn eerste serie tekeningen heeft het thema ‘Zintuigen’. Het omgaan met de dagelijkse prikkels die Kris via zijn zintuigen binnen krijgt is een echte uitdaging voor hem. Vandaar dat dit onderwerp hem zeer aanspreekt. Bij de verschillende zintuigen horen twee tekeningen. In elke tweede tekening geeft Kris zijn eigen beeld van het betreffende zintuig weer. Daarnaast fascineert de werking van het menselijk lichaam hem. Het thema van de tweede serie tekeningen is daarom ‘Binnen in je lichaam’ geworden. Hopelijk geniet u net zo van Kris zijn kleurrijke tekeningen als wij dat doen! Peter en Els Dekens (ouders)

Pianolessen in Hoornsemeerwijk NYNKE EEKHOF Voor jong en oud Beginners en gevorderden Telefoon 050-5263437 www.nynke-eekhof.nl

In het Wall House op Open monumentendag. Foto gemaakt door Hanne van der Velde, in opdracht van het Groninger Museum.

Volleybalvereniging Maple Leaf: misschien iets voor u? Graag willen we van de gelegenheid gebruik maken om volleybalvereniging Maple Leaf onder uw aandacht te brengen. Maple Leaf bestaat uit een enthousiaste groep vrouwen en mannen, die op de woensdagavond van half negen tot tien uur recreatief volleybalt in het gymnastieklokaal aan de Canadalaan 2. Het eerste half uur is er plaats voor de warming-up en worden gerichte oefeningen gedaan. Hierna worden partijtjes gespeeld. Gedurende het seizoen worden daarnaast nog enkele uitstapjes in clubverband georganiseerd. Nieuwsgierig geworden naar Maple Leaf? Voor meer info kunt u contact opnemen met Arend Doorduin via telefoonnummer 050-5262088, of door een mail te sturen naar doorduin_arend@xs4all.nl.

Vacature Notulist Stichting Huurdersbelang Groningen-Zuid behartigt de belangen van alle huurders van de woningcorporatie De Huismeesters in de wijken: De Wijert, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en de Rivierenhof. Wij zijn opzoek naar een notulist die tegen een kleine vergoeding de notulen wil maken van onze vergaderingen. Deze vergadering zijn ongeveer 9x per jaar in de Semmelstee in Corpus den Hoorn. Ben je enthousiast of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar huurdersbelang.groningenzuid@gmail.com. We zien uw mail graag tegemoet.


september 2018 - pagina 9

De Zuidwester

Nieuwkomer in de wijk: Advocatenkantoor Suzan de Jong De redactie van De Zuidwester sprak met Suzan de Jong, sinds 1 mei solo advocaat en werkend vanuit Regus Groningen Martini aan de Paterswoldseweg.

Ga naar de digitale Zuidwester

Suzan is een echte Stadjer. Ze heeft de opleiding rechten gedaan aan de Rijks Universiteit Groningen. Jaren werkt ze daarna op de rechtsbijstandsafdeling van Univé in Assen. Het werk beviel haar goed, maar toch ‘ kriebelde het’ om voor zichzelf te gaan beginnen. Ze is steeds in Groningen blijven wonen en het verwondert dan ook niet, dat het die stad was waar ze ‘voor zichzelf’ wilde beginnen. In haar vorige baan had ze weliswaar veel contact met cliënten, maar veel werk was toch ook vanachter de telefoon. Het directe contact met de cliënt is voor haar enorm wezenlijk.

Al jarenlang is De Zuidwester ook digitaal te lezen. Misschien doet u het al jaren, misschien ook niet. Wij willen u er graag op attenderen, dat u ook digitaal van De Zuidwester kunt genieten. De Zuidwester heeft niet direct een eigen site. De wijkkrant met dezelfde naam in Den Haag was ons voor. Is vaker het geval dat ‘Het Westen’ ons te vlug af wil zijn, maar …. Kwaliteit loont! Ga daarom naar www.corpusdenhoorn.nl/zuidwester en lees De Zuidwester digitaal. Is het lastig lezen?: ga naar het volledig scherm. Is het nog lastig: scroll van – naar verder +.

Als jurist heb je vanzelfsprekend een heel breed scala aan mogelijkheden als werkterrein. Suzan heeft bewust gekozen om als zelfstandig advocaat in het verlengde te gaan zitten van wat ze zoveel jaren heeft gedaan. Werk en inkomen is haar specialisme en grootste deskundigheid. De terreinen uitkeringen en arbeidsongeschiktheid horen daar vanzelfsprekend bij. Dat mag wat zakelijk en technisch klinken, maar zo is het voor Suzan zeker niet. Een goede band met haar klanten en een goede sfeer zijn voor haar van het allergrootse belang. Niet voor niks hanteert ze het principe van een gratis adviesgesprek. Als advocaat is ze natuurlijk woordvoerder en belangenbehartiger van haar cliënt, maar het gaat er Suzan altijd wel wanneer het (nog) kan meningsverschillen en belangentegenstellingen zo gezamenlijk mogelijk op te lossen. Ze werkt voor particulieren, maar ook voor bedrijven. In haar beroep als advocaat krijgt ze te maken met alle facetten van werk, werkloosheid, inkomen en uitkering. Gaat het om een onterecht niet uitbetaald loon, dan gaat ze het gesprek met de werkgever aan. Is de uitkering langere tijd niet of niet voldoende uitbetaald, dan zal ze voor haar cliënt haar uiterste best doen een rechtvaardige en structurele oplossing te vinden. Vanzelfsprekend

Wees welkom in Maartenshof

is ze vaak in gesprek met allerlei partijen, zoals UWV, de gemeente, werkgevers en collega-advocaten. Graag nodigt Suzan u uit in haar kantoor in Regus Martini Groningen om gratis en vrijblijvend kennis met haar te maken. Zij zal graag de vragen bespreken waar u mee rondloopt, om daarna samen vast te stellen wat ze voor u kan betekenen. Suzan de Jong, advocaat Paterwoldseweg 806 9728 BM Groningen 050-2113836 info@suzandejong.nl www.suzandejong.nl

Een fijne dagbesteding kan ertoe leiden dat u zich beter voelt. Lijkt het u gezellig om deel te nemen aan onze activiteiten? Dan nodigen wij u van harte uit mee te doen. Gedurende de hele week worden er verschillende activiteiten georganiseerd. U bent van harte welkom, kom gerust eens een kijkje nemen. •

Gymnastiek: met elkaar bewegen in sport- en spelvorm.

Zingen: maandagmiddag onder begeleiding van een ervaren pianist mooie liederen met elkaar zingen.

Sjoelen: dinsdagmiddag bent u van harte welkom voor een ouderwets potje sjoelen, met twee keer per jaar een sjoeltoernooi.

Biljarten: dinsdagmiddag kunt u gezellig met elkaar biljarten.

Klaverjassen: voor klaverjassen bent u welkom op dinsdagmiddag.

Bridge: woensdagmiddag kunt u met een groepje bridgen.

Rummikub: op donderdagmiddag kunt u aansluiten voor een potje rummikub. Koersbal: vrijdagochtend kunt u dit uitdagende ballenspel spelen dat op ‘jeu de boule’ lijkt, met twee keer per jaar een toernooi.

• •

Schilderen: vrijdagmiddag kunt u bij ons schilderen.

Vrije inloop: gezellig een kopje koffie drinken, mensen ontmoeten, creatief bezig zijn; het kan allemaal bij de vrije inloop.

Bingo: op donderdagavond en vrijdagmiddag bent u welkom bij de bingo met vele mooie, lekkere en leuke prijzen. Een bingokaart kost €3,-.

Concert: U kunt 1x per 2 weken (oneven weken) op zondagmiddag genieten van een mooi concert. Entree is €4,50.

Door middel van een lidmaatschap van €15,00 per maand kunt u deelnemen aan één van onze activiteiten (m.u.v. bingo en concerten). Mocht u graag bij meerdere activiteiten willen aansluiten dan is dat mogelijk voor een meerprijs van €5,00 tot een maximum van € 25,00 voor 3 activiteiten of meer. Voor meer informatie kunt u contact met opnemen met de activiteitenbegeleiding Maartenshof (050-5354481) of mailen naar ABVP@zorggroepgron ingen.nl. Wij verheugen ons op uw komst!

WEES WELKOM Elke vrijdagochtend 09.00 – 12.00 uur

Weekmarkt Maartenshof Fruit- en groenteboer Bakker Snuisterijen

Kleding

Sieraden Cadeau-artikelen


september 2018 - pagina 10

De Zuidwester

Ruilwinkel ‘t Ruilertje Iedere vrijdagmiddag opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in de Im manuelkerk ( Overwinningsplein 1). De winkel is open van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Pleindiner Iedere maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een verse warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders, afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten? Vooraf aanmelden is wel nodig.

Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt hiervoor een tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken. Er is voor elk wat wils. Feestkleding, casual en meer. Voor jong en oud! Wekelijks verandert het aanbod! We hopen van harte dat u uw kleding ook een tweede leven geeft en er iets anders voor uitzoekt! Koffie en thee met wat lekkers staat klaar! Hartelijke groet, namens het team ‘Ruilertje’, Annemarie Wiersma, Anita Akkerman

Stiltehoek Immanuelkerk Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil……. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u koffie in de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken. Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.

In het najaar verwelkomen we u graag weer vanaf september. Data 2018: 17 oktober, 21 november (LET OP: in het najaar iedere derde woensdag van de maand) Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein, Prijs: € 5,00 Opgave kan vanaf de 1e van de maand via: pleindiner@gmail.com Nel Dijkstra, tel: 050-526 63 77 (maximaal 30 mensen per maaltijd, we hanteren een wachtlijst bij teveel aanmeldingen) Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam

Bijbel en soep Creatief, knutselen, gezellig, samen bezig zijn met geloven Wie: voor kinderen van 0-8 jaar en hun ouders/verzorgers Waar: in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 Wanneer: zondag 23 september 2018 van 15.30 tot 17.30 u

(overige data: 25 november 2018, 27 januari 2019, 24 maart 2019)

Iedere eerste en derde donderdag van de maand samen lezen en eten: bijbel en soep. Een tweewekelijks bijbeluurtje, waarin we uit de bijbel lezen. Voor wie zich wil verdiepen in de bijbel en daar met anderen over wil uitwisselen. Voorkennis is niet nodig! Lezen, uitwisselen, ontmoeting, samen eten (soep en brood, wordt voor gezorgd). Aanmelding is niet nodig en je kunt per keer bekijken of je komt. Data: donderdag 20 september, 4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 6 december Tijd: 12.00 tot 13.00 u Plaats: Immanuelkerk Begeleiding: Jannet van der Spek of Anita Akkerman

Wat: knutselen, bijbelverhaal, liedjes en soep & broodjes Bijdrage: 1 euro per persoon Voor meer informatie over kliederkerk: Anita Akkerman,

Mijmerwandeling

Lichtje aansteken op vrijdag 2 november Immanuelkerk

Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur.

In het kader van Allerzielen zet de Immanuelkerk op vrijdag haar deuren open voor iedereen die een kaarsje wil aansteken voor een overleden geliefde. Je kunt in stilte een kaarsje aansteken, even blijven of weer weggaan. Voor wie wil is er koffie en thee. Een moment van gedenken, van liefdevol stilstaan bij de mensen van voorbij. Iedereen is van harte welkom! Datum: vrijdag 2 november Tijd: van 16.00 tot 19.00 u Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein

Een Kom op je verhaal wandeling langs een mooie route in natuurgebied de Onlanden met stilte, geleide meditaties en gedichten. Een wandeling waarin ontmoeting centraal staat: ontmoeting met de plek waar we zijn, met wat in ons leeft en met elkaar en niet te vergeten ont -MOET- en! We volgen het tempo van onze ziel. Datum: zaterdag 3 november 2018 Wandelroute: natuurgebied de Onlanden Verzamelen: boerderij de Onlanderij, Madijk 1, Eelderwolde Tijd: van 10.00 tot 12.00/12.30 Kosten: kosten voor een kop koffie/thee Begeleiding: Ina de Vries en Anita Akkerman Info en opgave: Anita Akkerman, acakkerman1@gmail.com, T 06 17067504

Datum: 17 oktober 2018, 21 november 2018, 19 december 2018 (iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504


september 2018 - pagina 11

De Zuidwester

Foto expositie de Ziel van Zuid Blij! Op vrijdagmiddag 19 oktober 2018 om 15.00 u vindt de opening plaats van de foto expositie de Ziel van Zuid met het thema Blij! Waar word je blij van in de wijk? Waar loop je warm voor? Deze vragen zijn aan 21 bewoners van Groningen Zuid voorgelegd. De kern van deze gesprekken is vastgelegd in mooie foto’s.

De Ziel van Zuid is een samenwerkingsverband tussen Wij Corpus/Hoornse meer, Wij de Wijert, Wij de Rivierenbuurt en de Immanuelkerk. Wethouder Ton Schroor zal de expositie openen. Er is leuk middagprogramma rond de opening met activiteiten voor alle leeftijden. Welkom! Datum: vrijdagmiddag 19 oktober 2018 Tijd: 15.00 u Locatie: mfc de Stroming, Merwedestraat 54 Info: Anita Akkerman, acakkerman@gmail.com

����������������� �������������������������������������

Open plein Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken.

Stamtafel in de Immanuelkerk Ieder mens heeft verhalen. Wat heeft het leven ons geleerd? Welke voorvallen zijn ons bijgebleven? Fijne herinneringen, grappige anekdotes, of hoe we hindernissen hebben overwonnen. Natuurlijk is er ook ruimte voor verhalen die ons boeien, zoals uit de volkscultuur of uit tradities van andere culturen. Daarvoor is altijd wel een verhalenverteller in ons midden.

FOTO-EXPOSITIE DE ZIEL VAN ZUID THEMA 'BLIJ' Interviews bewoners in beeld

Datum: vrijdagavond 19 oktober. Aanang: 19.30 u en de toegang is gratis. Er zijn hapjes en drankjes. Info: Jan Wijbenga, tel.: 06 30588055

Films in de Immanuelkerk Het filmseizoen van de Immanuelkerk is weer begonnen. Wilt u een gezellig avondje uit in eigen wijk, dan zijn deze filmavonden iets voor u. We draaien meestal films uit het genre filmhuis. De film begint om half 8, entree is 3 euro inclusief koffie of thee. Na afloop gezellig napraten voor wie dat wil. Vrijdag 28 september: Captain Fantastic (2016) Dit is een pittige, maar ook ontroerend mooie film. In de prachtige bossen in noordwest Amerika heeft Ben (Viggo Mortensen) zijn ideale wereld geschapen. Zijn kinderen krijgen een Spartaanse opvoeding om te kunnen overleven, ver weg van de maatschappij. Een dramatische gebeurtenis doet het gezin besluiten de confrontatie met de buitenwereld aan te gaan. Een indringende film, maar ook ontroerend en met humor, en een verrassend einde. Vrijdag 16 november: Maggies Plan (2015) Dit is een ongecompliceerde, romantische komedie die zich afspeelt in New York. Maggie is begin 30 en heeft nog nooit een serieuze relatie gehad. Dan krijgt ze een kinderwens….

Waar loop jij warm voor?

Met een workshop en leuke activiteiten

Officiële opening in het Talmahuis Merwedestraat 54 19 oktober van 15 tot 17 uur

Voor jong en oud


september 2018 - pagina 12

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar!

����������������������� �����������������������

����������������������������������������

Geschikt voor o.a. identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs. Ook voor visum USA en India Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Op die manier valt er wat te kiezen.

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

�����������������������������������

������������