__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

De Zuidwester 25e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant:

Zomervakantie activiteiten Corpus den Hoorn en de Hoornse wijken

Na de bomenkap Pagina 4

Aankondiging sluiting De Spaanse Vlieg Geachte Heer, Mevr., Hierbij deel ik u mee dat Drogisterij de Spaanse Vlieg per 1 juni 2018 de deuren sluit. Ik wil u hierbij hartelijk bedanken voor de prettige sa-

Juni 2018

Wat gaat er gebeuren met het Corpushuis?

Pagina 3

Pagina 5

menwerking de afgelopen jaren. Het email adres : drogisterij@despaansevlieg.nl komt te vervallen per 3 mei 2018. U kunt mij eventueel nog bereiken op bart.boonstra@worlsonline.nl Met vriendelijke groet Bart Boonstra

Begin gemaakt met aanleg nieuwe oprit Laan Corpus den Hoorn Aan de noordzijde van de A7, langs de voetbalvelden van Velocitas, werkt Combinatie Herepoort aan de nieuwe oprit vanaf Laan Corpus den Hoorn richting Drachten. In april is aannemer Combinatie Herepoort begonnen met het maken van een zandlichaam, als basis voor de nieuwe weg. Eerst is een sloot gedempt, een grondwal verwijderd en de riolering aangepast. Momenteel wordt

er laag voor laag zand gestort. Aan de zijkanten van elke laag zand zijn witte ‘big bags’ geplaatst ter versteviging. De berg zand wordt hoger gemaakt dan de uiteindelijke hoogte, omdat het zand moet inklinken. Ook wordt er extra zand aangebracht om dit proces te bevorderen. Nadat het zand voldoende is ingeklonken, gaan we verder met het aanbrengen van de riolering, de wegfundering en het asfalt. Tot slot gaan we de weg afwerken.

Foto: Basisschool De Triangel

‘Rij even om’ voor ouders van DeTriangel met een auto

De Triangel is een basisschool aan de Rode Kruislaan met nogal wat ouders die wat verder van de school af wonen. Deels wonen ze ook niet in de wijk. Mede daarom zijn er vrij veel ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen en ’s middags weer met de auto halen. Daarbij komt ook, dat de school in de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid is. In februari werd de 150ste leerling verwelkomd. Dit betekent logischerwijs, dat er ook een toename is van de verkeersdrukte rondom de school. Uit een enquête in 2017 is gebleken, dat veel ouders de verkeerssituatie rond de school onveilig vinden. Vooral het parkeren in de Rode Kruislaan wordt als onveilig ervaren. Nieuwe afspraken met de ouders bleken nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar ook om de buurt niet tot last te zijn. De school heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de bestaande afspraken over halen en brengen van kinderen met de auto en welke aanpassingen nodig zijn. De belangrijkste nieuwe maatregel is het verzoek aan de ouders/verzorgers om niet meer met de auto de Rode Kruislaan in te rijden. Er is een alternatieve route bedacht om kinderen met de auto te halen en te brengen: doorrijden tot de stoplichten aan het Overwinningsplein; dan via de Laan van de Vrijheid naar de 16 Aprillaan; daar is een Kiss&Ride-strook; wanneer de auto parkeren: doe het in de omliggende straten; wees daarbij de (buurt)bewoners niet tot last;

Het bouwen van het zandlichaam naast de A7, eind mei. Foto: René Bewier.

Om de ouders extra attent te maken op de afspraken ter vergroting van de veiligheid hebben ouders uit de verkeerswerkgroep van de school in de week van 11 juni t/m 15 juni de ingang van de Rode Kruislaan afgezet voor automobilisten die kinderen naar de Triangel brengen of halen. Ze deden dit rond kwart over 8 ’s morgens en rond kwart voor 3 ‘s middags. Het overige verkeer kon er gewoon langs. Buurtbewoners hadden van tevoren een informatiebrief ontvangen over de plannen. De actie past in het beleid van de gemeente Groningen om ouders, leerkrachten en omwonenden samen een verkeersplan te laten maken over het veilig naar school gaan. Als onderdeel van het project Veilige Schoolomgeving wil de gemeente hier de komende jaren aan blijven werken. Voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel / de actie van de school kunt u terecht bij: Jiska van der Mooren, triangel@noorderbasis.nl

Help de Zuidwester blijven te bestaan! Wij zijn met spoed opzoek naar diverse enthousiaste vrijwilligers die wat willen betekenen voor onze krant. Helaas zonder nieuwe vrijwilligers kunnen we onze krant niet langer draaiende houden. Vind je het leuk: • om in de redactie plaats te nemen (dit is geen pre) • om te schrijven voor onze krant • om administratief werk te doen (facturen versturen, klantenbestand bijhouden e.d.) Vrijwilligers mogen ook uit andere wijken komen. Heeft u interesse neem dan contact op met Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl O50-5269061 / 06-25504536. Foto: Aanpak Ring Zuid

We hopen u snel te ontmoeten! De redactie De Zuidwester


juni 2018 - pagina 2

De Zuidwester

����������

������ ������

��������� ����

Foto: Semmelstee

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

De Semmelstee

Ons vrijwilligersfeest is op zaterdag 29 juni 2018. We gaan heerlijk eten vanaf 17.00 uur en hebben ook weer een verrassend optreden, zoals ieder jaar, tot 20.00 uur. Graag alleen vrijwilligers van de Semmelstee met aanhang opgeven bij Alfred telefoon 050 5267217.

������������������������� ���������������

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

We geven een buurt BBQ voor alle buurtbewoners op zaterdag 21 juli 2018 buiten op het plein van 16.00 – 19.00 uur. Er is een tent en muziek van Koos Jansen. Opgeven bij Petra 0615901400 tot 9 juli 2018! Kosten € 10,- per persoon, graag ook aangeven als u vegetarisch wilt eten! Deze zomervakantie zijn we dicht voor reguliere activiteiten van 21-9-2018 t/m 3-9-2018. De activiteiten voor het zomerfeest van de jeugd zijn de eerste week en de laatste week in deze

periode. Via de jeugdwerkers worden zij op de hoogte gehouden. Op zaterdag 1 september 2018 begint ons seizoensopeningsfeest. Er zal een springkussen zijn, wat te eten en te drinken. U kunt zich dan opgeven voor reguliere activiteiten maar ook zelf nieuwe activiteiten starten als u een groepje heeft. Kom dus rustig langs om met Koos Jansen mee te zingen van 14.00 – 17.00 uur! In dit nieuwe seizoen komt er waarschijnlijk aquarel schilderen als nieuwe activiteit, want onze docent Maaike gaat er een jaartje tussenuit. Waarschijnlijk start er ook een nieuwe yoga les. Happy Families is uit het Centrum maar zijn bereikbaar via hun internet site www.happyfamilies.nl AtHomeFirst, hulp bij het huishouden, breidt uit! U kunt langskomen of bellen met 088 3210155. In augustus wordt er nieuw activiteitenboekje gemaakt, deze ligt dan tijdens de opening weer voor u klaar in het BuurtCentrum. Hierin staan dan alle oude en nieuwe activiteiten, waar u zich voor kunt aanmelden.

����������������������������������������������

U zoekt een vakman? Eén loket voor al uw service & onderhoud. Onze betrouwbare en flexibele conciërges kunnen u een advies op maat leveren over alle werkzaamheden die gedaan moeten worden om te zorgen dat uw woon- of werkomgeving weer optimaal verzorgd is. Ook kunnen we samen met u kijken naar een meerjarenplanning om te zorgen dat uw huis, garage tuin en/of kantoor, niet alleen nu, maar ook in de toekomst in uitstekende conditie verkeerd. Dus wilt u uw woon- en/ of werkomgeving (weer) op orde? Neem dan contact op met De Conciërge. Kijk op www.Congierge-Groningen.nl, bel op 050-2809502 of stuur een WhatsApp naar 0621587954


juni 2018 - pagina 3

De Zuidwester

Steunpunt mantelzorg in de wijk!

Zorgt u langdurig voor een familielid, vriend(in) of buur met een ziekte, beperking of handicap? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorg is zorg die u vanuit een persoonlijke relatie aan iemand geeft met een ziekte of beperking gedurende minstens drie maanden en acht uur per week. Ook als u zorg hebt voor iemand die in een zorginstelling woont, bent u mantelzorger. U kunt bij het Steunpunt terecht voor: • een persoonlijk gesprek • informatie over wet- en regelgeving • vervanging van de mantelzorger (respijtzorg) • lotgenotencontact; individueel of

in groepsverband • hulp vragen van een vrijwilliger of hulp vragen via We helpen.nl Inloopspreekuren: Corpus den Hoorn: maandag 9.30 tot 12.00 uur; Menno Lutterhuis, Paterswoldseweg 267 De Wijert: donderdag van 9.30 tot 12.00 uur; PC Hooftlaan 1 Rivierenbuurt: donderdag van 13.00 tot 15.30 uur; Talmahuis, Merwedestraat 54 Heeft u behoefte aan informatie of een persoonlijk gesprek? Neem contact op!

Coördinator Steunpunt mantelzorg M 06 23012371 of T 050 3126000 Email r.haakema@humanitas.nl

Vooraankondiging spelweek 2018! Van dinsdag 24 juli t/m donderdag 26 juli organiseert WIJ Corpus den Hoorn, in samenwerking met de Speeltuinvereniging weer een spelweek! Dit jaar is het thema “Zuid got Talent”. We gaan verschillende workshops volgen, om op de woensdag een eigen voorstelling te geven tijdens een zomerfeest op het plein bij de Semmelstee. Daarnaast gaan we donderdag een dagje naar een pretpark.

Stratenactie WIJ Corpus den Hoorn In april hebben de medewerkers van WIJ Corpus den Hoorn enkele straten uit hun werkgebied bezocht.

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners. Uitgave: 2e editie 2018 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad) Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.500 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van 27 september uiterlijk 11 september 2018. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. ALLE INGEZONDEN EN GEPLAATSTE FOTO’S ZIJN GEPLAATST ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INZENDERS.

Door met bewoners in gesprek te gaan zijn we meer te weten gekomen over hoe wijkbewoners denken over het wonen in hun straat en wijk. De straten rondom het speelveld O.J.S. Palmelaan, de Canadalaan, de Bezettingslaan en Rode Kruislaan (beide vanaf de Canadalaan tot de Paterwoldseweg) zijn bezocht. Een aantal bewoners zijn vrijwilliger geworden. En een aantal zijn op bezoek geweest in de WIJ-entree om de vele activiteiten in de wijken Corpus den Hoorn, Piccardthof en Hoornse Meer wijken te bekijken.

De flyers zullen binnenkort verspreid worden!

Wil je je nu al aanmelden? Doe dat dan bij Janny Boer (Janny.Boer@wij.groningen.nl) of Samantha Addens (Samantha.Addens@wij.groningen.nl)

Zomervakantie activiteiten in Corpus den Hoorn en de Hoornse wijken WIJ Corpus den Hoorn is gedurende de hele zomer open. Vanuit het team is er altijd een buurt-, kinder-, jeugd, en/of opbouwwerker aanwezig en kunnen er spontaan samen activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast gaan de reguliere activiteiten, zoals de koffieochtend, mannengroep en het taalcafé gewoon door gedurende de zomer. Vanuit het kinderwerk wordt in de eerste week van de zomervakantie een spelweek voor kinderen van de bassischool georganiseerd. De kinderen in de buurt kunnen twee keer per week naar de spelcontainer. Op verzoek kunnen bewoners met kinderen gebruik maken van gratis zwembadkaartjes. Ook zullen we regelmatig met de bakfiets met speelgoed op pleintjes in de buurt te vinden zijn. Ook kunt u tijdens de zomer in onze huis/kamer terecht. Iedere woensdagmiddag is er in de huiskamer een ouder/kind activiteit en op vrijdag kunt u mee wandelen (met of zonder hond). WIJ Corpus den Hoorn zal ook een aantal activiteiten aanbieden tijdens de zomervakantie, waaronder een dagje naar Dinopark Tenaxx, watersportdag in Harkstede, kinderspeelmiddagen en een theatermiddag. De definitieve tijden en data van deze activiteiten volgen nog. Alle specifieke informatie over kinderactiviteiten in de zomervakantie vindt u begin juli in onze zomerflyer! Deze kunt u ophalen bij ons in de WIJ-entree en delen we uit bij de scholen in de wijk. Mocht u zelf nog leuke ideeën of wensen hebben voor de zomervakantie, maak deze dan vooral kenbaar aan ons! U kunt hiervoor binnenlopen in de WIJ-entree of contact opnemen met Samantha Addens (samantha.addens@wij.groningen.nl)

Overzicht wekelijkse activiteiten: Dag Maandag

Activiteit Spelcontainer

Maandag

Koffiebakfiets

Dinsdag

Koffieochtend

Dinsdag

Mannengroep

Dinsdag

Koffiebakfiets

Woensdag

Koffieochtend

Woensdag

Buurtsoep

Woensdag

Spelcontainer

Woensdag

Koffiebakfiets

Donderdag

Taal café

Donderdag

Koffiebakfiets

Tijd 15.0017.00 15.30 16.30 10.0012.00 14.00 15.30 15.30 16.30 10.00 12.00 12.00 13.00 14.00 16.00 15.3016.30 12.3014.00 14.30 17.00

Leeftijd 4 t/m 12 n.v.t.

Locatie Schoolplein Boerhaaveschool Piccardthof

n.v.t.

Menno Lutterhuis

n.v.t.

Menno Lutterhuis

n.v.t.

Hoornsemeer

n.v.t.

Immanuelkerk

Organisatie WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn Immanuelkerk

n.v.t.

Immanuelkerk

Immanuelkerk

4 t/m 12 n.v.t.

Schoolplein Boerhaaveschool J.M. Den Uylstraat

n.v.t.

Menno Lutterhuis

n.v.t.

Semmelweisstraat/Pasteurlaan

WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn WIJ Corpus den Hoorn

Overzicht activiteiten op datum: Wanneer

Tijd

Wat

Organisatie

20 juni 21 juni

19.30 12.00 tot 13.30

28 juni

14.30, inloop vanaf 14.00 19.30

Mijmerwandeling Confiance a la Carte Filmmiddag

Immanuelkerk Opgave bij WIJ 050-367 74 50 Immanuelkerk

Mijmerwandeling Spelweek Mijmerwandeling Filmmiddag

Immanuelkerk Semmelweisstraat Immanuelkerk Immanuelkerk

Mijmerwandeling

Immanuelkerk

18 juli 24 t/m 26 juli 15 augustus 6 september 19 september

19.30 14.30, inloop vanaf 14.00 19.30

Overig: € 5,€2,00 eigen bijdrage

€2,00 eigen bijdrage


juni 2018 - pagina 4

De Zuidwester

Waar moet Agnes heen? Aan de van Swietenlaan 1 staat het pand waarin jarenlang de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) was gehuisvest. De ALO heeft sinds een aantal jaren onderdak aan het Zernikeplein, in het Willem Alexander Sportcomplex. Het pand is van de gemeente Groningen. Die verhuurt de verschillende ruimtes totdat de huidige huurders eruit moeten vanwege de geplande nieuwbouw. Eén van die huurders is Agnes Voorintholt. Andere huurders zijn BSO De Blokhut, FC Groningen en Noorderpoort. Allen zullen binnen zeer afzienbare tijd ander onderdak moeten hebben. Voor de teams van FC Groningen die het pand de afgelopen jaren hebben gebruikt is al duidelijk waar ze heen zullen gaan: naar het in aanbouw zijnde Topsport Zorg Centrum. In de loop van dit jaar zal de verhuizing naar verwachting plaats gaan vinden. Op internet is de vordering onder andere te volgen in ‘Kijkje met Kemkers’. Agnes Voorintholt is een deel van de week werkzaam als zelfstandig communicatieadviseur, onder andere betrokken bij de communicatie van het Noordelijk Belastingkantoor en eerder bij o.a. het Groninger Gasberaad en Swingin’ Groningen. Vanaf januari 2017 runt zij daarnaast ‘Bij Agnes’ in een deel van het complex aan de van Swietenlaan 1. Verspreid over de week worden er door een achttal docenten diverse yogalessen gegeven, waaronder Yin yoga, Hatha yoga, Kundalini yoga en kinderyoga. Ook kun je er terecht voor massage, reiki en meditatie. In de zomer zijn er de zogenaamde ‘Zomerweken Bij Agnes’, waar een nog breder aanbod is en waarbij je middels een ‘strippenkaart’ aan zoveel activiteiten mee kunt doen als je wilt. Agnes vertelt dat veel cursisten uit Corpus den Hoorn en de Hoornse Wijken komen. Op de dag dat we een gesprek met haar hebben, is het uiterst zonnig. Dat maakt de ruimtes extra licht en vrolijk. Er zijn 3 grote ruimtes en 1 kleine ruimte. Daarnaast is er de centrale ontvangst- en ontmoetingsruimte, waar af en toe ook gezamenlijk soep en brood wordt genoten. Agnes wist bij het begin van de huurperiode, dat de huur tijdelijk zou zijn. Zij heeft van de gemeente onlangs te horen gekregen, dat ze per 1 januari 2019 het pand uit moet zijn. Per die datum is het huurcontract verlopen.

uit: Bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer

Na de bomenkap

verbaast niet, dat een organisatie als De Bomenridders de bomenkap bij het Hoornsemeer sterk veroordeelt.

In de vorige editie van De Zuidwester hebben we bericht over de forse bomenkap, noodzakelijk met het oog op de herinrichting van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer. Zouden de bomen niet gekapt zijn vóór 15 maart, dan zou het pas na 15 juli hebben gekund. In de tussenliggende periode is het verboden opzettelijk vogels, hun eieren en nesten te verstoren en te vernielen. Het kappen van de bomen deed letterlijk stof opwaaien, maar zeker ook figuurlijk. In de media was er de dagen na de kap veel aandacht voor wat regelmatig als kaalslag werd omschreven. Het waren niet alleen bewoners uit de zuidelijke stadswijken, maar uit heel de stad en daarbuiten. De eerste weken was het in het Hoornse Meer wat je noemt ‘het gesprek van de dag’. Dat verbaast niet, want het aanzicht van het Hampshire hotel vanaf de kant van het meer is volledig veranderd. De naam Hampshire Hotel is overigens ook veranderd en is Hotel Plaza Groningen geworden, een van de Best Western Hotels. De naamsverandering had vermoedelijk minder voeten in de aarde dan de herinrichting van de Noordoosthoek. Regelmatig wordt in de verontwaardiging over de bomenkap bij het Hoornsemeer verwezen naar de bomenkap elders in de stad, waarbij als meest in het oog springend de enorme kap in het kader van de aanleg van de Zuidelijke Ringweg. Het

Naast verontwaardiging over de kap is er natuurlijk ook begrip en is er boven alles de hoop, dat spoedig wordt begonnen met de herinrichting. Als eerste zal het gaan om het afgraven van twee hectare grond, waardoor het onder water komt. Het gaat niet om een kleinigheid dat ‘verzet’ moet worden. Zie bijgaande schets. Het donkerblauwe deel is nu nog gras en heeft water als nieuwe bestemming. Er moet 50.000 kuub zand worden afgegraven en afgevoerd. Dat afvoeren kan met vrachtwagens, maar mogelijk ook per boot. Navraag bij projectontwikkelaar Jan Legters (legters-partners.nl) maakt duidelijk, dat er intensief overleg is met het Meerschap Paterswoldsemeer over de voorbereiding van de aanbesteding van deze forse ‘klus’. De aanbestedingsfase kon niet eerder worden gestart voordat alle vergunningen binnen waren. Het vermoeden is, dat het na de zomervakantie zal worden begonnen kan worden met het graafwerk. Het geduld van ook de voorstanders van het plan wordt dus helaas nogmaals op de proef gesteld. In een reactie laat Jan Legters weten, dat er kort na de zomervakantie een bewonersavond zal zijn om de wijkbewoners te informeren over de voortgang. Geduld is een schone zaak, maar wanneer te sterk op de proef gesteld ligt gemor in bredere kring op de loer. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn in de zo mooie en gewilde wijk Hoornse Meer.

Agnes Voorintholt is niet de enige die met dit gegeven te maken heeft. Ook de basketballers van BVG en Scylla zijn druk doende een ander onderkomen te vinden. Op internet valt te lezen, dat deze clubs van de gemeente meer verwachten aan aandragen van alternatieven dan tot nu toe het geval is. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over deze problematiek. Het liefst zou Agnes een pand vinden om ‘Bij Agnes’ voort te zetten dat in Corpus den Hoorn ligt. Een plek in de buurt van waar ze nu zit, zou ook heel goed passen in de visie van de gemeente Groningen, zoals verwoord in ‘Visie Kantorenpark Corpus den Hoorn Zuid’ (2012). Daarin wordt gezegd: “De zone langs de Laan Corpus den Hoorn, ter hoogte van het Sportpark en de noordwestpunt zou zich kunnen ontwikkelen als een gezondheidsboulevard waar sport, wellness en gezondheidszorg bij elkaar komen”. Het zou mooi zijn geeft Agnes aan, dat het een pand zou zijn met een maatschappelijke bestemming, zoals nu ook het geval is. Ze heeft er de afgelopen jaren van genoten, dat ze De Blokhut als buur heeft. Maar zo gemakkelijk is het niet een geschikt pand te vinden. Om het huidige aanbod te kunnen continueren, moet het een pand zijn met een aantal ruimtes, goed bereikbaar en op een ook in de avonduren veilige locatie. Verder moet de huur zodanig zijn, dat de prijzen van cursussen en activiteiten in ‘Bij Agnes’ op te brengen zijn door allen die er nu van genieten. Voor wie tips heeft voor Agnes Voorintholt: welkom@bijagnes.nl. Zie ook: www.bij-agnes.nl.

Help de Zuidwester blijven te bestaan! Wij zijn met spoed opzoek naar diverse enthousiaste vrijwilligers die wat willen betekenen voor onze krant. Helaas zonder nieuwe vrijwilligers kunnen we onze krant niet langer draaiende houden. Vind je het leuk: • om in de redac�e plaats te nemen (dit is geen pre) • om te schrijven voor onze krant • om administra�ef werk te doen (facturen versturen, klantenbestand bijhouden e.d.) Vrijwilligers mogen ook uit andere wijken komen. Heeft u interesse neem dan contact op met Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl 050-5269061 / 06-25504536. We hopen u snel te ontmoeten! De redactie De Zuidwester

Foto: Eigen foto De Zuidwester


juni 2018 - pagina 5

De Zuidwester

Nieuwe way finding parkeergarage Het Martini Ziekenhuis kreeg regelmatig klachten van gebruikers van de parkeergarage van het ziekenhuis. Zij konden hun auto niet eenvoudig terugvinden omdat oriëntatie binnen het gebouw erg moeilijk is. De omgeving heeft weinig kenmerkende elementen om houvast te kunnen bieden. Een onderzoek van de Hanzehogeschool heeft dit bevestigd. Om dit probleem op te lossen en de service bij het parkeren te vergroten heeft de kunstcommissie van het ziekenhuis de opdracht gegeven aan City as Archive om samen met het Facilitaire Bedrijf een oplossing te bedenken voor deze situatie.

Nieuwe situatie In de parkeergarage hebben de parkeervakken en looppaden een kleur die het niveau in het parkeergebouw aangeeft: geel (BG), rood (1e verdieping), blauw (2e verdieping) en groen (3e verdieping). Daarnaast zijn er symbolen te zien die de plaatsbepaling binnen een kleurgebied mogelijk maken: harten, kruizen en sterren. Door de kleur van het niveau en het symbool van het gebied te onthouden moeten de gebruikers zich nu beter kunnen oriënteren binnen de parkeergarage en zo eenvoudig hun auto kunnen terugvinden. Eenvoudige en aansprekende tekst is bij de deuren van de lift en het

trappenhuis geplaatst om mensen te attenderen op het onthouden van de kleur en het symbool van hun parkeerplek: ‘Wat is de kleur en het symbool van uw parkeerplek? U vindt hiermee uw auto eenvoudig terug’. Hiermee worden de gebruikers van de parkeergarage aangesproken op het moment dat ze nog precies weten waar hun auto staat. Ook is op de webpagina van het Martini Ziekenhuis (www.martini ziekenhuis.nl) informatie geplaatst over parkeren en het nieuwe systeem om de auto eenvoudig terug te vinden. Zo stellen we toekomstige gebruikers in staat om zich goed te kunnen voorbereiden op hun bezoek aan het Martini Ziekenhuis.

������������������ ������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������� �����

����������

����

��

���� ����� �����

��������

Mijmerwandeling Een initiatief in Groningen Zuid voor wandelliefhebbers. We wandelen een mooie route in en rond de wijk. Oog hebben voor de natuur, ruimte om stil te zijn en om elkaar te ontmoeten, rust vinden en inspiratie delen. Tijdens de wandeling klinken een aantal gedichten of uitspraken die willen inspireren. Na de wandeling is er voor wie wil koffie en thee en iets lekkers (biologisch). De wandeling duurt ongeveer een uur. Datum: 20 juni, 18 juli, 15 augustus, 19 september 2018 (iedere derde woensdagavond van de maand, in weer en wind….) Tijdstip: 19.30 uur Verzamelen: voor de ingang van de Immanuelkerk Organisatie Ina de Vries en Anita Akkerman Opgave hoeft niet, mag wel. Voor meer info: acakkerman@gmail.com, tel.: 06 17067504

Open plein Iedere woensdagochtend is de Immanuelkerk ( Overwinningsplein 1) van 10.00 tot 12.00 u open. In de stiltehoek is gelegenheid om stil te zijn, te bidden of mediteren of een kaarsje aan te steken.

Stiltehoek Immanuelkerk Hier is een plek voor wie stil wil zijn. Hier mag je zijn met alles wat in je leeft. Sta even stil…….

� �

Ook is er iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 u koffie in de kerk. En de weggeefkast in de Immanuelkerk is dan ook te bezoeken.

Iedere woensdag van 12.00 tot 13.00 u is er buurtsoep in de Immanuelkerk. Een heerlijke verse kop soep (u kunt kiezen uit twee versbereide soepen) voor 1 euro per kop. De tweede kop is voor 50 eurocent. Kom ook eens buurten! Welkom.

Ruilwinkel ‘t Ruilertje Iedere vrijdagmiddag opent ruilwinkel ’t Ruilertje haar deuren in de Im manuelkerk ( Overwinningsplein 1). De winkel is open van 13.30 uur tot 16.00 uur. 2016-09 A3 Kleurcodering parkeren.indd 1

12-09-16 09:13

Voorplein Martini Ziekenhuis bijna klaar

Er is in de afgelopen periode veel werk verzet om het voorplein van het Martini Ziekenhuis veilig en gastvrij te maken. Zo is de nieuwe fietsenstalling met 450 plaatsen en groen sedumdak in gebruik genomen, is er een nieuwe overzichtelijke verkeersituatie met eenrichtingverkeer gerealiseerd en is er een groot deel van de nieuwe beplanting aangebracht. De verbouwing van het voorplein zit nu in zijn laatste fase. Hierbij komt er onder andere een parkeerhaven om mensen af te zetten en ontstaat de definitieve rijbaan van het ziekenhuis naar de randweg. De herinrichting van het voorplein was een langgekoesterde wens van

het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers en medewerkers ervoeren de oude situatie als onoverzichtelijk. Het nieuwe voorplein biedt alle gebruikers straks goed en veilige toegang met de fiets, auto en openbaar vervoer. ‘Het eindresultaat komt overeen met de plannen die we in mei 2017 presenteerden aan de buurtbewoners,’ vertelt directeur Facilitair Bedrijf Johan Norda. ‘De nieuwe situatie is voor sommigen nog wel even wennen. Daarom hebben we de eerste periode extra mensen ingezet om alles goed te begeleiden, bijvoorbeeld bij het eenrichtingsverkeer voor auto’s. Dat werd erg gewaardeerd. Ook krijgen we leuke en positieve

berichten over de elementen die al opgeleverd zijn, zoals de ruime fietsenstalling en de nieuwe beplanting’. De verbouw van het voorplein is begin augustus 2018 klaar. Rookvrij Martini Het Martini Ziekenhuis is net als Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en Hanzehogeschool Groningen partner in de landelijke beweging Rookvrije Generatie. Deze organisaties hebben de gedeelde ambitie dat kinderen in Groningen rookvrij kunnen opgroeien. Daarom is het nieuwe plein vanaf de oplevering rookvrij. De rest van het terrein is per 1 januari ook geheel rookvrij.

Van 27 juli t/m 17 augustus 2018 is de winkel gesloten in verband met een zomerstop. Vanaf vrijdag 24 augustus is de winkel weer iedere vrijdagmiddag open. Het concept is eenvoudig. U brengt een kledingstuk en krijgt hiervoor een tegoed om een ander kledingstuk uit te zoeken. Er is voor elk wat wils. Feestkleding, casual en meer. Voor jong en oud! Wekelijks verandert het aanbod! We hopen van harte dat u uw kleding ook een tweede leven geeft en er iets anders voor uitzoekt! Koffie en thee met wat lekkers staat klaar! Hartelijke groet, namens het team ‘Ruilertje’, Annemarie Wiersma, Anita Akkerman


juni 2018 - pagina 6

De Zuidwester

Help de Zuidwester blijven te bestaan! Wij zijn met spoed opzoek naar diverse enthousiaste vrijwilligers die wat willen betekenen voor onze krant. Helaas zonder nieuwe vrijwilligers kunnen we onze krant niet langer draaiende houden.

Wijkkoor zoekt zangers Hoorngeschal, het wijkkoor in Hoornsemeer/Corpus den Hoorn zoekt nieuwe zangers. Het koor heeft ongeveer 25 leden en staat onder leiding van Inge Roelands. Hoorngeschal zingt al vele jaren met plezier een gevarieerd repertoire uit alle perioden van de muziekgeschiedenis. Voor het komende seizoen staat een programma gepland rond het thema ‘zee en varen’. Hoorngeschal is elk jaar tijdens de Kerstmarkt Hoornsemeer te beluisteren en in het voorjaar treedt het koor op met een concert in een Groninger kerkje. Wie van zingen houdt en het leuk en vindt meer mensen uit de wijk te leren kennen, kan meedoen tijdens de open repetities in september. Deze zijn op woensdagavond en 12 en 19 september om 20.00 uur in Best Western Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300 (was eerder Hampshire Hotel). Iedereen is welkom, sopranen zijn meer dan welkom! Voor informatie of opgave kun je mailen naar: info@hoorngeschal.nl. Zie ook www.hoorngeschal.nl.

Vind je het leuk: • om in de redac�e plaats te nemen (dit is geen pre) • om te schrijven voor onze krant • om administra�ef werk te doen (facturen versturen, klantenbestand bijhouden e.d.) Vrijwilligers mogen ook uit andere wijken komen. Heeft u interesse neem dan contact op met Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl 050-5269061 / 06-25504536. We hopen u snel te ontmoeten! De redactie De Zuidwester

‘De Hoornsemeerwijk beweegt’ Onder dat motto was er dinsdagavond 17 april een bewonersbijeenkomst in Maartenshof, geïnitieerd door de Werkgroep Beweegparcours Hoornse Meer. Een 25-tal wijkbewoners was aanwezig om met elkaar te denken en te praten over de invulling van een plek om te kunnen sporten, bewegen en andere mensen te ontmoeten. In de Zuidwester van eind 2017 berichtten wij al over de werkgroep en de behoefte om met wijkbewoners in gesprek te komen over hun wensen wat betreft exacte locatie, karakter en verdere vormgeving van het beweegparcours. De aanwezige wijkbewoners hebben volop gehoor gegeven aan het verzoek van de werkgroep om suggesties aan te dragen, mogelijke ‘gevaren’ te uiten en praktische tips te geven voor verdere vormgeving. In de stad is al een aantal beweegplekken gerealiseerd, zeer gevarieerd van karakter en ‘apparaten’ die er zijn geplaatst. In sommige gevallen is het elkaar ontmoeten een belangrijke functie (De Hunze), in andere gevallen staat het intensief bewegen en sporten voor veel gebruikers centraal (Oosterkade). Op grote vellen papier konden de aanwezigen met stickers en stiften hun ideeën uiten over hoe het beweegparcours er uit zou kunnen zien. Er werd levendig overlegd en afgewogen wat wenselijk en al dan niet realiseerbaar zou kunnen zijn. Vanzelfsprekend kwamen ook zaken aan de orde als veiligheid van het parcours en mogelijke overlast ’s avonds. Duidelijk werd wel, dat het niet een beweegparcours zal worden voor jongeren tussen 15 en 25 jaar om op flitsende toestellen te laten zien wat ze allemaal kunnen en durven. Nadrukkelijk werd door velen genoemd, dat elkaar ontmoeten een belangrijk nevendoel is van de beweeglocatie. Ook werd door meerderen genoemd, dat het mooi zou zijn wanneer op een of andere manier de waterrijke omgeving in de opzet meegenomen kan worden. Intussen zijn 3 bedrijven geselecteerd om zich te gaan buigen over een verdere uitwerking van de wensen en ideeën die op 17 april naar voren zijn gebracht. De werkgroep heeft aan vertegenwoordigers van deze bedrijven onlangs een toelichting gegeven. Daarbij zijn niet alleen de wensen benoemd, maar is ook aangegeven wat ongeveer het budget zal zijn. Als afsluiting is het terrein bezocht waar het parcours zal komen. Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk een duidelijke tijdsplanning van de aanleg van het beweegparcours te geven, omdat graag aangesloten wordt bij de werkzaamheden van het Hampshire Hotel / Hotel Plaza Groningen. De planning daarvan is nog niet geheel duidelijk, zoals elders in deze krant te lezen is. De werkgroep hoopt van harte, dat de wijkbewoners en andere belangstellenden elkaar nog dit jaar kunnen ontmoeten op het Beweegparcours Hoornse Meer.

Pleindiner Iedere maand wordt het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet. Een groepje enthousiaste vrijwilligers maakt een verse warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders, afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten? Vooraf aanmelden is wel nodig. In het najaar verwelkomen we u graag weer vanaf september. Data 2018: 19 september,17 oktober, 21 november (LET OP: in het najaar iedere derde woensdag van de maand) Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein, Prijs: € 5,00 Opgave kan vanaf de 1e van de maand via: pleindiner@gmail.com Nel Dijkstra, tel: 050-526 63 77 (maximaal 30 mensen per maaltijd, we hanteren een wachtlijst bij teveel aanmeldingen) Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam

Aandacht voor de maquette Corpus Den Hoorn zoals het niet is geworden. Foto: Hanne vd Velde

Wist u dat het Wall House vrij toegankelijk is? In de afgelopen jaren heeft het Wall House een culturele functie vervuld voor tentoonstellingen en artists in residence, maar was het meestal niet toegankelijk voor onwetende bezoekers. Sinds het gebouw vorig jaar in beheer van het Groninger Museum is gekomen, wordt de publieke en openbare functie weer teruggebracht. En dat is een uitdaging, want het is merkbaar dat stadjers het Wall House afgelopen jaren links lieten liggen. Dankzij een aantrekkelijke programmering versterkt het museum de relatie tussen Wall House #2 en de bewoners van de wijk Hoornse Meer. Op zaterdag 9 juni vond de opening plaats van twee nieuwe exposities. Op de bovenste verdieping een textiele beeldengroep van beeldend kunstenaar Margriet Stegmeyer. Op de 1e etage en de begane grond een kleine tentoonstelling over onze wijk De Hoornse Meer. Origineel materiaal is beschikbaar gesteld en een film laat zien hoe uniek deze wijk is in zijn opzet. En er is een maquette die het aanvankelijke plan laat zien. Zoals het dus nooit is uitgevoerd. Op zondag 1 juli vertelt Niek Verdonk, stadsbouwmeester/ supervisor, over het ontstaan van de wijk Hoornse Meer. Aanvang 13 uur, toegang is gratis. “De Wall House Weekenden zijn een uitgelezen kans om eindelijk eens binnen te kijken bij dit toch best wel bijzondere gebouw”. Van eind maart t/m oktober iedere zaterdag en zondag geopend van 12:00 tot 17:00 uur. De toegang is gratis.

Foto: WALL House # 2 / A.J. Lutullistraat 17 Groningen 1 juli 15:00 uur (duur: 60 minuten) Ontmoet beeldend kunstenaar Margriet Stegmeyer, ze geeft een toelichting op haar huidige werk, de textiele beeldengroep ‘Love the idiots’. 8 juli 14-16 uur Open Atelier – Bouwen met speelkaarten (kind.) Een knipoog naar de stadsmarkering Tower of Cards, welke net als Wall House een ontwerp is van John Hejduk

24 juni 14-16 uur Open Atelier - Maquettes maken met kinderen (kind.)

15 juli 14-16 uur Open Atelier – creatief met Polaroids (volw.) Image transfer is een creatief proces waarbij de door jouw gemaakte polaroid een andere ondergrond krijgt. Voor deze workshop wordt een bijdrage gevraagd van €2,50

1 juli 13:00 uur (duur: 60 minuten) Lezing door Niek Verdonk over het ontstaan van de wijk Hoornse Meer.

22 juli t/m 2 sept 14 – 16 uur Open Atelier - gedurende de zomervakantie op zondag een wisselend aanbod (kind.)

Activiteiten op zondag:


juni 2018 - pagina 7

De Zuidwester

Ouderbegeleiding Druk & Dwars Veel ouders ervaren tijdens de opvoeding druk en dwars gedrag van hun kinderen. Deze gedragingen kunnen samengaan met stressvolle situaties in het gezin. Druk & Dwars biedt hulp bij het leren omgaan met het ‘drukke’ en ‘dwarse’ gedrag van kinderen (4-12 jaar). In augustus start een nieuwe oudergroep in Corpus den Hoorn met de ouderbegeleiding. De startdatum wordt in overleg met de ouders gepland. Samen met een professional bespreekt u handvatten die eenvoudig toepasbaar zijn in uw gezinssituatie. De ouderbegeleiding vindt plaats in 7-wekelijkse groepsbijeenkomsten met maximaal 4 ouderparen. Aan de ouderbegeleiding zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie over de ouderbegeleiding zie: http://www.drukendwars.nl/ouders/ Foto: eigen foto De Zuidwester

Wat gaat er gebeuren met het Corpushuis? Het verschil maken in het Allang is bekend dat het Corpushuis per 1 januari 2019 leeg komt te staan.

Tenminste dat werd bekend gemaakt begin dit jaar, maar er gaan geruchten dat de jeugdteams van FC Groningen voorlopig nog in het Corpushuis blijven. Wel zijn de huren van veel sportclubs per 1 januari 2019 opgezegd. Wat er gaat gebeuren met de Blokkendoos is onbekend. Zowel de gemeente als de Blokkendoos geven geen commentaar. Wat er na de sloop eventueel gebouwd gaat worden is ook nog onbekend. We hopen in ons volgende krant wat meer nieuws te kunnen brengen.

Bouw appartementen Damsport Verbouw van het kantorencomplex tot appartementen zal volgens planning van Kroeze en Parners BV rond maart 2019 voltooid zijn. De volgende gegevens zijn nu bekend: • 50 huurappartementen/-studio’s variërend in grootte tussen de 50m2 en 80 m2; • Belangstellenden kunnen zich in schrijven: bij MakelaarsUnie te Veendam, bereikbaar via www.makelaarsunie.com of 0598-634515 • Richt huurprijzen: tussen de € 750 en € 900 per maand

leven van uw buur?

In uw buurt zijn veel ouderen en mensen met een chronische ziekte die eenzaam zijn. Doordat ze moeilijk de deur uit kunnen komen en een klein netwerk hebben, missen ze sociaal contact. Sommigen melden zich daarom bij Humanitas aan voor een vrijwilliger. Ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar iemand om even een rondje mee te wandelen, een kop thee mee te drinken of een boodschapje te doen. Wilt u die persoon voor ze zijn waardoor ze weer opfleuren? Op basis van jouw wensen koppelt Humanitas jou aan een passende deelnemer. Is er een klik? Dan spreek je wekelijks/om de week met elkaar af. We hopen daarbij dat je de intentie hebt om dit minimaal 1 jaar te doen. Onze (vrijwillige) coördinatoren kunnen jou ondersteunen met individuele gesprekken, vrijwilligersbijeenkomsten en scholing. Meer weten of aanmelden? Mail j.hartholt@humanitas.nl of bel 06-13653792 Laat de ander opbloeien door jouw steun & aandacht

Voorlopig vrij rustig bij bouw Aanpak Ring Zuid Vlak voor het verschijnen van deze Zuidwester was de redactie aanwezig bij de bijeenkomst met het wijkplatform Grunobuurt / Corpus den Hoorn van Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. Het was een ontspannen en geanimeerde bijeenkomst, waarin de aanwezigen gerustgesteld konden worden: voorlopig blijft het nog vrij rustig. Omgevingsmanager Bert Kramer van de Combinatie Herepoort opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij stelt speciaal Manouche Cruiming voor. Zij is een van de zogenaamde stewards, die een ‘schakel’ vormen tussen Combinatie Herepoort en de bewoners in de omgeving van de ringweg. Voor informatie en ook voor klachten kan men bij haar en bij de andere stewards terecht. Dat kan per mail (info@combinatieherepoort.nl) of telefonisch (050-8100002), maar binnenkort, voor de zomer, opent het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid. Dit paviljoen staat aan de Muntinglaan, tegenover het Noorderpoort College. Het staat pal aan de ringweg, met aan de andere kant roeivereniging Gyas. Bert Kramer geeft een overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen maanden. Er is en er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de tijdelijke wegen die nodig zijn om het verkeer te laten rijden terwijl de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg worden uitgevoerd. Het is regelmatig een kwestie van afwegen

van diverse belangen als het gaat om hoe en wanneer de werkzaamheden uit te voeren. Er moet niet alleen rekening gehouden worden met hinder voor het verkeer en mogelijke overlast voor omwonenden, maar ook met onder andere de vliegroutes van vleermuizen. Deze vleermuizen beperken onder andere de tijden waarop er gewerkt kan worden aan het viaduct onder de ringweg aan de Paterswoldseweg. Als de vleermuizen slapen kan er gewerkt worden.

de verdiepte ligging moet steeds weer de afweging gemaakt worden tussen belangen van vooral omwonenden, verkeer, flora en fauna. Bert Kramer van Combinatie Herepoort geeft meerder malen aan hoe steeds weer wordt afgewogen of bepaalde werkzaamheden qua uitvoering haalbaar zijn of dat moet worden gezocht naar alternatieven. De plan-

ning kan door omstandigheden of door nieuwe inzichten veranderen. Zo is besloten, dat de fietstunnel tussen Concourslaan en de Leonard Springerlaan voorlopig nog open zal blijven. Wanneer de fietstunnel sluit, komt er een fietspad langs de drafbaan, tussen de Concourslaan Noord en Concourslaan Zuid. Binnenkort start

Combinatie Herepoort met renovatiewerkzaamheden aan de rotonde Vrijheidsplein. Naar verwachting is er in de loop van het 3e of 4e kwartaal opnieuw een bijeenkomst met wijkplatform Grunobuurt/Corpus den Hoorn. Zie voor veel informatie ook: www.aanpakringzuid.nl.

Geluidsoverlast probeert Combinatie Herepoort zoveel mogelijk te beperken. Als bij werkzaamheden uit berekeningen blijkt, dat de geluidsoverlast de toegestane norm overschrijdt, dan moet ontheffing worden aangevraagd. Soms was het nodig omwonenden een hotelovernachtingen aan te bieden. Bij werkzaamheden aan de Brailleweg is daar door een aantal bewoners gebruik van gemaakt. Bij de bijeenkomst van het wijkplatform is ook een vertegenwoordiger van de huurdersvereniging Patrimonium aanwezig. Hij geeft aan, dat er bij de vereniging klachten zijn binnengekomen over de nachtelijke werkzaamheden. Momenteel blijkt de geluidsoverlast mee te vallen en het is de verwachting, dat dit ook de komende maanden zo zal blijven. Dat zal in de toekomst vast anders zijn. Zo moet er voor de verdiepte ligging over een lengte van ongeveer 2 kilometer damwandplanken worden aangebracht. Onder andere bij het intrillen van die damwanden voor

Impressie van het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid. Ontwerp: Monique Scholing en Evelien van Zanten, studenten van Academie Minerva


juni 2018 - pagina 8

De Zuidwester

Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar! Geschikt voor o.a. identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs.

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen. Met meer dan 13.000 huurwoningen is Nijestee de grootste corporatie in de stad. In vrijwel alle wijken biedt Nijestee woningen aan, ook in Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Op die manier valt er wat te kiezen.

Ook voor visum USA en India Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

5e EDITIE

POWERED BY:

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

Profile for Marc

Zuidwester juni 2018  

Zuidwester 2e editie 2018

Zuidwester juni 2018  

Zuidwester 2e editie 2018

Profile for hugelt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded