__MAIN_TEXT__

Page 1

De Zuidwester 24e jaargang nr. 2

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied: Corpus den Hoorn en Hoornsemeer In deze krant:

WIJ Corpus Den Hoorn Met elkaar voor elkaar

10 jarig jubileum de Blokhut Pagina 2

Juni 2017

De Semmelstee, het centrum voor onze wijken

Pagina 4

Pagina 7

Langgekoesterde wens in vervulling: Fietstunnel Papiermolen voetgangersbrug over de ringweg. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van omwonenden en de gemeente in vervulling. Het plan voor de fietstunnel is een van de resultaten van de vraag aan de aannemer Combinatie Herepoort om met innovatieve ideeën te komen. Een ander voorstel van Herepoort dat wordt uitgevoerd is een verbeterde vormgeving van vijf viaducten: Concourslaan, Noord-Willemskanaal, Brailleweg, Paterswoldseweg en Europaplein. De kans is groot dat in het project Aanpak Ring Zuid een fietstunnel gerealiseerd wordt bij de Papiermolen, in plaats van de geplande

In het geldende Tracébesluit moet de huidige fietstunnel in het verlengde van de Merwedestraat verdwijnen. Realisatie van een alter-

natieve tunnel op een acceptabele en veilige manier werd op basis van de tot nu toe beschikbare informatie en uitgangspunten niet mogelijk geacht. Financiering door gemeente In het voorstel van Combinatie Herepoort blijkt het toch mogelijk een fietstunnel in te passen, die voldoet aan de normstellingen van CROW voor fietscomfort, fiets- en sociale veiligheid. Dit komt onder andere doordat de Maaslaan iets wordt verlaagd. Met de projectpartners is afgesproken dat de gemeente de investeringskosten van € 3,25 miljoen voor haar rekening neemt, onder voorbehoud van instemming door de raad. Daarnaast vraagt het college van B&W € 750.000 aan de raad om de aantrekkelijkheid en sociale veiligheid van de fietstunnel verder

te vergroten. Voor realisatie van de fietstunnel is een wijziging van het Tracébesluit nodig. Planning De uitvoering van beide voorstellen van Combinatie Herepoort is mede mogelijk omdat vier maanden meer tijd nodig is om het zgn. herijkingsbesluit voor te bereiden. Dit is het moment waarop wordt besloten of drie optimalisaties in het plan door kunnen gaan: een groener Julianaplein, de fiets- en voetgangerstunnel Esperanto en de volledige aansluiting Europaweg op de zuidelijke ringweg. De openstelling van de weg blijft voorzien in 2021. Start werkzaamheden na de zomervakantie Vooruitlopend op het herijkingsbesluit starten na de zomervakantie de geplande voorbereidende werk-

zaamheden ten behoeve van de aanleg van tijdelijke wegen, zoals het verplanten en kappen van bomen, het alvast aanbrengen van grond (‘voorbelasting’) en het leggen van fundering van hulpbruggen. Dit alles onder voorbehoud van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook de al gestarte werkzaamheden aan de op- en afrit P&R Hoogkerk, de Helperzoomtunnel en de omgeving Griffeweg gaan onverminderd door. Daarnaast zullen tijdens de treinvrije periode in augustus werkzaamheden plaatsvinden ter hoogte van de spoorwegovergang Esperantostraat. Dan wordt onder andere de wand en het dak voor de fiets- en voetgangerstunnel aangelegd die als optimalisatie in het plan zit. Dit gebeurt onder voorbehoud van instemming van provinciale staten om dit vooruitlopend op het herijkingsbesluit te doen.

Nieuwbouw Huisartsenpost bij Martini Ziekenhuis Op 2 mei was de redactie van de Zuidwester bij een voorlichtingsbijeenkomst voor buurtbewoners over de bouw van een nieuwe Huisartsenpost en de verbouw van het voorplein van het Martini Ziekenhuis. Een nieuwe Huisartsenpost in aanbouw De Huisartsenpost van de Doktersdienst Groningen is nu nog gevestigd aan het Damsterdiep, maar is te klein geworden en voldoet intussen onvoldoende meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast was er bij de Doktersdienst Groningen en het Martini Ziekenhuis behoefte aan versterking van de samenwerking tussen huisarts en acute zorg. Die gelegenheid biedt zich aan door de nieuwbouw op de locatie naast de hoofdingang van het Martini Ziekenhuis, bij de huidige ambulance-ingang. Het pand is ontworpen door Arnold Burger van Seed Architecten, die ook de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis ontwierp en Martini Paviljoen in de binnentuin van het ziekenhuis. Het gebouw van de Huisartsenpost heeft een gezamenlijke ingang met de Spoedeisende Hulp van het Martini Ziekenhuis. De eerste paal werd 14 januari geslagen, naar

verwachting is de opening eind november 2017. Parkeren moet je leren! De heer J. Roorda, directeur facilitair bedrijf van het Martini Ziekenhuis, schetst de motieven voor de nieuwbouw en benadrukt regelmatig dat het Martini Ziekenhuis wil bouwen aan de toekomst en dat het gaat om ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. Een anima-

tiefilm geeft een beeld hoe het gebouw gaat worden. Ook gaat hij in op de plannen die er zijn met de verbouw van het voorplein. Het huidige plein werd 8 jaar geleden ingericht, maar voldoet niet aan de verwachtingen. Het is de bedoeling de parkeeroverlast op het plein te beperken, in samenhang met maatregelen in de parkeergarage en een betere ‘communicatie en bewegwijzering’ van parkeerga-

rage naar hoofdingang. Wat route en bewegwijzering vanuit stad en regio naar het Martini Ziekenhuis betreft, zijn er gesprekken gaande met de gemeente. Van de aanwezige buurtbewoners is een relatief groot aantal bewoner van de Boekhovenstraat, de straat in de wijk Hoornsemeer die het dichts bij de ingang van het martini Ziekenhuis ligt. Zij vrezen dat met de komst van de huisartsenpost de parkeer-

overlast die nu overdag al enorm hinderlijk is ook in de avonduren hun straat zal treffen. Het zijn volgens deze bewoners niet alleen bezoekers van het Martini Ziekenhuis, maar ook personeelsleden. De aanwezige bewoners van de Semmelweisstraat, meest zuidelijke straat van Corpus den hoorn, bevestigen het enorm grote ongemak voor de buurt. De heer Hoorda zegt, dat het ziekenhuis vooral het personeel regelmatig op het ongewenst parkeergedrag aanspreekt. Het ziekenhuis promoot om met fiets of openbaar vervoer te komen. Parkeren op het parkeerterrein van het martini Ziekenhuis kost het personeel maar 1 Euro per dag en is na 15.00 uur zelfs gratis. En toch …. Heeft de buurt veel last. Dan liever toch maar naar een systeem van betaald parkeren? Indien nodig kan bij de nieuwe huisartsenpost de patiënt voor de deur worden afgezet. Voor de overige bezoekers zijn er tegenover het nieuwe gebouw parkeerplaatsen waar men met de auto kan parkeren. Het stelt de aanwezige buurtbewoners niet gerust. Het laatste woord is zeker niet over gesproken!


juni 2017 - pagina 2

De Zuidwester

Buitenspeeldag en Modeshow bij de Semmelstee

Bouwplannen Damsport 1 Het kantorencomplex Damsport 1 staat nu leeg. Aangezien de kantorenmarkt slecht is, heeft de ontwikkelaar Kroeze en Partners BV uit Heereveen het plan opgevat om er een wooncomplex van te maken. In gesprekken met de gemeente Groningen is gebleken, dat er grote behoefte is aan huurcomplexen met een betaalbare huur. Vorige maand presenteerde Kroeze deze plannen. De opzet is, dat er twee verdiepingen op de bestaande worden gebouwd.

10 jarig jubileum de Blokhut Vrijdag 19 mei vierde BSO de Blokhut haar 10 jarig jubileum. De hele middag was het feest. Kinderen konden zich uitleven in en op de zweefmolen, de rodeostier en de pannakooi. Ze konden met hun ouders of vriendjes in de foto booth, er waren highlandgames met echte schotse bikkel spelletjes, en er waren yoga en dansworkshops. Daarnaast konden ze ranja tappen uit de ranjakoeien, ijsjes steken en zelf broodjes bakken boven echt vuur. In de natuurschuur konden kinderen leren zelf vuur te maken, konden ze diertjes determineren uit de sloot achter de Blokhut en werden er reuze bellen geblazen met zelf gemaakte bellen blazers. De middag werd afgesloten met een eigen Blokhut BZT show met allerlei optredens, er werden wensen vervuld van kinderen en er werd jongens tegen de meisjes gespeeld in een propwedstrijd. Het was alles bij elkaar een zeer geslaagd feest. Op naar de volgende 10 jaar! De eerste jaren kan de Blokhut gelukkig nog lekker blijven zitten in de oude ALO. Het corpushuis blijft immers nog even staan. Voor de kinderen van de Blokhut een super plek met alle meters binnen en buiten.

����������

������ ������

��������� ����

������������� ��������� ����� ��������������� ���� ��������������� ������������������������������� �����������������������������

Totaal worden er 50 appartementen gerealiseerd. Al deze appartementen hebben een grootte van 50 tot 70 vierkante meter. De huurprijzen zijn van 750 tot ongeveer 800 Euro. De bedoeling is, dat er mogelijk een afgesloten parkeerterrein voor vijftig auto’s komt. De vergunningsprocedure is reeds in gang gezet. De firma Kroeze en Partners BV wil graag, dat dit plan eind 2018 is gerealiseerd.

Op 14 juni is er de Buitenspeeldag geweest met als thema: “Reis rond de wereld”. Voor de kinderen was er van alles te doen. Tijdens de buitenspeeldag was er tevens een modeshow. Tijdens deze modeshow is er door modellen uit de wijk (Corpus den Hoorn, de Hoornse wijken en Piccardthof) kleding geshowd. De modellen (bewoners) hebben de kleding van de Kledingbank de Zeecontainer gekregen. Wist je dat Kledingbank de Zeecontainer een stichting is die kleding inzamelt en deze kosteloos beschikbaar stelt aan mensen met een minimaal inkomen uit de stad Groningen? Daarnaast kunnen mensen die zich hebben aangemeld ook schoenen, speelgoed en kleine huishoudelijke spullen bij Kledingbank de Zeecontainer krijgen. Sinds kort is er zelfs een bruidshoek waar mensen bruidskleding kunnen lenen voor de grote en speciale dag. Een aantal bruidsjurken zijn tevens geshowd tijdens de modeshow. Kledingbank de Zeecontainer heeft een uniek concept waar mensen, die zich hebben aangemeld, per bezoek mee kunnen nemen wat ze nodig hebben. Het is niet beperkt tot slechts een setje kleding per keer. Wilt u meer informatie over Kledingbank de Zeecontainer, ga dan naar de website www.dezeecontainer.nl


juni 2017 - pagina 3

De Zuidwester

‘Groningen Zuid draait door’

Kunstmarkt Hoornse Wijken zaterdag 14 oktober

Op 20 april vond er voor bewoners in Groningen-Zuid een informatie- en inspiratiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst is georganiseerd door diverse organisaties in Groningen Zuid en vond plaats in het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Vestdijklaan 2.

Nog deelnemers gevraagd * *

* *

*

* *

We zijn nog op zoek naar kunstenaars die met hun werk op onze kunstmarkt in De Semmelstee willen staan. De markt wordt gehouden van 13.00 – 17.00 uur. Vorig jaar werd de kunstmarkt op 8 oktober voor het eerst in De Semmelstee gehouden. Er waren schilderijen, sieraden, foto’s, keramiek, poëzie en collages te zien. Zowel het publiek als de kunstenaars waren zeer tevreden. Het aanbod en de prijzen waren gevarieerd en betaalbaar en daar streven we ook dit jaar weer naar. Een tiental kunstenaars heeft zich al opgegeven. Zie hiervoor: www.ku nstmarkthoornsewijken.nl. Ook vind u hier foto’s van de kunstmarkt van vorig jaar. Bent u kunstenaar ((amateur of professioneel) en hebt u belangstelling om dit jaar mee te doen, neem dan contact met ons op. U ontvangt dan per omgaande verdere informatie en een aanmeldingsformulier. De Semmelstee is aan de zuidkant van Corpus den Hoorn, vlakbij het Martini Ziekenhuis, aan de Semmelweisstraat 182. In De Semmelstee is een prachtige bar met keukenfaciliteiten. Kinderen kunnen onder deskundige begeleiding zelf schilderen of anderszins creatief aan de slag gaan. Er zal ook muzikale kunst te horen zijn. Voor opgave als deelnemer en voor verdere informatie of suggesties: Elly Hohé (050-5265145) of Matthé Snijders (matsnijders@kpnplanet.nl). De Kunstmarkt Hoornse Wijken wordt georganiseerd in samenwerking met stichting Meer Hoornse Meer. Zie ook onze site: www.meerhoornsemeer.nl

Colofon

De zuidwester is een uitgave van de Wijkraad Corpus den Hoorn. De Wijkraad Corpus den Hoorn wil graag een mooie en een veilige wijk voor de bewoners.

Verschillende projecten en organisaties, voor én door bewoners uit de Groningen-Zuid, hebben informatie gegeven over mogelijkheden en initiatieven in de wijk. Het gaat om projecten en organisaties waar bewoners als deelnemer of als vrijwilliger aan mee kunnen doen. De volgende projecten zijn in een korte pitche gepresenteerd: De brug, Speeltuinvereniging De Semmelstee, De Ouderenpsychiatrie van Lentis, het Jeugdwerk De Wijert, Stichting Nu Nabuurschap, De Moestuin, Zorggroep Groningen, De Opstandingskerk, Talentencentrum

De Zuidwester 24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

Maart 2017

Vormgeving: Jan Hoving Druk: Hoekstra Krantendruk Emmeloord Oplage: 4.600 Redactieadres: Postbus 8043 9702 KA Groningen Bezoek op afspraak Telefoon: 06-54320072 e-mail: redactie@dezuidwesterkrant.nl Website: www.corpusdenhoorn.nl (Wijkraad Corpus Den Hoorn) Copyright: Wijkraad Corpus den Hoorn Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. Kopij: Bijdragen aanleveren in Word of in de bijlage van de email, liever geen PDF! Foto’s los meeleveren als bijlagen. Inleveren kopij en advertenties voor de krant van eind juni: uiterlijk 22 augustus 2017. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of aan te passen. Voor fouten in telefonisch opgegeven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Supermarktperikelen in Ter Borch Niet alleen in Corpus den Hoorn zijn er plannen voor een nieuwe supermarkt, ook ‘net over de grens’ in de wijk Ter Borch zijn er zeer serieuze plannen voor een supermarkt. De gemoederen lopen hoog op.

Uitgave: 2e editie 2017 Verschijning 4x per jaar Redactie: Alexandra Cools, Annika van Dijk, Matthé Snijders, Henk Cools (Wijkraad)

Noorderbrug, Ondernemend Zuid, De Spelcontainer en de fietsklus, Krentje Brei, de huiskamer in De Wijert en Corpus den Hoorn, De Confiance, Wijert Bloeit, Lentis, De Imanuelkerk en de Hulpdienst van Humanitas. Naast de pitches waren er diverse stands met informatie over de verschillende projecten en organisaties. In de pauze genoten de bezoekers van de door vrijwilligers uit de huiskamer gemaakte courgette- en linzensoep en de toetjes van kookgroep Krentje Brei. Na de pauze vonden dialooggesprekken plaats in de verschillende zalen van het gebouw. Met een opkomst van zo’n 80 deelnemers kunnen we terugkijken op een geslaagde middag, waarin er nieuwe contacten met bewoners zijn gelegd en bewoners zijn doorverwezen naar voor hun passende activiteiten en/of verbonden zijn met contactpersonen die hen verder kunnen helpen bij hun behoefte in de wijk.

Wie komt ons team versterken? Door drukke werkzaamheden gaat een teamlid ons verlaten, daarom vragen wij een bewoner uit de Hoornsemeer of Corpus Den Hoorn ons team te komen versterken. De werkzaamheden van ons team bestaat o.a. uit: • Nieuws uit de wijken verzamelen • Interviews houden • Contact met de adverteerders en instan�es onderhouden • Onze krant De Zuidwester samen stellen. Tijdsinvestering ongeveer 3 uren in de maand. Spreekt je dit aan of wil je informa�e dan kan Ma�hé je verder helpen. Ma�hé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl 050-5268061

In de vorige Zuidwester berichtten we u over de plannen voor de bouw van een grote Jumbo aan het Overwinningsplein. Op dit moment is er nog geen groen licht voor de bouw ervan, maar het staat ook niet op rood voor zover wij weten. Eenzelfde situatie speelt in de wijk Ter Borch, de wijk van de gemeente Tynaarlo aan de rand van Groningen. In de loop van maart 2015 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo ingestemd met de ontwikkeling van een supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch. Daarbij werd aangetekend, dat de supermarkt de grootte mag hebben van wel 2.000 m² winkelvloeroppervlak. Ter vergelijking: de huidige Jumbo aan het Overwinningsplein is 755 m², de Albert Heijn aan de van Suttnerstraat 780 m² en die aan het Helperplein 1700 m². Bij de keuze voor een dergelijke supermarkt in Ter Borch is aangegeven, dat deze vooral bedoeld is voor bewoners van de wijken Hoornse Park, Piccardthof en Ter Borch. De supermarkt is gepland aan het begin van de Borchsingel, vlakbij de twee basisscholen en de onlangs geopende nieuwe praktijk van het Gezondheidscentrum Ter Borch. Sinds het besluit van de gemeente Tynaarlo in maart 2015 is er heel wat vergaderd en geprotesteerd door een aantal bewoners in Eelderwolde en Ter Borch. De tegenstanders van de supermarkt hebben zich verenigd in ‘StopTynaarlo’. (www.stoptynaarlo.nl). Ook de bewonersvereniging Ter Borch (www.bewonersverenigingterborch.nl) informeert de bewoners regelmatig. Uit een enquête door de bewonersvereniging bleek, dat globaal 2 op de 3 bewoners tegen de komst van de geplande supermarkt is. Dat betekent, dat globaal genomen 1/3 ervoor is. Hierbij moet worden aangetekend, dat lang niet alle bewoners de enquête hebben ingevuld. Voorstanders noemen onder andere het gemak van een supermarkt dichtbij, vergroting van de aantrekkelijkheid van de wijk voor de bewoners en een extra ontmoetingspunt in de buurt. Tegenstanders noemen onder andere de grootte van de supermarkt, de aantasting van het groene karakter van de wijk en de verkeers- en geluidsoverlast bij de komst van een supermarkt. Sommige tegenstanders van het huidige plan zijn niet tegen de komst van een supermarkt, maar wel tegen een supermarkt van de grootte die in de huidige plannen geldt. Over de invloed van de komst van een nieuwe supermarkt op de winkels in de omliggende wijken wordt wisselend gedacht. Wel is zeker, dat veel winkeliers uit Eelde-Paterswolde grote bezwaren tegen het plan hebben. Boosheid was er bij bewoners van Ter Borch vooral ook over de gebrekkige communicatie met hen vanuit de gemeente. Intussen is er meer overleg gekomen tussen bewoners en gemeente en is het daardoor in het plan tot een aanpassing van de Borchsingel gekomen. Op de raadsvergadering van 16 mei j.l. is vastgesteld (15 stemmen voor, 8 tegen), dat het plan voor zowel bouw van de supermarkt als herinrichting van de Borchsingel ter inzage worden gelegd. Daarmee is het proces van aangeven van instemming en indienen van bezwaren begonnen. Ongetwijfeld zullen de tegenstanders in de loop van de verdere procedure naar de Raad van State gaan.


juni 2017 - pagina 4

De Zuidwester

Huiskamer WIJ Corpus den Hoorn Iedereen is welkom in de huiskamer. Ook wanneer je vragen hebt m.b.t. opvoeden en opgroeien ben je hier welkom! Wanneer je ideeën hebt voor activiteiten kun je dit altijd bij ons aangeven. De koffie staat klaar!

Samen zijn WIJ sterker Niet iedereen weet met welke vragen hij/zij bij het WIJ-team terecht kan. Daarom heeft de redactie van de Zuidwesterkrant een interview gehad met Petra Mens en Kobi Bosma van het WIJ-team in het Menno Lutterhuis. Het team is er voor bewoners van de wijken Hoornsemeer, Hoornse Park en Piccardthof. Het draagt de naam WIJ Corpus den Hoorn omdat het team werkt vanuit het Menno Lutterhuis in Corpus den Hoorn. Er zijn 11 wijkteams in Groningen. Wie werken er? WIJ Corpus den Hoorn functioneert met 50 medewerkers, vrijwilligers en professionals. Tweeëndertig verschillende organisaties ‘leveren’ medewerkers aan de verschillende WIJteams, waaronder Verslavingszorg Noord-Nederland, Lentis, Belastingdienst, Groningse Krediet Bank, politie en woningbouwverenigingen. Men kan dus voor heel veel terecht bij het WIJ-team. Als WIJ niet kan helpen, zorgt ze voor een verwijzing naar specialistische hulp. De vrijwilligers die bij WIJ werken doen dat van maandag tot en met vrijdag. Ze helpen met zaken als schrijven van brieven en invullen van formulieren, ook belastingformulieren. Ze zijn er ook wanneer er koffieochtenden zijn of andere activiteiten in de huiskamer van WIJ. Vrijwilligerswerk is vaak dankbaar werk en kan ook een manier zijn om je eigen zorgen even te vergeten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Waarvoor gaat u naar WIJ? Iedereen in de wijk, jong en oud, arm en rijk kan bij WIJ terecht voor

zorg, ondersteuning, activiteiten en ontmoeting dicht bij huis. WIJ is er voor iedereen die even of voor langere tijd niet zelf verder kan, hulp nodig heeft, iets wil organiseren of simpelweg voor een praatje en een kop koffie. Bewoners kunnen bij WIJ aangeven wat ze nodig hebben, wat er in de wijk speelt dat van gezamenlijk belang is. Heeft u zorgen of vragen over gezinsproblematiek, opvoedingsvragen, ouder worden, passend onderwijs of geldzaken? Voor al deze vragen en veel meer kunt u als bewoner terecht bij WIJ Corpus den Hoorn. Het WIJ-team kan niet alles oplossen, maar kan ondersteunen tot het weer beter gaat. Op dinsdagochtend is de vrije inloop van het Minima Loket, dat wijkbewoners met een minimuminkomen ondersteunt bij het aanvragen van allerlei mogelijke regelingen en vergoedingen. Met vragen over mantelzorg kan men ook terecht bij het WIJ-team. Onlangs was er voor mensen die 67+ zijn de gezondheidsmarkt ‘Lang zult u wonen’, met informatie over hoe zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Er is ook een hulpdienst van Humanitas, om bijvoorbeeld boodschappen te doen of kleine klussen, zoals dingen ophangen. Op dinsdagmiddag kan men in de huiskamer terecht voor allerlei activiteiten of voor een goed gesprek met een medewerker van de WIJ-entree. In de huiskamer van het WIJ-team kunnen ouders, verzorgers en jongeren terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden.

MAANDAG Ø inloop huiskamer 9.00-12.00 uur Ø Wisselende activiteiten tijdens de inloop, bijvoorbeeld henna DINSDAG Ø inloop huiskamer 9.00-12.00 uur Ø handwerken met Oxana, bijvoorbeeld breien Ø voorlezen voor ouder & kind in de entree (15.00-16.00 uur) WOENSDAG Ø inloop huiskamer 9.00-12.00 uur Ø bijeenkomsten voor ouders die het programma Opstap(je)volgen (2 x per maand) door Marije Ø samen tekenen o.l.v. Mariska (10.00-12.00 uur) Ø Farsische les door Narges (14.00-15.00 uur) DONDERDAG Ø inloop huiskamer 9.00-12.00 uur Ø thema bijeenkomsten over de Vreedzame Wijk Ø Mannengroep o.l.v. Ehab (12.00-15.00 uur) Ø Huiswerkklas (aanmelden verplicht – Marije Smid) VRIJDAG Ø inloop huiskamer 9.00-12.00 uur Ø Activiteit tijdens de inloop bijvoorbeeld koken

Wij is er voor de wijk! Kobi en Petra benadrukken in het gesprek regelmatig, dat het WIJteam in het Menno Lutterhuis er niet alleen is voor individuele bewoners, maar ook voor de gezamenlijke bewoners: voor de wijk. Voor degene die verandering wil in de wijk kan ook bij WIJ terecht. Wilt u bijvoorbeeld een extra speeltoestel, of vindt u dat bepaalde plekken niet schoon zijn: geef het door aan het WIJ-

team. WIJ hoort graag ideeën uit de wijk. Dat kan telefonisch of via internet en er hangt in de hal van WIJ Corpus den Hoorn ook een bord waar men zijn idee kan noteren. Het WIJ-team helpt graag om bewoners uit de wijk met elkaar in contact te brengen. Het wil veel voor de wijk en de wijkbewoners betekenen. De wijkbewoners onderling kunnen en doen dat gelukkig ook. Met elkaar en voor elkaar: dat is WIJ!

WIJ Corpus den Hoorn Menno Lutter Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek aan de Laan van de Vrijheid) 9728 AC Groningen 050 - 367 74 50 wijcorpusdenhoorn @wij.groningen.nl facebook.com/wijcorpusdenhoorn Openingstijden: Werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur


juni 2017 - pagina 5

De Zuidwester

MELD JE AAN OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP: CURVES.NL/ACTIE

Voor het tweede jaar werd iedere vierde dinsdag van de maand het Pleindiner gehouden in de Immanuelkerk. Elke keer is er een grote groep mensen, alleenstaanden en echtparen, in leeftijd variërend van 30 tot ruim 80 jaar die samen eet. We kijken terug op een zeer succesvol seizoen 2016/2017. Het aantal eters groeide gestaag en uiteindelijk aten we soms met 35 personen. Het tweede jaar Pleindiner is in mei weer afgesloten met een feestelijk buffet. Helaas hebben we toen ook afscheid genomen van Elly Roffel, onze fantastische afwas collega. Gelukkig is het team weer versterkt met Hans Teekamp. Ook na de zomer kookt de groep enthousiaste vrijwilligers een verse warme maaltijd voor iedereen, die mee wil eten. De Hollandse keuken afgewisseld met een pasta, rijstgerecht of iets anders, afsluitend wordt een toetje geserveerd en een heerlijk kopje koffie of thee voor € 5,00 per maaltijd. Komt u ook een keer gezellig eten in het najaar. Vooraf aanmelden is wel nodig. Data najaar 2017: 26 september, 24 oktober en 28 november. Tijd: 17.30 uur Plaats: de Immanuelkerk, Overwinningsplein, Prijs: € 5,00 Opgave kan door u op te geven via pleindiner@gmail.com of telefonisch bij Griet v.d Velde, tel.: 050-5253590 of Nel Dijkstra, tel: 050-5266377 (maximaal 30 mensen per maaltijd) Een smakelijke groet van het Pleindiner kookteam

Er komt beweging in het Beweegparcours Hoornsemeer Sinds 2014 wordt er gesproken over de aanleg van een beweegparcours in de wijk Hoornsemeer. Al in 2014 is een werkgroep Beweegtuin Hoornsemeer opgericht, waarin behalve een aantal wijkbewoners ook vertegenwoordigers van de gemeente zaten. Het overleg tussen gemeente en betrokkenen heeft een flinke tijd vrijwel stil gelegen, maar is onlangs weer op gang gekomen. Intussen is de benaming voor de buitenfitness ‘beweegparcours’ geworden. Half april is een aantal betrokkenen weer bij elkaar gekomen. Vanuit de gemeente waren er vertegenwoordigers van de afdelingen De Bewegende Stad, het Huis van de Sport en de afdeling Stadsbeheer. Verder was Petra Mens aanwezig vanuit het WIJ-team en Jan Legters, direct betrokken bij de realisering van het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer. Als wijkbewoners waren er Petra de Groot (gewichts- en bewegingsconsulent) en Matthé Snijders, behalve wijkbewoner ook redactielid van de Zuidwester. Aanvankelijk zijn meerdere locaties de revue gepasseerd. Een locatie aan het meer, als onderdeel van de uitbreiding van de Noordoosthoek van het Hoornsemeer, lijkt nu echter de mooiste en meest passende locatie. Door vertraging in het vergunningenproces bij de uitbreiding van de Noordoosthoek wordt de uitvoering van een Beweegparcours in elk geval niet dit jaar verwacht. Voor de gemeente is het belangrijk, dat het Beweegparcours past binnen de visie van de Bewegende Stad. “Ontmoeten, spelen en bewegen van 0 – 100” is daarbij het motto. Voor de invulling van het Beweegparcours zal met bewoners uit de wijk en mogelijk andere toekomstige gebruikers worden overlegd. Het doel is een plek in te richten die uitdaagt om te sporten, te spelen en te ontmoeten. De (potentiële) gebruikers staan centraal, er wordt zo goed mogelijk aangesloten bij hun wensen en behoeften. Waar mogelijk worden instellingen, verenigingen en bedrijven betrokken bij de plannen, om hen ook gebruik te laten maken van het parcours. Met het Medisch Centrum Zuid, roeivereniging Gyas en het Hampshire Hotel zijn hierover al contacten gelegd. Via de Zuidwester houden we u op de hoogte. Wanneer er nieuws is vindt u dat ook op www.meerhoornsemeer.nl.

30 MINUTEN FITNESS VOOR VROUWEN ��������������������������������������������������������

Fotowedstrijd Wall House #2 * Het Wall House organiseert een fotowedstrijd met elke week een winnaar. Iedereen kan meedoen. * Het is de bedoeling om met je foto te reageren op de winnende foto van de vorige week. * De winnende foto van week komt op de Facebookpagina van het Wall House #2 en op (@Wall_House2). * Alle genomineerde foto’s worden in september geëxposeerd bij de buitenexpositie in de tuin van het Wall House #2 en dan maakt de jury de winnaar bekend. De winnaar ontvangt een Museumkaart. * Zie verder: www.grongingermuseum.nl/ wallhouse

* Alleen voor nieuwe leden.

Tweede en derde seizoen Pleindiner

Maxima STAD Oosterhamriklaan 91 Groningen www.kledingbankmaxima.nl

Kledingbank Maxima

Vanaf april 2016 zijn we als Kledingbank Maxima met steeds meer succes kleding aan het inzamelen in MFC de Wijert, P.C. Hooftlaan 1, op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur. (Wilt u zich met het brengen aan deze tijd houden?) Hartelijk dank aan allen, die ons al helpen! De cliëntengroep van de Voedselbank is aan het toenemen, door de verhoging van het minimumbedrag dat men mag overhouden nadat vaste lasten zijn betaald. Meer klanten betekent ook: meer klanten in de gezellige winkel aan de Oosterhamriklaan 91. Wij kunnen nieuwe vrijwilligers en bestuursleden gebruiken. Hebt u belangstelling? Mail dan naar het secretariaat; groningenstad@kledingbankmaxima.nl. Belangrijk: vanaf 1 juli t/m 31 augustus is er geen inzameling!! 30 juni is de laatste keer, daarna weer op 1 september.

De Mannengroep van WIJ Corpus den Hoorn De mannengroep is voor mannen uit alle culturen. Het doel van de groep is om de mannen te betrekken in onze samenleving en ze een rol te geven. Op maandag 22 mei is Ehab, die de mannengroep is gestart vanuit WIJ Corpus den Hoorn, met de mannen naar het Noorderplantsoen gegaan om samen te barbecueën. zDe mannen hebben deze BBQ samen met Ehab bedacht en georganiseerd. De groep heeft veel geluk gehad met het weer. De BBQ was erg geslaagd en dit was een goede kans om iets anders te doen dan thuis te blijven. Er ontstaan mooie gesprekken tijdens de BBQ, bijvoorbeeld over het vaderschap of over de verschillende culturen. Wil je een keer bij de mannengroep aansluiten? Of heb je een leuk idee of initiatief wat voor iets voor de mannen is? Neem contact op met Ehab op ehab.daoud@wij.groningen.nl


juni 2017 - pagina 6

De Zuidwester

De Semmelstee, het centrum voor onze wijken De Semmelstee heeft al een lang verleden in Corpus den Hoorn. De voorganger, speeltuin de Zonneweide, is opgericht in 1964 en was gevestigd aan de Hippocratislaan. Corpus den Hoorn, gebouwd in 1950-1960, was toen nog een jonge wijk en in de speeltuin kwamen veel kinderen dus was er altijd een drukte van belang. Maar in 1979 brandde de Zonneweide tot de grond toe af. In 1980 werd de speeltuin weer opgebouwd en in 1986 werd er een jeugdhonk bij aangebouwd voor de “rijpere “ jeugd. Tegen de eeuwwisseling kwamen er gesprekken met de gemeente en de woningcorporaties op gang over de wijkvernieuwingen in Corpus den Hoorn. De speeltuin stond in de weg en moest op die plek verdwijnen. De speeltuin moest verhuizen en ging in 2005 naar de oude kleuterschool in de Semmelweisstraat 2. Het was de bedoeling dat het tijdelijk was voor een jaar. Er moest nieuwbouw gepleegd worden, op de plek van de voormalige, intussen afgebroken, Boerhaaveschool.

Maar toen brak de crisis uit en werd er voorlopig niet gebouwd. Deze situatie heeft 10 jaren geduurd. In de oude kleuterschool hebben ze veel ongemakken gehad, het was een oud pand en er was veel achterstallig onderhoud en de jeugd was ook niet altijd braaf. Rotjes in de afvoeren, graffiti en vernielingen kwamen veel voor. Ondertussen werd er wel gesproken met gemeente, Nijestee, aannemer en de toekomstige huurders van het pand. Er waren heel veel instellingen die gebruik wilden gaan maken van het nieuwe gebouw. De Thuiszorg, MJD, wijkraad, Speelotheek, kinderopvang, Stiel, OKC en vele anderen. Het gebouw zou meerdere etages krijgen, met daar boven nog zes etages woningen, maar in de loop van de jaren zijn veel instellingen opgeheven, gefuseerd of ondergebracht in de WIJ-teams. Dus er zijn heel veel plannen gemaakt en vele malen zijn deze plannen weer gewijzigd. De opzet toen was, dat er in de Semmelweisstraat gebouwd zou worden

voor de doelgroep van 0 tot 100 jaar. Het laatste stuk, de voormalige kleuterschool, wordt hoogstwaarschijnlijk gebouwd in 2018, hier komt de Blokkendoos. Door geldgebrek worden rondom de gebouwen niet de speeltoestellen geplaats die indertijd beloofd waren. Wel worden rondom de te bouwen kinderopvang nog enige speeltoestellen geplaatst. In 2015 is eindelijk het nieuwe gebouw geopend en de naam werd de Semmelstee. Het gebouw is voor activiteiten, zoals: dansen, yoga, kaarten, schaken, biljarten, kinderactiviteiten, schilderen, enz. Het Seniorweb geeft hier bijna elke dag computerlessen. Voor de jeugd is er een aparte ruimte, het jeugdhonk, met een eigen ingang, dus heel veel privé. Ze maken wel gebruik van alle verdere faciliteiten, zoals de keuken en koken zij bijvoorbeeld met vader- of moederdag voor hun ouders of verzorgers. Ook worden in de ruimten kunstwerken tentoongesteld van schilders uit onze wijken. de Gemeente Groningen, het Martini ziekenhuis, VVE en

Paterswoldseweg 552 9728 BE Groningen tel. 050 525 39 54 drogisterij@despaansevlieg.nl

verenigingen maken gebruik van de Semmelstee voor hun vergaderingen en bijeenkomsten. Twee keer per jaar koken vrouwen uit verschillende culturen voor Heel de Buurt en de tweede dinsdag in de maand wordt er gekookt voor de minima uit de buurt. s’ Morgens kunt u gezellig een kopje koffie komen drinken. Enkele ruimten zijn commercieel verhuurd, maar er nog ruimte over om meer te organiseren. De zaalhuur bedraagt € 25.00 per dagdeel per zaal. Hier komen de kosten van de consumpties nog bij. Ook voor verjaardagen kunt u een zaal(tje) huren, maar er mogen geen sterke alcoholische dranken worden geschonken.

De Semmelstee heeft een bestuur, dat niet alleen kan besturen maar ook goed kan organiseren en activiteiten ondersteunen, zoals de Kerstmarkt, de Bingo enz. Bij de activiteiten in de avonduren is er altijd een bestuurslid aanwezig, die eventueel een handje helpt, maar ook zij moeten in het bezit van diploma’s o.a. BHV en hart reanimatie. Dit is allemaal wettelijk geregeld. Overdag is er van 9 tot 5 uur een beheerder aanwezig. Bij de beheerder kunt u informatie inwinnen over de zaalhuur, ruimten, enz. Contactgegevens van de Semmelstee: Semmelweisstraat 182, 9728NN Groningen. Telefoon 0505267217.


juni 2017 - pagina 7

De Zuidwester

Wall House weer open voor publiek Op zaterdag 15 april was de feestelijke seizoensopening van het Wall House aan de Lutullistraat 17, aan de rand van het Hoornsemeer. Reden voor de redactie voor een gesprek met Gea Schenk, programmeur van het Wallhouse. Gea is fotograaf en woont al vele jaren vlakbij het Wallhouse. Zij is door het Groninger Museum gevraagd om het Wall House op de kaart te zetten als een levend middelpunt van kunst in Groningen-Zuid en ‘verre omstreken’. Zij doet dat met verve en groot enthousiasme.

WALL House # 2 / A.J. Lutullistraat 17 Groningen

Activiteiten juli – september 2017 * Kunst of Kitsch? Vraag het Egge Knol op zaterdag 1 juli! Elke eerste donderdag van de maand is er tussen 14.00 en 16.00 uur een kunstspreekuur in het Groninger Museum. Bezoekers kunnen voorwerpen laten beoordelen op de kunstzinnige waarde ervan. Misschien is het kunst, misschien ook helemaal niet. De conservatoren van het museum proberen duidelijkheid te geven. Een van de conservatoren die regelmatig spreekuur heeft in het Groninger Museum is Egge Knol. Hij komt binnenkort speciaal naar het Wall House en houdt daar spreekuur en wel op zaterdag 1 juli van 14.00 tot 15.00 uur. Hebt u een voorwerp waarvan u graag meer over de achtergrond en de kunstzinnige waarde wilt weten: vraag het aan Egge. Het kost niets! Wie zijn kunst (of kitsch) wil laten beoordelen moet zich wel aanmelden voor het spreekuur, een foto en mogelijk ook extra informatie over het ‘voorwerp’ sturen naar: wallhouse@groningermuseum.nl Dit moet vóór zondag 25 juni: Egge Knol heeft tijd nodig om zich voor te bereiden op zijn kunstspreekuur met u. Uiteraard bent u ook van harte welkom wanneer u geen voorwerp heeft om te laten beoordelen. Kom gewoon langs. * Maak je selfie met een antieke camera op zondag 2 juli Voor de jeugd vanaf 13 jaar is er zondag 2 juli de mogelijkheid om selfies te maken met een antieke camera. Fotograaf Arjan Verschoor is vanaf 13.00 uur te gast met zijn Victoriaanse camera en mobiele Doka.

Het Wall House is in 1973 door de Amerikaanse architect John Quentin Hejduk ontworpen, bedoeld als woonhuis. Centraal in het ontwerp is een muur van 18,5 meter breed en 14 meter hoog, vandaar de naam Wall House. Aanvankelijk zou het gebouwd worden in de Amerikaanse staat Connecticut, maar uiteindelijk werd het gerealiseerd in de meest zuidelijke stadswijk van Groningen: het Hoornsemeer. Als woonhuis heeft het Wall House nooit gefunctioneerd. In 2004 kwam het onder beheer van de Stichting Wall House #2 en in de zomer van 2005 werd het geopend. Er werden een aantal jaren diverse activiteiten georganiseerd, onder leiding van directeur Kie Ellens. Het was regelmatig tijdelijke woon- en werkplek voor Nederlandse en internationale kunstenaars. Het was hun ‘residentie’ voor 3 maanden. Veel bewoners van het Hoornsemeer zullen het Wall House kennen vanuit de jaren dat het dienst deed als een van de stemlokalen in de wijk. In 2010 kocht de gemeente Groningen het Wall House aan het Hoornsemeer voor € 150.001,-. In 2016 kwam het beheer op verzoek van de gemeente Groningen bij het Groninger Museum. Gea Schenk werd gevraagd door de directeur van het museum om conservator van het Wall House te zijn voor de maanden dat het in de weekenden voor publiek geopend is: van half april tot eind oktober. Gea benadrukt het belang van het Wall

House voor de kunstenaars en alle inwoners van Groningen, met de nadruk op ‘alle’. De wijk Hoornsemeer is bedoeld en opgezet als een wijk voor diverse groepen / ‘lagen’ van de bevolking. Een diversiteit aan bezoekers is expliciet ook het streven van Gea Schenk. Bij de planning van het programma wordt daar nadrukkelijk rekening mee gehouden. Zo zijn er vaak activiteiten voor kinderen en jongeren. Gea wil het talent dat er is in onze wijken aantrekken en aan het publiek tonen. In dat kader past het helemaal, dat de atelierroute ‘Rondje Méér’ op 11 juni het Wall House als begin- en eindpunt had. Bij de opening op 15 april waren de directeur van het Groninger Museum aanwezig, Andreas Blühm, en Nathalie de Vries, lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum. Verder waren er diverse kunstenaars uit de wijk Hoornsemeer. Zo waren er kunstenaar Jan Swart (grafisch werk), schrijver Vamba Sherif (auteur van ‘De zwarte Napoleon’) en speelde Boelo Klat op de piano. Ook Gea Schenk zelf was er met haar fotowerk. De beeldende kunstenaars exposeren steeds ruim 3 maanden lang. De huidige expositie is er nog tot en met het weekend van 8/9 juli. In dat weekend kunt u het werk van de exposerende kunstenaars kopen. Het gaat om de originele werken van de kunstenaars, Maar ook om boeken, cd’s, en posters. Voor elk wat wils! Het gaat om kunst in verschillende prijssegmenten, waarbij de opbrengst volledig gaat naar de kunstenaars zelf. Het Wall House is tot en met 29 oktober iedere zaterdag en zondag open van 12.00 tot 17.00 uur aan de A.J. Lutullistraat 17 Groningen. Zie voor een overzicht van de activiteiten elders in deze krant. Zie voor de meest actuele informatie: www.groningermuseum.nl/wallhouse. Zie ook: facebook.com/wallhouse2; instagram.com/ wallhouse2

* Kunstverkoop zaterdag 8 en zondag 9 juli In dit weekend zal de tentoonstelling van april tot en met juni worden afgesloten met een kunstverkoop. Het werk van Jan Swart, Boelo Klat en Vamba Sherif zal verkocht worden. Gea Schenk is aanwezig voor het maken van portretten. Kunstwerken, posters, ansichten, boeken en CD’s zullen te koop worden aangeboden door de kunstenaars zelf. Ook boeken en materiaal van filosofiejuf Fabien van der Ham zijn te koop. Beide dagen van 12 - 17 uur. * Expositie Kristi Neider van 15 juli tot 29 oktober Kristi Neider woont en werkt sinds 2008 in Groningen. De laatste vijf jaar heeft zij zich in haar werk vooral gericht op hoogdruk (linosnede en houtdruk). Zij is lid van Holt, vereniging der noordelijke hoogdrukkers. Zie: www.kristineider.com * Zaterdag 15 juli opening nieuwe tentoonstelling in het Wall House Op zaterdag 15 juli is de opening van de tentoonstelling van werk van kunstenaars die in de tweede helft van het seizoen in het Wall House te bewonderen en te beleven zullen zijn. Behalve de expostite van Kristi Neider zullen Albert Secuur en Harry Niehof deel uitmaken van de programmering. Albert Secuur is vast gastacteur bij het Noord Nederlands Toneel en speelde onder andere in ‘Boven Wotter’. Harry Niehof is zeer bekend en geliefd Groningstalig muzikant en tekstschrijver. * Het Wall House #2 is gratis toegankelijk voor publiek op zaterdag en zondag tussen 12u -17u. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Voor verdere informatie: www.groningermuseum.nl/wallhouse

Feestelijke opening met Nathalie de Vries, Andreas Blühm en Gea Schenk (rechts). Foto: Hanne van der Velde

������������������������� ���������������

De Zuidwester 24e jaargang nr. 1

uitgave: Wijkraad Corpus den Hoorn, verspreidingsgebied Hoornse Wijken

Maart 2017

����������� ����������

�������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������ ��������������������������������� ��������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������������

Wie komt ons team versterken? Door drukke werkzaamheden gaat een teamlid ons verlaten, daarom vragen wij een bewoner uit de Hoornsemeer of Corpus Den Hoorn ons team te komen versterken. De werkzaamheden van ons team bestaat o.a. uit: • Nieuws uit de wijken verzamelen • Interviews houden • Contact met de adverteerders en instan�es onderhouden • Onze krant De Zuidwester samen stellen. Tijdsinvestering ongeveer 3 uren in de maand. Spreekt je dit aan of wil je informa�e dan kan Ma�hé je verder helpen. Ma�hé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl, 050-5268061


juni 2017 - pagina 8

De Zuidwester

Nijestee biedt ruimte aan ruim 22.000 mensen in vrijwel alle wijken van de stad Groningen, ook in Corpus den Hoorn. Op die manier valt er wat te kiezen. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes in uw wijk? Volg dan onze wijkcoördinator via www.twitter.nl/corpusdenhoorn.

Mennoos kookerij; dé plek om te genieten van een heerlijke lunch (vanaf €5), diner (vanaf €10) of een lekker kopje koffie met een huisgemaakt gebakje! Verder bieden wij: High tea (bedrijfs-) Catering Diverse Arrangementen voor partijen / groepen (groepen 3 gangen menu’s al vanaf €19.50!)

Kijk op onze website www.mennooskookerij.nl voor meer info

Paterswoldseweg 267 (ingang Laan vd Vrijheid) 9728 AC Groningen 050-2301848

Damsterplein 1 | (050) 853 35 33 | nijestee.nl | facebook.com/nijestee

Zon - Strand - Picknick Dé actiecamera specialist van Groningen

Gecertificeerde pasfoto’s Direct klaar! Geschikt voor o.a.

identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs. Ook voor visum USA en India

€ 9,95 Horlogebatterij leeg? Laat hem voordelig bij ons vervangen

Voor alle A-merken inktcartridges vanaf

€ 6,99 Altijd meer dan 500 stuks op voorraad

Laat uw dierbare herinneringen niet verloren gaan!!

Wij zetten uw oude films over op dvd zodat deze nog jaren lang in uitstekende kwaliteit te bekijken zijn!!

www.camerasuper.nl

Lunchbag basic

Lunchbag luxe

sandwiches huisgemaakte koekjes vers fruit petit fours melk of jus d’orange

Luxe belegde sandwiches Huisgemaakte koekjes Vers fruit Petit fours Verse fruitsmoothie Pasta salade

€10,00 p.p.

€17,50 p.p.

Mennoos kookerij, Paterswoldseweg 267-0 (ingang aan de e zijkant aan de Laan vd vrijheid) vrijheid), 9728 AC Groningen Op de route naar het hoornse meer!

Bestel de lunchbag via 050-2301848 of kom langs! mennoos kookerij maakt gebruik van het aanbod van de dag dus de geboden lunchbags kunnen per dag verschillen.

Profile for Marc

Zuidwester juni 2017  

2e editie Zuidwester 2017

Zuidwester juni 2017  

2e editie Zuidwester 2017

Profile for hugelt
Advertisement