Årsskrift 2022 - Høng Samfundet

Page 1

Høng Samfundet

1 2022

Redaktion: Ivan Lilleng og Bertel Stenbæk fra Høng Samfundet samt Jeppe Guldager fra gymnasiet

Korrektur: Bertel Stenbæk. Sats og layout: Jeppe Guldager

Årsskrift

for Høng-Samfundet 2022

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger man at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole”

Fra skolens formålsparagraf

3

Indholdsfortegnelse

Forord .................................................................................. 6

Ny rektor: Lise Houkjær........................................................ 8 Året, der gik ......................................................................... 9

Dimissiontale ..................................................................... 12 Elevtale ved dimissionen 15

Lærertale ved dimissionen ................................................. 20

Ro og håb - bestyrelsesformanden har ordet ..................... 24

Udvidet ledelse i Høng ....................................................... 26 Gallafest 2022 .................................................................... 27 Skrivekonkurrence.............................................................. 29 Loppemarked ..................................................................... 30 Sidste skoledag 31 Grundlovsdag 2022 ............................................................ 33

Debatklubben .................................................................... 34 Glade studenter ................................................................. 35

Glædesmiddag ................................................................... 38

Dimission 2022................................................................... 39 Kostelevernes træ .............................................................. 41 BioTek-Future 42 Planetstien i Høng .............................................................. 43

Studenterkørsel.................................................................. 45

Fredagscafé........................................................................ 46

Skolestart 2022 .................................................................. 47

Alternativ idrætsdag........................................................... 49 Ekskursion til Lejre ............................................................. 50

Omvendt brobygning 51 Klimakunst ......................................................................... 52

4

Folketingsvalg 2022 ............................................................53

Ekskursion til Stevnsfortet ..................................................54

Tiltrædelsesreception.........................................................55

Tour de Uddannelse

Bowlingtur med Kosten 57

Allan Asgaard Jensen

Erling Jensen ......................................................................59 Årsberetning.......................................................................60

Dimittenter 2022................................................................61 Boggaver

64 Høng Fondens sponsorer

5
...........................................................56
..........................................................58
............................................................................
....................................................65 Personale 66
Jubilarmiddag.....................................................................70 Jubilarbilleder.....................................................................75 Årgangene har ordet ..........................................................78 Medlemsliste......................................................................82

Forord

Af Ivan Lilleng, næstformand i HøngSamfundet og medlem af gymnasiets bestyrelse Kære Læser

Hermed Årsskriftet fra Høng-Samfundet. Som altid er der lidt om skolen i dag, men især har vi vægt på tidligere elever. Se for eksempel medlemslisten samt informationer om jubilarmiddagen. For år tilbage var der efter den traditionelle jubilarmiddag en aftenspisning for de, der har lyst til det. Det er nu genoptaget og vil også være muligt til september. Det henvender sig måske mest til yngre årgange, men alle er velkomne.

I år har skolen fået ny rektor, Lise Houkjær. Læs velkomsten til hende fra bestyrelsen. Hun har allerede vist, at hun er optaget af at videreføre den ånd, de fleste af os ”gamle” føler – vi kalder den ”Høng ånden”. Mød hende på skolen til jubilarmiddagen som traditionen tro holdes anden lørdag i september. I 2023 er det 9. sep-

tember. Lise har også lovet at give en lille orientering om, hvor skolen er i dag og at vise rundt. Meget er forandret, men vi garanterer, at man kan kende skolen i dag, selvom det er mange år siden, man har gået her.

Det kan hænde, man på sin færden rundt træffer en og anden, der har gået i Høng.

Del meget gerne bladet her med dem. Henvis også til skolens hjemmeside, hvor en af fanerne ”om skolen” indeholder et helt område for Høng-Samfundet. Vi har også en side på Facebook. Søg på ”HøngSamfundet” så dukker den op.

Forberedelserne til næste jubilarsammenkomst i 2023 er i gang. Årgangsrepræsentanter er ved at blive kontaktet – nogle har allerede meldt tilbage, og deres gode indlæg kan læses i bladet her.

Selvom vi i det daglige er optaget af gøremål, så er tiden i Høng for de fleste noget særligt, der dukker op i erindringen af og til. Det at møde gamle kammerater fra studentertiden er noget specielt. Hjælp

6

med til, at vi mødes så mange som muligt til september. I foreningen samler vi gerne op på alle kontaktoplysninger, så flest mulige kan få invitationen. Men tag selv initiativ og kontakt folk du ved, hvor er eller har hørt om.

God læselyst

7

Ny rektor: Lise Houkjær

Af Lise Houkjær

Kære alle

Tak for en fantastisk velkomst som rektor på Høng Gymnasium og HF!

Som mange ved, startede jeg 1. oktober som rektor på skolen. Jeg har de sidste 5 år været rektor på Gentofte Gymnasium, hvor jeg alt i alt har været ansat i 18 år. Derfor var det på tide for mig at prøve en omplantning, og jeg synes Høng Gymnasium og HF’s blanding af at være en skole og et hjem er fantastisk spændende. Oprindeligt er jeg uddannet civilingeniør, men opdagede hurtigt at jeg holdt meget af at undervise og har undervist i kemi og matematik, indtil jeg blev rektor. Jeg blev dog sideløbende langsomt involveret i ledelse og tog en master i ledelse af uddannelsesinstitutioner og blev vicerektor i 2015. Jeg har to voksne børn og bor i Måløv.

Jeg ser, de største opgaver for skolen de næste år er, at fortsætte med at skabe en rigtig god skole for vores elever, at give ro og plads til, at man kan vokse som lærer i et meget ungt og dygtigt lærerkollegium og at udvikle kostskoledelen, som gør skolen til noget helt særligt i gymnasieverdenen.

Mange af Høngs beboere har gået på Høng Gymnasium og HF, og vi skal fortsat være en integreret del af byen og livet her, jeg glæder mig til at være med til at forankre skolen i byen.

Jeg ser frem til et rigtigt godt samarbejde!

8

Året, der gik

Af Rikke Lücking Larsen, vicerektor

Fra november 2021 og frem til oktober 2022 hvor Lise Houkjær er startet som rektor for skolen, har jeg været konstitueret rektor. Det har været et år, hvor vi på medarbejdersiden har fokuseret meget på arbejdsglæde og trivsel. Vi har fået mange nye kolleger, som er kommet godt på plads i arbejdet og på skolen.

Udkantsstatus

I december 2021 fik vi endelig besked fra ministeriet om, at Høng Gymnasium og HF er godkendt som udkantsgymnasium. Det betyder bl.a. et kontant tilskud på ca. 1,7 mio. kroner årligt hvert år fremover. De af jer der har fulgt skolen gennem Sjællandske kan måske huske en artiklen helt tilbage fra januar 2020, hvor jeg fortalte til Sjællandskes journalist, at skolen var kvalificeret til status som udkantsgymnasium og dermed tilskuddet efter gældende lov. Det har så taget lidt tid at overbevise ministeriet, og nu pågår arbejdet så med at overbevise ministeriet om, at vi skal have det fra 2020, hvor

vi gjorde opmærksom på problemstillingen. Vi har fået god hjælp i processen af folketingsmedlemmerne Jakob Jensen og Rasmus Horn Langhoff, samt Anne Sophie Callesen. Derudover har Danske Gymnasier været meget hjælpsomme og opmuntret til fortsat insisteren på, at vi opfylder kravene.

Corona

I skrivende stund ser det ud til, at Corona har sluppet sit tag og mistet indflydelse både i samfundet og på skolen. Til gengæld er der masser at samle op på og indhente. Det gælder især det sociale, eksamenstræning og hverdag. De elever vi har på skolen nu, har jo ikke rigtig prøvet at have en almindelig eksamensperiode, der er kommet nye normer for, hvornår man er for syg til at gå i

9
Rasmus Horn Langhoff Jacob Jensen Anne Sophie Callesen

skole, og så skal eleverne lære at træde ind i de fysiske fællesskaber igen. På kostskolen har vi oprettet en ekskursionskasse, hvortil alle elever betaler 500 kroner om året. Kostlærerne og eleverne arrangerer så ekskursioner og aktiviteter i fællesskab med det formål at få dem til at være fysisk sammen. Derudover er vi opmærksomme på elevernes manglende eksamenstræning og tager højde for det i planlægningen af årsprøver og terminsprøver. I foråret kunne vi gennemføre fester, caféer, dimission og alt det andet vi plejer, helt normalt. Det var rigtig dejligt.

Kostskole 2022

Foråret bød på et stort fokus på kostskole og kostgymnasier i pressen som følge af en dokumentar om Herlufsholm kostskole. Det er klart, at udviklingen i regler og tilsyn er noget, vi følger tæt som kostskole. Jeg har slet ikke viden til at udtale mig om, hvad der er foregået på Herlufsholm, så jeg vil nøjes med at fortælle om de værdier og pejlemærker vi bruger på Høng Gymnasium og

HF. Det vil altid være sådan, at unge mennesker gør ting, som de ikke har tænkt synderligt over, ellers var der måske mange ting, de aldrig ville gå i gang med. Det er nok både godt og skidt med ungdommelig selvovervurdering. Men det betyder også, at når man som kostskole har mange unge mennesker samlet, så kommer de til at gøre uigennemtænkte ting, og nogle gange sårer de andre eller bliver selv såret. Det hører med til et helt normalt ungeliv at slå nogle skæve bolde og dermed blive klogere. Det er der plads til på Høng Gymnasium. Når det så er sagt, så oplever vi ikke problemer med mobning, vi oplever ikke afstraffelse mellem elever, tværtimod gør vi meget ud af at hjælpe eleverne med at komme ind i fællesskab og huske, at man skal give noget til et fællesskab, før man kan forvente at få noget ud af det. Vores kostlærere, der er her om natten, er helt almindelige lærere som eleverne kender fra skoletiden. Kostlæreren holder styr på, hvilke elever der har køkkentjansen, tjekker rengøringen på værelser, spiser sammen med dem og har

10

klubber med dem om aftenen. I kostlærergruppen har de hver en fast ugedag og så skiftes de til at have weekenderne. Vi synes, det er en god løsning, at det er de samme mennesker, der følger eleverne både på kosten og i skoledelen. Alle vores elever sover på egne værelser.

Vores nye rektor, Lise Houkjær, tiltrådte d. 1. oktober, og det er utroligt dejligt at være

fuldtallige i ledelsen igen. Det bliver således Lise, der kommer til at stå for gennemførelsen af renoveringen af hovedbygning, som vi kan se frem til forhåbentlig, starter i sommeren 2023.

Velkommen til Lise og tak til alle, der var med til at løfte i 2022.

11

Dimissionstale

Af Lone Warming, bestyrelsesformand

Kære dimittender – kære studenter

Stort tillykke med jeres eksamen. I dag betyder det ikke det mindste, om det gik godt eller skidt – eller hvordan gennemsnittet endte. I skal bare nyde at blive hyldet feste og fejre, at I alle sammen kom igennem og i dag kan fejre, at det er slut med jeres ungdomsuddannelse. I skal sige farvel til Høng Gymnasium og HF, hvor I forhåbentlig har levet og mærket ”Høngånden” – og at her var ”plads til den enkelte”.

Forleden stod der i nyhederne, at usædvanligt mange studenter undlader at gå direkte videre med en uddannelse. Det er let at forstå, at man kan trænge til en pause, – og der er ingen tvivl om, at man kan lære rigtig meget vigtigt om livet og sig selv – og prøve at se, hvad der sker, når det ikke er lærerne, der hele tiden vælger, hvad ens tid skal gå med. Efter 12-13 år i grundskolen og på ungdomsuddannelsen kan det måske være helt svært at mærke, hvad man EGENTLIG interesserer sig for, når man selv får lov at vælge.

Det er også let at forstå, at nogen vælger at fortsætte direkte videre med en uddannelse. Hvis man ikke er i tvivl om, hvad man gerne vil og brænder for. Så er det da bare med at komme af sted.

Lige meget hvad I har i tankerne, vil jeg håbe, at I husker at følge jeres mavefornemmelse. Som Grundtvig (ja – ham med højskoletankerne, som vores skole bygger på) skrev: ”Han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær” –med andre ord – det er så meget nemmere at lære noget, hvis man kan lide at beskæftige sig med det. (Og jeg skal beklage, at citatet jo er fra den gang, at et menneske

12

var lig med ”han”.)

I er i den heldige situation, at der er hårdt brug for jer. Ikke som i tidligere tider, hvor der var udsigt til arbejdsløshed for de fleste. I vil blive taget imod med kyshånd på arbejdsmarkedet. Især, hvis I anstrenger jer og bliver dygtige til jeres fag. Ingen har lyst til hverken at blive klippet eller opereret af en, der ikke kan sit fag – endsige lyst til at køre over en bro, som kun måske kan bære. Men samfundet har ikke bare brug for jer i erhvervslivet, – der er også brug for jer som borgere. Man har meget mere at byde på end sin arbejdskraft. I skal interessere jer for og engagere jer i jeres omverden. Måske for klimaet – eller naturen. Måske for jeres lokale sportsforening eller en nødhjælpsorganisation. Måske i et politisk parti eller en beboerforening. Som alle I, der allerede har været aktive i festudvalg, elevråd eller andre fællesskaber, mens I gik her på skolen, ved, så giver det vildt meget energi at være aktiv og gøre noget ved noget - sammen med andre. Både Danmark og hele Kloden har brug

for al den opmærksomhed og kærlighed, I kan give. Det har Erik Trigger Olesen (som jeg med skam at melde ellers ikke kender noget til) skrevet et lille digt om. Det hedder ”Bid i din tid” Sæt dit mærke - Bid i din tid Gnav lidt i mørket - Nap lidt i nu Tyg på regnen – guml på floder Vis dine tænder – imod hagl og had Tør at turde og – æd lidt angst Sæt dit mærke – bid i din tid Inden jeg slutter, har jeg lyst til at dele endnu et citat med jer. Det handler, om, at det allervigtigste er, at vi passer godt på de fællesskaber, vi er i. For selvfølgelig er jeres erhvervsvalg sindssygt vigtigt – og at I interesserer jer for Verden. Men først og fremmest skal I have det godt. Og jeg tror på, at det får man ikke så meget ved at vende blikket indad og pille i egen navle, - men ved at have gode og tætte relationer til andre mennesker. Svend Brinckmann er psykologiprofessor, - og blev kendt, fordi han blev så sur

13

over den evige snak om, at man altid skal tage ja-hatten på og dyrke sin krop og sit hus og sin egen perfekthed. Han skrev sidste år sådan her: ”Det moderne menneske skal være selvledende, selvstændigt, have selvtillid, være selvudviklende – alt med selv! Selv om næsten alt i vores liv handler om andre mennesker, som vi er helt og aldeles afhængige af. Skæbnen viser os, at livet ikke handler om os, men om vores forbindelser til andre mennesker.”

Og lige om lidt skal I ud og dyrke alle jeres gode relationer – og feste igennem og passe rigtig godt på hinanden.

På Høng Gymnasiums vegne vil jeg sende jer af sted med de allerbedste ønsker for fremtiden. Hjertelig tillykke!

14

Elevtale ved dimissionen

Af Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen 3.a og Pernille Larsen 3.y

Kære medstuderende, familier og ansatte på Høng Gymnasium og HF

Det er mig en stor ære at have fået lov til at holde elevtalen i år, som jeg har skrevet med en af mine medstuderende.

I dag er en stor dag for alle os, som sidder nede på de forreste rækker. For i dag kan vi ikke længere kalde os studerende på Høng Gymnasium og HF, men i stedet kalde os for studenter fra Høng Gymnasium og HF.

Dette kan vi sige med en smule lettelse og glæde, men hvad nu? Hvad skal der så ske? Nu når vi ikke skal bruge vores hverdag på Høng Gymnasium og HF?

Men inden vi når så langt, synes jeg, vi skal snakke lidt om, hvordan vi er kommet hertil. For man kan på mange måder sige, at vi ikke har haft en traditionel gymnasiegang… Da vi startede på Høng Gymnasium og HF var det med en masse sommerfugle i maven, for hvem skulle man gå i klasse med?

Var lærerne søde? Og var man overhovedet klar til gymnasiet? Man kan på mange måder sige i dag er et kæmpe bevis på, vi var klar, for vi sider jo alle med huerne på nu! Høng Gymnasium og HF er et lille hyggeligt gymnasium, hvor man fra første dag, kan føle sig tryg og føle sig hjemme. Det er et sted, hvor man hurtigt får skabt nogle fællesskaber på tværs af årgangene, lige meget om man er HF eller STX. Det hierarki som er på mange andre gymnasier findes ikke på Høng Gymnasium og HF. Og det er godt. For det gør, at vi kommer hinanden ved på kryds og tværs. I pauserne har vi mødtes på gangene og hilst på hinanden, fordi vi ved hvem hinanden er. Alle kender alle!!!

15

Kosteleverne…

Men i dag er ikke kun en dag, hvor vi fejrer, at vi endelig har fået huerne på og fået vores eksamensbevis. For i dag flytter I kostelever også fra det hjem, I har haft de sidste par år. Et hjem, hvor I har kunnet føle jer trygge, et hjem hvor I har kunnet være jer selv og et hjem, som rummer en masse minder og FESTER! Så i dag er det helt okay at have tårer i øjnene. I har mange gode ting at tænke tilbage på, nu hvor I har boet op og ned ad hinanden. Dette er også en af tingene, der gør Høng Gymnasium og HF til et specielt sted. Når I bor med folk fra alle årgange og linjer, så skaber det et fællesskab, som smitter af på os dagelever. For vi dagelever har jo ikke boet på skolen, men alligevel har vi været en del af kostlivet, da vi har måttet komme og gå som vi ville og deltaget i mange fester. Altså når der ikke var corona!!

Corona… Og ja, corona kommer jeg nok ikke uden om at nævne. Da det jo har været en stor del af vores gymnasietid.

Jeg tænker, at alle kan huske d. 11. marts 2020. Dagen, hvor Mette F lukkede alt ned. Vores hverdag kom med et til at se anderledes ud. Mundbind, Corona test, Corona pas, håndsprit, virtuel undervisning blev pludselig en del af hverdagen. At virtuel undervisning blev den nye hverdag i flere måneder, var hårdt. At man ikke kunne se sine venner hver dag, var ikke sjovt. Og da vi så kom tilbage fra nedlukning, var det med en masse restriktioner, hvilket gjorde skoledagen besværlig og mærkelig. At vi ikke måtte have fysisk social kontakt, var ikke sjovt og at et kram var forbudt, var hårdt. Især når det var i denne periode man nok havde mest brug for et kram. Men vi kom igennem, og det er pisse sejt. Og jeg tror, at grunden til, at vi er kommet igennem det, er det fællesskab vi har skabt. Så vi kan godt være stolte af, at vi har klaret en meget anderledes skolegang. Og jeg tror, at mange af os, der sidder med huerne, er meget privilegerede over det sidste skoleår, hvor tingene har været lidt mere normale.

Men ja, kære lærere, vi kommer nok ikke uden om en hyldest til jer, for I har om nog-

16

le også skullet omstille jer. I skulle pludselig til at undervise online. I skulle sidde og se på elevernes initialer på teams. Jeg tænker ikke, at det altid har været nemt for jer, ligesom det ikke har for den enkelte elev, men vi kom igennem det sammen. Det har trods alt givet nogle gode grin, når I lærere har undervist virtuelt. Når der er blevet lavet yoga online og hunden og børnene pludselig også skal være med, hvorefter det hele ender i kaos. Eller når lærerne siger, de er blevet rigtige it-eksperter, og det så går galt 2 sekunder efter med lyd og skærmdeling. Det gjorde det lidt lettere at overskue, når der stadig var grin online, så tak til jer lære-

re for det.

Men alt i alt synes jeg, at vi alle har klaret det godt under Coronaen og dette gør også, at huen er ekstra fortjent i dag.

Men jeg vil blive lidt ved lærerne Lærerens forhold til eleverne…

For på Høng Gymnasium og HF har vi nogle helt igennem fantastiske lærere. Nogle lærere som ikke er ligesom alle andre lærere. For lærerne på Høng Gymnasium og HF er lærer som altid går til deres elever med åbne arme. I er nogle omsorgsfulde lærere, som altid står klar med en hjælpende hånd, hvis vi elever har det svært. I er der med det sam-

17
3.g på studietur i Aarhus. Her er de på Moesgaard Museum

me, hvis man er ked af det og det tænker jeg, at alle elever vil give mig ret i. I skal fortsætte med at være de gode og omsorgsfulde lærere, som I er. For uden jer, havde det ikke været det samme at gå her på Høng Gymnasium. Uden de gode livshistorier og livserfaringer, som I har givet videre, havde det ikke været det samme. Det er fantastisk, at man kan joke med jer, og I er klar på at svare igen med en sjov bemærkning. Det har været en fornøjelse, og jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi har hygget os - vi har selvfølgelig også lært noget, men vi har også hygget os. Så det har været en sand fornøjelse. Men det er selvfølgelig ikke kun lærerne vi skal takke i dag, men også alle andre ansatte på Høng Gymnasium og HF. Pedellerne for altid at hjælpe til, når tingene driller. Køkkenet for altid at lave lækker mad til os og ja, selvfølgelig også alle jer som sidder oppe på kontorerne for altid at hjælpe os elever, når vi kommer rendende med tusind spørgsmål om alting. Vi ville aldrig have haft en så god gymnasietid, hvis det ikke havde været for jer. Af hjertet tak for jeres altid

åbne arme og store smil. I ville blive savnet!!

Slutteligt…

Jeg vil gerne på mine og alle afgangselevers vegne sige tak for de gode oplevelser, vi har haft, både med de få fester der har været, studieturen og alle de fede ting og arrangementer vi har haft. Selvom Corona har været og generet os, så har det alligevel været nogle gode år her på Høng Gymnasium og HF. Høng Gymnasium og HF har levet op til sit slogan ”plads til den enkelte”. For den enkelte bliver respekteret og man kan være lige præcis den man er, uden folk dømmer en og dette er en af de ting, som gør Høng Gymnasium og HF til noget helt særligt. Høng Gymnasium og HF har været med til at udvikle os.

Tro det eller lad være, men siden vi trådte ind ad døren på Høng Gymnasium og HF, har vi ændret os. Vi er ikke de usikre unge mennesker mere, men i stedet nogle voksne dannede mennesker, som er mega klar til at se frem til fest og farver med vogntur og tømmermænd i flere dage. Det er sjovt, hvordan man kan se frem til at skulle ligge i

18

sprit og have det dårligt, men det er vel en del af pakken. Slutteligt vil jeg gerne til alle mine medstudenter sige, at I godt kan være stolte over at I i dag står her med jeres huer på hovedet og jeres eksamensbevis i hånden. Også selvom alle måske ikke føler, at eksamenerne er gået som håbet og karakteren ikke var præcis den i ønskede. For det er fuldstændig lige meget nu. Karakter er bare et tal, ikke jeres personlighed. I skal ikke lade jer identificere med et tal. I skal beholde jeres fantastiske personlighed, det er den som tæller og viser hvem I er, for husk ”Det handler ik-

ke om de karakterer man får, men om den karakter, man er”. Når vi møder andre mennesker, er det ikke med eksamensbeviset i fremstrakte arme, men i stedet er det med jeres fantastiske personlighed og jeres fantastiske smil. Det er det i skal bruge, for at komme længst. Vi er færdige og vi er klar til at komme ud i livet. Vi skal alle mulige forskellige veje, men selvom vi skal det, så har vi altid en ting til fælles, nemlig at vi alle er blevet studenter fra Høng Gymnasium og HF, så stort tillykke med huen.

19

Lærertale ved dimissionen

Lige om lidt går I på en noget anderledes weekend, nemlig weekenden efter den sidste uge med eksamener i jeres gymnasietid. På mandag, klokken kvart i kvalme, står der ikke nogen ulækkert morgenfrisk lærer og foredrager om sideordningskonjunktioner, andengradsligninger eller receptorproteiner.

Og I skal heller ikke selv høres i samme. På mandag lyder startskuddet på en tiltrængt sommerferie, der muligvis bliver den længste indtil nu i jeres liv, sandsynligvis også den længste de næste fem-seks årtier af jeres liv. På mandag træder I første skridt ud på hvert jeres spor videre i livet her fra Hovedgaden 2 i Høng.

Op til jeres sommerferie har ligget halvanden måned med skriftlige og mundtlige eksamener, lige midt i det forfatteren Hans Scherfig kaldte ”det forsømte forår” … i 2022 heldigvis uden spritnye covid-19mutationer og rekordvarmegrader, dog med Distortion-dage og mindeværdige fodbold-

landskampe. I har alle klaret det, nogle af jer på 21 variationer af Monster-energidrik, mange af jer med en energiudladning ved det grønne bord mægtigere end nogen, I tidligere har præsteret i livet. Det har krævet mængder af saltvand undervejs: sved, tårer og måske en forfriskende dukkert et sted med mere havudsigt end lige her. Ifølge Karen Blixen, den enlige kvinde blandt kanonforfatterne, skulle netop saltvand da også kunne læge alting.

20

For få kommer gennem eksamenstiden uden knubs. Nerverne står på højkant, håndfladerne føles klamme, atmosfæren er elektrisk - og det er ingenlunde statisk elektricitet. Det er vibrerende, pulserende, dynamisk livskraft og -energi. Det er hver elev for sig, enkeltpræstationen frem til den samlede og samlende fejring, hvor ængstelserne stilner af, og sorgerne udglattes. Det er den ældgamle disciplin, hvor I skal overhøres i, hvor meget I har overhørt … men frem for alt i, hvad I har taget til jer og taget med jer. Lige det kan nemlig heldigvis/ desværre (endnu) ikke undersøges med en blodprøve, eller for den sags skyld en PCRtest.

Og I er ikke længere præcis de samme! Tag kun et kig på jeres Lectio-portræt fra det første år på gymnasiet, og sammenlign med ansigtet i spejlet, der kigger tilbage på jer under C.L. Seifert-huen. Det kan ses i øjnene, at der er løbet en del vand i åen. At I er talrige erfaringer rigere, adskillige oplevelser klogere - uanset hvor sikre I er på, hvilken strøm I herfra skal lade jer føre med af. Eller gå imod. Nogle af jer tænker forventeligt stadig over på, hvad I skal blive. Og hvad der

skal blive af jer, hvis I ikke bliver til det, I skulle være blevet.

I detaljen, sommetider også i panoramaperspektivet, er fremtiden uvis, verden ukendt. Jeg kan dog stille jer i hvert fald tre garantier, som repræsentant for gymnasiet såvel som en elev, der tog sin studentereksamen for nu, puha, over 20 år siden. Og det bliver naturligvis netop tre, for sådan er magien i mangen et eventyr, retorikken i endnu flere politiske taler, og harmonien i alt muligt, der er større end os.

Garanti nummer 1

Man kan tage eleven ud af Høng Gymnasium, men ikke Høng Gymnasium ud af eleven. Ud af bacheloren, praktikanten, funktionæren, pensionisten - og så videre. Skolens rødder strækker sig 150 år ned i fortiden, hvilket de gulnede klassebilleder ophængt i korridorerne minder os om. Nogle af jer har kunnet genkende forældre og bedsteforældre på fotografierne, selvom der nok er kommet enkelte grå hår og en tre-fire-fem tusind panderynker til siden. Men vær forvisset om, at de hver især - og-

21

så bedsteforældrene - har lignende minder fra de selv samme korridorer, også selvom der ikke var fitness i kælderen, et hyggerum med blødt, rødt betræk og farverige vægmalerier i kæmpeformat på gymnasiet dengang. At de ligesom jer har oplevet stormende forelskelser og stormfulde kærestesorger. Knyttet varige venskaber, dyrket flygtige fjendskaber og alt muligt derimellem. Haft en ’beef’ med deres studievejleder, måske ligefrem en hel entrecote med en eller anden lærer, der bare fattede hat, bjælde & absolut ingenting af noget som helst. Og ligesom jer kan de se tilbage på gymnasietiden og øjne sig selv i den særlige buffet af farverige indslag, der hvert har tilført distinkt krydderi, kulør og konsistens til den hele Høngske herlighed - hvad enten man nøjedes med at fiske efter favoritter eller konsekvent prøvesmagte en bid af det hele … eller af den gode Allan blev kærligt, men bestemt opfordret til at pynte tallerkenen med lidt flere spinatblade og broccolibuketter!

Garanti nummer 2

Der er ikke altid ”plads til den enkelte” derude i den store vide verden. Nogle af jer skal formentlig direkte videre på jeres

drømmestudie … og have nye mareridt om at møde til eksamen klædt ud som den grønne Teletubby foroven og i gennemsigtigt tylskørt forneden. Nogle skal måske på interrail til Bruxelles, Berlin, Budapest, Bratislava, Bologna, Beograd, Bukarest (hvis I ellers må det for abekopper, girafmæslinger osv.). Andre igen skal ud at høste den første 37 timer-lange erfaring på det forpustede arbejdsmarked og opleve en anden slags træthed, når dagens dont er overstået. Uanset hvad planen er, kan I regne med, at verden uden for Høng Gymnasium typisk er langt mindre rummelig, om end langt større. At der ikke er elastik og ”Jeg skulle bare lige …”, når vi taler om afgangstidspunkter på de store europæiske banegårde; at der ikke gælder 10-procents-regler og undskyldninger om kronisk hukommelsestab, når det drejer sig om deadlines på travle avisredaktioner; at e-mails fra vindstyrke-15-vrede kunder, der igen har oplevet, at deres limited edition musselmalede Royal Copenhagen-stel er blevet sendt til Taulov i stedet for Taastrup, ikke bare lige fordufter fra indbakken, blot du i tilpas mange dage lader, som om der ikke eksisterer en mailadresse med dit navn foran @’et. Der er nemlig ikke en

22

reserveret plads m. gratis kaffe og mysli til den enkelte derude. Men der er alle mulige pladser til lige præcis dig - nogle passende til et kortere ophold, andre til et længere. Og det allerbedste, du kan gøre for dig selv, er hver gang at placere dig, som kunne du ikke på nogen måde forestille dig en bedre plads end lige præcis den, du har taget.

Garanti nummer 3

Du er ikke alene i verden. Du er aldrig nogensinde alene i verden Husk på det, hvor end du befinder dig. Den kendsgerning skal give dig fortrøstning i dit liv, samtidig også være dig en forpligtelse igennem dit liv. Du er ikke alene i verden, men omgivet af alle mulige mennesker, som har hver sin byrde at bære, hvert sit åg at løfte. Og med kun ét klik eller ét swipe på Instagram, TikTok, Snapchat osv. kan du komme tættere på alle dem, som måske er virkelig langt væk, men på samme tid også langt væk fra dem, som er rigtig tæt på. Virkelige handlinger i virkeligheden udløser ikke ’likes’ og hjerter (medmindre du husker også at gøre dem virtuelle lige bagefter). Men et enkelt hjerteligt ”Godmorgen!” plus hjertevarmt smil kan sætte sig i hjertet - og du er først og fremmest den person, der møder buschaufføren,

kassedamen og postbuddet, kun i anden omgang den persona, du føler dig nødsaget til at være online. Gør alt, hvad du kan, for at få dit virkelige jeg og dit virtuelle dig til at rime med hinanden. Og husk at være ’på’ offline, uanset hvor meget dit tilstedevær føles påkrævet online. Du er nemlig aldrig alene i den virkelige verden.

No Man Is an Island” lyder titlen på et lige knap 400 år gammelt stykke lyrisk tekst af den engelske præst og barokdigter John Donne - intet menneske er en ø. Med enkelte udskiftede eller justerede gloser, så det passer til lejligheden, vil jeg slutte af med at læse en dansk udgave af teksten op for jer. Den lyder således: Intet menneske er en ø, en verden for sig; ethvert menneske er et stykke af fastlandet, en del af det hele; om en lerklump skylles bort fra havet, eller et forbjerg, eller din vens hus, eller dit eget, din verden bliver mindre derved; ethvert menneskes død river noget fra mig, thi jeg er ét med den ganske menneskehed, så derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for?

De ringer for dig.

23

Ro og håb

Af Lone Warming, formand for skolens bestyrelse

Dette års tilbageblik på det forgangne år starter med et optimistisk kig fremad. Vi har fundet den rigtige, nye rektor – Lise Houkjær tiltrådte 1. oktober. Hun søgte til Høng, fordi hun vidste noget om os på forhånd – og fordi hun præcis søgte sådan en skole som vores, - en skole, der kan noget ekstra. Hvor kostafdelingen giver liv i bygningerne hele døgnet, – og hvor rektors opgave er endnu mere mangfoldig end på andre gymnasier. Vi har ved flere lejligheder budt Lise hjertelig velkommen, – det vil jeg gøre endnu en gang her. Velkommen til, Lise – vi ser frem til et langt og godt samarbejde.

Indbygget i den indledning ligger næsten også noget om, hvad 2022 er gået med for bestyrelsen. Vi har holdt rigtig mange møder. Ikke mindst det store ansættelsesudvalg har lagt mange ekstra timer i ansættelsesprocessen. Det er jo altid vigtigt at arbejde på at have en fælles opfattelse af,

hvad man leder efter – allerede inden søgningen går i gang. Rekrutteringsfirmaet Genitor har ledt os sikkert igennem en grundig proces, hvor jeg håber, at alle personalegrupper og elever føler sig inviteret ind til beskrivelsen af, hvem vi ledte efter. Vi var enige om at tage os god tid, så vi havde i første omgang som mål at have en ny rektor inden sommerferien. Dog måtte vi have genopslag, så det blev først i august, det

24

lykkedes at finde den helt rigtige, som hele ansættelsesudvalget var 100% for.

I den lange periode uden rektor rykkede personalet endnu en gang sammen i bussen. Mange tog nye og/eller ekstra opgaver og sørgede sammen med Rikke for at få alle enderne til at nå sammen og give eleverne en god skolegang. Herfra også endnu en stor tak til Rikke og alle jer, der fik det til at lykkes. Og som utrætteligt er fortsat med at udvikle skolen – både mht. elevtrivsel, faglig udvikling, kost & ernæring og i forhold til at gøre skolens fysiske rammer indbydende og tidssvarende.

Jeg var så heldig i år – once in a lifetime – at få lov til at stå for dimissionen, fordi Rikke –once in a lifetime – skulle opleve sin datter blive student. Eller – det var jo Freja, der stod for det hele og styrede slagets gang

med sikker hånd og sørgede for, at jeg vidste præcis, hvad jeg skulle. Men som gammel skolelærer var det godt nok en stor fornøjelse endnu engang at få lov til at tale til sådan en glad, stolt og lettet flok af unge på vej videre (hvoraf jeg endda kendte en god håndfuld fra tidligt i deres skoleforløb). Allermest glad blev jeg dog faktisk for at høre talerne fra elever og lærere til hinanden –med så meget respekt, indforståethed og humor, som jeg forestiller mig, at man netop skal få på vores skole, hvor Høngånden ikke bare er til skåltaler, men til hverdagsbrug.

Bestyrelsen har i år fået to nye medlemmer, nemlig Søren Vang Fischer, som er udpeget af kommunalbestyrelsen for de næste 4 år og Peter Joensen, som overtog Søren Weensgaards plads. De har begge kastet sig ind i bestyrelsesarbejdet med fuld musik.

25

Udvidet ledelse i Høng

I august 2020 blev der på Høng Gymnasium & HF udklækket tre nye pædagogiske faglige koordinatorer. Hver pædagogisk faglig koordinator har ansvaret for én uddannelse: enten STX, HF eller EUX. De pædagogiske faglige koordinatorer blev født ind i det koncept, vi på skolen, kalder for ”udvidet ledelse”, som foruden koordinatorerne består af rektor og vicerektor.

Som pædagogisk faglig koordinator varetager man – i samarbejde med den øvrige ledelse - det strukturelle arbejde, som danner grundlag for den mere praktiske implementering af bekendtgørelsen i skolens planlægning. Det betyder i praksis, at koordinatorer

fx fordeler undervisningstid og fordybelsestid til de forskellige fag, udarbejder årshjulet, og koordinerer og tilpasser STX, HF og EUX i forhold til hinanden i netop årshjulet. Koordinatorerne planlægger også ”events” som Åbent Hus, glædesmiddag med videre. Derudover faciliterer de pædagogiske udviklingsopgaver som fx minipædagogikum, som tilbydes til skolens nye lærere. Foruden skrivebordsarbejdet med at knække love- og bekendtgørelsesdokumenter, fungerer koordinatorer også som bindeleddet mellem den øvrige ledelse, de forskellige uddannelsesretninger og faglærerne –og derudover varetager koordinatorer også undervisning i deres respektive fag.

Karen Poppel er pædagogisk faglig koordinator for STX – derudover underviser KP i tysk

Sabine Strauss er pædagogisk faglig koordinator for HF – derudover underviser SS i biologi, kemi & biotek.

Julie Thygesen er pædagogisk faglig koordinator for EUX – derudover underviser JU i dansk & psykologi

26
27
28

Skrivekonkurrence

En tilbagevendende tradition på skolen er skrivekonkurrencen, som lektor Inger Brøggerstårbag.Herharelevernemulighedforatudfoldedereskreativeevnerudi skrivekunsten.Iårhavdevitodommereudefra:DenengelskedigterMattAbbott, ogvorestidligereelevogdanskbachelorCatharinaMadsen.Dommernelæsteforuden lidt af deres egne værker op, også vindernes indslag i de fire kategorier: Dansknovelle,danskdigt,engelsknovelleogengelskdigt.

29

Loppemarked

Den 3. april afholdte eleverne på skolen loppemarked til fordel for Red Barnet og børnene i Ukraine. Der var mange effekter til salg og derudover mulighed for at købe kaffe og kage samt deltage i tombola. Mange af byens borgere lagde vejen forbi.

30

Sidste skoledag

31
32

Årets taler var Nicolai Willumsen, medlem Parlamentet for Enhedslisten og elevrådsformand Steffen Bagger. Som sædvanligt skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, gymnasterne fra Høng Gymnastikforening lavede en flot opvisning og elever fra skolen underholdt den mange fremmødte. I pauserne mellem indslagene var det muligt at købe kaffe, the og kage eller en grillpølse med en sodavand. Mødet var som sædvanligt arrangeret i samarbejde med de politiske partier i Høng.

33

Debatklubben

Høng Gymnasiums debatklub er stedet, hvor meninger brydes og hvor både store og små spørgsmål vendes og diskuteres. Ud over at mødes jævnligt tager debatklubben også på ture, hvor de har mulighed for at blive klogere. F.eks. deltog debatklubben i et borgermøder i Kalundborg, hvor de bl.a. fik lejlighed til at mødes med Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. En af turens deltagere fortæller: "Det var en super fed tur, vi lærte en masse om Forsvarsforbeholdet, og hvad det egentlig betyder for os, og for Danmark. Mogens kom med mange gode pointer, og svarede på alle vores spørgsmål uden tøven. Efter mødet havde vi en meget kort afstemning om, hvad vi kunne tænke os at vælge, hvis det skulle være lige nu og her, hvilket blev et enstemmigt ja”.

Glade studenter

35
36
37

Glædesmiddag

38

Dimission 2022

Efter et par år præget af covid-19, hvor dimissionen blev afholdt klassevis på skolen, var vi i 2022 tilbage i Høng Hallen. Her var taler af skolens bestyrelsesformand Lone Warming, Oliver Holm (lærer) samt Pernille-

Larsen og Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen (elever). Der var musikalske indslag, fællessang, uddeling af boggaver og endelig det vigtigste: uddeling af eksamensbeviser.

39
40

Kostelevernes træ

Traditionen tro fik kostens studenter lov til at vælge et træ og plante det på kostskolen.

Vi håber selvfølgelig, I kommer forbi og tjekker op på det og os en gang i mellem

41

BioTEK-Future

Af Jeppe Guldager

Kalundborg Kommune er bl.a. kendetegnet ved at være hjemsted for mange biotekvirksomheder og derfor indbød foreningen Knowledge Hub Zealand en række uddannelsesinstitutioner til at deltage i et projekt, der har til formål at sætte fokus på STEMfagene (STEM står Science, Technology, Engineering og Mathematics). Projektet gik under navnet BioTEK-future og havde til formål at styrke samarbejdet mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og biotekvirksomhederne i Kalundborg kommune. Fra Høng Gymnasium og HF deltog lærere fra alle de naturvidenskabelige faggrupper, hvor de var med til at udvikle en række grydeklare undervisningsforløb til brug i grund-

skolen og på ungdomsuddannelserne. Skoler i Kalundborg kommune kan derfor nu bestille klassesæt til gennemførelse af forløb med titler som:

• Piller på hjul

• Længe leve guleroden

• Kampen om guleroden

• Red rødbeden

• Skrald og robotter

• Designer-müsli

• Sprøde enzymer

• Drivkraft

• Mad og melskrubber

• Sødt og godt

Fra præsentationen af projektets resultater på Allikelund Gymnasium, Kalundborg.

I alle forløbene er vægten lagt på enten fødevareteknologi eller brug af robotter. Projektet var et samarbejde mellem Knowledge Hub Zealand, Kalundborg Kommune, EUC Nordvestsjælland og Absalon med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden.

42
Virksomhedsbesøg på Dyrhøj Vingård på Røsnæs.

Planetstien i Høng

Fredag den 2. september 2022 blev Planetstien i Høng indviet. Planetstien er at finde i Høng Skov og den er skabt for at give skovens gæster en fornemmelse for afstandene i vores solsystem. Ved stiens begyndelse er Solen placeret og derefter kommer Solsystemets planeter, så deres indbyrdes afstande passer med afstandene i virkeligheden.

Afstanden mellem solen og planeterne er således lavet i størrelsesforholdet 1:10 milliarder. Det betyder at 1 m på stien svarer til 10 millioner kilometer. Solen og planeterne er lavet i størrelsesforholdet 1:1 milliard. Det betyder at 1 cm på solen og planeterne svarer 10.000 km. Planetstien er lavet af Kløverstigruppen i Høng i samarbejde med Høng Gymnasium og HF, Høng Kommuneskole og Høng Efterskole efter ide af Henning Vingborg.

De enkelte planeter er fremstillet i stål og monteret på en kobberplade, som er placeret på en enkel granitsokkel. Her findes en QR-kode, som giver adgang til et lille opslag med de vigtigste facts op planeten.

Fra Høng Gymnasium og HF har nuværende 2y Fy deltaget i forbindelse med etableringen.

Det betyder, at afstanden mellem solen og planeterne skulle være 10 gange større i forhold til solen og planeternes størrelse på stien. Ved solen og planeterne er der opsat

43

QR koder, som man kan scanne og få historien om solen og hver enkelt planet.

Planetstien starter ved indgangen til Høng Skov på Gyldenagervej.

Planetstien er støttet af:

• Nordea Fondens "Her bor vi pulje"

• Kalundborg Kommune

• Trelleborg Fonden

• Brand af 1848 Fonden

Planetstiens udgave af Solen er en granitkugle med en diameter på ca. 1,3 meter. Her fra indvielsen.

Elever fra 1.y Fy (nu 2.y Fy) tjekker QR-koden på en af planeterne.

1abc fy besøger Planetstien, oktober 2022

44
45

Fredagscafé

I fredagsceféen har vores elever mulighed for at hygge sig, snakke, spille spil, drikke en kop kakao eller the og i det hele taget bare være sammen med vennerne. Billederne på disse sider er fra skoleårets første fredagscafé, hvor det nyindrettede lokale kom til sin ret.

46

Skolestart 2022

At starte i skole på et nyt sted med nye kammerater kan for nogen være forbundet med en vis form for spænding. Vi forsøger at gøre skolestarten så blid som muligt for alle gennem arrangementer både for dag

48

Alternativ Idrætsdag

Alternativ Idrætsdag har i mange år været en fast tilbagevendende begivenhed i begyndelsen af skoleåret. Her er der mulighed for, at nye elever lærer hinanden og ”gamle” elever bedre at kende. Skolens lærere står naturligvis for de mange spændende aktiviteter. Billederne her er fra årets udgave i august 2022.

49

Ekskursion til Lejre

En skoledag er sammensat af mange forskellige fag. Nogen gange arbejder fagene sammen og belyser en ting fra flere faglige vinkler. Her er det 2.g’erne, der er taget på ekskursion til Lejre i fagene biotek, naturgeografi og dansk.

Dagen blev brugt på at tage jord- og vand-prøver ved Kornerup å, kigge på landskabernes udformning og en tur til Kongsgården for at lære mere om gamle sagaer og krøniker.

50

Omvendt brobygning

Vi er mange, der synes, at Høng Gymnasium og HF er noget særligt, og det synes vi, at så mange som muligt skal have at vide. Derfor tager vi i løbet af skoleåret på omvendt brobygning på de lokale skoler rundt omkring os. Normalt kommer omegnens elever og besøger os (brobygning), men her er det altså os - lærere og elever, der kommer på besøg. Her er det Asdis, Matilde og Mathilde fra 2.g, som er på besøg på Stillinge Skole for at fortælle om, hvad det særlige ved Høng Gymnasium og HF er. Med sig havde de mediefagslærer Sidsel Norup Enevoldsen, som også havde en lille prøvesmag på mediefag med til skolens 8.klasser.

51

Klimakunst

Eleverne på billedkunst C har arbejdet med klimakunst. Det er blevet til to udstillinger

‘Tæger tæt på’ & ‘Vinger i natten’ for at sætte fokus på truede insekter . Insekter er kernen i alle vores fødevarer. De bestøver planterne, holder jorden sund, genbruger næringsstoffer mv. Udstillingerne pryder i øjeblikket væggene på gangen ved lokale 3.

Tovholder på det hele har været skolens billedkunstlærer Jeanette Vindbjerg Nissenn, som også har stået for den flotte ophængning.

52

Folketingsvalg 2022

Til fællestimen i dag havde vi besøg af otte politikere, for at gøre eleverne klogere på, hvor de skal sætte krydset d. 1. november. Finn styrede showet benhårdt og til sidst fik eleverne også mulighed for at stemme på, hvem der vandt dagens debat. Sejren gik til Mike Villa Fonseca (M), med Ludmila Plenge Schütt (Ø) lige i hælene.

Tak for besøget til: Rasmus Horn Langhoff (A), Jacob Jensen (V), Anne Sophie Callesen (B), Helle Laursen Petersen (C), Thomas Vesth (I), Mike Villa Fonseca (M), Ludmila Plenge Schütt (Ø) og Gitte Terp Henriksen (F).

Ekskursion til Stevnsfortet

En lille del af undervisningen foregår uden for skolen, når skolens lærere og elever tager på ekskursion. Her er det 3.g’erne, der besøger Stevnsfortet på Sydsjælland. Der var undervisning både over og under jorden og med den spændende fortælling om Danmark under den kolde krig.

54

Tiltrædelsesreception

Fredag den 4. november var der tiltrædelsesreception for skolens nye rektor Lise Houkjær. Med taler fra bestyrelsesformand Lone Warming, vicerektor

55
Rikke Lücking Larsen og ele-

Tour de Uddannelse

I november var en række elever og lærere rundt på nogle af kommunens folkeskoler og præsentere Høng Gymnasium og HF. Vores elever gør altid ved den slags arrangementer et særdeles godt indtryk.

56

Bowlingtur med Kosten

57

Allan Asgaard Jensen

Allan Asgaard Jensen, der var ansat på Høng Gymnasium og HF fra 1981 til 2009 gik bort i foråret. Allans fag var fransk og dansk, og senere efteruddannede han sig, så han også kunne undervise i datalogi.

Allan var en stor del af skolen og bidrog aktivt til mange sider af dens virke. Han bestred således mange forskellige hverv på skolen. Han var i en årrække kostlærer, han var skolens første datavejleder, han var skemalægger, og i de senere år af hans karriere var han en del af skolens ledelse.

Som underviser brændte Allan især for franskfaget og den franske litteratur, og som datavejleder stod han for indkøb af maskiner til og indretning af skolens første edb-lokale.

Allan havde et stort og bankende hjerte for skolen og dens værdigrundlag. Allan var blandt de lærere der i 1986, hvor skolen var lukningstruet, donerede 10.000 kroner

af egen lomme, så skolen kunne fortsætte. Allan var levende optaget af elevernes ve og vel. Han var aktiv bidragsyder til Høng Fonden, også i mange år efter sin pensionering, og han var medlem af Høng Fondens repræsentantskab og forretningsudvalg. Allan har endda betænkt fonden i sit testamente. Æret være Allan Asgaard Jensens minde.

58

Erling Jensen

Af Jeppe Guldager

Det var med stor sorg vi i begyndelsen af december fik meddelelsen om, at vores tidligere kollega Erling Jensen efter længere tids sygdom var afgået ved døden.

Erling Jensen kunne undervise i fysik og matematik, men de senere år var det udelukkende matematikken, der fyldte i Erlings skema. Han var fagligt dygtig og vidende, og man kunne som kollega altid spørge Erling til råds, hvis man havde et fagligt problem, der trængte til et par friske øjne. Ligeledes var han en sikker støtte og hjælp, når der skulle formuleres opgavetekster i forbindelse med den store skriftlige opgave, SRP (studieretningsprojektet).

Erling Jensens vej til lærergerningen var mere snørklet end de flestes, idet han først i en sen alder afsluttede sine studier. Gennem sit tidligere arbejdsliv havde han b.la. kontakt med landbruget, og måske derfor stod eleverne fra eux-uddannelsen ham særligt nær. Disse elever tager sideløbende med

deres landbrugsuddannelse en gymnasial uddannelse, hvor matematik spiller en vigtig rolle.

Erling Jensen var ansat ved Høng Gymnasium og HF fra 2007 til 2020. Æret være Erling Jensens minde

59

Høng-Samfundet, Årsberetning

Foreningssåret startede med jubilardagen som denne gang blev afholdt for de jubilarårgange som ikke kunne gøre dette i 2020 pga Corona. Så der var mange jubilarer i samlingssalen.

Dette års dimission kunne traditionen tro igen foregå i Høng Hallen, da coronarestriktionerne var ophævet. Så det er godt igen at kunne se alle de hvide huer samlet i Høng Hallen til dimissionen.

Dette års boggave fra Høng Samfundet gik i år til Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen fra 3A. Høng Samfundet er en meget vigtig del af skolen og vi er glade for samarbejdet. Det er vigtigt at kunne følge med i skolens udvikling.

Høng Samfundet er også med i Høng Fonden hvor elever på skolen kan søge om økonomisk støtte til studieture, computer, studenterhue og andre ting, som er studierelateret.

Jeg vil også gerne sige tak til konstitueret rektor, Rikke Lücking Larsen, min bestyrelse og skolen for et godt samarbejde i det foreningsår, som nu er gået.

60

Dimittenter 2022 - 3.g

Bagerste række:

Mellemste række:

Første række:

Maria

61
Jinnie Engkvist Andersen, Stefan Christian Haubro Jacobsen, Daniel Colstrup Ibsen, Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen, Victor Nicholai Lysholm Jensen, Alexander Hviid-Elkrog, Foshan Khesrawi, Mustafa Yaqubi, Nadia Noor Julie Holck Søe, Rebecca van Dijk, Mathilda Salmistu Støvring, Edith Maria de Seue Qvistgaard, Chanice Suhr Nielsen, Thea Christiansen, Cisse Bjørneboe Rønne Louise Larsen, Freja Aaris Kejser, Julie Holm Kristensen, Pernille Larsen, Emma Aaby Svendsen, Julie Reinholt Lendal Jørgensen

Dimittenter 2022 - 2.æ

Bagerste række:

Elias Juul Madsen, Marcus Ruangrung Frederiksen, Valdemar Gras, Ali Kabil Bakr Mohamad, Robin Agerup Voigt, Magnus Sandstød Hasselriis, Elias Friberg Ditlevsen, Benjamin Wly Seliger Carlsen

Mellemste række:

Kaya Lundsgaard Stub Nielsen, Johanne Maria Agerskov van der Meer, Katrine Dam Hosbond, Mathilde Ruus Bredahl-Jørgensen, Victoria Flintholm Dudzik, Sarah Bøgh Damgård, Mads Lindeschou Petersen

Første række: Laura Høchendorff Pedersen, Emma Glud Pedersen, Lærke Thun Jørgensen, Aslihan Tuncer, Emilie Christina Sørensen.

62

Dimittenter 2022 - 2.ø

Bagerste række:

Ahmad Bilal Ali, Olivur Tryggvason, Christian Mølgaard-Jørgensen, Silas Tindbaek, William Mikal Kjærbo, Adam Mikkel Jacobsen, Sarah Sabine Sørensen.

Mellemste række:

Amalie Lindebæk Engelmann, Nadja Dalgas Franch-Petersen, Yasmin Holmhus Nilsson, Maria Stuhr Hansen, Freja Rønning Ringstrømm Jensen, Anna Sofie Larsen, Hannah Ehrenreich, Iman Belal Kanafani, Mia Nielsen, Julie Ansholm Jepsen.

Første række:

Emma marie Krogsgaard Foster, Camilla Silke Thostrup, Tanja Christiansen, Sofia Klecek Brandstrup, Amalie Brandt Klein.

63

Boggaver 2022

Klassens bog i 2.ø

Nadja Dalgas Franch-Petersen

Klassens bog i 2.æ

Emma Glud Pedersen

Klassens bog i 3.y

Edith Maria de Seue Qvistgaard

Klassens bog i 3.ac

Thea Chstiansen

Kostafdelingens boggave

Nadja Dalgas Franch-Petersen

Høng Samfundets boggave

Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen

Gunnar Lannungs Legat

Emma Aaby Svendsen

Boggaven for fremmøde

Alexander Hviid-Elkrog

64

Høng Fondens sponsorer

Allan Asgaard Jensen

Anne-Bente Mylsted

Bent Frandsen

Birger Jensen

Christian Kronow Jensen

Christine Eie Eriksen

Høng samfundet

Inger Krarup Brøgger

Jakob Lystrup Lolck

Jeppe Guldager

Jesper Stubberup

John Arnold Lansner

Jørgen Arnam-Olsen

Karen Poppel

Lasse Grønbech Olsen

Laura Ameia Petersen

Lise Houkjær

Lone Varming

Lone Varming

Nina Kiærskou

Peter Kristiansen

Rasmus Gisselbæk Hansen

Rikke Lücking Larsen

Susanne Arends

Susanne Jensen

Susanne Æbleø Søren Weensgaard

Høng Fondens formål er at yde støtte til skolen, herunder tilskud til kostelevernes ophold. Høng Fondens formue er indkommet ved frivillig indbetaling fra bl.a. tidligere og nuværende ansatte, gamle elever og byens erhvervsliv. Tak for alle bidrag.

Du kan støtte Høng Fonden ved at overføre et beløb til konto 0519 0000226075 eller på mobilepay 912409. Husk at skrive ”Høng Fonden” i betalingsoplysninger.

65
66 DI Ditte Henriksø Idræt Studievejleder Personale pr. 31.12.2022 CK Christian Kronow Dansk/mediefag JG Jeppe Guldager Fysik AH Allan Hulbæk Hansen Køkkenchef HS Hjalte Schøsler Engelsk/filosofi CP Camilla Stige Pedersen Pedel EK Emil Karsbek Kok AB Anne– Bente Mylsted Spansk/studevejl. FN Finn H. Nielsen Samfundsfag/ erhvervsøkonomi FJ Freya Munk Jørgensen Sekretær FK Friederich Erik Knauer Matematik/historie IL Irene Larsen Pedel JL Jakob Lystrup Lolck Historie/samfundsfag FA Flemming Andersen Matematik FF Frederik Friis Harding Jensen Engelsk/oldtidsk. IH Inger M. Hansen Ernærinsassistent JN Jeanette Vindbjerg Nisssen Billedkunst JS Jesper Stubberup Idræt/historie JJ Jonas Ainsworth Jochumsen Tysk JU Julie Thygesen Dansk/psykologi
67 Personale pr. 31.12.2022 KK Kristian Kjøller KB Karen Kirstine Bengtson LI Lisbeth Samuttis Medarbejder i bogkælderen LO Lasse Olsen Musik/historie Tillidsmand KP Karen Poppel Tysk MF Martin Fotel Kemi/naturgeografi PK Peter Kristiansen Billedkunst/religion KS Kamilla Kamp Skjoldman OH Oliver Holm Dansk/engelsk NK Niels Kristian Kragh Samfundsfag/eligion MT Marianne Tybirk Fransk/dansk MC Maricela C. Christensen Spansk ME Morten Brandt Engelsmann NM Nanna Møller Dansk/psykologi PB Peter Bromly IT-medarbejder MT Kaja T. Andersen Gastronomelev LS Line Gerngros Sørensen FKontorelev LH Lise Houkjær Rektor MT Magnus Fuchs Nielsen Køkkenmedhjælper MT Morten T. Andersen Pedelmedhjælper

Personale pr. 31.12.2022

68
SAE Susanne Æbelø Matematik/religion ST Sofie Thorup Biologi/dansk RH Rene Hansen Pedel RS Rasmus Spangsberg Engelsk/historie RL Rikke Lücking Larsen Vicerektor SS Sabine Strauss Kemi/biologi SE Sidsel Norup Enevoldsen Mediefag SJE Susanne Jensen Sekretær, økonomi EO Emil Olsen Pedelmedhjælper SN Sandra Skjold Nørgaard Studiesekretær SF Stina Funder Kemi

Personale - samlet

69

Jubilarmiddag

Af Betel Stenbæk, kasserer i Høng Samfundet Jubilardagen – som altid 2. lørdag i september – havde igen fundet sit normale niveau med 60-70 deltagere. Efter generalforsamlingen i det tidligere lærerværelse samledes alle i salen til velkomstdrink og udlevering af navneskilte. Man kender jo ansigterne fra sin årgang, men af og til er det en god hjælp lige at få et tip til navnet. Køkkenchef Allans menu blev som altid rigtig godt modtaget og nydt i en livlig atmosfære af snak over bordene. Det er efterhånden blevet tradition, at sangene fra Højskolesangbogen er ”Septembers himmel” og ”Det lysner over agres felt” fulgt af Erania-sangen, som især de ældre årgange er fortrolige med. Der var ikke mange indlæg fra årgangene, men konstitueret rektor, Rikke Lücking Larsen fortalte om, hvor skolen er i dag og opfordrede til at yde et bidrag til Høng Fonden. Det blev flot suppleret af elevrådsformanden, Steffen Bagger, der holdt en me-

get engageret og varm tale for sin skole. Den efterfølgende indsamling til Høng Fonden indbragte således også langt over 4.000 kr.

Efter kaffen var der fotografering i gården ved Monrads buste. Der blev tilbudt rundvisning på skolen for de interesserede. Derefter som noget nyt – eller genoptagelse af noget gammelt – var der mulighed for, at deltagerne i jubilarsammenkomsten kunne fortsætte og deltage i elevernes aftenfest. Det var der ikke så mange, der gjorde, men vi arbejder i Høng-Samfundet på at få det gjort mere kendt.

70
71

Efter generalforsamlingen i det tidligere lærerværelse samledes alle i salen til velkomstdrink og udlevering af navneskilte. Man kender jo ansigterne fra sin årgang, men af og til er det en god hjælp lige at få et tip til navnet.

Øv. formand Lene Jensen, f.v. Nina Kiærskou, konst. Rektor Rikke Lücking Larsen, kasserer Bertel Stenbæk og revisor Erling Skovdal.

Efter kaffen var der fotografering i gården ved Monrads buste. Husk Gl. elevdag og Jubilardag er ikke kun for jubilarer. Her Henning Buerup, årgang 1978

72
73
De yngre årgange af jubilarerne – 30 års herover og nedenunder 25 års jubilarer – og køkkenchef Allan.

Der skåles og deles minder fra en svunden tid.

74
75 Jubilarer 10 års jubilarer 25 års jubilarer
30 års jubilarer med tidligere lærer Margit Nordskov Nielsen 40 års jubilarer
Jubilarer
77 Jubilarer 50 års jubilarer 60 års jubilarer

Årgang 1973

Af Pia Pedersen

Som nybagte studenter spurgte vi hinanden om, hvad vi havde tænkt os at gøre i fremtiden? Jeg sagde at jeg skulle se hele verden! Det har sandelig også præget mit liv, der har været i rejsens tegn! Ikke bare et år men faktisk lige til nu, selvom cirklerne langsomt bliver mindre i omkreds.

Professionelt er jeg uddannet i USA som LPN / Sosu Assistent og har været ansat på amerikanske og danske hospitaler. Jeg har boet og arbejdet i USA, Italien, Indien, Tyskland, Frankrig og Israel og har derigennem knyttet mange dejlige personlige venskaber og fået et godt netværk.

Som helt ung rejste jeg, sammen med min daværende amerikanske mand, 23.000 km på tommelfinger rundt i USA og Canada. Senere rejste vi jordkloden rundt på et år med lokal transport .

Jeg har gennem 45 år periodisk mediteret i en ashram i Indien og har på forskellige tidspunkter trekket i Negev, Thar og Sinai ørknerne til fods og på kamelryg og i Ladakh i Himalaya.

Nu om dage hygger jeg mig med at skrive lyrik, der både er selvbiografi og fiktion, skrøner og noveller om skæve, sjove og alvorlige oplevelser fra mit rige rejseliv eller har gang i forskellige kreative udfoldelser i billedkunst eller som keramik.

78

Årgang 1973

Af Johs. Nørregaard Frandsen Efter HØNG

Meta Hedegaard og jeg mødte hinanden på Høng i 1971. Vi har holdt sammen siden, har to voksne døtre og tre børnebørn. Efter de muntre dage på Høng rejste vi til Odense. Meta blev lærer og arbejdede som sådan i mere end 40 år. Hendes slutstilling var afdelingsleder ved Abildgårdskolen. Jeg læste Nordisk litteratur og Historie ved Odense Universitet, blev kandidat i 1980 og levede i nogle år som kursusleder, kvoteansat ved Teknisk Skole samt timelærer på uni. I 1984 fik jeg et kandidatstipendium, hvilket førte mig videre til en stilling som adjunkt og siden lektor. Jeg beklædte i nogle år en stilling som institutleder og blev siden indsat som professor i Dansk Litteratur- og Kulturhistorie. Fra 2010 var jeg leder af SDUs H.C. Andersen Center, der forsker i og for-

midler viden om samme HCA. Jeg valgte at trække mig tilbage som emeritus i september 2020. Mine år som professor ved og leder af H.C. Andersen Center var eventyrlige. Jeg har i embedes medfør besøgt universiteter mv i Kina mere end 15 gange, desuden Syd-Korea, Japan, USA samt en lang række europæiske lande. Det har været fede år, men også travle tider med forskning, forelæsninger, foredrag, bogudgivelser, møder, bestyrelsesposter og hvad ved jeg. Jeg er sørme endda blevet benådet af Hendes Majestæt med et ridderkors. Tja, der er løbet vand i åen efter Høng, gode, gamle Høng, der stadig har en plads i hjerterne hos os. Bedste hilsner

Johs. Nørregaard Frandsen Lindealle 17, 5230 Odense M

79

Årgang 1963

Af Mogens Friis

Før et 60 års studenterjubilæum Til studenterholdet 1963. Sæt X i kalenderen ud for lørdag den 9. september 2023!

Ved pensionering – i mit tilfælde i 2011, hvor jeg efter 45 år på arbejdsmarkedet holdt op som godt 68-årig – får man pludselig tid og lyst til at rydde op i sine arkiver, hvilket bringer masser af minder tilbage. I arkiverne fra min tid på Høng Studenterkursus, som det hed i 1961-63, har jeg således fundet latinske oversættelser og 8 eksemplarer af skolebladet Rostra 1962/63, som jeg var med til at genstarte. Gamle billeder fra de to år er også dukket frem.

For de 41 – fra 2 matematiske og 1 nysproglig klasse - som blev studenter i 1963, var der stort set frit valg på alle hylder på de videregående uddannelser, og da vi blev færdige med studierne, var der god brug for alle på arbejdsmarkedet. Selv om mange dengang syntes, at det var anstrengende at skulle gennem et to-årigt

gymnasieforløb i Høng for at blive student, er jeg ikke i tvivl om, at alle har kunnet bruge denne eksamen som fundament i andre sammenhænge – og den disciplin som anstrengelserne nødvendiggjorde.

Som årgangsrepræsentant for klasserne, som nu har 60 års jubilæum, er jeg ved at kontakte mine studenterkammerater fra dengang. I de 60 år, der er gået, har der naturligvis været et frafald. I 2013 lykkedes det mig at lokalisere omkring 35. 4-5 af de

80

kvindelige studenter var det ikke muligt at opspore. Vi er i 1963 før CPR-numrenes tid. Den tids kvinder havde det med at skifte efternavn, når de giftede sig. Derfor er de ikke så lette at finde. Vi var 10-12, som mødtes til sammenkomsten i Høng i 2013, og vi havde det hyggeligt.

Jeg glæder mig meget til gensynet med kammerater og med skolen ved jubilarsammenkomsten lørdag den 9. september 2023. Mogens Friis, årgang 1963 Telefon 20803921 23. november 2022

81
82
83
Høng Gymnasium og HF, fotograferet den 1. maj 2018
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.