Årsskrift, Høng-Samfundet 2020

Page 1

--


............................................................................................. ............................................................... ............................................................. ..................................................................................... ................................................................................. ................................................................................

................................................. ................................................................................. ................................................................... .............................................................................. .............................................................................. ...................................................................... .................................................................... ................................................................ ................................................................. -

................................................................. .............................................................. ................................................................

-

............................

-

....................................... ............................................................ ...................................................................... ....................................................................

........................................................................... .................................................................................. -

................................................

........................................................................... ............................................................................... ............................................................... ...................................................................................... ......................................................


-

-

–

-

-


-


-

-


-

-


–

-


-

-

-

-


-


-

-

-

-

-

-

– -

– –

– – -

-


-

– -

– -

-
–

-
-


-

-


– Michelle, 3a, holder plakater op med to vindere, der ikke kunne være der: Nikolaj, 2x, og Julie, 1a.


-

-

-

-


-


-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

--

-

-


-


-


--

-


-– –

– –

– –

– –

– –-

-


-


–


-


-

-

-


-

–
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.