Høng Samfundets Forårshilsen 2020

Page 1

FORÅRSHILSEN 2020 og

Høng Gymnasium og HF

Indhold

Kære Høng’ere................................................................................................................................................3

… hvor fattig man kan blive ved kun at se indad. Men hvor rig man er, når man ser ud … 3

Ny rektor pr 1. april 4

… Sammen vil vi blive bedre til det, vi hver især er gode til - og til det, vi hver især har svært ved … ....................................................................................................................................................................4

Gl. elevdag/jubilardag 5 Er du medlem?................................................................................................................................................5

Aksel Andersens og Uffe Bondebjerg Hansens legat .............................................................................6

Høng-emblem 6 Må vi spare porto og sende dig en mail?..................................................................................................6

Årgang 1950 – 70 års jubilarer...................................................................................................................7 Årgang 1960 – 60 års jubilarer 7 Årgang 1970 – 50 års jubilarer...................................................................................................................8 Årgang 1980 – 40 års jubilarer...................................................................................................................9 Årgang 1995 – 25 års jubilarer...................................................................................................................9 Årgang 2010 – 10 års jubilarer.................................................................................................................10

Brev fra legatmodtager, Asbjørn Poulsen ..............................................................................................10 Årsberetning for Høng-Samfundet 2019 .................................................................................................11 Medlemsliste.......................................................................................Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 40 års jubilarer fra 1980 ............................................................................................................................ 12

Kolofon:

Forårshilsen fra Høng-Samfundet og Høng Gymnasium og HF, Hovedgaden 2, Høng Udgives til medlemmer, dimittender, ansatte mfl. på Høng Gymnasium og HF-kursus.

2

Lørdag den 12. september er skolen åben for os. Vi mødes, opfrisker minder og spiser et godt måltid mad sammen. Rektor viser rundt på skolen. Den er nok bygget om, men du kan kende det hele – og atmosfæren er den samme.

Hvad er et menneske? Spørger psykolog Svend Brinkmann om i sin bog fra sidste efterår. Han betoner i den, hvor fattig man kan blive ved kun at se indad. Men hvor rig man er, når man ser ud. Han skriver for eksempel om kærlighed, at den handler om at komme ud af sig selv og at give sig hen til noget andet. Det er ikke noget man kan opnå ved bare at ”se indad”. Kærlighed er en erkendelse af, at noget andet end én selv er vigtigt.

hvor fattig man kan blive ved kun at se indad. Men hvor rig man er, når man ser ud …

I Høng oplever man noget, som kan sammenlignes med kærlighed. I den forstand at man opdager noget omkring én, der giver værdi. Når man som ganske ung mødes med andre til morgensamling og synger sammen. Og når man timen efter, med de samme mennesker, analyserer og diskuterer en bog, man har læst. Og når man sveder over de samme matematikopgaver. Når man dagen igennem og ofte aftenen med, deler store og små glæder og sorger, så påvirker det ens udvikling som menneske. Man tager ”farve af det” for resten af livet.

Den daglige omgang med kammeraterne, med lærerne og med fagene skaber en dannelse, eller man kan kalde det en merforståelse end bare det at beherske et fag.

Nu er tiden inde til, at I tilmelder jer, så vi kan blive så mange som muligt til september. Tilmeld dig for din egen skyld, men faktisk også af hensyn til de andre som rigtig gerne vil hilse på dig igen.

Ivan Lilleng

Næstformand i Høng Samfundets bestyrelse og medlem af skolens bestyrelse

3 Kære Høng’ere
Kære HF’ere og studenter fra Høng.

Ny rektor pr 1. april

Høng-Samfundet har bedt den nyvalgte rektor, Morten Olesen, om at fortælle lidt om sig selv, inden han sætter sig i stolen

Hilsen fra den nye rektor for Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF er måske landets mindste skole, og det giver en unik mulighed for, at vi kan være skolen med den største rummelighed.

Vi har plads til hver enkelt.

Som skolens rektor vil jeg arbejde for, at der fortsat er rum til fællesskab og forskellighed. Sammen vil vi blive bedre til det, vi hver især er gode til - og til det, vi hver især har svært ved. Jeg vil arbejde for, at vi kan være nysgerrige på hinanden og lære af hinanden.

Som leder har jeg været vicerektor på Egedal Gymnasium & HF og uddannelsesleder på Roskilde Katedralskole.

Gennem en årrække op til gymnasiereformen har jeg været formand for Matematiklærerforeningen.

Sammen vil vi blive bedre til det, vi hver især er gode til - og til det, vi hver især har svært ved …

Som underviser i matematik og oldtidskundskab har jeg været på Stenhus Gymnasium og KVUC samt ved DTU og KU.

Privat bor jeg lige udenfor Holbæk, jeg er gift på 20-ende år med Trine og har 4 børn i alderen 12-23.

Jeg er glad for kunst og gamle biler, og så holder jeg af at løbe en tur, når jeg for alvor skal tænke mig om.

4
Morten Olesen

Gl. elevdag/jubilardag

Gl. elevdag/Jubilardag: Lørdag den 12. sept. 2020 (Foreløbigt program)

11.00

Generalforsamling i Høng-Samfundet for alle medlemmer i lokale 3. Dagsorden efter vedtægterne.

11.45 Ankomst, modtagelse i spisesalen.

12.00 Jubilarmiddag på skolen.

3-retters jubilarmiddag inkl. vin i salen. Lad jer friste af køkkenchefens herlige middag inkl. forret, hovedret, vin/øl samt kaffe/dessertkage.

Pris 245,- for kontingentbetalende medlemmer. Andre kr. 295,Priserne er gældende ved indbetaling inden 22/8. Herefter er priserne henholdsvis kr. 295,- for medlemmer og kr. 345,- for andre.

15.00 Fotografering af jubilarer og rundvisning.

16.00 Det officielle program er slut.

INVITATIONEN TILSTRÆBES UDSENDT I BEGYNDELSEN AF JULI

Er du medlem?

- Så sparer du også på deltagelse til jubilardag. - Se her, hvad det koster at melde sig ind. Støt Høng-Samfundet og dermed også skolens nuværende elever med et medlemskab.

Kontingenter for Høng-Samfundet 2019/2020

Årskontingent.....................…... 50 kroner Livsvarigt medlemskab........... 2000 kroner Gælder pr. 1/7-19 til 30/6-20.

Sparekassen Sjælland reg. nr. 0519 kontonummer 0001016491 Husk at oplyse navn, adresse og afgangsår. Gaver modtages med tak på samme konto.

5

Aksel Andersens og Uffe Bondebjerg Hansens legat

Efter ansøgningsfristens udløb 1. februar var der i år kun modtaget én ansøgning. Det var fra Asbjørn Poulsen. Læs senere hans brev fra Australien. Legatet er et engangsbeløb på kr. 1.000

Legatets formål er at hjælpe og støtte tidligere Høng’ere, der efter bestået HF- eller studentereksamen er medlemmer af Høng-Samfundet og under uddannelse.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2021 – Send gerne ansøgningen allerede nu til: Bertel Stenbæk, kasserer i Høng-Samfundet bs58853733@gmail.com

Høng-emblem

Fik du et varigt minde fra Høng-tiden?

Du har muligheden for at købe et Høng-emblem, der fortæller, at du har haft 2-3 gode år i Høng.

Høng-Samfundet støtter Høng-fonden med overskuddet fra salg af vores Høng-emblem. Emblemet er fremstillet som en lille rund plade med låsenål på bagsiden og med motiv afhængigt af, om man er student eller HF´er.

Prisen er kr. 58,00- inkl. porto. Din bestilling afsendes, når beløbet er indbetalt til vores konto reg.nr. 0519 kontonummer 0001016491 i Sparekassen Sjælland. Du vil derefter modtage emblemet med posten. Husk ved betaling at oplyse årgang, navn, adresse. og om du er student eller HF.

Må vi spare porto og sende dig en mail?

Høng-Samfundets foreningsøkonomi er ikke dårlig, men vi vil gerne begrænse udgifter til porto. Vi udsender fremover Årsskrift, Forårshilsen og invitation til Jubilardag pr. mail til så mange som muligt. Såfremt mailen kommer retur, vil vi evt. forsøge pr. post. Vi håber på forståelse for, at vi på denne måde forsøger at sikre foreningens økonomi.

Husk at kontakte kassereren ved ændring i kontaktoplysninger. Send en mail til bs58853733@gmail.com og oplys:

Navn og afgangsår

Nugældende postadresse Gerne tlf.

- Og MEGET GERNE e-mail-adresse.

6

Årgang 1950 – 70 års jubilarer

Høng-Samfundet har ikke fået respons på henvendelser til de kontakter, som vi har forsøgt blandt både 60- og 70 års jubilarerne, men det er ikke for sent. Har du mod på et gensyn med nogle af dine gamle kammerater, så fat telefonen!

Flemming Damslund:

Jeg læste biologi som hovedfag og geografi og geologi som bifag på Københavns Universitet efter min studentereksamen i 1970.

Efter endt uddannelse blev jeg ansat som adjunkt på Roskilde Katedralskole og senere på Vordingborg Gymnasium, hvor jeg har undervist i 35 år i biologi, geografi og geologi. Jeg købte mit fødehjem, gården i V. Broby, Sorø i 1980 ned til Susåen, hvor jeg har boet og drevet den sammen med mine forældre. Jeg har en kone og 2 voksne piger. Vi har alle rejst meget rundt i hele verden gennem årene, og jeg har været på geologiske ekspeditioner i Grønland. Nu er jeg blevet pensionist, er stadig landmand og nyder naturen.

Venlig hilsen Flemming Damslund

Merete D. Jensen:

Efter studentereksamen læste jeg til tresproglig korrespondent på Handelshøjskolen i København. Derefter ansættelse i import/eksportfirma i København. Efter to år drog jeg til Düsseldorf til Mejeribrugets Informationskontor som chefsekretær for direktøren for kontoret. Efter 6 ½ år tilbage til Danmark og en stilling som chefsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, hvor jeg var i 32½ år, indtil min pensionering i 2014.

Mange hilsner fra Merete

8

Susanne Møller Duus:

Hej Ivan Jeg vil gerne komme. Har ikke kontakt til andre fra min årgang. Er nu pensionist efter et spændende liv som lærer og leder ved VUC i Faaborg, som jeg startede hos i 1977. Efter utallige besparelser og sammenlægninger gik jeg ned med stress og sluttede som førtidspensionist 13 dage før min 60-års fødselsdag i 2010. Vh. Susanne Møller Duus Årgang 1980 – 40 års jubilarer Se fotos på sidste side.

9
Årgang 1995 – 25 års jubilarer

Årgang 2010 – 10 års jubilarer

Camilla Arends har gjort et stort arbejde med at samle mailadresser fra årgangen, så mange får denne hilsen og senere en invitation. Vi håber, at det giver lyst til et gensyn.

Brev fra legatmodtager, Asbjørn Poulsen

Mit navn er Asbjørn Poulsen, og jeg dimitterede fra Høng Gymnasium og HF i 2015. Efter et sabbatår flyttede jeg til Aarhus og begyndte at læse Økonomi. Som led i min Kandidatuddannelse i Økonomi er jeg i øjeblikket på udveksling i et semester på Macquarie University i Sydney, Australien. Høng Samfundet har i den forbindelse været så venlige at tildele mig et legat, så økonomien har lidt nemmere ved at hænge sammen på den anden side af Jorden. Skridtet fra gymnasiet til universitetet er stort. Undervisningen er anderledes, man får nye venner, og for mit vedkommende var det første gang, jeg rigtigt flyttede hjemmefra. Hurtigt fandt jeg dog ud af, at Aarhus er en fantastisk by at være studerende i, og at universitetslivet er rigtig godt. Dagligdag er og bliver nu alligevel dagligdag, så da muligheden for at tage et semester i Sydney bød sig, takkede jeg ja! Det betød, at jeg måtte ”droppe” de trygge rammer i Aarhus, og i stedet finde et sted at bo ”downunder”. Livet i Sydney er naturligvis lidt anderledes end i Danmark. Den normale arbejdstid er 917 i stedet for 8-16, temperaturen er en lidt anden, og det er betydeligt sværere at finde rugbrød i supermarkedet. På universitetet er der heldigvis fuld tryk på aircondition’en så forelæsningerne foregår i kølige lokaler. Som udvekslingsstuderende er jeg naturligt sammen med mange forskellige nationaliteter, dog er det tydeligt at mærke, at der mangler en del studerende fra Kina, som er forhindret i at komme grundet coronavirus. Derfor lærer jeg, udover pensum i diverse fag, også forskellige kulturer og forskellige tilgange til problemløsninger, som jeg ikke oplever i Danmark.

Sydney er en utroligt flot by, og den har enormt meget at byde på. Når jeg ikke har morgenforelæsning, giver de mange forskellige strande i Sydney mulighed for en strandtur inden skoledagen starter. Weekenderne bruges på at være turist både i og uden for Sydney, så jeg, ud over uddannelse, får en masse oplevelser med i bagagen hjem til Danmark. Så inden dette bliver et helt reklamestunt for Sydney vil jeg sige, at det er en by der er værd at opleve – hvis man ikke allerede har gjort det.

10
Asbjørn med Sidney Operaen i baggrunden

Årsberetning for Høng-Samfundet 2019

Formand Lene Jensens beretning blev fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Den er trykt i skolens årsskrift 2019.

Beretning fra kasserer for regnskabsåret 2018-2019. Kopi af det reviderede regnskab med revisorpåtegning findes på skolens hjemmeside –Vælg ”Om skolen” og ”Høng Samfundet”. Årets resultat blev på 7.136 kr. Noget mindre end året før, men stadig et tilfredsstillende resultat.

Der var 57 betalende medlemmer – et fald på én, og 204 livsvarige medlemmer –fremgang på 2 (noteret forkert i regnskab). 47 af de livsvarige mangler en mailadresse, og af disse har vi heller ikke postadresse på de 9. Så nu er der kun 38, der skal have årsskrift pr. brev. Som modvægt til det nedsatte kontingent har vi modtaget betydeligt flere gaver til foreningen. Det luner på flere måder. Tak for det! Mange deltog i jubilarsammenkomsten, og det gav et pænt nettoresultat. Udbytte fra den opsparede kapital er stadig vigende, og intet tyder på forbedring foreløbig. Digital udsendelse kan jo for alvor ses på udgiftssiden. Der har ikke været ansøgninger til legatet, så Aksel Andersens og Uffe Bondebjergs hensættelser står uforandrede. Foreningens database rummer nu 5333 navne, heraf 1599 med mailadresser.

Høng-Samfundet takker alle kontingentbetalende medlemmer, der ønsker at bevare kontakten til foreningen og ikke mindre de medlemmer, der betænker os med gaver eller køb af Høng-nålen. Bertel Stenbæk, kasserer

Ændring i Persondataloven

Folketinget har vedtaget nye regler med Persondataloven. Du bedes henvende dig til kassereren, hvis du ikke ønsker din adresse opført, når vi fremover udsender medlemsfortegnelse.

11
12 40 års jubilarer fra 1980
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.