hkty.fi 4/2018

Page 1

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Jäsenlehti 4

2018

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys toivottaa kaikille

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2019!

HISTORIIKKI

luettavissa sähköisenä www.hkty.fi

JUHLAVUOSI


4

2018

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry Perustettu vuonna 1868

Sisällys

Henry Fordin katu 5 F 19 00150 Helsinki puhelin (09) 665 637 faksi (09) 664 695 hkty@hkty.fi www.hkty.fi

Pääkirjoitus ............................................................................ 3

Päätoimittaja/ taitto: Maria Ampuja maria.ampuja@hkty.fi hkty.fi on Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy vuoden 2018 aikana ensimmäinen numero paperisena juhlanumerona sekä verkkojulkaisuna ja muuten verkossa osoitteessa: www.hkty.fi/jasenlehdet

Historiikki julkaistiin Itsenäisyyspäivän juhlassa ......................... 4 Historiikki valmistui 150 toimintavuodesta ........................................ 5 Historiavideo kuvilla ja kertojan äänellä toteutettu ..................... 6 Juhlavuoden kunniaksi tehty sähköinen esite .......................... 7 Nippanappa etsii jatkajaa yritykselleen .......................................... 8 Hyvänjouluntoivotus ...................................................................... 9

Lehti esittelee eri käsityöaloja ja käsityöalojen yrittäjiä sekä yhdistyksen toimintaa. Ilmestymisajankohdat: huhtikuu, kesäkuu, lokakuu, joulukuu Aineisto oltava toimistolla edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.

Etukannen kuva: Juha Reunanen Lehden tekstit ja kuvat, jos ei toisin mainittu: Maria Ampuja

HISTORIIKKI Lue sekä vanha että uusi historiikki sähköisenä: www.hkty.fi

Kansi: Ammattikunta-arkku, joka on teetetty yhdistykselle perustamisvuonna 1868. Lue lisää ja katso koko kuva arkusta historiikin sivulta 9.

sivu


Pääkirjoitus HISTORIIKKI TEHTIIN TIIMITYÖNÄ Yhdistyksen sataanviiteenkymmeneen toiminta-

vuoteen mahtuu paljon tapahtumia, kokouksia, aloitteita, jäseniltoja, retkiä ja matkoja, näyttelytapahtumia, vierailukäyntejä, opastettuja tutustumisia eri kohteisiin sekä paljon ihmisiä näitä tilaisuuksia järjestämässä. Aktiiviset omistautuneet yrittäjät sekä toimihenkilöt aikojen saatossa ovat vieneet toimintaa eteenpäin. Yhdistyksen toiminta heijastelee yhteiskunnan sen hetkisen tilanteen tarpeita ja on täyttänyt osaltaan myös sen jättämiä aukkoja. Kantaaottavuus ja aloitteenteko sekä edunvalvonta ja toimitilarakentaminen ovat vaihtuneet yhdessätekemiseen ja erilaisten verkostojen luomiseen. Vuosikymmenten vaihtuessa yhä merkittävänä ytimenä on säilynyt yhteenkuuluvuuden tunne: Käsityöyrittäjät ovat samassa veneessä, omiensa joukossa, kuin yhtä suurta perhettä huolehtimassa sekä työhyvinvoinnistaan, jaksamisestaan että parantamassa yhteistä parempaa yrittäjäympäristöä. Sosiaalinen liima pitää joukkoa koossa vaikka ihmiset ja vuosikymmenet, melkein voi jo sanoa vuosisadat vaihtuvat. ”On hienoa kuulua joukkoon!” on useinkin kuultu lausahdus.

Historiikin kokoaminen on ollut mielenkiintoinen tie.

On ollut etuoikeus kaivautua yhdistyksen valtaisaan arkistoon ja uppoutua menneiden vuosikymmenten aineistoon, jota löytyy todella paljon - jopa niin paljon, että on suuri työ löytää sieltä tiivistetysti se oleellinen minkä haluaa kertoa ytimekkäästi ja kiinnostavasti eteenpäin. Tunnustettava on, ettei aineisto ole niin järjestelmällisesti säilytetty kun toivoa voisi, tosin tämän projektin jälkeen paljon paremmassa järjestyksessä kuin aloittaessa. Haaveisiin vain jäi, että olisi ollut mahdollisuus paneutua aineistoon perin juurin ja kahlata läpi kaikki kirjoitettu ja kuvattu materiaali 150 vuodelta. Tähän työhön olisi mennyt helposti parikin vuotta kokopäiväistä työaikaa. Projektia on suunniteltu ja valmisteltu vuosia yhdessä valtuuston ja aktiivisten toimikunnan jäsenten kanssa. Hyvin suunniteltu ei silti takaa valmista lopputulosta ja oman perustyön ohessa historiikin työstämiseen ei ole ollut sitä aikaa mitä mielenkiinto ja innostus olisi vaatinut. Elämän realiteetit huomioiden voimme silti olla tyytyväisiä lopputulokseen.

Yhdistyksen ensimmäinen vuosisata oli jo koottu

kirjoihin ja kansiin ja ilmestynyt vuonna 1968 Käsityön- ja pienteollisuuden parista -nimisenä, lähes neljäsataasivuisena historiikkina. Tästä olemme koostaneet oleellisimman peilaten nykyaikaan ja siihen toimintaan, joka on edelleen yhdistykselle tärkeää vielä vuosikymmenten jälkeen. Toiminnanjohtajana minulla on tämän kirjoittamisen aikaan takana lähes 18 työvuotta yhdistyksen toimistolla. Kirjoittamis- ja toimittamistyössä mukana olleen projektisihteeri

Lauran työvuosia yhdistyksellä on myös jo yli kymmenen. Tässä ajassa sekä yhdistyksen nykyisyys että menneisyys ovat tulleet hyvinkin tutuiksi. Silti historiikin koostaminen on tuonut lisää syvyyttä tietoihin sekä lisännyt tietoisuutta yhdistyksen merkityksestä yhteiskunnan ja kaupunkikuvan rakentamisessa: Yhdistys on ollut aikanaan merkittävä vaikuttaja ja kaiken tämän tukevan kivijalan ja perustan päällä seisoessamme, huomaamme, että yhdistyksen merkitys tänä päivänä on muuttunut mutta puolustaa silti paikkaansa – meidän laistamme järjestöä edelleen tarvitaan.

Historiikin aineiston kokoamisessa ovat merkittävästi auttaneet monet yhdistyksen jäsenet ja luottamushenkilöt. Talkootyö on ollut kullanarvoista ja kaikki pienikin apu on otettu onnellisena vastaan. Yhteinen tekeminen yhteisen hyvän puolesta on lisännyt myös yhteistä pohdintaa sekä yhdistyksen menneistä tapahtumista että pitkästä vaikuttavasta historiasta ja myös siivittänyt tulevaisuuden suunnittelua ja motivoinut entistä tiiviimpään yhteydenpitoon. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin! Maria Ampuja Toiminnanjohtaja

Laura Reunanen Projektisihteeri

Ps. Lue lisää historiikkityöstä lehden sivulta 5.

hkty.fi 4�2018


TEKSTI MARIA AMPUJA KUVAT LAURA REUNANEN

Suomen itsenäisyyttä juhlittiin perinteisin menoin yhdistyksen toimistolla Hernesaaressa. Juhlassa julkaistiin myös yhdistyksen historiikki sadastaviidestäkymmenestä toimintavuodesta ja tilaisuus päätti samalla yhdistyksen juhlavuoden.

HISTORIIKKI JULKAISTIIN Itsenäisyyspäivän juhlassa Itsenäisyyspäivää vietettiin jälleen kerran mukavissa ja juhlavissa merkeissä juhlien Suomen 101-vuotista taivalta. Tällä kertaa yhdistyksen historiikin julkistaminen muutti hieman juhlan kulkua. Juhlan aluksi valtuuston puheenjohtaja Marjo Veitonmäki toivotti juhlavieraat tervetulleeksi ja nostimme yhdessä maljan isänmaan kunniaksi. Paikalla oli hieman yli 50 vierasta, jotka olivat valtuustomme ja yhdistyksemme jäseniä seuralaisineen. Juhla- ja julkaisupuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Ilkka Tuominen. Puheessaan hän kiitti koko työryhmää sekä toiminnanjohtajaa historiikin eteen tehdystä

hkty.fi 4�2018

suuresta työpanoksesta sekä totesi, että historiikin toimittaminen kirjalliseksi tuotokseksi on yhdistyksen toiminnan kannalta kulttuuriteko. Juhlassa kuulimme myös monena vuonna juhlijoita ilahduttaneita esiintyjiä kun Saana Sarivaara lauloi ja Siiri Tuominen soitti pianolla. Yhdistys palkitsi toiminnassa mukana olevia yrittäjiä. Suomen Yrittäjien Timanttiristin 40 vuoden yrittäjätoiminnasta sai liikkeenharjoittaja Taisto Salka sekä keraamikko Erkki Stenius. Virallisen ohjelmaosuuden jälkeen nautimme tarjoiluista. Tanssimusiikista vastasi tänäkin vuonna hurmaava Cafe de Abéjas. Ilta

päätettiin perinteisesti Maamme-lauluun. Suomen itsenäisyyttä on juhlittu yhdistyksen jäsenten ja yhteistyökumppanien kesken vuodesta 1997 alkaen. Silloin valtuuston ja johtokunnan jäsen Juha Sandqvist kutsui valtuuston jäsenet kotiinsa Tikkurilaan. Seuraavana vuonna juhla järjestettiinkin jo yhdistyksen toimistotiloissa Hernesaaressa ja tästä eteenpäin lähes vuosittain. Ainut poikkeus oli vuosi 2016 jolloin juhla jätettiin väliin säästösyistä. Viime vuonna juhla jälleen järjestettiin, juhlittiinhan silloin 100-vuotiasta itsenäistä Suomea.


Edellisellä sivulla uuden historiikin kansi, joka on muokattu ja päivitetty vuonna 1968 julkaistun 100-vuotishistoriikin kansikuvasta. Yhdistyksen puheenjohtaja erikoishammasteknikko Ilkka Tuominen piti juhlassa puheen sekä julkisti historiikin. Yllä tämän vuoden Yrittäjäristin saajat Erkki Stenius ja Taisto Salka.

150 HISTORIIKKI Lue koko historiikki sähköisenä: www.hkty.fi

HISTORIIKKI VALMISTUI 150 toimintavuodesta Historiikin kirjoittamista ja aineiston kokoamista varten perustettiin valtuuston jäsenistä koostuva työryhmä, jonka kokoontumisia ja arkistotalkoita varten kokoonnuttiin lähes 40 kertaa kolmen vuoden aikana. Yhdistyksen historiaa on koottu kirjoihin ja kansiin viimeksi vuonna 1968 kun 100-vuotishistoriikki ilmestyi. Ennen sitä on ilmestynyt lyhyempiä historiikkeja eri vuosikymmeniltä ja toimintakertomuksia. Historiikki julkaistiin sähköisenä ja on kaikkien luettavissa yhdistyksen kotisivuilta. Se sisältää noin 200 sivua tiivistettynä miten yhdistyksestä on muodostunut järjestö mikä se on nykypäivänä ja kuvaa myös millaista toimintaa jäsenille järjestetään 150 toimintavuoden jälkeenkin.

Yhdistyksellä on mittava arkisto, josta löytyy paljon aineistoa. Pöytäkirjat ovat säilyneet vuodelta 1882, lehden vuosikertoja on vuodesta 1890 alkaen, valokuvia laatikoittain, muotokuvia ja muuta materiaalia. Ensimmäisestä sadasta vuodesta pohjatietona käytettiin vuonna 1968 ilmestynyttä historiikkia. Sen jälkeen kahlattiin läpi pöytäkirjoja, toimintakertomuksia ja lehden vuosikertoja. Näistä sai jo todella kattavan kuvan kokonaisuudesta. Valtuuston talkootyönä kirjoittamaa aineistoa saatiin jonkin verran mutta pääosin kirjoittamistyö sekä oikoluku kokonaisuudessaan jäivät toiminnanjohtaja Maria Ampujan sekä projektisihteeri Laura Reunasen työksi. Taiton teki myös Maria. Vanhojen kuvien skannauksen ja työstämisen hoiti Laura.

Muussa aineiston kokoamisessa auttoivat monet yhdistyksen jäsenet ja luottamushenkilöt. Vesa Jokinen on monen vuoden ajan käynyt läpi yhdistyksen pöytäkirjoja lähes viidenkymmenen vuoden ajalta ja koostanut julkaisun lopussa olevan henkilöluettelon. Kari Lajaste, Asko Tuominen, Ilkka Tuominen, Hilkka Stenberg ja yhteistyökumppanimme Hanna Ketonen ovat osallistuneet kirjoitustyöhön ja antaneet arvokkaita näkökulmia ja omakohtaisuutta historiikille. Tina Lindgren ja Mika Koivumaa ovat auttaneet skannaamisessa ja aineiston lajittelussa ja Juha Reunanen kuvannut yhdistyksen esineistöä ja muotokuvia. Talkootyö on ollut kullanarvoista ja kaikki pienikin apu on otettu onnellisena vastaan. Iso kiitos talkoolaisille siitä. hkty.fi 4�2018


HISTORIAVIDEO kuvilla ja kertojan äänellä toteutettu Historiavideo sai ensi-iltansa yhdistyksen juhlaillallisella helmikuussa Paasitornissa, jossa se esitettiin juhlavieraille osana illan ohjelmaa. Video oli myös esillä osana juhlanäyttelyä Klaus K Hotellissa Helsingin keskustassa. Koska näyttelytilassa designhotellin aulassa kävi paljon turisteja, käännettiin kaikki näyttelymateriaali, myös videon teksti, englanniksi. Video esitettiin kokousosallistujille kesäkuun Pohjoismaisessa kokouksessa Färsaarilla. Pohjoismaisten yhdistysten jäseniin video teki vaikutuksen ja erityisesti tieto, että se tehtiin käytännössä nollabudjetilla eli toimiston osaamisen voimin sekä talkootyönä. Video katsottiin vielä Itsenäisyyspäivän juhlassa yhdistyksen toimistolla, kun tilaisuus päätti yhdistyksen juhlavuoden.

hkty.fi 4�2018

Historiavideon käsikirjoitti toiminnanjohtaja Maria Ampuja ja projektisihteeri Laura Reunanen. Videon teknisestä toteutuksesta vastasi ja samoin kertojana toimi Laura Reunanen. Äänitys on Juha Reunasen työtä. Kuvien lähteenä on käytetty yhdistyksen arkistoa, Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistoa, Museoviraston Antellin kokoelmaa ja Finna. fi –palvelua. Video kestää noin kuusi minuuttia ja on erittäin edustava katsaus yhdistyksen historiasta ja toiminnasta pähkinänkuoressa. Se on nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla www.hkty.fi.

Historiavideo oli osa juhlaillallisen ohjelmaa.

Käy katsomassa historiavideo yhdistyksen nettisivuilta. Se kestää hyvin useammankin kerran katsomisen!


Juhlavuosi oli hyvä syy uusia yhdistyksen esitemateriaalia, edellisen esitteen julkaisusta olikin jo ehtinyt vierähtää tovi. Uusi esite tehtiin sekä paperisena että sähköisenä. Interaktiiviseen versioon oli mahdollista upottaa juhlavuonna julkaistu video yhdistyksen historiasta. Sähköisenä sitä on myös helppo jakaa eteenpäin ilman kirjepostia ja se on myös näin jäsenten käytössä ja jaettavissa. Jäsenet ovatkin ottaneet esitteen hyvin omakseen ja sitä on jaettu niin omissa kivijalkamyymälöissä kuin erilaisissa tapahtumissa ja messuilla. Esite on hyvä keino jakaa tietoa yhdistyksestä ja referenssi siitä mihin järjestöön kuuluu. Esitteessä kerrotaan yhdistyksen toiminnasta mutta se myös esittelee kuvin ja edustavin mainoksin jäsenistön monipuolista osaamista. Esitettä painettiin reilusti, joten pyydä sitä toimistolta jaettavaksi eteenpäin!

JUHLAVUODEN KUNNIAKSI TEHTY

SÄHKÖINEN ESITE

Uusi esite tehtiin myös sähköisenä ja on selattavissa www.hkty.fi. Esitteestä löytyy upotettuna myös yhdistyksen hieno historiavideo.

hkty.fi 4�2018


Nippanappa etsii jatkajaa vahvalle kanta-asiakasryhmälleen.

Nippanappa täytti tänä vuonna 40 vuotta ja yrittäjät Anja ja Jussi Neirtamo ovat pitkän yrittäjäuran jälkeen jäämässä eläkkeelle. Yritys etsii siis jatkajaa osoitteeseen Liisankatu 19, Krunikassa. Katsothan yrityksen historian sekä esittelyn tuotteista heidän nettisivuiltaan: www.nippanappa.fi Jos haluat lisätietoja tai olet kiinnostunut, niin olethan yhteydessä suoraan Jussi Neirtamoon puh. (09) 1351 229 tai jussi.neirtamo@elisanet.fi. Kuva Jussi ja Anja Neirtamosta on jäsenlehdestä 4/2008 missä oli aukeaman kokonainen jäsenhaastattelu Nippanapasta. Tuo lehden numero on kokonaisuudessaan luettavissa sähköisesti yhdistyksen verkkosivuilla: www.hkty.fi/jasenlehdet

hkty.fi 4�2018

NIPPANAPPA – ETSII JATKAJAA YRITYKSELLEEN


Helsing in Käsit

yö- ja Te ollisuus yhdisty toivotta s a

Rauhall is

ta joulu a ja onnea v uodelle 2019!

hkty.fi 4�2018


Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenenä saat paljon hyviä jäsenetuja, muistathan hyödyntää niitä:

Näkyvyyttä ja yhteismainontaa Yhdistyksen jäsenenä saat yritystietosi kotisivuillemme ja pääset mukaan yhteismainoksiin. Jäsenlehdessä myös esittelemme yhdistyksen jäsenyrityksiä. Jäsenenä voit osallistua tapahtumiimme Käsityö on Designia! -tapahtumaan ja Yksilöllisen käsityön

Käsityöyrittäjä, tule jäseneksi! – Saat jäsenetuja ja näkyvyyttä Jäseneksi pääsee täyttämällä jäsenhakemuskaavakkeen, jonka saa tulostamalla kotisivuiltamme tai pyytämällä sen

päivät -näyttelytapahtumaan Kaapelitehtaalla.

postitse toimistoltamme. Jäseneksi hyväksytään pääkau-

Kursseja järjestämme jäsenten toivomusten mukaan, viimeksi on järjes-

punkiseudulla toimivat käsityö-, pienteollisuus- ja palvelu-

tetty mm. kotisivu-, valokuvaus- ja kuvankäsittelykurssit.

yritykset. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta.

Kulttuuri- ja virkistystarjontaa Järjestämme jäsenyrittäjille perheineen virkistäviä retkiä, yritysvierailuja, opastettuja kiertokäyntejä sekä ooppera- ja teatteri-iltoja. Tapaamisilla tutustut myös muihin yrittäjiin.

Katso www.hkty.fi ja tulosta/ pyydä jäsenhakemuslomake! Lisätietoja: Maria Ampuja

Suomen Yrittäjien kaikki jäsenedut ja neuvontapalvelut kuuluvat myös

maria.ampuja@hkty.fi

jäsenmaksuumme. Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenenä

puh. (09) 665 637

olet myös Suomen Yrittäjien jäsen.

Katso myös www.facebook.com/hkty.fi

Katso edut www.yrittajat.fi/jasenedut

www.iesite.fi/hkty

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut!

YRITTÄJYYTEEN ASIANTUNTEMUSTA! YRITTÄJYYTEENLIITTYVÄÄ LIITTYVÄÄ ASIANTUNTEMUSTA Jäsenenä saat asiantuntijan apua sosiaaliturvassa, yritysJäsenenä saat asiantuntijan apua sosiaaliturvassa, yritysjurijuridiikassa, sopimusasioissa, verotuksessa, markkina-, teollis- ja diikassa, sopimusasioissa, verotuksessa, markkina-, teollis- ja kilpailuoikeusasioissa, työelämän juridiikassa, ympäristöasioissa, kilpailuoikeusasioissa, työelämän juridiikassa, ympäristöasioissa, maksuliikenteessä, koulutusasioissa, sukupolvenja omistajanmaksuliikenteessä, koulutusasioissa, sukupolven- ja omistajan-

vaihdoksissa. Suomen Yrittäjien asiantuntijoiden lisäksi opastusta ja neuvontaa yritystoiminnassa. Suomen Yrittäjien omikäytössäsi on sadan ulkopuolisen ammattilaisen verkosto. en asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes sata valtakunnan Soita maksuttomaan neuvontapalveluumme arkisin kello eturivin asiantuntijaa. 9–16 puh. 09 229 221. Puhelusi yhdistetään asiantuntijalle. Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8–20 numerossa 09 229 222.

AINUTLAATUISET VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT 2016! Varaudu kertomaan jäsennumerosi.

vaihdoksissa. Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista

Yhteistyökumppanimme haluavat olla mukana yrittäjien viestintään, autopesuun, autonvuokraukseen, majoitus- ja menestystarinoissa. KäytäAINUTLAATUISET edut hyväksesi. Saat alennuksia kokouspalveluihin, kulttuuriin sekä säästöä polttoainekuluihin. VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT ja etuja mm. vakuutusturvaan, laivamatkustukseen, matkaKatso lisää www.yrittajat.fi/jasenedut Yhteistyökumppanit tarjoavat jäsenetuja, katso nämä ja muut edut www.yrittajat.fi/jasenedut