hkty.fi 1/2020

Page 1

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry

Jäsenlehti 1

2020

KORONAN VAIKUTUKSET yhdistyksen jäsenyrityksiin

HKTY toivottaa lukijoilleen

Mukavaa ja rentouttavaa kesää! 150-VUOTISHISTORIIKKI luettavissa sähköisenä www.hkty.fi


1

2020

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys ry Perustettu vuonna 1868

Sisällys

Henry Fordin katu 5 F 19 00150 Helsinki puhelin (09) 665 637 faksi (09) 664 695 hkty@hkty.fi www.hkty.fi

Pääkirjoitus .............................................................................. 3

Päätoimittaja/ taitto: Maria Ampuja maria.ampuja@hkty.fi

Koronan vaikutukset .................................................... 4–5 Tutustuimme kultaustyöhön Uspenskin katedraalissa ............6 Kesäntoivotus .................................................................... 7 Tulevia tapahtumia ................................................................ 7

hkty.fi on Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenlehti, joka ilmestyy verkkojulkaisuna osoitteessa: www.hkty.fi/jasenlehdet Lehti esittelee eri käsityöaloja ja käsityöalojen yrittäjiä sekä yhdistyksen toimintaa. Jäsenlehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, ilmestymisajankohdat: kesäkuu ja joulukuu. Aineisto oltava toimistolla edellisen kuukauden 15. päivään mennessä.

Etukannen kuva: Maria Ampuja Lehden tekstit ja kuvat, jos ei toisin mainittu: Maria Ampuja

HISTORIIKKI Lue sekä uusi että vanha historiikki sähköisenä: www.hkty.fi

Kansi: Rionic Oy/ Pyykkipoika Yrjönkatu 38, kuvassa yrityksen työntekijä Katri.

sivu


Pääkirjoitus TÄMÄ KEVÄT JÄÄ PYSYVÄSTI HISTORIANKIRJOIHIN Vuoden 2020 keväästä voidaan useassakin merkityk-

sessä todeta sen jäävän pysyvästi historiankirjoihin. Koronapandemian valtakunnallisista vaikutuksista olemme kaikki saaneet uutisoinneista päivittyvää tietoa koko kevään. Vaikutukset käsityöalojen yrittäjille ovat olleet ennennäkemättömät, töiden vähenemisen vaikutukset ovat ainakin omalla yritykseni osallani olleet erityisesti rajoitteiden alkaessa lähes 90 % ja tämä kaikki noin vuorokauden varoajalla.

Valtiovallan toimesta on talouteen kohdentuvia tiuk-

koja liikkumiseen ja sosiaalisiin kontakteihin kohdentuvia rajoitteita säädetty poikkeuslailla, jota ei ole Suomessa sovellettu kertaakaan aiemmin sotien jälkeen. Yritystoiminnan edellytykset ovat lukemattomilla toimialoilla kaventuneet merkittävästi, tämä tilanne on asettanut yrittämisen edellytykset pääosin kaaosta muistuttavaan olotilaan.

Yhteiskunnan reagointi on pääosin ollut suhteellisen

nopeaa, mutta yritystoimintaan kohdentuvat avustavat konkreettiset toimenpiteet ovat jossakin lohduttoman ja säälittävän välimaastossa. Toki täytyy muistaa, että tämä kaoottinen tilanne on tullut koko maapallolle lähes täydellisenä yllätyksenä eli meidät kaikki on yllätetty ns. housut kintuissa.

Kesäkuun alussa on rajoitteita alettu purkamaan ja

valtiovalta suunnittelee ja pohtii miten ja kuinka paljon yritysten toiminnan tukemiseen kohdennetaan valtion rahoja. Yleisellä tasolla talouden keikahdusten riskit kantaa aina yrittäjä ja yritykset, tässä pandemiatilanteessa on kuitenkin yhteiskunta tulossa ainakin jollakin tavalla helpottamaan yrittäjien ahdinkoa.

Valoistuvien öiden myötä vaikuttaa tällä hetkellä siltä,

että talouden rattaat alkavat pyörimään – viimeinkin. Toivottavasti yhdistyksemme jäsenyritysten osalla kaikki on sujunut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullisesti – erityisesti terveyden osalla.

Omasta ja Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen

puolesta toivotan aurinkoista, työrintamalla vilkastuvaa sekä toivottavasti myös virkistävää kesää kaikille lukijoille, terveitä päiviä ja koronavapaata tulevaisuutta. Ilkka Tuominen Erikoishammasteknikko, hammasteknikkomestari, yhdistyksen puheenjohtaja

hkty.fi 1�2020


TEKSTI JA KUVAT MARIA AMPUJA

Koronan vaikutukset Kyselimme jäsenistöltä miten vallitseva koronatilanne on vaikuttanut heidän liiketoimintaansa ja saimme suuren määrän vastauksia. Lähes kolmasosa yhdistyksen jäsenyrittäjistä vastasi kyselyyn mikä osoittaa kiitettävää aktiivisuutta ja tietysti myös sitä, että asia on koskettanut monia ja vaikutukset ovat olleet laajoja. Kiitos kaikille vastanneille!

Maassa vallitsi koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot, jonka johdosta Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki 17.3.2020, jossa mm. rajoitettiin ihmisten liikkumista ja kokoontumista. Koska koronapandemia oli maailmanlaajuinen, sen lisäksi että ulkomaille matkustamista rajoitettiin, koski rajoitukset myös yhtälailla Suomeen suuntautuvaa liikennettä. Monet yritykset ovat riippuvaisia matkailijoista, joidenkin toimiala perustuu pääosin turismiin. Koronapandemian vaikutus on näkynyt 55 prosentilla kyselyyn vastanneista

hkty.fi 1�2020

yrittäjistä, osalla toiminta käytännössä pysähtyi kokonaan, vaikkei ovea olisi kiinni laitettukaan. Pahin tilanne oli tietysti maaliskuussa kun rajoitukset otettiin käyttöön ja vaikutukset näkyivät heti, yhden päivän aikana saattoi koko tilauskirja tyhjentyä kokonaan pitkäksi ajaksi. Tilanne jatkui huhtikuulle. Nyt vilkastumista on jo näkynyt jonkin aikaa, touko- ja varsinkin kesäkuussa suurin osa pahimmin kärsineistä yrittäjistä oli jo lähes normaaleissa lukemissa. Osalla tosin vaikutukset näkyvät vasta pitkällä tähtäimellä. Uhka toisesta aallosta syksyksi

tai loppuvuodeksi huolestuttaa ja pitää varuillaan. Yrityksiä, joiden liikevaihtoa korona oli pienentänyt puolella tai enemmän, oli noin 39 prosenttia vastaajista, ja sen lisäksi noin 16 prosentilla oli liikevaihto pienentynyt noin kolmanneksella. On myös aloja joihin korona ei ole vaikuttanut juuri ollenkaan, ainakaan negatiivisesti, noin 10 prosenttia vastaajista kertoi liikevaihtonsa jopa kasvaneen tänä aikana. Alat, joihin korona on vähiten vaikuttanut, ovat rakennus-, huolto- ja korjaustoimintaan liittyvät alat mm. maalaus-, ilmanvaihto-, sähkö-, pelti- ja sepän ala. Myös kodinkonehuolto ja verhoilijat kertoivat, ettei vaikutusta juuri ole näkynyt. Pahiten kärsineet alat ovat tietysti joko matkailuun tai ihmisten liikkumiseen suoraan liittyvät alat esim. tapahtuma- ja messujärjestäjät tai joiden tilauskanta on riippuvainen julkisen sektorin tilauksista


Viereisellä sivulla Tomi ja kesätöihin palkattu tytär Alisa Frimodig.

mm. hammasteknikot sekä pesulat, joiden asiakkaita ovat pääosin hotellit. Kaikki alkoi nopeasti ja rajusti mutta loppujen lopuksi vahingot eivät olleetkaan niin suuret kuin olisi alkuun voinut odottaa. Yrittäjä Tomi Frimodig vuonna 1890 perustetusta Frimodig-Kehyksestä totesi, että paljon enemmän huolestutti yrityksen talous kuin oma sairastuminen vaikka sehän olisi perheyrityksessä käytännössä sulkenut ovet. – Iloisia oltiin joka asiakkaasta, eikä tullut mieleenkään että olisi itse saanut tartunnan, toteaa Tomi. Yrityksessä on kesätöissä mahdollisesti tuleva neljännen polven kehystäjä Tomin tytär Alisa Frimodig.

Pesula Rionic Oy:n työntekijä Katri (kansikuvassa) kertoi, että hiljaisena aikana ehti pitämään seuraa niille asiakkaille, joilla muuten oli kontaktit vähissä.

Puolet vastaajista oli yksinyrittäjiä eikä lomautukset koskeneet heitä mutta työnantajina toimivista yrityksistä 40 prosenttia kertoivat, että ovat joutuneet lomauttamaan työntekijöitä.

— Tilanne on vaatinut yrittäjiltä joustoa mutta sillä olemme pärjänneet pahimman tilanteen yli. Pienenä kivijalkayrityksenä olemme olleet koko ajan auki ja asiakkaiden saatavilla, sanoo Hilkka Stenberg TS-Salongista. Kuvassa neljännen polven kampaaja Olli Reunanen.

Vastaajista 42 prosenttia sanoi, että on saanut jonkinlaista alennusta toimitilansa vuokraan, tosin osa on saanut vain maksuaikaa ja joutuu maksamaan perimättä jätetyt vuokrat myöhemmin. Kolmasosa alennusta saaneista oli saanut 2 kuukautta vuokravapaata, yleisemmin alennus oli puolet vuokrasta 2 kk ajalta. Yksi vastaaja oli saanut 3 kk vuokravapaata Helsingin kaupungilta ja yksi omassa tilassa toimivista mutta kaupungin vuokratontilla sijaitsevassa kiinteistössä saman verran vuokravapaata tontinvuokrasta. Osa vastaajista toimii omissa tiloissa, joten alennus ei ollut vaihtoehtona.

Koronatilanne on vaikuttanut myös yhdistykseen sekä vuokranantajana että jäsentoiminnan järjestäjänä. Yhdistyksen kevään ja kesän toimintaa sekä kokouksia on jouduttu perumaan koronatilanteen takia mm. kevään teatteriesitys ja kesäretki elokuussa on peruttu, matka Salzburgiin on siirretty ensi vuodelle. Sääntömääräinen kevätkokous pidetään syyskuussa. Tämän vuoden Oslon yhdistyksen järjestämä Pohjoismainen kokous on siirretty ensi kesään.

Kuva TS-Salonki

Vain yksi vastaaja ilmoitti saaneensa tukea Ely-keskukselta. Muut eivät ole saaneet, tai maininneet hakeneensa tukea yritystoimintaan. Yksi yrittäjä mainitsi hakeneensa työttömyyskorvausta minkä käsittely oli vielä kesken.

hkty.fi 1�2020


Tutustuimme kultaustyöhön

USPENSKIN KATEDRAALISSA

Kultaajamestari Harri Virtanen kertoi urakan vaiheista, osa suuresta ikonostaasista näkyy Harrin takana vasemmalla.

Yhdistyksen jäsenille avautui ainutkertainen tilaisuus tutustua Uspenskin katedraalin ikonostaasin entisöinti- ja kultaustyöhön. Kultaajamestari Harri Virtanen ja hänen yrityksensä Kultaus- ja Kehysliike Virtanen vastaa kirkon ikonostaasin kultauksesta.

Ryhmä kokoontui kirkon alla sijaitsevassa kryptassa vaihtamaan kuulumisia ja nauttimaan tarjoiluista.

hkty.fi 1�2020

Uspenskin katedraali on valmistunut samana vuonna 1868 kuin Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on perustettu. Tammikuisena iltana kirkkoon oli tutustumassa lähes 40 yhdistyksen ja Helsingin Mestarikillan jäsentä. Ryhmän oppaana toimi ortodoksisen seurakunnan pappi Teo Merras, joka kertoi sekä ortodoksisuudesta Suomessa että kirkon vaiherikkaasta historiasta. Kultaajamestari Harri Virtanen kertoi yrityksensä osuudesta kunnostus- ja kultausprojektissa. Kultaus- ja Kehysliike Virtanen on projektin pääurakoitsija. Helsingin ortodoksinen seurakunta käynnisti Uspenskin ikonostaasin korjaus- ja konservointityöt vuoden 2018 alussa. – Kiinteät osat kullataan paikan päällä mutta ikonostaasissa on paljon osioita, jotka ovat irrotettavissa verstaalla kunnostamista varten, kertoi Harri. Paljon oli valmista jo syntynyt mutta valtava urakka jatkuu vielä viiden vuoden ajan. Kultaustyöhön tutustumisen jälkeen kirkon kryptassa oli varattuna osallistujille suolapalaa kuohuviinin kera.


KUTSU VUOSIKOKOUKSIIN Tervetuloa Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen kevätkokoukseen 8.9. ja syyskokoukseen 10.11.2020. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tiistaina 8. syyskuuta klo 19.00 ja syyskokous 10. marraskuuta yhdistyksen toimitiloissa Hernesaaressa. Koronaepidemian ja kokoontumisrajoitusten takia kevätkokousta ei voitu pitää suunnitelmien mukaisesti huhtikuussa vaan se on siirretty pidettäväksi syyskuussa. Syyskokous taas pidetään suunnitellusti marraskuussa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos. Varsinainen kutsu ja osallistumisohjeet kokouksiin postitetaan jäsenistölle noin kaksi viikkoa ennen kokouksia. Näillä näkymin kokouksiin on mahdollista osallistua myös etänä Microsoft Teams –ohjelman tai sovelluksen kautta.

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kokouksiin!

RAPUJUHLA Lauantaina 3.10.2020 klo 16–21

Rapujuhlaa vietetään tänäkin vuonna jäsenten toivomuksesta yhdistyksen toimistolla. Yhdistys järjestää mukavan illanvieton missä jäsenet tapaavat ja tutustuvat toisiinsa rapujen syönnin merkeissä. Ilta laskutetaan ns. omakustannehintaan. Jos et syö rapuja, voit silti osallistua, rapujen tilalla on silloin herkullinen tapaslautanen. Hinta noin 90 €/hlö, riippuen rapujen hinnasta. Hinta sisältää alkuruuan noutopöydästä, ravut 10 kpl pääruokana ja jälkiruuan, snapsin ja puoli pulloa valkoviiniä. Sitova ilmoittautuminen 11.9. mennessä: maria.ampuja@hkty.fi. Rapujuhla pidetään toistaiseksi kalenterissa ja rapuja syödään koronatilanteen niin salliessa.

HKTY toivottaa lukijoilleen

Mukavaa ja rentouttavaa kesää!

Mukava jäsenilta tiedossa, tervetuloa mukaan!

Päiväni murmelina Helsingin Kaupunginteatteri Torstaina 29.10.2020 klo 19 Kuinka sinä viettäisit päivän jonka tietäisit toistuvan uudelleen ja uudelleen? Kulttimaineeseen kohonnut ja maailman parhaimpien elokuvien joukkoon listattu Päiväni murmelina -elokuva (Groundhog Day) sai ensi-iltansa musikaalina vuonna

2016 Lontoossa, ja oli heti valtava menestys. Broadwaylle musikaali saapui seuraavana vuonna, ja nyt on vuorossa Helsingin valloitus.

Hinta: 105 €/hlö. Hinta sisältää lipun ja väliaikatarjoilut. Paikat sijaitsevat permannolla riveillä 8.

Ohjauksesta vastaa Suomen todellinen musikaalikomeetta Samuel Harjanne – mies Kaupunginteatterin edellisten megamenestysten Kinky Boots ja Pieni merenneito takaa.

Ilmoittautua voit to 22.9.2020 asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää: maria.ampuja@hkty.fi.

Ensi-ilta 3.9.2020.

Jos koronatilanteen takia kokoontumisia rajoitetaan syksyllä, teatteri peruu silloin esitykset ja palauttaa rahat.

TOINEN PULLO CAVAA! ARENA-näyttämö, Hämeentie 2 Tiistaina 24.11.2020 klo 19 Lämmin ja oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien vanhainkodista. He tekivät sen! Kuka olisi uskonut, että tuo hiukan epävireinen kvartetti – Inka, Vonne, Anita ja Tuulia – toteuttaa unelmansa:

remontoi portugalilaisen antiikkitalon ja perustaa oman vanhainkodin idylliseen vuoristokylään. Uusi näytelmä on itsenäinen teos, joten Toisen pullon cavaa voivat mainiosti nauttia hekin, jotka eivät ensimmäistä siemailleet. Rooleissa mm. Heidi Herala, Jaana Saarinen, Aino Seppo ja Eija Vilpas.

Ensi-ilta 10.9.2020. Hinta: 60 €/hlö. Hinta sisältää lipun ja tarjoilut ennen esitystä. Paikat sijaitsevat permannolla riveillä 5 ja 6 keskellä. Ilmoittautua voit to 22.10.2020 asti tai niin kauan kuin paikkoja riittää: maria.ampuja@hkty.fi.

hkty.fi 1�2020


Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenenä saat paljon hyviä jäsenetuja, muistathan hyödyntää niitä:

kotisivuillemme ja pääset mukaan yhteismainoksiin. Jäsenlehdessä myös

Käsityöyrittäjä, tule jäseneksi! – Saat jäsenetuja ja näkyvyyttä

esittelemme yhdistyksen jäsenyrityksiä.

Jäseneksi hyväksytään pääkaupunkiseudulla toimivat

Kursseja järjestämme jäsenten toivomusten mukaan, viimeksi on järjes-

käsityö-, pienteollisuus- ja palveluyritykset. Uudet jäsenet

tetty mm. kotisivu-, valokuvaus- ja kuvankäsittelykurssit.

hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Jäsenhakemuslomak-

Näkyvyyttä ja yhteismainontaa Yhdistyksen jäsenenä saat yritystietosi

Kulttuuri- ja virkistystarjontaa Järjestämme jäsenyrittäjille perheineen virkistäviä retkiä, yritysvierailuja, opastettuja kiertokäyntejä sekä ooppera- ja teatteri-iltoja. Tapaamisilla tutustut myös muihin yrittäjiin. Suomen Yrittäjien jäsenyys Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistys on

keen voit täyttää kotisivuillamme, sen voi myös tulostaa ja skannata tai postittaa yhdistykselle. Voit myös pyytää sen paperisena postitse.

Katso www.hkty.fi ja täytä/ tulosta/ pyydä jäsenhakemuslomake!

yksi Suomen Yrittäjät ry:n perustajajäsenistä ja olet yhdistyksen jäsenenä

Lisätietoja: Maria Ampuja

myös Suomen Yrittäjien jäsen. Heidän tarjoamat jäsenpalvelut ja -edut

maria.ampuja@hkty.fi

tarjotaan jäsenille erillistä vuosimaksua vastaan.

puh. (09) 665 637, 050 556 2700

Katso edut www.yrittajat.fi/jasenedut

Katso myös www.facebook.com/hkty.fi

Helsingin Käsityö- ja Teollisuusyhdistyksen jäsenille tarjottavat edut!

YRITTÄJYYTEEN ASIANTUNTEMUSTA! YRITTÄJYYTEENLIITTYVÄÄ LIITTYVÄÄ ASIANTUNTEMUSTA Jäsenenä saat asiantuntijan apua sosiaaliturvassa, yritysJäsenenä saat asiantuntijan apua sosiaaliturvassa, yritysjurijuridiikassa, sopimusasioissa, verotuksessa, markkina-, teollis- ja diikassa, sopimusasioissa, verotuksessa, markkina-, teollis- ja kilpailuoikeusasioissa, työelämän juridiikassa, ympäristöasioissa, kilpailuoikeusasioissa, työelämän juridiikassa, ympäristöasioissa, maksuliikenteessä, koulutusasioissa, sukupolvenja omistajanmaksuliikenteessä, koulutusasioissa, sukupolven- ja omistajan-

vaihdoksissa. Suomen Yrittäjien asiantuntijoiden lisäksi opastusta ja neuvontaa yritystoiminnassa. Suomen Yrittäjien omikäytössäsi on sadan ulkopuolisen ammattilaisen verkosto. en asiantuntijoiden lisäksi käytössäsi on lähes sata valtakunnan Soita maksuttomaan neuvontapalveluumme arkisin kello eturivin asiantuntijaa. 9–16 puh. 09 229 221. Puhelusi yhdistetään asiantuntijalle. Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8–20 numerossa 09 229 222.

AINUTLAATUISET VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT 2016! Varaudu kertomaan jäsennumerosi.

vaihdoksissa. Maksuton puhelinneuvonta antaa monipuolista

Yhteistyökumppanimme haluavat olla mukana yrittäjien viestintään, autopesuun, autonvuokraukseen, majoitus- ja menestystarinoissa. KäytäAINUTLAATUISET edut hyväksesi. Saat alennuksia kokouspalveluihin, kulttuuriin sekä säästöä polttoainekuluihin. VALTAKUNNALLISET JÄSENEDUT ja etuja mm. vakuutusturvaan, laivamatkustukseen, matkaKatso lisää www.yrittajat.fi/jasenedut Yhteistyökumppanit tarjoavat jäsenetuja, katso nämä ja muut edut www.yrittajat.fi/jasenedut