Page 1

GADETEATER

i ve r d e n s klasse

www.passagefestival.nu


PASSAGE FESTIVAL 26.-31. juli 2021 VELKOMMEN til PASSAGE Festival. Du, kære publikum, er en del af værket og med til at sætte kunsten til diskussion. Teater i det offentlige rum er populært over alt. Publikum strømmer til, men vi har gjort os umage med at udvikle et kunstnerisk program, der sætter teatret til diskussion.

THE BEAUTY OF THE WORLD / Hamlet 22 Som Hamlet i anden akt anden scene – 22 – der i sin tale til ­Rosencrantz og Guildenstern i sin melankoli ser verden som kvintessensen af støv og alligevel ikke kan undgå at bemærke dens skønhed. Tallet 22 er et alkymistisk tal for PASSAGE Festival. I 2021 finder ­festivalen kun sted i Helsingør. I 2022 arbejder vi videre med en bæredygtig relancering af festivalen i samarbejde med vores svenske samarbejdspartner Dunkers Kulturhus. PASSAGE Festival vil i 2022 som et led i ­Helsingborgs H22-satsning i juni måned være vært for en international konference om festivaler, kunstnere og bæredygtighed. Planlægningen af PASSAGE Festival 2021 har også denne gang været præget af skiftende regler og ændringer, som især har vanskeliggjort planlægningen af en international festival, men som også har ramt flere af festivalens danske produktioner, der næsten alle har et internationalt islæt. Kunsten i dag er international. Men i praksis kan det betyde, at ændringer kan ske og forventes i forbindelse med dette års festival. Læg hertil uklarheder omkring Brexit, og at vi, på trods af, at vi lever i et europæisk fællesskab, i stigende grad oplever, at rejser over grænser bliver stadig vanskeligere og kræver flere administrative ressourcer.

HELSINGØR for den søgende, den 2


PASSAGE Festival 2021 åbner med en cirkusforestilling, en udfordring af dødshjulet fra det traditionelle cirkus af franske La Meute. Herefter følger et cirkusprogram på festivalen, som er blevet langt mere ­ambitiøst end vi turde håbe på for et år siden, da vi for alvor startede arbejdet med ­festivalen. Det komplementeres af en række danske grupper, som har valgt at investere deres kunstneriske ressourcer i H ­ elsingør. Under ­festivalen vil man som altid om formiddagen kunne opleve et udvidet familie- og b ­ ørneteaterprogram både i Helsingør og i de omkringliggende by- og bolig­­områder. PASSAGE Festival præsenterer Romeo Castelluccis nyeste værk, The Third Reich. Værket, der vises på Kulturværftet, har elementer af ­poesi, installations­kunst, teater, dans m.m. og er et kritisk arbejde over ­instrumentaliseringen af vores sprog. Værket er festivalens emblem for et samarbejde med den slovenske festival Days of Poetry and Wine, som præsenterer tre digtere fra Europas mindre sprogområder, og som understøtter Europas mangfoldighed og The Beauty of the World. På festivalen kulminerer også Helsingør Teaters e ­ ksplosive satsning på internationale projekter for unge. Dels i form af det Creative Europe støttede projekt People Power Partnership, hvor mere end 100 e ­ uropæiske unge frem til 2024 vil stifte bekendtskab med gadeteater og festival­ verdenen. Men også gennem et Erasmus-støttet udvekslingsprojekt med unge fra Slovenien, Kroatien og Danmark. I 2021 starter vi også Radio PASSAGE op. Radioen vil både sende live under festivalen og producere podcasts om f­ estivalens kunstnere m.m. På sigt er det tanken at radioen kan stilles til rådighed for festivalens kunstnere og projekter. Men børn og familier og helt almindelige mennesker, der måske ikke ­interesserer sig for teater og kunst, og måske aldrig har oplevet det, eller af forskellige årsager ikke har ­adgang til det, er til enhver tid vores æresgæster og vil for altid være vores vigtigste publikum.

Velkommen THE WORLD IS BEAUTIFUL

n dedikerede og den nysgerrige 3


4


indhold 6 LÆS MERE OM

POESI I BAGGÅRDE ... 6 THE THIRD REICH – Romeo Castellucci + Societas ... 10 MOVING A MEMORY – Convoi Exceptionnel ... 12 78 TOURS – La Meute ... 14 FOLLOW ME – Be Flat ... 15 PEOPLE POWER PARTNERSHIP ... 16 RADIO PASSAGE ... 18

20 PROGRAM

Læs mere om festivalens mange forestillinger.

37 PASSAGE VOLUNTEER CAMP 38 INFO

SPILLESTEDER ... 38 BILLETTER ... 39 PASSAGE PÅ TURNÉ ... 40

41 KALENDER

Programmet dag for dag, time for time. TAK TIL ... 47

5


POESI B A G G Å R D E 6


Cirkel Cirklen har længe vidst at den aldrig vil kende sig selv helt, derfor tier den. Den kan kun fem pi-decimaler udenad (hvilket måske overrasker nogen) men cirklen er ikke kyniker. Når en dreng tegner den i sneen med sin finger, bliver den synligt rørt. Ana Svetel, oversat fra slovensk af Alen Mešković

PASSAGE Festival ­inviterer til morgenkaffe med tre ­digtere og originale poetiske stemmer, som de færreste af os kender til. PASSAGE Festival har indledt et samarbejde med den slovenske festival Days of Poetry and Wine i byen Ptuj, som ligger i grænselandet mellem ­Slovenien, Østrig, Kroatien og Ungarn. I 2021 præsenterer vi tre digtere fra Balkan på festivalen: Ana ­ Ristović (Serbien), Tomica Bajsić (Kroatien) og Ana ­Svetel (Slovenien). Hver især giver de et meget forskelligt indblik i tre unikke poetiske verdner, der alle er forankret i små righoldige sprog og i en historie og et grænseland, der adskiller sig markant fra Norden og

det grænseland vi kender i ­Helsingør/Helsingborg. ­Poesien bliver i alle tre tilfælde vejen ind til verdner, som vi ikke kender. PASSAGE Festival under­ søger i 2021 med poesi og med Romeo Castelluccis værk The Third Reich sprogets og teatrets fælles rødder, men også to m ­ arkant forskellige ­europæiske grænseregioner, som på trods af afstandene i kilometer er bundet sammen af et skæbnefællesskab. Som en del af projektet og med støtte fra the E ­ uropean ­Solidarity Corps, vil unge studerende fra Slovenien og Kroatien besøge Helsingør og være med til at afvikle arrange­mentet sammen med unge fra H ­ elsingør. >>

7


POESI B A G G Å R POE SI´ DET – UNG POESI I BAGGÅRDEN D Fra 29/7-1/8 vil der være fyldt med E ung poesi i JA-­Kontorets container bag ved Værftets Madmarked. Se, hør og føl ord, du måske aldrig har hørt i ­oplæsninger, workshops og udstillinger. Se mere på www.JA-Kontoret.dk

MODERATORER: CINDY LYNN BROWN er en dansk/

DAYS OF POETRY AND WINE Days of Poetry and Wine, én af de største og mest kendte ­internationale poesi-­festivaler i den sydøstlige del af ­Europa, har de sidste 25 år med stor succes forenet poesi med ­enologi – kunsten at frem­stille vin. Hvert år præsenterer festivalen mere end tyve poeter fra hele v ­ erden sammen med lokale vinbønder. For ti år siden fandt f­ estivalen sit hjem i Ptuj, en lille by midt i et af Europas mest ­fascinerende vin­områder, i krydsfeltet mellem mange ­forskellige kulturer. Læs mere på www.versoteque.com

DATOER I 2021 FOR DAYS OF POETRY AND WINE: 23.08-28.08

amerikansk digter og oversætter. Hun er uddannet i litteraturvidenskab og skrivekunst. C ­ indy Lynn Brown har fået digte oversat til 14 sprog og er hoved­ arrangør af den internationale poesi – festival Odense Lyrik.

KIRSTEN VESTERGAARD MIKKELSEN er litteraturformidler i Poesiens Bus – et lilla folkevognsrugbrød, der kører rundt i hele landet med workshops, oplæsninger og forfattertalks. Hun er cand.mag. i litteratur­videnskab fra K ­ øbenhavns Universitet og er tilknyttet mikroforlaget Arkiv for ­Detaljer som redaktør. INFO Arrangementet er gratis. Alle arrangementer starter til tiden Vær opmærksom på at Kadettens Café er åben, men der vil være risiko for kø.

TID + STED – se side 35

8


­ ANA RISTOVIĆ

Ana Ristović (1972) bor i Beograd, Serbien. Hendes ­ ­ digte kredser om feminisme, det erotiske og hverdagen. ­ Ristović har vundet ­ flere priser for sine værker, b.la. ­ Hubert Burda Prisen, der ­ uddeles en gang om året til ung ­ østeuropæisk poesi. ­

TOMICA BAJSIĆ

Tomica Bajsić (1968) bor i Zagreb, Kroatien. ­ ­ Digtningen har været en vej ind til bearbejdningen af krigen efter ­ Jugoslaviens opløsning. Bajsić modtog i 1998 Goran Prisen, der tildeles unge ­ ­ poeter og i 2009 modtog han Dobriša Cesari ­ Prisen.

ANA SVETEL

Ana Svetel (1990) bor i Ljubljana, Slovenien. Ud over ­ at være forfatter, er Svetel uddannet etnolog og kultur­ ­ antropolog, og hendes poesi kan beskrives som en ­ kunstnerisk tilgang til ­ etnologien og antropologien. Svetel ­ ­ debuterede i 2015 og blev shortlistet til årets debutant. I 2019 vandt hun første­ præmien i den litterære konkurrence ­ Stranišne spletke.

Poesi i baggårde ­præsenteres i s­ amarbejde med Days of Poetry and Wine i Ptuj, Slovenien og forlaget Arkiv for Detaljer.

9


The Third Reich ROMEO CASTELLUCCI + SOCIETAS (IT) Ingen har præget det europæiske teater i de sidste 30 år som den italienske instruktør Romeo Castellucci. Hans værker har været opført på de største scener og ­festivaler i hele verden, og det er nu fjerde gang, at et af hans ­værker vises i H ­ elsingør. Castelluccis værker er k ­ atedraliske og m ­ onumentale med referencer fra klassisk europæisk kunst- teater- musik- og litteraturhistorie. THE THIRD REICH er Castelluccis nyeste værk. C ­ astelluccis udgangspunkt er Victors Klemperers bog af samme titel, hvor Klemperer undersøgte, hvordan nazisterne ­systematisk ­arbejdede fascismens sprog ind i det tyske hverdagssprog. Castalluccis værk består mestendels af en videoinstallation, hvor alle ordbogens navneord projiceres op på en gigantisk skærm. Ordene optræder i tiendedele sekunder, hvor bevidstheden må give slip, og det er så godt som umuligt at fast­ holde det enkelte ord. De fleste ord vil forblive tabte i sprogets nucleus’ opløsning i hvid støj og kaos. THE THIRD REICH er en fortsættelse og videre­udvikling af et centralt tema om retorikkens rolle i kunsten, som Romeo ­Castellucci har arbejdet med i flere af sine og Socìetas Raffaello Sanzios større værker ­siden 1990’erne. THE THIRD REICH er et billede på en m ­ onumental, styret kommu­nikation, hvis overgreb ses i sprogets reduktion til forskelsløshed og ensretning. I THE THIRD REICH reducerer en sprogmaskine ­realitetens forskellige rum, alle navneord i deres m ­ ekaniske reproducering fremstår ens, som præ­fabrikerede b ­ ygninger, og som en ny viden, hvor ingen flugt er mulig og hvor alle sprogets pauser er udfyldt med ord. Videoinstallationen indledes af en symbolsk handling, hvor nogle få figurer sætter gang i en ceremoni, der ­tænder s ­ proget. Lyden der akkompagnerer installationen er ­apodiktisk og er komponeret af Scott Gibbons. THE THIRD REICH markerer også åbningen på projektet Poesi i baggårde.

10

CREDITS BY: Romeo Castellucci SOUNDS: Scott Gibbons VIDEO CREATION: Luca Mattei IT CONSULTANCY: Alessandro Colla NB! I installationen benyttes højfrekvente billeder med ­stroboskop-effekt samt særdeles høj musik og som ikke anbefales til fotosensitive personer eller personer med epilepsi. Installationen er på engelsk. ALDER: Fra 13 år

TID + STED – se side 34


11


Moving a memory 12


“Du går ind i en gymnastiksal, mærker gulvet under dine ­ fødder. De aftegnede linjer fortæller dig om et regime for ­ bevægelse, nu er det din mulighed for at bryde med rummets iboende hierarki og udfolde en ny poesi.” ­ MOVING A MEMORY er en forestilling og udstilling, der tager udgangspunkt i gymnastiksalen. Vi dykker ned i f­ ænomener og erfaringer, der findes i dette rum, som de fleste har et forhold til. Duftene af lakeret trægulv, tykke reb og brune ribbe­vægge. Skemalagt motion, som kan aktivere et spænd af følelser. Gymnastiksalen er et sted forbundet med både glæde og frygt. Et rum i fortiden og nutiden. Den nordiske gymnastiksal er et symbol på den sunde krop, som er blevet disciplineret og trænet til at opnå et godt helbred. En arkitektonisk materialise­ring af folkesundhed. Vi ønsker at udfordre gymnastiksalens autoritet og fylde den med et andet sprog. Det er en invitation til at bevæge dit minde. Det er en invitation til at bevæge dit minde.

KUNSTNERISK SAMARBEJDE MELLEM DANMARK OG HONGKONG Værket er skabt af Convoi Exceptionnel i samarbejde med ­billedkunster Maiken Bent, koreograf og danser Wayson Poon og komponist og musiker Paul Yip. På scenen er danserne ­Linette Stamp Christensen og Paul Pui Wo Lee (HK).

JON R. SKULBERG er iscenesætter og kunstnerisk leder af

den nordiske produktionsplatform Convoi Exceptionnel. Convoi Exceptionnel har et stærkt visuelt blik, hvor stemnings­mættede billeder komponeres med kroppe, lyd og lys. Fordybende landskaber, der efterlader indtryk

WAYSON POONs koreografiske praksis er funderet i Qi og

­ aoistisk filosofi. Hans udgangspunkt er forankret i mantraet: T ”virkeligheden er tom, og tomheden er virkelig”. Fra dette fremkaldes en tydelig minimalisme i hans koreografiske sprog.

MAIKEN BENTs skulpturer og installationer er kendetegnet ved en iscenesættelse af stærke farver, grundigt håndværk og et råt møde mellem kæder, reb og bløde materialer. Hendes værker ligger et sted mellem Gucci og Silvan, hvilket skaber en ­interessant leg med former, materialer og minder der krydser hinanden igennem hendes transformationer af mere eller ­mindre genkendelige objekter.

KUNSTNERISK TEAM + PRODUKTION KONCEPT, RUM, ISCENESÆTTELSE: Jon R. Skulberg (NO/DK) KOREOGRAFI: Wayson Poon (HK) INSTALLATIONER: Maiken Bent (DK) KOMPONIST OG MUSIKER: Paul Yip (HK) DANSERE: Wayson Poon + Paul Pui Wo Lee (HK) + Linette Stamp Christensen (DK) DRAMATURG: Astrid Hansen Holm (DK) KREATIV PRODUCENT: Lene Bang (DK) HONGKONG PRODUCENT: Carrol Ho Kalos Production (HK) TOUR MANAGER: Sigrid Aakvik (NO/DK) PRODUKTIONS- OG SCENOGRAFIASSISTENT: Olga Regitze Dyrløv Høegh (DK) PRODUKTION: Convoi Exceptionnel og Onthewayson CO-PRODUKTION: PASSAGE Festival, Dansehallerne og Bora Bora Støttet af: Statens Kunstfond, ­Kulturrådet, Nordisk Kulturkontakt, Nordisk Kulturfond, Wilhelm Hansen Fonden, Aarhus Kommune og Hong Kong Arts Development Council. INFO ALDER Fra 12 år TID 45 min + 15 minutters udstilling

TID + STED – se side 31

PAUL YIPs japanske og tibetansk inspirerede lydunivers

skaber stabile frekvenser og vibrationer, som sætter sig som en fysisk resonans i kroppen.

13


78 tours

LA MEUTE (FR)

Tag med på en rejse 78 gange rundt med dødshjulet. I det traditionelle cirkus er det l­egendariske og ­enorme d ­ ødshjul både sjældent og ­sagn­omspundet. Trioen fra c­ irkuskollektivet La Meute t­ ager udfordringen op og udforsker hjulets ­hypnotiserende, rituelle ­­dimension. Tag med på en fælles rejse, i en frygtløs forestilling, der ­sender os gennem alt fra barndom, r­ isiko, frygt og døden til polyfonisk sang, rock, ­blomster, en cowboyhat og selve g ­ alaksen.

OM KOMPAGNIET La Meute er et fransk akrobatisk cirkuskollektiv, der blev grundlagt i 2012. Mathieu og Thibaut, medstiftere af ­kollektivet, har altid haft en fascination af store genstande og fortsætter eventyret med et ekstraordinært stykke udstyr, der er dette svimlende dødshjul, og har inviteret Gabriel Soulard med som musiker.

14

CREDITS AF: Thibaut Brignier, Mathieu ­Lagaillarde, ­Gabriel Soulard MED: Thibaut ­Brignier, Mathieu ­Lagaillarde, Bahoz Temaux KONSULENTER ­Pauline Dau og Sidney Pin MUSIKALSK ­SAMMENSÆTNING: Gabriel Soulard­ SCENEMANAGER: David Demené LYDTEKNIKER: François Neveu

TID + STED – se side 25


Follow Me

BE FLAT (BE)

Bind snørebåndene og følg med på akrobatisk rejse gennem Helsingør. To cirkus-kamæleoner inviterer dig med til at ­genopdage Helsingør på en helt unik måde, når de fortolker vores fælles offentlige rum i vandre­ forestillingen Follow Me. Byens gader forvandles til en scene, husenes facader bliver scenografien, brostenene til dansegulv og trafikken bliver til lydlandskabet. Be Flat kombinerer akrobatik med urban sports, og gen­skriver forestillingen Follow Me til hvert nye sted, hvor omgivelserne bliver den afgørende medspiller. For en optimal oplevelse anbefaler vi at du s­ lukker mobil­telefonen og binder snørebåndene ekstra ­grundigt!

OM KOMPAGNIET Be Flat er et circus kompagni fra Gent, som blev startet af Ward Mortier og Thomas Decaesstecker. Sammen har de skabt en cirkuskamæleon ved at kombinere akrobatik med urban sports. Be Flat reagerer på deres omgivelser, så hver fore­stilling bliver en unik oplevelse. De stiller spørgsmålstegn ved det offentlige rums identitet, og anskuer byen som en levende organisme under konstant for­andring. Deres fokus kan bedst koges ned til to kerne­spørgsmål: Hvordan bruger vi det offentlige rum? Og hvem er vi i hverdagens gadebillede?

CREDITS MIS EN SCÈNE / ­KUNSTNERE: Ward Mortier + Thomas ­Decaesstecker DRAMATURGISK ­RÅDGIVNING Craig Weston ­KONSULENT: Sander De Cuyper MED S ­ TØTTE FRA: Vlaamse ­gemeenschap CO-PRODUCENT: Miramiro INFO Forestillingen egner sig ikke for gangbesværede. ALDER: Fra 6 år

TID + STED – se side 33

15


104 unge danser sig igennem Europa

PEOPLE POWER PARTNERSHIP 16


People Power Partnership 2020-2024 er et stort, internationalt danse- og teaterprojekt. Henover foråret 2021 har 13 partnere fra 11 europæiske lande afholdt auditions for unge dansere mellem 18-25 år, der deltager i først en række mindre stedsspecifikke fore­stillinger og senere én forestilling i stor skala, der sendes på turné til alle partnere og ­festivaler i Europa. Projektet har modtaget mere end 400 ansøgninger fra unge. I alt 106 unge fra hele Europa er blevet udvalgt til at deltage i projektet over de næste 4 år.

PEOPLE POWER PARTNERSHIP PARTNERE PASSAGE Festival, Helsingør + Alytaus miesto Teatras, Alytus + Art Factory LOFTAS, Vilnius + Varazdin Tourist Board + Foundation INITIUM, Riga + Magna Vitae, Lincolnshire + Pädagogische Hochschule, Freiburg + Teatrul National Radu Stanca, Sibiu + Município de Loulé + Centre for choreographic Development SE.S.TA, Prague/Zdar + Camara Municipal de Lisboa + Fondazione Via Maestra, Venaria + Bitó produccions | Temporada Alta, Salt/Girona + Aktionstheater PAN.OPTIKUM, Freiburg

TID + STED – se side 32

PASSAGE Festival og Helsingør Teater er én af de 13 partnere. Siden auditions blev afholdt har alle partnere og de forskellige kunstneriske hold arbejdet på at udvikle de steds­ specifikke forestillinger til hvert sted. I alt vil PPP præsentere 13 forskellige stedsspecifikke forestillinger fra juni til oktober over hele Europa. På PASSAGE Festival 2021 kan man opleve en forestilling skabt af og med to hold på i alt 16 unge dansere fra hhv. Skandinavien og Tjekkiet. S ­ ammen med det kunstneriske hold fra Aktionstheater PAN.OPTIKUM har de i sommeren 2021 intenst arbejdet med de musikalske, tekstlige og rumlige elementer der kendetegner netop deres lande, kultur og historie. Alle de stedsspecifikke forestillinger vil ­derfor være helt unikke, og det er netop denne d ­ iversitet der løber som en gylden tråd ­igennem PPP og forestillingerne. Den fælles udveksling og forbindelse, der skabes mellem de unge på tværs af kulturelle og sproglige grænser, vil til sidst samle sig i den fore­ stilling, der kan opleves på PASSAGE 2021.

Co-støttet af Europa-Kommissionens Creative Europe-program.

17


Lyt med når Radio PASSAGE med ­ Karen Dich ved roret går i luften ”live” torsdag-lørdag på festivalen i Toldkammergården, Helsingør mellem ­ kl. 13:30-15:30 Vi vil behandle aktuelle temaer fra festivalen og i­ nterviewe flere af festivalens k ­ unstnere, så du kan høre mere om baggrunden for v ­ ærkerne. Radio PASSAGE vil også fortælle PASSAGE Festivals egen historie og komme med nye vinkler og overraskende indslag. Radio PASSAGE sender live fra Helsingørs gader og stræder og alle der har lyst kan møde op og være med. Både før og efter festivalen vil Radio PASSAGE også producere en række podcasts med festivalens kunstnere og baggrundsmateriale om festivalen. Læs mere på www.passagefestival.nu

LYT til Radio PASSAGE LIVE via www.passagefestival.nu/radio-passage PODCAST Du finder også alle udsendelser i din foretrukne podcast-app, ved at søge på Radio ­ PASSAGE.

18


KAREN DICH

Karen Dich er cand. mag. i litteratur og ­arbejder som freelance­journalist. Hun har bl.a. været vært på Radio Loud, (På Scenekanten) og på DK4 (Ideernes ­Holdeplads). Desuden er hun ­forfatter til ­bogen ­Livslang ­ærlighed ­ – fortællinger om de ­afgørende ­veninder, ligesom hun er ­medskaber af fore­stillingerne ­Kussesumpen og ­Kussesumpen 2.

TID + STED – se side 34

19


PROGRAM

CITY MATTERS

Daily Fiction (DK)

Kan man føle sig forbundet med asfalt og beton? En kunstnerisk vandring i byens natur. Som en del af en gruppe bevæger du dig sansende ­gennem byen, mens du hører om byggematerialernes natur og kredsløb. Gennem høretelefoner lytter du til ­komponerede ­lydlandskaber, der sammen med skulpturelle danse-­ tableauer åbner fladerne op. En symfoni af viden, opgaver og spørgsmål leder jer ind i byens rum, mens I sammen undersøger byens geologiske krop og koreografi over tid: Hvordan er vi mennesker viklet ind i en større organisme? HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 17:15 + 20:00 Start Wiibroe Plads FREDAG 30. JULI 17:15 + 20:00 Start Wiibroe Plads LØRDAG 31. JULI 17:15 + 20:00 Start Wiibroe Plads TID: 90 min · ALDER: Fra 16 år INFO Tag praktisk tøj og fodtøj på. ­Vandringen egner sig ikke for ­gang­besværede.

BANKÉT FOR BIER

Secret Hotel (DK)

En summende forestilling, hvor scenekunst møder forskning. Omkring et bankétbord ­serveres bidans, nørdet bividen og smagsprøver fra biernes verden. Sammen dykker vi ned i biernes glæder og udfordringer. Det handler både om honningbier og vilde bier – to dele af biernes ­verden, som i disse år omtales som hinandens modsæt­ninger. Men hvad er op og ned på blomster­niveau? Performerne guider gæsterne og tilbyder inddragende sanse­ oplevelser. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 12:30 Børnenes Hus, Fiolgade 17E FREDAG 30. JULI 12:30 Børnenes Hus, Fiolgade 17E LØRDAG 31. JULI 12:30 Børnenes Hus, Fiolgade 17E TID: 90 min · ALDER: Fra 8 år

20


PROGRAM

DEEP

VolDaan (NL) Pas på flyvende og faldende genstande! DEEP er en kort, syret og sjov ­forestilling, hvor alt bliver vendt på ­hovedet. ­Kunstneren hænger med ­hovedet nedad i mindst 5 minutter, alt mens publikum kigger ned i en surrealistisk stor spejl-grav og har helikopter­ perspektiv på scenen. DEEP er en ordløs forestilling, som inviterer p ­ ublikum til at springe hovedkulds ind i illusionen. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 12:00-13:30 + 15:00-16:30 Kongekajen FREDAG 30. JULI 12:00-13:30 + 15:00-16:30 Kongekajen LØRDAG 31. JULI 12:00-13:30 + 15:00-16:30 Kongekajen INFO: Spiller hvert 30. minut TID: 10 min · ALDER: Fra 3 år

LOST IN COMMUNICATION

Nordic Trash Collaboration (DK/SE)

I en postpandemisk tid mødes to kvinder i et univers af ubegrænset medieflow, der konstant bryder ind og for­ styrrer. De ved ikke hvorfor de opholder sig her, ved ikke hvor de skal hen, mens Siris metalstemme og skyggen af en forførende Peer vikler sig ind i og omkring deres tanker. Det er en forestilling om længslen efter den store kærlighed, om angsten for ensomheden, om frygten for at blive koblet af flowet eller blive opslugt af det. En forestilling om tabet af forståelsen af verden, af andre og af sig selv. HELSINGØR ONSDAG 28. JULI 15:00 + 19:30 Teaterhuset, Stengade 51 TORSDAG 29. JULI 15:00 + 19:30 Teaterhuset, Stengade 51 FREDAG 30. JULI 15:00 + 19:30 Teaterhuset, Stengade 51 TID: 60 min · ALDER: Fra 12 år

Forestillingen er støttet af Nordisk Kulturkontakt.

21


PROGRAM

NORMAL CAKE, PLEASE

UnEasy Listening Society (INT)

Nu skal vi fejre! Nu skal vi spise kage! Nu skal vi være normale! Et fiktivt bryllup, der finder sted i Helsingør i august 2021. På usædvanlig og legende vis behandler denne steds­ specifikke forestilling begreber som ­normalitet, frihed og kage. Publikum opdeles i grupper og opfordres til at hjælpe med passende og upassende ­forberedelser til denne lykke­ lige begivenhed. Måske skal du formulere et ønske, danse eller høre en intim ­bekendelse. Sammen stiller vi spørgs­ målet: Hvad betyder normal ­kærlighed for dig? Efter forestillingen bydes publikum på 30 minutters ­diskussion og kaffe. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 17:00 Karmeliterklostret FREDAG 30. JULI 17:00 Karmeliterklostret LØRDAG 31. JULI 17:00 Karmeliterklostret TID: 90 min · ALDER: Fra 16 år

BAKÉKÉ

Fabrizio Rosselli (IT) Drømmende, dumdristig og determineret. I BAKÉKÉ møder vi den sort­ klædte mand med stråhatten, som mumlende flytter rundt på grønne plastikspande. Igen og igen. Det ser ud som om han har et bestemt arbejde der skal ­gøres, men alligevel går intet som planlagt. ­Spandene får nyt liv, når de bliver ­genstand for mandens legende ­fantasi, og ­trivielle handlinger ­bliver p ­ ludselig absurde og ­fabulerende. Psst: Bakéké betyder spand på Hawaii... HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 11:30 Klosterhaven via Hestemøllestræde FREDAG 30. JULI 11:30 Klosterhaven via Hestemøllestræde LØRDAG 31. JULI 11:30 + 14:30 Klosterhaven via Hestemøllestræde TID: 30 min

22


PROGRAM

ALEX BARTI

Alex Barti (MK/DK) Marionetdukken der går lige i hjertet. Marionetdukken Mr. Barti er en dygtig musiker – og en endnu bedre performer! Han kan spille, synge og danse, og tryllebinder sit publikum, som han elsker at pjatte og flirte med. Dukkefører Alex Mihajlovski ­holder styr på flere end 40 strenge, selvom den habitklædte charmetrold vist hellere vil klare det hele selv. Der er nemlig ingen bånd, der skal binde ham! HELSINGØR MANDAG 26. JULI 10:00 Egebæksvang bag kirkegården, Espergærde 16:00 Kulturhuset i Nordvest, Helsingør FREDAG 30. JULI 10:00 Festpladsen, Nøjsomhed LØRDAG 31. JULI 10:30 Prøvestenscentret TID: 30 min

TRIP TOUT PETIT

PUDDING asbl (BE)

Er du klar til at tage på en lille bitte tur? Måske til sne­ klædte bjerge, varme palmestrande eller uigennem­ trængelige urskove? Det visuelle rejseagentur tager dig til din drømmedestination og tilbyder bittesmå ture i en nøddeskal. Griet rådgiver dig i dit valg af rejse og checker dig og din baggage ind. Audrey tager imod dig når du har passeret ­gaten og er klar til take off! På hendes bord finder du forskellige kontorartikler, som rejsen tager udgangspunkt i, med pop-up, objektteater og små ordløse historier. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 12:00-14:00 + 15:00-17:00 Kongekajen FREDAG 30. JULI 12:00-14:00 + 15:00-17:00 Kongekajen LØRDAG 31. JULI 12:00-14:00 + 15:00-17:00 Kongekajen INFO: Spiller hvert 15. minut NB! Kun fem publikummer ad gangen! TID: 15 min · ALDER: Fra 3 år

23


PROGRAM

ENVÀ

Amer i Àfrica (CAT) Et sted mellem 250 kg h ­ alm­­baller og 125 kg menneske­kroppe, leger to personer med ­bevægelse, balance og humor, imens de undersøger både de menneskelige relationers pudsigheder og de mentale mure, der nogle gange holder os adskilte. En intens og legende forestil ­ ling, hvor menneskekroppe og halmballer indgår i en kompleks koreografi. ENVÀ= CATALANSK ORD FOR EN TYND SKILLEVÆG Det catalanske nycirkus­ kompagni Amer i Àfrica har ­optrådt i storbyer over hele Europa. Med ENVÀ spreder de strå for at skabe glade og nære oplevelser med deres publikum. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 16:00 P-plads v. Howden Turbo, Allégade 4 FREDAG 30. JULI 17:00 Nøjsomhed, v. Nordvej TID: 45 min

LAST CALL

ReAct! - Actions moving (SE) LAST CALL er en ­interaktiv f­ orestilling, der følger strømmen af nutidens ­kommunikation ved at lade p ­ ublikum ringe til en telefonboks og påvirke fore­ stillingen. Fra et humoristisk synspunkt bruger kunstnerne dans og fysisk teater til at sætte spørgsmålstegn ved den måde, vi ­opfører os i vores sociale kredse, og hvordan vi er påvirket af vores telefoner. LAST CALL er en forestilling, der trækker paralleller mellem ”nu” og ”dengang”. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 12:00 Stürups Plads FREDAG 30. JULI 12:00 Stürups Plads TID: 45 min

24


PROGRAM

TIME TO LOOP

Duo Kaos (IT)

Om cykelhjul, balancekunst og harmoni. Mellem cykelhjul og akrobatik skaber Duo Kaos en historie om bevægelse, trans­ formation og poesi. Opbygning og ødelæggelse er en del af den samme mekanisme, og ­begge artister forsøger på deres egen måde at gøre kaos til ­harmoni. Et synkroniseret spil i ­konstant balance, der p ­ åvirker alt ­omkring dem. Gennem forestil­ lingen begynder de med lethed og romantik at forstå, at den ene ikke kan erstatte den anden, og sammen er de i stand til at skabe det perfekte Loop. HELSINGØR MANDAG 26. JULI 17:00 Kulturhuset i Nordvest, Helsingør TIRSDAG 27. JULI 14:00 P-plads v. Hornbæk Bibliotek, Hornbæk 18:00 Vapnagaard v. Kulturhus Syd, Helsingør TID: 30 min

78 TOURS

La Meute (FR)

Tag med på en rejse 78 gange rundt med dødshjulet. I det traditionelle cirkus er det legendariske og enorme dødshjul både sjældent og sagnomspundet. Trioen fra cirkuskollektivet La Meute tager ­udfordringen op og udforsker hjulets hypnotiserende, rituelle ­dimension. Tag med på en fælles rejse, i en frygtløs forestilling, der sender os gennem alt fra barndom, risiko, frygt og døden til polyfonisk sang, rock, blomster, en cowboyhat og selve galaksen. HELSINGØR ONSDAG 28. JULI 17:30 Pladsen foran Kulturværftet TORSDAG 29. JULI 17:30 Pladsen foran Kulturværftet TID: 35 min

25


PROGRAM

THE FOXCAVE

Sew Flunk Fury Wit (DK)

Nøgne kroppe i ­mudder, reb surret fast om kødet, safter, honning og en soprans lokkende og ­sukkende vokal i ­ mørket. Publikum kommer med på en omsluttende ­rejse i THE FOXCAVE, en nedlagt brandstation i Helsingør. I denne sanselige, labyrintiske og illusoriske verden, bor De Besatte, en gruppe af i­ndivider, der hver især har lukket sig inde i jagten på at få tilfredsstillet deres erotiske begær. THE FOXCAVE beskæftiger sig med den erotiske drift i ­men­nesket og er skabt af et internationalt hold af ­skuespillere, performere og musikere. I en samtid der er optaget af hvor grænserne for vores driftsliv går, er spørgsmålet, hvad vi ­ stiller op med det begær, der næres af at gå over ­grænsen?

SEW FLUNK FURY WIT arbejder i hybride genrer som

hyperreelt dukketeater og poetisk dramatisk performance med ­nykomponeret opera og ­electronica.

26

The Foxcave præsenteres i samarbejde med Helsingør Teater og PASSAGE Festival. Støttet af Statens Kunstfond Projektstøtte­udvalget for Scenekunst, Koda-Dramatik, Augustinusfonden og Knud Højgaards Fond

PERFORMERE: Nina Sveistrup Clausen + Peiman Fallahian Sichani + Helle Fuglsang + Jakob Schnack Krog + Louise Bonde + Minni Katina ­Mertens + Linh Le + Svend E Kristensen + ­Jannick Raunow · LIVEMUSIKERE: Randi ­Pontoppidan / Thomas Agergaard / Anders Rex + Peter Kyed / Rune Risager / Peter Kohlmetz Møller · ­INSTRUKTØR OG ­KONCEPT: Jesper Pedersen · KUNSTNERISK LEDER OG KONCEPT: Svend E Kristensen · ­KOMPONIST: Peter Kyed · ­SCENOGRAFER: Johan Kølkjær + Marie Rosendahl ­Chemnitz · LYDDESIGN: W ­ eronika ­Andersen · ­LYSDESIGN: Ida Kaspersen · ­KOSTUMER: Ane Katrine S. Kjær

HELSINGØR MANDAG 26. JULI - LØRDAG 31. JULI 21:00 Den Gl. Brandstation, Svingelport 6 TID: 90 min · ALDER: Fra 15 år


PROGRAM

FICTIONS OF THE FLESH

Fiksdal + Floen + Slåttøy (NO)

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks(DK/NL) TING er en forestilling og et life size brætspil i ét. Tag et par ­hovedtelefoner på og gå ind i genstandenes univers. På et bord på 100 kvadratmeter møder du og 11 andre spillere 100 gule genstande. Her p ­ ræsenterer “stemmen” i en poetisk ­komposition et sæt udfordringer. TING er en legende platform, der udforsker menne­ skelige r­ elationer med objekter. Intet andet dyr på jorden er ­afhængig af ting, som vi er. Vi kan ikke leve uden vores ting, men hvilke er vigtigst? Hvilke ting vil vi bevare for enhver pris, og hvem har magten til at ­beslutte det?

En fremmeds rejse, der undersøger forholdet mellem samtidighed, legemliggørelse og hvad det vil sige at høre til. FICTIONS OF THE FLESH (2021) er en stedsspecifik solo-­performance optræden, der undersøger forholdet mellem nuet, kropslighed og det fremmede. K ­ oreografisk set ­trækker forestillingen på jazz-danseren Slåttøy’s ­”body-mind-arkiv”, samt tanker omkring kropsvirkeligheder inspireret af fiktive fremtidsfortællinger fra hele verden. Forestillingen er den første i en række værker, der udforsker samtidens grænser i dans og koreografi fra et dekolonia­ listisk perspektiv. HELSINGØR FREDAG 30. JULI 12:00 + 16:30 Pladsen foran Kulturværftet TID: 60 min

HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 11:00 + 12:30 + 14:00 + 15:30 Kongekajen FREDAG 30. JULI 11:00 + 12:30 + 14:00 + 15:30 Kongekajen LØRDAG 31. JULI 11:00 + 12:30 + 14:00 + 15:30 Kongekajen TID: 45 min · ALDER: Fra 11 år

27


PROGRAM

TJU-HEJ VILDE DYR

CIRKUS SKUNK!

PÅ BÆNKEN

Dansk Rakkerpak (DK)

David Skunk (MX/US/DK)

Cikaros & Kimone (DK)

Hvad har en bjørn, en ræv, et får og en høne til fælles? De har diskorytmer, svingende hofter og glødende instrumenter! Fire dyr på slap line sætter gang i gaden, når de kommer marche­ rende, gokkende, brægende og brølende i et farvestrålende lille musikoptog! De fire dyr bærer deres musikinstrumenter og trækker afsted med en lille vogn med et mobilt musikanlæg på. Når de stopper op kaster de sig ud i et hæsblæsende musikalsk disco-potpourri med tilhørende dansetrin. TJU-HEJ VILDE DYR er mobilt gadeteater som bygger på Dansk Rakkerpaks vante dyder, der handler om at skabe udendørs teater i et universelt teatersprog – godt krydret med galskab og humor.

David Skunk indtager scenen med duften af ægte cirkus og lommen fuld af løjer! Udover at være en ­ganske ­særlig klovn, er mexicansk-­ amerikanske David også linedanser, jonglør OG et for­ bløffende one-man orkester. Og så kan han trylle, så børn og voksne taber kæben.

PÅ BÆNKEN er et danse­ akrobatisk mellemspil, hvor to kvindelige nycirkusartister iscenesætter den ikoniske københavnerbænk. I en skæv og finurlig akrobatisk duet med overraskende koreografier og til lyden af Chopin bliver det velkendte element fra byrummet medspiller i et legende møde mellem krop, bænk og by. Med fysisk præcision, i balancerende og kropsbøjende bevægelser arbejder artisterne på og med bænken og skaber et abstrakt og magisk øjeblik i byens ­hverdagsliv.

HELSINGØR ONSDAG 28. JULI 12:00 Ellekildehave v. beboerhuset, Ålsgårde 14:00 Start: Hornbæk Torv TID: 30 min

28

HELSINGØR MANDAG 26. JULI 13:00 Espergærde Centret FREDAG 30. JULI 10:30 Festpladsen, Nøjsomhed 13:00 Klosterhaven via Hestemøllestræde TID: 30 min

HELSINGØR ONSDAG 28. JULI 10:30 Børnenes Hus, Fiolgade 17E 13:00 Ellekildehave v. beboerhuset, Ålsgårde TID: 15 min


PROGRAM

BOUCHERIE BACUL

Pikzpalace (BE)

LOVE VELO

Bellevue Teater (DK) Publikum bydes op til at træde i de frie pedaler! Émile er en cykel-genbrugs-professor med oliesværtede, grønne fingre. Han bor i et mekanisk cykeltræ, som han har bygget af fund fra gamle cykelvrag. Cykeltræet kan lyse, spille musik og dreje som en karrusel. Men først skal Émile lære, at verden kun drejer rundt, når vi hjælpes ad. Den franske cykelartist Serge Huercio (kendt fra Cykelmyggen Egon) er Émile i en poetisk og sprælsk forestilling inspireret af cykling, genbrug og Storm P.

En gammeldags slagter­ bod, hvor ingenting er hvad det ser ud til. Slagter Bacul er en helt gammel­dags ­slagterbod på ­markedet – hvor ingenting er hvad det ser ud til! De mærkværdige ­belgiske slagtere sælger deres morbide varer til forbi­ passerende. Men de bruger meget mærkelige teknikker. Bacul familien parterer og tilbereder ­varerne til jer – men der er ikke et gram kød i syne!

HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 13:30 Axeltorv 15:30 Axeltorv FREDAG 30. JULI 13:30 Pladsen bag Værftets Madmarked 15:30 Pladsen bag Værftets Madmarked LØRDAG 31. JULI 13:30 Pladsen bag Værftets Madmarked 15:30 Pladsen bag Værftets Madmarked TID: 30 min

HELSINGØR LØRDAG 31. JULI 13:00 + 15:30 Pladsen foran Hal 14, Værftshallerne TID: 40 min

29


PROGRAM

WORK

Claudio Stellato (BE) Søm, træ, maling, værktøj og ubetydelige hverdags­ bevægelser omdannes til et fantastisk DIY-værksted. En gruppe håndværkere arbejder, hver med sin særlige r­ olle, som om de følger en manual fra et parallelunivers. De udfører ganske bestemte handlinger, resultatet af timevis af rutinearbejde. De fysiske anstrengelser og hånd­værkernes normalitet skubbes til grænsen og giver nogle helt skøre og besynderlige resultater. Men efterhånden som materialer og scenografiske elementer løbende forvandler sig, b ­ egynder malerierne at tage form, og vi bliver vidner til den komplekse, ulogiske og absurde skabelse af et kunstværk. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 19:00 Toldkammergården FREDAG 30. JULI 19:00 Toldkammergården LØRDAG 31. JULI 19:00 Toldkammergården TID: 50 min · ALDER: Fra 7 år

STRANGE STILL – relax and observe MAR/MÆR (NO)

Hold dig i ro og hold øje! Hvis væggene omkring os kunne lytte og tale, hvilke historier ville de fortælle? STRANGE STILL er en performance-­handling: tilblivelsen af en camoufleret skabning. Den ­camouflerede skabning er en stille trickster, som leger med tilskuerens virkeligheds­opfattelse og slører ­grænserne mellem menne­ skelige og ikke-menneskelige kroppe. Man ved ikke hvorfor skabningen gemmer sig; er det for at for­svare sig eller er det for at lokke? Den camouflerede krop ­påkalder gengangeren, dens glemte sange og historier, som giver genlyd mellem væggene. Relax and observe. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 17:00 Langs Kronborg Slots ydre ­murværk. Indgang v. Nordre Mole FREDAG 30. JULI 17:00 Langs Kronborg Slots ydre ­murværk. Indgang v. Nordre Mole LØRDAG 31. JULI 14:00 Langs Kronborg Slots ydre ­murværk. Indgang v. Nordre Mole TID: 45 min INFO: Scan QRkoden for kort + spillested

30


PROGRAM

FØLGESVENDE OG LEDESTJERNER

Koreograf Julie Schmidt Andreasen (DK)

En forestilling og udstilling, der tager udgangspunkt i gymnastiksalen. Convoi Exceptionnel dykker ned i fæno­ mener og erfaringer, der findes i dette rum, som de fleste har et forhold til. Den nordiske gymnastiksal er en arkitek­ tonisk materialisering af folkesundhed, et symbol pa den sunde krop, disciplineret og trænet til at opnå sundhed og godt helbred. Duftene af lakeret trægulv, tykke reb og brune ribbevægge. Skemalagt motion, som kan aktivere et spand af følelser. Gymnastiksalen er forbundet med bade glade og frygt. Et rum i fortiden og nutiden. Vi ønsker at udfordre gymnastiksalens autoritet og fylde den med et andet sprog. Det er en invitation til at bevæge dit minde.

FØLGESVENDE OG LEDE­ STJERNER er en fysisk og poetisk ­oplevelse af ledelses­ former og følge­måder. Dansere leder ­hinanden fra sted til sted, og deres vandren udvikler sig til en slags hypnose. De bliver stille og kroppene krølles, åbnes op og kigges på. De skiftes til at lede hinanden med en stærk energi, der sæt­ ter følgere og muligvis andre i helt nye situationer. ­Dette er én af flere performance­variationer for tilskuere og forbipasserende i det offentlige rum, som mødes med bevægelse og elektronisk musik.

HELSINGØR

HELSINGØR

MOVING A MEMORY

Convoi Exceptionnel (DK)

TORSDAG 29. JULI 14:00 + 17:00 Gymnastiksalen, Skolen v. Rønnebær Allé FREDAG 30. JULI 14:00 + 17:00 Gymnastiksalen, Skolen v. Rønnebær Allé

LØRDAG 31. JULI 12:00 + 14:00 Stürups Plads TID: 15 min

LØRDAG 31. JULI 14:00 + 17:00 Gymnastiksalen, Skolen v. Rønnebær Allé TID: 45 min · Alder: Fra 12 år

31


PROGRAM

SWEET HOME ON WHEELS

Studium Actoris (NO) / A. Schvarzstein (CAT) To store personligheder i én lille campingvogn. Latter­fremkaldende gade­ teater for hele familien! Kom med bag f­ acaden hos ægte­parret, og få et blik ind i deres ægteskabe­lige sysler. Her er plads til både kærlighed, jalousi, omsorg og irritation – og det kan alt sammen være i den lille camping­vogn, som parret kalder hjem.

HELSINGØR MANDAG 26. JULI 17:00 Jarlens Grund, Espergærde TIRSDAG 27. JULI 15:00 P-plads v. Hornbæk Bibliotek 19:00 Kulturhuset Bølgen, Ålsgårde FREDAG 30. JULI 17:00 Rolighedsparken, Espergærde LØRDAG 31. JULI 16:00 Helsingør Campingplads v. kiosken TID: 40 min

PEOPLE POWER PARTNERSHIP PÅ PASSAGE Festival kan man opleve én ud af i alt 13 forskellige, stedsspecifikke ­forestillinger, der p ­ ræsenteres fra juni til oktober 2021 i hele Europa som en del af PPP projektet. I Helsingør skabes forestil­ lingen af 16 unge d ­ ansere fra Skandinavien og Tjekkiet sammen med det anerkendte Aktionstheater PAN.OPTIKUM: Med spejlinger som et cen­ tralt omdrejningspunkt, både i overført betydning og i den scenografiske ramme, og med afsæt i urban dance og hiphop, udforsker de unge vores fælles europæiske grænseland og identitet. HELSINGØR LØRDAG 31. JULI 20:00 Hal 14, Værftshallerne TID: 60 min

32


PROGRAM

FOLLOW ME

Be Flat (BE)

BIRDY

Teatret Brændende Kærlighed (DK) Impresario og operaelsker Sibelius Vogelfreud gør sig klar til at præsentere sin verdens­ stjerne sangfuglen MISS BIRDY. Publikum er på plads. Sibelius ordner de sidste detaljer. Så er vi klar. Men nej! – buret er tomt, fuglen er væk, hvad gør han nu? BIRDY er en nonverbal fore­ stilling for hele familien med skuespiller Jens Kløft. Det er vaskeægte gadeteater, som blander melodrama med klov­ neri og visuel historiefortælling. En komisk og poetisk fabel om at miste og give slip. HELSINGØR TIRSDAG 27. JULI 16:30 Vapnagaard v. Kulturhus Syd TID: 30 min

Bind snørebåndene og følg med på akrobatisk rejse ­gennem ­Helsingør. To cirkus-­kamæleoner ­inviterer dig med til at ­gen­opdage ­Helsingør på en helt unik måde, når de fortolker vores fælles ­offentlige rum i vandre­ forestillingen FOLLOW ME. Byens gader forvandles til en scene, husenes facader bliver scenografien, brostenene til dansegulv og trafikken bliver til lydlandskabet. Be Flat kombinerer a ­ krobatik med urban sports, og ­gen­skriver forestillingen ­FOLLOW ME til hvert nye sted, hvor ­omgivelserne ­bliver den ­afgørende medspiller. For en optimal oplevelse ­anbefaler vi, at du slukker ­mobiltelefonen og binder ­snøre­båndene ekstra grundigt! HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 15:00 Start: baggård v. Spar Nord, Sct. Olaigade 39 FREDAG 30. JULI 15:00 Start: baggård v. Spar Nord, Sct. Olaigade 39 LØRDAG 31. JULI 15:00 Start: baggård v. Spar Nord, Sct. Olaigade 39 INFO: Forestillingen egner sig ikke for gangbesværede. Tid: 60 min · ALDER: fra 6 år

33


PROGRAM

THE THIRD REICH

Romeo Castellucci + Societas (IT)

RADIO PASSAGE Lyt med når Radio PASSAGE med Karen Dich ved roret går i luften ”live” torsdag-lørdag på festivalen i Helsingør. Vi vil behandle aktuelle temaer fra festivalen og interviewe flere af festivalens kunstnere, så du kan høre mere om baggrunden for værkerne. Radio ­PASSAGE vil også fortælle PASSAGE ­Festivals egen historie og komme med nye vinkler og ­overraskende indslag. Radio PASSAGE vil også både før og efter festivalen ­producere en række podcasts med ­festivalens kunstnere og bag­ grundsmateriale om festivalen. Læs mere på www.passagefestival.nu HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 13:30 Toldkammergården FREDAG 30. JULI 13:30 Toldkammergården LØRDAG 31. JULI 13:00 Toldkammergården TID: 2 timer

34

Romeo Castelluccis nyeste værk tager udgangspunkt i Victors Klemperers bog af sammen titel, hvor ­Klemperer undersøgte, hvordan nazisterne ­systematisk a ­ rbejdede ­fascismens sprog ind i det tyske hverdagssprog. ­Castalluccis værk består mestendels af en video- og lydinstallation, hvor alle ordbogens navneord projiceres op på en gigantisk skærm, uden pauser, som præ­fabrikerede betonelementer. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 18:00 + 20:00 + 22:00 Kulturværftet FREDAG 30. JULI 18:00 + 20:00 + 22:00 Kulturværftet NB! I installationen benyttes særdeles høj musik og højfrekvente billeder, som ikke anbefales til fotosensitive personer eller personer med epilepsi. INFO: Installationen er på engelsk. TID: 50 min · ALDER: Fra 13 år


P O E S I B A G G Å R D E PASSAGE Festival inviterer til morgenkaffe med tre digtere og originale poetiske stemmer, som de færreste af os kender til. ­ FREDAG 30. JULI KL. 21:00 kan alle tre digtere opleves sammen i oplæsninger i Toldkammergården.

ANA SVETEL (SI)

TOMICA BAJSIĆ (HR)

ANA RISTOVIĆ (RS)

Ana Svetel (f. 1990) bor i ­Ljubljana. Hun er digter, ­forfatter og antropolog. Hendes digtsamling Lepo in prav (2015) var udvalgt til Årets debut-pris, mens hendes novelle­samling Dobra Družba (2019) var udvalgt til den litterære pris Novo ­Mesto. Hendes tekster optræder regelmæssigt i større slovenske litteraturmagasiner, mens flere af hendes historier er blevet tilrettelagt til radio­ teater og har haft premiere på ­National Radio. I 2019 vandt hun ­førstepladsen i litteratur­ konkurrencen ­Straniščne spletke.

Tomica Bajsić (f. 1968) bor i Zagreb. Han er digter, ­ prosa-forfatter, grafisk ­kunstner og oversætter, og ­uddannet fra Academy of Fine Arts i Zagreb. Han har udgivet fem ­digt­samlinger, to ­prosa-bøger og en ­billedbog. Hans første ­digt­samling Southern Cross blev ­omtalt som det mest ­unikke antikrigsvidnes­byrd i kroatisk litteratur og vandt national­ prisen for unge ­forfattere. Bajsić’s s­ eneste digtsamling med tegninger, Nevidljivo more / Invisible Sea, blev offentlig­ gjort i 2018.

Ana Ristović (f. 1972) bor i ­Beograd. Hun er uddannet i serbisk sprog og litteratur, og har udgivet poesi siden hun var 18 år. Hun er oversat til adskil­ lige sprog og har vundet flere litterære priser. Blandt andet blev Ristovićs digt Round Zero af den internationale jury fra The Guardian erklæret som et af de bedste kærlighedsdigte I de ­sidste 50 år. Ved siden af hendes arbejdet som oversætter, ­udgiver hun essays og anmeldelser og har i adskillige år arbejdet som redaktør på det kulturelle tids­ skrift, Balcanis.

HELSINGØR

HELSINGØR

HELSINGØR

TORSDAG 29. JULI 10:30 Café Kadettens gårdhave, Kronborg

FREDAG 30. JULI 10:30 Café Kadettens gårdhave, Kronborg

LØRDAG 31. JULI 10:30 Café Kadettens gårdhave, Kronborg

Tid: 90 min

Tid: 90 min

Tid: 90 min

35


PROGRAM

BØRNENES POESIDAG

Børnenes Hus (DK)

LEVENDE LEGEKULTUR

Gerlev Legepark (DK)

Tusind års legekultur for børn og voksne! Gerlev Legepark skaber et legeområde med en masse ­f­orskellige spil fra hele Europa, som alle er minimum 100 år gamle. Fra velkendte og hyggelige hyggelige kasteog keglespil til de mere intense spil, hvor det gælder om at være hurtig og præcis på aftrækkeren. Legeparkens dygtige instruktører beskriver spillenes regler og udførsel, og fortæller samtidig lidt om spillenes historie, så det er nemt at gå til for legelystne i alle aldre. Så kom og prøv kræfter med Pirkentavl, Frøsnapper, ­Hammerspil eller et af de mange andre spil der har ­underholdt folk og fæ i århundreder. HELSINGØR TORSDAG 29. JULI 11:00-17:00 Kongekajen FREDAG 30. JULI 11:00-17:00 Kongekajen LØRDAG 31. JULI 11:00-17:00 Kongekajen TID: Du kan lege så længe du har lyst

36

POESI-VÆRKSTED & LÆSE-CAFE: Bogstaver bliver til ord. Ord bliver til remser, vrøvl, ­eventyr, fortællinger, bøger, hæfter, ­plakater og meget mere i ­Børnenes Hus og B ­ yhaven ­Åndehullet. En dag med poesi i børnehøjde med ­performance, højtlæsning og ord-­eksperimenter, vi deler med hinanden. HELSINGØR ONSDAG 28. JULI 11:00-15:00 Børnenes Hus Fiolgade 17E ALDER: Fra 3 år


PA S S AG E VO LU N T E E R CA M P ­­

19. JULI – 1. AUGUST

PASSAGE VOLUNTEER CAMP

– en anderledes højskole

PASSAGE Festival danner i år rammen om to helt unikke uger med kultur, kunst, poesi og teater, debat og fællesskab for ­ en gruppe af unge fra ­ Danmark, Slovenien og Kroatien.

DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS

PASSAGE Festival vil over de næste år ­inkludere en ny generation i festivalens ­maskinrum. At bygge bro, finde passager, er en del af festivalens DNA. PASSAGE ­Volunteer Camp er en sådan passage, et møde ­mellem lokale og internationale unge, mellem ­amatører og professionelle og et møde mellem frivillige og organisationer. Frivillighed er en gensidig udveksling, en ­mulighed for at lære og udvikle sig, for nye møder og netværk og for at være med til at sprede glæde og skabe i fællesskab. Med PASSAGE Volunteer Camp vil vi gerne kick-starte unges lyst og motivation til at ­opsøge frivillighedens fællesskaber. I to uger omkring PASSAGE Festival vil de unge deltagere i PASSAGE Volunteer Camp ­indlogeres på Den Internationale Højskole i Helsingør. De vil stifte bekendskab med den danske højskolemodel, drøfte lokal­aktivisime, kunst og kultur og fællesskaber med hinan­ den. De vil deltage i kunst­neriske workshops og opleve en masse teater i verdensklasse helt tæt på. Og, forhåbentlig, gå herfra berigede med nye venskaber og stærke oplevelser.

O IN, CR VARAŽD

AT

IA

Projektet er støttet af Det europæiske Solidaritetskorps og arrangeres i tæt samarbejde med Den Internationale Højskole i Helsingør og Catch – Center for art, design and technology.

37


INFO

SPILLESTEDER HELSINGØR+

HORNBÆK:

DEN GAMLE BRANDSTATION Svingelport 6 3000 Helsingor

HORNBÆK TORV Vestre Stejlebakke 2A 3100 Hornbæk

KRONBORG SLOTS YDRE MURVÆRK Findes fra indgangen v. Nordre Mole NØJSOMHED Festpladsen ved Sydvej 10 3000 Helsingør NØJSOMHED v. Nordvej 3000 Helsingør VAPNAGAARD Kulturhus Syd Hovmarken 7 3000 Helsingør GYMNASTIKSALEN Skolen v. Rønnebær Allé Egevænget 6 3000 Helsingør HELSINGØR CAMPINGPLADS v. kiosken Strandalleen 2 3000 Helsingør KULTURHUSET I NORDVEST Abildgaardsvej 2 3000 Helsingør

38

ÅLSGÅRDE: ELLEKILDEHAVE V. BEBOERHUSET Omgangen 86 3140 Ålsgårde KULTURHUSET BØLGEN Jæmtlandsvej 1 3400 Ålsgårde ESPERGÆRDE: EGEBÆKSVANG BAG KIRKEGÅRDEN Strandvejen 336D 3060 Espergærde ESPERGÆRDE CENTRET Øster Torv 3060 Espergærde JARLENS GRUND Gl Strandvej 217 3060 Espergærde ROLIGHEDSPARKEN 3060 Espergærde

PASSAGE BILLETKONTOR I Billetkontoret i Told­ kammerets Blomstersal kan du få hjælp hvis du har spørgsmål til forestillinger, festival-armbånd og billetter. NB! BEMÆRK Alt billetsalg foregår online BILLETKONTORETS ÅBNINGSTIDER Ons 28. juli 12:00-16:00 Tors 29. juli 12:00-19:30 Fre 30. juli 11:30-19:30 Lør 31. juli 11:30-19:30

TOLDKAMMERGÅRDEN Spisekammerets ­åbningstider under PASSAGE Festival: 26.-28. JULI Kl. 10:00-16:00 29.-31. JULI Kl. 10:00-22:00

VELKOMMEN TIL BOLIGOMRÅDERNE PASSAGE Festival samarbejder med en række boligområder om at skabe levende møder ved husene mellem publikum og kunstnere. Oplev PASSAGE i N ­ øjsomhed, på Vapnagaard og i N ­ ordvest-­ delen af Helsingør i området ved Kulturhuset i Nordvest


INFO

BILLETTER Med et FESTIVALARMBÅND får du gratis adgang til alle entré­forestillinger på PASSAGE Festival 2021. Forestillingerne er markeret med et TICKET-ikon i ­programmet, i kalenderen og på www.passagefestival.nu Læs mere og køb FESTIVALARMBÅND på www.helsingorteater.billetten.dk

BILLETTER: 50 kr. FESTIVALARMBÅND: 150 kr. Giver GRATIS adgang til alle entréforestillinger for: 1 voksen + 2 børn HUSK GRATIS-BILLETTER Når du køber dit FESTIVAL­ ARMBÅND, skal du huske at hente gratis-billetter til de forestillinger, du gerne vil se. Også til børn. Man skal have en billet for at se en entréforestilling. ALT BILLETSALG FOREGÅR ONLINE VIA VORES BILLETSIDE Under festivalen skal både alm. billetter, festivalpas og gratis-­billetter også bestilles via ­billetsiden. Du kan få hjælp til dette i PASSAGE festivals billetkontor i Toldkammeret. Køb billetter på www.helsingorteater.billetten.dk

PASSAGE festival 2021 ENTRÉ-FORESTILLINGER: BANKÉT FOR BIER · ALDER: Fra 8 år Secret Hotel (DK) CITY MATTERS · ALDER: Fra 16 år Daily Fiction (DK) DEEP · ALDER: Fra 3 år VolDaan (NL) FOLLOW ME · ALDER: Fra 6 år Be Flat (BE) LOST IN COMMUNICATION · ALDER: Fra 12 år Nordic Trash Collaboration (DK) MOVING A MEMORY · ALDER: Fra 12 år Convoi Exceptionnel (DK) NORMAL CAKE, PLEASE · ALDER: Fra 16 år UnEasy Listening Society (INT) THE FOXCAVE · ALDER: Fra 15 år Sew Flunk Fury Wit (DK) THE THIRD REICH · ALDER: Fra 13 år Romeo Castellucci + Societas (IT) TING – et life size brætspil · ALDER: Fra 11 år Ilon Lodewijks (DK/NL) TRIP TOUT PETIT · ALDER: Fra 3 år PUDDING absl (BE)

HELSINGØR TEATERS ÅRSKORT

Giver også gratis adgang til alle entréforestillingerne – men husk stadig at hente billet!* *Med forbehold for udsolgte forestillinger. Helsingør Teaters vilkår gælder.

39


PA S S AG E T U R N É

PASSAGE PÅ TURNÉ PASSAGE FESTIVAL samarbejder med en lang række danske og svenske ­ kommuner og festivaler om at præsentere gadeteater i juli og august ­ måned. I 2021 kan man opleve PASSAGE gadeteaterforestillinger hér:

SVERIGE ÄNGELHOLM BÅSTAD HÖGANÄS LUND HALMSTAD

DANMARK GILLELEJE OG HELSINGE ROSKILDE VANLØSE BALLERUP NYKØBING FALSTER BORNHOLM

40


KALENDER

PASSAGE FESTIVAL KALENDER 2021 MANDAG 26/7 HELSINGØR + 10.00 - 10.30

Alex Barti

Alex Barti

s. 23

13.00 - 13.30

Egebæksvang bag kirkegården Espergærde

Circus Skunk!

David Skunk

Espergærde Centret

s. 28

Alex Barti

Alex Barti

Kulturhuset i Nordvest, Helsingør

s. 23

Time to Loop

Duo Kaos

Kulturhuset i Nordvest, Helsingør

s. 25

17.00 - 17.40

Sweet Home on Wheels

Studium Actoris / A. Schvarzstein

Jarlens Grund, Espergærde

s. 32

21.00 - 22.30

The Foxcave

Sew Flunk Fury Wit

Den Gl. Brandstation Svingelport 6, Helsingør

s. 26

Time to Loop

Duo Kaos

P-plads v. Hornbæk Bibliotek

s. 25

15.00 - 15.40

Sweet Home on Wheels

P-plads v. Hornbæk Bibliotek

s. 32

16.30

Birdy

Studium Actoris / A. Schvarzstein Teatret Brændende Kærlighed

Vapnagaard v. Kulturhus Syd, Helsingør

s. 33

16.00 - 16.30 17.00 - 17.30

TIRSDAG 27/7 HELSINGØR +

14.00 - 14.30

17.00

18.00 - 18.30

Time to Loop

Duo Kaos

Vapnagaard v. Kulturhus Syd, Helsingør

s. 25

19.00 - 19.40

Sweet Home on Wheels

Studium Actoris / A. Schvarzstein

Kulturhuset Bølgen, Ålsgårde

s. 32

21.00 - 22.30

The Foxcave

Sew Flunk Fury Wit

Den Gl. Brandstation Svingelport 6, Helsingør

s. 26

På Bænken

Cikaros & Kimone

Børnenes Hus, Fiolgade 17E

s. 28

Børnenes Poesi-dag

Børnenes Hus

Børnenes Hus, Fiolgade 17E

s. 36

Tju-hej Vilde Dyr

Dansk Rakkerpak

Ellekildehave v. beboerhuset / Ålsgårde

s. 28

På Bænken

Cikaros & Kimone

Ellekildehave v. beboerhuset / Ålsgårde

s. 28

Tju-hej Vilde Dyr

Dansk Rakkerpak

Start: Hornbæk Torv

s. 28

Lost in Communication

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

78 Tours

La Meute

Pladsen foran Kulturværftet

s. 25

19.30 - 20.30

Lost in Communication

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

21.00 - 22.30

The Foxcave

Sew Flunk Fury Wit

Den Gl. Brandstation Svingelport 6, Helsingør

s. 26

ONSDAG 28/7 HELSINGØR +

10.30 - 10.45 11.00 - 15.00 12.00 - 12.30 13.00 - 13.15 14.00 - 14.30 15.00 - 16.00 17.30 - 18.05

41


KALENDER TORSDAG 29/7 HELSINGØR

10.30 - 12.00

Poesi i Baggårde

Café Kadettens gårdhave / Kronborg

s. 35

Levende Legekultur Gerlev Legepark

Kongekajen

s. 36

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Bakéké

Fabrizio Rosselli

Klosterhaven via Hestemøllestræde

s. 22

12.00 - 12.45

Last Call

ReAct! – Actions moving

Stürups Plads

s. 24

12.00 - 14.00

Trip Tout Petit – hvert 15 min

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Bankét for bier

Secret Hotel

Børnenes Hus, Fiolgade 17E

s. 20

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Radio PASSAGE sender Live

med Karen Dich

Toldkammergården

s. 34

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Axeltorv

s. 29 s. 31

11.00 - 17.00 11.00 - 11.45 11.30 - 12.00

12.00 - 12.10 12.30 - 12.40 12.30 - 14.00 12.30 - 13.15 13.00 - 13.10 13.30 - 13.40 13:30 - 15:30 13.30 - 14.00

Ana Svetel

14.00 - 14.45

Moving a Memory

Convoi Exceptionnel

Gymnastiksalen, Skolen ved Rønnebær Allé

14.00 - 14.45

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

15.00 - 16.00

Follow Me

Be Flat

Start: baggård v. Spar Nord Sct. Olaigade 39

s. 33

15.00 - 17.00

Trip Tout Petit – hvert 15 min Lost in Communication

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Axeltorv

s. 29

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Envà

Amer i Àfrica

P-plads v. Howden Turbo, Allégade 4

s. 24

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Karmeliterklostret

s. 22

Langs Kronborg Slots ydre murværk. Indgang v. Nordre Mole

s. 30

15.00 - 16.00 15.00 - 15.10 15.30 - 15.40 15.30 - 16.00 15.30 - 16.15 16.00 - 16.45 16.00 - 16.10 16.30 - 16.40 17.00 - 18.30 17.00 - 17.45

42

Normal Cake, UnEasy Listening Please Society Strange Still MAR/MÆR – Relax and observe


KALENDER 17.00 - 17.45

Moving a Memory

Convoi Exceptionnel

s. 31

17.15 - 18.45

Gymnastiksalen, Skolen ved Rønnebær Allé

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

17.30 - 18.05

78 Tours

La Meute

Pladsen foran Kulturværftet

s. 25

18.00 - 18.50

The Third Reich

Kulturværftet, Store Scene

s. 34

19.00 - 19.50

Romeo Castellucci + Societas

WORK

Claudio Stellato

Toldkammergården

s. 30

Lost in Communication

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

20.00 - 20.50

The Third Reich

Romeo Castellucci + Societas

Kulturværftet, Store Scene

s. 34

21.00 - 22.30

The Foxcave

Sew Flunk Fury Wit

Den Gl. Brandstation Svingelport 6, Helsingør

s. 32

22.00 - 22.50

The Third Reich

Romeo Castellucci + Societas

Kulturværftet, Store Scene

s. 34

Alex Barti

Alex Barti

Festpladsen, Nøjsomhed

s. 23

Circus Skunk!

David Skunk

Festpladsen, Nøjsomhed

s. 28

Poesi i Baggårde

Tomica Bajsić

Café Kadettens gårdhave, Kronborg

s. 35

Levende Legekultur Gerlev Legepark

Kongekajen

s. 36

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Bakéké

Fabrizio Rosselli

Klosterhaven via Hestemøllestræde

s. 22

12.00 - 13.00

Fictions of the Flesh

Fiksdal + Floen + Slåttøy

Pladsen foran Kulturværftet

s. 27

12.00 - 14.00

Trip Tout Petit – hvert 15 min

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

12.00 - 12.45

Last Call

Stürups Plads

s. 24

12.00 - 12.10

ReAct! - Actions moving

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Bankét for bier

Secret Hotel

Børnenes Hus, Fiolgade 17E

s. 20

Circus Skunk!

David Skunk

Klosterhaven via Hestemøllestræde

s. 28

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Radio PASSAGE sender Live

med Karen Dich

Toldkammergården

s. 34

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Pladsen bag Værftets Madmarked

s. 29

19.30 - 20.30 20.00 - 21.30

FREDAG 30/7 HELSINGØR

10.00 - 10.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00 11.00 - 17.00 11.00 - 11.45 11.30 - 12.00

12.30 - 12.40 12.30 - 13.15 12.30 - 14.00

13.00 - 13:30 13.00 - 13.10 13.30 - 13.40 13.30 - 15:30 13.30 - 14.00

43


KALENDER FREDAG 30/7 HELSINGØR > fortsat Convoi Exceptionnel

Gymnastiksalen, Skolen ved Rønnebær Allé

s. 31

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

Follow Me

Be Flat

Start: Baggård v. Spar Nord, Sct. Olaigade 39

s. 33

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Pladsen bag Værftets Madmarked

s. 29

15.30 - 16.15

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

16.00 - 16.10

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

16.30 - 16.40

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

16.30 - 17:30

Fictions of the Flesh

Fiksdal + Floen + Slåttøy

Pladsen foran Kulturværftet

s. 27

17.00 - 17.45

Strange Still

MAR/MÆR

Langs Kronborg Slots ydre murværk. Indgang v. Nordre Mole

s. 30

17.00 - 17.40

Sweet Home on Wheels

Studium Actoris / A. Schvarzstein

Rolighedsparken, Espergærde

s. 32

Envà

Amer i Àfrica

Nøjsomhed, v. Nordvej

s. 24

17.00 - 18.30

Normal Cake, Please

UnEasy Listening Society

Karmeliterklostret

s. 22

17.00 - 17.45

Moving a Memory

Convoi Exceptionnel

s. 31

17.15 - 18.45

Gymnastiksalen, Skolen ved Rønnebær Allé

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

18.00 - 18.50

The Third Reich

Kulturværftet, Store Scene

s. 34

19.00 - 19.50

Romeo Castellucci + Societas

WORK

Claudio Stellato

Toldkammergården

s. 30

Lost in Communication

Nordic Trash Collaboration

Teaterhuset, Stengade 51

s. 21

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

14.00 - 14.45

Moving a Memory

14.00 - 14.45

15.00 - 16.00

TING – et life size brætspil Trip Tout Petit – hvert 15 min Lost in Communication

15.00 - 16.00 15.00 - 15.10

15.00 - 17.00

15.30 - 15.40 15.30 - 16.00

17.00 - 17.45

19.30 - 20.30 20.00 - 21.30 20.00 - 20.50

The Third Reich

21.00 - 22.00

Poesi i Baggårde

21.00 - 22.30

The Foxcave

22.00 - 22.50

The Third Reich

44

Romeo Castellucci Kulturværftet, Store Scene + Societas Ana Svetel / Tomica Toldkammergården Bajsić / Ana Ristović Den Gl. Brandstation Sew Flunk Fury Wit Svingelport 6, Helsingør Romeo Castellucci Kulturværftet, Store Scene + Societas

s. 34 s. 35 s. 32 s. 34


KALENDER LØRDAG 31/7 HELSINGØR

10.30 - 12.00 10.30 - 11.00 11.00 - 17.00 11.00 - 11.45 11.30 - 12.00 12.00 - 12.15 12.00 - 14.00 12.00 - 12.10 12.30 - 12.40 12.30 - 14.00 12.30 - 13.15 13.00 - 15.00 13.00 - 13.40 13.00 - 13.10 13.30 - 13.40 13.30 - 14.00

Poesi i Baggårde

Ana Ristović

Café Kadettens gårdhave, Kronborg

s. 35

Alex Barti

Alex Barti

Prøvestenscentret, Helsingør

s. 23

Levende Legekultur Gerlev Legepark

Kongekajen

s. 36

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Bakéké

Fabrizio Rosselli

Klosterhaven via Hestemøllestræde

s. 22

Følgesvende og Ledestjerner Trip Tout Petit – hvert 15 min

Julie Schmidt Andreasen

Stürups Plads

s. 31

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Bankét for bier

Secret Hotel

Børnenes Hus, Fiolgade 17E

s. 20

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

med Karen Dich

Toldkammergården

s. 34

Love Velo

Bellevue Teatret

Pladsen foran Hal 14, Værftshallerne

s. 29

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Pladsen bag Værftets Madmarked

s. 29

TING – et life size brætspil Radio PASSAGE sender Live

14.00 - 14.45

Strange Still MAR/MÆR – Relax and observe

s. 30

14.00 - 14.45

Moving a Memory

s. 31

14.00 - 14.45

TING – et life size brætspil Følgesvende og Ledestjerner

Langs Kronborg Slots ydre murværk. Indgang v. Nordre Mole Gymnastiksalen, Skolen Convoi Exceptionnel ved Rønnebær Allé Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Julie Schmidt Andreasen

Stürups Plads

s. 31

Bakéké

Fabrizio Rosselli

Klosterhaven via Hestemøllestræde

s. 22

15.00 - 16.00

Follow Me

Be Flat

s. 33

15.00 - 17.00

Start: baggård v. Spar Nord Sct. Olaigade 39

Trip Tout Petit

PUDDING absl

Kongekajen

s. 23

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

TING – et life size brætspil

Ilon Lodewijks

Kongekajen

s. 27

Love Velo

Bellevue Teatret

Pladsen foran Hal 14, Værftshallerne

s. 29

Boucherie Bacul

Pikzpalace

Pladsen bag Værftets Madmarked

s. 29

Sweet Home on Wheels

Studium Actoris / A. Schvarzstein

Helsingør Campingplads v. kiosken

s. 32

14.00 - 14.15 14.30 - 15.00

15.00 - 15.10 15.30 - 15.40 15.30 - 16.15 15.30 - 16.10 15.30 - 16.00 16.00 - 16.40

45


KALENDER LØRDAG 31/7 HELSINGØR > fortsat

16.00 - 16.10

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

DEEP

VolDaan

Kongekajen

s. 21

17.00 - 18.30

Normal Cake, Please

UnEasy Listening Society

Karmeliterklostret

s. 22

17.00 - 17.45

Moving a Memory

Convoi Exceptionnel

s. 31

17.15 - 18.45

Gymnastiksalen, Skolen ved Rønnebær Allé

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

WORK

Claudio Stellato

Toldkammergården

s. 30

City Matters

Daily Fiction

Start: Wiibroe Plads

s. 20

20.00 - 21.00

People Power Partnership

PPP Project

Hal 14, Værftshallerne

s. 32

21.00 - 22.30

The Foxcave

Sew Flunk Fury Wit

s. 32

21.30 - 23.00

Den Gl. Brandstation Svingelport 6, Helsingør

Musik i Toldkammergården. Se www.passage­festival.nu

16.30 - 16.40

19.00 - 19.50 20.00 - 21.30

Med forbehold for ændringer i programmet. Opdaterede spillesteder og -tider findes på www.passagefestival.nu Samt på PASSAGE Festivals Facebook og Instagram sider

46


TA K

KUNSTNERISK LEDER Jens Frimann Hansen FESTIVALLEDER Trine Heller Jensen ADMINISTRATION Kamma Siegumfeldt TURNÉLEDER Marie Viltoft Polli HOSTING Sally Juncker Larsen PROJEKT KOORDINATOR Heidi Johanne Engsig + Rikke Oberlin Flarup + Kirsten Del Campo FUNDRAISING Freja Stæhr KOMMUNIKATIONSANSVARLIG Camilla Hasseriis Dietz WEB + TEKST REDAKTION Camilla Hasseriis Dietz + Maya Lyngs PRODUKTIONSLEDER René Frisch Rasmussen FESTIVALKONTOR Anette Nissen + Louise Holst FRIVILLIG KOORDINATOR Anja Paulick GRAFISK DESIGN L-grafikdesign.com SUPERMÆND Jørgen Mikkelsen + Gaston Nielsen ASSISTENTER Susanne Larsen + Rebecca Ranfelt

HELSINGØR TEATER Strandgade 72 3000 Helsingør +45 53860811 info@helsingor-teater.dk www.helsingor-teater.dk

PASSAGE 2021 – TAK Helsingør Kommune + Knud Højgaards Fond + Statens Kunstfond + Creative Europe Programme of the European Union + Det Europæiske ­Solidaritetskorps + Helhedsplanen i Nøjsomhed og på Vapnagaard + Kulturhus Syd + Boliggården + Områdesekretariatet + Rolighedsparken + ­Ellekildehave + Helsingør Dagblad + KUTO + Kulturhuset Bølgen + Hornbæk Bibliotek + Kulturhuset i Nordvest + Gang i Nordvest + Helsingør Havn + Karmeliterklostret + Hornbæk Handel + Hornbæk Turistforening + Helsingør Cityforening + Danhostel Helsingør + Helsingør Campingplads + Hotel Skandia + Værftets Madmarked + Kronborg Slot + Børnenes Hus + Spar Nord Helsingør + Espergærde Teaterhus + SO Festival + Magna Vitae + ­Gribskov Teater + Bornholms Internationale Gadeteaterfestival + Kulturstationen Vanløse + Roskilde Teater + Båstad Kommun + Ängelholm Kommun + Höganäs Kommun + Lund Kommun + Hede-& Magleparken, Ballerup + Masken, Nykøbing F + Internationella gatuteaterfestivalen i Halmstad + Skolen ved Rønnebær Allé + JA-kontoret + CaTch + Den Internationale Højskole + Days of Poetry and Wine + Café Kadetten + TeaterIII + Spancirfest + Helsingør Jobcenter, Unge + Aspiranterne + Helsingør Gymnasium + Hamlet studio + JA-kontoret + FGU Øresund + Headspace Helsingør + AFUK + Ragnarock + Dansekapellet + alle de fantastiske frivillige, der har deltaget i festivalen

sofestival.org Lincolnshire, UK

DET EUROPÆISKE SOLIDARITETSKORPS

Gribskov

Teater

Gribskov Teater

O IN, CR VARAŽD

AT

IA

EUROPE FOR FESTIVALS FESTIVALS FOR EUROPE

EFFE LABEL 2015-2016

FOTOS Pierre Soissons, Charlotte Parmentier, Christophe Raynaud de Lage, Alex Barti, Le Dandy Manchot, Martin Dam Kristensen, Søren Kløft, Dainius ­Putinas, David Skunk, Stine Fløe Dalby, Daan Mathot, Amer i Àfrica, Fredrik Floen, Jimmy Kets, Yngwie Scheerlinck, Troels Hansen, Lovisa Reeder, Karsten Piper / Gerlev Legepark, Nordic Trash Collaboration, Bellevue Teatret, Convoi Exceptionnel, UnEasy Listening Society, Teodor Lazarev, Matic Bajželj, Tomica Bajsić, Aktionstheater Pan.Optikum, Jan Vesala, Stine Tidsvilde, MAR/MÆR, Studium Actoris, Yuriy Chichkov, Duo Kaos, Brigitta Steen, Søren K. Kløft, Julien Chapelle, Claudia Pajewski, Børnenes Hus

47


#PASSAGE2021 #PASSAGEFESTIVAL

Profile for Helsingør Teater

PASSAGE Festival 2021  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded