Page 1

HABEREXEN EĞİTİM

www.haberexen.com

1


HABEREXEN EĞİTİM

2

www.haberexen.com


HABEREXEN EĞİTİM

İl Özel İdaresi Yatırımlarda Aslan Payı Eğitime Ayırdı Eğitimde yüzde 100 başarı Samsun İl Özel İdaresi, gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla eğitime büyük önem veriyor. Okul öncesi eğitimde yüzde 100 başarıya ulaşan Özel İdare, 2012 bütçesinde eğitime aslan payı ayırarak eğitime verdiği önemi gösterdi. Samsun İl Özel İdaresi; çağdaş ve uygarlığa giden yolun eğitimden geçtiğini algısıyla eğitim yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Samsun’un ihtiyaç, sorun ve hedefleriyle ilgili uygulanabilir ve sürdürülebilir projeleri önemsiyor. İdare, planlara uygun olarak kurulan kurumsal yapıların öncülüğünde ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımlarıyla projeler geliştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu muasır medeni­ yet seviyesine ulaşma hedefini gerçekleştirmenin eğitimden geçtiği bilinciyle Samsun İl Özel İdaresi, gerçekleştirilen projelerde eğitime ayrı bir önem veriyor. Özel İdare; eğitimin her kademesinde görev ve sorumluluklarını yerine geti­re­rek, gelişen ve değişen şartlara göre okulların bilgi ve teknoloji sınıflarının iyileş­tiril­me­sinden kitap dağıtımına kadar birçok yeniliği her geçen yıl arttırarak sürdürüyor. Okul Öncesi Eğitimde Yüzde 100’e Ulaşıldı Samsun’da okul öncesi eğitim grubu(6 yaş) 2005 yılında yüzde 12 seviyesindeyken, İl Özel İdare’nin stratejik hedeflere koymuş olduğu hedefler doğ­ rultusunda ve İdare öncülüğünde oluşturulan sektör platformu çalışmalarıyla da desteklenerek Okul Öncesi Eğitim 6 yaşta % 100’e ulaştırıldı.

Hedef Ortaöğretimde De Okul Öncesini Yakalamak Samsun, geçtiğimiz iki eğitim-öğretim yılında, okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu pilot illerden biri olarak yüzde 99’u aşan okullaşma oranıyla önemli bir aşama kaydederek büyük bir başarı elde etti. İl Özel İdaresi, aynı başarıyı yeni yapılacak okullar ve öğrenci yurtlarıyla öncelikle kız çocuklarımız olmak üzere, ilköğretimi bitiren tüm çocuklarımızın orta öğretimle buluşmalarını sağlayarak orta öğretimde de yakalamak istiyor.

Eğitim Yatırımlarını Önemsiyoruz Samsun İl Genel Meclisi’nce ele alınan İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı bütçesinde en yüksek pay eğitime ayrıldı. İl Özel İdaresi’nin 2012 yılına ait gelir gider bütçesi çerçevesinde Plan ve Bütçe Komisyonunca 15 milyon 179 bin TL olması uygun görülen İmar ve İnşaat Daire Başkanlığı bütçesi meclis onayından geçti.

Yatırımda Aslan Payı Eğitime Plan ve Bütçe Komisyonu’nca yapılan bütçe çalışmaları çerçevesinde İmar ve İnşaat Daire Başkanlığına uygun görülen 15 milyon 179 bin TL bütçeden aslan payını 10 milyon 925 bin TL olarak eğitim çalışmaları aldı. Bütçede yer alan miktarın diğer dağılımı ise şu şeklide; Genel kamu hizmetleri 1 milyon 692 bin TL, Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri 1 milyon 105 bin TL, Çevre koruma hizmetleri 30 bin TL, Sağlık hizmetleri 504 bin TL, Dinlenme kültür ve din hizmetleri (spor) 363 bin TL, Dinlenme kültür ve din hizmetleri (kültür) 300 bin TL, Sosyal hizmetler 260 bin TL ödenek ayrıldı.

Samsunlu Hayırseverler 891 Derslik Yaptı Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkıları ile İl Özel İdare’nin ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen önemli çalışmalar bulunuyor. Toplam itibariyle 55’ i okul öncesi, bin 80’i İlköğretim, 361’i de ortaöğretim olmak üzere bin 496 derslik 2003 yılından itibaren Samsun’da yapıldı. Bu kapsamda hayırseverlerin yaptırdığı okul öncesinde 16, İlköğretimde 394, Ortaöğretimde de 481 olmak üzere toplam 891 derslik hayır­se­ verlerimiz tarafından yapıldı. www.haberexen.com

3


HABEREXEN EĞİTİM

Samsun; Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden birisi olan Ondokuzmayıs Üniversitesi ve yapımı devam eden Karadeniz’in ilk ve tek Vakıf Üniversitesi olan Canik Başarı Üniversitesi’nin tamamlanmasıyla önemli eğitim merkezlerinden biri olacak.

İl Özel İdaresi 3 okulda deprem güçlendirme çalışmasını, 81 İlköğretim ve Ortaöğretim okulunda da bakım ve onarım çalışması tamamlanmış durumda.

İlköğretimde Yatırımlar Üçe Katlandı Samsun İl Özel İdaresi, 2011 yılı içersinde ilköğretim yatırımları kapsamında toplamda 9 adet ilköğretim okulu ve 1 adet anaokulunu Samsun’da kazandırmak için yatırımlarına hızla devam ediyor. 2012 yılı bütçesinde yer alan ve bu yıl merkezi hükümetin Samsun’a sunduğu ekstra Milli Eğitim ödenekleri ile birlikte yapılma imkânı kazanılan ilköğretim okulları mevcut. Geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden ilköğretim yatırımları için Samsun’a sadece 2 milyon 500 bin TL gelirken, bu dönemden itibaren ise 8 milyon 500 bin TL yatırım geldi. Bakanlıktan gelen 8 milyon 500 bin TL ile 2012-2013 yılları içersinde Asarcık, Musaağa Köyü İlköğretim Okulu’na 8, Atakum Atakent İlköğretim Okulu’na 40, Atakum Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu’na 24, Canik Fatih Temiz İlköğretim Okulu’na 16, Havza 25 Mayıs İlköğretim Okulu’na 6, 19 Mayıs Dereköy İlköğretim Okulu’na 12, Vezirköprü Akören İlköğretim Okulu’na 8, Vezirköprü Kabalı İlköğretim Okulu’na 12, Vezirköprü Sırbaşmak İlköğretim Okulu’na 6, Tekkeköy Anaokulu’na 4 ve Canik Anaokulu’na da 4 derslik kazandırılacak. İl Özel İdaresi’nin yatırımları ortaöğretim

4

www.haberexen.com

okullarında da devam ediyor. Bakanlıktan gelen bütçe ile Salıpazarı Kapalı Spor Salonu, Alaçam 200 öğrencili pansiyon binası, Havza 200 öğrencili pansiyon binası, Vezirköprü 200 öğrencili pansi­ yon binası, Atakum Recep Tanrıverdi Lisesi Kapalı Spor Salonu, Atakum 24 derslik Anadolu Lisesi, Ladik 24 derslik Anadolu Lisesi ve İlkadım 24 derslik Sağlık Meslek Lisesi ile 200 öğrencilik pan­ siyon binasına gerçekleşecek yatırımların toplamı ise 30 milyon 832 bin TL.

Okullar Depreme Dayanıklı Hale Geliyor Samsun İl Özel İdaresi; yeni okul binası yap­ manın yanı sıra, mevcut binaların öncelikli olarak depreme dayanıklılığını artırmak amacıyla güçlendirme çalışmaları, iç ve dış bina bakım ve onarımları da gerçekleştiriyor. İdare, 3 okulda deprem güçlendirme çalışmasını, 81 İlköğretim ve Ortaöğretim okulunda da bakım ve onarım çalışması tamamlanmış durumda. Eğitim-öğretim, bilim yapma ve yayma gibi faaliyetlerin yanında Özel İdare; üniversitesanayi-vatandaş işbirliği içerisinde, bulunduğu bölgede olmak üzere Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan kalkınmasına ve tanınmasına


HABEREXEN EĞİTİM

yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi’nin eğitimde ana hedefi ise; araştırmaya ağırlık verilmesi, kalitenin yükseltil­ mesi, eğitimin endüstri ile güçlendirilmesi ve öğrenci olanaklarının artırılması. Araştırma faaliyetlerinde, AR-GE ortamının geliştirilmesi ve Üniversite-Kamu-Endüstri ilişkilerinin güçlendi­ rilmesi ana hedeflerden.

Mesleki Teknik Eğitim Platformu Eğitim kurumlarının laboratuar alt yapılarının günümüzün ihtiyacına ve özel sektörün talepleri­ ne göre yenilenmesi, mesleki eğitim konusunda öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesi, staj ve­ rimliliğinin arttırılması mesleki ve teknik eği­ tim altyapısının güçlendirilmesi yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla mevcut durumun tespit edilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili yol haritasının oluşturulması Mesleki Teknik Eğitim Platformu projesinin temel amaçları. ARGE Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütü­ len çalışmalar, başlangıçta mesleki eğitim taraf­ larından oluşan bir ekiple iki aşamalı toplanılarak, yapılacak çalışmanın yol haritası çıkarıldı.

Ardından 18 alt sektörde 11 komisyon çalışması yapıldı. ‘Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi’ Hibe Programı Kapsamında 145 bin 42 Avro bedelli İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ‘Eğitime Bir Destek Geleceğe Bin Işık’ Projesi tamam­ lanarak proje kapsamında; 100 Kişiye Okuma Yazma Eğitimi verildi. Bu kişilerden 84’ü başarılı olarak belge almaya hak kazanmıştır. Farkındalık eğitimlerinde 500 kişiye başarılı bir şekilde sağlık, aile ve vatandaşlık konu­larında eğitimler verildi. Proje süresince her köyde 2 defa ilçe sağlık grup başkanlığı tarafından sağlık taraması gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi’nin eğitimde ana hedefi ise; araştırmaya ağırlık verilmesi, kalitenin yükseltilm­ esi, eğitimin endüstri ile güçlendirilmesi ve öğrenci olanaklarının artırılması.

Samsun; Türkiye’nin sayılı üniversitelerin­ den birisi olan Ondokuzmayıs Üniversitesi ve yapımı devam eden Karadeniz’in ilk ve tek Vakıf Üniversitesi olan Canik Başarı Üniversitesi’nin tamamlanmasıyla önemli eğitim merkezlerinden biri olacak.Ulusal ölçekte marka olmuş birçok eğitim kurumunun, Samsun’da yer alması ve bu anlamda birçok eğitim kurumunda arayışın devam etmesi, Samsun’un eğitim hamlesiyle birlikte kalkınma ba­ şarısını gerçekleştirme yolunda olduğunu gösteriyor. www.haberexen.com

5


HABEREXEN EĞİTİM

Vali Aksoy, 2011-2012 Eğitim Yatırımlarını Anlattı Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı katkıları ile 2011-2012 yıllarına ait Samsun’da ve ilçelerinde gerçekleştirilen ve inşaatları devam eden yatırımları anlattı. İl Özel İdaremiz ve Milli Eğitim Bakanlığının katkıları ile 2011-2012 yıllarında Samsun ve ilçele­ rinde okul yapımı, yeni derslikler, anaokulu, öğrenci yurtları gibi yatırım projeleri olup, bunların bir kısmının inşaat halinde, bir kısmı ise ihale hazırlık aşamasında olduğunu dile getiren Vali Akoy, “İlk olarak 2011 yılını değerlendirirsek, okul öncesi eğitimde Vezirköprü ilçemizde Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaremiz katkıları ile gerçekleştirilen 5 ders­lik anaokulumuzun inşaatı devam etmektedir. 2011 yılı ilköğretim yatırımlarında ise 8 ilçemizde toplam 9 okulumuzda inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup, bunlar 24 derslik Bafra Bahçe­ ler İlköğretim Okulu, 32 derslik Canik Belediye Evler İlköğretim Okulu ve İlkadım Mehmetçik İlköğretim Okulu, 18 derslik Çarşamba Ataköy İlköğretim Okulu, Ladik Koğa Mahallesi İlköğretim Okulu ve Vezirköprü Fazilahmet Paşa İlköğretim Okulu, 6 ek derslik Salıpazarı Muslubey İlköğretim Okulu ve Vezirköprü Sofular İlköğretim Okulu ile 8 ek derslik Terme Hüseyin Mescit İlköğretim Okulu’dur” dedi. 2012 yılı okul öncesi yatırımlarının da olduğunu belirten Vali Aksoy, İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla Samsun ve ilçelerimizde 2012 yılına ait yatırımlarımızın ihale hazırlıkları devam etmekte olup, güçlendirme ve onarım 6

www.haberexen.com

çalışmaları devam etmektedir. 2012 yılına ait okul öncesi yatırım projemiz 2 adettir. Bunlar Canik ve Tekkeköy ilçelerinde yapılacak olan 4 derslik anaokullarıdır” diye konuştu. 2012 yılında İlköğretimlerle ilgili 6 ilçede toplam 9 okulun yatırımları ile ilgili ihale hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Vali Aksoy, “Eğitim, çağdaş ve modern toplumların en önemli gerekliliklerin­ den biridir. İlköğretim okullarımızda 6 ilçemizdeki 9 okulumuza yatırımlarımız devam etmektedir. Bu okullarımız 8 ek derslik Asarcık Musaağa Köyü İlköğretim Okulu, 32 derslik Atakum Atakent İlköğretim Okulu, 24 ek derslik Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu, 16 ek derslik Canik Fatih Temiz İlköğretim Okulu, 6 ek derslik Havza 25 Mayıs İlköğretim Okulu, 12 derslik 19 Mayıs Dereköy İlköğretim Okulu, 8 derslik Vezirköprü Akören İlköğretim Okulu, 12 derslik Vezirköprü Kabalı İlköğretim Okulu ve 6 derslik Vezirköprü Sırbaşmak İlköğretim Okulu ihale hazırlıkları devam etmekte­ dir. Okullarımızda, çocuklarımıza verilen eğitimin bu çağdaş çizgiler içerisinde yürütülmesi amacıyla, Samsun Valiliği bünyesinde her türlü çalışmalar yapılarak, çocuklarımızı geleceğin Türkiye’sine taşımak hedeflerimizin önceliğini oluşturmaktır.”


HABEREXEN EĞİTİM

www.haberexen.com

7


HABEREXEN EĞİTİM

Eğitimde Tek Meşale! “Atatürk’ ün Okulu Atatürk’ ün Şehrinde” 31 Ocak 1928 tarihinde temelleri atılan Türk Eğitim Derneğinin bugün 23 okulu bulunuyor. Bun­ lardan, açılış sırasına göre, 19. sırada yer alan TED Samsun Koleji, 5 yıldır Samsun’da eğitim-öğretim veriyor. TED Samsun Koleji Genel Koordinatörü Berrin AYDIN, çalışma arkadaşlarına “Öğrenciler değişti, öğrenciler artık farklı öğreniyorlar ama biz eğitimciler, farklı öğretmeye başlayamadık. Buna ne sistem müsaade etti, ne biz müsaade ettik. Bu öngörüyle sevgili meslektaşlarım, öğrencilerin dilini öğrenmemiz lazım!” diyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün istek ve yönlendir­ mesi ile kurulan Türk Eğitim Derneği Okulları 1931 yılından bu yana, hizmet veriyor. Sürekli gelişim anlayışı içinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda zenginleştirdiği birikim ve deneyimini, eğitim ve öğretimine yansıtarak Atatürk ilke ve inkılaplarının özünü benimsemiş aydın nesiller yetiştirmeyi hedefliyor. TED Samsun Koleji, tecrübeli ve yetkin kadrosu ile “Türkiye’ nin ilk sivil inisiyatif kurumu”na bağlı olma­nın vermiş olduğu sorum­lulukla hareket ediyor. Eğitimde vizyon sahibi olmanın ve belli bir misyo­nu üstlenmenin bilinciyle yola çıktıklarını ifade eden Berrin AYDIN, eğitimle ilgili Türkiye’ de ve dünyada yapılan değişiklikleri, yenilikleri takip etmenin zorunluluğuna değiniyor: “Artık öğrenciler değiş­ti! Öğrenciler, yönergelerle öğrenmek istemiyor­lar, bilgiye her za­ man ulaşabiliyor, bilgileri blog­larda paylaşabiliyor, spontane ve hızlı çözümler üretiyorlar. Yani sınıf dışında da öğrenmeye devam ediyorlar. Günümüzde multimed­ya ve çoklu or­ tamlar varken bizler metin­ lerle ve statükocu eğitimle devam edemeyiz. Çocuklarımız artık bloglarda tüm bilgile­ri paylaşabiliyorlar; Bizler bilgiyi özümsedik, ço­ cuk­larımızın öğrenme biçimi ise üstel öğrenme biçimi­dir. Bizler bireysel öğrendik onlar ise ekip halinde grup etkinlikleriyle öğreniyorlar. Bu nedenle okullar artık öğrenme biçimlerini değiştirmek zorundadır.” diyor.

“Öğrenmeyi yönetirsek yaşantıyı yönetiriz.” Konuşmalarında sık sık, uygulanan eğitim ve içinde bulunulan sistem ile ilgili Türk Eğitim Derneğinin misyon ve vizyonu ile yeni yaklaşımlara uygun olarak öğrencilerin öğrenme stillerinde değişikliklerin yapılması gerektiğini 8

www.haberexen.com

vurgulayan Berrin AYDIN, bunun için yapılması gerekenlerle ilgili şunları da ekliyor: “Öğrenme yaşantısında ürün değişendir. Öğrenmeyi yönetmek zorundayız. Öğrenmeyi yönetirsek yaşantıyı yönetiriz. İşe, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturmakla başlamalıyız ve bunu yaparken de verilen bilginin hatasız geri dönüşümünü beklemenin öğrenci merkezli eğitim olmadığını bilmeliyiz. Buna bağlı olarak öğrencinin soru sorma becerilerini geliştirmemiz gerekir.

“Bugün, hala, dersleri, dün öğrettiğimiz gibi öğretirsek toplum olarak çocuk­ları­ mızın yarınını çalmış olacağımızı unut­ma­ malıyız.” Berrin AYDIN, TED Samsun Koleji olarak “Kalite Politikaları” nı şu şekilde sıralıyor: “Her öğrencinin bireysel farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, fizik­ sel ve sosyal açılardan bir bütün olarak gelişmesini sağlamak; tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel insan kimliği taşıyan bir birey olmasında yardımcı olmak; yabancı dile önem vererek, ulusal programın yanı sıra, öğrencilerinin uluslararası eğitimöğretim programlarından da yararlanmalarına uygun fırsatlar yaratmak, eğitim ve öğretimi spor, sanat ve sosyal alanlarda düzenlenen etkin­ liklerle güçlendirmek; kaliteyi hedefleyen, uzman, deneyimli, dinamik ve yeniliklere açık bir kadroyla çalışmak; öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanları, mezunları ve çevresiyle etkili iletişim kurmak; herkesin, kendini mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim-öğretim ve çalışma ortamı sağlamak, ‘TED’ li’ olma bilinç ve geleneğini geleceğe aktara­ rak kurum kültürünü korumaktır.”

|“TED’ li Olmak Ayrıcalıktır.”


HABEREXEN EĞİTİM

Burslar Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 47.000 “başarılı, ancak maddi imkanları yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır. Burs birimi Türk Eğitim Derneğinin Tam Eğitim, Tam Destek ve Destekleme Bursu alan öğrencileri ve Türk Eğitim Derneği’ne bağışta bulunan “Eğitim Meşaleleri” için hizmet sunar. Bu bağlamda Burs Birimi; 1) Burs alan tüm öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimlerinin takip edilmesi, 2) Öğrenciler için Psikolojik Danışma ve Reh­ berlik hizmetlerinin sunulması, 3) Burslu öğrencilerin aileleri için aile danış­ manlığı hizmeti sunulması, 4) Çeşitli sorunlar nedeniyle tıbbi ve psiko­ lojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizin uygun kurum/kuruluşlara yönlendirilmesi ve takibinin yapılması, 5) Tam Eğitim Bursu kapsamında TED okul­ larında eğitim almaya başlayan yeni öğrenciler için oryantasyon programı hazırlanması, 6) Tam Eğitim Bursu kapsamında TED okul­ larında eğitimine devam eden öğrencilere, okul­

ların rehberlik servisleriyle koordineli olarak ihtiyaçlarına uygun destek sağlanması, 7) İhtiyacı olan öğrenciler için akademik destek ve kaynak kitap desteği sağlanması, 8) Tüm burslu öğrenciler için sosyal-kültürel faaliyetler yapılması, 9) Çeşitli konularda öğrencilere yönelik eği­ timler düzenlenmesi, 10) Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi yapısı içinde, burslu öğrenciler için gönüllü olarak faaliyet gösteren TED Sosyal Hizmetler Komi­ tesi ve TED Gönüllüler Kurulu çalışmalarının koordine edilmesi, 11) Eğitim Meşalelerine “Burslu Öğrenci Takip Sistemi” aracılığıyla eğitimine destek verdikleri öğrencinin/öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal gelişimi hakkında bilgi verilmesi, 12) Eğitim Meşalelerin bağışlarının taki­bi, her ay düzenli olarak makbuzlarının ulaştırılması, 13) Her yıl Türkiye genelinde TED Bursluluk Sınavının yapılması, 14) Bursluluk sınavında başarılı bulunan öğ­ rencilerin Türkiye genelinde mülakatlarının ve ev ziyaretlerinin yapılması, görevlerini yerine getirmektedir.

www.haberexen.com

9


HABEREXEN EĞİTİM

Türk Eğitim Derneği “Ülkemizin Eğitim Alanındaki En Köklü İnisiyatifi” Türk Eğitim Derneği, bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal duyarlılık oluşturulması ve ge­liştirilmesi çabasın­ dadır. Ülkemizdeki eğitim politi­kasının şekillen­mesinde söz sahibi olarak eğitim standartlarının çağdaş seviyelere taşınmasını sağla­mayı amaç edinmektedir. TED, ülkenin her yanına eğitim meşalesinin taşınması ve var olan sorunlara kalıcı çözümler üre­tilmesi adına çeşitli faali­ yetler yürütmektedir. Türk eğitim sistemindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve donanımlı nesiller yetiştirilmesi konusunda sivil inisiyatif olma bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmektedir.

Türk Eğitim Derneği’nin Vizyonu Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul önce­ sinden yüksek öğrenime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliş­tirme çabasında etkin rol oynamayı hedefle­yen çağdaş ve ilerici bir vizyona sahiptir.

Türk Eğitim Derneği’nin Misyonu • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak, • Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek, • Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak, • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak, • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinç­lendirmek, • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak TED’in en öncelikli misyonudur.

1929 yılında kabul edilen amblem, “Ay”ını Türk Bayrağından, kültür sembolü olan “Meşale”sini amacından, “Yıldız”larını da ilk yönetim kurulunun beş üyesine duyduğu saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek isteğinden almıştır

10

www.haberexen.com


HABEREXEN EĞİTİM

Dr. Mustafa Cora, Samsun’a ilk geldiğinde nasıl bir tablo ile karşılaştı ve Çankaya’dan Samsun’a ge­ lirken kafasında oluşturduğu tablo ile örtüşmüş müydü? Daha da önemlisi öncelik vereceği çalışmalar ve projeler neler olacaktı? Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Mustafa Cora sorularımızı yanıtladı

Sadece Akademik Eğitim Değil; DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN BİR GENÇLİK İÇİN EĞİTİM Çankaya Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi Müdürü iken Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mustafa Cora göreve ilk başladığı günlerde Samsun’un çok özel bir yer olduğunu söylemiş ve “Çok güzel şeyler yapmak için buradayız” demişti. Dr. Mustafa Cora, Samsun’a ilk geldiğinde nasıl bir tablo ile karşılaştı ve Çankaya’dan Samsun’a gelirken kafasında oluşturduğu tablo ile örtüşmüş müydü? Daha da önemlisi öncelik vereceği çalışmalar ve projeler neler olacaktı? Bu soruları yönelttiğimiz Cora şu yanıtı verdi; “Samsun ülkemizin en büyük ve en yaşanılabilir illerinden bir tanesi. Ancak eğitimdeki verilere baktığımızda başarı istenilen düzeyde değil. SBS ve YGS,LYS başarılarına bakıldığında ilimizin 81 il içerisinde orta sıralarda yer alan bir il olduğu görülecektir. Öncelikli olarak amacımız ilimizin eğitim seviyesini yükseltmek olacak. Önümüz­

deki, ilk beş yılda ilimizin eğitim açısından ülkemizin ilk 15 ilinden birisi olarak görmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla orta öğretimde seviyeyi belirlemek amacı ile il geneli bir deneme sınavı yaptık. Sınav sonuçları doğrultusunda öğrenme eksikliklerini belirledik ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. Okullaşma oranları açısından bakıldığında ilimizin ülke geneli ortalamasının üstünde ve başarılı bir konumdadır. İlköğretimde 99.48, orta öğretimde 73.94 tür. Bakanlığımızın yeni yapılanma süreci tamamlandığında bu konuda yapılabilecek çalışmalar daha da netleşecektir. Ancak bizim amacımız ilköğretimde de orta­ öğretimde de %100 okullaşma oranını yakala­ mak olacaktır. Bu yıl yapılan çalışmalar itibari ile ilköğretimden mezun olan öğrencilerimizin ortaöğretime devam etme oranı %82’ye yükselmiştir. Bu artış hedeflerimize ulaşmak anlamında umut vericidir.” www.haberexen.com

11


HABEREXEN EĞİTİM

Canik Başarı Üniversitesi sponsorl­u­ğu­n­ da Başarı hepimizin adı verilen bir proje de uygulamaya konuldu. Bu projeyi de anlatır mısınız? “Bu projedeki amacımız SBS ve ÖSYS başarıları il ortalamasından düşük olan okullarımızın başarı düzeylerini artırmaktır. Projede il ve ilçelerdeki tüm yöneticilerimiz ile okullardaki idareci ve öğ­ retmenler görev alacaklar. Adına uygun bir şekilde ‘Başarı Hepimizin’ olacak. Eğitimden amacımız ve beklentimiz sadece önüne koyulan test sorularını çözen bir gençlik yetiştirmek değildir. Aynı za­ manda bu geçlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip, vatan ve millet sevgisiyle dolu, büyüklerini sayan küçüklerini seven, çevresini koruyan, spor ya­pan, kültür sanatla uğraşan, sağlığını koruyan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Onun için okullarımızda akademik eğitim kadar de­ ğer­ler eğitimine, sosyal ve sportif faaliyetlere de önem vermekteyiz. Değerler eğitimi adı altında yürüttüğümüz bir çalışma vardı onu devam etti­ riyoruz. Okulda hareket var adında bir ça­lışmayı başlattık, bu çalışmayla okullarımızda sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı ve okul­larımızı sürekli faaliyet halinde öğrencilerin hoşlanarak geldikleri mekanlar haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

Cora’nın değindiği bir önemli hususta Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1969 yılın­ dan bugüne , düzenlenen Ortaöğretim Öğrenciler Arası Araştırma Projeleri Yarış­ ması oldu. “Ortaöğretim Öğrenciler Arası Araştırma Pro­je­ leri Yarışması kapsamında Samsun Bölgesi için hazırlanan birbirinden değerli 99 proje geçtiğimiz günlerde OMÜ Tepe Otelde sergilen­di ve yarını­ mızın bilim insanları olmaya aday gençlerimiz heyecanla projelerini ziyaretçile­re ve değerli jüri heyetine sundular. Son yıllarda öğrenciler arasında proje kültürü yay­gın­laş­ma­ya başladı. Bu ilimizin eğitim seviyesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bir ilin eğitim-öğretim kalitesin­ de proje üretimi de önemli bir ölçüttür. Burada sergilenen projeler gerçekten de çok orijinal. Proje sayılarımızın artması ilimizin eğitim seviyesini de yükseltiyor. Biz hem sayısal sonucun artmasına hem de bunun niteliğe yansımasına önem veriyo­ ruz. Proje üretmeyen hiç bir öğrencimiz kalmasın istiyoruz. Ne kadar çok proje üretilirse nitelikli proje sayısı o oranda artacaktır. Bu sonuç da onu gösteriyor. 2010 yılında bölgeden 12 proje Ankara’daki finallere giderken bu sayının 2011’de 23’e ve 2012’de de 24’e çıkmış olması önemli bir gelişmedir. 24 projenin 15’inin ilimizden çıkması da Samsun için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizim dileğimiz bunların içinden en iyisinin ilimizi ve bölgemizi temsil ederek ülke genelinde de güzel 12

www.haberexen.com

sonuçlara ulaşmasıdır. Çocuklarımızın farklı bakış açılarıyla proje kültürünü özümsemiş ve bunun sonucu olarak çok güzel projeleri ortaya çıkarmış olmalarından dolayı çok mutluyum. Bizim için Ankara’da derece elde etmek tabiki önemli; ama bundan çok daha önemli olan proje kültü­ rünün yaygınlaşması ve öğrencilerin bu kültürü kavramalarıdır. Bu bizi daha mutlu edi­yor.” dedi.

DR. Mustafa Cora, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tara­ f­ın­dan hayata geçirilecek projeleri ve de­ taylarını şöyle sıralıyor; Okullar Hayat Olsun Okulların örgün eğitim dışındaki zamanlarda belediyelerle işbirliği içinde topluma hizmet mer­ kezler haline dönüştürülmesi ve kamu yönetimi aygıtı olan merkezi ve yerel idarelerin kaynak ve imkânlarını işbirliği içinde halka sunulması amaçlı hazırlanan “Okullar Hayat Olsun” projesi çalışmaları ilimizde de başladı. Bakanlığımızın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan “Okullar Hayat Olsun” Projesi uygulama protokolü 13.12.2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiş ve proje çalışmalar ilimizde başlamıştır. Protokol paydaşlarımız olan Kamu Kurum ve Kuruluşlara (Orman İşletme Müdürlüğü, 17 İlçe Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 17 İlçe ve Belde Belediye Başkanlığı) bilgilendirmeler yapılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile faaliyetler için ilk aşamada 84 okul üzerinde görüş alışverişi yapılmıştır. İl ve Merkez İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleriyle yapılan toplantılarda projenin uygulanacak uygun okullar görüşülmüştür. Norm Kadro fazlası öğretmen ve aylık karşılığı ders görevini dolduramayan öğretmenler görevlendi­ rilerek, 17 okulda başlanılmasına karar verilmiş, Eş zamanlı olarak İlçe Belediye Başkanlıkları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz protokolleri hazırlayarak uygulamalar başlamıştır.

“e-ETÜT” 12. Sınıf öğrencilerimize LGS ve LYS üniver­ site hazırlık sınavında destek olmak, eğitim­de fırsat eşitliğini sağlamak ve internetin eği­ tim maksadıyla kullanılmasını teşvik etmek amaçlarıyla Bakanlığımız Bilgi İşlem Grup Başkanlığı’nın destekleriyle kimya ve matema­ tik alanında “e-ETÜT” Projesi’ 2012 Ocak ayında başlatılmıştır. Bu kapsamda kimya ve matematik branşına sahip 5 öğretmenimiz görevlendirilmiştir. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 16.00–18.00 saatleri arasında dersler güvenli, canlı, etkileşimli ve paylaşımcı bir or­ tamda verilmektedir.


HABEREXEN EĞİTİM

Eğitimden amacımız ve beklentimiz sadece önüne koyulan ____test sorularını çözen bir gençlik yetiştirmek değildir. Fatih Projesi İlimizde Şubat 2012 itibariyle 3 pilot okulda kurulum ve altyapı çalışmaları yapılmış, 3 okulumuzun 9.sınıflarına LCD Panel Tahtalar kurulmuş, 9. sınıf öğrencileri ile 3 pilot okulun bütün öğretmenlerine tabletler dağıtılmıştır. 72 Ortaöğretim okuluna altyapı ve kurulum çalışmaları başlamış, Eylül 2012 itibariyle orta­ öğretim okullarına kurulumlar tamamlanacak şekilde süreç devam etmektedir.

Değerler Eğitimi Erozyona uğrayan ve zedelenen değerleri öğren­ cilere kazandırarak kişilerin gelişimine yardımcı olmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmek amacıyla Değerler Eğitimi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ”Samsun Değerlerine Sahip Çıkıyor” projesini hazırlamıştır. Komisyon tarafından belirlenen değerleri, serbest etkinlik saatlerinde verilmek üzere etkinlikler hazırlanmıştır. Tüm ilköğretim okullarımızda 2011–2012 Eğitim Öğretim yılı başında başlatılmıştır. Her değer bir ay boyunca serbest etkinlik saatinde işlenmekte, zümre öğret­

meni tarafından değerlendirme formu dolduru­ lup ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla il Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmektedir. Proje içeriği kapsamlı tutulduğundan dönütler okullar­dan olumlu gelmektedir. Projenin bazı iller tarafından kopyaları istenmiştir.

El Ele Verdik Başardık Okullarda verilen eğitim ve öğretimin kali­ tesi artırmak amacıyla hazırlanan “El Ele Verdik Başardık” projesi, İlçelerdeki SBS ba­ şa­rı sıralamasının en altta kalan 2 okulları kapsamaktadır. Projenin hedefi başarıyı %10 artırmaktır. Şu anda tüm ilçeler olmak üzere top­ lam 34 okulda uygulanmaktadır.

Okulda Hareket Var! Okulda Hareket Var! Projesi ile tüm bağım­ sız anaokulları, ilköğretim okulları ve orta­ öğretim okullarında ders programlarının yanında öğrencide kendine güven ve sorumlu­luk duy­ gusu geliştirmek; yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, san­ atsal ve sportif alanlarda çalışmaların artırılması; www.haberexen.com

13


HABEREXEN EĞİTİM

bunun yanında kurumun standart­larını iyileş­ tirmek ve geliştirmek amaç­lanmıştır. Gönüllü okullardan 17 okul başvuru yapmıştır. Projenin paydaşlarıyla yapılan görüş­melerde komisyon tarafından tekrar revize edilmiştir. Başvurular 12 Mart–5 Ekim tarih­leri arası tekrar alınmaya başlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafın­ dan belirlenen değerlendirme komisyonun­ca başvuru yapan okullar arasından kriterleri tu­tan okullara bayrak ve pirinç levha verilecektir.

Hepimiz Oynuyoruz Çocukların olumlu davranışlar kazanmalarını sağlayan oyunlarla kişilik gelişmelerine katkıda bulunmak, çocukların keyifle enerjilerini ata­ cak ortam hazırlamayı hedefleyen “Hepimiz Oynuyoruz“ projesi tüm ilköğretim okullarını kapsamaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası içinde katılımcı okullarla eğitsel oyunlar şenliği yapılacaktır.

Mutluluğu Çiziyoruz İlköğretim okullarının bahçelerinde uygun olan bölümlerde yere çizilecek olan çizgisel oyunlarla çocuğun enerjisini bilinçli yönlendirmek, çocuğun o çizgilerle oynarken yaratıcığını ve sosyal ile­tişi­ mini geliştirebilmek amacıyla hazırlanan “Mut­ luluğu Çiziyoruz” projesi 55 ilköğretim oku­lunda uygulanmaktadır.

Başarı Hepimizin Okullardaki eğitimin kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan “Başarı Hepimizin” projesi, il başarı ortalamasının altında kalan okullarımızı kap­sa­ maktadır.

Samsun’un Evliya Çelebileri Samsun’un doğal ve tarihi güzelliklerini tüm coğ­rafya ve tarih öğretmenlerine tanıtarak eği­ timin kalitesini artırmak amacıyla İl Özel İdare Müdürlüğü, Turizm Derneği ve İl Milli Eğitim Mü­dürlüğü tarafından hazırlanan “Samsun’un Evliya Çelebileri” projesi mayıs ayında uygulanma­ ya başlayacaktır. Bütün ilçelerimizde görev yapan Coğrafya ve Sosyal Bilgiler öğretmenleri kendi bölgeleri dışında kalan bir bölgedeki geziye katıla­ caktır. Yapılan araştırmalar gezi gözlem yöntemi­ nin öğrenci başarısına etkisinin ve gezi gözlem yönteminin uygulamasına ait isteklerin %100 olduğunu göstermiştir. Bu proje ile gezi gözlem yöntemi yaygınlaştırılarak ilimizde ki turizm faali­ yetleri nede katkı sağlayacaktır.

Okullar Güzelleşiyor Eğitim ortamlarımızdaki fiziki koşulların iyileş­ tirilmesiyle okullarının dış ve iç görünümlerini güzelleştirmek, sağlıklı ve iç açıcı bir ortamda öğ­renme ve öğretme ortamı sağlayarak eğitimin kali­tesi artırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Mustafa Cora, 1959 yılında Trabzon’un Tonya ilçesinde doğdu. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirerek 1985 yılında öğretmen olarak göreve başladı. 1994 yılından bu yana idareci olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı. İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Cora, evli ve 3 çocuk babası.

HAZIRLIK AŞAMASINDA OLAN PROJELER Kütüphane Dostları İlimizde okuma oranını artmasını sağlamak. Kendini ifade edebilen, eleştirel düşünebilen insanlar yetiştirebilmek. Öğrencilerimizde oku­ ma kültürü oluşturabilmek. Öğrencilerimizin sade­ce bilgisel olarak değil duygusal ve duyusal gelişimine de katkı sağlamak amacıyla okullarda okuma kültürünü geliştirmek ve kütüphaneleri zenginleştirmek hedeflenmektedir.

Huzurlu Saatler

Sınıf içinde olumsuz durumları önlemek ve ders süresinin verimli geçmesini sağlamak amacıyla hazırlanan “Huzurlu Saatler” projesi tüm ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır. 14

www.haberexen.com

Etkinlikli Veli Toplantısı Eğitim ve Öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan velilerin, çocuklarının eğitimine olan katkılarını artırarak, eğitimin kalitesini yükselt­ mek amacıyla hazırlanmıştır. “Etkinlikli Veli Toplantısı” projesi geleneksel anne baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılmasını hedeflemektedir.

Eğitim Müzesi Türk Eğitim tarihi ve Türk tarihi bakımından değer taşıyan okullarımızdaki araç gereç ve belgeleri toplamak, korumak, teşhir edilme­ sini sağlamak amacıyla çalışmalar başlamıştır. Okullarımızdaki eğitim müzesinde sergilenebi­ lecek eserler tespit edilmiştir.


HABEREXEN EĞİTİM

Feza’dan Dahice Bir Proje Zep (Zenginleştirilmiş Eğitim Programı) 18 yıldır Samsunda eğitim–öğretim hizmeti veren Feza Eğitim Kurumları’nda yeni bir proje başlatıldı. Kısaca (ZEP) şeklinde adlandırılan pro­ jenin açılımı ”Zenginleştirilmiş Eğitim Programı”. Bu yıl ikinci dönem pilot uygulama olarak cumar­ tesi günleri üstün potansiyelli öğrenciler sınıfında uygulanan program, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren birinci kademenin tamamında uygulanacak. 1900’lü yılların başlarında zekâ’nın değişme­ yeceğine inanıldığını belirten Feza Eğitim Ku­ rumları Genel Müdürü Kemal Küçükkaya, “1900’lü yılların başlarında zekâ’nın durağan olduğuna inanılıyordu. Ancak günümüz psikolog ve psikiyatrları tam tersini söylüyor. Uzmanlar, zekânın statik olmadığı, çok boyutlu olduğu konusunda hemfikirler. Bu düşünceden hareketle ‘zeki çocuk’ kavramından ziyade bireyin hangi alanda önde olduğu fikri üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Eğitim-öğretim hizmeti sunduğumuz öğren­ cilerin niteliği çok değişti. Artık bilgiye çok hızlı ulaşabilen, teknolojiyi çok küçük yaşlardan itibar­ en kullanabilen ve uygun imkânlar sunulduğunda büyük işler başarabilecek bir kitleyle karşı karşı­

yayız. Dolayısıyla hangi çocuk hangi alanda önde sorusu eğitimciler için çok önem arz ediyor.

Klasik Eğitim Anlayışıyla Sonuç Almak Mümkün Değil Öğrencinin güçlü yönlerinin gün yüzüne çıkarılarak bu paralelde eğitim verilebilmesi için motivasyon ve sunulan imkanlar çok önemlidir. Klasik eğitim anlayışıyla bu konuda mükemmel sonuç almak maalesef mümkün değil… O halde yapılması gereken; 2005 yılında uygulanmaya başlanan yeni müfredatın temelini oluşturan ‘yapılandırmacı yaklaşım’ paralelinde eğitimin zenginleştirilmesidir.

Zenginleştirme, Öğrencileri Okulda Mutlu Kılan Bir Program Dersin veya konunun zenginleştirilmesi şeklinde uygulanmakla birlikte teknik ve metodolojik bir konu olduğu için burada detaylı bilgi verebil­ mek oldukça zor. Ancak zenginleştirmeyi; her öğrencinin bir konuyu veya dersi farklı metot ve etkinliklerle öğrendiği, ilgi duyduğu alanda kendini gösterebildiği, aktif ve tam öğrenmenin sağlandığı, normal müfredat dersleri dışında görülen fark ders­ leriyle öğrenmenin cazip hale geldiği, genel olarak da öğrencilerin okulda bulunmaktan çok mutlu oldukları bir program şeklinde özetleyebiliriz. www.haberexen.com

15


HABEREXEN EĞİTİM

GELECEĞİN DAHİLERİ Feza Eğitim Kurumları Genel Müdürü Küçükka­ ya, Feza Eğitim Kurumları’nın Zenginleştirilmiş Eğitim Programı’nda iki temel hedefi olduğunu açıklayarak, birincisi tüm öğrencilerin ilgi-yete­ nek alanlarının ve özgün üretkenlik düzeylerinin dünyada kabul görmüş metot ve objektif ölçme araçlarıyla tespit edilmesi. Bu paralelde cazip öğrenme ortamları oluşturularak öğrencilerin desteklenmesi. İkincisi ise,; üstün Potansiyelli (yetenek-zekâ) öğrencilerin kapasitelerini maksi­ mum düzeyde kullanmalarına imkân sağlayarak bu öğrencilerin topluma beyin gücü olarak kazandırılması.”diye konuştu.

Zep’te Hangi Dersler Okutuluyor? ZEP’te normal müfredat derslerinin yanında aşağıdaki derslerin okutulduğu ve bunların 16

www.haberexen.com

dışında bazılarının da önümüzdeki yıl okutulacağı bilgisini veren Küçükkaya; Özgün Üretkenlik, Düşünce Becerileri, Yap Öğren Keşfet (Mucitlik Atölyesi), Zekâ Oyunları, Drama, İleri Matema­ tik, Yazarlık Atölyesi, Hobi Etkinlikleri, Karakter Eğitimi, Görsel sanatlar ve tasarım, Mental Arit­ metik dersleri verilecek.

4+4+4 Sisteminin Temel Felsesi Veriliyor İlköğretim birinci kademede okutulan fark dersleriyle her yönden desteklenen öğrenciler ikinci kademeye geçtiklerinde ilgi alanlarına göre proje ve olimpiyat takımlarına yönlendirili­ yorlar. Alanında uzman öğretmenlerle çalışan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası proje ve olimpiyatlarında onlarca madalya alarak kendi­ lerine verilen eğitimin kalitesini ispatlıyorlar.


HABEREXEN EĞİTİM

FEZA’DA YETİŞİYOR Son günlerde tartışılan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin temel felsefesinde yer alan, öğrencileri ilgi ve yetenek alanlarına göre eğitme aslında Zenginleştirilmiş Eğitim Programıyla gerçekleştirilmiş oluyor.” Son günlerde tartışılan 4+4+4 kesintili zorunlu eğitim sisteminin temel felsefesinde yer alan, öğrencileri ilgi ve yetenek alanlarına göre eğitme aslında Zenginleştirilmiş Eğitim Programıyla gerçekleştirilmiş oluyor.”

Çocuklar Zeka Oyunlarında Bulunmak İçin Can Atıyor Kemal Küçükkaya, programla ilgili ilköğretim okulları bünyesinde “Zekâ Oyunları Sınıfı” oluşturulduğunu ifade ederek, yurt dışından geti­ rilen lisanslı ve ödüllü zekâ oyunları ile donatılan

sınıfı birinci kademedeki tüm öğrencilerin düzenli olarak kullandığını ve öğrencilerin zekâ oyunları sınıfında bulunmak için can attığını söyledi. Küçükkaya, gelecek yıl ‘Hayal Gücü Sınıfı’ oluşturacakları müjdesini de verdi.

Samsun’da Dahiler Yetiştireceğiz 18 yıldır Samsun’da yalnızca Samsunlulara değil çevre illere de eğitim hizmeti sunan anaokulun­ dan üniversiteye bir nesli yetiştirme gayretinde olduklarını sözlerine ekleyen Küçükkaya, “Feza Eğitim Kurumları şu ana kadar akademik, sos­ yal, sportif, proje, olimpiyat alanlarında ulusal ve uluslar arası sayısız başarılara imza atmıştır. Son olarak hayata geçirilen bu projeyle de toplu­ mumuzun beyin gücünü oluşturan dahiler yetiştirebileceğimize inancımız tamdır.” dedi. www.haberexen.com

17


HABEREXEN EĞİTİM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi; tarih boyunca pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olan, stratejik ve coğrafi konumu, ulaşım olanakları, ticari gücü ve tarihi mirasının getirdiği sorumlu­ lukla, Atatürk’ün ‘Ulusal Mücadele’yi başlattığı Samsun’da 1975 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Adını Atatürk’ün “Benim doğum tarihim” dediği 19 Mayıs’tan alan OMÜ, yeşil ve mavinin müthiş bir zarafet içinde buluştuğu bir yerleşkede adına yakışır bir şekilde akademik faaliyetlerini sürdürüyor.

Misyon Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen bir gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunuyor.

Vizyon Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğre­ timde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmak.

Akademik Birimler Samsun ve bölgenin eğitim merkezi konumundaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi; 14 fakülte, 3 yük­ sekokul, 9 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 1 konservatuar, 20 araştırma ve uygulama merkezine ve 41 bin öğrenci, 2 bin 10 akademik personel ile 4 bin idari personel ve diğer çalışanlara sahip.

Fakülteler

Yönetim OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin AKAN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Sait BİLGİÇ Prof. Dr. Hasan GÜMÜŞ Rektör Danışmanları Prof. Dr Ferşat KOLBAKIR Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar ŞAHİNOĞLU OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol EREN OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr .Fehmi YAZICI

OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet YILMAZ OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet KURAN

18

www.haberexen.com

• Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi • Diş Hekimliği Fakültesi • Eğitim Fakültesi • Fen-Edebiyat Fakültesi • Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi • İletişim Fakültesi • İlahiyat Fakültesi • Mimarlık Fakültesi, • Mühendislik Fakültesi, • Tıp Fakültesi, • Turizm Fakültesi • Veteriner Fakültesi, • Ziraat Fakültesi

Yüksekokullar: • Samsun Sağlık Yüksekokulu, • Sivil Havacılık Yüksekokulu, • Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları: • Alaçam Meslek Yüksekokulu, • Bafra Meslek Yüksekokulu, • Çarşamba Meslek Yüksekokulu, • Havza Meslek Yüksekokulu, • Kavak Meslek Yüksekokulu, • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, • Samsun Meslek Yüksekokulu, • Terme Meslek Yüksekokulu • Vezirköprü Meslek Yüksekokulu

Enstitüler: • Eğitim Bilimleri Enstitüsü, • Fen Bilimleri Enstitüsü,

• Güzel Sanatlar Enstitüsü, • Sağlık Bilimleri Enstitüsü, • Sosyal Bilimler Enstitüsü

Konservatuvar: • OMÜ Samsun Devlet Konservatuarı

Araştırma ve Uygulama Merkezleri: • Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi • Sürekli Eğitim Merkezi • Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi • Yabancı Diller Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi • Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi • Ornitoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi • Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi • Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi • Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi • Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi • Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi • Temiz Enerji Teknolojileri Araştırma ve Uygu­ lama Merkezi • Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırma ve Uygulama Merkezi • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi • Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi • İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi • Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi • Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi • Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi


HABEREXEN EĞİTİM

Ulaşım Samsun’a kara, deniz, demiryolu taşımacılığının yanı sıra, Çarşamba uluslararası havalimanı yoluyla da hava ulaşımı sağlanıyor. Üniversite Kurupelit ve Atakum yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

Barınma Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde; şehir dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtların yanı sıra çok sayıda özel yurt ve pansiyon da hizmet veriyor. Kurupelit Yerleşkesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bin 728 kişilik “Karadeniz Öğrenci Yurdu” bulu­ nuyor. Samsun halkı tarafından da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık sağlanıyor. Ayrıca üniversitenin bünyesinde öğrencilerin ve aileleri­ nin konaklayabilecekleri iki otel bulunuyor.

Omtel Otel Olimpik Yüzme Havuzu ile yan yana ve denize sıfır konumda olan otelin 44 odası ve 90 kişilik yatak kapasitesi bulunuyor. Otelde plaj voley­ bolu ve ıslak futbol sahaları ile çocuk oyun parkı alanları da mevcut.

Tepe Otel Yerleşke içinde yer alan otelin bedensel engel­ lilere ayrılan suiti ile birlikte toplam 122 odası ve 256 kişilik yatak kapasitesi bulunmaktadır. Öğrenciler Tepe Otel’de indirimli özel fiyatlarla kalabiliyor.

Burslar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tara­ fından başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme bursları veriliyor. İsteyen öğrencilere üniversitenin çeşitli birimlerinde yarı zamanlı iş olanağı sunulabiliyor. Öğrencilere üniversite vakfı tarafından da burs olanağı sağlanıyor.

Engelli Öğrenci Birimi OMÜ’de öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek, öğrenciler için gereken önlemleri almak ve bu yönde düzen­ lemeler gerçekleştirmek amacıyla Özürlü Öğrenci Birimi bulunuyor. Özürlü öğrenciler, öğrenimleri süresince bu birimden yararlanıyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öğrenci Butiği Öğrenciler, giyim ihtiyaçlarını ekonomik yoldan sağlayabildikleri öğrenci butiği, eğitim-öğretim yılı içinde hizmet veriyor. Giyeceklerin sembolik fiyatlarla satıldığı butikten alışveriş yapabilmek için öğrenci kimliğine sahip olmak yeterli.

Kütüphane-Bilişim Hizmetleri Basılı ve elektronik materyal açısından olduk­ ça zengin bir koleksiyona sahip olan merkez kütüphane, mevcut koleksiyona üniversitenin eğitim-öğretim politikası doğrultusunda yayın akışı sağlıyor. Merkez kütüphanesinde DDC (Dewey Decimal Classification) sınıflama sistemi açık raf sistemi çerçevesinde uygulanıyor. Her zaman eğitimi destekleyen, eğitimin içinde olan kütüphane kullanıcılarının, kütüphanenin

Yönetim OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet BULUT OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa TİFTİK OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim ARICI

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz ÜNAL OMÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem KOÇ OMÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI

OMÜ İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih YÜKSEL OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya ULUDAĞ OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ www.haberexen.com

19


HABEREXEN EĞİTİM

tüm kaynaklarından maksimum düzeyde yarar­ lanabilmesi için de kullanıcı eğitimi veriliyor. Çalışma saatleri dışında veya tatil günlerin­ de elektronik kaynaklara yerleşke dışından da erişilebilmesi için firmalarla yapılan lisans anlaşmaları gereği uzaktan erişim imkanı sağ­ lanıyor. Görme engelli kullanıcıları için ise bilgi ve iletişim dünyasının kapısını açacak okuma

cihazı ve Braille alfabesi çıkışlı yazıcıyla hizme­ te veriliyor. Bununla birlikte, oluşturulan sesli kütüphaneden engelli kullanıcıların kütüphane kaynaklarından ve hizmetlerinden gerekli ölçüde yararlanmaları sağlanıyor. Merkez kütüphan ede kullanıcılar kendilerine ayrılan özel alanda satranç oynayabiliyor. OMÜ Merkez Kütüphanesi öğle tatili sırasında da hizmet veriyor.

Akademik Yayınlar OMÜ’de öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı ise her geçen yıl artarak devam ediyor.

*2011 yılı verileri, 2012 yılının Haziran ayında alınabildiğinden tabloda verilememiştir.

İnternet OMÜ’deki her birimde öğrencilere açık, inter­ net bağlantılı bilgisayarlar bulunuyor. Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan internet kafede 105 adet bilgisayar öğrencilerin kullanımına ücretsiz olarak sunuluyor. Tüm öğrenci kantinlerinde, laboratuar­ larda, okuma salonlarında, merkez kütüphanede, fakülte ve yüksekokullarda ücretsiz kablosuz internet ağı bulunuyor. İnternete bağlantı kapa­ sitesi ise 200 Mps.

Sağlık Öğrencilerin her türlü genel sağlık ve diş tedavi işlemleri Kurupelit Yerleşkesi’nde ve Atakum Yerleşkesi’nde olmak üzere iki ayrı sağlık ünite­ sinde yapılıyor. Öğrencilerin tedavi işlemlerinde ilk müdahaleler sağlık ünitelerimizde yapılıyor ve gerekli görülmesi halinde öğrenciler, üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesine ile Diş He­ kimliği Fakültesi’ne sevk ediliyor. Bin 100 yatak kapasitesine ulaşan, mo­dern tıbbın gerektirdiği her türlü tanı ve tedavi im­ kânlarına sahip OMÜ Sağlık Araştırma ve Uygu­ lama Hastanesi, çağdaş tıbbi eğitime katkısı yanında, verdiği etkin sağlık hizmetleri ile sadece üniversitenin mensuplarının değil tüm bölge halkının da gurur kaynağı ve sağlık güvencesi konumunda. 20

www.haberexen.com

Beslenme Beslenme uzmanları tarafından 4 çeşit hazırla­ nan yemek menüleri, tüm fakülte ve yüksekokul­ lardaki mutfaklarda uzman ve denetçilerin kontrollerinde hazırlanarak akademik ve idari personel ile öğrencilere maliyetinin çok altında bir ücretle servis ediliyor. İkinci öğretim öğrencileri için akşam yemeği de çıkarılıyor. Ayrıca öğren­ ciler; fakülte, yüksekokul ve yerleşke içinde bulunan kantin ve kafeteryalardan da beslenme ihtiyaçlarını sağlayabiliyor.

Sosyal Ve Kültürel Faliyetler Hem Samsun şehri hem de Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde sürdürülen sosyal ve kültü­rel etkinlikler, öğrencilere boş zamanlarını değer­ lendirebilmeleri için çok çeşitli olanaklar sunulu­ yor. Üniversitede bilimsel çalışmaların yanı sıra, sosyal ve kültürel etkinliklere son derece önem veriliyor. OMÜ bir eğitim-öğretim dönemi boyunca çok sayıda bilim adamına, sanatçıya ve konusunda uzman çok değerli konuklara ev sahipliği yapıyor. Fakültelerin kendilerine ait kon­ ferans salon­larının yanı sıra, öğrenci kulüplerinin de düzenledikleri etkinlikler için yararlandıkları Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 514 kişilik Mavi Salon, 128 kişilik Sinema Salonu ve Atakum Eğitim Fakültesi Yerleşkesi‘nde 307 kişilik OMÜ Sahnesi bulunuyor.


HABEREXEN EĞİTİM

Bahar Şenliği Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bahar Şenliği” 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenleniyor. Tahsin Tuncalı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen şenliklerde hafta boyunca başta öğrenci kulüp­ leri olmak üzere, üniversitede çeşitli birimler tara­fın­dan bilimsel sportif ve kültürel faaliyetler sergilen­mektedir. Çeşitli firmaların da satış ve tanıtım stantlarının yer aldığı şenlikte alan oyunları, firmaların tanıtım ve satış stantlarıyla profesyonel sanatçı ve grupların konserleri yer alıyor.

Öğrenci Kulüpleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrencilerin ders dışı boş zamanlarını en etkin ve verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş 59 Öğrenci Kulübü ve 5 Öğrenci Topluluğu bulunuyor.

Öğrenci Konseyi Üniversitede, öğrencilerin görüşlerinin ve öner­ ilerinin üniversite yönetimine iletilmesi amacıyla kurulmuş bir Öğrenci Konseyi bulunuyor. Konsey başkanı olarak seçilen öğrenci üniversite senato­ suna da katılabiliyor.

Spor Öğrenciler, OMÜ’de açık ve kapalı spor saha­ larında çok farklı branşlarda spor yapma imkânı sahip. Biri çok amaçlı kullanılmak üzere 5 adet ka­ palı spor salonu, ikisi halı ve ikisi çim saha olmak üzere 4 futbol sahası, 3 tenis kor­tu, 1 olim­pik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Havuz kompleksi içindeki atlama havuzu, kondisyon-güç geliştirme salonu, fitness salonu ve sauna odaları, üniversite öğrencilerine, bölge sporcularına ve Samsunlu­ lara hizmet veriyor. OMÜ spor takımları gerek üniversitelerarası grup müsabakalarında gerekse süper ligde üniversiteyi temsil ediyor ve Türkiye şampiyonalarında kazandıkları başarılarına her yıl yenilerini ekliyor. Özellikle ferdi müsabakalarda Türkiye, Avrupa hatta Dünya Şampiyonu olan öğrencilerinin sayısının giderek artması Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin gurur kaynağı.

Omü Gözlemevi Ve Planetaryum Öğrencilerin ve halkın astronomi bilimiyle iç içe olması amacıyla kurulmuş olan astronomi merkez­ inde; gözlemevi ve gökevi de bir arada bulunuyor. OMÜ Gözlemevi’nde sabit olarak; MEADE 14” LX2 markalı ve 2 adet taşınabilir teleskop bulu­ nuyor. Teleskopla gözlemler çıplak göze kıyasla gökyüzünü inceleme ve anlamada çok yardımcı olmakla birlikte; atmosfer ışığa geçirgen olmakla www.haberexen.com

21


HABEREXEN EĞİTİM

birlikte, içindeki su buharı, toz, duman gibi görme koşullarını olumsuz şekilde engeller. Bu sebeple gökyüzünün gözleme uygun olduğu veya bir gök olayı olduğu zamanlarda halka açık popüler göz­lemler ve bilimsel çalışmalar yapılıyor. Planetaryum (gökevi); özel bir projektör kul­la­ nılarak son derece gerçekçi gökyüzü simülas­yon­ larının oluşturulduğu kubbe şeklinde bir tiyatro. Yıldız Projektörü (star projector) adı verilen bir alet yardımıyla; Yer, Ay ve gezegenlerin Güneş etrafındaki konumları ve göreli hareketleri, takım yıldızlarının görünümleri gibi bir çok astronomik olay burada gösterilebiliyor. 17 Haziran 2008’de açılışının yapıldığı Tür­ kiye’nin ilk üniversite planetaryumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bünyesinde bulunuyor. Çok düşük bir ücretle ve randevu sistemiyle çalı­ şan gökevi 30 kişilik kapasitesiyle her seviyeden öğrenciye ve halka açıktır.

Uluslararası İlişkiler Birimi Hedefimiz Uluslararası Bir Üniversite Olmak! Bugün OMÜ’nün, 24 farklı AB ülkesi ile 157 anlaşması ve 776 yabancı uyruklu öğrenciye sahip uluslar arası bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyor.

Avrupa Birliği Değişim Programı: Erasmus ERASMUS programı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarından “Lifelong Learning Programme-LLP” (Hayatboyu Öğrenme Programı) 22

www.haberexen.com

bünyesinde “yüksek öğretim” düzeyindeki işbirliğini düzenleyen program ile öğrenciler Avrupa’daki farklı ülkelerdeki kültür ve eğitimi görme imkanına sahip oluyor.

Erasmus Yoğun Dil Kursu (Erasmus Intensıve Language Course) Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) katılımcı ülkelerden resmi dilleri az yaygın olanlarda düzen­ lenen uzmanlaşılmış dil kurslarıdır.

Yurtdışında Tanınırlık Erasmus programına katılan ülkelerde ulusal kredi sisteminin yanısıra Avrupa Kredi Transfer Sistemi adı verilen ve öğrenci iş yüküne dayalı kre­ di sistemi kullanılıyor. Tüm bölümler/programlar hakkında genel bilgiler ve derslerin içerikleri ile AKTS kredilerini gösteren bilgi paketleri üniver­ sitenin internet sayfasında yer alıyor.

Diğer Ülkeler İle Değişim Olanakları OMÜ’de Erasmus anlaşmaları dışında başka ülkelerin yükseköğretim kurumları ile imzalanmış protokolleri de bulunuyor. Bu protokoller sa­ yesin­de OMÜ, öğrencileri Avrupa Birliği ve AB dışındaki ülkelerde de eğitim (burslu veya bursuz) görme imkânı bulunuyor.

Ulusal Değişim Programı: Farabi Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi


HABEREXEN EĞİTİM

kurumlarının dışında bir yükseköğretim kuru­ munda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlandığı bir program. OMÜ, yurtdışında eğitim görme şansının yanı sıra öğrencinin ülke içinde arzuladığı yükseköğretim kurumunda da okuma fırsatı veriyor.

Avrupa Birliği Gençlik Programları Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurt­ dışında çeşitli etkinliklere dâhil olup, projeler yapabiliyor. Uluslar arası veya yerel projeler de hazırlayabiliyor.

Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi 2009 yılında kurulan ve kısa zamanda Tür­ kiye’nin sayılı merkezlerinden biri haline gelen Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Mer­ kezinde 5 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. 2009 yılında kurulan Merkez, Ebelik Lisans Tamam­ lama Programı ve Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Ekonomisi alanında uzaktan eğitime fiilen devam ediyor. Posta Hizmetleri Önlisans Tamam­ lama Programı için üniversite, Yükseköğretim Kurulu(YÖK) ile müzakereleri sürdürüyor. Pedagojik Formasyon, Okul Öncesi Eğitimi Lisans Tamamlama Programı ve Turizm Önli­ sans Programı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Merkez’de ‘5-i’ olarak adlandırılan; yabancı dil, Türk dili ve inkılap tarihi dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla verilmeye başladı.

Yaratıcı Yazarlık Okulu İngiltere’den Oxford, Amerika’dan Ferris State ve Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversi­ tesi işbirliğiyle, İzmir’in Seferihisar ilçesinde açılacak olan, “Yaratıcı Yazarlık Okulu” protokolü imzalandı. Oxford ve Ferris State Üniversiteleri’nin desteği ile Seferihisar Belediyesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesine arazi tahsis edilmesini kap­ sayan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Seferi­ hisar Belediyesi arasında imzalanan protolün amacı; Türk üniversitelerinin dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alması için; Oxford (İngiltere), Ondokuz Mayıs (Türkiye) ve Ferris State (ABD) üniversiteleri işbirliği ile dünyada bir ilk olacak. “Uluslararası Yaratıcı Yazarlık Merkezi”nin temel hedefi; bir tür sanayi olarak da tanımlanan “hayal sektörü” ve “üniversite” işbirliğini akade­ mik ve uluslararası bağlamda ele almak ve konfer­ ans, workshop, seminer ve yaz okulları yanında lisansüstü eğitim için üniversal bir konuma gelinmesi. Kültürlerarası etkileşim ve değişim niteliği itibariyle de büyük bir imkân sağlayacak bu aka­ demik merkez, Türk kültür, sanat ve tarihi için de sürekli üst düzey bir tanıtım işlevi görecek.

www.haberexen.com

23


HABEREXEN EĞİTİM

Samsun’da ‘Fark’lı Okulum Samsun Final Özel Samsun Final Okulları; deneyimli öğretmen kadrosu ve donanımlı eğitim kampüsüyle öğrencilerine farklı ve kaliteli eğitim-öğretim veriyor. “Başarı, kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır.” ve bu farkı mutlu sona ulaştırmayı kendine ilke edinen Özel Samsun Final Okulları, iç kullanım bin 650 metrekare dış kullanım 16 bin 77 metrekare olmak üzere toplam 17 bin 727 metrekare alana kurulu doğayla bütünleşmiş geniş bir arazi üzerine kurulu bir eğitim-öğretim kurumu. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Samsun eğitim camiasının bir üyesi olan ve yine eğitimin köklü kurumlarından olan Final Dergisi Dershaneleri’nden temelini alan okulda, öğrencilerin aktif kullanıma açık 2 spor salonu, basketbol dış sahası, halı saha, hobi serası, oyun parkı ile fiziksel alanını bulunuyor. Tam ve güvenli bir kampüs hayatının yaşandığı Özel Samsun Final Okulları’nda; şehrin keşmekeşinden uzak, denizin ve yeşilin birbirini tamamladığı bir alan üzerine kurulu. Açıldığı ilk günden bugüne kendini ispat etmiş bir eğitim kurumu olan Samsun Final Okulları’nın farkı ise, fedakâr öğretmen kadrosu, so­ rumluluktan kaçmayan veliler ve bilinçli öğrencilere sahip olması. Anasınıfından liseye kadar 700’e yakın öğrenciye hizmet veren okul; eğitimin her alanında ve kademesinde hiçbir bireyin feda edilemeyeceği felsefesi üzerine eğitim veren bir kurum.

Final Okulları Öğrencilerinin Hep Yanında Özel Samsun Final Okulları’nda; ilköğretim birinci kademeden liseye kadar sistemli bir şekilde sınavlara hazırlık, bire bir öğrenci takibi, belli aralıklarla yapı­ lan tarama ve deneme sınavları ve sınav sonuç­larının analizleri ile bunun neticesinde eksik gidermeye yönelik gerçekleştirilen etüt faaliyetleriyle modern öğretimin tüm gereklerini uygulanıyor. Proje ve olimpiyat çalışmalarına da önem veren okulda, reh­ berlik servisi aracılığıyla ders çalışma ve motivasyon anlamında her zaman öğrencilerin yanında duruyor. Özel Samsun Final Okulları’nda ciddi, planlı ve ilkeli eğitim-öğretim faaliyetlerinin tüm gerekleri yerine getiriliyor.

Meslek Tanıtımları İle Gelecekler Şekilleniyor Akademik başarının yanı sıra hobileri olan ve yaşam başarısını da gerçekleştirebilecek birey­ ler yetiştirmeyi hedefleyen Özel Samsun Final Okulları’nda, her öğrencinin kendi yeteneğini bulabileceği spor, müzik, dil, kitap, tasarım ben­ zeri kulüpler mevcut. ”Meslek Tanıtımları” ismiyle

24

www.haberexen.com

düzenlenen seminerlerle öğrenciler, geleceklerine yön veriyor. Şiir ve tiyatro etkinlikleriyle öğrencilerin yetenekleri ortaya çıkarılıyor ve bu etkin­ liklerin tamamı yıl sonu gösterilerinde velilerle buluşturuluyor. Bu etkinliklerin yanı sıra yurt içi ve dışı gezilerle öğrenciler, hem eğleniyor hem de kültürel donanımlarını sağlamlaştırıyor.

Çocukların Seveceği Bir ‘Anaokulu’ Her yaş gurubu için özel hazırlanmış eğitim programları ile çoklu zeka alanlarına göre aktif eğitim uygulanan Özel Samsun Final Okulları’nda, ”Oyun “ eğitim programının temelini oluşturuyor. Çocuklar serbest ve kurallı oyunlarla kendilerini ifade etmeyi, keşfetmeyi ve hayal etmeyi öğreniyor ve öğrendiklerini uygulama becerisine sahip oluyor. Yabancı dil eğitimini eğlenceli ve günlük kullanıma yönelik veren okul, dramalar sayesinde yabancı dili ders olmaktan çıkarıp “Dünyaya açılan bir kapı.” hâline getiriyor. Final Okulları; akıllı tahtalar, projek­ siyon ve bilgisayar benzeri modern araçlarla akade­ mik başarıya açılan geniş ve eğlenceli bir yolculuk başlatıyor. Samsun Final Okulları’nda 5-6 yaş grubu çocuklara Çoklu Zeka Kuramı, High Skope Yaklaşımı ve Gems Yaklaşımı eğitim uygulanıyor. Bu program­ lar kapsamında eğitimler saat 09.00’da başlayıp 16.30’da son eriyor. Uygulanan bir haftalık ders programı içeriğinde ağırlıklı olarak İngilizce, resim, müzik, drama, bilgisayar, halkoyunları, satranç ve okuma-yazmaya hazırlık dersleri branş öğretmenleri tarafından veriliyor.

Sorgulayan Bir Öğrenci Topluluğu Türkçe dil etkinliğinde ise; hikayeler, sinevizyon, tepegöz, hikaye kartları, kuklalar kullanarak zaman zaman yarım bırakılan hikayelerin tamamlanması isteniyor. Öğrencilerin, kartlardaki resimlere bakarak hikayeyi kendisinin oluşturması isteniyor veya grup, sınıf olarak ortak bir hikaye kurgulanması isteniyor. Fen ve Matematik çalışmalarında, temalara uygun ya da çocukların merak ettikleri konuları araştırarak projeler oluşturup sınıf içinde sunuluyor. Alan gezi­ lerinde, temalara uygun geziler yapılıyor ve çocuklar gezilecek yerler hakkında önceden bilgi veriliyor. Bu sisteme aileyi de dahil ederek çocuğun araştırma yapması, soru sorması için ön çalışmalar yapılıyor.

Yabancı Dil Yaşayarak Öğretiliyor Özel Samsun Final Okulları’nda yabancı dil eğitimi; haftada 6 saat gezerek-görerek, oynayarak ve eğlenerek İngilizce dersleri uzman eğitim kadrosu tarafından ‘’Yaşayan Yabancı Dil’’ programı çerçeve­ sinde veriliyor.


HABEREXEN EĞİTİM

Eğitim Anlayışı Öğrencilere Türk Kültürü Aktarılıyor Halk oyunlarında, ayak takibini ve figürleri gözlemleme, ritme ayak uydurma, grup uyumu, koreografiye uyum gösterme çalışmalarının yanı sıra Türk Kültürünü, yörelerin özellikleri hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi sağlanıyor. Beden Eğitimi dersinde, yuvarlanma ve dayanmalı aşamalar, asılma ve sallanmalar, atlamalar ve tutmalar, yürüme, sekme ve sıçramalar, taklitli yürüme sekme ve sıçramalar, hedefe top atma, küçük kasların gelişimi için oyunlar, araçsız denge çalışmaları, top sürme, paslaşma, ront çalışmaları eğitimi veriliyor. Ayda bir kez çocukların hazırladığı yiyecekler ve içecekler servis ediliyor. Çocukların maharetlerini ön plana çıkaran bu çalışmanın temel amacı; görgü kurallarının etkinliklerle desteklenerek renklendi­ rilmesi ve çocukların kültüre, yaşadığı çevreye uygun, duyarlı davranış kazanmalarını sağlayan etkinlikler ile ilgili çalışmalar yapılması.

Herşey İlk Adımla, İlk Eğitim Final İlköğretim Okulu’yla Başlar Her şeyin ilk adımla başlayacağına inanan Özel Samsun Final Okulları, her yıl Eylül ayının ilk

haftasını (oryantasyon haftasını) heyecan ve coşku içinde geçiriyor. Oyunlar, partiler ve kaynaşma etkinlikleri yapılan okulda, 1.sınıflar için yapılan okuma bayramları her yıl şölene dönüşüyor. Velilere yapılan sürprizlerle duygu dolu anlar yaşanan Final Okulları’nda, ilköğretim 1. ve 2. kademeye devam eden öğrenciler (4.5.6.7.8.) akıllı tahtanın, sunum cihazının ve bilgisayarın olduğu sınıflarda öğrenim görüyor. Derslerde kullanılan görsel ve işitsel ma­ teryaller öğrencilerin daha kalıcı bilgi edinmelerini sağlıyor. Ayrıca her öğrenciye ait bir dolabın yer aldığı okulda, her sınıfta eğitim için gerekli araçgereçlerin yer aldığı malzeme dolabı bulunuyor.

Öğrencilere Teke Tek Ders Veriliyor İlköğretim ikinci kademe öğrenciler için hafta içi iki gün 16.30 – 19.10 arası 3 saat akşam etütleri uygulanıyor. SBS öğrencileri için yapılan bu uygu­ lama konu tekrarı esasına dayalı olarak belirleniyor. Rehberlik merkezinin yönlendirmesi ile dersler bire bir ya da toplu olarak yapılıyor. Düzenli yapılan tarama sonuçları ve konu analizleri karne olarak çıkartılıp veli bilgilendirmesi yapılıyor. Farklı ve okulu tamamlar nitelikteki etütler öğrencilere büyük avantajlar sağlıyor ve öğrencilerin

Kuruluşunun beşinci yılında yolunda emin adımlarla ilerleyen okulumuz, akade­ mik başarıyı en önemli hedeflerden biri olarak seçti. Bunun gerçekleştirilmesinde ve içselleştirilmesinde en önemli faktörün “Yaşam Başarısı” olduğu gerçeğinden hareket eden Özel Samsun Final Okulları, hedeflerini gerçekleştirmek için duyarlılık sahibi, devletin temel değerlerine saygılı, Atatürkçü ve çağdaş, biz bilincine sahip, etrafına ve ailesine karşı saygılı gençler yetiştirmek idealindedir. Kurumuz gençleri sadece SBS, YGS ya da LYS’ye girecek kişiler olarak değerlendirmiyor. Geçen zaman içindeki gerek akademik gerek sosyal başarı Özel Samsun Final Okulları’na duyulan güvenin boşa çıkmadığı anlamına geliyor. Anaokulundan Fen Lisesine kadar Samsun’da eğitim kalitesini yükseltmeyi, erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen ve geçen zamanda bunu başaran okulumuz; Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen bireyler idealini tüm hedeflerin başında görmek­ tedir. Başarılı olmanın yolu, düzenli ve disiplinli çalışmaktan geçer. Özel Samsun Final Okulları eğitim ailesine; gerçek bir kampüs hayatı, sosyal-kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek için modern tesisler, güçlü ve tecrübeli öğretmen kadrosuyla aydınlık yarınlar sunmaktadır. Özel Samsun Final Okulları Genel Müdürü Cengiz KARACA

www.haberexen.com

25


HABEREXEN EĞİTİM

eksiklerini giderme noktasında yardımcı oluyor. 50’şer dakikadan 2 ders boyunca öğretmenleriyle çalışma fırsatı bulan öğrenciler; soru çözümü, ders tekrarı gibi konularda öğrendiklerini pekiştirme fırsatı buluyor.

Atatürk Gençliğinin Yetiştiği Okul ‘KolejFen Lisesi’ “Öğrenmeyi öğretmeyi” en önemli ilkelerinden biri kabul eden Özel Samsun Final Fen Lisesi ve Koleji, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş eğitim ışığında tüm eğitim-öğretim çalışmalarını sürdürüyor. En önemli hedefi okuyan, anlayan ve anlamlandıran bir gençlik ideali olan okulda, yaşam başarısını akade­ mik başarıyla da taçlandırmayı başarmış bir kurum Final Fen Lisesi ve Koleji. Deneyimli kadrosu ve 5 yıllık özel okul tecrübesiy­ le çalışmalarını harmanlayan Kolej ve Fen Lisesi; modern eğitim araçlarıyla donattığı en fazla 20 kişilik sınıflarda öğrencileri üniversiteye hazırlıyor. İlköğretimden mezun öğrencilerin büyük oranla devam ettiği lise, toplam 18 şubede sürdürülen eğitim-öğretim faaliyetleri ciddi bir rehberlik anlayışıyla örgütleniyor ve bire bir öğrenci takibi yapılıyor. Bu takipler neticesinde rehberlik servisinin yönlendirmesiyle eksikleri gidermek için Pazartesi ve Perşembe günleri 16.50 ve 19.00 arasında etüt programları uygulanıyor. Kolej ve Fen Lisesi; sosyal ve kültürel anlamda

26

www.haberexen.com

tamamlanmış fiziki donanımı ve hemen her alanda gerçekleştirilen kulüp faaliyetleriyle öğrencilere geniş yaşam alanları verebilen, bilardo, masa tenisi gibi eğlencelerle kaliteli zaman sunuyor. Modern laboratuarlardan tek kişilik sıralara, temizliğin ve öğrenci sağlığının öncelik olduğu kafeteryadan eğlenceli gezilere kadar tercih edilen bir eğitim ku­ rumu olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Fark Yaratan Eğitimciler Özel Samsun Final Okulları her branşta kalitesini ispatlamış, tecrübeli ve yetkin bir öğretmen kadro­ suna sahip. Anaokulundan liseye kadar hizmet veren deneyimli öğretmen, amatör ruh, profesyonel iş anlayışları ve fark yaratan sınav çalışmalarıyla, züm­ re başkanlarından stajyerlere kadar Final ailesinin bir ferdi olarak hareket ediyor ve yarınları Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlık ışığıyla aydınlatıyorlar.

Okul Aile Birliği ‘Okul Ruhu’nu Oluşturuyor Eğitim-öğretim faaliyetlerinin eksiksiz olarak yürütülebilmesi öğrenci-öğretmen-veli üçlemesinin birlik ve beraberliğiyle de ilgilidir. Samsun Final Okulları Okul Aile Birliği üyeleri, yıl sonlarında gele­ neksel olarak gerçekleştirilen Final Şenliği ile çevre okullara yapılan ciddi yardımlar, okul reklamı gibi çeşitli konularda desteklerini hiçbir zaman esirgemi­ yor. Okul Aile Birliği üyeleri, taraftarların takımına sahip çıkması gibi “okul ruhunun” oluşturulmasında her daim öncü oluyor.


HABEREXEN EĞİTİM

Canik’teki vakıf üniversitesinde dünya kalitesinde eğitim verilecek

Bu Samsun’un Başarı’sı Büyük emek ve masraflarla fiziki alt yapısında sona yaklaşılan Canik Başarı Üniversitesi, bilhassa öğretim üyesi kalitesiyle rakip ve refiklerine fark atacak. Başından beri projede yer alan Rektör Yunus Bekdemir, eğitimin 2012-13 sezonunda başlayacağını söylüyor. İlk 100 giren öğrencilerden Başarı’yı tercih edenlere ayda 2 bin 500 lira burs verilecek.

Prof. Dr. Yunus Bekdemir, YÖK Genel Kurulu’nca rektörlüğüne atandığı Canik Başarı Üniversitesi’ni dünyanın en iyilerinden biri yapmayı hedefledikleri­ ni belirtiyor; bilhassa akademik kadronun yetkinlik ve niteliğine son derece önem verdiklerini vurgula­ yarak. Karadeniz Bölgesi’nin ilk Vakıf üniversitesi önümüzdeki sınav sonrası öğrenci kabul etmeye başlayacak. Kuruluş aşamasından beri projenin içinde yer aldığını vurguladığı projeye omuz çıkanlara şükranlarını ileten Prof. Dr. Bekdemir, 2012–13 sezonunda eğitimin başlayacağını söylüyor: “Sam­ sunlu olarak bilgi ve tecrübelerimizi öğrencilerimize aktaracağız. Üniversitemiz fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, eğitim ve mimarlık-mühendislik fakültelerindeki 6 bölümle açılacak. Bölümleri şöyle sıralayabilirim: Psikolojik Danışmanlık ve Rehber­ lik, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İşletme, Uluslararası Ticaret ve İşletme, Mimarlık ve Molekül­ er Biyoloji ve Genetik. Ayrıca iki enstitümüzle de ülkemize donanımlı insan yetiştirme amacındayız. İlk yıl 400 öğrenci, 20 akademisyen, 20 okutman (7 tanesi yabancı) ve 6 adet araştırma görevlisiyle faaliyete geçeceğiz. Beş yılda 5 bin öğrenci ve 125

akademisyene ulaşmak istiyoruz. Bölüm ve fakülte sayısı olarak da dikey ve yatay genişlemeyi hedefli­ yoruz.” Başarı’ya Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) geçtiğini hatırlatarak, “OMÜ Rektörü Hüseyin Akan’a destekleri için teşekkür ediyoruz. OMÜ ile yarıştan çok işbirliği içinde eğitimde kalite yükseltme çabasında olacağız. Kardeş üni­ versite olarak görüyoruz fakat daha yüksek puanla öğrenci almayı hedefliyoruz. Akademisyenler ve donanımlarımızla kaliteli öğrenci çekmek istiyoruz. Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya gibi Karadeniz çanağındaki ülkeler öncelikli hedefimiz.” diye konuşuyor. Fiziki altyapını gerektiği gibi oluşturulduğunu ifade ederek şunları dile getiriyor: “Eğitim öğretim faaliyetlerin yanı sıra Samsun’u kalkındıracak, marka değerini arttıracak, gelişmesine katkı sağlayacak araştırma merkezleri ve sürekli eğitim merkezleri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’den ve dünya­ dan getireceğimiz akademisyenlerin katkılarıyla üni­ versitemiz dünya üniversitesi olacak. Eğitim teorik yapıya doğru kaymış durumda. Gayemiz; eğitimi sınıfın ve kampusun dışına çıkarmak. Yeni gelen www.haberexen.com

27


HABEREXEN EĞİTİM

Başarı’ya şehirdeki devlet üniversitesi OMÜ’den geçen Bekdemir, “OMÜ Rektörü Hüseyin Akan’a destekleri için teşekkür ediyo­ruz. OMÜ ile yarıştan çok işbirliği içinde eğitimde kalite yükseltme çabasında olacağız. Kardeş üniversite olarak görüyoruz fakat daha yüksek puanla öğrenci almayı hedefliyoruz.” diye konuşuyor.

öğrencilerimize; danışman atayarak bilimsel teknik geziler ve fiili stajlarla hayatın tam içeri­ sinde tecrübe kazandırmak niyetindeyiz.” Yabancı akademisyenlere ilişkin de şu bilgileri aktarıyor: “Amerika, Litvanya ve Almanya’dan gelecek yabancı hocalarımız ve tersine beyin göçüyle getireceğimiz Türk hocalarımız eğitimin kalitesinin artmasında fevkalade katkıda bulunacak. Akademisyenlerimizin yüzde 80’i yurtdışında doktora yapmış durumda. Amerika’daki çift diploma anlaşmaları ile teorik bilgilerin yanında dünya tecrübesine sahip öğrenciler yetiştireceğiz.” İlk yüze girerek kendilerini tercih eden öğrencilere ayda 2 bin 500 lira burs imkanı tanıyacaklarını da ekliyor sözlerine: “Amacımız farklı burslar vererek başarılı öğrencileri Samsun’a çekmek istiyoruz. Üniversiteyi üniversite yapan içindeki öğrencilerin kalite­ sidir. Öğrencilerimiz hazırlayacağımızı video konferanslarla yabancı hocalarımızdan ders alacak. Tüm Samsunlulara açık olacak sürekli eğitim merkezlerinde vereceğimiz seminerlerle şehrimizle paylaşacağımız çok şey var. İnsanlar hangi konulara ilgi duyuyorsa katılabilecek. Konferansların Samsun halkının kültürel ve entelektüel birikimine çok şey katacağını düşünüyoruz. Başarı’nın başarısı hepimi­zin başarısı olacak.”

‘‘

Akademisyenler ve donanımlarımızla kaliteli öğrenci çekmek istiyoruz. Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Romanya gibi Karadeniz çanağındaki ülkeler öncelikli hedefimiz

‘‘

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Karabacak: Samsun Halkına Müteşekkiriz Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Karabacak, “Karadeniz ve Samsun’un ilk vakıf üniver­sitesi olan Canik Başarı Üniversitesi’ni, Samsun halkının katkılarıyla tamamladık. Bu şehrin yetiştirdiği değerli bilim adamı Prof. Dr. Yunus Bekdemir, üniversitemizin rektörlük görevi için Yüksek Öğretim Kurulu’na önerilmiş, Yük­ sek Öğretim Kurulu’nun onayı ile atanmıştır. Kaliteli ve ahlaki değerleri gözeten bir fikir ve bilim adamını Canik’e kazandırmanın sevincini yaşamaktayız. Üniversitenin kuruluş aşamasında her türlü desteğini esir­ gemeyen OMÜ Rektörü Hüseyin Akan’a da teşekkür ediyorum.” diyor.

28

www.haberexen.com


HABEREXEN EĞİTİM

Omü Vakfı İköğretim Okulu İle Eğitimin Çıtası Bir Üst Seviyeye Çıkıyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı Samsun’da eğitimin çıtasını bir üst seviyeye taşımak için kurduğu OMÜ Özel İlköğretim Okulu iki yaşında. Deneyimli öğretici kadrosu, sosyal im­ kan ve faaliyetleri ile üniversite kampusü içinde donanımlı yapısıyla OMÜ Özel İlköğretim Okulu ikinci yılında Samsun’da eğitimin gözdesi oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yaptığı bağışlar ve yatırımlar, OMÜ öğrencilerine verdiği burslar, yurtdışı akademik bilimsel yayınlara verdiği ödüller ve Samsun’un önemli sosyal projelerine sağladığı katkılarla dikkat çeken Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı’nın kurduğu Özel İlköğretim Okulu daha ikinci yılında Samsun’un gözdesi oldu.

Samsun’da Eğitimin Gözdesi : Omü Vakfı İköğretim Okulu

OMÜ Vakfı 35 Yıldır Samsun Eğitimine Katkı Veriyor

OMÜ Vakfı İlköğretim Okulu’nun Temel Amacı İyi İnsan Yetiştirmek

1976 yılında kurulan ve Türkiye eğitim sis­ teminde belirli bir yer edinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, sosyal sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin ve Samsun’un eğitim çıtasını bir üst seviyeye taşımak amacıyla OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nu kurdu.

Vakıf yönetimi ile OMÜ’den sağlanan akade­ misyenlerden oluşturulan beş kişilik bir komi­ syon tarafından seçilmiş güçlü ve deneyimli bir eğitim kadrosuna sahip, Ondokuz Mayıs Üni­ versitesi (OMÜ) Vakfı Özel İlköğretim Okulu yeni kurulmasına rağmen kaliteli eğitimiyle dikkat çeken 20 kişilik sınıflarından taviz ver­ meyen ve ekonomik kaygısı olmayan bir okul. Veli-öğrenci memnuniyetini ön planda tutan OMÜ Vakfı İlköğretim Okulu’nun hedefi ise, iyi insan yetiştirmek ve disiplinli bir eğitim sunan güvenilir bir eğitim anlayışı.

OMÜ Özel İlköğretim Okulu En İyi Olma Yolunda Hızla İlerliyor OMÜ Kurupelit Kampüsü içerisinde, Tür­ki­ ye’nin en iyi üniversitelerinden mezun, tecrü­ beli ve uzman eğitimci kadrosuyla, okul öncesi ve ilköğretim bölümlerinden oluşan binasıyla “en iyi” olmak için yola çıkan OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu hızlı ilerliyor.

Şehrin Kalabalığın Uzak Donanımlı Ya­pı­ sıyla Modern Bir Okul OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü içeri­ sinde; Diş Hekimliği Fakültesi’nin karşısında öğrencilerine eğitim-öğretim vermeyi sürdürü­ yor. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, doğayla başbaşa, yemyeşil ağaçlık bir alan içerisinde bulunan okul; sınıfları, fen ve teknoloji ile bilgisayar laboratuarları, görsel sanatlar ve teknoloji-tasarım derslikleri, beden eğitimi ve müzik salonları, idari ofisleri, öğretmen odaları, dinlenme salonları ve yemek­hanesi ile son derece modern bir görünüme sahip.

İlkokul Öğrencilerine Fakültede Uygu­la­ malı Eğitim OMÜ Vakfı İlköğretim Okulu yönetimi tarafından, öğrencilerin bireysel istek ve ih­ti­ yaçlarının dikkate alındığı, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişmelerinin desteklendiği, çocukları kucaklayan ve huzur dolu bir eğitim - öğretim ortamını sunma arzusu sahip. Uzman eğitimci kadrosuyla geleceğin Türkiye’sine nitelikli ve başarılı bir insan yetiştirmeyi ilke edinen OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda, öğrenciler Ziraat Mühendisliği ile Veterinerlik Fakültele­ rinde arazide uygulamalı eğitim de görüyor. Öğrencilere bitki ve hayvanları daha yakından tanıma şansı sunuluyor. www.haberexen.com

29


HABEREXEN EĞİTİM

OMÜ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU Her Öğrenci Ayrıcalıklı OMÜ Vakfı İlköğretim Okulu Müdürü Kamu­ ran Erdem ve deneyimli eğitim kadrosu ile OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu, öğrencilerine ayrıcalıklı olduklarını hissettirmenin, kısa zamanda çok iş başarmanın ve OMÜ Koleji’ni Samsun’un gözde ve tercih edilen okulu haline sokmanın ve her insanın değerli ve önemli olduğu duygusunu vermenin haklı gururunu yaşıyor.

Öğrenciler Üniversitenin Tüm İmkanlarından Yararlanıyor OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda öğrenciler, Üniversitenin tüm imkanlarından yararlanma hakkına sahip. Yüzme havuzunu kullanabilen öğrenciler; tenis, dağcılık gibi sporların yanında piyano dersi de alabiliyor. Yüzme sporu uygulamalı ders olarak okutuluyor ve okulda yüzme bilmeyen tüm öğrencilere

30

www.haberexen.com

amatörce yüzme öğretiliyor.

Yemekler Beslenme Kurallarına Göre Belirleniyor Öğrenciler aynı zamanda üniversitenin sağlık hizmetinden de yararlanırken, öğretim yılı içerisinde her öğrenci iki kez sağlık kon­ trolünden geçiriliyor. Öğrencilerin yemekleri gıda mühendislerinin kontrolünde yapılıyor ve yemeklerin kalorisi beslenme kurallarına uygun olarak uygulanıyor.

Sosyal İmkan Ve Faaliyetle Üst Düzeyde OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu öğrencileri ve velileri oldukça şanslı. Çünkü okul tarafından Çanakkale, Ilgaz, Akdağ ve Kapadokya gibi tarihi ve turistik yerlere geziler düzenleniyor ve bu gezilerin yanında diğer sosyal etkinlikler de üst düzeyde yapılıyor. Beceri ve yetenek salonları öğrencilerin hizmetine sunuluyor ve OMÜ Koleji’nde öğrencilerin boş zamanların


HABEREXEN EĞİTİM

FARKLILIKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR da etüt odalarında bire bir eğitim de verilerek değerlendiriliyor. Diğer okullarda bulunmayan bir ayrıntı da, cumartesi günleri öğrencilere ücretsiz sosyal çalışma ve Seviye Belirleme Sınavı (SBS)’na hazırlık kursları veriliyor.

Vizyonumuz Lider İlköğretim Okulu Olmak OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu Müdürü Kamuran Erdem okulun vizyonunu ve misyonu­nu şu şekilde dile getiriyor; “Çalışanların görevlerini iyi yapmanın huzurunu duyduğu, hem hizmeti alan öğrencilerin, hem de diğer toplumsal çevrenin saygınlığını kazanmış, ça­lışma ortamı ve öğrenci davranış ve başarıları ile çevresinde örnek teşkil eden, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, topluma lider ve model olabilecek, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, eğitimdeki tüm yeniliklere açık, yeni modeller üreterek öncülük eden lider bir ilköğretim okulu olmak okulumuzun vizyonunu oluşturuyor.

Misyonumuz Örnek İnsan Yetiştirmek Yüksek teknoloji ve çağdaş eğitimin tabiatla iç içe bir ortamda verildiği, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda misyonumuz; vatanını, milletini, bayrağını seven ve manevi değerlere bağlı, milletine ve ailesine yararlı, değişimlere kolay uyum sağla­ yabilen, milli ve evrensel değerlere açık, ken­ dine güvenen, hoşgörülü, sorumluluk sahibi, yeteneklerini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanabilen, bilimi, sanatı, kültürü ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimse­ yen, pozitif düşünceye sahip, etkili iletişim kuran ve örnek insanlar, araştırmacı ve bilimsel düşünceye açık bireyler yetiştirmektir.” diyor. OMÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulu Müdürü Kamuran Erdem, Samsun kamuoyunu okullarını görmeye ve bir kahvelerini içmeye davet ediyor.

www.haberexen.com

31


HABEREXEN EĞİTİM

Samsun’un en hızlı gelişen ilçesi Canik’te, son 8 yılda yapılan eğitim yatırımları geleceğe ışık tutuyor. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde adeta çağ atlayan ilçe; kültür, eğitim ve bilimin merkezi oluyor. Samsun’da eğitim ve kültür alanında Karadeniz’de ses getiren projelere imza atan Canik Belediye­ si, hizmette önceliği eğitim ve kültüre vererek Canik’in ve Samsun’un geleceğini sağlam temellere oturtuyor. Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde yapılan yatırımlarla gele­ ceği sağlama alınan Canik, bilimin merkezi oluyor. Canik Belediye Başkanı Osman Genç, eğitimin olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, önceliklerinin eğitim olduğunu söyledi. Genç, “İlçemiz eğitim yatırımları ile Samsun’un en gözde ilçesi konumuna gelmiştir” diyor.

CANİK

Eğitimde Tarih Yazan İlçe Eğitime Önem Veriyoruz

Göreve ilk geldikleri gün aldıkları bir kararla belki de bir belediye başkanının yapmaması gereken şeyi yaptıklarını ve hizmette önceliği eğitime verdiklerini ifade eden Başkan Osman Genç, “Bunun iki büyük tehlikesi vardı. Birin­ cisi, belediye olarak yapmamız gereken onca iş varken biz eğitim ile ilgili önümüze gelen bütün problemler ile uğraşarak diğer önceliklerimizi biraz bekletmiş olduk. İkincisi ise takdir eder­ siniz ki, konumuz eğitim ve öğretim olunca so­ nucunu hemen alamazsınız. Eğitim ve öğretime yapmış olduğumuz katkıların sonucunu evet hemen alamadık ama gördük ki, yapmış olduğumuz hizmetlerin gerek eğitimciler nez­ dinde gerekse öğrencilerimiz noktasında çok olumlu sonuçları var.” Diyor.

Canik Bilimin Adresi Olacak 2004 yılında göreve başlar başlamaz eğitimin olmazsa olmazlarımız arasında olduğu ilkesini benimsediklerini ifade eden Başkan Genç, “Bu yönde başlattığımız çalışmalarımız ve yoğun gayretlerimiz sonucu bugün Canik’in eğitim yatırımları ile Samsun’un en gözde ilçesi ko­ numuna gelmiştir. Birçok okulun yapımının yanı sıra ilçemize özel üniversite kazandırdık. Samsun’un ilk özel üniversitesi olma özelliğini taşıyan Canik Başarı Üniversitesi ürettiğimiz 450 dönüm alan üzerine kuruldu. Başarı Üniver­ sitesi ilçemizin geleceğine ışık tutacak. Eğitim yatırımlarındaki bir diğer önemli atağımız ise 19 Mayıs Üniversitesi’nin fakültelerini ilçe­mi­ ze taşıma girişimimiz. Fakültelerin ilçemize gel­mesi ile birlikte Canik bilimin adresi olacak.” dedi. 32

www.haberexen.com

Eğitim Yatırımları Geleceğin İnşaası Anaokulundan ilköğretim okuluna, liseden üniversiteye, Sürekli Eğitim Merkezi’nden Bilgi Evleri’ne kadar Canik’i eğitim merkezleriyle donatıldı. Merkezi hükümetin yatırımı, özel teşebbüsün katkıları ile son sekiz yılda 14 yeni eğitim yuvasını Canik eğitimine kazandırarak toplam okul sayısını 21’e yükseltildiğine dikkat çeken Genç, “Özelleştirme idaresi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ilçemiz­ deki 35 bin metrekarelik eski Tekel depo­ları­nın bulunduğu alan, dönemimizde eğitim kam­ püsü haline getirilerek ülkemizin ilk eğitim kampüsleri arasında yer almıştır. Bir taraftan yeni eğitim kurumları yaparken diğer taraf­ tan da var olan okullarımızın tamir, bakım ve donanımlarına her türlü desteği verdik. İlçemizde 40 ayrı bölgede okul alanı ürettik. Bunlardan bir bölümü 50–60 dönümlük eğitim kampüsü olabilecek büyüklüktedir.” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Canik’te Başkan Genç, “Ülkemizde kolej ve üniver­ siteye sahip eğitim kurumu Bahçeşehir Eği­ tim kurumları da Canikli oldu. Toplam 20 bin öğrencisi 40 şehre yayılmış okullarıyla Bah­ çeşehir Türkiye’nin en önemli eğitim kurumu desek yanılmış olmayız. Canik’te yaklaşık 10 bin m² alan üzerinde kurulan kolej, 2011-2012 eğitim yılında faaliyete başladı. Bahçeşehir ismi ile Canik bir büyük eğitim markasına daha kavuşmuş oldu. İlçemizde anaokulundan, koleje Bahçeşehir markasını görmekten sonsuz mutlu­ luk duyuyoruz.” diyor.


HABEREXEN EĞİTİM

Canik ‘Başarı’ İle Eğitimde Zirveye Çıkıyor Canik Başarı Üniversitesi yaklaşık 450 dönümlük arazinin belediyemizin tahsisi ile faaliyetlerine başladığını dile getiren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, “Samsun’un ilk vakıf üniversitesi olan Canik Başarı Üniver­sitesi Samsun Canik İlçesi Gürgen Yatağı mevkiin­de 450 dönüm alan üzerine inşa ediliyor. Başarı Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde eğitim vermeye başlayacak. Beledi­ yemizin tahsis ettiği arazinin 120 dönümüne rektörlük, fakülteler, sosyal tesisler, yurtlar, lojmanlar ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek kongre merkezi inşa ediliyor.” diyor. Başarı Üniversitesi’nde ilk etapta açılması düşünülen fakülte, bölüm ve enstitüler ise şöyle; * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve işletme), * Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi (Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği), * Fen Edebiyat Fakültesi (Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya), * Eğitim Fakültesi (Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Türkçe Öğretmenliği), * Enstitüler (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Omü’nün Bazı Fakültelerini Canik’e Taşımak İstiyoruz Canik Başarı Üniversitesi’ni anlatan Başkan

Genç, “Eğitime kazandırdıklarımız bu kadarla sınırlı değil. 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Hüseyin Akan ile yaptığımız müzakereler sonucu üniversitenin meslek yüksek okulları, fakülteleri ve akustik konferans salonunu Canik’e taşıma girişimimiz oldu. Bu konuda gerekli yer tahsisleri yaparak Rektör Akan’a sunduk.” diye konuşuyor.

Eğitimde Kaliteyi Arttırmak İçin Tüm İmkanları Kullandık Eğitimci bir başkan olarak Canik’te eğitim faaliyetlerinin gerek fiziki şartlarını ve gerekse eğitim kalitesini arttırmak için hiçbir fırsatı göz ardı etmediklerini ve her imkânı kulla­ narak çalıştıklarını ifade eden Genç, “Eğitim meselesini o kadar ciddiye alıyor ve o kadar önemsiyorum ki geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve fırsat eşitliği oluşturmak için, maddi imkanı bulunmayan gençlerimize Canik Belediye Dersanesi ile hizmet vereceğiz. Şuan geçici hizmet binası olarak kullandığımız binamızı bir dershane olarak planlayarak hayata geçirdik. En kısa zamanda gençlerimiz için burayı boşaltarak eğitime kazandıracağız. Sosyal Tesislerimiz içerisinde oluşturduğumuz Canik Anakoulu ve Akıl Küpü Etüt Merkezi; gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerine imkân tanıyan, kişisel gelişimlerini destekleyen, gençler tarafından çözüm üretilen ve projeler geliştirilen, Belediyemiz bünyesinde faali­ yet gösteren bir kurum halinde çalışmalarını sürdürüyor.” diyor. www.haberexen.com

33


HABEREXEN EĞİTİM

Sürekli Eğitim Merkezi’nde 2 Bin 500 Kişi Meslek Öğrendi Canik’te Cankur Sürekli Eğitim Merkezi’nde, Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yapılan program çerçevesinde Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Temel İngilizce, Anne-Çocuk Eğitimi, Ahşap Boyama ve Ev Ekonomisi (iğne oyası, ev mefruşatı, triko, makine nakışı) branşlarında kurslar veriliyor. Halk Eğitim Merkezi’nden gelen uzman hocalar eşliğinde eğitim verilen kurslarda, kursiyerler almış oldukları sertifikalarla meslek edinme yolunda büyük adımlar atmış oluyor. Şimdiye kadar çeşitli branşlarda 2 bin 500’ü aşkın kursiyere sertifikaları verildi.

Her Mahalleye Bir Bilgi Evi Canik Bilgi evleri hakkında bilgi veren Başkan Genç, “Canik Belediyesi “Her Mahalleye Bir Bilgi Evi” projesi kapsamında birinci Bilgi Evi’ni Canik Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde hizmete sundu. De­ netimi tamamen belediyemizin elinde olan Bilgi Evleri, yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençleri­ mize ücretsiz olarak hizmet veriyor. Halkımıza, bilgiye ve teknolojiye erişim imkânı sağladık. Bil­ gievi Projesinin tüm mahallelere yayılması için alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Şuan ilçemizde mevcut Bilgi Evi sayısı 3 tanedir.” diye konuştu.

Canik Şehir Tiyatrosu İle Gençleri Sanatla Tanıştıracağız Hizmetlerini, bir kent kimliği ve kent kül­ türü üzerine yoğunlaşarak gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Genç, “Gerçekleştirdiğimiz atılım hamleleri ilçemizin sadece çehresini değil aynı zamanda yaşam kalitesini hayata bakışını değiştiriyor. Za­ ten temeldeki hedefimiz de budur. Yoksa kuru kuruya binaları dikmişsin, betonları çıkmışsın ne anlamı var? Sosyal ve kültürel anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız kent bilincinin ve kent kimliğinin oluşması için birer kilometre taşları. Canik’te yaşayan çocuklarımızdan genç­ lerimize, hanımlarımızdan yaşlılarımıza herkese, her kesime hitap eden bir sosyal ve kültürel atılımlar içindeyiz. Yakın bir gelecekte Canik Şehir Tiyatrosu’nu kurarak gençlerimizi sanatsal faaliyetlerin hemen hemen hepsiyle tanıştırmayı hedefliyoruz. Sadece Canik ve Samsun’a değil bütün Karadeniz bölgesine hizmet edebilecek bir kültür merkezi yaptık.” dedi.

Kültürel Yatırımlarda İddialıyız Bilgi çağında çağdaş ve modern bir Canik için çalıştıklarını belirten Başkan Genç, “İlçemizin hayat standardını, yaşam kalitesini, sanatsal 34

www.haberexen.com

ve kültürel seviyesini kısa zamanda arzu edilen seviyeye ulaştıracağına inandığımız Canik Kültür Merkezi’nin resmi açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanların katılımı ile gerçekleştirdik. 4 bin 600 metrekare kapalı, 7 bin 500 metrekare açık alanı ile devasa bir proje. İçerisinde iki adet çok amaçlı salon (düğün salonu), sergi salonu, konferans salonu, kütüphane, dört adet sinema salonu ve bilgi evi ve sanat atölyesi bulunan Kül­ tür Merkezimiz kısa zamanda Samsun’da önemli kültürel faaliyetlerin yapıldığı önemli bir merkez haline geldi. Sadece Canik’e değil tüm Samsun’a hitap eden bu dev yatırım Karadeniz’in en büyük kültür merkezi olarak bölgemizin gururu ha­ line geldi. CKM Samsun’da eksikliği hissedilen bir kompleks olarak Samsun ve Canik arasında önemli bir kültürel köprü vazifesi görüyor. Canik Kültür Merkezi’nden içeri son bir yılda 650 bin kişi girdi.” ifadelerini kullandı.

8 Mart Aile Okulu Ve Eğitim Merkezi Göreve geldiğinde şaşkınlıkla beklemediği bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Canik Berlediye Başkanı Osman Genç, “Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel etkinlerimize katılımcılarımızın büyük çoğunluğunu hanım kardeşlerimiz oluşturuyor. Hanımlarımız yıllardır ihmal edilmişliğin acısıyla kendileri için oluşturduğumuz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmekteler. Biz de onlar için karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik çalışmalar yapabilecekleri, kadınların toplum­ sal konumlarını güçlendirici faaliyetlerde bu­ lunabilecekleri ve hanım kardeşlerimiz erkeğin karşısında daha güçlü ve donanımlı hale getiren, onları hakları konusunda bilgilendiren 8 Mart Aile Okulu ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçirdik. Canik Belediyesi Sosyal Tesisleri içerisinde her katı 250 metrekare olmak üzere 5 katlı olarak açılan 8 Mart Aile Okulu ve Eğitim Merkezi; aerobik ve step salonları, sauna, psikolog ve çocuk eğitimci odaları, idareci odaları, toplantı salonları, çocuk oyun alanları, kuaför, cilt bakımı ve eğitim alanları ile hanımların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri kafeterya da bulunuyor.Kadınların birbirleriyle tanışarak kaynaşabildikleri bu merkez sayesinde Canikli kadınlar geleceğe güvenle bakarken aile temel­ lerini güçlendiriyoruz.” dedi.

Hasan Doğan Spor Ve Eğitim Merkezi “Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi kent kültürüne ve Samsun şehrinin sosyal dokusuna nitelikli bir katkı sağlamak için, sadece Canik açısından değil, şehir merkezinden ve şehir dışından katılım sağlayabilecek olanlar da


HABEREXEN EĞİTİM

göz önünde bulundurularak hayata geçirdiğimiz önemli yatırımlarımızdan birisidir.” Genç, “Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi’mizin hedef kitlesi öncelikli ilçemizdeki vatandaşlarımız olmak üzere, her yaştan ve her kesimden insanımızdır. Tesisimiz; çocuk, genç, bay, bayan ve yaşlı ayrımı yapmaksızın hizmet vermek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Te­ sisimiz, açık hava spor ve kondisyon aletleri, halı saha, otopark, basketbol ve voleybol salonu, fitnes salonu, uzak doğu sporları salonu, boks salonu, step–aerobik salonu, satranç salonu, masa tenisi salonu, sağlık ve psikolojik danışmanlık odası, bilgi ve teknoloji odası, eğitim sınıfı, basın iletişim ve toplantı odası, seminer salonu, halkla ilişkiler ve danışma merkezi, kantin, kafeterya, sauna, VİP salonu, idari hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Tesisimizde özürlüler ile yaşlılarımız için kullanımı kolay engelli merdiveni ve asansörü mevcuttur. Merkezimizde haftanın 7 günü, branşında deneyimli 18 antrenör nezaretinde bin 500’ün üzerinde sporcu hizmet almakta, her

yaştan insanımız sportif ve kültürel etkinliklerden faydalanmaktadır.” diye konuştu.

“Hayatın Renkleri” Aydınlık Yarınlar İçin Bir Gençlik Projesi AK Parti Genel Merkezi’nin AK Partili Belediyeler arasında düzenlediği “Yerel Yönetimler ve Genç­ lik” konulu ödüllü proje yarışmasında Türkiye 2.’si olarak büyük başarı elde ettiğine dikkat çeken Başkan Genç, “Yarışmaya “Hayatın Renk­ leri” ‘Aydınlık Yarınlar İçin Bir Gençlik Projesi’ adlı projeyle katılan Canik Belediyesi, eğitime, kültüre ve geleceğin teminatı olan gençlerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine sağladığı katkılardan ötürü bu büyük ödülü almaya hak kazandı. AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde ödülümüzü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak bizlere onur ve gurur verdi. Çünkü bu bir nevi gençler ve geleceğimiz için yaptığımız yatırımların mükafatı oldu bizler için.” dedi.

www.haberexen.com

35


HABEREXEN EĞİTİM

İLKADIM’DA

“Eğitimde Dev Adım” Türkiye genelindeki 50 ilden daha fazla nüfusa sahip olan İlkadım ilçesi, il genelindeki öğrenci yükünün yarıdan fazlasını bünyesinde barındırıyor. İlçesinde yaklaşık 65 bin civarında öğrenci bulunduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun’da okullaşma ihtiyacının yarısından fazlasının İlkadım’da karşılandığını ifade etti. Bu büyük ilçenin yükünün ağırlığını omuzlarımızda hissettiğini kaydeden Başkan Demirtaş, Yarının sahiplenicileri, bugünün değeri ve cevheri olan çocuklar ve gençlerin okul yolunda desteklenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı

Okullarda Temizlik Kampanyası Geri dönüşümle ilgili okullarda çalışma başlattıklarını kaydeden Demirtaş, “ Eğitim küçük yaşlarda başlar. Toplumumuzun geleceği eğitimle şekillenir. Biz de temizlik konusunda ilköğretim okullarında çöplerin kaynağında ayrıştırılması konusunda bir kampanya başlattık. İlköğretim çağındaki yavrularımızı geri dönüşüm konusunda bilinçlendiriyoruz. Kağıt, cam, plastik, yemek atıklarının ayrı ayrı toplanmasını anlatıyoruz. Kağıdı kağıt yerine, plastiği plastik yerine, camı cam yerine, yemek artığını da konteynıra atmak suretiyle bu işlemi yaparsak milli kayıplarımızı önlemiş olacağız. Temizlikte böyle bir kampanya başlattık.” dedi. 36

www.haberexen.com

İlköğretim Çocuklarına Yönelik Kısa Film Yarışması Gençlerin küçük yaşlarda geri dönüşüm alışkan­lığını kazanmaları üzerine geri dönüşüm konulu kısa film yarışması düzenlediklerini söyleyen Baş­kan Demirtaş, Kısa film yarışmasıyla bilinçli bireyler yetişmesine olanak sağlamayı hedeflediklerini kaydetti. Demirtaş, “ Türkiye’de ilk defa belediye­miz tarafından uygulanan çöpü­nüz altın olacak projesi ile geri dönüşülebilir atıkların kazanımı noktasında önemli mesafeler kat ettik. Bu alışkan­lığı erken yaşlarda genç­lere kazan­dı­ rabilmek için eğlenceli olacağını düşün­düğü­müz kısa film yarışması dü­zenliyoruz. Gençler kısa filme hayal dünyalarını yansıtarak geri dönüşüm konusunda bilinçlenecekler” dedi.


HABEREXEN EĞİTİM

Eğitim’e Bir Milyon Bütçe Eğitimli bir toplumun ülkenin gelişmişlik göstergesi olduğuna işaret eden Başkan Necat­tin Demirtaş, Eğitime olan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın en iyi imkanlarda eğitim görebilmesi için eğitim yuvalarının fiziki şartlarını güzelleştirdiklerini ifade eden Başkan Necattin Demirtaş, Belediye olarak geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın eğitimini çok önemsiyoruz. Bu hassasiyetle çocuklarımızın eğitim yuvalarının güzelleştirilmesi, eğitim olanaklarının art­ tırılması konusunda gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal

Atatürk’ün dediği gibi, “Bir millet irfan ordusu­ na sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.” Bir ülkenin kalkınmasını ancak eğitimli insanlarla sağlanabilir. Bizde bu anlayışla belediye olarak ilçemizdeki okullarda okuyan yavrularımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi ve okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi amacıyla eğitime 1 milyon yatırım yaptık. Gayemiz, eğitimli bir nesli top­lum hayatına kazandırarak ülkemizin müreffeh ve muasır medeniyetler seviyesine yüksel­tilmesidir.” dedi. www.haberexen.com

37


HABEREXEN EĞİTİM

Her Mahalleye Bilgi Evi İlkadım Belediyesi’nin Kadifekale Mahallesi’nde hizmet verdiği modern donanımlı bilgi evinde, çocuklar geleceğe en iyi imkanlarla hazırlıyor. Kadifekale Mahallesi İlkadım Belediyesi Spor Salonu altında hizmet veren bilgi evinde, çocuklar modern eğitimin imkanlarından faydalanıyor. Çağdaş eğitim yuvası olarak tabir edilen bilgi evinde, internet eğitimi ve kullanımı yanında yaşları 5 ile 12 arasında değişen çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Kütüphanesi, etüd sınıfları ve bilgisayar salonu olan bilgi evinde okulda veya evde ders çalışma imkanı bulamayan öğrenciler etüd sınıflarında rahatlıkla ders çalışabiliyor.

Her mahalleye bilgi evi açmayı düşündüklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ülkenin aydınlık geleceğe kavuşması için gençlere yönelik sosyal projelere ağırlık verdiklerini kaydetti. Bilgi evlerini her mahalleye açmak istediğini ifade eden Başkan Demirtaş, Mahallelerde çocukların bilgiye ulaşma ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlayan bilgi evinin genç beyinlerin ufkunu geliştirdiğini söyle­ di. Çocukların bilgi evlerinde okul dışı boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiğini belirten Demirtaş, Bilgi eviyle eksiksiz ve doğru ödev yapmanın teknikleri öğretilip planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanan çocukların sınavlarına en iyi şekilde hazırlandığını vurguladı.

DERGİ HABEREXEN’in Ücretsiz Tanıtım Ekidir. Marka Evi Ajans ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Adına İmtiyaz Sahibi

Mustafa ÇAKIR

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Ahmet AK

HABER MERKEZİ

Mustafa BİLİK

HALKLA İLİŞKİLER

Tel : 0 362 432 64 64 Faks : 0 362 435 47 77 Mail : abone@haberexen.com REKLAM REZERVASYON

Rezervasyon Tel: 0 362 432 64 64 Rezervasyon Mail: reklam@haberexen.com

HUKUK DANIŞMANLARI

BASIM YERİ

YÖNETİM YERİ ADRESİ

www.haberexen.com

AV. Hakan KARADUMAN AV. Hasan Tahsin ŞENGUL AV. Adem AKSOY Ulugazi Mh. 19 Mayıs Bulvarı Sarı Konaklar Apt. No: 16/1-3 SAMSUN

Erol Ofset Ltd. Şti. Pazar mh. Necati Efendi Sk. No: 43 / SAMSUN Tel: 0 362 431 98 96 Bu dergi, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.


HABEREXEN EĞİTİM


HABEREXEN EĞİTİM

40

www.haberexen.com

Haberexen #30 Eğitim Nisan 2012  

Haberexen Eğitim Nisan 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you